Byla 2KT-121/2013
Dėl Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėjos V. G. ir visų šio teismo teisėjų nušalinimo nuo civilinės bylos Nr. 2-2751-571/2013 nagrinėjimo bei šios bylos perdavimo nagrinėti kitam apylinkės teismui

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkas Arūnas Rudzinskas, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs pareiškėjos D. Š. pareiškimą dėl Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėjos V. G. ir visų šio teismo teisėjų nušalinimo nuo civilinės bylos Nr. 2-2751-571/2013 nagrinėjimo bei šios bylos perdavimo nagrinėti kitam apylinkės teismui,

Nustatė

2Pareiškėja prašo nušalinti bylą nagrinėjančią teisėją V. G. ir visus Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėjus ir perduoti civilinę bylą pagal D. Š. ieškinį atsakovei antstolei A. L. dėl turto perdavimo išieškotojui aktų pripažinimo negaliojančiais ir restitucijos taikymo nagrinėti kitam tos pačios pakopos teismui.

3Nušalinimo pareiškime nurodyti šie motyvai:

41. Teisėja gali būti šališka, nes nagrinėjo kitas su aukščiau nurodytos bylos aplinkybėmis susijusias bylas, vertino tuos pačius faktus ir dėl jų išreiškė savo poziciją. Pareiškėja nurodė vieną civilinę bylą Nr. 2-65-571/2012, kurioje buvo priimtas ieškovui AB DNB bankui palankus teismo sprendimas, todėl mano, jog ir šioje byloje teisėja V. G. gali būti šališka.

52. Teismo pirmininkė T. Klimienė negali spręsti teisėjos V. G. nušalinimo klausimo, kadangi nusišalino civilinėje byloje Nr. 2-65-571/2012, nes yra priėmusi nutartį D. Š. priklausiusį namą, esantį Aušros g. 51, Marijampolėje, perduoti AB DNB bankui;

63. Visų kitų Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėjų nešališkumu abejojama dėl to, kad šis teismas priima ieškovei nepalankius ir nemotyvuotus sprendimus, tokiu būdu atimdamas galimybę ,,teismine tvarka ginti savo pažeistas teises, bylą nagrinėjant bešališkam teismui“.

7Pareiškimas dėl teisėjų nušalinimo ir bylos perdavimo kitam apylinkės teismui netenkinamas.

8Byla turi būti perduodama iš teismo, kuriam ji teisminga, kitam teismui, jeigu, nušalinus vieną ar kelis teisėjus, ar teisėjams nusišalinus, apylinkės teisme arba apygardos teismo Civilinių bylų skyriuje nebėra teisėjų, turinčių teisę nagrinėti bylą (CPK 34 str. 2 d. 3 p.). Bylą nagrinėjančio apylinkės teismo teisėjams pareikšto nušalinimo ir bylos perdavimo nagrinėti kitam tos pačios pakopos teismui klausimą išsprendžia apygardos teismo, kurio veiklos teritorijoje yra apylinkės teismai, teismo pirmininkas ar šio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkas (CPK 34 str. 3 d., 69 str. 1 d.).

9Teismo ir teisėjo nepriklausomumo ir nešališkumo garantija civiliniame procese įgyvendinama užtikrinant galimybę dalyvaujantiems byloje asmenims, abejojantiems teismo nešališkumu, pareikšti teisėjui (teisėjams) nušalinimą. Teisėjų nušalinimo nuo civilinės bylos nagrinėjimo pagrindus nustato LR CPK 65, 66 straipsniai. Tačiau pažymėtina, kad visos aplinkybės, sudarančios pagrindą tiek teisėjui nušalinti, tiek pačiam nusišalinti, turi būti pagrįstos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2000 m. lapkričio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1074/200; 2003 m. kovo 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-279/2003).

10Vienas iš nušalinimo motyvų - teisėja V. G., nagrinėdama kitą civilinę bylą, vertino tas pačias faktines aplinkybes, todėl galimai turi išankstinę nuomonę ir apie civilinėje byloje Nr. 2-2751-571/2013 nagrinėjamų ieškovės reikalavimų pagrįstumą. Kaip matyti iš teismų informacinėje sistemoje LITEKO esančių duomenų, teisėja V. G. 2012 m. birželio 11 d. priėmė sprendimą civilinėje byloje Nr. 2-65-571/2012 pagal ieškovės UAB “Intractus“ ieškinį atsakovei D. K., tretiesiems asmenims A. A., AB DnB NORD bankui, Marijampolės savivaldybės administracijos vaikų teisių apsaugos skyriui, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Socialinių reikalų departamento Vaikų teisių apsaugos skyriui dėl iškeldinimo iš ieškovei nuosavybės teise priklausančio gyvenamojo namo, esančio Aušros g. 51, Marijampolėje bei atsakovės D. K. priešieškinį ieškovui AB DnB NORD bankui, tretiesiems asmenims antstoliui A. A., Marijampolės savivaldybės administracijos vaikų teisių apsaugos skyriui, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Socialinių reikalų departamento Vaikų teisių apsaugos skyriui, UAB“Intractus“ dėl 2002-10-16 Kreditavimo sutarties ir 2005-09-14 Papildomo susitarimo Nr.1 dėl 2002-10-16 Kreditavimo sutarties Nr.141 sąlygų pakeitimo nutraukimą neteisėtu, pripažinti negaliojančiu 2010-04-23 turto perdavimo išieškotojui aktą Nr.0023/09/01516, patvirtintą 2010-05-17 Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėjo rezoliucija, pagal kurį žemės sklypas ir gyvenamasis namas su priklausiniais, esantys Aušros 51, Marijampolėje, perduoti išieškotojui AB DnNB NORD bankui, taikyti restituciją grąžinant nekilnojamąjį turtą atsakovei. Šiuo sprendimu UAB “Intractus“ ieškinys buvo patenkintas, atsakovės D. K. Š. priešieškinys atmestas.

11Civilinėje byloje Nr. 2- 2751-571/2013 yra nagrinėjamas D. Š. ieškinys antstolei, kuriuo prašoma pripažinti negaliojančiais žemės sklypų, esančių Gluosnių g., Pavasario g. 1 bei Sasnavos g. Marijampolės mieste, perdavimo išieškotojui AB DNB bankui aktus, tretieji asmenys: AB DB bankas, AB ,,Lesto”, UAB ,,Tadesa”. Antstolė šiuos žemės sklypus perdavė iešieškotojui vykdydama Marijampolės rajono apylinkės teismo hipotekos teisėjo 2012 m. gegužės 12 d. nutartį priverstinai parduoti iš varžytinių nurodytus nekilnojamuosius daiktus ir iš skolininkės D. Š. ne ginčo tvarka išieškoti negrąžintą kreditą, palūkanas bei delspinigius pagal 2006 m. liepos 3 d. kreditavimo sutartį Nr. 329.

12Kaip matyti iš to, kas nustatyta, abiejų civilinių bylų faktinės aplinkybės skiriasi, o tai, kad vienoje iš civilinių bylų, kuriose dalyvauja tie patys asmenys: D. Š., AB DNB bankas, buvo priimtas AB DNB bankui palankus teismo sprendimas, nesudaro pagrindo vertinti teisėjos veiksmus kaip išankstinių nuostatų dėl kitos bylos baigties turėjimą.

13Lietuvos apeliacinis teismas, spręsdamas teisėjų nušalinimo pareiškimus, ne kartą yra pabrėžęs ir teismų praktikoje laikomasi nuostatos, kad ta aplinkybė, jog šalis reiškia nesutikimą su bylą nagrinėjančio teisėjo procesiniais veiksmais ir sprendimais, nėra pagrindas savaime abejoti šio teisėjo nešališkumu. Dalyvaujantys byloje asmenys jiems nepalankius teismo procesinius sprendimus gali apskųsti instancine tvarka (CPK 301, 340 str.), o motyvai dėl teismo nutarčių, kurios nėra skundžiamos atskiraisiais skundais, neteisėtumo ir nepagrįstumo gali būti įtraukiami į apeliacinį skundą (CPK 334 str. 3 d.). Pažymėtina, kad apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs D. K. Š. apeliacinį skundą civilinėje byloje Nr. 2-2751-571/2013, 2012-12-10 nutartimi pirmosios instancijos teismo sprendimą paliko galioti. Duomenų, kad teismo sprendimas buvo apskųstas kasacine tvarka, nenustatyta. Taigi šioje byloje apylinkės teismas priėmė teisėtą ir pagrįstą teismo sprendimą. Todėl nušalinimo pareiškime nepagrįstai teigiama, kad teismas priėmė nemotyvuotą, šališką teismo sprendimą.

14Kaip numato Civilinio proceso kodekso 67 straipsnio 4 dalis, nušalinimas gali būti pareiškiamas konkrečiam teisėjui ar konkretiems teisėjams, tačiau nušalinimo pareiškime nenurodyta jokių konkrečių argumentų dėl kitų Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėjų galimo šališkumo (išskyrus teismo pirmininkę T. Klimienę).

15Atsižvelgus į tai, kas nustatyta, daroma išvada, jog nušalinimo pareiškime nepateikta jokių įrodymų, kitų argumentų, kurie leistų pagrįstai suabejoti civilinę bylą Nr. 2-2751-571/2013 nagrinėjančios teisėjos V. G. bei kitų Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėjų nešališkumu ar nesuinteresuotumu šios bylos baigtimi, o nušalinimo pareiškime nurodytos aplinkybės nesudaro Civilinio proceso kodekso 64 – 66 straipsniuose numatytų teisėjų nušalinimo pagrindų, todėl nušalinimo pareiškimas atmetamas. Nepatenkinus nušalinimo pareiškimo, nėra pagrindo tenkinti ir prašymą dėl šios civilinės bylos perdavimo nagrinėti kitam apylinkės teismui.

16Civilinių bylų skyriaus pirmininkas, vadovaudamasis LR CPK 64 – 66 straipsniais, 69 straipsnio 1, 2 dalimis,

Nutarė

17D. Š. pareiškimą dėl Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėjos V. G. bei visų šio apylinkės teismo teisėjų nušalinimo nuo civilinės bylos Nr. 2-2751-571/2013 ir prašymą dėl šios bylos perdavimo nagrinėti kitam tos pačios pakopos teismui atmesti.

18Nutarties kopijas išsiųsti dalyvaujantiems byloje asmenims.

19Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai