Byla 2-689/2014
Dėl Vilniaus apygardos teismo 2014 m. sausio 6 d. nutarties, kuria uždarajai akcinei bendrovei „Erama“ iškelta bankroto byla, įmonės administratoriumi paskirta uždaroji akcinė bendrovė „VALEKSA“

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Kazys Kailiūnas teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo trečiųjų asmenų uždarosios akcinės bendrovės „STATYBŲ DAILOS AMBASADA“, uždarosios akcinės bendrovės „Alauša“ ir uždarosios akcinės bendrovės „Saldos prekyba“ atskiruosius skundus dėl Vilniaus apygardos teismo 2014 m. sausio 6 d. nutarties, kuria uždarajai akcinei bendrovei „Erama“ iškelta bankroto byla, įmonės administratoriumi paskirta uždaroji akcinė bendrovė „VALEKSA“.

2Teismas

Nustatė

3I. Ginčo esmė

42013 m. spalio 15 d. ieškovas (kreditorius) „Swedbank“, AB kreipėsi į teismą su prašymu atsakovui restruktūrizuojamai uždarajai akcinei bendrovei (toliau – RUAB) „Erama“, prašydamas nutraukti RUAB „Erama“ restruktūrizavimo bylą, iškelti UAB „Erama“ bankroto bylą, bankrutuojančios UAB „Erama“ administratoriumi paskirti UAB „Forum regis“. Prašyme nurodė, kad UAB „Erama“ finansiškai nepajėgi įvykdyti restruktūrizavimo planą, veikia nuostolingai ir prašymo pateikimo dienai įmonės įsipareigojimai kreditoriams viršija UAB „Erama“ turimą turtą. Šios aplinkybės, ieškovo manymu, sudaro pagrindą išvadai, kad UAB „Erama“ yra nemoki, todėl Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 9 straipsnio 7 dalies pagrindu jai keltina bankroto byla. Kreditoriaus manymu, UAB „Erama“ bankroto administratoriumi turi būti skiriamas UAB „Forum regis“, kuris sutinka teikti UAB „Erama“ bankroto administravimo paslaugas ir turi teisę tokias paslaugas teikti.

5Vilniaus apygardos teismas restruktūrizavimo byloje Nr. B2-2988/2013 2013 m. lapkričio 12 d. nutartimi nutarė tenkinti restruktūrizuojamos UAB „Erama“ restruktūrizavimo administratoriaus UAB „Restrus“ prašymą, nutraukti restruktūrizuojamos UAB „Erama“ restruktūrizavimo bylą.

62013 m. lapkričio 22 d. pareiškėjas RUAB „Erama“ direktorius R. B. pateikė teismui pareiškimą dėl restruktūrizavimo bylos RUAB „Erama“ nutraukimo ir bankroto bylos iškėlimo, prašydamas nutraukti RUAB „Erama“ restruktūrizavimo bylą ir iškelti bankroto bylą dėl įmonės nemokumo, įmonės administratoriumi paskirti UAB „Viresita“. Pareiškime nurodė, kad RUAB „Erama“ restruktūrizavimo procesas užsitęsė, UAB „Erama“ veikia nuostolingai, nesilaiko prisiimtų įsipareigojimų, nevykdo patvirtinto restruktūrizavimo plano ir jame užbrėžtų uždavinių, todėl būtina nutraukti RUAB „Erama“ restruktūrizavimo bylą ir iškelti įmonei bankroto bylą dėl nemokumo.

72013 m. lapkričio 22 d. kreditorius UAB „Saldos prekyba“ pateikė teismui prašymą dėl įtraukimo bendraieškiu civilinėje byloje dėl bankroto bylos UAB „Erama“ iškėlimo. Prašyme nurodė, kad UAB „Erama“ bankroto bylos nagrinėjimas turės įtakos UAB „Saldos prekyba“ teisėms ir pareigoms, kadangi 2006 m. liepos 24 d. tiekimo sutarties pagrindu atsakovas UAB „Erama“ skolingas kreditoriui UAB „Saldos prekyba“ 2 483,43 Lt. Kreditoriaus teigimu, siekiant proceso koncentruotumo ir ekonomiškumo, kreditoriui UAB „Saldos prekyba“ turi būti leista prisidėti prie ieškovo „Swedbank“, AB ieškinio dėl bankroto bylos UAB „Erama“ iškėlimo. Kreditoriaus manymu, UAB „Erama“ bankroto administratoriumi turi būti paskirtas UAB „ADMIVITA“, kurio užimtumas, pajėgumas, turima patirtis administruojant statybų veikla užsiėmusias įmones, kreditorių reikalavimų patenkinimo rodiklis patvirtina, kad jis galėtų tinkamai apsaugoti kreditorių teises ir teisėtus interesus bei patenkinti pagrindinį kreditorių interesą – atgauti iš atsakovo skolas.

82013 m. lapkričio 25 d. kreditorius UAB „GEORAMAS“ pateikė teismui prašymą dėl įtraukimo bendraieškiu civilinėje byloje dėl bankroto bylos UAB „Erama“ iškėlimo. Prašyme nurodė, kad 2008 m. rugsėjo 25 d. topografinės nuotraukos matavimų atlikimo sutarties pagrindu atsakovas UAB „Erama“ skolingas kreditoriui UAB „GEORAMAS“ 9 440 Lt. Kreditoriaus teigimu, UAB „Erama“ bankroto bylos nagrinėjimas turės įtakos jo teisėms ir pareigoms, todėl vadovaujantis civilinio proceso ir bendraisiais teisės principais, yra pagrindas įtraukti kreditorių UAB „GEORAMAS“ bedraieškiu nurodytoje byloje. Kreditoriaus manymu, nagrinėjamu atveju operatyvų ir efektyvų bankrutuojančios įmonės administravimą bei tinkamą UAB „Erama“ kreditorių interesų atstovavimą, nedidinant bankroto procedūrų vykdymo kaštų bei laiko sąnaudų, atliks UAB „ADMIVITA“.

92013 m. lapkričio 26 d. kreditorius UAB „Alauša“ pateikė teismui prašymą dėl bankroto bylos UAB „Erama“ iškėlimo, prašydamas iškelti UAB „Erama“ bankroto bylą, bankroto administratoriumi paskirti UAB „Tigesta“. Prašyme nurodė, kad UAB „Erama“ restruktūrizavimo byla nutraukta dėl nevykdomo restruktūrizavimo plano, bendrovės finansinė padėtis yra labai bloga, bendrovei nepavyko atstatyti mokumo per restruktūrizavimo plane nustatytus terminus, todėl būtina kelti bendrovei bankroto bylą.

102013 m. lapkričio 29 d. kreditorius UAB „Alauša“ pateikė teismui prašymą dėl įtraukimo trečiuoju asmeniu UAB „Erama“ bankroto byloje, prašydamas įtraukti UAB „Alauša“ į UAB „Erama“ bankroto bylą trečiuoju asmeniu, nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų; iškėlus UAB „Erama“ bankroto bylą bankroto administratoriumi paskirti UAB „Tigesta“. Prašyme nurodė, kad UAB „Alauša“ turi teisinį suinteresuotumą UAB „Erama“ bankroto byloje, kadangi 2006 m. rugsėjo 26 d. preliminarios sutarties ir 2009 m. sausio 12 d. susitarimo pagrindu atsakovas skolingas UAB „Alauša“ 248 652 Lt. Kreditoriaus teigimu, UAB „Erama“ administratoriumi turi būti skiriamas UAB „Tigesta“, kuris administruoja statybines ir nekilnojamojo turto valdymo įmones bei kurio administratoriai nėra susiję su UAB „Erama“ valdymo organais.

112013 m. gruodžio 4 d. kreditorius UAB „Šilumos šaltinis“ pateikė teismui prašymą dėl įtraukimo trečiuoju asmeniu UAB „Erama“ bankroto byloje. Prašyme nurodė, kad UAB „Šilumos šaltinis“ yra UAB „Erama“ kreditorius, kurio finansinis reikalavimas patvirtintas teismo 2009 m. rugsėjo 17 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-5818-262/2013.

122013 m. gruodžio 5 d. kreditorius UAB “AVPRO” pateikė teismui prašymą dėl įtraukimo bendraieškiu UAB „Erama“ bankroto byloje. Prašyme nurodė, kad 2007 m. vasario 28 d. Įrangos pardavimo ir instaliacijos darbų atlikimo sutarties pagrindu atsakovas UAB „Erama“ kreditoriui UAB “AVPRO” skolingas 35 272,46 Lt. Kreditoriaus manymu, iškėlus UAB „Erama“ bankroto bylą, įmonės administratoriumi turėtų būti paskirtas UAB NEMOKUMO SPRENDIMAI, kuris, kreditoriaus manymu, tinkamai įvykdys bankroto procesą, optimaliai užtikrins bankroto proceso eigą, kas nulems operatyvų ir efektyvų įmonės administravimą.

132013 m. gruodžio 5 d. kreditorius UAB “STATYBŲ DAILOS AMBASADA” pateikė teismui prašymą dėl įtraukimo bendraieškiu UAB „Erama“ bankroto byloje. Prašyme nurodė, kad UAB “STATYBŲ DAILOS AMBASADA” yra atsakovo kreditorius, turintis 129 032,81 Lt dydžio reikalavimą, patvirtintą UAB „Erama“ restruktūrizavimo byloje. Kreditoriaus manymu, iškėlus UAB „Erama“ bankroto bylą, įmonės administratoriumi turėtų būti paskirtas UAB „Tigesta“, kuris atitinka ĮBĮ reikalavimus bei geriausiai užtikrins sklandų, efektyvų ir ekonomišką bankroto procedūros vykdymą.

142013 m. gruodžio 10 d. kreditorius UAB „DOMIPA“ pateikė teismui prašymą dėl įtraukimo trečiuoju asmeniu UAB „Erama“ bankroto byloje. Prašyme nurodė, kad UAB „DOMIPA“ yra atsakovo kreditorius, turintis 399 393,05 Lt dydžio reikalavimą, patvirtintą UAB „Erama“ restruktūrizavimo byloje. Kreditoriaus teigimu, UAB „Erama“ restruktūrizavimo proceso metu nebuvo atkurtas įmonės mokumas, padidėjo įmonės įsiskolinimai kreditoriams. Kreditoriaus manymu, UAB „VALEKSA“ yra tinkamiausias administruoti UAB „Erama“ bankroto bylą, nes nėra jokių objektyvių duomenų, kurie leistų abejoti šio juridinio asmens nešališkumu, sąžiningumu bei gebėjimu sklandžiai ir laiku vykdyti atsakovo bankroto procedūras.

152013 m. gruodžio 23 d. kreditorius Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius (toliau – VSDFV Vilniaus skyrius) pateikė teismui prašymą dėl įtraukimo bendraieškiu UAB „Erama“ bankroto byloje. Prašyme nurodė, kad iškėlus restruktūrizavimo bylą UAB „Erama“ įmonės skola VSDFV biudžetui buvo 140 638,49 Lt, restruktūrizavimo proceso metu skola padidėjo 29 735,44 Lt, nes buvo priskaičiuoti delspinigiai bei iš viso šiuo metu yra 170 373,93 Lt. Kreditoriaus manymu, tinkamiausias kandidatas UAB „Erama“ bankroto bylos administravimui yra UAB „VALEKSA“, kuris išreiškė savo sutikimą vykdyti UAB „Erama“ bankroto administravimo paslaugas.

16II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

17Vilniaus apygardos teismas 2013 m. sausio 6 d. nutartimi nutarė iškelti bankroto bylą UAB „Erama“, paskirti įmonės administratoriumi UAB „VALEKSA“.

18Teismas nustatė, kad Vilniaus apygardos teismo 2013 m. lapkričio 12 d. nutartimi nutraukta UAB „Erama“ restruktūrizavimo byla, kadangi UAB „Erama“ veikla nuostolinga, įmonė prisiimtų įsipareigojimų nesilaiko, patvirtinto restruktūrizavimo plano nevykdo, t. y. restruktūrizavimo plane numatyti uždaviniai neįgyvendinti.

19Teismas, atsižvelgęs į tai, kad UAB „Erama“ 2013 m. gruodžio 10 d. kreditorių sąrašo duomenimis UAB „Erama“ pradelsti įsipareigojimai sudaro 22 716 800,70 Lt, kad 2013 m. gruodžio 10 d. balanso duomenimis UAB „Erama“ per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai įmonės turimą turtą viršija daugiau kaip du kartus, kad 2013 m. kovo 30 d. balanso duomenimis įmonė dirba nuostolingai, padarė išvadą, jog UAB „Erama“ yra nemoki, todėl atsakovui UAB „Erama“ keltina bankroto byla, skirtinas įmonės administratorius (ĮBĮ 9 str. 6, 7 d., 10 str. 4 d. 1 p.).

20Teismas, atsižvelgęs į tai, kad visos siūlomų administratorių kandidatūros nustatyta tvarka buvo suderintos su Įmonių bankroto valdymo departamentu prie Ūkio ministerijos, sprendė, jog nėra nustatyta ĮBĮ 11 straipsnio 4 dalyje nurodytų aplinkybių, dėl kurių šios administratoriaus kandidatūros būtų pripažintos netinkamomis.

21Teismas, atsižvelgęs į tai, kad su UAB „Forum regis“ kandidatūra sutinka pats atsakovas, sprendė, kad siekiant išvengti interesų konflikto ši kandidatūra atmestina. Teismo teigimu, kadangi bankroto administratoriai UAB NEMOKUMO SPRENDIMAI, UAB ,,Verslo konsultantai‘‘ ir UAB „Viresita“ yra pasiūlyti pavienių kreditorių, o UAB „ADMIVITA“, UAB „Tigesta“ ir UAB „VALEKSA“ daugiau nei vieno kreditoriaus, remiantis daugumos principu, UAB NEMOKUMO SPRENDIMAI, UAB ,,Viresita‘‘ ir UAB ,,Verslo konsultantai‘‘ kandidatūros taip pat atmestinos.

22Teismas, atsižvelgęs į UAB „Tigesta“, UAB „VALEKSA“ ir UAB „ADMIVITA“ šiuo metu vykdomų bankroto procedūrų skaičių, darbo patirtį ir įmonės darbuotojų skaičių (UAB ,,VALEKSA‘‘ turi daugiausiai darbuotojų), taip pat į tai, kad UAB „VALEKSA“ turi sertifikatą, kuris pažymi, kad įmonė turi aukštą mokumo reitingą, padarė išvadą, kad geriausiai tinkamą, skaidrų ir sklandų bankroto procesą užtikrins UAB „VALEKSA“, kuri skirtina bankrutuojančios UAB „Erama“ administratoriumi.

23III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimų į juos argumentai

24Atskiruoju skundu trečiasis asmuo UAB „STATYBŲ DAILOS AMBASADA“ prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2014 m. sausio 6 d. nutarties dalį, kuria UAB „Erama“ bankroto administratoriumi paskirtas UAB „VALEKSA“, ir UAB „Erama“ bankroto administratoriumi paskirti UAB „Tigesta“.

25Atskirąjį skundą grindžia argumentais, kad pirmosios instancijos teismas bankroto administratoriumi paskirdamas UAB „VALEKSA“, tinkamai neįvertino visas aplinkybes, reikšmingas bankroto administratoriaus kandidatūros parinkimui. Apelianto manymu, paskirdamas įmonės administratoriumi UAB „VALEKSA“ teismas neįvertino viešoje erdvėje esančios informacijos apie UAB „VALEKSA“ fizinį bankroto administratorių D. D., kuris yra įtariamas padaręs nusikalstamą veiką administruojant BUAB „Neapolis“ bankroto procesą ir toliau dirba UAB „VALEKSA“, kas kelia abejonių dėl pačio fizinio bankroto administratoriaus ir UAB „VALEKSA“, kaip juridinio asmens, nešališkumo, skaidrumo ir objektyvumo vykdant UAB „Erama“ bankroto procedūrą. Apelianto teigimu, jo siūlomo administratoriaus UAB „Tigesta“ patirtis administruojant panašaus pobūdžio bankrutavusias įmones, ženkliai mažesnis darbo krūvis leis UAB „Tigesta“ operatyviai, sklandžiai ir mažiausiomis sąnaudomis vykdyti UAB „Erama“ bankroto procedūrą.

26Ieškovas „Swedbank“, AB atsiliepimu į apelianto UAB „STATYBŲ DAILOS AMBASADA“ atskirąjį skundą su atskiruoju skundu nesutiko, prašė UAB „STATYBŲ DAILOS AMBASADA“ atskirąjį skundą atmesti, tuo atveju, jeigu apeliacinės instancijos teismas išeitų už atskirojo skundo ribų, prašė UAB „Erama“ administratoriumi paskirti UAB „Forum Regis“. Atsiliepime nurodė, kad pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje teisingai ir pagrįstai nenustatė jokių įstatymų nustatytų pagrindų, jog kuris nors siūlomas bankroto administratorius negalėtų administruoti UAB „Erama“ bankroto proceso bei nustatęs, kad visi siūlyti bankroto administratoriai atitiko jiems keliamus įstatymų reikalavimus, pagrįstai UAB „Erama“ bankroto administratoriumi paskyrė UAB „VALEKSA“. Ieškovo manymu, apeliantas atskirajame skunde nenurodė jokių ĮBĮ 11 straipsnio 4 dalyje numatytų pažeidimų, kurie galėjo būti padaryti skiriant UAB „Erama“ bankroto administratorių, o kiti apelianto argumentai nepaneigia teismo diskrecijos teisės nuspręsti ką paskirti bankroto administratoriumi atsižvelgiant į aplinkybių konkrečioje byloje visumą. Ieškovo vertinimu, apelianto atskirajame skunde nurodyti argumentai dėl jo siūlomo administratoriaus patirties, užimtumo ir baigtų bankroto procedūrų, yra nepagrįsti, netinkami ir nepakankami, kad būtų keičiama skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis.

27Trečiasis asmuo UAB „DOMIPA“ atsiliepimu į apelianto UAB „STATYBŲ DAILOS AMBASADA“ atskirąjį skundą su atskiruoju skundu nesutiko. Atsiliepime nurodė, kad pirmosios instancijos teismas, nustatęs, kad visi siūlomi bankroto administratoriai atitinka ĮBĮ reikalavimus, kad nėra aplinkybių, nurodytų ĮBĮ 11 straipsnio 4 dalyje, dėl kurių UAB „VALEKSA“ negalėtų būti administratoriumi, kad byloje nėra duomenų, kurie leistų abejoti UAB „VALEKSA“ gebėjimu tinkamai ir nešališkai atlikti savo pareigas, kad UAB „VALEKSA“ turi mažiausią užimtumą, optimalų darbo krūvį ir didelę patirtį administruojant bankroto procedūras, pagrįstai sprendė, jog UAB „VALEKSA“ yra tinkamiausias kandidatas administruoti atsakovo bankroto bylą. Trečiojo asmens manymu, apelianto nurodyta aplinkybė apie pradėtą ikiteisminį tyrimą bankroto administratoriaus įgalioto asmens atžvilgiu, negali būti lemianti sprendžiant dėl administratoriaus, kaip juridinio asmens, netinkamų pareigų vykdymo, kadangi apkaltinamasis nuosprendis administratoriaus įgalioto asmens atžvilgiu nėra priimtas, be to, UAB „VALEKSA“, kaip juridinis asmuo, nėra ikiteisminio tyrimo dalyvis.

28Trečiasis asmuo VSDFV Vilniaus skyrius atsiliepimu į apelianto UAB „STATYBŲ DAILOS AMBASADA“ atskirąjį skundą su atskiruoju skundu nesutiko. Atsiliepime nurodė, kad pirmosios instancijos teismas, įvertinęs siūlomų administratorių kandidatūrų kvalifikaciją, susipažinęs su informacija apie vykdomas įmonių bankroto procedūras, darbo krūvius, užtikrindamas bankroto proceso nešališkumo svarbą, padarė teisingą išvadą, jog UAB „Erama“ bankroto administratoriumi tikslinga skirti UAB „VALEKSA“, nes jo kompetencija ir gebėjimas tinkamai ir efektyviai atlikti bankrutuojančios įmonės administravimo funkcijas labiausiai atitinka bankrutuojančios įmonės ir jos kreditorių interesus.

29Trečiasis asmuo UAB „Alauša“ atsiliepimu į apelianto UAB „STATYBŲ DAILOS AMBASADA“ atskirąjį skundą su atskiruoju skundu sutiko. Atsiliepime nurodė, kad sutinka su UAB „STATYBŲ DAILOS AMBASADA“ atskirajame skunde nurodytais argumentais dėl UAB „Tigesta“ kandidatūros tinkamumo ir kitų bankroto administratorių UAB „VALEKSA“ ir UAB „ADMIVITA“ kandidatų netinkamumo sprendžiant klausimą dėl BUAB „Erama“ bankroto administratoriaus paskyrimo.

30Atskiruoju skundu UAB „Alauša“ prašo pakeisti Vilniaus apygardos teismo 2014 m. sausio 6 d. nutarties dalį, kuria UAB „Erama“ bankroto administratoriumi paskirtas UAB „VALEKSA“, klausimą išspręsti iš esmės - UAB „Erama“ bankroto administratoriumi paskirti UAB „Tigesta“.

31Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

321) Pirmosios instancijos teismas, bankroto administratoriumi paskirdamas UAB „VALEKSA“, neįvertino viešoje erdvėje esančios informacijos apie UAB „VALEKSA“ fizinį bankroto administratorių D. D., kuris yra įtariamas padaręs nusikalstamą veiką administruojant BUAB „Neapolis“ bankroto procesą ir toliau dirba UAB „VALEKSA“, kas kelia abejonių dėl pačio fizinio bankroto administratoriaus ir UAB „VALEKSA“, kaip juridinio asmens, nešališkumo, skaidrumo ir objektyvumo, vykdant UAB „Erama“ bankroto procedūrą;

332) Pirmosios instancijos teismas, paskirdamas UAB “VALEKSA” bankroto administratoriumi, neatsižvelgė į tai, kad apelianto siūlomo bankroto administratoriaus UAB “Tigesta” darbo krūvis yra mažesnis už UAB “VALEKSA”, be to, UAB “Tigesta” turi daugiau patirties vykdant bankroto procedūras statybos, nekilnojamojo turto įmonių srityse, todėl UAB “Tigesta” sugebės operatyviau, sklandžiau ir ekonomiškiau vykdyti UAB “Erama” bankroto procedūrą.

34Trečiasis asmuo UAB “Saldos prekyba” atsiliepimu į UAB “ STATYBŲ DAILOS AMBASADA” ir UAB “Alauša” atskiruosius skundus su atskiraisiais skundais nesutiko. Atsiliepime nurodė, kad pirmosios instancijos teismas bankroto administratoriumi paskirdamas UAB „VALEKSA“ netyrė bylai reikšmingų aplinkybių visumos, netinkamai įvertino byloje esančius įrodymus, ko pasėkoje paskyrė bankroto administratorių, kuris neatitinka imperatyviųjų įstatymų reikalavimų ir galimai yra suinteresuotas UAB „Erama“ bankroto bylos baigtimi. Pažymėjo, kad palaiko savo atskirajame skunde nurodytus argumentus dėl pirmosios instancijos teismo paskirto ir kitų šioje byloje pasiūlytų bankroto administratorių, išskyrus UAB „ADMIVITA“, netinkamumo, dėl UAB „ADMIVITA“ skyrimo UAB „Erama“ bankroto administratoriumi.

35Atskiruoju skundu trečiasis asmuo UAB „Saldos prekyba“ prašo pakeisti Vilniaus apygardos teismo 2014 m. sausio 6 d. nutarties dalį, kuria UAB „Erama“ bankroto administratoriumi paskirtas UAB „VALEKSA“, klausimą išspręsti iš esmės - UAB „Erama“ bankroto administratoriumi paskirti UAB „ADMIVITA“.

36Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

371) Pirmosios instancijos teismas bankroto administratoriumi paskirdamas UAB „VALEKSA“ netyrė bylai reikšmingų aplinkybių visumos, netinkamai įvertino byloje esančius įrodymus, ko pasėkoje paskyrė bankroto administratorių, kuris neatitinka imperatyviųjų įstatymų reikalavimų ir galimai suinteresuotas UAB „Erama“ bankroto bylos baigtimi;

382) Pirmosios instancijos teismas, paskirdamas UAB “VALEKSA” bankroto administratoriumi, neatsižvelgė į tai, kad UAB “VALEKSA“ deklaruodamas atitikimą įstatymo keliamiems reikalavimams nepatvirtino, jog UAB „VALEKSA“ savininkas, jo valdymo organų narys, vadovas, jo pavaduotojai (direktoriai), vyriausiasis buhalteris (buhalteris), įmonės apskaitos struktūrinio padalinio vadovas, akcininkas, nuosavybės teise turintis arba turėjęs per paskutinius 36 mėnesius iki bankroto bylos iškėlimo daugiau kaip 10 procentų įmonės arba ją patronuojančios ar šios įmonės dukterinės įmonės akcijų, nėra bankroto bylą nagrinėjančio teisėjo sutuoktiniai, giminystės (tiesiosios aukštutinės ir tiesiosios žemutinės linijos giminaičiai, tikrieji bei netikrieji broliai ir seserys, įtėviai ir įvaikiai), svainystės ar partnerystės ryšiais susiję asmenys, t. y. kad UAB “VALEKSA“ pateikta deklaracija neatitinka imperatyvių įstatymo reikalavimų;

393) Pirmosios instancijos teismas, paskirdamas UAB “VALEKSA” bankroto administratoriumi, neatsižvelgė į tai, kad UAB “VALEKSA“ pats ėmėsi aktyvių veiksmų, kad būtų paskirtas atsakovo administratoriumi. Apelianto manymu, tai, kad UAB „VALEKSA“ sutikime aprašyta UAB „VALEKSA“ darbuotojų kvalifikacija, profesionalumas bei tinkamumas vykdyti bankroto ir restruktūrizavimo paslaugas, vertintini kaip savireklama, kas prieštarauja ĮBĮ normoms. Be to, UAB „VALEKSA“ prie sutikimo pridėtas CreditInfo sertifikatas, žymintis aukštą mokumo reitingą, sudaro prielaidas, jog tokio pobūdžio medžiaga buvo siekiama padaryti teismui įtaką atitinkamo sprendimo priėmimui;

404) Pirmosios instancijos teismas, paskirdamas UAB “VALEKSA” bankroto administratoriumi, neatsižvelgė į tai, jog paskirtas bankroto administratorius yra UAB “Erama“ debitoriaus UAB „PAJŪRIO VIEŠBUČIAI“ administratorius;

415) Apelianto teigimu, UAB “ADMIVITA” yra vienintelis įstatymo keliamus reikalavimus atitinkantis kandidatas, galintis administruoti UAB “Erama” bankroto procedūrą.

42Trečiasis asmuo UAB “Alauša” atsiliepimu į apelianto UAB “Saldos prekyba” atskirąjį skundą su atskiruoju skundu nesutiko. Atsiliepime nurodė, kad apelianto UAB “Saldos prekyba” argumentai dėl netinkamos formos deklaracijos pateikimo nepagrįsti, nes Vilniaus apygardos teismas su departamentu suderino administratoriaus UAB “Tigesta” kandidatūrą, departamentas UAB “Tigesta” kandidatūrą patvirtino kaip tinkamą. Trečiojo asmens žiniomis, UAB “Tigesta” siekdamas pašalinti pateiktos deklaracijos netikslumą pateikė departamentui atnaujintą deklaracijos formą. Trečiojo asmens manymu, apelianto argumentai, kad UAB “Tigesta” administruoja UAB “Erama” kreditorių UAB “Vilniaus meistrai” yra klaidingi ir neatitinkantys tikrovės, kadangi UAB “Tigesta” administravo UAB “Vilniaus meistrai”, kuri buvo išregistruota dar 2011 m. birželio 16 d.

43Trečiasis asmuo UAB “DOMIPA” atsiliepimu į UAB “Saldos prekyba” ir UAB “Alauša” atskiruosius skundus su atskiraisiais skundais nesutiko. Atsiliepime nurodė, kad pirmosios instancijos teismo konstatuotos aplinkybės, kad UAB “VALEKSA” yra tinkamiausias kandidatas administruoti atsakovo bankroto bylą, kadangi atitinka visus įstatymo keliamus reikalavimus, turi optimaliausią užimtumą, didžiausią patirtį, sertifikatą, patvirtinantį aukštą mokumo reitingą, patvirtina, jog UAB “VALEKSA” yra pajėgus tinkamai, sklandžiai, nešališkai bei operatyviai administruoti UAB „Erama” bankroto procesą, ginti bankrutuojančios įmonės bei kreditorių teises ir interesus. Trečiojo asmens teigimu, apeliantų argumentai, jog UAB “VALEKSA” pateikta deklaracija neatitinka deklaracijai keliamų reikalavimų yra nepagrįsti, kadangi tokia forma nustatyta Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos teikiant deklaracijas elektroniniu būdu. Trečiojo asmens manymu, apeliantų argumentai, kad UAB “VALEKSA” sutikimas administruoti atsakovą prilyginamas viešam pasisakymui savireklamos tikslais, yra taip pat nepagrįsti, kadangi nurodytas sutikimas skirtas tikslinei auditorijai, o ne plačiai auditorijai, be to, su bylos medžiaga gali susipažinti tik byloje dalyvaujantys asmenys. Trečiojo asmens vertinimu, nepagrįsti apeliantų argumentai apie UAB “VALEKSA” bandymą daryti teismui įtaką pateikiant atitinkamą informaciją apie administratoriaus mokumo reitingą ir ją patvirtinančius dokumentus.

44Trečiasis asmuo UAB “STATYBŲ DAILOS AMBASADA” atsiliepimu į UAB “Saldos prekyba” ir UAB “Alauša” atskiruosius skundus su apelianto UAB “Saldos prekyba” atskiruoju skundu nesutiko, apelianto UAB “Alauša” atskirąjį skundą prašė tenkinti. Atsiliepime nurodė, kad apelianto UAB “Saldos prekyba” argumentai dėl netinkamos formos deklaracijos pateikimo nepagrįsti, nes Vilniaus apygardos teismas su departamentu suderino administratoriaus UAB “Tigesta” kandidatūrą, departamentas UAB “Tigesta” kandidatūrą patvirtino kaip tinkamą. Trečiojo asmens argumentai, kad UAB “Tigesta” administruoja UAB “Erama” kreditorių UAB “Vilniaus meistrai” yra klaidingi ir neatitinkantys tikrovės, kadangi UAB “Tigesta” administravo UAB “Vilniaus meistrai”, kuri buvo išregistruota dar 2011 m. birželio 16 d. Pažymėjo, kad sutinka su apelianto UAB “Alauša” atskiruoju skundu, kuris kaip ir trečiasis asmuo, mano, jog nagrinėjamu atveju UAB “Tigesta” bankroto administratoriaus kandidatūra yra tinkamiausia.

45Atsakovas UAB “Erama” atsiliepimu į atskiruosius skundus su atskiraisiais skundais nesutiko. Atsiliepime nurodė, kad sutinka su pirmosios instancijos teismo paskirtu bankroto administratoriumi, mano, kad paskirtas bankroto administratorius sugebės tinkamai administruoti bankroto procedūrą, tinkamai užtikrins įmonės ir jos kreditorių interesų pusiausvyrą.

46IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai

47Apeliantų UAB „STATYBŲ DAILOS AMBASADA“ ir UAB „Alauša“ atskirieji skundai tenkintini, apelianto UAB „Saldos prekyba“ apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies, Vilniaus apygardos teismo 2014 m. sausio 6 d. nutartis pakeistina.

48Dėl bylos nagrinėjimo ribų

49Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą atskirajame skunde išdėstytų argumentų ribose, išskyrus įstatyme numatytas išimtis (CPK 320 str., 338 str.).

50Nagrinėjamu atveju absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų nėra nustatyta.

51Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas, ar skundžiama teismo nutarties dalis, kuria teismas iškėlęs atsakovui UAB „Erama“ bankroto bylą paskyrė atsakovo bankroto administratoriumi UAB „VALEKSA“, yra pagrįsta ir teisėta (CPK 263 str. 1 d.).

52Dėl naujų įrodymų priėmimo į bylą

53Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad CPK 314 straipsnio nuostatos numato, jog apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti naujus įrodymus, kurie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teisme, išskyrus atvejus, kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai juos atsisakė priimti ar kai šių įrodymų pateikimo būtinybė iškilo vėliau. Teismas priima į byla nagrinėti tik tuos įrodymus, kurie patvirtina ar paneigia turinčias reikšmės bylai aplinkybes (CPK 180 str.).

54Trečiasis asmuo UAB „DOMIPA“ su atsiliepimais į apeliantų UAB „STATYBŲ DAILOS AMBASADA“, UAB „Saldos prekyba“ ir UAB „Alauša“ atskiruosius skundus pateikė naujus įrodymus – 2014 m. sausio 24 d. Specialiųjų tyrimų tarnybos Klaipėdos valdybos ikiteisminio tyrimo skyriaus pranešimą ir išrašus iš Įmonių bankroto departamento prie Ūkio ministerijos internetinio puslapio www.bankrotodep.lt.

55Trečiasis asmuo UAB „STATYBŲ DAILOS AMBASADA“ su atsiliepimu į apeliantų UAB „Saldos prekyba“ ir UAB „Alauša“ atskiruosius skundus pateikė naujus įrodymus – UAB „Tigesta“ atnaujintą deklaraciją ir išrašą iš Įmonių bankroto departamento prie Ūkio ministerijos internetinio puslapio www.bankrotodep.lt.

56Apeliacinės instancijos teismas, remdamasis bylos duomenimis ir vadovaudamasis CPK 314, 338 straipsniais, sprendžia, kad nurodyti trečiųjų asmenų su procesiniais dokumentais pateikti nauji įrodymai priimtini į bylą.

57Dėl bankroto bylos iškėlimo

58Atskiraisiais skundais neskundžiama pirmosios instancijos teismo nutarties dalis dėl bankroto bylos UAB „Erama“ iškėlimo, todėl nesant absoliučių šios nutarties dalies negaliojimo pagrindų, apeliacinis teismas dėl šios pirmosios instancijos teismo nutarties dalies teisėtumo ir pagrįstumo nepasisako.

59Dėl bankroto administratoriaus paskyrimo

60ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 1 punktas nustato, jog teismas, priėmęs nutartį iškelti bankroto bylą, privalo paskirti įmonės administratorių. ĮBĮ 11 straipsnio 1 dalyje įmonės administratorius apibūdinamas kaip teismo paskirtas fizinis ar juridinis asmuo, turintis teisę teikti bankroto administravimo paslaugas. ĮBĮ 11 straipsnio 3 dalyje nustatytos bankroto administratoriaus funkcijos. Viena iš įstatyme nustatytų administratoriaus funkcijų yra ginti visų kreditorių, taip pat bankrutuojančios įmonės teises ir interesus, organizuoti ir atlikti būtinus bankroto proceso darbus (ĮBĮ 11 straipsnio 3 dalies 14 punktas). Nuo bankroto administratoriaus veiksmų didžiąja dalimi priklauso tinkama visų kreditorių bei pačios įmonės teisėtų interesų apsauga, bankroto procedūrų vykdymo efektyvumas, todėl skiriant administratoriumi konkretų asmenį, būtina siekti, kad jis ne tik gebėtų maksimaliai užtikrinti kuo sklandesnį ir operatyvesnį bankroto procedūrų atlikimą, bet ir išvengtų konfliktų su kreditoriais bei bankrutuojančios įmonės savininkais dėl kreditorių ir įmonės interesų tinkamo atstovavimo, kad administratoriaus darbas ir bankroto procese atsirandantys teisiniai santykiai būtų grindžiami veiklos skaidrumo, sąžiningumo, objektyvumo, moralumo ir nešališkumo standartais. Bet kurie bankroto administratoriaus veiksmai ir sprendimai turi būti paremti visiško nešališkumo, teisinio nesuinteresuotumo, bet kokio interesų konflikto vengimo principais; konkrečios įmonės bankroto administratoriumi negalima skirti tokio asmens, kai yra aplinkybės, verčiančios abejoti, ar toks asmuo tikrai neturi ir negali turėti teisinio suinteresuotumo tos įmonės bankroto procese (Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. lapkričio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-869/2008; 2012 m. gruodžio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2246/2012). Parenkant asmenį, kuris vykdys įmonės bankroto procedūras, svarbiausia yra jo nešališkumas ir nesuinteresuotumas bylos baigtimi; kiti kriterijai, kaip antai, bankroto administratoriaus patirtis, bankrutuojančios įmonės veiklos ypatumai yra fakultatyviniai; tuo atveju, kai keli asmenys gali administruoti bankrutuojančią įmonę, teismas parenka tokį administratorių, dėl kurio nešališkumo byloje kyla mažiausiai abejonių, o jeigu nėra abejonių dėl jų nešališkumo, parenka bet kurį iš šių asmenų (Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. kovo 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-847/2012).

61Pirmosios instancijos teismas byloje dalyvaujančių asmenų pasiūlytas bankroto administratorių UAB „Forum regis“, UAB „ADMIVITA“, UAB „Tigesta“, UAB „VALEKSA“, UAB NEMOKUMO SPRENDIMAI, UAB ,,Verslo konsultantai‘‘, UAB „Viresita“ kandidatūras vertino pagal byloje surinktus duomenis, nustatęs, kad byloje nėra duomenų, jog šalių siūlomos bankroto administratorių kandidatūros prieštarautų imperatyvioms ĮBĮ 11 straipsnio 4 dalies normoms, teismas siekdamas išvengti interesų konflikto atmetė UAB „Forum regis“ kandidatūrą, kuriai pritarė atsakovas, taip pat vadovaudamasis daugumos principu atmetė UAB NEMOKUMO SPRENDIMAI, UAB ,,Viresita‘‘ ir UAB ,,Verslo konsultantai‘‘ kandidatūras bei taikydamas likusių kandidatūrų pranašumo kriterijų, palygindamas jų vykdomų bylų skaičių, patirtį bankroto bylose, darbuotojų skaičių, įmonių mokumo reitingą, sprendė, jog geriausiai tinkamą, skaidrų ir sklandų bankroto procesą užtikrins UAB „VALEKSA“.

62Apeliantai savo nesutikimus su teismo parinktu UAB „VALEKSA“ bankroto administratoriumi grindžia aplinkybėmis, kad UAB „VALEKSA“ kandidatūra dėl pradėto ikiteisminio tyrimo vienam iš fizinių bankroto administratorių kelia pagrįstų abejonių dėl jo skaidrumo ir nešališkumo, kad UAB „VALEKSA“ pateikta deklaracija neatitinka įstatymų keliamų reikalavimų, kad UAB „VALEKSA“ ėmėsi savireklamos, kad UAB „VALIKSA“ yra atsakovo debitoriaus administratorius ir kitomis aplinkybėmis. Apeliacinis teismas, sutikdamas su apeliantų nurodytais argumentais, pagal bylos duomenis, sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas nagrinėjamu atveju netinkamai taikė bankroto administratoriaus parinkimo kriterijus.

63Pirmosios instancijos teismo nurodytos aplinkybės, kad UAB „VALEKSA“ turi didžiausią darbuotojų skaičių ir aukštą mokumo reitingo koeficientą, savaime nesuteikia nurodytam bankroto administratoriui pranašumo prieš kitas pretenduojančias administratorių kandidatūras.

64Pirmosios instancijos teismas nenurodė kaip konkrečiai vykdomų bankroto procedūrų skaičius turi reikšmės įmonės bankroto administratoriaus skyrimui.

65Bylos duomenimis nustatyta, kad visos siūlomos skirti bankroto administratorių kandidatūros skundžiamos nutarties priėmimo metu iš esmės atitiko ĮBĮ nustatytus reikalavimus, byloje yra administratorių UAB „Forum regis“, UAB „ADMIVITA“, UAB „Tigesta“, UAB „VALEKSA“, UAB NEMOKUMO SPRENDIMAI, UAB ,,Verslo konsultantai‘‘, UAB „Viresita“ Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos išduotų leidimų teikti bankroto administravimo paslaugas kopijos (t. 1, b. l. 6, 34, 47, 82, 187 – 189, 326), taip pat draudimo liudijimų kopijos, patvirtinančios, kad skundžiamos nutarties priėmimo dieną visi siūlomi bankroto administratoriai buvo apsidraudę profesinę civilinę atsakomybę privalomuoju draudimu (t. 1, b. l. 7, 35, 48, 84, 111, 190, 327), visoms kandidatūroms buvo pritaręs Įmonių bankroto valdymo departamentas (t. 1, b. l. 103, 198, 199, t. 2, b. l. 22).

66Bylos duomenimis taip pat nustatyta, kad pirmosios instancijos teismo paskirtas bankroto administratorius UAB „VALEKSA“ yra UAB „Erama“ debitoriaus UAB „PAJŪRIO VIEŠBUČIAI“ administratorius (t. 1, b. l. 278), kas pagal Lietuvos apeliacinio teismo praktiką laikytina aplinkybe, sudarančią pakankamą pagrindą spręsti klausimą dėl kitos kandidatūros parinkimo (Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. gegužės 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1616/2011; 2012 m. balandžio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-913/2012; 2012 m. liepos 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1365/2012; 2012 m. rugpjūčio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1591/2012).

67Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos 2013 m. gruodžio 16 d. pranešimo duomenimis, tikrinant UAB „VALEKSA“ bankroto administratoriaus veiklą buvo nustatytas ĮBĮ 22 straipsnio 1 dalies pažeidimas, už kurį minėtam bankroto administratoriui nebuvo skirta ĮBĮ 117 straipsnio 1 dalyje numatyta nuobauda (t. 1, b. l. 199).

68Byloje esantys šalių procesiniai dokumentai rodo, kad pirmosios instancijos teismo parinktas ir paskirtas bankroto administratorius UAB „VALEKSA“ apeliantams kelia abejones dėl galimybės tinkamai administruoti atsakovo bankrotą, kadangi vienas iš UAB „VALEKSA“ fizinių bankroto administratorių įtariamas galimai padaręs nusikalstamą veiką administruojant UAB „Neapolis“ bankroto procedūrą.

69Apeliacinis teismas, įvertinęs nustatytas nurodytas aplinkybes, sprendžia, jog pirmosios instancijos teismas, paskirdamas bankroto administratoriumi UAB „VALEKSA“, į nurodytas nustatytas aplinkybes dėl UAB „VALEKSA“ atsakovo UAB „Erama“ debitoriaus administravimo, šio administratoriaus padaryto pažeidimo, vieno iš šio administratoriaus fizinių administratorių įtarimo nusikalstamos veikos padarymu neatsižvelgė, šių aplinkybių nevertino, taip pat neatsižvelgė į tai, kad UAB „VALEKSA“, sutikdamas būti bankrutuojančios UAB „Erama“ administratoriumi, savo sutikime ar kitu būdu šių reikšmingų aplinkybių neatskleidė. Pirmosios instancijos teismas nenurodė kaip konkrečiai vykdomų bankroto procedūrų skaičius turi reikšmės įmonės bankroto administratoriaus skyrimui. Apeliacinio teismo vertinimu, pirmosios instancijos teismo nurodytos aplinkybės, kad UAB ,,VALEKSA‘‘ turi daugiausiai darbuotojų ir aukštą mokumo reitingą nesuteikia šiam bankroto administratoriui pranašumo prieš kitas pretenduojančias bankroto administratoriaus kandidatūras.

70Apeliacinis teismas, atsižvelgęs į Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. rugpjūčio 19 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 2-1988/2013 padarytas išvadas dėl bankroto administratoriaus UAB VALEKSA“ kandidatūros tinkamumo vienam iš jo įgaliotų asmenų pradėjus ikiteisminį tyrimą bei į tai, kad pagal trečiojo asmens UAB „DOMIPA“ su atsiliepimu į UAB „STATYBŲ DAILOS AMBASADA“ atskirąjį skundą pateikto Specialiųjų tyrimų tarnybos Klaipėdos valdybos ikiteisminio tyrimo skyriaus 2013 m. liepos 16 d. pranešimo duomenis ikiteisminio tyrimo metu buvo išimta dalis įmonės dokumentų, sprendžia, jog palikus pirmosios instancijos teismo paskirtą bankroto administratorių, kurio veikloje buvo nustatytas pažeidimas bei kuris administruoja atsakovo debitorių, susidarys prielaidos atsakovo bankroto administratoriaus ir atsakovo kreditorių konfliktams, kurie trukdys sklandžiam ir operatyviam bankroto procedūrų atlikimui, todėl pirmosios instancijos teismo paskirtas bankroto administratorius keistinas.

71Apeliacinės instancijos teismas atmeta kaip teisiškai nepagrįstus apelianto UAB „Saldos prekyba“ argumentus dėl pirmosios instancijos teismo paskirto bankroto administratoriaus UAB „VALEKSA“ netinkamos formos pateiktos deklaracijos ir savireklamos, kadangi nurodyti argumentai nesuteikia pakankamo pagrindo išvadai, kad bankroto administratorius UAB „VALEKSA“ neatitinka ĮBĮ 11 straipsnio reikalavimų, bei nėra lemiami sprendžiant klausimą dėl šio bankroto administratoriaus kandidatūros parinkimo.

72Kadangi byloje kilo ginčas tik dėl bankroto administratoriaus kandidatūros, todėl atsižvelgiant į bankroto proceso tikslus, bankroto bylų nagrinėjimo operatyvumą ir ekonomiškumą, administratoriaus kandidatūros klausimą turi išspręsti apeliacinės instancijos teismas (Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. liepos 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1204/2010).

73Nagrinėjamu atveju byloje yra pateiktos svarstyti bankroto administratorių UAB „Forum regis“, UAB „ADMIVITA“, UAB „Tigesta“, UAB „VALEKSA“, UAB NEMOKUMO SPRENDIMAI, UAB ,,Verslo konsultantai‘‘, UAB „Viresita“ kandidatūros. Pirmosios instancijos teismas, atsižvelgdamas į Įmonių bankroto valdymo departamento pranešimus, padarė išvadą, kad bankroto administratoriai UAB „Tigesta“, UAB „VALEKSA“ ir UAB „ADMIVITA“ turi pranašumą prieš kitas pasiūlytas administratorių kandidatūras. Kadangi kreditoriai, siūlę kitas kandidatūras, atskirųjų skundų nepateikė, todėl nustačius, jog UAB „VALEKSA“ netinkamai ir neteisingai pagal administratoriaus skyrimo kriterijus paskirtas atsakovo bankroto administratoriumi dėl byloje nustatytų aplinkybių, svarstytinos kitos pirmosios instancijos teismo išskirtos kaip pranašumą turinčios bankroto administratorių kandidatūros.

74Bylos ir Įmonių bankroto valdymo departamento viešai skelbiamais duomenimis bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme momentui nustatyta, kad UAB „ADMIVITA“ vykdo 48 bankroto procedūrą, faktiškai įmonėje dirba 5 iš 7 fiziniai bankroto administratoriai, darbo krūvio koeficientas – 9,6 (48/5), t. y. vienam fiziniam bankroto administratoriui tenka 10 vykdomų bankroto procedūrų, įmonė yra baigusi 41 bankroto procedūrą. UAB „Tigesta“ vykdo 31 bankroto procedūrą, faktiškai įmonėje dirba 5 fiziniai bankroto administratoriai, darbo krūvio koeficientas – 6,2 (31/5), t. y. vienam fiziniam bankroto administratoriui tenka 6 vykdomos bankroto procedūros, įmonė yra baigusi 51 bankroto procedūrą.

75Apeliacinis teismas, įvertinęs nustatytas nurodytas aplinkybes, kad UAB „Tigesta“ turi didesnę patirtį administruojant bankroto procedūras ir mažesnį darbo krūvį, tenkantį vienam fiziniam bankroto administratoriui, bei atsižvelgęs į tai, kad bankroto administratorius UAB „Tigesta“ administruoja panašaus pobūdžio bankrutavusias įmones, kurios veiklą vykdė statybų ir nekilnojamojo turto valdymo srityse, sprendžia, kad bankroto administratoriaus UAB „Tigesta“ baigtų bankroto procedūrų skaičius patvirtina didesnį patyrimą vykdant bankroto procedūras ir jo pranašumą pagal šį kriterijų prieš bankroto administratoriaus UAB „ADMIVITA“ kandidatūrą, o mažesnis darbo krūvis patvirtina galimybę operatyviau, sklandžiau ir ekonomiškiau vykdyti bankroto procedūrą.

76Apeliacinis teismas, esant nurodytoms aplinkybėms bei padarytoms išvadoms, sprendžia, kad atsakovo BUAB „Erama“ bankroto administratoriumi skirtinas UAB „Tigesta“, kurio atitikimas įstatymo reikalavimams ir gebėjimas užtikrinti nešališką atsakovo bankroto procedūrų administravimą nagrinėjamu atveju nekelia abejonių.

77Dėl kitų atskirųjų skundų argumentų

78Apeliacinis teismas pažymi, kad kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. birželio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-252/2010; 2010 m. kovo 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2010; 2011 m. vasario 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-52/2011).

79Apeliacinis teismas pagal bylos duomenis sprendžia, kad kiti atskirųjų skundų argumentai teisiškai nėra reikšmingi teisingam bylos išnagrinėjimui, pirmosios instancijos teismo skundžiamos nutarties teisėtumui bei pagrįstumui, todėl apeliacinės instancijos teismas atskirai dėl jų nepasisako.

80Dėl atskirojo skundo ir pirmos instancijos teismo nutarties

81Dėl nurodytų motyvų apeliacinis teismas sprendžia, kad apeliantų UAB „STATYBŲ DAILOS AMBASADA“ ir UAB „Alauša“ atskirieji skundai tenkintini, apelianto UAB „Saldos prekyba“ apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies, Vilniaus apygardos teismo 2014 m. sausio 6 d. nutartis pakeistina.

82Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 4 punktu,

Nutarė

83Pakeisti Vilniaus apygardos teismo 2014 m. sausio 6 d. nutarties dalį dėl administratoriaus paskyrimo ir atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Erama“ (juridinio asmens kodas 123435322) bankroto administratoriumi paskirti uždarąją akcinę bendrovę „Tigesta“ (juridinio asmens kodas , įmonių bankroto administravimo paslaugas teikiančių asmenų sąrašo Nr. B-JA032).

84Kitą nutarties dalį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Kazys... 2. Teismas... 3. I. Ginčo esmė... 4. 2013 m. spalio 15 d. ieškovas (kreditorius) „Swedbank“, AB kreipėsi į... 5. Vilniaus apygardos teismas restruktūrizavimo byloje Nr. B2-2988/2013 2013 m.... 6. 2013 m. lapkričio 22 d. pareiškėjas RUAB „Erama“ direktorius R. B.... 7. 2013 m. lapkričio 22 d. kreditorius UAB „Saldos prekyba“ pateikė teismui... 8. 2013 m. lapkričio 25 d. kreditorius UAB „GEORAMAS“ pateikė teismui... 9. 2013 m. lapkričio 26 d. kreditorius UAB „Alauša“ pateikė teismui... 10. 2013 m. lapkričio 29 d. kreditorius UAB „Alauša“ pateikė teismui... 11. 2013 m. gruodžio 4 d. kreditorius UAB „Šilumos šaltinis“ pateikė... 12. 2013 m. gruodžio 5 d. kreditorius UAB “AVPRO” pateikė teismui prašymą... 13. 2013 m. gruodžio 5 d. kreditorius UAB “STATYBŲ DAILOS AMBASADA” pateikė... 14. 2013 m. gruodžio 10 d. kreditorius UAB „DOMIPA“ pateikė teismui prašymą... 15. 2013 m. gruodžio 23 d. kreditorius Valstybinio socialinio draudimo fondo... 16. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 17. Vilniaus apygardos teismas 2013 m. sausio 6 d. nutartimi nutarė iškelti... 18. Teismas nustatė, kad Vilniaus apygardos teismo 2013 m. lapkričio 12 d.... 19. Teismas, atsižvelgęs į tai, kad UAB „Erama“ 2013 m. gruodžio 10 d.... 20. Teismas, atsižvelgęs į tai, kad visos siūlomų administratorių... 21. Teismas, atsižvelgęs į tai, kad su UAB „Forum regis“ kandidatūra... 22. Teismas, atsižvelgęs į UAB „Tigesta“, UAB „VALEKSA“ ir UAB... 23. III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimų į juos argumentai... 24. Atskiruoju skundu trečiasis asmuo UAB „STATYBŲ DAILOS AMBASADA“ prašo... 25. Atskirąjį skundą grindžia argumentais, kad pirmosios instancijos teismas... 26. Ieškovas „Swedbank“, AB atsiliepimu į apelianto UAB „STATYBŲ DAILOS... 27. Trečiasis asmuo UAB „DOMIPA“ atsiliepimu į apelianto UAB „STATYBŲ... 28. Trečiasis asmuo VSDFV Vilniaus skyrius atsiliepimu į apelianto UAB... 29. Trečiasis asmuo UAB „Alauša“ atsiliepimu į apelianto UAB „STATYBŲ... 30. Atskiruoju skundu UAB „Alauša“ prašo pakeisti Vilniaus apygardos teismo... 31. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:... 32. 1) Pirmosios instancijos teismas, bankroto administratoriumi paskirdamas UAB... 33. 2) Pirmosios instancijos teismas, paskirdamas UAB “VALEKSA” bankroto... 34. Trečiasis asmuo UAB “Saldos prekyba” atsiliepimu į UAB “ STATYBŲ... 35. Atskiruoju skundu trečiasis asmuo UAB „Saldos prekyba“ prašo pakeisti... 36. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:... 37. 1) Pirmosios instancijos teismas bankroto administratoriumi paskirdamas UAB... 38. 2) Pirmosios instancijos teismas, paskirdamas UAB “VALEKSA” bankroto... 39. 3) Pirmosios instancijos teismas, paskirdamas UAB “VALEKSA” bankroto... 40. 4) Pirmosios instancijos teismas, paskirdamas UAB “VALEKSA” bankroto... 41. 5) Apelianto teigimu, UAB “ADMIVITA” yra vienintelis įstatymo keliamus... 42. Trečiasis asmuo UAB “Alauša” atsiliepimu į apelianto UAB “Saldos... 43. Trečiasis asmuo UAB “DOMIPA” atsiliepimu į UAB “Saldos prekyba” ir... 44. Trečiasis asmuo UAB “STATYBŲ DAILOS AMBASADA” atsiliepimu į UAB... 45. Atsakovas UAB “Erama” atsiliepimu į atskiruosius skundus su atskiraisiais... 46. IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai... 47. Apeliantų UAB „STATYBŲ DAILOS AMBASADA“ ir UAB „Alauša“ atskirieji... 48. Dėl bylos nagrinėjimo ribų... 49. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 50. Nagrinėjamu atveju absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo... 51. Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas, ar skundžiama teismo nutarties... 52. Dėl naujų įrodymų priėmimo į bylą... 53. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad CPK 314 straipsnio nuostatos... 54. Trečiasis asmuo UAB „DOMIPA“ su atsiliepimais į apeliantų UAB... 55. Trečiasis asmuo UAB „STATYBŲ DAILOS AMBASADA“ su atsiliepimu į... 56. Apeliacinės instancijos teismas, remdamasis bylos duomenimis ir vadovaudamasis... 57. Dėl bankroto bylos iškėlimo... 58. Atskiraisiais skundais neskundžiama pirmosios instancijos teismo nutarties... 59. Dėl bankroto administratoriaus paskyrimo... 60. ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 1 punktas nustato, jog teismas, priėmęs nutartį... 61. Pirmosios instancijos teismas byloje dalyvaujančių asmenų pasiūlytas... 62. Apeliantai savo nesutikimus su teismo parinktu UAB „VALEKSA“ bankroto... 63. Pirmosios instancijos teismo nurodytos aplinkybės, kad UAB „VALEKSA“ turi... 64. Pirmosios instancijos teismas nenurodė kaip konkrečiai vykdomų bankroto... 65. Bylos duomenimis nustatyta, kad visos siūlomos skirti bankroto... 66. Bylos duomenimis taip pat nustatyta, kad pirmosios instancijos teismo paskirtas... 67. Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos 2013 m.... 68. Byloje esantys šalių procesiniai dokumentai rodo, kad pirmosios instancijos... 69. Apeliacinis teismas, įvertinęs nustatytas nurodytas aplinkybes, sprendžia,... 70. Apeliacinis teismas, atsižvelgęs į Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m.... 71. Apeliacinės instancijos teismas atmeta kaip teisiškai nepagrįstus apelianto... 72. Kadangi byloje kilo ginčas tik dėl bankroto administratoriaus kandidatūros,... 73. Nagrinėjamu atveju byloje yra pateiktos svarstyti bankroto administratorių... 74. Bylos ir Įmonių bankroto valdymo departamento viešai skelbiamais duomenimis... 75. Apeliacinis teismas, įvertinęs nustatytas nurodytas aplinkybes, kad UAB... 76. Apeliacinis teismas, esant nurodytoms aplinkybėms bei padarytoms išvadoms,... 77. Dėl kitų atskirųjų skundų argumentų... 78. Apeliacinis teismas pažymi, kad kasacinio teismo praktikoje pripažįstama,... 79. Apeliacinis teismas pagal bylos duomenis sprendžia, kad kiti atskirųjų... 80. Dėl atskirojo skundo ir pirmos instancijos teismo nutarties... 81. Dėl nurodytų motyvų apeliacinis teismas sprendžia, kad apeliantų UAB... 82. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337... 83. Pakeisti Vilniaus apygardos teismo 2014 m. sausio 6 d. nutarties dalį dėl... 84. Kitą nutarties dalį palikti nepakeistą....