Byla e2-1347-302/2019
Dėl sprendimų panaikinimo, trečiasis asmuo uždaroji akcinė bendrovė „Apex Medicus“

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Romualda Janovičienė,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal atsakovės Lietuvos Respublikos sveikatos ministerijos atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2019 m. liepos 26 d. nutarties, kuria tenkintas ieškovės prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones, civilinėje byloje pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Arbor Medical Corporation LT“ ieškinį atsakovei Lietuvos Respublikos sveikatos ministerijai dėl sprendimų panaikinimo, trečiasis asmuo uždaroji akcinė bendrovė „Apex Medicus“,

Nustatė

3I.

4Ginčo esmė

51.

6Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Arbor Medical Corporation LT“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovei Lietuvos Respublikos sveikatos ministerijai, kuriuo prašė panaikinti atsakovės 2019 m. birželio 27 d. sprendimą dėl pasiūlymų eilės ir UAB „Apex Medicus“ pasiūlymo atitikties sąlygų reikalavimams, priimto viešajame pirkime „Mamografų (mamografijos sistemų) viešasis pirkimas“, pirkimo Nr. 420196 (toliau – ir Pirkimas).

72.

8Ieškinio reikalavimų įvykdymo užtikrinimui ieškovė prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti Pirkimo procedūras 1 ir 2 pirkimo dalyse bei uždrausti sudaryti Pirkimo sutartį.

9II.

10Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

113.

12Vilniaus apygardos teismas 2019 m. liepos 26 d. nutartimi ieškovės prašymą tenkino – sustabdė atsakovės Lietuvos Respublikos sveikatos ministerijos vykdomo viešojo pirkimo „Mamografų (mamografijos sistemų) viešasis pirkimas“, pirkimo Nr. 420196, procedūras 1 ir 2 dalyse, bei uždraudė atsakovei sudaryti Pirkimo sutartį iki įsiteisės teismo sprendimo šioje byloje.

134.

14Preliminariai įvertinęs ieškinio reikalavimus, ieškinio faktinį ir teisinį pagrindą bei pridėtų rašytinių įrodymų visetą, teismas sprendė, kad nagrinėjamu atveju nėra pagrindo išvadai, jog ieškinys yra akivaizdžiai nepagrįstas.

155.

16Pasisakydamas dėl kitos laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygos, teismas pažymėjo, kad duomenų, jog yra susidariusi faktinė situaciją, pagal kurią mamografų (mamografijos sistemų), skirtų onkologinių ligų diagnostikai, ženkliai trūksta ir kad nurodytus prietaisus / sistemas būtina įsigyti kuo greičiau, kadangi jų neįsigijimas numatytu terminu sąlygotų akivaizdžią ir neištaisomą žalą, susijusią su svarbiausių konstitucinių gėrių apsauga, byloje nėra, o tai, teismo vertinimu, suponuoja išvadą, jog nagrinėjamu atveju nėra susiklosčiusi ypatinga situacija, dėl ko nebūtų galima taikyti laikinųjų apsaugos priemonių.

176.

18Teismas nurodė, kad, nestabdžius Pirkimo procedūrų, perkančioji organizacija turėtų galimybę sudaryti su laimėjusį pasiūlymą pateikusiu tiekėju Pirkimo sutartį. Tokiu atveju, sudarius su tiekėju Pirkimo sutartį ir šiam pradėjus ją vykdyti, būtų iš esmės apsunkinta galimybė grąžinti Pirkimą į stadiją, kurioje galbūt buvo padarytas pažeidimas.

197.

20Nurodytų argumentų pagrindu teismas sprendė, kad Pirkimo procedūrų sustabdymas šioje Pirkimo stadijoje atitiktų šalių interesų pusiausvyrą, kadangi ieškovei būtų užtikrinta galimybė grįžti į ankstesnę Pirkimo stadiją, o atsakovė Pirkimo procedūras galėtų tęsti priklausomai nuo to, ar teismo sprendimu būtų nustatytas atsakovės skundžiamų veiksmų teisėtumas. Taip pat, teismas nurodė, kad, pritaikius laikinąsias apsaugos priemones, būtų užkirstas kelias galimiems ateityje kilti teisiniams ginčams.

21III.

22Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

238.

24Atsakovė Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2019 m. liepos 26 d. nutartį. Nurodo šiuos esminius argumentus:

258.1.

26Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai ieškinį vertino kaip tikėtinai pagrįstą. Ieškovė su ieškiniu nepateikė nė vieno įrodymo, kuris pagrįstų ieškinio reikalavimus.

278.2.

28Išnagrinėjus bylą ir ieškinį atmetus, atsakovė tik po tam tikro laiko galėtų tęsti sustabdytas ginčo Pirkimo procedūras, todėl nusikeltų galimybė Lietuvos sveikatos priežiūros įstaigoms ES reglamentuojamais terminais įsigyti ir naudoti skaitmeninius mamografus, o tai pažeistų pacientų teisę į veiksmingas sveikatos priežiūros paslaugas. Taigi, pritaikius laikinąsias apsaugos priemones, jų neigiamos pasekmės viršytų jų teikiamą naudą, todėl būtų pažeidžiamas viešasis interesas ir efektyvumo bei proporcingumo principai.

298.3.

30Ginčo Pirkimu siekiamą įsigyti įrangą numatoma finansuoti iš Europos struktūrinių fondų lėšų, o laikinųjų apsaugos priemonių taikymas turėtų įtakos tolimesniam Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų panaudojimui ir tikėtina, kad sukeltų riziką prarasti minėtas lėšas, nes lėšų panaudojimo apimtys ir sparta yra reglamentuota Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 26 d. nutarimu Nr. 1326 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priedo patvirtinimo“. Pirkimo sąlygų 2.3 papunktyje yra įtvirtina, kad mamografai į asmens sveikatos priežiūros įstaigas turi būti pristatyti, sumontuoti, instaliuoti ir personalas apmokytas per 150 dienų nuo sutarties įsigaliojimo dienos. Iki 2019 m. gruodžio 31 d. nepristačius į gydymo įstaigas medicininės įrangos, kiltų grėsmė prarasti finansavimą.

319.

32Atsiliepimu į atsakovės atskirąjį skundą ieškovė UAB „Arbor Medical Corporation LT“ prašo skundą atmesti, o skundžiamą Vilniaus apygardos teismo 2019 m. liepos 26 d. nutartį palikti nepakeistą. Su atsiliepimu į skundą pateikia naują rašytinį įrodymą – Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūrai veiklos tarnybos apžvalgą. Atsiliepimas į atskirąjį skundą grindžiamas šiais esminiais argumentais:

339.1.

34Byloje nėra jokių įrodymų, patvirtinančių tai, kad, neįvykdžius Pirkimo sutarties kaip galima anksčiau, bus neįmanoma užtikrinti medicinos paslaugų teikimo ar kad kils koks nors su tuo susijęs pavojus. Pagal 2014 metais atliktus ir viešai prieinamus Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūrai veiklai tarnybos atlikto tyrimo duomenis, sveikatos įstaigų turimas / naudojamas mamografų skaičius yra pakankamas ir viršija mokslines rekomendacijas.

359.2.

36Nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, teismo sprendimo vykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti neįmanomas. Atsakovei sudarius sutartį su Pirkimo neteisėtai išrinktu laimėtoju, ieškovei palankaus teismo sprendimo atveju nebūtų galimybės grįžti į pradinę į iki pažeidimo buvusią Pirkimo stadiją, nes, sudarius sutartį, Pirkimo procedūros pasibaigtų.

379.3.

38Europos Sąjungos 2014–2020 m. laikotarpio investicijos turi būti panaudotos ne vėliau nei iki 2023 m. gruodžio 31 d., todėl apeliantės teiginiai, kad nagrinėjamu atveju, neįvykdžius sutarties iki 2019 m. gruodžio 31 d., bus prarastas finansavimas, yra nepagrįsti.

39Teismas

konstatuoja:

40IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

4110.

42Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos tos pačios taisyklės, išskyrus CPK XVI skyriaus II skirsnyje numatytas išimtis (CPK 338 straipsnis). Nagrinėjamu atveju, absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta.

4311.

44Apeliacijos dalyką sudaro Vilniaus apygardos teismo 2019 m. liepos 26 d. nutarties, kuria viešųjų pirkimų byloje taikytos laikinosios apsaugos priemonės, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas. Dėl naujų rašytinių įrodymų

4512.

46Ieškovė UAB „Arbor Medical Corporation LT“ su atskiruoju skundu pateikė naują rašytinį įrodymą - Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūrai veiklos tarnybos apžvalgą.

4713.

48CPK 314 straipsnyje numatyta, kad apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti įrodymus, kurie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teisme, išskyrus atvejus, kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai juos atsisakė priimti ar kai šių įrodymų pateikimo būtinybė iškilo vėliau.

4914.

50Atsižvelgiant į tai, kad ieškovė visus rašytinius įrodymus, galinčius turėti reikšmės klausimo dėl laikinųjų apsaugos priemonių sprendimui, turėjo pateikti su prašymu taikyti laikinąsias apsaugos priemones, o naujo įrodymo, pateikto su atsiliepimu į atskirąjį skundą, priėmimas apeliacinės instancijos teisme užvilkintų bylos nagrinėjimą, todėl jį atsisakytina priimti. Be to, pažymėtina, kad šis rašytinis įrodymas bet kuriuo atveju neturėtų esminės reikšmės nagrinėjamo klausimo baigčiai. Dėl pirmosios instancijos teismo nutarties teisėtumo / neteisėtumo

5115.

52Laikinųjų apsaugos priemonių paskirtis – užtikrinti būsimo, ieškovui galinčio būti palankiu, teismo sprendimo įvykdymą ir taip garantuoti šio sprendimo privalomumą. Civilinio proceso įstatymas numato, kad teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (CPK 144 straipsnio 1 dalis).

5316.

54Viešųjų pirkimų bylose laikinosios apsaugos priemonės taikomos, vadovaujantis ekonomiškumo, efektyvumo ir proporcingumo principais bei viešuoju interesu, taip pat atsižvelgiant į tai, ar laikinųjų apsaugos priemonių taikymo neigiamos pasekmės neviršija jų teikiamos naudos (CPK 4237 straipsnio 1 dalis, Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. spalio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1645-381/2015).

5517.

56Taigi, įstatymas laikinųjų apsaugos priemonių taikymui viešųjų pirkimų bylose numato šias sąlygas: pirma, ieškovo reikalavimas turi būti tikėtinai pagrįstas, antra, nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, egzistuoja teismo sprendimo neįvykdymo grėsmė, trečia, laikinųjų apsaugos priemonių neigiamos pasekmės neviršija jų teikiamos naudos. Nesant bent vienos iš šių sąlygų, nėra pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

5718.

58Visų pirma, spręsdamas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, teismas turi preliminariai prima facie (preliminariai) įvertinti pareikštus reikalavimus ir pateiktus įrodymus. Pakartotinai vertinant preliminarų ieškinio pagrįstumą, atkreiptinas dėmesys į tai, kad, išnagrinėjęs bylą iš esmės, Vilniaus apygardos teismas 2019 m. rugsėjo 23 d. sprendimu ieškinį atmetė kaip nepagrįstą.

5919.

60Teismų praktikoje laikoma, jog pagrįstos abejonės dėl ieškovui palankaus sprendimo priėmimo yra ir tuomet, kai ieškovui nepalankus teismo sprendimas yra priimtas po teismo nutarties laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimu priėmimo, nors šis sprendimas ir neįsiteisėjo (Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. sausio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-74-943/2017; 2018 m. balandžio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-839-302/2018; 2019 m. rugpjūčio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1106-790/2019 ir kt.).

6120.

62Nors minėtas Vilniaus apygardos teismo 2019 m. rugsėjo 23 d. sprendimas šiuo metu ir nėra įsiteisėjęs, tačiau, kaip jau minėta, ta aplinkybė, kad, bylą išnagrinėjus iš esmės, ieškinys buvo atmestas, nagrinėjant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, suteikia pakankamą pagrindą išvadai dėl ieškinio reikalavimų preliminaraus nepagrįstumo, o tai reiškia, kad neegzistuoja viena iš būtinųjų laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygų.

6321.

64Taip pat viešųjų pirkimų bylose, kaip minėta, teismas negali taikyti laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų neigiamos pasekmės galėtų viršyti jų teikiamą naudą.

6522.

66Apeliacinės instancijos teismo nuomone, nagrinėjamu atveju būtina atkreipti dėmesį į ginčo Pirkimo objektą – skaitmeniniai mamografai, skirti onkologinių ligų diagnostikai, kurie bus naudojamo sveikatos priežiūros įstaigose. Pirkimo objektas neabejotinai yra svarbus pacientams siekiant pagerinti gydymo paslaugų kokybę, dėl to darytina išvada, kad nagrinėjamu atveju egzistuoja objektyvus poreikis užtikrinti operatyvų Pirkimo procedūrų vykdymą ir jų pabaigimą.

6723.

68Lietuvos apeliacinis teismas ne kartą yra nurodęs, kad, jeigu iš ieškovo pateiktų duomenų preliminaraus įvertinimo negalima daryti vienareikšmiškos išvados dėl viešojo pirkimo esminių principų pažeidimo, o pirkimo dalykas susijęs su poreikiu užtikrinti visuomenei ar jos pažeidžiamai grupei būtinų prekių / paslaugų įsigijimą kuo skubiau, kad nebūtų padaryta nepataisoma žala šiems asmenims ir konstitucinėms vertybėms, įprastai turi būti ginama pastaroji (Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. sausio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-466-180/2017; 2018 m. vasario 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-581-302/2018; 2018 m. balandžio 19 d/ nutartis civilinėje byloje Nr. e2-832-180/2018 ir kt.)

6924.

70Esant nurodytoms aplinkybėms, konstatuotina, kad nagrinėjamu atveju žala, kurią visuomenei sąlygotų laikinųjų apsaugos priemonių taikymas, būtų didesnė už žalą, kuri galbūt atsirastų laikinųjų apsaugos priemonių netaikymo atveju, kas taip pat sąlygoja būtinybę panaikinti pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones.

7125.

72Pažymėtina ir tai, kad, jeigu ieškovei pasinaudojus apeliacijos teise, ir būtų priimtas jai palankus teismo sprendimas, tai sprendime teismas kartu pasisakys ir dėl visų perkančiosios organizacijos neteisėtų veiksmų padarinių, taip pat ir dėl sudarytos sutarties galiojimo, todėl nėra pagrindo teigti, kad palankus ieškovei teismo sprendimas negalės būti įvykdytas.

7326.

74Kiti atskirajame skunde ir atsiliepime į jį nurodyti argumentai, susiję su ginčo Pirkimo objekto finansavimu, neturi esminės reikšmės galutiniam sprendžiamo klausimo rezultatui, todėl dėl jų plačiau nepasisakytina. Dėl bylos procesinės baigties

7527.

76Vadovaujantis tuo, kas išdėstyta, spręstina, kad nagrinėjamu atveju yra pagrindas skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės - ieškovės UAB „Arbor Medical Corporation LT“ prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones atmesti.

77Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu ir 338 straipsniu,

Nutarė

78Vilniaus apygardos teismo 2019 m. liepos 26 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Arbor Medical Corporation LT“ prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones atmesti.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Romualda... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę... 3. I.... 4. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Arbor Medical... 7. 2.... 8. Ieškinio reikalavimų įvykdymo užtikrinimui ieškovė prašė taikyti... 9. II.... 10. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 11. 3.... 12. Vilniaus apygardos teismas 2019 m. liepos 26 d. nutartimi ieškovės prašymą... 13. 4.... 14. Preliminariai įvertinęs ieškinio reikalavimus, ieškinio faktinį ir... 15. 5.... 16. Pasisakydamas dėl kitos laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygos,... 17. 6.... 18. Teismas nurodė, kad, nestabdžius Pirkimo procedūrų, perkančioji... 19. 7.... 20. Nurodytų argumentų pagrindu teismas sprendė, kad Pirkimo procedūrų... 21. III.... 22. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 23. 8.... 24. Atsakovė Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija atskiruoju skundu... 25. 8.1.... 26. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai ieškinį vertino kaip tikėtinai... 27. 8.2.... 28. Išnagrinėjus bylą ir ieškinį atmetus, atsakovė tik po tam tikro laiko... 29. 8.3.... 30. Ginčo Pirkimu siekiamą įsigyti įrangą numatoma finansuoti iš Europos... 31. 9.... 32. Atsiliepimu į atsakovės atskirąjį skundą ieškovė UAB „Arbor Medical... 33. 9.1.... 34. Byloje nėra jokių įrodymų, patvirtinančių tai, kad, neįvykdžius Pirkimo... 35. 9.2.... 36. Nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, teismo sprendimo vykdymas gali... 37. 9.3.... 38. Europos Sąjungos 2014–2020 m. laikotarpio investicijos turi būti panaudotos... 39. Teismas... 40. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 41. 10.... 42. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 320... 43. 11.... 44. Apeliacijos dalyką sudaro Vilniaus apygardos teismo 2019 m. liepos 26 d.... 45. 12.... 46. Ieškovė UAB „Arbor Medical Corporation LT“ su atskiruoju skundu pateikė... 47. 13.... 48. CPK 314 straipsnyje numatyta, kad apeliacinės instancijos teismas atsisako... 49. 14.... 50. Atsižvelgiant į tai, kad ieškovė visus rašytinius įrodymus, galinčius... 51. 15.... 52. Laikinųjų apsaugos priemonių paskirtis – užtikrinti būsimo, ieškovui... 53. 16.... 54. Viešųjų pirkimų bylose laikinosios apsaugos priemonės taikomos,... 55. 17.... 56. Taigi, įstatymas laikinųjų apsaugos priemonių taikymui viešųjų pirkimų... 57. 18.... 58. Visų pirma, spręsdamas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą,... 59. 19.... 60. Teismų praktikoje laikoma, jog pagrįstos abejonės dėl ieškovui palankaus... 61. 20.... 62. Nors minėtas Vilniaus apygardos teismo 2019 m. rugsėjo 23 d. sprendimas šiuo... 63. 21.... 64. Taip pat viešųjų pirkimų bylose, kaip minėta, teismas negali taikyti... 65. 22.... 66. Apeliacinės instancijos teismo nuomone, nagrinėjamu atveju būtina atkreipti... 67. 23.... 68. Lietuvos apeliacinis teismas ne kartą yra nurodęs, kad, jeigu iš ieškovo... 69. 24.... 70. Esant nurodytoms aplinkybėms, konstatuotina, kad nagrinėjamu atveju žala,... 71. 25.... 72. Pažymėtina ir tai, kad, jeigu ieškovei pasinaudojus apeliacijos teise, ir... 73. 26.... 74. Kiti atskirajame skunde ir atsiliepime į jį nurodyti argumentai, susiję su... 75. 27.... 76. Vadovaujantis tuo, kas išdėstyta, spręstina, kad nagrinėjamu atveju yra... 77. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi... 78. Vilniaus apygardos teismo 2019 m. liepos 26 d. nutartį panaikinti ir klausimą...