Byla 2-560/2013
Dėl Klaipėdos apygardos teismo 2012 m. spalio 12 d. nutarties, kuria buvo patenkintas ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Gintaro krantas“ direktoriaus Jono Liaudanskio pareiškimas ir atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Gintaro krantas“ iškelta restruktūrizavimo byla, trečiasis asmuo akcinė bendrovė „SEB lizingas“

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų:

2Virginijos Čekanauskaitės, Danutės Gasiūnienės ir Egidijaus Žirono (kolegijos pirmininko ir pranešėjo),

3teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal trečiojo asmens akcinės bendrovės „SEB lizingas“ atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2012 m. spalio 12 d. nutarties, kuria buvo patenkintas ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Gintaro krantas“ direktoriaus Jono Liaudanskio pareiškimas ir atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Gintaro krantas“ iškelta restruktūrizavimo byla, trečiasis asmuo akcinė bendrovė „SEB lizingas“.

4Teisėjų kolegija

Nustatė

5I. Ginčo esmė

6Byloje kilo ginčas dėl aiškinimo ir taikymo teisės normų, reglamentuojančių atsisakymo kelti įmonei restruktūrizavimo bylą pagrindus.

7Ieškovas UAB „Gintaro krantas“ direktorius Jonas Liaudanskis pateikė teismui pareiškimą, prašydamas iškelti atsakovui UAB „Gintaro krantas“ restruktūrizavimo bylą bei paskirti restruktūrizavimo administratore Reginą Stuogienę. Pareiškėjas teigė, kad yra laikinų sunkumų dėl ekonominės krizės, klientų sumažėjimo, padidėjusios konkurencijos, mokesčių ir išlaidų augimo, tačiau atsakovas siekia išsaugoti ir plėtoti įmonės restorano bei prekybos veiklą, sumokėti skolas kreditoriams.

8Trečiasis asmuo AB „SEB lizingas“ teigė, kad nepakanka duomenų klausimui dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo išspręsti; o atsakovas laikytinas nemokia įmone.

9II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

10Klaipėdos apygardos teismas 2012 m. spalio 12 d. nutartimi iškėlė atsakovui UAB „Gintaro krantas“ restruktūrizavimo bylą ir restruktūrizavimo administratore paskyrė Reginą Stuogienę. Teismas iš pareiškėjo Jono Liaudanskio ir įmonės atstovo advokato padėjėjo Viliaus Karolio paaiškinimų, liudytojos - įmonės finansininkės I. J. parodymų ir byloje esančių rašytinių įrodymų nustatė, kad 1995 m. sausio 27 d. įsteigta UAB „Gintaro krantas“ turi finansinių sunkumų dėl veiklos vykdymo ir tinkamo atsiskaitymo su kreditoriais, sunkumus sieja su bendra ekonomikos krize, klientų sumažėjimu, padidėjusios konkurencijos, mokesčių ir išlaidų augimu. Pagrindiniai sunkumai susiję su kitos UAB „Svajonių mozaika“ žlugimu, už kurią laidavo UAB „Gintaro krantas“. Įmonė turi verslo plano metmenis restruktūrizuoti įsiskolinimus, plėsti barų ir maitinimo veiklą, didinti pardavimų apimtis kasmet 15–20 proc., ir mažinti savikainą. Atsakovas yra visiškai pasiruošęs išplėsti teikiamas paslaugas restorane, adresu Taikos pr. 4A, Klaipėda, tai yra įrengti konferencijų salę, teikti išvažiuojamųjų banketų paslaugas, taip pat organizuoti Lietuvos gamintojų pilstomo alaus pardavimą patalpose, esančiose adresu J. Janonio g. 2, Klaipėda, atnaujinti ir didinti reklamą apie parduotuvę Laukininkų g. 3–48, Klaipėdoje, kas tikėtina, padidins pardavimus. Įmonė neketina atleisti darbuotojų, priešingai, planuoja didinti jų skaičių. Daugiausia sunkumų bendrovei yra dėl trečiojo asmens siekio iškelti bankroto bylą dėl pagal laidavimo sutartį pareikštų reikalavimų, kurie iki šiol yra ginčijami (civ. bylos Nr. 2A-1177/2012). Lietuvos apeliacinis teismas 2012 m. balandžio 16 d. nutartyje nurodė, kad šioje byloje esant ginčui svarbu nustatyti pradelstų ir įmonės neginčijamų skolų ir turto santykį (civ. bylos Nr. 2-894/2012). Teismas nustatė, kad atsakovas per 2011 m. sumažino savo nuostolius nuo 280 844 Lt iki 36 097 Lt, įmonė be ginčijamos skolos AB „SEB lizingas“ didelių pradelstų skolų neturi, skolos prekių ir paslaugų tiekėjams yra mokamos per 30–60 dienų, įmonė vykdo veiklą, darbo užmokesčio skolų nėra, turi ilgalaikio turto, kurio likutinė vertė - 478 904,96 Lt, per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai yra 360 961 Lt. Pardavimai ir paslaugos, taip pat bendrasis pelnas, atsargos, piniginės lėšos, nuosavas kapitalas 2011 ir 2012 metais, palyginus su 2010 metais, didėja, įmonė sumažino įsipareigojimus. Teismas padarė išvadą, kad įmonė pagal preliminarius restruktūrizavimo plano metmenų duomenis sugebės išsaugoti ir plėtoti įmonės pagrindinę veiklą, atkurti įmonės mokumą ir atsiskaityti su kreditoriais per restruktūrizavimo procesą, numatomos restruktūrizavimo priemonės yra realios, galinčios bendrovės ūkinės veiklos srityje ir verslo konkurencinėje aplinkoje atkurti bendrovės mokumą, normalią veiklą ir kartu tiek sumažinti įsiskolinimus, tiek išsaugoti bendrovės konkurencingumą. Teismas nustatė, kad nebuvo pažeisti Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 5 straipsnio reikalavimai, reglamentuojantys restruktūrizavimo plano metmenų rengimą bei turinį (Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 4–5 str., 7 str. 4 d.). Teismas atmetė trečiojo asmens argumentus kaip nepagrįstus įrodymais, nes metmenų tinkamumas patvirtintas papildomai pateiktais įrodymais pagal 2012 m. liepos 18 d. Klaipėdos apygardos teismo nutartį, visi dokumentai ir informacija apie įmonės finansinę padėtį, iškeltas bylas ir pan. yra pateikti prie bylos, byloje esantys duomenys patvirtina, kad kreditoriams laiku ir tinkamai buvo pranešta apie akcininko sprendimą restruktūrizuoti įmonę ir apie metmenis.

11III. Atskirojo skundo argumentai

12Trečiasis asmuo AB „SEB lizingas“ pateikė atskirąjį skundą, prašydamas panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2012 m. spalio 12 d. nutartį ir atsisakyti kelti atsakovui UAB „Gintaro krantas“ restruktūrizavimo bylą. Nurodo šiuos argumentus:

  1. atsakovui negali būti iškelta restruktūrizavimo byla, nes jis pats restruktūrizavimo plano metmenų 7.3 skiltyje nurodė, kad restruktūrizavimo plano metmenys bus pateikti tik parengus restruktūrizavimo planą. Tuo tarpu preliminarus verslo planas turi būti pateiktas kartu su pareiškimu (Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 5 str. 1 d. 7 p.);
  2. teismas priėjo nepagrįstos išvados, kad ieškovo nurodytos priemonės atkurs atsakovo mokumą, nes atsakovas per 2009 m.-2012 m. patiria nuostolius, o 2013 m. planuoja gauti jau 809 655 Lt grynojo pelno. Be to, ieškovas planuoja 2012 m. patirti 36 097 Lt nuostolių, todėl nelogiška, kad jis kartu planuoja per šį laikotarpį patenkinti ir 61 265,32 finansinių reikalavimų. Ieškovas teigė, kad negauna pelno dėl ekonominės padėties, bet kartu planuoja ir didinti pelną kasmet po 20 procentų. Atsakovas planuoja išplėsti veiklą restorane, esančiame Taikos g. 4A, Klaipėdoje, tačiau šios patalpos priklauso trečiajam asmeniui AB „SEB lizingas“, kuris nutraukė patalpų nuomos sutartį, sudarytą su UAB „Svajonių mozaika“, dėl ko nutrūko ir subnuomos sutartis su atsakovu. Atsakovas taip pat nepateikė informacijos apie atsakovo savanoriškus įsipareigojimus mokėti kreditoriams palūkanas (Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 5 str. 1 d. 6 p.);
  3. teismas neišsiaiškino atsakovo mokumo (Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 7 str. 5 d. 3 p.), nes taip ir nepateikė trečiajam asmeniui atsakovo kreditorių sąrašo bei tikslaus turto sąrašo. Vien atsakovo įsipareigojimas trečiajam asmeniui (346 302,01 Lt) viršija atsakovo turtą. Nors teismo sprendimas dėl pastarojo atsakovo įsiskolinimo nėra įsiteisėjęs, atsakovas apeliaciją padavė tik dėl 88 154,84 Lt.

13IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

14Įmonių restruktūrizavimo įstatymo (toliau – ĮRĮ) 1 straipsnio 2 dalyje nustatytas pagrindinis įmonės restruktūrizavimo proceso tikslas – sudaryti sąlygas juridiniams asmenims, turintiems finansinių sunkumų ir nenutraukusiems ūkinės komercinės veiklos, išsaugoti ir plėtoti šią veiklą, sumokėti skolas ir išvengti bankroto. Iš šių teisinių nuostatų darytina išvada, kad teismas kiekvienu atveju privalo patikrinti, ar konkreti įmonė, kuriai prašoma pradėti restruktūrizavimo procesą, turi realias galimybes bei jos valdymo organai iš tikrųjų deda protingas pastangas tam, kad įmonė išvengtų bankroto bei išsaugotų savo ūkinės komercinės veiklos tęstinumą. Tuo tarpu vien formalus teismui pateiktų dokumentų pagal įstatymo raidę sąrašo patikrinimas, neanalizuojant realios įmonės finansinės padėties ir ekonominių perspektyvų, nelaikytinas tinkamu ĮRĮ nuostatų taikymu ir įgyvendinimu bei restruktūrizavimo procesui keliamų tikslų įgyvendinimo užtikrinimu.

15ĮRĮ 7 straipsnio 5 dalyje yra įtvirtinti 3 atvejai, kuomet teismas turi priimti nutartį atsisakyti kelti įmonei restruktūrizavimo bylą: 1) teismas padaro pagrįstą išvadą, kad įmonė neatitinka bent vienos iš ĮRĮ 4 straipsnyje išdėstytų sąlygų; 2) teismui paaiškėja, kad buvo pažeisti ĮRĮ 5 straipsnyje nurodyti reikalavimai; 3) teismas padaro pagrįstą išvadą, kad įmonė yra nemoki ir, jeigu yra kitų Įmonių bankroto įstatyme nurodytų bankroto bylos iškėlimo sąlygų, teismui turi būti pateiktas pareiškimas dėl įmonės bankroto bylos iškėlimo Įmonių bankroto įstatymo nustatyta tvarka. Nagrinėjamu atveju trečiasis asmuo atskirajame skunde teigia, kad atsakovui negalėjo būti iškelta restruktūrizavimo byla dėl to, kad buvo pažeisti ĮRĮ 5 straipsnyje nurodyti reikalavimai (ĮRĮ 7 straipsnio 5 d. 2 p.) bei dėl to, kad atsakovas pripažintinas nemokia įmone (ĮRĮ 7 straipsnio 5 d. 3 p.).

16ĮRĮ 5 straipsnyje yra apibūdinti reikalavimai įmonės restruktūrizavimo plano metmenims, kurie turi būti pateikti kartu su pareiškimu dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo (ĮRĮ 6 str. 4 d. 2 p.). Vienas iš tokių reikalavimų yra tas, kad įmonės restruktūrizavimo plano metmenyse turi būti nurodytas preliminarus įmonės verslo planas, kuriame turi būti numatytos ĮRĮ 12 straipsnio 2 dalyje nurodytos priemonės (ĮRĮ 5 str. 1 d. 7 p.). ĮRĮ 12 straipsnio 2 dalies 1-8 punktuose yra išvardintos priemonės, kurių įmonės dalyviai ir valdymo organai planuoja imtis, turint tikslą sėkmingai restruktūrizuoti įmonę. Pažymėtina, kad tik ekonomiškai pagrįstų priemonių visuma (kompleksas) ir jų įgyvendinimo realumas gali įtikinti dėl restruktūrizavimo tikslų pasiekimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. gegužės 28 d. nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-263/2010). Įstatymo leidėjas tokiomis priemonėmis laiko įmonės valdymo organų konkrečius veiksmus, susijusius su nuostolingos veiklos atsisakymu, veiklos įvairinimu, naujų produktų (prekių ar paslaugų) gamyba, įvairiomis kitomis įmonės ateities perspektyvomis, įmonės turimu ir numatomu įsigyti turtu, reikalingu įmonės veiklai, numatomais gauti kreditais ir pan. (ĮRĮ 12 str. 2 d. 1 p., 7 p.). Atsižvelgiant į tai, kad šios priemonės jau turi būti pateikiamos kartu su restruktūrizavimo plano metmenimis, jos nebūtinai šioje bylos nagrinėjimo stadijoje turi būti itin tikslios ir detalizuotos, tačiau jos taip pat neturi būti ir paviršutiniškos bei abstrakčios. Iš šių priemonių turinio turėtų būti galima daryti pagrįstą prielaidą, jog įmonė turi realių perspektyvų sėkmingai atkurti mokumą ir plėtoti normalią ūkinę komercinę veiklą.

17Nagrinėjamu atveju iš atsakovo pateiktų 2012 m. liepos 9 d. restruktūrizavimo plano metmenų matyti, kad atsakovo ilgalaikio turto vertė yra 478 924,96 Lt (b.l. 97, t. 1). Didžiąją dalį šio turto, tai yra net 432 507,18 Lt, sudaro nuo 1998 m. iki 2007 m. atliktos patalpų rekonstrukcijos vertė. Tuo tarpu likęs turtas, kurio vertė yra 46 417,78 Lt, susideda iš patalpų, 2004-2006 m. gamybos 4 automobilių, pistoleto, baldų ir gaminių. Kaip trumpalaikį turtą atsakovas nurodo tik 69 593,98 Lt atsargas, kurias sudaro baro, alkoholio, alaus ir tabako prekės (b.l. 97-98, t. 1) ir 36 200,70 Lt dydžio debitoriniai įsipareigojimai (b.l. 98, t. 1). Atsakovo 2012 m. balandžio 30 d. balanse nurodyta, kad atsakovo turimi pinigai ir pinigų ekvivalentai sudaro 29 887 Lt (b.l. 30). Pats atsakovas pripažįsta, kad restruktūrizavimo plano metmenų rengimo dienai jis turėjo iš viso 518 113 Lt dydžio įsipareigojimų kreditoriams, kurių jis neginčija (b.l. 98, t. 1). Iš atsakovo pateikto kreditorių sąrašo matyti, kad atsakovas iš viso turi 408 438,46 Lt dydžio įsipareigojimų kreditoriams, kurių jis neginčija (b.l. 100-104, t. 1) ir 3 823 306,64 Lt dydžio įsiskolinimą trečiajam asmeniui AB „SEB lizingas“, kurį atsakovas ginčija. Be to, iš atsakovo kreditorių sąrašo matyti, kad atsakovas turi nemažai skolų, kurios neviršija net 100 Lt, tačiau atsakovas šių skolų nėra sumokėjęs net nuo 2004 m. (b.l. 100-104, t. 1).

18Teisėjų kolegija iš atsakovo turto balanso, įsipareigojimų kreditoriams dydžio, atsiskaitymo terminų bei restruktūrizavimo plano metmenų turinio nustatė, kad atsakovas pateikia tik abstrakčias prielaidas, jog jis planuoja didinti gamybos apimtis kiekvienais metais po 15-20 procentų (8.3 punktas), neatleisti nei vieno darbuotojo, o priešingai – padidinti jų skaičių (7.12 punktas); nebeturėti pradelstų trumpalaikių įsipareigojimų (8.4.2 punktas), nepatirti jokio turimo turto, išskyrus baldų, nuvertėjimo iki 2014 m. (8.5.4 punktas). Prognozuojamos pagrindinės priemonės ir nusidėvėjimas; jau 2012 m. padengti visas sąnaudas (8.5.4 punktas. Lūžio taškas), nors dar 2012 m. kovo 31 d. atsakovas patyrė 64 679 Lt dydžio nuostoliuos (b.l. 31, t. 1). Visoms šioms prielaidoms pagrįsti atsakovas nurodo tik keletą abstrakčių teiginių – jis planuoja plėsti barų ir maitinimo veiklą (8.1 punktas) bei didinti gamybos apimtis, ženkliai sumažindamas sąnaudų dalį ir prekių įsigijimo kainas (8.4 punktas).

19Teisėjų kolegija, įvertinusi tokio pobūdžio atsakovo restruktūrizavimo plano metmenis atsakovo turimo turto ir įsipareigojimų kreditoriams kontekste, daro išvadą, kad atsakovas nenurodė nei vienos konkrečios Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 12 straipsnio 2 dalies reikalavimus atitinkančios ekonominės priemonės, kuri pagrįstų realią prielaidą apie atsakovo planuojamą veiklos atsigavimą ir tęstinumą. Atsakovo restruktūrizavimo plano metmenys apsiribojo tik abstraktaus pobūdžio teiginiais, kurie tiktų bet kokioje situacijoje, nes bet kuri įmonė, kuri siekia gauti didesnį pelną, turi didinti prekybos (veiklos) apimtis ir mažinti veiklos sąnaudas (savikainą). Tuo tarpu kaip konkrečiai, per kokius terminus ir iš kokių lėšų atsakovas ketina padidinti prekybos apimtis, pradėti gauti pelną bei atsiskaityti su kreditoriais restruktūrizavimo plano metmenyse neatsispindėjo. Vien tai, kad atsakovo vadovas Jonas Liaudanskis teismo posėdyje nurodė, jog atsakovas ketina investuoti į restorano patalpas ir parduotuvės reklamą, nėra pakankamas įrodymas, patvirtinantis realias galimybes šiose įmonės veiklos srityse padidinti pajamas ir atkurti įmonės mokumą. Atsižvelgiant į išdėstyta, teisėjų kolegija daro išvadą, kad atsakovo restruktūrizavimo plano metmenyse nebuvo nurodyta nei viena ekonomiškai pagrįsta priemonė, kuri leistų daryti pagrįstą prielaidą, jog restruktūrizavimo procesas šioje įmonėje yra realiai įmanomas (ĮRĮ 1 str. 2 d., 12 str. 2 d.). Todėl teisėjų kolegija laiko pagrįstais trečiojo asmens atskirojo skundo argumentus, kad teismas skundžiama nutartimi turėjo atsisakyti kelti atsakovui restruktūrizavimo bylą ĮRĮ 7 straipsnio 5 dalies 2 punkte nurodytu pagrindu (CPK 12 ir 178 str.).

20Kadangi nustačius vieną iš ĮRĮ 7 straipsnio 5 dalyje įtvirtintų savarankiškų atsisakymo iškelti įmonei restruktūrizavimo bylą pagrindų, teismas privalo atsisakyti iškelti įmonei restruktūrizavimo bylą, teisėjų kolegijai nustačius, jog nagrinėjamu atveju toks savarankiškas pagrindas egzistuoja, netenka teisinės prasmės trečiojo asmens atskirojo skundo argumentų pagrįstumo nustatinėjimas dėl to, ar egzistuoja dar vienas savarankiškas atsisakymo kelti įmonei restruktūrizavimo bylą pagrindas – tai yra atsakovo nemokumas (ĮRĮ 7 str. 5 d. 3 p.). Todėl teisėjų kolegija atskirai dėl šių atskirojo skundo argumentų pagrįstumo/nepagrįstumo nepasisako.

21Apeliacine tvarka išnagrinėjus trečiojo asmens AB „SEB lizingas“ atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2012 m. spalio 12 d. nutarties, teisėjų kolegija nusprendžia, kad pirmosios instancijos teismas neteisingai pritaikė teisės normas, reglamentuojančias atsisakymo kelti įmonei restruktūrizavimo bylą pagrindą, įtvirtintą ĮRĮ 7 straipsnio 5 dalies 2 punkte, dėl ko priėjo nepagrįstos išvados, jog atsakovui UAB „Gintaro krantas“ keltina restruktūrizavimo byla. Dėl šios priežasties trečiojo asmens AB „SEB lizingas“ atskirasis skundas tenkinamas, o Klaipėdos apygardos teismo 2012 m. spalio 12 d. nutartis panaikinama ir klausimas išsprendžiamas iš esmės – atsisakoma kelti atsakovui UAB „Gintaro krantas“ restruktūrizavimo bylą (CPK 337 str. 1 d. 2 p.).

22Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

23Klaipėdos apygardos teismo 2012 m. spalio 12 d. nutartį panaikinti ir išspręsti klausimą iš esmės.

24Atsisakyti kelti atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Gintaro krantas“ restruktūrizavimo bylą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Virginijos Čekanauskaitės, Danutės Gasiūnienės ir Egidijaus Žirono... 3. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 4. Teisėjų kolegija... 5. I. Ginčo esmė... 6. Byloje kilo ginčas dėl aiškinimo ir taikymo teisės normų,... 7. Ieškovas UAB „Gintaro krantas“ direktorius Jonas Liaudanskis pateikė... 8. Trečiasis asmuo AB „SEB lizingas“ teigė, kad nepakanka duomenų klausimui... 9. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 10. Klaipėdos apygardos teismas 2012 m. spalio 12 d. nutartimi iškėlė atsakovui... 11. III. Atskirojo skundo argumentai... 12. Trečiasis asmuo AB „SEB lizingas“ pateikė atskirąjį skundą,... 13. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 14. Įmonių restruktūrizavimo įstatymo (toliau – ĮRĮ) 1 straipsnio 2 dalyje... 15. ĮRĮ 7 straipsnio 5 dalyje yra įtvirtinti 3 atvejai, kuomet teismas turi... 16. ĮRĮ 5 straipsnyje yra apibūdinti reikalavimai įmonės restruktūrizavimo... 17. Nagrinėjamu atveju iš atsakovo pateiktų 2012 m. liepos 9 d.... 18. Teisėjų kolegija iš atsakovo turto balanso, įsipareigojimų kreditoriams... 19. Teisėjų kolegija, įvertinusi tokio pobūdžio atsakovo restruktūrizavimo... 20. Kadangi nustačius vieną iš ĮRĮ 7 straipsnio 5 dalyje įtvirtintų... 21. Apeliacine tvarka išnagrinėjus trečiojo asmens AB „SEB lizingas“... 22. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 23. Klaipėdos apygardos teismo 2012 m. spalio 12 d. nutartį panaikinti ir... 24. Atsisakyti kelti atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Gintaro krantas“...