Byla 2A-1652-392/2015
Dėl skolos išieškojimo

1Vilniaus apygardos teismo teisėjas Virginijus Kairevičius, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo UAB „Barduva“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014-10-13 sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-22641-599/2014 pagal ieškovo UAB „Media Inovacijos“ ieškinį atsakovui UAB „Barduva“ dėl skolos išieškojimo ir

Nustatė

2Ieškovas UAB „Media Inovacijos“ pareikštu ieškiniu teismo prašė priteisti iš atsakovo UAB „Barduva“ 1.694 Lt skolą, 6 proc. dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo bei patirtas bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas nurodė, kad 2013-03-19 su atsakovu sudarė sutartį, kuria atsakovas užsakė, o ieškovas įsipareigojo atlikti pasiūlymų teikimo sistemos projektavimo darbus. Sutartimi atsakovas taip pat įsipareigojo sumokėti ieškovui už atliktus darbus 2.420 Lt. 2013-03-21 atsakovas pervedė ieškovui 726 Lt avansą. Ieškovas sutartimi sulygtus pasiūlymų teikimo sistemos projektavimo darbus atliko ir perdavė juos atsakovui. Buvo atlikta atsakovo poreikių ir sistemos galimybių analizė, suprojektuota sistemos navigacija, vartotojo sąsajos sprendimai, funkcionalumas ir atliktas funkcijų ir mygtukų išdėliojimas blokais. 2013-04-17 ieškovas parengė ir išsiuntė atsakovui darbų perdavimo-priėmimo aktą, kurio jis nepriėmė. 2013-05-13 ieškovas parengė ir išsiuntė atsakovui dar vieną darbų perdavimo-priėmimo aktą, kuriame nurodė, jog jei per 5 dienas atsakovas nepateiks faktų apie darbų trūkumus ir neatitikimus, ieškovas laikys, kad atsakovas darbus priima ir jokių pretenzijų dėl jų neturi. Šis darbų perdavimo-priėmimo aktas atsakovui buvo įteiktas 2013-05-20. Nei tuo metu, nei vėliau jokių pretenzijų iš atsakovo dėl darbų atlikimo ieškovas negavo, todėl laikytina, jog darbus ieškovas atliko tinkamai. 2013-06-04 ieškovas parengė ir išsiuntė atsakovui pranešimą, kuriuo pareikalavo atsakovo pilnai atsiskaityti už atliktus darbus. Kartu su šiuo pranešimu atsakovui buvo išsiųsta išankstinė sąskaita faktūra likusiai neapmokėtai 1.694 Lt sumai. Pranešimas buvo įteiktas atsakovui 2013-06-12, tačiau atsakovas neatsiskaitė. 2013-06-20 ieškovas išsiuntė atsakovui raginimą dėl skolos padengimo, kuris atsakovui įteiktas 2013-06-26, tačiau atsakovas ir toliau vengia atsiskaityti (t. I, b.l. 42-45, 71-74, t. II, b.l. 55-58, 60-61).

3Atsakovas UAB „Barduva“ atsiliepimu su ieškiniu nesutiko. Nurodė, kad 2013-04-17 darbų perdavimo-priėmimo akte neaptarta nei kokius darbus atliko ieškovas, nei priedai, pagal kuriuos atsakovas turėtų sužinoti apie atliktus darbus. Atsakovas negali pasirašyti darbų perdavimo-priėmimo akto, kuriame nenurodyta, kokie darbai atlikti. 2013-05-13 darbų perdavimo-priėmimo aktas nepagrįstai papildytas nuostata, kad jei per 5 dienas atsakovas nepateiks faktų apie trūkumus ir neatitikimus, ieškovas laikys, kad atsakovas darbus priima. Ieškovas nenurodo, kuo vadovaujantis jis papildė aktą, nes nei sutartyje, nei įstatyme tokios galimybės nenumatyta. Tuo pačiu ieškovas neturėjo pagrindo pateikti išankstinę sąskaitą faktūrą. Atsakovas taip pat nurodė, kad ginčo šalių sudarytoje sutartyje aptarti darbai įvardyti kaip pasiūlymų teikimo sistemos projektavimo darbai. Kokius konkretesnius darbus turėjo atlikti ieškovas, šalys neaptarė, todėl ieškovas, prisiimdamas vykdyti atsakovo užsakymą, prisiėmė riziką dėl darbų apimties ir turinio, tinkamo darbo rezultato, kurio tikėjosi atsakovas, atlikimo. Atsakovo teigimu, ieškovas sutartyje numatytų pasiūlymų teikimo sistemos projektavimo darbų pilnai neatliko ir jų atsakovui neperdavė, todėl jam nekyla pareiga atsiskaityti už šiuos darbus (t. I, b.l. 61-62, 71-74, t. II, b.l. 59, 60-61).

4Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014-10-13 sprendimu ieškinį tenkino. Priteisė iš atsakovo UAB „Barduva“ ieškovo UAB „Media Inovacijos“ naudai 1.694 Lt skolą, 6 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2013-07-26) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 144 Lt žyminį mokestį, 700 Lt teisinės pagalbos išlaidų bei 233,11 Lt kitų bylinėjimosi išlaidų. Taip pat priteisė iš atsakovo UAB „Barduva“ valstybės naudai 56,78 Lt pašto išlaidų. Nustatė, kad 2013-03-19 šalys sudarė Sutartį Nr. MED 20130319, pagal kurią ieškovas įsipareigojo iki 2013-04-08 atsakovui atlikti pasiūlymų teikimo sistemos projektavimo darbus, o atsakovas įsipareigojo ieškovui sumokėti už atliktus darbus 2.420 Lt kainą. Byloje įrodymų, kad ši tarp šalių sudaryta sutartis yra pakeista, panaikinta ar pripažinta negaliojanti, nėra. Šalys sutartyje nebuvo konkrečiai aptarusios, kaip ir kokiu būdu bus perduotas bei priimtas galutinis ieškovo atliktų darbų rezultatas atsakovui. Byloje esantys rašytiniai įrodymai bei šalių atstovų paaiškinimai patvirtina, jog ieškovui atliekant sutartyje sulygtus darbus tarp šalių susiklostė tokie tarpusavio santykiai, kai atsakovas pats atvykdavo pas ieškovą ir tokiu būdu šalys aptardavo jau atliktų darbų rezultatus, pataisymus, pastabas bei trūkumus. Ieškovo atliktų darbų rezultatai atsakovui buvo rodomi ieškovo darbuotojo Luko kompiuteryje ir atsakovas, tokiu būdu susipažinęs su tame etape atliktais darbais, reikšdavo ieškovui pastabas bei trūkumus dėl jau atliktų darbų. Be to, ieškovas atsakovui sukūrė internetinę pasiūlymų teikimo sistemą, kuri buvo patalpinta viešai prieinamame serveryje internetiniu adresu http://tzhs6t.axshare.com/. Teismas taip pat nurodė, kad atsakovo atstovai pripažino aplinkybę, jog atsakovas visgi matė ieškovo atliktų darbų rezultatą bei juo vadovavosi teikdamas pastabas ieškovui dėl darbų trūkumų, be to, pats atsakovas raštu viename iš elektroninių laiškų pripažino, kad didžioji sutartyje sulygtų darbų dalis viename iš etapų jau ieškovo yra atlikta. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų teismas taip pat nustatė, kad 2013-04-17 ir 2013-05-13 ieškovas vienašališkai pasirašė darbų perdavimo-priėmimo aktus ir juos išsiuntė atsakovui, tačiau minėtų aktų atsakovas nepasirašė, motyvuodamas tuo, kad darbai nėra atlikti iki galo, be to, darbų kokybė atsakovo netenkina. Teismas pažymėjo, kad byloje nėra rašytinių įrodymų apie tai, kokie visgi konkrečiai ieškovo atliktų darbų trūkumai atsakovo buvo nustatyti ir konstatuoti, ko pasėkoje šalys negalėjo pilnai atlikti darbų priėmimo-perdavimo. Atsakovas tokių trūkumų nekonkretizavo ir byloje šios aplinkybės neįrodė. Remiantis tuo, teismas darė išvadą, kad ieškovas pilnai įrodė aplinkybę, jog atliko šalių pasirašytoje sutartyje sulygtus darbus, tačiau atsakovas vengė juos priimti bei atsiskaityti. Esant tokioms aplinkybėms, teismas nusprendė ieškovo ieškinį tenkinti pilnutinai, o atsakovo argumentus atmesti kaip nepagrįstus ir neįrodytus (t. II, b.l. 62-66).

5Apeliaciniu skundu atsakovas UAB „Barduva“ teismo prašo Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014-10-13 sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškovo UAB „Media Inovacijos“ ieškinį atmesti, priteisti atsakovui iš ieškovo patirtas bylinėjimosi išlaidas. Atsakovo teigimu, ieškinys negalėjo būti tenkinamas, kadangi teismas nenustatė, kokia darbų dalis pagal ginčo šalių sudarytą sutartį atlikta, todėl negalima konstatuoti, kad darbai atlikti. Teismas nesiaiškino, kas tas ieškovo darbuotojas Lukas, kuris atveždavo atsakovui pažiūrėti, kokie darbai atlikti ir pagal tai atsakovas reikšdavo pretenzijas darbų kokybei. Teismas nekvietė ieškovo darbuotojo Luko, kuris tuos darbus atlikinėjo ir atvažiavęs pas atsakovą juos parodydavo, nors tik jis galėtų pasisakyti, kokius darbus darė, kiek padarė ir patvirtinti kitas šiai bylai reikšmingas aplinkybes. Teismas sprendime nurodo, kad pats atsakovas atvykdavo pas ieškovą ir tokiu būdu šalys aptardavo jau atliktų darbų rezultatus, pataisymus, pastabas bei trūkumus, t. y. ieškovo atliktų darbų rezultatai atsakovui buvo rodomi ieškovo darbuotojo Luko kompiuteryje ir atsakovas, tokiu būdu susipažinęs su tame etape atliktais darbais, reikšdavo ieškovui pastabas bei trūkumus dėl jau atliktų darbų. Tačiau teismas neįsitikino, kokie darbai atlikti, nes nebuvo teisme apklaustas ieškovo darbuotojas Lukas, nebuvo išsiaiškinta, kokia darbų dalis atlikta. Teismas, pats konstatavęs, kad atsakovas buvo susipažinęs su dalimi atliktų darbų, padarė išvadą, jog darbai pilnutinai atlikti, t. y. teismas daro išvadą, priešingą bylos faktinei medžiagai. Atsakovo teigimu, vienintelis šaltinis apie atliktus darbus buvo ir yra ieškovo darbuotojo Luko kompiuteris, kuriame buvo atliekami darbai, tačiau nei Lukas buvo kviestas į teismo posėdį, nei pateiktas jo kompiuteris, taip pat nepademonstruotas jo kuriamas darbas. Teismas subjektyviai patikėjo ieškovo teiginiais, jog jis atsakovui sukūrė internetinę pasiūlymų teikimo sistemą, kuri buvo patalpinta viešai prieinamame serveryje internetiniu adresu. Teismas nesiaiškino, ar tokiu adresu yra minima informacija – atlikti darbai, teismas net nebandė pažiūrėti, ar ieškovo nurodytu internetiniu adresu kas nors yra. Atsakovas tokiu nurodytu adresu „viešai prieinamą informaciją“ gali pasižiūrėti tik prisijungęs su ieškovo nurodytu slaptažodžiu. Teismas nepagrįstai konstatavo, jog byloje nėra rašytinių įrodymų apie tai, kokie konkrečiai ieškovo atliktų darbų trūkumai atsakovo buvo nustatyti, kad šios aplinkybės atsakovas neįrodė. Teismas nepagrįstai neatsižvelgė į 2013-04-24 atsakovo darbuotojos elektroninį laišką, rašytą ieškovo darbuotojui Lukui, kuriame yra konkrečiai suformuluoti trūkumai, kuriuos ieškovo buvo prašoma ištaisyti arba į juos atsižvelgti, tačiau trūkumų ieškovas nepašalino. Atsakovo teigimu, nurodytos aplinkybės patvirtina, kad ieškovas neįrodė savo reikalavimų pagrįstumo ir tai nedviprasmiškai matyti iš bylos medžiagos bei pasisakymų posėdžiuose. Tuo tarpu atsakovas pagrindė savo poziciją, kad darbas nebuvo padarytas ir todėl negalėjo būti priimtas pagal ginčo šalių sudarytos sutarties nuostatas, dėl kurios neaiškumo ir neišsamumo atsakomybę turi prisiimti ieškovas. Atsakovas taip pat nurodo, kad teismas nepagrįstai priteisė ieškovui iš atsakovo 700 Lt teisinės pagalbos išlaidų, nes byloje nėra duomenų, kad teisinę pagalbą ieškovui teikė advokatas ar advokato padėjėjas (t. II, b.l. 79-82).

6Atsiliepimu ieškovas UAB „Media Inovacijos“ teismo prašo atsakovo UAB „Barduva“ apeliacinį skundą atmesti ir Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014-10-13 sprendimą palikti nepakeistą, taip pat priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas nesutinka su atsakovo teiginiu, kad teismas netyrė ir nesiaiškino, kokie darbai pagal ginčo šalių sudarytą sutartį atlikti, todėl negalima konstatuoti, kad jie atlikti. Iš teismo sprendimo matyti, kad teismas išsamiai ištyrė ir įvertino byloje pateiktus rašytinius įrodymus (sutartį, perdavimo-priėmimo aktus, šalių susirašinėjimą elektroniniu paštu), šalių atstovų paaiškinimus bei kitus įrodymus, kurie patvirtina ieškovo atliktus darbus pagal sutartį atsakovo naudai. Ieškovas darbus atliko, su atliktų darbų rezultatu atsakovas buvo supažindintas, o darbų rezultatas, t. y. internetinė pasiūlymų teikimo sistema, yra patalpinta viešai prieinamame serveryje internetiniu adresu. Atsakovo teiginys, jog vienintelis šaltinis apie atliktus darbus buvo ir yra ieškovo darbuotojo Luko kompiuteris, kuriame buvo atliekami darbai, yra visiškai nepagrįstas. Darbų atlikimą pagrindžia ieškovo į bylą pateiktas šalių elektroninis susirašinėjimas, iš kurio matyti darbų atlikimo eiga, CD laikmena su įrašyta internetine pasiūlymų teikimo sistemos kopija, įrašytu internetinio serverio adresu, kuriuo patalpinta pasiūlymų teikimo sistema. Ieškovas taip pat pateikė internetinės pasiūlymų teikimo sistemos vidinių langų vaizdus popieriniame variante. Taip pat palyginimui su jo atlikto darbo rezultatu ieškovas pateikė 2013-03-12 elektroniniu laišku atsakovo jam atsiųstas kainų skaičiavimo lenteles, kurios turėjo būti įtrauktos pasiūlymų teikimo sistemoje, t. y. atsakovas buvo nurodęs, kaip jos turėtų atrodyti ieškovo atliktame darbe atsakovo įsivaizdavimu. 2013-04-19 atsakovas, atsakydamas į ieškovo elektroninį laišką, patvirtino tą aplinkybę, kad didžioji dalis darbų ieškovo jau atlikta. Ieškovas nurodė tikslų internetinį adresą, kuriuo buvo patalpinta sukurta internetinė pasiūlymų teikimo sistema, jokių slaptažodžių norint ją pasižiūrėti nereikia. Atsakovo atstovai pripažino aplinkybę, kad atsakovas visgi matė ieškovo atliktų darbų rezultatą bei juo vadovavosi teikdamas pastabas ieškovui dėl darbų trūkumų, be to, ieškovas, atsižvelgdamas į atsakovo reiškiamas pastabas dėl darbų trūkumų, pakoreguodavo atliktus darbus pagal atsakovo pageidavimus, ieškovo atliktos darbų korekcijos atsakovui buvo prieinamos tuo pačiu internetiniu adresu. Atsakovas nesinaudojo savo procesinėmis teisėmis kviesti liudyti ieškovo darbuotoją Luką ar prašyti išreikalauti atitinkamus įrodymus, jei manė, kad jie yra svarbūs teisingam bylos išnagrinėjimui, nors tai nebuvo būtina šioje byloje. Byloje nėra įrodymų apie tai, kokie konkrečiai ieškovo atliktų darbų trūkumai atsakovo buvo nustatyti. Atsakovo apeliaciniame skunde minimas 2013-04-24 atsakovo darbuotojos elektroninis laiškas ieškovo darbuotojui Lukui, kuriame konkrečiai suformuluoti trūkumai, kuriuos ieškovo buvo prašoma ištaisyti arba į juos atsižvelgti, byloje nebuvo pateiktas, ieškovas tokio įrodymo nėra gavęs ir su juo susipažinęs. Atsakovas nei savo procesiniuose dokumentuose, nei teismo posėdžių metu nenurodė jokių tikslių ieškovo atliktų darbų trūkumų, nepateikė jokių įrodymų, pagrindžiančių, jog ieškovas darbų neatliko ar atliko juos su trūkumais. Ieškovas taip pat nesutiko su atsakovu teiginiu, kad ginčo šalių sudaryta sutartis yra nekonkreti, nes ji turi visus esminius sandorio elementus, ši sutartis nėra vartojimo sutartis ar sudaryta prisijungimo būdu, abi ginčo šalys turėjo vienodas galimybes nustatyti sutarties turinį. Ieškovas taip pat nurodo, kad teismas pagrįstai priteisė jam iš atsakovo 700 Lt teisinės pagalbos išlaidų, kadangi tai yra būtinos ir pagrįstos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų rengimu (t. II, b.l. 86-99).

7Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.

8Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis CPK 320 straipsnyje įtvirtintų bylos nagrinėjimo ribų, patikrinti pirmosios instancijos teismo procesinį sprendimą tiek jo teisėtumo, tiek jo pagrįstumo aspektu. Neatsižvelgdamas į apeliacinio skundo ribas, apeliacinės instancijos teismas taip pat patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų byloje nenustatyta.

9Bylos medžiaga patvirtina, kad 2013-03-19 tarp ieškovo UAB „Media Inovacijos“ ir atsakovo UAB „Barduva“ buvo sudaryta sutartis Nr. MED 20130319, kuria ieškovas įsipareigojo atsakovui atlikti pasiūlymų teikimo sistemos projektavimo darbus (I etapas) iki 2013-04-08, o atsakovas, savo ruožtu, įsipareigojo už atliktus darbus sumokėti ieškovui 2.420 Lt (t. I, b.l. 6). 2013-03-21 atsakovas sumokėjo ieškovui 726 Lt avansą (t. I, b.l. 7) ir liko skolingas likusią 1.694 Lt sumą (t. I, b.l. 14). Ieškovas pateikė atsakovui 2013-04-17 ir 2013-05-13 darbų perdavimo-priėmimo aktus, kuriuos atsakovas atsisakė pasirašyti (t. I, b.l. 8-13). Ieškovas taip pat pateikė atsakovui 2013-06-04 pranešimą ir 2013-06-20 raginimą (t. I, b.l. 15-16), kuriais buvo prašoma atsakovo pilnai atsiskaityti pagal sutartį, tačiau atsakovas neatsiskaitė.

10Nagrinėjamoje byloje tarp šalių kilo ginčas, ar ieškovas pagal sutartį kokybiškai atliko atsakovui visus pasiūlymų teikimo sistemos projektavimo darbus bei, atitinkamai, ar atsakovas turi pareigą pilnai atsiskaityti su ieškovu už šiuos darbus. Pirmosios instancijos teismas skundžiamu sprendimu konstatavo, kad atsakovas tokią pareigą turi, kadangi byloje įrodyta, jog visus sutartimi sulygtus darbus ieškovas atliko, tuo tarpu atsakovas neįrodė šių darbų trūkumų. Teisėjų kolegija su tokia teismo išvada sutinka.

11Lietuvos Aukščiausiasis Teismas savo praktikoje ne kartą yra pabrėžęs, kad teismas išvadą dėl konkrečios faktinės aplinkybės egzistavimo daro pagal vidinį savo įsitikinimą, grindžiamą visapusišku ir objektyviu visų reikšmingų bylos aplinkybių išnagrinėjimu (CPK 185 straipsnio 1 dalis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-10-06 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-381/2009, 2010-04-08 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-155/2010, 2011-08-08 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-340/2011, kt.). Dėl to teismas privalo tirti kiekvieną byloje priimtą įrodymą ir išklausyti dalyvaujančių byloje asmenų argumentus apie to įrodymo sąsajumą, leistinumą, patikimumą ir įrodomąją reikšmę. Įvertindamas įrodymus, teismas turi įsitikinti, ar pakanka šių įrodymų reikšmingoms bylos aplinkybėms nustatyti, ar įrodymai turi ryšį su įrodinėjimo dalyku, ar jie leistini ir patikimi. Taip pat teismas turi įvertinti ne tik kiekvieno įrodymo įrodomąją reikšmę, bet ir įrodymų visetą, ir tik iš įrodymų visumos daryti išvadas apie tam tikrų įrodinėjimo dalyku konkrečioje byloje esančių faktų buvimą ar nebuvimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008-08-14 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-390/2008, 2009-07-31 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-335/2009, 2010-12-07 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-500/2010, kt.). Be to, vertindamas konkrečioje byloje surinktus įrodymus, teismas privalo vadovautis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijais bei atsižvelgti į nagrinėjamos bylos ypatumus. Teismo išvados dėl įrodinėjimo dalyko įrodytumo turi būti logiškai pagrįstos bylos duomenimis bei nešališkos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012-04-19 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-176/2012).

12Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs byloje esančius įrodymus – ieškovo sukurtos atsakovo internetinės pasiūlymų teikimo sistemos vidinių langų atvaizdus popieriniame variante (t. I, b.l. 97-106, t. II, b.l. 2-3, 18-45), CD laikmenas su įrašytomis ieškovo sukurtomis atsakovo internetinės pasiūlymų teikimo sistemos kopijomis (t. I, b.l. 107, t. II, b.l. 54), internetinio serverio adresą http://tzhs6t.axshare.com/, kuriuo patalpinta ieškovo sukurta atsakovo pasiūlymų teikimo sistema, 2013-03-12 – 2014-04-19 laikotarpiu tarp ginčo šalių vykusį elektroninį susirašinėjimą, iš kurio matyti, kad atsakovas pripažino, nors ir ne visa apimtimi, jog ieškovas atliko sutartyje numatytus darbus (t. I, b.l. 8-10, 146), konstatuoja, kad byloje yra pakankamai patikimų ir objektyvių įrodymų, kurie patvirtina, jog ieškovas atliko atsakovui visus internetinės pasiūlymų teikimo sistemos projektavimo darbus, kuriuos buvo įsipareigojęs atlikti 2013-03-19 sutartimi. Apeliacinės instancijos teismas patikrino tiek byloje esančias CD laikmenas, tiek internetinio serverio adresą http://tzhs6t.axshare.com/, iš kurių matyti ieškovo darbas projektuojant atsakovo internetinę pasiūlymų teikimo sistemą. Aplinkybė, kad prie nurodyto internetinio serverio galima prisijungti naudojant prisijungimo duomenis, neturi teisinės reikšmės, nes tokius duomenis atsakovas gali arba jau yra gavęs iš ieškovo.

13Apeliacinės instancijos teismas atkreipia dėmesį į tai, kad atsakovas tiek ikiteisminėje ginčo sprendimo stadijoje, tiek ir bylą nagrinėjant teisme nenurodė jokių ieškovo atliktų atsakovo internetinės pasiūlymų teikimo sistemos projektavimo darbų trūkumų, o rėmėsi tik deklaratyviais teiginiais, jog darbai atlikti ne iki galo ar nepateisina atsakovo lūkesčių (t. I, b.l. 9, 148, 162). Byloje nėra atsakovo apeliaciniame skunde minimo 2013-04-24 atsakovo darbuotojos elektroninio laiško, rašyto ieškovo darbuotojui, kuriame neva buvo suformuluoti ieškovo atliktų darbų trūkumai, kuriuos ieškovo buvo prašoma ištaisyti arba į juos atsižvelgti. Nors į tai atkreipė dėmesį ir ieškovas savo atsiliepime į atsakovo apeliacinį skundą, tačiau iki šiol nurodytas įrodymas į bylą nebuvo pateiktas.Teismas negali remdamasis tik nekonkrečiais žodiniais atsakovo paaiškinimais, pripažinti, kad ieškovas neatliko ar atliko netinkamai atsakovo internetinės pasiūlymų teikimo sistemos projektavimo darbus, juolab, kad byloje esantys aukščiau aptarti įrodymai leidžia daryti priešingą išvadą.

14Atsižvelgiant į tai, apeliacinės instancijos teismas visiškai sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad ieškovas turi teisę reikalauti iš atsakovo sumokėti likusią 1.694 Lt kainos dalį už atliktus atsakovo internetinės pasiūlymų teikimo sistemos projektavimo darbus pagal ginčo šalių sudarytą sutartį. Taigi, šioje dalyje teismas tinkamai nustatė faktines bylos aplinkybes, teisingai aiškino ir taikė materialinės ir procesinės teisės normas, priėmė teisėtą bei pagrįstą sprendimą, kurį atsakovo apeliacinio skundo motyvais keisti arba naikinti nėra pagrindo.

15Apeliacinės instancijos teismas taip pat nenustatė, kad teisingam bylos išnagrinėjimui pirmosios instancijos teismas būtų turėjęs apklausti atsakovo minimą ieškovo darbuotoją Luką ar išreikalauti kokius nors papildomus įrodymus, tuo labiau, kad atsakovas tokio prašymo teismui nepareiškė. To atsakovas nepadarė ir teikdamas apeliacinį skundą.

16Nepaisant to, apeliacinės instancijos teismas sutinka su atsakovo apeliacinio skundo argumentu, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai priteisė ieškovui iš atsakovo 700 Lt teisinės pagalbos išlaidų, kadangi teisinę pagalbą ieškovui šioje byloje teikė ne advokatas ar advokato padėjėjas, o individualią veiklą vykdantis asmuo (t. I, b.l. 4-5, 46-47, 95-96). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas savo praktikoje yra išaiškinęs, kad CPK 88 straipsnio 1 dalies 6 punktas išlaidas advokato ar advokato padėjėjo pagalbai apmokėti priskiria prie išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu, o CPK 98 straipsnio 1 dalis nustato, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato ar advokato padėjėjo, dalyvavusių nagrinėjant bylą, pagalbą, taip pat už pagalbą rengiant procesinius dokumentus ir teikiant konsultacijas. Tai reiškia, kad įstatymas nustato civilinio proceso dalyviui, kurio naudai priimtas sprendimas, teisę reikalauti iš kitos (pralaimėjusios) šalies savo patirtų teisinės pagalbos civiliniame procese išlaidų atlyginimo tik tuo atveju, kai šios išlaidos susijusios su advokato arba advokato padėjėjo pagalba. Kitokios fizinio asmens patirtos teisinės pagalbos išlaidos, tame tarpe ir išlaidos teisines paslaugas teikiantiems asmenims, kurie nėra advokatai ar advokato padėjėjai, civiliniame procese negali būti priteistos. Šios išlaidos negali būti priteistos ir pagal CKP 88 straipsnio 1 dalies 9 punktą kaip kitos būtinos ir pagrįstos su bylos nagrinėjimu susijusios išlaidos, nes teisinės pagalbos išlaidos yra tiesiogiai aptartos CPK 88 straipsnio 1 dalies 6 punkte (išlaidos advokato ar advokato padėjėjo pagalbai apmokėti) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015-04-15 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-212-219/2015).

17Remiantis tuo, ginčijamas sprendimas tikslintinas, pašalinant iš jo dalį, kuria iš atsakovo UAB „Barduva“ ieškovui UAB „Media Inovacijos“ priteista 700 Lt teisinės pagalbos išlaidų. Taip pat ieškovui iš atsakovo nepriteistinos individualią veiklą vykdančio asmens suteiktos teisinės pagalbos apmokėjimo išlaidos patirtos apeliacinės instancijos teisme. Kitoje dalyje pirmosios instancijos teismo sprendimas paliekamas nepakeistas, kadangi yra teisėtas ir pagrįstas.

18Teismo neaptarti ginčo šalių nurodyti argumentai neturi įtakos priimto pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui, todėl dėl jų plačiau nepasisakoma.

19Vadovaudamasis CPK 326–331 straipsniais, apeliacinės instancijos teismas

Nutarė

20Apeliacinį skundą tenkinti iš dalies.

21Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014-10-13 sprendimą iš esmės palikti nepakeistą.

22Sprendimą patikslinti pašalinant iš jo dalį, kuria iš atsakovo UAB „Barduva“ ieškovui UAB „Media Inovacijos“ priteista 700 Lt teisinės pagalbos išlaidų.

1. Vilniaus apygardos teismo teisėjas Virginijus Kairevičius, apeliacine... 2. Ieškovas UAB „Media Inovacijos“ pareikštu ieškiniu teismo prašė... 3. Atsakovas UAB „Barduva“ atsiliepimu su ieškiniu nesutiko. Nurodė, kad... 4. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014-10-13 sprendimu ieškinį tenkino.... 5. Apeliaciniu skundu atsakovas UAB „Barduva“ teismo prašo Vilniaus miesto... 6. Atsiliepimu ieškovas UAB „Media Inovacijos“ teismo prašo atsakovo UAB... 7. Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.... 8. Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis CPK 320 straipsnyje įtvirtintų bylos... 9. Bylos medžiaga patvirtina, kad 2013-03-19 tarp ieškovo UAB „Media... 10. Nagrinėjamoje byloje tarp šalių kilo ginčas, ar ieškovas pagal sutartį... 11. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas savo praktikoje ne kartą yra pabrėžęs,... 12. Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs byloje esančius įrodymus –... 13. Apeliacinės instancijos teismas atkreipia dėmesį į tai, kad atsakovas tiek... 14. Atsižvelgiant į tai, apeliacinės instancijos teismas visiškai sutinka su... 15. Apeliacinės instancijos teismas taip pat nenustatė, kad teisingam bylos... 16. Nepaisant to, apeliacinės instancijos teismas sutinka su atsakovo apeliacinio... 17. Remiantis tuo, ginčijamas sprendimas tikslintinas, pašalinant iš jo dalį,... 18. Teismo neaptarti ginčo šalių nurodyti argumentai neturi įtakos priimto... 19. Vadovaudamasis CPK 326–331 straipsniais, apeliacinės instancijos teismas... 20. Apeliacinį skundą tenkinti iš dalies.... 21. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014-10-13 sprendimą iš esmės palikti... 22. Sprendimą patikslinti pašalinant iš jo dalį, kuria iš atsakovo UAB...