Byla 2K-442/2006

1Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš pirmininko Egidijaus Bieliūno, Alvydo Pikelio, ir pranešėjo Josifo Tomaševičiaus, sekretoriaujant R. Bučiuvienei, dalyvaujant prokurorui D. Karčinskui, gynėjui advokatui S. Bareikai,

2teismo posėdyje kasacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal nuteistojo G. A. kasacinį skundą dėl Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. rugpjūčio 22 d. nuosprendžio, kuriuo G. A. nuteistas pagal BK 165 straipsnio 1 dalį laisvės atėmimu šešiems mėnesiams, pagal BK 22 straipsnio 1 dalį, 129 straipsnio 1 dalį laisvės atėmimu aštuoneriems metams. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1, 4 dalimis paskirtos bausmės subendrintos iš dalies jas sudedant ir galutinė subendrinta bausmė paskirta laisvės atėmimas aštuoneriems metams trims mėnesiams. Vadovaujantis BK 64 straipsnio 1, 3 dalimis ši bausmė dalinio sudėjimo būdu subendrinta su Kauno miesto apylinkės teismo 2004 m. liepos 1 d. nuosprendžiu paskirta ir neatlikta bausmės dalimi ir galutinė subendrinta bausmė paskirta laisvės atėmimas aštuoneriems metams devyniems mėnesiams.

3Taip pat skundžiamas Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. gruodžio 15 d. nuosprendis, kuriuo panaikinta Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. rugpjūčio 22 d. nuosprendžio dalis dėl G. A. nuteisimo pagal BK 165 straipsnio 1 dalį ir byla dėl šios dalies nutraukta, nesant nukentėjusiosios pareiškimo. Panaikintas bausmių subendrinimas pagal BK 63 straipsnio 1, 4 dalis. Vadovaujantis BK 64 straipsnio 1, 4 dalimis prie paskirtos bausmės pridėta Kauno miesto apylinkės teismo 2004 m. liepos 1 d. nuosprendžiu paskirta ir neatlikta bausmės dalis ir galutinė subendrinta bausmė paskirta laisvės atėmimas aštuoneriems metams šešiems mėnesiams.

4Teisėjų kolegija, išklausiusi teisėjo pranešimą, nuteistojo gynėjo, prašiusio kasacinį skundą patenkinti, prokuroro, prašiusio kasacinį skundą atmesti, paaiškinimų,

Nustatė

5G. A. pirmosios instancijos teismo nuosprendžiu nuteistas už tai, kad 2004 m. lapkričio 19 d., apie 7.40 val., neteisėtai slaptai, prieš savininko valią, pro neužrakintas duris įsibrovė į R. M. butą, esantį ( - ), ir ten, priėjęs prie kambaryje miegančios L. M., tyčia iš paskatų, kilusių dėl asmeninių santykių su nukentėjusiąja, turėdamas tikslą nužudyti, dūrė 16 kartų nukentėjusiajai L. M. į įvairias kūno vietas, padarydamas jai durtines - pjautines žaizdas bei dėl durtinės–pjautinės kiauryminės žaizdos sukeldamas pavojų jos gyvybei, taip pasikėsino nužudyti nukentėjusiąją, bet dėl nukentėjusiosios aktyvaus pasipriešinimo ir nukentėjusiosios brolio M. M. įsikišimo nusikaltimo nebaigė.

6Kasaciniu skundu nuteistasis G. A. prašo perkvalifikuoti jo nusikalstamą veiką iš BK 22 straipsnio 1 dalies ir 129 straipsnio 1 dalies į BK 135 straipsnio 1 dalį, motyvuodamas tuo, kad neturėjo tikslo nužudyti nukentėjusiąją L. M., nes didelį kiekį smūgių sudavė veikiamas afekto būklės, kurią sukėlė aktyvus nukentėjusios pasipriešinimas. Taip pat kasatorius prašo taikyti BK 23 straipsnio nuostatą ir sušvelninti bausmę BK 59 straipsnio pagrindu. Toliau skunde teigiama, kad teismai pažeidė BPK 301 straipsnio 1 dalies nuostatą, nes nagrinėdami bylą nepagrįstai neatsižvelgė į jo, nuteistojo G. A., parodymus. Kasatorius taip pat nurodo, kad nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme buvo padaryti esminiai Baudžiamojo proceso kodekso pažeidimai, nes su teisiamojo posėdžio protokolu jis buvo supažindintas tik po keleto savaičių. Be to, kasatoriaus nuomone, jam pateikus pastabas dėl minėto protokolo, pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atmetė jo pateiktas pastabas. Teigiama, kad apeliacinės instancijos teismas neišnagrinėjo šio jo argumento.

7Nuteistojo G. A. kasacinis skundas atmestinas.

8Dėl BK 22 straipsnio 1 dalies ir 129 straipsnio 1 dalies taikymo

9Pagal BPK 376 straipsnio 1 dalies nuostatą kasacinės instancijos teismas nuosprendžius ir nutartis, dėl kurių paduotas kasacinis skundas, tikrina tik teisės taikymo aspektu. Nuosprendžių ir nutarčių pagrįstumas, jeigu jis nesusijęs su esminiais baudžiamojo proceso įstatymo pažeidimais, nagrinėjant bylą kasacine tvarka netikrinamas. Taip pat kasacinis skundas nagrinėjamas tik BPK 369 straipsnyje nustatytais pagrindais.

10Kasatorius neginčija pirmosios instancijos teismo nuosprendžiu nustatytų bylos aplinkybių, iš esmės pakartoja apeliacinio skundo motyvus, tačiau jeigu apeliaciniu skundu prašė jo nusikalstamą veiką kvalifikuoti pagal BK 136 straipsnį, tai kasaciniu skundu prašo kvalifikuoti pagal BK 135 straipsnio 1 dalį.

11Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. rugpjūčio 22 d. nuosprendis patikrintas apeliacine tvarka ir Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. gruodžio 15 d. nuosprendžiu pripažinta, kad pagal BK 22 straipsnio 1 dalį ir 129 straipsnio 1 dalį G. A. nuteistas pagrįstai ir teisėtai.

12Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. gruodžio 15 d. nuosprendyje išdėstytos motyvuotos išvados dėl G. A. nusikalstamos veikos kvalifikavimo pagal BK 22 straipsnio 1 dalį ir 129 straipsnio 1 dalį. Šios išvados atitinka baudžiamosios teisės teorijos pagrindus ir nusistovėjusią teismų praktiką.

13Pirmosios instancijos teismo nuosprendžiu nustatyti būtini nužudymo objektyvieji požymiai, kad G. A. dūrė 16 kartų nukentėjusiajai L. M. į įvairias kūno vietas, padarydamas jai sužalojimus, pavojingus gyvybei. Nuo šių sužalojimų L. M. nenumirė dėl priežasčių, nepriklausančių nuo G. A. valios.

14Jei dėl kaltininko veikos buvo sunkiai sutrikdyta nukentėjusiojo sveikata, tačiau nukentėjusysis nemirė, veika, atsižvelgiant į tyčios rūšį, kvalifikuojama kaip pasikėsinimas nužudyti pagal BK 22 ir 129 straipsnių atitinkamas dalis arba kaip sunkus sveikatos sutrikdymas pagal BK 135 straipsnio atitinkamas dalis. Pasikėsinimas įmanomas tik veikiant tiesiogine tyčia, siekiant kito asmens nužudymo. Tai konstatuota pirmosios ir apeliacinės instancijos teismo nuosprendžiuose. Apeliacinės instancijos teismo nuosprendyje teisingai pabrėžta, kad apie kaltininko tyčios turinį teismas sprendžia atsižvelgdamas į visas padaryto nusikaltimo aplinkybes: nusikaltimo padarymo įrankius, būdą, sužalojimų kiekį, jų pobūdį, vietą, nusikalstamų veiksmų intensyvumą ir jų nutraukimo priežastis, kaltininko ir nukentėjusiojo tarpusavio santykius, elgesį įvykio metu, prieš nusikaltimą ir po jo padarymo. Būtent pagal šiuos kriterijus apeliacinės instancijos teismas padarė išvadą, kad G. A. veikė turėdamas tiesioginę apibrėžtą tyčią atimti gyvybę L. M.. Tokia teismo išvada išsamiai motyvuota nuosprendyje ir kasacinės instancijos teismo teisėjų kolegija neturi pagrindo jos kvestionuoti. Pagrindinis nusikaltimo motyvas, nustatytas pirmosios instancijos teismo nuosprendžiu – asmeniniai santykiai. Tai patvirtino savo parodymuose nukentėjusioji L. M..

15Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. gruodžio 15 d. nuosprendyje išdėstytos motyvuotos išvados dėl nuteistojo G. A. ir jo gynėjo apeliacinių skundų motyvų ir prašymų taikyti BK 23 straipsnio nuostatą bei nusikalstamą veiką kvalifikuoti pagal BK 136 straipsnį. Jų prašymai pagrįstai atmesti, tačiau nuteistasis tais pačiais motyvais kasaciniu skundu prašo jo nusikalstamą veiką kvalifikuoti pagal BK 135 straipsnio 1 dalį. Jau buvo minėta, kad pirmosios bei apeliacinės instancijos teismai pagrįstai pripažino, kad G. A. turėjo tiesioginę tyčią nužudyti L. M., o ne sunkiai sutrikdyti jos sveikatą, todėl nėra pagrindo jo nusikalstamą veiką kvalifikuoti pagal BK 135 straipsnio 1 dalį tik pagal atsiradusius padarinius.

16Dėl BPK 261 straipsnio reikalavimų pažeidimų

17BPK 261 straipsnio 6 dalis nustato, kad per tris dienas po teisiamojo posėdžio protokolo pasirašymo nagrinėjimo teisme dalyviai gali su juo susipažinti ir pateikti savo pastabas, taip pat nurodyti jo neteisingumą ir neaiškumą. Tai reiškia, kad, praėjus trims dienoms nuo teisiamojo posėdžio protokolo pasirašymo, pastabos dėl protokolo nepriimamos.

18Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos nuosprendis G. A. baudžiamojoje byloje priimtas 2005 m. rugpjūčio 22 d. Pagal BPK 261 straipsnio 4 dalį teisiamojo posėdžio protokolas turi būti pasirašomas tuojau pat ir ne vėliau kaip per tris dienas po to, kai pasibaigia teisiamasis posėdis, o didelės apimties bylose – per septynias dienas po to, kai pasibaigia teisiamasis posėdis. Šioje byloje posėdžio protokolas turėjo būti visais atvejais pasirašytas vėliausiai 2005 m. rugpjūčio 29 d. Kada jis pasirašytas šioje byloje – negalima nustatyti, nes protokolo pasirašymo data neužrašyta. Tačiau tuo nuteistojo teisės nebuvo pažeistos, nes jam buvo sudaryta galimybė susipažinti su teisiamojo posėdžio protokolu 2005 m. rugsėjo 8–9 d. Nuteistojo G. A. pastabos dėl protokolo gautos teisme 2005 m. rugsėjo 12 d. ir rugsėjo 14 d. išnagrinėtos teismo posėdyje.

19Iš to matyti, kad esminių BPK 261 straipsnio reikalavimų nepadaryta.

20Bausmės klausimai

21Pagal BK 22 straipsnio 1 dalį ir 129 straipsnio 1 dalį G. A. paskirta aštuonerių metų laisvės atėmimo bausmė, t. y. mažesnė kaip BK 129 straipsnio 1 dalies sankcijoje numatytas bausmės vidurkis. Tai pažymėta apeliacinės instancijos teismo nuosprendyje ir konstatuota, kad pirmosios instancijos teismas skirdamas G. A. bausmę laikėsi BK 54 straipsnyje nustatytų bendrųjų bausmės skyrimo pagrindų, nurodyti tokios išvados motyvai.

22Kasacinės instancijos teismas pagal BPK 376 straipsnio 3 dalį gali sušvelninti arba sugriežtinti bausmę, jeigu neteisinga bausmė susijusi su netinkamu baudžiamojo įstatymo taikymu. Teisėjų kolegija nenustatė, kad skiriant bausmę netinkamai taikytas baudžiamasis įstatymas (Baudžiamojo kodekso bendrosios dalies normos) ar nusikalstama veika kvalifikuota ne pagal tuos Baudžiamojo kodekso straipsnius, dalis ir punktus, pagal kuriuos tai reikėjo daryti, todėl nėra įstatyminio pagrindo švelninti bausmę.

23Dėl nenagrinėtinų kasacinio skundo motyvų

24Kasacinės instancijos teismo teisėjų kolegija nenagrinėja kasacinio skundo motyvų, kurių neapima BPK 369 straipsnio 1 dalyje numatyti pagrindai, todėl nuteistojo G. A. kasacinio skundo motyvai dėl nesutikimo su pirmosios ir apeliacinės instancijos teismų išvadomis, kiek tai susiję su bylos aplinkybių nustatymu, konkrečių įrodymų įvertinimu paliekami nenagrinėtini.

25Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos BPK 382 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

26Nuteistojo G. A. kasacinį skundą atmesti.

1. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų... 2. teismo posėdyje kasacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal... 3. Taip pat skundžiamas Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus... 4. Teisėjų kolegija, išklausiusi teisėjo pranešimą, nuteistojo gynėjo,... 5. G. A. pirmosios instancijos teismo nuosprendžiu nuteistas už tai, kad 2004 m.... 6. Kasaciniu skundu nuteistasis G. A. prašo perkvalifikuoti jo nusikalstamą... 7. Nuteistojo G. A. kasacinis skundas atmestinas.... 8. Dėl BK 22 straipsnio 1 dalies ir 129 straipsnio 1 dalies taikymo... 9. Pagal BPK 376 straipsnio 1 dalies nuostatą kasacinės instancijos teismas... 10. Kasatorius neginčija pirmosios instancijos teismo nuosprendžiu nustatytų... 11. Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005... 12. Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos... 13. Pirmosios instancijos teismo nuosprendžiu nustatyti būtini nužudymo... 14. Jei dėl kaltininko veikos buvo sunkiai sutrikdyta nukentėjusiojo sveikata,... 15. Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos... 16. Dėl BPK 261 straipsnio reikalavimų pažeidimų... 17. BPK 261 straipsnio 6 dalis nustato, kad per tris dienas po teisiamojo... 18. Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos... 19. Iš to matyti, kad esminių BPK 261 straipsnio reikalavimų nepadaryta.... 20. Bausmės klausimai... 21. Pagal BK 22 straipsnio 1 dalį ir 129 straipsnio 1 dalį G. A. paskirta... 22. Kasacinės instancijos teismas pagal BPK 376 straipsnio 3 dalį gali... 23. Dėl nenagrinėtinų kasacinio skundo motyvų... 24. Kasacinės instancijos teismo teisėjų kolegija nenagrinėja kasacinio skundo... 25. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos BPK 382 straipsnio 1... 26. Nuteistojo G. A. kasacinį skundą atmesti....