Byla e2-380-236/2016
Dėl viešojo pirkimo Nr. 167543 dokumentų teisėtumo, bei

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Kazys Kailiūnas teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Skaitmeninio sertifikavimo centras“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2015 m. gruodžio 3 d. nutarties, kuria civilinėje byloje Nr. e2-6591-590/2015 atsisakyta priimti ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Skaitmeninio sertifikavimo centras“ ieškinį atsakovui Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos dėl viešojo pirkimo Nr. 167543 dokumentų teisėtumo, bei

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Byloje nagrinėjamas ginčas, ar ieškovas tinkamai laikėsi ikiteisminės ginčo nagrinėjimo bylose dėl viešųjų pirkimų tvarkos.

42015 m. lapkričio 10 d. ieškovas pateikė atsakovui (perkančiajai organizacijai - Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos) pretenziją, kuria prašė: pripažinti neteisėtu 2015 m. lapkričio 4 d. paskelbtus viešojo pirkimo Nr. 167543 (toliau taip pat vadinama – Pirkimas) sąlygų paaiškinimus ir, patikslinus konkurso sąlygas, nukelti pasiūlymų pateikimo datą protingam terminui.

52015 m. lapkričio 27 d. ieškovas UAB „Skaitmeninio sertifikavimo centras“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas: 1) pripažinti neteisėtu perkančiosios organizacijos sprendimą atsisakyti pateikti 2015 m. lapkričio 11 d. atsakymą į pretenziją; 2) kreiptis į Ryšių reguliavimo tarnybą dėl išvados pateikimo; 3) pripažinti neteisėtomis viešojo pirkimo „Kvalifikuoto elektroninio parašo laiko žymų formavimo paslaugų pirkimas“ (pirkimo numeris 167543) sąlygas ir nutraukti viešojo pirkimo procedūras; 4) priteisti bylinėjimosi išlaidas.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Vilniaus apygardos teismas 2015 m. gruodžio 3 d. nutartimi atsisakė priimti ieškovo UAB „Skaitmeninio sertifikavimo centras“ ieškinį atsakovui Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos dėl viešojo pirkimo Nr. 167543 dokumentų teisėtumo, kadangi ieškovas tinkamai nepasinaudojo privaloma ikiteismine ginčo nagrinėjimo tvarka (Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 93 str. 1 d., Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 137 str. 2 d. 3 p.). Ieškinyje negali būti reiškiami reikalavimai, kurie nebuvo keliami tiekėjo kreipimesi, pareikštame išankstinio ginčų sprendimo ne teisme tvarka, išskyrus atvejus, kai šių reikalavimų ieškovas negalėjo kelti kreipimosi padavimo metu (CPK 4233 str. 2 d.).

8Pirmosios instancijos teismas pažymėjo, kad ieškovas teismo prašo panaikinti perkančiosios organizacijos 2015 m. lapkričio 11 d. sprendimą atsisakyti pateikti atsakymą į pretenziją, tačiau su ieškiniu ieškovas pateikė perkančiosios organizacijos 2015 m. lapkričio 11 d. atsakymą į pretenziją.

9Ieškovo 2015 m. lapkričio 10 d. pretenzija buvo teikta dėl 2015 m. lapkričio 4 d. perkančiosios organizacijos išplatintų Pirkimo sąlygų paaiškinimo, o ieškiniu ieškovas prašo pripažinti visas Pirkimo sąlygas neteisėtomis. Taigi pretenzijoje ir ieškinyje keliami skirtingi reikalavimai.

10III. Atskirojo skundo argumentai

11Atskiruoju skundu ieškovas prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2015 m. gruodžio 3 d. nutartį ir priimti ieškinį bei perduoti bylą nagrinėti pirmosios instancijos teismui. Nurodo šiuos svarbiausius argumentus:

121. Ieškovas tinkamai pasinaudojo ikiteismine ginčų nagrinėjimo tvarka, todėl nebuvo pagrindo ieškinio nepriimti (CPK 137 str. 2 d. 3 p.).

132. Teismo nutartis palikti ieškinį nenagrinėtu prieštarauja efektyvios tiekėjų pažeistų teisių gynybos principui (Konstitucijos 30 str. 1 d.; CPK 5 str. 1 d., VPĮ 93 str., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015-05-22 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-326-415/2015; 2015-06-19 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3- 413-378/2015, 2009-02-02 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-251/2009; 2009-02-09 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-35/2009; 2010-04-06 nutartis civilinėje Nr. 3K-3-150/2010; 2010-11-09 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-425/2010; 2011-03-21 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-119/2011; 2011-04-05 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-155/2011; 2015-05-22 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-326-415/2015; 2015-06-19 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-413-378/2015) bei turinio viršenybės prieš formą taisyklei (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012-09-06 Ieškinio trūkumų šalinimą reglamentuojančių teisės normų taikymo teismų praktikoje apžvalga Nr. AC-36-1).

14Pirmosios instancijos teismas tik formaliai vertino ieškinį, t.y. vertino ne ieškinį kaip visumą, o tik išimtinai atskirą ieškinio dalį, neatsižvelgė į ieškinio motyvuojamojoje dalyje nurodytus argumentus, motyvus bei reikalavimus. Byloje nagrinėjamu atveju ieškovas tiek pretenzijoje, tiek ieškinyje (pagal ginčo argumentus) ginčija tuos pačius Pirkimo sąlygų reikalavimus bei prašo pripažinti neteisėtu perkančiosios organizacijos sprendimą, kuriuo buvo panaikinti Pirkimo sąlygų 3.1.9 ir 3.1.12 punktai bei patikslintas 3.1.10 punktas. Pirmosios instancijos teismas, vertindamas ieškinio rezoliucinę dalį, neatsižvelgė į ieškinio turinį (visumą), tokiu būdu tik formaliai įvertino ieškinio priimtinumą.

153. Teismas, nustatęs ieškinio trūkumus, turėjo juos šalinti, o ne atsisakyti priimti ieškinį. Nagrinėjamu atveju teismui buvo neaiškus ieškinio dalykas (skyrėsi ieškinio motyvuojamojoje dalyje ir rezoliucinėje dalyje nurodyti reikalavimai), taigi teismas turėjo pasiūlyti pašalinti trūkumus (CPK 185 str.) arba paprašyti juos patikslinti pasirengimo nagrinėti bylą stadijoje. Ieškinio priėmimo stadijoje turi būti sprendžiami tik išimtinai procesinio pobūdžio klausimai, t.y. ar asmuo teisę kreiptis į teismą įgyvendina laikydamasis procesą reglamentuojančių teisės aktų nustatytos tvarkos.

16Atsisakant priimti procesinį dokumentą dėl neesminių trūkumų, gali būti ribojama asmens teisė į teisminę gynybą ir pažeidžiamas teisminės gynybos prieinamumo principas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012-09-06 Ieškinio trūkumų šalinimą reglamentuojančių teisės normų taikymo teismų praktikoje apžvalga Nr. AC-36-1). Ieškovui netinkamai suformavus reikalavimo, turi būti taikomas ieškinio trūkumų šalinimo institutas, nustatomas terminas ieškinio trūkumams pašalinti (CPK 115 str., 138 str.) (Lietuvos apeliacinio teismo 2015-11-05 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1478-117/2015; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012-09-06 Ieškinio trūkumų šalinimą reglamentuojančių teisės normų taikymo teismų praktikoje apžvalga Nr. AC-36-1).

174. Tiekėjų galimybė pasinaudoti peržiūros procedūromis turi būti ne formali, bet realiai įgyvendinama (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-02-02 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-25/2009; 2009-02-09 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-35/2009; 2010-04-06 nutartis civilinėje Nr. 3K-3-150/2010; 2010-11-09 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-42512010; kt.). Teismai materialiosios ir proceso teisės normas ex officio aiškina ir taiko taip, kad tiekėjui būtų leista efektyviai įgyvendinti teisę į pažeistų teisių gynybą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011-03-21 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-119/2011; 2011-04-05 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-155/2011; 2015-05-22 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3- 326-415/2015; 2015-06-19 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-413-378/2015).

184. 2015 m. lapkričio 17 d. perkančiosios organizacijos atsakymas, kuriuo atsisakoma paaiškinti 2015 m. lapkričio 11 d. atsakymą, laikytinas sudedamąja atsakymo į ieškovo 2015 m. lapkričio 11 d. pretenziją, dalimi, kadangi jis būtų paaiškinęs būtent atsakymo argumentus bei motyvus. Todėl ieškovas ginčijo perkančiosios organizacijos 2015 m. lapkričio 11 d. atsakymą į tos pačios dienos pretenziją bei 2015 m. lapkričio 17 d. atsisakymą paaiškinti atsakymą kaip vientisą perkančiosios organizacijos sprendimą. Viešojo pirkimo komisijos sprendimų motyvai ir pagrindai reikšmingi tiekėjams, nes šie jiems leidžia suprasti perkančiosios organizacijos veiksmų galimo (ne)teisėtumo bei jų interesų užtikrinimo ar pažeidimo pobūdį ir apimtį, todėl suponuoja tiekėjų galimybę tinkamai ir veiksmingai ginti savo pažeistas teises (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011-04-05 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-158/2011).

195. Nors ieškinyje buvo motyvuojamas kelių Pirkimo sąlygų neteisėtumas, tokiais atvejais teismas, sutikdamas su šiais argumentais, turėtų visas Pirkimo sąlygas pripažinti neteisėtomis ir nutraukti Pirkimą (Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 2004-04-09 sprendimas byloje Nr. C-496/99; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011-05-24 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-249/2011; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013-12-03 Viešųjų pirkimų reglamentavimo ir teismų praktikos apžvalga (II) Nr. AC-39-1.). Taigi ieškinio dalykas yra nurodytas tinkamai.

20IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

21Atskirasis skundas netenkintinas

22Byloje nustatyta, kad atsakovas – perkančioji organizacija Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2015 m. rugsėjo 22 d. paskelbė apie viešąjį pirkimą Nr. 167543 (Pirkimas). Perkančioji organizacija kelis kartus tikslino Pirkimo sąlygas, atsižvelgdama be kita ko ir į ieškovo pretenzijas bei prašymus paaiškinti Pirkimo sąlygas.

23Pirkimo sąlygų 2015 m. lapkričio 4 d. patikslinimu buvo panaikintos Pirkimo sąlygų 3.1.9 ir 3.1.12 punktų sąlygos, nustatančios minimalius kvalifikacinius reikalavimus, taip pat patikslintas 3.1.11 punkto atitikimui pateikti reikalingų dokumentų sąrašas, papildytas Pirkimo sąlygų 3 priedo 2.5.4 punktas, patikslintas Pirkimo sąlygų 3 priedo 2.5.5 punktas. Ieškovo nuomone, toks Pirkimo sąlygų pakeitimas pažeidžia skaidrumo principą (VPĮ 3 str. 1 d.), rinkos subjektų teisėtus lūkesčius bei sąžiningą konkurenciją (VPĮ 32 str. 2 d.), minimalių kvalifikacinių reikalavimų tikslą (VPĮ 32 str. 1 d.) atrinkti kompetentingus, pajėgius tiekėjus (šiais Pirkimo sąlygų pakeitimais buvo nepagrįstai sumažinti reikalavimai tiekėjams, siekiant proteguoti konkretų tiekėją).

24Ieškovas dėl Pirkimo sąlygų pakeitimo (apie jas ieškovas informuotas perkančiosios organizacijos 2015-11-04 raštu) pateikė 2015 m. lapkričio 10 d. pretenziją (pretenzija pateikta 2015-11-11), kuria prašė sustabdyti viešojo pirkimo procedūras iki pretenzijos išnagrinėjimo, pripažinti neteisėtu 2015 m. lapkričio 4 d. Pirkimo sąlygų paaiškinimus, tuomet patikslinus Pirkimo sąlygas, nukelti pasiūlymų pateikimo datą protingam terminui. Taigi, akivaizdu, kad 2015 m. lapkričio 10 d. pretenzijoje ieškovas ginčijo kelių konkrečių Pirkimo sąlygų panaikinimą ar patikslinimą (reikalavimų tiekėjams sumažinimą).

25Perkančioji organizacija pretenzijos gavimo dieną, t.y. 2015 m. lapkričio 11 d., išnagrinėjo šią tiekėjo UAB „Skaitmeninio sertifikavimo centras“ pretenziją ir ją motyvuotai atmetė kaip nepagrįstą bei papildomai paaiškino Pirkimo sąlygas ir dėl papildomo Pirkimo sąlygų paaiškinimo pasiūlymų pateikimo terminą nukėlė į 2015 m. lapkričio 18 d. Ieškovas su perkančiosios organizacijos atsakymu į pretenziją ir Pirkimo sąlygų 2015 m. lapkričio 11 d. paaiškinimu ieškinio padavimo metu neabejotinai buvo susipažinęs, kadangi pridėjo perkančiosios organizacijos 2015 m. lapkričio 11 d. atsakymą.

262015 m. lapkričio 16 ieškovas pateikė perkančiajai organizacijai prašymą išaiškinti 2011 m. lapkričio 11 d. atsakymo į pretenziją turinį, o būtent išaiškinti ieškovui kilusius neaiškumus dėl teikėjų atitikties Pirkimo sąlygų 3.1.11 punktui tikrinimo. Šio prašymo perkančioji organizacija nebesvarstė, kaip gauto likus mažiau kaip 4 dienoms iki vokų atplėšimo procedūros.

272015 m. lapkričio 27 d. ieškovas UAB „Skaitmeninio sertifikavimo centras“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas: 1) pripažinti neteisėtu perkančiosios organizacijos sprendimą atsisakyti pateikti 2015 m. lapkričio 11 d. atsakymą į pretenziją; 2) kreiptis į Ryšių reguliavimo tarnybą dėl išvados pateikimo; 3) pripažinti neteisėtomis viešojo pirkimo „Kvalifikuoto elektroninio parašo laiko žymų formavimo paslaugų pirkimas“ (pirkimo numeris 167543) sąlygas ir nutraukti viešojo pirkimo procedūras; 4) priteisti bylinėjimosi išlaidas.

28Iš šių faktinių aplinkybių akivaizdu, jog 2015 m. lapkričio 10 d. pretenzija (pateikta 2015-11-11) ieškovas ginčijo perkančiosios organizacijos sprendimą pakeisti bei panaikinti keletą konkrečių Pirkimo sąlygų, tuo tarpu ieškiniu prašo pripažinti visas Pirkimo sąlygas negaliojančiomis. Skirtingai nei teigiama atskirajame skunde, tokie reikalavimai nėra tapatūs, todėl pagrįsta pirmosios instancijos teismo išvada, kad ieškovas dėl pretenzija neginčytų Pirkimo sąlygų nėra pasinaudojęs išankstine privaloma ginčų nagrinėjimo tvarka (VPĮ 93 str.). Tai, kad teismui pripažinus vieną ar kelias Pirkimo sąlygas neteisėtomis, pagal suformuotą teismų praktiką pirkimo procedūros negali būti toliau vykdomos, jų vykdymo nepateisina net aplinkybė, kad perkančioji organizacija neteisėtomis Pirkimo sąlygomis nebesirems (ieškovo nurodyta Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011-05-24 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-249/2011 ir kt) nereiškia visų, t.y. kiekvienos pirkimo sąlygos neteisėtumo pripažinimo. Tokia praktika tik reiškia, kad pirkimo sąlygose esant neteisėtų atskirų sąlygų, pirkimas negali būti vykdomas pagal pirkimo sąlygų visumą, t.y. pagal pirkimo sąlygas, kuriose yra neteisėtomis teismo pripažintų atskirų sąlygų. Tokia išvada darytina ir iš paties ieškovo nurodytos kasacinio teismo 2011-05-24 nutarties civilinėje byloje Nr. 3K-3-249/2011. Šioje byloje ieškovas ginčijo būtent konkrečias pirkimo sąlygas (konkretų pirkimo sąlygų 14 punktą), pirmosios instancijos teismas ieškinį atmetė, apeliacinės instancijos teismas ieškinį tenkino (pripažino pirkimo sąlygų 14 punktą neteisėtu, o reikalavimą įpareigoti perkančiąją organizaciją patikslinti pirkimo sąlygas, paliko nenagrinėtą). Kasacinis teismas apeliacinės instancijos teismo sprendimą pakeitė, nurodydamas pirkimą nutraukti. Tokia bylos eiga paneigia apelianto argumentus, kad teismų praktikoje pripažįstamos neteisėtomis visos pirkimo sąlygos (sąlygų visetas) tuo atveju, jeigu kurią nors jų konkrečią sąlygą ar kelias sąlygas teismas pripažįsta neteisėta (neteisėtomis). Pripažinus neteisėta kurią nors iš pirkimo sąlygų, tai de facto suponuotų sumažėjusią pirkimo sąlygų apimtį, taigi ir lemtų draudžiamą pirkimo sąlygų pakeitimą (Europos Teisingumo Teismo 2004-04-09 sprendimas byloje Nr. C-496/99). Negalima atmesti galimybės, kad dėl neteisėta pripažintos pirkimo sąlygos ar jos dalies pirkime nedalyvavo kiti potencialūs tiekėjai. Todėl tolesnis pirkimo procedūrų vykdymas tokiems tiekėjams ir toliau sudarytų kliūtis pasiūlymams pateikti (pvz., pasibaigęs pasiūlymų pateikimo terminas), nors perkančioji organizacija jau ir nebesiremtų neteisėta pirkimo sąlyga (Lietuvos apeliacinio teismo 2011-07-01 nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-1172/2011, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013-11-21 nutartis civilinėj byloje Nr. 3K-3-590/2013, 2013-05-03 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-272/2013 ir kt.). Būtent dėl šių priežasčių, o ne todėl, kad konkrečios pirkimo sąlygos neteisėtumas, kaip kad teigia apeliantas, savaime lemia visų Pirkimo sąlygų neteisėtumą, pirkimas, pripažinus nors vieną jo sąlygų sąlygą (punktą) neteisėta, turi būti nutraukiamas.

29Kasacinis teismas nuosekliai formuoja praktika bylose dėl viešųjų pirkimų, kad ieškinyje nurodomi bei skundžiami perkančiosios organizacijos neteisėti veiksmai (ieškinio pagrindas, nagrinėjamu atveju tam tikrų Pirkimo sąlygų nustatymas) turi sutapti su prieš tai tiekėjo perkančiajai organizacijai apskųstais sprendimais pretenzijoje (VPĮ 93 str. 1 d., CPK 4233 str. 2 d.), išskyrus atvejus, kai šių aplinkybių ieškovas negalėjo nurodyti kreipimosi padavimo metu. Ieškovas savo reikalavimą teisme gali grįsti tik tokiais pažeidimais, kurie buvo ginčyti pretenzijoje ir perkančiosios organizacijos arba neišnagrinėti, arba išnagrinėti, tačiau pripažinti nepagrįstais. Kitokia pozicija, t. y. galimybė skųsti tokius perkančiosios organizacijos veiksmus, kurie nebuvo nagrinėjami privalomoje ikiteisminėje procedūroje, prieštarautų bonus pater familias principui ir lemtų besąlygišką tiekėjo teisę, pavyzdžiui, skųsti pirkimo sąlygas po to, kai jo pasiūlymas nebuvo vertinamas dėl kvalifikacijos neatitikties arba pasiūlymo vertinimo metu buvo atmestas, arba nebuvo pripažintas geriausiu. Jeigu tiekėjui besąlygiškai būtų leista skųsti perkančiosios organizacijos veiksmus teisme prieš tai su pretenzija nesikreipus į perkančiąją organizaciją, tokia praktika iš esmės būtų paneigta ikiteisminė ginčo stadija (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012-09-29 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-408/2012, 2015-10-16 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-543-415/2015 ir kt.).

30Byloje nagrinėjamu atveju ieškinio dalykas teismui buvo aiškus, todėl nebuvo pagrindo jį papildomai aiškintis ar tikslinti, taikant ieškinio trūkumų šalinimo institutą (CPK 115 str.). Pats apeliantas atskirajame skunde yra nenuoseklus: vienur laikosi pozicijos, kad ieškinio dalykas yra suformuluotas tinkamai, o kitur, kad yra neaiškus, neatitinka ieškinyje dėstomų argumentų, todėl buvo poreikis jį tikslinti taip, kad atitiktų pretenzijoje perkančiajai organizacijai reikštus reikalavimus.

31Nėra pagrindo sutikti ir su atskirojo skundo argumentais, kad ieškinio reikalavimas „pripažinti neteisėtu perkančiosios organizacijos sprendimą atsisakyti pateikti 2015 m. lapkričio 11 d. atsakymą į pretenziją“ turėjo būti suprantamas kaip reikalavimas pateikti atsakymą į ieškovo 2015 m. lapkričio 16 d. prašymą išaiškinti perkančiosios organizacijos 2015 m. lapkričio 11 d. atsakymą į pretenziją. Tokios išvados negalima padaryti nei logiškai, nei lingvistiškai analizuojant suformuluotus ieškinio reikalavimus.

32Išdėstytų motyvų visuma yra pakankama, kad skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį kaip teisėtą, pagrįstą, bei atitinkančią formuojamą teismų praktiką, palikti nepakeistą.

33Teisėjas, vadovaudamasis tuo, kas išdėstyta, ir Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

34Vilniaus apygardos teismo 2015 m. gruodžio 3 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Kazys... 2. I. Ginčo esmė... 3. Byloje nagrinėjamas ginčas, ar ieškovas tinkamai laikėsi ikiteisminės... 4. 2015 m. lapkričio 10 d. ieškovas pateikė atsakovui (perkančiajai... 5. 2015 m. lapkričio 27 d. ieškovas UAB „Skaitmeninio sertifikavimo centras“... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7. Vilniaus apygardos teismas 2015 m. gruodžio 3 d. nutartimi atsisakė priimti... 8. Pirmosios instancijos teismas pažymėjo, kad ieškovas teismo prašo... 9. Ieškovo 2015 m. lapkričio 10 d. pretenzija buvo teikta dėl 2015 m.... 10. III. Atskirojo skundo argumentai... 11. Atskiruoju skundu ieškovas prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2015 m.... 12. 1. Ieškovas tinkamai pasinaudojo ikiteismine ginčų nagrinėjimo tvarka,... 13. 2. Teismo nutartis palikti ieškinį nenagrinėtu prieštarauja efektyvios... 14. Pirmosios instancijos teismas tik formaliai vertino ieškinį, t.y. vertino ne... 15. 3. Teismas, nustatęs ieškinio trūkumus, turėjo juos šalinti, o ne... 16. Atsisakant priimti procesinį dokumentą dėl neesminių trūkumų, gali būti... 17. 4. Tiekėjų galimybė pasinaudoti peržiūros procedūromis turi būti ne... 18. 4. 2015 m. lapkričio 17 d. perkančiosios organizacijos atsakymas, kuriuo... 19. 5. Nors ieškinyje buvo motyvuojamas kelių Pirkimo sąlygų neteisėtumas,... 20. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 21. Atskirasis skundas netenkintinas... 22. Byloje nustatyta, kad atsakovas – perkančioji organizacija Valstybinio... 23. Pirkimo sąlygų 2015 m. lapkričio 4 d. patikslinimu buvo panaikintos Pirkimo... 24. Ieškovas dėl Pirkimo sąlygų pakeitimo (apie jas ieškovas informuotas... 25. Perkančioji organizacija pretenzijos gavimo dieną, t.y. 2015 m. lapkričio 11... 26. 2015 m. lapkričio 16 ieškovas pateikė perkančiajai organizacijai prašymą... 27. 2015 m. lapkričio 27 d. ieškovas UAB „Skaitmeninio sertifikavimo centras“... 28. Iš šių faktinių aplinkybių akivaizdu, jog 2015 m. lapkričio 10 d.... 29. Kasacinis teismas nuosekliai formuoja praktika bylose dėl viešųjų pirkimų,... 30. Byloje nagrinėjamu atveju ieškinio dalykas teismui buvo aiškus, todėl... 31. Nėra pagrindo sutikti ir su atskirojo skundo argumentais, kad ieškinio... 32. Išdėstytų motyvų visuma yra pakankama, kad skundžiamą pirmosios... 33. Teisėjas, vadovaudamasis tuo, kas išdėstyta, ir Lietuvos Respublikos CPK 337... 34. Vilniaus apygardos teismo 2015 m. gruodžio 3 d. nutartį palikti nepakeistą....