Byla 2S-646-924/2019
Dėl taikos sutarties patvirtinimo

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Edvardas Paliokas,

apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos G. G. atskirąjį skundą dėl Kauno apylinkės teismo 2019 m. sausio 11 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2SP-25973-454/2018 pagal pareiškėjų G. G. ir A. V. prašymą dėl taikos sutarties patvirtinimo.

2Teismas

Nustatė

3I.

4Ginčo esmė

51.

6Kauno apylinkės teismo 2018 m. rugsėjo 26 d. nutartimi patvirtinta pareiškėjų G. G. ir A. V. 2018 m. rugsėjo 18 d. sudaryta taikos sutartis, kuria pareiškėjai sutarė, kad A. V. advokatei G. G. už jos teikiamas teisines paslaugas (teisinę pagalbą) įsipareigoja sumokėti honorarą tokia tvarka: 1) 10 000,00 Eur + PVM už teikimas teisines paslaugas Kauno apylinkės teismo nagrinėjamoje civilinėje byloje Nr. ( - ), bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme; 2) 400,00 Eur + PVM papildomai už advokatės G. G. patirtinas išlaidas (atliktiną apmokėjimą nekilnojamojo turto vertintojui) už nekilnojamojo turto vertintojo pateiktiną konsultacinę išvadą už A. V. santuokoje su L. V. įgyto nekilnojamojo turto preliminarų vidutinės rinkos vertės įvertinimą. A. V. advokatei G. G. nurodytą honorarą už teikiamas paslaugas sumokės ne vėliau kaip iki 2018 m. rugsėjo 27 d.

72.

8Pareiškėja G. G. 2018 m. lapkričio 27 d. pateikė prašymą išduoti vykdomąjį raštą 7 660,00 Eur sumai. Taip pat pareiškėja 2019 m. sausio 7 d. pateikė prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones – areštą A. V. priklausančiam nekilnojamajam turtui, paskirties žemės sklypui, esančiam adresu ( - ) (vidutinė rinkos vertė 11 158,0 Eur), nepranešus A. V., nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių vykdymą pavedant vykdyti pasirinktam antstoliui. Nurodė, kad kyla grėsmė, jog išdavus vykdomąjį raštą (ir iki nutarties išduoti vykdomąjį raštą priėmimo) šioje išnagrinėtoje civilinėje byloje bus apsunkintas vykdymo procesas. Dėl nežinomų priežasčių A. V. įsipareigojimų nevykdo, vengia priimti teismo procesinius dokumentus. A. V. ne tik galimai vengia vykdyti sutartinius įsipareigojimus, ignoruoja teisminius procesus, bet ir galimai siekia perleisti turimą nekilnojamąjį turtą tretiesiems asmenims, tikslu sutrukdyti vykdymo veiksmų atlikimui. A. V. pripažįsta savo įsipareigojimą pagal taikos sutartį kaip asmeninį, jis niekur nedirba, negauna pajamų, todėl kyla reali grėsmė teismo nutarties įvykdymui.

9II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

103.

11Kauno apylinkės teismas 2019 m. sausio 11 d. nutartimi atmetė pareiškėjos G. G. prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

124.

13Teismas nurodė, kad nagrinėjamoje byloje preliminariai įvertinus pareiškėjos reikalavimo pagrįstumą, akivaizdžių duomenų dėl jos (reikalavimo) nepagrįstumo nenustatyta. Tačiau pareiškėja neįrodė, kad teismo nutarties, kuria buvo patvirtinta šalių taikos sutartis, vykdymas gali būti apsunkintas arba iš viso negalimas. Pati pareiškėja nurodė, kad skolininkui po santuokos nutraukimo atiteko nekilnojamasis turtas, duomenų, jog pareiškėjas niekur nedirba, negauna ir neturi pajamų pareiškėja nepateikė. Skolininkas sumokėjo dalį sumos, kurią įsipareigojo sumokėti taikos sutartimi, todėl negalima teigti, kad pareiškėjas įsipareigojimų visiškai nevykdo. Teismas sprendė, kad skolininkui, kaip darbingo amžiaus, turinčiam nekilnojamojo turto asmeniui 7 660,00 Eur suma nėra itin didelė. Pareiškėjos pateikti įrodymai ir nurodytos aplinkybės nėra pakankami konstatuoti skolininko nesąžiningumą. Pareiškėja neįrodinėja, kad skolininkas ketintų savo turimą turtą slėpti, suvaržyti ar perleisti tretiesiems asmenims, taip pat kitaip vengti vykdyti teismo sprendimą. Todėl pripažinti, kad egzistuoja reali grėsmė ieškovės interesams, kurią pašalintų ar sumažintų prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės, nėra pagrindo. Teismo 2019 m. sausio 11 d. nutartimi pareiškėjai nutarta išduoti vykdomąjį raštą dėl neįvykdytos taikos sutarties dalies pagal Kauno apylinkės teismo 2018 m. rugsėjo 26 d. nutartimi patvirtintą taikos sutartį 7 660,00 Eur sumai. Skolininko turto arešto taikymas yra galimas ir vykdymo procese.

14III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

155.

16Atskiruoju skundu pareiškėja G. G. prašo panaikinti Kauno apylinkės teismo 2019 m. sausio 11 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės - taikyti laikinąsias apsaugos priemones - areštą A. V. priklausančiam nekilnojamajam turtui, miškų ūkio paskirties žemės sklypui, esančiam adresu ( - ), registro Nr. ( - ), unikalus Nr. ( - ) (vidutinė rinkos vertė 11158,00 Eur), laikinąsias apsaugos priemones taikant nepranešus A. V., nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių vykdymą pavedant vykdyti G. G. pasirinktam antstoliui (b. l. 54-58). Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

175.1.

18Teismas nepagrįstai sprendė, kad nenustatyta grėsmė teismo sprendimo įvykdymui, nes reikalavimo suma pareiškėjui nėra didelė. A. V. šiuo metu yra nedirbantis asmuo, jo nedarbo draudimo išmoka apytiksliai sudaro 262,92 Eur per mėnesį, todėl jam 7660,00 Eur suma yra itin didelė ir netaikius laikinųjų apsaugos priemonių kyla reali grėsmė, kad bus neįvykdyta pareiškėjų sudaryta taikos sutartis.

195.2.

20Kitose civilinėse bylose analogiškoms ieškinio sumoms laikinosios apsaugos priemonės buvo taikytos (Vilniaus apygardos teismo 2014 m. gegužės 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2S-1298-640/2014, Panevėžio apygardos teismo 2014 m. sausio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2S-35- 227/2014, Jonavos rajono apylinkės teismo 2016 m. lapkričio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-3899-490/2016). Teisėtų lūkesčių ir lygiateisiškumo principai reikalauja analogiškose situacijose priimti tokius pačius sprendimus (nutartis).

215.3.

22Nepagrįsti teismo teiginiai, jog nepateikta įrodymų apie skolininko nesąžiningumą. Grėsmė teismo sprendimo įvykdymui gali būti ir hipotetinė. A. V. pagal taikos sutartį apmokėjimą turėjo atlikti iki 2018 m. rugsėjo 27 d., tačiau iki šios dienos pilnas apmokėjimas nėra atliktas. Be to, jis galimai tyčia vengia atsiimti jam siunčiamus procesinius dokumentus, vykdomojo rašto išdavimas šioje civilinėje byloje užsitęs, o A. V. per tą laiką sieks parduoti/perleisti ar kitaip realizuoti jam priklausantį nekilnojamąjį turtą.

235.4.

24Nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, būtų nepagrįstai bloginama pareiškėjos G. G. padėtis, nes jos reikalavimas liktų visiškai neužtikrintas, o skolininkas A. V. atsidurtų geresnėje padėtyje dėl išlikusios galimybės laisvai disponuoti visu savo turtu/piniginėmis lėšomis ir taip išvengti išieškojimo pagal būsimą teismo priimta sprendimą.

256.

26Atsiliepimas į atskirąjį skundą nepateiktas.

27Teismas

konstatuoja:

28IV. Apeliacinio teismo teisiniai argumentai bei išvados

297.

30Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą apskųstoje dalyje ir analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str., 338 str.).

318.

32Byloje keliamas klausimas dėl pirmosios instancijos teismo 2019 m. sausio 11 d. nutarties, kuria netenkintas pareiškėjos prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones, teisėtumo ir pagrįstumo.

339.

34Civilinio proceso kodekso (CPK) 144 straipsnio 1 dalis numato, kad teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti neįmanomas. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tikslas – užtikrinti ieškinio reikalavimų, kurie galimai bus patenkinti galutiniu teismo sprendimu, įvykdymą. Taigi, įstatymas laikinosioms apsaugos priemonėms taikyti nustato dvi privalomas sąlygas: pirma, ieškovo reikalavimas turi būti tikėtinai pagrįstas, antra, nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas. Nesant bent vienos iš šių sąlygų, laikinosioms apsaugos priemonėms taikyti nėra pagrindo (Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. rugsėjo 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1162-241/2015, 2017 m. sausio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-63-516/2017 ir kt.).

3510.

36Byloje nėra ginčo dėl to, kad pareiškėjos reikalavimas dėl vykdomojo rašto išdavimo yra preliminariai pagrįstas. Apeliantė nesutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad nėra antrosios sąlygos laikinųjų apsaugos priemonių taikymui – grėsmės teismo sprendimo įvykdymui. Apeliantė teigia, kad pareiškėjas nedirba, jo gaunama nedarbo išmoka yra maža, todėl jam 7660,00 Eur suma yra itin didelė, pareiškėjas gali parduoti/perleisti ar kitaip realizuoti jam priklausantį nekilnojamąjį turtą ir netaikius laikinųjų apsaugos priemonių kyla reali grėsmė, kad apeliantei palankus teismo sprendimas bus neįvykdytas. Apeliacinės instancijos teismas su šiais argumentais nesutinka.

3711.

38Kaip minėta šios nutarties 9 pastraipoje, būtina sąlyga laikinųjų apsaugos priemonių taikymui – teismo sprendimo neįvykdymo arba įvykdymo pasunkėjimo rizika. Pagal bendrąją įrodinėjimo naštos paskirstymo taisyklę šalys turi įstatyme nustatytą pareigą įrodyti aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindu (CPK 178 str.). Teismų praktikoje ne kartą pasisakyta, kad laikinųjų apsaugos priemonių paskirtis – asmens, kurio atžvilgiu jos taikomos, didesnio ar mažesnio masto teisių ir interesų varžymas, suponuoja šio instituto taikymo išimtinumą, todėl asmeniui, kuris teismui teikia tokį prašymą, tenka pareiga pagrįsti atitinkamų priemonių taikymo būtinumą.

3912.

40Aktualioje Lietuvos apeliacinio teismo formuojamoje laikinųjų apsaugos priemonių instituto normų taikymo bei aiškinimo praktikoje yra pasisakoma, jog nepriklausomai nuo to, ar ieškinio suma atsakovui yra didelė, vien ši aplinkybė negali būti vertinama kaip pagrindas taikyti ar netaikyti laikinąsias apsaugos priemones. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas savaime nesukuria materialinių vertybių, o tik padeda išsaugoti atsakovo turtą iki ginčo išsprendimo iš esmės; vien didelė ieškinio suma pati savaime nei palengvina, nei pasunkina ar padaro nebeįmanomu būsimo teismo sprendimo įvykdymą, todėl laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos tik tada, kai yra duomenų apie atsakovo nesąžiningumą, pavyzdžiui, kad atsakovas ketina paslėpti, perleisti, įkeisti turimą turtą ar kitaip jį apsunkinti ir panašūs atvejai (Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. birželio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1092-943/2016; 2016 m. gruodžio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1724-180/2016; 2017 m. liepos 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1000-196/2017; 2017 m. rugpjūčio 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1073-464/2017 ir kt.).

4113.

42Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad nagrinėjamu atveju svarbu nustatyti, ar yra prielaidų manymui, kad pareiškėjas A. V. gali būti nesąžiningas, siekdamas apsunkinti teismo sprendimo vykdymą. Kaip teisingai skundžiamoje nutartyje nurodė pirmosios instancijos teismas, tokių įrodymų apeliantė nepateikė.

4314.

44Nagrinėjamu atveju bylos medžiaga patvirtina, kad pareiškėjas A. V. pagal 2018 m. rugsėjo 26 d. teismo nutartimi patvirtintą taikos sutartį padengė dalį įsiskolinimo apeliantei, liko nesumokėta 7 660,00 Eur suma. Pati apeliantė tiek pirmosios instancijos teismui pateiktame prašyme dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, tiek atskirajame skunde nurodė, kad po Kauno apylinkės teismo 2018 m. gruodžio 12 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. ( - ) dėl santuokos nutraukimo įsiteisėjimo pareiškėjui atiteko nekilnojamasis turtas. Apeliantės nurodomos aplinkybės, kad pareiškėjas galimai tyčia vengia priimti jam siunčiamus procesinius dokumentus šiuo atveju nesudaro pagrindo konstatuoti pareiškėjo A. V. nesąžiningumą, sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą. Vien tik kreipimasis į teismą ir reikalavimų pareiškimas nesuteikia pranašumo kitos šalies atžvilgiu ir savaime nesudaro pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

4515.

46Apeliantė šiuo atveju nenurodė jokių aplinkybių bei nepateikė įrodymų, kurie patvirtintų pareiškėjo siekį ar ketinimus turimą turtą paslėpti ar perleisti tretiesiems asmenims ar kaip nors kitaip apsunkinti savo turtinę padėtį, turint tikslą eliminuoti bet kokią galimybę ateityje iš šio turto ar piniginių lėšų įvykdyti apeliantės naudai priimtą teismo sprendimą (CPK 178 str.). Jokių naujų aplinkybių, kas sudarytų faktinį reikalavimo taikyti laikinąsias apsaugos priemones pagrindą, apeliantė nenurodė ir atskirajame skunde. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes darytina išvada, kad nagrinėjamu atveju apeliantė neįrodė būtinos laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygos – grėsmės būsimo teismo sprendimo įvykdymui (CPK 178 straipsnis), todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai skundžiama nutartimi netenkino apeliantės prašymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

4716.

48Iš bylos medžiagos taip pat nustatyta, kad Kauno apylinkės teismo 2019 m. sausio 11 d. nutartimi pareiškėjai nutarta išduoti vykdomąjį raštą dėl neįvykdytos taikos sutarties dalies pagal Kauno apylinkės teismo 2018 m. rugsėjo 26 d. nutartimi patvirtintą taikos sutartį 7 660,00 Eur sumai. Todėl, kaip teisingai nurodė pirmosios instancijos teismas, esant būtinybei, skolininko turto areštas gali būti taikomas ir vykdymo procese.

4917.

50Apeliacinės instancijos teismas kaip nepagrįstus atmeta apeliantės argumentus, kad kadangi kitose civilinėse bylose analogiškoms ieškinio sumoms laikinosios apsaugos priemonės buvo taikytos, teisėtų lūkesčių ir lygiateisiškumo principai reikalauja analogiškose situacijose priimti tokius pačius sprendimus (nutartis). Šiuo aspektu pažymėtina, jog Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje išaiškinta, kad teismų precedentų, kaip teisės šaltinių, negalima suabsoliutinti. Remtis teismų precedentais reikia itin apdairiai. Precedento galią turi tik tokie ankstesni teismų sprendimai, kurie buvo sukurti analogiškose bylose, kurių faktinės aplinkybės yra tapačios arba labai panašios į faktines aplinkybes bylose, kuriose buvo sukurtas precedentas, ir kurioms turi būti taikoma ta pati teisė, kaip toje byloje, kurioje buvo sukurtas precedentas. Taip pat būtina atsižvelgti ir į kitas reikšmingas aplinkybes: į precedento sukūrimo laiką; į tai, ar precedentas atspindi jau susiformavusią teismų praktiką, ar yra pavienis atvejis; į precedento argumentacijos įtikinamumą; į įvykusius priėmus atitinkamą precedento reikšmę turintį teismo sprendimą reikšmingus socialinius, ekonominius ir kitus pokyčius ir kt. Be to, būtina vadovautis bendraisiais teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijais (CK 1.5 straipsnis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. gruodžio 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-513-916/2016).

5118.

52Kaip minėta šios nutarties 11 pastraipoje, aktualioje Lietuvos apeliacinio teismo formuojamoje laikinųjų apsaugos priemonių instituto normų taikymo bei aiškinimo praktikoje yra pasisakoma, vien didelė ieškinio suma negali būti vertinama kaip pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Todėl apeliantės minimos Vilniaus apygardos teismo 2014 m. gegužės 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2S-1298-640/2014, Panevėžio apygardos teismo 2014 m. sausio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2S-35- 227/2014 ir tuo labiau Jonavos rajono apylinkės teismo 2016 m. lapkričio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-3899-490/2016 nelaikytinos precedentu nagrinėjamoje byloje. Spręsdamas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo teismas kiekvienu atskiru atveju vertina ar yra sąlygos tokių priemonių taikymui, o šiuo atveju viena iš būtinų laikinųjų apsaugos priemonių taikymui sąlygų nenustatyta.

19.

53Apeliacinės instancijos teismo aukščiau nurodytais motyvais atsakyta į esminius atskirojo skundo argumentus. Dėl kitų atskirojo skundo argumentų apeliacinės instancijos teismas nepasisako, nes nagrinėjamu atveju šie argumentai nesusiję su nagrinėjamu klausimu dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, nėra teisiškai reikšmingi ir nedaro įtakos skundžiamos teismo nutarties teisėtumui bei pagrįstumui.

5420.

55Atsižvelgiant į anksčiau nustatytas aplinkybes ir padarytas teisines išvadas, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai aiškino ir taikė procesinės teisės normas, reglamentuojančias laikinųjų apsaugos priemonių taikymą, todėl keisti ar naikinti teisėtą ir pagrįstą nutartį atskirojo skundo argumentais nėra pagrindo. Atskirasis skundas atmestinas, o Kauno apylinkės teismo 2019 m. sausio 11 d. nutartis paliktina nepakeista (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

56Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

57Atskirąjį skundą atmesti.

58Kauno apylinkės teismo 2019 m. sausio 11 d. nutartį palikti nepakeistą.

59Ši Kauno apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Edvardas... 2. Teismas... 3. I.... 4. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Kauno apylinkės teismo 2018 m. rugsėjo 26 d. nutartimi patvirtinta... 7. 2.... 8. Pareiškėja G. G. 2018 m. lapkričio 27 d. pateikė prašymą išduoti... 9. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 10. 3.... 11. Kauno apylinkės teismas 2019 m. sausio 11 d. nutartimi atmetė pareiškėjos... 12. 4.... 13. Teismas nurodė, kad nagrinėjamoje byloje preliminariai įvertinus... 14. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 15. 5.... 16. Atskiruoju skundu pareiškėja G. G. prašo panaikinti Kauno apylinkės teismo... 17. 5.1.... 18. Teismas nepagrįstai sprendė, kad nenustatyta grėsmė teismo sprendimo... 19. 5.2.... 20. Kitose civilinėse bylose analogiškoms ieškinio sumoms laikinosios apsaugos... 21. 5.3.... 22. Nepagrįsti teismo teiginiai, jog nepateikta įrodymų apie skolininko... 23. 5.4.... 24. Nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, būtų nepagrįstai bloginama... 25. 6.... 26. Atsiliepimas į atskirąjį skundą nepateiktas.... 27. Teismas... 28. IV. Apeliacinio teismo teisiniai argumentai bei išvados... 29. 7.... 30. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 31. 8.... 32. Byloje keliamas klausimas dėl pirmosios instancijos teismo 2019 m. sausio 11... 33. 9.... 34. Civilinio proceso kodekso (CPK) 144 straipsnio 1 dalis numato, kad teismas... 35. 10.... 36. Byloje nėra ginčo dėl to, kad pareiškėjos reikalavimas dėl vykdomojo... 37. 11.... 38. Kaip minėta šios nutarties 9 pastraipoje, būtina sąlyga laikinųjų... 39. 12.... 40. Aktualioje Lietuvos apeliacinio teismo formuojamoje laikinųjų apsaugos... 41. 13.... 42. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad nagrinėjamu atveju svarbu... 43. 14.... 44. Nagrinėjamu atveju bylos medžiaga patvirtina, kad pareiškėjas A. V. pagal... 45. 15.... 46. Apeliantė šiuo atveju nenurodė jokių aplinkybių bei nepateikė įrodymų,... 47. 16.... 48. Iš bylos medžiagos taip pat nustatyta, kad Kauno apylinkės teismo 2019 m.... 49. 17.... 50. Apeliacinės instancijos teismas kaip nepagrįstus atmeta apeliantės... 51. 18.... 52. Kaip minėta šios nutarties 11 pastraipoje, aktualioje Lietuvos apeliacinio... 53. Apeliacinės instancijos teismo aukščiau nurodytais motyvais atsakyta į... 54. 20.... 55. Atsižvelgiant į anksčiau nustatytas aplinkybes ir padarytas teisines... 56. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337... 57. Atskirąjį skundą atmesti.... 58. Kauno apylinkės teismo 2019 m. sausio 11 d. nutartį palikti nepakeistą.... 59. Ši Kauno apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos....