Byla e2A-189-912/2019

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Ritos Kisielienės, Liudos Uckienės ir Tomo Venckaus (kolegijos pirmininko ir pranešėjo),

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal trečiųjų asmenų RAB ,,Spauda“ ir UAB ,,Vitropolis“ apeliacinius skundus dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. gruodžio 22 d. sprendimo peržiūrėjimo civilinėje byloje pagal UAB „Dujotekana“, UAB „M-1“, UAB „Retinvestus“, UAB „ZnadWilii“, UAB „Savaitė“, UAB „Lirsona popierius“, RUAB „Molesta“ ieškinį atsakovei Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos dėl Nacionalinės žemės tarnybos įsakymo panaikinimo ir įpareigojimo grąžinti žemės sklypo dalių planą patikslinti; tretieji asmenys: Vilniaus misto savivaldybė, Aplinkos ministerija, Kultūros ministerija, valstybės įmonė „Registrų centras“, UAB „Legatus finance“, Spaudos rūmų aukštuminio pastato savininkų bendrija „Spaudos rūmai“, A. D., T. B., L. L., P. L., UAB „SD sprendimai“, UAB „Lux denis“, N. Ž. Z., I. Ž. Z., UAB „Komantas“, UAB „A. S. ir ko“, G. M., R. M., VšĮ „Kresy“, UAB „Ekodara“, V. N., UAB „Kotesa“, A. B., G. B., L. N., UAB „Gritus“, UAB „Tvarūs sprendimai“, M. P., D. K., Ž. B., S. B., J. R., V. R., UAB „Keistuolių studija“, A. R., V. R., AB „Spauda“, UAB „Lirsona popierius“, UAB „Kemalija“, UAB „Abrosa“, UAB „Vitropolis“, AB „Vilniaus šilumos tinklai“, UAB „Sisteminio modernizavimo grupė“, UAB „Primadis“, UAB „S. L.“, T. K., UAB „SANIFINAS“, I. E., R. E., V. O., S. O., UAB „Logos žurnalas“, UAB „SEB lizingas“, V. Š., UAB „Reladus“, UAB „ARS Media“, K. J., V. J., UAB „Margi raštai“, UAB Vyzdys“, A. P., S. R., Z. R., UAB „Politika“, UAB „Mūsų Gairės“, S. D., T. U., T. V., UAB „Radiocentras“, Z. M., UAB „M. W.“, A. Š., A. B., G. B., R. B., V. B., UAB „Ulos tėkmė“, Pankratovo informacinė ir leidybinė agentūra, VšĮ Teisės projektų ir tyrimų centras, V. L., A. S. firma, UAB „Radijas kelyje“, Personalinė D. L. įmonė, UAB „N. I.“, I. S., A. R., A. R., H. B., N. N., UAB „Compact transport“, UAB „Agina“, UAB „Norekso nekilnojamasis turtas“, UAB „VL turto valdymas“, UAB „Kultūros barai“, S. L., R. G. įmonė, UAB „Gairija“, I. G., Č. K., UAB „Alio“, UAB „Malaga“, UAB „M. E.“, B. M., A. M., UAB „Baltijos TV“, UAB „Litvy“, M. P., UAB „SAVAITĖS EKSPRESAS“, A. Š., D. Š., UAB „Eigulių Topolis“, UAB „ORKANAS“.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I. Ginčo esmė

51.

6Ieškovės UAB „Dujotekana“, UAB „M-1“, UAB „Retinvestus“, UAB „ZandWilii“, UAB „Savaitė“, UAB „Lirsona popierius“ prašė teismo: 1) panaikinti Nacionalinės žemės tarnybos (toliau – NŽT) 2016 m. liepos 27 d. įsakymą „Dėl žemės sklypo (kadastro Nr.), esančio ( - ), Vilniuje, pastatų eksploatacijai tenkančių žemės sklypo dalių nustatymo“.

72.

8Ieškovė EUAB „Molesta“ prašė: 1) panaikinti pirmiau nurodytą įsakymą; 2) įpareigoti NŽT grąžinti patikslinti nurodyto žemės sklypo dalių, reikalingų savarankiškai funkcionuojančiam statiniui ir įrenginiui eksploatuoti, planą.

93.

10Ieškiniuose nurodyta, kad 78 012 kv. m ploto valstybiniame žemės sklype Vilniuje, ( - ), yra 14 pastatų. Jų dalys nuosavybės teise priklauso ieškovams ir tretiesiems asmenims. Pastatų ir patalpų savininkai nėra sudarę sklypo nuomos sutarčių. AB „Spauda“ parengė projektą (planą), kuriame nustatytos kiekvienam savarankiškai funkcionuojančiam statiniui ir įrenginiui eksploatuoti reikalingos sklypo dalys. Nurodytą planą AB „Spauda: pateikė NŽT. Pastaroji 2016 m. liepos 27 d. priėmė įsakymą, kuriuo nustatė sklypo dalis, reikalingas pastatams ir įrenginiams eksploatuoti. Ieškovai teigia, kad nurodytas planas ydingas, neteisingai nustatytos sklypo dalys. Jį rengiant, turėjo būti atsižvelgta į Vilniaus miesto valdybos 2000 m. sausio 27 d. sprendimu Nr. 138V patvirtintą teritorijos Vilniuje, ( - ), nedidelių veiklos mastų detalųjį planą. Sklypo dalys, kurioms nustatyti naudojimo būdai (režimai), pažymėti pagrindiniame Detaliojo plano brėžinyje. Išspręsta, kaip naudoti šią teritoriją pagal paskirtį – užtikrinti pastatų, kuriuos ieškovai turi patalpas, eksploatavimą. Detaliajame plane nustatytos įvažiavimų į sklypą vietos, privažiavimai prie automobilių stovėjimo aikštelių. Ginčijamu įsakymu sukurta situacija, kai projekto (plano) sprendiniai keičia detaliajame plane nustatytus teritorijos naudojimo būdus ir režimus: 1) bendrojo naudojimo sklype (plane pažymėtas indeksu III) siūloma įrengti automobilių stovėjimo aikšteles, nors detaliajame plane ši teritorija yra daugiaaukštės gyvenamųjų namų statybos; 2) plane indeksu 6 pažymėtoje sklypo dalyje siūloma įrengti automobilių stovėjimo aikšteles, nors detaliajame plane ši teritorija yra bendrojo naudojimo želdynai. Ieškovai nurodė, kad esminis pažeidimas yra tai, kad plane (įsakyme) nustatyti trys papildomi įvažiavimai ir išvažiavimai iš sklypo ties ( - ) gatve. Detaliajame plane jų nėra. Detaliajame plane nustatyti servitutai ir inžinierinės komunikacijos, specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos. Plane (įsakyme) neatsižvelgta į šias aplinkybes. Plane (įsakyme) naujai suformuojami sklypo plotai. Jie įvardyti kaip atskiri sklypai (jiems suteikta numeracija, pažymėti plotai). Pagal įsakymo 1.6 punktą, spaustuvei skiriama 28674 kv. m dalis. Pagal įsakymo 1.6.4 punktą, kad į šį plotą įtraukta 5048 kv. m dalis iš bendro naudojimo 5602 kv. m dalies, plane pažymėtos indeksu III. Pagal detaliojo plano reglamentą nurodyta sklypo dalis yra daugiaaukštės gyvenamosios paskirties žemė. Ji priskirtina visų šioje sklypo dalyje esančių pastatų bendroms reikmėms. Pastatui 4B22b, kuriame yra ieškovų patalpos, įsakymu priskirta teritorija daug mažesnė, vertinant dydį pagal turimų patalpų ir skirtos naudotis teritorijos proporciją.

114.

12Ieškovai nurodė, kad ginčijamu įsakymu nustatytos neadekvačios sklypo dalys pastatams eksploatuoti. Antai 2925 kv. m ploto administraciniame pastate 6B3b veikia VšĮ „Vilniaus keistuolių teatras“. Jam būtina automobilių parkavimo aikštelė. Įsakymo 1.12 punkte šiam pastatui eksploatuoti skirtas tik 3901 kv. m. Kitam pastatui, t. y. spaustuvei (lP3/b), pagal įsakymo 1.6 punktą, skirti 28 674 kv. m. Šis plotas neadekvačiai didelis, nebūtinas spaustuvei eksploatuoti. Įsakymo 1.13 punkte 22 aukštų, 11 032 kv. m ploto administraciniam pastatui 4B22b eksploatuoti skirti tik 12 238 kv. m. Pastatams 6B3b ir 7M2p eksploatuoti nepakanka šalia esančios žemės, todėl jiems turėjo būti skirtas žemės plotas, plane pažymėtas indeksu III.

135.

14Ieškovai taip pat nurodė, kad atsakovė, skirdama naudoti sklypą spaustuvei eksploatuoti, sujungė dvi detaliajame plane pažymėtas sklypo dalis (pramonės paskirties ir daugiaaukščių gyvenamųjų namų statybos paskirties). Dėl to panaikintas įvažiavimas į į pastatų 4B22b, 6B3b ir 7M2p vidaus kiemus. Šis įvažiavimas suplanuotas Detaliajame plane. Taigi atsakovė pakeitė Detaliojo plano sprendinį ir atėmė galimybę ieškovams ir kitiems asmenis patekti į vidinį jiems iš dalies priklausančio pastato kiemą.

156.

16Ieškovai pabrėžė, kad sklype esančios šilumos trasos, elektros kabeliai, vandentiekio, kanalizacijos vamzdynai (tinklai) naudojami pastatams aptarnauti. Tinklai jungia pastatus 4B22b, 6B3b, 7M2p, 5B5b ir spaustuvę lP3/b. Atsakovė, skirdama didžiausią su tinklais susijusią sklypo dalį spaustuvei eksploatuoti, suvaržė ieškovams ir kitiems asmenims priklausančių bendro naudojimo inžinerinių įrenginių ir tinklų naudojimą bei jų priežiūrą.

177.

18Ieškovai nurodė, kad sklypo pietvakarinėje dalyje yra asfaltuota automobilių ir teniso aikštelės. Jos projekte pažymėtos indeksais b9 ir b10. Įsakymo 1.4 punkte aikštelei b9 skirti 1375 kv. m (dalis plane pažymėta 4). Įsakymu 1.4. punkte teniso aikštelei b10 skirtas 1601 kv. m. Nurodytos aikštelės yra pastato 4B22b priklausiniai. Joms eksploatuoti skirtas sklypas nesijungia su pastatui 4B22b skirta sklypo dalimi. Dėl to ieškovams atimta teisė naudotis jų nuosavybe, nes, panaikinus įvažiavimą į pastatų 4B22b, 6B3b ir 7M2p kiemus, į šias aikšteles taip pat negalima patekti iš sklypo dalies, priskirtos pastatui 4B22b eksploatuoti.

198.

20Ieškovei RUAB „Molesta“ priklauso 1315,60 kv. m maitinimo patalpos pastate 7M2p. Ši ieškovė pateikė pastabas dėl AB „Spauda“ užsakymu parengto sklypo dalių nustatymo plano, bet į jas neatsižvelgta. Ginčijamu įsakymu patvirtinto plano dalys bendraturčiams paskirstytos vadovaujantis turimų patalpų dydžiu, neatsižvelgiant į patalpų ar pastatų paskirtį, vykdomą veiklą ir kitus faktorius, turinčius įtakos žemės prie pastatų ar patalpų naudojimo būtinybei. Ginčijamu įsakymu patvirtintos sklypo dalies, tenkančios pastatui 7M2p eksploatuoti, prie pastato sienos, kurioje įrengtos rampos, reikalingos trečiojo asmens patalpoms eksploatuoti, ilgis yra 3 metrai. Tai neužtikrina galimybės automobiliui privažiuoti prie ieškovės patalpų rampos ir apsisukti. Toks privažiavimo prie rampos ribojimas sumažins patalpų funkcionalumą.

219.

22Atsiliepime į ieškinius atsakovė prašė juos patenkinti. Atsakovė nurodė, kad Žemės įstatymo 9 straipsnio 6 dalies 1 punkte nustatyta, jog valstybinė žemė išnuomojama be aukciono tik tuo atveju, jeigu ji užstatyta fiziniams ir juridiniams asmenims nuosavybės teise priklausančiais ar jų nuomojamais savarankiškai funkcionuojančiais statiniais ar įrenginiais. Vadovaujantis šia Žemės įstatymo nuostata, priklausinių valdymas nuosavybės teise neturi reikšmės valstybinės žemės nuomos santykių atsiradimui, kadangi cituojamame žemės įstatymo straipsnyje numatyta išlyga, kad valstybinė žemė nenuomojama laikinųjų statinių, inžinerinių tinklų ir neturinčių aiškios funkcinės priklausomybės ar apibrėžto naudojimo arba ūkinės veiklos pobūdžio statinių, tarnaujančių pagrindiniam statiniui eksploatavimui. Įsakyme inžineriniam statiniui – aikštelei (unikalus Nr. ( - )), kurios pagrindinė naudojimo paskirtis - kiti inžineriniai statiniai (kiemo įrenginiai) yra išskirta 1373 kv. m ploto Žemės sklypo dalis ir inžineriniam statiniui - teniso aikštelei (unikalus Nr. ( - ), kurios pagrindinė naudojimo paskirtis sporto, išskirta 1601 kv. m ploto Žemės sklypo dalis. T. N. žemės tarnybos nuomone, paminėtos aikštelė ir teniso aikštelė nėra savarankiškai funkcionuojančiais statiniais, todėl šiems statiniams eksploatuoti negalėjo būti išskiriamos atskiros Žemės sklypo dalys. Aikštelės yra pastato 4B22b, kurį valdo taip pat ir ieškovai, priklausiniai. Taigi, Vilniaus miesto skyriaus vedėjas Įsakymu nepagrįstai išskyrė atskirai naudojamas Žemės sklypo dalis minėtoms aikštelėms naudoti. Įsakymu nustatytos sklypo dalys, reikalingos statiniams ir įrenginiams eksploatuoti. Jas ateityje galės išsipirkti arba išnuomoti statinių ir įrenginių bendraturčiai. Įsakymo pagrindu sklypas nepertvarkomas, padalijamas, nekeičiamos jo charakteristikos, neformuojami nauji žemės sklypai. Nėra pagrindo teigti, kad Įsakymu keičiami detaliojo plano sprendiniai, nes sklypas (jo dydis, naudojimo paskirtis, būdas, užstatymo reglamentai ir kita) išlieka nepakitęs.

2310.

24Tretieji asmenys Kultūros ministerija, UAB „Tvarūs sprendimai“ , UAB „SD sprendimai“, UAB „Agina“, M. P., T. B., A. B., G. B., UAB „Mūsų gairės“, UAB „Verslo ir konsultacijos sprendimai“, Spaudos rūmų aukštuminio pastato savininkų bendrija „Spaudos rūmai“, UAB „Keistuolių studija“, RUAB „Molesta“, V. R., UAB „Lirsona popierius“, UAB „Kemalija“ prašė tenkinti ieškinius.

2511.

26Tretieji asmenys Vilniaus misto savivaldybe, Aplinkos ministerija, AB „Vilniaus šilumos tinklai“ prašė bylą spręsti teismo nuožiūra.

2712.

28Tretieji asmenys UAB „VL turto valdymas“, UAB „Abrosa“, H. B., K. J., V. J., A. R., UAB „Primadis“, UAB „Logos žurnalas“, UAB „Sanifitas“, UAB „Vitropolis“, AB „Spauda“ prašė atmesti ieškinius.

29II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

3013.

31Vilniaus miesto apylinkės teismas 2017 m. gruodžio 22 d. sprendimu patenkino ieškinius: 1) panaikino nurodytą Nacionalinės žemės tarnybos (toliau – NŽT) 2016 m. liepos 27 d. įsakymą „Dėl žemės sklypo (kadastro Nr. 0101/0030:5), esančio ( - ), Vilniuje, pastatų eksploatacijai tenkančių žemės sklypo dalių nustatymo“; 2) įpareigoti NŽT grąžinti patikslinti nurodyto žemės sklypo dalių, reikalingų savarankiškai funkcionuojančiam statiniui ir įrenginiui eksploatuoti, planą.

3214.

33Taip pat teismas paskirstė bylinėjimosi išlaidas ir priteisė iš atsakovės 30,75 Eur žyminio mokesčio ieškovėms UAB „Dujotekana“, UAB „M-1“, UAB „Retinvestus“, UAB „ZandWilii“, UAB „Savaitė“, UAB „Lirsona popierius“, 30 Eur žyminio mokesčio ir 300 Eur bylinėjimosi išlaidų ieškovei RUAB „Molesta“. Teismas atmetė UAB „Vitropolis“ prašymą priteisti bylinėjimosi išlaidas. Teismas priteisė valstybei iš atsakovės 313,21 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.

3415.

35Teismas pritarė atsakovės argumentams, kad, ginčijamu įsakymu patvirtinus planą, nustatomos sklypo dalys, reikalingos jame esantiems statiniams ir įrenginiams eksploatuoti, kurias ateityje galės išsipirkti arba išnuomoti šių statinių ir įrenginių bendraturčiai. Sklypas nėra pertvarkomas, padalijamas, nėra keičiamos jo charakteristikos ar formuojami nauji žemės sklypai. Dėl to įsakymu nekeičiami detaliojo plano sprendiniai, sklypas (jo dydis, naudojimo paskirtis, būdas, užstatymo reglamentai ir kita) išlieka nepakitęs.

3616.

37Įsakymo 1.6 punkte spaustuvei (lP3/b) paskirta 28674 kv. m sklypo dalis. Įsakymo 1.6.4 punkte nustatyta, kad į šį plotą patenka taip pat ir 5048 kv. m ploto dalis iš bendro naudojimo 5602 kv. m sklypo dalies, pažymėtos indeksu III sklypo plane M 1:1000. Pagal Detaliojo plano sprendinius, 5602 kv. m sklypo dalis yra daugiaaukštės gyvenamosios paskirties žemė (pažymėta D(K) <10). Ji ginčijamu įsakymu skirta spaustuvei eksploatuoti. Teismas padarė išvadą, kad tai prieštarauja Vyriausybės 1999 m. kovo 9 d. nutarimu Nr. 260 patvirtintų Naudojamų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos taisyklių (toliau – Taisyklės) 2 punktui. Išnuomojami ir parduodami gali būti tik tokio dydžio sklypai, kurių reikia įsigytiems statiniams ir įrenginiams eksploatuoti pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą tiesioginę paskirtį. 5602 kv. m sklypo dalis negali būti priskirta spaustuvės pastatui eksploatuoti. Ji priskirtina visų šioje sklypo dalyje esančių pastatų bendroms reikmėms.

3817.

39Teismas nustatė, kad vienam pastatui priskiriama neproporcingai didesnė teritorija, kitam – neproporcingai mažesnė, nors laisvos (neužstatytos) teritorijos pakanka, kad pastatui 4B22b (kuriame yra ieškovų patalpos) būtų priskirtas naudoti sklypo plotas, proporcingas šio pastato dydžiui.

4018.

41Pastatas 6B3b plotas 2925 kv. m. Jame veikia VšĮ „Vilniaus keistuolių teatras“. Būtina aikštelė teatro žiūrovų automobiliams parkuoti. Ginčo įsakymo 1.12 punkte nurodytam pastatui eksploatuoti skirta 3901 kv. m. Šio ploto neužtenka teatro žiūrovų automobiliams statyti. Kitam pastatui – spaustuvei (lP3/b) skirti 28 674 kv. m, t. y. beveik septynis kartus didesnė dalis (ginčijamo įsakymo 1.6 punktas). Šis žemės plotas neadekvačiai didelis, nebūtinas spaustuvei eksploatuoti. Teismas atkreipė dėmesį į tai, kad nepateikti argumentai, kodėl spaustuvei eksploatuoti reikia tokio didelio ploto. Automobiliais į teatrą važiavę žiūrovai, neradę vietų prie teatro pastato, automobilius statys greta esančioje teritorijoje. Ji skirta kitam pastatui 4B22b (kuriame yra ieškovų patalpos) eksploatuoti. Ginčijamu įsakymu šiam pastatui eksploatuoti skirta per maža teritorija (11 032 kv. m). Dėl to bus trukdžių eksploatuojant šį pastatą.

4219.

43Ginčijamu įsakymu pastatams 4B22b, 6B3b ir 7M2p eksploatuoti skirta per maža teritorija (12 238 kv. m arba 12,238 ha). Šiam tikslui turėjo būti skirta šalia pastatų esanti žemė, sklypo plane pažymėta indeksu III. Be to, „Spaudos rūmų“ pastatui ir ieškovų pastatams turėjo būti skirtas 2,13 ha plotas, už kurį pastatų savininkai ilgą laiką mokėjo nuomos mokestį. Detaliajame plane „Susisiekimo sistema“ nustatyta, kad trečiajam asmeniui AB „Spauda“ priklauso 529 automobilių parkavimo vietos, Spaudos rūmų aukšuminio pastato savininkų bendrijos „Spaudos rūmai“ administruojamiems pastatams – 877 vietos. Ginčijamu įsakymu nustatyta priešingai: AB „Spauda“ skirta dvigubai daugiau žemės negu ieškovų pastatams.

4420.

45Vienoje kelio pusėje yra žemės plotas, kuris ribojasi su spaustuve, plane pažymėtas Nr. 6. Kitoje kelio pusėje yra sklypas, į kurį patenka daugiaaukščių gyvenamųjų namų statybos paskirties žemė, plane pažymėta indeksu III. Jos plotas – 5602 kv. m. Tai – bendro naudojimo žemė. Ginčijamo įsakymo 1.6–1.6.4 punktuose ši žemė priskirta tik trečiojo asmens AB „Spauda“ pastatams eksploatuoti (5048 kv. m iš 5602 kv. m). Dėl to teismas padarė išvadą, kad ginčijamu įsakymu patvirtintas planas parengtas neatsižvelgus į žemės paskirtį ir naudojimą. Ieškovams ir kitiems bendraturčiams atimta galimybė patekti į vidinį jiems priklausančio pastato kiemą.

4621.

47UAB „ORKANAS“ plane suplanuotas naujas išvažiavimas į ( - ) gatvę. Detaliajame plane nėra tokio išvažiavimo. Šis naujas įvažiavimas suplanuotas per UAB „Limpa“ automobilių stovėjimo aikštelę, prie aikštelės tvoros. UAB „ORKANAS“ suplanavo ieškovams ir kitiems asmenims automobilių parkavimo aikšteles ten, kur detaliajame plane yra suplanuotas pastatas (prie ( - ) aikštės). Ginčijamame įsakyme neįvertinti Detaliajame plane nustatyti servitutai ir inžinerinės komunikacijos, didžiausia sklypo dalis su inžinierinėmis komunikacijomis skirta vienam pastatui (spaustuvei) eksploatuoti.

4822.

49Sklypo pietvakarinėje dalyje yra asfaltuota automobilių stovėjimo ir teniso aikštelės. Jos yra ieškovų pastato 4B22b priklausiniai. Jos eksploatuoti skirtas sklypas nesijungia su nurodytam pastatui skirta sklypo dalimi. Dėl to, panaikinus įvažiavimą į pastatų 4B22b, 6B3b ir 7M2p kiemus, ieškovai neturės galimybės patekti į nurodytas aikšteles ir jomis naudotis.

5023.

51Ginčijamu įsakymu patvirtintos sklypo dalis pastatui 7M2p eksploatuoti, prie pastato sienos, kurioje įrengtos rampos, neužtikrina galimybės tinkamai naudotis šiuo pastatu. Nurodytos sklypo dalies prie sienos ilgis yra tik 3 metrai. Dėl to suvaržytos galimybės manevruoti automobiliu ir privažiuoti prie rampų.

5224.

53Dėl visų pirmiau nurodytų priežasčių teismas padarė išvadą, kad ginčijamu įsakymu patvirtintas planas, kuriuo nustatytos sklypo dalys, reikalingos pastatams ir kitiems statiniams eksploatuoti, ura ydingas. Dėl to teismas patenkino ieškovų reikalavimus.

54III. Apeliacinių skundų ir atsiliepimų į jį argumentai

5525.

56Apeliaciniame skunde trečiasis asmuo RAB „Spauda“ prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. gruodžio 22 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinius atmesti. Apeliacinis skundas grindžiamas tokiais argumentais:

5725.1.

58Ieškovai, atsakovas, tretieji asmenys, esantys ieškovų pusėje, nepateikė specialistų išvadų, konsultacijų, ataskaitų, ekspertizių, kurios paneigtų UAB „Tiksli riba“ matininko išvadas. Pirmosios instancijos teismas, priimdamas ginčijamą sprendimą, nepagrįstai nesirėmė UAB „Tiksli riba“ išvadomis.

5925.2.

60Teismas, teigdamas, kad yra statiniams IP3/b (spaustuvei) ir 4B22b (administraciniam pastatui) priskirtų sklypo dalių disproporcija, neatsižvelgė į šių pastatų paskirtį ir parametrus. Spaustuvės lP3/b užstatymo plotas yra 7121 kv. m, bendras plotas – 20 968,95 kv. m. Administracinio pastato 4B22b užstatymo plotas yra 2442 kv. m, bendrasis plotas – 11 033,51 kv. m. Spaustuvėje yra trys rampos ir pakyla. Jos iki šiol naudojamos. Jų negalima naudoti efektyviai, nes prie rampų esančios teritorijos nedidelės. Taigi UAB „ORKANAS“ planas racionalus, atitinka proporcingumo principą: spaustuvei skirta 28 674 kv. m, administraciniam pastatui 4B22b – 12 238 kv. m.

6125.3.

62Teismas neteisingai vertino faktus. Teismo sprendime nurodyta, kad ginčijamu įsakymu AB „Spauda“ spaustuvei skirta dvigubai daugiau žemės, negu ieškovų pastatams. Teismo nuomone, ieškovų 22 aukštų pastatui priklauso 21 300 kv. m žemės plotas, bet visiems trims pastatams įsakymu skirti 12 238 k v. m. Apeliaciniame skunde pabrėžiama, kad įsakymu visiems trims pastatams skirta 19 902 kv. m sklypo dalis (įsakymo 1.11, 1.12, 1.13 punktai). Tai – teismo padaryta fakto vertinimo klaida.

6325.4.

64Skunde tvirtinama, kad teismas neteisingai įvertino detaliajame plane nustatytą, bet UAB „ORKANAS“ plane panaikintą kelią ir prie jo esančios teritorijos padalijimą. Apeliantė pabrėžė, kad sklypo dalys (taip pat ir plane pažymėta indeksu III 5602 kv. m bendro naudojimo žemė) paskirta ir formuojama atsižvelgiant į parkavimo, krovininių automobilių priėmimo bei parkavimo, krovinių ir prekių saugojimo poreikius. UAB „ORKANAS“ plane pagrįstai nustatyta, kad su spaustuve (rampomis) besiribojantis kelias turėtų būti panaikintas, siekiant efektyviai išnaudoti gamybinio pastato teritoriją. RAB „Spauda“ kyla problemų dėl sunkiasvorių transporto priemonių pakrovimo, nes nepakanka teritorijos transporto priemonėms privažiuoti ir pasikrauti.

6525.5.

66Apeliantė nesutinka su pirmosios instancijos teismo vertinimu, kad ginčijamo įsakymo 1.12 punkte administraciniam pastatui 6B3b, kuriame veikia VšĮ „Keistuolių teatras“, eksploatuoti skirtas 3901 kv. m plotas, kurio neužtenka teatro žiūrovų automobiliams pastatyti. Apeliantė nurodė, kad spaustuvės užstatymo plotas 7121 kv. m, bendras plotas – 20 968,95 kv. m. Pastato 6B3b užstatymo plotas 1472,32 kv. m, bendras plotas – 2925,06 kv. m. Taigi pastato 6B3b užstatymo plotas beveik penkis kartus, o bendras plotas daugiau negu septynis kartus mažesnis už spaustuvės. Kultūros ministerija nepagrindė, kodėl ir kiek VšĮ „Keistuolių teatras“ trūksta parkavimo vietų. Pagal UAB „Tiksli riba“ nustatytas aplinkybes, pastatui 6B3b priskirtoje sklypo dalyje yra 420 kv. m asfaltuota parkavimo aikštelė. Jos dalis patenka į nepaskirtos valstybinės žemės teritoriją. Dėl to iš tikrųjų aikštelės plotas didesnis ir lygus 466 kv. m. Be to, pastatui 6B3b priklauso teritorija bendro naudojimo dalyje VI. Ją galima naudoti automobiliams parkuoti.

6725.6.

68Teismas padarė nepagrįstą išvadą, kad ieškovai ir Spaudos rūmų pastato savininkai turi teisę į 2,13 ha dydžio žemės plotą, kurį jie ilgą laiką nuomojo iš valstybės, mokėjo nuomos mokesčius. Duomenys apie valstybinės žemės nuomos mokesčio už 2,13 ha mokėjimas negali pagrįsti nei faktinio atitinkamos sklypo dalies valdymo, nei teisės į atitinkamą žemės sklypo dalį.

6925.7.

70Apeliantė nesutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad ginčo įsakymu patvirtintas UAB „ORKANAS“ planas parengtas neatsižvelgiant į faktinę žemės paskirtį bei faktinį jos naudojimą.

7125.8.

72Teismas nepagrįstai remiasi detaliajame plane „Susisiekimo sistema“ nurodyta informacija, kurioje pateikiami perspektyviniai parkavimo vietų skaičiai. Šie skaičiai bus taikomi tik jei sklypo valdytojai bendrai nutars įgyvendinti detaliojo plano sprendinius. Dėl to detaliojo plano sprendiniai netaikytini. Teismas nurodė klaidingus skaičiavimus – į 877 parkavimo vietas įskaičiavo gamybiniam korpusui, buitiniam korpusui, kurie nepriskirti administraciniams pastatams, numatomas parkavimo vietas. Pagal detalųjį planą, administraciniam pastatui priskirta ne 877, bet 647 parkavimo vietos. Aiškindamas parkavimo vietų skaičių, teismas neatsižvelgė į statinių užimamą plotą.

7325.9.

74Teismo teiginys apie nenaudojamą V. L. gatvę neatitinka tikrovės. Prie apeliacinio skundo pateikti nauji įrodymai – nuotraukos. Jose užfiksuota, kad nurodyta gatvė naudojama pagal paskirtį.

7525.10.

76Teismas nepagrįstai nurodė, kad UAB „ORKANAS“ plane neįvertinti detaliajame plane numatyti servitutai ir inžinerinės komunikacijos, nes didžiausia sklypo dalis su inžinierinėmis komunikacijomis skirta vienam pastatui (spaustuvei) eksploatuoti. Inžineriniai tinklai naudojami, tvarkomi ir eksploatuojami pagal nustatytas taisykles. Sklypo, kuriame yra šie tinklai, savininkas negali daryti įtakos, t. y. drausti, trukdyti eksploatuoti ir tvarkyti aptariamus tinklus (komunikacijas).

7725.11.

78Apeliantė nesutinka, kad, ginčijamu įsakymu panaikinus įvažiavimą į pastatų 4B22b, 683b ir 7M2p kiemus, iš ieškovų atimta teisė naudotis jų daline nuosavybe (aikštele b9 ir teniso aikštele b10). Apeliantė nurodė, kad aptariamos aikštelės nėra pastato 4B22b, kurį valdo taip pat ir ieškovai, priklausiniai.

7925.12.

80Teismas padarė nepagrįstą išvadą, kad prie pastato 7M2p yra rampa. Iš tikrųjų pastato 7M2p išorinėje sienoje nėra rampos ar privažiavimo transporto priemonėms. Rampa yra vidiniame kieme. Tai matyti sklypo plane ir nuotraukose. Išorinėje sienoje įrengtas architektūrinis elementas – terasa-takas pėstiesiems – ir pėstiesiems skirtas pagalbinis įėjimas.

8126.

82Atsiliepimuose ieškovės UAB „Retinvestus“, UAB „Dujotekana“ prašo atmesti trečiojo asmens RAB „Spauda“ apeliacinį skundą ir palikti nepakeistą Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. gruodžio 22 d. sprendimą. Atsiliepimai grindžiami tokiais argumentais:

8326.1.

84Sprendžiant dėl apeliacinio skundo pagrįstumo, būtina vadovautis prejudiciniais faktais. Analogiškas ginčas dėl to paties dalyko ir toje pačioje teritorijoje buvo kilęs 2004 metais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. kovo 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3- 180/2008; Vilniaus miesto 1–ojo apylinkės teismo 2009 m. liepos 9 d. sprendimas civilinėje byloje Nr.2-1604-235/2009 ir Vilniaus apygardos teismo 2010 m. vasario 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-163-516/2010). Nurodytų bylų faktinės aplinkybės beveik tos pačios, dalyvauja beveik visi tie patys asmenys. Pirmiau išnagrinėtose bylose atsakovai buvo Vilniaus miesto savivaldybė ir Vilniaus apskrities viršininko administracija, kurios teises ir pareigas perėmė Nacionalinės žemės tarnybos Vilniaus miesto skyrius. Sklypo padalijimą inicijavo trečiasis asmuo AB „Spauda“. Byloje sprendžiami klausimas dėl to paties detaliojo plano, sklypo dalių pastatams eksploatuoti proporcingumo, automobilių parkavimo aikštelių poreikio, teritorijų planavimo, taip pat analogiškų įstatymų bei teisės aktų pažeidimų.

8526.2.

86UAB „ORKANAS“ ir UAB „Tiksli riba“, teikusi į bylą išvadas, parinkti išskirtinai apeliantės iniciatyva, todėl jų išvados palankios apeliantei. Šios išvados negali būti laikomos objektyviomis, jas paneigia byloje esančios teismo eksperto G. T. išvados, kuriose pažymima, kad UAB „ORKANAS“ plane, nustatant naudojamų sklypų dydžius ir plotą, prioritetas suteiktas apeliantei priskirtam sklypui. Teismo eksperto išvados paneigia apeliantės teiginį, kad ieškovai nepateikė motyvuotų specialistų išvadų, ekspertizių, kurios paneigtų apeliant4s matininko išvadas, nes ieškovai ne kartą teikė atsakovui pastabas ir siūlymus dėl ydingo plano.

8726.3.

88Apeliantė nepagrįstai teigia, kad teismas, vertindamas įsakymu priskirtų žemės sklypo dalių disproporciją statiniams lP3/b (spaustuvei) ir 4B22b, neatsižvelgė į šių pastatų parametrus. Pagal Statybos techninį reglamentą STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai“ (toliau – Reglamentas) (30 lentelė) pastatas lP3/b (spaustuvė) priskirtinas prie pastatų, skirtų sandėliavimui ir gamybai, kurio kiekvienam 100 kv. m ir 200 kv. m darbo bei sandėlių patalpų plotui tenka viena automobilių parkavimo vieta. Ieškovų pastatas 4B22b priskirtinas prie administracinių pastatų, kurio kiekvienam 25 kv. m pagrindinio pastato plotui priskirtina 1 vieta automobilių parkavimo vieta. Dėl to spaustuvei, kurios plotas 20 968,95 kv. m, priklausytų apie 200 automobilių parkavimo vietų, o ieškovų pastatui 4B22b, kurio plotas 11 033,51 kv. m, priklausytų 440 automobilių parkavimo vietų. Be to, ieškovai turi patalpas pastatuose 6B3b ir 7M2p, kuriems taip pat priklauso atitinkamo dydžio žemės plotai. Taigi pagal pastatų plotus apeliantei negalėjo būti priskirta žemės beveik dvigubai daugiau, negu ieškovų pastatams.

8926.4.

90Apeliantė nurodo, kad ieškovų pastatams yra priskirtas 19 909 kv. m žemės plotas, tačiau nutyli, jog į šį plotą įskaičiuota ir bendro naudojimo žemė. Dėl to analogiškai turėtų būti skaičiuojamas ir ieškovas priskirtinas žemės sklypo plotas. Be tiesiogiai pastatams skirtų žemės plotų, apelianto pastatams ir statiniams tenka labai didelė dalis bendro naudojimo žemės plotų. Šiuos plotus kartu sudėjus, apelianto pastatams ir statiniams skirta 36 565 kv. m žemės plotas, kuris yra beveik dvigubai didesnis už plotą, įsakymu priskirtą ieškovų pastatams (19 909 kv. m).

9126.5.

92Žemės poreikį pastatams, įskaitant ir poreikį kroviniams bei prekėms, matininkas turėjo nustatyti ne vadovaudamasis individualiais apeliantės poreikiais, bet Reglamentu (Reglamento 30 lentelė, 16 punktas), pagal kurį apeliantės spaustuvės poreikiams tenkinti pakaktų 5048 kv. m dydžio žemės ploto, nors ginčo įsakymu pristirtas 36 565 kv. m sklypas.

9326.6.

94Apeliantė klaidina teismą, nurodydama, kad pirmosios instancijos teismas neteisingai įvertino, pastatui 6B3b eksploatuoti skirtą žemės plotą. Prejudicinę reikšmę turinčioje byloje teismas yra nurodęs, kad, nustatant naudojamo valstybinio žemės sklypo dalis, turėjo būti atsižvelgiama ir į pastatų (statinių) tikslinę paskirtį, šiai paskirčiai įgyvendinti reikalingą žemės plotą ir teritorijos detaliuoju planu patvirtintus atitinkamo žemės sklypo dalies reglamentus.

9526.7.

96Atsakovė, įsakymu priskirdama daugiaaukščių gyvenamųjų namų statybai skirtą žemės sklypo dalį apelianto spaustuvei, akivaizdžiai nukrypo nuo esminės sąlygos – faktinio žemės naudojimo su pastatu susijusioms reikmėms.

9726.8.

98Apeliantės spaustuvei skirtas 19 852 kv. m plotas ir 8822 kv. m bendro naudojimo žemės – iš viso 28 674 kv. m. Tai daugiau negu septynis kartus viršija pastatui 6B3b skirtą žemės plotą, nors apeliantės ir ieškovų pastatų paskirtys skirtingos: spaustuvė gamybai ir sandėliavimui. Pastate 6B3b veikia VšĮ „Vilniaus keistuolių teatras“, kuriam funkcionuoti būtinos vietos teatro žiūrovų automobiliams parkuoti.

9926.9.

100Tik VšĮ „Vilniaus keistuolių teatras“ būtinos 67 automobilių parkavimo vietos. Pastate dar yra UAB „Keistuolių studija“ (savininkas VšĮ „Vilniaus keistuolių teatras“), kuriai priklauso 382,31 kv. m patalpos ir 33 automobilių parkavimo vietos. Pastate 6B3b veikiančiam VšĮ „Vilniaus keistuolių teatras“ priklausytų 100 automobilių parkavimo vietų. Pagal Reglamento normatyvus (31 lentelė) tai būtų 3000 kv. m žemės plotas automobiliams parkuoti. Be to, pastate 6B3b patalpas turi taip pat ir kiti savininkai: UAB „M-l“, UAB „Eigulių Topolis“, A. R. ir V. R., Č. K. ir apeliantė. Jiems taip pat priklauso atitinkamas žemės plotas automobiliams parkuoti. Atsižvelgiant į tai, kad į pastatui 6B3b priskirtą 3901 kv. m žemės plotą patenka ir pastatu užstatytas žemės plotas (1472,32 kv. m), įsakymu skirtas šiam pastatui žemės plotas nepakankamas, nes neužtikrinamas pastato naudojimas pagal paskirtį.

10126.10.

102Ieškovai, įgiję patalpas, kartu įgijo teisę naudotis valstybine žeme, reikalinga pastatams ir statiniams eksploatuoti, taip pat teisę ją nuomoti ar pirkti. (Konstitucijos 47 straipsnis; CK XXIX skyrius; Žemės įstatymas, kiti specialieji įstatymai). Plotų dydžius apeliantė nustatė su pastato 4B22b savininkais dvišalėse sutartyse ir kituose dokumentuose. Pagal juos pastato 4B22b savininkai ilgą laiką nuomojo atitinkamo dydžio žemės plotus ir mokėjo už juos žemės mokesčius, proporcingai jų nuosavybės teise valdomam plotui. Apeliantė surinktus mokesčius mokėjo valstybei.

10326.11.

104Dėl mokesčių ir žemės sklypo pastatui 4B22b eksploatuoti dydžio pasisakyta pirmiau nurodytoje Vilniaus apygardos teismo nutartyje. Teismas nurodė, kad byloje yra pastato, bendro naudojimo patalpų eksploatavimo, kapitalinio remonto ir priežiūros sutartys. Jas sudarė AB „Spauda“ (apeliantė) ir aukštuminio administracinio pastato patalpų savininkai (UAB „M-1“, R. T. firma, UAB „Ieva“, UAB „Radiocentras“ ir kt.). Nurodytų sutarčių prieduose (išlaidų paskaičiavimuose) nustatytas 2,13 kv. m sklypas po pastatu ir prie pastato. Už sklypo naudojimą nustatytas žemės mokestis. Šios sutartys sudarytos 2001 m. kovo-balandžio mėn. ir netgi gruodžio mėn., t. y. prieš pat ir po ginčijamų administracinių aktų priėmimo. Šis įrodymas patvirtina, kad, priimant ginčijamus administracinius aktus, nebuvo aiškinamasi faktinio naudojimo aplinkybė, taip pat aplinkybė, ar atskirtas nuo bendro žemės sklypo sklypas prie administracinio pastato, gali užtikrinti šio pastato bendraturčių galimybę naudoti pastatą pagal jo paskirtį, t. y. administracinei-komercinei veiklai įgyvendinti. Šis prejudicinis faktas nustatytas kitoje byloje, todėl šioje byloje jis neturėtų būti vertinamas iš naujo.

10526.12.

106Apeliantė nurodė, kad ieškovų pastatams (4B22b, 6B3b ir 7M2p,), pagal detalųjį planą, priskirtinos 647 parkavimo vietos. Apeliantė nenurodo, kad, pagal jos skaičiavimo metodiką ir detaliojo plano priedą „Susisiekimo sistema“, jai nustatytos ne 529, bet 237 automobilių parkavimo vietos. Į apeliantės nurodytą 529 automobilių parkavimo vietų skaičių patenka taip pat ir ieškovų pastatams (administraciniam korpusui, maitinimo kompleksui, konferencijų salėms) skirtos automobilių parkavimo vietos. Taip yra dėl to, kad apeliantei priklauso patalpos taip pat ir ieškovų pastatuose (4B22B, 6B3b ir 7M2p). Tai reiškia, kad iš nurodyto AB „Spauda“ perspektyvinio parkavimo 529 automobilių parkavimo vietų reikia atimti apeliantei priklausančias parkavimo vietas prie ieškovų pastatų (administracinis korpusas – 127, maitinimo kompleksas – 145 ir konferencijų salės – 20). Dėl to apeliantei priskirtinos 237 automobilių parkavimo vietos, kurios priklausytų tik jo valdomiems pastatams. Skaičiuojant automobilių parkavimo vietas pagal apeliantės pasirinktą metodiką, jos pastatams automobilių parkavimo vietų priklausytų trigubai mažiau, nors teismas yra nurodęs, kad priklauso dvigubai mažiau.

10726.13.

108Atmestinas apeliantės teiginys, kad spaustuvei priskirta daugiaaukščių namų statybos paskirties žemė (plane pažymėta Nr.6, indeksas III, 5602 kv. m) reikalinga ne parkavimo funkcijai, bet sunkiasvoriam transportui privažiuoti prie rampų. Įsakymu pažeistas detaliajame plane nustatytas teritorijos naudojimo reglamentas ir nukrypta nuo esminės sąlygos – žemės faktinio naudojimo su pastatu susijusioms reikmėms.

10926.14.

110Apeliantė nepateikė skaičiavimų ir įrodymų, kaip turi būti skaičiuojamas konkretus žemės plotas, kurio reikėtų krovininiam transportui prie spaustuvės rampos privažiuoti.

11126.15.

112Ieškovai pateikė fotolentelę – nuotraukas. Jose užfiksuota, kad naujai suprojektuotame išvažiavime iš teritorijos per ( - )gatvę į vieną šios gatvės pusę nėra tinkamo išvažiavimo – gatvė neasfaltuota, joje didžiulės duobės, eismas į tą pusę nevyksta. Į kitą pusę gatvė užstatyta transporto priemonėmis. Apeliantės pateiktose nuotraukose duobių nematyti, nes nuotraukos darytos žiemą. Tikėtina, kad jos darytos išeiginėmis dienomis, kai ( - ) gatvė tuščia. Be to, nuotraukose nefiksuota situacija ( - ) gatvės dalyje. Iš apeliantės pateiktų nuotraukų negalima objektyviai spręsti apie kelio dangos būklę ar transporto eismo situaciją šioje gatvėje.

11326.16.

114Abejotina apeliantės matininko kompetencija, nes byloje keliamas klausimas ne dėl įsakymu sukurtos grėsmės tinkamai eksploatuoti inžinerinius tinklus, bet dėl žemės sklypo dalies, kurioje pagal įsakymą atsidūrė šie tinklai. Ekspertas G. T. išvadoje nurodė, kad, rengiant UAB „ORKANAS“, planą nepaisyta teisėtumo kriterijaus. Nesivadovauta teritorijos ( - ) nedidelių veiklos mastų detaliuoju planu, neįvertinti detaliajame plane numatyti servitutai ir inžinerinės komunikacijos, sklypui nustatytos specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos.

11526.17.

116Apeliantė ne kartą trukdė bendraturčiams naudotis bendro naudojimo inžineriniais elektros, vandens bei šilumos tinklais ir įrenginiais net šiems tinklams esant bendrame sklype (Vilniaus apygardos teismo 2007 m. lapkričio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A33-l063/07; 2013 m. vasario 25 d. sprendimas civilinėje byloje Nr. 2-1975-466/2013).

11726.18.

118Kasacinis teismas yra konstatavęs, kad daikto registravimas VĮ Registrų centre nėra šio daikto nuosavybės pripažinimo dokumentas. Tai – išviešinimas, kas yra daikto savininkas. Į bylą pateikti įrodymai, kad aikšteles (automobilių stovėjimo aikštelę ir teniso aikštelę) apeliantė pardavė trečiajam asmeniui UAB „Limpa“ ir jos įregistruotos šios bendrovės vardu. Sandoris ginčijamas teisme (civilinė byla Nr. e2-38522-566/2017).

11926.19.

120Per nurodytas aikšteles suprojektuotas naujas kelias – išvažiavimas į V. L. gatvę. Be aikštelių savininko sutikimo ieškovai ir tretieji asmenys negalės naudotis naujai suprojektuotu išvažiavimu ir patekti į pastatų 4B22b, 6B3b ir 7M2p kiemus.

12126.20.

122Dėl rampos pastate 7M2p atsiliepime pažymėta, kad pastate yra ne tik ieškovei RUAB „Molesta“ priklausanti valgykla, bet taip pat ir apeliantei priklausanti kavinė. Pastatas priduotas eksploatacijai 1986 metais. Būtų nelogiška manyti, kad daugelį metų jame esančiai valgyklai nepristatomi produktai ir prekės, o šioms prekėms iškraustyti neįrengtas privažiavimas transportui. Apeliantė nurodo, kad rampa yra pastato kiemo viduje, t. y ginčija jos buvimo vietą.

12327.

124Trečiasis asmuo UAB „Agina“ atsiliepime prašo atmesti RAB „Spauda“ apeliacinį skundą, palikti nepakeistą Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. gruodžio 22 d. sprendimą. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

12527.1.

126UAB „ORKANAS“ parengtas planas parengtas pažeidžiant teritorijos ( - ), Vilnius, detalųjį planą.

12727.2.

128Lietuvos Aukščiausiais Teismas nagrinėdamas analogišką ginčą dėl tos paties dalyko toje pačioje ginčo teritorijoje 2008 m. kovo 18 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-180/2008 išaiškino, kad teismai turėjo tirti, kokie faktiniai ginčo sklypo naudojimo santykiai buvo susiklostę tarp visų jame esančių pastatų savininkų, kad nuomotino ar perkamo žemės sklypo dydis turi būti nustatomas pagal tikslinę paskirtį atitinkantį faktinį jo naudojimą, formuojant pastatais užstatytą žemės sklypą negali būti nukrypta nuo esminės sąlygos – faktinio jo naudojimo su pastatu susijusioms reikmėms.

12927.3.

130Skirstant žemės plotus, būtinus pastatams eksploatuoti, nukrypta nuo esminės sąlygos – faktinio žemės naudojimo su pastatu susijusioms reikmėms. Pavyzdžiui, įsakymo 1.6 punkte spaustuvei paskirta 5048 kv. m daugiaaukštės gyvenamosios paskirties žemės dalis, plane pažymėta indeksu III, iš bendro naudojimo 5602 kv. m žemės.

13127.4.

132Įsakymu suplanuotos „galimos“ automobilių parkavimo vietos ten, kur detaliajame plane suplanuoti statiniai. Įsakymu reorganizuoti teritorijos vidiniai keliai ir privažiavimai prie pastatų 4B22b, 6B3b ir 7M2p į vidaus kiemus, panaikintas vidaus kelias per teritoriją, suplanuota įrengti tris papildomus įvažiavimus ir išvažiavimus iš ( - ) g. į teritoriją, kurie detaliajame plane nenumatyti. Įsakymas iš esmės keičia ne tik bendraturčių santykius, bet apriboja galimybes naudoti pastatus pagal paskirtį.

13327.5.

134Formuojant pastatais užstatytą žemės sklypą negali būti nukrypta nuo esminės sąlygos – faktinio jo naudojimo su pastatu susijusioms reikmėms. Žemės pastatams poreikis nustatomas ir pagal tai, kiek automobilių parkavimo vietų reikia kiekvienam pastatui. Vertinant pagal šį poreikį, ieškovų pastatams reikia daugiau žemės negu apeliantės pastatams. Apeliantė nurodo, kad vien tik ieškovų pastatui 4B22b eksploatuoti reikalingas 2,61 ha dydžio žemės plotas, bet pagal planą visiems trims ieškovų pastatams (4B22b, 6B3b, 7M2p) skirtas tik 1,9 ha dydžio žemės plotas.

13527.6.

136Apeliantė teigia, kad įsakymu yra pagrįstai naikinamas vidaus kelias per ginčo teritoriją, kuriuo patenkama į ieškovų pastatų (4B22b, 6B3b ir 7M2p) kiemus. Apeliantei šio kelio panaikinimas susijęs su privažiavimu prie spaustuvės rampos. Spaustuvė veikia nuo 1986 metų. Jokių kliūčių prie jos privažiuoti niekada nebuvo. Be to, apeliantė nepateikė skaičiavimų, kodėl spaustuvei reikalingas papildomas žemės plotas, ypač tas, kuris skirtas daugiaaukščių namų statybai. Apeliantės veikla (spausdinimo) niekuo nėra susijusi su daugiaaukščių namų statyba.

13727.7.

138Apeliantė nepateikė duomenų, kad prižiūri vidaus kelią – savo lėšomis lygina ir tvarko duobes. Už teritorijos priežiūrą atsako trečiasis asmuo bendrija „Spaudos rūmai“, kuri kasmet užlygina kelio duobes, remontuoja automobilių parkavimo aikšteles, o už šiuos darbus jai sumoka patalpų savininkai.

13927.8.

140Apeliantė piktnaudžiauja teise, pateikdama naujus įrodymus, kuriuos galėjo pateikti anksčiau.

14128.

142Trečiasis asmuo M. P. atsiliepime prašo atmesti RAB „Spauda“ apeliacinį skundą ir palikti nepakeistą pirmosios instancijos teismo sprendimą. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

14328.1.

144Analogiškas bendraturčių ginčas dėl sklypo padalijimo toje pačioje teritorijoje 2004–2010 metais išnagrinėtas. Šis ginčas iš esmės yra dėl to paties dalyko, aplinkybės yra iš esmės nepasikeitusios, todėl sprendžiant šį ginčą būtina vadovautis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. kovo 18 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-3-1 80/2008 ir Vilniaus apygardos teismo 2010 m. vasario 8 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2A-163-516/2010.

14528.2.

146Teismas, priimdamas sprendimą, atsižvelgė į viešąjį interesą. Trečiasis asmuo turi patalpas ieškovų administraciniame pastate 4B22b. kurio plotas 11 032 kv. m. Ginčijamo įsakymo 1.13 punkte atsakovė šiam 22 aukštų pastatui skyrė tik 12 238 kv. m ploto sklypo dalį, įskaitant privažiavimus, kiemus ir kt., neatsižvelgdama į administracinės paskirties pastato naudojimo paskirtį. Šiam pastatui eksploatuoti visada buvo skiriama 2,13 ha ploto. Tokį dydį nustatė apeliantė dvišalėse sutartyse su šio pastato savininkais.

14728.3.

148Ankstesnėse bylose teismai nustatė, kad pastatui 4B22b naudojamas 2.13 ha dydžio (21 300 kv. m) sklypo plotas. Dėl to pirmosios instancijos teismas padarė teisingą išvadą, kad vienam pastatui priskiriama neproporcingai didesnė teritorija, kitam neproporcingai mažesnė, nors laisvos (neužstatytos) teritorijos pakanka, kad pastatui 4B22b (jame patalpas turi ieškovai) būtų priskirtas proporcingas pastato dydžiui sklypas. Atsakovė pastatui 4B22b skyrė ne 21 300 kv. m, bet 12 238 kv. m ploto sklypo dalį.

14929.

150Trečiasis asmuo UAB „Savaitės ekspresas“ atsiliepime prašo atmesti RAB „Spauda“ apeliacinį skundą ir palikti nepakeistą pirmosios instancijos sprendimą. Atsiliepimas grindžiamas tokiais pat, kaip ir pirmiau nurodyti atsiliepimai, argumentais. Papildomai šiame atsiliepime nurodomi tokie argumentai:

15129.1.

152Apeliantė vadovaujasi UAB „ORKANAS“ parengtu žemės sklypo planu. Teismo ekspertas G. T. išvadose pažymėjo, kad UAB „ORKANAS“ nesivadovavo Žemės įstatymo 21 straipsniu, todėl planas negali būti pripažintas tinkamu bendraturčių teisiniams santykiams reguliuoti.

15329.2.

154Teismo ekspertas nurodė, kad, patvirtintus nurodytą planą, prioritetas suteiktas sklypui Nr. 6, kuriame yra RAB „Spauda“ pastatai. Atsakovė nesvarstė ieškovų pateikto žemės sklypo plano, patenkino vieno bendraturčio pageidavimus.

15529.3.

156Apeliantės pastatams priskirta dvigubai daugiau (36 565 kv. m ploto) negu ieškovų pastatams, nors pagal teisės aktus turėtų būti priešingai.

15729.4.

158Panaikinus vidaus kelią, būtų pažeisti ieškovų interesai. Ieškovai pateikė į bylą nuotraukas, iš kurių matyti, kad naujai suprojektuotame išvažiavime iš teritorijos per ( - ) gatvę į vieną pusę išvažiavimo apskritai nėra, o į kitą praktiškai nėra galimybės pravažiuoti sunkiajam krovininiam transportui.

15929.5.

160Naujai suprojektuotas išvažiavimas iš teritorijos nenumatytas sklypo detaliajame plane, todėl neaišku, ar ieškovai ir tretieji asmenys apskritai turės galimybę iš savo teritorijos išvažiuoti. Be to naujas kelias – išvažiavimas į ( - ) gatvę – suprojektuotas per kitiems asmenims priklausančias aikšteles (sklypo detaliajame plane pažymėtas b9 ir b10). Be šių aikštelių savininkų sutikimo ieškovai ir tretieji asmenys negalės naudotis naujai suprojektuotu išvažiavimu.

16129.6.

162Iš kitų Vilniaus apygardos teismo ir Vilniaus miesto apylinkės teismo išnagrinėtų bylų matyti, kad apeliantė trukdys kitiems bendraturčiams naudotis bendromis komunikacijoms, kils naujų apeliantės ir bendraturčių ginčų (civilinės bylos Nr. 2A-33-1063/07, Nr. 2-1975-466/2013).

16330.

164Atsiliepime tretieji asmenys A. B., G. B. prašo atmesti RAB „Spauda“ apeliacinį skundą ir Vilniaus miesto apylinkės teismo sprendimą palikti nepakeistą. Atsiliepimas grindžiamas tokiais pat argumentais, kaip ir kitų trečiųjų asmenų atsiliepimai, papildomai nurodyti tokie argumentais:

16530.1.

166Žemės sklypas suformuotas nukrypstant nuo esminės sąlygos – faktinio naudojimo su pastatu susijusioms reikmėms.

16730.2.

168Ginčijamu įsakymu suteiktas prioritetas sklypui Nr. 6, kuriame esančius pastatus valdo apeliantė.

16930.3.

170Ieškovų pastatas 4B22b visada naudojo 2,13 ha dydžio žemės plotą. Šis faktas konstatuotas civilinėje byloje Nr. 2A-163-516/2010.

17130.4.

172Apeliantės pastatams priskirtas beveik dvigubai didesnis plotas negu priskirtasis ieškovų pastatams. Apeliantė savo raštuose bendratučiams nurodė, kad Spaudos rūmų pastatui (4B22b) priskiriamas 2,61 ha plotas (1999 m. gruodžio 28 d. raštas trečiajam asmeniui UAB „Margi raštai“; 1999 m. gruodžio 1 d. sutarties su UAB „M-1“ priedas Nr. 1; 2001 m. gruodžio 29 d. sutarties su UAB „Ieva“ priedas Nr.11; 2001 m. balandžio 12 d. sutarties su UAB „Radiocentras“ priedas Nr. 1; 2001 m. kovo 1 d. sutarties Nr. 3 su R. T. firma priedas Nr. 1).

17331.

174Ieškovė UAB „M-1“, trečiasis asmuo UAB „Ūlos tėkmė“ atsiliepimuose prašo atmesti RAB „Spauda“ apeliacinį skundą ir palikti nepakeistą pirmosios instancijos teismo sprendimą. Atsiliepime pritariami ieškovės UAB „Retinvestus“ atsiliepime išdėstytais argumentais.

17532.

176Trečiasis asmuo Spaudos rūmų aukštuminio pastato savininkų bendrija „Spaudos rūmai“ atsiliepime prašo atmesti RAB „Spauda“ apeliacinį skundą ir palikti nepakeistą pirmosios instancijos teismo sprendimą. Atsiliepimas grindžiamas tokiais pat kaip ir kitų trečiųjų asmenų atsiliepimai. Papildomai nurodyti tokie argumentai:

17732.1.

178Kitose bylose nustatytos aplinkybės yra prejudiciniai faktai nagrinėjamoje byloje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. kovo 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-180/2008; Vilniaus miesto 1–ojo apylinkės teismo 2009 liepos 9 d. sprendimas civilinėje byloje Nr.2-1604-235/2009; Vilniaus apygardos teismo 2010 m. balandžio 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-163-516/2010).

17932.2.

180Apeliantė argumentuoja, kad, nustatant sklypo dalių, tenkančių statiniams, dydžius, vertintinas pastatų plotas. Svarbi taip pat ir pastatų paskirtis, todėl plano rengėjas turėjo vadovautis Statybos techniniu reglamentu STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai“ (toliau – Reglamentas).

18132.3.

182Taisyklių 8 punkte nustatyta, kad, išskiriant kiekvienam savarankiškai funkcionuojančiam statiniui ar įrenginiui eksploatuoti reikalingą atskirą žemės sklypo dalį, turi būti siekiama, jog ši dalis būtų ne tik taisyklingos formos, kad kiekvieno statinio ar įrenginio savininkui būtų patogu naudotis žemės sklypu, bet taip pat ir kad būtų užtikrinamas kiekvieno statinio ar įrenginio ir jų priklausinių tinkamas naudojimas pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą jų tiesioginę paskirtį.

18332.4.

184Pagal Reglamentą, ieškovų pastatams priklauso dvigubai daugiau automobilių parkavimo vietų negu apeliantės valdomiems pastatams. Dėl to apeliantei negali būti priskirta žemės beveik dvigubai daugiau negu ieškovų pastatams.

18532.5.

186Apeliantė nepagrįstai nurodo, kad ieškovų pastatams (4B22b, 6B3b ir 7M2p) UAB „ORKANAS“ plane priskirtas ne 12 238 kv. m, bet 19 902 kv. m plotas (Įsakymo 1.11, 1.12, 1.13 punktai). Šis plotas yra nurodytiems pastatams priskirta bendro naudojimo žemė. Apeliantės pastatams taip pat priskirta bendro naudojimo žemė – iš viso apeliantės pastatams priskirta 36 565 kv. m dydžio dalis. Tai reiškia, kad ieškovų pastatams žemės priskirta dvigubai mažiau – 19 909 kv. m.

18732.6.

188Pirmos instancijos teismas nustatė, kad įsakymo 1.6 punkte spaustuvei priskirta neproporcingai didelė 28 674 kv. m ploto sklypo dalis. Tai patvirtinto teismo ekspertas G. T.. Jis nurodė, kad įsakyme prioritetas suteiktas sklypui Nr. 6.

18932.7.

190G. T. išvados patikimesnis įrodymas už apeliantės pateiktas matininkų išvadas.

19132.8.

192Ginčo įsakymu pastatui 6B3b eksploatuoti skirtas 3182 kv. m žemės plotas. Kartu šiam pastatui ya priskirta 719 kv. m bendro naudojimo žemės – iš viso 3901 kv. m. Spaustuvei skirtas 19 852 kv. m plotas bei 8822 kv. m bendro naudojimo žemės, iš viso – 28 674 kv. m. Taigi spaustuvei skirto sklypo plotas daugiau negu septynis kartus viršija pastatui 6B3b skirtą žemės plotą.

19332.9.

194Apeliantės patalpos skirtos gaminti ir sandėliuoti. Pastatas 6B3b yra kultūrinės paskirties – jame veikia „VŠĮ „Vilniaus keistuolių teatras“. Apeliantės UAB „ORKANAS“ matininkas, nustatydamas pastatui 6B3b eksploatuoti būtiną žemės plotą, turėjo vadovautis Reglamentu ir VĮ Registrų centro duomenimis. Pastate 6B3b Kultūros ministerija valdo 1144,63 kv. m patalpas. Jose įsikūręs VšĮ „Vilniaus keistuolių teatras“. Pagal Reglamentą 10 kv. m teatro salės plotui skiriama viena automobilio parkavimo vieta (Reglamento 30 lentelės 9.1 punktas). Iš 1144,63 kv. m ploto atmetus 467,04 kv. m bendro naudojimo patalpas, tik VšĮ „Vilniaus keistuolių teatras“ būtinos 67 automobilių parkavimo vietos. Šiame pastate dar yra UAB „Keistuolių studija“ (savininkas VšĮ „Vilniaus keistuolių teatras“). Jai priklauso 382,31 kv. m patalpos. Joms taip pat priklauso 33 parkavimo vietos. Tik pastate VšĮ „Vilniaus keistuolių teatras“ priklausytų 100 parkavimo vietų arba 3000 kv. m. Be to, pastate 6B3b patalpas turi UAB „M-1“, UAB „Eigulių Topolis“, A. R., V. R. ir kt. Pastatui 6B3b priskirtas plotas nepakankamas. Prie pastato 6b3b suformuota žemės sklypo dalis netaisyklingos formos.

19532.10.

196Apeliantės teiginys, kad spaustuvei priskirta daugiaaukščių namų statybos paskirties žemė (plane pažymėta Nr.6, indeksas III, 5602 kv. m) reikalinga ne parkavimo funkcijai, bet sunkiasvoriam transportui privažiuoti prie rampų, nepagrįstas, nes žemės poreikį pastatams, įskaitant matininkas nustato pagal Reglamentą. Pagal jį sandėliams nereikia tiek daug žemės ploto, koks jis priskirtas ginčijamu įsakymu.

19732.11.

198Apeliantė teigia, kad nėra duomenų, kokiu teisiniu pagrindui ieškovai išsinuomojo 2,13 ha dydžio žemės sklypo dalį ir kokiu teisiniu pagrindu už ją moka valstybinės žemės nuomos mokestį. Šio mokesčio tikslas nėra sukurti daiktines teises į nurodomą žemės sklypo dalį. Pati apeliantė šį plotą nustatė su pastato 4B22b savininkais dvišalėse (magistralinių tinklų priežiūros ir komunalinių paslaugų teikimo) sutartyse, kuriose patalpų savininkams buvo nustatytas atitinkamo dydžio valstybinės žemės nuomos mokestis. Šį nuomos mokestį savininkai mokėjo apeliantei kiekvieną mėnesį kartu su kitais mokesčiais, proporcingai jų nuosavybės teise valdomam plotui, o apeliantė surinktus mokesčius mokėjo valstybei. Nurodytos aplinkybės paneigia apeliantės teiginį, kad plotus, už kuriuos ieškovai moka žemės nuomos mokestį, savininkai nustatė savarankiškai.

19932.12.

200Ieškovų pastatams skirta dvigubai mažiau žemės, nes neatsižvelgta į pastatų paskirtį. Sklypo detaliajame plane „Susisiekimo sistema“ RAB „Spauda“ numatytos 529 parkavimo vietos. Apeliantė teigia, kad ieškovų pastatams detaliajame plane numatyta ne 877 (kaip nurodyta sprendime), bet 647 parkavimo vietos. Pagal apeliantės skaičiavimo metodiką, jai taip pat priklausytų ne 529 (kaip nurodyta teismo sprendime), bet 237 parkavimo vietos, nes detaliajame plane, lentelės „Susisiekimo sistema“ skiltyje (perspektyvinis parkavimo vietų skaičius), AB „Spauda“ nurodytos 529 automobilių parkavimo vietos apima taip pat ir ieškovų pastatams (administraciniam korpusui – 127, maitinimo kompleksui – 145 ir konferencijų salėms – 20), skirtas parkavimo vietas, nes apeliantė turi patalpas ne tik spaustuvės, bet taip pat ieškovų pastatuose (4B22B, 6B3b ir 7M2p).

20132.13.

202Apeliantė nepagrįstai neigia faktą, kad RUAB „Molesta“ patalpos turi rampą. Pastate 7M2p (paskirtis – maitinimo, patalpose įrengta valgykla) yra ne tik ieškovei RUAB „Molesta“ priklausančios maitinimo patalpos (valgykla), bet taip pat ir pačiai apeliantei priklausanti kavinė. Pastatas perduotas eksploatacijai 1986 metais. Daugelį metų valgyklai buvo pristatomi produktai ir prekės. Tam būtina rampa. Apeliantė pripažįsta, kad RUAB „Molesta“ patalpų rampa yra pastato kiemo viduje.

20332.14.

204Prie pastato 7M2p įrengta terasa ir pagalbinis įėjimas, kuri ribojasi su ieškovo RUAB „Molesta“ valgyklai skirtomis patalpomis. Valgyklos sienose yra langai į terasą, todėl įrengus papildomas duris į valgyklos patalpas, terasa gali būti panaudota krovinių perkraustymui nepažeidžiant ir nekeičiant nei pastato, nei patalpų paskirties. Tokie pastato 7M2p savininkų lūkesčiai yra pagrįsti, nes apeliantė savo skunde didesnį žemės poreikį spaustuvės pastatui grindžia poreikiu praplėsti erdves transporto priemonių privažiavimams.

20532.15.

206Iš byloje esančių nuotraukų matyti, kad naujai suprojektuotame išvažiavime iš teritorijos per ( - ) gatvę į vieną šios gatvės pusę nėra tinkamo išvažiavimo – nevyksta eismas. Į kitą pusę – ši gatvė užstatyta transporto priemonėmis.

20732.16.

208Apeliantė teigia, kad aikštelės, plane pažymėtos b9 ir b 10, įregistruotos atskirais nekilnojamojo turto objektais, jų priklausomybė neturi įtakos plano sprendiniams. Tačiau per šias aikšteles suprojektuotas naujas kelias – išvažiavimas į ( - ) gatvę. Todėl be aikštelių savininko sutikimo ieškovai ir tretieji asmenys negalės naudotis naujai suprojektuotu išvažiavimu ir nekliudomai patekti į pastatų 4B22b, 6B3b ir 7M2p kiemus.

20932.17.

210Apeliantė pardavė šias aikšteles trečiajam asmeniui UAB „Limpa“. Dėl šio sandorio teisėtumo vyksta teisminis ginčas (civilinė byla Nr. e2-38522-566/2017). Teismui nustačius, kad aikštelės priklauso visiems savininkams, pasikeistų ir bendro naudojimo žemės plotai, skirti ieškovų pastatams.

21133.

212Trečiasis asmuo UAB „Kemalija“ atsiliepime prašo atmesti RAB „Spauda“ apeliacinį skundą ir palikti galioti pirmosios instancijos teismo sprendimą. Atsiliepimas grindžiamas tokiais pat kaip ir kitų trečiųjų asmenų atsiliepimai. Papildomai nurodyti tokie argumentai:

21333.1.

214Apeliantės matininkas turėjo nustatyti žemės poreikį pastatams, įskaitant ir poreikį kroviniams bei prekėms, ne vadovaudamasis individualiais apeliantės poreikiais, o Reglamentu (Reglamento 30 lentelė, 16 punktas), pagal kurį apeliantės spaustuvės poreikiams tenkinti pakaktų 5048 kv. m ploto, nors ginčo įsakymu pristirtas net 36 565 kv. m sklypas.

21533.2.

216Atsižvelgiant į tai, kad į pastatui 6B3b priskirtą 3901 kv. m plotą patenka pastatu užstatytas žemės plotas (1472,32 kv. m), šiam pastatui skirtas žemės plotas nepakankamas, nes neužtikrinamas pastato naudojimas pagal paskirtį.

21733.3.

218Apeliantė tam tikru laikotarpiu buvo valstybės įgaliota administruoti ginčo teritorijoje esantį žemės sklypą, taip pat ir pastatus teritorijoje bei joje esančius magistralinius inžinerinius tinklus. Dėl to su pastatų patalpų savininkais ji sudarė dvišales sutartis (Pastato, bendro naudojimo patalpų eksploatavimo, kapitalinio remonto ir priežiūros sutartis), kuriose patalpų savininkams nustatytas atitinkamo dydžio valstybinės žemės nuomos mokestis. Jį savininkai mokėjo apeliantei kiekvieną mėnesį kartu su kitais mokesčiais, proporcingai nuosavybės teise valdomam plotui, o apeliantė – valstybei.

21933.4.

220Teismas nurodė, kad byloje yra pastato, bendro naudojimo patalpų eksploatavimo, kapitalinio remonto ir priežiūros sutartys, sudarytos tarp AB „Spauda“ ir aukštuminio administracinio pastato patalpų savininkų (UAB „M-1“, R. T. firmos, UAB „Ieva“, UAB „Radiocentras“ ir kt.). Nurodytų sutarčių prieduose (išlaidų paskaičiavimuose) įrašytas 2,13 kv. m ploto žemės sklypas po pastatu ir prie pastato, už kurio naudojimą iš jų buvo nustatytas žemės mokestis.

22133.5.

222Vidaus kelio ir automobilių parkavimo remontu nuolat rūpinasi tretysis asmuo bendrija „Spaudos rūmai“. Ji prižiūri pastatų teritoriją, kasmet užlygina kelio ir aikštelių duobes, už atliktus darbus visiems savininkams pateikia sąskaitas-faktūras.

22334.

224Ieškovės UAB „Savaitė“ ir UAB „Lirsona popierius“ atsiliepime į RAB „Spauda“ apeliacinį skundą prašo ji atmesti ir palikti nepakeistą pirmosios instancijos teismo sprendimą; priteisti iš apeliantės 640 Eur už atsiliepimo į apeliacinį skundą surašymą. Atsiliepimas grindžiamas tokiais pat kaip ir kitų trečiųjų asmenų atsiliepimai. Papildomai nurodyti tokie argumentai:

22534.1.

226Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2008 m. kovo 18 d. nutartyje atkreipė teismų dėmesį į esminius pažeidimus ir principus, kuriais vadovaujantis turėjo būti sprendžiamas analogiškas bendraturčių ginčas: turėjo būti įvertinta, ar, pakeitus valstybinės žemės sklypo, kuriame buvo ir ieškovo dalyviams priklausantis pastatas, ribas, nepažeistos jų teisės į naudojamą žemės sklypo dalį; turėjo būti ištirta, kokie faktiniai ginčo sklypo naudojimo santykiai buvo susiklostę tarp visų jame esančių pastatų savininkų (nuomininkų); nuomotino ar perkamo žemės sklypo dydis nustatomas pagal tikslinę paskirtį atitinkantį faktinį jo naudojimą; formuojant pastatais užstatytą žemės sklypą, negali būti nukrypta nuo esminės sąlygos – faktinio jo naudojimo su pastatu susijusioms reikmėms; didžioji sklypo dalis atskirta nuo ,,Spaudos rūmų“ pastato, paneigiant ieškovo narių turėtas teises į ją.

22734.2.

228Teismas teisingai nustatė, kad ginčijamo įsakymo 1.6 punkte spaustuvei priskirta neproporcingai didelė sklypo dalis. (28 674 kv. m).

22934.3.

230UAB „ORKANAS“, kuris parengė planą, ir UAB „Tiksli riba“, teikusi į bylą išvadas, parinkti apeliantės iniciatyva.

23134.4.

232UAB „ORKANAS“ plano II dalyje iš 1741 kv. m bendro naudojimo plotų, 1015 kv. m tenka apeliantės pastatams, pažymėtiems indeksais 1P3b, 5B5b, 8H1p,14F2p ir kt. Plano dalyje, pažymėtoje VI, RAB „Spauda“ pastatams tenka dar 643 kv. m. Taigi be tiesiogiai pastatams skirtų žemės plotų, apeliantės pastatams ir statiniams tenka labai didelė dalis bendro naudojimo žemės plotų. Pagal Reglamentą, apeliantės spaustuvės poreikiams tenkinti pakaktų 5048 kv. m žemės sklypo. Ginčijamu įsakymu apeliantės pastatams skirta 36 565 kv. m. Dėl to spaustuvei priskirtas daugiaaukščių gyvenamųjų namų statybos paskirties žemės plotas perteklinis.

23334.5.

234Ginčo įsakymu pastatui 6B3b eksploatuoti skirtas tik 3182 kv. m žemės plotas, įskaitant ir žemę po pastatu. Kartu šiam pastatui priskirta 719 kv. m bendro naudojimo žemės – iš viso 3901 kv. m. Apeliantės spaustuvei (pastatui 1P3/b) skirtas 19 852 kv. m plotas ir 8822 kv. m bendro naudojimo žemės, iš viso – 28 674 kv. m, t. y. plotas daugiau negu septynis kartus viršija pastatui 6B3b skirtą žemės plotą.

23534.6.

236Žemės nuomos mokesčių mokėjimo faktas nėra pagrindinis faktorius sprendžiant dėl ieškovų pastatams priklausančios sklypo dalies dydžio. Tai tik vienas iš galimų įrodymų, patvirtinančių, kad ieškovų pastatui 4B22b eksploatuoti būtinas 2,13 ha žemės plotas. Byloje esantys įrodymai patvirtina, kad žemės mokesčius už 2,13 ha dydžio žemės plotą ieškovai bei kiti savininkai moka šiuo metu.

23734.7.

238Apeliantė sąmoningai painioja jai detaliajame plane priskirtinas parkavimo vietas visuose pastatuose su vietomis, kurios detaliajame plane nustatytos išskirtinai jos pastatams.

23934.8.

240Net ir iš naujai pateiktų nuotraukų matyti, kad ties naujai suprojektuotu išvažiavimu iš teritorijos į ( - ) gatvę į vieną jos pusę joks eismas nevyksta – sniege nematyti net automobilių vėžių. Apeliantė piktnaudžiauja teikdama į bylą naujus įrodymus.

24135.

242Atsiliepime trečiasis asmuo UAB „Vitropolis“ prašo tenkinti RAB „Spauda“ apeliacinį skundą. Atsiliepimas grindžiamas tokiais argumentais:

24335.1.

244Jei kuriame nors valstybinės žemės sklype yra statiniai, tai nereiškia, kad visas jo plotas turi būti išnuomojamas ir tik jame esančių statinių savininkams proporcingai jų plotui ar kitiems formaliems kadastro duomenims, nežiūrint to, ar papildomas plotas reikalingas statiniams eksploatuoti. Aplinkybė, kad papildoma sklypo dalis gali būti panaudojama vieno ar kito statinio poreikiams, nesukuria teisinio ryšio, su kuriuo Vyriausybės 1999 m. kovo 9 d. nutarimu Nr. 260 patvirtintų Naudojamų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos taisyklių (toliau – Taisyklės) 8 punkte siejamas būtinumas tą dalį pripažinti būtina statiniui eksploatuoti ir ją išnuomoti tokio pastato savininkui be aukciono.

24535.2.

246Žemės sklype esančių statinių plotų ar kitų duomenų proporcingumas reikšmingas ne nustatant individualiai valstybinės žemės nuomai priskirtiną žemės sklypo dalį, bet nustatant bendro naudojimo ploto paskirstymą, jis išskiriamas tik tiems žemės sklype esantiems savarankiškai funkcionuojantiems statiniams ir įrenginiams, kuriems eksploatuoti pagal tiesioginę paskirtį bendro naudojimo ploto reikia papildomai prie išnuomoto individualiai (Taisyklių 8 punkto 3 pastraipa).

24735.3.

248Ginčijamu įsakymu pastatams, kuriuose yra ieškovų patalpos, priskirtas ne 12 238 kv. m, bet 19 902 kv. m plotas (įsakymo 1.11, 1.12, 1.13 punktai; plano lentelės „Žemės sklypo dalių, reikalingų savarankiškai funkcionuojančiam statiniui ir įrenginiui eksploatuoti, išskyrimas“ 11, 12, 13 eilučių skiltys „Žemės plotas naudojimo dalyse“).

24935.4.

250Tik pastato plotas (jo dydis) nelemia žemės sklypo dalies dydžio. Pastatas 6B3b yra vienas iš aukščiausių, bet jis yra sklypo kampe, ( - ). Šis pastatas apstatytas kitais statiniais, atskirstas nuo likusios žemės sklypo dalies. Jam eksploatuoti priskirta visa kampinė sklypo teritorija (3182 kv. m). Aptariamam pastatui skyrus papildomo ploto, jam priskirta teritorija būtų nevientisa, netaisyklingos formos.

25135.5.

252Pastatas 6B3b gali pretenduoti tik į žemės sklype formuojamas bendrojo naudojimo teritorijas pagal Taisyklėse nustatytus proporcingumo principus. Tai numatyta UAB „ORKANAS“ plane. Pirmos instancijos teismas nenurodė, kad bendro naudojimo dalys paskaičiuotos neteisingai.

25335.6.

254Dėl to, kad moka žemės ar žemės nuomos mokestį, asmenys neįgyja žemės nuomos teisės ar daiktinių teisių.

25535.7.

256Valstybinės žemės sklypo nuoma galima tik esant visų sklype esančių statinių poreikiams pritaikytam sklypo planui. Tokio plano nėra, visos buvusios valstybinės žemės sklypo (jo dalių) nuomos sutartys nutrauktos.

25735.8.

258Kai mokamas valstybinės žemės nuomos mokestis, atsiranda ne žemės naudojimo, bet mokesčių už valstybės turo naudojimą mokėjimo teisiniai santykiai. Šių mokesčių mokėjimas yra pareigos mokėti mokesčius įvykdymas, bet ne daiktinių teisių įforminimas. Tų mokesčių mokėjimas nepagrindžia teisės naudoti vieną ar kitą žemės sklypo dalį.

25935.9.

260Byloje nėra duomenų, kad kompetentinga institucija teisės aktų nustatyta tvarka priėmė sprendimą, leidžiantį privačiam asmeniui naudoti 2,13 ha valstybinės žemės sklypo dalį ir toks leidimas įformintas atitinkamais sandoriais.

26135.10.

262Nepagrįstas poreikis turėti padidintą kiekį parkavimo vietų, jei tai susiję su bendru poreikiu turėti kuo daugiau vietos transporto priemonėms pastatyti, ypač jeigu jos yra bendrosios paskirties (lengvieji automobiliai) ir skirti net ne paties pastato (jo patalpų) eksploatavimui, bet tose patalpose veiklą vykdančių asmenų svečių, lankytojų atvykimo patogumui.

26335.11.

264Teismo sprendime nepaneigti RAB „Spauda“ procesiniuose dokumentuose nurodyti argumentai, kodėl esamas planas dėl parkavimo vietų labiausiai ir proporcingai atitinka visų suinteresuotų asmenų interesus.

26535.12.

266Teismas nepagrįstai remiamasi žemės sklypo detaliuoju planu, jame pateiktu parkavimo vietų išdėstymu ir skaičiumi, aplinkybe, kad detaliajame plane numatyta užstatyti statiniais tą sklypo dalį, kurioje pagal UAB „ORKANAS“ planą suplanuotos transporto priemonių stovėjimo vietos. Detaliojo plano sprendiniai dėl jo dalies užstatymo naujais statiniais galės būti įgyvendinti, kai bus atliktos atitinkamos procedūros.

26735.13.

268Teismo sprendime nėra nuorodos į tai, koks turi būti sprendimas dėl užstatymui numatytos sklypo dalies: ar ji suteiktina naudotis kuriam nors kitam statinio savininkui, ar paliktina kaip bendrojo naudojimo teritorija, ar suteiktina iš karto kam nors užstatyti.

26935.14.

270Nesant duomenų, kad RUAB „Molesta“ nurodomoje vietoje yra rampa, nėra pagrindo spręsti, kad tokie argumentai pagrįsti. Byloje nėra rampos brėžinių, įrodymų, patvirtinančių jos buvimą, vaizdą. Taip pat nėra paskaičiavimų, kad UAB „ORKANAS“ plano sprendiniai trukdo privažiuoti transporto priemonėms, jei trukdo – kiek ir kur, koks konkretus sprendinys tą problemą išspręstų.

27135.15.

272RAB „Spauda“ apeliaciniame skunde patvirtina, kad vidinis kelias, einantis per žemės sklypą, nebus panaikintas – priešingai, jis bus sutvarkytas ir papildomai pritaikytas privažiuoti prie RAB „Spauda“ statinių sunkiasvorėmis transporto priemonėmis.

27335.16.

274Pirmosios instancijos teismas vidinio kelio priskyrimą prie RAB „Spauda“ sklypo dalies prilygino kelio panaikinimui. Plane vidinis kelias yra pažymėtas.

27535.17.

276Inžinierinių komunikacijų (tinklų) eksploatavimo objektai nėra plano dalykas.

27735.18.

278Aplinkybė, kad kelių statinių (jų patalpų) savininkai nesutaria ar konfliktuoja dėl bendrojo naudojimo inžinierinių komunikacijų, nera pagrindas tokius ginčus spręsti ar jiems užkirsti kelią valstybinės žemės sklypo plano sprendiniais. Konfliktų prielaidas galima pašalinti įgyvendinus techninius komunikacijų pakeitimo sprendinius.

27935.19.

280Dėl asfaltuotos automobilių ir teniso aikštelių, plane pažymėtų b9 ir b10, teismas padarė nepagrįstas išvadas, nes šias aikšteles laikė pastato 4B22 priklausiniais. Tai nepagrįsta. Tam, kad vienas statinys būtų pripažintas kito priklausiniu, nustatytina teismo sprendimu ar sandoriu, toks statusas turi būti registruojamas Nekilnojamojo turto registre. Teisės aktuose įtvirtinta teorinė galimybė kiekvieną statinį pripažinti kito statinio priklausiniu, savaime nereiškia, kad bet kas, net ir teismas, gali bet kada laikyti tokį statusą pripažintu.

28135.20.

282Nekilnojamojo turto registre nurodytos aikštelės įregistruotos savarankiškais daiktais, jų teisinis statusas niekada nebuvo siejamas su nuosavybės teisėmis į pastatą 4B22. Teismas nenurodė, kaip turėtų keistis žemės sklypo dalių ribų nustatymas vieną ar abi aikšteles pripažinus pastato 4B22 priklausiniais.

28336.

284Apeliaciniame skunde trečiasis asmuo UAB „Vitropolis“ prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą ir priimti naują – ieškinį atmesti arba tenkinti tik jo dalį dėl atsakovės 2016 m. liepos 27 d. įsakymo 1.4, 1.6, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13 punktų panaikinimo. Apeliacinis skundas grindžiamas tokiais argumentais:

28536.1.

286Apeliantei UAB „Vitropolis“ priskirta žemės sklypo dalis patenka į neginčijamą teritoriją (įsakymo 1.3, 1.15 punktai).

28736.2.

288Pirmos instancijos teismas nenustatė (nes dėl to nebuvo ginčo), kad visas įsakymas neteisėtas, naikintinas ar pažeidžia ieškovų interesus. Teismas nustatė, kad iš naujo perskirstytini atskirų sklypo dalių plotai. Dėl to teismas turėjo panaikinti tik tas įsakymo dalis, kuriomis patvirtintas ginčijamų dalių priskyrimas atitinkamiems statiniams. To pakanka pažeidimams pašalinti. Teismas nenurodė, kaip dalies įsakymo nepagrįstumas, lemia viso įsakymo neteisėtumą.

28936.3.

290Panaikinus visą įsakymą, pažeistos kitų žemės sklypo naudotojų (tai pat UAB „Vitropolis“) teisės, nes jie negali išsinuomoti ir tinkamai naudoti jiems priskirtinų žemės sklypo dalių.

29136.4.

292Jeigu kurios nors žemės sklypo dalies naudotojai nesutaria dėl naudojimo sąlygų, statiniams eksploatuoti gali būti priskiriama viena bendra sklypo dalis. Jiems sutarus ir pateikus valstybinės žemės patikėtiniui naują žemės sklypo planą, kiekvienam iš jų išnuomotina (jų statiniams priskirtina) atskira žemės sklypo dalis pagal naujai parengtą planą. Ieškovai nepateikė valstybinės žemės patikėtiniui teisės aktų reikalavimus atitinkantį žemės sklypo planą dėl jo dalių nuomos. Ieškovai nepateikė konkrečių sprendinių, kurie jiems tiktų. Ieškovai teikė tik nesutikimus. Toks teisių gynimo būdas negali būti pagrįstas, atitinkantis civilinių teisių gynimo principus. Tai –piktnaudžiavimas teise, ta teisė teismo neginama, nes jie tik trukdo tinkamai ir efektyviai naudotis žemės sklypu (CK 1.136 straipsnis, CPK 7 straipsnis).

29336.5.

294Ieškovų pateiktas žemės sklypo planas neatitinka Taisyklių 8 punkto reiklaavimų, nes planas turi būti parengtas pagal Vyriausybės 2002 m. balandžio 15 d. nutarimu Nr. 534 patvirtintus Nekilnojamojo turto kadastro nuostatus. Ieškovų planas nepasirašytas jį sudariusio matininko, nesuderintas su suinteresuotais asmenimis, neturi lydinčiųjų dokumentų. Šis planas nepateiktas teismui.

29536.6.

296Ginčas kilo ne dėl konkrečių žemės sklypo dalių ribos, bet atskirų sklypo dalių naudojimo sąlygų. Ieškovai nesuformulavo sklypo naudojimo sąlygų.

29736.7.

298Skundžiamas teismo sprendimas naikintinas, nes neteisingai pritaikytos Taisyklės dėl žemės sklypo dalių nustatymo. Taisyklių 8 punkte nurodytas pagrindinis principas, pagal kurį nustatomos atitinkamos žemės sklypo dalys – valstybinės žemės sklype turi būti išskiriama kiekvienam savarankiškai funkcionuojančiam statiniui ar įrenginiui eksploatuoti reikalinga atskira žemės sklypo dalis ir tokia, kad ji būtų taisyklingos formos, vientisa, kad kiekvieno statinio ar įrenginio savininkui (bendraturčiui) būtų patogu naudotis žemės sklypu, ir tokio ploto, kad būtų užtikrinamas kiekvieno statinio ar įrenginio ir jų priklausinių tinkamas naudojimas pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą jų tiesioginę paskirtį. Taigi, pirmiausiai įvertinama, koks plotas reikalingas konkretaus statinio eksploatavimui pagal jo paskirtį, o ne suformuotas žemės sklypo plotas kokiomis nors proporcijos dalinamas jame esančių statinių savininkams. Teismo nurodytas sklypo dalių nustatymo principas pagal turimų patalpų ir skirtos naudotis teritorijos proporcijas nėra taikytinas, nes jis nenumatytas teisės aktuose. Pagal tokias proporcijas gali būti dalinama tik bendrojo naudojimo teritorija ir tik tarp tų statinių, kuriems eksploatuoti ji reikalinga.

29936.8.

300Pirmos instancijos teismo nurodomos bendrojo naudojimo teritorijos, ypač plane pažymėta indeksu III, yra nutolusi nuo ieškovų statinių. Tad nėra galimybės ieškovų naudai suformuoti žemės sklypo dalies pagal Taisykles –- taisyklingos, vientisos formos.

30136.9.

302Teismas žemės sklypo dalis nustatė taikydamas skirtingus principus. Žemės sklypo dalies (plane pažymėtos indeksu 6) teismas nurodo, kad plane nurodyto dydžio žemės plotas yra neadekvačiai didelis ir nėra būtinas joje esančio spaustuvės pastato eksploatavimui, t. y. šioje dalyje jau nebetaiko kitoje situacijoje ieškovų naudai taikyto turimų patalpų ir skirtos naudotis teritorijos proporcijos principo. Pirmosios instancijos teismo sprendimas nepagrįstas, nes žemės sklypo dalių nustatymas grindžiamas ne kokiais nors visiems žemės sklypo naudotojams vienodai taikytinais, o selektyviai ieškovų naudai taikomais principais.

30336.10.

304Pirmos instancijos teismas nepagrįstai nurodė, kad plano pažeidimai užfiksuoti teismo eksperto G. T. išvadose. Nagrinėjamoje civilinėje byloje jis nebuvo paskirtas ekspertu, neteikė į civilinę bylą eksperto išvados, todėl jis negali būti įvardijamas kaip teismo ekspertas. Jo surašytas dokumentas vertintinas kaip vienas iš rašytinių įrodymų. Šiame dokumente pakartotos kituose įrodymuose fiksuotos faktinės aplinkybės, todėl pakartotinis jų įvardijimas nesuteikia didesnės įrodomosios galios.

30536.11.

306Aplinkybė, kad bendri pastatų magistraliniai inžineriniai tinklai pagal planą patenka išskirtinai į trečiajam asmeniui AB „Spauda" priskirtą žemės sklypo dalį, nesudaro pagrindo panaikinti ginčo įsakymą kaip neteisėtą, nes Taisyklių 8 punkte nenumatyta galimybė išskirti Žemės sklypo dalį inžinieriniams tinklams, tuo labiau bendro naudojimo. Žemės sklypo dalių nustatymas neriboja galimybės tais tinklais naudotis ir nesuteikia trečiajam asmeniui RAB „Spauda“ teisės riboti galimybę jais naudotis kitiems asmenims, kurie šiuo metu jais naudojasi ir tai jiems būtina dėl turimų statinių eksploatavimo.

30736.12.

308Nepagrįstai teigiama, kad plane panaikintas per ginčo teritoriją einantis kelias, kuriuo patenkama į ieškovų pastatų (4B22b, 6B3b ir 7M2p) kiemus. Kelias numatytas žemės sklypo dokumentuose, todėl išlieka ir sudarius planą. Įsakymo priėmimas ar plano patvirtinimas nesprendžia kelių ar kitokio susisiekimo žemės sklype klausimų.

30937.

310Atsiliepime trečiasis asmuo RAB „Spauda“ prašo patenkinti UAB „Vitropolis“ apeliacinio skundo dalį, kuria prašoma panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą, ir ieškinius atmesti. Atsiliepimas grindžiamas tokiais argumentais:

31137.1.

312Ginčijamas įsakymas nepažeidžia ieškovų interesų, proporcingumo principo. UAB „ORKANAS“ racionaliai paskirstė žemės sklypų plotus pastatams, atsižvelgdamas į statinių parametrus, paskirtį, eksploatavimo poreikius.

31337.2.

314Teismas neteisingai įvertino faktines aplinkybes, kad trims pastatams 4B22b, 6B3b ir 7M2p skirta 12 238 kv. m sklypo dalis. Tai neatitinka tikrovės, nes nurodytiems pastatams bendrai paskirta19 902 kv. m (Įsakymo 1.11, 1.12, 1.13 punktai).

31537.3.

316RAB „Spauda“ sutiko su apeliaciniame skunde nurodytomis aplinkybėmis, kad ieškovų pateiktas žemės sklypo plano projektas neatitinka teisės aktų reikalavimų, bendrų pastatų magistralinių inžinerinių tinklų naudojimo, panaikintas per ginčo teritoriją einančio kelio, kuriuo patenkama į ieškovų pastatų (4B22b, 6B3b ir 7M2p) kiemus.

31737.4.

318Trečiasis asmuo sutiko su apeliaciniame skunde nurodytais argumentais dėl teismo eksperto G. T. išvados. Be to, G. T. kvalifikacija šioje byloje nagrinėjamiems klausimams netinkama. Teisingumo ministro įsakymu patvirtintame teismo ekspertų sąraše nurodyta, kad jis – teritorijų planavimo specialistas bei ypatingo statinio projekto specialistas. Šioje byloje nėra sprendžiamas ginčas dėl teritorijų planavimo dokumentų (tai pripažino ir pats pirmosios instancijos teismas), taip pat šioje byloje nėra sprendžiamas ginčas dėl statybų. RAB „Spauda“ nurodyto matininko – specialisto kvalifikacija, reikalinga šioje byloje nagrinėjamiems klausimams, tinkama (UAB „Tiksli riba“ išvada).

31938.

320Trečiasis asmuo UAB „Aginta“ prašo atmesti UAB „Vitropolis“ apeliacinį skundą ir palikti nepakeistą pirmosios instancijos teismo sprendimą. Atsiliepimas grindžiamas tokiais argumentais:

32138.1.

322Apeliantė nepagrįstai teigia, kad ieškovai nepateikė plano, o pastabas reiškė nekonstruktyviai. Į bylą pateiktos konkrečios ieškovų pastabos ir siūlymai plano rengėjui UAB „ORKANAS“. Būtent šio plano pagrindu priimtas neteisėtas atsakovės įsakymas. Byloje taip pat yra UAB „ORKANAS“ atsakymai ieškovams. Be to, byloje yra ieškovų pateiktas UAB „KM Centras“ parengtas alternatyvus žemės sklypo ( - ), Vilnius plano projektas.

32338.2.

324Apeliantė akcentuoja sklypo formų taisyklingumą. Tai nesvarbiausias teisingumo kriterijus. Įsakymu pažeistas sklypo dydžių pastatams eksploatuoti adekvatumo principas. Vilniaus apygardos teismas civilinėje byloje Nr.2A-163-516/2010 nustatė, kad Spaudos rūmų pastato 4B22b savininkai naudojosi 2,13 ha dydžio žemės sklypu. Dėl to pirmiau nustatyta teismo aplinkybė negalėjo būti ignoruojama šioje byloje, suteikiant prioritetą RAB „Spauda“ poreikiams.

32538.3.

326Nepagrįstas apeliantės teiginys, kad bendri pastatų magistraliniai inžineriniai tinklai, pagal planą patenkantys į trečiajam asmeniui RAB „Spauda“ priskirtą žemės sklypo dalį, nėra pagrindas panaikinti įsakymą. Teismų sprendimais nustatyta, kad trečiasis asmuo RAB „Spauda“ visada trukdė bendraturčiams naudotis pastatų magistraliniais inžineriniais tinklais ir bendro naudojimo įrenginiais. Šiuos trukdymo faktus ne kartą yra nustatę teismai (Vilniaus apygardos teismas nutartis 2017 m. lapkričio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-33-1063/07; Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. vasario 25 d. sprendimas civilinėje byloje Nr. 2-1975-466-2013).

32738.4.

328G. T. yra teismo ekspertas. Apelianto nepagrįstai reikalauja, kad jo išvados būtų ignoruojamos.

32939.

330Ieškovės UAB „Savaitė“, UAB „Lirsona popierius“ ir UAB „Dujotekana“ atsiliepimuose į UAB „Vitropolis“ apeliacinį skundą prašė jį atmesti ir palikti nepakeistą pirmosios instancijos teismo sprendimą. Ieškovės UAB „Savaitė“, UAB „Lirsona popierius“ prašė priteisti iš apeliantės 640 Eur už atsiliepimo į apeliacinį skundą surašymą. Atsiliepimuose nurodyti tokie argumentai:

33139.1.

332Šioje byloje taikytini prejudiciniai faktai nustatyti anksčiau teismų išnagrinėtose civilinėse bylose (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. birželio 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K3-397/2006, 2008 m. kovo 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3- 180/2008; Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2009 m. liepos 9 d. sprendimas civilinėje byloje Nr.2-1604-235/2009 ir Vilniaus apygardos teismo 2010 m. vasario 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-163-516/2010).

33339.2.

334Atsakovė pripažino ieškovų reikalavimų pagrįstumą, sutiko su ieškiniu, kad pastatų priklausiniams eksploatuoti įsakymu negalėjo būti išskiriamos atskiros sklypo dalys.

33539.3.

336Teismas pagrįstai panaikino visą ginčo įsakymą. Šalių ginčas kilo dėl atsakovės įsakymo teisėtumo, nes planas, kurio pagrindu priimtas įsakymas, parengtas neatsižvelgiant į faktinę žemės paskirtį bei faktinį jos naudojimą. Ieškovų pastatams žemės skirta beveik dvigubai mažiau, negu priklauso. Ieškovų pastatams suplanuotos automobilių parkavimo vietos ten, kur detaliajame plane yra suplanuotas pastatas. Bendri pastatų magistraliniai inžineriniai tinklai pagal planą patenka išskirtinai į trečiajam asmeniui RAB „Spauda“ priskirtą žemės sklypą. Daugiaaukščių gyvenamųjų namų statybos paskirties žemė yra skirta spaustuvei, kurios veikla nėra susijusi su namų statyba. Plane panaikintas kelias per ginčo teritoriją, kuriuo patenkama į ieškovų pastatų (4B22b, 6B3b ir 7M2p) kiemus. Suplanuotas naujas įvažiavimas, kuris nenumatytas detaliajame plane, iš ieškovų pastatų kiemo į ( - ) gatvę per trečiajam asmeniui priklausančią automobilių stovėjimo aikštelę.

33739.4.

338Atsakovė sutinka, kad inžineriniams statiniams (automobilių ir teniso aikštelėms), plane pažymėtiems b9 ir b10, įsakymu nepagrįstai išskirta atitinkamai 1373 kv. m ir 1601 kv. m sklypo dalys. Aikštelės nėra savarankiškai funkcionuojantys statiniai. Aikštelės priklauso UAB „Limpa“. UAB „ORKANAS“ plane naujas įvažiavimas suplanuotas per šiai bendrovei priklausančią automobilių stovėjimo aikštelę. Šalia aikštelės negalima įrengti pravažiavimo, nes toje vietoje yra tai pačiai bendrovei priklausanti tvora.

33939.5.

340Dėl aikštelių vyksta ginčas teisme (civilinė byla Nr. e2-1258-566/2018) – ieškovai ginčija sandorį, kuriuo trečiasis asmuo RAB „Spauda“ neteisėtai nusavino ir pardavė trečiajam asmeniui UAB „Limpa“ visiems tretiesiems asmenims priklausantį bendro naudojimo turtą – priklausinius (aikšteles).

34139.6.

342Šioje byloje negalima nustatyti, kuri plano dalis yra teisėta, o kuri ne, nes tai yra ne šios bylos nagrinėjimo dalykas. Be teisėto plano teismas negali patvirtinti, kuri įsakymo dalis turėtų būti teisėta, o kuri ne.

34339.7.

344VĮ Registrų centro duomenimis, apeliantė – viena iš 84 teritorijoje esančių savininkų, valdanti 1/10 dalį ginčo teritorijoje esančių statinių. Jos teiginius palaiko toje pačioje sklypo dalyje esančiuose pastatuose patalpas turintys tretieji asmenys UAB „Primadis“ ir UAB „Sanifinas“ (neskaitant trečiojo asmens RAB „Spauda“, kuri inicijavo sklypo padalijimą). Šie asmenys valdo ne daugiau 3 proc. visų ginčo teritorijoje esančių patalpų ir statinių. Likusieji tretieji asmenys, taip pat ir AB „Spauda“, turi patalpas didesnėje sklypo dalyje, kurioje vyksta ginčas. Tokiu būdu, remdamasis apeliantės teiginiu, teismas turėtų naikinti beveik visą įsakymą, palikdamas galioti tik nedidelę jo dalį.

34539.8.

346Ginčo įsakymas priimtas ydingo UAB „ORKANAS“ plano pagrindu. Sprendžiant, ar kuri nors dalis įsakymo teisėta, reiktų nagrinėti viso šio plano, o ne jo dalies teisėtumą, nes nustačius, kad tikslintina kuri nors jo dalis, kiltų būtinybė tikslinti visą planą. Nepanaikinus viso įsakymo, tarp bendraturčių kiltų nauji ginčai.

34739.9.

348Palikus galioti įsakymo dalį, planas turėtų būti tikslinamas, tai prieštarautų Taisyklėms, nes įsakymas gali būti priimtas tik nustačius, kad planas parengtas tinkamai.

34939.10.

350Ginčo įsakymas pažeidė proporcingumo principą, nes planas sudarytas ir jo pagrindu įsakymas priimtas paskirstant žemės sklypų plotus pastatams neatsižvelgiant į sklype esančių statinių faktinę paskirtį bei faktinį žemės naudojimą su pastatais susijusioms reikmėms. Be to, įsakymu daugiaaukščių gyvenamųjų namų statybos paskirties žemė skirta spaustuvei, kurios veikla nėra susijusi su namų statyba, o ieškovų trims pastatams (4B22b, 6B3b ir 7M2p) įsakymu skirta tik 12 238 kv. m ploto sklypo dalis, prie kurios pridėjus bendro naudojimo žemę, visas plotas sudaro tik 19 902 kv. m (Įsakymo 1.11, 1.12, 1.13 punktai), t.y. beveik dvigubai mažiau, negu šiems pastatams priklauso pagal jų paskirtį (vien tik pastatui 4B22b pagal faktinį žemės naudojimą priklauso 21 300 kv. m).

35139.11.

352Ieškovų interesų suabsoliutinimu nelaikytinas faktų konstatavimas sprendime, kad įsakymu trečiojo asmens RAB „Spauda“ pastatui – spaustuvei (lP3/b) ne pagal paskirtį priskirta 5 048 kv. m ploto daugiaaukštės gyvenamosios paskirties žemės, kad naujas įvažiavimas iš ieškovų pastatų kiemo į ( - ) gatvę suplanuotas per trečiajam asmeniui priklausančią automobilių stovėjimo aikštelę, kad įsakyme didžiausia Sklypo dalis su inžinerinėmis komunikacijomis buvo priskirta vienam trečiojo asmens RAB „Spauda“ pastatui (spaustuvei) eksploatuoti, o pastarąją aplinkybę savo atsiliepime pripažino ir trečiasis asmuo UAB „Vilniaus šilumos tinklai“. Ieškovų interesų suabsoliutinimo negalima kildinti iš teismo nustatytų įstatymų ir teisės aktų pažeidimų.

35339.12.

354Įsakymas siejamas su planu, kuris parengtas pažeidžiant Taisykles ir kitus teisės aktus. Neteisinga manyti, kad neteisėto plano pagrindu gali būti priimtas teisėtas įsakymas. Atitinkamai neteisėto įsakymo pagrindu negali būti išnuomota ginčijamo žemės sklypo dalis ir apeliantei.

35539.13.

356Byloje nėra duomenų, kad apeliantė būtų prašiusi atsakovę išskirti jai atskirą sklypą, dėl kurio tariamai nėra jokio ginčo. Atvirkščiai, apeliantė dalyvavo derinant ydingus sklypo planus (yra jos parašai), todėl yra atsakinga už ydingai susiklosčiusius bendraturčių santykius.

35739.14.

358Apeliantė klaidina teismą, nurodydama, kad ieškovai nepateikė konkrečių sprendinių, kurie jiems būtų tinkami. Ieškovų planas į bylą pateiktas net du kartus. Pirmą kartą jį pateikė UAB „Keistuolių studija“, antrą kartą – Bendrija „Spaudos rūmai“. Be to, apeliantė pripažįsta, kad ieškovai pateikė savo planą, tik neva jis neatitinka teisės aktų reikalavimų. Apeliantė mano, kad ieškovai savo planą turėjo tvirtinti teisme. Šioje byloje nagrinėjamas ginčas dėl atsakovės įsakymo teisėtumo, bet ne dėl UAB „ORKANAS“ arba ieškovų plano teisėtumo. Todėl nepagrįstas apeliantės teiginys, kad ieškovai pasirinko netinkamą savo teisių gynimo būdą.

35939.15.

360Nepagrįstas Apelianto teiginys, kad ginčą sudaro ne konkrečių žemės sklypo dalių ribos, o atskirų žemės sklypo dalių naudojimo sąlygos, todėl įsakymo panaikinimas minėtų sąlygų nustatymo klausimo neišsprendžia, o, palikus galioti įsakymą, ieškovai galėtų teikti atitinkamą prašymą dėl tų sąlygų nustatymo ar net įsakymo (plano) pakeitimo iki aktualių žemės sklypo dalių valstybinės žemės nuomos sutarčių sudarymo.

36139.16.

362Nustatant sklypų, būtinų pastatams ir statiniams eksploatuoti, ribas, kartu apsprendžiamos ir sklypų naudojimo sąlygos. Neaišku, kaip gali nesikeisti sklypo dalių naudojimo sąlygos, jeigu sklypo dalimi, joje esančiu keliu bendraturčiai naudojosi bendrai, o įsakymu kelią panaikinus, ta sklypo dalimi jie bendrai naudotis nebegali. Įsakymu patvirtinus plane suplanuotą naują įvažiavimą iš ieškovų pastatų kiemo į ( - ) gatvę per trečiajam asmeniui priklausančią automobilių stovėjimo aikštelę (toks išvažiavimas nėra numatytas sklypo detaliajame plane), panaikinta ieškovų teisė be šių aikštelių savininko sutikimo įvažiuoti į pastatų 4B22b, 6B3b ir 7M2p vidaus kiemus.

36339.17.

364Teismas sprendime pagrįstai nurodė, kad RAB „Spauda“ pateikė į bylą nuotrauką- schemą, kurioje raudona spalva pavaizduota tariama galimybė per minėtą aikštelę nekliudomai išvažiuoti iš teritorijos į abi ( - ) gatvės puses. Ši galimybė klaidinanti, nes iš kitų nuotraukų matyti, kad į vieną nurodytos gatvės pusę tinkamo išvažiavimo apskritai nėra – gatvė neasfaltuota, joje didžiulės duobės ir joje eismas nevyksta.

36539.18.

366Apeliantė ir trečiasis asmuo RAB „Spauda“ nuolat trukdo bendraturčiams tinkamai ir efektyviai naudotis žemės sklypu, inicijuodami sklypo padalijimo planus, kurie neatitinka teisės aktų reikalavimų ir pažeidžia daugumos ginčo teritorijoje esančių savininkų teises. 2006 metais sklype esančių pastatų bendraturčių sutarimu sudaryta taikos sutartis su Vilniaus miesto savivaldybe ir VAVA dėl šio sklypo padalijimo. Pasirašyti minėtą taikos sutartį buvo kviečiamos RAB „Spauda“ ir UAB „Vitropolis“, bet jos atsisakė dalyvauti. Taikos sutartį patvirtino Vilniaus apygardos teismas, tačiau AB „Spauda“ šią teismo nutartį apskundė kasacine tvarka. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2006 m. birželio 14 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3- 397/2006 panaikino nurodytą taikos sutartį, grąžindamas bylą nagrinėti iš naujo, nurodęs, kad AB ,,Spauda“ nesutiko su taikos sutartimi ir prašė jos netvirtinti. Tokios pat pozicijos laikėsi ir tretysis asmuo UAB „Vitropolis“.

36739.19.

368Ieškovai yra pateikę atsakovei alternatyvų planą, kuris nepažeidžia savininkų ir trečiųjų asmenų teisių.

36939.20.

370Apeliantė teigia, kad žemės sklype esančių statinių naudotojai ilgą laiką negali sudaryti valstybinės žemės nuomos sutarčių dėl besitęsiančių ginčų, ankstesnės sutartys nutrauktos Vilniaus miesto skyriaus žemėtvarkos skyriaus vedėjo 2011 m. sausio 27 d. įsakymu, tačiau nenurodo jas nutraukti įpareigojo teismas dėl neteisėtų Vilniaus miesto savivaldybės ir buvusios VAVA teisės aktų, kuriuos inicijavo tas pats trečiasis asmuo RAB „Spauda“ kartu su apeliante. Esminė priežastis, kodėl apeliantė ilgą laiką negali sudaryti valstybinės žemės nuomos sutarties, yra ta, kad ji palaiko ir dalyvauja ydingose R AB „Spauda“ sklypo padalijimo iniciatyvose.

37139.21.

372Atsakovė pripažino įsakymą esant klaidingą, todėl jis negali būti paliktas galioti.

37339.22.

374Apsimestinis apeliantės teiginys, kad pagrindinis principas, kurio privaloma laikytis nustatant atitinkamas sklypo dalis, - tai sklype išskirta kiekvienam savarankiškai funkcionuojančiam statiniui ar įrenginiui eksploatuoti reikalinga atskira žemės sklypo dalis, kuri turi būti taisyklingos formos, vientisa, kad kiekvieno statinio ar įrenginio savininkui būtų patogu ja naudotis, ir tokio ploto, kad būtų užtikrinamas kiekvieno statinio ar įrenginio ir jų priklausinių tinkamas naudojimas pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytųjų tiesioginę paskirtį.

37539.23.

376Planas ir jo pagrindu parengtas įsakymas netinkami sklypo dalyje, pažymėtoje Nr. 6, nes ji netaisyklingos formos. Absoliučiai netaisyklingos (iškraipytos) formos yra sklypo dalis, įsakymu skirta pastatui 6B3b (3 82 kv. m). Šios sklypo dalies nepakanka pastatui 6B3b naudoti pagal paskirtį.

37739.24.

378Pirmosios instancijos teismas nustatė, jog esminė žemės sklypo dalis yra paskirstyta statiniams ne pagal jų tiesioginę paskirtį ir ne pagal faktinį žemės naudojimą jų reikmėms.

37939.25.

380Apsimestinis apeliantės teiginys, kad, pagal detaliojo plano sprendinius, daugiaaukščių namų statybos paskirties žemės dalies priskyrimas prie bendrojo naudojimo teritorijos nereiškia, jog ši žemė yra skirta spaustuvei. Teismo sprendime nurodyta, kad daugiaaukščių namų statybos paskirties žemės dalies plotas yra 5602 kv. m, kurio didžioji dalis (5 048 kv. m) priskirta būtent spaustuvės pastatui (lP3b), kurios veikla nėra susijusi su namų statyba. Ši aplinkybė nurodyta ir UAB „Orkanas“ parengtame plane (Plotų paskirstymo lentelės 6 punktas) - jame minėta teritorija yra priskirta pastatui, kurio unikalusis Nr. ( - ).

38139.26.

382Apeliantė nepagrįstai nurodo, kad nuo ieškovų statinių nutolusios bendrojo naudojimo teritorijos, plane pažymėtos indeksu III, negalima suformuoti ieškovų naudai, nes sklypo dalys turi būti taisyklingos, vientisos formos. Spaustuvės pastatui priskirta sklypo dalis yra netaisyklingos formos. Šiam pastatui prijungus sklypo dalį, pažymėtą Nr. IV, ji taptų taisyklingos formos, o nuo spaustuvei skirtos dalies atskyrus netaisyklingai prijungtą plotą padidėtų bendro naudojimo žemės plotas, kuris patenkintų ieškovų ir kitų trečiųjų asmenų pastatų eksploatavimui būtiną žemės poreikį. Kartu būtų Taisyklėms ir LAT išaiškinimui dėl faktinio žemės naudojimo su pastatu susijusioms reikmėms.

38339.27.

384Apeliantė nepagrįstai teigia, kad teismas, spręsdamas dėl žemės sklypų dydžio, vadovavosi ieškovų naudai taikomais principais.

38539.28.

386Nei apeliantė, nei kiti tretieji asmenys nesiūlė skirti kitą ekspertą (ne G. T.) ginčijamiems faktams nustatyti, jie nepateikė į bylą kito eksperto išvadų. Todėl teismas, priimdamas sprendimą, vertino byloje esančius įrodymus, tarp jų ir teismo eksperto G. T. išvadas.

38739.29.

388Aplinkybė, kad magistraliniai inžineriniai tinklai pagal planą patenka į RAB „Spauda“ priskirtą žemės sklypo dalį, kelia didelį pavojų sklypo naudotojų santykiams. Netgi šiuo metu, inžineriniams magistraliniams tinklams esant bendrame žemės sklype, asmuo AB „Spauda“ ne kartą faktiškai trukdė savo bendraturčiams naudotis bendro naudojimo inžineriniais elektros, vandens bei šilumos ir tinklais ir įrenginiais. Vidaus kelias (pravažiavimas) į ieškovų pastatų (4B22b, 6B3b ir 7M2p) kiemus šiuo metu faktiškai yra. Kad kelią siekiama panaikinti, patvirtina UAB „ORKANAS“ parengtas planas trečiojo asmens RAB „Spauda“ apeliacinis skundas, kuriame nurodoma, kad kelią būtina panaikinti, nes jis trukdo spaustuvės veiklai.

38939.30.

390Apeliantės siūlymas suinteresuotiems asmenims inicijuoti papildomą dokumentą dėl kelio iš esmės reiškia siūlymą inicijuoti naują teisminį ginčą.

39140.

392Tretieji asmenys UAB „Savaitės ekspresas“, A. B. ir G. B. atsiliepimuose prašo atmesti apeliantės UAB „Vitropolis“ apeliacinį skundą ir palikti nepakeistą pirmosios instancijos teismo sprendimą. Atsiliepimas grindžiamas pirmiau nurodytu atsiliepimu (jo argumentais), papildomai pateikti tokie argumentai:

39340.1.

394Apeliantė neteisingai nurodo, kad panaikintas per ginčo teritoriją einantis kelias, kuriuo patenkama į ieškovų pastatų (4B22b, 6B3b ir 7M2p) kiemus, išlieka nepriklausomai nuo plano parengimo.

39540.2.

396Planas parengtas dėl žemės sklypo dalių nuomos, bet ne kokiems nors kitiems tikslams. Šį teiginį paneigia trečiojo asmens RAB „Spauda“ nurodymas, kad šis kelias naikinamas būtent RAB „Spauda“ iniciatyva. Apeliantė UAB „Vitropolis“ teigia, kad planu ir įsakymu vidaus kelias naikinamas pagrįstai.

39741.

398Trečiasis asmuo UAB „Ūlos tėkmė“ atsiliepime prašo atmesti UAB „Vitropolis“ apeliacinį skundą ir palikti galioti pirmosios instancijos teismo sprendimą. Atsiliepimas grindžiamas pirmiau nurodytuose atsiliepimuose išdėstytais argumentais, papildomai pateikti tokie argumentai:

39941.1.

400Apeliantė yra viena iš 84 bendraturčių, valdančių apie vieną dešimtąją dalį sklype esančių statinių. Todėl negalima palikti galioti įsakymo, kuriame neginčijama tik jo nedidelė dalis.

40141.2.

402Ieškovų pastatams (4B22b, 6B3b ir 7M2p) skirta tik 12 238 kv. m. ploto žemės (su bendro naudojimo žeme – 19 902 kv. m), nors vien tik ieškovų pastatui 4B22b priklauso 21 300 kv. m dydžio žemės plotas.

40341.3.

404Teismo sprendime nustatyti įstatymų ir teisės aktų pažeidimai negali būti įvardijami kaip ieškovų interesų suabsoliutinimas.

40541.4.

406Į bylą buvo pateiktas ieškovų parengtas Sklypo padalijimo planas.

40741.5.

408Ieškovai, ginčydami plano pagrindu parengto atsakovės įsakymo teisėtumą, pasirinko racionaliausią savo teisių gynimo būdą.

40941.6.

410Panaikinus per teritoriją einantį kelią, neišvengiamai keičiasi ir tos sklypo dalies naudojimo sąlygos, nes šia sklypo dalimi bendraturčiai naudotis jau nebegali, jie priversti naudotis kita sklypo dalimi, kurios naudojimo sąlygos taip pat keičiasi.

41141.7.

412Apeliantė nepateikė į bylą kito eksperto išvadų ir teismui nesiūlė skirti ekspertą ginčijamiems faktams nustatyti. Nesant kitų eksperto išvadų, G. T. išvados laikytinos tinkamomis.

41341.8.

414Nepagrįstas apeliantės teiginys, kad panaikintas per ginčo teritoriją einantis kelias, kuriuo patenkama į ieškovų pastatų (4B22b, 6B3b ir 7M2p) kiemus, išlieka nepriklausomai nuo plano, nes tretysis asmuo RAB „Spauda“, kurio iniciatyva šis kelias naikinamas, šioje byloje pateiktame apeliaciniame skunde pats patvirtina, kad planu ir įsakymu vidaus kelias naikinamas.

41542.

416Trečiasis asmuo Spaudos rūmų aukštuminio pastato savininkų bendrija „Spaudos rūmai“ atsiliepime prašo atmesti trečiojo asmens UAB „Vitropolis“ apeliacinį skundą ir palikti galioti pirmosios instancijos teismo sprendimą. Atsiliepimas grindžiamas pirmiau nurodytuose atsiliepimuose išdėstytais argumentais, papildomai pateikti tokie argumentai:

41742.1.

418Šioje byloje ginčas vyksta ne dėl plano, o dėl įsakymo teisėtumo. Apeliantė yra tik viena iš 84 bendraturčių, valdančių apie vieną dešimtąją dalį sklype esančių statinių. Todėl nelogiška palikti galioti įsakymą, kuriame nėra ginčijama galbūt tik dešimtoji jo dalis.

41942.2.

420Bendrijai nesuprantamas apeliantės teiginys, kad įsakymu nekeičiamos sklypo dalių naudojimo sąlygos, nes panaikinus per teritoriją einantį kelią, neišvengiamai keičiasi ir tos sklypo dalies naudojimo sąlygos.

42143.

422Trečiasis asmuo UAB „Kemalija“ prašo atmesti UAB „Vitropolis“ apeliacinį skundą ir palikti galioti pirmosios instancijos teismo sprendimą. Atsiliepimas grindžiamas pirmiau nurodytuose atsiliepimuose išdėstytais argumentais, papildomai pateikti tokie argumentai:

42343.1.

424Ginčas vyksta tik dėl esminių įstatymų ir teisės aktų pažeidimų. Apeliantė nepagrįstai teigia, kad civilinėje byloje ginčas vyksta tarp dalies žemės sklype esančių statinių savininkų dėl atskirų žemės sklypo dalių priskyrimo naudotis vienam ar kitam ginčo dalyse esančiam statiniui. Ginčas vyksta dėl įsakymo teisėtumo.

42543.2.

426Aikštelės b9 ir b10 nėra savarankiškai funkcionuojantys statiniai. Joms eksploatuoti negalėjo būti išskiriamos atskiros sklypo dalys. Dėl nurodytų aikštelių vyksta ginčas teisme kitoje civilinėje byloje, t. y. tie patys ieškovai ginčija sandorį, kuriuo RAB „Spauda“ neteisėtai nusavino ir pardavė trečiajam asmeniui UAB „Limpa“ visiems tretiesiems asmenims priklausantį bendro naudojimo turtą – nurodytus priklausinius (aikšteles) (civilinė byla Nr. e2-1258-566/2018).

42743.3.

428Teismas šioje byloje negali nustatyti, kuri plano dalis yra teisėta, o kuri ne, nes tai yra ne šios bylos nagrinėjimo dalykas. Nesant teisėto plano, teismas negali patvirtinti, kuri ginčijamo įsakymo dalis turėtų būti teisėta, o kuri ne.

42943.4.

430Sprendžiant, kuri įsakymo dalis teisėta (neteisėta), reikėtų nagrinėti viso plano, bet ne atskirų jo dalių teisėtumą. Nustačius, kad būtina koreguoti kurią nors plano dalį, neišvengiamai kiltų būtinybė tikslinti ir kitas jo dalis, įskaitant apeliantės statiniams priskirtąją dalį.

43143.5.

432Teismas sprendime nustatė, kad įsakymas pažeidė proporcingumo principą, planas sudarytas ir jo pagrindu įsakymas priimtas paskirstant žemės sklypų plotus pastatams neatsižvelgiant į sklype esančių statinių faktinę paskirtį bei faktinį žemės naudojimą su pastatais susijusioms reikmėms.

43343.6.

434Netaisyklingos (iškraipytos) formos yra sklypo dalis, įsakymu skirta pastatui 6B3b (3 182 kv. m). Be to, pastarosios sklypo dalies akivaizdžiai nepakanka pastatui 6B3b naudoti pagal paskirtį.

43543.7.

436Apeliantė ir kiti tretieji asmenys nesiūlė skirti kitą ekspertą ginčijamiems faktams nustatyti, jie nepateikė į bylą kito eksperto išvadų. Todėl teismas, priimdamas sprendimą, vertino byloje esančius įrodymus, taip pat ir teismo eksperto G. T. išvadas.

43744.

438Atsakovė prašo atmesti apeliacinius skundus ir palikti galioti pirmosios instancijos teismo sprendimą. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

43944.1.

440Pozicija, kad turėjo būti nustatyta, neteisėtas (teisėtas) visas įsakymas ar tik jo dalis, nepagrįsta, nes, keičiantis vienų statinių dalims žemės sklype, turi būti peržiūrimos taip pat ir kitiems statiniams priskiriamos dalys (laikomasis proporcingumo principo).

44144.2.

442Nustatant konkrečias savarankiškų statinių eksploatavimui skirtas valstybinio žemės sklypo dalis, turi būti atsižvelgta į visų žemės sklype esančių statinių (įrenginių) savininkų interesus ir siekiama užtikrinti jų teisių pusiausvyrą.

44344.3.

444Taisyklėse nenustatyta, koks tiksliai plotas turėtų būti priskiriamas konkrečiam statiniui naudoti. Šis klausimas paliktas asmenų, siekiančių sudaryti nuomos sutartį ir rengiančių žemės sklypo planą, diskrecijai.

44544.4.

446Pagal Taisykles, nustatant statinių eksploatavimui reikalingas valstybinio žemės sklypo dalis, gali būti paliekami bendrai naudojami žemės sklypo plotai, kurie bus naudojami bendrai statinių, kuriems jie priskirti, eksploatuoti. Tokie plotai gali būti skirti privažiuoti prie šių pastatų, automobiliams saugoti ar kitoms reikmėms. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad bendro naudojimo žemės sklypo dalys skirtos naudoti bendrai. Dėl to kiekvienam naudotojui tenkanti bendro naudojimo dalis išreiškiama matematine išraiška. Sklypo plane neišskiriama ir nepažymima grafiškai, kiek bendro naudojimo žemės priklauso konkrečiam naudotojui, visi naudotojai šiomis žemės sklypo dalimis naudojasi bendrai.

44744.5.

448Sklypo naudotojams susitarus dėl savarankiškiems statiniams tenkančių dalių, atsakovė įvertina, atitinka Taisyklių nuostatas ir kitų teisės aktų reikalavimus parengtas planas ar ne. Nustačiusi, kad planas parengtas tinkamai, atsakovė jį patvirtina.

44944.6.

450Ne atsakovė, bet sklypo naudotojai, siekdami įgyvendinti teisę nuomoti arba pirkti jų valdomiems statiniams ir įrenginiams eksploatuoti tenkančią sklypo dalį, parengia sklypo planą su išskirtomis dalimis.

45144.7.

452Atsakovės sprendimas sutikti su ieškiniu priimtas pripažinus, kad pažeisti teisės aktai ir išskirtos dalys statiniams, kuriems jos negalėjo būti išskirtos. Apeliantės nepateikia duomenų, kad atsakovės pozicija nulemta to, jog ieškovai nepatenkinti.

45344.8.

454Kol vyksta ginčas teisme dėl sklypo, valstybinės žemės patikėtinis negali įgyvendinti efektyvaus turto valdymo principo. Aplinkybė, kad planą parengė profesionalas, nereiškia kad planas teisėtas.

45544.9.

456V. P. rašto „Dėl atsakymo pateikimo“ turinys prieštaringas. Nurodytame rašte paaiškinta, kad aikštelių, kaip nekilnojamųjų daiktų, nuosavybės klausimai neturi įtakos dalių, reikalingų savarankiškai funkcionuojantiems statiniams ir įrenginiams eksploatuoti, plano sprendiniams. Taigi rašte teigiama, kad, nepaisant to, jog aikštelės laikomos priklausiniais, joms, kaip savarankiškai funkcionuojantiems statiniams, būtų išskiriamos žemės sklypo dalys.

45744.10.

458Žemės įstatymo 9 straipsnio 6 dalies 1 punkte nustatyta, kad valstybinė žemė išnuomojama be aukciono tik tuo atveju, jeigu ji užstatyta fiziniams ir juridiniams asmenims nuosavybės teise priklausančiais ar jų nuomojamais savarankiškai funkcionuojančiais statiniais ar įrenginiais.

45944.11.

460Valstybinė žemė nenuomojama laikinųjų statinių, inžinerinių tinklų ir neturinčių aiškios funkcinės priklausomybės ar apibrėžto naudojimo arba ūkinės veiklos pobūdžio statiniams, tarnaujantiems pagrindiniam statiniui eksploatuoti.

46144.12.

462Ginčijamame įsakyme aikštelei b9 išskirta 1375 kv. m sklypo dalis. Teniso aikštelei b10 išskirta 1601 kv. m sklypo dalis. Nurodytos aikštelės nėra savarankiškai funkcionuojantys statiniais, todėl joms negalėjo būti išskiriamos atskiros žemės sklypo dalys.

46345.

464Ieškovė RUAB „Molesta“ prašo atmesti apeliacinius skundus atmesti ir palikti nepakeistą pirmosios instancijos teismo sprendimą. Ieškovė prašo priimti į bylą matininko D. V. 2018 m. vasario 15 d. raštą ir jo kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus, priteisti iš apeliančių bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepimas grindžiamas pirmiau nurodytuose atsiliepimuose nurodytais argumentais, papildomai pateikti tokie argumentai:

46545.1.

466Apeliantų apeliaciniai skundai iš esmės grindžiami argumentais dėl to, kad teismas netinkamai įvertino byloje esančius įrodymus, tačiau nenurodo nė vieno teisės akto, kurį skundžiamas sprendimas pažeistų.

46745.2.

468Nagrinėjamu atveju bylą nagrinėjęs teismas tyrė ir vertino byloje surinktus rašytinius įrodymus, šalių paaiškinimus ir jų visumos pagrindu padarė išvadas, ar tam tikros aplinkybės įrodytos, todėl apeliančių argumentai dėl netinkamai įvertintų byloje įrodymų atmestini.

46945.3.

470Įsakymo, dėl kurio prieštaravimo teisės aktams pasisako įsakymą priėmusi atsakovė, palikimas galioti neatitiktų viešojo intereso, būtų pažeisti daugumos ginčo žemės sklypų naudotojų interesai, patenkinti tik dviejų naudotojų – apeliantų interesai.

47145.4.

472RUAB „Molesta“ yra valgyklos 7M2p bendraturtė. Sklypas maitinimo paskirties objektui turi būti priskirtas toks, kad savininkas galėtų netrukdomai ir tinkamai eksploatuoti pastatą pagal paskirtį. Pastatui 7M2p priskirtas žemės sklypas nei dydžiu, nei forma neatitinka teisės aktų reikalavimų. Aplinkos ministro įsakymu 2014 m. birželio 17 d. Nr. D1-533 patvirtinto statybos techninio reglamento 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji Reikalavimai.“ XVIII skyriaus, 30 lentelės 8 punkte įtvirtintas maitinimo pastatams priskiriamu automobilių stovėjimo vietų paskaičiavimas, 31 lentelėje nustatytas automobilių stovėjimo vietų įrengimas. Pagal nurodytas lenteles, pastatui 7M2p priskirtas 3614 kv. m plotas nebus tinkamas ir pakankamas, nes nebus galima įrengti reikalingą automobilių stovėjimo vietų skaičių. Tai patvirtina teikiama matininko D. V. nuomonė. Šis įrodymas negalėjo būti pateiktas pirmos instancijos teisme, nes specialisto nuomonės poreikis iškilo įvertinus skundžiamo sprendimo ir apeliantų apeliacinių skundų argumentus apie tai, kad priskirtas žemės sklypas turi atitikti pastato paskirtį.

47345.5.

474Pagal planu priskirtą žemės sklypą, RUAB „Molesta“ negali įgyvendinti architektūrinių sprendimų. RUAB „Molesta“ priklausančios pastato dalies išorinėje sienoje yra langai, išeinantys į Pilaitės pr. Pusę. Tai – vienintelė reprezentacinė patalpų pusė, nes kiti langai yra į vidinį kiemą arba gamybinius pastatus. Tai nepatrauklu maitinimo įstaigai. Pagal planą, plotas prie langų, esančių išorinėje sienoje, kuriame galėtų būti įrengta žalioji zona, lauko terasa, automobilių stovėjimo aikštelė, priskirtas kitam pastatui 6B3b. Tai neatitinka nei vienų, nei kitų savininkų interesų. Plano sprendiniais RUAB „Molesta“ priskirtas sklypas negalėtų būti naudojamas nei reprezentacinei žaliai zonai, lauko terasai įrengti, nei tinkamam privažiavimo prie išorinėje sienoje įrengtos rampos (ar, apeliančių vadinamos terasos), skirtos prekėms iškraustyti.

47545.6.

476Apeliantės nepagrįstai teigia, kad RUAB „Molesta“ priklausančių patalpų išorinėje sienoje nėra rampų. Priešingai, pačios apeliantės pateikta nuotrauka patvirtina, kad prie išorinės sienos yra rampa (terasa). Pagal planą ji negali būti panaudota pagal paskirtį maitinimo paskirties objektui eksploatuoti.

47746.

478Trečiasis asmuo Kultūros ministerija atsiliepime prašo atmesti apeliančių apeliacinius skundus atmesti ir palikti nepakeistą pirmosios instancijos teismo sprendimą. Kultūros ministerija nurodė, kad sutinka su ieškovų UAB „Savaitė“ ir UAB „Lirsona popierius“ atsiliepime į RAB „Spauda“ apeliacinį skundą pateiktais argumentais

479IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

480Teisėjų kolegija konstatuoja:

48147.

482Byloje kilo klausimas dėl Nacionalinės žemės tarnybos įsakymo, kuriuo patvirtintas pastatams, esantiems valstybiniame želės sklype, eksploatuoti reikalingų sklypo dalių planas, teisėtumo ir pagrįstumo. Taigi šalių ginčas yra dėl pastatų savininkų teisių naudotis valstybine žeme.

48348.

484Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad 78 012 kv. m žemės sklypas Vilniuje, ( - ), nuosavybės teise priklauso valstybei. Jį patikėjimo teise valdo atsakovė.

48549.

486Sklype yra 14 pastatų ir inžinerinių statinių (indeksai 4B22b, 6B3b, 7M2p, 1P3/b, 3F1p, 5B5b, 9F2p, 2E1p, 8H1p, 10L1g, 13F2p, 11I1Ž). Tai – komercinis-administracinis pastatas, du sandėliai, trys administraciniai pastatai, valgykla, vandens apskaitos punktas, spaustuvė, operatorinė su automobilių plovykla, sandėlis su administracinėmis patalpomis, ūkinis pastatas, šilumos tiekimo vamzdynas, degalinė, kelias-mašinų stovėjimo aikštelė, trys tvoros, aikštelė, teniso aikštelė. Pastatai, juose esančios patalpos ir statiniai priklauso ieškovams ir tretiesiems asmenims. Jie nėra sudarę valstybinės žemės dalių nuomos sutarčių.

48750.

488Vilniaus miesto valdybos 2000 m. sausio 27 d. sprendimu Nr. 138V patvirtintas teritorijos Vilniuje, ( - ), detalusis planas. Vilniaus miesto valdybos 2000 m. birželio 1 d. sprendimu ir 2001 m. lapkričio 8 d. sprendimu nustatytos nurodyto žemės sklypo ribos. Nacionalinės žemės tarnybos Vilniaus miesto skyriaus vedėjo 2014 m. vasario 25 sprendimu suformuotas pirmiau nurodytas žemės sklypas ir patvirtinti jo kadastro duomenys.

48951.

490Trečiasis asmuo AB „Spauda“ užsakė parengti sklypo padalijimo projektą. UAB „ORKANAS“ 2015 metais parengė nurodytą planą. Jame nustatytos pastatams ir statiniams eksploatuoti reikalingos sklypo dalys. Trečiasis asmuo AB „Spauda“ pateikė nurodytą planą ieškovams.

49152.

492Atsakovė 2015 m. spalio 7 d. gavo UAB „ORKANAS“ parengtą planą, 2016 m. kovo 30 d. – UAB „KM Centras“ parengtą alternatyvų projektą. Pastarąjį pateikė ieškovės UAB „Dujotekana“, UAB „Savaitės ekspresas“, UAB „M-l“, UAB „Znad Wilii radijo stotis“, UAB „Retinvestus“, UAB „Margi raštai“ ir UAB „Tvarūs sprendimai“. Atsakovė atmetė šį projektą, nes su juo nesupažindinti visi pastatų ir statinių savininkai. NŽT vedėjas 2016 m. liepos 27 d. įsakymu nustatė sklype esančių pastatų eksploatacijai tenkančias sklypo dalis pagal UAB „ORKANAS“ parengtą planą. Ieškovės ginčija nurodytą įsakymą.

49353.

494Valstybiniame žemės sklype esančių pastatų savininkai turi teisę naudotis pastatams eksploatuoti reikalinga valstybe žeme, tą dalį nuomotis ar pirkti. Nagrinėjamos bylos specifika ta, kad ginčo sklype yra keli pastatai, statiniai jie ir juose esančios patalpos priklauso keliems savininkams. Taigi yra pastatų ir statinių (nuosavybės teisės objektų) ir jų savininkų (nuosavybės teisės subjektų) daugetas. Kai kurie objektai nuosavybės teise priklauso ne vienam, bet keliems savininkams (bendraturčiams). Valstybinės žemės nuomos sutartys su pastatų ir statinių savininkais nesudarytos. Taigi šiuo metu bylos šalys ir tretieji asmenys naudojasi valstybine žeme, nesudarę nuomos sutarties. Jie yra faktiniai valstybinės žemės naudotojai.

49554.

496Pastatų, jose esančių patalpų ir statinių bendraturčiai turi naudotis nekilnojamaisiais daiktais atsižvelgdami į savo dalį, turimą bendrosios dalinės nuosavybės teise (CK 4.81 straipsnis). Pagal tą patį proporcingumo principą jie turi naudotis pastatams eksploatuoti reikalinga valstybine žeme. Kita vertus, ginčo valstybiniame žemės sklype yra pastatų ir statinių, priklausančių atskiriems subjektams. Nepaisant to, kad pastatų ir statinių savininkai nesudarę valstybinės žemės nuomos sutarčių, jiems taikomos Vyriausybės 1999 m. kovo 9 d. nutarimu Nr. 260 patvirtintos Naudojamų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos taisyklės (toliau – Taisyklės).

49755.

498Pagal ginčijamo įsakymo priėmimo metu galiojusios redakcijos Taisyklių 3 punktą, prie nuosavybės teise priklausančių statinių ir įrenginių žemės sklypai parduodami Teritorijų planavimo įstatymo nustatyta tvarka parengtuose ir patvirtintuose detaliuosiuose planuose arba Žemės įstatymo ir Žemės reformos įstatymo nustatyta tvarka parengtuose ir patvirtintuose žemės valdos projektuose nustatyto dydžio, kuris būtinas esamiems statiniams ir įrenginiams eksploatuoti pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą jų tiesioginę paskirtį.

49956.

500Vadovaujantis Taisyklių 8 punktu, kai pagal teritorijų planavimo dokumentą ar žemės valdos projektą keliems savarankiškai funkcionuojantiems statiniams ar įrenginiams, Nekilnojamojo turto registre įregistruotiems atskirais objektais (pagrindiniais daiktais), eksploatuoti suformuotas vienas valstybinės žemės sklypas, kiekvieno statinio ar įrenginio savininkui, o jeigu statinys ar įrenginys priklauso keliems asmenims, – statinio ar įrenginio bendraturčiams parduodama žemės sklypo dalis, reikalinga šiam atskiram statiniui ar įrenginiui (pagrindiniam daiktui) su priklausiniais (jeigu jų yra) eksploatuoti.

50157.

502Aptariamame Taisyklių punkte įtvirtintos taip pat šiam ginčui spręsti itin reikšmingos tokios nuostatos. Valstybinės žemės sklype išskiriant kiekvienam savarankiškai funkcionuojančiam statiniui ar įrenginiui eksploatuoti reikalingą atskirą žemės sklypo dalį, turi būti siekiama, kad ši dalis būtų taisyklingos formos, vientisa, kad kiekvieno statinio ar įrenginio savininkui (bendraturčiui) būtų patogu naudotis žemės sklypu, ir tokio ploto, kad būtų užtikrinamas kiekvieno statinio ar įrenginio ir jų priklausinių tinkamas naudojimas pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą jų tiesioginę paskirtį. Jeigu žemės sklype, be kiekvienam statiniui ar įrenginiui išskirtos atskiros žemės sklypo dalies, išskiriamas ir bendras visiems (ar keliems) žemės sklype esantiems statiniams ar įrenginiams eksploatuoti reikalingas žemės plotas (plotai) – bendro naudojimo plotas: kiemas, automobilių stovėjimo vieta, žalia veja, žaidimų aikštelė ir kita, šis bendro naudojimo plotas paskirstomas proporcingai kiekvienam savarankiškai funkcionuojančiam statiniui ar įrenginiui, kuriam išskirtas bendro naudojimo plotas, išskirtos atskiros žemės sklypo dalies plotui ir parduodamas statinių ar įrenginių, kuriems išskirtas šis bendro naudojimo plotas, savininkams, o jeigu statiniai ar įrenginiai priklauso keliems asmenims, – šių statinių ar įrenginių bendraturčiams. Žemės sklype esantis bendro naudojimo plotas (plotai) išskiriamas tik tiems žemės sklype esantiems savarankiškai funkcionuojantiems statiniams ir įrenginiams, kuriems eksploatuoti pagal tiesioginę paskirtį bendro naudojimo ploto reikia.

50358.

504Valstybinės žemės sklype išskiriant kiekvienam savarankiškai funkcionuojančiam statiniui ar įrenginiui su priklausiniais eksploatuoti reikalingą žemės sklypo dalį, turi būti užtikrinamas patekimas (privažiavimas) nuo įvažiavimo į žemės sklypą į kiekvienam statiniui ar įrenginiui su priklausiniais eksploatuoti išskirtą atskirą žemės sklypo dalį. Žemės sklypo plane nurodyta žemės sklypo dalis nuo įvažiavimo į žemės sklypą iki kiekvienam savarankiškai funkcionuojančiam statiniui ar įrenginiui eksploatuoti išskirtos atskiros žemės sklypo dalies laikoma visiems žemės sklype esantiems savarankiškai funkcionuojantiems statiniams ar įrenginiams reikalingu bendro naudojimo plotu. Jis paskirstomas proporcingai kiekvienam statiniui ar įrenginiui išskirtos atskiros žemės sklypo dalies plotui ir parduodamas šių statinių ar įrenginių savininkams, o jeigu statiniai ar įrenginiai priklauso keliems asmenims, – šių statinių ar įrenginių bendraturčiams.

50559.

506Apeliaciniuose skunduose teigiama, kad ieškovai ir jų pusėje esantys tretieji asmenys nepateikė motyvuotų išvadų RAB „Spauda“ pateiktai UAB „Tiksli Riba“ ataskaitai paneigti. Pažymėtina, į bylą pateikta specialisto G. T. išvada. Pirmosios instancijos teismas padarė išvadą, kad nurodyta išvada, todėl, priimdamas sprendimą, rėmėsi šiuo ieškovų pateiktu įrodymu ir nesirėmė trečiojo asmens RAB „Spauda“ pateiktu įrodymu. Tai, kad teismo vidinis įsitikinimas buvo kitoks negu trečiojo asmens RAB „Spauda“, nėra pagrindas teigti, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nesirėmė UAB „Tiksli Riba“ ataskaitos išvadomis. Įvertinus tiek UAB „Tiksli Riba“ ataskaitos, tiek G. T. išvados turinį, matyti, kad jose abiejose aptariami UAB „ORKANAS“ parengto plano sprendiniai, bet pateiktas skirtingas jų vertinimas. Dėl to pirmosios instancijos teismui, besiremiant kuriuo nors vienu įrodymu, paneigiamos kitame įrodyme pateiktos išvados. Dėl to RAB „Spauda“ nepagrįstai teigia, kad pirmosios instancijos teismas nepasisakė dėl UAB „Tiksli Riba“ ataskaitos išvadų.

50760.

508RAB „Spauda“ teigia, kad pirmosios instancijos teismas pirmosios instancijos teismas, teigdamas, kad tarp statiniui IP3/b ir statiniui 4B22b priskirtų žemės sklypo dalių yra disproporcija, neatsižvelgė į šių pastatų paskirtį ir parametrus (plotą ir tris rampas). Teisėjų kolegija sprendžia, kad šis apeliantės argumentas nepagrįstas, nes spaustuvei ir administraciniam pastatui 4B22b UAB „ORKANAS“ plane paskirtų sklypo dalis pirmosios instancijos teismas vertino atsižvelgęs ne tik į pastatų plotą, bet taip pat į jų funkcinę paskirtį. Pažymėtina, kad dėl šios funkcinės paskirties adekvačiai eksploatacijai nustatyti skirtingi reikalavimai. Pagal Statybos techninį reglamentą STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai“ (30 lentelė) spaustuvė priskirtina prie pastatų, skirtų gaminti ir sandėliuoti produkciją. Tokio pastato kiekvienam 100 kv. m ir 200 kv. m darbo bei sandėlių patalpų plotui tenka viena automobilių parkavimo vieta. Pastatas 4B22b yra administracinis. Tokio pastato kiekvienam 25 kv. m pagrindinio pastato plotui priskirtina 1 vieta automobilių parkavimo vieta. Dėl to 20 968,95 kv. m spaustuvei priklausytų apie 200 automobilių parkavimo vietų. 11 033,51 kv. m pastatui 4B22b priklausytų 440 automobilių parkavimo vietų. Įvertinusi nurodytas aplinkybes, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas padarė pagrįstą išvadą UAB „ORKANAS“ plane yra spaustuvei ir pastatui 4B22b priskirtų sklypo dalių disproporcija. Be to, ieškovai turi patalpų taip pat ir kituose pastatuose 6B3b ir 7M2p, kuriems taip pat priklauso atitinkamo dydžio žemės plotai.

50961.

510Atkreiptinas dėmesys į tai, kad pastatas 6B3b yra kultūrinės paskirties – jame veikia „VŠĮ „Vilniaus keistuolių teatras“. UAB „ORKANAS“, nustatydamas pastatui 6B3b eksploatuoti būtiną žemės plotą, turėjo vadovautis Reglamentu ir VĮ Registrų centro duomenimis. Pastate 6B3b Kultūros ministerija valdo 1144,63 kv. m patalpas. Jose įsikūręs VšĮ „Vilniaus keistuolių teatras“. Pagal Reglamentą 10 kv. m teatro salės plotui skiriama viena automobilio parkavimo vieta (Reglamento 30 lentelės 9.1 punktas). Iš 1144,63 kv. m ploto atėmus 467,04 kv. m bendro naudojimo patalpas, VšĮ „Vilniaus keistuolių teatras“ būtinos 67 automobilių parkavimo vietos. Šiame pastate taip pat yra UAB „Keistuolių studija“ (savininkas VšĮ „Vilniaus keistuolių teatras“) patalpų. Jai priklauso 382,31 kv. m patalpos. Joms taip pat tektų 33 parkavimo vietos. Tik pastate VšĮ „Vilniaus keistuolių teatras“ priklausytų 100 parkavimo vietų arba 3000 kv. m. Nurodyto ploto ir UAB „ORKANAS“ plane šiam pastatui paskirtos žemės neatitiktį patvirtina UAB „Tiksli Riba“ ataskaitoje pateikti duomenys, kad pastatui 6B3b priskirtoje sklypo dalyje yra veikianti plotas 420 kv. m asfaltuota parkavimo aikštelė. Dalis šios aikšteles patenka į nepaskirtos valstybinės žemės teritoriją, todėl iš tikrųjų jos plotas didesnis – 466 kv. m.

51162.

512RAB „Spauda“ tvirtina, kad pirmosios instancijos teismas sprendime neteisingai įvertino faktus, nes padarė išvadą, kad ieškovų pastatams priklauso 21 300 kv. m žemės, o skirta dvigubai mažiau – 12 238 kv. m. Apeliantė nurodė, kad UAB „ORKANAS“ plane ieškovų pastatams skirta 19 902 kv. m žemės. Pažymėtina, kad į ieškovų pastatams skirtus 19 909 kv. m žemės įskaičiuota taip pat ir bendro naudojimo žemė. Be tiesiogiai apeliantės pastatams skirtos žemės, jos pastatams ir statiniams tenka didelė dalis bendro naudojimo žemės. Iš viso apeliantės pastatams ir statiniams skirta 36 565 kv. m žemės. Įvertinusi nurodytas aplinkybes, teisėjų kolegija daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, jog prioritetas suteiktas RAB „Spauda“ interesams, neatsižvelgus į kitų pastatų savininkų interesus.

51363.

514RAB „Spauda“ ginčija pirmosios instancijos teismo išvadą, kad, nustatant ginčijamame sklype esančių pastatų ir statinių savininkams sklypo dalis, reikalingas statiniams eksploatuoti, turėjo būti atsižvelgta į detaliojo plano sprendinius. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai, kad, pagal Taisyklių 2.4 punktą, žemės sklypai formuojami pagal Teritorijų planavimo įstatymo nustatyta tvarka parengtus ir patvirtintus detaliuosius planus, žemės įstatymo nustatyta tvarka parengtus ir patvirtintus žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektus arba Žemės reformos įstatymo nustatyta tvarka parengtus ir patvirtintus žemės reformos žemėtvarkos projektus.

51564.

516Vadovaujantis Taisyklių 2.14 punktu, jeigu valstybinės žemės nuomos sutartyje numatyta, kad bus statomi nauji arba rekonstruojami esami statiniai ar įrenginiai arba išduotas atskiras valstybinės žemės nuomotojo sutikimas juos statyti ar rekonstruoti ir iki Žemės įstatymo pakeitimo įstatymo (2004 m. sausio 27 d. įstatymo Nr. IX-1983 redakcija) įsigaliojimo dienos (2004 m. vasario 21 d.) patvirtintas detalusis planas, pagal kurį planuojama statyti naujus arba rekonstruoti esamus statinius ar įrenginius ir keisti išnuomoto valstybinės žemės sklypo pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir (ar) naudojimo būdą, valstybinės žemės nuomos sutartis nenutraukiama, tik valstybinės žemės nuomotojo prašymu pagal parengtą ir patvirtintą detalųjį planą Nekilnojamojo turto registre ir Nekilnojamojo turto kadastre keičiami, papildomi ar pripažįstami netekusiais galios žemės sklypo kadastro duomenys (žemės sklypo pagrindinė žemės naudojimo paskirtis ir (ar) naudojimo būdas, taip pat perskaičiuota vertė), taip pat šalių susitarimu tikslinamos valstybinės žemės nuomos sutarties sąlygos (nurodoma žemės sklypo pagrindinė žemės naudojimo paskirtis ir (ar) naudojimo būdas, nustatyti pagal parengtą ir patvirtintą detalųjį planą, taip pat perskaičiuota žemės sklypo vertė).

51765.

518Atsižvelgusi į nurodytas nuostatas, teisėjų kolegija daro išvadą, kad UAB „ORKANAS“ rengdamas sklypo dalių, reikalingų pastatams ir statiniams eksploatuoti, planą, privalėjo atsižvelgti į sklypo Vilniuje, ( - ) detalųjį planą. Specialisto G. T. išvadose nurodyta, kad šio plano sprendinių nesilaikyta, rengiant pirmiau nurodytą planą. UAB „Tiksli Riba“ ataskaitoje, bet papildomai paaiškinta, kad bendrojo plano sprendiniai gali būti koreguojami pagal UAB „ORKANAS“ planą. Nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl sklypo dalių nustatymo pastatams eksploatuoti, esant parengtam detaliajam valstybinės žemės sklypo planui. Nepakeitus detaliojo plano sprendinių, negalėjo būti nustatyti šio plano neatitinkantys sprendiniai sklypo dalių paskirstymo pastatams eksploatuoti plane.

51966.

520Svarbu tai, kad UAB „ORKANAS“ suplanavo ieškovams ir kitiems asmenims automobilių parkavimo aikšteles ten, kur detaliajame plane suplanuotas pastatas. UAB „ORKANAS“ plane prie A. Sacharovo aikštės sklypo dalyje pažymėtoje Nr.13 (būsimos aikštelės pažymėtos rausva spalva. Detaliojo plano „Sprendinių aksonometrijoje“ toje vietoje yra pažymėtas (suplanuotas) pastatas.

52167.

522Bylos duomenimis, vienoje kelio pusėje yra žemės plotas, kuris ribojasi su spaustuvės pastatu, plane pažymėtas Nr. 6, o kitoje – žemės plotą sudaro sklypas, į kurį patenka daugiaaukščių gyvenamųjų namų statybos paskirties žemė, plane, pažymėta indeksu III, kaip 5602 kv. m bendro naudojimo žemė. Ginčijamu įsakymu nurodyta bendro naudojimo žemė priskirta išimtinai pastatams, kurie priklauso R AB „Spauda“ (5048 kv. m iš 5602 kv. m). Taigi UAB „ORKANAS“ netinkamai paskirstė žemės sklypo dalis pastatams eksploatuoti.

52368.

524RAB „Spauda“ teigia, pirmosios instancijos teismo išvada, jog ieškovai ir Spaudos rūmų pastato savininkai turi teisę į 2,13 ha žemės plotą, nepagrįsta. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai, kad pirmosios instancijos teismas nurodytą išvadą grindė tuo ieškovų ir kitų Spaudos rūmų pastato savininkų nuomos teise į tokio dydžio valstybinę žemę. ilgą laiką nuomojo iš valstybės, mokėdami pastarajai mokesčius (T. 2, b. 1. 189, 194; T. 3, b. l. 11, 15, 21). Be to, dėl mokesčių ir žemės sklypo pastatui 4B22b eksploatuoti dydžio kitoje civilinėje byloje Vilniaus apygardos teismas pasisakė, kad yra Pastato, bendro naudojimo patalpų eksploatavimo, kapitalinio remonto ir priežiūros sutartys. Jas sudarė RAB „Spauda“ ir aukštuminio administracinio pastato patalpų savininkai (UAB „M-1“, R. T. firma, UAB „Ieva“, UAB „Radiocentras“ ir kt.) (Vilniaus apygardos teismo 2010 m. balandžio 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-163-516/2010). Aptariamų sutarčių prieduose (išlaidų paskaičiavimuose) nurodomas 2,13 kv. m ploto žemės sklypas po pastatu ir prie pastato. Už tokio dydžio sklypą buvo nustatytas žemės mokestis. Šį nuomos mokestį savininkai mokėjo apeliantei kiekvieną mėnesį kartu su kitais mokesčiais, proporcingai jų nuosavybės teise valdomam plotui. RAB „Spauda“ surinktus mokesčius mokėjo valstybei. Taigi ieškovai, kvestionuodami UAB „ORKANAS“ parengtame plane Spaudos rūmų pastatui skirtą sklypo plotą, remiasi nusistovėjusiu byloje dalyvaujančių asmenų praktika ir faktiniu sklypo dalių naudojimu. Darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismo išvada dėl Spaudos rūmų pastatui reikalingo sklypo dydžio pagrįsta.

52569.

526RAB „Spauda“ nurodė, kad UAB „ORKANAS“ pagrįstai numatė, jog su spaustuve (rampomis) besiribojantis kelias turėtų būti naikinamas, siekiant efektyviai išnaudoti gamybinio pastato teritoriją. RAB „Spauda“ kyla problemų dėl sunkiasvorių transporto priemonių pakrovimo, nes nepakanka teritorijos transporto priemonėms privažiuoti ir pasikrauti. Teisėjų kolegija pažymi, kad pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė, kad atsakovė, skirdama naudoti sklypą reikalingą spaustuvės pastatui eksploatuoti, sujungė dvi detaliajame plane pažymėtas sklypo dalis (pramonės paskirties ir daugiaaukščių gyvenamųjų namų statybos paskirties). Dėl to panaikintas šiuo metu per teritoriją einantis viešasis kelias – įvažiavimą,. Jis veda į pastatų 4B22b, 6B3b ir 7M2p vidaus kiemus. Šis įvažiavimas suplanuotas taip pat ir detaliajame plane. Nurodytu keliu faktiškai naudojamasi. Šią aplinkybę patvirtina į bylą pateiktos nuotraukos. Be to, reikšminga tai, kad Spaudos rūmų aukštuminio pastato savininkų bendrijos „Spaudos rūmai“ teikė atsakovei prašymą su planu ir kadastrinio matavimo byla, prašė įregistruoti bendro naudojimo kelią, bet į tai neatsižvelgta. RAB „Spauda“ pirmiau nurodyto kelio panaikinimas susijęs su privažiavimu prie spaustuvės rampos. RAB „Spauda“ nepateikė skaičiavimų, kodėl spaustuvei reikalingas papildomas žemės plotas, ypač tas, kuris skirtas daugiaaukščių namų statybai.

52770.

528RAB „Spauda“ apeliaciniame skunde teigia, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sprendė, jog UAB „ORKANAS“ parengtame plane neįvertino detaliajame plane numatytų servitutų ir inžinerinių komunikacijų. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad šilumos, kanalizacijos, vandentiekio trasos ir elektros kabeliai jungia pastatus 4B22b, 6B3b, 7M2p, 5B5b ir spaustuvę.

52971.

530UAB „ORKANAS“ plane didžiausia sklypo dalis su inžinierinėmis komunikacijomis paskirta Spaustuvei eksploatuoti. Specialisto G. T. išvadose nurodyta, kad rengiant UAB „ORKANAS“ planą nepaisyta neįvertinti detaliajame plane numatyti servitutai ir inžinerinės komunikacijos, sklypui nustatytos specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos. RAB „Spauda“ teigia, kad netrukdys ieškovams ir kitiems pastatų savininkams prižiūrėti inžinerines komunikacijas. Vis dėlto ieškovai ir tretieji asmenys pateikė priešingų duomenų. RAB „Spauda“ jau yra trukdžiusi bendraturčiams naudotis bendro naudojimo inžineriniais elektros, vandens bei šilumos tinklais ir įrenginiais net jie yra bendrame žemės sklype (Vilniaus apygardos teismo 2007 m. lapkričio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A33-l063/07; 2013 m. vasario 25 d. sprendimas civilinėje byloje Nr. 2-1975-466/2013). Dėl to teisėjų kolegija prieina prie išvados, kad pirmosios instancijos teismas, pasisakydamas dėl inžineriniams tinklams priūrėti skirtos teritorijos priskyrimo, pagrįstai nustatė, kad, nurodytą teritoriją priskyrus prie spaustuvės tenkančiai teritorijai, ieškovams suvaržyta galimybė naudoti ir prižiūrėti bendro naudojimo inžinerinius įrenginius ir tinklus, sukurtos sąlygos bendraturčių ginčams kilti.

53172.

532RAB „Spauda“ tvirtina, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sprendė, jog prie valgyklos patalpų pastate 7M2p yra rampa. Apeliantės teigimu, išorinėje sienoje nėra rampos, ji įrengta vidiniame kieme. Byloje nustatyta, kad pastate 7M2p yra ne tik ieškovei RUAB „Molesta“ priklausančios maitinimo patalpos (valgykla), bet taip pat ir pačiai apeliantei priklausanti kavinė. Prie pastato 7M2p įrengta terasa ir pagalbinis įėjimas, kurie ribojasi su RUAB „Molesta“ valgyklai skirtomis patalpomis. Valgyklos sienose yra langai į terasą. Įrengus papildomas duris į valgyklos patalpas, terasa gali būti panaudota kroviniams krauti, nepažeidžiant ir nekeičiant pastato ir patalpų paskirties. Ginčijamu įsakymu patvirtintos sklypo dalies, reikiamos pastatui 7M2p eksploatuoti, prie pastato sienos, kurioje RUAB „Molesta“ nurodė poreikį patalpoms eksploatuoti, ilgis yra 3 metrai. Tokio ploto nepakanka, nes neužtikrinama galimybė automobiliui privažiuoti ir atlikti apsisukimo manevrus.

53373.

534Per nurodytas aikšteles suprojektuotas naujas kelias - išvažiavimas į ( - ) gatvę. Be aikštelių savininko sutikimo ieškovai ir tretieji asmenys negalės naudotis naujai suprojektuotu išvažiavimu ir patekti į pastatų 4B22b, 6B3b ir 7M2p kiemus. Dėl to jokios teisinės vertės apeliantės ir jos matininko teiginiai, kad aikštelių, kaip nekilnojamųjų daiktų, nuosavybės klausimai neturi įtakos plano sprendiniams ir dalims, reikalingoms savarankiškai funkcionuojantiems statiniams ir įrenginiams eksploatuoti

53574.

536Pasisakant dėl asfaltuotos aikštelės b9 ir teniso aikštelės b10, pažymėtina, kad ginčijamu įsakymu aikštelei b9 skirta 1375 kv. m., teniso aikštelei b10 – 1601 kv. m ploto. Joms skirtas eksploatuoti sklypas nesijungia su pastatui 4B22b skirta sklypo dalimi. Dėl to, panaikinus įvažiavimą į pastatų 4B22b, 6B3b ir 7M2p kiemus, apribota ieškovų teisė, patekti į šias aikšteles iš sklypo dalies, paskirtos pastatui 4B22b eksploatuoti. Per nurodytas aikšteles suprojektuotas naujas kelias – išvažiavimas į ( - )gatvę. Be aikštelių savininko sutikimo ieškovai ir tretieji asmenys negalės naudotis naujai suprojektuotu išvažiavimu ir patekti į pastatų 4B22b, 6B3b ir 7M2p kiemus.

53775.

538Pirmosios instancijos teismas sprendė, kad pirmiau nurodytos aikštelės yra pastato 4B22b, kurį valdo taip pat ir ieškovai, priklausiniai. Kitoje civilinėje byloje Vilniaus miesto apylinkės teismas 2018 m. gruodžio 20 d. sprendime pasisakė, kad nurodytos aikštelės nėra pastato 4B22b priklausiniai (civilinė byla Nr. e2-1258-566/2018). Nurodytas teismo sprendimas neįsiteisėjęs. Teisėjų kolegija pažymi, kad nepaisant to, koks yra nurodytų aikštelių b9 ir b10 teisinis statusas, panaikinus pirmiau nurodytą per sklypą einantį įvažiavimą, toks sprendinys apriboja ieškovų teisę tinkamai naudotis pastatais, kuriuose yra jiems priklausančios patalpos. Dėl to, atsižvelgiant į nagrinėjamoje byloje pareikštų ieškinių dalyką, nėra pagrindo atnaujinti šios civilinės bylos ar jos stabdyti tol, kol įsiteisės kitoje civilinėje byloje priimtas teismo sprendimas dėl aptariamų aikštelių teisinio statuso, nes atsakovė turi pareigą iš naujo įvertinti ir patvirtinti sklypo dalių, reikalingų pastatams ir statiniams eksploatuoti planą. Taigi byloje pareikštas prašymas atnaujinti bylos nagrinėjimą netenkinamas.

53976.

540Teisėjų kolegija pažymi, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai panaikino visą ginčijamą atsakovės įsakymą. Nustatant sklypų, būtinų pastatams ir statiniams eksploatuoti, ribas, kartu apsprendžiamos sklypų naudojimo sąlygos. Neaišku, kaip gali nesikeisti sklypo dalių naudojimo sąlygos, jeigu sklypo dalimi, joje esančiu keliu bendraturčiai naudojosi bendrai, o įsakymu kelią panaikinus, ta sklypo dalimi jie bendrai naudotis nebegali. Sprendžiant, kuri įsakymo dalis teisėta (neteisėta), reikėtų nagrinėti viso plano, bet ne atskirų jo dalių teisėtumą. Nustačius, kad būtina koreguoti tam tikras plano dalis, neišvengiamai kyla būtinybė tikslinti taip pat ir kitas jo dalis, įskaitant apeliantės UAB „Vitropolis“ statiniams eksploatuoti priskirtąją dalį. Pozicija, kad turėjo būti panaikinti tik ginčijamo įsakymo dalis, nepagrįsta, nes, keičiantis vienų statinių dalims žemės sklype, turi būti peržiūrimos taip pat ir kitiems statiniams priskiriamos dalys (laikomasis proporcingumo principo).

54177.

542Teisėjų kolegija sutinka su kitais pirmosios instancijos teismo argumentais ir išvadomis, todėl jų nekartoja.

54378.

544Kiti apeliacinių skundų ir atsiliepimų į juos argumentai yra išvestiniai iš pirmiau aptartųjų, todėl dėl jų teisėjų kolegija išsamiau nepasisako.

54579.

546Dėl visų šioje nutartyje išdėstytų priežasčių teisėjų kolegija konstatuoja, kad šioje byloje pateikti apeliaciniai skundai nepagrįsti, todėl atmestini, o pirmosios instancijos teismo sprendimas paliktinas nepakeistas.

547Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 325, straipsniu, 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 2 dalimi, 331 straipsniu, teisėjų kolegija

Nutarė

548Palikti nepakeistą Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. gruodžio 22 d. sprendimą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teisėjų kolegija... 4. I. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Ieškovės UAB „Dujotekana“, UAB „M-1“, UAB „Retinvestus“, UAB... 7. 2.... 8. Ieškovė EUAB „Molesta“ prašė: 1) panaikinti pirmiau nurodytą... 9. 3.... 10. Ieškiniuose nurodyta, kad 78 012 kv. m ploto valstybiniame žemės sklype... 11. 4.... 12. Ieškovai nurodė, kad ginčijamu įsakymu nustatytos neadekvačios sklypo... 13. 5.... 14. Ieškovai taip pat nurodė, kad atsakovė, skirdama naudoti sklypą spaustuvei... 15. 6.... 16. Ieškovai pabrėžė, kad sklype esančios šilumos trasos, elektros kabeliai,... 17. 7.... 18. Ieškovai nurodė, kad sklypo pietvakarinėje dalyje yra asfaltuota... 19. 8.... 20. Ieškovei RUAB „Molesta“ priklauso 1315,60 kv. m maitinimo patalpos pastate... 21. 9.... 22. Atsiliepime į ieškinius atsakovė prašė juos patenkinti. Atsakovė nurodė,... 23. 10.... 24. Tretieji asmenys Kultūros ministerija, UAB „Tvarūs sprendimai“ , UAB... 25. 11.... 26. Tretieji asmenys Vilniaus misto savivaldybe, Aplinkos ministerija, AB... 27. 12.... 28. Tretieji asmenys UAB „VL turto valdymas“, UAB „Abrosa“, H. B., K. J.,... 29. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 30. 13.... 31. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2017 m. gruodžio 22 d. sprendimu patenkino... 32. 14.... 33. Taip pat teismas paskirstė bylinėjimosi išlaidas ir priteisė iš atsakovės... 34. 15.... 35. Teismas pritarė atsakovės argumentams, kad, ginčijamu įsakymu patvirtinus... 36. 16.... 37. Įsakymo 1.6 punkte spaustuvei (lP3/b) paskirta 28674 kv. m sklypo dalis.... 38. 17.... 39. Teismas nustatė, kad vienam pastatui priskiriama neproporcingai didesnė... 40. 18.... 41. Pastatas 6B3b plotas 2925 kv. m. Jame veikia VšĮ „Vilniaus keistuolių... 42. 19.... 43. Ginčijamu įsakymu pastatams 4B22b, 6B3b ir 7M2p eksploatuoti skirta per maža... 44. 20.... 45. Vienoje kelio pusėje yra žemės plotas, kuris ribojasi su spaustuve, plane... 46. 21.... 47. UAB „ORKANAS“ plane suplanuotas naujas išvažiavimas į ( - ) gatvę.... 48. 22.... 49. Sklypo pietvakarinėje dalyje yra asfaltuota automobilių stovėjimo ir teniso... 50. 23.... 51. Ginčijamu įsakymu patvirtintos sklypo dalis pastatui 7M2p eksploatuoti, prie... 52. 24.... 53. Dėl visų pirmiau nurodytų priežasčių teismas padarė išvadą, kad... 54. III. Apeliacinių skundų ir atsiliepimų į jį argumentai... 55. 25.... 56. Apeliaciniame skunde trečiasis asmuo RAB „Spauda“ prašo panaikinti... 57. 25.1.... 58. Ieškovai, atsakovas, tretieji asmenys, esantys ieškovų pusėje, nepateikė... 59. 25.2.... 60. Teismas, teigdamas, kad yra statiniams IP3/b (spaustuvei) ir 4B22b... 61. 25.3.... 62. Teismas neteisingai vertino faktus. Teismo sprendime nurodyta, kad ginčijamu... 63. 25.4.... 64. Skunde tvirtinama, kad teismas neteisingai įvertino detaliajame plane... 65. 25.5.... 66. Apeliantė nesutinka su pirmosios instancijos teismo vertinimu, kad ginčijamo... 67. 25.6.... 68. Teismas padarė nepagrįstą išvadą, kad ieškovai ir Spaudos rūmų pastato... 69. 25.7.... 70. Apeliantė nesutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad ginčo... 71. 25.8.... 72. Teismas nepagrįstai remiasi detaliajame plane „Susisiekimo sistema“... 73. 25.9.... 74. Teismo teiginys apie nenaudojamą V. L. gatvę neatitinka tikrovės. Prie... 75. 25.10.... 76. Teismas nepagrįstai nurodė, kad UAB „ORKANAS“ plane neįvertinti... 77. 25.11.... 78. Apeliantė nesutinka, kad, ginčijamu įsakymu panaikinus įvažiavimą į... 79. 25.12.... 80. Teismas padarė nepagrįstą išvadą, kad prie pastato 7M2p yra rampa. Iš... 81. 26.... 82. Atsiliepimuose ieškovės UAB „Retinvestus“, UAB „Dujotekana“ prašo... 83. 26.1.... 84. Sprendžiant dėl apeliacinio skundo pagrįstumo, būtina vadovautis... 85. 26.2.... 86. UAB „ORKANAS“ ir UAB „Tiksli riba“, teikusi į bylą išvadas, parinkti... 87. 26.3.... 88. Apeliantė nepagrįstai teigia, kad teismas, vertindamas įsakymu priskirtų... 89. 26.4.... 90. Apeliantė nurodo, kad ieškovų pastatams yra priskirtas 19 909 kv. m žemės... 91. 26.5.... 92. Žemės poreikį pastatams, įskaitant ir poreikį kroviniams bei prekėms,... 93. 26.6.... 94. Apeliantė klaidina teismą, nurodydama, kad pirmosios instancijos teismas... 95. 26.7.... 96. Atsakovė, įsakymu priskirdama daugiaaukščių gyvenamųjų namų statybai... 97. 26.8.... 98. Apeliantės spaustuvei skirtas 19 852 kv. m plotas ir 8822 kv. m bendro... 99. 26.9.... 100. Tik VšĮ „Vilniaus keistuolių teatras“ būtinos 67 automobilių parkavimo... 101. 26.10.... 102. Ieškovai, įgiję patalpas, kartu įgijo teisę naudotis valstybine žeme,... 103. 26.11.... 104. Dėl mokesčių ir žemės sklypo pastatui 4B22b eksploatuoti dydžio... 105. 26.12.... 106. Apeliantė nurodė, kad ieškovų pastatams (4B22b, 6B3b ir 7M2p,), pagal... 107. 26.13.... 108. Atmestinas apeliantės teiginys, kad spaustuvei priskirta daugiaaukščių... 109. 26.14.... 110. Apeliantė nepateikė skaičiavimų ir įrodymų, kaip turi būti... 111. 26.15.... 112. Ieškovai pateikė fotolentelę – nuotraukas. Jose užfiksuota, kad naujai... 113. 26.16.... 114. Abejotina apeliantės matininko kompetencija, nes byloje keliamas klausimas ne... 115. 26.17.... 116. Apeliantė ne kartą trukdė bendraturčiams naudotis bendro naudojimo... 117. 26.18.... 118. Kasacinis teismas yra konstatavęs, kad daikto registravimas VĮ Registrų... 119. 26.19.... 120. Per nurodytas aikšteles suprojektuotas naujas kelias – išvažiavimas į V.... 121. 26.20.... 122. Dėl rampos pastate 7M2p atsiliepime pažymėta, kad pastate yra ne tik... 123. 27.... 124. Trečiasis asmuo UAB „Agina“ atsiliepime prašo atmesti RAB „Spauda“... 125. 27.1.... 126. UAB „ORKANAS“ parengtas planas parengtas pažeidžiant teritorijos ( - ),... 127. 27.2.... 128. Lietuvos Aukščiausiais Teismas nagrinėdamas analogišką ginčą dėl tos... 129. 27.3.... 130. Skirstant žemės plotus, būtinus pastatams eksploatuoti, nukrypta nuo... 131. 27.4.... 132. Įsakymu suplanuotos „galimos“ automobilių parkavimo vietos ten, kur... 133. 27.5.... 134. Formuojant pastatais užstatytą žemės sklypą negali būti nukrypta nuo... 135. 27.6.... 136. Apeliantė teigia, kad įsakymu yra pagrįstai naikinamas vidaus kelias per... 137. 27.7.... 138. Apeliantė nepateikė duomenų, kad prižiūri vidaus kelią – savo lėšomis... 139. 27.8.... 140. Apeliantė piktnaudžiauja teise, pateikdama naujus įrodymus, kuriuos galėjo... 141. 28.... 142. Trečiasis asmuo M. P. atsiliepime prašo atmesti RAB „Spauda“ apeliacinį... 143. 28.1.... 144. Analogiškas bendraturčių ginčas dėl sklypo padalijimo toje pačioje... 145. 28.2.... 146. Teismas, priimdamas sprendimą, atsižvelgė į viešąjį interesą.... 147. 28.3.... 148. Ankstesnėse bylose teismai nustatė, kad pastatui 4B22b naudojamas 2.13 ha... 149. 29.... 150. Trečiasis asmuo UAB „Savaitės ekspresas“ atsiliepime prašo atmesti RAB... 151. 29.1.... 152. Apeliantė vadovaujasi UAB „ORKANAS“ parengtu žemės sklypo planu. Teismo... 153. 29.2.... 154. Teismo ekspertas nurodė, kad, patvirtintus nurodytą planą, prioritetas... 155. 29.3.... 156. Apeliantės pastatams priskirta dvigubai daugiau (36 565 kv. m ploto) negu... 157. 29.4.... 158. Panaikinus vidaus kelią, būtų pažeisti ieškovų interesai. Ieškovai... 159. 29.5.... 160. Naujai suprojektuotas išvažiavimas iš teritorijos nenumatytas sklypo... 161. 29.6.... 162. Iš kitų Vilniaus apygardos teismo ir Vilniaus miesto apylinkės teismo... 163. 30.... 164. Atsiliepime tretieji asmenys A. B., G. B. prašo atmesti RAB „Spauda“... 165. 30.1.... 166. Žemės sklypas suformuotas nukrypstant nuo esminės sąlygos – faktinio... 167. 30.2.... 168. Ginčijamu įsakymu suteiktas prioritetas sklypui Nr. 6, kuriame esančius... 169. 30.3.... 170. Ieškovų pastatas 4B22b visada naudojo 2,13 ha dydžio žemės plotą. Šis... 171. 30.4.... 172. Apeliantės pastatams priskirtas beveik dvigubai didesnis plotas negu... 173. 31.... 174. Ieškovė UAB „M-1“, trečiasis asmuo UAB „Ūlos tėkmė“... 175. 32.... 176. Trečiasis asmuo Spaudos rūmų aukštuminio pastato savininkų bendrija... 177. 32.1.... 178. Kitose bylose nustatytos aplinkybės yra prejudiciniai faktai nagrinėjamoje... 179. 32.2.... 180. Apeliantė argumentuoja, kad, nustatant sklypo dalių, tenkančių statiniams,... 181. 32.3.... 182. Taisyklių 8 punkte nustatyta, kad, išskiriant kiekvienam savarankiškai... 183. 32.4.... 184. Pagal Reglamentą, ieškovų pastatams priklauso dvigubai daugiau automobilių... 185. 32.5.... 186. Apeliantė nepagrįstai nurodo, kad ieškovų pastatams (4B22b, 6B3b ir 7M2p)... 187. 32.6.... 188. Pirmos instancijos teismas nustatė, kad įsakymo 1.6 punkte spaustuvei... 189. 32.7.... 190. G. T. išvados patikimesnis įrodymas už apeliantės pateiktas matininkų... 191. 32.8.... 192. Ginčo įsakymu pastatui 6B3b eksploatuoti skirtas 3182 kv. m žemės plotas.... 193. 32.9.... 194. Apeliantės patalpos skirtos gaminti ir sandėliuoti. Pastatas 6B3b yra... 195. 32.10.... 196. Apeliantės teiginys, kad spaustuvei priskirta daugiaaukščių namų statybos... 197. 32.11.... 198. Apeliantė teigia, kad nėra duomenų, kokiu teisiniu pagrindui ieškovai... 199. 32.12.... 200. Ieškovų pastatams skirta dvigubai mažiau žemės, nes neatsižvelgta į... 201. 32.13.... 202. Apeliantė nepagrįstai neigia faktą, kad RUAB „Molesta“ patalpos turi... 203. 32.14.... 204. Prie pastato 7M2p įrengta terasa ir pagalbinis įėjimas, kuri ribojasi su... 205. 32.15.... 206. Iš byloje esančių nuotraukų matyti, kad naujai suprojektuotame... 207. 32.16.... 208. Apeliantė teigia, kad aikštelės, plane pažymėtos b9 ir b 10,... 209. 32.17.... 210. Apeliantė pardavė šias aikšteles trečiajam asmeniui UAB „Limpa“. Dėl... 211. 33.... 212. Trečiasis asmuo UAB „Kemalija“ atsiliepime prašo atmesti RAB „Spauda“... 213. 33.1.... 214. Apeliantės matininkas turėjo nustatyti žemės poreikį pastatams, įskaitant... 215. 33.2.... 216. Atsižvelgiant į tai, kad į pastatui 6B3b priskirtą 3901 kv. m plotą... 217. 33.3.... 218. Apeliantė tam tikru laikotarpiu buvo valstybės įgaliota administruoti ginčo... 219. 33.4.... 220. Teismas nurodė, kad byloje yra pastato, bendro naudojimo patalpų... 221. 33.5.... 222. Vidaus kelio ir automobilių parkavimo remontu nuolat rūpinasi tretysis asmuo... 223. 34.... 224. Ieškovės UAB „Savaitė“ ir UAB „Lirsona popierius“ atsiliepime į RAB... 225. 34.1.... 226. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2008 m. kovo 18 d. nutartyje atkreipė... 227. 34.2.... 228. Teismas teisingai nustatė, kad ginčijamo įsakymo 1.6 punkte spaustuvei... 229. 34.3.... 230. UAB „ORKANAS“, kuris parengė planą, ir UAB „Tiksli riba“, teikusi į... 231. 34.4.... 232. UAB „ORKANAS“ plano II dalyje iš 1741 kv. m bendro naudojimo plotų, 1015... 233. 34.5.... 234. Ginčo įsakymu pastatui 6B3b eksploatuoti skirtas tik 3182 kv. m žemės... 235. 34.6.... 236. Žemės nuomos mokesčių mokėjimo faktas nėra pagrindinis faktorius... 237. 34.7.... 238. Apeliantė sąmoningai painioja jai detaliajame plane priskirtinas parkavimo... 239. 34.8.... 240. Net ir iš naujai pateiktų nuotraukų matyti, kad ties naujai suprojektuotu... 241. 35.... 242. Atsiliepime trečiasis asmuo UAB „Vitropolis“ prašo tenkinti RAB... 243. 35.1.... 244. Jei kuriame nors valstybinės žemės sklype yra statiniai, tai nereiškia, kad... 245. 35.2.... 246. Žemės sklype esančių statinių plotų ar kitų duomenų proporcingumas... 247. 35.3.... 248. Ginčijamu įsakymu pastatams, kuriuose yra ieškovų patalpos, priskirtas ne... 249. 35.4.... 250. Tik pastato plotas (jo dydis) nelemia žemės sklypo dalies dydžio. Pastatas... 251. 35.5.... 252. Pastatas 6B3b gali pretenduoti tik į žemės sklype formuojamas bendrojo... 253. 35.6.... 254. Dėl to, kad moka žemės ar žemės nuomos mokestį, asmenys neįgyja žemės... 255. 35.7.... 256. Valstybinės žemės sklypo nuoma galima tik esant visų sklype esančių... 257. 35.8.... 258. Kai mokamas valstybinės žemės nuomos mokestis, atsiranda ne žemės... 259. 35.9.... 260. Byloje nėra duomenų, kad kompetentinga institucija teisės aktų nustatyta... 261. 35.10.... 262. Nepagrįstas poreikis turėti padidintą kiekį parkavimo vietų, jei tai... 263. 35.11.... 264. Teismo sprendime nepaneigti RAB „Spauda“ procesiniuose dokumentuose... 265. 35.12.... 266. Teismas nepagrįstai remiamasi žemės sklypo detaliuoju planu, jame pateiktu... 267. 35.13.... 268. Teismo sprendime nėra nuorodos į tai, koks turi būti sprendimas dėl... 269. 35.14.... 270. Nesant duomenų, kad RUAB „Molesta“ nurodomoje vietoje yra rampa, nėra... 271. 35.15.... 272. RAB „Spauda“ apeliaciniame skunde patvirtina, kad vidinis kelias, einantis... 273. 35.16.... 274. Pirmosios instancijos teismas vidinio kelio priskyrimą prie RAB „Spauda“... 275. 35.17.... 276. Inžinierinių komunikacijų (tinklų) eksploatavimo objektai nėra plano... 277. 35.18.... 278. Aplinkybė, kad kelių statinių (jų patalpų) savininkai nesutaria ar... 279. 35.19.... 280. Dėl asfaltuotos automobilių ir teniso aikštelių, plane pažymėtų b9 ir... 281. 35.20.... 282. Nekilnojamojo turto registre nurodytos aikštelės įregistruotos... 283. 36.... 284. Apeliaciniame skunde trečiasis asmuo UAB „Vitropolis“ prašo panaikinti... 285. 36.1.... 286. Apeliantei UAB „Vitropolis“ priskirta žemės sklypo dalis patenka į... 287. 36.2.... 288. Pirmos instancijos teismas nenustatė (nes dėl to nebuvo ginčo), kad visas... 289. 36.3.... 290. Panaikinus visą įsakymą, pažeistos kitų žemės sklypo naudotojų (tai pat... 291. 36.4.... 292. Jeigu kurios nors žemės sklypo dalies naudotojai nesutaria dėl naudojimo... 293. 36.5.... 294. Ieškovų pateiktas žemės sklypo planas neatitinka Taisyklių 8 punkto... 295. 36.6.... 296. Ginčas kilo ne dėl konkrečių žemės sklypo dalių ribos, bet atskirų... 297. 36.7.... 298. Skundžiamas teismo sprendimas naikintinas, nes neteisingai pritaikytos... 299. 36.8.... 300. Pirmos instancijos teismo nurodomos bendrojo naudojimo teritorijos, ypač plane... 301. 36.9.... 302. Teismas žemės sklypo dalis nustatė taikydamas skirtingus principus. Žemės... 303. 36.10.... 304. Pirmos instancijos teismas nepagrįstai nurodė, kad plano pažeidimai... 305. 36.11.... 306. Aplinkybė, kad bendri pastatų magistraliniai inžineriniai tinklai pagal... 307. 36.12.... 308. Nepagrįstai teigiama, kad plane panaikintas per ginčo teritoriją einantis... 309. 37.... 310. Atsiliepime trečiasis asmuo RAB „Spauda“ prašo patenkinti UAB... 311. 37.1.... 312. Ginčijamas įsakymas nepažeidžia ieškovų interesų, proporcingumo... 313. 37.2.... 314. Teismas neteisingai įvertino faktines aplinkybes, kad trims pastatams 4B22b,... 315. 37.3.... 316. RAB „Spauda“ sutiko su apeliaciniame skunde nurodytomis aplinkybėmis, kad... 317. 37.4.... 318. Trečiasis asmuo sutiko su apeliaciniame skunde nurodytais argumentais dėl... 319. 38.... 320. Trečiasis asmuo UAB „Aginta“ prašo atmesti UAB „Vitropolis“... 321. 38.1.... 322. Apeliantė nepagrįstai teigia, kad ieškovai nepateikė plano, o pastabas... 323. 38.2.... 324. Apeliantė akcentuoja sklypo formų taisyklingumą. Tai nesvarbiausias... 325. 38.3.... 326. Nepagrįstas apeliantės teiginys, kad bendri pastatų magistraliniai... 327. 38.4.... 328. G. T. yra teismo ekspertas. Apelianto nepagrįstai reikalauja, kad jo išvados... 329. 39.... 330. Ieškovės UAB „Savaitė“, UAB „Lirsona popierius“ ir UAB... 331. 39.1.... 332. Šioje byloje taikytini prejudiciniai faktai nustatyti anksčiau teismų... 333. 39.2.... 334. Atsakovė pripažino ieškovų reikalavimų pagrįstumą, sutiko su ieškiniu,... 335. 39.3.... 336. Teismas pagrįstai panaikino visą ginčo įsakymą. Šalių ginčas kilo dėl... 337. 39.4.... 338. Atsakovė sutinka, kad inžineriniams statiniams (automobilių ir teniso... 339. 39.5.... 340. Dėl aikštelių vyksta ginčas teisme (civilinė byla Nr. e2-1258-566/2018)... 341. 39.6.... 342. Šioje byloje negalima nustatyti, kuri plano dalis yra teisėta, o kuri ne, nes... 343. 39.7.... 344. VĮ Registrų centro duomenimis, apeliantė – viena iš 84 teritorijoje... 345. 39.8.... 346. Ginčo įsakymas priimtas ydingo UAB „ORKANAS“ plano pagrindu.... 347. 39.9.... 348. Palikus galioti įsakymo dalį, planas turėtų būti tikslinamas, tai... 349. 39.10.... 350. Ginčo įsakymas pažeidė proporcingumo principą, nes planas sudarytas ir jo... 351. 39.11.... 352. Ieškovų interesų suabsoliutinimu nelaikytinas faktų konstatavimas... 353. 39.12.... 354. Įsakymas siejamas su planu, kuris parengtas pažeidžiant Taisykles ir kitus... 355. 39.13.... 356. Byloje nėra duomenų, kad apeliantė būtų prašiusi atsakovę išskirti jai... 357. 39.14.... 358. Apeliantė klaidina teismą, nurodydama, kad ieškovai nepateikė konkrečių... 359. 39.15.... 360. Nepagrįstas Apelianto teiginys, kad ginčą sudaro ne konkrečių žemės... 361. 39.16.... 362. Nustatant sklypų, būtinų pastatams ir statiniams eksploatuoti, ribas, kartu... 363. 39.17.... 364. Teismas sprendime pagrįstai nurodė, kad RAB „Spauda“ pateikė į bylą... 365. 39.18.... 366. Apeliantė ir trečiasis asmuo RAB „Spauda“ nuolat trukdo bendraturčiams... 367. 39.19.... 368. Ieškovai yra pateikę atsakovei alternatyvų planą, kuris nepažeidžia... 369. 39.20.... 370. Apeliantė teigia, kad žemės sklype esančių statinių naudotojai ilgą... 371. 39.21.... 372. Atsakovė pripažino įsakymą esant klaidingą, todėl jis negali būti... 373. 39.22.... 374. Apsimestinis apeliantės teiginys, kad pagrindinis principas, kurio privaloma... 375. 39.23.... 376. Planas ir jo pagrindu parengtas įsakymas netinkami sklypo dalyje, pažymėtoje... 377. 39.24.... 378. Pirmosios instancijos teismas nustatė, jog esminė žemės sklypo dalis yra... 379. 39.25.... 380. Apsimestinis apeliantės teiginys, kad, pagal detaliojo plano sprendinius,... 381. 39.26.... 382. Apeliantė nepagrįstai nurodo, kad nuo ieškovų statinių nutolusios bendrojo... 383. 39.27.... 384. Apeliantė nepagrįstai teigia, kad teismas, spręsdamas dėl žemės sklypų... 385. 39.28.... 386. Nei apeliantė, nei kiti tretieji asmenys nesiūlė skirti kitą ekspertą (ne... 387. 39.29.... 388. Aplinkybė, kad magistraliniai inžineriniai tinklai pagal planą patenka į... 389. 39.30.... 390. Apeliantės siūlymas suinteresuotiems asmenims inicijuoti papildomą... 391. 40.... 392. Tretieji asmenys UAB „Savaitės ekspresas“, A. B. ir G. B. atsiliepimuose... 393. 40.1.... 394. Apeliantė neteisingai nurodo, kad panaikintas per ginčo teritoriją einantis... 395. 40.2.... 396. Planas parengtas dėl žemės sklypo dalių nuomos, bet ne kokiems nors kitiems... 397. 41.... 398. Trečiasis asmuo UAB „Ūlos tėkmė“ atsiliepime prašo atmesti UAB... 399. 41.1.... 400. Apeliantė yra viena iš 84 bendraturčių, valdančių apie vieną... 401. 41.2.... 402. Ieškovų pastatams (4B22b, 6B3b ir 7M2p) skirta tik 12 238 kv. m. ploto... 403. 41.3.... 404. Teismo sprendime nustatyti įstatymų ir teisės aktų pažeidimai negali būti... 405. 41.4.... 406. Į bylą buvo pateiktas ieškovų parengtas Sklypo padalijimo planas.... 407. 41.5.... 408. Ieškovai, ginčydami plano pagrindu parengto atsakovės įsakymo teisėtumą,... 409. 41.6.... 410. Panaikinus per teritoriją einantį kelią, neišvengiamai keičiasi ir tos... 411. 41.7.... 412. Apeliantė nepateikė į bylą kito eksperto išvadų ir teismui nesiūlė... 413. 41.8.... 414. Nepagrįstas apeliantės teiginys, kad panaikintas per ginčo teritoriją... 415. 42.... 416. Trečiasis asmuo Spaudos rūmų aukštuminio pastato savininkų bendrija... 417. 42.1.... 418. Šioje byloje ginčas vyksta ne dėl plano, o dėl įsakymo teisėtumo.... 419. 42.2.... 420. Bendrijai nesuprantamas apeliantės teiginys, kad įsakymu nekeičiamos sklypo... 421. 43.... 422. Trečiasis asmuo UAB „Kemalija“ prašo atmesti UAB „Vitropolis“... 423. 43.1.... 424. Ginčas vyksta tik dėl esminių įstatymų ir teisės aktų pažeidimų.... 425. 43.2.... 426. Aikštelės b9 ir b10 nėra savarankiškai funkcionuojantys statiniai. Joms... 427. 43.3.... 428. Teismas šioje byloje negali nustatyti, kuri plano dalis yra teisėta, o kuri... 429. 43.4.... 430. Sprendžiant, kuri įsakymo dalis teisėta (neteisėta), reikėtų nagrinėti... 431. 43.5.... 432. Teismas sprendime nustatė, kad įsakymas pažeidė proporcingumo principą,... 433. 43.6.... 434. Netaisyklingos (iškraipytos) formos yra sklypo dalis, įsakymu skirta pastatui... 435. 43.7.... 436. Apeliantė ir kiti tretieji asmenys nesiūlė skirti kitą ekspertą... 437. 44.... 438. Atsakovė prašo atmesti apeliacinius skundus ir palikti galioti pirmosios... 439. 44.1.... 440. Pozicija, kad turėjo būti nustatyta, neteisėtas (teisėtas) visas įsakymas... 441. 44.2.... 442. Nustatant konkrečias savarankiškų statinių eksploatavimui skirtas... 443. 44.3.... 444. Taisyklėse nenustatyta, koks tiksliai plotas turėtų būti priskiriamas... 445. 44.4.... 446. Pagal Taisykles, nustatant statinių eksploatavimui reikalingas valstybinio... 447. 44.5.... 448. Sklypo naudotojams susitarus dėl savarankiškiems statiniams tenkančių... 449. 44.6.... 450. Ne atsakovė, bet sklypo naudotojai, siekdami įgyvendinti teisę nuomoti arba... 451. 44.7.... 452. Atsakovės sprendimas sutikti su ieškiniu priimtas pripažinus, kad pažeisti... 453. 44.8.... 454. Kol vyksta ginčas teisme dėl sklypo, valstybinės žemės patikėtinis negali... 455. 44.9.... 456. V. P. rašto „Dėl atsakymo pateikimo“ turinys prieštaringas. Nurodytame... 457. 44.10.... 458. Žemės įstatymo 9 straipsnio 6 dalies 1 punkte nustatyta, kad valstybinė... 459. 44.11.... 460. Valstybinė žemė nenuomojama laikinųjų statinių, inžinerinių tinklų ir... 461. 44.12.... 462. Ginčijamame įsakyme aikštelei b9 išskirta 1375 kv. m sklypo dalis. Teniso... 463. 45.... 464. Ieškovė RUAB „Molesta“ prašo atmesti apeliacinius skundus atmesti ir... 465. 45.1.... 466. Apeliantų apeliaciniai skundai iš esmės grindžiami argumentais dėl to, kad... 467. 45.2.... 468. Nagrinėjamu atveju bylą nagrinėjęs teismas tyrė ir vertino byloje... 469. 45.3.... 470. Įsakymo, dėl kurio prieštaravimo teisės aktams pasisako įsakymą priėmusi... 471. 45.4.... 472. RUAB „Molesta“ yra valgyklos 7M2p bendraturtė. Sklypas maitinimo... 473. 45.5.... 474. Pagal planu priskirtą žemės sklypą, RUAB „Molesta“ negali įgyvendinti... 475. 45.6.... 476. Apeliantės nepagrįstai teigia, kad RUAB „Molesta“ priklausančių... 477. 46.... 478. Trečiasis asmuo Kultūros ministerija atsiliepime prašo atmesti apeliančių... 479. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai... 480. Teisėjų kolegija konstatuoja:... 481. 47.... 482. Byloje kilo klausimas dėl Nacionalinės žemės tarnybos įsakymo, kuriuo... 483. 48.... 484. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad 78 012 kv. m žemės sklypas Vilniuje, ( -... 485. 49.... 486. Sklype yra 14 pastatų ir inžinerinių statinių (indeksai 4B22b, 6B3b, 7M2p,... 487. 50.... 488. Vilniaus miesto valdybos 2000 m. sausio 27 d. sprendimu Nr. 138V patvirtintas... 489. 51.... 490. Trečiasis asmuo AB „Spauda“ užsakė parengti sklypo padalijimo projektą.... 491. 52.... 492. Atsakovė 2015 m. spalio 7 d. gavo UAB „ORKANAS“ parengtą planą, 2016 m.... 493. 53.... 494. Valstybiniame žemės sklype esančių pastatų savininkai turi teisę naudotis... 495. 54.... 496. Pastatų, jose esančių patalpų ir statinių bendraturčiai turi naudotis... 497. 55.... 498. Pagal ginčijamo įsakymo priėmimo metu galiojusios redakcijos Taisyklių 3... 499. 56.... 500. Vadovaujantis Taisyklių 8 punktu, kai pagal teritorijų planavimo dokumentą... 501. 57.... 502. Aptariamame Taisyklių punkte įtvirtintos taip pat šiam ginčui spręsti itin... 503. 58.... 504. Valstybinės žemės sklype išskiriant kiekvienam savarankiškai... 505. 59.... 506. Apeliaciniuose skunduose teigiama, kad ieškovai ir jų pusėje esantys... 507. 60.... 508. RAB „Spauda“ teigia, kad pirmosios instancijos teismas pirmosios... 509. 61.... 510. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad pastatas 6B3b yra kultūrinės paskirties –... 511. 62.... 512. RAB „Spauda“ tvirtina, kad pirmosios instancijos teismas sprendime... 513. 63.... 514. RAB „Spauda“ ginčija pirmosios instancijos teismo išvadą, kad, nustatant... 515. 64.... 516. Vadovaujantis Taisyklių 2.14 punktu, jeigu valstybinės žemės nuomos... 517. 65.... 518. Atsižvelgusi į nurodytas nuostatas, teisėjų kolegija daro išvadą, kad UAB... 519. 66.... 520. Svarbu tai, kad UAB „ORKANAS“ suplanavo ieškovams ir kitiems asmenims... 521. 67.... 522. Bylos duomenimis, vienoje kelio pusėje yra žemės plotas, kuris ribojasi su... 523. 68.... 524. RAB „Spauda“ teigia, pirmosios instancijos teismo išvada, jog ieškovai ir... 525. 69.... 526. RAB „Spauda“ nurodė, kad UAB „ORKANAS“ pagrįstai numatė, jog su... 527. 70.... 528. RAB „Spauda“ apeliaciniame skunde teigia, kad pirmosios instancijos teismas... 529. 71.... 530. UAB „ORKANAS“ plane didžiausia sklypo dalis su inžinierinėmis... 531. 72.... 532. RAB „Spauda“ tvirtina, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai... 533. 73.... 534. Per nurodytas aikšteles suprojektuotas naujas kelias - išvažiavimas į ( - )... 535. 74.... 536. Pasisakant dėl asfaltuotos aikštelės b9 ir teniso aikštelės b10,... 537. 75.... 538. Pirmosios instancijos teismas sprendė, kad pirmiau nurodytos aikštelės yra... 539. 76.... 540. Teisėjų kolegija pažymi, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai... 541. 77.... 542. Teisėjų kolegija sutinka su kitais pirmosios instancijos teismo argumentais... 543. 78.... 544. Kiti apeliacinių skundų ir atsiliepimų į juos argumentai yra išvestiniai... 545. 79.... 546. Dėl visų šioje nutartyje išdėstytų priežasčių teisėjų kolegija... 547. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 325, straipsniu,... 548. Palikti nepakeistą Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. gruodžio 22 d....