Byla 2-913/2012
Dėl bankroto bylos iškėlimo, tretysis asmuo – Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Artūro Driuko (teisėjų kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Vyto Miliaus ir Egidijaus Žirono, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Vidanerus“ ir ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „OMTX Group“ atskiruosius skundus dėl Vilniaus apygardos teismo 2012 m. vasario 10 d. nutarties, kuria teismas iškėlė atsakovui bankroto bylą bei paskyrė bankroto administratorių, civilinėje byloje B2-2505-464/2012 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „OMTX Group“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Vidanerus“ dėl bankroto bylos iškėlimo, tretysis asmuo – Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Byloje nagrinėjami klausimai, susiję su bankroto bylos iškėlimu.

5Atskiraisiais skundais ginčijamas teismo nutarties, kuria buvo iškelta bankroto byla ir paskirtas bankroto administratorius, teisėtumas.

6Ieškovas UAB „OMTX Group“ kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą su ieškiniu atsakovui UAB „Vidanerus“ dėl bankroto bylos iškėlimo, kuriuo prašė iškelti atsakovui UAB „Vidanerus“ bankroto bylą, bankroto administratoriumi prašė paskirti UAB „Finresta“. Ieškovas nurodė, kad 2011 m. birželio 9 d. reikalavimo perleidimo sutartimi ieškovas perėmė iš UAB „Metalo centras“ reikalavimo teises į įsiskolinimą, kurio suma sudaro 1 409,58 Lt. Pažymėjo, kad atsakovas šio reikalavimo nevykdo ir į ieškovo raginimus sumokėti nurodytą sumą nereaguoja, todėl jam keltina bankroto byla.

7Tretysis asmuo, pareiškiantis savarankiškus reikalavimus, Valstybinio socialinio draudimo fondo Vilniaus skyrius pareiškė prašymą iškelti atsakovui UAB „Vidanerus“ bankroto bylą, bankroto administratoriumi prašė paskirti UAB „Bankroto administratorių biuras“. Nurodė, jog atsakovas nuo 2010 m. rugpjūčio mėnesio nevyko savo prievolės mokėti socialinio draudimo įmokas. 2011 m. vasario 3 d. atsakovo vadovas įsipareigojo prievolę trečiajam asmeniui įvykdyti dalimis, tačiau savo įsipareigojimo nevykdė. 2012 m. sausio 1 d. atsakovo įsiskolinimas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos biudžetui buvo 41 743,66 Lt. Atsakovo įmonėje toliau dirba 9 darbuotojai, kuriems skaičiuojamos socialinio draudimo įmokos, dėl ko vis didėja atsakovo įsiskolinimas.

  1. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

8Vilniaus apygardos teismas 2012 m. vasario 10 d. nutartimi iškėlė bankroto bylą atsakovui UAB „Vidanerus“, įmonės bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Bankroto administratorių biuras“. Teismas pažymėjo, kad atsakovas, net ir paskyrus jo vadovui baudą, atsiliepimo bei dokumentų, būtinų išspręsti jo finansinio mokumo klausimą, nepateikė, todėl ex officio rinko atsakovo finansinei būklei nustatyti reikalingus įrodymus.

9Teismas, remdamasis VĮ Registrų centras duomenų bazės informacija, nustatė, jog atsakovo paskutiniai finansinės atsakomybės dokumentai buvo pateikti tik už 2008 metus. Iš juridinių asmenų registrui pateikto atsakovo balanso teismas nustatė, kad atsakovo turtas sudarė 355 721 Lt, iš kurio 104 637 Lt yra ilgalaikis materialus turtas, o 251 084 Lt – trumpalaikis turtas. Remdamasis minėtais finansiniais rodikliais teismas priėjo prie išvados, kad atsakovo finansinė padėtis nėra itin prasta, tačiau pažymėjo, kad atsakovas ilgą laiką nevykdo pareigos pateikti įgaliotoms institucijoms savo finansinės atskaitomybės dokumentus. Teismas nurodė, kad aktualių dokumentų, kurių pagrindu būtų galima daryti išvadas apie šiuo metu esančią atsakovo finansinę padėtį, byloje nesama. Nesant minėtų dokumentų, teismas atsakovo finansinę būklę vertino ne tik pagal finansinius dokumentus, bet ir kitas bylos aplinkybes. Remiantis viešų registrų duomenimis, teismas nustatė, kad atsakovas turi nekilnojamojo turto, įvertinto 70 600 Lt, ir dvi transporto priemones. Atsakovo įsiskolinimas valstybei iš viso sudaro 105 496,54 Lt. Be to, teismas, remdamasis Lietuvos Respublikos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis, nustatė, jog yra įsiteisėjusių procesinių teismų sprendimų, kuriais iš atsakovo priteistos skolos kitiems kreditoriams. Vadovaudamasis šiomis aplinkybėmis, teismas konstatavo, kad atsakovas yra nemokus ir iškėlė jam bankroto bylą.

10Teismas, pasisakydamas dėl bankroto administratoriaus paskyrimo, nurodė, kad ieškovo pasiūlytam bankroto administratoriui – UAB „Finresta“ leidimas vykdyti bankroto administravimo veiklą išduotas 2010 m. spalio 25 d, įmonėje dirba 2 darbuotojai, šiuo metu vykdomos 29 bankroto procedūros, tačiau nė viena bankroto procedūra dar nėra baigta. Trečiojo asmens pasiūlytam kandidatui UAB „Bankroto administratorių biuras“ leidimas išduotas 2004 m. kovo 22 d., įmonėje dirba 3 darbuotojai, šiuo metu vykdomos 22 bankroto procedūros, administratorius yra baigęs 87 bankroto procedūras. Taip pat teismas pažymėjo, kad trečiojo asmens reikalavimas yra ženklai didesnis nei ieškovo, kad tretysis asmuo yra tiesioginis atsakovo kreditorius. Teismas, remdamasis šiais duomenimis, konstatavo, kad didesnę darbo patirtį ir didesnius darbo išteklius turintis UAB „Bankroto administratorių biuras“ galėtų užtikrinti sklandesnį ir operatyvesnį bankroto procedūrų atlikimą.

11III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimų į atskiruosius skundus argumentai

12Atsakovas UAB „Vidanerus“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2012 m. vasario 10 d. nutartį ir priimti naują sprendimą – atsisakyti iškelti bankroto bylą UAB „Vidanerus“. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

131) Skundžiama nutartis yra neteisėta, kadangi bankroto byla iškelta be atsakovo atsiliepimo. Teismas atsižvelgė tik į viešųjų registrų duomenis, bet nevertino realios atsakovo finansinės padėties. Nors atsakovas 2008-2009 m. dirbo nuostolingai, tačiau 2010 metais įmonės pelnas buvo 1 624 Lt, 2011 metais pelnas siekė 2 715 Lt. Įmonės pelnas nėra didelis, tačiau įmonė toliau vykdo veiklą ir atsiskaitinėja su kreditoriais.

142) Bankroto bylos iškėlimas nei ieškovui, nei trečiajam asmeniui nėra naudingas, kadangi bankroto procedūra yra ilgas procesas, be to, mažai tikėtina, kad antros bei trečios eilės kreditorių reikalavimai bus bent iš dalies patenkinti pardavus įmonės turtą.

153) Byloje dalyvauja tik du bankroto bylos iškėlimu suinteresuoti kreditoriai, nors įmonė turi daugiau kaip 60 kreditorių, todėl daugumos kreditorių interesas yra išsaugoti įmonės verslą, leisti jai reabilituotis ir atsiskaityti su kreditoriais, įskaitant ir valstybės įstaigas.

164) Iškėlus atsakovui bankroto bylą, darbo netektų 8 darbuotojai.

175) Atsakovas yra pajėgus atsiskaityti su kreditoriais. Iš 2012 m. sausio 31 d. balanso matyti, kad įmonės turtas įvertintas 498 240 Lt, o per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudarė 360 427 Lt. Taigi, darytina išvada, kad iškėlus bankroto bylą ir išpardavus visą įmonės turtą bei išieškojus debitorių sumas, pasidengtų visi įsiskolinimai kreditoriams.

186) Teismo pareiga bankroto bylose yra ginti viešąjį interesą ir priimti sprendimą kuris atneštų mažiau žalos visuomenei, tačiau pirmosios instancijos teismas pasirinko lengviausią viešojo intereso gynimo būdą – bankroto bylos iškėlimą ir neatsižvelgė į aplinkybes, leidžiančias daryti išvadą, kad toks gynybos būdas šiuo atveju sukelia daugiau žalos nei naudos, nes atsakovo nemokumas yra teorinis, o ne faktinis.

19Ieškovas UAB „OMTX Group“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2012 m. vasario 10 d. nutarties dalį dėl bankroto administratoriaus paskyrimo ir priimti naują sprendimą – paskirti bankroto administratoriumi UAB „Finresta“. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

201) Skirdamas bankroto administratorių teismas vadovavosi kreditoriaus reikalavimo dydžio kriterijumi, tačiau nėra jokio logiško tiesioginio ar netiesioginio ryšio tarp kreditoriaus reikalavimo dydžio ir bankroto administratoriaus tinkamumo vykdyti bankroto procedūrą. Teismas, pasirinkdamas trečiojo asmens pasiūlytą kandidatą, veikė šališkai, pasisakė, kad trečiojo asmens reikalavimas yra nepalyginamai didesnis, o tuo tarpu ieškovo reikalavimo teisė yra neženkli ir įgyta iš kito asmens.

212) Pirmosios instancijos teismas atsižvelgė tik į bankroto administratoriaus, kaip juridinio asmens, krūvį ir visiškai nevertino dirbančiųjų asmenų krūvio. UAB „Bankroto administratorių biuras“ įgaliotų asmenų (fizinių asmenų) krūvis yra žymiai didesnis nei UAB „Finresta“ dirbančiųjų bankroto administratorių. Vieno iš UAB „Bankroto administratorių biuras“ dirbančiųjų administratorių gyvenamoji vieta yra Kaune, dėl ko netikslinga jį įgalioti atlikti UAB „Vidanerus“ bankroto procedūrą, nes taip padidėtų bankroto bylos administravimo kaštai.

223) Pažymėtina, kad bankroto administratoriaus, kurio patirtis yra didesnė, padėtis negali būti privilegijuota tų įmonių, kurios turi mažiau patirties ir veiklą pradėjo vėliau, atžvilgiu. Didelė darbo patirtis ir pakankamai didelis baigtų procedūrų kiekis savaime nelemia administratoriaus kandidatūros prioritetiškumo, kadangi tai pažeistų bankroto administratorių lygiateisiškumą, iškreiptų sąžiningos konkurencijos principus.

23Atsiliepimu į atskiruosius skundus tretysis asmuo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius prašo atsakovo UAB „Vidanerus“ ir ieškovo UAB „OMTX Group“ atskiruosius skundus atmesti ir palikti nepakeistą skundžiamą nutartį. Atsiliepimą grindžia šiais argumentais:

241) Socialinio draudimo įmokas atsakovas paskutinį kartą mokėjo 2010 m. birželio 3 d. Vėliau, taikant priverstinio poveikio priemones, buvo gauta tik dalis įmokų. 2011 m. sausio 1 d. skola trečiajam asmeniui buvo 17 079,11 Lt. 2012 m. vasario 15 d. atsakovas buvo skolingas 46 784,69 Lt. Įmonėje tebedirba 8 darbuotojai, kuriems toliau bus skaičiuojamos socialinio draudimo įmokos, dėl ko didės atsakovo įsiskolinimas trečiajam asmeniui.

252) Iš UAB „Vidanerus“ 2012 m. sausio 31 d. balanso matyti, kad įmonė turi turto už 498 240 Lt, o įsipareigojimai siekia 339 376 Lt, t.y. pradelsti įmonės įsipareigojimai viršijo pusę įmonės balanse esančio turto. Iš atsakovo 2012 m. sausio 31 d. pateiktos pelno (nuostolių) ataskaitos matyti, kad atsakovas per 2012 metus patyrė 6 388 Lt nuostolių. Atsakovo pateiktame kreditorių sąraše nurodytos tik atsakovo skolos tiekėjams, o skola trečiajam asmeniui neįtraukta. Atsakovo vardu registruotas žemės sklypas su statiniais yra įkeistas arba areštuotas. Atsakovo turimos dvi transporto priemonės taip pat yra areštuotos.

263) Teismas įvertino bankroto administratorių kandidatūras ir susipažino su visa informacija apie jų vykdomas bankroto procedūras, įvertino darbo krūvį, todėl teisingai nusprendė atsakovo bankroto administratoriumi skirti UAB „Bankroto administravimo biuras“.

27Atsiliepimu į atsakovo atskirąjį skundą ieškovas UAB „OMTX Group“ atsakovo atskirąjį skundą prašo atmesti, o Vilniaus apygardos teismo 2012 m. vasario 10 d. nutartį pakeisti, bankroto administratoriumi paskiriant UAB „Finresta“. Atsiliepimą grindžia šiais argumentais:

281) Atsakovas nepateikė jokių įrodymų, pagrindžiančių jo teiginį, kad jis atsiskaitinėja su kreditoriais.

292) Atsakovo skola nuo 2011 m. gruodžio 31 d. iki 2012 m. sausio 31 d. atitinkamai padidėjo nuo 339 376 Lt iki 360 427 Lt. Taigi atsakovo įsipareigojimai kreditoriams tik didėja.

303) Atsakovas nepadengė ieškovo reikalavimo, kuris, kaip bendrovei, tikrai nėra didelis. Tai įrodo, kad atsakovas yra visiškai nemokus ir nepajėgia padengti net tokių mažų įsiskolinimų.

314) Iš atsakovo teismui pateikto debitorių sąrašo matyti, kad atsakovo debitoriaus LUAB „Anvyra plius“ bankroto bylą administruoja UAB „Tigesta“. Šioje bankroto administravimo kompanijoje dirba administratorius Giedrius Česas, kuris dirba ir paskirtojo bankroto administratoriaus UAB „Bankroto administratorių biuras“ įmonėje. Todėl paskyrus bankroto administratoriumi UAB „Bankroto administratorių biuras“ ir įgaliojus šią procedūrą vykdyti Giedrių Česą, kyla pagrįstų įtarimų, kad bankroto procedūra vyks neobjektyviai ir šališkai, kadangi kolegos bankroto administratoriai gali nuolaidžiauti vienas kitam vykdant išieškojimus atsakovo naudai ar tikrinant bankrutuojančių įmonių tarpusavio sandorius, dėl ko gali kilti žala kreditorių interesams.

32IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

33Apeliacine tvarka nagrinėjamoje byloje sprendžiama, ar pirmosios instancijos teismas teisėtai ir pagrįstai atsakovui UAB „Vidanerus“ iškėlė bankroto bylą ir įmonės administratoriumi paskyrė UAB „Bankroto administratorių biuras“.

34Dėl atsakovo nemokumo

35Lietuvoje bankroto teisinius santykius reglamentuoja Įmonių bankroto įstatymo bei Civilinio proceso kodekso nuostatos (CPK 1 str. 1 d., ĮBĮ 1 str. 1 d.). Sisteminė šiuose įstatymuose įtvirtintų normų analizė leidžia spręsti, kad įmonės nemokumo procese siekiama dviejų priešingų tikslų – ne tik ginti kreditorių teises, kuo greičiau patenkinant jų pagrįstus reikalavimus bankroto byloje (nemokaus skolininko likvidavimo tikslas), bet ir atkurti finansinių sunkumų turinčios įmonės mokumą, išlaisvinti ją nuo skolų ir suteikti galimybę vykdyti verslą toliau arba iš naujo (atkuriamasis arba reabilitacinis tikslas). Greitas verslo subjekto pašalinimas iš rinkos neužtikrina teisinio stabilumo kitiems rinkos dalyviams, savaime nepagerina jų finansinės padėties. Dar daugiau, greitas ir koncentruotas likvidacinio tikslo vyravimas bankroto procese sudaro prielaidas teisiniam netikrumui atsirasti. Tad pirmosios instancijos teismas teisingai nurodė, kad bankroto procedūros turėtų būti pradedamos tik įmonėms, kurios akivaizdžiai negali vykdyti įsipareigojimų kreditoriams, o ne formaliai taikant ĮBĮ įtvirtintus nemokumo nustatymo kriterijus.

36Įmonės nemokumas yra savarankiškas bankroto bylos iškėlimo pagrindas (ĮBĮ 9 str. 5 d.). Įmonės nemokumas – tai būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės (ĮBĮ 2 str. 8 d.). Įmonės nemokumas gali būti nustatytas išanalizavus teismui pateiktus įmonės ūkinės finansinės veiklos rezultatus, kurie atsispindi įmonės finansinės atskaitomybės ir kituose dokumentuose, turinčiuose reikšmės įvertinant realią įmonės finansinę būklę.

37Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas išvadą, kad įmonė yra nemoki padarė remdamasis tuo, kad pradelstos skolos viršija ½ įmonės turimo turto vertės. Teisėjų kolegija neturi pagrindo nesutikti su tokia pozicija.

38Iš bylos duomenų matyti, kad sprendžiant 2011 m. liepos 17 d. ieškovo UAB „OMTX Group“ ieškinio atsakovui UAB „Vidanerus“ dėl bankroto bylos iškėlimo pagrįstumo klausimą, atsakovo vadovas vengė bendradarbiauti su teismu, jam 2011 m. spalio 14 d. nutartimi net buvo paskirta bauda už atsiliepimo į ieškinį bei kitų dokumentų nepateikimą (t. 1, b. l. 34-35). Teismas, įtraukęs į bylos nagrinėjimą trečiuoju asmeniu VSDFV Vilniaus skyrių, kuris taip pat pateikė duomenis apie tai, jog atsakovas nevykdo įsipareigojimų SODROS biudžetui, vadovaudamasis dalyvaujančių byloje asmenų pateiktais finansiniais ir kitais duomenimis (tarp jų ir duomenims iš viešo registro apie tai, jog atsakovas nuo 2009 metų neteikia finansinių dokumentų viešam registrui), o atsakovui vengiant teikti įmonės naujus finansinės atskaitomybes dokumentus, nutarė, jog atsakovas yra nemokus. Teismas pagrįstai nurodė, jog jis neturi įrodinėjimo naštos procese ir negali už atsakovą pateikti reikalingų dokumentų. Bylą nagrinėjantis teismas iš Vilniaus apskrities VMI išreikalavo pažymą apie atsakovo 63 753,27 Lt skolą valstybės biudžetui (b. l. 66). VSDFV Vilniaus skyrius nurodė, kad atsakovo skola SODROS biudžetui sudaro 41 743,66 Lt. Tai reiškia, kad pagal teismo skaičiavimus atsakovo bendra skola valstybės biudžetams yra 105 496,54 Lt. Remdamasis duomenimis iš viešų registrų teismas nustatė, jog atsakovui nuosavybės teise priklauso vienas nekilnojamojo turto objektas (pastatas-sandėlis), kurio vidutinė rinkos vertė Registrų centro duomenimis sudaro 70 600 Lt bei du nedidelės vertės automobiliai (1992 m. gamybos Opel Astra ir 1995 m. gamybos Mercedes Benz). Atsakovas kartu su atskiruoju skundu pateikė apeliacinės instancijos teismui įmonės 2010 m., 2011 m. bei 2012 m. sausio mėnesio balansus, pelno (nuostolių) ataskaitas, kreditorių ir debitorių sąrašus. Tačiau šie dokumentai nepaneigia įmonės nemokumo fakto. Visų pirma, atsakovo vadovas taip ir nepateikė teismui visų duomenų apie įmonės finansinę padėtį – nėra vadovo aiškinamojo rašto, pinigų srautų ataskaitos, duomenų apie turto sudėtį, atskirų turto vienetų vertę, taip pat duomenų apie pradelstas ir nepradelstas skolas (pateiktas tik bendras kreditorių sąrašas), jų atsiradimo pagrindus, debitorinių skolų susidarymo pagrindus, jų atgavimo iš skolininkų realumą. Antra, atsakovas neginčijo VSDFV Vilniaus skyriaus bei Vilniaus apskrities VMI nurodytų skolų dydžio. Trečia, iš atsakovo pateikto naujausio įmonės balanso 2012 m. sausio 31 d. duomenimis matyti, jog įmonės visos mokėtinos skolos turi būti padengtos per vienerius metus, o skolų suma sudaro 360 427 Lt (t. 2, b. l. 8). Įmonės ilgalaikis turtas siekia 59 959 Lt, o trumpalaikis turtas – 438 281 Lt, iš kurio net 346 388 Lt yra per vienerius metus gautinos sumos. Iš pelno (nuostolių) ataskaitos 2012 m. sausio 31 d. duomenimis matyti, kad įmonė veikia nuostolingai, jos bendros pardavimo pajamos per 2012 m. sausio mėnesį sudarė tik 3 042 Lt, o nuostolis 6 388 Lt (t. 2, b. l. 9). Esant tokiems duomenims, žemesnės instancijos teismas padarė pagrįstą išvadą apie atsakovo finansinius sunkumus, juos pripažindamas nuolatinio pobūdžio.

39Dėl bankroto administratoriaus paskyrimo

40Įmonės administratorius bankroto procese iš esmės vykdo bankrutuojančios įmonės vadovo funkcijas bei atlieka teisinį tyrimą dėl atsakovo bei su juo susijusių asmenų veiksmų ar neveikimo. Todėl tik nešališkas ir profesionaliai veikiantis bankroto administratorius gali nustatyti tikrąsias nemokumo priežastis, pasiekti pusiausvyrą tarp įmonės, kuriai iškelta bankroto byla, galimybių išlikti konkurencingu teisės subjektu rinkoje bei tuo pačiu padėti teismui nustatyti ir patvirtinti kreditorių pagrįstus finansinius reikalavimus. Šios bankroto administratoriaus funkcijos sudaro pagrindą įstatyme nustatyti specialią jo skyrimo tvarką. Įmonių bankroto įstatymo (toliau - ĮBĮ) normos nustato specialius reikalavimus bankrutuojančios įmonės administratoriui. Juo gali būti skiriamas tik asmuo, atitinkantis ĮBĮ 11 straipsnyje nustatytus reikalavimus, keliamus bankroto administratoriui: turintis teisę teikti bankroto administravimo paslaugas pagal Ūkio ministro 2011 m. balandžio 29 d. įsakymu Nr. 4-281 patvirtintas ,,Teisės teikti įmonių bankroto ir restruktūrizavimo administravimo paslaugas fiziniams ir juridiniams asmenims suteikimo taisykles“, kurio kandidatūrai pritarė Įmonių bankroto valdymo departamentas prie Ūkio ministerijos. Dėl administratoriaus išskirtinės svarbos bankroto procese tik teismas, laikydamasis teisės norminių aktų reikalavimų, turi teisę skirti administratorių bankroto procese.

41Teismo teisė parinkti administratoriaus kandidatūrą nėra absoliuti. Spręsdamas šį klausimą, teismas, visų pirma, yra saistomas viešojo intereso ir turi siekti, kad bankroto procedūra vyktų sklandžiai, o teismo paskirtas bankroto administratorius užtikrintų bankrutuojančios įmonės kreditorių bei pačios įmonės teisėtų interesų apsaugą. Teismas privalo įsitikinti, kad administratoriumi skiriamas asmuo pagal turimą patirtį (baigtų bankroto bylų skaičius, terminai, administravimo išlaidos, skundai dėl administratoriaus veiksmų ir kt.) geriausiai iš visų pasiūlytų sugebės užtikrinti bendrovės turto apsaugą, kreditorių bei skolininko interesų pusiausvyrą, sklandžią bankroto proceso eigą. Be to, skirdamas administratorių, teismas neturi sukelti priešpriešos tarp asmenų, siūliusių administratoriaus kandidatūras ir ieškoti geriausio kompromiso (Lietuvos apeliacinio 2006 m. sausio 5 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-37/2006). Tai reiškia, kad skirdamas administratorių, teismas privalo ne tik patikrinti, ar nėra įstatymo aptartų aplinkybių, dėl kurių asmuo negali būti skiriamas bankrutuojančios įmonės administratoriumi (ĮBĮ 11 straipsnio 4 dalis), bet ir vadovaudamasis teisingumo, protingumo bei sąžiningumo kriterijais, įvertinti kiekvieną svarbią šiam klausimui aplinkybę, tarp jų, ar atsakovo kreditoriaus pasiūlyto bankroto administratoriaus paskyrimas nesudarytų prielaidų sukliudyti išaiškinti bankroto tikrąsias priežastis ir tinkamai atstovauti kreditorių interesus (ĮBĮ 11 straipsnis) (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. vasario 24 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-648/2011). Jeigu yra duomenų, kad teismo paskirtas bankroto administratorius ar jo atstovai yra susiję su kitais asmenimis, kurie gali turėti interesą bankroto bylos baigtimi, teismas turėtų bankroto administratoriumi paskirti kito kreditoriaus siūlomą asmenį, dėl kurio suinteresuotumo nėra abejonių. Šiuo atveju kiti kriterijai, kurie galėtų būti svarbūs sprendžiant dėl vieno administratoriaus pasirinkimo iš kelių siūlomų asmenų (administratorių profesinė patirtis bei užimtumas vykdant kitų įmonių bankroto administravimą) neturi teisinės reikšmės nagrinėjamo klausimo teisingam išsprendimui. Tačiau tokios abejonės dėl administratoriaus galimo suinteresuotumo turi būti pagrįstos konkrečiais įrodymais ir pakankamos. Vien faktas, kad atsakovo administratoriaus – juridinio asmens, kurį paskyrė teismas, vienas iš darbuotojų taip pat yra ir kito administratoriaus – atsakovo debitoriaus, kuriam iškelta bankroto byla, bankroto administratoriaus – juridinio asmens darbuotojas savaime nesudaro pagrindo manyti, kad šis atsakovo bankroto administratorius paskirtas nepagrįstai. Teismas kiekvienu konkrečiu atveju turi vertinti, ar debitorinės skolos fakto ir dydžio klausimai jau išspręsti, jei taip, kokio dydžio ši skola, koks teisinis ryšys siejo abi įmones ir pan. Jei iš pateiktų duomenų matyti, kad atsakovo kreditorinis reikalavimas kitos įmonės, kurią administruoja bankroto administratorius (jame dirba tas pats darbuotojas, kuris dirba ir pas atsakovo administratorių), bankroto byloje yra jau patvirtintas, skolos dydis itin nežymus, palyginus su kitais teismo patvirtintais tos įmonės kreditoriniais reikalavimais, vykdomos arba jau baigtos vykdyti įmonės likvidavimo procedūros, daryti išvadą, kad atsakovo administratoriumi negali būti skiriamas toks juridinis asmuo, nėra pagrindo. Kitoks aiškinimas neatitiktų protingumo principo, kuriuo remiantis, visų pirma, ir turi būti grindžiami teismo procesiniai sprendimai. Itin tolimų ir teisiškai nereikšmingų sąsajų nurodymas negali būti vertinamas kaip aplinkybė, kuri sudaro prielaidas atsirasti pagrįstoms abejonėms dėl teismo paskirto administratoriaus nešališkumo.

42Kolegija pažymi, kad tuo atveju, kai pirmosios instancijos teismas pasirinko bankroto administratorių iš kelių kandidatų, kurie iš esmės yra tinkami bei galėtų būti skiriami administruoti įmonę, ir išdėstė savo poziciją pagrindžiančius argumentus, apeliacinės instancijos teismas neturėtų naikinti šios žemesnės instancijos teismo nutarties, jeigu tam nėra įstatyme nustatyto pagrindo (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. rugsėjo 9 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-1405/2010; 2011 m. vasario 24 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-648/2011).

43Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas atsakovo UAB „Vidanerus“ bankroto administratoriumi paskyrė ne ieškovo UAB „OMTX Group“ siūlytą asmenį UAB „Finresta“, o trečiojo asmens, pareiškiančio savarankiškus reikalavimus, Valstybinio socialinio draudimo fondo Vilniaus skyriaus siūlytą asmenį UAB „Bankroto administratorių biuras“. Atskirąjį skundą dėl pirmosios instancijos teismo nutarties dalies dėl administratoriaus paskyrimo padavęs ieškovas skunde įrodinėja, kad teismas nepagrįstai sureikšmino administratoriaus profesinės patirties kriterijų bei neatsižvelgė į tai, jog jo siūlomas administratorius yra mažiau užimtas. Šie apelianto argumentai nėra susiję su teismo paskirto administratoriaus galimu šališkumu, todėl nesudaro pagrindo keisti paskirto administratoriaus. Kartu kolegija pažymi, kad iš viešai prieinamų duomenų apie bankroto administratorius (internetinis tinklapis www.bankrotodep.lt) matyti, kad UAB „Bankroto administratorių biuras“ vykdo 23 įmonių bankroto procedūras, joje dirba trys darbuotojai, kurie iš viso administruoja 51 įmonę (po 17 įmonių kiekvienas). UAB „Finresta“ vykdo 22 įmonių bankroto procedūras, joje dirba du darbuotojai, kurie iš viso administruoja 34 įmones (taip pat po 17 įmonių kiekvienas). Tai reiškia, kad teismo paskirto administratoriaus ir ieškovo siūlyto administratoriaus darbo krūvis iš esmės toks pat. Atsiliepime į atsakovo atskirąjį skundą ieškovas iškėlė ir teismo paskirto administratoriaus UAB „Bankroto administratorių biuras“ galimo šališkumo klausimą, nurodydamas, kad šio administratoriaus darbuotojas G. Česas dirba ir pas atsakovo debitoriaus LUAB „Anvyra plius“ administratorių UAB „Tigesta“. Iš viešai prieinamų duomenų (internetinis tinklapis www.bankrotodep.lt), teismų informacinėje sistemoje Liteko esančios informacijos, bylos medžiagos matyti, kad G. Česas veikia ne tik kaip UAB „Bankroto administratorių biuras“ įgaliotas asmuo, bet ir kaip kitų administratorių „Bankroto centras“, UAB, Asociacijos Intekta, taip pat ir UAB „Tigesta“ įgaliotas asmuo. G. Česas šiuo metu vykdo 21 įmonės bankroto procedūras. Bankroto administratoriaus UAB „Tigesta“ vardu jis yra įgaliotas vykdyti tik vienos įmonės UAB „Kameta“ bankroto procedūras. G. Česas nevykdo atsakovo debitoriaus LUAB „Anvyra plius“ bankroto procedūrų. Be to, LUAB „Anvyra plius“ bankroto byla iškelta Vilniaus apygardos teismo 2009 m. kovo 31 d. nutartimi, o 2009 m. rugpjūčio 5 d. nutartimi įmonė pripažinta bankrutavusia. Atsakovas kartu su atskiruoju skundu pateikė duomenis apie tai, kad jo debitorinis reikalavimas LUAB „Anvyra plius“ sudaro 1003 Lt (t. 2, b. l. 12). Tokia suma nelaikytina didele, nes Vilniaus apygardos tesimo 2009 m. birželio 25 d. nutartimi patvirtinta bendra LUAB „Anvyra plius“ kreditorinių reikalavimų suma sudaro 373 277,10 Lt. Esant tokiai situacijai, kai atsakovo bankroto administratoriaus UAB „Bankroto administratorių biuras“ darbuotojas G. Česas dirba atsakovo debitoriaus LUAB „Anvyra plius“ administratoriaus įmonėje UAB „Tigesta“ ir nėra įgaliotas vykdyti šio debitoriaus bankroto procedūrų, atsakovo kreditorinis reikalavimas debitoriui, kuriam daugiau nei prieš dvejus metus pradėtos vykdyti likvidavimo procedūros, yra nedidelis, daryti išvadą, kad teismo paskirto atsakovo administratoriaus darbuotojas G. Česas ar pats atsakovo administratorius UAB „Bankroto administratorių biuras“ gali būti šališkas nėra pagrindo.

44Kiti atskirųjų skundų ir atsiliepimų į skundus argumentai neturi teisinės reikšmės nagrinėjamų klausimų teisingam išsprendimui, todėl kolegija dėl jų nepasisako.

45Pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė teisės normas, reglamentuojančias bankroto bylos iškėlimą bei bankroto administratoriaus paskyrimą. Keisti ar naikinti teisėtą ir pagrįstą nutartį atskirųjų skundų argumentais nėra pagrindo. Todėl nutartis paliktina nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

46Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

47Vilniaus apygardos teismo 2012 m. vasario 10 d. nutartį palikti nepakeistą.

1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Ginčo esmė... 4. Byloje nagrinėjami klausimai, susiję su bankroto bylos iškėlimu.... 5. Atskiraisiais skundais ginčijamas teismo nutarties, kuria buvo iškelta... 6. Ieškovas UAB „OMTX Group“ kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą su... 7. Tretysis asmuo, pareiškiantis savarankiškus reikalavimus, Valstybinio... 8. Vilniaus apygardos teismas 2012 m. vasario 10 d. nutartimi iškėlė bankroto... 9. Teismas, remdamasis VĮ Registrų centras duomenų bazės informacija,... 10. Teismas, pasisakydamas dėl bankroto administratoriaus paskyrimo, nurodė, kad... 11. III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimų į atskiruosius skundus argumentai... 12. Atsakovas UAB „Vidanerus“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus... 13. 1) Skundžiama nutartis yra neteisėta, kadangi bankroto byla iškelta be... 14. 2) Bankroto bylos iškėlimas nei ieškovui, nei trečiajam asmeniui nėra... 15. 3) Byloje dalyvauja tik du bankroto bylos iškėlimu suinteresuoti kreditoriai,... 16. 4) Iškėlus atsakovui bankroto bylą, darbo netektų 8 darbuotojai.... 17. 5) Atsakovas yra pajėgus atsiskaityti su kreditoriais. Iš 2012 m. sausio 31... 18. 6) Teismo pareiga bankroto bylose yra ginti viešąjį interesą ir priimti... 19. Ieškovas UAB „OMTX Group“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus... 20. 1) Skirdamas bankroto administratorių teismas vadovavosi kreditoriaus... 21. 2) Pirmosios instancijos teismas atsižvelgė tik į bankroto... 22. 3) Pažymėtina, kad bankroto administratoriaus, kurio patirtis yra didesnė,... 23. Atsiliepimu į atskiruosius skundus tretysis asmuo Valstybinio socialinio... 24. 1) Socialinio draudimo įmokas atsakovas paskutinį kartą mokėjo 2010 m.... 25. 2) Iš UAB „Vidanerus“ 2012 m. sausio 31 d. balanso matyti, kad įmonė... 26. 3) Teismas įvertino bankroto administratorių kandidatūras ir susipažino su... 27. Atsiliepimu į atsakovo atskirąjį skundą ieškovas UAB „OMTX Group“... 28. 1) Atsakovas nepateikė jokių įrodymų, pagrindžiančių jo teiginį, kad... 29. 2) Atsakovo skola nuo 2011 m. gruodžio 31 d. iki 2012 m. sausio 31 d.... 30. 3) Atsakovas nepadengė ieškovo reikalavimo, kuris, kaip bendrovei, tikrai... 31. 4) Iš atsakovo teismui pateikto debitorių sąrašo matyti, kad atsakovo... 32. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 33. Apeliacine tvarka nagrinėjamoje byloje sprendžiama, ar pirmosios instancijos... 34. Dėl atsakovo nemokumo... 35. Lietuvoje bankroto teisinius santykius reglamentuoja Įmonių bankroto... 36. Įmonės nemokumas yra savarankiškas bankroto bylos iškėlimo pagrindas... 37. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas išvadą, kad įmonė yra... 38. Iš bylos duomenų matyti, kad sprendžiant 2011 m. liepos 17 d. ieškovo UAB... 39. Dėl bankroto administratoriaus paskyrimo... 40. Įmonės administratorius bankroto procese iš esmės vykdo bankrutuojančios... 41. Teismo teisė parinkti administratoriaus kandidatūrą nėra absoliuti.... 42. Kolegija pažymi, kad tuo atveju, kai pirmosios instancijos teismas pasirinko... 43. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas atsakovo UAB „Vidanerus“... 44. Kiti atskirųjų skundų ir atsiliepimų į skundus argumentai neturi teisinės... 45. Pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė teisės normas,... 46. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 47. Vilniaus apygardos teismo 2012 m. vasario 10 d. nutartį palikti nepakeistą....