Byla e2-834-512/2017
Dėl turto pardavimo iš varžytinių akto panaikinimo ir trečiojo asmens A. A. priešieškinį ieškovui A. T. dėl iškeldinimo

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėjas Egidijus Mickevičius, sekretoriaujant Skaistei Jauniškytei, dalyvaujant ieškovui A. T., jo atstovams advokatei Kristinai Pralgauskaitei, IĮ ,,Uostamiesčio teisinės paslaugos” atstovui A. E., atsakovo antstolio Zeno Zenkevičiaus atstovui advokatui Daliui Vaitekūnui, trečiajam asmeniui A. A. ir jo atstovui advokato padėjėjui Gintarui Degimui,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo A. T. ieškinį atsakovui antstoliui Zenui Zenkevičiui, trečiajam asmeniui A. A. dėl turto pardavimo iš varžytinių akto panaikinimo ir trečiojo asmens A. A. priešieškinį ieškovui A. T. dėl iškeldinimo,

Nustatė

3ieškovas ieškiniu prašo panaikinti antstolio Zeno Zenkevičiaus 2016 m. spalio 11 d. išduotą turto pardavimo iš varžytinių aktą Nr. 0017/15/00195. Nurodo, kad antstolių Albino Zenkevičiaus ir Zeno Zenkevičiaus kontoroje buvo vykdoma vykdomoji byla Nr. 0017/15/00195 pagal Klaipėdos miesto apylinkės teismo išduotą vykdomąjį raštą Nr. 2-3924-563/2014 dėl 6 661,26 Eur (23 000,00 Lt) skolos, 1 199,03 Eur (4140,00 Lt) delspinigių, 5 proc. dydžio metimų palūkanų priteisimo nuo bylos iškėlimo iki teismo sprendimo visiško įvykdymo išieškojimo iš A. T., T. K. naudai. 2016 m. spalio 11 d. antstolis Zenas Zenkevičius vykdomojoje byloje Nr. 0017/15/00195 priėmė turto pardavimo iš varžytinių aktą, kuriuo butą, esantį adresu ( - ), perdavė A. A.. Ieškovas dirba KTKB „Gintarinis vairas“, jo gaunamas mėnesinis darbo užmokestis yra apie 500 Eur. Iš byloje pateiktų pažymų matyti, jog nuo 2015 m. rugsėjo mėn. iki 2016 m. liepos mėn. darbovietė iš ieškovo gaunamo darbo užmokesčio išskaičiavo 2 645,67 Eur. Ieškovas taip pat gauna senatvės pensiją - apie 210,50 Eur. Ieškovas teigia, jog nuo 2015 m. liepos mėn. iki 2016 m. liepos mėn. antstolis išieškojo 539,25 Eur; antstolio bendra išieškota suma sudaro 3 184,92 Eur. Turto perdavimo iš varžytinių akto surašymo dieną skolos likutis turėjo būti apie 5 342,94 Eur. Klaipėdos miesto apylinkės teisme yra išnagrinėta civilinė byla Nr. 2YT-14465-639/2016 pagal pareiškėjo A. T. skundą dėl antstolio veiksmų, kuriuo buvo skundžiamas antstolio veiksmas - varžytinių paskelbimas tinkamai nenustačius išvaržomo turto vertės. Pareiškėjas skundė antstolio veiksmus, nes iš informacinės sistemos www.evarzytines.lt sužinojo apie tai, jog įvyko pirmosios pakartotinės varžytinės, kuriose buvo pardavinėjamas skolininkui pardavinėjamas butas, esantis adresu( - ) . Skunde nurodė, jog nebuvo atliktas išvaržomo nekilnojamojo turto - buto, esančio adresu ( - ) vertinimas, t. y. nenustatyta reali rinkos vertė ir tokiu būdu butas pardavinėjamas vadovaujantis VĮ ,,Registrų centras“ pateikta kaina. Pažymi, jog yra pažeistos pareiškėjo teisės gauti adekvatų atlygį už išvaržomą nekilnojamąjį turtą. Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2016 m. rugsėjo 9 d. priėmė nutartį, kuria netenkino pareiškėjo skundo ir jį atmetė. Ieškovas pažymi, kad butas, kuris buvo parduotas iš varžytinių yra paskutinė ieškovo gyvenamoji vieta, kurį pardavus, jis ir jo šeimos nariai liko benamiais. Paskutinis gyvenamasis skolininko būstas socialiniu atžvilgiu laikytinas viešojo intereso objektu, kadangi jo netekus, toks asmuo patenka į socialiai pažeidžiamų asmenų ratą ir rūpestis tokiais asmenimis tenka visuomenei, t. y. toks asmuo gali pretenduoti į socialines paslaugas (pvz. gauti socialinį būstą), kurios apmokamos visuomenės (mokesčių mokėtojų) mokamomis viešomis lėšomis. Vadinasi, valstybės pareiga apginti tokio asmens turtinius interesus, įtvirtintus Lietuvos Respublikos Konstitucijos 24 straipsnyje, yra viešasis interesas. Paaiškina, jog kreditorė T. K. į teismą dėl civilinių teisių gynimo kreipėsi praėjus 6 metams po skolos sutarties sudarymo, iš ko galima daryti išvadą, jog T. K. nesiekė greito skolos išieškojimo. Atkreipia dėmesį į tai, jog antstolis ėmėsi neproporcingų veiksmų, t. y. skolos išieškojimą nukreipė į ieškovo darbo užmokestį, pensiją, o vėliau išvaržė jo paskutinį gyvenamąją vietą - butą, esantį adresu ( - ), nežiūrint to, jog išvaržant nekilnojamąjį turtą skola buvo ženkliai sumažinta. Skolininkas patyrė turtinių suvaržymų iš visų pusių, t. y. negavo pilno darbo užmokesčio, pensijos ir prarado paskutinę gyvenamąją vietą. Iš šių aplinkybių matyti, jog antstolis vadovavosi išskirtinai tik išieškotojo ir savo turtiniais interesais.

4Atsakovas antstolis Zenas Zenkevičius su ieškiniu nesutinka, prašo atmesti. Atsiliepime į ieškinį nurodo, kad 2015 m. balandžio 28 d. antstolis Albinas Zenkevičius patvarkymu priėmė vykdyti Klaipėdos m. apylinkės teismo 2015 m. balandžio 28 d. išduotą vykdomąjį raštą Nr. 2-3924-563/2014 dėl 8 527,86 Eur skolos ir 5 proc. dydžio metinių palūkanų išieškojimo iš ieškovo, vykdomojoje byloje Nr. 0017/15/00195. 2015 m. birželio 4 d. antstolis Albinas Zenkevičius turto arešto aktu areštavo butą, esantį ( - ). 2015 m. rugpjūčio 18 d. antstolį Albiną Zenkevičių pavaduojanti antstolė Viktorija Vėliuvienė nustatė turto rinkos vertę - 30 400 Eur. Patvarkymas ieškovui įteiktas 2015 m. rugpjūčio 28 d. 2015 m. lapkričio 23 d. priimtas patvarkymas dėl turto pardavimo iš varžytinių, numatant pradinę turto pardavimo kainą - 24 320 Eur. Varžytinės atšauktos, ieškovui dėl nurodyto patvarkymo pateikus skundą (pažymi, jog skundas nebuvo grindžiamas netinkamu turto įkainojimu). 2015 m. gegužės 16 d. antstolį Albiną Zenkevičių pavaduojanti antstolė Viktorija Vėliuvienė priėmė patvarkymą dėl pirmųjų pakartotinių turto pardavimo iš varžytinių paskelbimo. Patvarkymas ieškovui įteiktas 2016 m. gegužės 19 d. 2016 m. birželio 20 d. varžytinės baigėsi, laimėtoju paskelbtas A. A.. 2016 m. spalio 11 d. antstolis Zenas Zenkevičius priėmė aktą, kuriuo minėtas butas parduotas A. A.. Atsakovas pažymi, jog ieškovas neįrodė, jog butas vykdomoje byloje buvo įkainotas pažeidžiant civilinio proceso kodekso normas bei, kad egzistuoja teisinis pagrindas pripažinti negaliojančiu aktą. Atkreipia dėmesį, jog tiek pateikiant skundą dėl antstolio veiksmų, tiek reiškiant šį ieškinį, ieškovas nepateikė jokių objektyvių įrodymų, kurie pagrįstų teiginius dėl to, jog nurodytas butas vykdomojoje byloje buvo įkainotas netinkamai. Antstolei Viktorijai Vėliuvienei, kuri 2015 m. rugpjūčio 18 d. įkainojo butą, abejonių dėl areštuoto turto vertės nekilo, skolininkas (ieškovas) ir ieškotojas taip pat nepateikė jokių prieštaravimų dėl nustatytos turto vertės, todėl ekspertizė nebuvo paskirta. Pagrindo abejoti VĮ ,,Registrų centras“ skelbiama turto rinkos verte antstolei nebuvo, priešingų duomenų ieškovas kartu su ieškiniu taip pat nepateikia, todėl laikytina, jog turto įkainojimas 30 400 Eur verte, t.y. tokia, kokią turto vertę skelbė VĮ ,,Registrų centras“, nepažeidžia civilinio proceso kodekso nuostatų. Ieškovas kartu su ieškiniu nepateikė jokių objektyvių įrodymų, kurie patvirtintų, jog 2015 m. įkainojant turtą, o vėliau vykdant tokio turto pardavimą iš varžytinių, antstoliui buvo ar galėjo būti žinomos aplinkybės, jog buto vertė nustatyta netinkamai. Vykdomojoje byloje esantys duomenys patvirtina, jog ieškovas apie 2015 m. rugpjūčio 18 d. patvarkymą ir patvarkymu nustatytą turto rinkos vertę - 30 400 Eur buvo informuotas dar 2015 m. rugpjūčio 28 d., kai jam buvo įteiktas minėtas patvarkymas, tačiau jokių veiksmų dėl galimai netinkamos buto vertės nustatymo vykdymo procese nesiėmė, neginčijo nustatytos kainos, t.y. iš esmės nesiekė dar iki turto pardavimo iš varžytinių pradžios ar jų metu, išspręsti tariamai netinkamo buto vertės nustatymo klausimo, nevykdė bendradarbiavimo pareigos, todėl antstolė Viktorija Vėliuvienė, neturėdama abejonių dėl buto rinkos vertės, neskirdama ekspertizės savo iniciatyva, tinkamai naudojosi jai suteikta diskrecijos teise. Ieškinyje ieškovas nenurodė nei vieno pagrindo, kuriam esant turto pardavimo iš varžytinių aktas galėtų būti pripažintas negaliojančiu. Ieškovas neįrodė, kad nustatyta buto kaina ir kaina už kurią butas buvo parduotas buvo esmingai mažesnė už galimą buto rinkos kainą. Pažymėtina, jog pateikdamas ieškinį teismui ir ginčydamas turto pardavimo iš varžytinių aktą ieškovas net neįrodinėja nei tikrosios buto kainos, nei to, jog butas iš varžytinių buvo parduotas už esmingai mažesnę kainą. Priešingai byloje esantys įrodymai patvirtina, jog butas buvo parduotas už 33 000 Eur, t.y. už sumą, kuri ne tik viršijo pradinę parduodamo buto kainą nustatytą pirmose varžytinėse, bet ir antstolio nustatytą buto rinkos kainą bei kainą kuri viešai skelbiama VĮ ,,Registrų centras“. Taigi ieškovas neįrodė pagrindo pripažinti pardavimo iš varžytinių aktą negaliojančiu.

5Priešieškiniu trečiasis asmuo A. A. prašo iškeldinti A. T. iš buto adresu( - ) su visa manta bei priteisti iš A. T. visas bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad 2016 m. spalio 11 d. turto pardavimo iš varžytinių aktu Nr. 00172/15/00195 nuosavybės teise įsigijo nekilnojamą daiktą: butą su rūsiu, adresu ( - ). Įsigyjant nekilnojamąjį daiktą, jam buvo žinoma, kad bute gyvena ir buvęs savininkas A. T.. Priešieškinio padavimo dienai ieškovas A. T. tebegyvena trečiajam asmeniui A. A. priklausančiame bute, nors buvo įspėtas išsikeldinti ir atlaisvinti patalpas. Paaiškina, kad po nurodymo išsikeldinti, gavo IĮ Uostamiesčio teisinės paslaugos raštą, kuriame nurodyta, kad raginti išsikelti iš patalpų gali tik antstolis, bei tai, jog Klaipėdos miesto apylinkės teisme yra užvesta byla dėl turto pardavimo iš varžytinių akto panaikinimo vykdomojoje byloje Nr. 0017/15/00195. Ieškovas atsisako išsikeldinti iš trečiajam asmeniui nuosavybės teise priklausančio buto.

6Ieškovas A. T. pateikė atsiliepimą į trečiojo asmens A. A. priešieškinį, kuriuo su priešieškiniu nesutinka, prašo jį atmesti. Nurodo, kad butas ( - ), iš varžytinių parduotas neteisėtai, todėl nesutinka išsikelti iš nurodyto buto.

7Teismo posėdyje ieškovas, jo atstovai prašo ieškinį tenkinti jame nurodytų motyvų pagrindu. Ieškovo atstovai nurodo, kad antstolis neturėjo teisės vykdyti turto varžytinių, kadangi skolos likutis varžytinių akto priėmimo metu buvo apie 5000 Eur. Pažymėjo, kad antstolis, vykdydamas vykdomąją bylą Nr. 0017/15/00195, pardavė turtą už mažesnę nei rinkos kainą. Be to, antstolis, skelbdamas varžytines, neatliko turto vertinimo, rėmėsi VĮ ,,Registrų centras“ nustatyta turto verte, dėl to mano, jog tokiu būdu buvo pažeistos skolininko teisės.

8Ieškovas paaiškina, kad antstolis, vykdydamas išieškojimą, iš jo darbo užmokesčio bei senatvės pensijos, atlikdavo išskaitas kiekvieną mėnesį, o praėjus kuriam laikui, sužinojo, jog antstolis paskelbė buto varžytines ir jų metu buvo parduotas ieškovui nuosavybės teise priklausantis butas. Mano, kad butas iš varžytinių parduotas neteisėtai, t.y. neteisingai nustatyta parduodamo turto vertė.

9Atsakovo antstolio Zeno Zenkevičiaus atstovas teismo posėdžio metu su ieškiniu nesutinka, prašo jį atmesti atsiliepime į ieškinį nurodytų motyvų pagrindu. Papildomai paaiškina, kad byloje nėra pateikta įrodymų, kurie patvirtintų arba paneigtų, kad antstolis netinkamai įkainavo butą 2015 metais.

10Trečiojo asmens A. A. atstovas teismo posėdžio metu prašo atmesti ieškinį. Nurodo, kad išieškojimas į nekilnojamąjį turtą buvo nukreiptas pagrįstai. Byloje nėra duomenų, jog antstolis pažeidė teisės normas, nustatydamas turto vertę, remiantis VĮ ,,Registrų centras“ duomenimis.

11Teismas

konstatuoja:

12byloje remiantis rašytiniais įrodymais, dalyvaujančių byloje asmenų paaiškinimais, nustatyta, kad antstolių Albino Zenkevičiaus ir Zeno Zenkevičiaus kontoroje buvo vykdoma vykdomoji byla Nr. 0017/15/00195 pagal Klaipėdos miesto apylinkės teismo išduotą vykdomąjį raštą Nr. 2-3924-563/2014 dėl 6 661,26 Eur (23 000,00 Lt) skolos, 1 199,03 Eur (4140,00 Lt) delspinigių, 5 proc. dydžio metimų palūkanų priteisimo už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 522,76 Eur (1805,00 Lt) bylinėjimosi išlaidų išieškojimo iš A. T., išieškotojos T. K. naudai. 2015 m. birželio 4 d. antstolis Albinas Zenkevičius priėmė turto arešto aktą Nr. 0017/15/00195, kuriuo areštavo butą, esantį ( - ). 2015 m. rugpjūčio 18 d. antstolį Albiną Zenkevičių pavaduojanti antstolė Viktorija Vėliuvienė priėmė patvarkymą dėl areštuoto turto rinkos vertės nustatymo, kuriuo nustatė buto, ( - ), rinkos vertę - 30 400 Eur. Nurodytas patvarkymas ieškovui A. T. įteiktas 2015 m. rugpjūčio 28 d..

132015 m. lapkričio 23 d. vykdomojoje byloje Nr. 0017/15/00195 priimtas patvarkymas dėl turto pardavimo iš varžytinių, kuriuo paskelbtos pirmosios A. T. nuosavybės teise priklausančio turto: buto, esančio ( - ), varžytinės, nustatant pradinę turto pardavimo kainą - 24 320 Eur. 2015 m. gruodžio 30 d. vykdomojoje byloje Nr. 0017/15/00195 priimtas patvarkymas dėl varžytinių atšaukimo, kadangi Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2016 m. vasario 18 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-18423-676/2015 pritaikė laikinąsias apsaugos priemones – sustabdė vykdymo veiksmus vykdomojoje byloje Nr. 0017/15/00195. 2016 m. gegužės 16 d. antstolį Albiną Zenkevičių pavaduojanti antstolė Viktorija Vėliuvienė priėmė patvarkymą vykdomojoje byloje Nr. 0017/15/00195 dėl pirmųjų pakartotinių buto pardavimo iš varžytinių paskelbimo. 2016 m. birželio 20 d. varžytinės baigėsi, laimėtoju paskelbtas A. A.. 2016 m. spalio 11 d. antstolis Zenas Zenkevičius priėmė turto pardavimo iš varžytinių aktą, kuriuo butas, ( - ), parduotas A. A. už 33 000 Eur.

14Iš Lietuvos teismų informacinės sistemos ,,Liteko“ nustatyta, jog 2016 m. rugsėjo 9 d. teismas nutartimi pareiškėjo A. T. skundą dėl reikalavimo panaikinti varžytines, įvykdytas vykdomojoje byloje Nr. 0017/15/00195, paliko nenagrinėtu. 2017 m. sausio 25 d. Klaipėdos apygardos teismas Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2016 m. rugsėjo 9 d. nutartį paliko nepakeistą.

15Ieškovas ginčija 2016 m. spalio 11 d. turto pardavimo iš varžytinių aktą dviem pagrindais: Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau - CPK) 602 straipsnio 1 dalies 6 punkte numatytu pagrindu (turtas parduotas už kainą, mažesnę, negu ji turėjo būti nustatyta šio CPK 718 straipsnyje ir 722 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka) bei CPK 602 straipsnio 1 dalies 7 punkte numatytu pagrindu (turto pardavimas iš varžytynių pažeidė esmines ieškovo teises).

16Dėl CPK 602 straipsnio 1 dalies 6 punkto aiškinimo ir taikymo

17CPK 602 straipsnio 1 dalies 6 punktas nustato, kad turto pardavimo iš varžytynių aktą suinteresuotų asmenų reikalavimu teismas gali pripažinti negaliojančiu, jeigu turtas parduotas už kainą, mažesnę, negu ji turėjo būti nustatyta CPK 718 straipsnyje ir 722 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka. CPK 718 str. nustato, kad pirmosiose varžytynėse parduodamo turto nustatoma pradinė kaina sudaro aštuoniasdešimt procentų CPK 681 straipsnyje numatyta tvarka nustatytos turto kainos.

18CPK 681 straipsnio 1 dalyje nustatytose areštuoto skolininko turto įkainojimo taisyklėse reikalaujama, kad skolininko turtas būtų įkainotas rinkos kaina, atsižvelgiant į turto nusidėvėjimą bei arešto metu dalyvaujančių išieškotojo ir skolininko nuomones apie turto vertę. Pagal Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymą, rinkos kaina – tai reliatyvus turto rinkos vertės patvirtinimas konkrečiame sandoryje; rinkos vertė – apskaičiuota pinigų suma, už kurią galėtų būti parduotas turtas vertinimo dieną, sudarius tiesioginį komercinį sandorį tarp norinčių turtą parduoti ir norinčių turtą pirkti asmenų po šio turto tinkamo pateikimo į rinką, jeigu abi sandorio šalys veiktų dalykiškai, be prievartos ir neveikiamos kitų sandorių bei interesų. Taigi pagal įstatymą vykdymo procese areštuotas turtas turi būti įkainotas objektyviai, maksimaliai artima esančiai laisvojoje rinkoje turto rinkos kaina. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamoje teismų praktikoje laikomasi nuoseklios pozicijos, kad areštuoto turto įkainojimas yra ypač svarbi parduodamo iš varžytynių turto proceso stadija. Jos metu antstoliui keliami reikalavimai maksimaliai ir objektyviai įkainoti areštuotą turtą. Nepaisant to, kad šio proceso paskirtis yra patenkinti kreditoriaus (išieškotojo) reikalavimus, antstolis privalo atsižvelgti tiek į išieškotojo, tiek į skolininko interesus. Šių interesų pusiausvyros išlaikymas įpareigoja antstolį elgtis sąžiningai, protingai ir teisingai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. gegužės 28 d. nutartis civilinėje Nr. 3K-3-211/2007; 2008 m. rugsėjo 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-434/2008). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra konstatavęs ir tai, kad antstolis vykdymo procese veikia tam, kad naudodamasis įstatymo suteiktomis teisėmis užtikrintų teisėtą teismo sprendimo vykdymą. Antstolio, kaip valstybės suteiktas funkcijas vykdančio subjekto, diskrecija nėra absoliuti – ji ribojama įstatymo; naudotis ar ne įstatymo suteiktomis teisėmis, antstolis privalo pagal tai, kiek tai atitinka jo veiklos tikslus ir įstatymo nustatytas pareigas. Teisingas, įstatymo reikalavimus atitinkantis skolininko turto įkainojimas – visų pirma antstolio pareiga, kurią vykdyti jis privalo nepaisydamas to, kaip vykdymo proceso šalys naudojasi savo procesinėmis teisėmis. Įstatymas antstoliui nustato pareigą ir suteikia realias galimybes taip įkainoti areštuotą turtą, kad įkainojimas atitiktų galimas realias rinkos kainas ir optimaliai atitiktų tiek išieškotojo, tiek skolininko interesus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. gegužės 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-211/2007; 2008 m. gruodžio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-604/2008).

19Jeigu vykdymo proceso šalys prieštarauja antstolio atliktam įkainojimui arba antstoliui kyla abejonių dėl turto vertės, antstolis turto vertei nustatyti skiria ekspertizę (CPK 681 straipsnio 1 dalis). Esant tokiam teisiniam reglamentavimui, darytina išvada, kad vienas iš ekspertizės skyrimo pagrindų – vykdymo proceso šalių motyvuoti prieštaravimai dėl ekspertizės, kitas pagrindas – paties antstolio abejonės dėl turto vertės.

20Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad 2015 m. rugpjūčio 18 d. antstolei Viktorjai Vėliuvienei patvarkymu ,,dėl areštuoto turto rinkos vertės nustatymo“, nustačius buto, esančio ( - ), Klaipėda, rinkos vertę (30 400 Eur) nei išieškotoja T. K., nei skolininkas (ieškovas) A. T., nepareiškė motyvuotų prieštaravimų dėl antstolės nustatyto turto įkainojimo. Kadangi šalių prieštaravimai civilinio proceso įstatymo nustatyta nebuvo pareikšti, ekspertizė antstolės iniciatyva galėjo būti paskirta, jeigu antstolės turimi turto vertės įrodymai kėlė abejonių dėl turto vertės teisingumo. Remiantis vykdomosios bylos duomenimis, įrodymų, sudarančių pagrindą abejoti duomenimis, įrašytais Nekilnojamojo turto registre, nustatytais masinio vertinimo būdu, nebuvo, todėl antstolė buto vertę nustatė pagal VĮ „Registrų centras“ duomenis. VĮ „Registrų centras“ skelbiama šio turto vertė yra pagrįsta ir teisinga ir šie duomenys paprastai laikomi tiksliais, todėl antstolė pagrįstai jais ir vadovavosi.

21Nustatęs, kad turtas iš varžytynių yra parduotas už mažesnę negu ji turėjo būti nustatyta pagal įstatymą kainą, ir spręsdamas dėl CPK 602 straipsnio 6 punkte nustatyto pagrindo egzistavimo konstatavimo, teismas turi atsižvelgti į kainų skirtumo dydį, įvertinti pažeidimo esmingumą, gautos už turtą sumos proporcingumą to turto rinkos vertei. Koks konkrečiai kainų skirtumo dydis laikytinas teikiančiu pagrindą konstatuoti CPK 602 straipsnio 6 punkte nustatyto pagrindo egzistavimą ir pripažinti varžytynių aktą negaliojančiu, nėra vienareikšmiškai reglamentuota, tai yra vertinamasis kriterijus.

22Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2012 m. kovo 29 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-3-121/2012, išaiškino, kad CPK 602 straipsnio 6 punkte nustatyto pagrindo konstatavimas ir varžytynių akto pripažinimas negaliojančiu galimas tada, kai turto pardavimo iš varžytynių kaina yra esmingai mažesnė už kainą, kuri turėjo būti nustatyta pagal įstatymą, gauta už turtą suma neproporcinga to turto rinkos vertei ir taip neproporcingai apribojamos skolininko nuosavybės teises. Tai, ar kaina yra ,,esmingai mažesnė“, taip pat kitos pirmiau nurodytos reikšmingos aplinkybės turėtų būti nustatomos įvertinus konkrečios bylos duomenis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2009 m. balandžio 23 d. nutartis, priimta civilinėje byloje A. G. ir kt. v. antstolė R. S. ir kt., bylos Nr. 3K-7-90/2009; 2011 m. gegužės 13 d. nutartis, priimta civilinėje byloje V. G. ir kt. v. H. M. ir kt., bylos Nr. 3K-3-251/2011). Orientaciniai kainų skirtumai, kuriem esant teismai taiko CPK 602 straipsnio 1 dalies 6 punktą ir pripažįsta varžytinių aktą negaliojančiu, yra kai kaina yra daugiau kaip 30-50 proc. mažesnė negu turto rinkos kaina (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007-05-28 nutartis c.b. 3K-3-2011/2007, 2009-04-23 nutartis c.b. Nr. 3K-7-211/2009, 2011-05-13 nutartis c.b. Nr. 3K-3-251/2011,3K-3-315-701/2016 ir pan.).

23Nagrinėjamos bylos duomenims nustatyta, kad 2017 m. kovo 3 d. teismo nutartimi paskyrus buto, ( - ), ekspertizę turto vertei nustatyti, 2017 m. birželio 28 d. buvo priimtas ekspertizės aktas, kuriame nurodyta, jog buto, esančio ( - ), rinkos vertė 2016 m. gegužės 16 d. yra 39 300 Eur. Kaip jau minėta byloje, 2016 m. spalio 11 d. turto pardavimo iš varžytinių akte nurodyta buto pardavimo kaina – 33 000 Eur. Toks kainų skirtumas, atsižvelgiant į paminėtą teismų praktiką analogiškose bylose, teismo vertinimu, nelaikytinas esminiu, todėl kaina, už kurią turtas buvo parduotas iš varžytinių, nelaikytina esmingai mažesne, negu ji turėjo būti nustatyta CPK nustatyta tvarka. Be to, pažymėtina ir tai, jog butas, adresu ( - ), parduotas už sumą, kuri ne tik viršijo pradinę parduodamo buto kainą, nustatytą pirmose varžytinėse (24 320 Eur), bet ir rinkos vertę, viešai skelbiamą VĮ ,,Registrų centras“ (30 400 Eur). Taigi ieškovo teiginiai, kad butas parduotas mažesnę nei rinkos kainą, tokiu būdu pažeidžiant ieškovo teises gauti adekvatų atlygį už išvaržomą nekilnojamąjį turtą, yra deklaratyvūs ir visiškai nepagrįsti. Esant šioms aplinkybėms, pagrindo taikyti CPK 602 straipsnio 1 dalies 6 punkto nuostatas ir panaikinti iš varžytinių aktą, nenustatyta. Dėl šių priežasčių ieškinys šioje dalyje atmestinas.

24Dėl CPK 602 straipsnio 1 dalies 7 punkto aiškinimo ir taikymo

25CPK 602 straipsnio 1 dalies 7 punktas nustato, kad turto pardavimo iš varžytynių aktą suinteresuotų asmenų reikalavimu teismas gali pripažinti negaliojančiu, jeigu turto pardavimas iš varžytynių pažeidė esmines suinteresuotų asmenų teises. Turto pardavimas iš varžytynių negali būti pripažįstamas negaliojančiu tik dėl formalių trūkumų, kurie negalėjo turėti įtakos šių veiksmų teisėtumui. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008-12-16 nutartis c.b. Nr. 3K-3-603/2008, 2009-04-23 nutartis c.b. Nr. 3K-7-90/2009). Pasak ieškovo, išieškojimas vykdomoje byloje negali būti nukreiptas į jo vienintelį būstą, kuriame jis gyvena. Teismas pažymi, jog CPK normos suteikia teisę išvaržyti skolininko paskutinį gyvenamąjį būstą esant 2030 Eur dydžio skolai (CPK 663 straipsnio 3 dalis) ir nesant duomenų, kad ši skola gali būti grąžinta per 6 mėnesius (CPK 663 straipsnio 1 dalis). Išanalizavus vykdomosios bylos Nr. 0017/15/00195 medžiagą, nustatyta, kad varžytynių metu ieškovo skola buvo didesnė nei numatyta CPK 663 straipsnio 3 dalyje bei buvo kiti įstatyme numatyti pagrindai. Be to, teismas atkreipia dėmesį, kad ieškovo skolos susidarymo pagrindas nėra sumos dėl nesumokėtų mokesčių už sunaudotus energijos išteklius, komunalines ir kitokias paslaugas, o jo skola yra atsiradusi iš laisva valia prisiimtų sutartinių (paskolinių) įsipareigojimų, nesusijusių su suvartotais energijos ištekliais, komunalinių ar kitokių paslaugų apmokėjimu, t. y. neatitinka CPK 663 straipsnio 4 dalyje nustatytos skolos prigimties.

26Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2014 m. kovo 3 d. nutartyje Nr. 3K-3-71/2014 yra konstatavęs, kad CPK 663 straipsnio 4 dalyje numatytas išieškojimo iš paskutinio būsto ribojimas taikytinas tik tuo atveju, jei skola atsiranda dėl nesumokėtų mokesčių už sunaudotus energijos išteklius, komunalines ir kitokias paslaugas. Teismai sąvokos ,,kitokias paslaugas“ neturi teisės aiškinti išplėstai, nes ši sąvoka siejama tik su kitomis galimomis namo (buto) aptarnavimo (komunalinėmis) paslaugomis – proceso teisės normose nustatytos bendrosios taisyklės išimtys negali būti aiškinamos plečiamai. Prievolės atsiradimo specifinis pagrindas - nemokėjimas už su būstu susijusias paslaugas - yra esminis skirtumas nuo kitais pagrindais atsiradusių prievolių, dėl kurių neįvykdymo išieškojimas iš paskutinio būsto yra galimas. Tokiu būdu pripažintina, kad todėl antstolis turėjo teisinį ir faktinį pagrindą išieškojimo vykdymą nukreipti į skolininko paskutinį gyvenamąjį būstą.

27Esant šioms aplinkybėms, ieškovas ginčydamas turto pardavimo iš varžytynių akto teisėtumą CPK 602 straipsnio 1 dalies 7 punkte numatytu pagrindu dėl to, kad išieškojimas vykdomoje byloje buvo nukreiptas į jo paskutinį būstą, kuriame jis gyvena, neįrodė, jog tokiu būdu buvo pažeista jo teisė arba įstatymų saugomas interesas. Todėl jo ieškinys šioje dalyje taip pat atmestinas.

28Dėl kreipimosi į Lietuvos Respublikos Konstitucinį Teismą

29Bylos nagrinėjimo metu ieškovas teigia, jog CPK 663 straipsnio 3 dalis, kurioje įtvirtinta teisė išieškoti iš skolininkui priklausančio būsto, kuriame jis gyvena, esant 2030 Eur skolos dydžiui ir nesant duomenų apie tai, jog skola gali būti padengiama per šešis mėnesius, prieštarauja LR Konstitucijos 24 straipsnio nuostatoms. Paaiškina, kad paskutinis gyvenamasis skolininko būstas socialiniu atžvilgiu laikytinas viešojo intereso objektu, kadangi jo netekus, toks asmuo patenka į socialiai pažeidžiamų asmenų ratą ir rūpestis tokiais asmenimis tenka visuomenei.

30Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamoje praktikoje yra išaiškinta, kad atsižvelgiant į esantį teisinį reglamentavimą, bylą nagrinėjantis teismas savarankiškai sprendžia, yra pagrindas kreiptis į Konstitucinį Teismą ar ne, o tokia teismui suteikta diskrecijos teisė nepriklauso nuo to, ar šalys pateikė teismui prašymą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. spalio 4 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje V. J. v. Klaipėdos m. 1-asis notarų biuras, Klaipėdos apskrities valstybinė mokesčių inspekcija, bylos Nr. 3K-3-373/2010).

31Atsižvelgiant į aukščiau išvardintą kasacinio teismo praktiką, teismas konstatuoja, jog nagrinėjamoje byloje nekyla būtinybė kreiptis į Konstitucinį Teismą, nes byloje nebuvo pateikta argumentų, kodėl CPK 663 straipsnio 4 dalies norma prieštarauja Konstitucijai, o buvo keliamas tik šios teisės normos aiškinimo ir taikymo klausimas konkrečioje byloje. Ieškovo argumentai, kad pagal CPK 663 straipsnio 4 dalis yra galimas ir jo skolos, priteistos už paskolos sutarties nevykdymą, išieškojimo nutraukimas iš paskutinio būsto, yra niekuo nepagrįsti, nes, kaip jau minėta, prievolės pagal paskolos sutartį vykdymas nėra ir negali būti niekaip susietas su paslaugomis už būsto išlaikymą ir jų apmokėjimu. Lietuvos Aukščiausiasis teismas aukščiau minėtose nutartyse ne kartą aiškino ir taikė CPK 663 straipsnio 4 dalies nuostatas, todėl nagrinėjamu atveju teismui nekyla abejonių dėl jos atitikties Lietuvos Respublikos konstituciniams teisinės valstybės bei visų asmenų lygybės prieš įstatymą principams.

32Dėl priešieškinio

33Priešieškiniu trečiasis asmuo A. A. prašo iškeldinti ieškovą A. T. iš buto, adresu( - ) , su visais jam priklausančiais daiktais.

34Įstatymas reglamentuoja, kad nuosavybės teisė, tai teisė savo nuožiūra, nepažeidžiant įstatymų ir kitų asmenų teisių ir interesų, valdyti, naudoti nuosavybės teisės objektą ir juo disponuoti (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau - CK) 4.37 str. 1 d.). Turto savininkas gali reikalauti pašalinti bet kuriuos jo teisės pažeidimus, nors ir nesusijusius su valdymo netekimu (CK 4.98 straipsnis).

35Byloje nustatyta, jog ieškovas A. T. gyvena bute, esančiame ( - ). Bylos rašytiniai įrodymai patvirtina, kad butas, adresu ( - ), nuosavybės teise priklauso trečiajam asmeniui A. A.; nuosavybės teisės įregistravimo pagrindas – 2016 m. spalio 11 d. turto pardavimo iš varžytinių aktas Nr. 0017/15/00195. Šioje byloje ieškovo A. T. ieškinys dėl 2016 m. spalio 11 d. turto pardavimo iš varžytinių akto Nr. 0017/15/00195 panaikinimo atmestas visa apimtimi.

36Atsižvelgiant į ta, jog ieškovo ieškinys yra atmestas pilna apimtimi, darytina išvada, jog ieškovas butu, adresu ( - ), naudojasi be jokio teisinio pagrindo, tokiu būdu savo netinkamu elgesiu varžydamas trečiojo asmens A. A. teises naudotis savo turtu, dėl to yra pagrindas patenkinti priešieškinį ir iškeldinti ieškovą A. T. su visais jam priklausančiais daiktais iš trečiajam asmeniui A. A. priklausančio buto, esančio ( - ).

37Dėl laikinųjų apsaugos priemonių

382016 m. lapkričio 22 d. Klaipėdos miesto apylinkės teismo nutartimi ieškovo reikalavimų įvykdymo užtikrinimui buvo taikytos laikinosios apsaugos priemonės – įrašas viešame registre dėl nuosavybės teisės į butą, esantį ( - ), unikalus Nr. ( - ), perleidimo draudimo. Teismui atmetus ieškinį, taikytos laikinosios apsaugos priemonės panaikintinos teismo sprendimui įsiteisėjus (CPK 150 straipsnio 2 dalis).

39Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo

40Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies (CPK 93 straipsnio 1 dalis), nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą. Atsakovas pateikė įrodymus apie jo turėtas 1 824,68 Eur bylinėjimosi išlaidas. Atmetus ieškinį, atsakovui iš ieškovo priteistina 1824,68 Eur bylinėjimosi išlaidų.

41Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos Klaipėdos skyriaus 2016-12-02 sprendimu Nr. 2.31-(NTP-2)-16-T-2495-20447 ir 2017-01-31 sprendimu Nr. 2-3-(NTP-2)-17-P-2495-2199 dėl antrinės teisinės pagalbos teikimo, ieškovas 50 procentų atleistas nuo žyminio mokesčio ir kitų bylinėjimosi išlaidų.

42Jeigu ieškinys atmestas, bylinėjimosi išlaidos išieškomos į valstybės biudžetą iš ieškovo, kuris nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo neatleistas (CPK 96 straipsnio 2 dalis). Pagal Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos Klaipėdos skyriaus 2017-01-10 pažymą Nr. NTP-7-375 dėl antrinės teisinės pagalbos išlaidų, antrinės teisinės pagalbos išlaidas sudaro 110,59 Eur advokato padėjėjo užmokestis bei kitos antrinės teisinės pagalbos teikimo išlaidos. Pagal Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos Klaipėdos skyriaus 2017-11-02 pažymą Nr. NTP-7-10407 dėl antrinės teisinės pagalbos išlaidų, antrinės teisinės pagalbos išlaidas sudaro 124,92 Eur advokato padėjėjo užmokestis. Atmetus ieškinį, iš ieškovo valstybei turi būti priteista 50 proc. bylinėjimosi išlaidų, t.y. 118 Eur.

43Trečiasis asmuo A. A. už priešieškinyje pareikštus reikalavimus sumokėjo 31 Eur dydžio žyminį mokestį bei patyrė 500 Eur advokato padėjėjo teisinės pagalbos išlaidų, iš viso – 531 Eur bylinėjimosi išlaidų. Patenkinus trečiojo asmens priešieškinį, iš ieškovo trečiajam asmeniui priteistina 531 Eur bylinėjimosi išlaidų (CPK 91 straipsnio 5 dalis, 96 straipsnio 2 dalis).

44Byloje nustatyta, kad už ekspertizės (turto vertinimo) atlikimą 300 Eur sumokėjo ieškovas, 150 Eur – Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba. Atsižvelgiant į tai, kad ieškovo ieškinys yra atmestas, bylinėjimosi išlaidos už ekspertizės atlikimą nepriteistinos.

45Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259-260, 263-268, 270 straipsniais, teismas

Nutarė

46A. T., a.k. ( - ) ieškinį atmesti.

47Trečiojo asmens A. A., a.k. ( - ) priešieškinį patenkinti.

48Iškeldinti ieškovą A. T., a.k. ( - ) su visais jam priklausančiais daiktais iš trečiajam asmeniui A. A., a.k. ( - ) priklausančio buto, esančio ( - ), unikalus Nr. ( - ) .

49Priteisti iš ieškovo A. T., a.k. ( - ) 1824,68 Eur bylinėjimosi išlaidų atsakovui antstoliui Zenui Zenkevičiui, a.k. ( - )

50Priteisti iš ieškovo A. T., a.k. ( - ) 118 Eur bylinėjimosi išlaidų valstybei, antrinei teisinei pagalbai apmokėti (nurodant įmokos kodą 5630, mokėjimo paskirtį – įmoka už antrinę teisinę pagalbą).

51Priteisti iš ieškovo A. T., a.k. ( - ) 531 Eur bylinėjimosi išlaidų trečiajam asmeniui A. A., a.k. ( - ).

52Teismo sprendimui įsiteisėjus, panaikinti 2016 m. lapkričio 22 d. Klaipėdos miesto apylinkės teismo nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones.

53Sprendimą per 30 dienų nuo paskelbimo dienos galima apskųsti Klaipėdos apygardos teismui, paduodant apeliacinį skundą per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėjas Egidijus... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. ieškovas ieškiniu prašo panaikinti antstolio Zeno Zenkevičiaus 2016 m.... 4. Atsakovas antstolis Zenas Zenkevičius su ieškiniu nesutinka, prašo atmesti.... 5. Priešieškiniu trečiasis asmuo A. A. prašo iškeldinti A. T. iš buto... 6. Ieškovas A. T. pateikė atsiliepimą į trečiojo asmens A. A.... 7. Teismo posėdyje ieškovas, jo atstovai prašo ieškinį tenkinti jame... 8. Ieškovas paaiškina, kad antstolis, vykdydamas išieškojimą, iš jo darbo... 9. Atsakovo antstolio Zeno Zenkevičiaus atstovas teismo posėdžio metu su... 10. Trečiojo asmens A. A. atstovas teismo posėdžio metu prašo atmesti... 11. Teismas... 12. byloje remiantis rašytiniais įrodymais, dalyvaujančių byloje asmenų... 13. 2015 m. lapkričio 23 d. vykdomojoje byloje Nr. 0017/15/00195 priimtas... 14. Iš Lietuvos teismų informacinės sistemos ,,Liteko“ nustatyta, jog 2016 m.... 15. Ieškovas ginčija 2016 m. spalio 11 d. turto pardavimo iš varžytinių aktą... 16. Dėl CPK 602 straipsnio 1 dalies 6 punkto aiškinimo ir taikymo... 17. CPK 602 straipsnio 1 dalies 6 punktas nustato, kad turto pardavimo iš... 18. CPK 681 straipsnio 1 dalyje nustatytose areštuoto skolininko turto įkainojimo... 19. Jeigu vykdymo proceso šalys prieštarauja antstolio atliktam įkainojimui arba... 20. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad 2015 m. rugpjūčio 18 d. antstolei... 21. Nustatęs, kad turtas iš varžytynių yra parduotas už mažesnę negu ji... 22. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2012 m. kovo 29 d. nutartyje, priimtoje... 23. Nagrinėjamos bylos duomenims nustatyta, kad 2017 m. kovo 3 d. teismo nutartimi... 24. Dėl CPK 602 straipsnio 1 dalies 7 punkto aiškinimo ir taikymo... 25. CPK 602 straipsnio 1 dalies 7 punktas nustato, kad turto pardavimo iš... 26. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2014 m. kovo 3 d. nutartyje Nr. 3K-3-71/2014... 27. Esant šioms aplinkybėms, ieškovas ginčydamas turto pardavimo iš... 28. Dėl kreipimosi į Lietuvos Respublikos Konstitucinį Teismą... 29. Bylos nagrinėjimo metu ieškovas teigia, jog CPK 663 straipsnio 3 dalis,... 30. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamoje praktikoje yra išaiškinta, kad... 31. Atsižvelgiant į aukščiau išvardintą kasacinio teismo praktiką, teismas... 32. Dėl priešieškinio... 33. Priešieškiniu trečiasis asmuo A. A. prašo iškeldinti ieškovą A. T. iš... 34. Įstatymas reglamentuoja, kad nuosavybės teisė, tai teisė savo nuožiūra,... 35. Byloje nustatyta, jog ieškovas A. T. gyvena bute, esančiame ( - ). Bylos... 36. Atsižvelgiant į ta, jog ieškovo ieškinys yra atmestas pilna apimtimi,... 37. Dėl laikinųjų apsaugos priemonių... 38. 2016 m. lapkričio 22 d. Klaipėdos miesto apylinkės teismo nutartimi ieškovo... 39. Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo... 40. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 41. Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos Klaipėdos skyriaus... 42. Jeigu ieškinys atmestas, bylinėjimosi išlaidos išieškomos į valstybės... 43. Trečiasis asmuo A. A. už priešieškinyje pareikštus reikalavimus sumokėjo... 44. Byloje nustatyta, kad už ekspertizės (turto vertinimo) atlikimą 300 Eur... 45. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259-260, 263-268,... 46. A. T., a.k. ( - ) ieškinį atmesti.... 47. Trečiojo asmens A. A., a.k. ( - ) priešieškinį patenkinti.... 48. Iškeldinti ieškovą A. T., a.k. ( - ) su visais jam priklausančiais daiktais... 49. Priteisti iš ieškovo A. T., a.k. ( - ) 1824,68 Eur bylinėjimosi išlaidų... 50. Priteisti iš ieškovo A. T., a.k. ( - ) 118 Eur bylinėjimosi išlaidų... 51. Priteisti iš ieškovo A. T., a.k. ( - ) 531 Eur bylinėjimosi išlaidų... 52. Teismo sprendimui įsiteisėjus, panaikinti 2016 m. lapkričio 22 d. Klaipėdos... 53. Sprendimą per 30 dienų nuo paskelbimo dienos galima apskųsti Klaipėdos...