Byla AS-197-602/2015
Dėl nesumokėtos vietinės rinkliavos priteisimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Ričardo Piličiausko, Veslavos Ruskan (pranešėja) ir Arūno Sutkevičiaus (kolegijos pirmininkas), teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2014 m. gruodžio 12 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ prašymą atsakovei V. D. dėl nesumokėtos vietinės rinkliavos priteisimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ (toliau – ir UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“, pareiškėjas) 2014 m. rugsėjo 16 d. kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti iš atsakovių B. N. ir V. D. (toliau – ir atsakovės) po 795,94 Lt nesumokėtos vietinės rinkliavos ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad bylinėjimosi išlaidas pagrindžiantys dokumentai bus pateikti bylos nagrinėjimo teisme metu.

5Klaipėdos apygardos administracinis teismas 2014 m. lapkričio 6 d. teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą Nr. I-1585-386/2014 ir pareiškėjo prašymą tenkino iš dalies, t. y. priteisė pareiškėjui iš atsakovės V. D. 795,94 Lt vietinės rinkliavos, o prašymą dėl reikalavimo priteisti vietinę rinkliavą iš atsakovės B. N. atmetė kaip nepagrįstą.

6Pareiškėjas 2014 m. lapkričio 26 d. prašymu dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo prašė priteisti iš atsakovės V. D. patirtas bylinėjimosi išlaidas, t. y. 181,50 Lt advokato pagalbai apmokėti.

7II.

8Klaipėdos apygardos administracinis teismas 2014 m. gruodžio 12 d. nutartimi pareiškėjo prašymą tenkino iš dalies: priteisė iš atsakovės V. D. pareiškėjui 50,00 Lt arba 14 Eur bylinėjimosi išlaidų.

9Teismas konstatavo, kad remiantis administracinių teismų praktika, pagal Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 44-45 straipsnių nuostatas, teismas gali atlyginti tik tas išlaidas, kurios tiesiogiai susijusios su bylos nagrinėjimu, o suinteresuota šalis teismui turi pateikti ne tik prašymą dėl išlaidų atlyginimo, bet ir išlaidų paskaičiavimą bei pagrindimą (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2009 m. rugpjūčio 21 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS146-460/2009).

10Bylos duomenimis nustatyta, kad advokatų Songailos, Gumuliauskienės, Korsako ir Astrauskienės profesinė bendrija, atstovaujama advokato Lino Songailos, 2012 m. balandžio 3 d. teisinių paslaugų teikimo sutartimi įsipareigojo pareiškėjui teikti teisines paslaugas. Pareiškėjo prašymą pateikė ir elektroniniu parašu pasirašė advokatas Linas Songaila. Advokatų Songailos, Gumuliauskienės, Korsako ir Astrauskienės profesinė bendrija 2014 m. rugsėjo 24 d. išrašė PVM sąskaitą faktūrą už teisines paslaugas pagal pridedamą specifikaciją Nr. 10992, suma 3 630,00 Lt. Minėtos specifikacijos 9 eilutėje nurodyta, kad teisinių paslaugų už nesumokėtos vietinės rinkliavos išieškojimą pirmosios instancijos teisme įkainis yra 181,50 Lt. Pagal 2014 m. rugsėjo 24 d. vietinio mokėjimo nurodymą Nr. 4426 pareiškėjas minėtai profesinei bendrijai sumokėjo 3 630,00 Lt, mokėjimo paskirtis – SGKA10992, 2014 m. rugsėjo 24 d. teisinės paslaugos, sutartis Nr. SGKA-2012/0008.

11Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 98 straipsnio 2 dalis nustato, jog šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio (toliau – ir Rekomendacijos) nuostatose. Remiantis Rekomendacijų 8.2 punktu maksimali galima priteisti suma už skundo parengimą teismui sudaro 3 000 Lt (3 x 1 000 Lt).

12Teismas konstatavo, kad pareiškėjo prašoma priteisti 181,50 Lt suma neviršija Rekomendacijų 8.2 punkte numatyto maksimalaus dydžio. Pareiškėjas skundą pateikė elektroninių ryšių priemonėmis. Pareiškėjo skundo ir jo priedų kopijas, skirtas atsakovei, ruošė ir siuntė teismas. Teismas, atsižvelgdamas į administracinėje byloje suteiktų teisinių paslaugų pobūdį, pareiškėjo skundo turinį, pareiškėjo teismui pateiktų analogiškų pareiškimų kiekį (pagal dabartinius duomenis 2014 metais teisme išnagrinėtos arba dar yra nagrinėjamos 23 tokio pobūdžio bylos pagal pareiškėjo prašymus), sprendžiamo teisinio klausimo naujumą (vien per 2013 metus teisme išnagrinėta virš tūkstančio tokio pobūdžio bylų) bei pareiškėjo atstovo teisinių paslaugų teikimo pareiškėjui pastovumą (visose analogiškose pareiškėjo bylose pareiškėją atstovauja tos pačios advokatų profesinės bendrijos tas pats advokatas), konstatavo, jog ši administracinė byla buvo nesudėtinga, nereikalavo teisinių paslaugų kompleksiškumo ar specialių žinių. Šiuo atveju pareiškėjo prašymas tenkintas iš dalies, t. y. priteista ½ prašomos sumos.

13Atsižvelgdamas į aukščiau išdėstytus motyvus, vadovaudamasis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijais, pareiškėjui iš atsakovės V. D. teismas priteisė 50,00 Lt bylinėjimosi išlaidų.

14Įvertinęs Lietuvos Respublikos euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatyme nustatytą teisinį reglamentavimą, teismas konstatavo, kad šiuo sprendimu nustatė piniginę prievolę, kurios įvykdymo terminas gali apimti ir euro įvedimo datą, todėl prievolės piniginės išraiškos dydį nurodė tiek litais, tiek eurais, taikydamas perskaičiavimo kursą ir Lietuvos Respublikos euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymo 7 straipsnio 4 dalyje nustatytą apvalinimo taisyklę.

15III.

16Pareiškėjas, nesutikdamas su Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2014 m. gruodžio 12 d. nutartimi, pateikė atskirąjį skundą, kuriuo prašo minėtą nutartį panaikinti ir išspręsti klausimą iš esmės – priteisti 90,75 Lt bylinėjimosi išlaidų. Atskirajame skunde remiasi tokiais pagrindiniais argumentais:

171. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sumažino priteistinų išlaidų dydį. Pozityvioji teisė išskiria tokius pagrindus sumažinti bylinėjimosi išlaidų dydį: 1) Išlaidų dydis viršija Rekomendacijose nustatytus maksimalius dydžius (CPK 98 str. 2 d.); 2) ieškinio reikalavimai tenkinami iš dalies (CPK 93 str. 2 d.); 3) šalių procesinis elgesys bylos nagrinėjimo metu buvo netinkamas (CPK 93 str. 4 d.).

182. Teismų praktikoje aplinkybė, kad prašoma priteisti išlaidų suma neviršija Rekomendacijų nustatytų maksimalių dydžių, yra pagrindas prašymą dėl išlaidų priteisimo tenkinti visiškai.

193. Klaipėdos apygardos administracinis teismas 2014 m. lapkričio 6 d. sprendimu tenkino ½ pareiškėjo reikalavimų, todėl turėjo būti priteista proporcinga patenkintų reikalavimų daliai suma – 90,75 Lt. Atsižvelgtina ir į tai, kad prašoma priteisti suma ne tik neviršija Rekomendacijose nustatytų maksimalių dydžių, tačiau yra 16 kartų mažesnė.

204. Klaipėdos apygardos administracinis teismas nukrypo nuo savo paties formuojamos praktikos – analogiškose bylose tokio dydžio bylinėjimosi išlaidos vertinamos kaip ne per didelės, protingos ir pagrįstos.

21Teisėjų kolegija

konstatuoja:

22IV.

23Nagrinėjamos bylos dalykas – Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2014 m. gruodžio 12 d. nutarties, kuria pareiškėjo prašymas dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo tenkintas iš dalies, teisėtumas ir pagrįstumas.

24Pagal bylos aplinkybes matyti, kad Klaipėdos apygardos administracinis teismas 2014 m. lapkričio 6 d. teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą Nr. I-1585-386/2014 ir pareiškėjo prašymą tenkino iš dalies, t. y. priteisė pareiškėjui iš atsakovės V. D. 795,94 Lt vietinės rinkliavos.

25Pareiškėjas 2014 m. lapkričio 26 d. prašymu dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo prašė priteisti iš atsakovės V. D. patirtas bylinėjimosi išlaidas, t. y. 181,50 Lt advokato pagalbai apmokėti.

26Pirmosios instancijos teismas skundžiama 2014 m. gruodžio 12 d. nutartimi pareiškėjo prašymą tenkino iš dalies: priteisė iš atsakovės V. D. pareiškėjui 50,00 Lt arba 14 Eur bylinėjimosi išlaidų.

27ABTĮ 44 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad kai sprendimas priimtas pareiškėjo naudai, šis turi teisę reikalauti atlyginti: sumokėtą žyminį mokestį; kitas išlaidas dėl skundo (prašymo) surašymo ir padavimo; išlaidas, susijusias su bylos nagrinėjimu; transporto išlaidas; gyvenamosios patalpos nuomojimo teismo buvimo vietoje už laiką, kol vyko procesas, ir dienpinigių – 10 procentų patvirtinto taikomojo minimalaus gyvenimo lygio už kiekvieną proceso dieną – išlaidas. Proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę reikalauti atlyginti jai ir atstovavimo išlaidas. Atstovavimo išlaidų atlyginimo klausimas sprendžiamas Civilinio proceso kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka (ABTĮ 44 str. 6 d.). CPK 98 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip yra nustatyta teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl užmokesčio dydžio.

28Rekomendacijų 8 punkte nurodyti priteistini užmokesčio už teikiamą teisinę pagalbą maksimalūs dydžiai apskaičiuojami taikant nustatytus koeficientus, kurių pagrindu imama Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinta minimali mėnesinė alga (toliau – ir MMA). Šioje byloje taikoma 2012 m. gruodžio 19 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 1543 patvirtinta minimali mėnesinė alga, kuri yra 1 000 Lt (nuo 2013 m. sausio 1 d.).

29Pareiškėjas atskiruoju skundu nesutinka su tuo, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai prašomą priteisti 181,50 Lt sumą sumažino iki 50 Lt. Nurodo, kad prašyta suma ne tik neviršijo Rekomendacijose nurodytų maksimalių dydžių, bet ir buvo gerokai už juos mažesnė.

30Teisėjų kolegija pažymi, kad Rekomendacijų 2 punkte įtvirtinta, jog nustatant priteistino užmokesčio už teikiamas teisines paslaugas dydį, rekomenduojama atsižvelgti į šių rekomendacijų 8 punkte nurodytus maksimalius dydžius ir į šiuos kriterijus: bylos sudėtingumą, teisinių paslaugų kompleksiškumą, specialių žinių reikalingumą, ankstesnį (pakartotinį) dalyvavimą toje byloje, būtinybę išvykti į kitą vietovę, negu registruota advokato darbo vieta, turto ar pinigų sumų dydį (priteistinų ar ginčijamų), teisinių paslaugų teikimo pastovumą ir pobūdį, sprendžiamų teisinių klausimų naujumą, kitas svarbias aplinkybes. Taigi iš esmės teismo diskrecijai palikta taikyti minėtus kriterijus ir nuspręsti, kokia suma būtų tinkama (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2014 m. rugpjūčio 20 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS602-583/2014).

31Pažymėtina, kad pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė, jog 181,50 Lt dydžio išlaidos už skundo parengimą neviršija Rekomendacijų 8.2 punkte nurodyto maksimalaus advokato užmokesčio dydžio už skundo surašymą (3 x 1 000 Lt), pagrįstai sumažino šią sumą proporcingai tenkintų pareiškėjo reikalavimų daliai (1/2), taip pat įvertino Rekomendacijose nurodytas aplinkybes dėl suteiktų teisinių paslaugų pobūdžio, pareiškėjo skundo turinio, pareiškėjo teismui pateiktų analogiškų pareiškimų kiekio, sprendžiamo teisinio klausimo naujumo bei pareiškėjo atstovo teisinių paslaugų teikimo pareiškėjui pastovumo. Teismas, įvertinęs minėtas aplinkybes, konstatavo, kad 50 Lt dydžio išlaidos už skundo parengimą laikytinos atitinkančiomis protingumo, teisingumo ir sąžiningumo kriterijus. Teisėjų kolegija sutinka su šiuo teismo vertinimu ir sprendžia, kad nėra pagrindo teigti, jog pirmosios instancijos teismas neteisingai įvertino bylos sudėtingumą ir dėl to nustatė netinkamus išlaidų dydžius pagal Rekomendacijas.

32Apibendrindama nurodytas aplinkybes, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas visapusiškai ištyrė ir tinkamai įvertino faktines bylos aplinkybes, teisingai aiškino ir taikė proceso teisės normas, todėl pareiškėjo atskirasis skundas atmestinas, o Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2014 m. gruodžio 12 d. nutartis paliktina nepakeista.

33Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

34Pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ atskirąjį skundą atmesti.

35Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2014 m. gruodžio 12 d. nutartį palikti nepakeistą.

36Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė „Telšių regiono atliekų tvarkymo... 5. Klaipėdos apygardos administracinis teismas 2014 m. lapkričio 6 d. teismo... 6. Pareiškėjas 2014 m. lapkričio 26 d. prašymu dėl bylinėjimosi išlaidų... 7. II.... 8. Klaipėdos apygardos administracinis teismas 2014 m. gruodžio 12 d. nutartimi... 9. Teismas konstatavo, kad remiantis administracinių teismų praktika, pagal... 10. Bylos duomenimis nustatyta, kad advokatų Songailos, Gumuliauskienės, Korsako... 11. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 98... 12. Teismas konstatavo, kad pareiškėjo prašoma priteisti 181,50 Lt suma... 13. Atsižvelgdamas į aukščiau išdėstytus motyvus, vadovaudamasis teisingumo,... 14. Įvertinęs Lietuvos Respublikos euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatyme... 15. III.... 16. Pareiškėjas, nesutikdamas su Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2014... 17. 1. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sumažino priteistinų išlaidų... 18. 2. Teismų praktikoje aplinkybė, kad prašoma priteisti išlaidų suma... 19. 3. Klaipėdos apygardos administracinis teismas 2014 m. lapkričio 6 d.... 20. 4. Klaipėdos apygardos administracinis teismas nukrypo nuo savo paties... 21. Teisėjų kolegija... 22. IV.... 23. Nagrinėjamos bylos dalykas – Klaipėdos apygardos administracinio teismo... 24. Pagal bylos aplinkybes matyti, kad Klaipėdos apygardos administracinis teismas... 25. Pareiškėjas 2014 m. lapkričio 26 d. prašymu dėl bylinėjimosi išlaidų... 26. Pirmosios instancijos teismas skundžiama 2014 m. gruodžio 12 d. nutartimi... 27. ABTĮ 44 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad kai sprendimas priimtas pareiškėjo... 28. Rekomendacijų 8 punkte nurodyti priteistini užmokesčio už teikiamą... 29. Pareiškėjas atskiruoju skundu nesutinka su tuo, kad pirmosios instancijos... 30. Teisėjų kolegija pažymi, kad Rekomendacijų 2 punkte įtvirtinta, jog... 31. Pažymėtina, kad pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė, jog 181,50... 32. Apibendrindama nurodytas aplinkybes, teisėjų kolegija konstatuoja, kad... 33. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 34. Pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Telšių regiono atliekų... 35. Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2014 m. gruodžio 12 d. nutartį... 36. Nutartis neskundžiama....