Byla e2-1362-370/2018
Dėl skolos priteisimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danguolė Martinavičienė,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal atsakovų J. A. S. (J. A. S.) ir H. A. S. (H. A. S.) atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2018 m. birželio 11 d. nutarties, kuria taikytos laikinosios apsaugos priemonės, civilinėje byloje pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Rödl & Partner“ ieškinį atsakovams J. A. S. (J. A. S.) ir H. A. S. (H. A. S.) dėl skolos priteisimo,

Nustatė

3I.

4Ginčo esmė

51.

6Ieškovė UAB „Rödl & Partner“ kreipėsi į teismą su ieškiniu prašydama solidariai priteisti iš atsakovų J. A. S. ir H. A. S. 83 369,24 Eur nesumokėto atlyginimo už suteiktas paslaugas; 1 812,77 Eur palūkanų; 6 procentus metinių procesinių palūkanų už priteistą sumą, skaičiuojant nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo įvykdymo dienos; taip pat patirtas bylinėjimosi išlaidas. Savo reikalavimų įvykdymui užtikrinti prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

72.

8Vilniaus apygardos teismas 2017 m. kovo 22 d. nutartimi prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo netenkino.

93.

10Ieškovė 2018 m. birželio 1 d. pateikė teismui prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, kuriuo prašė: taikyti laikinąsias apsaugos priemones – atsakovams J. A. S. ir H. A. S. priklausančių UAB „Solar LT“ akcijų areštą uždraudžiant jomis disponuoti, įskaitant draudimą atlikti bet kokius veiksmus, susijusius su akcijų nuosavybės teisės perleidimo registravimu; taip pat kito, atsakovams priklausančio, nekilnojamojo turto, taip pat kilnojamųjų daiktų, piniginių lėšų ar turtinių teisių, priklausančių atsakovams ir esančių pas juos arba trečiuosius asmenis, areštą tiek, kiek UAB „Solar LT“ akcijų nominalios vertės neužteks ieškovės reikalavimų užtikrinimui.

114.

12Prašymą grindė naujai paaiškėjusiomis aplinkybėmis, jog iš Vokietijos gauta informacija apie itin prastą atsakovo J. A. S. finansinę padėtį, kurią pastarasis yra oficialiai deklaravęs antstoliui M. R. (M. R.). Ši informacija patvirtina, kad atsakovas J. A. S. turto aprašo surašymo metu neturėjo jokio kilnojamojo turto, išskyrus „10 Eur grynųjų pinigų“ ir „daiktus, susijusius su kukliu gyvenimo būdu“; taip pat atsakovas, jo teigimu, neturėjo jokių automobilių ar komercinės paskirties transporto priemonių, kitų vertę turinčių daiktų, nekilnojamojo turto, teisių į žemę ir t.t. Be to, J. A. S. šiuo turto aprašu patvirtino, kad neturi jokių su darbo santykiais susijusių ar kitų pajamų, o vieninteliai jo pragyvenimo šaltiniai yra „išmoka už vaikus ir kas mėnesį mokama tėvų 500 Eur dydžio parama“. Ieškovė neturi duomenų apie kito atsakovo H. A. S. turtinę padėtį (išskyrus informaciją apie jam priklausančias UAB „Solar LT“ akcijas). Tačiau atsakovų veiksmai tiek iki bylos iškėlimo, tiek jos nagrinėjimo metu leidžia manyti, kad ir šio atsakovo turtinė padėtis nėra gera. Per 2015 – 2017 m. laikotarpį atsakovai už jiems advokatų profesinės bendrijos RoedI & Partner suteiktas paslaugas iš viso sumokėjo tik 5 000 Eur, nors suteikta paslaugų už 88 369,24 Eur; net ir šią 5 000 Eur sumokėjo ne patys atsakovai, o kitas asmuo; teisinių paslaugų ir atstovavimo sutartis su advokatų profesine bendrija Roedl & Partner nutraukta be jokio paaiškinimo, dėl „asmeninių priežasčių“; po ieškinio pareiškimo, t. y. 2017 m. gegužės mėn., atsakovai per savo atstovą patys inicijavo derybas dėl taikaus ginčo sprendimo, tačiau atmetė visus ieškovės pateiktus pasiūlymus; vėliau, 2017 m. rudenį, šalys susitarė ginčą perduoti teisminei mediacijai, tačiau iš jos atsakovai pasitraukė savo noru.

135.

14Atsakovai pateiktame atsiliepime prašė ieškovės prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmesti. Nurodė, kad ieškovė savo prašymą grindžia bloga atsakovų turtine padėtimi, tačiau pati sau prieštaraudama identifikuoja, nurodo ir prašo areštuoti atsakovams priklausantį turtą (UAB „Solar LT“ akcijas), į kurį gali būti nukreipiamas išieškojimas ieškovės reikalavimų patenkinimo atveju, šis turtas atsakovams priklausė ir ieškinio pareiškimo metu ir iki šiol nėra niekam perleistas, neslepiamas, tai paneigia realią grėsmę būsimo galbūt ieškovei palankaus teismo sprendimo įvykdymui.

15II.

16Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

176.

18Vilniaus apygardos teismas 2018 m. birželio 11 d. nutartimi tenkino ieškovės UAB „Rödl & Partner“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo; areštavo atsakovams J. A. S. ir H. A. S. priklausančias UAB „Solar LT“ akcijas, uždraudžiant jomis disponuoti, įskaitant draudimą atlikti bet kokius veiksmus, susijusius su akcijų nuosavybės teisės perleidimo registravimu; areštavo kitą atsakovams priklausantį nekilnojamąjį turtą, taip pat kilnojamuosius daiktus, pinigines lėšas ar turtines teises, priklausančias atsakovams, ir esantį pas juos arba trečiuosius asmenis, tiek, kiek UAB „Solar LT“ akcijų nominalios vertės neužteks ieškovės reikalavimams užtikrinti.

197.

20Teismui nekilo abejonių dėl ieškinio pagrįstumo, todėl pasisakė tik dėl galbūt ieškovei palankaus teismo sprendimo įvykdymo galimo pasunkėjimo arba tapimo nebeįmanomu.

218.

22Teismas pažymėjo, kad didelė ieškinio suma pati savaime nei palengvina, nei pasunkina ar padaro nebeįmanomu būsimo teismo sprendimo įvykdymą; galiojantys įstatymai nepreziumuoja atsakovų nesąžiningumo. Teismas nustatė, kad ieškovė, pakartotinai prašydama taikyti laikinąsias apsaugos priemones, pateikė objektyvius duomenis apie atsakovų ekonomines galimybes bei jų veiksmus vedant šią bylą. Atsakovas J. A. S. yra pats patvirtinęs savo itin sudėtingą finansinę padėtį, kuri jam objektyviai kliudytų įvykdyti galbūt ieškovei palankų teismo sprendimą. Aplinkybė, jog atsakovams priklauso UAB „Solar LT“ akcijos, savaime nepagrindžia aplinkybės, kad atsakovų finansinė padėtis yra pakankamai gera, kad būtų patenkintas ieškovei palankus teismo sprendimas, kadangi nėra žinoma, kokia yra tikroji šios įmonės akcijų vertė, tenkanti kiekvienam iš atsakovų. Teismo vertinimu, atsakovų nesąžiningumą preziumuoja ta aplinkybė, kad abu atsakovai nepagrįstai ir be paaiškinimų nutraukė mediaciją, nors tarėsi dėl taikos sutarties sudarymo, bet jos nesudarė, o tai sudaro pagrindą taikyti ieškovės prašomas laikinąsias apsaugos priemones.

23III.

24Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

259.

26Atsakovai J. A. S. ir H. A. S. atskirajame skunde prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2018 m. birželio 11 d. nutartį ir ieškovės prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmesti. Atskirasis skundas grindžiamas šiais esminiais argumentais:

279.1.

28Ieškovė nepagrindė visų būtinųjų sąlygų (realios grėsmės), sudarančių pagrindą taikyti laikinąsias apsaugos priemones, o bylą nagrinėjęs teismas nepagrįstai tenkino tokį prašymą, be to, nukrypo nuo aktualios teismų praktikos sprendžiant tokio pobūdžio klausimus.

299.2.

30Ieškovė nepagrindė ir neįrodė tariamai esančio atsakovų nesąžiningumo. Naujausioje Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje išaiškinta, kad asmens nesąžiningumo laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atveju teisės aktai nepreziumuoja. Ieškovė turėjo pateikti konkrečius duomenis apie nesąžiningą atsakovų elgesį, nukreiptą į grėsmę teismo sprendimo įvykdymui, tačiau to nepadarė.

319.3.

32Net ir tuo atveju, jeigu ieškinio reikalavimas atsakovams būtų didelis, ši aplinkybė nėra vertinama kaip absoliuti ir savaime pakankama laikinosioms apsaugos priemonėms taikyti. Teismų praktikoje taip pat pažymėta, kad finansinis ne(iš)galėjimas įvykdyti sprendimą ir nenorėjimas jį įvykdyti yra visiškai skirtingos situacijos ir tik antrosios atveju prevenciniais tikslais gali būti taikomas asmens turto areštas.

339.4.

34Vien aplinkybė, kad šalys nesuderino galutinių taikaus ginčo išsprendimo sąlygų, priimtinų abiems šalims, neleidžia preziumuoti atsakovų nesąžiningumo. Kita vertus, ieškovė neteisėtai remiasi aplinkybėmis, kurios yra konfidencialios. Mediacijos proceso vertinimas skundžiamoje nutartyje kelia abejonių teismo nešališkumu.

359.5.

36Tas pats teismas kitoje nagrinėjamoje civilinėje byloje (Vilniaus apygardos teismo civilinė byla Nr. e2-1575-614/2018) 2018 m. birželio 6 d. nutartimi atmetė iš esmės analogišką ieškovės prašymą atsakovams.

3710.

38Ieškovė UAB „Rödl & Partners“ atsiliepime į atskirąjį skundą prašo atskirąjį skundą atmesti kaip nepagrįstą ir palikti galioti Vilniaus apygardos teismo 2018 m. birželio 11 d. nutartį. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

3910.1.

40Vilniaus apygardos teismas išnagrinėjęs bylą 2018 m. birželio 27 d. sprendimu ieškinį tenkino visiškai.

4110.2.

42Kartu su prašymu dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo buvo pateikti dokumentai, įrodantys vieno iš atsakovų nesąžiningumą, nes nurodant savo turtinę padėtį neatskleisti duomenys apie turimas turtines teises – 33 UAB „Solar LT“ akcijas. Taigi informacija pateikta antstoliui Vokietijoje, liudija vieno iš atsakovų turto slėpimą.

4310.3.

44Teismas vertino tik atsakovų elgesį pasitraukiant iš taikos derybų ir mediacijos proceso, jokių detalių apie pačias derybas mediacijoje nebuvo atskleista ir byloje neaptarta.

4510.4.

46Apeliantų minimoje nutartyje teismas nepasisakė dėl informacijos apie nuslėptą turtą vertinimo, vykdytų taikos derybų ir mediacijos, apsiribojo tik hipotetinės grėsmės, siejamos tik su ieškinio sumos dydžiu, teismo sprendimo įvykdymui vertinimu, todėl jo išvados iš esmės skiriasi ir negali turėti įtakos nagrinėjamoje byloje.

4710.5.

48Priimdamas skundžiamą nutartį teismas nepadarė materialinės ir procesinės teisės pažeidimų, tinkamai vertino įrodymus, nenukrypo nuo aktualios Lietuvos apeliacinio teismo formuojamos praktikos sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą.

49Teismas

konstatuoja:

50IV.

51Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

5211.

53Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas, ar pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria teismas tenkino ieškovės prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, yra pagrįsta ir teisėta. Šį klausimą apeliacinės instancijos teismas sprendžia vadovaudamasis atskirojo skundo faktiniu ir teisiniu pagrindais bei patikrina, ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320, 338 straipsniai). Absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė, todėl civilinė byla nagrinėjama neperžengiant atskirojo skundo ribų.

5412.

55CPK 144 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas. Tokiu reglamentavimu įstatymų leidėjas laikinųjų apsaugos priemonių taikymą susieja su dviem privalomomis sąlygomis: pirma, ieškovo reikalavimas turi būti tikėtinai pagrįstas; antra, nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas. Nesant bent vienos iš šių sąlygų, pagrindo laikinųjų apsaugos priemonių taikymui nėra.

5613.

57Įvertinęs atskirojo skundo medžiagą, apeliacinės instancijos teismas nustatė, kad šiuo atveju tarp šalių kyla ginčas tik dėl antrosios laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygos (ne)egzistavimo, todėl plačiau nepasisakytina dėl ieškinio prima facie pagrįstumo. Be to, bylos duomenimis, Vilniaus apygardos teismas 2018 m. birželio 27 d. sprendimu ieškinį tenkino visiškai, ir nors sprendimas nėra įsiteisėjęs, ši aplinkybė papildomai patvirtina ieškinio preliminarų pagrįstumą.

5814.

59Vertindamas apeliantų skundo argumentus dėl Lietuvos apeliacinio teismo praktikos, apeliacinės instancijos teismas pažymi, jog ir pirmosios instancijos teismas, taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, skundžiamoje nutartyje teisingai nurodė, kad didelė ieškinio suma pati savaime nei palengvina, nei apsunkina ar padaro nebeįmanomu būsimo teismo sprendimo įvykdymą; galiojantys įstatymai nepreziumuoja atsakovų nesąžiningumo.

6015.

61Lietuvos apeliacinis teismas nuosekliai pasisako, kad nepriklausomai nuo to, ar ieškinio suma atsakovui yra didelė ar nėra didelė, vien ši aplinkybė nesuponuoja absoliutaus ir savaime pakankamo pagrindo laikinosioms apsaugos priemonėms taikyti. Ieškinio sumos dydis ar asmens, kurio atžvilgiu prašoma taikyti laikinąsias apsaugos priemones, turtinė padėtis yra tik vieni iš daugelio, bet anaiptol ne vieninteliai kriterijai, kurie turėtų būti įvertinti sprendžiant dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo poreikio. Todėl vien ieškinio sumos dydis atsakovui ar jo neatsiskaitymas su procesą inicijavusiu kreditoriumi patys savaime dar nepatvirtina rizikos, jog teismo sprendimas gali būti neįvykdomas būtent dėl skolininko nesąžiningumo ar su tokiu jo elgesiu susijusių priežasčių. Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje yra teikiami išaiškinimai, kad tokios aplinkybės, kaip ieškinio sumos dydis ir asmens turtinė padėtis, nesuponuoja absoliutaus ir savaime pakankamo pagrindo laikinosioms apsaugos priemonėms pritaikyti (Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. birželio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1092-943/2016; 2017 m. sausio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-46-464/2017; 2017 m. kovo 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-351-302/2017; 2017 m. lapkričio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1494-464/2017; 2018 m. sausio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-157-464/2018; kt.).

6216.

63Grėsmę būsimo teismo sprendimo įvykdymui gali patvirtinti konkretūs ieškovo pateikti duomenys bei argumentai apie atsakovo nesąžiningą elgesį, apie jo atliktus / atliekamus veiksmus (turimo turto slėpimas, perleidimas, įkeitimas ar jo apsunkinimas bet kokia kita forma). Sąžiningumo aspektu gali būti vertinami tiek šalies veiksmai iki bylos iškėlimo, tiek ir jos nagrinėjimo metu (Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. rugpjūčio 24 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e2-1063-516/2017). Šis sąrašas, be kita ko, nėra baigtinis, o ieškovas turi diskrecijos teisę realios grėsmės galbūt jam palankaus teismo sprendimo įvykdymui buvimą įrodinėti bet kokiomis aplinkybėmis ar įrodinėjimo priemonėmis. Šis klausimas gali būti teisingai išspręstas tik individualiai įvertinus kiekvienos situacijos faktines aplinkybes.

6417.

65Nagrinėjamu atveju, ieškovės pateikti duomenys apie atsakovų ekonomines galimybes bei veiksmus vedant šią bylą leido teismui spręsti egzistuojant pagrindui taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo vertinimu. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad nors ginčas nagrinėjamas Lietuvoje, atsakovai yra užsieniečiai, o tai riboja ieškovės įrodinėjimo galimybes. Tačiau nepaisant to, ieškovė rinko ir teikė gautus duomenis apie vieno iš atsakovų Vokietijos antstoliui deklaruotą finansinę padėtį. Pateikti duomenys patvirtina, kad atsakovas J. A. S. antstoliui nurodė neturintis jokio kilnojamojo, nekilnojamojo turto ir turtinių teisių bei pajamų, t. y. faktiškai neatskleidė duomenų apie turimas turtines teises – 33 UAB „Solar LT“ akcijas. Ši aplinkybė pagrįstai leidžia abejoti atsakovo sąžiningumu, nurodant nepilnus duomenis apie savo finansinę padėtį. Duomenų apie kito atsakovo finansinę padėtį ieškovė nesurinko, išskyrus tai, kad H. A. S. taip pat priklauso 33 UAB „Solar LT“ akcijos. Nors byloje ir nėra faktinių duomenų apie atsakovų ketinimus perleisti tretiesiems asmenims minėtas akcijas (ar kitą galbūt turimą turtą) ir tokiu būdu apsunkinti ar padaryti neįmanomą teismo sprendimo įvykdymą, tačiau būtinybę jų atžvilgiu taikyti disponavimo apribojimus pagrindžia tai, kad atsakovams yra visos prielaidos arba, kitaip tariant, nėra teisinių kliūčių tai padaryti. Apeliantų elgesys bylos nagrinėjimo metu – inicijavus derybas dėl taikaus ginčo išsprendimo bei vėliau dėl teisminės mediacijos ir šiuos procesus nutraukus, sąžiningumo aspektu vertintinas ne dėl nepasiekto rezultato – taikaus ginčo išsprendimo, o dėl tokiais veiksmais ištęsto bylos nagrinėjimo, tai neatitinka proceso koncentracijos ir ekonomiškumo principų (CPK 7 straipsnis).

6618.

67Kaip minėta, laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimas gali būti teisingai išspręstas tik individualiai įvertinus kiekvienos situacijos faktines aplinkybes. Nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo neturi prejudicinės galios, todėl aplinkybė, kad kitoje byloje Vilniaus apygardos teismas 2018 m. birželio 6 d. nutartimi atmetė iš esmės analogišką ieškovės prašymą, nereiškia, jog ieškovės prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones šioje byloje turi būti automatiškai atmestas neįvertinus visų bylos aplinkybių.

6819.

69Remiantis tuo, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad nėra teisinio pagrindo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2018 m. birželio 11 d. nutartį, kuria taikytos laikinosios apsaugos priemonės, todėl skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis paliktina nepakeista (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

70Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 334–339 straipsniais,

Nutarė

71Vilniaus apygardos teismo 2018 m. birželio 11 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danguolė... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę... 3. I.... 4. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Ieškovė UAB „Rödl & Partner“ kreipėsi į teismą su ieškiniu... 7. 2.... 8. Vilniaus apygardos teismas 2017 m. kovo 22 d. nutartimi prašymo dėl... 9. 3.... 10. Ieškovė 2018 m. birželio 1 d. pateikė teismui prašymą dėl laikinųjų... 11. 4.... 12. Prašymą grindė naujai paaiškėjusiomis aplinkybėmis, jog iš Vokietijos... 13. 5.... 14. Atsakovai pateiktame atsiliepime prašė ieškovės prašymą dėl laikinųjų... 15. II.... 16. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 17. 6.... 18. Vilniaus apygardos teismas 2018 m. birželio 11 d. nutartimi tenkino ieškovės... 19. 7.... 20. Teismui nekilo abejonių dėl ieškinio pagrįstumo, todėl pasisakė tik dėl... 21. 8.... 22. Teismas pažymėjo, kad didelė ieškinio suma pati savaime nei palengvina, nei... 23. III.... 24. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 25. 9.... 26. Atsakovai J. A. S. ir H. A. S. atskirajame skunde prašo panaikinti Vilniaus... 27. 9.1.... 28. Ieškovė nepagrindė visų būtinųjų sąlygų (realios grėsmės),... 29. 9.2.... 30. Ieškovė nepagrindė ir neįrodė tariamai esančio atsakovų nesąžiningumo.... 31. 9.3.... 32. Net ir tuo atveju, jeigu ieškinio reikalavimas atsakovams būtų didelis, ši... 33. 9.4.... 34. Vien aplinkybė, kad šalys nesuderino galutinių taikaus ginčo išsprendimo... 35. 9.5.... 36. Tas pats teismas kitoje nagrinėjamoje civilinėje byloje (Vilniaus apygardos... 37. 10.... 38. Ieškovė UAB „Rödl & Partners“ atsiliepime į atskirąjį skundą prašo... 39. 10.1.... 40. Vilniaus apygardos teismas išnagrinėjęs bylą 2018 m. birželio 27 d.... 41. 10.2.... 42. Kartu su prašymu dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo buvo pateikti... 43. 10.3.... 44. Teismas vertino tik atsakovų elgesį pasitraukiant iš taikos derybų ir... 45. 10.4.... 46. Apeliantų minimoje nutartyje teismas nepasisakė dėl informacijos apie... 47. 10.5.... 48. Priimdamas skundžiamą nutartį teismas nepadarė materialinės ir procesinės... 49. Teismas... 50. IV.... 51. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 52. 11.... 53. Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas, ar pirmosios instancijos teismo... 54. 12.... 55. CPK 144 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad teismas dalyvaujančių byloje ar... 56. 13.... 57. Įvertinęs atskirojo skundo medžiagą, apeliacinės instancijos teismas... 58. 14.... 59. Vertindamas apeliantų skundo argumentus dėl Lietuvos apeliacinio teismo... 60. 15.... 61. Lietuvos apeliacinis teismas nuosekliai pasisako, kad nepriklausomai nuo to, ar... 62. 16.... 63. Grėsmę būsimo teismo sprendimo įvykdymui gali patvirtinti konkretūs... 64. 17.... 65. Nagrinėjamu atveju, ieškovės pateikti duomenys apie atsakovų ekonomines... 66. 18.... 67. Kaip minėta, laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimas gali būti... 68. 19.... 69. Remiantis tuo, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja,... 70. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi... 71. Vilniaus apygardos teismo 2018 m. birželio 11 d. nutartį palikti nepakeistą....