Byla 2-821-241/2019
Dėl bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Tvorų tiekimas“ 2019 m. sausio 31 d. kreditorių susirinkimo nutarimų panaikinimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė Gasiūnienė

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal kreditoriaus I. G. atskirąjį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2019 m. kovo 28 d. nutarties civilinėje byloje Nr. B2-471-569/2019, kuria iš dalies tenkintas kreditoriaus I. G. skundas dėl bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Tvorų tiekimas“ 2019 m. sausio 31 d. kreditorių susirinkimo nutarimų panaikinimo.

3Teismas

Nustatė

4I.

5Ginčo esmė

61.

7Šiaulių apygardos teismas 2017 m. kovo 23 d. nutartimi iškėlė uždarajai akcinei bendrovei (toliau – UAB) „Tvorų tiekimas“ bankroto bylą, bankroto administratore paskyrė UAB „Idėjų rinka“; 2017 m. spalio 25 d. nutartimi įmonė pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto.

82.

9Kreditorius I. G. kreipėsi į teismą su skundu prašydamas panaikinti bankrutavusios UAB (toliau – BUAB) „Tvorų tiekimas“ 2019 m. sausio 31 d. kreditorių susirinkimo nutarimus antruoju, ketvirtuoju ir penktuoju darbotvarkės klausimais; panaikinti nutarimą trečiuoju darbotvarkės klausimu ir priimti naują nutarimą – netvirtinti administravimo išlaidų sąmatos keitimo.

103.

11Kreditorius nurodė, kad kreditorių susirinkimo nutarimas antruoju darbotvarkės klausimu, kuriuo patvirtinta bankroto administratorės veiklos ataskaita, yra nepagrįstas ir neteisėtas; į ataskaitos sąrašą įtrauktos pozicijos patvirtina, kad bankroto administratorė aptariamu laikotarpiu neatliko jokių veiksmų, leidžiančių pasiekti bankroto proceso tikslus, o kai kurie veiksmai apskritai nebuvo atlikti. Nors dauguma kreditorių balsavo už bankroto administratorės veiklos ataskaitos tvirtinimą, tačiau kreditoriams ataskaita kėlė abejonių.

124.

13Trečiojo nutarimo projektą dėl administravimo išlaidų sąmatos keitimo bankroto administratorė į kreditorių susirinkimo darbotvarkę įtraukė, nors teismas 2019 m. sausio 4 d. nutartimi tenkinęs kreditoriaus skundą panaikino administravimo išlaidų sąmatą ir ją grąžino pakartotinai svarstyti kreditorių susirinkimui, tačiau dėl šios nutarties pateiktas atskirasis skundas prašant klausimą išspręsti iš esmės – sąmatos netvirtinti. Sąmatos tvirtinimo klausimas inicijuotas nesulaukus nutarties įsiteisėjimo. Bet kokiu atveju, administravimo išlaidų padidėjimas nėra objektyviai pagrįstas, išlaidos yra akivaizdžiai dirbtinai padidintos.

145.

15Ketvirtuoju darbotvarkės klausimu priimti nutarimai yra neteisėti, nes bankroto administratorės pateiktoje informacijoje deklaratyviai, nesant jokių įrodymų nurodyta, kad neva įmonės vadovo nurodytas bei administratorei pateiktas debitorių sąrašas neatitinka įmonės buhalterinių duomenų. Bankroto administratorės siūlymu kreditoriai nepagrįstai nusprendė kreiptis dėl bankroto bylos SIA „Baltic industrial group“ iškėlimo; abejotina šio bankroto proceso naudingumu BUAB „Tvorų tiekimas“ kreditoriams.

166.

17Kreditorių susirinkimas penktuoju darbotvarkės klausimu nutarė patvirtinti pateiktą turto pardavimo tvarką ir kainas, tačiau bankroto administratorė nepateikė jokių duomenų ir (ar) įrodymų dėl nurodyto turto pardavimo kainų. Nutarimas neatitinka vieno bankroto proceso tikslų – parduoti bankrutuojančios įmonės turtą už kuo didesnę kainą. Ketinamos parduoti staklės bankroto administratorei buvo perduotos tinkamos kokybės, todėl ji privalo pagrįsti, kodėl stakles laiko netinkamos kokybės daiktu.

18II.

19Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

207.

21Šiaulių apygardos teismas 2019 m. kovo 28 d. nutartimi skundą tenkino iš dalies; panaikino BUAB „Tvorų tiekimas“ 2019 m. sausio 31 d. kreditorių susirinkimo nutarimą trečiuoju darbotvarkės klausimu; kitos skundo dalies netenkino.

228.

23Pasisakydamas dėl procedūrinių pažeidimų, teismas nenustatė aplinkybių, kurios leistų spręsti esant kreditorių susirinkimo sušaukimo ir (ar) nutarimo priėmimo tvarkos pažeidimų. Dėl kreditorių susirinkimo nutarimo antruoju darbotvarkės klausimu

249.

25Teismas nustatė, kad antruoju darbotvarkės klausimu BUAB „Tvorų tiekimas“ kreditoriai absoliučia balsų dauguma priėmė nutarimą pritarti pateiktai ataskaitai apie administratoriaus veiklą už laikotarpį nuo 2018-09-21 iki 2019-01-14.

2610.

27Teismas nurodė, kad teismų informacinės sistemos LITEKO duomenys patvirtina apie ataskaitoje nurodomus bankroto administratorės atliktus veiksmus (inicijuotos bylos, teikti prašymai, pareiškimai, atsiliepimai, atliktos analizės ir kt.); aplinkybės, jog kai kurie bankroto administratorės prašymai, ieškiniai buvo netenkinti nesuteikia pagrindo išvadai, kad ataskaitoje nurodyti veiksmai neatlikti ar atlikti netinkamai. Aplinkybės, kad teismas byloje dėl kreditorių susirinkime priimtų nutarimų panaikinimo paprašė bankroto administratorės pateikti papildomus įrodymus, nėra pagrindas daryti išvadą, jog bankroto administratorė netinkamai atliko savo pareigas. Teismas sprendė, kad kreditorių susirinkimas pagrįstai patvirtino bankroto administratorės ataskaitą apie administratorės veiklą už laikotarpį nuo 2018 m. rugsėjo 21 d. iki 2019 m. sausio 14 d.; nutarimo antruoju darbotvarkės klausimu pripažinti negaliojančiu nėra pagrindo. Dėl kreditorių susirinkimo nutarimo trečiuoju darbotvarkės klausimu

2811.

29Trečiuoju darbotvarkės klausimu BUAB „Tvorų tiekimas“ kreditoriai priėmė nutarimą patvirtinti 2017-08-03 sąmatos keitimą taip: 10 000 Eur – kitos administravimo išlaidos (įskaitant teismo patvirtintas 1 200,00 Eur); nuo 2019-01-31 kvalifikuotos teisinės ir finansinės pagalbos išlaidos 11 000 Eur plius PVM. Patirtos išlaidos pagrindžiamos buhalteriniais dokumentais ir negali būti viršyta sąmata be kreditorių susirinkimo nutarimo.

3012.

31Teismas nustatė, kad UAB „Tvorų tiekimas“ bankroto byloje 2019 m. sausio 4 d. nutartimi buvo panaikintas BUAB „Tvorų tiekimas“ 2018 m. spalio 4 d. kreditorių susirinkimo nutarimas ketvirtuoju darbotvarkės klausimu, kuriuo nutarta pritarti pasiūlymui padidinti kitų administravimo išlaidų sumą 4 000 Eur suma iki 10 000 Eur ir šis klausimas perduotas kreditorių susirinkimui svarstyti iš naujo. 2019 m. sausio 4 d. nutartis nėra įsiteisėjusi, byla su kreditoriaus skundu perduota nagrinėti Lietuvos apeliaciniam teismui. Esant šioms aplinkybėms, teismas sutiko su kreditoriaus argumentais, kad bankroto administratorė nepagrįstai pateikė kreditoriams svarstyti klausimą dėl administravimo išlaidų sąmatos keitimo, todėl BUAB „Tvorų tiekimas“ 2019 m. sausio 31 d. kreditorių susirinkimo nutarimą trečiuoju darbotvarkės klausimu panaikino. Dėl kreditorių susirinkimo nutarimo ketvirtuoju darbotvarkės klausimu

3213.

33Ketvirtuoju darbotvarkės klausimu BUAB „Tvorų tiekimas“ kreditoriai priėmė nutarimą inicijuoti bankroto bylą SIA „Baltic industrial group“ atžvilgiu; nurašyti neįtrauktus į buhalterinę apskaitą atsiskaitymus už patiektas prekes ir jų pagrindu nurodytas debetines skolas bendrai 2 746,60 Eur sumai.“

3414.

35Teismas nustatė, kad bankroto administratorė teikdama kreditoriams nutarimo projektą, pateikė informaciją apie debitorių SIA „Baltic industrial group“; nurodė, kad šio debitoriaus skola (68 690 Eur) yra priteista, įmonės atžvilgiu vykdomos vykdomosios bylos, kurios neduoda rezultatų, įmonė turi pradelstų įsipareigojimų, neturi darbuotojų ir jau nuo 2015 m. nevykdo veiklos, neteikia finansinių ataskaitų, neturi turto, todėl vienas iš galimų skolos atgavimo ir sprendimo būdų yra priimti nutarimą inicijuoti bankroto bylą debitoriaus atžvilgiu. Teismas pažymėjo, kad operatyviai iškėlus nemokiam debitoriui bankroto bylą, padidėja galimybės bankroto proceso metu visiškai ar iš dalies patenkinti savo kreditorinius reikalavimus, todėl pripažino tokio nutarimo naudą BUAB „Tvorų tiekimas“ kreditoriams. Teismas sprendė, kad 4.1. nutarimo ketvirtuoju darbotvarkės klausimu pripažinti negaliojančiu nėra pagrindo.

3615.

37Teismas nesutiko su kreditoriumi, kad bankroto administratorės pateiktoje informacijoje deklaratyviai nurodyta, jog neva įmonės vadovo nurodytas bei administratorei pateiktas debitorių sąrašas neatitinka įmonės buhalterinių duomenų. Bankroto administratorė nutarimo projekte pateikė išsamią informaciją apie debitorines skolas; lentelėse tiksliai nurodytos netinkamai apskaitytos skolos, neįtraukti į buhalterinę apskaitą atsiskaitymai už patiektas prekes, nurodytos debetinės skolos, kurias nustatė bankroto administratorė; nurodyti dokumentai, kurių pagrindu padaryta tokia duomenų suvestinė. Teismo vertinimu, nėra pagrindo nesutikti su bankroto administratorės pateiktais duomenimis. Teismas pažymėjo, kad didžioji dauguma BUAB „Tvorų tiekimas“ kreditorių balsavo už šį projektą – 93,03 proc. Teismas sprendė, kad 4.2. nutarimo ketvirtuoju darbotvarkės klausimu pripažinti negaliojančiu nėra pagrindo. Dėl kreditorių susirinkimo nutarimo penktuoju darbotvarkės klausimu

3816.

39Penktuoju darbotvarkės klausimu BUAB „Tvorų tiekimas“ kreditoriai priėmė nutarimą patvirtinti pateiktą turto pardavimo tvarką ir kainas.

4017.

41Pasisakydamas dėl kreditorių susirinkime nustatytos įmonės ilgalaikio turto pardavimo tvarkos ir kainos ekonominio pagrįstumo ir atitikimo kreditorių interesams, teismas pažymėjo, kad šio turto kainos ir pardavimo klausimai buvo spręsti ir 2018 m. gegužės 14 d. kreditorių susirinkime; yra atliktas Tvoros pynimo mašinos vertinimas ir šis turtas įvertintas 500 Eur verte, su šiuo vertinimu kreditorius yra susipažinęs, todėl teismas nepagrįstais laikė argumentus, kad kreditoriui nebuvo pateikta įrodymų apie šio turto vertę. Teismas nustatė, kad bankroto administratorė pateikė informaciją kreditoriams apie parduodamą turtą. Papildomai raštu kreditoriui pateikė informaciją apie vykdytą turto pardavimą, informaciją apie parduotą turtą; pasiūlymų įsigyti turtą 2018 m. gegužės 14 d. susirinkime patvirtintomis kainomis negauta. Teismas nurodė, kad parduodamo turto kainos aptartos kreditorių susirinkime, visi kreditoriai tokioms parduodamo turto kainoms pritarė, išskyrus skundą pateikusį kreditorių, kuris neteikia jokių įrodymų, patvirtinančių kitokią minėto turto kainą. Teismas, byloje nustatytų faktinių aplinkybių kontekste įvertinęs kreditorių susirinkimo nustatytą turto pardavimo kainą ir tvarką, sprendė, kad parduodamo turto kainos nepažeidžia bankrutavusios įmonės ir jos kreditorių interesų, todėl nenustatė nutarimo penktuoju darbotvarkės klausimu pripažinti negaliojančiu pagrindo.

42III.

43Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

4418.

45Kreditorius I. G. atskirajame skunde prašo panaikinti Šiaulių apygardos teismo 2019 m. kovo 28 d. nutarties dalį, kuria netenkintas kreditoriaus skundas ir klausimą išspręsti iš esmės – kreditoriaus skundą tenkinti visiškai; išreikalauti iš UAB „Idėjų rinka“ ir jos įgalioto asmens A. K. visus įrodymus apie atliktus veiksmus dėl bankroto bylos inicijavimo SIA „Baltic industrial group“ atžvilgiu 2018 m. vasario 26 d.–2019 m. sausio 31 d. laikotarpiu. Atskirasis skundas grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:

4618.1

47Dėl kreditorių susirinkimo nutarimo antruoju darbotvarkės klausimu. Skundžiama nutartimi formuojamas ydingas precedentas, kuomet tinkama bankroto administratoriaus veikla laikoma bet kokių veiksmų atlikimas, nepasiekiant jokių siekiamų rezultatų, nors bankroto administratorė sistemingai netinkamai atlieka savo pareigas. Bankroto administratorė laikotarpiu nuo 2018 m. rugsėjo 21 d. iki 2019 m. sausio 14 d. neatliko jokių veiksmų, kuriais būtų galima pasiekti bankroto tikslus. Inicijuoti ieškiniai nebuvo patenkinti; bankroto administratorė ne laiku ir netinkamai teikė įrodymus; tokie veiksmai negali būti laikomi tinkama bankroto administratorės veikla.Teismo argumentas, kad prieš nutarimo priėmimą balsavo tik apeliantas, paneigia kreditorių susirinkimo nutarimų revizijos teisme esmę.

4818.2

49Dėl kreditorių susirinkimo nutarimo ketvirtuoju klausimu. Bankroto administratorės pateiktoje informacijoje deklaratyviai, be įrodymų, nurodyta, kad neva įmonės vadovo pateiktas debitorių sąrašas neatitinka buhalterinių duomenų; tokio nutarimo inicijavimas vertintinas kaip bankroto administratorės siekis sukurti tikrovės neatitinkančius įrodymus tyčinio bankroto bylai. Sudarytos lentelės, nepateikus pirminių dokumentų, nėra patikimos. Teismo argumentas, kad prieš nutarimo priėmimą balsavo tik apeliantas, paneigia kreditorių susirinkimo nutarimų revizijos teisme esmę. Be įrodymų ar paaiškinimų, kuo bankroto bylos iškėlimas būtų naudingas BUAB „Tvorų tiekimas“ kreditoriams, nuspręsta kreiptis dėl SIA „Baltic industrial group“ bankroto bylos iškėlimo. Neįvertintos bankroto bylos iškėlimo sąnaudos bei bent minimalaus skolos išieškojimo galimybės.

5018.3

51Dėl kreditorių susirinkimo nutarimo penktuoju darbotvarkės klausimu. Nesant jokių patikimų įrodymų dėl parduodamų daiktų kainos, nutarimas akivaizdžiai neteisėtas, kaip neatitinkantis vieno bankroto proceso tikslų – parduoti bankrutuojančios įmonės turtą už kuo didesnę kainą. Apeliantas kaip buvęs atsakovės darbuotojas supranta, jog daiktų kainos yra akivaizdžiai didesnės, tačiau įrodymų pateikti negali, nes daiktai yra pas bankroto administratorę.

5218.4

53Prašomi išreikalauti įrodymai pagrįstų bankroto administratorės neveikimą ir procesų, susijusių su bankroto bylos SIA „Baltic industrial group“ iškėlimu, vilkinimą.

5419.

55Atsakovė BUAB „Tvorų tiekimas“ atsiliepime į atskirąjį skundą prašo atskirąjį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2019 m. kovo 28 d. nutarties atmesti kaip nepagrįstą. Atsiliepimas į atskirąjį skundą grindžiamas šiais esminiais argumentais:

5619.1

57Dėl kreditorių susirinkimo nutarimo antruoju darbotvarkės klausimu. Apelianto pagrindiniai argumentai yra susijęs su rezultatų nepasiekimu, neatskleidžiamos visos aplinkybės, dėl pareiškimų, skundų tenkinimo; ikiteisminis tyrimas pradėtas ne dėl nusikalstamo bankroto, o dėl apgaulingos buhalterinės apskaitos. BUAB „Tvorų tiekimas“ kreditoriai susirinkimų nutarimuose nėra įtvirtinę ir numatę konkrečių rezultatų ir rezultatų vertinimo rodiklių, todėl nepagrįsta teigti, kad administratorė kažkokių rezultatų nepasiekė.

5819.2

59Dėl kreditorių susirinkimo nutarimo ketvirtuoju darbotvarkės klausimu. Kreditorių susirinkimui buvo pateikta išsami informacija; o susirinkime dalyvavusiam apelianto atstovui atsakyta į klausimus dėl SIA „Baltic industrial group“, su debitorinėmis skolomis susijusių pirminių buhalterinių dokumentų apelianto atstovas neprašė pateikti. Apelianto skunde nepateikiami įrodymai ar duomenys, paneigiantys administratorės pateiktą informaciją; skundas grindžiamas deklaratyviais teiginiais.

6019.3

61Dėl kreditorių susirinkimo nutarimo penktuoju darbotvarkės klausimu. 2019 m. sausio 28 d. raštu apeliantui buvo pateikta informacija apie vykdytą turto pardavimą, parduotą turtą. 2018 m. vasario 26 d. kreditorių susirinkime buvo pateikta išsami informacija apie įmonės turto vertinimą; 2018 m. gegužės 14 d. susirinkime priimti nutarimai dėl turto pardavimo tvarkos ir kainų nustatymo, šių nutarimų apeliantas neskundė, savo siūlymų dėl turto vertinimo ir turto kainų neteikė. Kreditoriai buvo informuoti, kad 2018 m. gegužės 14 d. susirinkime patvirtintomis kainomis pasiūlymų įsigyti turtą negauta.

62Teismas

konstatuoja:

63IV.

64Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

6520.

66Apeliacijos objektą sudaro teismo nutarties dalies, kuria išspręstas kreditoriaus skundas dėl kreditorių susirinkime priimtų nutarimų antruoju, ketvirtuoju ir penktuoju darbotvarkės klausimais panaikinimo, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas. Šį klausimą apeliacinės instancijos teismas sprendžia vadovaudamasis atskirojo skundo faktiniu ir teisiniu pagrindais bei patikrina, ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320, 338 straipsniai). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nagrinėjamoje byloje nenustatyta. Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad byloje nėra pagrindo peržengti atskirojo skundo ribas.

67Dėl naujų įrodymų ir prašymo išreikalauti duomenis

6821.

69Pagal CPK 314 straipsnį apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti naujus įrodymus, kurie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teisme, išskyrus atvejus, kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atsisakė juos priimti ar kai šių įrodymų pateikimo būtinybė iškilo vėliau. Teismas priima nagrinėti tik tuos įrodymus, kurie patvirtina arba paneigia turinčias reikšmės bylai aplinkybes (CPK 180 straipsnis).

7022.

71Atsakovė kartu su atsiliepimu į atskirąjį skundą pateikė pranešimo apie ikiteisminį tyrimą kopiją, kuriuo grindžia savo atliktus veiksmus. Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgdamas į nagrinėjamoje byloje vyraujantį viešąjį interesą, į tai, jog pateiktas dokumentas priešingai šaliai yra / turi būti žinomas, sprendžia, jog pateiktas įrodymas gali būti reikšmingas sprendžiant kreditorių susirinkimo nutarimų teisėtumo klausimą, todėl su atsiliepimu į atskirąjį skundą pateiktą įrodymą priima.

7223.

73Apeliantas atskirajame skunde formuluoja prašymą išreikalauti iš bankroto administratorės visus įrodymus apie atliktus veiksmus dėl bankroto bylos SIA „Baltic industrial group“ inicijavimo 2018 m. vasario 26 d.–2019 m. sausio 31 d. laikotarpiu. Apeliacinės instancijos teismas atkreipia dėmesį, jog tokiam apelianto prašymui (išreikalauti įrodymus) taip pat taikytinos minėtos normos dėl įrodymų pateikimo (CPK 314 straipsnis) bei sąsajumo (CPK 180 straipsnis), tuo tarpu apeliantas neteigia, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai netenkino tokio jo prašymo, nei įrodinėja, jog tokių įrodymų poreikis iškilo vėliau ir tokio prašymo tenkinimas neužvilkins bylos nagrinėjimo. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, šiuo atveju nėra pagrindo tenkinti apelianto prašymą dėl naujų įrodymų išreikalavimo.

74Dėl kreditorių susirinkimo nutarimų

7524.

76Kreditorių, kaip visumos, teisė spręsti bankrutuojančios įmonės reikalus – tai kreditorių autonomijos principo išraiška. Ši teisė yra įgyvendinama kreditorių balsų dauguma priimant nutarimus kreditorių susirinkime (Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 24 straipsnis). Kreditorių susirinkimas yra savotiškas kreditorių savivaldos organas, sprendžiantis su bankroto proceso eiga susijusius klausimus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. gruodžio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-477/2011). Tačiau kreditorių autonomijos principas nereiškia, kad kreditorių susirinkimo nutarimai turi neribotą ir nenuginčijamą galią. Susirinkimo priimti nutarimai privalo atitikti ĮBĮ, kitų su bankroto teisiniais santykiais susijusių teisės aktų reikalavimus, nepažeisti kreditorių lygiateisiškumo principo ir teisėtų interesų.

7725.

78Kreditorių susirinkimo nutarimai gali būti naikinami dviem pagrindais: pirma, dėl esminių procedūrinių pažeidimų, susijusių su kreditorių susirinkimo (kreditorių komiteto) nutarimo priėmimu, padarymu, galėjusiu nulemti neteisėtą tokio nutarimo turinį; antra, materialinių aspektų (turinio) neteisėtumas, kuris pasireiškia imperatyvių įstatymo nuostatų pažeidimu, prieštaravimu teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principams (CK 1.5 straipsnis) bei kreditorių ar/ir pačios bankrutuojančios (bankrutavusios) įmonės interesų esminiu pažeidimu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. lapkričio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-486/2010; Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. gruodžio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1438/2012, 2012 m sausio 19 d. nutartis civilinėje byloje. Nr. 2-196/2012; 2016 m. gruodžio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-2096-370/2016).

7926.

80Pirmosios instancijos teismo išvada dėl procedūrinių kreditorių susirinkimo sušaukimo, kreditorių dalyvavimo, balsavimo ir nutarimų priėmimo pažeidimų nebuvimo atskiruoju skundu nekvestionuojama, todėl šiuo aspektu apeliacinės instancijos teismas nepasisako.

8127.

82Skundžiamos nutarties turinys liudija, kad pirmosios instancijos teismas išsamiai ir visapusiškai ištyrė ir įvertino visas aplinkybes, susijusias su skundžiamų kreditorių susirinkimo nutarimų teisėtumu ir pagrįstumu, todėl apelianto argumentas, jog teismo motyvas, kad prieš skundžiamų nutarimų priėmimą balsavo tik vienas kreditorius, paneigia kreditorių susirinkimų nutarimų revizijos teisme esmę, laikytinas nepagrįstu. Dėl kreditorių susirinkimo nutarimo antruoju darbotvarkės klausimu

8328.

84Byloje nustatyta, kad antruoju darbotvarkės klausimu BUAB „Tvorų tiekimas“ kreditoriai absoliučia balsų dauguma pritarė pateiktai ataskaitai apie administratoriaus veiklą už laikotarpį nuo 2018-09-21 iki 2019-01-14.

8529.

86Skundžiamos nutarties turinys liudija, kad pirmosios instancijos teismo vertinimu bankroto administratorės informacija apie veiklą nuo 2018 m. rugsėjo 21 d. iki 2019 m. sausio 14 d. išsami, nėra duomenų, kad bankroto administratorė akivaizdžiai netinkamai vykdė savo pareigas per ataskaitinį laikotarpį. Apeliantas, nesutikdamas su nutartimi, iš esmės nurodo analogiškus argumentus, kuriuos prašydamas panaikinti kreditorių susirinkimo nutarimą šiuo klausimu, nurodė savo skunde pirmosios instancijos teismui, taip pat teigia, kad skundžiama nutartimi formuojamas ydingas precedentas, kuomet tinkama bankroto administratoriaus veikla laikoma bet kokių veiksmų atlikimas, nepasiekiant jokių siekiamų rezultatų, nors bankroto administratorius sistemingai netinkamai atlieka savo pareigas. Apeliacinės instancijos teismas nepritaria šiems apelianto argumentams.

8730.

88Veiklos ataskaita – tai dokumentas, kuriame pateikiami oficialūs asmens ar organizacijos nuveikto darbo per tam tikrą laiką rezultatai. Pažymėtina, kad ĮBĮ 11 straipsnio 5 dalies 25 punkte įtvirtinti reikalavimai, kas turi būti nurodyta pirmajam kreditorių susirinkimui pateiktoje tvirtinti administratoriaus veiklos ataskaitoje, tačiau įstatyme nenumatyta kitų, pagal kreditorių susirinkimo reikalavimą sudaromų administratoriaus veiklos ataskaitų (ĮBĮ 11 straipsnio 5 dalies 25 punktas, 23 straipsnio 4 punktas), formos ir turinio reikalavimai. Ataskaitose administratorius paprastai pateikia kreditoriams informaciją apie savo atliktus veiksmus, administruojant bankrutuojančią įmonę, administravimo lėšų panaudojimą bei pateikia kitą informaciją, kurią pateikti kreditoriams administratorius mano esant reikalinga.

8931.

90Pagal susiformavusią teismų praktiką, administratoriaus veiklos ataskaita netvirtinama tuomet, kai joje atvaizduoti veiksmai iš tikrųjų yra neatlikti ir (ar) išvardyti rezultatai iš tikrųjų yra nepasiekti. Teisinį pagrindą netvirtinti administratoriaus veiklos ataskaitos sudaro ydingai parengta ataskaita, kai įrašyti neįvykę faktai, klaidinga informacija ir pan. (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. gruodžio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1522/2010). Pagal ĮBĮ 23 straipsnio 4 punktą, jeigu kreditorių susirinkimas administratoriaus ataskaitos nepatvirtina, administratorius per kreditorių susirinkimo nustatytą protingą terminą privalo pašalinti kreditorių nurodytus ataskaitos trūkumus ir teikti ją tvirtinti kreditorių susirinkimui pakartotinai. Jeigu pakartotinai pateiktos ataskaitos kreditorių susirinkimas nepatvirtina, ją gali tvirtinti teismas. Taigi, kreditorių susirinkimas, netvirtindamas administratoriaus veiklos ataskaitos, turi aiškiai nurodyti ataskaitos trūkumus, kuriuos bankroto administratorius turi pašalinti, ir šių trūkumų pašalinimui nustatyti protingą terminą

9132.

92Pagal nurodytą teisinį reguliavimą ir jo taikymo praktiką, su administratoriaus ataskaita nesutinkantis kreditorius turėtų konkrečiai nurodyti ataskaitos trūkumus. Šiuo atveju, apelianto argumentai iš esmės siejami ne su tuo, kad administratorės ataskaitoje nurodyti veiksmai neatlikti ir (ar) išvardyti rezultatai iš tikrųjų yra nepasiekti, t. y. ataskaitoje nurodyta klaidinga, tikrovės neatitinkanti informacija; apeliantas teigia, kad administratorė netinkamai atliktais veiksmais nepasiekė jokių siekiamų rezultatų, tačiau neidentifikuoja, kokie ir kur įtvirtinti rezultatai turėjo būti pasiekti, kad būtų galima įvertinti jų pasiekimą ar nepasiekimą. Argumentai dėl bankroto administratorės netinkamo pareigų atlikimo laikytini deklaratyviais.

9333.

94Skundžiamos nutarties turinys liudija, kad pirmosios instancijos teismas patikrino ir nurodė, kad teismų informacinės sistemos LITEKO duomenys patvirtina ataskaitoje nurodomus bankroto administratorės atliktus veiksmus (inicijuotos bylos, teikti prašymai, pareiškimai, atsiliepimai, atliktos analizės ir kt.), o aplinkybės, jog kai kurie bankroto administratorės prašymai, ieškiniai buvo netenkinti nesuteikia pagrindo išvadai, kad ataskaitoje nurodyti veiksmai neatlikti ar atlikti netinkamai. Teismo išvada, jog kreditorių susirinkimas pagrįstai patvirtino bankroto administratorės ataskaitą už laikotarpį nuo 2018 m. rugsėjo 21 d. iki 2019 m. sausio 14 d. ir nutarimo antruoju darbotvarkės klausimu pripažinti negaliojančiu nėra pagrindo, yra pagrįsta bei teisinga ir apelianto atskirojo skundo argumentais nepaneigta. Dėl kreditorių susirinkimo nutarimų ketvirtuoju ir penktuoju darbotvarkės klausimais

9534.

96Byloje nustatyta, kad ketvirtuoju darbotvarkės klausimu BUAB „Tvorų tiekimas“ kreditoriai nutarė inicijuoti debitorės SIA „Baltic industrial group“ bankroto bylą (4.1) ir nurašyti neįtrauktus į buhalterinę apskaitą atsiskaitymus už patiektas prekes ir jų pagrindu nurodytas debetines skolas bendrai 2746,60 Eur sumai (4.2). Penktuoju darbotvarkės klausimu priėmė nutarimą patvirtinti pateiktą turto pardavimo tvarką ir kainas. Taigi šiais nutarimais spręsta dėl BUAB „Tvorų tiekimas“ turto – debitorinių skolų ir materialaus turto, realizavimo.

9735.

98ĮBĮ 23 straipsnyje nustatyta kreditorių susirinkimo kompetencija spręsti visus esminius su bankrutuojančios įmonės veikla susijusius klausimus, tarp jų – tvirtinti bankrutuojančios (bankrutavusios) įmonės turto pardavimo kainą, kuri nustatoma ekonominio naudingumo aspektu bei atsižvelgiant ir į kitus veiksnius – realią galimybę parduoti turtą, potencialią turto realizavimo trukmę ir pan. (ĮBĮ 23 straipsnio 5 punktas) ir nustatyti turto pardavimo tvarką, spręsti dėl turto nurašymo ir kt. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas savo praktikoje yra išaiškinęs, kad kreditorių kompetencijai priskirti klausimai, susiję su turto pardavimo tvarkos ir pradinės kainos nustatymu yra susijęs su ekonominio tikslingumo vertinimu. Kai kreditorių susirinkimas sprendžia ekonominio pobūdžio klausimus, teisminė tokių sprendimų kontrolė yra ribota. Teismas iš esmės negali kreditorių susirinkimui nurodyti konkretaus turto pardavimo būdo arba nustatyti pradinės turto pardavimo kainos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. balandžio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-196-313/2017).

9936.

100Kaip matyti, ketvirtuoju darbotvarkės klausimu priimto nutarimo dalimi kreditoriai iš esmės nutarė debitorinę skolą į SIA „Baltic industrial group“ realizuoti inicijuojant šiai debitorei bankroto bylą. Nutarimo projekte bankroto administratorė pateikė duomenis apie šį debitorių (jo skola (68 690 Eur) yra priteista, įmonės atžvilgiu vykdomos vykdomosios bylos, kurios neduoda rezultatų, įmonė turi pradelstų įsipareigojimų, neturi darbuotojų ir jau nuo 2015 m. nevykdo veiklos, neteikia finansinių ataskaitų, neturi turto). Pirmosios instancijos teismas vertino tai kaip siekį atgauti lėšas iš debitoriaus. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, apeliantas deklaratyviai nurodo, jog skundžiamas nutarimas priimtas neįvertinus bankroto bylos iškėlimo sąnaudų bei bent minimalių galimybių skolos išsiieškojimui, ir neteikia įrodymų, kad bankroto bylos inicijavimas kreditoriams būtų nenaudingas ar net nuostolingas (CPK 12, 178, 185 straipsniai).

10137.

102Pasisakydamas dėl nutarimo dalies dėl debitorinių skolų nurašymo pirmosios instancijos teismas nustatė, kad bankroto administratorė pateikė išsamią informaciją apie debitorines skolas, kad pateiktose lentelėse tiksliai nurodytos netinkamai apskaitytos skolos, neįtraukti į buhalterinę apskaitą atsiskaitymai už patiektas prekes, nurodytos debetinės skolos, kurias nustatė bankroto administratorė; taip pat nurodyti dokumentai, kurių pagrindu padaryta tokia duomenų suvestinė. Apeliantas, kritikuodamas tokios informacijos teisingumą, priešingų duomenų neteikia ir pirmosios instancijos teismo išvados dėl pagrindo šį nutarimą pripažinti negaliojančiu nebuvimo nepaneigia.

10338.

104Kaip minėta, nutarimu penktuoju darbotvarkės klausimu kreditoriai nustatė materialaus (ilgalaikio) įmonei priklausančio turto pardavimo tvarką bei kainas. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad šio turto kainos ir pardavimo klausimai buvo spręsti ir vertinti 2018 m. gegužės 14 d. kreditorių susirinkime; jame nustatytu būdu bei kainomis turtas nebuvo parduotas.

10539.

106Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, apeliantas deklaratyviais argumentais kritikuoja nustatytas turto pardavimo kainas. Nesutikdamas su kreditorių susirinkimo nutarimu, apeliantas turėjo procesinę pareigą įrodyti, jog kreditorių susirinkime nustatytos įmonės ilgalaikio turto pardavimo kainos yra akivaizdžiai per mažos, tačiau jokie parduodamo turto didesnės vertės įrodymai pateikti nebuvo (CPK 12, 178, 185 straipsniai). Atitinkamos pirmosios instancijos išvados apeliantas nepaneigia. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad akivaizdu, jog įmonės turto nepavyksta parduoti gana ilgą laiką – nuo 2018 m. gegužės 14 d. susirinkimo, todėl nėra pagrindo manyti, kad nustatytos mažesnės turto pardavimo kainos yra nepagrįstos, kad skundžiamą nutarimą priėmę kreditoriai siekia kitų tikslų, o ne kuo didesne kaina parduoti bendrovės turtą bei kuo didesne apimtimi patenkinti bendrovės kreditorių finansinius reikalavimus, todėl naikinti kreditorių balsų dauguma įstatymo nustatyta tvarka priimtą nutarimą šiuo aspektu nėra pagrindo.

107Dėl bylos procesinės baigties

10840.

109Atsižvelgęs į išdėstytus argumentus, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai netenkino kreditoriaus skundo dėl ginčo nutarimų panaikinimo. Atskirojo skundo argumentai skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties teisėtumo ir pagrįstumo nepaneigia, todėl nutartis paliekama nepakeista, o apelianto atskirasis skundas atmetamas (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

110Lietuvos apeliacinio teismo civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

111Šiaulių apygardos teismo 2019 m. kovo 28 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teismas... 4. I.... 5. Ginčo esmė... 6. 1.... 7. Šiaulių apygardos teismas 2017 m. kovo 23 d. nutartimi iškėlė uždarajai... 8. 2.... 9. Kreditorius I. G. kreipėsi į teismą su skundu prašydamas panaikinti... 10. 3.... 11. Kreditorius nurodė, kad kreditorių susirinkimo nutarimas antruoju... 12. 4.... 13. Trečiojo nutarimo projektą dėl administravimo išlaidų sąmatos keitimo... 14. 5.... 15. Ketvirtuoju darbotvarkės klausimu priimti nutarimai yra neteisėti, nes... 16. 6.... 17. Kreditorių susirinkimas penktuoju darbotvarkės klausimu nutarė patvirtinti... 18. II.... 19. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 20. 7.... 21. Šiaulių apygardos teismas 2019 m. kovo 28 d. nutartimi skundą tenkino iš... 22. 8.... 23. Pasisakydamas dėl procedūrinių pažeidimų, teismas nenustatė aplinkybių,... 24. 9.... 25. Teismas nustatė, kad antruoju darbotvarkės klausimu BUAB „Tvorų... 26. 10.... 27. Teismas nurodė, kad teismų informacinės sistemos LITEKO duomenys patvirtina... 28. 11.... 29. Trečiuoju darbotvarkės klausimu BUAB „Tvorų tiekimas“ kreditoriai... 30. 12.... 31. Teismas nustatė, kad UAB „Tvorų tiekimas“ bankroto byloje 2019 m. sausio... 32. 13.... 33. Ketvirtuoju darbotvarkės klausimu BUAB „Tvorų tiekimas“ kreditoriai... 34. 14.... 35. Teismas nustatė, kad bankroto administratorė teikdama kreditoriams nutarimo... 36. 15.... 37. Teismas nesutiko su kreditoriumi, kad bankroto administratorės pateiktoje... 38. 16.... 39. Penktuoju darbotvarkės klausimu BUAB „Tvorų tiekimas“ kreditoriai... 40. 17.... 41. Pasisakydamas dėl kreditorių susirinkime nustatytos įmonės ilgalaikio turto... 42. III.... 43. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 44. 18.... 45. Kreditorius I. G. atskirajame skunde prašo panaikinti Šiaulių apygardos... 46. 18.1... 47. Dėl kreditorių susirinkimo nutarimo antruoju darbotvarkės klausimu.... 48. 18.2... 49. Dėl kreditorių susirinkimo nutarimo ketvirtuoju klausimu. Bankroto... 50. 18.3... 51. Dėl kreditorių susirinkimo nutarimo penktuoju darbotvarkės klausimu. Nesant... 52. 18.4... 53. Prašomi išreikalauti įrodymai pagrįstų bankroto administratorės... 54. 19.... 55. Atsakovė BUAB „Tvorų tiekimas“ atsiliepime į atskirąjį skundą prašo... 56. 19.1... 57. Dėl kreditorių susirinkimo nutarimo antruoju darbotvarkės klausimu.... 58. 19.2... 59. Dėl kreditorių susirinkimo nutarimo ketvirtuoju darbotvarkės klausimu.... 60. 19.3... 61. Dėl kreditorių susirinkimo nutarimo penktuoju darbotvarkės klausimu. 2019 m.... 62. Teismas... 63. IV.... 64. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 65. 20.... 66. Apeliacijos objektą sudaro teismo nutarties dalies, kuria išspręstas... 67. Dėl naujų įrodymų ir prašymo išreikalauti duomenis... 68. 21.... 69. Pagal CPK 314 straipsnį apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti... 70. 22.... 71. Atsakovė kartu su atsiliepimu į atskirąjį skundą pateikė pranešimo apie... 72. 23.... 73. Apeliantas atskirajame skunde formuluoja prašymą išreikalauti iš bankroto... 74. Dėl kreditorių susirinkimo nutarimų... 75. 24.... 76. Kreditorių, kaip visumos, teisė spręsti bankrutuojančios įmonės reikalus... 77. 25.... 78. Kreditorių susirinkimo nutarimai gali būti naikinami dviem pagrindais: pirma,... 79. 26.... 80. Pirmosios instancijos teismo išvada dėl procedūrinių kreditorių... 81. 27.... 82. Skundžiamos nutarties turinys liudija, kad pirmosios instancijos teismas... 83. 28.... 84. Byloje nustatyta, kad antruoju darbotvarkės klausimu BUAB „Tvorų... 85. 29.... 86. Skundžiamos nutarties turinys liudija, kad pirmosios instancijos teismo... 87. 30.... 88. Veiklos ataskaita – tai dokumentas, kuriame pateikiami oficialūs asmens ar... 89. 31.... 90. Pagal susiformavusią teismų praktiką, administratoriaus veiklos ataskaita... 91. 32.... 92. Pagal nurodytą teisinį reguliavimą ir jo taikymo praktiką, su... 93. 33.... 94. Skundžiamos nutarties turinys liudija, kad pirmosios instancijos teismas... 95. 34.... 96. Byloje nustatyta, kad ketvirtuoju darbotvarkės klausimu BUAB „Tvorų... 97. 35.... 98. ĮBĮ 23 straipsnyje nustatyta kreditorių susirinkimo kompetencija spręsti... 99. 36.... 100. Kaip matyti, ketvirtuoju darbotvarkės klausimu priimto nutarimo dalimi... 101. 37.... 102. Pasisakydamas dėl nutarimo dalies dėl debitorinių skolų nurašymo pirmosios... 103. 38.... 104. Kaip minėta, nutarimu penktuoju darbotvarkės klausimu kreditoriai nustatė... 105. 39.... 106. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, apeliantas deklaratyviais... 107. Dėl bylos procesinės baigties ... 108. 40.... 109. Atsižvelgęs į išdėstytus argumentus, apeliacinės instancijos teismas... 110. Lietuvos apeliacinio teismo civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi... 111. Šiaulių apygardos teismo 2019 m. kovo 28 d. nutartį palikti nepakeistą....