Byla 2-285/2010

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Audronės Jarackaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Danutės Milašienės ir Egidijaus Žirono, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo skolininko UAB „Europa Group“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2009 m. lapkričio 30 d. nutarties, kuria pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės civilinėje byloje Nr. L2-7813-431/2009 pagal kreditoriaus UAB „Kleta“ pareiškimą dėl teismo įsakymo išdavimo dėl skolos, netesybų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo, bei

Nustatė

3Kreditorius UAB „Kleta“ pateikė teismui pareiškimą dėl 193 886,13 Lt skolos, šešių procentų metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo įsakymo visiško įvykdymo ir 1219 Lt bylinėjimosi išlaidų išieškojimo iš skolininko UAB „Europa Group“ (b. l. 2-3). Kreditorius prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir, atsižvelgiant į reikalavimo sumą, areštuoti skolininkui priklausančias pinigines lėšas, savo prašymą motyvuodamas tuo, jog skolininkas nevykdo didelio dydžio piniginės prievolės, visas skolininko turtas įkeistas, jis neturi nekilnojamojo turto, todėl teismo įsakymo įvykdymas gali pasunkėti arba tapti neįmanomu.

4Vilniaus apygardos teismas 2009 m. lapkričio 30 d. nutartimi patenkino kreditoriaus prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ir areštavo 193 886,13 Lt vertės skolininkui priklausantį turtą, uždrausdamas disponuoti areštuotu turtu, tačiau palikdamas teisę šį turtą valdyti ir juo naudotis; turto nesant ar esant nepakankamai, nurodė areštuoti skolininko sąskaitose esančius pinigus, uždraudžiant disponuoti areštuotomis lėšomis, paliekant teisę iš areštuotų piniginių lėšų išmokėti darbuotojams darbo užmokestį, mokėti mokesčius valstybei bei socialinio draudimo įmokas (b. l. 20-21). Teismas nurodė, jog iš kreditoriaus pareikšto reikalavimo ir pateiktų dokumentų matyti, kad reikalavimo suma yra didelė, todėl nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, teismo įsakymo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimas (CPK 144 str.).

5Atskiruoju skundu skolininkas UAB „Europa Group“ prašo šią teismo nutartį panaikinti (b. l. 31-33). Skunde nurodoma, jog teismas, spręsdamas klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, turėjo atsižvelgti ne tik į ieškinio dydį, bet ir visapusiškai įvertinti asmens, kuriam taikomos laikinosios apsaugos priemonės, finansinį pajėgumą bei galimo teismo sprendimo neįvykdymo riziką. Skolininko įstatinis kapitalas sudaro 1 974 000 Lt (b. l. 34), taigi 10 kartų didesnis nei reikalaujama priteisti skolos suma, be to, skolininko pajamos laikotarpiu tarp 2008-07-01 ir 2009-06-30 sudarė iš viso apie 14 188 000 Lt (b. l. 35), o nuo 2009 m. sausio mėnesio iki 2009 m. lapkričio mėnesio pajamos buvo 339 249 Lt ir 836 069 eurų (b. l. 36). Taip pat skolininkui priklauso Latvijos bendrovė SIA „Europa Group“, kuri valdo 16 160 000 eurų vertės nekilnojamąjį turtą (b. l. 37, 43-44); be to, skolininkas yra sumokėjęs kreditoriui 66 576 Lt (b. l. 45). Todėl šiuo atveju kreditoriaus reikalaujama suma negali būti pripažinta didele finansiškai pajėgiam skolininkui ir nutartis, kuria pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, turi būti panaikinta.

6Atsiliepime į skolininko atskirąjį skundą kreditorius prašo jį atmesti ir palikti galioti apygardos teismo nutartį (b. l. 50-52). Atsiliepime nurodoma:

71. Nepagrįsti skolininko teiginiai, jog jam pareikšto reikalavimo suma nėra didelė, kadangi jis turi pakankamai lėšų ir turto. Skolininko pateiktoje AB Swedbank pažymoje yra nurodytos ne skolininko pajamos, bet pinigų kredito apyvarta, o paties skolininko parengta pažyma apie jo pajamas nėra patikimas įrodymas, kadangi nepateikti jokie pirminiai šias pajamas patvirtinantys dokumentai. Kita vertus, skolininkas nepateikė jokių duomenų apie savo išlaidas, todėl negalima daryti išvados apie jo finansinę padėtį.

82. Skunde minimas įstatinis kapitalas nėra turtas, į kurį galėtų būti nukreiptas išieškojimas. Be to, visas skolininkui priklausantis turtas yra įkeistas.

93. Tai, kad skolininko finansinė ir turtinė padėtis nėra tokia gera, kaip atskirajame skunde nurodo apeliantas, patvirtina ir ta aplinkybė, jog nuo pareiškimo teismo pateikimo skolininko skola kreditoriui už patalpų nuomą dar padidėjo iki 249 210,05 Lt, be to, skolininkas nesugeba susimokėti mokesčių už komunalinius patarnavimus nuomojamose patalpose.

10Atskirasis skundas netenkintinas.

11Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (atskirojo) skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas, t. y. apeliacinės instancijos teismas patikrina, ar skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis yra teisėta ir pagrįsta (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apelianto skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties absoliučių negaliojimo pagrindų nenustatyta (CPK 338 str., 329 str. 2 d.).

12Laikinųjų apsaugos priemonių taikymu siekiama garantuoti galimo ieškovui (kreditoriui) palankaus teismo sprendimo realų ir tinkamą įvykdymą, todėl tokių priemonių taikymo pagrindas yra pagrįstos prielaidos, kad nesiėmus šių priemonių, būsimo ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (CPK 144 str. 1 d.).

13Teismų praktikoje suformuota taisyklė, pagal kurią aplinkybė, kad teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimu, preziumuojama tuomet, kai turtinis ginčas tarp šalių atsirado dėl didelės pinigų sumos, nes didelė reikalavimo suma gali objektyviai padidinti teismo būsimo sprendimo neįvykdymo riziką (Lietuvos apeliacinio teismo 2008 m. gegužės 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-307/2008, 2007 m. lapkričio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-782/2007, 2007 m. spalio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-717/2007).

14Tačiau šiuo pagrindu taikant laikinąsias apsaugos priemones, būtina nustatyti, jog ši suma yra didelė konkrečiam atsakovui (skolininkui). Sprendžiant, ar konkrečiu atveju atsakovui (skolininkui) pareikšto reikalavimo suma yra didelė, turi būti įvertinama skolininko finansinė būklė, ūkinės veiklos pobūdis ir rezultatai, turimas turtas bei kitos aplinkybės, kurių pagrindu galima spręsti, ar konkrečiu atveju vien ieškinio suma duoda pagrindą išvadai, jog nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, būsimo teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti nebeįmanomu (Lietuvos apeliacinio teismo 2006 m. birželio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-320/2006, 2008 m. sausio 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-82/2008, 2008 m. vasario 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-108/2008, 2008 m. liepos 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-526/2008, 2008 m. spalio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-787/2008).

15Skolininkas, atskirajame skunde teigdamas, jog jam pareikšto reikalavimo suma nėra didelė, kadangi jis turi pakankamai lėšų, pajamų bei turto, nepateikia teismui pakankamai duomenų, iš kurių būtų galima spręsti, jog nėra grėsmės galimo kreditoriui palankaus teismo sprendimo (įsakymo) įvykdymui.

16Apelianto pateikta teismui banko pažyma iš AB Swedbank apie jo sąskaitoje esančių lėšų kredito apyvartą laikotarpiu tarp 2008-07-01 ir 2009-06-30, kurioje nurodytos skolininko pajamos minėtu laikotarpiu (b. l. 35), parodo skolininko pajamas, turėtas beveik prieš 8 mėnesius, tačiau neatspindi jo finansinės padėties nei skundžiamos teismo nutarties priėmimo, nei dabartiniu metu, juolab kad nepateikta įrodymų apie skolininko išlaidas bei įsipareigojimus. Be to, apelianto pateikta įmonės vyr. buhalterės pasirašyta pažyma apie skolininko pajamas laikotarpiu tarp 2009 m. sausio ir lapkričio mėnesių (b. l. 36) taip pat nėra pakankamas įrodymas, patvirtinantis gerą apelianto finansinę padėtį, kadangi teismui nepateikti duomenys apie skolininko išlaidas bei įsipareigojimus. Juolabiau kad iš byloje esančio pažymėjimo apie sutartinės hipotekos įregistravimą kopijos matyti, jog skolininkas yra įkeitęs 7 865 900 eurų (apie 27 159 380 Lt) vertės turtą, tarp jo ir minėtoje AB Swedbank sąskaitoje esančias jo lėšas (b. l. 15), o nekilnojamojo turto skolininkas neturi (b. l. 14). Tai, kad skolininkas yra Latvijos bendrovės SIA „Europa Group“, kuri valdo nekilnojamąjį turtą (b. l. 37, 43-44), akcininkas, nepaneigia grėsmės galimo teismo įsakymo (sprendimo) įvykdymui, kadangi minėtos Latvijos bendrovės turtas nėra skolininko nekilnojamasis turtas, į kurį būtų galima nukreipti išieškojimą pagal skolininko prievoles (CK 2.50 str. 2 d.).

17Beje, apelianto teigimu, 2009-11-30 jis yra sumokėjęs kreditoriui dalį įsiskolinimo (66 576 Lt; b. l. 45), o kreditoriaus teismui pateiktais duomenimis, apelianto skola 2009-12-30 padidėjo iki 249 210 Lt (b. l. 54). Apeliacinis teismas, nespręsdamas bylos iš esmės ir nevertindamas šių duomenų reikšmės kreditoriaus reikalavimų (skolininko atsikirtimų) pagrįstumui, konstatuoja, jog apeliantas nepateikė teismui įrodymų, kurie paneigtų grėsmės būsimo teismo sprendimo įvykdymui egzistavimą bei patvirtintų, kad minėta reikalavimo suma jam nėra didelė, atsižvelgiant į skolininko turtinę, finansinę padėtį. Juolab kad apeliantas, teigdamas jog turi pakankamai lėšų bei turto, nepateikė teismui banko garantijos arba neįmokėjo kreditoriaus reikalaujamos sumos į teismo depozitinę sąskaitą. Taigi apeliantas nepaneigė minėtos prezumpcijos dėl didelės ieškinio sumos ir būtinumo užtikrinti pareikštą ieškinio reikalavimą (CPK 178 str., 314 str.). Todėl pirmosios instancijos teismas, pritaikydamas laikinąsias apsaugos priemones, nepažeidė įstatymo reikalavimų (CPK 144, 145 str.).

18Pažymėtina, jog skolininkas gali prašyti teismo pakeisti pritaikytą laikinąją apsaugos priemonę kita, o, įmokėjęs reikalaujamą sumą į teismo specialiąją sąskaitą arba pateikęs banko garantiją, gali prašyti panaikinti laikinąją apsaugos priemonę, be to, manydamas, kad dėl pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių jis patiria nuostolių, gali įstatymo nustatyta tvarka kreiptis į teismą su motyvuotu prašymu dėl šių nuostolių atlyginimo užtikrinimo (CPK 146 str., 147 str. 1 d.).

19Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į pirmiau nurodytus motyvus, konstatuoja, kad nėra pagrindo atskirojo skundo argumentais panaikinti ar pakeisti skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį (CPK 338 str., 329 str. 1 d.).

20Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

21Palikti nepakeistą Vilniaus apygardos teismo 2009 m. lapkričio 30 d. nutartį.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 3. Kreditorius UAB „Kleta“ pateikė teismui pareiškimą dėl 193 886,13 Lt... 4. Vilniaus apygardos teismas 2009 m. lapkričio 30 d. nutartimi patenkino... 5. Atskiruoju skundu skolininkas UAB „Europa Group“ prašo šią teismo... 6. Atsiliepime į skolininko atskirąjį skundą kreditorius prašo jį atmesti ir... 7. 1. Nepagrįsti skolininko teiginiai, jog jam pareikšto reikalavimo suma nėra... 8. 2. Skunde minimas įstatinis kapitalas nėra turtas, į kurį galėtų būti... 9. 3. Tai, kad skolininko finansinė ir turtinė padėtis nėra tokia gera, kaip... 10. Atskirasis skundas netenkintinas.... 11. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (atskirojo)... 12. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymu siekiama garantuoti galimo ieškovui... 13. Teismų praktikoje suformuota taisyklė, pagal kurią aplinkybė, kad teismo... 14. Tačiau šiuo pagrindu taikant laikinąsias apsaugos priemones, būtina... 15. Skolininkas, atskirajame skunde teigdamas, jog jam pareikšto reikalavimo suma... 16. Apelianto pateikta teismui banko pažyma iš AB Swedbank apie jo sąskaitoje... 17. Beje, apelianto teigimu, 2009-11-30 jis yra sumokėjęs kreditoriui dalį... 18. Pažymėtina, jog skolininkas gali prašyti teismo pakeisti pritaikytą... 19. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į pirmiau nurodytus motyvus, konstatuoja,... 20. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 21. Palikti nepakeistą Vilniaus apygardos teismo 2009 m. lapkričio 30 d....