Byla 1-65-1036/2017
Dėl kaltinamojo veiksmų juto fizinį skausmą. Ieškinį palaiko

1Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėjas Mindaugas Povilanskas, sekretoriaujant Monikai Maldauskaitei, Ugnei Rėkutei, Rūtai Čereškaitei, Alesiai Smagurauskienei, dalyvaujant prokurorėms Vaidai Matuzonienei, Audronei Pupeikienei, nukentėjusiajam A. B., kaltinamajam M. L., viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjęs baudžiamąją bylą, kurioje

2M. L. (M. L.), a. k. ( - ) gim. ( - ) Vilniaus r., Lietuvos Respublikos pilietis, pagrindinio išsilavinimo, nevedęs, dirbantis, gyvenantis ( - ), Marijampolio k., Marijampolio sen., Vilniaus r., administracine tvarka baustas, teistas:

31) 2008-04-11 Šalčininkų rajono apylinkės teismo pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau BK) 281 straipsnio 6 dalį – terminuotu laisvės atėmimu 4 (keturiems) metams;

42) 2013-03-07 Vilniaus apygardos teismo baudžiamuoju įsakymu pagal BK 1992 straipsnio 1 dalį, 296 MGL ( 38480 Lt) bauda. 2015-02-24 Vilniaus apygardos teismo nutartimi Vilniaus apygardos teismo 2013-03-07 baudžiamuoju įsakymu paskirta bausmė – 296 MGL (38480 Lt) dydžio bauda pakeista į 90 parų arešto, bausmę atliekant areštinėje. 2015-06-29 paleistas iš Kalėjimų departamento prie LR VRM TM Marijampolės pataisos namų,

5kaltinamas pagal BK 286 straipsnį, 284 straipsnio 1 dalį,

Nustatė

6

7M. L. 2015-08-30 apie 06:00 val., būdamas šalia „Sandy“ motelio, adresu P. N. g. 1, Marijampolio kaimas, Marijampolės sen., Vilniaus r., panaudodamas fizinį smurtą, pasipriešino atliekančiam viešojo administravimo funkcijas, numatytas Lietuvos Respublikos Policijos veiklos įstatymo, galiojusio veikos padarymo metu 5 str. 1 d., 2 p., 4 p., 6 p., Patrulių veiklos instrukcijoje, Transporto priemonių priverstinio nuvežimo tvarkos apraše, Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Patrulių rinktinės 5-ojo būrio vyresniajam patruliui V. K. ir vyriausiajam patruliui A. B., pastariesiems užtikrinant viešąją tvarką ir vykdant teisės pažeidimų prevenciją, bei eismo priežiūrą, t. y. jis, keikdamasis necenzūriniais žodžiais, įžeidinėdamas Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Patrulių rinkinės 5-ojo būrio patrulius V. K. ir A. B., nevykdė teisėtų policijos pareigūnų reikalavimų nutraukti neteisėtus veiksmus ir perduoti policijos pareigūnams priverstinai nuvežamo R. V. vardu registruoto mopedo „Jonway“, v/n 57ATJ užvedimo raktelius, o policijos pareigūnams panaudojus fizinę prievartą – suėmus M. L. už parankių iš abiejų pusių – pastarasis, bandydamas ištrūkti, pradėjo muistytis ir panaudodamas fizinį smurtą, t. y. sugriebęs rankomis A. B. už kojų, pargriovė jį ant žemės, bei užlipęs ant gulinčio A. B. prispaudė jį keliu, o V. K. suėmus M. L. už drabužių ir bandant jį atitraukti nuo A. B. bei panaudojus prieš M. L. dujų balionėlį, pastarasis toliau tęsė savo neteisėtus veiksmus, bandydamas suduoti smūgį gulinčiam A. B. į veidą, tačiau nepataikė, A. B. išsitraukus elektro impulsinį prietaisą „Taser“ ir paleidus elektros srovę M. L. į kelį, pastarasis įspyrė koja A. B. per ranką, kurioje buvo „Taser“ ir pabėgo, tokiais savo veiksmais sukėlė fizinį skausmą ir taip pasipriešino viešojo administravimo funkcijas atliekančiam – savo tarnybines pareigas ėjusiam Vilniaus aps. VPK Patrulių rinktinės 5-ojo būrio vyriausiajam patruliui A. B..

8Be to, jis 2015-08-30 apie 06:05 val., būdamas viešoje vietoje, šalia „Sandy“ motelio, adresu P. N. g. 1, Marijampolio kaimas, Marijampolės sen., Vilniaus r., įžūliu elgesiu – keikdamasis necenzūriniais žodžiais, vandališkais veiksmais demonstravo nepagarbą aplinkiniams bei aplinkai, t. y. panaudodamas kaip pretekstą savo veiksmams mažareikšmę dingstį, nesilaikydamas elementarių moralės bei elgesio normų, savo veiksmais parodydamas aiškią nepagarbą visuomenei, tyčia iš chuliganiškų paskatų metė į policijos pareigūnų tarnybinį automobilį „Š. Y.“, v/n ( - ) daiktą, panašų į akmenį, pataikydamas į tarnybinio automobilio bagažinės dangtį ir galinį bamperį, tokiais savo vandališkais veiksmais bei įžūliu elgesiu demonstravo nepagarbą aplinkiniams ir aplinkai, sutrikdė visuomenės rimtį ir tvarką.

9K. M. L. teisiamojo posėdžio metu kaltu prisipažino. Parodė, kad pareigūnai griebė jį už rankų, pradėjo tąsyti, A. B. trenkė per kelį, jis parklupo su keliu prispaudė ir šovė tazeriu. Išgėrinėjo su draugais bare, motelyje. Iš pykčio, kai buvo pripukštas dujų, metė akmenis į policijos pareigūnus. Su civiliniu ieškiniu sutinka ir už tarnybinį automobilį sutinka padengti nuostolius, nori nukentėjusiojo atsiprašyti ir pasirašyti susitaikymą.

10Nukentėjusysis A. B. teismo posėdžio metu parodė, kad dirbo su Kazokevičiumi, prie kavinės „Sandi“. Pamatė motorolerį, motoroleris parvirto ant šono. Matė kas vairavo automobilį. Motorolerio vairuotojas buvo neblaivus. Kazokevičius vairuotoją nuvedė į tarnybinį automobilį. Tada pamatė, kaip kaltinamasis pradėjo kelti motorolerį. Pamanė, kad kaltinamasis norėjo nuvažiuoti. Kaltinamojo pareikalavo, kad atiduotų raktelius ir dokumentus. Kaltinamasis atsisakė atiduoti raktelius. Bandė gražiuoju įkalbėti atiduoti raktelius. Nepavyko, prasidėjo grumtynės. Bandė kaltinamajam užlaužti rankas. Kaltinamasis priešinosi, tada jis papurškė dujų. T. K. paėmė už kaklo, bandė nugriauti. Tada kaltinamasis paėmė jam už abiejų kojų, jis pargriuvo, kaltinamasis nugriuvo ant jo. Tada jis pradėjo sakyti Kazokevičiui, kad trauktų „Taser‘į“. Gavęs elektrošoko, kaltinamasis atsitraukė ir pabėgo. Vėliau kaltinamasis nubėgo į motelio teritoriją, iš kur pradėjo mėtyti akmenis. Pataikė į tarnybinį automobilį. Buvo iškviesta pagalba. Dėl kaltinamojo veiksmų juto fizinį skausmą. Ieškinį palaiko.

11L. V. Kazokevičius teismo posėdžio metu parodė, kad su kolega patruliuodami pamatė iš motelio teritorijos išvažiuojanti motorolerį, kuris staiga nugriuvo. Motoroleriu važiavo trys asmenys. Jis priėjo prie motorolerio vairuotojo. Vairuotoją nusivedė prie automobilio, visi asmenys buvo neblaivūs. Vairuotoją pasodino į automobilį. Kiti asmenys pradėjo kelti motorolerį. T. B. liko su vairuotoju, o jis nuėjo pasakyti, kad sulaikytas motoroleris. Kaltinamasis pastatė motorolerį, ištraukė iš spynelės raktelius ir įsidėjo sau į kišenę. Paaiškino, kad bus forminamas įvykis dėl neblaivaus vairuotojo, todėl paprašė, kad grąžintų raktelius. Kiek atsimena, tada ir prasidėjo konfliktas su kaltinamuoju, dėl raktelių. Pradėjo sakyti, kad neatiduos, kad čia niekas nevažiavo. Kaltinamasis atsisakė grąžinti raktelius. Tada priėjo kolega, dar bandė gražiai konfliktą išspręsti, bet kaltinamasis toliau juos ignoravo. Jis griebė už rankos kaltinamajam, sakė atiduok raktelius. Kaltinamasis pradėjo muistytis, įžeidinėti. Įžeidžiantys rusiški keiksmažodžiai. Kolega iš šono kažkaip priėjo, bandė už parankių jį paimti ir vesti prie tarnybinio automobilio. Tada kaltinamasis pradėjo muistytis, nugriuvo su kolega ant žemės. Paėmė už parankės ir bandė sulaikyti, tačiau kaltinamasis toliau stengėsi išvengti sulaikymo, nugriuvo ant žemės, griebė kolegą už kojų, parvertė ant žemės. Kaltinamasis pradėjo spardyti kolegą. Nutempdamas kaltinamąjį matė, kad kolega išsitraukė tazerį bandė iššauti. Vieną kartą iššovė, tada kaltinamasis spyrė į ranką ir ištrūkdamas pabėgo į laukus.

12Liudytojas J. Č. teismo posėdžio metu parodė, kad susitiko „Sandi“ bare su M. L. ir A. K.. Ten sėdėjo, gėrė. Išvažiuodami iš „Sandi“ baro, trise sėdo ant motorolerio. Išvažiavo – pargriuvo, kai atsikėlė pareigūnai stovėjo prie motorolerio. Grumtynes kilo nes M. L. nedavė raktų.

13Liudytoja E. M. teismo posėdžio metu parodė, kad kaltinamąjį pažįsta, gyvena viename miestelyje. Datos neprisimena, buvo gautas pranešimas, kad Lydos plente prie kavinės reikalinga patruliui pagalba. Nuvykus privažiavo prie patrulių, šie paaiškino situaciją, kad buvo apmėtyta transporto priemonė akmenimis, du asmenys sulaikyti, o trečiasis pasišalino. Paprašė apibūdinti pasišalinusį asmenį. Pagal požymius per socialinį tinklą „Facebook“ rodė kelis variantus – tris žmones, iš kurių pareigūnai atpažino M. L..

14Iš byloje esančio 2015-09-21 įvykio vietos apžiūros protokolo ir prie jo pridėtų fotonuotraukų, kuriuose užfiksuota įvykio vieta, adresu Vilniaus r., Marijampolės sen., Marijampolės kaimas, P. N. g., matyti, kad apžiūrima vieta yra apie 6 metrų pločio gruntinę dangą turintis kelias, kurio pradžia yra už 100 metrų nuo kelio Vilnius - Lyda. Nuo apžiūrimo kelio dešinėje yra betonine tvora aptverta teritorija, šioje teritorijoje yra saugomi automobiliai, yra keletas statinių. Įvažiavimas į aptvertą teritoriją atviras. Nuo įvažiavimo į aptvertą teritoriją, kairiau (žiūrinti į kelio Vilnius – Lyda pusę) yra dar vienas miško keliukas gruntine danga. Apžiūrimoje vietoje nusikalstamos veikos požymių ar objektų neaptikta (t. I, b. l. 17-23);

15Iš byloje esančio 2015-08-30 apžiūros protokolo ir prie jo pridėtų fotonuotraukų, matyti, kad apžiūrėtas automobilis „Š. Y.“, v/n ( - ) Apžiūros metu nustatyta, kad automobilis baltos spalvos su žaliomis juostomis ant kurių yra šaukinys. Ant priekinių automobilio durelių yra policijos herbas, ant stogo – šviesos ir garso signalizacija. Automobilio salonas padalintas į dvi dalis, priekinėje panelės dalyje yra įrengta šviesos ir garso signalizacijos pultas, galinė automobilio dalis yra atskirta organiniu stiklu, galinėse durelėse nėra rankenėlių. Apžiūrint automobilį iš išorės ant automobilio bagažinės dangčio ir bamperio kairėje pusėje yra įlenkimas ir dažų nubrozdinimas (t. I, b. l. 30-39);

16Iš byloje esančio 2016-04-04 asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotrauką protokolo, matyti, kad atpažįstantysis A. B. iš pateiktų šešių nuotraukų atpažino asmenį (nuotrauka Nr. 2) – M. L., pasipriešinusį ir apgadinusį tarnybinį automobilį (t. I, b. l. 50-53);

17Iš byloje esančio 2016-04-04 asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotrauką protokolo, matyti, kad atpažįstantysis V. K. iš pateiktų šešių nuotraukų atpažino asmenį (nuotrauka Nr. 4) – M. L., pasipriešinusį ir apgadinusį tarnybinį automobilį (t. I, b. l. 67-70);

18Iš byloje esančios Vilniaus AVPK Vilniaus r. PK Patrulių rinktinės 5-ojo būrio gautos prietaiso „Taser“ 2015-08-30 panaudojimo ataskaitos, Nr. 10-IL-15551, matyti, kad prietaiso „Taser“ panaudojimo laikas yra apie 06:00 val. ryto, adresu Vilniaus r., Marijampolio k. Pareigūnas panaudojęs „Taser“ – Vilniaus AVPK Patrulių rinktinės 5-ojo būrio vyriausiasis patrulis A. B.. Pažeidėjo duomenys – M. L., gim. 1989-01-16. Naudotas prietaisas „Taser X3", naudotas kaip įprastas elektros šokas bei pažymėta vieta ties žmogaus kojos keliu, kur buvo panaudotas „Taser“ kaip elektros šokas (t. I, b. l. 113-116).

19Klausimas dėl žalos atlyginimo dėl tarnybinio automobilio apgadinimo išspręstas civlinio proceso kodekso nustatyta tvarka (t. I, b. l. 109-110).

20Įrodymų vertinimas ir veikos kvalifikavimas

21Ištyręs ir įvertinęs baudžiamojoje byloje surinktus duomenis, kuriuos teismas pripažįsta įrodymais, kaip tai numatyta Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau BPK) 20 str., teismas pripažįsta neginčytinai įrodyta, kad M. L. kaltinime nurodytomis aplinkybėmis, panaudodamas fizinį smurtą, pasipriešino policijos pareigūnams, vykdantiems viešojo administravimo funkcijas. Taip pat, įžūliu elgesiu – keikdamasis necenzūriniais žodžiais, vandališkais veiksmais, pasireiškusiais akmenų mėtymu į policijos pareigūnų tarnybinį automobilį demonstravo nepagarbą aplinkiniams ir aplinkai, sutrikdė visuomenės rimtį ir tvarką. Šias išvadas teismas daro remdamasis pačio kaltinamojo M. L. parodymais, nukentėjusiojo A. B., taip pat teisiamojo posėdžio metu apklaustų liudytojų parodymais, procesinių veiksmų atlikimo protokoluose užfiksuotais duomenimis. Šie duomenys atitinka tarpusavyje, jų visuma pakankama M. L. objektyviai atliktiems veiksmams atskleisti ir jo kaltei pagrįsti. Kaltinamojo veiksmai atitinka požymius nusikalstamų veikų, numatytų BK 286 straipsnyje ir 284 straipsnio 1 dalyje.

22Pagal Lietuvos A. T. praktiką ideali nusikalstamų veikų sutaptis paprastai konstatuojama tada, kai asmuo viena veika padaro du ar daugiau nusikaltimų ar baudžiamųjų nusižengimų, numatytų skirtingose BK specialiosios dalies straipsniuose (kasacinės nutartys Nr. 2K-582/2006, 2K-115/2007, 2K-126/2007, 2K-412/2010, 2K-536/2010, 2K-37/2011). Tai reiškia, kad išsamus vieningą veiką sudarančių faktų visumos teisinis įvertinimas neišvengiamai reikalauja taikyti daugiau negu vieną, t. y. dvi ar daugiau nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo sudėčių, iš kurių kiekviena turi skirtingą, savarankišką raišką baudžiamojo įstatymo tekste. Kasacinio teismo praktikoje yra konstatuota ir tai, kad sutaptis yra ideali ir tuo atveju, jei padarytos kelios veikos, jos buvo padarytos viena po kitos, per trumpą laiko tarpą, įgyvendinant vieningą sumanymą (kasacinės nutartys Nr. 2K-7-92/2005, 2K-516/2005, 2K-437/2006, 2K-477/2008, 2K-355/2009). Tokiais atvejais atskiri kaltininko nusikalstami veiksmai yra apjungti vieningo kaltininko sumanymo, siekiant pagrindinio visos nusikalstamos veikos tikslo, tačiau kvalifikuojami pagal skirtingus specialiosios dalies BK straipsnius.

23Teisminio bylos nagrinėjimo metu nustatyta, kad nusikalstamos veikos padarytos toje pačioje vietoje, jų padarymą skiria vos kelių minučių laikas. Svarbu akcentuoti ir tai, kad kaltinamasis 2017 m. sausio 23 d. teisiamojo posėdžio metu parodė, kad akmenis į tarnybinį automobilį metė, nes buvo įpykęs ant policininkų dėl dujų papurškimo, kas rodo vieningos tyčios buvimą padarant abi nusikalstamas veikas. Aptartas teisinis reguliavimas ir nustatytos faktinės aplinkybės sudaro pagrindą M. L. veiksmus kvalifikuoti kaip nusikalstamų veikų, numatytų BK 286 straipsnyje ir 284 straipsnio 1 dalyje, idealią sutaptį.

24Dėl bausmės

25Atsakomybę lengvinančių ir sunkinančių aplinkybių nustatymas yra viena iš būtinų bausmės individualizavimo sąlygų. Teismų praktikoje pripažįstama, kad atsakomybę sunkinančią aplinkybę teismai pripažįsta tik tada, kai ją sudarantys faktai yra nurodyti kaltinamajame akte. Bylą nagrinėjant teisme nustatyta, kad M. L. šias nusikalstamas veikas padarė būdamas teistas už tyčinį nusikaltimą (recidyvistas), (ši aplinkybė buvo nurodyta kaltinamajame akte), kas laikytina jo atsakomybę sunkinančia aplinkybe (BK 60 straipsnio 1 dalies 13 punktas).

26Teismų praktikoje laikomasi nuostatos, kad atsakomybe lengvinančia aplinkybe, numatyta BK 59 straipsnio 1 dalies 2 punkte, nepripažįstama tada, kai nustatytas tik prisipažinimas, bet nenustatyta, kad kaltininkas nuoširdžiai gailisi padaręs nusikalstamą veiką, arba asmuo prisipažįsta esmines įvykio aplinkybes, bet tik verčiamas surinktų įrodymų (Lietuvos A. T. 2007 m. gruodžio 1 d. Teismų praktikos skiriant bausmes (BK 54–64 straipsniai) apžvalga Nr. 27-2. Teismų praktika. 2007, 27). Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad kaltinamasis savo kaltę dėl padarytų nusikalstamų veikų pripažino, tik prieš baigiamąsias kalbas ištyrus visus įrodymus, kas negali būti vertinama kaip jo atsakomybę lengvinanti aplinkybė. Taigi, kaltinamojo atsakomybę lengvinančių aplinkybių nenustatyta.

27Pagal BK 38 straipsnio nuostatas asmuo, padaręs baudžiamąjį nusižengimą, neatsargų arba nesunkų ar apysunkį tyčinį nusikaltimą, gali būti teismo atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės tik esant visoms BK 38 straipsnio 1 dalies 1-4 punktuose nurodytoms būtinoms sąlygoms, t. y. jeigu jis prisipažino padaręs nusikalstamą veiką, savo noru atlygino ar pašalino fiziniam ar juridiniam asmeniui padarytą žalą arba susitarė dėl šios žalos atlyginimo ar pašalinimo, susitaikė su nukentėjusiuoju arba valstybės institucijos atstovu ir yra pagrindo manyti, kad jis nedarys naujų nusikalstamų veikų. Teismas nuosprendyje turi ne tik konstatuoti, bet ir įrodymais pagrįsti visų BK 38 straipsnio 1 dalyje nurodytų sąlygų buvimą ir, tik esant visoms šioms sąlygoms, apsvarstyti galimybę taikyti kaltininkui šią baudžiamojo įstatymo nuostatą (kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-536/2012). Nagrinėjamu atveju M. L. jam inkriminuotas nusikalstamas veikas padarė būdamas teistas, neišnykus teistumui už sunkų nusikaltimą (recidyvistas), veikos padarytas praėjus vos dviem mėnesiams po bausmės atlikimo pagal ankstesnį nuosprendį. Aptartos aplinkybės neleidžia teismui daryti išvadų, kad M. L. nedarys naujų nusikalstamų veikų, todėl jo atžvilgiu taikyti BK 38 straipsnį nėra pagrindo.

28Skiriant bausmę atsižvelgta į padarytų nusikaltimų pavojingumų laipsnį ir pobūdį, į tai, kad padaryti du nesunkūs nusikaltimai (BK 11 str. 3 d.), į jo atsakomybę sunkinančią aplinkybę, į kaltinamojo šeimyninę padėtį – nevedęs, tačiau padeda išlaikyti du mažamečius vaikus, dirba dvejose darbovietėse, praeityje teistas, baustas administracine tvarka. Individualizuojant bausmę teismas įvertina ir tai, kad kaltinamasis M. L. susitarė su nukentėjusiuoju A. B. susitarimą dėl žalos atlyginimo, kas rodo jo norą pasitaisyti, ištaisyti padarytas klaidas. Nurodytos aplinkybės sudaro pagrindą kaltinamajam skirti sankcijose už nusikalstamų veikų padarymą numatytas bausmes – viešuosius darbus (BK 286 straipsnis) ir laisvės apribojimą (BK 284 straipsnio 1 dalis).

29M. L. paskirta kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas neišvykti paliktina iki nuosprendžio įsiteisėjimo.

30Dėl civilinio ieškinio

31Nukentėjusysis A. B. pareiškė civilinį ieškinį 250 eurų neturtinei žalai atlyginti (t. I, b. l. 45). 2017 sausio 23 d. kaltinamasis M. L. ir nukentėjusysis A. B. sudarė susitarimą dėl žalos atlyginimo, pagal kurį kaltinamasis M. L. įsipareigojo per tris mėnesius dalimis atlyginti nukentėjusiajam nusikaltimu padarytą neturtinę žalą. Susitarimas neprieštarauja įstatymui ir gerai moralei, šalių interesų nepažeidžia, todėl susitarimas tvirtintinas, procesas dėl civilinio ieškinio nutrauktinas.

32Teismas, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 303, 304 , 305 , 307 straipsniais,

Nutarė

33M. L. (M. L.) pripažinti kaltu, padarius nusikaltimus, numatytus BK 286 straipsnyje, 284 straipsnio 1 dalį ir nuteisti:

34- pagal BK 286 straipsnį viešaisiais darbais 6 (šešiems) mėnesiams, įpareigojant per mėnesį neatlygintinai išdirbti 20 valandų visuomenės labui.

35- pagal BK 284 str. straipsnio 1 dalį – laisvės apribojimu 1 (vieneriems) metams, uždraudžiant per visą bausmės atlikimo laikotarpį lankytis baruose, kavinėse ir restoranuose, kur prekiaujama alkoholiniais gėrimais.

36Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1, 2 dalimis, 5 dalies 1 punktu bausmes subendrinti jas apimant ir galutinę subendrintą bausmę M. L. (M. L.) skirti laisvės apribojimą 1 (vieneriems) metams, uždraudžiant per visą bausmės atlikimo laikotarpį lankytis baruose, kavinėse ir restoranuose, kur prekiaujama alkoholiniais gėrimais.

37Patvirtinti 2017 m. sausio 23 d. susitarimą dėl žalos atlyginimo, sudarytą tarp nukentėjusiojo A. B. ir M. L. (M. L.) procesą dėl civilinio ieškinio nutraukti.

38Kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti, palikti iki nuosprendžio įsiteisėjimo.

39Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus rajono apylinkės teismą.

Ryšiai
1. Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėjas Mindaugas Povilanskas,... 2. M. L. (M. L.), a. k. 3. 1) 2008-04-11 Šalčininkų rajono apylinkės teismo pagal Lietuvos Respublikos... 4. 2) 2013-03-07 Vilniaus apygardos teismo baudžiamuoju įsakymu pagal BK 1992... 5. kaltinamas pagal BK 286 straipsnį, 284 straipsnio 1 dalį,... 6. ... 7. M. L. 2015-08-30 apie 06:00 val., būdamas šalia... 8. Be to, jis 2015-08-30 apie 06:05 val., būdamas viešoje vietoje, šalia... 9. K. M. L. teisiamojo posėdžio metu... 10. Nukentėjusysis A. B. teismo posėdžio metu parodė, kad... 11. L. V.... 12. Liudytojas J. Č. teismo posėdžio metu parodė, kad... 13. Liudytoja E. M. teismo posėdžio metu parodė, kad... 14. Iš byloje esančio 2015-09-21 įvykio vietos apžiūros protokolo ir prie jo... 15. Iš byloje esančio 2015-08-30 apžiūros protokolo ir prie jo pridėtų... 16. Iš byloje esančio 2016-04-04 asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotrauką... 17. Iš byloje esančio 2016-04-04 asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotrauką... 18. Iš byloje esančios Vilniaus AVPK Vilniaus r. PK Patrulių rinktinės 5-ojo... 19. Klausimas dėl žalos atlyginimo dėl tarnybinio automobilio apgadinimo... 20. Įrodymų vertinimas ir veikos kvalifikavimas ... 21. Ištyręs ir įvertinęs baudžiamojoje byloje surinktus duomenis, kuriuos... 22. Pagal Lietuvos A. T. praktiką ideali nusikalstamų veikų... 23. Teisminio bylos nagrinėjimo metu nustatyta, kad nusikalstamos veikos padarytos... 24. Dėl bausmės ... 25. Atsakomybę lengvinančių ir sunkinančių aplinkybių nustatymas yra viena... 26. Teismų praktikoje laikomasi nuostatos, kad atsakomybe lengvinančia aplinkybe,... 27. Pagal BK 28. Skiriant bausmę atsižvelgta į padarytų nusikaltimų pavojingumų laipsnį... 29. M. L. paskirta kardomoji priemonė – rašytinis... 30. Dėl civilinio ieškinio ... 31. Nukentėjusysis A. B. pareiškė civilinį ieškinį 250... 32. Teismas, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 303,... 33. M. L. (M. L.) pripažinti kaltu,... 34. - pagal BK 286 straipsnį viešaisiais darbais 6 (šešiems) mėnesiams,... 35. - pagal BK 284 str. straipsnio 1 dalį – laisvės apribojimu 1 (vieneriems)... 36. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1, 2 dalimis, 5 dalies 1 punktu bausmes... 37. Patvirtinti 2017 m. sausio 23 d. susitarimą dėl žalos atlyginimo, sudarytą... 38. Kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti, palikti iki... 39. Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...