Byla e2S-1893-392/2019
Dėl Vilniaus regiono apylinkės teismo 2019 m. rugsėjo 27 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovės bankrutavusios Vilniaus triatlono asociacijos ieškinį atsakovui A. K. skolos ir žalos atlyginimo priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Virginijus Kairevičius apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo (apelianto) A. K. (A. K.) atskirąjį skundą dėl Vilniaus regiono apylinkės teismo 2019 m. rugsėjo 27 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovės bankrutavusios Vilniaus triatlono asociacijos ieškinį atsakovui A. K. skolos ir žalos atlyginimo priteisimo.

2Teismas

Nustatė

3I. Ginčo esmė

41.

5Ieškovė bankrutavusi Vilniaus triatlono asociacija kreipėsi į teismą su ieškiniu prašydama priteisti iš atsakovo A. K. 8 647,84 Eur nuostolių atlyginimo, 12 664,61 Eur Asociacijos neįvykdytų prievolių skolų padengimui kreditoriams, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas.

62.

7Ieškovė taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – ieškinio sumos ribose (iš viso – 21 312,45 Eur) areštuoti atsakovo A. K. kilnojamąjį bei nekilnojamąjį turtą, o jo nesant, – pinigines lėšas ar turtines teises, priklausančias atsakovui ir esančias pas atsakovą ar trečiuosius asmenis, jų suradimą ir arešto vykdymą pavedant ieškovės pasirinktam antstoliui.

8II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

93.

10Vilniaus regiono apylinkės teismas 2019 m. rugsėjo 27 d. nutartimi ieškovės prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones tenkino. Ieškovės reikalavimams užtikrinti areštavo atsakovo A. K. nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą, o jo nesant, – pinigines lėšas ar turtines teises, priklausančias atsakovui ir esančias pas atsakovą ar trečiuosius asmenis, neviršijant 21 312,45 Eur sumos, uždraudžiant atsakovui areštuotu turtu disponuoti, paliekant teisę šį turtą valdyti ir juo naudotis.

114.

12Teismas, spręsdamas ieškovės prašymą, nustatė, jog preliminariai įvertinus ieškovės pareikštus reikalavimus ir pateiktus juos pagrindžiančius įrodymus, ieškinys yra tikėtinai pagrįstas ir ieškovei palankus sprendimas galėtų būti priimtas. Atsižvelgęs į tai, kad ginčo prievolė nėra užtikrinta įkeitimu ar laidavimu, padarė išvadą, jog reikalaujama suma atsakovui, kaip fiziniam asmeniui, yra didelė, egzistuoja reali grėsmė, jog atsakovas gali perleisti turtą tretiesiems asmenims ar jį apsunkinti ir nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, gali pasunkėti arba tapti negalimas teismo sprendimo įvykdymas.

13III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

145.

15Atsakovas (apeliantas) A. K. atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus regiono apylinkės teismo 2019 m. rugsėjo 27 d. nutartį ir atmesti ieškovės prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Apeliantas nesutinka su pirmosios instancijos teismo argumentu, jog pagrindas laikinųjų apsaugos priemonių taikymui yra reali grėsmė ieškovės turtiniams interesams. Pažymi, kad teismas rėmėsi 2008-2009 metų praktika, kuri šiuo metu yra visiškai pasikeitusi. Teismas visiškai nesiaiškino kokia ir kodėl suma atsakovui galėtų būti laikoma didele ir kokia yra atsakovo turtinė padėtis. Pirmosios instancijos teismo argumentas, kad tariama atsakovo prievolė atlyginti žalą nėra užtikrinta laidavimu ar įkeitimu, todėl egzistuoja reali grėsmė sprendimo įvykdymui, yra visiškai nereikšminga ir neįrodo poreikio taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Teismas net nesiaiškino ar gali ateityje kaip nors pasunkėti ar tapti neįmanomas teismo sprendimo šioje byloje įvykdymas. Ieškovė, prašydama taikyti laikinąsias apsaugos priemones, neįrodė, kad atsakovas ketina paslėpti, perleisti, įkeisti turimą turtą. Nors teismas nustatė laikinųjų apsaugos priemonių taikymo eiliškumą – areštavo atsakovo nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą, o jo nesant – pinigines lėšas ar turtines teises, tačiau iki 2019 m. spalio 19 d. atsakovas vis dar negalėjo naudotis savo piniginėms lėšoms, nors jam priklausančio nekilnojamojo turto pilnai pakanka arešto mastui.

166.

17Ieškovė atsiliepimu į atsakovo atskirąjį skundą prašo atskirąjį skundą netenkinti. Nurodo, kad prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo buvo grindžiamas ieškinio paruošimu metu gauta informacija apie atsakovo vykdytą ūkinę veiklą dviejuose juridiniuose asmenyse, kuri davė pagrindo teigti apie atsakovo nesąžiningumą ir polinkį slėpti ūkinių operacijų rezultatus. Tai davė pagrindą daryti patikimas prielaidas, kad atsakovas, vengdamas civilinės materialinės atsakomybės už savo neteisėtus veiksmus, sieks slėpti savo asmeninį turtą, į kurį gali būti nukreiptas teismo sprendimo vykdymas. Taigi prašymo motyvai nebuvo deklaratyvus, o pagrįsti faktais iš atsakovo nesąžiningų ūkinių finansinių operacijų. Skunde net neužsimenama, jog teismo sprendimas kažkaip apsunkins atsakovo kasdienį gyvenimą ar turės įtakos jo gyvenimiškiems planams. Todėl nėra jokio pagrindo teigti, kad teismo sprendimas nepagrįstas ar neproporcingai griežtai apribojo atsakovo turtines teises.

18IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir išaiškinimai

197.

20Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio ar atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių procesinio sprendimo negaliojimo pagrindų nebuvimo patikrinimas (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio 1 dalis). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą apskųstoje dalyje ir analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų, numatytų CPK 329 straipsnio 2 dalyje, apeliacinės instancijos teismas nenustatė.

218.

22Šioje byloje sprendžiamas klausimas, ar pirmosios instancijos teismas teisėtai ir pagrįstai priėmė nutartį, kuria tenkintas ieškovės prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.

239.

24Apeliantas atskiruoju skundu nesutinka su Vilniaus regiono apylinkės teismo 2019 m. rugsėjo 27 d. nutartimi ir nurodo, kad pirmosios instancijos teismas rėmėsi teismų praktika, kuri šiuo metu yra visiškai pasikeitusi ir kaip vieną iš laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindų nurodė, jog ieškovės reikalavimo suma atsakovui, kaip fiziniam asmeniui yra didelė, taip pat padarė nepagristą išvadą, jog yra reali grėsmė, kad atsakovas gali perleisti turtą tretiesiems asmenims ar jį apsunkinti, ar gali pasunkėti arba tapti negalimas teismo sprendimo įvykdymas. Apeliacinės instancijos teismas su šiais apelianto argumentais nesutinka.

2510.

26CPK 144 straipsnio 1 dalis nustato, kad teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Proceso įstatyme nėra įtvirtintas sąrašas atvejų, kai laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos, o yra numatyta, kad jos taikomos tada, kai yra pagrindas manyti, jog jų nepritaikius būsimo teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas. Šiuo atveju, teismas turi diskrecijos teisę nuspręsti, ar nurodytų aplinkybių pakanka, kad būtų taikomos prašomos laikinosios apsaugos priemonės.

2711.

28Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje pripažįstama, jog laikinųjų apsaugos priemonių taikymo institutas nėra skirtas materialinių vertybių sukūrimui arba jų sukaupimui, kad vėliau būtų galima iš karto atsiskaityti su kreditoriumi. Šio išimtinio ir atsakovo interesus labai varžančio procesinio instituto taikymas galimas tuomet, kai jo taikymo prašantis asmuo pateikia konkrečių duomenų apie atsakovo nesąžiningą elgesį, apie jo atliktus ar atliekamus veiksmus bei galimus ketinimus (turimo turto slėpimas, perleidimas kitiems asmenims bet kokia forma, įkeitimas ar jo apsunkinimas bet kokia kita forma ir pan.) (Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. birželio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1069-407/2016; 2016 m. birželio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1092-943/2016; 2017 m. gruodžio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1556-464/2017; 2018 m. kovo 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-313-186/2018; 2018 m. kovo 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-350-464/2018).

2912.

30Laikinųjų apsaugos priemonių siekiantis asmuo turi pateikti konkrečių duomenų (informacijos) apie atsakovo jau atliktus, atliekamus ar ketinamus atlikti veiksmus, kurie nesuderinami su sąžiningo elgesio standartu (turimo turto paslėpimas, perleidimas kitiems asmenims bet kokia forma, įkeitimas ar jo apsunkinimas bet kokia kita forma ir pan.). Sąžiningumo aspektu gali būti vertinami tiek šalies veiksmai iki bylos iškėlimo, tiek ir jos nagrinėjimo metu. Ieškovė ieškinyje nurodė, kad atsakovas netinkamai vykdė Asociacijos vadovo pareigas, jomis piktnaudžiavo, sudarė nesąžiningus sandorius su UAB „SportReligion“, iš esmės pats su savimi, pervesdamas pinigus į šią 2018 m. bankrutavusią bendrovę, taip padarydamas Asociacijai turtinį nuostolį, savavališkai naudojo Asociacijos pinigines lėšas, išleisdamas jas, neapskaitytų buhalterinėje apskaitoje daiktų įsigijimui arba pasisavinimui. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, ieškovės nurodytos aplinkybės dėl atsakovo galimai nesąžiningų, savanaudiškų piniginių operacijų atlikimo, leidžia daryti išvadą, kad atsakovas gali perleisti turtą tretiesiems asmenims ar jį apsunkinti ir nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, gali pasunkėti arba tapti negalimas teismo sprendimo įvykdymas.

3113.

32Pirmosios instancijos teismas, įvertinęs ieškovės nurodytas aplinkybes, pateiktus įrodymus, sprendė, jog ieškovės reikalavimo suma atsakovui, kaip fiziniam asmeniui yra didelė. Teismas sprendė, jog egzistuoja reali grėsmė, kad atsakovas gali perleisti turtą tretiesiems asmenims ar jį apsunkinti ir nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, gali pasunkėti arba tapti negalimas teismo sprendimo įvykdymas. Pažymėtina, jog tuo atveju, kai pirmosios instancijos teismas nutartimi pritaiko ieškovo prašytas laikinąsias apsaugos priemones, būtent atsakovas, siekdamas jam pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo, turi teikti įrodymus, pagrindžiančius jo gerą finansinę padėtį ar kitaip paneigiančius antrosios laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygos egzistavimą (Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. vasario 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-130-943/2017). Apeliantas atskirajame skunde nurodydamas, kad pirmosios instancijos teismas nesiaiškino kokia yra atsakovo turtinė padėtis ir kokia reikalavimo suma atsakovui galėtų būti laikoma didelė, nepateikė jokių įrodymų apie savo turtinę padėtį. Todėl nėra pagrindo prielaidai, kad apelianto finansinė padėtis yra gera. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, apeliantas nepaneigė laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygos – grėsmės teismo sprendimo įvykdymui egzistavimo.

3314.

34Be to atsakovas nurodo, kad jam priklausančio nekilnojamojo turto pilnai pakanka arešto mastui, vadinasi atsakovo turto areštas jo piniginių lėšų nepalės ir atsakovo turtinių teisių pernelyg nesuvaržys.

3515.

36Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, jog pirmosios instancijos teismas priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį. Atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo naikinti skundžiamą teismo nutartį, todėl skundžiama teismo nutartis paliktina nepakeista (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

37Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 338 straipsniu,

Nutarė

38atsakovo A. K. (A. K.) atskirąjį skundą atmesti.

39Vilniaus regiono apylinkės teismo 2019 m. rugsėjo 27 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Virginijus... 2. Teismas... 3. I. Ginčo esmė... 4. 1.... 5. Ieškovė bankrutavusi Vilniaus triatlono asociacija kreipėsi į teismą su... 6. 2.... 7. Ieškovė taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones –... 8. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 9. 3.... 10. Vilniaus regiono apylinkės teismas 2019 m. rugsėjo 27 d. nutartimi ieškovės... 11. 4.... 12. Teismas, spręsdamas ieškovės prašymą, nustatė, jog preliminariai... 13. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 14. 5.... 15. Atsakovas (apeliantas) A. K. atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus... 16. 6.... 17. Ieškovė atsiliepimu į atsakovo atskirąjį skundą prašo atskirąjį... 18. IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir išaiškinimai... 19. 7.... 20. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio ar atskirojo... 21. 8.... 22. Šioje byloje sprendžiamas klausimas, ar pirmosios instancijos teismas... 23. 9.... 24. Apeliantas atskiruoju skundu nesutinka su Vilniaus regiono apylinkės teismo... 25. 10.... 26. CPK 144 straipsnio 1 dalis nustato, kad teismas dalyvaujančių byloje ar kitų... 27. 11.... 28. Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje pripažįstama, jog laikinųjų apsaugos... 29. 12.... 30. Laikinųjų apsaugos priemonių siekiantis asmuo turi pateikti konkrečių... 31. 13.... 32. Pirmosios instancijos teismas, įvertinęs ieškovės nurodytas aplinkybes,... 33. 14.... 34. Be to atsakovas nurodo, kad jam priklausančio nekilnojamojo turto pilnai... 35. 15.... 36. Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas... 37. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337... 38. atsakovo A. K. (A. K.) atskirąjį skundą atmesti.... 39. Vilniaus regiono apylinkės teismo 2019 m. rugsėjo 27 d. nutartį palikti...