Byla B2-1425-413/2017

1Kauno apygardos teismo teisėjas Gintautas Koriaginas,

2sekretoriaujant Tomui Pavilioniui,

3dalyvaujant suinteresuoto asmens L. K. individualios įmonės „Talka“ administratoriaus įgaliotam asmeniui K. B.,

4viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „E. G. LT“ skundą dėl kreditorių susirinkimo nutarimų pripažinimo negaliojančiais, suinteresuoti asmenys uždaroji akcinė bendrovė „Reverta“, uždaroji akcinė bendrovė „Skirnuva“, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Alytaus skyrius, Valstybės įmonė Turto bankas, uždaroji akcinė bendrovė „Ekskomisarų biuras“, uždaroji akcinė bendrovė „Litesko“ filialas „Alytaus energija“, uždaroji akcinė bendrovė „Vilniaus energija“ Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, uždaroji akcinė bendrovė „Vlantana“.

5Teismas

Nustatė

62016 m. lapkričio 14 d. įvyko pakartotinis bankrutavusios L. K. individualios įmonės „Talka“ (toliau – BIĮ „Talka“ arba Įmonės) kreditorių susirinkimas, kuriame buvo balsuojama aštuoniais darbotvarkės klausimais. 4-uoju darbotvarkės klausimu buvo sprendžiama dėl administratoriaus atskaitos už laikotarpį nuo 2016 m. vasario 19 iki 2016 m. lapkričio 7 d. tvirtinimo, o 7-uoju darbotvarkės klausimu – dėl administravimo išlaidų sąmatos ir atlyginimo administratoriui tvirtinimo. Minėtais darbotvarkės klausimais, balsų dauguma balsuojant „prieš“, nebuvo patvirtinta nei administratoriaus ataskaita, nei administravimo išlaidų sąmata.

7BIĮ „Talka“ kreditorius UAB ‚E. G. LT“ kreipėsi į teismą, prašydamas:

81) panaikinti 2016 m. lapkričio 14 d. pakartotinio kreditorių susirinkimo 4-uoju ir 7-uoju darbotvarkės klausimais priimtus nutarimus;

92) patvirtinti administratoriaus atskaitą apie bankroto bylos eigą už laikotarpį nuo 2016 m. vasario 19 d. iki 2016 m. lapkričio 7 d. bei administravimo išlaidų sąmatą ir atlyginimą administratoriui.

10Pareiškėjas nurodė, kad ginčijami nutarimai nebuvo priimti todėl, kad didžiausias įmonės kreditorius UAB „Skirnuva“, turintis 50,04 proc. balsų, balsavo „prieš“. Pareiškėjo nuomone, toks UAB „Skirnuva“ balsavimas buvo nulemtas aplinkybės, kad Kauno apygardos teisme yra užvesta civilinė byla (civilinės bylos Nr. e2-2118-259/2016), kurioje siekiama nuginčyti UAB „Skirnuva“ kreditorinį reikalavimą BIĮ „Talka“ bankroto byloje. Todėl, anot pareiškėjo, šis kreditorius yra suinteresuotas tokiu būdu daryti spaudimą BIĮ „Talka“ administratoriui bei apriboti jo galimybes ginti įmonės ir visų jos kreditorių interesus. Palikus galioti skundžiamus sprendimus, būtų paneigtas visų kreditorių interesų tenkinimo principas, kadangi būtų tenkinami tik didžiausio įmonės kreditoriaus interesai, dėl ko bankroto administratorius negalėtų sklandžiai atlikti įmonės bankroto administravimo procedūrų ir vykdyti savo funkcijų reikšdamas reikalavimus teismuose ginti sąžiningų kreditorių interesus. Kadangi pakartotinai kreditorių susirinkime sprendžiant tuos pačius klausimus tikėtina, kad BUAB „Skirnuva“ pozicija nepasikeis, kreditoriaus nuomone, šiuo atveju teismas turėtų taikyti išimtį ir panaikinus 2016 m. lapkričio 14 d. kreditorių susirinkime 4-uoju ir 7-uoju klausimais priimtus sprendimus, patvirtinti šiuos darbotvarkės punktus savo iniciatyva.

11Atsiliepimu į skundą bankroto administratorius prašo pareiškėjo skundą tenkinti. Nurodo, kad dar 2016 m. vasario 1 d. kreditorių komiteto posėdžiui buvo pateiktas administravimo išlaidų sąmatos projektas 87 225 Eur sumai (su PVM). Pateikta sąmata komitete nebuvo patvirtinta, o 2016 m. vasario 19 d. kreditorių susirinkimas patvirtino 39 930,00 Eur dydžio (su PVM) administravimo išlaidų sąmatą. Įmonės bankrotas pripažintas tyčiniu, todėl, vadovaujantis Lietuvos Respublikos vyriausybės 2014 m. liepos 9 d. nutarimo Nr. 647 „Dėl bankroto administratorių atrankos taisyklių patvirtinimo“ 14.2, 10-12 punktais, bankrutavusio įmonės dydis didinamas vienu dydžiu. Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. balandžio 27 d. nutarimo Nr. 415 „Bankroto administravimo išlaidų rekomendacinių dydžių sąrašą”, BIĮ „Talka“ administravimo išlaidų sąmata skaičiuotina kaip didelei įmonei – 185 MMA arba 70 300 Eur be PVM (185 x 380 Eur), tačiau administratorius prašo patvirtinti tik 21 500 Eur (be PVM) dydžio išlaidas. Pagal minėtą Vyriausybės nutarimą per visa bankroto laikotarpį BIĮ „Talka“ bankroto administratoriaus minimalus atlyginimas (kuomet nėra jokio turto ir civilinių bylų) sudaro 40 MMA arba 15 200 Eur (40 x 380Eur) be PVM. Priemoka už bankroto metu gautas įplaukas (pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 balandžio 27 d. nutarimo Nr. 415 2 priedą) administratoriui sudaro 11 682,72 Eur be PVM. Jeigu bankroto eigoje bus gautos papildomos įplaukos, kreditorių susirinkimui bus teikiama tvirtinti papildoma sąmata. Priemokos už įmonei iškeltų bylų ir jos pareikštų civilinių ieškinių sudėtingumą ir skaičių Pb, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Teisingumo Ministro 2015 m. kovo 19 d. Įsakymu Nr.1R-77 Dėl teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymo,, Dėl rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo“ pakeitimo (Bankroto administratoriaus paruošti dokumentai), neviršijant nustatytų leistinų maksimalių dydžių sudaro 5 900 Eur be PVM. Teisinės paslaugoms pagal sutartį su advokatų bendrija ir advokatais pagrinde apima teisminius ginčus dėl BIĮ „Talka” bankroto pripažinimo tyčiniu ir dėl šios priežasties visų sutarčių, turėjusių įtakos įmonės nemokumui, pripažinimo niekinėmis ir restitucijos taikymo, dėl ko sąmatoje buvo numatyta 7 650 Eur be PVM dydžio išlaidos. Be to, buvo gautos advokatų bendrijos pastabos, pagal kurias prašoma papildomai įtraukti atliktus darbus 2450 Eur be PVM ir numatomų teisinių paslaugų preliminari sąmata 5 100 Eur be PVM. Iš viso sąmatoje ir balsavimo raštu biuleteniuose buvo numatyta teisinėms paslaugoms 15 200 Eur suma be PVM. Vadovaudamasis minėtais skaičiavimais, administratorius nurodo, kad bendra tvirtintina sąmata sudarytų 84 079,09 Eur su PVM. Administratorius pažymėjo, kad 2016 m. gruodžio 6 d. kreditorių susirinkime buvo patvirtinta administratoriaus ataskaita už laikotarpį nuo 2016 m. vasario 9 d. iki 2016 m. lapkričio 14 d. su naujomis pastabomis, todėl pareiškėjo reikalavimas dėl skundžiamo nutarimo 4-uoju darbotvarkės klausimu (ne)teisėtumo tapo nebeaktualus.

12Atsiliepimu į skundą suinteresuotas asmuo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Alytaus skyrius (toliau ir VSDFV Alytaus skyrius) prašo pareiškėjo skundą atmesti. Pažymi, kad 2016 m. gruodžio 6 d. įvykusiame BIĮ „Talka“ kreditorių susirinkime balsų dauguma buvo patvirtinta administratoriaus atlikto darbo ataskaita apie bankroto bylos eigą už laikotarpį nuo 2016 m. vasario 9 d. iki 2016 m. lapkričio 14 d., nepatvirtinta faktiškai apmokėtų teisinių išlaidų 6 175 Eur suma, o patvirtinta tik sąmatoje numatyti 300 Eur, ir iš bendrų išlaidų išbrauktos privalomojo kvalifikacijos kėlimo ir asociacijos išlaidos – 979,41 Eur.

13Dėl 7-uoju darbotvarkės klausimu priimto sprendimo kreditorius nurodo, kad taip pat balsavo „prieš“, pažymėdamas, kad 2016 m. vasario 9 d. kreditorių susirinkimas jau patvirtino administravimo išlaidas laikotarpiui nuo 2012 m. gruodžio 21 d. iki įmonės išregistravimo iš Juridinių asmenų registro. Administratorius neįrodė papildomų lėšų skyrimo būtinybės. Be to, už minėtą sprendimą balsavo 90,84 proc. kreditorinių reikalavimų turintys kreditoriai, o patvirtintos administravimo išlaidų sąmatos suma yra pakankama, kad administratorius atliktų savo pareigas tinkamai, kartu tinkamai gintų ir kreditorių interesus.

14Atsiliepimu į skundą suinteresuotas asmuo BUAB „Skirnuva“ prašo pareiškėjo skundą atmesti. Nurodo, kad skundo argumentai yra deklaratyvūs ir niekuo nepagrįstu. Kreditorius turi pilną teisę susirinkimuose balsuoti pagal savo įsitikinimus. Pažymi, kad „prieš“ 4-uoju darbotvarkės klausimu teiktą siūlymą balsavo 64,26 proc. (3 kreditoriai iš 9 balsavusių) raštu balsavusių kreditorių. Tuo tarpu 7-uoju darbotvarkės klausimu priimtas sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas, kadangi už jį balsavo 90,84 proc., t. y. 7 kreditoriai iš 9 balsavusių. Be to, 2016 m. gruodžio 6 d. įvykęs BIĮ „Talka“ kreditorių susirinkimas patvirtino administratoriaus darbo ataskaitą apie bankroto bylos eigą už laikotarpį nuo 2016 m. vasario 19 d. iki 2016 m. lapkričio 14 d., nepatvirtindamas faktiškai apmokėtų teisinių išlaidų 6 175 Eur, o tik sąmatoje numatytus 3000 Eur ir iš bendrųjų išlaidų išbraukė privalomojo kvalifikacijos kėlimo ir asociacijos išlaidas 979,41 Eur. Esant tokiai situacijai iš dalies išnyko ginčas dėl dalies reikalavimų, todėl tenkinti pareiškėjo skundo nėra pagrindo. Kreditoriaus nuomone, pareiškėjas skunde nenurodė jokių aplinkybių, kad suinteresuotas asmuo tiek kreditorių, tiek pačios įmonės atžvilgiu veiktų piktybiškai, kartu nepateikė ir jokių įrodymų, kad suinteresuotas asmuo siekia apriboti administratoriaus galimybes ginti įmonės ir jos kreditorių interesus. Pažymi, kad pareiškėjo nurodyta BUAB „Skirnuva“ atžvilgiu užvesta civilinė byla neturi teisinės reikšmės sprendžiant kreditorių susirinkimo protokolo 4-o ir 7-o punktų teisėtumo klausimą.

15Atsiliepimu į skundą suinteresuotas asmuo UAB „Vilniaus energija“ su pareiškėjos skundu sutinka iš dalies. Nurodo, kad vykusiame pakartotiniame kreditorių susirinkime suinteresuotas asmuo balsavo „už“ 4-uoju darbotvarkės klausimu pateiktą siūlymą, todėl šioje dalyje skundą palaiko. Tuo tarpu su skundo dalimi dėl 7-ojo darbotvarkės klausimo nesutinka. Nurodo, kad balsavo „prieš“ administravimo sąmatos tvirtinimą, todėl ne vien tik UAB „Skirnuva“ balsai nulėmė minėto sprendimo priėmimą.

16Atsiliepimu į skundą Valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Kauno teritorinis skyrius nurodo, kad pritaria savo atstovo išreikštai pozicijai balsuojant 2016 m. lapkričio 14 d. pakartotinio kreditorių susirinkimo metu.

17Teismo posėdžio metu BIĮ „Talka“ bankroto administratoriaus įgaliotas asmuo palaikė savo poziciją išdėstytą atsiliepime 7- uoju darbotvarkės klausimu dėl administravimo išlaidų sąmatos patvirtinimo, tačiau, pripažinęs, kad 2016 m. gruodžio 6 d. įvykusiame kreditorių susirinkime buvo patvirtinta administratoriaus atskaita už laikotarpį dėl kurio nagrinėjamu atveju kilo ginčas, nebepalaikė skundo dalyje dėl spendimo 4-uoju darbotvarkės klausimu.

18Skundas tenkintinas iš dalies

19Bylos ir teismų informacinės sistemos Liteko duomenimis nustatyta, kad Kauno apygardos teismo 2009 m. rugpjūčio 30 d. nutartimi L. K. IĮ „Talka” iškelta bankroto byla.

202016 m. lapkričio 14 d. įvyko pakartotinis BIĮ „Talka“ kreditorių susirinkimas, kuriame ginčijamais 4-uoju darbotvarkės klausimu buvo sprendžiama dėl administratoriaus atskaitos už laikotarpį nuo 2016 m. vasario 19 iki 2016 m. lapkričio 7 d. tvirtinimo, o 7-uoju darbotvarkės klausimu – dėl administravimo išlaidų sąmatos ir atlyginimo administratoriui tvirtinimo. Minėtais darbotvarkės klausimais kreditoriams balsų dauguma balsuojant „prieš“, nebuvo patvirtinta nei administratoriaus ataskaita, nei administravimo išlaidų sąmata.

21Įmonių bankroto įstatymo (ĮBĮ) 24 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad kreditorių susirinkimo nutarimai privalomi visiems kreditoriams, tačiau kreditorius, nesutikdamas su balsų dauguma priimtais nutarimais, turi teisę apskųsti juos teismui (ĮBĮ 24 straipsnio 5 dalis).

22Pareiškėjas UAB „E. G. LT“ ginčija minėto kreditorių susirinkimo 4 – uoju ir 7 – uoju darbotvarkės klausimais priimtų nutarimų teisėtumą, teigdamas, kad skundžiami nutarimai buvo priimti didžiausio kreditoriaus UAB „Skirnuva“ (turinčio 50,04 proc. balsų) balsų įtaka. Pareiškėjo nuomone, tokį balsavimą lėmė Kauno apygardos teisme nagrinėjamas ginčas, kuriame siekiama nuginčyti BUAB „Skirnuva“ kreditorinį reikalavimą (civilinė byla Nr. e2-2118-259/2016).

23Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad nagrinėjant skundus dėl kreditorių susirinkimo (kreditorių komiteto) nutarimų teisėtumo, reikia patikrinti, ar buvo laikytasi ĮBĮ ir kreditorių susirinkimo nustatytos susirinkimo sušaukimo, kreditorių dalyvavimo, nustatytos susirinkimo darbotvarkės klausimų nagrinėjimo, balsavimo ir nutarimų priėmimo tvarkos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. birželio 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-286/2007), nes šie procedūrų veiksmai reikšmingi ir gali lemti neteisėtų nutarimų priėmimą. Teismas, nustatęs esminius procedūrinius pažeidimus, galėjusius lemti neteisėtų nutarimų priėmimą, taip pat nustatęs, kad priimti nutarimai prieštarauja imperatyviosioms ĮBĮ, kitų įstatymų normoms, CK 1.5 straipsnyje įtvirtintiems principams ir dėl to pažeidžia bankrutuojančios įmonės, jos kreditorių teisėtus interesus, kreditorių susirinkimo nutarimus panaikina (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. sausio 6 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-112/2012; Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. vasario 11 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-291/2014).

24Taigi nurodytos ĮBĮ normos ir teisminė praktika suponuoja išvadą, kad kreditorių susirinkimo nutarimai gali būti naikinami dviem pagrindais: pirma, dėl esminių procedūrinių pažeidimų, susijusių su kreditorių susirinkimo (kreditorių komiteto) nutarimo priėmimu, padarymu, galėjusiu nulemti neteisėtą tokio nutarimo turinį; antra, dėl materialinių aspektų (turinio) neteisėtumo, kuris pasireiškia imperatyvių įstatymo nuostatų pažeidimu, prieštaravimu teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principams (CK 1.5 str.) bei kreditorių ar/ir pačios bankrutuojančios (bankrutavusios) įmonės interesų esminiu pažeidimu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. lapkričio 30 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-486/2010; Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. gruodžio 6 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1438/2012; 2012 m. sausio 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-196/2012; kt.).

25Byloje nėra ginčo dėl aplinkybės, jog priimant ginčijamus nutarimus buvo laikytasi ĮBĮ ir kreditorių susirinkimo nustatytos susirinkimo sušaukimo, dalyvavimo, darbotvarkės klausimų nagrinėjimo, balsavimo ir nutarimų priėmimo tvarkos. Teismas tokių pažeidimų taip pat nenustatė, todėl spręstina, kad kreditorių susirinkimo procedūra nebuvo pažeista.

26Nagrinėjamu atveju ginčas kilo dėl pakartotiniame kreditorių susirinkime nepatvirtintos bankroto administratoriaus atskaitos už laikotarpį nuo 2016 m. vasario 19 d. iki 2016 m. lapkričio 7 d. ir administravimo išlaidų sąmatos bei atlyginimo administratoriui nustatymo.

27Dėl administratoriaus veiklos atskaitos tvirtinimo

28ĮBĮ 23 straipsnyje nustatyta kreditorių susirinkimo teisė reikalauti, kad administratorius pateiktų savo veiklos ataskaitas ir jas tvirtinti. Pagal IBI nuostatas, administratoriaus ataskaitos patvirtinimas ar nepatvirtinimas tiesiogiai jokių teisinių padarinių nesukelia, tačiau, atsižvelgiant į ĮBĮ 11 straipsnio 3 dalies 25 punkto, 23 straipsnio 4 punkto, 24 straipsnio 1 dalies nuostatas, darytina išvada, kad administratoriaus ataskaitos patvirtinimas reiškia kreditorių pritarimą administratoriaus veiklai ar jo veiklos daliai, dėl kurios tvirtinama ataskaita.

29Nagrinėjamu atveju 2016 m. lapkričio 14 d. įvykusiame pakartotiniame BIĮ „Talka“ kreditorių susirinkime, 4-uoju darbotvarkės klausimu dėl administratoriaus ataskaitos apie bankroto bylos eigą už laikotarpį nuo 2016 m. vasario 19 d. iki 2016 m. lapkričio 7 d. patvirtinimo, daugumai kreditorių (64,26 proc.) balsavus „prieš“, buvo nutarta pagal BUAB „Skirnuva“ pastabas šį klausimą pakartotinai svarstyti 2016 m. gruodžio 10 d. kreditorių susirinkime, papildant ataskaitą iškeltomis pastabomis, kartu priimant dėmėn valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Alytaus skyriaus ir AB Turto bankas pastabas (b. l. 46).

30Sprendžiant priimto nutarimo pagrįstumo ir teisėtumo klausimą, iš VSDFV Alytaus skyriaus kartu su atsiliepimu į skundą pateikto 2016 m. gruodžio 6 d. įvykusio BIĮ „Talka“ kreditorių susirinkimo protokolo matyti, kad 4-uoju darbotvarkės klausimu buvo sprendžiamas klausimas dėl papildytos administratoriaus ataskaitos apie bankroto bylos eigą už laikotarpį nuo 2016 m. vasario 19 d. iki 2016 m. lapkričio 14 d. pagal kreditorių pastabas patvirtinimo, kurią kreditorių susirinkimas patvirtino, atsisakydamas tvirtinti faktiškai apmokėtas 6175 Eur išlaidas už teisines paslaugas, patvirtindamas tik sąmatoje numatytus 3 000 Eur, taip pat iš bendrųjų išlaidų išbraukė privalomo kvalifikacijos kėlimo ir asociacijos išlaidas 979,41 Eur sumai (b. l. 101-102). Teismas neturi duomenų, kad priimtas nutarimas būtų apskųstas, todėl darytina išvada, kad jis yra įsiteisėjęs.

31Taigi, nustačius, kad klausimas dėl administravimo ataskaitos tvirtinimo jau yra išspręstas 2016 m. gruodžio 6 d. kreditorių susirinkime, t. y. kreditoriams patvirtinus administratoriaus atskaitą už laikotarpį nuo 2016 m. vasario 19 d. iki 2016 m. lapkričio 14 d. su tam tikromis išlygomis, kurių administratorius neginčija, yra pagrindas spręsti, kad šiuo atveju neliko ginčo dėl ataskaitos (ne)patvirtinimo, todėl pareiškėjo reikalavimas dėl skundžiamo kreditorių susirinkimo nutarimo, priimto 4-uoju darbotvarkės klausimu, panaikinimo atmestinas kaip nepagrįstas.

32Dėl administravimo išlaidų sąmatos ir administratoriaus atlyginimo tvirtinimo

33BIĮ „Talka“ 2016 m. lapkričio 14 d. pakartotiniame kreditorių susirinkime 7-uoju darbotvarkės klausimu, 90,84 proc. balsų dauguma buvo nutarta netvirtinti administratoriaus pateiktos patikslintos administravimo išlaidų sąmatos 84 079,09 Eur dydžiui už laikotarpį nuo 2012 m. lapkričio 21 d. iki įmonės išregistravimo iš Juridinių asmenų registro. Minėtu klausimu „prieš“ balsavo kreditoriai: AS „Reverta“, AB „Swedbank“, BUAB „Skirnuva“, AB „Turto bankas“ (su pastaba), UAB „Litesko“ filialas „Alytaus energija“, UAB „Vilniaus energija“, t. y. 6 kreditoriai iš 9 balsavusiųjų kreditorių susirinkime.

34Pareiškėjo nuomone, administravimo išlaidų sąmatos nepatvirtinimą lėmė didžiausio įmonės kreditoriaus UAB „Skirnuva“ balsai, kuris tokiu būdu siekė patenkinti tik savo interesus, taip apribodamas administratoriaus galimybes sklandžiai atlikti administravimo procedūras ir tinkamai vykdyti savo funkcijas, reikšti reikalavimus teismuose ir ginti sąžiningų kreditorių interesus.

35ĮBĮ 23 straipsnio 5 punktas įtvirtina kreditorių susirinkimo teisę tvirtinti administravimo išlaidų sąmatą, taip pat ją ir keisti. ĮBĮ 36 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad kreditorių susirinkimas tvirtina, keičia administravimo išlaidų sąmatą ir nustato disponavimo administravimo išlaidomis tvarką. Klausimų, susijusių su administravimo išlaidomis, sprendimas priklauso kreditorių susirinkimo, bet ne teismo kompetencijai. Teismas nevykdo bankroto administravimo procedūrų ir savo sprendimais paprastai negali išspręsti klausimų, kurie priskirtini kitų bankroto teisinių santykių dalyvių kompetencijai. Teismo įgalinimai spręsti tam tikrus su bankroto procesu susijusius klausimus gali atsirasti dviem pagrindais: kai jie aiškiai nurodyti įstatyme, arba kai teismas nustato, kad kreditorių susirinkimas neįgyvendina įstatymu jam patikėtos kompetencijos, ir toks kompetencijos neįgyvendinimas gali pažeisti kreditorių interesus bei trukdyti bankroto bylos eigai. Nustačius, jog kreditorių susirinkimas vengia įgyvendinti savo kompetenciją, siekiant bankroto procedūrų efektyvumo, tam tikrus klausimus, kuriuos įstatymas priskiria kreditorių susirinkimo kompetencijai, gali išspręsti bankroto bylą nagrinėjantis teismas (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. kovo 1 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-387/2012). Teismų praktikoje taip pat laikomasi nuostatos, kad kreditorių susirinkimo nutarimu negalima sukurti tokios situacijos, kad bankroto administratorius, vykdydamas jam pavestas funkcijas, būtų teisinio neapibrėžtumo situacijoje dėl to, ar jo patirtos išlaidos kreditorių susirinkimo bus patvirtintos. Kreditorių susirinkimas, tvirtindamas administravimo išlaidų sąmatą, turi nustatyti tokias administravimo išlaidų ribas, kurios leistų administratoriui sklandžiai atlikti administravimo procedūras ir netrikdytų bankroto bylos nagrinėjimo eigos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. lapkričio 30 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-486/2010). Pagal administratoriaus pateiktus ir pagrįstus paskaičiavimus kreditorių susirinkimas patvirtina visų rūšių administravimo išlaidas a priori, bet ne post factum ir remdamasis patvirtinta išlaidų sąmata administratorius vykdo bankroto procedūras (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. rugpjūčio 1 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-2045/2011). Tai reiškia, kad administravimo išlaidų sąmatos tvirtinimas yra ne tik kreditorių susirinkimo teisė, bet ir pareiga, todėl teismas, nustatęs, kad kreditoriai nepagrįstai jos neįgyvendina, turėtų teisę pats išspręsti administravimo išlaidų sąmatos tvirtinimo klausimą.

36ĮBĮ 36 straipsnio 3 dalyje, reglamentuojančioje administravimo išlaidų sudėtį, nustatyta, kad bankroto administravimo išlaidas sudaro atlyginimas administratoriui, įmonės darbuotojų, kuriems būtina dalyvauti bankroto procese, išskyrus dalyvaujančių ūkinėje komercinėje veikloje, su darbo santykiais susijusios išmokos, išlaidos įmonės auditui, turto įvertinimo, pardavimo, atliekų, užteršto dirvožemio ir grunto sutvarkymo bei kitos kreditorių susirinkimo patvirtintos išlaidos. Prie bankroto administravimo išlaidų negali būti priskiriamos išlaidos, susijusios su įmonės ūkine komercine veikla, išskyrus iš ūkinės komercinės veiklos gaunamų pajamų administratoriui už vadovavimą ūkinei komercinei veiklai mokamą atlyginimo dalį.

37Bylos duomenimis nustatyta, kad 2016 m. vasario 19 d. įvykusiame BIĮ „Talka“ kreditorių susirinkime buvo patvirtinta administravimo išlaidų sąmata laikotarpiui nuo 2012 m. lapkričio 21 d. iki įmonės išregistravimo iš Juridinių asmenų registro, kurią sudarė 20 000 Eur – administratoriaus atlyginimas plius PVM; teisinės išlaidos – 3000 Eur plius PVM; kitos administravimo išlaidos – 10 000 Eur plius PVM, iš viso 33 000 Eur plius PVM.

38Nagrinėjamu atveju 7-uoju darbotvarkės klausimu administratorius teikė tvirtinti patikslintą administravimo išlaidų sąmatą atsižvelgdamas į pasikeitusį teisinį reglamentavimą ir tai, kad įmonės bankrotas Kauno apygardos teismo 2015 m. gegužės 7 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-62-413/2015 pripažintas tyčiniu. Minėtu pagrindu bei vadovaujantis Lietuvos Respublikos vyriausybės 2014 m. liepos 9 d. nutarimo Nr. 647 „Dėl bankroto administratorių atrankos taisyklių patvirtinimo“ 14.2, 10-12 punktais, anot administratoriaus, vidutinė BIĮ „Talka“ turėtų būti pripažinta (laikoma) didele įmone, o perskaičiavus bankroto administravimo išlaidas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. balandžio 27 d. nutarimu Nr. 415, kurio pagrindu nustatytos rekomenduojamos administravimo išlaidos ir atlyginimo dydžiai administratoriams, administratoriaus paskaičiuotos ir pateiktos tvirtinti administravimo išlaidos padidėjo nuo kreditorių susirinkime patvirtintų 33 000 Eur plius PVM iki 84 079,09 Eur su PVM. Prašomas patvirtinti išlaidas sudaro: 21 500 Eur plius PVM kitos administravimo išlaidos, 32 782,72 Eur plius PVM bankroto administratoriaus atlyginimas ir 7 850 Eur plius PVM išlaidos už teisines paslaugas.

39Iš byloje pateiktų duomenų matyti, kad administratorius, teikdamas tvirtinti patikslintą administravimo išlaidų sąmatą, kartu pateikė ir detalų administravimo išlaidų sąmatos paskaičiavimą (b. l. 59-74).

40Atsižvelgiant į bankroto bylos trukmę (daugiau nei 7 metus), kreditorių skaičių (40) ir jų reikalavimų apimtį (bankroto bylos iškėlimo metu kreditoriniai reikalavimai balanso duomenimis sudarė – 1 525 684 Eur), turimo turto apimtis ir jo vertę bankroto bylos IĮ „Talka“ iškėlimo dienai (135 183 Eur), šio turto pardavimo procedūras, įvykusius ir tebevykstančius teisminius ginčus, valstybės nustatytus rekomendacinius administravimo išlaidų dydžius, yra pagrindas išvadai, kad bankroto administratoriaus nurodytos išlaidos atitinka administravimo išlaidų teisinę prigimtį ir paskirtį ĮBĮ 36 straipsnio 3 dalies prasme, neviršija 2016 m. balandžio 27 d. Vyriausybės nutarimu Nr. 145 nustatytų bankroto administravimo išlaidų rekomendacinių dydžių, todėl pripažintinos būtinomis bankroto procedūroms tinkamai atlikti.

41Aptartų aplinkybių pagrindu teismas konstatuoja, kad kreditorių susirinkimas nepagrįstai atsisakė tvirtinti administravimo išlaidų sąmatą, t. y. balsuodami „prieš“ kreditoriai nepateikė svarių argumentų, konkrečių pastabų ar alternatyvių nutarimo projektų dėl sąmatos patvirtinimo. Tuo tarpu bankroto administratoriaus nurodytos aplinkybės ir pateikti įrodymai yra pakankami spręsti, kad pateikta administravimo išlaidų sąmata yra tinkamai pagrįsta.

42Atsižvelgiant į tai, kad „prieš“ skundžiamo nutarimo projektą 7- uoju darbotvarkės klausimu balsavo dauguma susirinkime balsavusių kreditorių, tikėtina, kad grąžinus administravimo sąmatos tvirtinimo klausimą kreditorių susirinkimui svarstyti iš naujo, jų pozicija nepasikeis. Todėl, siekdamas užtikrinti bankroto procedūrų operatyvumą ir tinkamą atlikimą, teismas, atsižvelgdamas į vėliau įvykusio 2016 m. gruodžio 6 d. kreditorių susirinkimo sprendimus dėl atsisakymo tvirtinti 979,41 Eur dydžio privalomo kvalifikacijos kėlimo ir asociacijos išlaidas (minėtos išlaidos turėtų būti mokamos iš administratoriaus atlyginimo) ir su tuo sutikdamas nagrinėjamo ginčo kontekste, sprendžia, jog yra pagrindas patvirtinti bendrą 83 100 Eur su PVM (84 079 – 979) administravimo išlaidų sumą, iš kurių 20 520 Eur plius PVM – kitos administravimo išlaidos, 32 782 Eur plius PVM – bankroto administratoriaus atlyginimas ir 7 850 Eur plius PVM – teisinės paslaugos.

43Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 1 straipsnio 1 dalimi, 290-291 straipsniais, ĮBĮ 24 straipsniu, teismas

Nutarė

44pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „E. G. LT“ skundą tenkinti iš dalies.

45Panaikinti bankrutavusios L. K. individualios įmonės „Talka“ 2016 m. lapkričio 14 d. pakartotinio kreditorių susirinkimo nutarimą, priimtą 7-uoju darbotvarkės klausimu dėl administravimo išlaidų sąmatos tvirtinimo, ir patvirtinti L. K. individualios įmonės „Talka“ bankroto byloje administravimo išlaidų sąmatą – 83 100 Eur (aštuoniasdešimt tris tūkstančius vieną šimtą eurų), iš kurių atlyginimas administratoriui – 32 782 Eur (trisdešimt du tūkstančiai septyni šimtai aštuoniasdešimt du eurai) už laikotarpį nuo 2012 m. lapkričio 21 d. iki įmonės išregistravimo iš Juridinių asmenų registro.

46Kitą skundo dalį atmesti.

47Nutarties dalis dėl administratoriaus ataskaitos tvirtinimo per 7 dienas nuo jos priėmimo gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

48Kita nutarties dalis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo teisėjas Gintautas Koriaginas,... 2. sekretoriaujant Tomui Pavilioniui,... 3. dalyvaujant suinteresuoto asmens L. K. individualios... 4. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 5. Teismas... 6. 2016 m. lapkričio 14 d. įvyko pakartotinis bankrutavusios 7. BIĮ „Talka“ kreditorius UAB ‚E. G. LT“ kreipėsi... 8. 1) panaikinti 2016 m. lapkričio 14 d. pakartotinio kreditorių susirinkimo... 9. 2) patvirtinti administratoriaus atskaitą apie bankroto bylos eigą už... 10. Pareiškėjas nurodė, kad ginčijami nutarimai nebuvo priimti todėl, kad... 11. Atsiliepimu į skundą bankroto administratorius prašo pareiškėjo skundą... 12. Atsiliepimu į skundą suinteresuotas asmuo Valstybinio socialinio draudimo... 13. Dėl 7-uoju darbotvarkės klausimu priimto sprendimo kreditorius nurodo, kad... 14. Atsiliepimu į skundą suinteresuotas asmuo BUAB „Skirnuva“ prašo... 15. Atsiliepimu į skundą suinteresuotas asmuo UAB „Vilniaus energija“ su... 16. Atsiliepimu į skundą Valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos... 17. Teismo posėdžio metu BIĮ „Talka“ bankroto administratoriaus įgaliotas... 18. Skundas tenkintinas iš dalies... 19. Bylos ir teismų informacinės sistemos Liteko duomenimis nustatyta, kad Kauno... 20. 2016 m. lapkričio 14 d. įvyko pakartotinis BIĮ „Talka“ kreditorių... 21. Įmonių bankroto įstatymo (ĮBĮ) 24 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad... 22. Pareiškėjas UAB „E. G. LT“ ginčija minėto... 23. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad nagrinėjant skundus dėl kreditorių... 24. Taigi nurodytos ĮBĮ normos ir teisminė praktika suponuoja išvadą, kad... 25. Byloje nėra ginčo dėl aplinkybės, jog priimant ginčijamus nutarimus buvo... 26. Nagrinėjamu atveju ginčas kilo dėl pakartotiniame kreditorių susirinkime... 27. Dėl administratoriaus veiklos atskaitos tvirtinimo... 28. ĮBĮ 23 straipsnyje nustatyta kreditorių susirinkimo teisė reikalauti, kad... 29. Nagrinėjamu atveju 2016 m. lapkričio 14 d. įvykusiame pakartotiniame BIĮ... 30. Sprendžiant priimto nutarimo pagrįstumo ir teisėtumo klausimą, iš VSDFV... 31. Taigi, nustačius, kad klausimas dėl administravimo ataskaitos tvirtinimo jau... 32. Dėl administravimo išlaidų sąmatos ir administratoriaus atlyginimo... 33. BIĮ „Talka“ 2016 m. lapkričio 14 d. pakartotiniame kreditorių... 34. Pareiškėjo nuomone, administravimo išlaidų sąmatos nepatvirtinimą lėmė... 35. ĮBĮ 23 straipsnio 5 punktas įtvirtina kreditorių susirinkimo teisę... 36. ĮBĮ 36 straipsnio 3 dalyje, reglamentuojančioje administravimo išlaidų... 37. Bylos duomenimis nustatyta, kad 2016 m. vasario 19 d. įvykusiame BIĮ... 38. Nagrinėjamu atveju 7-uoju darbotvarkės klausimu administratorius teikė... 39. Iš byloje pateiktų duomenų matyti, kad administratorius, teikdamas tvirtinti... 40. Atsižvelgiant į bankroto bylos trukmę (daugiau nei 7 metus), kreditorių... 41. Aptartų aplinkybių pagrindu teismas konstatuoja, kad kreditorių susirinkimas... 42. Atsižvelgiant į tai, kad „prieš“ skundžiamo nutarimo projektą 7- uoju... 43. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 1 straipsnio 1 dalimi, 290-291... 44. pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „E. G. LT“... 45. Panaikinti bankrutavusios L. K. individualios įmonės... 46. Kitą skundo dalį atmesti.... 47. Nutarties dalis dėl administratoriaus ataskaitos tvirtinimo per 7 dienas nuo... 48. Kita nutarties dalis neskundžiama....