Byla e2YT-29242-1134/2020
Dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo vykdymo procese, suinteresuoti asmenys antstolis Donatas Kisielius, UAB EDS INVEST, UAB „Interbesta“, UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Marina Vladimircevienė,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „Emilė“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo vykdymo procese, suinteresuoti asmenys antstolis Donatas Kisielius, UAB EDS INVEST, UAB „Interbesta“, UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“.

3Teismas

Nustatė

41.

5Vilniaus miesto apylinkės teisme 2020 m. rugpjūčio 17 d. gautas pareiškėjos UAB „Emilė“ prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, kuriame pareiškėja prašo nepranešant byloje dalyvaujantiems asmenims, iki bus galutinai išnagrinėtas pareiškėjo UAB „Emilė“ skundas dėl antstolio Donato Kisieliaus veiksmų, taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir sustabdyti antstolio Donato Kisieliaus vykdomą pareiškėjo UAB „Emilė“ turto prekybos paskirties pastato su terasa, 10094,46 kv. m. ploto, plane pažymėto Tr., unikalus Nr. ( - ), adresu ( - ), Vilnius, bei žemės sklypo nuomos teisės pardavimą.

62.

7Prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones – išieškojimo sustabdymą vykdomosiose bylose grindžiamas tuo, kad 2016 m. birželio 29 d. buvo išduotas notarinis vykdomasis įrašas, kurio pagrindu antstolis Donatas Kisielius užvedė vykdomąją bylą Nr. 0174/17/03141 ir joje pradėjo išieškojimo veiksmus iš pareiškėjos UAB „Emilė“ turto, kuris buvo įkeistas 2012 m. spalio 5 d. sutartinės hipotekos sandoriu. Minėtu sutartinės hipotekos santorius pareiškėja už pagrindinio skolininko UAB „Interbesta“ prievolių įvykdymo išieškotojui užtikrinimą įkeitė tik 6343,13 kv. m. ploto pastato dalį. Tačiau antstolis Donatas Kisielius 2020 m. liepos 22 d. patvarkymu Nr. S-20-174-23177 nusprendė parduoti iš antrųjų pakartotinių varžytynių jau ne 6343,13 kvadratinių metrų ploto turto dalį, o net 10 094,46 kvadratinius metrus pareiškėjos UAB „Emilė“ turto. Antstolis Donatas Kisielius nepagrįstai nukreipė išieškojimą ir neteisėtai antrosiose pakartotinėse varžytinėse Nr. 194737 priverstinai realizuoja pareiškėjai priklausančią, naujai sukurtą 3751,33 kvadratinių metrų turto dalį, kuri nebuvo ir nėra įkeista išieškotojo UAB „EDS Invest“ naudai. Pagal 2020-06-17 pažymą apie statinio statybą be esminių nukrypimų nuo projekto Nr. ACUB-20-200617-02046, VĮ Registrų centras Nekilnojamojo turto registre 2020 m. liepos 20 d. buvo įregistruota, kad pastato, unikalus Nr. ( - ), adresu ( - ), Vilnius, plotas padidėjo ir nuo 2020 m. liepos 20 d. turto plotas yra nebe 6343,13 kv. m., o jau 10094,46 kv. m., pastato žymėjimas plane yra Tr. Taigi jau po 2012 m. spalio 5 d. sutartinės hipotekos sandorio sudarymo buvo naujai sukurta ir oficialiai VĮ Registrų centras Nekilnojamojo turto registre įregistruota nauja 3751,33 kvadratinių metrų ploto turto dalis. Pareiškėjos teigimu, antstolis Donatas Kisielius neturi teisės nukreipti išieškojimo pagal 2016 m. birželio 29 d. notarinį vykdomąjį įrašą į pareiškėjai priklausančią naują 3 751,33 kvadratinių metrų ploto turto dalį, nes ši turto dalis nebuvo įkeista 2012 m. spalio 5 d. sutartinės hipotekos sandoriu. 3 751,33 kvadratinių metrų ploto turto dalis nėra 2016 m. birželio 29 d. notarinio vykdomojo įrašo objektas, o pareiškėja UAB „Emilė“ vykdomojoje byloje Nr. 0174/17/03141 yra tik subsidiarus skolininkas ir neatsako išieškotojui UAB „EDS Invest“ kitu savo turtu. Pareiškėja UAB „Emilė“ atsakinga išieškotojui UAB „EDS Invest“ tik 6 343,13 kvadratinių metrų turto dalimi.

83.

9Nors teismas sprendė prašymą nagrinėti rašytinio proceso tvarka nepranešant suinteresuotiems asmenims, suinteresuotas asmuo išieškotojas UAB “EDS Invest”, kurio kaip hipotekos kreditoriaus naudai vykdomosiose bylose vykdomas skolos išieškojimas iš pareiškėjos turto, pateikė atsiliepimą į pareiškėjos UAB „Emilė“ prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

104.

11Suinteresuotas asmuo UAB „EDS Invest“ prašo atmesti 2020 m. rugpjūčio 17 d. prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo bei pareiškėjai skirti baudą CPK 95 straipsnyje nustatytais pagrindais ir tvarka.

125.

13Nurodo, kad hipotekos sandoryje nebuvo ir nėra numatyta, kad kreditoriui būtų įkeista tik dalis turto. Vadovaujantis Nekilnojamojo turto registro duomenimis taip pat matyti, kad UAB EDS INVEST įkeistas visas turtas – „pastatas Nr. ( - ), aprašytas p. 2.18“. Suinteresuoto asmens vertinimu, turto rekonstrukcija pradėta dar 2011 m., t. y. turto plotas didintas dar prieš sudarant 2012 m. hipotekos sandorį. Taigi kreditoriui buvo įkeistas rekonstruojamas turtas (padidinant bendrą plotą iki 12103.574 kv. m, tūrį – iki 56220 m3, aukštį – iki 27.45 m). Turto hipotekos kreditoriui 2016 m. birželio 29 d. buvo išduotas vykdomasis įrašas dėl skolos išieškojimo iš įkeisto turto, tačiau ne iš turto kvadratinių metrų. Pareiškėjos UAB „Emilė“ prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo netenkintinas.

146.

15Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 144 straipsnio 1 dalimi, teismas, dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu, gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Būtinumas užtikrinant laikinųjų apsaugos priemonių taikymu siekiamo tikslo įgyvendinimą nustatyti šių priemonių taikymo pagrindą bei vadovautis ekonomiškumo, teisingumo, proporcingumo, asmenų lygybės principais suponuoja teismui pareigą, sprendžiant dėl konkrečios laikinųjų apsaugos priemonių rūšies taikymo ir jos taikymo masto, preliminariai (lot. prima facie) įvertinti ieškiniu (skundu) pareikštus reikalavimus, pateiktus įrodymus ir patį teismo sprendimą, kuris būtų priimtas ieškinio (skundo) tenkinimo atveju, vykdytinumo prasme (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. gegužės 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1575/2010; 2011 m. balandžio 28 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1122/2011). Jeigu preliminariai įvertinęs pareikštus reikalavimus ir pateiktus juos pagrindžiančius įrodymus teismas susidaro nuomonę, kad ieškovui palankus sprendimas galėtų būti priimtas, turėtų būti sprendžiama, ar egzistuoja kitos sąlygos, būtinos laikinųjų apsaugos priemonių taikymui (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. kovo 20 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-276/2012).

167.

17Taigi, teismas, spręsdamas procesinį laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, negali civilinės bylos nagrinėti iš esmės, tačiau vis tik turi preliminariai įvertinti pareikštus reikalavimus ir pateiktus įrodymus, nes tokių priemonių taikymas, esant pagrįstų abejonių dėl asmeniui palankaus teismo sprendimo priėmimo, nėra galimas. Kita vertus, šioje proceso stadijoje atliktas preliminarus ieškinio (ar kito procesinio dokumento) pagrįstumo vertinimas neužkerta kelio teismui bylos nagrinėjimo iš esmės metu bylos aplinkybes ir tarp šalių susiklosčiusius teisinius santykius įvertinti kitaip nei tai padaryta laikinųjų apsaugos priemonių taikymo stadijoje.

188.

19Pažymėtina, kad teismas, nagrinėdamas ypatingos teisenos tvarka suinteresuotų asmenų skundus dėl antstolio veiksmų, gali įvertinti ir konstatuoti tik antstolio atliktų ar atsisakytų atlikti procesinių veiksmų teisėtumą (neteisėtumą), todėl teismas, spręsdamas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, pirmiausia turi įvertinti, ar pareiškėjas tikėtinai pagrindė skunde nurodytas aplinkybes dėl antstolio veiksmų neteisėtumo. Nagrinėjamu atveju pareiškėjos skundas iš esmės grindžiamas tuo, jog antstolis 2020 m. liepos 2 d. patvarkyme Nr. S-20-174-23177 nusprendė parduoti iš antrųjų pakartotinių varžytynių ne 6343,13 kvadratinių metrų ploto turto dalį, kuri buvo įkeista 2012 m. spalio 5 d. sutartinės hipotekos sandoriu, o 10 094,46 kvadratinius metrus pareiškėjos UAB „Emilė“ turto, įskaitant po rekonstrukcijos išplėstą 3 751,33 kvadratinių metrų turto dalį.

209.

21Plėtojant prima facie (iš pirmo žvilgsnio arba preliminaraus vertinimo) doktriną, teismų praktikoje išaiškinta ir tai, kad ieškinys yra preliminariai pagrįstas, jeigu jis reiškiamas remiantis teisėtu reikalavimų pagrindu ir yra pateikti su šiuo pagrindu tiesiogiai susiję įrodymai, arba ieškinys yra preliminariai pagrįstas, jeigu, išanalizavus ieškovo argumentus ir atsakovo atsikirtimus, nelieka rimtų abejonių sėkminga ieškovui proceso baigtimi (Lietuvos apeliacinio teismo 2019 m. kovo 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e2-313-464/2019). Savo ruožtu, jeigu preliminariai įvertinus ieškovo argumentus ir (ar) atsakovo atsikirtimus, jau laikinųjų apsaugos priemonių taikymo stadijoje yra pakankamai akivaizdi (labiau tikėtina) šio reikalavimo netenkinimo tikimybė, pavyzdžiui, ieškovas pasirinko neleistiną ar aiškiai neįmanomą savo civilinių teisių gynybos būdą arba prašoma taikyti laikinąsias apsaugos priemones, užtikrinant reikalavimą, kuris iš viso nėra pagrįstas ieškinyje nurodytomis faktinėmis aplinkybėmis, teismas atsisako tenkinti prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones (Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. vasario 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e2-208-178/2018; 2015 m. birželio 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-827-370/2015), nes laikinųjų apsaugos priemonių paskirtis – asmens, kuriam jos taikomos, didesnio ar mažesnio masto teisių ir interesų varžymas – suponuoja šio instituto taikymo išimtinumą, o vien tik kreipimasis į teismą ir reikalavimų pareiškimas automatiškai nesuteikia ieškovui pranašumo prieš kitą šalį ir savaime nesudaro pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Tuo labiau CPK 145 straipsnio 1 dalies 10 punkte numatytą išieškojimo vykdymo procese sustabdymą, dėl kurio Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje laikomasi dar griežtesnės pozicijos, kad išieškojimo vykdymo procese sustabdymo instituto specifika įpareigoja teismą šias laikinąsias apsaugos priemones taikyti labiau rezervuotai, nei paprastai (Lietuvos apeliacinio teismo 2019 m. kovo 14 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e2-279-241/2019; 2018 m. vasario 15 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e2-230-516/2018). Kitaip tariant, išieškojimo vykdymo procese sustabdymo teisinio instituto specifika įpareigoja teismą šias laikinąsias apsaugos priemones taikyti tik neabejotinai įsitikinus, kad netaikius šių laikinųjų apsaugos priemonių, galimai palankaus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas, nes, priešingu atveju, būtų paneigtas įsiteisėjusio teismo sprendimo vykdymo privalomumo principas. Išieškojimas, vykdant teismo spendimą, gali būti stabdomas tik įstatymo leidėjo nustatytais išimtiniais atvejais, kai ieškinio (skundo dėl antstolio veiksmų) užtikrinimas kitomis priemonėmis negalimas.

2210.

23Prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones nėra savarankiškas galimai pažeistų teisių ir interesų gynimo būdas. Teismų praktikoje ne kartą nurodyta, jog vien tik kreipimasis į teismą ir reikalavimų pareiškimas nesuteikia pranašumo kitos šalies atžvilgiu ir savaime nesudaro pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones, nes pareikštų reikalavimų pobūdis ir mastas iš esmės priklauso tik nuo paties pareiškėjos valios. Dėl to kiekvienu atveju teismas turi vertinti konkrečias faktines bylos aplinkybes, atsižvelgti į ieškovo įrodinėjamas aplinkybes (Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. liepos 13 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e2-1239-302/2015, Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. gruodžio 10 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e2-1636-196/2015, Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. spalio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1190-196/2018).

11.

24Nagrinėjamu atveju, atsižvelgdamas į pareiškėjos skundo dėl antstolio veiksmų ir prašymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones argumentus, teismas pažymi, jog vien faktinių aplinkybių išdėstymo ir skundo reikalavimų suformulavimo nepakanka įvertinimui, jog pareiškėjos skundas dėl antstolio veiksmų yra preliminariai pagrįstas tiek, kad sukurtų sąlygas uždrausti antstoliui Donatui Kisieliui realizuoti įkeistą pareiškėjos nekilnojamą turtą. Kaip jau minėta, pareiškėja skundą dėl antstolio veiksmų iš esmės grindžia tuo, jog antstolis D. Kisielius antrosiose pakartotinėse varžytinėse pardavinėja net 10094,46 kv. m. ploto pastatą, nors 2012-10-05 sutartinės hipotekos sandoriu pareiškėja už pagrindinio skolininko UAB „Interbesta“ prievolių įvykdymo išieškotojui užtikrinimą įkeitė tik 6343,13 kv. m. ploto pastato dalį. Tačiau pareiškėja nepateikė jokių objektyvių duomenų, kurie pagrįstų, kad kreditoriaus UAB EDS INVEST naudai buvo įkeista tik dalis turto. Vien tik pareiškėjos nurodyti deklaratyvūs teiginiai apie tai, kad buvo įkeista tik dalis turto, kad įkeistas ne turtas, o jo kvadratiniai metrai, nepagrindžia pareiškėjos pozicijos pagrįstumo ir teisingumo.

2512.

26Kaip matyti iš byloje esančių duomenų, tarp pradinio kreditoriaus kredito unijos Vilniaus taupomoji kasa“ ir pareiškėjos 2012 m. spalio 4 d. buvo sudaryta paskolos sutartis Nr. ( - ). Užtikrinant prievolių pagal 2012 m. spalio 4 d. sudarytą paskolos sutartį Nr. ( - ) įvykdymą, 2012 m. spalio 5 d. tarp pradinio kreditoriaus kredito unijos Vilniaus taupomoji kasa“ ir pareiškėjos buvo sudaryta sutartinė hipoteka, kuria pareiškėja įkeitė visą jai priklausantį turtą, esantį adresu ( - ), Vilniuje, unikalus Nr. ( - ). Remiantis Nekilnojamojo turto registro duomenimis taip pat matyti, kad kreditoriui UAB EDS INVEST buvo įkeistas visas turtas – „pastatas Nr. ( - ), aprašytas p. 2.18“ (VĮ Registro centro Nekilnojamojo turto registro duomenų bazės išrašo 7.16 punktas). Išanalizavęs pareiškėjos kartu su prašymu pateiktą VĮ Registro centro Nekilnojamojo turto registro duomenų bazės išrašą, teismas, be kita ko, pastebi, jog turto rekonstrukcija pradėta dar 2011 m., t. y. dar prieš sudarant 2012 m. hipotekos sandorį, kas sudaro pagrindą daryti išvadą, jog kreditoriui buvo įkeistas rekonstruojamas turtas. Taigi, priešingai nei teigia pareiškėja, byloje pateikti rašytiniai įrodymai (Sutartinė hipoteka, išrašas iš Nekilnojamojo turto registro) patvirtina, kad kreditoriaus naudai įkeistas visas turtas, o ne jo dalis. Teismo vertinimu, turto duomenų pasikeitimas (ploto, aukščio, tūrio, ilgio, pločio, baigtumo procento, vertės ar kt. parametrų) nepakeičia hipotekos teisės ir jos masto, nes hipoteka yra daiktinė teisė, kuri seka paskui daiktą ir apima turtą ir jo bet kokius jo pagerinimus ir pakeitimus (CK 4.170 str. 6 d., 4.171 str. 3 d., 4.172 str., 4.173 str.).

2713.

28Be to, kaip matyti iš Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų, viso vykdymo proceso metu visoms šalims buvo žinomas turto rekonstrukcijos faktas, duomenys apie faktinį turto ploto padidėjimą, išieškojimas buvo vykdomas iš viso pareiškėjai turto. Nepaisant to, viso vykdymo proceso metu pareiškėja neginčijo faktinės aplinkybės, kad visas turtas įkeistas kreditoriaus UAB EDS INVEST naudai, o atitinkamas pareiškėjos argumentas atsirado tik tuomet, kai antstolis 2020 m. rugpjūčio 22 d. paskelbė Turto varžytynes, o Vilniaus miesto apylinkės teismas 2020 m. rugpjūčio 4 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. e2YT-27528-905/2020 atsisakė taikyti laikinąsias apsaugos priemones vykstančioms turto varžytynėms.

2914.

30Šiame kontekste teismas atkreipia dėmesį ir į tai, jog vykdymo procesas yra imperatyviai reglamentuojamas proceso teisės normų, todėl visi šio proceso dalyviai, t. y. ne tik antstolis, bet ir skolininkas, išieškotojas, privalo griežtai laikytis nustatytos teismo sprendimų vykdymo tvarkos. Be to, visi vykdymo proceso dalyviai turi bendradarbiauti ir siekti greitesnio, ekonomiškesnio teismo sprendimo įvykdymo, gerbti vieni kitų teises ir teisėtus interesus. Jeigu kuris nors iš šio proceso dalyvių pažeidžia šiuos reikalavimus, jis pagrįstai gali patirti neigiamus tokio elgesio padarinius. Antstolis privalo savo iniciatyva imtis visų teisėtų priemonių, kad sprendimas būtų kuo greičiau ir realiai įvykdytas, aktyviai padėti šalims ginti jų teises bei įstatymų saugomus interesus (CPK 634 straipsnio 2 dalis). Viena iš tokių priemonių yra turto realizavimas iš varžytinių, todėl teismo vertinimu, pareiškėjos nurodoma aplinkybė, jog iš varžytinių parduodamas turtas buvo rekonstruotas ir pasikeitė jo plotas (t. y. buvo naujai sukurta ir oficialiai VĮ Registrų centro Nekilnojamoji turto registre įregistruota nauja 3751,33 kvadratinių metrų ploto turto dalis), nelaikytina išimtine, kuri lemtų prašomų taikyti laikinųjų apsaugos priemonių būtinumą.

3115.

32Dėl pareiškėjos argumento, jog šiai dienai galimai palankus pareiškėjai teismo sprendimas gali būti neįvykdytas, nes antstolis Donatas Kisielius jau vykdo neteisėtai paskelbtas viso 10094,46 kv. m. ploto turto antrąsias pakartotines varžytines ir antstolis visą 10094,46 kv. m. ploto turtą, tame tarpe ir neįkeistą 3751,33 kvadratinių metrų ploto turto dalį, tikėtina parduos ir perleis varžytynių laimėtojams, teismas pažymi, jog pats faktas, kad yra vykdomos varžytynės dėl pareiškėjos turto savaime nereiškia, kad turtas bus tikrai parduotas, kad varžytynėms pasibaigus turto nuosavybės turėtojas pasikeis. Vien tik deklaratyvaus pobūdžio pareiškėjos teiginiai, kad varžytynės galbūt įvyks, kad turtas antstolio vykdomojoje byloje jau, tikėtina, bus parduotas ir perleistas varžytynių laimėtojams, kad vėliau galbūt varžytynių laimėtojai turtą įkeis, perleis ir pan., nepateikiant atitinkamų aplinkybių egzistavimą patvirtinančių įrodymų, nesudaro pagrindo tenkinti pareiškėjos prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių. Teismo vertinimu, nagrinėjamu atveju pareiškėja nepateikė jokių įrodymų, kodėl šiuo konkrečiu atveju nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, t. y. nesustabdžius varžytynių iki skundo dėl antstolio veiksmų išnagrinėjimo, palankaus pareiškėjai teismo procesinio sprendimo įvykdymas pasunkėtų ar pasidarytų neįmanomas.

3316.

34Taigi, preliminariai įvertinęs skunde dėl antstolio veiksmų bei prašyme dėl laikinųjų apsaugos priemonių nurodytas aplinkybes, teismas sprendžia, jog pareiškėja tikėtinai nepagrindė skundo dėl antstolio veiksmų neteisėtumo ir neįrodė galimai palankaus pareiškėjos naudai teismo sprendimo neįvykdymo grėsmės. Pareiškėja nenurodė jokių išimtinių aplinkybių, kurios lemtų prašomų taikyti laikinųjų apsaugos priemonių būtinumą, o vien siekis apsisaugoti nuo jau prasidėjusio priverstinio įsiteisėjusio sprendimo vykdymo skolininkei kylančių neigiamų padarinių negali būti besąlyginis pagrindas CPK 145 straipsnio 1 dalies 10 punkte numatytų laikinųjų apsaugos priemonių taikymui. Pažymėtina ir tai, kad įstatymas nenumato imperatyviai stabdyti vykdymo veiksmų, skundžiant antstolio veiksmus.

3517.

36Atsižvelgdamas į tai, teismas daro išvadą, kad pareiškėjos prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo yra nepagrįstas, todėl netenkintinas.

37Dėl suinteresuoto asmens prašymo skirti pareiškėjai baudą dėl piktnaudžiavimo teise

3818.

39Suinteresuotas asmuo UAB „EDS INVEST“ prašo teismo skirti pareiškėjai 5000 EUR baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis, 50 procentų iš šios baudos skiriant suinteresuotam asmeniui. Suinteresuoto asmens įsitikinimu, byloje pateikti duomenys akivaizdžiai patvirtina tai, kad skundas dėl antstolio veiksmų yra nepagrįstas, pareiškėja nuolat skųsdama antstolio veiksmus siekia vilkinti išieškojimą, prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo grindžiamas ne objektyviais rašytiniais įrodymais, o tik pareiškėjos samprotavimais. Suinteresuoto asmens nuomone, toks pareiškėjos elgesys yra nesąžiningas.

4019.

41Teismas pažymi, kad CPK 5 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad kiekvienas suinteresuotas asmuo turi teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė arba įstatymų saugomas interesas. Pagal CPK 95 straipsnio 1 dalies nuostatas piktnaudžiaujančia procesinėmis teisėmis šalimi yra pripažįstama tokia šalis, kuri nesąžiningai pareiškia nepagrįstą reikalavimą arba sąmoningai veikia prieš teisingą ir greitą bylos išnagrinėjimą ir išsprendimą. Remiantis formuojamą kasacinio teismo praktika, įstatyme nustatytos teisės įgyvendinimas gali būti laikomas piktnaudžiavimu tik išimtiniais atvejais, kai tokia teise akivaizdžiai naudojamasi ne pagal jos paskirtį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005-04-04 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-224/2005; 2010-03-02 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-94/2010).

4220.

43Nagrinėjamu atveju pareiškėja ginčija antstolio veiksmus. Teismo vertinimu, pareiškėjos nesutikimas su antstolio veiksmais ir skundo bei prašymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones pateikimas savaime negali būti laikomas piktnaudžiavimu procesinėmis teisėmis, nes pareiškėja, siekdama apginti, jos įsitikinimu, pažeistas teises ir interesus, įgyvendino CPK įtvirtintas procesines teises skųsti antstolio veiksmus. Kreipimosi į teismą negalima laikyti akivaizdžiu procesinės teisės naudojimu ne pagal jos paskirtį, todėl suinteresuoto asmens prašymas skirti pareiškėjai baudą CPK 95 straipsnio 2 dalies pagrindu netenkintinas.

44Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 144 straipsniu, 290–291 straipsniais, 510 straipsnio 3 dalimi, teismas

Nutarė

45pareiškėjos UAB „Emilė“ prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo netenkinti.

46Suinteresuoto asmens UAB „EDS INVEST“ prašymo skirti pareiškėjai UAB „Emilė“ baudą netenkinti.

47Nutartis per 7 (septynias) dienas nuo jos nuorašo įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Vilniaus apygardos teismui, atskirąjį skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Marina Vladimircevienė,... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos uždarosios akcinės... 3. Teismas... 4. 1.... 5. Vilniaus miesto apylinkės teisme 2020 m. rugpjūčio 17 d. gautas... 6. 2.... 7. Prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones – išieškojimo sustabdymą... 8. 3.... 9. Nors teismas sprendė prašymą nagrinėti rašytinio proceso tvarka... 10. 4.... 11. Suinteresuotas asmuo UAB „EDS Invest“ prašo atmesti 2020 m. rugpjūčio 17... 12. 5.... 13. Nurodo, kad hipotekos sandoryje nebuvo ir nėra numatyta, kad kreditoriui... 14. 6.... 15. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir... 16. 7.... 17. Taigi, teismas, spręsdamas procesinį laikinųjų apsaugos priemonių taikymo... 18. 8.... 19. Pažymėtina, kad teismas, nagrinėdamas ypatingos teisenos tvarka... 20. 9.... 21. Plėtojant prima facie (iš pirmo žvilgsnio arba preliminaraus vertinimo)... 22. 10.... 23. Prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones nėra savarankiškas galimai... 24. Nagrinėjamu atveju, atsižvelgdamas į pareiškėjos skundo dėl antstolio... 25. 12.... 26. Kaip matyti iš byloje esančių duomenų, tarp pradinio kreditoriaus kredito... 27. 13.... 28. Be to, kaip matyti iš Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų,... 29. 14.... 30. Šiame kontekste teismas atkreipia dėmesį ir į tai, jog vykdymo procesas yra... 31. 15.... 32. Dėl pareiškėjos argumento, jog šiai dienai galimai palankus pareiškėjai... 33. 16.... 34. Taigi, preliminariai įvertinęs skunde dėl antstolio veiksmų bei prašyme... 35. 17.... 36. Atsižvelgdamas į tai, teismas daro išvadą, kad pareiškėjos prašymas dėl... 37. Dėl suinteresuoto asmens prašymo skirti pareiškėjai baudą dėl... 38. 18.... 39. Suinteresuotas asmuo UAB „EDS INVEST“ prašo teismo skirti pareiškėjai... 40. 19.... 41. Teismas pažymi, kad CPK 5 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad kiekvienas... 42. 20.... 43. Nagrinėjamu atveju pareiškėja ginčija antstolio veiksmus. Teismo vertinimu,... 44. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 144 straipsniu,... 45. pareiškėjos UAB „Emilė“ prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių... 46. Suinteresuoto asmens UAB „EDS INVEST“ prašymo skirti pareiškėjai UAB... 47. Nutartis per 7 (septynias) dienas nuo jos nuorašo įteikimo dienos gali būti...