Byla 2A-1326/2014
Dėl skolos, delspinigių, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Artūro Driuko, Rasos Gudžiūnienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Danutės Milašienės,

2rašytinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Biocotech Baltic“ skundą dėl Lietuvos arbitražo teismo 2014 m. balandžio 22 d. papildomo ir patikslinto sprendimo, priimto arbitražo byloje Nr. 1-6/2013 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „ATC Baltic“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Biocotech Baltic“ dėl skolos, delspinigių, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5Pareiškėjas (atsakovas arbitražo byloje) UAB „Biocotech Baltic“ ir suinteresuotas asmuo (ieškovas arbitražo byloje) UAB „ATC Baltic“ 2012 m. rugpjūčio 23 d. pasirašė Pirkimo-pardavimo sutartį Nr. 20120823-01 (toliau – ir Sutartis), kurioje numatė, kad visi tarp jų iš Sutarties ar su ja susiję ginčai nagrinėjami arbitražo teisme.

6Suinteresuotas asmuo kreipėsi į Lietuvos arbitražo teismą (toliau – ir Arbitražo teismas) su ieškiniu, kuriame prašė iš pareiškėjo dėl netinkamo Sutarties vykdymo priteisti 151 920,50 Lt skolą (72 600 Lt papildomų išlaidų, 4 235 Lt pagal PVM sąskaitą faktūrą Nr. 0000856, 3 085,50 Lt pagal PVM sąskaitą faktūrą Nr. 0000900 ir 72 000 Lt neapmokėtos Sutarties kainos), 5 529,90 Lt delspinigių ir 6 procentų dydžio procesines palūkanas.

7Arbitražo teismas 2014 m. kovo 28 d. sprendimu suinteresuoto asmens ieškinį tenkino iš dalies: priteisė jam iš pareiškėjo 36 300 Lt skolos dalį, 1 321,32 Lt delspinigių ir 6 procentų dydžio procesines palūkanas. Arbitražo teismas, ištyręs pateiktus įrodymus, pripažino, kad suinteresuotas asmuo turi teisę tik į 36 000 Lt su PVM Sutarties kainos apmokėjimą.

8Suinteresuotas asmuo pateikė arbitražo teismui prašymą priimti papildomą sprendimą, kuriuo būtų ištaisyta aritmetinė klaida, t. y. jam iš pareiškėjo būtų papildomai priteista 35 700 Lt PVM suma, skaičiuojama nuo teismo motyvais pripažintos suinteresuoto asmens teisės gauti visą Sutarties kainą, papildoma 1 299,48 Lt delspinigių suma bei papildomos bylinėjimosi išlaidos. Jis nurodė, kad arbitražo teismas konstatavęs, jog pareiškėjas pagal Sutartį turėjo pareigą sumokėti suinteresuotam asmeniui pradinę Sutarties kainą, t. y. 200 000 Lt plius PVM, nepagrįstai (įsivėlus aritmetikos apsirikimui) prie nurodytos kainos nepaskaičiavo 42 000 Lt PVM. Taigi suinteresuotam asmeniui priteistina nesumokėta skolos dalis turėjo būti 72 000 Lt. Vadinasi, Arbitražo teismas dėl aritmetinės klaidos – prie dalies skolos per klaidą nepaskaičiuotas PVM, priteisė neteisingą skolos ir delspinigių dydį. Be to, Arbitražo teismas neišsprendė visų bylinėjimosi išlaidų paskirstymo klausimo.

9II. Arbitražo teismo sprendimo esmė

10Arbitražo teismas 2014 m. balandžio 22 d. papildomu ir patikslintu sprendimu suinteresuoto asmens prašymą tenkino iš dalies: papildomai jam iš pareiškėjo priteisė 35 700 Lt skolą, 1 299,48 Lt delspinigių ir 3 000 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti.

11Arbitražo teismas nurodė, kad 2014 m. kovo 28 d. sprendime pripažinta suinteresuotą asmenį turint teisę į 242 000 Lt Sutarties kainą. Vis dėlto dėl padarytos aritmetinės ir apsirikimo klaidos iš pripažintos suinteresuoto asmens teisės į likusią 72 000 Lt (242 000 Lt – 170 000 Lt) sumą, jam priteista tik 36 300 Lt. Dėl to iš pareiškėjo suinteresuotam asmeniui arbitražo teismas papildomai priteisė 35 700 Lt skolą. Arbitražo teismas taip pat patikslino ir 2014 m. kovo 28 d. sprendimo dalis delspinigių bei bylinėjimosi išlaidų priteisimo.

12III. Skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

13Skunde pareiškėjas UAB „Biocotech Baltic“ prašo panaikinti Arbitražo teismo 2014 m. balandžio 22 d. papildomą ir patikslintą sprendimą, nurodydamas šiuos argumentus:

14Arbitražo teismas, tenkindamas suinteresuoto asmens prašymą, iš esmės peržiūrėjo savo sprendimą ir pakeitė jo esmę (Komercinio arbitražo įstatymo (toliau – ir KAĮ) 45 straipsnio 1 dalis, Arbitražo teismo proceso kodekso 58 straipsnis). Toks pažeidimas neatitinka sąžiningo arbitražo proceso principo. Taigi prieštarauja viešajai tvarkai ir sudaro pagrindą naikinti papildomą ir patikslintą sprendimą KAĮ 50 straipsnio 1 dalies 6 punkto pagrindu. 2014 m. kovo 28 d. sprendime Arbitražo teismas pasisakė dėl visų suinteresuoto asmens reikalavimų, išsprendė visus ieškinyje nurodytus klausimus. Arbitražo teismas taip pat papildomai priteisė bylinėjimosi išlaidas, kurias patvirtinančius dokumentus buvo atsisakęs priimti 2014 m. kovo 28 d. sprendimu. Apeliantas viešosios tvarkos pažeidimą, kaip pagrindą naikinti apskųstą Arbitražo teismo sprendimą, vertina atsižvelgdamas į teismų praktiką (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. gruodžio 29 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Valbis“ v. UAB „Schenker“, bylos Nr. 3K-3-566/2011; 2012 m. liepos 13 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Imlitex“ v. UAB „Varėnos pienelis“, bylos Nr. 3K-3-370/2012; Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2014 m. sausio 21 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Imlitex Holdings“ v. RAB „Pak Ekspo“, bylos Nr. 2A-72/2014).

15Atsiliepime į skundą suinteresuotas asmuo UAB „ATC Baltic“ prašo skundo netenkinti, už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis skirti apeliantui baudą ir priteisti iš jo bylinėjimosi išlaidas, nurodydamas šiuos atsikirtimus:

16Apeliantas nepateikė jokių įrodymų, kurie pagrįstų, kad jo skundžiamas Arbitražo teismo sprendimas prieštarautų viešajai tvarkai. Pagal Lietuvos apeliacinio teismo praktiką, arbitražo teismo sprendimo prieštaravimas viešajai tvarkai yra siejamas su arbitražo išlygos turiniu bei jos galiojimu konkretiems šalių santykiams (Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2014 m. balandžio 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Konsultacijos verslui“ v. UAB „Tomadas“, bylos Nr. 2A-547/2014). Nagrinėjamu atveju tarp šalių ginčo dėl arbitražinės išlygos nėra.

172014 m. kovo 28 d. sprendime Arbitražo teismas pripažino, kad apeliantas pagal Sutartį turėjo pareigą sumokėti suinteresuotam asmeniui pradinę Sutarties kainą, t. y. 200 000 Lt plius PVM. Įsivėlus aritmetikos apsirikimui teismas prie nurodytos Sutarties kainos nepaskaičiavo PVM, kuris sudaro 42 000 Lt. Konstatavęs, kad apeliantas yra sumokėjęs 170 000 Lt, Arbitražo teismas nepriteisė PVM sumos, skaičiuojamos nuo visos Sutarties kainos, t. y. neįvertinęs, kad Sutarties kaina yra ne 200 000 Lt, bet 200 000 Lt plius PVM. Vadinasi, suinteresuotam asmeniui priteistina nesumokėta skolos dalis turėjo būti 72 000 Lt (242 000 Lt – 170 000 Lt), bet ne 36 300 Lt (200 000 Lt – 170 000 Lt) ×1,21 proc.). Taigi papildomu sprendimu buvo ištaisytas tik aritmetinis apsirikimas, kuris sąlygojo ir delspinigių perskaičiavimą. Be to, Arbitražo teismas papildomu sprendimu išsprendė bylinėjimosi išlaidų paskirstymo klausimą, dėl kurio nepasisakė 2014 m. kovo 28 d. sprendime.

18Apelianto veiksmai rodo jo piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis, t. y. teisinės priemonės panaudojamos nepagrįstam bei neteisėtam įsiteisėjusio arbitražo teismo sprendimo vykdymo vilkinimui. Dėl to apeliantui turėtų būti skiriama bauda (CPK 95 straipsnis).

19Teisėjų kolegija

konstatuoja:

20IV. Lietuvos apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

21Šioje byloje pateiktame skunde keliamas nacionalinio arbitražo teismo sprendimo teisėtumo klausimas. Pagal KAĮ įtvirtintą nacionalinių arbitražo teismų priimtų sprendimų teisminės kontrolės modelį, arbitražo teismų sprendimų tikrinimas fakto ir materialinės teisės taikymo aspektais neleidžiamas. Skundą dėl priimto arbitražo teismo sprendimo Lietuvos apeliacinis teismas nagrinėja vadinamąja anuliavimo forma, remiantis kuria teismas atsisako panaikinti arbitražo teismo sprendimą arba jį naikiną, jeigu nustato vieną iš KAĮ 50 straipsnyje 3 dalyje nurodytų pagrindų. Pagal įstatymų leidėjo suteiktus įgaliojimus, Lietuvos apeliacinis teismas ex officio, t. y. nesant skundą padavusios šalies reikalavimo, visais atvejais tikrina, ar tarp šalių kilęs ginčas yra arbitruotinas (galėjo būti perduotas arbitražui) ir ar arbitražo teismo sprendimas neprieštarauja Lietuvos Respublikos viešajai tvarkai (KAĮ 50 straipsnio 4 dalis). Kitų KAĮ apibrėžtų arbitražo teismo sprendimo panaikinimo pagrindų buvimo patikrą Lietuvos apeliacinis teismas atlieka tik esant skundą padavusios šalies prašymui. Taigi nacionalinio arbitražo teismo sprendimo panaikinimo teisinių pagrindų sąrašas yra aiškus ir baigtinis, analogiškai – ir teismo įgyvendinamos priežiūros jurisdikcijos (angl. supervisory jurisdiction) ribos.

22Paduotame skunde pareiškėjas teigia, kad Arbitražo teismo papildomas sprendimas turėtų būti panaikintas, nes jis prieštarauja viešajai tvarkai. Nors formaliai galima teigti, kad kitų pagrindų apskųstam sprendimui panaikinti buvimo pareiškėjas neįrodinėja, tačiau faktinis skundo pagrindas turi tiesioginių sąsajų su KAĮ 50 straipsnio 3 dalies 4 punkte įtvirtinta sąlyga arbitražo teismo sprendimui anuliuoti, t. y. dėl jo prieštaravimo imperatyvioms KAĮ nuostatoms. Atsižvelgdama į tai, teisėjų kolegija Arbitražo teismo papildomo sprendimo teisminę kontrolę vykdo dėl KAĮ 50 straipsnio 3 dalies 5 ir 6 punkte nustatytų pagrindų, papildomai atsižvelgdama į numatytą to paties straipsnio 3 dalies 4 punkte. Dėl jų teisėjų kolegija išskiria, kad nenustatė pagrindo abejoti tuo, jog iš Sutarties – komercinio sandorio, kurios dalyką sudarė šalių susitarimas dėl prekių pirkimo-pardavimo, vykdymo tarp šalių kilęs ginčas galėjo būti perduotas spręsti arbitražo teismui (KAĮ 12 straipsnio 1 dalis). To neteigia ir bylos šalys. Vadinasi, platesnė pastarosios aplinkybės analizė nereikalinga. Taigi esminis klausimas, kurį būtina išsiaiškinti šioje byloje, – Arbitražo teismo papildomo ir patikslinto sprendimo atitiktis Lietuvos Respublikos viešajai tvarkai bei imperatyvioms KAĮ nuostatoms.

23Dėl arbitražo teismo sprendimo prieštaravimo viešajai tvarkai ir KAĮ imperatyvioms nuostatoms

24KAĮ 50 straipsnio 3 dalies 6 punkte numatyta, kad Lietuvos apeliacinis teismas gali panaikinti arbitražo sprendimą, jei nustato, kad arbitražo teismo sprendimas prieštarauja Lietuvos Respublikos viešajai tvarkai. Jos apibrėžtis įstatyme nėra pateikta. Viešosios tvarkos sampratos turinys ir ribos formuojami teismų praktikoje bei teisės doktrinoje. Ši samprata nėra vienalytė, jos dichotomiškumą atskleidžia nacionalinės ir tarptautinės viešosios tvarkos skyrimas. Priklausomai nuo to, kokio pobūdžio procesiniai klausimai yra sprendžiami, t. y. ar sprendžiant nacionalinio arbitražo teismo sprendimo panaikinimo klausimą, ar – arbitražo teismo sprendimo pripažinimo ir leidimo vykdyti klausimus, atitinkamai aiškinama ir viešosios tvarkos apibrėžtis. Pastaroji aplinkybė, be kita ko, išskirta ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje, nurodant, kad arbitražo teismo sprendimo apskundimo bei pripažinimo ir leidimo vykdyti procedūrose viešoji tvarka turi būti suprantama siauriau nei nacionalinė viešoji tvarka (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. gruodžio 29 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje UAB „Valbis“ v. UAB „Schenker“, bylos Nr. 3K-3-566/2011). Tiek paminėtoje, tiek kitose bylose kasacinis teismas yra pasisakęs, kad, sprendžiant arbitražo teismo sprendimo pripažinimo ir leidimo vykdyti klausimus, viešoji tvarka aiškintina tarptautinės viešosios tvarkos kontekste (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2011 m. lapkričio 4 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje K. M. v. UAB „A. S. Žalgirio krepšinio centras“, bylos Nr. 3K-3-411/2011; 2014 m. birželio 27 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje pagal L. B. pareiškimą, bylos Nr. 3K-3-363/2014). Nagrinėdamas ginčus dėl nacionalinio arbitražo teismo sprendimo panaikinimo, Lietuvos apeliacinis teismas yra išskyręs, kad Lietuvos Respublikos viešoji tvarka neturėtų būti priešpastatoma tarptautinei viešajai tvarkai, t. y. suprantama ar traktuojama skirtinga apimtimi nei tarptautinė viešoji tvarka (žr., pvz., Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2014 m. balandžio 25 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje UAB „Konsultacijos verslui“ v. UAB „Tomadas“, bylos Nr. 2A-547/2014; 2014 m. gegužės 5 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje UAB „LitCon“ v. UAB „Joniškio vandenys“ ir kt., bylos Nr. 2A-469/2014).

25Kasacinio teismo formuojamoje teisės aiškinimo ir taikymo praktikoje nurodoma, kad sąvoka „viešoji tvarka“ tarptautinio arbitražo doktrinoje ir praktikoje aiškinama kaip tarptautinė viešoji tvarka, apimanti fundamentalius sąžiningo proceso principus, taip pat imperatyviąsias teisės normas, įtvirtinančias pagrindinius ir visuotinai pripažintus teisės principus (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2004 m. lapkričio 17 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje A. V. individuali įmonė v. K. C. firma „Schwarz“, bylos Nr. 3K-3-612/2004; 2006 m. kovo 7 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Duke Investment Limited v. Kaliningrado sritis ir Kaliningrado srities regioninis vystymo fondas, bylos Nr. 3K-7-179/2006; 2008 m. rugsėjo 30 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Baltarusijos Respublikos Prezidento reikalų valdybos valstybinė gamybos ir prekybos unitarinė įmonė „Belaja rus“ v. Westintorg Corp., bylos Nr. 3K-3-443/2008). Civilinėje byloje K. M. v. UAB „A. S. Žalgirio krepšinio centras“ kasacinis teismas, remdamasis Tarptautinės teisininkų asociacijos (angl. International Law Association) rezoliucija 2/2002 patvirtintomis rekomendacijomis dėl viešosios tvarkos kaip pagrindo atsisakyti pripažinti ir leisti vykdyti tarptautinių arbitražo teismų sprendimus taikymo, be kita ko, yra pažymėjęs, kad viešoji tvarka apima fundamentalius valstybėje galiojančius principus, susijusius su teisingumu ir morale, kuriuos valstybė siekia apsaugoti, taip pat taisykles, kurios skirtos tarnauti pagrindiniams valstybės politiniams, socialiniams ar ekonominiams interesams bei jos įsipareigojimus kitoms valstybėms ar tarptautinėms organizacijoms.

26Iš nurodyti aišku, kad nacionalinio arbitražo teismo sprendimas turėtų būti naikinamas dėl jo prieštaravimo Lietuvos Respublikos viešajai tvarkai, prima facie peržiūros metu nustačius, kad juo suteiktos vykdomosios galios realizavimas akivaizdžiai reikštų neabejotiną pamatinių (imperatyvių) teisės normų-principų pažeidimą. Šiame kontekste teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, kad priklausomai nuo teisės normų ar principų reglamentuojamos srities, skiriami procesinis ir materialusis viešosios tvarkos aspektai, pagal kuriuos turi būti atliekama apskųsto arbitražo teismo sprendimo tikrinimo procedūra (žr. civilinę bylą A. V. individuali įmonė v. K. C. firma „Schwarz“). Procesinės viešosios tvarkos aspektą apibrėžia fundamentalūs principai, nustatantys ginčų sprendimo tvarkos imperatyvius reikalavimus (pvz., res judicata principo galia, teisė būti išklausytam, teisė į nešališką procesą). Pareiškėjo skunde dėstomi teiginiai, kaip minėta pirmiau, suponuoja, jog jis de jure įrodinėja Arbitražo teismo papildomo ir patikslinto sprendimo neatitikimą procesinei viešajai tvarkai, be kita ko, imperatyvioms KAĮ nuostatoms.

27Papildomo sprendimo arbitražo priėmimo teisiniai pagrindai įvardinti KAĮ 45 straipsnyje. Atsižvelgiant į skunde keliamų klausimų pobūdį, nagrinėjamu atveju būtina atsižvelgti į arbitražo teismų sprendimų, priimtų analogišku teisiniu pagrindu, atitinkančiu nustatytą 1985 m. Jungtinių Tautų Tarptautinės prekybos teisės komisijos pavyzdinio įstatymo dėl tarptautinio komercinio arbitražo su vėlesniais pakeitimais ir papildymais 33 straipsnyje, teisminės kontrolės, vykdomos užsienio šalyse, praktiką. Joje išskiriama, kad arbitražo teismo sprendimas gali būti tikslinamas ar priimamas papildomas sprendimas, kai siekiama ištaisyti skaičiavimo klaidas, sprendimo surašymo / rengimo metu padarytas rašymo klaidas, taip pat panašaus pobūdžio klaidas, kurias padaro šalys (pvz., neįtraukia dalies išlaidų į sąskaitą), tačiau jos perkeliamos į sprendimą (žr. CLOUT (angl. Case Law on UNCITRAL texts) bylas Nr. 625, 208). Šiuo klausimu taip pat išaiškinta, kad taisydamas sprendimo klaidas arbitražo teismas negali taisyti fakto ar / ir teisės klaidų, atlikti kitokius taisymus, kurie pakeistų sprendimo turinį bei esmę (žr. CLOUT bylą Nr. 663; Štutgarto apeliacinio teismo 2001 m. gruodžio 20 d. sprendimą byloje Nr. 1 Sch 13/01; Drezdeno apeliacinio teismo 2000 m. gruodžio 11 d. sprendimą byloje Nr. 11 SchH 01/00). Taigi Arbitražo teismo priimtas papildomas sprendimas galėtų būti naikinamas dėl prieštaravimo procesinei viešajai tvarkai, be kita ko, imperatyvioms KAĮ nuostatoms, jeigu juo būtų keičiamas galutinio arbitražo teismo sprendimo turinys faktų ir teisės klausimų aspektais, t. y. atliekama sprendimo revizija.

28Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad suinteresuotas asmuo UAB „ATC Baltic“, remdamasis Sutartyje įtvirtinta arbitražine išlyga, kreipėsi į Lietuvos arbitražo teismą su ieškiniu prašydamas priteisti iš pareiškėjo UAB „Biocotech Baltic“ 151 920,50 Lt pagrindinę skolą ir 5 529,90 Lt delspinigių. Pareikštų reikalavimų pagrindu suinteresuotas asmuo nurodė aplinkybes, kad vykdydamas Sutartį suteikė pareiškėjui paslaugų ir pardavė jam prekių už 321 920,50 Lt, tačiau jis atsiskaitė tik iš dalies – sumokėjo 170 000 Lt. Arbitražo teismas, išnagrinėjęs šalių paaaiškinimus ir pateiktus įrodymus, 2014 m. kovo 28 d. sprendimu ieškinį tenkino iš dalies: priteisė iš pareiškėjo suinteresuotam asmeniui 36 300 Lt skolą, 1 321,32 Lt delspinigių ir kitas išvestines sumas, t. y. bylinėjimosi išlaidas ir procesines palūkanas. Iš Arbitražo teismo sprendimo motyvuojamosios dalies matyti, kad arbitras pripažino suinteresuotą asmenį turint teisę į 242 000 Lt skolos (parduotų prekių kainos) apmokėjimą (Sutarties III dalies 2.3 punktas): konstatuotas prekių perdavimas ir jų atitikimas kokybės reikalavimams. Nepaisant to, sprendimu iš pareiškėjo, kaip nurodyta, suinteresuotam asmeniui buvo priteista ne 72 000 Lt skola (242 000 Lt – 170 000 Lt), bet 36 300 Lt. Jam iškėlus klausimą dėl papildomo sprendimo priėmimo, Arbitražo teismas pripažino padaręs aritmetinę ir apsirikimo klaidą, nes nepriteisė iš pareiškėjo 35 700 Lt skolos dalies (242 000 Lt – 170 000 Lt – 36 300 Lt). Remdamasis tuo, Arbitražo teismas papildomai iš pareiškėjo suinteresuotam asmeniui priteisė 35 700 Lt ir perskaičiavo priteistus delspinigius. Be to, Arbitražo teismas iš pareiškėjo suinteresuotam asmeniui papildomai priteisė 3 000 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti. Pagal arbitražo bylos Nr. 1-6/2013 medžiagą jų paskirstymo klausimas 2014 m. kovo 28 d. sprendime nespręstas, nors suinteresuotas asmuo įrodymus apie turėtas bylinėjimosi išlaidas pateikė iki posėdžio pradžios, t. y. arbitražo bylos išnagrinėjimo iš esmės pabaigos.

29Aptartos faktinės aplinkybės implikuoja, kad 2014 m. balandžio 22 d. priimtu papildomu ir patikslintu sprendimu Arbitražo teismas nepakeitė 2014 m. kovo 28 d. sprendimo bei nenustatė apeliantui daugiau prievolių nei nustatyta sprendimu (CPK 185 straipsnis). Papildomo sprendimo priėmimas negali būti traktuojamas kaip apeliacinis procesas dėl 2014 m. kovo 28 d. sprendimo ar kitokios formos jo revizija. Dėl to nėra teisinio pagrindo sutikti su pareiškėjo teiginiais ir pripažinti, kad papildomu ir patikslintu sprendimu buvo paneigtas 2014 m. kovo 28 d. sprendimas ar arbitras viršijo jam suteikto mandato galias. Šio sprendimo priėmimo procedūra atlikta pagal KAĮ nustatytus reikalavimus, pareiškėjui suteikta teisė išsakyti savo nuomonę dėl pagrindų papildomam sprendimui priimti buvimo, o arbitras pateikė aiškius motyvus. Taigi arbitražo proceso sąžiningumas ir atvirumas, vykdydamas pagal KAĮ imperatyvus buvo užtikrintas. Šių argumentų kontekste teisėjų kolegija išskiria, kad nemato priežasties konstatuoti Arbitražo teismo sprendimo prieštaravimą viešajai tvarkai ir pagal materialųjį aspektą.

30Dėl išdėstytų argumentų teisėjų kolegija konstatuoja, kad pareiškėjo nurodomi faktinis ir teisinis pagrindai nepatvirtina Arbitražo teismo 2014 m. balandžio 22 d. papildomo ir patikslino sprendimo ydingumo ir jo prieštaravimo Lietuvos Respublikos viešajai tvarkai. Remdamasi tuo, teisėjų kolegija atsisako tenkinti pareiškėjo skundą ir panaikinti Arbitražo teismo 2014 m. balandžio 22 d. papildomą ir patikslintą sprendimą. Atmetus skundą, naikinama Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. gegužės 26 d. nutartimi taikyta laikinoji apsaugos priemonė – apskųsto Arbitražo teismo sprendimo vykdymo sustabdymas (CPK 149 straipsnio 1 dalis).

31Atsiliepime į skundą suinteresuotas asmuo prašo pareiškėjui skirti baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis. Nenustačiusi pareiškėjo veiksmuose – teikiant skundą bei prašant stabdyti Arbitražo teismo 2014 m. balandžio 22 d. papildomo ir patikslinto sprendimo vykdymą, nesąžiningumo ar sąmoningo veikimo prieš teisingą ir greitą bylos išnagrinėjimą požymių, teisėjų kolegija nurodyto prašymo netenkina (CPK 95 straipsnio 2 dalis). Vien tik aplinkybė, kad skundas pripažintas nepagrįstu, nereiškia, jog jį pareiškėjas padavė kitu tikslu nei siekdamas apginti savo interesus.

32Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos komercinio arbitražo įstatymo 50 straipsniu, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 301 straipsnio 5 dalimi,

Nutarė

33atsisakyti panaikinti Lietuvos arbitražo teismo 2014 m. balandžio 22 d. papildomą ir patikslintą sprendimą, priimtą arbitražo byloje Nr. 1-6/2013.

34Panaikinti Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. gegužės 26 d. nutartimi taikytą laikinąją apsaugos priemonę.

35Netenkinti suinteresuoto asmens uždarosios akcinės bendrovės „ATC Baltic“ prašymo skirti pareiškėjui uždarajai akcinei bendrovei „Biocotech Baltic“ baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. rašytinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal... 3. Teisėjų kolegija... 4. I. Ginčo esmė... 5. Pareiškėjas (atsakovas arbitražo byloje) UAB „Biocotech Baltic“ ir... 6. Suinteresuotas asmuo kreipėsi į Lietuvos arbitražo teismą (toliau – ir... 7. Arbitražo teismas 2014 m. kovo 28 d. sprendimu suinteresuoto asmens ieškinį... 8. Suinteresuotas asmuo pateikė arbitražo teismui prašymą priimti papildomą... 9. II. Arbitražo teismo sprendimo esmė... 10. Arbitražo teismas 2014 m. balandžio 22 d. papildomu ir patikslintu sprendimu... 11. Arbitražo teismas nurodė, kad 2014 m. kovo 28 d. sprendime pripažinta... 12. III. Skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 13. Skunde pareiškėjas UAB „Biocotech Baltic“ prašo panaikinti Arbitražo... 14. Arbitražo teismas, tenkindamas suinteresuoto asmens prašymą, iš esmės... 15. Atsiliepime į skundą suinteresuotas asmuo UAB „ATC Baltic“ prašo skundo... 16. Apeliantas nepateikė jokių įrodymų, kurie pagrįstų, kad jo skundžiamas... 17. 2014 m. kovo 28 d. sprendime Arbitražo teismas pripažino, kad apeliantas... 18. Apelianto veiksmai rodo jo piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis, t. y.... 19. Teisėjų kolegija... 20. IV. Lietuvos apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 21. Šioje byloje pateiktame skunde keliamas nacionalinio arbitražo teismo... 22. Paduotame skunde pareiškėjas teigia, kad Arbitražo teismo papildomas... 23. Dėl arbitražo teismo sprendimo prieštaravimo viešajai tvarkai ir KAĮ... 24. KAĮ 50 straipsnio 3 dalies 6 punkte numatyta, kad Lietuvos apeliacinis teismas... 25. Kasacinio teismo formuojamoje teisės aiškinimo ir taikymo praktikoje... 26. Iš nurodyti aišku, kad nacionalinio arbitražo teismo sprendimas turėtų... 27. Papildomo sprendimo arbitražo priėmimo teisiniai pagrindai įvardinti KAĮ 45... 28. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad suinteresuotas asmuo UAB „ATC Baltic“,... 29. Aptartos faktinės aplinkybės implikuoja, kad 2014 m. balandžio 22 d. priimtu... 30. Dėl išdėstytų argumentų teisėjų kolegija konstatuoja, kad pareiškėjo... 31. Atsiliepime į skundą suinteresuotas asmuo prašo pareiškėjui skirti baudą... 32. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 33. atsisakyti panaikinti Lietuvos arbitražo teismo 2014 m. balandžio 22 d.... 34. Panaikinti Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. gegužės 26 d. nutartimi... 35. Netenkinti suinteresuoto asmens uždarosios akcinės bendrovės „ATC...