Byla 2-732-823/2016
Dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo UAB „Medonos mėsa“

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Goda Ambrasaitė - Balynienė teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Medonos mėsa“ direktoriaus G. M. atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2016 m. vasario 1 d. nutarties civilinėje byloje Nr. B2-1250-221/2016 pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Medonos mėsa“ direktoriaus G. M. pareiškimą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo UAB „Medonos mėsa“.

2Teisėja, išnagrinėjusi bylą pagal atskirąjį skundą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4UAB „Medonos mėsa“ direktorius G. M. kreipėsi į teismą, prašydamas iškelti restruktūrizavimo bylą UAB „Medonos mėsa“, restruktūrizavimo administratoriumi paskirti UAB „Renavita“.

5Nurodė, kad pagrindinė bendrovės vykdoma ūkinė–komercinė veikla yra mėsos produkcijos perdirbimas – tradicinių mėsos gaminių gamyba. Šiuo metu įmonė susiduria su laikinais finansiniais sunkumais, nes dėl 2009 metais prasidėjusio ekonominio nuosmukio sumažėjo prekyba, bankai sumažino kreditavimą, pradėjo trūkti apyvartinių lėšų. Siekdama sumažinti veiklos nuostolius ir išlaikyti patyrusius darbuotojus, bendrovė didino pardavimų kiekius, nedidindama kainos, tačiau ankstesniais metais patirti nuostoliai nebuvo kompensuoti. Dėl sumažėjusio pelningumo 2010 metais bendrovė negalėjo laiku įvykdyti finansinių įsipareigojimų kreditoriams, kredito įstaiga neteisėtai įšaldė bendrovės sąskaitoje turėtas pinigines lėšas (apie 0,5 mln. Lt), bendrovė dėl to patyrė 1 mln. Lt nuostolių. Pradėjus teisminius ginčus su kredito įstaiga, bendrovės, suteikiančios mokėjimo atidėjimus, sumažino limitus ir bendrovė negalėjo didinti prekybos ankstesniais mastais, partneriai sustabdė derybas dėl bendradarbiavimo ir bendros veiklos. Bendrovei su kredito įstaiga sudarius taikos sutartį, taip pat su Valstybine mokesčių inspekcija sudarius sutartį dėl mokestinės nepriemokos išdėstymo iki 2014 metų vidurio, bendrovė pratęsė veiklą, tačiau 2013 metais staiga išaugo žaliavinė mėsos kaina, bendrovei kilo sunkumų mokėti einamuosius mokėjimus. Bendrovė vykdo priemones, kurios leistų atstatyti mokumą ir atsiskaityti su kreditoriais: 2014 metais atidaryta firminė parduotuvė Pilviškiuose, Vilkaviškio r., ir Marijampolėje, 2015 metais išsinuomotos patalpos firminėms parduotuvėms Marijampolėje ir Kazlų Rūdoje, vykdomas produkcijos pardavimas mokymo įstaigoms Kazlų Rūdoje, ketinama šios rūšies prekybą vykdyti Marijampolėje, Šakiuose, Vilkaviškyje, iki minimumo mažinamos einamosios veiklos išlaidos, dirbama su kreditoriais, siekiant nukelti atsiskaitymo terminus, bendrovės akcininkas, esantis pagrindiniu bendrovės kreditoriumi, susidariusios skolos grąžinimo terminą ketina atidėti ilgesniam kaip 5 metų terminui, su smulkiaisiais įmonės kreditoriais tariamasi dėl skolų sudengimo, atsiskaitant prekėmis.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Kauno apygardos teismas 2016 m. vasario 1 d. nutartimi atsisakė iškelti UAB „Medonos mėsa“ restruktūrizavimo bylą.

8Teismas iš pareiškėjo pateikto 2015 m. lapkričio 30 d. balanso duomenų nustatė, kad atsakovė turėjo turto už 283 127 EUR, iš kurio – ilgalaikio turto už 59 084 EUR, trumpalaikio turto už 224 043 EUR (atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys – 98 260 EUR, per vienerius metus gautinos sumos – 29 577 EUR, pinigai ir pinigų ekvivalentai – 96 206 EUR). Pagal minėtą balansą mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudarė 724 957 EUR, iš jų – 408 015 EUR per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai. Iš pareiškėjo pateikto 2015 m. lapkričio 30 d. duomenimis sudaryto kreditorių sąrašo matyti, kad 2016 m. vasario 1 d. bendrovės pradelsti finansiniai įsipareigojimai kreditoriams sudarė 335 620,46 EUR sumą. Teismas atkreipė dėmesį į tai, kad pagal 2015 m. lapkričio 30 d. balansą atsakovės įmonės mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudarė 724 957 EUR, o pagal tos pačios dienos duomenimis sudarytą kreditorių sąrašą visi įsipareigojimai (pradelsti ir nepradelsti) kreditoriams sudarė tik 652 562,07 EUR sumą, kas, teismo vertinimu, reiškia, jog kreditorių sąraše nurodyti ne visi kreditoriai, kuriems atsakovė turi įsipareigojimų.

9Teismas, remdamasis pateikto balanso duomenimis, nustatė, kad pradelsti įmonės įsipareigojimai viršija pusę į balansą įrašyto turto vertės, todėl konstatavo, jog atsakovės įmonė yra faktiškai nemoki (Lietuvos Respublikos įmonių restruktūrizavimo įstatymo (toliau – ĮRĮ) 7 straipsnio 5 dalies 3 punktas), ir yra pagrindas atsisakyti iškelti jai restruktūrizavimo bylą.

10Teismas atmetė pareiškėjo argumentą, kad Valstybinė mokesčių inspekcija yra neteisingai apskaičiavusi atsakovės įmonės įsiskolinimo dydį, kaip nereikšmingą, kadangi net pasitvirtinus restruktūrizavimo plano metmenyse nurodytoms aplinkybėms, jog Valstybinė mokesčių inspekcija yra neteisėtai du kartus priskaičiavusi 18 312,87 EUR sumą (nors pareiškėjas teismui nėra pateikęs įrodymų šiai prielaidai pagrįsti), minėtos sumos atėmimas iš bendros atsakovės pradelstų įsipareigojimų kreditoriams sumos iš esmės nepakeistų atsakovės į balansą įrašyto turto ir pradelstų įmonės įsipareigojimų santykio.

11Teismas taip pat nustatė, kad, nors įmonės planuojamos gauti lėšos grindžiamos ankstesnių metų rezultatų vidurkiais bei ateities perspektyvomis, tačiau nepateikiami konkretūs duomenys, įrodymai tokioms gautinoms pajamoms pagrįsti. Vien aplinkybė, kad atsakovė planuoja atidaryti papildomas parduotuves gaminamai produkcijai realizuoti, nėra pakankamas įrodymas, patvirtinantis realias galimybes šioje įmonės veiklos srityje žymiai padidinti pajamas ir atkurti įmonės mokumą. Bendrovė planuoja atgauti visus debitorinius įsiskolinimus (21 141,88 EUR) pirmaisiais metais, tačiau vėlgi nepateikia įrodymų, kad ėmėsi konkrečių priemonių, kad skolos būtų atgautos, duomenų, kad pradėtos derybos ar teisminiai procesai su debitoriais dėl skolų atgavimo.

12Teismas nustatė, kad iš restruktūrizavimo plano metmenų duomenų neaišku, iš ko susideda atsakovės planuojamos per bendrovės restruktūrizavimo laikotarpį gauti 416 609 EUR pajamos, kurios įvardijamos kaip nusidėvėjimas, ir prognozuojama, kad šios pajamos nuo 2015 metų kas metus augs po 2 proc. Nurodytos pajamos sudaro didžiąją dalį metmenyse nurodomos sumos (751 065,71 EUR), kurią bendrovė numato skirti atsiskaitymui su kreditoriais. Pareiškėjas taip pat nurodo, kad vykdant įmonės restruktūrizavimą, bus siekiama, kad būtų atidėti įsipareigojimų įmonės kreditoriams vykdymo terminai restruktūrizavimo laikotarpiui, bus prašoma nuolaidų iš kreditorių, tačiau teismui nėra pateikta įrodymų apie tai, kad nurodyta priemonė gali būti realiai įgyvendinama.

13III. Atskirojo skundo argumentai

14Pareiškėjas UAB „Medonos mėsa“ direktorius G. M. atskiruoju skundu prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2016 m. vasario 1 d. nutartį ir bylą perduoti nagrinėti pirmosios instancijos teismui iš naujo. Skundą grindžia šiais argumentais:

  1. teismas neįvertino bendrovės prievolių atsiradimo momento, todėl darė nepagrįstą išvadą, jog pateiktame kreditorių sąraše nurodyti ne visi kreditoriai, kuriems atsakovė turi įsipareigojimų. Pagal balansui sudaryti naudojamą programą neįmanoma sudaryti absoliučiai tikslų balansą einamajam laikotarpiui, kadangi finansiniai rodikliai į balansą surašomi už praeitą laikotarpį. Net įstatymo leidėjas nustato 4 mėnesių terminą metiniam balansui pateikti. Be to, kilus abejonių, teismas galėjo nustatyti terminą trūkumams pašalinti;
  2. teismas formaliai įvertino bendrovės mokumą, kadangi būtent dėl finansinių sunkumų ir kreipiamasi dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo, o laikini finansiniai sunkumai negali visais atvejais būti pagrindas bankroto bylos iškėlimui;
  3. teismas nepagrįstai teigia, kad nieko nekeičia tai, jog VMI yra neteisingai apskaičiavusi mokesčius, kadangi šiuo metu didžiausia bendrovės finansinė problema yra nuolat skaičiuojamos VMI ir SODROS netesybos. Jei nebūtų skaičiuojami delspinigiai, kaip iškėlus restruktūrizavimo bylą, bendrovės skola vien SODRAI per 9 mėnesius būtų sumažėjusi 23 312,01 EUR. Bendrovė įsiskolinimą VMI per 9 mėnesius sumažino 34 334,37 EUR;
  4. teismas formaliai įvertino restruktūrizavimo plano metmenis. Pareiškėjas pateikė ĮRĮ reikalavimus atitinkančius metmenis, kurie yra išsamūs ir konkretūs. Teismas painioja dvi teisines kategorijas – restruktūrizavimo plano metmenis su restruktūrizavimo planu, kadangi teismo nurodyti reikalavimai keliami pačiam restruktūrizavimo planui, o ne jo metmenims.

15IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

16Atskirasis skundas netenkintinas

17Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Absoliučių ginčijamos nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta.

18Apeliacijos objektą sudaro teismo nutarties, kuria buvo atsisakyta iškelti restruktūrizavimo bylą, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

19Pirmosios instancijos teismas, atsisakydamas iškelti UAB „Medonos mėsa“ restruktūrizavimo bylą rėmėsi nustatyta aplinkybe, kad UAB „Medonos mėsa“ yra faktiškai nemoki. Be to, pirmosios instancijos teismas pasisakė ir kitais aspektais, t. y. dėl pareiškėjo pateiktų duomenų apie įmonės kreditorius prieštaringumo bei restruktūrizavimo plano metmenų.

20Dėl nemokumo kaip pagrindo atsisakyti iškelti restruktūrizavimo bylą

21Remiantis ĮRĮ nuostatomis, teismas priima nutartį atsisakyti kelti įmonės restruktūrizavimo bylą, jeigu: 1) nagrinėdamas pareiškimą teismas padaro pagrįstą išvadą, kad įmonė neatitinka bent vienos ĮRĮ 4 straipsnyje išdėstytų sąlygų; 2) buvo pažeisti ĮRĮ 5 straipsnyje ir 6 straipsnio 2 dalies 1 punkte nurodyti reikalavimai; 3) nagrinėdamas pareiškimą teismas padaro pagrįstą išvadą, kad įmonė yra nemoki (ĮRĮ 7 straipsnio 5 dalis). Tai reiškia, kad spręsdamas restruktūrizavimo bylos iškėlimo klausimą, teismas kompleksiškai vertina pateiktus dokumentus ir įmonės finansinę būklę bei restruktūrizavimo plano metmenis, tačiau nustatęs, kad egzistuoja bent viena iš ĮRĮ 7 straipsnio 5 dalyje įtvirtintų sąlygų, kurioms esant turi būti atsisakyta iškelti restruktūrizavimo bylą, teismas neprivalo nustatinėti ir įsitikinti, kad įmonė neatitinka kiekvienos iš minėtame straipsnyje nurodytų sąlygų.

22Pagal ĮRĮ 7 straipsnio 5 dalies 3 punktą įmonės nemokumas yra vienas iš pagrindų atsisakyti iškelti jos restruktūrizavimo bylą. Įmonės nemokumą apibrėžia Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 2 straipsnio 8 dalis, numatanti, kad tai įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

23Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas, nors ir nustatęs tam tikrus prieštaravimus tarp pateiktų į bylą duomenų apie bendrovės finansinę būklę, sprendė, kad pateikti duomenys yra pakankami nustatyti, jog bendrovė yra nemoki. Apeliantas nesutinka su teismo išvada, jog bendrovė nemoki ir teigia, jog laikini finansiniai sunkumai negali visais atvejais būti pagrindas bankroto bylos iškėlimui.

24Atkreiptinas dėmesys, kad pareiškėjas antrą kartą kreipiasi į teismą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo UAB „Medonos mėsa“. Lietuvos apeliacinis teismas 2015 m. gruodžio 3 d. nutartimi paliko nepakeistą Kauno apygardos teismo 2015 m. rugsėjo 30 d. nutartį, kuria buvo atsisakyta iškelti restruktūrizavimo bylą. Lietuvos apeliacinis teismas 2015 m. gruodžio 3 d. nutartyje konstatavo, kad pagal bendrovės 2015 m. birželio 30 d. balanso ir 2015 m. gegužės 31 d. kreditorių sąrašo duomenis UAB ,,Medonos mėsa“ yra nemoki įmonė (ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalis).

25Nagrinėjamoje byloje pirmosios instancijos teismas dėl UAB „Medonos mėsa“ nemokumo sprendė pagal 2015 m. lapkričio 30 d. balanso duomenis. Nors apeliantas teigia, kad teismas formaliai vertino bendrovės nemokumą, tačiau, pagrįsdamas šį teiginį, tik cituoja teismų praktiką dėl mokumo vertinimo ir nepateikia argumentų, kodėl, apelianto įsitikinimu, pirmosios instancijos teismas neteisingai vertino balanso duomenis. Teismų praktikoje nuosekliai pasisakoma, kad rėmimasis balanso duomenimis nustatant įmonės mokumą (nemokumą) paprastai yra pakankamas, kai nekyla abejonių dėl balanso duomenų patikimumo. Sutiktina su atskirojo skundo argumentu, kad, nustatęs bendrovės balanse įrašytų duomenų apie per vienerius metus ir po vienerių metų mokėtinas sumas ir trumpalaikius įsipareigojimus (724 957 EUR) ir 2015 m. lapkričio 30 d. kreditorių sąrašo, paruošto 2016 m. sausio 14 d., kuriame nurodyta, jog visi (pradelsti ir nepradelsti (terminas 2016 m. sausio 30 d.)) įsipareigojimai kreditoriams sudaro 652 562,07 EUR sumą, neatitikimą, pirmosios instancijos teismas galėjo prašyti pareiškėjo patikslinti pateiktus duomenis, tačiau šis pažeidimas nėra pakankamas ginčijamos nutarties neteisėtumui ir nepagrįstumui konstatuoti (CPK 328 straipsnis). Pats apeliantas neneigia, kad pradelsti įmonės įsipareigojimai, net ir vertinant juos pagal 2015 m. lapkričio 30 d. kreditorių sąrašo duomenis, ženkliai viršija pusę į balansą įrašyto turto vertės.

26Teismų praktikoje išaiškinta, jog įmonės skola, dėl kurios vyksta teisminis ginčas, į bendrą pradelstų įsipareigojimų masę neįskaičiuojama (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. vasario 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-301/2014). Apeliantas byloje yra pateikęs duomenis apie Mokestinių ginčų komisijai pateiktą skundą, kuriuo prašoma panaikinti VMI viršininko sprendimą išieškoti 18 312,87 EUR sumą. Patikrinus Lietuvos teismų informacinę sistemą LITEKO, nustatyta, kad teisme nagrinėjama byla su analogišku reikalavimu, todėl 18 312,87 EUR suma neįtrauktina į pradelstų įsipareigojimų masę. Tačiau, kaip matyti iš aukščiau aptartų bendrovės finansinių duomenų, šios sumos neįtraukimas į bendrą pradelstų įsipareigojimų masę taip pat nekeičia išvados dėl bendrovės nemokumo.

27Apeliantas teigia, kad UAB ,,Medonos mėsa“ patiriami finansiniai sunkumai yra laikini, ir gali būti pašalinti restruktūrizavimo proceso pagalba. Tačiau, apeliacinės instancijos teismo vertinimu, byloje surinkti įrodymai šios aplinkybės nepatvirtina. UAB ,,Medonos mėsa“ turimo turto ir pradelstų įsipareigojimų santykis nėra ties ĮBĮ nurodyta nemokumo riba; bendrovės pradelsti įsipareigojimai gerokai viršija turimą turtą. Tai, kad bendrovės finansiniai sunkumai nėra laikini, patvirtina pateiktas balansas už 2014 m., iš kurio matyti, kad bendrovė turto turėjo už 816 704 Lt (iš jo ilgalaikio – už 165 684 Lt), o per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai sudarė 1 469 253 Lt sumą, kas leidžia daryti išvadą, kad bendrovė jau 2014 m. buvo nemoki ĮBĮ prasme. Be to, kaip jau minėta, bendrovės nemokumas konstatuotas Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. gruodžio 3 d. nutartimi, o pareiškėjas, kreipdamasis į teismą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo praėjus mažiau nei mėnesiui nuo nurodytos nutarties priėmimo, nepateikė jokių duomenų, liudijančių UAB ,,Medonos mėsa“ finansinės situacijos pagerėjimą.

28Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad yra pagrindas atsisakyti iškelti restruktūrizavimo bylą UAB „Medonos mėsa“ tuo pagrindu, kad bendrovė yra nemoki.

29Dėl atsakovo restruktūrizavimo plano metmenų įvertinimo

30Apeliantas, nesutikdamas su pirmosios instancijos teismo išvada, kad pateiktuose restruktūrizavimo plano metmenyse nėra nurodytos konkrečios priemonės atsakovės įmonės veiklai stabilizuoti ir mokumui atkurti, teigia, kad pirmosios instancijos teismas formaliai įvertino restruktūrizavimo plano metmenis, o juo pačius nepagrįstai prilygino pačiam planui.

31Nors apeliantas pagrįstai teigia, kad restruktūrizavimo metmenys yra tam tikros įmonės veiklos gairės, tačiau Metmenys taip pat neturi būti itin paviršutiniški, abstraktūs, tik deklaracija, nes jų turinio turėtų pakakti pagrįstoms prielaidoms, kad įmonė turi realių perspektyvų sėkmingai atkurti mokumą ir plėtoti normalią ūkinę – komercinę veiklą, susiformuoti (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. sausio 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-560/2013). ĮRĮ 12 straipsnio 2 dalies 1–8 punktuose yra išvardintos priemonės, kurias turi nurodyti įmonės dalyviai ir valdymo organai iš pradžių restruktūrizavimo plano metmenyse bei vėliau – restruktūrizavimo plane, turint tikslą sėkmingai restruktūrizuoti įmonę.

32Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad bendrovės pagrindinės planuojamos priemonės, sprendžiant mokumo problemas, yra papildomų parduotuvių gaminamai produkcijai realizuoti atidarymas, papildomos naujos veiklos rūšies – prekybos neišpjaustyta kiauliena, vykdymas, nuomos sutarties su bendrovės akcininku pakeitimas, pradelstų mokėjimų Valstybinei mokesčių inspekcijai ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai išieškojimo sustabdymas, įsipareigojimų kreditoriams vykdymo termino atidėjimas.

33Apeliacinis teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas turėjo pagrindą tokius bendrovės ateities planus vertinti kaip nepagrįstus, kadangi nei kartu su pareiškimu dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo, nei bylos nagrinėjimo teisme metu nebuvo pateikta įrodymų, pagrindžiančių Metmenyse nurodytų mokumo ir veiklos atkūrimo priemonių realumą. Vien tai, kad bendrovė planuoja aukščiau nurodytus veiksmus, nepateikiant jokių šių planų realaus įgyvendinimo perspektyvų, savaime neužtikrina jos veiklos tęstinumo ir augimo, tokių įrodymų ar kitų duomenų apeliantas nepateikė ir su atskiruoju skundu (CPK 12, 178, 314, 338 straipsniai).

34Metmenyse nurodyta, kad 2015 metų antro pusmečio prognozuojamos pajamos didės 25 proc., o nuo 2016 metų vidurkio metinės pajamos kas metus didės po 2 proc., o tokios prognozės pateikiamos remiantis ankstesnių metų rezultatų vidurkiais bei ateities perspektyvomis. Apeliacinis teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad tokie skaičiavimai nėra pagrįsti jokiais pagrįstais paaiškinimais, iš kur tokie skaičiai gaunami.

35Apeliantas metmenyse taip pat nurodo, kad pagrindinė prielaida restruktūrizavimo plano įgyvendinimui yra VMI ir SODRA reikalavimų restruktūrizavimas – mokėjimo termino atidėjimas bei delspinigių skaičiavimo sustabdymas. Tačiau nei bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme, nei apeliacine tvarka apeliantas nepateikė jokių duomenų apie realų ketinimą kreiptis į minėtas institucijas dėl mokėjimo terminų atidėjimo ar kitų priemonių įsiskolinimui dengti, taip pat jokių duomenų, suteikiančių pagrindą manyti, kad tokie apelianto planai galės būti realiai įvykdomi, juo labiau, kad, kaip matyti iš LITEKO duomenų, būtent VMI kreipėsi į teismą dėl bankroto bylos UAB „Medonos mėsa“ iškėlimo. Nors restruktūrizavimo bylose egzistuoja viešas interesas, tai neatleidžia šalių nuo pareigos įrodyti aplinkybes, kuriomis jos remiasi (CPK 178 straipsnis).

36Kasacinis teismas yra pažymėjęs, kad tik ekonomiškai pagrįstų priemonių visuma (kompleksas) ir jų įgyvendinimo realumas gali įtikinti dėl restruktūrizavimo tikslų pasiekimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. gegužės 28 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-263/2010). Apeliacinio teismo vertinimu, apeliantas nepateikė nei ekonomiškai pagrįstų priemonių visumos, nei įrodymų apie jų įgyvendinimo realumą.

37Atsižvelgiant į išdėstytus konstatuotina, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai ištyrė bei įvertino byloje esančių įrodymų visumą ir klausimą dėl restruktūrizavimo bylos UAB „Medonos mėsa“ iškėlimo išsprendė teisingai, todėl pareiškėjo atskirasis skundas netenkintinas, o ginčijama nutartis paliekama nepakeista.

38Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

39Kauno apygardos teismo 2016 m. vasario 1 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Goda Ambrasaitė... 2. Teisėja, išnagrinėjusi bylą pagal atskirąjį skundą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. UAB „Medonos mėsa“ direktorius G. M. kreipėsi į teismą, prašydamas... 5. Nurodė, kad pagrindinė bendrovės vykdoma ūkinė–komercinė veikla yra... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7. Kauno apygardos teismas 2016 m. vasario 1 d. nutartimi atsisakė iškelti UAB... 8. Teismas iš pareiškėjo pateikto 2015 m. lapkričio 30 d. balanso duomenų... 9. Teismas, remdamasis pateikto balanso duomenimis, nustatė, kad pradelsti... 10. Teismas atmetė pareiškėjo argumentą, kad Valstybinė mokesčių inspekcija... 11. Teismas taip pat nustatė, kad, nors įmonės planuojamos gauti lėšos... 12. Teismas nustatė, kad iš restruktūrizavimo plano metmenų duomenų neaišku,... 13. III. Atskirojo skundo argumentai... 14. Pareiškėjas UAB „Medonos mėsa“ direktorius G. M. atskiruoju skundu... 15. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 16. Atskirasis skundas netenkintinas... 17. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 18. Apeliacijos objektą sudaro teismo nutarties, kuria buvo atsisakyta iškelti... 19. Pirmosios instancijos teismas, atsisakydamas iškelti UAB „Medonos mėsa“... 20. Dėl nemokumo kaip pagrindo atsisakyti iškelti restruktūrizavimo bylą ... 21. Remiantis ĮRĮ nuostatomis, teismas priima nutartį atsisakyti kelti įmonės... 22. Pagal ĮRĮ 7 straipsnio 5 dalies 3 punktą įmonės nemokumas yra vienas iš... 23. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas, nors ir nustatęs tam tikrus... 24. Atkreiptinas dėmesys, kad pareiškėjas antrą kartą kreipiasi į teismą... 25. Nagrinėjamoje byloje pirmosios instancijos teismas dėl UAB „Medonos... 26. Teismų praktikoje išaiškinta, jog įmonės skola, dėl kurios vyksta... 27. Apeliantas teigia, kad UAB ,,Medonos mėsa“ patiriami finansiniai sunkumai... 28. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas... 29. Dėl atsakovo restruktūrizavimo plano metmenų įvertinimo... 30. Apeliantas, nesutikdamas su pirmosios instancijos teismo išvada, kad... 31. Nors apeliantas pagrįstai teigia, kad restruktūrizavimo metmenys yra tam... 32. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad bendrovės pagrindinės planuojamos... 33. Apeliacinis teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas turėjo... 34. Metmenyse nurodyta, kad 2015 metų antro pusmečio prognozuojamos pajamos... 35. Apeliantas metmenyse taip pat nurodo, kad pagrindinė prielaida... 36. Kasacinis teismas yra pažymėjęs, kad tik ekonomiškai pagrįstų priemonių... 37. Atsižvelgiant į išdėstytus konstatuotina, kad pirmosios instancijos teismas... 38. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi... 39. Kauno apygardos teismo 2016 m. vasario 1 d. nutartį palikti nepakeistą....