Byla eB2-573-221/2017
Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Mudesta“ bankroto pripažinimo tyčiniu, teisės eiti viešojo ir (ar) privataus juridinio asmens vadovo pareigas ar būti kolegialaus valdymo organo nariu apribojimo ir žalos atlyginimo

1Kauno apygardos teismo teisėja Virginija Lozoraitytė,

2sekretoriaujant Editai Vazgienei,

3dalyvaujant ieškovės atstovams advokatui Arūnui Virkučiui, administratoriui Martynui Klemkai,

4atsakovui G. N.,

5viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Mudesta“ bankroto administratoriaus Martyno Klemkos patikslintą ieškinį atsakovams D. G., A. B., R. M., G. N. dėl uždarosios akcinės bendrovės „Mudesta“ bankroto pripažinimo tyčiniu, teisės eiti viešojo ir (ar) privataus juridinio asmens vadovo pareigas ar būti kolegialaus valdymo organo nariu apribojimo ir žalos atlyginimo ir

Nustatė

6BUAB „Mudesta“ pareiškė patikslintą ieškinį, kuriame prašo:

71) BUAB „Mudesta“ bankrotą pripažinti tyčiniu;

82) apriboti atsakovams D. G., asmens kodas ( - ), A. B., asmens kodas ( - ), R. M., asmens kodas ( - ), G. N., asmens kodas ( - ), teisę nuo 3 iki 5 metų eiti viešojo ir (ar) privataus juridinio asmens vadovo pareigas ar būti kolegialaus valdymo organo nariu;

93) priteisti ieškovės BUAB „Mudesta“, juridinio asmens kodas 303268241, naudai iš atsakovo R. M., asmens kodas ( - ),7 160,41 Eur žalos atlyginimą;

104) priteisti iš atsakovo G. N., asmens kodas ( - ), 5 882,75 Eur žalos atlyginimą;

115) priteisti solidariai iš atsakovų A. B., asmens kodas ( - ), ir R. M., asmens kodas ( - ), 1 385,92 Eur žalos atlyginimą;

126) priteisti iš atsakovų A. B., asmens kodas ( - ), R. M., asmens kodas ( - ), G. N., asmens kodas ( - ), 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo;

137) priteisti solidariai iš atsakovų D. G., asmens kodas ( - ), A. B., asmens kodas ( - ), R. M., asmens kodas ( - ), G. N., asmens kodas ( - ), ieškovės patirtas bylinėjimosi išlaidas.

14Ieškinyje, kurį teismo posėdyje palaikė ieškovės atstovas, nurodo, kad atsakovais yra buvę bendrovės vadovai: R. M. bendrovės vadovu buvo nuo 2014 m. gegužės d. iki 2015 m. vasario 25 d. ir nuo 2015 m. liepos 1 d.1 iki 2015 m. liepos 20 d.; G. N. – nuo 2015 m. vasario 25 d. iki 2015 m. liepos 20 d.; A. B. – nuo 2015 m. liepos 20 d. iki 2015 m. rugpjūčio 4 d.; D. G. – nuo 2015 m. rugpjūčio 4 d. iki 2016 m. vasario 16 d.

15UAB „Mudesta“ bankrotą pripažinti tyčiniu prašo Įmonių bankroto įstatymo (toliau ĮBĮ) 20 straipsnio 2 dalies 1 ir 5 punktuose įtvirtintų požymių pagrindu, t. y. bendrovės vadovo netinkamu pareigų atlikimu (jų nevykdymu); netinkamai (aplaidžiai) tvarkyta buhalterine apskaita. Nurodo, kad bendrovė nuo pat veiklos pradžios buvo nemoki. Tokią išvadą daro iš to, kad bendrovės įsiskolinimas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai (toliau VSDFV) didėjo nuo bendrovės veiklos pradžios, atitinkamai didėjo ir įsiskolinimas Valstybinei mokesčių inspekcijai (toliau VMI). Šie įsiskolinimai susidarė dėl priskaičiuotų mokesčių už bendrovės darbuotojams mokėtiną darbo užmokestį, kuris, nesant jokių kitų duomenų apie bendrovės uždirbtas pajamas, galėjo būti mokamas tik iš piniginių įnašų suformuoto bendrovės įstatinio (10 000 Lt) kapitalo. Atėmus mokėtiną darbo užmokestį už 2014 m. gegužės ir birželio mėnesius, taip pat bendrovės VSDFV 2014 m. birželio 23 d. sumokėtą 349,90 Lt įmoką, likusi bendrovės disponuojamo turto (piniginių lėšų) dalis 2014 m. birželio mėnesio pabaigoje sudarė 4 718,56 Lt. 2014 m. liepos 15 d. bendrovė VSDFV biudžetui buvo pradelsusi sumokėti 3 266,22 Lt. Taigi daugiau nei pusę bendrovės turto vertės. Todėl atsakovai turėjo pareigą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, tačiau to nepadarė toliau didindami bendrovės įsipareigojimus VSDFV ir VMI. Nurodo, kad nebuvo vykdoma ĮBĮ 58 straipsnio 3 dalyje įtvirtinta pareiga metinių finansinių ataskaitų rinkinius kartu su bendrovės metiniu pranešimu ir auditoriaus išvada (jei auditas privalomas pagal įstatymus ar numatytas įstatuose) per 30 dienų nuo eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo pateikti juridinių asmenų registro tvarkytojui. Iškėlus bankroto bylą, administratoriui nebuvo perduoti bendrovės dokumentai. Šią aplinkybę vertina kaip netinkamą buhalterinės apskaitos tvarkymą – įstatymų nustatytą laiką buhalterinės apskaitos dokumentų neišsaugojimą. Dėl nurodytų aplinkybių bendrovės bankrotą prašo pripažinti tyčiniu.

16Kadangi buvę bendrovės vadovai nevykdė pareigos tiek laiku pateikti pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo, tiek pareigos po teismo nutarties iškelti bendrovei bankroto bylą įsiteisėjimo perduoti administratoriui bendrovės turtą ir dokumentus, dėl šių priežasčių buvusiems bendrovės vadovams prašo taikyti ĮBĮ 10 straipsnio 14 dalyje nustatytą sankciją – apriboti asmens teisę nuo 3 iki 5 metų eiti viešojo ir (ar) privataus juridinio asmens vadovo pareigas ar būti kolegialaus valdymo organo nariu.

17Kadangi bendrovė nuo 2014 m. liepos 15 d. buvo nemoki, vadovai nevykdė pareigos kreiptis dėl bankroto bylos iškėlimo, prašo iš buvusių vadovų priteisti žalą, kurią patyrė bendrovės kreditoriai. Ieškovės skaičiavimais, R. M. vadovavimo laikotarpiu skola padidėjo 7 160,41Eur (6 525,48 Eur VDFV ir 634,93 Eur VMI); G. N. vadovavimo laikotarpiu – 5 882,75 Eur (5 628,75 Eur VSDFV ir 254 Eur VMI); nuo 2015 m. liepos 1 d. iki 2015 m. rugpjūčio 4 d., kuomet dalį laikotarpio vadovavo R. M., o dalį A. B., bendrovės skola išaugo 1 385,92 Eur. Šią sumą solidariai prašo priteisti iš šių asmenų. Už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo prašo priteisti 5 procentų dydžio palūkanas.

18Atsakovas D. G. pateikė atsiliepimą, kuriame nurodo, kad bankroto administratorius nepateikė teismui duomenų, iš kurių būtų galima neginčijamai spręsti, jog D. G. vadovavimo laikotarpiu buvo pažeista įstatyme numatyta įmonės vadovo pareiga kreiptis į teismą dėl bendrovės bankroto bylos iškėlimo. Nurodo, kad jam nebuvo ir nėra perduoti jokie įmonės buhalteriniai dokumentai, todėl jis neturi ką perduoti bankroto administratoriui. Pažymi, kad tos pačios aplinkybės jau buvo įvertintos teismo 2016 m. kovo 31 d nutartimi., kuria jam buvo skirta 200 Eur bauda. Teigia, kad du kartus už tą patį tais pačias veiksmais padarytą tęstinį pažeidimą asmuo negali būti baudžiamas. Nurodo, kad jis bendravo su bankroto administratoriumi, išsiuntė jam paaiškinimą dėl negalėjimo perduoti bendrovės dokumentų. Be to, jis nepažeidė kreditorių teisių, jo vadovavimo laikotarpiu jokia žala kreditoriams neatsirado, jis nedarė jokių tyčinių veiksmų, dėl kurių turėtų būti taikytina griežčiausia sankcija.

19Teismo posėdyje D. G. nedalyvavo, apie posėdį informuotas įstatymo nustatyta tvarka.

20Atsakovai R. M., A. B. atsiliepimų nepateikė, teismo posėdyje, apie kurį informuoti įstatymo nustatyta tvarka, nedalyvavo.

21Byla nagrinėjama atsakovams nedalyvaujant, nepranešus neatvykimo priežasčių (CPK 246 straipsnio 2 dalis).

22Atsakovas G. N. atsiliepimo nepateikė, dalyvaudamas teismo posėdyje su jam pareikštais reikalavimais nesutiko. Jis paaiškino, kad dirbo pas asmenį vardu D. ar D., kuris pasiūlė užsidirbti 500 Lt. Jie nuvyko į notarinę kontorą, kur jis pasirašė dokumentus. Žino, kad dokumentai buvo dėl jo paskyrimo bendrovės vadovu, tačiau jam jokie dokumentai nebuvo perduoti, jis realiai bendrovei nevadovavo.

23Kreditoriai bankroto administratoriaus informuoti apie ieškinį bendrovės bankrotą pripažinti tyčiniu. Kreditoriai jokios informacijos, galinčios turėti reikšmės tyčinio bankroto požymių nustatymui ir bankroto pripažinimui tyčiniu, byloje neteikė.

24Dėl faktinių bylos aplinkybių

25Iš byloje esančių duomenų matyti, kad UAB „Mudesta“ Juridinių asmenų registre įregistruota 2014 m. kovo 20 d. Bendrovės vadovu nuo 2014 m. gegužės 9 d. iki 2015 m. vasario 25 d. ir nuo 2015 m. liepos 1 d. iki 2015 m. liepos 20 d. buvo R. M., nuo 2015 m. vasario 25 d. iki 2015 m. liepos 20 d. – G. N., nuo 2015 m. liepos 20 d. iki 2015 m. rugpjūčio 4 d. – A. B., nuo 2015 m. rugpjūčio 4 d. iki 2016 m. vasario 16 d. – D. G. 2016 m. vasario 3 d. Kauno apygardos teismo nutartimi UAB „Mudesta“ iškelta bankroto byla, bankroto administratore paskirta UAB „Bankroto procesas“, kuri 2016 m. vasario 18 d. nutartimi atstatydinta iš pareigų ir bankroto administratoriumi paskirtas M. Klemka. 2016 m. balandžio 7 d. nutartimi patvirtintas bendrovės kreditorių sąrašas ir jų finansiniai reikalavimai (VMI 941,18 Eur ir VSDFV 15 284,22 Eur). 2016 m. gegužės 27 d. nutartimi UAB „Mudesta“ pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto.

26Kauno apygardos teisme gautas bankroto administratoriaus ieškinys dėl UAB „Mudesta“ bankroto pripažinimo tyčiniu ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalies 1, 5 punktų pagrindais; dėl apribojimo buvusiems vadovams teisės nuo 3 iki 5 metų eiti viešojo ir (ar) privataus juridinio asmens vadovo pareigas ar būti kolegialaus valdymo organo nariu ir dėl žalos atlyginimo.

27Dėl bendrovės bankroto pripažinimo tyčiniu

28Galiojančios ĮBĮ redakcijos 2 straipsnio 12 dalyje nustatyta, kad tyčinis bankrotas – įmonės privedimas prie bankroto sąmoningai blogai valdant įmonę (veikimu, neveikimu) ir (arba) sudarant sandorius, kai buvo žinoma ar turėjo būti žinoma, kad jų sudarymas pažeidžia kreditorių teises ir (arba) teisėtus interesus.

29Kasacinio teismo praktikoje išaiškinta, kad tam, jog būtų galima pripažinti bankrotą tyčiniu, nebūtina nustatyti konkretaus veiksmo, sukėlusio įmonės bankrotą, tačiau turi būti vertinama aplinkybių visuma (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2003 m. lapkričio 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1045/2003; 2004 m. rugsėjo 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-448/2004; kt.). Tai gali būti tokios aplinkybės, kurios yra susijusios su įmonės valdymo organų veiklos atitiktimi teisės aktų reikalavimams, sudarytų sandorių ekonominiu naudingumu ir jų įtaka įmonės mokumui, taip pat kitos aplinkybės, nulėmusios įmonės nemokumą, įmonės valdymo ir veiklos organizavimo reikalavimų kontekste. Kiekvienu konkrečiu atveju sprendžiant dėl įmonės tyčinio bankroto, reikia įvertinti faktines aplinkybes, susijusias su įmonės veikla, tokios įmonės valdymo organų sprendimais, turinčiais tyčinio bankroto požymių (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. gruodžio 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-648/2013; 2014 m. liepos 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-378/2014).

30ĮBĮ 20 straipsnyje yra išvardyti konkretūs tyčinio bankroto požymiai. Nustačius bent vieną ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalyje įtvirtintą bankroto kilimo požymį, yra pagrindas bankrotą pripažinti tyčiniu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. lapkričio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-597/2013).

31Pažymėtina, kad ĮBĮ 20 straipsnyje nurodyti požymiai turi būti įrodyti asmens, kuris reikalauja juos taikyti (CPK 178 straipsnis). Rungtyniškumo principas reikalauja, kad kiekviena šalis įrodytų aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų ir atsikirtimų pagrindu (CPK 12 straipsnis). Jeigu dalis jos teikiamų įrodymų yra nekonkretūs ir neinformatyvūs, tai teismas gali pripažinti aplinkybę neįrodyta, jeigu byloje nėra pakankamai kitų įrodymų. Byloje išvada dėl konkrečių bylos aplinkybių padaroma iš įrodymų visumos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių 2009 m. vasario 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-23/2009).

32Nagrinėjamu atveju bankroto administratorius prašo UAB „Mudesta“ bankrotą pripažinti tyčiniu, motyvuodamas tuo, kad bendrovė jau nuo 2014 m. liepos 15 d. yra nemoki, bankroto administratoriui neperduoti jokie įmonės dokumentai ir turtas, kas reiškia netinkamą buhalterinės apskaitos tvarkymą, laiku nesikreipta dėl bankroto bylos iškėlimo.

33Bankroto administratoriaus teiginiai, prašant įmonės bankrotą pripažinti tyčiniu, nepaneigti atsakovų.

34Pagal ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalies 1 punktą teismas pripažįsta bankrotą tyčiniu, jeigu nustato, kad įmonės valdymo organas (organai) nevykdė arba netinkamai vykdė įstatymuose, įmonės steigimo dokumentuose jiems nustatytas pareigas, susijusias su įmonės valdymu. Vadovas privalo dirbti rūpestingai ir kvalifikuotai bei daryti viską, kas nuo jo priklauso, kad jo vadovaujama įmonė veiktų pagal įstatymus ir kitus teisės aktus. Įmonės vadovas taip pat privalo rūpintis, kad įmonė laikytųsi įstatymų, nustatytų jos veiklos apribojimų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. gegužės 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-266/2006). Įmonės vadovo specifinis statusas ir įgaliojimai įmonės veikloje sąlygoja atitinkamus reikalavimus jo kompetencijai, kvalifikacijai ir pareigų vykdymui. Vadovas ne tik turi atsakingai vykdyti savo pareigas įmonei (CK 2.87 straipsnio 1-6 dalys), bet ir užtikrinti maksimalaus rūpestingumo standartų laikymąsi santykiuose su įmonės kreditoriais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. vasario 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-19/2012).

35Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad, gavęs kreditorės VSDFV Kauno skyriaus pareiškimą, Kauno apygardos teismas nustatė bendrovės vadovui D. G. terminą finansiniams dokumentams pateikti, tačiau teismo įpareigojimas nebuvo įvykdytas. Teismas, nustatęs, kad įmonė nuosavybės teise priklausančių nekilnojamų daiktų neturi, įmonės vardu registruotų transporto priemonių nėra, bendrovė nemoka privalomųjų socialinių draudimo įmokų, nuo įsteigimo, t. y. nuo 2014 metų neteikia finansinės atskaitomybės dokumentų, sprendė, kad UAB „Mudesta“ yra nemoki ir iškėlė bankroto bylą. Kadangi turtas ir dokumentai bankroto administratoriui nebuvo perduoti, teismas tenkino administratoriaus prašymą ir D. G. paskyrė 200 Eur baudą. D. G. teismui pateikė prašymą dėl baudos panaikinimo arba sušvelninimo, motyvuodamas tuo, kad nei įmonės dokumentai, nei turtas jam perduoti nebuvo, jis yra bedarbis, turi finansinių įsipareigojimų, tačiau, nepašalinus trūkumų, šis prašymas laikytas nepaduotu ir grąžintas jį padavusiam asmeniui. Kad D. G. nebuvo perduoti dokumentai ir turtas, todėl jis neturėjo ką perduoti administratoriui ir apie tai pranešė administratoriui, kad įsigijo įmonės akcijas tikslu jas parduoti brangiau, jis nurodė rašytiniuose paaiškinimuose, atsiliepime į ieškinį, tačiau jokių nurodytas aplinkybes patvirtinančių įrodymų nepateikė. Jo kartu su rašytiniais paaiškinimais pateikti pranešimai nelaikytini pakankamais įrodymais, patvirtinančiais nurodytas aplinkybes. Byloje nepateikti duomenys, kad tokie pranešimai bankroto administratoriui buvo išsiųsti. Kaip minėta, bankroto administratorius ne kartą nurodęs, kad buvusio vadovo rasti ir su juo susisiekti neįmanoma. Pažymėtina, kad, keičiantis bendrovės vadovui, buvęs bendrovės vadovas apskaitos dokumentus, apskaitos registrus turi perduoti naujajam bendrovės vadovui ir perdavimas užfiksuotinas bendrame veiklos perdavimo akte, svarbus ir tinkamas ankstesnio vadovo atleidimo iš pareigų ir naujojo vadovo paskyrimo įforminimas pagal teisės aktų nustatytus reikalavimus. Tokių įrodymų byloje nėra, kaip ir nėra jokio D. G. reikalavimo perimti bendrovės dokumentus iš buvusio vadovo ar, kaip jis nurodo, akcininko, nepateikė ir akcijų įsigijimo sutarties. Nors , kaip minėta, akcijų perleidimo dokumentai nepateikti, tačiau, sprendžiant iš D. G. teiginių, įmonės akcijos perleistos asmeniui, kuris perėmė nemokios įmonės akcijas ne tam, kad (kaip tokiu atveju įprasta) tęsti įmonės veiklą, bet byloje nustatytos aplinkybės leidžia pagrįstai manyti, jog tam, kad įmonių vadovams būtų sudarytos sąlygos išvengti bendrovės akcininkams ir vadovams tenkančių pareigų, taip pat galinčios kilti atsakomybės tiek prieš pačią bendrovę, tiek prieš jos kreditorius.

36Viena iš įmonės valdymo organų pareigų yra tinkamas įmonės buhalterinės apskaitos organizavimas (Buhalterinės apskaitos įstatymo 21 straipsnio 1 dalis). Pagal Buhalterinės apskaitos įstatymo 19 straipsnio 1 dalį apskaitos dokumentai ir apskaitos registrai iki finansinių ataskaitų patvirtinimo saugomi ūkio subjekto vadovo nustatyta tvarka, kuri turi numatyti priemones, užtikrinančias dokumentų saugumą, o pagal to paties straipsnio 4 dalį, pasikeitus ūkio subjekto vadovui, apskaitos dokumentus, registrus, finansines ataskaitas turi perimti naujas vadovas. Buhalterinės apskaitos įstatymo 27 straipsnio 1, 2 dalys nustato, kad už apskaitos organizavimą pagal šio įstatymo reikalavimus, už apskaitos dokumentų ir apskaitos registrų išsaugojimą atsako ūkio subjekto vadovas. Netinkamai ir (ar) apgaulingai tvarkoma įmonės buhalterinė apskaita įprastai kliudo nustatyti įmonės komercinės, ūkinės, finansinės būklės rezultatus ar įvertinti turtą. Tai taip pat gali būti kliūtimi identifikuoti tikrąsias įmonės bankroto priežastis. Aplinkybė, kad teismo paskirtam įmonės bankroto administratoriui valdymo organai be svarbių priežasčių neperdavė apskaitos dokumentų, pagal Lietuvos apeliacinio teismo suformuotą praktiką (Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. sausio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-217-381/2015; 2016 m. balandžio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-841-381/2016; 2017 m. sausio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-318-381/2017) leidžia spręsti apie tyčinį bankrotą kvalifikuojančio požymio – netinkamai ir (ar) apgaulingai tvarkytos įmonės buhalterinės apskaitos, dėl ko įprastai nėra galimybės nustatyti įmonės komercinės, ūkinės, finansinės būklės rezultatus ir įvertinti turtą, identifikuoti tikrąsias įmonės bankroto priežastis, egzistavimą (ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalies 5 punktas). Pareigą pagrįsti, kokios priežastys lėmė apskaitos dokumentų neperdavimą, turi atsakingi įmonės valdymo organai (Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. sausio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-217-370/2015). Nagrinėjamu atveju tokia pareiga nėra įvykdyta.

37Teismas sutinka su ieškove, kad nesant pateiktų bendrovės finansinės atskaitomybės dokumentų, pagal byloje pateiktus įrodymus (VSDFV informaciją apie įmokas ir delspinigius, VSDFV duomenis apie apdraustuosius draudžiamosiomis pajamomis asmenis ir valstybinio socialinio draudimo įmokas už 2014-2015 metus, VSDFV 2015 m. birželio 18 d. sprendimą dėl UAB „Mudesta“ skolos išieškojimo priverstine tvarka, VMI apskaitos duomenis, VMI 2015 m. spalio 29 d. sprendimą išieškoti mokestinę nepriemoką iš turto) spręstina, kad bendrovės finansinė padėtis nuo pat veiklos pradžios buvo sunki. Iš minėtų įrodymų matyti, kad bendrovės įsiskolinimas VSDFV ir VMI didėjo nuo bendrovės veiklos pradžios ir jau 2014 m. liepos 15 d. bendrovė VSDFV biudžetui buvo pradelsusi sumokėti 3 266,22 Lt, 2014 m. gegužės-birželio mėnesiais darbuotojams mokėtinas atlyginimas 4 931,54 Lt. 2014 m. rugpjūčio 18 d. įsiskolinimas VSDFV buvo 4 575,09 Lt, VMI – 131,84 Lt. Paskutinė įmoka VSDFV 136,50 Lt įmokėta 2014 m. gruodžio 30 d., kai skola VSDFV tuo metu buvo jau 17 812,68 Lt, VMI – 411 Lt. Duomenų apie bendrovės gautas pajamas byloje nėra. Minėta, kad juridinių asmenų registrui nebuvo teikiami finansinės atskaitomybės dokumentai, nors tokia pareiga numatyta Akcinių bendrovių įstatymo 58 straipsnio 3 dalyje.

38Iš VĮ Registrų centro juridinių asmenų registro išplėstinio išrašo su istorija matyti, kad nuo 2014 m. gegužės 9 d. iki įmonės bankroto iškėlimo pasikeitė keturi vadovai, tačiau nė vienas jų nesikreipė į teismą dėl bankroto bendrovei iškėlimo. Atsakovas G. N. teigė, kad jis už atlygį pasirašė dokumentus, žino, kad jais buvo paskirtas bendrovės vadovu, tačiau faktiškai bendrovei nevadovavo. Teismas tokiu jo paaiškinimu tikėti negali, paaiškinimas niekuo nepagrįstas, tuo labiau, kad iš VSDFV duomenų matyti, jog jis buvo bendrovės darbuotojas, jam buvo mokamas atlyginimas.

39Pareiga kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo įmonės vadovui tenka tais atvejais, kai įmonė nevykdo veiklos arba nors ir vykdo, tačiau didėja nuostoliai dėl neatsiskaitymo su kreditoriais, tokie veiksmai neatitinka protingos verslo rizikos ir prieštarauja geriems verslo standartams. Laiku nesikreipdamas į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo įmonės vadovas prisiima riziką dėl pareigos padengti žalą, kurią kreditoriai patyrė dėl to, kad įmonė pavėlavo pateikti teismui pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo, atsiradimo (ĮBĮ 8 straipsnio 4 dalis). Nagrinėjamu atveju UAB „Mudesta“ bankroto byloje patvirtinti žinomi kreditorių finansiniai reikalavimai sudaro 16 225,4 Eur. Kaip minėta, jie nuolat augo nuo 2014 m. vidurio, todėl spręstina, kad įmonės finansiniai sunkumai nebuvo trumpalaikiai. Todėl atsakovai, būdami įmonės vadovais ir geriausiai matydami įmonės finansinę padėtį, turėjo pareigą laiku kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo ir tokiu būdu apsaugoti kreditorių interesus (ĮBĮ 5 straipsnio 1 dalies 2, 3 punktai, 7, 8 straipsniai) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. gruodžio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-19/2012; 2014 m. gegužės 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-283/2014; kt.).

40Nurodytos aplinkybės leidžia pagrįstai spręsti, kad UAB „Mudesta“ bankrotą lėmė ne verslo nesėkmė, bet buvusių vadovų veiksmai — buhalterinės apskaitos dokumentų ir bendrovei priklausančio turto neperdavimas ir galimas išvaistymas bei pasisavinimas, nevykdymas pareigos laiku kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, ir tai sudaro pagrindą pripažinti UAB „Mudesta“ bankrotą tyčiniu (ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalies 1, 5 punktai).

41Dėl apribojimo eiti viešojo ir (ar) privataus juridinio asmens vadovo pareigas ar būti kolegialaus valdymo organo nariu

42ĮBĮ 10 straipsnio 14 dalyje nustatyta, kad teismas gali apriboti asmens teisę nuo 3 iki 5 metų eiti viešojo ir (ar) privataus juridinio asmens vadovo pareigas ar būti kolegialaus valdymo organo nariu. Tokia sankcija juridinio asmens vadovui gali būti taikoma, jeigu nustatoma, kad jis: 1) nepateikė pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo; ir (ar) 2) po teismo nutarties iškelti bankroto bylą įmonei įsiteisėjimo neperdavė bankroto administratoriui įmonės turto ir (ar) dokumentų.

43Pažymėtina, kad ĮBĮ 10 straipsnio 14 dalyje įtvirtinta teisės norma yra prevencinio pobūdžio, ja siekiama dvejopo tikslo: pirma, įspėti įmonės vadovą, kad jis tinkamai vykdytų ĮBĮ jam nustatytas pareigas dėl bankroto bylos iškėlimo laiku ir bankroto proceso metu; antra, pašalinti iš verslo rinkos asmenis, kurie vadovaudami verslo subjektams, nevykdo įstatymo nustatytų pareigų, nesilaiko sąžiningo verslo ir dėl to viešieji, privatūs juridiniai ir fiziniai asmenys patiria normalios verslo rizikos neatitinkančių turtinių praradimų, t. y. šia norma siekiama apsaugoti viešuosius ir privačius asmenis nuo nesąžiningų vadovų, nevykdančių įstatymo reikalavimų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. gegužės 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-270-690/2016).

44Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje laikomasi nuostatos, jog pagal savo paskirtį (tikslą) juridinio asmens vadovo teisės eiti tam tikras pareigas apribojimas, kaip griežčiausia vadovui taikoma sankcija, negali būti taikoma tik dėl formalių priežasčių, ji turėtų būti taikoma išimtiniais atvejais, tik tuomet, jeigu nustatomas akivaizdus įmonės vadovo aplaidumas (nerūpestingumas) einant savo pareigas ar sąmoningas jų netinkamas vykdymas. Ar padaryti pažeidimai yra formalūs, ar ne, nustatinėjama kvalifikuojant konkretaus ginčo faktines aplinkybes ir jų pagrindu kilusias materialines teisines pasekmes (Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. gegužės 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1057-196/2015). Pareiškėjas, prašydamas įmonės vadovui taikyti ĮBĮ 10 straipsnio 14 dalyje nustatytą teisių apribojimą, turi nurodyti ne tik tai, kad vadovas nesikreipė laiku dėl bankroto bylos iškėlimo ar neatliko kitų įstatymo nustatytų veiksmų, bet ir šiuos teiginius, dėstomus faktus argumentuoti bei pagrįsti įrodymais, patvirtinančiais pateiktą prašymą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. kovo 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-152-219/2016).

45Nagrinėjamu atveju ieškovė prašymą grindžia tuo, kad buvę vadovai nevykdė pareigos tiek laiku pateikti pareiškimą dėl bankroto bylos bendrovei iškėlimo, tiek pareigos po teismo nutarties iškelti bankroto bylą bendrovei įsiteisėjimo perduoti administratoriui bendrovės turtą ir dokumentus. Teismo vertinimu, pirmoji sąlyga taikytina visiems buvusiems vadovams, dėl kurių pareigos kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo teismas pasisakė nagrinėdamas ieškinio reikalavimą dėl bendrovės bankroto pripažinimo tyčiniu.

46Plačiau pasisakytina dėl pareigos po teismo nutarties iškelti bendrovei bankroto bylą įsiteisėjimo perduoti administratoriui bendrovės turtą ir dokumentus. Pažymėtina, kad teismas, prieš iškeldamas bankroto bylą, iš buvusiojo paskutinio bendrovės vadovo D. G. reikalavo pateikti bendrovės finansinę padėtį patvirtinančius įrodymus, tačiau teismo nutartis D. G. nebuvo įteikta, ir grąžinta teismui nurodant, kad adresatas siuntos neatsiėmė pašte. Nebuvo įvykdytas ir 2016 m. vasario 3 d. teismo nutartyje, kuria bendrovei iškelta bankroto byla, įmonės valdymo organams nurodytas įpareigojimas perduoti administratoriui įmonės turtą ir dokumentus. Bankroto administratorius 2016 m. kovo 16 d. buvusiems bendrovės vadovams siuntė pranešimus, reikalaudamas perduoti turtą ir dokumentus, susisiekti su administratoriumi. Minėta, kad už pareigos perduoti turtą ir dokumentus nevykdymą paskutiniajam vadovui D. G. 2016 m. kovo 31 d. nutartimi buvo paskirta 200 Eur bauda. Bankroto administratorius 2016 m. balandžio 6 d. raštu pranešė teismui, kad įpareigojimas perduoti turtą ir dokumentus ir toliau nevykdomas, su administratoriumi niekas iš buvusių vadovų susisiekęs nebuvo, įmonė tikslaus registracijos adreso neturi, vadovui pranešimų įteikti nepavyksta, žinomais telefono numeriais susisiekti neįmanoma. 2016 m. balandžio 14 d. teisme gautas D. G. prašymas dėl nuobaudos panaikinimo arba sušvelninimo, motyvuojant tuo, kad sunki padėtis, dokumentų ir turto pats nėra perėmęs. Nurodo, kad 2016 m. balandžio 7 d. el. paštu apie tai informavo bankroto administratorių, tačiau, kaip minėta, tai patvirtinančių įrodymų nepridėjo. Be to, minėta, kad jo prašymas dėl baudos sušvelninimo ar panaikinimo nepašalinus trūkumų (nutartis dėl trūkumų šalinimo įteikta asmeniškai D. G.) laikytas nepaduotu ir grąžintas D. G. Taigi neginčytinai nustatyta, kad D. G. apie pareigą perduoti turtą ir dokumentus žinojo ir šios pareigos neįvykdė. Teismas jo nurodytas dokumentų ir turto neperdavimo priežastis, apie kurias pasisakyta anksčiau, laiko neįrodytomis, o jo veiksmus neperimant dokumentų ir turto iš buvusio vadovo ir neperdavimo administratoriui teismas vertina kaip aplaidų neveikimą. Bankroto administratorius 2017 m. sausio 19 d. informavo teismą, kad nei turtas, nei dokumentai administratoriui nėra perduoti.

47Teismas nesutinka su atsakovu D. G., teigiančiu, kad jam už dokumentų ir turto neperdavimą paskirta bauda, todėl du kartus už tą patį tęstinį pažeidimą negali būti baudžiamas.

48Byloje nustatyta, kad atsakovo pareiga perduoti visą UAB „Mudesta“ turtą ir dokumentus atsirado 2016 m. vasario 16 d., įsiteisėjus Kauno apygardos teismo 2016 m. vasario 3 d. nutarčiai iškelti bankroto bylą UAB „Mudesta“. Pasibaigus šiai pareigai vykdyti nutartyje nustatytam 15 dienų terminui, prasidėjo pirmojo teisės pažeidimo laikotarpis. Kauno apygardos teismas 2016 m. kovo 31 d. nutartimi atsakovui paskyrė baudą būtent už laikotarpį iki nutarties priėmimo. Pastebėtina, kad pačioje nutartyje nurodyta, jog baudos paskyrimas neatleidžia nuo pareigos perduoti bankroto administratoriui turtą ir dokumentus. Taigi pareiga vykdyti Kauno apygardos teismo 2016 m. vasario 3 d. nutartį neišnyko nei vykstant teismo procesui dėl baudos skyrimo, nei ją paskyrus. Kadangi, byloje nustatyta, kad D. G. ir po baudos paskyrimo neįvykdė teismo įpareigojimų, pagrįstas administratoriaus prašymas taikyti ir antrąją sankciją – teisės eiti juridinio asmens vadovo pareigas apribojimą. Skirdamas sankciją, teismas atsižvelgė į pirmojo pažeidimo padarymo faktą ir aplinkybes (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. balandžio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-148/2012).

49Teismas atkreipia dėmesį, kad teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis (CPK 179 straipsnis), atsakovai yra buvę ne vienos bendrovės, kurioms keliamos bankroto bylos vadovais.

50Esant visoms nurodytoms aplinkybėms, administratoriaus prašymas atsakovams apriboti eiti viešojo ir (ar) privataus juridinio asmens vadovo pareigas ar būti kolegialaus valdymo organo nariu tenkintinas ir numatyta teisė apribotina 3 metų laikotarpiui.

51Dėl žalos atlyginimo

52Administratorius prašo priteisti ieškovės bankrutavusios UAB „Mudesta“, juridinio asmens kodas 303268241, naudai iš buvusių vadovų R. M. 7 160,41 Eur, G. N. 5 882,75 Eur, solidariai iš A. B. ir R. M. 1 385,92 Eur žalos atlyginimą; 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas, motyvuodamas tuo, kad buvę bendrovės vadovai, esant įmonei nemokiai, neinicijavo bankroto bylos iškėlimo, dėl ko nebuvo atsiskaitoma su kreditoriais, įsiskolinimas jiems nuolat augo.

53Įmonės vadovas bei savininkas (savininkai) turi pareigą kreiptis dėl bankroto bylos iškėlimo, jeigu įmonė negali ir (arba) negalės atsiskaityti su kreditoriumi (kreditoriais) ir šis (šie) nesikreipė į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo (ĮBĮ 8 straipsnio 1 dalis). ĮBĮ 8 straipsnio 4 dalyje nurodyta, kad įmonės vadovas privalo atlyginti žalą, kurią įmonė ir (ar) kreditoriai patyrė dėl to, kad įmonės vadovas ar kiti asmenys pagal kompetenciją, esant šio ĮBĮ 8 straipsnio 1 dalyje nurodytoms aplinkybėms, nepateikė teismui pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo ar pavėlavo jį pateikti. Pareiga kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo vadovui nustatyta dėl to, kad šis subjektas geriausiai žino įmonės finansinę būklę, o pavėluotas bankroto bylos iškėlimas gali pažeisti tiek jau esančių įmonės kreditorių (jei toliau didėtų įmonės skolos šiems kreditoriams), tiek naujų potencialių kreditorių (jei šie asmenys, nežinodami apie įmonės mokumą, tiektų jai prekes ir (arba) teiktų paslaugas) interesus. Tais atvejais, kai įmonė nevykdo veiklos arba nors ir vykdo, tačiau didėja nuostoliai dėl neatsiskaitymo su kreditoriais, tokie veiksmai ar neveikimas neatitinka protingos verslo rizikos ir prieštarauja geriems verslo standartams. Jeigu laiku nesikreipiama dėl bankroto bylos įmonei iškėlimo, tai nepasinaudojama palankesnėmis bankroto bylos iškėlimo suteikiamomis sąlygomis, nes dėl bankroto bylos iškėlimo draudžiama vykdyti visas finansines prievoles, neįvykdytas iki bankroto bylos iškėlimo, įskaitant palūkanų, netesybų, mokesčių ir kitų privalomųjų įmokų mokėjimą, išieškoti skolas iš šios įmonės teismo ar ne ginčo tvarka, nutraukiamas netesybų ir palūkanų už visų įmonės prievolių pavėluotą vykdymą skaičiavimas, negali būti nustatoma priverstinė hipoteka (ĮBĮ 10 straipsnio 7 dalis, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. spalio 16 d. nutartis civilinėje byloje 3K-3-496/2013, 2014 m. birželio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-321/2014; kt.). Taigi bendrovės vadovui nevykdant pareigos ar pavėlavus pateikti teismui pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsiranda įstatymu numatyta civilinė atsakomybė: vadovas turi atlyginti dėl to kreditorių patirtą žalą (ĮBĮ 8 straipsnio 4 dalis, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. birželio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-416-469/2015).

54Tam, kad būtų galima taikyti įmonės vadovo civilinę atsakomybę, būtina savarankiškai nustatyti šio asmens civilinės atsakomybės sąlygas, t. y. neteisėtus veiksmus, dėl jų atsiradusią žalą, priežastinį neteisėtų veiksmų ir žalos ryšį. Nustačius vadovo neteisėtus veiksmus, lėmusius žalos (nuostolių) atsiradimą, jo kaltė preziumuojama (CK 6.248 straipsnio 1 dalis), todėl paneigti šią prezumpciją, siekdamas išvengti atsakomybės, remdamasis kaltės nebuvimu, turėtų bendrovės vadovas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. kovo 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-130/2011; 2016 m. sausio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-60-687/2016). Kitaip nei žalingo verslo sprendimo ar fiduciarinių pareigų pažeidimo atveju, kai vadovas atsako ne dėl bet kokių jam priskirtų pareigų pažeidimo, tačiau tik dėl didelės kaltės (tyčios) siekiant pažeisti kreditorių interesus ar didelio neatsargumo, už įstatyme nustatytos pareigos laiku inicijuoti bankroto bylą pažeidimą (ĮBĮ 8 straipsnio 1 dalies nuostatų nevykdymą) vadovui civilinė atsakomybė atsiranda esant paprastam neatsargumui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. balandžio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-180-378/2017).

55Civilinės atsakomybės prasme pareigos kreiptis dėl bankroto bylos iškėlimo pažeidimas vertinamas kaip neteisėti veiksmai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. birželio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-321/2014; 2014 m. birželio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-344/2014). Todėl, sprendžiant įmonės vadovų atsakomybės dėl bankroto bylos neinicijavimo klausimą, esminė byloje nustatytina aplinkybė – momentas, kada įmonė tapo nemokia ĮBĮ prasme ir kada įmonės valdymo organams atsirado pareiga inicijuoti bankroto bylos iškėlimą bei, atitinkamai įmonės veikloje teikti prioritetą jau nebe pačios įmonės ar jos akcininkų, bet kreditorių (tiek tuo metu jau egzistuojančių, tiek ir potencialių) interesams.

56Sprendime, nagrinėdamas ieškovės ieškinio reikalavimą dėl bankroto pripažinimo tyčiniu, teismas analizavo aplinkybes, susijusias su bendrovės nemokumu, nustatė, kad UAB „Mudesta“ nemoki jau nuo 2014 m. antrosios pusės, todėl jau nuo tada atsakovui R. M., vėliau kitiems bendrovės vadovams (G. N., A. B.), kurių vadovavimo metu didėjo įsiskolinimai kreditoriams, jiems atsirado įstatyminė pareiga kreiptis į teismą dėl bankroto bylos bendrovei iškėlimo. Kadangi atsakovai šios pareigos savalaikiai neįvykdė, jie privalo atlyginti žalą, kurią dėl to patyrė bendrovės kreditoriai.

57Kaip matyti iš bylos medžiagos (VSDFV informacijų apie įmokas ir delspinigius, VSDFV 2015 m. birželio 18 d. sprendimo dėl UAB „Mudesta“ skolos išieškojimo priverstine tvarka, VMI apskaitos duomenų, VMI 2015 m. spalio 29 d. sprendimo išieškoti mokestinę nepriemoką iš turto), R. M. vadovavimo laikotarpiu (vadovavo nuo 2014 m. gegužės 9 d. iki 2015 m. vasario 25 d.) nuo 2014 m. rugpjūčio 18 d., t. y. nuo nemokumo konstatavimo, skola .padidėjo 7 160,41 Eur (6 525,48 Eur VDFV ir 634,93 Eur VMI); G. N. vadovavimo laikotarpiu (2015 m. vasario 25 d. iki 2015 m. liepos 20 d.) skola padidėjo 5 882,75 Eur (5 628,75 Eur VSDFV ir 254,00 Eur VMI). Nuo 2015 m. liepos 1 d. iki 2015 m. liepos 20 d. bendrovės vadovu buvo R. M., nuo 2015 m. liepos 20 d. iki 2015 m. rugpjūčio 4 d. – A. B. Sutiktina su ieškove, kad minėtu laikotarpiu, t. y. kuomet dalį laikotarpio vadovavo R. M., o dalį – A. B., bendrovės skola išaugo 1 385,92 Eur. Nesant galimybės nustatyti, kurio iš jų veiksmai ir kokią žalą sukėlė, žala iš šių atsakovų priteistina solidariai (CK6.66 straipsnis, 6.279 straipsnio 4 dalis). Pažymėtina, kad atsakovai nepasinaudojo galimybe įrodyti, kad kito asmens veiksmai buvo vienintelė žalos atsiradimo priežastis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. liepos 3 d. nutartis civilinėje Nr. 3K-3-429-313/2015).

58Pagrįstas ieškovės prašymas priteisti procesines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 3.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnio 1 dalis).

59Iš atsakovų priteistinos bylinėjimosi išlaidos valstybei – žyminis mokestis nuo patenkintos reikalavimo sumos (CPK 96 straipsnio 1 dalis). Procesinių dokumentų įteikimo išlaidos, padalijus jas atsakovams, neviršija minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos, nustatytos Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“, todėl šios išlaidos nepriteistinos (CPK 92 straipsnis, 96 straipsnio 6 dalis).

60Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290, 291 straipsniais,

Nutarė

61pripažinti uždarosios akcinės bendrovės „Mudesta“, juridinio asmens kodas 303268241, bankrotą tyčiniu.

62Apriboti atsakovams D. G., asmens kodas ( - ), A. B., asmens kodas ( - ), R. M., asmens kodas ( - ), G. N., asmens kodas ( - ), teisę trejus metus eiti viešojo ir (ar) privataus juridinio asmens vadovo pareigas ar būti kolegialaus valdymo organo nariu.?

63Priteisti ieškovės bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Mudesta“, juridinio asmens kodas 303268241, naudai iš atsakovo R. M., asmens kodas ( - ), 7 160,41 Eur žalos atlyginimą, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2016 m. rugsėjo 27 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

64Priteisti ieškovės bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Mudesta“, juridinio asmens kodas 303268241, naudai iš atsakovo G. N., asmens kodas ( - ), 5 882,75 Eur žalos atlyginimą. 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2016 m. rugsėjo 27 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

65Priteisti ieškovės bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Mudesta“, juridinio asmens kodas 303268241, naudai solidariai iš atsakovų A. B., asmens kodas ( - ), ir R. M., asmens kodas ( - ), 1 385,92 Eur žalos atlyginimą; 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2016 m. rugsėjo 27 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

66Priteisti iš atsakovo R. M., asmens kodas ( - ), valstybei (Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, kodas 188659752, į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. ( - ), „Swedbank“, AB, banko kodas 73000) 236 Eur bylinėjimosi išlaidas.

67Priteisti iš atsakovo G. N., asmens kodas ( - ), valstybei (Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, kodas 188659752, į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. ( - ), „Swedbank“, AB, banko kodas 73000) 176 Eur bylinėjimosi išlaidas.

68Priteisti iš atsakovės A. B., asmens kodas ( - ), (Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, kodas 188659752, į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. ( - ), „Swedbank“, AB, banko kodas 73000) 21 Eur bylinėjimosi išlaidas.

69Sprendimui įsiteisėjus, jo kopiją nedelsiant pateikti prokurorui dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo bei Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 10 dalyje nurodytai Vyriausybės įgaliotai institucijai, kuri įstatyme nurodytą informaciją apie priimtą nutartį paskelbtų savo interneto svetainėje.

70Pavesti bankroto administratoriui Martynui Klemkai per Įmonių bankroto įstatymo 20 straipsnio 5 dalyje nustatytą terminą atlikti šiame straipsnyje nurodytus veiksmus.

71Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo teisėja Virginija Lozoraitytė,... 2. sekretoriaujant Editai Vazgienei,... 3. dalyvaujant ieškovės atstovams advokatui Arūnui Virkučiui, administratoriui... 4. atsakovui G. N.,... 5. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo bankrutavusios... 6. BUAB „Mudesta“ pareiškė patikslintą ieškinį, kuriame prašo:... 7. 1) BUAB „Mudesta“ bankrotą pripažinti tyčiniu;... 8. 2) apriboti atsakovams D. G., asmens kodas 9. 3) priteisti ieškovės BUAB „Mudesta“, juridinio asmens kodas 303268241,... 10. 4) priteisti iš atsakovo G. N., asmens kodas 11. 5) priteisti solidariai iš atsakovų A. B., asmens kodas... 12. 6) priteisti iš atsakovų A. B., asmens kodas 13. 7) priteisti solidariai iš atsakovų D. G., asmens kodas... 14. Ieškinyje, kurį teismo posėdyje palaikė ieškovės atstovas, nurodo, kad... 15. UAB „Mudesta“ bankrotą pripažinti tyčiniu prašo Įmonių bankroto... 16. Kadangi buvę bendrovės vadovai nevykdė pareigos tiek laiku pateikti... 17. Kadangi bendrovė nuo 2014 m. liepos 15 d. buvo nemoki, vadovai nevykdė... 18. Atsakovas D. G. pateikė atsiliepimą, kuriame nurodo, kad... 19. Teismo posėdyje D. G. nedalyvavo, apie posėdį... 20. Atsakovai R. M., A. B. atsiliepimų... 21. Byla nagrinėjama atsakovams nedalyvaujant, nepranešus neatvykimo... 22. Atsakovas G. N. atsiliepimo nepateikė, dalyvaudamas... 23. Kreditoriai bankroto administratoriaus informuoti apie ieškinį bendrovės... 24. Dėl faktinių bylos aplinkybių... 25. Iš byloje esančių duomenų matyti, kad UAB „Mudesta“ Juridinių asmenų... 26. Kauno apygardos teisme gautas bankroto administratoriaus ieškinys dėl UAB... 27. Dėl bendrovės bankroto pripažinimo tyčiniu... 28. Galiojančios ĮBĮ redakcijos 2 straipsnio 12 dalyje nustatyta, kad tyčinis... 29. Kasacinio teismo praktikoje išaiškinta, kad tam, jog būtų galima... 30. ĮBĮ 20 straipsnyje yra išvardyti konkretūs tyčinio bankroto požymiai.... 31. Pažymėtina, kad ĮBĮ 20 straipsnyje nurodyti požymiai turi būti įrodyti... 32. Nagrinėjamu atveju bankroto administratorius prašo UAB „Mudesta“... 33. Bankroto administratoriaus teiginiai, prašant įmonės bankrotą pripažinti... 34. Pagal ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalies 1 punktą teismas pripažįsta bankrotą... 35. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad, gavęs kreditorės VSDFV Kauno skyriaus... 36. Viena iš įmonės valdymo organų pareigų yra tinkamas įmonės buhalterinės... 37. Teismas sutinka su ieškove, kad nesant pateiktų bendrovės finansinės... 38. Iš VĮ Registrų centro juridinių asmenų registro išplėstinio išrašo su... 39. Pareiga kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo įmonės vadovui... 40. Nurodytos aplinkybės leidžia pagrįstai spręsti, kad UAB „Mudesta“... 41. Dėl apribojimo eiti viešojo ir (ar) privataus juridinio asmens vadovo... 42. ĮBĮ 10 straipsnio 14 dalyje nustatyta, kad teismas gali apriboti asmens... 43. Pažymėtina, kad ĮBĮ 10 straipsnio 14 dalyje įtvirtinta teisės norma yra... 44. Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje laikomasi nuostatos, jog pagal savo... 45. Nagrinėjamu atveju ieškovė prašymą grindžia tuo, kad buvę vadovai... 46. Plačiau pasisakytina dėl pareigos po teismo nutarties iškelti bendrovei... 47. Teismas nesutinka su atsakovu D. G., teigiančiu, kad jam... 48. Byloje nustatyta, kad atsakovo pareiga perduoti visą UAB „Mudesta“ turtą... 49. Teismas atkreipia dėmesį, kad teismų informacinės sistemos LITEKO... 50. Esant visoms nurodytoms aplinkybėms, administratoriaus prašymas atsakovams... 51. Dėl žalos atlyginimo... 52. Administratorius prašo priteisti ieškovės bankrutavusios UAB „Mudesta“,... 53. Įmonės vadovas bei savininkas (savininkai) turi pareigą kreiptis dėl... 54. Tam, kad būtų galima taikyti įmonės vadovo civilinę atsakomybę, būtina... 55. Civilinės atsakomybės prasme pareigos kreiptis dėl bankroto bylos iškėlimo... 56. Sprendime, nagrinėdamas ieškovės ieškinio reikalavimą dėl bankroto... 57. Kaip matyti iš bylos medžiagos (VSDFV informacijų apie įmokas ir... 58. Pagrįstas ieškovės prašymas priteisti procesines palūkanas nuo bylos... 59. Iš atsakovų priteistinos bylinėjimosi išlaidos valstybei – žyminis... 60. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290, 291... 61. pripažinti uždarosios akcinės bendrovės „Mudesta“, juridinio asmens... 62. Apriboti atsakovams D. G., asmens kodas 63. Priteisti ieškovės bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės... 64. Priteisti ieškovės bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės... 65. Priteisti ieškovės bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės... 66. Priteisti iš atsakovo R. M., asmens kodas 67. Priteisti iš atsakovo G. N., asmens kodas 68. Priteisti iš atsakovės A. B., asmens kodas 69. Sprendimui įsiteisėjus, jo kopiją nedelsiant pateikti prokurorui dėl... 70. Pavesti bankroto administratoriui Martynui Klemkai per... 71. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...