Byla e2-623-381/2017
Dėl bankroto bylos atsakovei V. S. paslaugų įmonei ,,VTV“ iškėlimo

1Lietuvos apeliacinio teismo civilinių bylų skyriaus teisėjas Artūras Driukas, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovės V. S. paslaugų įmonės „VTV“ atskirąjį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2017 m. sausio 9 d. nutarties, kuria V. S. paslaugų įmonei ,,VTV“ iškelta bankroto byla, civilinėje byloje Nr. eB2-444-372/2017 pagal ieškovės Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos pareiškimą dėl bankroto bylos atsakovei V. S. paslaugų įmonei ,,VTV“ iškėlimo.

2Lietuvos apeliacinio teismo civilinių bylų skyriaus teisėjas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,

Nustatė

3

 1. Ginčo esmė
  1. Ieškovė Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Valstybinė mokesčių inspekcija arba ieškovė) kreipėsi į teismą su pareiškimu, kuriame prašė V. S. paslaugų įmonei ,,VTV“ iškelti bankroto bylą.
  2. Ieškovė pareiškime nurodė, kad 2016 m. lapkričio 23 d. duomenimis atsakovės mokestinė nepriemoka buvo 7 885,56 Eur. Mokestinė nepriemoka susidarė įmonei deklaravus ir nesumokėjus į valstybės biudžetą įstatymų nustatytu terminu deklaruotų mokesčių. Siekdama išieškoti mokestinę nepriemoką, ieškovė vykdė mokestinės nepriemokos išieškojimą priimdama sprendimus išieškoti mokestinę nepriemoką ir nurodymus nutraukti pinigų išdavimą ir pervedimą iš įmonės banko sąskaitų. Kadangi iš banko sąskaitų mokestinė nepriemoka nebuvo išieškota, buvo priimti sprendimai išieškoti mokestinę nepriemoką iš įmonės turto. Vykdymo metu antstolis nustatė, kad įmonė neturi turto, į kurį galima būtų nukreipti išieškojimą. VĮ „Registrų centras“ ir VĮ „Regitra“ duomenimis, įmonės vardu nėra registruotas nekilnojamas turtas ir transporto priemonės. Įmonė veiklos nevykdo, paskutinė deklaracija už 2008 m. buvo pateikta 2012 m. gegužės 15 d. Ieškovė 2016 m. gegužės 11 d. ir 2016 m. rugsėjo 21 d. registruotu paštu atsakovės įmonės buveinės adresu išsiuntė pranešimą apie savo ketinimą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos V. S. paslaugų įmonei ,,VTV“ iškėlimo.
  3. Šiaulių apygardos teismas 2016 m. gruodžio 7 d. nutartimi įpareigojo V. S. paslaugų įmonės ,,VTV“ savininką ne vėliau kaip per penkias dienas nuo nutarties gavimo dienos pateikti teismui nuomonę dėl ieškovės pareiškimo, taip pat šiuos dokumentus: kreditorių ir skolininkų sąrašus, kuriuose būtų nurodyti jų adresai, įsipareigojimų ir skolų sumos bei atsiskaitymo terminai, praėjusių finansinių metų ir ataskaitinių finansinių metų laikotarpio iki pareiškimo pateikimo teismui dienos finansinių ataskaitų rinkinį, informaciją apie teismuose iškeltas bylas bei išieškojimus ne ginčo tvarka, įkeistą turtą ir kitus įsipareigojimus, informaciją apie įmonės turimą turtą bei jo vertę, kitus ūkinės ir finansinės būklės duomenis, įmonės įregistravimo pažymėjimo ir įstatų kopijas.
  4. Teismo procesiniai dokumentai atsakovės V. S. paslaugų įmonės ,,VTV“ vadovui V. S. buvo įteikti asmeniškai 2016 m. gruodžio 15 d.
  5. Atsakovės V. S. paslaugų įmonės ,,VTV“ vadovas V. S. 2016 m. gruodžio 16 d. pateikė teismui prašymą pratęsti teismo nustatytą jam terminą atsiliepimui ir dokumentams pateikti. Prašyme atsakovės vadovas nurodė, kad įmonės veikla nuo 2012 m. yra sustabdyta, patalpos, esančios adresu Gardino g. 37-80, Šiauliuose, kuriose registruota įmonės buveinė, parduotos įmonės mokestinei nepriemokai padengti. Kadangi saugoti įmonės dokumentacijos jos buveinės adresu esančiose patalpose nėra galimybės, dalis dokumentų saugoma įmonės vadovo gyvenamojoje vietoje, dalis – vadovo giminaičių gyvenamosiose vietose. Surinkti teismo reikalaujamus dokumentus per nustatytą penkių dienų terminą neįmanoma, nes jie saugomi skirtingose vietose, kurios nutolusios viena nuo kitos.
  6. Šiaulių apygardos teismo 2016 m. gruodžio 16 d. rezoliucija atsakovės vadovo prašymas buvo patenkintas – pratęstas terminas atsiliepimui ir įmonės dokumentams pateikti iki 2016 m. gruodžio 27 d.
  7. Atsakovės V. S. paslaugų įmonės ,,VTV“ vadovas V. S. pateiktame atsiliepime į ieškovės pareiškimą prašė jį atmesti. Nurodė, kad ieškovė savo teises gali ginti kitu būdu, nei reikalaudama įmonei iškelti bankroto bylą, t. y. Mokesčių administravimo įstatyme nustatyta tvarka išieškodama mokestinę nepriemoką. V. S. paslaugų įmonė ,,VTV“ nuo 2012 m. sausio 1 d. iki 2017 m. gruodžio 31 d. yra laikinai atleista nuo mokesčių deklaravimo ir kitų teisės aktuose nurodytų dokumentų teikimo pagal Šiaulių apskrities Valstybinės mokesčių inspekcijos 2012 m. balandžio 17 d. sprendimą Nr.(33.1)S-9042. Įmonė nevykdo veiklos, neturi darbuotojų, negauna pajamų, nesudaro sandorių, neturi turto, taip pat neturi kitų kreditorių, išskyrus ieškovę – Valstybinę mokesčių inspekciją. Patenkinus ieškovės pareiškimą ir iškėlus atsakovei bankroto bylą gali susidaryti situacija, kad nebus iš ko padengti su bankroto procedūromis susijusių išlaidų, nes įmonės savininkas taip pat neturi jokio turto ir pastovių pajamų. Valstybinės mokesčių inspekcijos reikalavimams turėtų būti taikomas penkių metų mokesčių priverstinio išieškojimo senaties terminas, numatytas Mokesčių administravimo įstatymo 107 straipsnyje. Be to, nėra aišku kaip ir už kokį laikotarpį yra apskaičiuota mokestinė nepriemoka ir delspinigiai, kas kelia pagrindą abejoti jų dydžio pagrįstumu.

4II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

5

  1. Šiaulių apygardos teismas 2017 m. sausio 9 d. nutartimi iškėlė V. S. paslaugų įmonei ,,VTV“ bankroto bylą, įmonės bankroto administratore paskyrė uždarąją akcinę bendrovę UAB „Gudara“.
  2. Teismas pažymėjo, kad atsakovė Šiaulių apygardos teismo 2016 m. gruodžio 7 d. nutartimi buvo įpareigota pateikti įmonės kreditorių ir skolininkų sąrašus, kuriuose būtų nurodyti atsiskaitymo terminai, praėjusių finansinių metų ir ataskaitinių finansinių metų laikotarpio iki kreditoriaus pareiškimo pateikimo teismui dienos finansinių ataskaitų rinkinį, įmonės turto sąrašą, informaciją apie teismuose iškeltas bylas bei išieškojimus ne ginčo tvarka, tačiau teismo nustatytu ir pratęstu terminu dokumentų, paneigiančių išvadą, kad įmonės pradelsti įsipareigojimai viršija pusę į įmonės balansą įrašyto turto vertės, taip ir nepateikė (CPK 185 straipsnis).
  3. Teismas, įvertinęs tai, kad atsakovė atsiliepime į ieškovės pareiškimą patvirtino, kad neturi debitorių, darbuotojų, ilgalaikio turto, nevykdo veiklos, nesudaro sandorių, negauna jokių pajamų bei nerengia finansinių ataskaitų, sprendė, jog V. S. paslaugų įmonė ,,VTV“ yra nemoki, todėl jai keltina bankroto byla.
  4. Teismas konstatavo, kad pagrindų, įpareigojančių atsisakyti atsakovei kelti bankroto bylą, nėra (ĮBĮ 10 straipsnio 3 dalis).
  5. Teismas padarė išvadą, kad V. S. paslaugų įmonei ,,VTV“ keltina bankroto byla dėl laiku nemokamų įstatymų nustatytų mokesčių, sandoriais prisiimtų turtinių įsipareigojimų nevykdymo, vėlavimo mokėti darbo užmokestį darbuotojams (ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalis, 4 straipsnio 2 ir 3 punktai, 9 straipsnio 7 dalies 1 punktas).
 1. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai
  1. Atsakovė V. S. paslaugų įmonė „VTV“ atskirajame skunde prašo Šiaulių apygardos teismo 2017 m. sausio 9 d. nutartį panaikinti ir perduoti klausimą iš naujo nagrinėti pirmosios instancijos teismui.
  2. Atsakovės atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:
  3. Skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis priimta vien remiantis ieškovės pareiškime nurodytomis prieštaringomis aplinkybėmis, kurios negali būti laikomos tinkamais įrodymais byloje.
  4. Pirmosios instancijos teismas neatsižvelgė į tai, kad ieškovės reikalavimas dėl mokestinės nepriemokos yra nepagrįstas, nes neaišku kaip buvo apskaičiuotas. Taip pat neaišku, kaip ir už kokį laikotarpį buvo priskaičiuoti reikalaujami sumokėti delspinigiai, kurių išieškojimui yra pasibaigęs senaties terminas. Šias aplinkybes atsakovė buvo nurodžiusi savo atsiliepime į ieškovės pareiškimą, kuriame prašė išreikalauti iš ieškovės detalizuotą mokestinės nepriemokos apskaičiavimo pažymą, tačiau teismas šių aplinkybių visiškai nevertino bei prašomų dokumentų neišreikalavo. Nurodytas aplinkybes būtina išsiaiškinti, nes nustačius ieškovės reikalavimo dėl pradelsto įsiskolinimo faktinį pagrindą, galima bus taikiai išspręsti šalių ginčą.
  1. Ieškovė Valstybinė mokesčių inspekcija atsiliepime į atsakovės atskirąjį skundą prašo jį atmesti.
  2. Ieškovės atsiliepimas į atsakovės atskirąjį skundą grindžiamas šiais argumentais:
  1. Nepagrįsti atskirojo skundo argumentai, kad nagrinėjamu atveju yra suėjęs mokestinės nepriemokos ir su ja susijusių sumų išieškojimo iš atsakovės senaties terminas. Mokesčių administravimo įstatymo 106 straipsnio 1 dalies 4 punkte numatyta, kad mokestinė nepriemoka priverstinai gali būti išieškoma priimant sprendimą dėl priverstinio mokestinės nepriemokos išieškojimo iš mokesčių mokėtojo, laiduotojo arba garanto turto; šį sprendimą vykdo antstoliai Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka. Mokesčių administravimo įstatymo 107 straipsnio 5 dalyje numatyta, kad šio įstatymo 106 straipsnyje nurodytais būdais pradėjus mokestinės nepriemokos priverstinio išieškojimo procedūras, jos užbaigiamos nepaisant to, jog jų vykdymo metu pasibaigia mokestinės nepriemokos priverstinio išieškojimo senaties terminas. Nagrinėjamu atveju mokestinės nepriemokos priverstinio išieškojimo iš atsakovės procedūra nėra baigta, 2016 m. balandžio 25 d. antstolis informavo ieškovę apie mokestinės nepriemokos išieškojimo vykdymo eigą.
  2. Kiti atskirojo skundo argumentai neturi esminės reikšmės pirmosios instancijos teismo skundžiamos nutarties teisėtumui.

6IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados.

7Atskirasis skundas netenkintinas

 1. CPK 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 2 dalis). Apeliacinės instancijos teismas ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme, išskyrus CPK XVI skyriaus II skirsnyje numatytas išimtis.
 2. Apeliacijos objektą sudaro teismo nutarties, kuria pirmosios instancijos teismas iškėlė V. S. paslaugų įmonei ,,VTV“ bankroto bylą, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pagrindo peržengti atskirajame skunde nustatytas ribas nėra.

8Dėl naujų įrodymų, pateiktų apeliacinės instancijos teismui, priėmimo

 1. Ieškovė Valstybinė mokesčių inspekcija kartu su atsiliepimu į atsakovės apeliacinį skundą pateikė Lietuvos apeliaciniam teismui naują rašytinį įrodymą – antstolio A. B. 2016 m. balandžio 25 d. pažymos apie vykdymo eigą kopiją, kurį prašo prijungti prie bylos. Naujai pateiktu dokumentu ieškovė įrodinėja aplinkybes, kad, atsakovei geranoriškai nesumokėjus mokestinės nepriemokos, buvo pradėtas skolos išieškojimo priverstinis procesas, kuris nėra nutrūkęs ir tęsiasi iki šiol.
 2. Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgęs į nagrinėjamoje bankroto byloje vyraujantį viešąjį interesą, taip pat į tai, kad atsakovė turėjo galimybę susipažinti su ieškovės naujai pateiktu įrodymu bei pateikti savo nuomonę dėl jo priėmimo ir reikšmės nagrinėjamai bylai, sprendžia, kad ieškovės pateiktas dokumentas priimamas ir vertinamas bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme (CPK 314 straipsnis).

9Dėl bankroto bylos V. S. paslaugų įmonei ,,VTV“ iškėlimo

 1. Bankroto byla įmonei iškeliama, jei yra bent viena iš ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalyje numatytų sąlygų: 1) įmonė yra nemoki arba vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas, 2) įmonė negali arba negalės vykdyti įsipareigojimų. Pagal ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalį įmonės nemokumas – tai įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės. Taigi sprendžiant įmonės nemokumo klausimą, teisinę reikšmę turi ne visos įmonės skolos, o tik pradelstos skolos, t. y. tokios, kurių mokėjimo terminai suėję. Tam, kad būtų išsiaiškinta įmonės reali turtinė padėtis, teismas įmonės nemokumo klausimą pirmiausia turi spręsti pagal aktualius finansinės atskaitomybės duomenis ir remtis kitais byloje esančiais įrodymais, kurie pagrįstų pradelstų įsipareigojimų kreditoriams dydį bei realią, o ne įrašytą balanse, įmonės turimo turto vertę.
 2. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas, įvertinęs ieškovės ir atsakovės pateiktus duomenis bei juos patvirtinančius dokumentus, taip pat teismo iniciatyva išreikalautus dokumentus, padarė išvadą, kad atsakovei V. S. paslaugų įmonei ,,VTV“ keltina bankroto byla IBĮ 9 straipsnio 7 dalies 1 punkte numatytu pagrindu, kadangi įmonė yra nemoki ir laiku nemoka įstatymų nustatytų mokesčių.
 3. Atsakovė atskirajame skunde iš esmės neginčija pirmosios instancijos teismo išvados dėl V. S. paslaugų įmonės ,,VTV“ nemokumo bei nepateikia jokių įrodymų, paneigiančių pirmosios instancijos teismo išvadą dėl įmonės galimybių vykdyti ūkinę – komercinę veiklą bei atsiskaityti su mokesčio administratoriumi.
 4. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad nepaisant to, jog bankroto bylos turi viešąjį interesą, sprendžiant pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo pagrįstumo klausimą, yra taikomas ir civiliniame procese vyraujantis rungimosi principas, pagal kurį kiekviena šalis privalo įrodyti aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų ir atsikirtimų pagrindu (CPK 178 straipsnis). Sprendžiant bankroto bylos iškėlimo klausimą, įmonės mokumo pagrindimo našta perkeliama įmonei, kuriai prašoma iškelti bankroto bylą (CPK 12, 178 straipsniai, ĮBĮ 9 straipsnio 1 dalis). Atitinkamų duomenų, įrodančių, kad įmonė vykdo veiklą bei jos finansinė padėtis neatitinka nemokios įmonės būsenos, nepateikimas pirmosios instancijos ar apeliacinės instancijos teismui, leidžia tokią įmonę pripažinti nemokia paties teismo iniciatyva surinktų duomenų pagrindu (Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. rugpjūčio 13 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e2-1526-943/2015, 2013 m. lapkričio 28 d. nutartis c. b. Nr. 2-2635/2013). Taigi, tais atvejais, kai įmonės vadovas neteikia teismui duomenų, reikalingų išspręsti bankroto bylos iškėlimo įmonei klausimą, teismas apie įmonės mokumą gali spręsti iš paties teismo surinktų duomenų, net jeigu jie nėra pakankamai išsamūs, o išsamesnių į bylą nepateikta (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. kovo 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1000/2013, 2013 m. gegužės 30 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1338/2013, 2013 m. rugsėjo 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-2203/2013 ir kt.).
 5. Kaip teisingai nustatė pirmosios instancijos teismas, bylos nagrinėjimo metu atsakovės vadovas buvo įpareigotas pateikti įmonės kreditorių ir skolininkų sąrašus, kuriuose būtų nurodyti atsiskaitymo terminai, praėjusių finansinių metų ir ataskaitinių finansinių metų laikotarpio iki kreditoriaus pareiškimo pateikimo teismui dienos finansinių ataskaitų rinkinį, įmonės turto sąrašą, informaciją apie teismuose iškeltas bylas bei išieškojimus ne ginčo tvarka, tačiau reikalaujamų duomenų ir juos patvirtinančių dokumentų taip ir nepateikė. Pateiktame atsiliepime atsakovės vadovas patvirtino, kad įmonė neturi debitorių, darbuotojų, ilgalaikio turto, įmonė nevykdo veiklos, neturi sudarytų sandorių, negauna pajamų, neteikia finansinių ataskaitų. Nors šias aplinkybes patvirtinančių įrodymų atsakovės vadovas nepateikė, tačiau apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo abejoti šiais atsakovės vadovo atsiliepime pateiktais faktais, kuriuos patvirtina Teismų informacinės sistemos LITEKO duomenys, remiantis kuriais atsakovės atžvilgiu nėra iškelta ir nagrinėjama bylų, VĮ „Registrų centras“ ir VĮ „Regitra“ duomenys, remiantis kuriais atsakovės vardu nėra įregistruota jokio nekilnojamojo ar registruotino kilnojamojo turto, transporto priemonių.
 6. Nustačius, kad atsakovė V. S. paslaugų įmonė ,,VTV“ nemoka privalomųjų mokėjimų valstybės bei savivaldybės biudžetams, neteikia laiku finansinės atskaitomybės dokumentų institucijoms, kurioms privalo jas teikti, nekilnojamojo turto, transporto priemonių ir piniginių lėšų neturi, sutiktina su pirmosios instancijos teismo išvada, kad V. S. paslaugų įmonė ,,VTV“ yra nemoki ir negali vykdyti savo finansinių įsipareigojimų, todėl jai keltina bankroto byla ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalies 1 punkto pagrindu.
 7. Atsakovė savo nesutikimą su skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartimi iš esmės grindžia argumentais, kad ieškovės Valstybinės mokesčių inspekcijos reikalavimas dėl mokestinės nepriemokos ir delspinigių sumokėjimo yra nepagrįstas, šių įmokų išieškojimui yra suėjęs senaties terminas.
 8. Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad nurodyti atsakovės atskirojo skundo argumentai nepaneigia išvados dėl įmonės nemokumo. Pažymėtina, kad vadovaujantis ĮBĮ 26 straipsnio 1 dalimi kreditorių reikalavimus tvirtina teismas; kreditorių sąrašo ir jų reikalavimų patikslinimai, susiję su bankroto procesu, tvirtinami teismo nutartimi iki teismas priima nutartį nutraukti bankroto bylą arba sprendimą dėl įmonės pabaigos. Pirminį kreditoriaus pareikštų finansinių reikalavimų patikrinimą atlieka bankrutuojančios bendrovės administratorius pagal kreditoriaus bei bendrovės pateiktus apskaitos dokumentus ir reikalavimus arba teikia tvirtinti teismui, arba juos ginčija teisme. Nepriklausomai nuo administratoriaus pozicijos dėl konkrečių kreditorių reikalavimų juos dar kartą tikrina teismas. Dėl administratoriaus ginčijamo reikalavimo tvirtinimo teismas sprendžia teismo posėdyje, pranešęs administratoriui ir asmenims, kurių reikalavimai yra ginčijami (ĮBĮ 26 straipsnio 5 dalis). Taip sudaromos realios galimybės taikyti rungimosi principą, nes tiek administratoriui, tiek kreditoriui tenka pareiga įrodyti aplinkybes, kuriomis jie grindžia savo reikalavimus ar atsikirtimus. Kasacinio teismo praktikoje pažymima, kad teismas kreditoriaus reikalavimą tvirtina tik tokiu atveju, jei iš byloje esančių duomenų galima išvada, jog jis pagrįstas įrodymais, kurių nepaneigia kiti įrodymai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. rugsėjo 30 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-369/2009).
 9. Nagrinėjamoje bankroto bylos proceso stadijoje yra sprendžiamas klausimas dėl bankroto bylos V. S. paslaugų įmonei ,,VTV“ iškėlimo pagrindų, todėl kreditorių finansinių reikalavimų pagrįstumo patikrinimas nėra nagrinėjamas. Šioje stadijoje nėra žinomas visų bankrutuojančios įmonės kreditorių sąrašas bei jų finansinių reikalavimų mastas, todėl tokių klausimų nagrinėjimas būtų ir sunkiai įgyvendinamas. Pagal ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 5 punktą, priėmęs nutartį iškelti įmonei bankroto bylą, teismas privalo nustatyti terminą, per kurį kreditoriai turi teisę pareikšti savo reikalavimus, atsiradusius iki bankroto bylos iškėlimo dienos. Todėl nurodyti apeliantės argumentai taip pat nesudaro pagrindo išvadai, kad pirmosios instancijos teismui priimant nutartį dėl bankroto bylos V. S. paslaugų įmonei ,,VTV“ iškėlimo buvo pažeisti įmonės ar jos kreditorių teisės bei interesai.
 10. Kita vertus, siekdama išieškoti mokestinę nepriemoką iš atsakovės, ieškovė Mokesčių administravimo įstatymo nustatyta tvarka 2008 m. rugsėjo 5 d. ir 2012 m. birželio 19 d. priėmė sprendimus išieškoti mokestinę nepriemoką iš įmonės turto. Duomenų, kad šie mokesčių administratoriaus sprendimai buvo ginčijami ir kad jie yra nuginčyti, atsakovė nepateikė. Remiantis nurodytais sprendimais, išieškojimas iš įmonės turto buvo vykdomas priverstinai. Vykdymo metu antstolis nustatė, kad įmonė neturi turto, į kurį galima būtų nukreipti išieškojimą. Šios aplinkybės paneigia apeliantės argumentus dėl senaties terminų mokestinei nepriemokai išieškoti praleidimo.
 11. Kiti atskirojo skundo argumentai neturi esminės reikšmės teisiniam rezultatui nagrinėjamoje byloje, todėl atskirai dėl jų apeliacinės instancijos teismas nepasisako.
 12. Atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas, įvertinęs byloje esančius įrodymus, skundžiama nutartimi teisingai nustatė faktines bylos aplinkybes, patvirtinančias atsakovės nemokumą, tinkamai taikė teisės normas bei pagrįstai konstatavo, kad atsakovei V. S. paslaugų įmonei ,,VTV“ keltina bankroto byla dėl nemokumo (ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalies 1 punktas, 2 straipsnio 8 dalis). Todėl pirmosios instancijos teismo priimta nutartis paliktina nepakeista, o atskirasis skundas atmestinas, kaip nepagrįstas.

10Lietuvos apeliacinio teismo civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

11Šiaulių apygardos teismo 2016 m. sausio 9 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai