Byla 2-18757-599/2015
Dėl žalos atlyginimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Erika Stočkienė, rašytinio proceso tvarka atsakovui už akių išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo BUAB „Vilanika“ ieškinį atsakovui G. G. dėl žalos atlyginimo,

Nustatė

2ieškovas kreipėsi į teismą ir nurodė, kad Vilniaus apygardos teismo 2014-02-27 nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-2921-781/2014 ieškovui buvo iškelta bankroto byla, nutartis įsiteisėjusi. Ieškovas nurodė, kad atsakovas buvo UAB „Vilanika“ vienintelis akcininkas ir direktorius nuo 2008 m. iki bankroto bylos iškėlimo bei buvo informuotas apie bankroto bylos iškėlimą BUAB „Vilanika“, be to, 2014-03-25 papildomai atsakovui buvo įteiktas raštiškas pranešimas apie bankroto bylos iškėlimą ir pareigą perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus, be to, Vilniaus apygardos teismas 2014-08-28 išdavė Vykdomąjį raštą Nr. B2-2921-781/2014 dėl turto ir dokumentų išieškojimo iš atsakovo G. G., kurį bankroto administratorius vykdymui pateikė antstoliui V.Čeglikui, tačiau iki šiol įmonės dokumentų ir turto atgauti nepavyko. Ieškovas nurodė, kad pagal teismui pateiktą BUAB „Vilanika“ turimą 2014-01-27 balansą, įmonės neperduotą administratoriui turtą sudaro, t.y. 258,00 Lt finansinis turtas, 39682,00 Lt atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys, 100573,00 Lt per vienerius metus gautinos sumos, viso 40695,38 EUR / (140513,00 Lt). Ieškovas prašė išieškoti iš atsakovo ieškovo naudai 40695,38 EUR / (140513,00 Lt) žalos atlyginimo (b.l. 1-2).

3Atsakovui LR CPK 123 str. 1 d. bei 142 str. nustatyta tvarka buvo įteikta ieškinio kopija ir pranešimas apie atsiliepimo į ieškinį pateikimo tvarką ir terminus, tačiau atsakovas nustatytais terminais atsiliepimo į ieškinį nepateikė, todėl teismas atsakovui priima sprendimą už akių (b.l. 19).

4Ieškinys tenkintinas pilnai.

5Sutinkamai su LR CPK 142 str. 4 d., 285 str. 2 d. nuostatomis, jeigu atsakovas be pateisinamos priežasties per nustatytą terminą nepateikia atsiliepimo į ieškinį, teismas turi teisę, jei yra ieškovo prašymas, priimti sprendimą už akių. Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus ieškovo pateiktų įrodymų turiniui, būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

6Iš civilinėje byloje esančių rašytinių įrodymų turinio nustatyta, kad Vilniaus apygardos teismo 2014-02-27 nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-2921-781/2014 ieškovui buvo iškelta bankroto byla, nutartis įsiteisėjusi (b.l. 3-4). VĮ „Registrų centras“ duomenimis atsakovas buvo UAB „Vilanika“ vienintelis akcininkas ir direktorius nuo 2008 m. iki bankroto bylos iškėlimo (b.l. 6-9). Iš civilinėje byloje esančių rašytinių įrodymų turinio nustatyta, kad atsakovas buvo informuotas apie bankroto bylos iškėlimą BUAB „Vilanika“ ir pareigą perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus (b.l. 10-11). Iš byloje esančių rašytinių įrodymų turinio nustatyta, kad Vilniaus apygardos teismas 2014-08-28 išdavė Vykdomąjį raštą Nr. B2-2921-781/2014 dėl turto ir dokumentų išieškojimo iš atsakovo G. G., kurį bankroto administratorius vykdymui pateikė antstoliui V.Čeglikui (b.l. 12-13). Iš 2014-01-27 UAB „Vilanika“ balanso turinio nustatyta, kad įmonės neperduotą administratoriui turtą sudaro, t.y. 258,00 Lt finansinis turtas, 39682,00 Lt atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys, 100573,00 Lt per vienerius metus gautinos sumos, viso 40695,38 EUR / (140513,00 Lt) (b.l. 14). Byloje įrodymų, patvirtinančių, kad atsakovas perdavė administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, nėra ir šalys tokių įrodymų į bylą nepateikė (LR CPK 176 str. – 179 str.) (b.l. 1-23).

7Pažymėtina tai, kad juridiniai asmenys įgyja civilines teises ir prisiima pareigas bei jas įgyvendina per savo organus (LR CK 2.81 str. 1 d., 2 d.). Be to, atsižvelgiant į LR ABĮ nuostatose įtvirtintą reglamentavimą, bendrovės vadovas yra asmuo, atsakingas už bendrovės kasdienės ūkinės komercinės veiklos organizavimą ir vienvaldiškai veikiantis bendrovės vardu santykiuose su kitais asmenimis (LR ABĮ 19 str. 6 d., 37 str. 8,10,12 d.d.). Pažymėtina ir tai, kad bendrovės vadovas, organizuodamas ir vykdymas bendrovės kasdienę veiklą, taip pat yra saistomas įstatymų nuostatose įtvirtintų fiduciarinių pareigų, t. y. veiklos principų, kuriais jis turi vadovautis, priimdamas konkrečius verslo sprendimus, ir kuriais iš esmės apibūdinamas bendrovės vadovo veiklos standartas bei sutinkamai su LR ABĮ 19 str. 8 d. nuostatomis, bendrovės valdymo organai privalo veikti bendrovės ir jos akcininkų naudai, laikytis įstatymų bei kitų teisės aktų reikalavimų ir vadovautis bendrovės įstatais, be to, sutinkamai su LR CK 2.87 str. nuostata, juridinio asmens valdymo organo narys juridinio asmens ir kitų juridinio asmens organų narių atžvilgiu turi veikti sąžiningai ir protingai, būti lojalus, laikytis konfidencialumo, vengti situacijos, kai jo asmeniniai interesai prieštarauja ar gali prieštarauti juridinio asmens interesams bei nepainioti juridinio asmens turto su savo turtu (LR CK 2.87 str. 1 d.–6 d.). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas formuojamoje teismų praktikoje yra konstatavęs, jog vadovas privalo dirbti rūpestingai ir kvalifikuotai bei daryti viską, kas nuo jo priklauso, jog jo vadovaujama įmonė veiktų pagal įstatymus ir kitus teisės aktus bei laikytųsi nustatytų jos veiklos apribojimų, be to, vadovą ir jo vadovaujamą įmonę sieja pasitikėjimo (fiduciariniai) santykiai, nuo pat tapimo įmonės vadovu momento vadovas turi elgtis rūpestingai, atidžiai bei apdairiai ir ar įmonės vadovas konkrečiu atveju šią pareigą įvykdė, yra nustatoma pagal tam tikrus objektyvius elgesio standartus, t. y. rūpestingo, apdairaus bei protingo vadovo elgesio matą bei šių pareigų nevykdymas ar netinkamas jų vykdymas lemia vykdymo organo atsakomybę pagal LR CK 2.87 str. 7 d. nuostatas (LAT 2004-02-18 d. nutartis Nr. 3K-3-124/2004 m. ; LAT 2006-05-25 d. nutartis Nr. 3K-7-266/2006 m. ; LAT 2006-06-12 d. nutartis Nr. 3K-3-298/2006 m. ; LAT 2008-10-22 d. nutartis Nr. 3K-3-509/2008 m. ; LAT 2009-06-01 d. nutartis Nr. 3K-3-244/2009 m. ; LAT 2013-04-19 d. nutartis Nr. 3K-3-234/2013 m. ; LAT 2013-06-28 d. nutartis Nr. 3K-3-356/2013 m. ; LAT 2013-11-20 d. nutartis Nr. 3K-3-581/2013 m.). Sutinkamai su ĮBĮ 10 str. 7 d. 1 p. nuostatomis, įsiteisėjus teismo nutarčiai iškelti bankroto bylą, įmonės valdymo organai privalo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis ir visus dokumentus per teismo nustatytus terminus. Teismas daro išvadą, jog šioje civilinėje byloje yra nustatyta ir įrodyta aplinkybė apie tai, kad pagal 2014-01-27 balansą BUAB „Vilanika“ turtas sudarė 40695,38 EUR / (140513,00 Lt) sumą ir nesant kitų finansinių duomenų apie įmonės finansinę padėtį bei turėta turtą, darytina išvada, jog įmonė realiai tuo metu turėjo turto už 40695,38 EUR / (140513,00 Lt) sumą ir šis balansas nėra šalių nuginčytas, be to, taip pat šioje civilinėje byloje yra nustatyta ir ta aplinkybė, kad iki šios dienos ieškovo bankroto administratoriui nebuvo perduotas joks realus bendrovės turtas ir tokių rašytinių įrodymų šioje civilinėje byloje nėra (LR CPK 176 str. – 179 str.). Teismas taip pat daro išvadą, jog atsakovas būdamas įmonės vadovu iki bankroto bylos iškėlimo, buvo pilnai atsakingas ir atskaitingas už įmonės turtą, jo išsaugojimą, priėmimą bei jo perdavimą (LR CPK 176 str. - 179 str.). Pažymėtina tai, jog tiek įmonės vadovo, tiek ir jos savininko civilinei atsakomybei taikyti yra būtina nustatyti visas civilinės atsakomybės taikymo sąlygas, t. y. neteisėtus veiksmus, žalą (t. y. nuostolius), priežastinį ryšį bei kaltę (LR CK 6.246 str. - 6.249 str.). Be to, nustačius tą aplinkybę, kad atsakovas atliko neteisėtus veiksmus, lėmusius žalos atsiradimą, jų kaltė yra preziumuojama (LR CK 6.248 str. 1 d.). Pažymėtina tai, kad paneigti šią prezumpciją, siekdami išvengti civilinės atsakomybės, turėtų pats atsakovas, t. y. įmonės vadovas, todėl darytina išvada, jog šiuo atveju atsakovas, siekdamas išvengti civilinės atsakomybės, privalėjo įrodyti tą aplinkybę, kad minėtame balanse įrašytas 40695,38 EUR / (140513,00 Lt) sumai turtas yra neprarastas, jis realiai egzistuoja, be to, jis buvo realiai perduotas ir priimtas, parduotas ar tinkamai panaudotas, t. y. kad dėl šio turto nebuvimo atsakovo, t. y. kaip įmonės vadovo, kaltės nėra, tačiau atsakovas atsiliepimo į ieškinį, nepateikė, todėl darytina išvada, kad atsakovas nepaneigė savo kaltės prezumpcijos (LR CPK 176 str. – 179 str.) (LAT 2011-03-25 d. nutartis Nr. 3K-3-130/2011 m.). Teismas daro išvadą, kad šiuo atveju yra taip pat pilnai įrodytos aplinkybės apie tai, jog tarp ieškovui padarytos žalos ir atsakovo neteisėtų veiksmų, t. y. jų nevykdymo savo tiesioginių pareigų, yra tiesioginis priežastinis ryšys ir jis pilnai yra įrodytas šioje civilinėje byloje (LR CPK 176 str. – 179 str.).

8Sutinkamai su LR CK 1.5 str., 6.263 str. 1 d., 2.87 str. 7 p., 6.246 str. 1 d., 6.245 str. 1 d. nuostatomis ir esant aukščiau nurodytoms aplinkybėms ieškovo ieškinys yra tenkintinas pilnutinai ir iš atsakovo ieškovo naudai išieškotina 40695,38 EUR padaryta žala.

9Sutinkamai su LR CPK 96 str. nuostatomis, iš atsakovo valstybės naudai išieškotinas 1103,00 EUR žyminis mokestis.

10Vadovaudamasis LR CPK 142 str. 4 d., 285 str. - 288 str., 307 str., teismas

Nutarė

11ieškinį patenkinti pilnutinai.

12Išieškoti iš atsakovo G. G., a.k. ( - ), ieškovo BUAB „Vilanika“, į.k. 300135780, naudai 40695,38 EUR skolą.

13Išieškoti iš atsakovo G. G., a.k. ( - ) valstybės naudai 1103,00 EUR žyminį mokestį.

14Atsakovas turi teisę sprendimą už akių priėmusiam Vilniaus miesto apylinkės teismui per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, kuris turi atitikti LR CPK 287 str. 2 d., 3 d. reikalavimus. Atsakovas, dėl kurio priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka.

15Ieškovas per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos apeliacine tvarka gali skųsti šį sprendimą Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai