Byla 1-56-971/2017
Dėl šio pažeidimo negalima iš dalies nustatyti UAB „Saulida“ turto, įsipareigojimų dydžio ir struktūros už 2011 metus

1Telšių rajono apylinkės teismo teisėja Kristina Sušinskaitė, sekretoriaujant Astai Lėgaudienei, Viktorijai Stanienei, Odetai Krasauskienei, dalyvaujant prokurorui Viktorui Roščenkovui, civilinio ieškovo BUAB „Saulida“, atstovaujamos bankroto administratoriaus UAB „Atveika“, atstovei D.V., civilinio ieškovo AB „Energijos skirstymo operatorius“ atstovei Ž. K., civilinio ieškovo UAB „GRIFS AG“ atstovui Martynui Armaliui, kaltinamajam K. V., jo gynėjui advokatui Mariui Kuzminovui,

2viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje K. V., a. k. ( - ) gim. ( - ), Lietuvos Respublikos pilietis, lietuvis, aukštojo išsilavinimo, vedęs, dirbantis ( - ), gyv. ( - ), neteistas, kaltinamas padaręs nusikalstamas veikas, numatytas Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 222 str. 1 d., 208 str. 1 d.

3Teismas

Nustatė

4kaltinamasis K. V. kaltinamas tuo, kad, būdamas UAB „Saulida“, kodas 166809690, registruotos Spurganų k., Mažeikių r., direktoriumi ir pagal Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo 2001-11-16 Nr. IX-574 21 str. 1 d. atsakingas už apskaitos organizavimą 2011-11-06 apgaulingai tvarkė UAB „Saulida“ buhalterinę apskaitą, nes joje užfiksavo 2011-11-06 sąskaitą faktūrą Nr. SN LT/11/03, išrašytą UAB „SNP“, už tariamai UAB „SNP“ atliktus remonto darbus 36218,93 Lt (10489,72 Eur) sumai, taip pažeidė Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo 2001-11-06 Nr. IX-574 6 str. 2 d. reikalavimą, kad į apskaitą privaloma įtraukti visas ūkines operacijas ir ūkinius įvykius, susijusius su turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio arba struktūros pasikeitimu ir dėl šio pažeidimo negalima iš dalies nustatyti UAB „Saulida“ turto, įsipareigojimų dydžio ir struktūros už 2011 metus.

5Be to, K. V. kaltinamas tuo, kad, būdamas UAB „Saulida“, kodas 166809690, registruotos Spurganų k., Mažeikių r., direktoriumi ir pagal Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 2000-07-13 Nr. VIII-1835 37 str. 12 d. 1 p. atsakingas už bendrovės veiklos organizavimą bei jos tikslų įgyvendinimą, dėl sunkios ekonominės padėties ir nemokumo nuo 2013-12-31, akivaizdžiai gresiant bankrotui, neturėdamas galimybės patenkinti visų kreditorių reikalavimų, nes UAB „Saulida“ veiklos efektas nepadengė jos sąnaudų, įsipareigojimai viršijo pusę jos turto vertės, bet nuo 2013-05-05 iki 2014-06-05 patenkino tik keleto kreditorių reikalavimus, tai yra:

672679,62 Lt (21049,47 Eur) įplaukų, gautų klientams atsiskaitant bankinėmis kortelėmis, nuo 2013-05-05 nukreipė į UAB „Eko Holdingas“ sąskaitą, aplenkiant UAB „Saulida“ sąskaitas,

7nuo 2013-10-12 iki 2013-12-27 sau iš kasos išsimokėjo kaip grąžintą 110000,00 Lt (31858,20 Eur) įnašą,

8pardavė:

9UAB „Eko Holdingas“ pagal PVM sąskaitas faktūras 2013-11-27 serija AA Nr.0002945A inventorių 75 vnt. už 14392,95 Lt (4168,48 Eur), 2013-12-29 serija AA Nr.0002947 inventorių 69 vnt. už 35291,67 Lt (10221,17 Eur), 2014-01-31 Nr.AA0002954 inventorių 175 vnt. už 12680,80 Lt (3672,61 Eur),

10UAB „J Investicijos“ pagal PVM sąskaitą - faktūrą 2013-12-16 Nr.AA0002953 pastatą-kavinę-barą, unikalus Nr. 4400-0628-7541, pastatą-katilinę, unikalus Nr. 4400-0737-7835, esančius Sedos g. 3, Tirkšlių mst., Mažeikių r., už 1100000,00 Lt (318582,02 Eur),

11ir dėl to padarė turtinės žalos likusiems kreditoriams: Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai, valstybės įmonei Turto bankui, I eilės kreditoriams (11 asmenų), UAB „Investicijų ir verslo garantas“, UAB „Tauga“, UAB „Ekovalis“, Telšių regiono atliekų tvarkymo centrui, AB „Lesto“, AB SEB bankui, UAB „Revijoma“, UAB „BHD“, UAB „Mineraliniai vandenys“, UAB „Mažeikių vandenys“, asociacijai LATGA, UAB „Grifs AG“, BUAB „Vižera“, UAB „UCS Baltic“, antstolei E. M., UAB „SNP“, UAB „Initium verum“, UAB „SNP energija“, UAB „Skirpstas“, UAB „Nailtex“, UAB „Eko holdingas“, iš viso už 1345045,04 Lt (389551,97 Eur).

12Kaltinamasis K. V. kaltu padaręs jam inkriminuojamas nusikalstamas veikas neprisipažino ir parodė, kad UAB „Saulida“ buhalterija buvo vedama pagal visus buhalterinių įstatymų reikalavimus. Dėl 2011-11-06 sąskaitos faktūros nieko konkrečiai paaiškinti negali. Ikiteisminio tyrimo metu jam buvo pateikta tik pati sąskaita, tačiau kaip ji buvo apskaityta ar neapskaityta įmonės buhalteriniuose dokumentuose niekas jam negalėjo paaiškinti. Keletą kartų prašė prokuroro pateikti UAB „Saulida“ ir UAB „SNP“ buhalterinių dokumentų „iššifravimą“ (sąskaitos apskaitymą buhalterijoje), tačiau prokuroras atsakė, kad tokių duomenų nėra. UAB „SNP“ kreditorinis reikalavimas sutapo su UAB „Saulida“ likučiu, taigi tiek kreditoriaus, tiek debitoriaus pusėje likutis yra tas pats. Kaip matyti iš specialistės išvados, buvo išrašytos dvi sąskaitos tuo pačiu numeriu, tą patį mėnesį, antroji sąskaita išrašyta mažesnei sumai ir yra su darbų atlikimo aktu. Sąskaita du kartus negalėjo būti panaudota, todėl galimas atvejis, kad sąskaita buvo išrašyta, o po to pakeista (perrašyta) į kitą sąskaitą jau su darbų atlikimo aktu. O pirmoji sąskaita, tai galėjo būti kaip klaida. Klausė tyrėjos, kur rado šitą sąskaitą, kokioje byloje, bet niekas negalėjo paaiškinti, todėl sunku pasakyti, iš kokio segtuvo buvo sąskaita atrasta. Gal kokia klaida įvyko, gal ten neturėjo būti, o įsidėjo per klaidą. Tiksliai negali paaiškinti, iš kur ta sąskaita atsirado ir ar darbai buvo atliekami pagal šitą sąskaitą. Nemano, kad čia yra kokia nusikalstama veika, tai galėjo būti buhalterinės apskaitos, išrašytų sąskaitų nesusipratimas. Dėl antrojo kaltinimo (žalos padarymo kitiems kreditoriams) parodė, kad kai kurie kaltinimai yra nesusiję su jo vaidmeniu. Kreditoriui AB SEB bankui įkeistas pastatas buvo pardavinėjimas per antstolės Miliauskienės kontorą, įvertintas ekspertų įmonės „Registrų centras“. Pardavus pastatą, lėšas gavo kreditorius. Jis negalėjo spręsti, nei kur tuos pinigus pervesti, nei kaip parduoti. Baldai ir inventorius buvo parduoti rinkos kainomis, todėl, kad dauguma jų buvo moduliniai, montuojami į sienas arba surenkami, be to, ne nauji. Tai buvo specifinis turtas, skirtas viešbučiui, restoranui. Visi kiti kreditoriai taip pat žinojo, kad yra pardavinėjimas turtas. Galėjo būti, kad kai kuriuos baldus galbūt būtų reikėję išmesti, jeigu UAB „Eko Holdingas“ nebūtų jų nupirkęs. Dėl atsiskaitymų per UAB „Eko Holdingas“ sąskaitą parodė, kad abi įmonės UAB „Eko Holdingas“ ir UAB „Saulida“ buvo tose pačiose patalpose. Kreditorius AB SEB bankas nutraukė kredito sutartį ir nutraukė visą bendradarbiavimą su UAB „Saulida“, taip pat ir aptarnavimo atsiskaitant banko kortelėmis srityje, dėl ko klientai su įmone (UAB „Saulida“) nebegalėjo atsiskaityti banko kortelėmis. Klientams paprašius atsiskaityti kortele, buvo atsiskaitoma (sumokama) į UAB „Eko Holdingas“ sąskaitą ir iš karto po dienos, kai „įkrenta“ pinigai į sąskaitą, pinigai buvo grąžinami UAB „Saulida“, buvo daromos išklotinės, viskas sutapo. Tai truko nuo 2013-05-05 apie 3-4 mėnesius. 2013 m. UAB „Saulida“ finansinė situacija buvo sunkoka, tačiau kol AB SEB bankas nenutraukė kredito sutarties, atsiskaitymai vyko normaliai, didžioji dalis lėšų buvo nukreipiama AB SEB bankui, tačiau lėšų nepakako, vis vėluodavo ir kaupėsi skola, o su visais kitais kreditoriais beveik buvo atsiskaitoma. Dėl jam išmokėtų 110000 Lt parodė, kad jis, kaip įmonės savininkas ir direktorius, vykdė pirkimus, atsiskaitydavo už paslaugas kaip atskaitingas asmuo. Per tą laikotarpį, kai jam buvo išmokėta minėta suma, jis į įmonę įnešė 209000 Lt (mokėjo kreditoriams, pervedė į sąskaitą, įnešė grynais). Per 2013 m. jam kaip atskaitingam asmeniui buvo išmokėta iš viso 200465 Lt (tame skaičiuje ir tie 110000 Lt), o jis iš savo lėšų išleido 209474,54 Lt, t. y. 9000 Lt daugiau įnešė į įmonę per tą laikotarpį. Viskas buvo pagrindžiama dokumentais. Mano, kad jokios nusikalstamos veikos nepadarė, o net gerino situaciją, kad tik galėtų toliau įmonė vykdyti veiklą ir mokėti visiems likusiems kreditoriams. Pagal galimybes buvo mokama visiems kreditoriams (išsamūs parodymai protokole, 9 t., b.l. 147-149).

13Civilinio ieškovo BUAB „Saulida“ atstovė D. V, apklausta kaip liudytoja, parodė, kad tarp bankroto administratoriui perduotų UAB „Saulida“ dokumentų nerado atliktų remonto darbų perdavimo-priėmimo akto pagal UAB „SNP“ 2011-11-06 išrašytą PVM sąskaitą faktūrą 10489,72 Eur sumai. Iš perduotų dokumentų nesimato, kad šie darbai buvo atlikti, todėl šią sumą įtraukė į pareikštą civilinį ieškinį. Pagal 2013-12-29 PVM sąskaitą-faktūrą Nr. AA0002947 UAB „Saulida“ pardavė susijusiai įmonei UAB „Eko Holdingas“ turto už 29166 Lt, nors to turto likutinė vertė 121479 Lt, dėl ko bendrovei padaryta 92313 Lt žala. 2013-12-16 UAB „J Investicijos“ buvo parduotas pastatas-kavinė-baras, kurio likutinė vertė 4268257,31 Lt, o pardavė už 1100000 Lt. Skirtumas 3168257,31 Lt (917590,74 Eur). Tikrino, ar prieš pardavimą pastatas buvo įkainotas ar buvo kokie užklausimai dėl pastato vertės. Tas nebuvo padaryta, todėl mano, jog pastatai buvo parduoti per pigiai. Dar UAB „Eko Holdingas“ buvo parduota ilgalaikio turto, kurio likutinė vertė 24635,47 Lt, o pardavė 11895 Lt, skirtumas 12740,47 Lt (3689,89 Eur). Tam pačiam UAB „Eko Holdingas“ buvo parduota 171 vnt. ilgalaikio turto, kurio likutinė vertė 18444 Lt, už 10480,80 Lt, skirtumas 2305,26 Eur. Iš viso nuostolingai buvo parduota turto už 950322,78 Eur. Atskaitingiems asmenims K. V. ir D. C. buvo išmokėta 24288,98 Eur, tačiau dokumentų (avanso apyskaitų), pateisinančių šią išmokėtą sumą, bankroto administratoriui perduota nebuvo. Iš viso bendrovei buvo padaryta 985160,80 Eur žala, kurią ir prašo priteisti iš K. V. (išsamūs parodymai protokole, 9 t., b.l. 93-95).

14Liudytoja V. P. parodė, kad Šiaulių apygardos teismas UAB „Saulida“ iškėlė bankroto bylą, bankroto administratoriumi paskirta UAB „Atveika“. Susipažinus su UAB „Saulida“ bankroto administratoriui perduotais buhalteriniais dokumentais, buvo nustatyta daug trūkumų, įžvelgė, kad galimai yra padarytos nusikalstamos veikos, todėl kreipėsi su pareiškimu dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo. Nustatė, kad įmonės lėšos buvo pervedamos į fizinio asmens sąskaitą be jokios paaiškinamos priežasties, kitos įmonės, kurios susietos su K. V., moka UAB „Saulida“, bet neaišku, už ką. UAB „Eko Holdingas“ buvo parduotas visas materialus turtas. UAB „Eko Holdingas“ pervedinėjo pinigus į įmonę „Saulida“. Negali pasakyti, kokios ten sumos buvo. Patvirtino, kad UAB „Saulida“ nekilnojamą turtą, kuris buvo įkeistas AB SEB bankui, pardavinėjo antstoliai. Visas kitas turtas, išskyrus nekilnojamąjį, buvo parduotas UAB „Eko Holdingas“, nepateikus jokių vertinimo ataskaitų. Turtas nebuvo įkeistas, vadovas turėjo stengtis turtą parduoti brangiau, nes kreditorių eilė didelė, o to padaryta nebuvo. Kilnojamasis turtas buvo parduotas už mažesnę negu likutinę balansinę vertę. Dėl tariamai atliktų remonto darbų parodė, kad kreipėsi į K. V., kad pateiktų remonto darbų atlikimo aktą, sąmatą ar kokį kitą priedą prie išrašytos sąskaitos faktūros, tačiau nieko nepateikė (išsamūs parodymai protokole, 9 t., b.l. 119-122).

15Specialistė N. S. parodė, kad tvirtina 2015-10-29 surašytą specialisto išvadą dėl BUAB „Saulida“ ūkinės finansinės veiklos tyrimo su visais paaiškinimais. Tyrimo metu buvo nustatyta, kad UAB „Saulida“ apskaitoje yra užfiksuotos 9 sąskaitos-faktūros, išrašytos UAB „SNP“ laikotarpiu nuo 2011-04-22 iki 2013-08-19. Atlikus kryžminį patikrinimą nustatyta, kad UAB „SNP“ pateikė UAB „Saulida“ 8 PVM sąskaitas-faktūras. Nustatyta, kad bendrovės „Saulida“ apskaitoje užfiksuota UAB „SNP“ bendrovei „Saulida“ 2011-11-06 išrašyta PVM sąskaita-faktūra 36218,93 Lt sumai už remonto darbus, kuri neužfiksuota bendrovės „SNP“ apskaitoje. Tyrimui nepateikus darbų perdavimo-priėmimo akto įsigytiems remonto darbams už 36218,93 Lt, tyrimo metu negalima nustatyti, ar bendrovės „SNP“ 2011-11-06 išrašytoje sąskaitoje- faktūroje Nr. SN LT/11/03 nurodyti darbai buvo atlikti. Jeigu remonto darbai, užfiksuoti šioje sąskaitoje, nebuvo atlikti, tai į tiriamosios bendrovės 2011 m. buhalterinę apskaitą įrašyta neįvykusi ūkinė operacija už 36218,93 Lt, kuriai pagrįsti pateikta sąskaita-faktūra Nr. SN LT/11/03, kurioje nurodyti tikrovės neatitinkantys duomenys apie ūkinės operacijos turinį. Šioje tyrimo dalyje davė sąlyginę išvadą. Tyrimo metu taip pat buvo nustatyta, kad UAB „Saulida“ dalį įplaukų gaudavo klientams atsiskaitant su bankinėmis kortelėmis. Šios įplaukos nuo 2013-05-05 buvo nukreiptos į bendrovės „Eko Holdingas“ sąskaitas, taip įtariant mokesčių slėpimą. Kasos aparatai buvo įregistruoti ne bendrovės „Saulida“ vardu, o UAB „Eko Holdingas“. UAB „Eko Holdingas“ įplaukas grąžindavo UAB „Saulida“. Toks atsiskaitymo būdas pažeidė kreditorių teises, kadangi buvo atsiskaitoma ne pagal pirmumą. UAB „Saulida“ skirstė tas lėšas savo nuožiūra. Trūkstant lėšų ir išmokant direktoriui virš 100000 Lt, buvo pažeisti kreditorių interesai. Vertindama UAB „Saulida“ nemokumą rėmėsi tam tikrais koeficientais ir nustatė, kad visu tiriamu laikotarpiu bendrovė buvo nemoki. UAB „Saulida“, parduodama turtą UAB „Eko Holdingas“ pigiau negu jo likutinė vertė, patyrė nuostolių ir sumažino galimybes atlyginti kreditoriams skolas. Jau po specialisto išvados surašymo buvo gautas atsakymas iš AB SEB banko, kad UAB „Saulida“ neturėjo įtakos pastato pardavimo kainos nustatymui. Nežino, kas tą pastatą pardavinėjo ir nieko negali apie tai paaiškinti (išsamūs parodymai protokole, 9 t., b.l. 95-99).

16Iš BUAB „Saulida“ bankroto administratoriaus UAB „Atveika“ 2014-12-18 pareiškimo matyti, jog bankroto administratorius kreipėsi į Šiaulių apygardos prokuratūrą prašydamas pradėti ikiteisminį tyrimą K. V. atžvilgiu dėl galimai padarytų nusikalstamų veikų – turto pasisavinimo, turto iššvaistymo, aplaidaus apskaitos tvarkymo pagal LR BK 183 str. 1 d., 184 str. 1 d., 223 str. (1 t., b.l. 1-7, 73-183).

17Iš prokurorų rezoliucijų, tarnybinio pranešimo, pranešimo apie įtarimą matyti, kad Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie LR VRM Šiaulių apygardos valdyboje buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal LR BK 223 str. 1 d. ir 184 str. 1 d., nuo 2015-12-09 tęsiamas pagal BK 222 str. 1 d. ir 183 str. 1 d., o nuo 2015-12-14 ir pagal BK 208 str. 1 d. ir 2 d. bei 209 str. (1 t., b.l. 1, 9, 10, 11-12, 8 t., b.l. 32-35). 2016-05-16, 2016-06-14, 2016-10-18 prokuroro nutarimais ikiteisminis tyrimas pagal BK 183 str. 1 d., 209 str., 208 str. 2 d. K. V. atžvilgiu buvo nutrauktas, galutiniai įtarimai K. V. pareikšti pagal BK 222 str. 1 d. ir 208 str. 1 d. (1 t., b.l. 13-17, 20-21, 24-27, 8 t., b.l. 67-68).

18Iš 2014-03-21 Šiaulių apygardos teismo nutarties, kuri įsiteisėjo 2014-06-05, matyti, kad UAB „Saulida“ iškelta bankroto byla, bankrutuojančios įmonės administratoriumi paskirta UAB „Atveika“ (1 t., b.l. 73-74, 75-76).

19Iš Šiaulių apygardos teismo 2014-12-22, 2015-01-13, 2015-10-26 nutarčių matyti, kad buvo patvirtinti bankrutuojančios UAB „Saulida“ kreditoriai ir jų finansiniai reikalavimai: hipotekos kreditorius Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Mažeikių skyrius, I eilės kreditoriai (12 fizinių asmenų, tarp jų ir K. V.), II eilės kreditoriai VĮ Turto bankas, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Mažeikių skyrius, UAB „Investicijų ir verslo garantijos“, III eilės kreditoriai (19 juridinių asmenų, antstolė E. M. ir K. V.), bendra kreditorinių reikalavimų suma 1406938,66 Eur (2 t., b.l. 56-58, 59-61, 62-63).

20Iš 2015-10-29 specialisto išvados Nr. 5-4/86 matyti, jog buvo atliktas BUAB „Saulida“ ūkinės finansinės veiklos tyrimas už laikotarpį nuo 2011-01-01 iki 2014-06-05. Bendrovei tiriamuoju laikotarpiu vadovavo direktorius K. V., buhalterinę apskaitą tvarkė nuo 2011-01-01 iki 2011-10-30 vyr. finansininkė I. G., nuo 2012-02-01 iki tiriamojo laikotarpio pabaigos vyr. finansininkė R. D., nuo 2011-10-31 iki 2012-01-31 bendrovėje buhalterio pareigybės nebuvo ir bendrovė nesinaudojo apskaitos paslaugas teikiančios įmonės paslaugomis, todėl šiuo laikotarpiu už buhalterinę apskaitą atsako bendrovės vadovas. Tyrimo metu nustatyta, kad tarp UAB „Saulida“ pateiktų apskaitos dokumentų nerastas darbų perdavimo-priėmimo aktas remonto darbams, įsigytiems pagal bendrovės „SNP“ 2011-11-06 išrašytą sąskaitą faktūrą Nr. SN LT/11/03 už 36218,93 Lt (10489,72 Eur). Tyrimui nepateikus darbų perdavimo-priėmimo akto įsigytiems remonto darbams už 36218,93 Lt, tyrimo metu negalima nustatyti, ar bendrovės „SNP“ išrašytoje sąskaitoje faktūroje nurodyti darbai buvo atlikti. Jeigu remonto darbai, užfiksuoti bendrovės „SNP“ 2011-11-06 sąskaita faktūra Nr. SN LT/11/03 nebuvo atlikti, tai į tiriamosios bendrovės 2011 m. buhalterinę apskaitą įrašyta neįvykusi ūkinė operacija už 36218,93 Lt (10489,72 Eur), kuriai pagrįsti pateikta sąskaita faktūra Nr.SN LT/11/03, kurioje nurodyti tikrovės neatitinkantys duomenys apie ūkinės operacijos turinį. Dėl apskaitos dokumento - sąskaitos faktūros Nr. SN LT/11/03, išrašytos bendrovės „SNP" vardu, kuria buvo įforminta neįvykusi ūkinė operacija, panaudojimo UAB „Saulida" 2011 metų veiklos buhalterinėje apskaitoje nesilaikant Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo (2001-11-06 Nr.IX-574) 6 str. 2 d. nuostatų, jog į apskaitą privaloma įtraukti visas ūkines operacijas ir ūkinius įvykius, susijusius su turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio ir struktūros pasikeitimu, tyrimo metu negalima iš dalies nustatyti tiriamosios bendrovės turto, įsipareigojimų dydžio ir struktūros už 2011 veiklos metus. BUAB „Saulida" nuo 2013-11-27 iki 2014-01-31 pardavė bendrovėms „Eko Holdingas" ir „J Investicijos" pagal 4 PVM sąskaitas faktūras ilgalaikio turto – pastatus, baldus, buitinę techniką, iš viso už 1 151 542,47 Lt ir priskaičiavo PVM 10 823,75, iš viso 1 162 366,22 Lt. Palyginus ilgalaikio turto pardavimo kainą su šio turto likutine verte nustatyta, kad bendrovė „Saulida" pagal 2013 m. lapkričio 27 d., gruodžio 16 ir 29 d. ir 2014 m. sausio 31 d. išrašytas 4 PVM sąskaitas faktūras Nr. AA0002947, Nr. AA0002945A, Nr. AA0002953 ir Nr. AAA00002954 pardavė turtą iš viso už 3 281 274,53 Lt (4432817,00-1151542,47), t. y. 950 322,79 Eur, mažesne kaina nei jų likutinė vertė. Pardavusi turtą bendrovėms „Eko Holdingas" ir „J Investicijos" pigiau negu jo likutinė vertė bendrovė „Saulida" 2013 m. lapkričio, gruodžio ir 2014 m. sausio mėn. patyrė ilgalaikio turto perleidimo 3 281 274,53 Lt nuostolį ir šia suma sumažino galimybes kitiems bendrovės kreditoriams atgauti skolą. Bendrovės „Saulida“ nuo 2013-05-05 iki 2014-06-05 gautų 72 679,62 Lt, t.y. 23 049,47 Eur, įplaukų nukreipimas į bendrovės „Eko Holdingas“ sąskaitą – toks atsiskaitymo būdas aplenkiant bendrovės sąskaitas pažeidė BUAB „Saulida" kreditorių teises, nes neturinčiai pakankamai lėšų visoms turimoms skoloms sumokėti bendrovei sudarė galimybes atsiskaityti su kreditoriais ne pagal dokumento gavimo datą ar su kreditoriais, kurių apmokėjimo terminai nesuėję. UAB „Saulida" mokumas nustatytas pagal Lietuvos statistikos departamento skelbiamus santykinius rodiklius bendrovės finansinių ataskaitų pagrindu, taikant bendrovės finansinių rodiklių analizę. Tyrimui pateiktų UAB „Saulida“ balansų už 2011, 2012, 2013 m. ir laikotarpį nuo 2014 m. sausio 1 d. iki birželio 5 d. duomenimis nustatyta, kad UAB „Saulida“ 2011 m. pabaigai nebegalėjo atsiskaityti už savo trumpalaikius įsipareigojimus trumpalaikėmis mokėjimo priemonėmis ir rizikavo tapti nemokia, tiriamuoju laikotarpiu nebuvo pajėgi nedelsiant apmokėti įsiskolinimus, nes nedisponavo pakankamu kiekiu greitai likvidaus turto-piniginėmis lėšomis, per vienerius metus gautomis sumomis, nuo 2013-01-01 pradėjo didėti veiklos finansinė rizika bei bankroto grėsmė, tiriamuoju laikotarpiu negalėjo įvykdyti savo įsipareigojimų kreditoriams, 2013-12-31 bendrovės viso turto nebeužteko padengti bendrovės skoloms. UAB „Saulida" išanalizuotų rodiklių duomenimis bendrovė tiriamuoju laikotarpiu neturėjo finansinių galimybių atsiskaityti su kreditoriais, t.y. bendrovei „Saulida" neužteko turto deklaruotų mokesčių mokėjimui ir atsiskaitymui su kreditoriais (6 t., b.l. 10-28, 29-73).

21Iš 2011-11-06 sąskaitos faktūros Nr. SN LT/11/03 ir pirkimo operacijų žurnalo matyti, kad pardavėjas UAB „SNP“ išrašė sąskaitą pirkėjui UAB „Saulida“ 36218,93 Lt (10489,72 Eur) sumai už remonto darbus, kuri įtraukta į UAB „Saulida“ pirkimo operacijų žurnalą (6 t., b.l. 35, 39).

22Iš UAB „Eko Holdingas“ pateiktų banko sąskaitos išrašų, kasos pajamų orderių, specialisto išvados matyti, kad UAB „Saulida“ klientams atsiskaitant už restorano ir viešbučio paslaugas bankinėmis kortelėmis lėšos patekdavo į UAB „Eko Holdingas“ sąskaitą, o vėliau būdavo grąžinamos UAB „Saulida“ ar K. V. arba mokama už UAB „Saulida“ (4 t., b.l. 36, 38-42, 43-59, 63-74, specialisto išvados 12 lapas, 6 t., b.l. 21).

23Iš 2013-10-12, 2013-10-18, 2013-11-15, 2013-12-09, 2013-12-18, 2013-12-27 kasos išlaidų orderių matyti, kad K. V. išmokėta 100000 Lt kaip savininkui grąžintinas įnašas (1 t., b.l. 133-138). Iš 2015-10-29 specialisto išvados nustatyta, kad laikotarpiu nuo 2013-10-12 iki 2013-12-27 K. V. iš kasos kaip savininkui grąžintinas įnašas išmokėta 110000 Lt (specialisto išvados 12 lapas) (6 t., b.l. 21).

24Iš PVM sąskaitų faktūrų matyti, kad UAB „Saulida“ pardavė UAB „Eko Holdingas“ baldus, įrangą ir kitą inventorių pagal 2013-11-27 PVM sąskaitą faktūrą serija AA Nr. 0002945A 75 vnt. už 14392,95 Lt (4168,48 Eur), pagal 2013-12-29 PVM sąskaitą faktūrą serija AA Nr. 0002947 69 vnt. už 35291,67 Lt (10221,17 Eur), pagal 2014-01-31 PVM sąskaitą faktūrą Nr. AA0002954 175 vnt. už 12680,80 Lt (3672,61 Eur) (1 t., b.l. 95-97, 6 t., b.l. 65-67).

25Iš antstolės E. M. pateiktų dokumentų matyti, kad antstolei, vykdant vykdomąją bylą pagal Vilniaus miesto 15-ojo notarų biuro 2013-01-21 išduotą vykdomąjį įrašą Nr. DJ-464 dėl skolininko UAB „Saulida“ įkeisto turto pardavimo iš varžytinių išieškotojo AB SEB banko naudai ir kitas vykdomąsias bylas, buvo areštuotas skolininkui UAB „Saulida“ priklausantis turtas – turtinė teisė į žemės sklypo nuomą ir pastatai – kavinė-baras bei katilinė, esantys Sedos g. 3, Tirkšlių mstl., Mažeikių r. Turtas 2014-01-09 parduotas skolininko pasiūlytam pirkėjui UAB „J Investicijos“ už 1100000 Lt (4 t., b.l. 112-120). Dėl šio turto pardavimo UAB „Saulida“ 2013-12-16 išrašė UAB „J Investicijos“ PVM sąskaitą faktūrą Nr. AA0002953 1100000 Lt sumai (1 t., b.l. 163).

26Dėl kaltinimo pagal LR BK 222 str. 1 d.

27Pagal BK 222 str. 1 d. atsako tas, kas apgaulingai tvarkė teisės aktų reikalaujamą buhalterinę apskaitą arba paslėpė, sunaikino ar sugadino apskaitos dokumentus, jeigu dėl to nebuvo galima visiškai ar iš dalies nustatyti asmens veiklos, jo turto, nuosavo kapitalo ar įsipareigojimų dydžio ar struktūros. Buhalterinės apskaitos tvarkymas vertintinas kaip procesas, kurio metu atliekami įvairūs veiksmai siekiant registruoti, grupuoti ir apibendrinti ūkines operacijas ir įvykius, taip gaunant informaciją, reikalingą ekonominiams sprendimams priimti ir (arba) finansinei atskaitomybei sudaryti. Kartu apgaulingas teisės aktų reikalaujamos buhalterinės apskaitos tvarkymas – tai buhalterinės apskaitos tvarkymas sąmoningai pažeidžiant teisės aktų, reglamentuojančių buhalterinės apskaitos tvarkymą, reikalavimus (pvz., dvigubos buhalterinės apskaitos vedimas, dalies ar visų ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių nefiksavimas apskaitos dokumentuose ir pan.). BK 222 str. numatyto nusikaltimo sudėtis yra materiali, todėl baudžiamoji atsakomybė kyla tik tuo atveju, kai sukelia šiame BK straipsnyje numatytus padarinius – dėl tyčinių buhalterinės apskaitos pažeidimų negalima visiškai ar iš dalies nustatyti asmens veiklos, jo turto, nuosavo kapitalo ar įsipareigojimų dydžio ar struktūros. Įstatyme šie padariniai suformuluoti kaip alternatyvūs, todėl pakanka nustatyti bent vieną iš jų, kad asmuo būtų patrauktas baudžiamojon atsakomybėn. Apgaulingo buhalterinės apskaitos tvarkymo padariniai nustatomi kompetentingų įstaigų patikrinimo, revizijos aktais, audito ataskaita arba specialisto išvada, ekspertizės aktu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-233/2014).

28Kasacinės instancijos teismo jurisprudencijoje pabrėžta, kad teismai, nagrinėdami šios kategorijos bylas, neturi apsiriboti vien formaliu buhalteriniu vertinimu spręsdami BK 222 str. numatytų padarinių buvimo klausimą. Tokią išvadą teismas paprastai daro, kai nustatoma sistema veikų, neįtraukiant į apskaitą realiai įvykusių operacijų ar įtraukiant į apskaitą realiai neįvykusias operacijas, dėl to negalima nustatyti, kokios pinigų sumos nebuvo įtrauktos į apskaitą ar kokios pinigų sumos buvo nepagrįstai įtrauktos į apskaitą ir pan. Tokiais atvejais iš tikrųjų sunku įvertinti tikras įmonės pajamas bei išlaidas už tam tikrą laikotarpį, taigi nėra ir galimybės nustatyti tikrą asmens ar įmonės finansinę padėtį ar turtą (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-290-699/2016, 2K-26-788/2017). Nustačius apskaitos pažeidimus, bet nenustačius minėtų padarinių, gali būti keliamas klausimas dėl administracinės atsakomybės taikymo pagal Administracinių nusižengimų kodekso 205 str.

29Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo (2001-11-06 įstatymo Nr. IX-574 redakcija) 6 str. 2 d. numatyta, kad į apskaitą privaloma įtraukti visas ūkines operacijas ir ūkinius įvykius, susijusius su turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio arba struktūros pasikeitimu.

30Kaltinamasis K. V. tiek ikiteisminio tyrimo metu, tiek nagrinėjant bylą teisme savo kaltės dėl jam pareikšto kaltinimo pagal BK 222 str. 1 d. nepripažino ir nuosekliai laikėsi pozicijos, kad neturėdamas galimybės susipažinti su visais UAB „Saulida“ buhalteriniais dokumentais (kurie buvo perduoti bankroto administratoriui), susijusiais su 2011-11-06 sąskaita faktūra Nr. SN LT/11/03, nieko paaiškinti negali, mano, jog galimai įsivėlė kokia nors klaida, galimai sąskaita buvo koreguojama, kadangi visos kitos sąskaitos yra su darbų perdavimo-priėmimo aktais. Specialisto išvadoje (6, 7 lapai) konstatuota, kad UAB „Saulida“ vardu nuo 2011-04-22 iki 2013-08-19 gautų iš UAB „SNP“ 9 PVM sąskaitų faktūrų duomenimis UAB „Saulida“ suteikta remonto paslaugų iš viso už 332307,95 Lt (6 t., b.l. 15, 16). Kaip matyti tiek iš specialistės sudarytos lentelės, tiek iš BUAB „SNP“ bankroto administratoriaus pateiktų dokumentų iš minėtų 9 PVM sąskaitų faktūrų 8 iš jų yra su darbų perdavimo-priėmimo aktais (4 t., b.l. 91, 95-110). Posėdyje apklausta specialistė N. S. patvirtino, kad šioje tyrimo dalyje ji davė sąlyginę išvadą – jeigu remonto darbai nebuvo atlikti, tai į UAB „Saulida“ 2011 m. buhalterinę apskaitą įrašyta neįvykusi ūkinė operacija, kuriai pagrįsti pateikta sąskaita faktūra Nr. SN LT/11/03, kurioje nurodyti tikrovės neatitinkantys duomenys apie ūkinės operacijos turinį. Pažymėtina, kad byloje nėra surinkta pakankamai duomenų, jog būtų galima daryti neabejotiną išvadą, kad 2011-11-06 sąskaitoje nurodyti darbai realiai nebuvo atlikti, ir nepaneigta kaltinamojo K. V. versija, jog galimai buvo padaryta kokia nors klaida dėl šios sąskaitos apskaitymo UAB „Saulida“ buhalterijoje. O apgaulingas buhalterinės apskaitos tvarkymas, kaip minėta, yra tada, kai tvarkant apskaitą sąmoningai pažeidžiami teisės aktų, reglamentuojančių buhalterinės apskaitos tvarkymą, reikalavimai.

31Nagrinėjamos bylos kontekste pažymėtina, kad BK 2 str. 3 d. nustatyta, jog pagal baudžiamąjį įstatymą asmuo atsako tik tuo atveju, jeigu jis yra kaltas padaręs nusikalstamą veiką; tai reiškia, kad kaltininko kaltė baudžiamojoje teisėje nėra preziumuojama, o turi būti nustatoma dėl kiekvienos nusikalstamos veikos. Kasacinės instancijos teismas savo nutartyse ne kartą yra pasisakęs, kad kaltu dėl nusikalstamos veikos padarymo asmuo gali būti pripažintas tik surinkus pakankamai neabejotinų to asmens kaltės įrodymų. Pagal susiformavusią teismų praktiką apkaltinamasis nuosprendis negali būti grindžiamas prielaidomis, o teismo išvados turi būti pagrįstos įrodymais, neginčijamai patvirtinančiais kaltinamojo kaltę padarius nusikalstamą veiką bei kitas svarbias bylos aplinkybes (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose 2K-7-544/2005, Nr. 2K-251/2008, Nr. 2K-177/2009, 2K-205/2012, 2K-532/2012, 2K-619/2012, 2K-232/2014, Nr. 2K-7-173/2014). Europos Žmogaus Teisių Teismas taip pat ne kartą yra konstatavęs, kad abejonės aiškinamos kaltinamojo naudai (Barber?, Messegué and Jabardo v. Spain, judgment of 6 December 1988, Series A no. 146; Telfner v. Austria, no. 33501/96, judgment of 20 March 2001 ir kt.).

32Įvertinus išdėstytas aplinkybes, atsižvelgiant į tai, kad šioje byloje nustatytas tik vienos buhalterinės operacijos, siejamos su 2011-11-06 sąskaitos faktūros Nr. SN LT/11/03 įtraukimu į UAB „Saulida“ buhalterinę apskaitą nesant (neradus) darbų perdavimo priėmimo akto, nėra pagrindo išvadai, kad K. V., žinodamas buhalterinę apskaitą reglamentuojančių įstatymų reikalavimus, sąmoningai, tyčia juos netinkamai vykdė, todėl konstatuotina, jog K. V. nepadarė jam inkriminuojamos nusikalstamos veikos, numatytos BK 222 str. 1 d., todėl jis šioje kaltinimo dalyje išteisintinas (BPK 3 str. 1 d. 1 p., 2 d., 303 str. 5 d. 1 p.).

33Dėl kaltinimo pagal LR BK 208 str. 1 d.

34Pagal BK 208 str. (skolininko nesąžiningumas) 1 d. baudžiamas tas, kas dėl savo sunkios ekonominės padėties ar nemokumo, kai akivaizdžiai grėsė bankrotas, neturėdamas galimybės patenkinti visų kreditorių reikalavimų, patenkino tik vieno ar keleto iš jų reikalavimus arba užtikrino vieno ar kelių kreditorių reikalavimus ir dėl to padarė turtinės žalos likusiems kreditoriams.

35Objektyviai BK 208 str. 1 d. numatytas nusikaltimas pasireiškia vieno ar keleto kreditorių reikalavimų patenkinimu ar šių reikalavimų užtikrinimu, neturint galimybės patenkinti visų kreditorių reikalavimų. Kvalifikuojant kaltininko veiką pagal šio straipsnio 1 dalį kaip skolininko nesąžiningumą, reikia nustatyti, kad minėti veiksmai yra padaryti, kai bendrovė ar kitas ūkio subjektas yra atitinkamoje – sunkioje ekonominėje – padėtyje ar yra nemokūs ir dėl to jiems akivaizdžiai gresia bankrotas. Būtinasis šio nusikaltimo požymis yra turtinės žalos, o įvertinus ir BK 205 str., 206 str. 2 d., 209, 211 str. nustatytą teisinį reglamentavimą, paprastai didelės (viršijančios 150 MGL) turtinės žalos padarymas kreditoriams. Būtent žalos dydis yra vienas kriterijų, pagal kurį skolininko nesąžiningumas kaip nusikaltimas (BK 208 str. 1 d.) atribojamas nuo civilinio delikto (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-7-181-895/2015).

36BK 208 str. 1 d. įtvirtintas nusikaltimas yra tyčinis – padaromas tiesiogine arba netiesiogine tyčia. Kaltininkas, tenkindamas (užtikrindamas) vieno ar kelių kreditorių reikalavimus, suvokia, kad bendrovei akivaizdžiai gresia bankrotas ir kad nėra galimybės patenkinti visų kreditorių reikalavimų, taip pat suvokia, kad tenkinant (užtikrinant) šių kreditorių reikalavimus bus padaryta turtinė žala (paprastai didelė turtinė žala) likusiems kreditoriams, ir nori šios žalos (tiesioginė tyčia) ar sąmoningai jai leidžia atsirasti (netiesioginė tyčia). Nors kaltininko veiksmų, tenkinant (užtikrinant) vieno ar kelių kreditorių reikalavimus motyvai, tikslai BK 208 str. 1 d. dispozicijoje nėra tiesiogiai nurodyti kaip būtinieji šios nusikalstamos veikos požymiai, tačiau jie turi pakankamai svarbią reikšmę sprendžiant civilinės ir baudžiamosios atsakomybės už skolininko nesąžiningumą atribojimo klausimus. Būtent kaltininko tyčios kryptingumas atliekant šiuos veiksmus, tokių veiksmų tikslai, motyvai nemaža dalimi lemia tokios veikos pavojingumo mastą ir jos pripažinimą (ar nepripažinimą) nusikaltimu. Sprendžiant, ar kaltininko veiksmus šio straipsnio prasme laikyti nusikalstamais, atsižvelgtina ir į tai, ar šie veiksmai buvo piktavališki ar nulemti ekonominio būtinumo, ar jie buvo atliekami sąmoningai kenkiant kreditorių interesams ar priešingai – siekiant šiuos interesus apsaugoti, ar tokie veiksmai buvo daromi dėl savanaudiškų paskatų ar siekiant pozityvių tikslų, pavyzdžiui, susijusių su siekiu apsaugoti (ar nepabloginti) kreditorių ir (ar) bendrovės interesų. Viena vertus, veiksmai, užtikrinant (patenkinant) vieno ar kelių kreditorių reikalavimus, susiję su ypatingu kaltininko nesąžiningumu, sąmoningu kitų kreditorių turtinių teisių pažeidimu, veikimu savanaudiškais tikslais ar kitokiu kaltininko elgesiu šiurkščiai pažeidžiant sąžiningo ūkininkavimo principus, dažniausiai, esant kitiems nusikaltimo sudėties požymiams, laikytini skolininko nesąžiningumu BK 208 str. 1 d. prasme. Kita vertus, paprastai nelaikytini nusikalstamais BK 208 str. 1 d. prasme veiksmai patenkinant (užtikrinant) vieno ar kelių kreditorių reikalavimus, kurie yra nulemti ekonominio būtinumo ir kuriais siekiama išvengti bendrovės bankroto, padaryti veiksmingesnę likusių kreditorių interesų apsaugą ar kitų itin pozityvių, reikšmingų tikslų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis baudžiamojoje Nr. 2K-7-181-895/2015).

37Šio nusikaltimo subjektas yra fizinis asmuo, turintis specialius požymius: individualios įmonės savininkas, įmonės (AB, UAB ir kt.) vadovas ar asmuo, pagal einamas pareigas įmonėje turintis teisę ir galimybę disponuoti įmonės, kuriai dėl savo sunkios ekonominės padėties ar nemokumo, kai akivaizdžiai gresia bankrotas, turtu, kuris jį perleidžia vienam ar keletui kreditorių, taip padarydamas turtinę žalą likusiems kreditoriams (kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-450/2013).

38Bylos duomenimis nustatyta, kad tiriamu laikotarpiu nuo 2011-01-01 iki 2014-06-05 K. V. buvo UAB „Saulida“ direktorius ir akcininkas (3 t., b.l. 6, 32-38) bei pagal Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 37 str. (2009-12-15 įstatymo Nr. XI-564 redakcija) atsakingas už UAB „Saulida“ veiklos organizavimą bei jos tikslų įgyvendinimą. Visgi norint asmenį patraukti baudžiamojon atsakomybėn pagal BK 208 str. 1 d., būtina nustatyti ir kitus objektyviuosius ir subjektyviuosius nusikalstamos veikos požymius.

39K. V. su jam inkriminuotu kaltinimu pagal BK 208 str. 1 d. nesutiko ir teigė jokios nusikalstamos veikos nepadaręs, o net gerinęs situaciją, kad tik galėtų toliau įmonė vykdyti veiklą ir mokėti pagal galimybes visiems likusiems kreditoriams. Prokuroras baigiamųjų kalbų metu kaltinimo šioje dalyje nebepalaikė ir prašė K. V. dėl šios nusikalstamos veikos išteisinti, nenustačius vieno iš būtinų nusikaltimo sudėties požymių, o būtent, kad įmonėje buvo sunki ekonominė padėtis ar įmonė buvo nemoki, kai akivaizdžiai grėsė bankrotas.

40Baudžiamajame įstatyme nėra pateiktas įmonės nemokumo, sunkios ekonominės padėties, akivaizdaus gręsiančio bankroto požymių turinys, tačiau BK 208 str. 2 d. (taip pat ir 1 dalyje) įtvirtintų požymių turinys gali būti atskleistas pasitelkiant kitus įstatymus, šiuo atveju tai yra Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymas (toliau - ĮBĮ). ĮBĮ 2 str. 8 d. nurodyta, kad įmonės nemokumu pripažįstama tokia įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės. Pažymėtina, kad bankroto grėsmė suprantama kaip didelė tikimybė, kad dėl įmonės nemokumo ar sunkios padėties bus pradėtos bankroto procedūros. ĮBĮ 4 str. yra nurodoma, kada galima spręsti, jog įmonei gresia bankrotas, t. y., kai įmonė laiku nemoka darbo užmokesčio ir su darbo santykiais susijusių išmokų arba įmonė laiku nemoka už gautas prekes, atliktus darbus (paslaugas), negrąžina kreditų ir nevykdo kitų sandoriais prisiimtų turtinių įsipareigojimų, arba įmonė laiku nemoka įstatymų nustatytų mokesčių, kitų privalomųjų įmokų ir (arba) priteistų sumų, arba įmonė neturi turto ar pajamų, iš kurių galėjo būti išieškomos skolos, ir dėl šios priežasties antstolis grąžino kreditoriui vykdomuosius dokumentus. Iš paminėtų normų analizės galima daryti išvadą, kad įmonės sunki ekonominė padėtis gali būti paaiškinta kaip padėtis, kai įmonė dar nepraranda mokumo, tačiau ekonominiai jos veiklos rodikliai rodo, kad bankrotas neišvengiamas arba labai tikėtinas (Šiaulių apygardos teismo 2017-06-08 nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 1A-188-167/2017).

412015-10-29 specialisto išvadoje (specialisto išvados 9-11, 16-17 lapai, 6 t., b.l. 18-20, 25-26) nurodyta, kad UAB „Saulida“ mokumas nustatytas pagal Lietuvos statistikos departamento skelbiamus santykinius rodiklius bendrovės finansinių ataskaitų pagrindu, taikant bendrovės finansinių rodiklių analizę, nes bendrovė „Saulida“ netvarkė pradelstų įsipareigojimų apskaitos (kuri yra nereglamentuota ir nėra privaloma) ir neužfiksavo sudarytuose už 2011, 2012, 2013 m. ir laikotarpį nuo 2014 m. sausio 1 d. iki birželio 5 d., finansinėse ataskaitose „Balansas" pradelstų įsipareigojimų atskira eilute. Todėl tyrimo metu negalima nustatyti bendrovės „Saulida" pradelstų įsipareigojimų 2011-12-31, 2012-012-31, 2013-12-31 ir 2014-06-05 ir apskaičiuoti bendrovės mokumą pagal Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (2001-03-20 Nr.K-216) 2 str. 8 d. nuostatą. Specialistė pateikė išvadą, kad UAB „Saulida" išanalizuotų rodiklių duomenimis bendrovė tiriamuoju laikotarpiu neturėjo finansinių galimybių atsiskaityti su kreditoriais, t.y. bendrovei „Saulida" neužteko turto deklaruotų mokesčių mokėjimui ir atsiskaitymui su kreditoriais. Apklausta teisme specialistė N. S. parodė, kad visu tirtu laikotarpiu UAB „Saulida“ buvo nemoki, tačiau su tokia išvada nėra pagrindo sutikti. Pažymėtina, kad vertindama įmonės mokumą specialistė rėmėsi atitinkamais mokumo koeficientais ir nevertino realių UAB „Saulida" pradelstų kreditorinių įsiskolinimų, kurių apskaita neprivaloma ir nebuvo pateikta. Tirtas laikotarpis buvo nuo 2011-01-01, o bankroto byla UAB „Saulida“ iškelta tik 2014-06-05, įsiteisėjus Šiaulių apygardos teismo 2014-03-21 nutarčiai. K. V. parodė, ir bylos duomenys patvirtina, kad UAB „Saulida“ vykdė veiklą iki pat bankroto bylos iškėlimo. Pažymėtina ir tai, kad kaltinime yra nurodoma, kad UAB „Saulida“ įsipareigojimai viršijo pusę jos turto vertės, tačiau toks kaltinimas neatitinka nemokumo turinio, kaip jis suprantamas ĮBĮ 2 str. 8 d. prasme, nes minėta, jog nemokumas yra įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų ir jos pradelsti įsipareigojimai viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

42Iš kaltinimo matyti, kad K. V. inkriminuota viena iš BK 208 str. 1 d. nurodytų veikų, t. y. keleto kreditorių reikalavimų patenkinimas. Iš kaltinimo reikėtų suprasti, kad kaltinime K. V. inkriminuotais veiksmais buvo patenkinti kreditorių UAB „Eko Holdingas“, K. V. ir UAB „J Investicijos“ reikalavimai. Tačiau, kaip matyti iš UAB „Eko Holdingas“ pateiktų banko sąskaitos išrašų, kasos pajamų orderių, specialisto išvados (4 t., b.l. 36, 38-42, 43-59, 63-74, specialisto išvados 12 lapas, 6 t., b.l. 21), UAB „Eko Holdingas“ grąžindavo (pervesdavo, išmokėdavo grynais, atsiskaitydavo su kreditoriais) UAB „Saulida“ klientų už paslaugas pervestas lėšas, todėl nėra pagrindo išvadai, kad 72679,62 Lt (21049,47 Eur) suma buvo panaudota atsiskaitymui su UAB „Eko Holdingas“. K. V. parodė, kad jis, kaip atskaitingas asmuo, vykdė pirkimus, atsiskaitydavo su tiekėjais, ir išmokėjimai jam iš įmonės kasos buvo įprasta praktika, viskas buvo grindžiama dokumentais; per 2013 m. jam kaip atskaitingam asmeniui buvo išmokėta iš viso 200465 Lt (tame skaičiuje ir tie 110000 Lt), o jis iš savo lėšų išleido 209474,54 Lt, t. y. 9000 Lt daugiau įnešė į įmonę per tą patį laikotarpį (9 t., b.l. 142). Kaip matyti iš 2015-01-13 Šiaulių apygardos teismo nutarties UAB „Saulida“ bankroto byloje buvo patvirtinti K. V. patikslinti kreditoriniai reikalavimai: 2029,45 Eur sumai kaip pirmos eilės kreditoriui ir 89346,92 Eur sumai kaip trečios eilės kreditoriui. Dėl kilnojamojo turto (inventoriaus) pardavimo UAB „Eko Holdingas“ specialisto išvadoje visas dėmesys buvo koncentruojamas į tai, kad turtas buvo parduotas už mažesnę nei likutinę vertę, duomenis apie galimą šio turto rinkos vertę buvo bandoma rinkti jau po specialisto išvados pateikimo (4 t., b.l. 142-155), tačiau atkreiptinas dėmesys, kad kaltinimai K. V. pareikšti ne dėl nuostolingo turto pardavimo. Pats K. V. parodė, kad kiti kreditoriai taip pat žinojo apie to turto pardavimą, parduodant turtą buvo bandyta vykdyti veiklą ir mokėti kitiems kreditoriams. Dėl pastatų, esančių Sedos g. 3, Tirkšlių mst., Mažeikių r., pardavimo UAB „J Investicijos“ pažymėtina, kad pastatas buvo pardavinėjamas antstolės E. M. kaip kreditoriui AB SEB bankui įkeistas turtas (4 t., b.l. 112-120, 127-141). LR CPK 704 str. 1 d. (2011-06-21 įstatymo Nr. XI-1480 redakcija) numato, kad iki varžytynių pradžios skolininkas gali pats arba pavesti kitiems asmenims surasti iš varžytynių parduodamo turto pirkėją. Nagrinėjamu atveju, K. V., pasinaudodamas įstatymo suteikta teise, surado įkeisto iš varžytinių parduodamo turto pirkėją UAB „J Investicijos“, už parduodamą turtą buvo sumokėta visa ekspertizės įstaigos VĮ „Registrų centras“ nustatyta turto kaina – 1100000 Lt, todėl, teismo vertinimu, K. V. jokių neteisėtų veiksmų neatliko.

43Taigi akivaizdu, kad byloje surinkti įrodymai neginčijamai nepatvirtina, kad K. V. padarė nusikalstamą veiką, numatytą BK 208 str. 1 d., o visos abejonės, kaip minėta, turi būti vertinamos kaltinamojo naudai. Konstatuotina, kad K. V. veiksmuose nėra BK 208 str. 1 d. numatyto nusikaltimo sudėties požymių visumos, todėl jis išteisintinas, nepadarius veikos, turinčios nusikaltimo požymių (BPK 3 str. 1 d. 1 p., 2 d., 303 str. 5 d. 1 p.).

44K. V. paskirta kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas neišvykti – panaikintina, įsiteisėjus nuosprendžiui.

45Išteisinus K. V. dėl jam pareikštų kaltinimų BPK 303 str. 5 d. 1 p. pagrindu, civilinių ieškovų BUAB „Saulida“, atstovaujamos bankroto administratoriaus UAB „Atveika“, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Mažeikių skyriaus, AB „Energijos skirstymo operatorius“, UAB „Investicijų ir verslo garantijos“, UAB „Grifs AG“, BUAB „SNP“, atstovaujamos bankroto administratoriaus M. V., VĮ Turto banko, UAB „Mineraliniai vandenys“ pareikšti civiliniai ieškiniai (2 t., b.l. 65-70, 77-79, 89-90, 96, 118-119, 139, 147,155-156, 179-182), paliktini nenagrinėti (BPK 115 str. 3 d. 2 p.).

46Dokumentai, turintys reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti: UAB „Saulida“ buhalterinės apskaitos dokumentai, supakuoti 7 dėžėse, grąžintini bankroto administratoriui UAB „Atveika“, o dvi kompaktinės plokštelės voke paliktinos saugoti byloje (BPK 94 str. 1 d. 3 p.).

47Vadovaudamasis LR BPK 297, 298, 302 str., 303 str. 5 d. 1 p., 304, 305, 307, 313 str., teismas

Nutarė

48K. V. pagal LR BK 222 str. 1 d. ir 208 str. 1 d. išteisinti, jam nepadarius veikų, turinčių nusikaltimų požymių.

49K. V. paskirtą kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti, įsiteisėjus nuosprendžiui, panaikinti.

50Civilinių ieškovų BUAB „Saulida“, atstovaujamos bankroto administratoriaus UAB „Atveika“, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Mažeikių skyriaus, AB „Energijos skirstymo operatorius“, UAB „Investicijų ir verslo garantijos“, UAB „Grifs AG“, BUAB „SNP“, atstovaujamos bankroto administratoriaus Mečislovo Valiuko VĮ Turto banko, UAB „Mineraliniai vandenys“ pareikštus civilinius ieškinius palikti nenagrinėtus.

51Nuosprendžiui įsiteisėjus, UAB „Saulida“ buhalterinės apskaitos dokumentus, supakuotus 7 dėžėse (paketuose), grąžinti bankroto administratoriui UAB „Atveika“, o dvi kompaktines plokšteles voke palikti saugoti byloje.

52Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Šiaulių apygardos teismui per Telšių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Telšių rajono apylinkės teismo teisėja Kristina... 2. viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje K.... 3. Teismas... 4. kaltinamasis K. V. kaltinamas tuo, kad, būdamas UAB „Saulida“, kodas... 5. Be to, K. V. kaltinamas tuo, kad, būdamas UAB „Saulida“, kodas 166809690,... 6. 72679,62 Lt (21049,47 Eur) įplaukų, gautų klientams atsiskaitant bankinėmis... 7. nuo 2013-10-12 iki 2013-12-27 sau iš kasos išsimokėjo kaip grąžintą... 8. pardavė:... 9. UAB „Eko Holdingas“ pagal PVM sąskaitas faktūras 2013-11-27 serija AA... 10. UAB „J Investicijos“ pagal PVM sąskaitą - faktūrą 2013-12-16... 11. ir dėl to padarė turtinės žalos likusiems kreditoriams: Valstybinio... 12. Kaltinamasis K. V. kaltu padaręs jam inkriminuojamas nusikalstamas veikas... 13. Civilinio ieškovo BUAB „Saulida“ atstovė D. V, apklausta kaip liudytoja,... 14. Liudytoja V. P. parodė, kad Šiaulių apygardos teismas UAB „Saulida“... 15. Specialistė N. S. parodė, kad tvirtina 2015-10-29 surašytą specialisto... 16. Iš BUAB „Saulida“ bankroto administratoriaus UAB „Atveika“ 2014-12-18... 17. Iš prokurorų rezoliucijų, tarnybinio pranešimo, pranešimo apie įtarimą... 18. Iš 2014-03-21 Šiaulių apygardos teismo nutarties, kuri įsiteisėjo... 19. Iš Šiaulių apygardos teismo 2014-12-22, 2015-01-13, 2015-10-26 nutarčių... 20. Iš 2015-10-29 specialisto išvados Nr. 5-4/86 matyti, jog buvo atliktas BUAB... 21. Iš 2011-11-06 sąskaitos faktūros Nr. SN LT/11/03 ir pirkimo operacijų... 22. Iš UAB „Eko Holdingas“ pateiktų banko sąskaitos išrašų, kasos pajamų... 23. Iš 2013-10-12, 2013-10-18, 2013-11-15, 2013-12-09, 2013-12-18, 2013-12-27... 24. Iš PVM sąskaitų faktūrų matyti, kad UAB „Saulida“ pardavė UAB „Eko... 25. Iš antstolės E. M. pateiktų dokumentų matyti, kad antstolei, vykdant... 26. Dėl kaltinimo pagal LR BK 222 str. 1 d.... 27. Pagal BK 222 str. 1 d. atsako tas, kas apgaulingai tvarkė teisės aktų... 28. Kasacinės instancijos teismo jurisprudencijoje pabrėžta, kad teismai,... 29. Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo (2001-11-06 įstatymo... 30. Kaltinamasis K. V. tiek ikiteisminio tyrimo metu, tiek nagrinėjant bylą... 31. Nagrinėjamos bylos kontekste pažymėtina, kad BK 2 str. 3 d. nustatyta, jog... 32. Įvertinus išdėstytas aplinkybes, atsižvelgiant į tai, kad šioje byloje... 33. Dėl kaltinimo pagal LR BK 208 str. 1 d.... 34. Pagal BK 208 str. (skolininko nesąžiningumas) 1 d. baudžiamas tas, kas dėl... 35. Objektyviai BK 208 str. 1 d. numatytas nusikaltimas pasireiškia vieno ar... 36. BK 208 str. 1 d. įtvirtintas nusikaltimas yra tyčinis – padaromas... 37. Šio nusikaltimo subjektas yra fizinis asmuo, turintis specialius požymius:... 38. Bylos duomenimis nustatyta, kad tiriamu laikotarpiu nuo 2011-01-01 iki... 39. K. V. su jam inkriminuotu kaltinimu pagal BK 208 str. 1 d. nesutiko ir teigė... 40. Baudžiamajame įstatyme nėra pateiktas įmonės nemokumo, sunkios ekonominės... 41. 2015-10-29 specialisto išvadoje (specialisto išvados 9-11, 16-17 lapai, 6 t.,... 42. Iš kaltinimo matyti, kad K. V. inkriminuota viena iš BK 208 str. 1 d.... 43. Taigi akivaizdu, kad byloje surinkti įrodymai neginčijamai nepatvirtina, kad... 44. K. V. paskirta kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas neišvykti... 45. Išteisinus K. V. dėl jam pareikštų kaltinimų BPK 303 str. 5 d. 1 p.... 46. Dokumentai, turintys reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti: UAB... 47. Vadovaudamasis LR BPK 297, 298, 302 str., 303 str. 5 d. 1 p., 304, 305, 307,... 48. K. V. pagal LR BK 222 str. 1 d. ir 208 str. 1 d. išteisinti, jam nepadarius... 49. K. V. paskirtą kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą... 50. Civilinių ieškovų BUAB „Saulida“, atstovaujamos bankroto... 51. Nuosprendžiui įsiteisėjus, UAB „Saulida“ buhalterinės apskaitos... 52. Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...