Byla e2A-971-390/2019
Dėl turtinės žalos atlyginimo

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Gintauto Koriagino, Algimanto Kukalio (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Rūtos Palubinskaitės, sekretoriaujant Neringai Janušauskienei, dalyvaujant ieškovės atstovams I. S., advokatui D. U., atsakovės atstovui R. P., viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Fildingas“ apeliacinį skundą dėl Kauno apylinkės teismo 2019 m. vasario 12 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. e2-249-429/2019 pagal uždarosios akcinės bendrovės „AVA statyba“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Fildingas“ dėl turtinės žalos atlyginimo.

2Teismas

Nustatė

3I.

4Ginčo esmė

51.

6Ieškovė ieškiniu prašė priteisti iš atsakovės 38 372,34 Eur turtinės žalos atlyginimą, 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos, bylinėjimosi išlaidas.

72.

8Ieškovė nurodė, kad rangovė ieškovė ir subrangovė atsakovė 2011 m. rugpjūčio 31 d. sudarė rangos sutartį Nr. ( - ) , kurios pagrindu atsakovė įsipareigojo savo rizika šioje sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka bei laikydamasi Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų atlikti 600 kv. m. akmens masės plytelių grindų dangos įrengimo darbus ( - ) žemės ūkio bendrovės objekte. Akmens masės plytelių grindų dangos įrengimo darbai tiek teismo eksperto, tiek kitų specialiąsias žinias turinčių asmenų, tiek Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus 2017 m. gegužės 22 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. e2-438-773/2017 pagal ieškovės ( - ) žemės ūkio bendrovės patikslintą ieškinį UAB „AVA statyba“, trečiasis asmuo – UAB „Fildingas“ dėl žalos atlyginimo, Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus 2018 m. balandžio 10 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. e2A-201-516/2018 buvo pripažinti atliktais netinkamai. Šiuose teismų sprendimuose, turinčiuose šioje byloje prejudicinę galią, yra nustatytas akivaizdžiai netinkamas akmens masės plytelių grindų dangos įrengimas bei konstatuota ieškovės kaip generalinės rangovės atsakomybė už šiuos atsakovės darbų defektus prieš užsakovę. Atsakovė buvo nurodžiusi, kad gali pradėti atliktų darbų trūkumų šalinimo darbus, tačiau vėliau persigalvojo ir objektas buvo perduotas užsakovei ir jos eksploatuojamas, todėl tik ji galėjo sudaryti sąlygas šalinti trūkumus. Ankstesniame teisminiame procese konstatuota, kad išlaidos defektui Nr. 9 šalinti yra protingos, pagrįstos ir proporcingos, dėl to argumentus galėjo išdėstyti ir trečiasis asmuo (šioje byloje atsakovė). Ieškovė kaip generalinė rangovė pagal CK 6.650 straipsnio 3 dalį tapo atsakinga prieš užsakovę ( - ) žemės ūkio bendrovę už subrangovės atsakovės UAB „Fildingas“ prievolių neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą. Ieškovė 2018 m. balandžio 27 d. įvykdė Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. balandžio 10 d. nutartį, priteistą sumą sumokėdama ( - ) žemės ūkio bendrovės pasirinktam antstoliui S. U.. Ieškovė patyrė 38 372,34 Eur dydžio žalą, kurią sudaro trys dalys. Ankstesnėse bylose teismai nustatė, kad dėl defekto Nr. 9 yra 20 proc. techninio prižiūrėtojo (bylose dalyvavusios atsakovės) kaltė, likusi 80 proc. dalis buvo nustatyta generalinės rangovės (ieškovės) kaltės. Ieškovės patirta 28 360,16 Eur žala, atlyginant ( - ) žemės ūkio bendrovei jos patirtą 28 360,16 Eur dydžio žalą už defekto Nr. 9 pašalinimą (609,30 Eur suma (žalos dalis), kaip nesusijusi su atsakovės atliktais plytelių įrengimo darbais, minusuojama iš teismų priteistos bendros 28 969,46 Eur sumos). Ieškovės patirta 6 300,00 Eur žala, sumokant ( - ) žemės ūkio bendrovei teismų priteistas 8,05 proc. metines palūkanas už priteistą 28 360,16 Eur sumą nuo civilinės bylos iškėlimo (2015 m. liepos 24 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos (2018 m. balandžio 27 d.). Ieškovės patirta 3 712,18 Eur žala, atlyginant ( - ) žemės ūkio bendrovei ankstesnėje civilinėje byloje šios bendrovės turėtas bylinėjimosi išlaidas. Atsakovė netinkamai įvykdė savo įsipareigojimus pagal 2011 m. rugpjūčio 31 d. rangos sutartį. Ieškovės nesutikimas su ankstesnėje byloje reikštais reikalavimais nebuvo nepagrįstas, nes 20 proc. kaltė dėl defekto Nr. 9 teismų buvo konstatuota techninio prižiūrėtojo, todėl bylinėjimasis nebuvo bereikalingas ir vien ieškovė nebuvo kalta prieš užsakovę dėl atliktų darbų trūkumų. Užsakovė ( - ) žemės ūkio bendrovė savo reikalavimus, kylančius iš subrangovės atsakovės netinkamai atliktų darbų, pareiškė ieškovei kaip generalinei rangovei, kuri, įvykdžiusi šiuos reikalavimus, pagal CK 6.280 straipsnio 1 dalį, 2011 m. rugpjūčio 31 d. rangos sutarties Nr. ( - ) 10.7 papunktį įgijo tokio paties dydžio atgręžtinį reikalavimą į atsakovę kaip savo subrangovę. Atsakovė turi pareigą atsakyti prieš ieškovę kaip užsakovę už defektus, nustatytus per garantinį terminą, pagal sutarties 9.1 papunktį. Dalis trūkumų yra paslėpti darbai, kuriems taikomas 10 metų atsakomybės terminas. Subrangos sutartis pasibaigė įvykdymu, tačiau atsakovės įsipareigojimai nepasibaigė, nes atsakovė atsako per garantinį laikotarpį. Ieškovė nesamdė projektuotojo, projektuotoją samdė ( - ) žemės ūkio bendrovė, todėl ieškovės regreso teisė projektuotojui negalima. Be to, ankstesnėje byloje nebuvo nustatyta jokia projektuotojo kaltė ar neteisėti veiksmai dėl defekto Nr. 9. 3 metų senaties terminas žalai nėra praleistas.

93.

10Atsakovė UAB „Fildingas“ su ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti.

114.

12Atsakovė nurodė, kad 2011 m. rugpjūčio 31 d. sudaryta subrangos sutartis pasibaigė įvykdymu. Subrangos sutarties galutinį įvykdymą patvirtina generalinės rangovės (ieškovės) visiško atsiskaitymo po darbų priėmimo faktas. Kauno apygardos teismo 2017 m. gegužės 22 d. sprendime civilinėje byloje Nr. e2-438-773/2017 ir Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2018 m. balandžio 10 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. e2A-201-516/2018 teismai nesprendė dėl atsakomybės pagal subrangos sutartį. Atsakovės atstovas bylose dalyvavo UAB „AVA statyba“ pusėje kaip statytojo techninis prižiūrėtojas ir kaip atsakovės vadovas, todėl negalėjo veikti prieš generalinio rangovo interesus byloje Nr. e2-438-773/2017 ir Nr. e2A-201-516/2018. Subrangos sutarties bylose nėra. Šioje byloje spręstina, kiek apskaičiuota nuostolių suma atsirado dėl generalinio rangovo (ieškovės) kaltės, t. y. svarstytina dėl subrangos sutarties šalių mišrios kaltės fakto ir pasekmių. Ieškovė buvo labai neatsargi ar tyčia nekontroliavo subrangos sutarties vykdymo, nes nuolat kartu su atsakove dirbo objekte, todėl negalėjo nematyti ieškinio pagrindu nurodytų darbų eigos ir jų trūkumų, dėl kurių atsirado defektas Nr. 9. Ieškovė veikdama padidintos rizikos sąlygomis privalėjo naudotis 2011 m. rugpjūčio 31 d. rangos sutarties Nr. ( - ) 7.2.1 papunktyje numatyta teise vykdyti kontrolę ir priežiūrą. Teismų pripažintą savo atsakomybės prievolę ieškovė įvykdė sumokėdama pagal antstolio reikalavimą 52 957,50 Eur. Savo atsakomybės prievolių dalies ieškovė negali perkelti atsakovei. Ieškovė atlygindama pagal generalinės rangos sutartį priteistą žalą statytojui, turinčiam reikalavimo teisę į ieškovę (bet ne į atsakovę), įvykdė iš įstatymo ir iš generalinės rangos sutarties kilusią savo, o ne atsakovės atsakomybės prievolę, todėl regreso teisės į atsakovę neįgijo. Statytojas 2014 m. rugsėjo 1 d. pareiškė pretenziją, 2015 m. liepos 24 d. pareiškė ieškinį dėl žalos atlyginimo, kurį, paaiškėjus žalos dydžiui, 2015 m. spalio 19 d. patikslino. Defektas Nr. 9 buvo akivaizdus, todėl nuo sužinojimo apie defektą Nr. 9 ieškovei turėjo būti aišku, kad vienokio ar kitokio dydžio išlaidų dėl jo šalinimo ieškovei atsiras, jeigu defekto nepašalins atsakovė. Ieškovė 2014 m. rugsėjo 11 d. pretenzija pareikalavo atsakovę ištaisyti trūkumus. Atsakovė ketino trūkumus pradėti šalinti 2014 m. rugsėjo 18 d., tačiau nepradėjo dėl priežasčių, kurios priklausė nuo ieškovės. Nors ieškovė visą laiką žinojo, kad atsakovė defekto Nr. 9 nešalina, kad ieškovė vienokios ar kitokios ir žalos dėl defekto Nr. 9 patirs, tačiau šį ieškinį pareiškė tik 2018 m. rugpjūčio 26 d., t. y. daugiau kaip po 6 metų ir 7 mėnesių po pagrindinės prievolės, t. y. subrangos sutarties pasibaigimo 2011 m. gruodžio 30 d.. Yra suėję tiek vienerių metų ieškinio senaties terminas, nurodytas CK 6.667 straipsnio 1 dalyje, tiek trejų metų ieškinio senaties terminas, nurodytas CK 1.125 straipsnio 8 dalyje. Ieškovė privalėjo reikšti ieškinį, kai 2014 m. rugsėjo mėnesį suprato, kad atsakovė defekto Nr. 9 nešalins.

13II.

14Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

5.

15Kauno apylinkės teismo Kauno rūmai 2019 m. vasario 12 d. sprendimu atsakovės UAB „Fildingas“ prašymą taikyti ieškinio senatį atmetė. Ieškinį tenkino visiškai. Priteisė ieškovei UAB „AVA statyba“ iš atsakovės UAB „Fildingas“ 38 372,34 Eur turtinės žalos atlyginimą, 6 (šešių) procentų metines palūkanas, skaičiuojamas už priteistą sumą (38 372,34 Eur) laikotarpiu nuo bylos iškėlimo teisme (2018 m. rugpjūčio 28 d.) iki visiško teismo sprendimo įvykdymo, ir 6 155,42 Eur bylinėjimosi išlaidas.

166.

17Teismas nurodė, kad Rangovė ieškovė ir Užsakovė ( - ) žemės ūkio bendrovė 2011 m. vasario 28 d. sudarė Statybos darbų rangos sutartį. Pagal jos 2 punktą šia sutartimi ieškovė įsipareigojo iki šioje sutartyje nustatyto termino (per vykdymo trukmę) savo rizika atlikti darbą (pastatyti pagal užsakovės užduotį objektą – karvidę su pieno bloku, ir atlikti kitą darbą), o užsakovė įsipareigojo sudaryti ieškovei būtinas darbui atlikti sąlygas, priimti darbo rezultatą ir už jį sumokėti šioje sutartyje nustatytą darbo rezultato kainą – 4 239 793,74 Lt. Generalinė rangovė ieškovė ir subrangovė atsakovė 2011 m. rugpjūčio 31 d. sudarė rangos sutartį Nr. 2011/08/31. Pagal jos 2.1 papunktį sutarties dalykas yra Gamybinės bazės modernizavimas pagal Europos Sąjungos Standartus (Pienininkystės ūkio komplekso rekonstrukcija ir statyba) 600 m2 akmens masės plytelių grindų dangos įrengimo darbai, nurodyti sutarties dokumentuose, ir kuriuos atsakovė privalo atlikti savo medžiagomis (ieškovė pateikia klijus plytelėms, o akmens masės plyteles pateikia atsakovė) ir savo rizika sutartyje numatytomis sąlygomis ir tvarka bei laikydamasi Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų. Užsakovė darbus priėmė pagal Statybos užbaigimo 2012 m. balandžio 3 d. aktą Nr. ( - ) , kurį pasirašė Statybos užbaigimo komisija, ir už juos atsiskaitė. Užsakovė 2014 m. gegužės 21 d. raštu kreipėsi į atsakovę ir UAB Statybos valdymo biuras ir nurodė, kad po 2013–2014 m. žiemos išryškėjo nurodyti fermos konstrukcijų ir įrangos trūkumai, kurie, labiausiai tikėtina, yra defektai, už kuriuos pagal rangos sutartį ir galiojančius teisės aktus yra atsakinga ieškovė, tikėtina, kad iš dalies, solidariai ar visiškai atsakingas projektuotojas. 2014 m. rugsėjo 1 d. ( - ) žemės ūkio bendrovė parengė Garantinių trūkumų (defektų) aktą. Ieškovė 2014 m. rugsėjo 11 d. pranešimu atsakovei paragino nedelsiant pradėti defektų šalinimo darbus, defektų šalinimui iki 2014 m. spalio 17 d. bus sudarytos sąlygos, jeigu apie darbus bus pranešta prieš vieną darbo dieną. Atsakovė 2014 m. rugsėjo 15 d. pranešimu informavo ieškovę, kad gali pradėti defektų Nr. 9, 19, 20 šalinimo darbus nuo 2014 m. rugsėjo 18 d. Ieškovė 2014 m. rugsėjo 18 d. raštu ( - ) žemės ūkio bendrovei nurodė, kad nesutinka su ekspertizės akte pateiktomis išvadomis dėl defektų Nr. 9, 19, 20. Kauno apygardos teismas 2017 m. gegužės 22 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. e2-438-773/2017 priteisė ieškovei ( - ) žemės ūkio bendrovei iš atsakovės UAB „AVA statyba“ 49 502,39 Eur žalos atlyginimą, 8,05 proc. metines palūkanas už priteistą 49 502,39 Eur sumą nuo civilinės bylos iškėlimo 2015 m. liepos 24 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 11 555,26 Eur bylinėjimosi išlaidas. Lietuvos apeliacinio teismas 2018 m. balandžio 10 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. e2A-201-516/2018 Kauno apygardos teismo 2017 m. gegužės 22 d. sprendimą pakeitė, priteisė ( - ) žemės ūkio bendrovei iš UAB „AVA statyba“ 38 853,08 Eur žalos atlyginimą, 8,05 proc. metines palūkanas už priteistą 38 853,08 Eur sumą nuo civilinės bylos iškėlimo 2015 m. liepos 24 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 5 085,88 Eur bylinėjimosi išlaidas. Ieškovė 2018 m. balandžio 27 d. sumokėjo antstoliui S. U. 52 957,50 Eur. Ieškovė 2018 m. rugpjūčio 2 d. pretenzija kreipėsi į atsakovę siūlydama jai per 10 dienų terminą, skaičiuojamą nuo šios pretenzijos gavimo dienos, geruoju sumokėti ieškovei 28 969,46 Eur. Atsakovė 2018 m. rugpjūčio 16 d. raštu pranešė, kad ieškovės pretenzijos nenagrinės, nes generalinė rangovė UAB „AVA statyba“ yra praleidusi sutartinius pretenzinius terminus.

187.

19Teismas nurodė, kad ginčas byloje kilo dėl ieškovės nuostolių, atsiradusių dėl atsakovės netinkamo sutartinės prievolės įvykdymo, atlyginimo. Ieškovė prašė atsakovei taikyti sutartinę atsakomybę dėl turtinės žalos, patirtos ieškovei atlyginus ( - ) ŽŪB nuostolius, susijusius su defekto Nr. 9 pašalinimu, taip pat ieškovei sumokėjus ( - ) ŽŪB procesines palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas proporcingai priteistai sumai dėl defekto Nr. 9 ištaisymo. Atsakovė su pareikštu ieškiniu nesutiko, nes žala atsirado ne dėl atsakovės kaltės, be to, ieškinio reikalavimams prašė taikyti CK 6.667 straipsnio 1 dalyje nustatytą vienerių metų ieškinio senaties terminą bei CK 1.125 straipsnio 8 dalyje nustatytą trijų metų ieškinio senaties terminą.

20Dėl ieškinio senaties taikymo

218.

22Teismas netaikė CK 6.667 straipsnio 1 dalyje nustatyto vienerių metų ieškinio senaties termino reikalavimui atlyginti atliktų darbų trūkumų šalinimo išlaidas (CK 6.665 straipsnio 1 dalies 3 punktas), nes ( - ) žemės ūkio bendrovė, o ne ieškovė patyrė atliktų darbų trūkumų šalinimo išlaidas. Teismas pažymėjo, kad ieškovės ieškinys dėl regresinio reikalavimo galėjo būti parengtas tik, kai tapo aiškūs ne tik subjektas (atsakovė) ir jo neteisėti veiksmai, nulėmę žalą, bet ir žalos dydis. Ieškinio senaties terminas turėjo būti skaičiuojamas nuo 2018 m. balandžio 27 d., kai ieškovė sumokėjo antstoliui S. U. 52 957,50 Eur ir ieškovei tapo aiški iš atsakovės neišieškota dėl atsakovės neteisėtų veiksmų žalos suma. Teismas konstatavo, kad ieškovė CK 1.125 straipsnio 8 dalyje nurodyto ieškinio senaties termino nepraleido, todėl atsakovės prašymą pritaikyti ieškinio senatį atmetė.

23Dėl nuostolių, atsiradusių dėl netinkamo sutartinės prievolės įvykdymo, atlyginimo

249.

25Atsakovė argumentavo, kad ieškovė pažeidė Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 15 straipsnio 7 dalies (2011 m. gegužės 26 d. įstatymo redakcija Nr. XI-1427) 1, 3 punktų, CK 6.684 straipsnio 3 dalies ir 2011 m. vasario 28 d. Statybos darbų rangos sutarties 15, 80 punktų sąlygas dėl subrangovų pasitelkimo, darbų priežiūros atlikimo, todėl teismai pagrįstai sprendė (prejudicinis faktas), kad pagal CK 6.650 straipsnio 2 dalį ieškovė atsako statytojui už nuostolius, kurie siejami su subrangovais, įskaitant atsakove. Savo atsakomybės prievolių dalies ieškovė negali perkelti atsakovei. Teismas, atsižvelgdamas į teismų praktiką, nurodė, kad CK 6.650 straipsnio 2 dalis nepaneigia ieškovės teisės taikyti atsakovei sutartinę atsakomybę pagal 2011 m. rugpjūčio 31 d. rangos sutarties Nr. ( - ) 10.7 papunktį.

2610.

27Atsakovė taip pat argumentavo, kad ieškovė veikdama padidintos rizikos sąlygomis privalėjo naudotis 2011 m. rugpjūčio 31 d. rangos sutarties Nr. ( - ) 7.2.1 papunktyje numatyta teise vykdyti kontrolę ir priežiūrą. Teismas pažymėjo, kad sutartyje nustatyta ne ieškovės pareiga, tačiau jos teisė vykdyti kontrolę ir priežiūrą, kontroliuoti sutarties vykdymą (el. b. t. 1, l. 13), kaip ir atsakovės minimoje CK 6.689 straipsnio 1 dalyje. atsakovė 2011 m. rugpjūčio 31 d. sudarytos sutarties 4.4.1 papunktyje, be kita ko, patvirtino, kad ji yra šioje sutartyje nurodytų darbų srities specialistė, turinti šiai sutarčiai įvykdyti pakankamai patirties bei žinių, kurias pagal teisės aktus privalo turėti rangovė. Be to, atsakovė 2011 m. rugpjūčio 31 d. rangos sutarties 6.1.2 papunkčiu įsipareigojo darbus vykdyti laikydamasis visų statybos procesą reguliuojančių teises aktų reikalavimų, 6.1.4 papunkčiu įsipareigojo dėti visas būtinas ir protingas pastangas, kad būtų pasiektas sutarties 2.1 papunktyje nurodytas rezultatas (el. b. 1 t., l. 11), taip pat teisingai nurodė ieškovės atstovas teismo posėdyje, atsakovė būdama statybos techninis prižiūrėtojas turėjo daugiau specialiųjų žinių už ieškovę, todėl ieškovė neprivalėjo prižiūrėti ir kontroliuoti atsakovės. Kad dėl atliktų darbų trūkumų ir, atitinkamai, su tuo susijusių nuostolių atsiradimu yra susiję ne tik atsakovė, bet ir ieškovė, pagal nagrinėjamos bylos duomenis negalima spręsti. Atsižvelgiant į subrangovo teisinę padėtį, jo įsipareigojimų pobūdį, darytina išvada, kad jis, kaip profesionalas, atsakingai sprendė ir priėmė visą riziką. Teismas atmetė atsakovės argumentą, kad generalinis rangovas (ieškovė) yra iš dalies atsakingas už nuostolių atsiradimą.

2811.

29Atsakovė nurodė, kad ieškovė 2014 m. rugsėjo 11 d. pretenzija pareikalavo atsakovę ištaisyti trūkumus, atsakovė ketino trūkumus pradėti šalinti 2014 m. rugsėjo 18 d., tačiau nepradėjo dėl priežasčių, kurios priklausė nuo ieškovės. Teismas sprendė, kad ieškovės pasirinktas savo teisių gynimo būdas nepašalina atsakovės atsakomybės už netinkamą sutartinių įsipareigojimų įvykdymą. Generalinis rangovas sutartimi gali pasitelkti subrangovą atskiriems darbams atlikti. Šio atsakomybė dėl atliktų darbų trūkumų yra sutartinė. Teismo vertinimu, atsakovės argumentas, kad atsakomybės prievolės ieškovei pagal subrangos sutartį yra pasibaigusios, yra nepagrįstas, nes atsakovė atsako už objekto defektus, kurie nustatomi per sutarties 9.1 papunktyje nurodytą terminą.

3012.

31Atsakovės nuomone, ieškovė turėjo galimybę būti ekonomiškesne, jeigu defektą Nr. 9 būtų pašalinusi pati arba sudariusi galimybę darbą atlikti atsakovei. Tačiau teismas pažymėjo, kad atsakovės paskaičiavimai yra tik hipotetiniai, be to, ieškovė nepripažino defekto Nr. 9 ir dėl to jo netaisė, bylinėjosi teismuose. Teismas atkreipė atsakovės dėmesį, kad atsakovė nesutiko su ( - ) ŽŪB reikalavimais, kadangi ji laikė, kad ji nėra kalta dėl defekto Nr. 9. Ieškovės atstovas teismo posėdžio metu nurodė, kad teismai dėl defekto Nr. 9 nustatė tik 80 proc. ieškovės kaltę, todėl nėra pagrindo teigti, kad ieškovės bylinėjimasis buvo nepagrįstas. Taigi nėra pagrindo išvadai, kad ieškovė dėl savo teisminės gynybos yra atsakinga dėl to, kad defekto Nr. 9 šalinimas pabrango.

3213.

33Atsakovės nuomone, dėl nepagrįsto bylinėjimosi ieškovė turėjo 3 712,18 Eur reikalaujamas priteisti išlaidas, kurios nesusiję su defekto Nr. 9 pašalinimu, ir už kurias atsakovė neatsako, be to, ieškovė sumokėjo 6 300 Eur reikalaujamų išlaidų dėl 8,05 proc. procesinių palūkanų už 1 008 dienas (2015 m. liepos 24 d. – 2018 m. balandžio 27 d.) nuo 28 360,16 Eur, kurios nesusiję su defekto Nr. 9 pašalinimu, už kurias atsakovė neatsako. Teismams tenkinus ( - ) ŽŪB ieškinį iš dalies, tai yra nustačius ieškovės kaltės proporciją dėl defekto Nr. 9 (80 proc.), nustačius atsakovės kaip subrangovės kaltę už defekto Nr. 9 atsiradimą, atsižvelgiant į tai, kad Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus 2018 m. balandžio 10 d. nutartimi konstatuota, jog ( - ) ŽŪB rangos darbų kaina nėra per didelė, į sutarties 10.7 papunktį, teismas sprendė, kad atsakovė turi atlyginti šias išlaidas. Teismas visiškai nepagrįstu laikė atsakovės argumentą, kad 2011 m. rugpjūčio 31 d. rangos sutarties Nr. ( - ) 10.7 papunktis, numatantis, kad rangovas privalo atlyginti užsakovui visus nuostolius, kuriuos pastarasis patirs dėl trečiųjų asmenų tiesioginių reikalavimų, kylančių iš rangovo įsipareigojimų pagal šią sutartį pažeidimo, įvykdymo, yra netikėta (siurprizinė) sutarties standartinė sąlyga. Nurodė, kad šis 10.7 papunktis nėra nuginčytas, yra teisėtas ir galiojantis, taip pat atsakovei kaip juridiniam asmeniui, verslininkei, turėjo būti žinoma, kad tretieji asmenys gali reikšti reikalavimus, dėl kurių atsiras bylinėjimosi išlaidos. Taip pat atsakovė šios ieškovės turtinės žalos paskaičiavimo neginčijo.

3414.

35Teismas sprendė, kad yra pagrindas taikyti civilinės atsakomybės institutą. Ieškovė patyrė turtinę žalą, kurią sudaro 28 360,16 Eur (28 969,46 Eur (priteista suma už defektų Nr. 4, 9, 10, 16 pašalinimą) – 609,30 Eur (priteista suma už defektų Nr. 4, 10, 16 pašalinimą)) žala, atlyginant ( - ) ŽŪB jos patirtą tokio dydžio žalą už defekto Nr. 9 pašalinimą, ieškovės sumokėtos 6 300 Eur procesinės palūkanos ir 3 712,18 Eur bylinėjimosi išlaidos. Ieškovės patirta turtinė žala yra susijusiu priežastiniu ryšiu su atsakovės neteisėtais veiksmais, sukėlusiais žalos atsiradimą, todėl teismas ieškinį tenkino visiškai (CPK 178, 185 straipsniai).

36Dėl bylinėjimosi išlaidų

3715.

38Teismas ieškinį patenkinęs visiškai, ieškovei iš atsakovės priteisė turėtas bylinėjimosi išlaidas: 838,09 Eur žyminį mokestį (el. b. t. 1, l. 10), 5 317,33 Eur išlaidas advokato pagalbai apmokėti (el. b. t. 2, l. 136).

39III.

40Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

4116.

42Apeliaciniu skundu atsakovė UAB „Fildingas“ prašo panaikinti Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų 2019 m. vasario 12 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą, ieškinį atmesti, priteisti iš ieškovės atsakovės turėtas bylinėjimosi išlaidas apeliacinės instancijos teisme. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

4316.1.

44Ieškinys byloje tuo pačiu metu grindžiamas ir regreso teise, ir Subrangos sutarties garantiniais pažeidimais, ir pareiga atsakyti pagal Subrangos sutarties 10.7 punktą, ir CK 6.697 straipsnio 3 dalimi, ir CK 6.280 straipsnio 1 dalimi. Kauno apylinkės teismas sprendė (sprendimo 17 punktas), jog nagrinėjamos bylos atveju yra pagrindas taikyti civilinės atsakomybės institutą. Ieškovė neįrodinėjo, kad dėl netinkamo rangos darbų rezultato buvo padaryta žala trečiųjų asmenų turtui, sveikatai ar gyvybei, ir iš rangos santykių kilo deliktinė atsakomybė, pvz., CK 6.696 straipsnyje, 6.292 straipsnyje nustatytais atvejais. Regresinė (atgręžtinio reikalavimo) prievolė paprastai atsiranda trečiajam asmeniui įvykdžius prievolę už skolininką, todėl skolininko prievolė kreditoriui pasibaigia tinkamu jos įvykdymu (CK 6.123 straipsnio 1 dalis; LAT CBS TK 2009-02-10 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-46/2009). Šioje byloje svarbu, kad atsakovė neigė, o ieškovė neįrodinėjo, jog subrangovas ir rangovas buvo solidariai atsakingos prieš užsakovą, ar kad subrangovą ir užsakovą siejo prievolė, kurią įvykdė rangovas. Rangovas įvykdė savo atsakomybės prievolę. Subrangos sutartyje dėl regreso teisės nepasisakyta. Todėl Kauno apylinkės teismas turėjo spręsti, jog ieškinyje nenurodytas regreso teisės atsiradimo pagrindas ir dėl jo aiškintis (LAT 2019-02-14 nutarties civilinėje byloje Nr. 3K-3-40-313/2019 39 punktas), leisdamas visais aspektais pasisakyti atsakovui (CPK 178, 212, 225 straipsniai). Teismo išvados dėl civilinių teisių gynimo būdo regresinio reikalavimo tenkinimo prieštarauja galutinei išvadai dėl neidentifikuotos civilinės atsakomybės atsakovei byloje taikymo.

4516.2.

46Pagal Subrangos sutarties sampratą (8.4, 8.6, 14.1, 14.2, 14.3, 14.5, 15.1 punktai) Subrangos sutartis yra „galutinai įvykdyta“. Pagal CK 6.123 straipsnį, kai prievolė baigiasi tinkamu įvykdymu, baigiasi ir visos iš šios prievolės atsiradusios papildomos teisės ir pareigos. Ieškovė turėjo galimybę pagal Subrangos sutarties 14.6 punktą per 60 dienų reikšti pretenziją dėl priimtų darbų trūkumų. Ieškovė pretenziją dėl žalos atlyginimo regreso tvarką pareiškė tik 2018-08-02. Atsakovė 2018-08-16 raštu atsisakė pretenziją nagrinėti, nes UAB „AVA statyba“ yra praleidusi sutartinius pretenzinius terminus. Ieškovė prašymų dėl termino pretenzijai pareikšti neteikė. Pasibaigus Subrangos sutarčiai, liko tik UAB „Fildingas“ garantija (Subrangos sutarties 9.1 punktas), o kitos prievolės, įskaitant prievolę pagal Subrangos sutarties 10.7 punktą, yra pasibaigusios. Darytina išvada, kad ieškovas prarado galimybę į kitų savo sutartinių reikalavimų pagal Subrangos sutartį, įskaitant jos 10.7 punktą, patenkinimą teismo tvarka. Teismas, argumentuodamas sutartinės atsakomybės pagal Subrangos sutarties 10.7 punktą taikymą, nepagrįstai rėmėsi KAT 2017-12-21 nutartimi civilinėje byloje Nr. e2A-2239-638/2017 dėl draudimo išmokos priteisimo subrogacijos atveju (CK 6.1015 straipsnis).

4716.3.

48Teismas byloje turėjo svarstyti dėl abiejų šalių veiksmų įtakos neigiamiems padariniams (LAT 2018-05-11 nutarties civilinėje byloje Nr. e3K-3- 190-248/2018 32-36 punktai). Grindų įrengimo darbus atliko ir ieškovė, ir atsakovė. Teismas nepagrįstai sprendė, kad UAB „Fildingas“ atsako ir už tas išlaidas, kurias užsakovė patyrė dėl to, kad šalino grindų pagrindo defektą. Įsipareigojimas Subrangos sutartyje pakloti grindų plyteles neapima kitų grindų įrengimo darbų, todėl nelemia ir atsakomybės už žalą dėl netinkamai įrengto grindų pagrindo, nėra atsakovo kaltės, nėra ir priežastinio ryšio tarp ieškovo atlygintos žalos, atsiradusios dėl netinkamo grindų įrengimo (defekto Nr. 9). Ieškovės „AVA statyba“ atsakomybė (CK 6.246 straipsnis 1 dalis) už dėl defekto Nr. 9 atsiradusią žalą atsirado ieškovei, pačiai nesilaikius įstatymuose nustatyto draudimo nevykdyti savo pačios darbų techninės priežiūros, pačiai kokybiškai neįrengus melžyklos grindų pagrindo, pačiai neįvykdžius pareigos pateikti Subrangovui kokybiškas grindų plyteles ir pačiai pažeidus bendro pobūdžio pareigą elgtis atidžiai ir rūpestingai. Šioje byloje turi būti svarstoma, kiek defekto Nr. 9 žala pavadintų nuostolių atsirado dėl netinkamo nekokybiškų plytelių klojimo pagal Subrangos sutartį, kiek nuostolių atsirado dėl netinkamo grindų pagrindo įrengimo, t. y. svarstytina dėl ieškovės ir atsakovės mišrios kaltės fakto ir pasekmių (CK 6.246, 6.249, 6.258, 6.259 straipsniai).

4916.4.

50Teismas taikė objektyviąją skolininko, kuris yra įmonė ar verslininkas, civilinę sutartinę atsakomybę (atsakomybę be kaltės), todėl, nustatant nuostolių dydį, buvo būtina vadovautis nuostolių numatymo taisykle, nes neįvykdžiusi sutartinės prievolės įmonė (verslininkas) atsako tik už tuos nuostolius, kuriuos ji numatė ar galėjo protingai numatyti sudarydama sutartį kaip tikėtiną prievolės neįvykdymo padarinį. Ieškovės rėmimasis Subrangos sutarties 10.7 punktu atsakovui yra siurprizinis ir nėra protingas, nes reiškia, kad subrangovo prievolės pagal Subrangos sutarties 10.7 punktą yra neterminuotos (galioja amžinai), nekonkrečios, todėl negali būti numatomos (LAT 2010-07-08 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3- 313/2010). Ieškovės prašomos priteisti sumos dėl procesinių palūkanų (jos mokamos dėl nepagrįsto bylinėjimosi), sumos dėl bylinėjimosi išlaidų ir pan. niekaip nesusiję su protingu Subrangos sutarties vykdymu. Jos yra pernelyg nutolusios nuo Subrangos sutarties darbų, todėl sutarties sudarymo metu negalėjo būti numatytos.

5116.5.

52Teismas neteisingai vertino į bylą pateiktus ir prijungtose bylose esančius įrodymus. Teismas nesuprato įvykių eigos, neįvertino atsakovės argumentų, kad didžiąją dalį grindų įrengimo darbų atliko ieškovė, kad ji turėjo suformuoti nuolydžius, o atsakovė atliko tik baigiamuosius plytelių klijavimo darbus (atliko apdailą), neteisingai nustatė esminę aplinkybę, kad pagal Subrangos sutarties 2.1 papunktį „ieškovė pateikia klijus plytelėms, o akmens masės plyteles pateikia atsakovė“, nors Subrangos sutartyje nurodyta priešingai: „rangovas pateikia klijus plytelėms o akmens masės plyteles pateikia užsakovas“, taip pat neįvertino atsakovės argumento, kad grindų pagrindą su neteisingais nuolydžiais įrengė ne UAB „Fildingas“, bet UAB „AVA statyba“, kad nekokybiškas grindų akmens masės plyteles pateikė taip pat ieškovė.

5316.6.

54Teismas reikalavimą dėl bylinėjimosi išlaidų išsprendė taip pat nepagrįstai ir neteisėtai. Ieškovės atstovas 2018-12-03 teismo posėdyje pateikė prašymą dėl ieškovės turėtų bylinėjimosi išlaidų (informacinėje pažymoje (t. 2, b. l. 132) ties 04:42 min.), kurį grindė dokumentais, esančiais t. 2, b. l. 134-137) ir nurodė, kad prašo priteisti 1 191,51 Eur (984,72 Eur, kurie pažymėti 2018-08-31 ataskaitoje (t. 2, b. l. 135), ir PVM 206,79 Eur).

5516.7.

56Atsakovė prašė byloje taikyti ieškinio senatį. Teismas netinkamai aiškino ir taikė ieškinio senatį reglamentuojančias teisės normas, kai dėl atliktų rangos darbų trūkumų per garantinį terminą yra pareikšta pretenzija (LAT 2004-11-29 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-652/2004). Teismas, spręsdamas dėl žalos atlyginimo regreso tvarka, nepagrįstai taikė bendrąjį CK 1.125 straipsnio 8 dalyje nurodytą sutrumpintą trejų metų ieškinio senaties terminą reikalavimams dėl padarytos žalos atlyginimo, skaičiuojamą nuo teisės į ieškinį atsiradimo dienos, kuris prasideda nuo sužinojimo apie pažeidimą (CK 1.127 straipsnio 1 dalis, 6.667 straipsnio 1 dalis) ir nesprendė dėl atsakovės nurodyto specialaus ieškinio senaties termino, kuris prasideda nuo pareiškimo apie trūkumus dienos (CK 1.127 straipsnio 1 dalis, 6.667 straipsnio 3 dalis (Skundžiamo sprendimo 7, 8 9 punktai), taip pat netaikė CK 1.127 straipsnio 4 dalies, kuri numato, kad „iš regresinių prievolių atsirandančių reikalavimų ieškinio senaties terminas prasideda nuo pagrindinės prievolės įvykdymo momento“. Teismas ieškinio senatį iš regresinio reikalavimo nepagrįstai siejo su priverstiniu teismo sprendimo įvykdymu užsakovei, o ne su tinkamo mokėjimo prievolės įvykdymu momentu.

572.

58Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovė UAB „AVA statyba“ prašo atsakovės apeliacinį skundą atmesti, priteisti iš atsakovės turėtas bylinėjimosi išlaidas apeliacinės instancijos teisme. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

5917.1.

60Apeliantė nepagrįstai kelia retorinius klausimus dėl ieškovė galimybės naudotis regreso teise, o taip pat dėl ieškovės reikalavimo teisinio kvalifikavimo. Rangos sutarties 10.7 p. yra nustatyta ieškovės teisė reikalauti, o atsakovės - pareiga atlyginti ieškovei visus nuostolius, kuriuos ji patirs dėl trečiųjų asmenų tiesioginių reikalavimų, kylančių iš atsakovės įsipareigojimų pagal šią sutartį pažeidimo, įvykdymo. Atsakovei bylos nagrinėjimo pirmosios instancijos teisme metu buvo leista pasisakyti ne tik visais aspektais dėl ieškovės regreso teisės, bet ir apskritai visais su byla susijusiais klausimais. Taip pat objektyviai neegzistuoja jokie prieštaravimai tarp Sprendimo išvadų bei pritaikyto ieškovės teisių gynybos būdo.

6117.2.

62Apeliantė nepagrįstai apeliuoja į tai, kad pasibaigus 2011-08-31 rangos sutarčiai, liko galioti tik jo garantija, o visos kitos prievolės pagal šią sutartį neva yra pasibaigusios: šalys šioje neterminuotoje sutartyje nebuvo susitarusios, kad atsakovui užbaigus darbus, atitinkamai pasibaigia ir kitos atsakovo prievolės pagal šią sutartį (tame tarpe - sutarties 10.7 p. nustatyta prievolė), o ir šiaip sutarties galiojimo termino pabaiga neatleidžia šalies nuo civilinės atsakomybės už sutarties pažeidimą (CK 6.189 str. 4 d.). Taigi nėra jokio pagrindo sutikti su atsakovės daroma išvada, kad ieškovė neva yra praradusi galimybę į šioje byloje pareikštų reikalavimų patenkinimą teismine tvarka. Tokia išvada nepagrįsta laikytina dar ir dėl to, jog atsakovė pati pripažįsta jos garantinių įsipareigojimų galiojimą po visų darbų pabaigos (su kuria jis sieja sutarties galiojimą), o atsakovės darbų trūkumai buvo nustatyti būtent garantinio laikotarpio metu.

6317.3.

64Ieškovės nuomone, iš sprendimo yra visiškai aišku, kuriuo civilinių teisių gynybos būdu buvo apgintos ieškovės teisės, juolab, kad sprendime yra pasisakyta dėl visų atsakovės civilinės atsakomybės sąlygų. Atsakovė apeliaciniame skunde šias sąlygas tik pakartoja, tačiau nenurodo ir neįrodinėja, kad kuri nors iš jų nagrinėjamu atveju neegzistuotų.

6517.4.

66Rangos (subrangos) šalys turi skirtingas pareigas pagal tokią sutartį, todėl ieškovė neturi pagrindo pilnai sutikti su atsakovės argumentu, kad jos kartu siekė bendro tikslo - tinkamai įrengti grindis melžykloje. Pareigą tinkamai įrengti grindis šioje patalpoje bei suteikti šių darbų garantiją turėjo atsakovė, nes būtent tam ji ir buvo ieškovės samdoma. Ieškovė grindų kartu su atsakove neįrenginėjo, o vykdė kitas pagal sutartį jai kaip užsakovui tenkančias pareigas (mokėjo už darbų atlikimą, suteikė projektinę dokumentaciją, reikalingą darbų vykdymui, perdavė statybvietę, užtikrino elektros energijos tiekimą ir kt.). Ankstesniame teisminiame procese teismai nustatė, kad būtent atsakovė, statybos objekte kartu veikusi ir kaip subrangovas ir kaip techninis prižiūrėtojas, veikė interesų konflikto sąlygomis (žr. Lietuvos apeliacinio teismo 2018-04-10 nutarties 73 p.), taigi būtent ji, o ne ieškovė pažeidė ankstesnėje Statybos įstatymo 15 str. 7 d. redakcijoje įtvirtintą draudimą rangovui (kokiu ieškovo atžvilgiu buvo atsakovas) vykdyti paties statomo statinio statybos techninę priežiūrą. Taigi, nėra jokio pagrindo sutikti su atsakove, kad jai pažeidus įstatyme įtvirtintą draudimą, atsiranda pagrindas sumažinti jos atsakomybę CK 6.259 str. ar kokios nors kitos teisės normos pagrindu. Taip pat nei šioje, nei ankstesnėje byloje nebuvo nustatyta, kad ieškovė būtų buvusi labai neatsargi, todėl atsakovės atsakomybė prieš ieškovę negalėjo būti mažinama. Taip pat nepagrįsti atsakovės argumentai, kad šioje byloje turėtų būti taikomas mišrios kaltės institutas.

6717.5.

68Skundo argumentas, kad ieškovės rėmimasis 2011-08-31 rangos sutarties 10.7 p. atsakovei neva yra siurprizinė sąlyga, yra visiškai nepagrįstas, kadangi ieškovė turėtų teisę užsakovei atlygintą žalą iš atsakovės išieškoti net ir be šio sutarties punkto, t. y. pagal CK įtvirtintą teisinį reglamentavimą.

6917.6.

70Atsakovė nepagrindė argumento dėl teismo neva padarytų įrodymų tyrimą ir vertinimą reglamentuojančių proceso teisės normų pažeidimų.

7117.7.

72Sutiktina, kad teismas ieškovei priteisė per daug atstovavimo išlaidų: ieškovės atstovas byloje iš tikrųjų prašė priteisti už ieškinį sumokėtą 838,09 Eur dydžio žyminį mokestį bei 1 191,51 Eur dydžio atstovavimo išlaidas, kas bendrai sudaro 2 029,60 Eur. Teismo padarytas apsirikimas ištaisytinas apeliacinės instancijos teisme sprendimu iš atsakovės priteistų bylinėjimosi išlaidų sumą sumažinant iki 2 029,60 Eur.

73Teisėjų kolegija

konstatuoja:

74IV.

75Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

7611.

77Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai. CPK 320 straipsnio 2 dalis numato, kad neatsižvelgdamas į apeliacinį skundą apeliacinės instancijos teismas taip pat patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų ir pagrindo peržengti apeliacinio skundo ribas nenustatyta.

78Dėl faktinių bylos aplinkybių

7912.

80Bylos medžiaga įrodo bei tokias aplinkybes nustatė ir pirmosios instancijos teismas, kad ieškovė ir ( - ) žemės ūkio bendrovė 2011 m. vasario 28 d. sudarė Statybos darbų rangos sutartį, pagal kurią ieškovė įsipareigoja iki sutartyje nustatyto termino (per vykdymo trukmę) savo rizika atlikti darbą (pastatyti pagal užsakovės užduotį objektą – karvidę su pieno bloku, ir atlikti kitą darbą), o užsakovė įsipareigoja sudaryti ieškovei būtinas darbui atlikti sąlygas, priimti darbo rezultatą ir už jį sumokėti šioje sutartyje nustatytą darbo rezultato kainą – 4 239 793,74 Lt.

8113.

822011 m. rugpjūčio 31 d. ieškovė su atsakove sudarė kitą rangos sutartį Nr. ( - ) . Pagal šios sutarties 2.1 papunktį sutarties dalykas yra Gamybinės bazės modernizavimas pagal Europos Sąjungos Standartus (Pienininkystės ūkio komplekso rekonstrukcija ir statyba) 600 m2 akmens masės plytelių grindų dangos įrengimo darbai, nurodyti sutarties dokumentuose, ir kuriuos atsakovė privalo atlikti savo medžiagomis (ieškovė pateikia klijus plytelėms, o akmens masės plyteles pateikia atsakovė) ir savo rizika sutartyje numatytomis sąlygomis ir tvarka bei laikydamasi Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų.

8314.

84Ieškovė sutartą objektą pastatė, o ( - ) žemės ūkio bendrovė darbus priėmė pagal Statybos užbaigimo 2012 m. balandžio 3 d. aktą Nr. ( - ) , šį aktą pasirašė Statybos užbaigimo komisija, ir už atliktus darbus buvo atsiskaityta.

8515.

86Pagal sudarytą ( - ) žemės ūkio bendrovės ir atsakovės 2010m. lapkričio 8d. Statybos techninės priežiūros ir projekto valdymo sutartį Nr. ( - ) atsakovė įsipareigojo vykdyti statybos darbų priežiūrą, techninę priežiūrą objekte atliko prižiūrėtojas T. G..

8716.

88Nustatyta, kad ( - ) žemės ūkio bendrovė 2014 m. gegužės 21 d. raštu kreipėsi į atsakovę ir UAB Statybos valdymo biuras nurodydama, kad po 2013–2014 m. žiemos išryškėjo nurodyti fermos konstrukcijų ir įrangos trūkumai, kurie, labiausiai tikėtina, yra defektai, už kuriuos pagal rangos sutartį ir galiojančius teisės aktus yra atsakinga ieškovė, tikėtina, kad iš dalies, solidariai ar visiškai atsakingas projektuotojas. ( - ) žemės ūkio bendrovė taip pat nurodė, kad vadovaudamasi 2011 m. vasario 28 d. Statybos darbų rangos sutarties 42.1 ir 49 punktais kompetentingi specialistai turėtų apžiūrėti defektus, peržiūrėti statybos dokumentaciją ir kartu su ( - ) žemės ūkio bendrove surašyti defektų aktą, kuriame aptartų defektų priežastis, numatytų jų šalinimo būdus ir priemones, nurodytų atsakingus asmenis ir susitartų dėl defektų pašalinimo termino rangovės jėgomis ir atsakingo asmens sąskaita. ( - ) žemės ūkio bendrovė pakvietė ieškovę 2014 m. gegužės 28 d. 13 val. atvykti į fermą ir pradėti defektų nustatymo darbą, pažymėdama, kad jeigu defektų akto projektas nebus pasirašytas iki 2014 m. birželio 4 d., tai ( - ) žemės ūkio bendrovė kviesis statinio eksperto licenciją turinčius specialistus, kurie surašys defektų aktą, o defektams pašalinti atsakingo asmens sąskaita pasirinks kompetentingą trečiąjį asmenį.

8917.

90Nustatyta, kad šalių bendras defektų aktas surašytas nebuvo, ieškovė 2014 m. liepos 7 d. raštu Nr. 81 ( - ) žemės ūkio bendrovei nurodė, kad ieškovė sutinka su dalimi sudaryto defektinio akto ir pateikė savo poziciją dėl ( - ) žemės ūkio bendrovės 2014 m. gegužės 19 d. rašte nurodytų defektų.

9118.

92( - ) žemės ūkio bendrovė 2014 m. birželio 26 d. sudarė paslaugų sutartį su UAB Statybinių teismo ekspertizių centras, pagal kurią teismo ekspertas prof. dr. S. M. atliko ekspertizę dėl sutartyje nurodytų defektų už 10 890,00 Lt. Dėl sutarties atlikti ekspertizę atlikimo ( - ) žemės ūkio bendrovė 2014 m. liepos 1 d. raštu Nr. 44 informavo ieškovę ir UAB Statybos valdymo biuras, nurodė, kad tyrimo objekto apžiūra bus atliekama 2014 m. liepos 8 d. 13 val. ir pasiūlė iki 2014 m. liepos 7 d. pateikti tyrimui atlikti reikalingą medžiagą ir informaciją, pakvietė atvykti ir stebėti eksperto atliekamą apžiūrą. 2014 m. liepos 31 d. UAB Statybinių teismo ekspertizių centras parengė ekspertinio tyrimo aktą. UAB Statybinių teismo ekspertizių centras teismo ekspertas prof. dr. S. M. 2014 m. rugpjūčio 5 d. raštu ( - ) žemės ūkio bendrovei pateikė 2014 m. liepos 31 d. Ekspertinio tyrimo aktą Nr. ( - ) , kurio išvadose nurodė, kad visos defektų sąraše nurodytos aplinkybės yra defektai, kurių bendra ištaisymo vidutinė rinkos kaina yra 211 655,14 Lt; defektų atsiradimo priežastis buvo netinkamai ieškovės atlikti statybos darbai; kai kuriais atvejais defektų atsiradimo priežastis – netinkamas statybos techninio prižiūrėtojo pareigų atlikimas (neveikimas), ir išskirta, kokia dalimi jis yra atsakingas, atitinkamai priskirta defekto ištaisymo kainos dalis. Už atliktą ekspertizę ( - ) žemės ūkio bendrovė apmokėjo UAB Statybinių teismo ekspertizių centrui sutartą 10 890,00 Lt sumą. 2014 m. rugsėjo 1 d. ( - ) žemės ūkio bendrovė parengė Garantinių trūkumų (defektų) aktą.

9319.

94( - ) žemės ūkio bendrovė 2014 m. rugsėjo 1 d. kreipėsi į ieškovę pretenzija „Dėl karvidės su pieno bloku statybos trūkumų (defektų) nustatymo ekspertinio tyrimo pagrindu“, kurioje, be kitų dalykų, nurodė, kad dalį defektų ieškovė pašalino, dalį šalina dabar, tačiau atliekamų darbų nedokumentuoja. ( - ) žemės ūkio bendrovė ieškovę informavo, kad remdamasi 2011 m. vasario 28 d. Statybos darbų rangos sutarties 49 punktu surašė pridedamą Garantinių trūkumų (defektų) aktą ir jį pateikia ieškovei, ir jeigu ieškovė per 7 dienas nuo šio rašto gavimo dienos nepradės Garantinių trūkumų (defektų) akte nurodytų šalinimo darbų taip, kad juos užbaigtų iki 2014 m. spalio 17 d., tai ( - ) žemės ūkio bendrovė šiuos defektus pašalins ieškovės sąskaita pati ūkio būdu ar samdydama tinkamas kvalifikacijas turinčius rangovus, o dėl turėtos žalos atlyginimo kreipsis į teismą.

9520.

96Atsakovė UAB „Fildingas“ 2014 m. rugsėjo 1 d. pranešimu ieškovės prašė per 7 dienas nuo šio rašto gavimo: 1) sumokėti defektų, kurių nurodytu terminu (per 7 dienas) nepradės šalinti ieškovė, pašalinimui preliminariai reikalingas sumas, nurodytas defektų akte, arba pateikti banko garantiją dėl šių sumų sumokėjimo pagal užsakovės reikalavimą kompensuoti nuostolius, atsiradusius dėl atitinkamų defektų šalinimo; 2) kompensuoti užsakovei eksperto ir advokato R. P. išlaidas, sumokant į užsakovės sąskaitą 15 090,00 Eur; 3) pateikti jau užbaigtų šalinti trūkumų (defektų) darbų priėmimo aktus.

9721.

98Ieškovė 2014 m. rugsėjo 11 d. pranešimu atsakovei paragino nedelsiant pradėti defektų šalinimo darbus, defektų šalinimui iki 2014 m. spalio 17 d. bus sudarytos sąlygos, jeigu apie darbus bus pranešta prieš vieną darbo dieną. Ieškovė 2014 m. rugsėjo 12 d. raštu ( - ) žemės ūkio bendrovę informavo, kad eksperto S. M. kandidatūra su ieškove nebuvo suderinta, ieškovei kyla pagrįstų abejonių eksperto kvalifikacija ir šališkumu, todėl ieškovė 2014 m. liepos 31 d. Ekspertinio tyrimo akte Nr. ( - ) nurodytų išvadų nepripažįsta, nes jos nepagrįstos, nemotyvuotos ir klaidingos. Ieškovė nurodė, kad išsamią poziciją dėl ekspertizės akto pateiks iki 2014 m. rugsėjo 23 d., ir prašė iki 2014 m. rugsėjo 17 d. pateikti projektinę dokumentaciją ir kitus dokumentus, kurie buvo perduoti ekspertui. Nurodė, kad nesutinka apmokėti už ekspertizę ir teisines paslaugas, dėl defektų siūlo samdyti nešališką ekspertą.

9922.

100Atsakovė 2014 m. rugsėjo 15 d. pranešimu ieškovę informavo, kad gali pradėti defektų Nr. 9, 19, 20 šalinimo darbus nuo 2014 m. rugsėjo 18 d.. Ieškovė 2014 m. rugsėjo 18 d. raštu ( - ) žemės ūkio bendrovei nurodė, kad nesutinka su ekspertizės akte pateiktomis išvadomis dėl defektų Nr. 9, 19, 20, o dėl defekto Nr. 28 paprašė papildomos informacijos. Ieškovė 2014 m. spalio 9 d. raštu ( - ) žemės ūkio bendrovei, be kitų dalykų, nurodė, kad nėra gavusi ekspertui S. M. pateiktos medžiagos, kuria buvo vadovaujamasi atliekant ekspertizę, todėl defektų įvertinimas yra apsunkintas, atsakovė įsipareigojusi pašalinti defektus Nr. 9, 19 ir 20. Ieškovė taip pat nurodė, kad dalis defektų yra pašalinti, dalis bus pašalinti artimiausiu metu, taip pat bus įvertinti ginčo defektai, kurie, jei bus pripažinti garantiniais, bus pašalinti, o kurie nebus pripažinti – bus pateikti išsamūs paaiškinimai. Atsižvelgiant į tai ieškovė prašė prailginti defektų šalinimo terminą iki 2014 m. lapkričio 1 d.

10123.

102Ieškovė 2014 m. spalio 30 d. raštu ( - ) žemės ūkio bendrovę informavo, kad defektai Nr. 3, 5, 13, 17, 19, 20, 24, 25 yra ištaisyti, dėl kurių šalinimo pasirašyti pateikiamas darbų priėmimo aktas. Ieškovė nurodė, kad defektai Nr. 4, 9, 16 yra atsiradę ne dėl ieškovės kaltės, o dėl netinkamai parinktų techninio projekto sprendinių, tačiau geranoriškai atliks dalinius defektų šalinimo darbus. Pažymėjo, kad objekto apžiūros metu buvo nustatyta, jog plytelės yra mechaniškai pažeistos objekto eksploatacijos metu, todėl tai nėra garantinis terminas, taigi sudaužytos plytelės nebus keičiamos naujomis, o šalinant defektus bus užglaistytos plytelių siūlės, kurios buvo išplautos objekto eksploatavimo metu naudojant aukšto slėgio plovimo įrangą. Ieškovė taip pat informavo, kad bus priklijuotos atsiklijavusios plytelės ir pašalinti kiti smulkūs defektai, todėl prašė pratęsti defektų įvertinimo ir nustatytų garantinių defektų pašalinimo terminą iki 2014 m. lapkričio 15 d.

10324.

104( - ) žemės ūkio bendrovė 2015 m. kovo 16 d. raštu kreipėsi į ieškovę nurodydama, kad neprieštaravo ieškovės 2014 m. spalio 30 d. rašte nustatytam protingam terminui iki 2014 m. lapkričio 15 d. įvertinti defektus Nr. 6, 7, 11 ir nustatytus garantinius defektus pašalinti, tačiau defektai iki šiol nepašalinti, jokio atsakymo nėra gauta, todėl prašė informuoti, ar yra išnaudotos visos bendradarbiavimo galimybės. Ieškovė 2015 m. kovo 23 d. raštu ( - ) žemės ūkio bendrovei atsakė, kad negavo ( - ) žemės ūkio bendrovės pasirašyto 2014 m. spalio 30 d. raštu pateikto defektinio akto, todėl laiko, kad defektai yra tinkamai ištaisyti ir pretenzijų neturi.

10525.

106UAB Statybos valdymo biuras 2015 m. gegužės 7 d. raštu ( - ) žemės ūkio bendrovę informavo, kad ieškovė nerengė darbo projekto, kuris turėjo būti privalomas pagal statybos techninį projektą, kuris taip pat turi būti parengtas ir defektams ištaisyti. ( - ) žemės ūkio bendrovė 2015 m. birželio 23 d. raštu „Dėl pasiūlymų karvidžių remonto darbams atlikti pateikimo“ kreipėsi į UAB „Statranga“, UAB „Sumeda“, UAB „Statybos ritmas“ ir UAB „Vilkasta“ su kvietimu teikti pasiūlymus defektams ištaisyti. Šio rašto kopija taip pat išsiųsta ieškovei, atsakovei, T. G. ir UAB Statybos valdymo biuras.

10726.

108( - ) žemės ūkio bendrovė ir UAB „Statranga“ 2015 m. liepos 14 d. sudarė ( - ) žemės ūkio bendrovės karvidžių defektų šalinimo statybos darbų rangos sutartį, pagal kurią UAB „Statranga“ įsipareigojo už 58 866,50 Eur sumą atlikti statybos darbus – parengti defektų šalinimo darbo projektą ir pagal jį atlikti darbą. Sutartyje detalizuota darbų kaina, nurodant, kad už darbo projekto parengimą – 3 500,00 Eur, už defektų Nr. 1 ir 12 pašalinimą – 1 150,00 Eur, už defekto Nr. 6 pašalinimą – 22 000,00 Eur, už defekto Nr. 7 pašalinimą – 3 900,00 Eur, už defektų Nr. 9, 4, 10 ir 16 pašalinimą – 16 100,00 Eur, už defekto Nr. 11 pašalinimą – 2 000,00 Eur.

10927.

110Uždaroji akcinė bendrovė „Statranga“ 2015 m. rugsėjo 11 d. pranešimu informavo ( - ) žemės ūkio bendrovę, kad uždaroji akcinė bendrovė „Statranga“ pagal 2015 m. liepos 14 d. statybos rangos sutartį vykdydama karvidės pieno bloke grindų remonto darbus, nuardžius esamų plytelių dangą užfiksavo, kad eilėje vietų grindų plytelės buvo suklotos dviem sluoksniais, klijai po jomis nebuvo tolygiai paskirstyti ant betoninio pagrindo, be to, vietose, kur suformuoti priešingi nuolydžiai, pastoviai laikosi vanduo, kuris didina patalpų santykinę drėgmę ir ypatingai apsunkina naujų išlyginamųjų mišinių paklojimo sąlygas. Visa tai atsispindi atliktose darbų metu fotofiksacijose. UAB „Statranga“ pateikė Atliktų darbų aktą už 2015 m. rugsėjo mėn.

11128.

112( - ) žemės ūkio bendrovė šalindama statybos darbų trūkumus atliko šiuos mokėjimus: 2015 m. liepos 21 d. mokėjimo nurodymu Nr. 693 pervedė UAB „Statranga“ 1 000 Eur avansą už karvidžių defektų šalinimo darbo projekto rengimą pagal 2015 m. liepos 14 d. sutartį; 2015 m. spalio 19 d. mokėjimo nurodymu Nr. 953 pervedė UAB „Statranga“ 3 235,00 Eur už darbo projekto parengimą pagal 2015 m. rugsėjo 30 d. sąskaitą STAT 15/073; 2015 m. spalio 19 d. mokėjimo nurodymu Nr. 952 pervedė UAB „Statranga“ 58 973,61 Eur už karvidės su pieno bloku defektų šalinimo darbus pagal 2015 m. rugsėjo 30 d. sąskaitą STAT 15/072.

11329.

114Nustatyta, kad ( - ) žemės ūkio bendrovė pareiškė ieškinį ieškovei dėl žalos atlyginimo, dalyvaujant tretiesiems asmenims atsakovui šioje byloje –UAB „Fildingas“, T. G., UAB Statybos valdymo biuras, UAB ‚Flameksas ir Ko“ ir Kauno apygardos teismas 2017 m. gegužės 22 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. e2-438-773/2017 priteisė ieškovei Vazniškių žemės ūkio bendrovei iš atsakovės UAB „AVA statyba“ (ieškovės šioje byloje) 49 502,39 Eur žalos atlyginimo. Priteisė ieškovei ( - ) žemės ūkio bendrovei iš atsakovės UAB „AVA statyba“ 8,05 proc. metinių palūkanų už priteistą 49 502,39 Eur sumą nuo civilinės bylos iškėlimo 2015 m. liepos 24 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, priteisė ieškovei ( - ) žemės ūkio bendrovei iš atsakovės UAB „AVA statyba“ 11 555,26 Eur bylinėjimosi išlaidų atlyginimo.

11530.

116Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų 2018 m. balandžio 10 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. e2A-201-516/2018 Kauno apygardos teismo 2017 m. gegužės 22 d. sprendimas pakeistas. Priteista ieškovei ( - ) žemės ūkio bendrovei iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „AVA statyba“ - ieškovės nagrinėjamoje byloje 38 853,08 Eur žalos atlyginimo. Priteista ieškovei ( - ) žemės ūkio bendrovei iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „AVA statyba“ 8,05 proc. metinių palūkanų už priteistą 38 853,08 Eur sumą nuo civilinės bylos iškėlimo 2015 m. liepos 24 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Priteista ieškovei ( - ) žemės ūkio bendrovei iš atsakovės 5 085,88 Eur bylinėjimosi išlaidų atlyginimo.

11731.

118Nustatyta, kad ieškovė vykdydama įsiteisėjusį procesinį sprendimą priimtą ( - ) žemės ūkio bendrovei naudai, 2018 m. balandžio 27 d. sumokėjo antstoliui S. U. 52 957,50 Eur.

11932.

120Ieškovė 2018 m. rugpjūčio 2 d. pretenzija kreipėsi į atsakovę siūlydama jai per 10 dienų terminą, skaičiuojamą nuo šios pretenzijos gavimo dienos, geruoju sumokėti ieškovei 28 969,46 Eur. Atsakovė 2018 m. rugpjūčio 16 d. raštu informavo ieškovę, kad, pretenzijos nenagrinės, nes ieškovė yra praleidusi terminus pretenzijai pareikšti.

121Dėl ginčo dalyko

12233.

123Ieškovė nagrinėjamoje byloje pareiškė ieškinį atsakovei ir prašė iš atsakovės priteisti 38 372,34 Eur turtinės žalos atlyginimą, 6 procentus dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško teismo sprendimo įvykdymo. Iš ieškovės atsakovei pareikšto ieškinio faktinio pagrindo ( CPK 135 straipsnio 1 dalies 2 punktas) galima spręsti, kad ieškovės ieškinys grindžiamas tuo, kad teismų procesiniuose sprendimuose jau išnagrinėtose civilinėse bylose Nr. e2-438-773/2017, e2A-201-516/2018 pagal ieškovės ( - ) žemės ūkio bendrovės ieškinį atsakovei UAB „AVA statyba“ dėl žalos atlyginimo, kurioje dalyvavo ir atsakovė yra nustatyti faktai, kad buvo akivaizdžiai netinkamai įrengtas statybos objekte akmens masės plytelių grindų dangos įrengimas už kurio įrengimą yra atsakinga atsakovė; 28360,16 Eur žala yra patirta atlyginant ( - ) žemės ūkio bendrovei priteistą žalą už defekto Nr. 9 šalinimą; 6 300 Eur žala susidarė sumokant ( - ) žemės ūkio bendrovei teismų priteistas 8,05 proc. metines palūkanas nuo priteistos 28360,16 Eur sumos, nuo civilinės bylos iškėlimo teisme iki visiško teismo sprendimo įvykdymo; 3712,18 Eur žala susidarė atlyginant jau paminėtoje civilinėje byloje šiai bendrovei priteistas bylinėjimosi išlaidas (CK 6. 280 straipsnis); atsakovė taip pat yra atsakinga dėl nuostolių susidarymo ieškovei pagal šalių rangos sutarties 10.7 punkto sąlygą , t. y. atsakovei turi būti taikoma sutartinė civilinė atsakomybė ( 6. 245 straipsnio 3 dalis).

12434.

125Teisėjų kolegija įvertinusi apylinkės teismo sprendime atliktą motyvacija ir argumentaciją sprendžia, kad apeliantės skundžiamu sprendimu pirmosios instancijos teismas ieškovės ieškinį patenkino pripažinęs esant pagrindui taikyti atsakovei civilinės atsakomybės institutą ( tiek deliktinę, tiek sutartinę civilinę atsakomybę) ir nustatęs visas sąlygas civilinei atsakomybei atsirasti ( CK 6.246-6.249 straipsniai) bei atmetęs atsakovės prašymą taikyti ieškovės pareikštam reikalavimui ieškinio senatį. Teismas pagal byloje esančius įrodymus pagrįstai nustatė atsakovės neteisėtus veiksmus paklojant akmens masės plyteles statybos objekte, priežastinį ryšį tarp atsiradusios žalos ir neteisėtų atsakovės veiksmų, atsakovės kaltę ir žalą.

12635.

127Apeliantė vienu iš apeliacinio skundo argumentų nurodo, kad teismas netinkamai aiškino ir taikė ieškinio senatį reglamentuojančias teisės normas.

12836.

129Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad ieškovė su ieškiniu į teismą dėl savo pažeistos teisės gynimo kreipėsi 2018m. rugpjūčio 27d. ir CK 1. 125 straipsnio 8 dalyje nurodyto ieškinio senaties termino ieškiniui pareikšti nepraleido. Pirmosios instancijos teismas konstatuodamas, kad ieškovė nepraleido trejų metų ieškinio senaties termino ieškiniui pareikšti rėmėsi Lietuvos Aukščiausiojo teismo 2007m. spalio 5d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-3-370/2007, kurioje išaiškinta, jog reikalavimui dėl generalinio rangovo nuostolių, kurie susidarė sumokėjus užsakovui darbų trūkumų ištaisymo išlaidas, netaikomas CK 6. 667 straipsnio 1 dalyje nustatytas sutrumpintas ieškinio senaties terminas. Teisėjų kolegija pritaria tokiai motyvacijai pažymėdama, kad pirmosios instancijos teismo sprendime paminėta kasacinio teismo praktika dėl ieškinio senaties taikymo aptartu klausimu nėra pakitusi ir nagrinėjamoje byloje susidariusi teisinė situacija yra tapati išnagrinėtai kasacinei bylai. Taigi, nėra jokio pagrindo sutikti su apeliantės apeliacinio skundo argumentais, kad nagrinėjant bylą buvo neteisingai taikytos ieškinio senatį reglamentuojančios materialinės teisės normos. Visi apeliantės apeliacinio skundo argumentai aptartu klausimu pripažintini nepagrįstais ir atmestini.

13037.

131Pirmosios instancijos teismas savo sprendimo 10 punkte įvertinęs nustatytas aplinkybes darė išvadą, kad atsakovei gali būti taikoma civilinė atsakomybė ir pagal 2011m. rugpjūčio 31d. rangos sutarties Nr. ( - ) 10.7 punkto sąlygą. Kaip matyti iš šios Rangos sutarties, kad šios sutarties 10. 7 punkto sąlygoje yra numatyta ieškovės teisė reikalauti, o atsakovės pareiga atlyginti ieškovei visus nuostolius, kuriuos ji patirs ateityje dėl trečiųjų asmenų tiesioginių reikalavimų, kylančių iš rangovo įsipareigojimų pagal šią sutartį pažeidimo, įvykdymo. Bylos eiga rodo, kad pirmosios instancijos teisme atsakovei netrukdomai buvo leista atsikirsti į ieškovės pareikštą ieškinį ir išsakyti savo poziciją visais aspektais, tame tarpe ir dėl regreso teisės pasinaudojimo nagrinėjant bylą. Nagrinėjant bylą apeliacinės instancijos teisme žodinio proceso tvarka atsakovės atstovas taip pat turėjo galimybę apie tai pasisakyti. Teisėjų kolegija įvertinusi pirmosios instancijos teismo sprendimo turinį, apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentus, apeliacinės instancijos teisme atsakovės atstovo pateiktus paaiškinimus, neįžvelgia prieštaravimų tarp sprendime padarytų išvadų ir ieškovei pritaikyto teisės gynimo būdo nuo atsakovės padarytų pažeidimų. Taigi, nagrinėjant bylą atsakovės teisės nebuvo suvaržytos ir procesinės teisės normos nebuvo pažeistos.

13238.

133Bylos aplinkybės rodo, kad atsakovės atliktų darbų trūkumai buvo nustatyti garantinio laikotarpio metu. Pagal CK 6. 189 straipsnio 4 dalies sąlygą, sutarties galiojimo termino pabaiga neatleidžia šalių nuo civilinės atsakomybės už sutarties pažeidimą. 2011m rugpjūčio 31d. sudarytoje rangos sutartyje nebuvo šalių sutarta, kad atsakovei užbaigus darbus pasibaigia ir kitos atsakovės prisiimtos prievolės numatytos pagal sutarties 10. 7 punkto sąlygą. Esant nurodytam apeliantė nepagrįstai argumentuoja, kad pasibaigus 2011m. rugpjūčio 31d. sutarčiai, liko galioti tik jos garantija, o visos kitos prievolės pagal šią sutartį yra pasibaigusios ir ieškovė yra praradusi galimybę reikšti reikalavimą atsakovei teismine tvarka.

13439.

135Teisėjų kolegija nesutinka su apeliantės apeliacinio skundo argumentu, kad sutarties šalys siekė bendro tikslo tinkamai įrengti grindis melžykloje ir tai argumentuodama bei sutikdama su atsakovės atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentacija pažymi, kad pareiga tinkamai įrengti grindis melžykloje bei suteikti šių darbų garantiją turėjo būtent atsakovė, nes ji buvo įsipareigojusi tokius darbus atlikti tinkamai ir kokybiškai. Byloje neįrodyta, kad šalys bendrai ir bendrais veiksmai atliko nekokybiškus darbus. Įsiteisėjusiais teismų sprendimais yra konstatuota, kad atsakovė, statybos objekte kartu veikusi ir kaip subrangovas, ir kaip techninis prižiūrėtojas, veikė interesų konflikto sąlygomis ( Lietuvos apeliacinio teismo 2018m. balandžio 10d. nutarties 73 punktas ). Teisėjų kolegijos vertinimu, tokia konstatuota aplinkybė yra įrodyta ir kitaip negali būti paneigta. Tokiu būdu, nesutiktina su apeliante, jog jai pažeidus įtvirtintą draudimą, vykdyti statinio priežiūrą, atsirastų pagrindas taukyti CK 6. 259 straipsnio nuostatas ir mažinti civilinę atsakomybę. Byloje kitų pagrindų, kurių pagrindu taip pat galima būti mažinti atsakovei civilinę atsakomybę nenustatyta.

13640.

137Atsakovė apeliaciniame skunde kelia neteisingą įrodymų vertinimo priimant sprendimą klausimą. Teigia, kad apylinkės teismas neteisingai suprato įvykių eigą ir neįvertino atsakovės argumentų, kad didžiąją dalį grindų įrengimo atliko ieškovė. Pažymėtina, kad Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika įrodinėjimo bei įrodymų vertinimo klausimais yra suformuota ir nuosekliai išplėtota. Kasacinis teismas ne kartą yra konstatavęs, kad teismai, vertindami šalių pateiktus įrodymus, remiasi įrodymų pakankamumo taisykle, o išvada dėl konkrečios faktinės aplinkybės egzistavimo daroma pagal vidinį teismo įsitikinimą, grindžiamą visapusišku ir objektyviu visų reikšmingų bylos aplinkybių išnagrinėjimu (CPK 185 straipsnio 1 dalis). Dėl to teismas turi įvertinti ne tik kiekvieno įrodymo įrodomąją reikšmę, bet ir įrodymų visetą, ir tik iš įrodymų visumos daryti išvadas apie tam tikrų įrodinėjimo dalyku konkrečioje byloje esančių faktų buvimą ar nebuvimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. vasario 15 d. nutartis, civilinėje byloje, bylos Nr. 3K-3-98/2008 ir kt.). Teismas, vertindamas įrodymus, turi vadovautis ne tik įrodinėjimo taisyklėmis, bet ir logikos dėsniais, pagal vidinį įsitikinimą padaryti nešališkas išvadas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. kovo 30 d. nutartis, civilinėje byloje, bylos Nr. 3K-3-139/2010 ir kt.). Kasacinio teismo praktikoje pabrėžiama, kad, ištyręs ir įvertinęs byloje esančius įrodymus, procesinio sprendimo motyvuojamojoje dalyje teismas glausta forma turi išdėstyti nustatytas faktines bylos aplinkybes, argumentus, nurodyti, kodėl vienais įrodymais remtasi, o kiti atmesti, pateikti įrodymų, kuriais grindžiamos teismo išvados, vertinimą ir teisinį sprendimo pagrindimą (CPK 270 straipsnio 4 dalis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. lapkričio 24 d. nutartis, civilinėje byloje bylos Nr. 3K-3-526/2009 ir kt.).

13841.

139Teisėjų kolegijos vertinimu, pirmosios instancijos teismas įvertinęs įrodymų visetą pagal vidinį įsitikinimą pagrįstai konstatavo, kad atsakovė yra atsakinga už ieškovei susidariusius nuostolius. Darydamas išvadas apylinkės teismas atsižvelgė tiek į byloje pateiktus įrodymus, tiek ir prijungtose civilinėse bylose esančius duomenis bei tose bylose nustatytus faktus, taip pat atsakovės procesiniuose dokumentuose bei teismo posėdžio metu išsakytus argumentus ir pagrįstai taikė atsakovei tiek deliktinę, tiek sutartinę civilinę atsakomybę. Teismas vertindamas atsakovės atsikirtimus, kad didesnę dalį darbų atliko pati ieškovė ir ji turėjo tinkamai suformuoti nuolydžius, o atsakovė atliko tik baigiamuosius darbus, suklijuodama plyteles, teisingai pažymėjo, kad atsakovė būdama profesionale savo darbų atlikimo srityje prisiėmė visą darbų atlikimo riziką ir yra viena atsakinga už nuostolių atsiradimą. Teisėjų kolegija tam pritardama pastebi, kad atsakovė įžvelgusi netinkamai suformuluotus nuolydžius turėjo jai priskirtų darbų neatlikti, o kelti klausimą dėl nekokybiškai ieškovės atliktų darbų, tačiau to nepadarė, o darbus atlikinėjo, tuo didindama nuostolius ir veikė savo rizika. Teisėjų kolegija daro išvadą, kad teismas teisingai nustatė faktines bylos aplinkybes ir CPK nustatytų įrodymų tyrimo ir vertinimo taisyklių nepažeidė ( CPK 185 straipsnis).

14042.

141Apeliantė apeliaciniame skunde tvirtina, kad ieškovė remiasi 2011m. rugpjūčio 31d. rangos sutartimi ir jos 10. 7 punkto sąlyga, o tokia sutarties sąlyga apeliantei yra siurprizinė.

14243.

143Remiantis CK 6.186 straipsniu, negalioja netikėtos (siurprizinės) sutarčių standartinės sąlygos, t. y. tokios, kurių kita šalis negalėjo protingai tikėtis būsiant sutartyje; netikėtomis (siurprizinėmis) nelaikomos sutarties sąlygos, su kuriomis šalis aiškiai sutiko, kai jos tai šaliai buvo tinkamai atskleistos (1 dalis); sprendžiant, ar sąlyga yra netikėta (siurprizinė) ar ne, reikia atsižvelgti į jos turinį, formuluotę bei išraiškos būdą (2 dalis); pagal kitos šalies pasiūlytas standartines sąlygas sudariusi sutartį prisijungimo būdu šalis turi teisę reikalauti ją nutraukti ar pakeisti, jeigu sutarties standartinės sąlygos nors ir neprieštarauja įstatymams, tačiau atima iš jos paprastai tokios rūšies sutarčių suteikiamas teises ar galimybes, panaikina ar apriboja sutarties standartines sąlygas parengusios šalies civilinę atsakomybę arba nustato sutarties šalių lygybės bei jų interesų pusiausvyros principus pažeidžiančias sąlygas, arba prieštarauja protingumo, sąžiningumo ar teisingumo kriterijams (3 dalis).

14444.

145Kasacinio teismo praktikoje išaiškinta, kad sprendžiant, ar konkreti sąlyga yra netikėta (siurprizinė), reikia atsižvelgti į jos turinį, formuluotę, išraiškos būdą (CK 6.168 straipsnio 2 dalis). Be to, turi būti atsižvelgiama į prisijungusios sutarties šalies patirtį, tarp šalių susiklosčiusius santykius, kitas aplinkybes, taip pat teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijus (CK 1.5 straipsnis) ( Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. lapkričio 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-518/2008; 2016 m. liepos 15 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e3K-3-380-969/2016.).

14645.

147Byloje nustatyta, kad šalių ginčo rangos sutartį pasirašė atsakovės vadovas ir sutiko su visomis sutarties sąlygomis. Teisėjų kolegijos vertinimu, ginčijama sutarties sąlyga pagal savo formuluotę ir turinį yra pakankamai aiški ir suprantama bei atsakovei turinčiai patirtį statybos verslo srityje bei nevienetinių sandorių sudaryme negalėjo būto netikėta. Tokia sutarties sąlyga neprieštarauja nei teisingumo, nei protingumo ir sąžiningumo principams ( CK 1. 5 straipsnis). Taigi, nepagrįstai apeliantė kelia klausimą dėl minėtos sutarties sąlygos laikymo siurprizine.

14846.

149Kiti apeliantės apeliacinio skundo argumentai yra besikartojantys ir neturintys esminės reikšmės ginčo galutiniam išsprendimui bei vertinant pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą, todėl teisėjų kolegija dėl jų nepasisako. Pažymėtina, kad teismų praktikoje laikomasi nuostatos, jog teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. kovo 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-38/2008; 2010 m. birželio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-252/2010).

15047.

151Apibendrinus išdėstytus argumentus teisėjų kolegija konstatuoja, kad ginčą tarp šalių sprendęs pirmosios instancijos teismas remdamasis įrodymų pakankamumo taisykle, išvadas apie konkrečių reikšmingų bylai aplinkybių egzistavimą padarė pagal vidinį įsitikinimą ir įrodymų vertinimo taisyklių nepažeidė ( CPK 185 straipsnis). Teismas priimdamas sprendimą teisingai taikė materialinės teisės normas reglamentuojančias civilinės atsakomybės institutą ir ieškinio senatį, todėl naikinti ar keisti apylinkės teismo sprendimą apeliacinio skundo argumentais nėra pagrindo. Apylinkės teismo sprendimas dėl šalių ginčo paliktinas nepakeistas, o apeliacinis skundas atmestinas ( CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

152Dėl bylinėjimosi išlaidų pirmosios instancijos teisme

15348.

154Apeliantė apeliaciniame skunde nurodo, kad apylinkės teismas nepagrįstai ir per daug priteisė ieškovei bylinėjimosi išlaidas. Ieškovė atsiliepimu į apeliacinį skundą sutinka su tokiu apeliantės argumentu ir nurodo, kad ieškovė patyrė bendrai tik 2029,60 Eur bylinėjimosi išlaidų. Sutinka, kad priteistos teismo sprendimu bylinėjimosi išlaidos būtų sumažintos. Atsižvelgiant į tai ir byloje pateiktus įrodymus, patvirtinančius ieškovės turėtų išlaidų dydį, apylinkės teismo sprendimas priteistų bylinėjimosi išlaidų dalyje pakeistinas, priteisiant ieškovei iš atsakovės 2029,60 Eur bylinėjimosi išlaidų.

155Dėl bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme

15649.

157Atmetus apeliantės apeliacinį skundą jai bylinėjimosi išlaidos nepriteistinos. Į bylą pateikti įrodymai: PVM sąskaita-faktūra, serija 001 Nr. 2019-075 patvirtina, kad ieškovė turėjo 1089 Eur bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme. Taigi, nagrinėjamu atveju, atsakovės apeliacinio skundo netenkinus, ieškovės turėtos 1089 Eur turėtos išlaidos, kurios neviršija 2004 m. balandžio 2 d. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakymu Nr. 1R-85 „Dėl rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2015 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 1R-77 redakcija) patvirtintų maksimalių atlygintinų išlaidų dydžių, priteistinos iš atsakovės ieškovei ( CPK 93 straipsnio 1 dalis).

158Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

159Kauno apylinkės teismo 2019 m. vasario 12 d. sprendimą iš esmės palikti nepakeistą.

160Teismo sprendimo dalį bylinėjimosi išlaidų dalyje pakeisti ir iš atsakovės UAB „Fildingas“ priteisti ieškovei „AVA statyba“ 2029,60 bylinėjimosi išlaidas.

161Iš atsakovės priteisti ieškovei 1089 Eur bylinėjimosi išlaidas turėtas apeliacinės instancijos teisme.

162Ši Kauno apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teismas... 3. I.... 4. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Ieškovė ieškiniu prašė priteisti iš atsakovės 38 372,34 Eur turtinės... 7. 2.... 8. Ieškovė nurodė, kad rangovė ieškovė ir subrangovė atsakovė 2011 m.... 9. 3.... 10. Atsakovė UAB „Fildingas“ su ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti.... 11. 4.... 12. Atsakovė nurodė, kad 2011 m. rugpjūčio 31 d. sudaryta subrangos sutartis... 13. II.... 14. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

5.... 15. Kauno apylinkės teismo Kauno rūmai 2019 m. vasario 12 d. sprendimu atsakovės... 16. 6.... 17. Teismas nurodė, kad Rangovė ieškovė ir Užsakovė ( - ) žemės ūkio... 18. 7.... 19. Teismas nurodė, kad ginčas byloje kilo dėl ieškovės nuostolių,... 20. Dėl ieškinio senaties taikymo... 21. 8.... 22. Teismas netaikė CK 6.667 straipsnio 1 dalyje nustatyto vienerių metų... 23. Dėl nuostolių, atsiradusių dėl netinkamo sutartinės prievolės įvykdymo,... 24. 9.... 25. Atsakovė argumentavo, kad ieškovė pažeidė Lietuvos Respublikos statybos... 26. 10.... 27. Atsakovė taip pat argumentavo, kad ieškovė veikdama padidintos rizikos... 28. 11.... 29. Atsakovė nurodė, kad ieškovė 2014 m. rugsėjo 11 d. pretenzija pareikalavo... 30. 12.... 31. Atsakovės nuomone, ieškovė turėjo galimybę būti ekonomiškesne, jeigu... 32. 13.... 33. Atsakovės nuomone, dėl nepagrįsto bylinėjimosi ieškovė turėjo 3 712,18... 34. 14.... 35. Teismas sprendė, kad yra pagrindas taikyti civilinės atsakomybės institutą.... 36. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 37. 15.... 38. Teismas ieškinį patenkinęs visiškai, ieškovei iš atsakovės priteisė... 39. III.... 40. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai... 41. 16.... 42. Apeliaciniu skundu atsakovė UAB „Fildingas“ prašo panaikinti Kauno... 43. 16.1.... 44. Ieškinys byloje tuo pačiu metu grindžiamas ir regreso teise, ir Subrangos... 45. 16.2.... 46. Pagal Subrangos sutarties sampratą (8.4, 8.6, 14.1, 14.2, 14.3, 14.5, 15.1... 47. 16.3.... 48. Teismas byloje turėjo svarstyti dėl abiejų šalių veiksmų įtakos... 49. 16.4.... 50. Teismas taikė objektyviąją skolininko, kuris yra įmonė ar verslininkas,... 51. 16.5.... 52. Teismas neteisingai vertino į bylą pateiktus ir prijungtose bylose esančius... 53. 16.6.... 54. Teismas reikalavimą dėl bylinėjimosi išlaidų išsprendė taip pat... 55. 16.7.... 56. Atsakovė prašė byloje taikyti ieškinio senatį. Teismas netinkamai aiškino... 57. 2.... 58. Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovė UAB „AVA statyba“ prašo... 59. 17.1.... 60. Apeliantė nepagrįstai kelia retorinius klausimus dėl ieškovė galimybės... 61. 17.2.... 62. Apeliantė nepagrįstai apeliuoja į tai, kad pasibaigus 2011-08-31 rangos... 63. 17.3.... 64. Ieškovės nuomone, iš sprendimo yra visiškai aišku, kuriuo civilinių... 65. 17.4.... 66. Rangos (subrangos) šalys turi skirtingas pareigas pagal tokią sutartį,... 67. 17.5.... 68. Skundo argumentas, kad ieškovės rėmimasis 2011-08-31 rangos sutarties 10.7... 69. 17.6.... 70. Atsakovė nepagrindė argumento dėl teismo neva padarytų įrodymų tyrimą ir... 71. 17.7.... 72. Sutiktina, kad teismas ieškovei priteisė per daug atstovavimo išlaidų:... 73. Teisėjų kolegija... 74. IV.... 75. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 76. 11.... 77. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 78. Dėl faktinių bylos aplinkybių... 79. 12.... 80. Bylos medžiaga įrodo bei tokias aplinkybes nustatė ir pirmosios instancijos... 81. 13.... 82. 2011 m. rugpjūčio 31 d. ieškovė su atsakove sudarė kitą rangos sutartį... 83. 14.... 84. Ieškovė sutartą objektą pastatė, o ( - ) žemės ūkio bendrovė darbus... 85. 15.... 86. Pagal sudarytą ( - ) žemės ūkio bendrovės ir atsakovės 2010m. lapkričio... 87. 16.... 88. Nustatyta, kad ( - ) žemės ūkio bendrovė 2014 m. gegužės 21 d. raštu... 89. 17.... 90. Nustatyta, kad šalių bendras defektų aktas surašytas nebuvo, ieškovė 2014... 91. 18.... 92. ( - ) žemės ūkio bendrovė 2014 m. birželio 26 d. sudarė paslaugų... 93. 19.... 94. ( - ) žemės ūkio bendrovė 2014 m. rugsėjo 1 d. kreipėsi į ieškovę... 95. 20.... 96. Atsakovė UAB „Fildingas“ 2014 m. rugsėjo 1 d. pranešimu ieškovės... 97. 21.... 98. Ieškovė 2014 m. rugsėjo 11 d. pranešimu atsakovei paragino nedelsiant... 99. 22.... 100. Atsakovė 2014 m. rugsėjo 15 d. pranešimu ieškovę informavo, kad gali... 101. 23.... 102. Ieškovė 2014 m. spalio 30 d. raštu ( - ) žemės ūkio bendrovę informavo,... 103. 24.... 104. ( - ) žemės ūkio bendrovė 2015 m. kovo 16 d. raštu kreipėsi į ieškovę... 105. 25.... 106. UAB Statybos valdymo biuras 2015 m. gegužės 7 d. raštu ( - ) žemės ūkio... 107. 26.... 108. ( - ) žemės ūkio bendrovė ir UAB „Statranga“ 2015 m. liepos 14 d.... 109. 27.... 110. Uždaroji akcinė bendrovė „Statranga“ 2015 m. rugsėjo 11 d. pranešimu... 111. 28.... 112. ( - ) žemės ūkio bendrovė šalindama statybos darbų trūkumus atliko... 113. 29.... 114. Nustatyta, kad ( - ) žemės ūkio bendrovė pareiškė ieškinį ieškovei... 115. 30.... 116. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų 2018 m.... 117. 31.... 118. Nustatyta, kad ieškovė vykdydama įsiteisėjusį procesinį sprendimą... 119. 32.... 120. Ieškovė 2018 m. rugpjūčio 2 d. pretenzija kreipėsi į atsakovę siūlydama... 121. Dėl ginčo dalyko... 122. 33.... 123. Ieškovė nagrinėjamoje byloje pareiškė ieškinį atsakovei ir prašė iš... 124. 34.... 125. Teisėjų kolegija įvertinusi apylinkės teismo sprendime atliktą motyvacija... 126. 35.... 127. Apeliantė vienu iš apeliacinio skundo argumentų nurodo, kad teismas... 128. 36.... 129. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad ieškovė su ieškiniu į teismą... 130. 37.... 131. Pirmosios instancijos teismas savo sprendimo 10 punkte įvertinęs nustatytas... 132. 38.... 133. Bylos aplinkybės rodo, kad atsakovės atliktų darbų trūkumai buvo nustatyti... 134. 39.... 135. Teisėjų kolegija nesutinka su apeliantės apeliacinio skundo argumentu, kad... 136. 40.... 137. Atsakovė apeliaciniame skunde kelia neteisingą įrodymų vertinimo priimant... 138. 41.... 139. Teisėjų kolegijos vertinimu, pirmosios instancijos teismas įvertinęs... 140. 42.... 141. Apeliantė apeliaciniame skunde tvirtina, kad ieškovė remiasi 2011m.... 142. 43.... 143. Remiantis CK 6.186 straipsniu, negalioja netikėtos (siurprizinės) sutarčių... 144. 44.... 145. Kasacinio teismo praktikoje išaiškinta, kad sprendžiant, ar konkreti sąlyga... 146. 45.... 147. Byloje nustatyta, kad šalių ginčo rangos sutartį pasirašė atsakovės... 148. 46.... 149. Kiti apeliantės apeliacinio skundo argumentai yra besikartojantys ir... 150. 47.... 151. Apibendrinus išdėstytus argumentus teisėjų kolegija konstatuoja, kad... 152. Dėl bylinėjimosi išlaidų pirmosios instancijos teisme... 153. 48.... 154. Apeliantė apeliaciniame skunde nurodo, kad apylinkės teismas nepagrįstai ir... 155. Dėl bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme... 156. 49.... 157. Atmetus apeliantės apeliacinį skundą jai bylinėjimosi išlaidos... 158. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 159. Kauno apylinkės teismo 2019 m. vasario 12 d. sprendimą iš esmės palikti... 160. Teismo sprendimo dalį bylinėjimosi išlaidų dalyje pakeisti ir iš... 161. Iš atsakovės priteisti ieškovei 1089 Eur bylinėjimosi išlaidas turėtas... 162. Ši Kauno apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos....