Byla 2-10795-752/2014
Dėl skolos priteisimo

1Kauno apylinkės teismo teisėja Vida Agurkienė, sekretoriaujant Monikai Kundrotaitei, dalyvaujant atsakovo atstovei advokato padėjėjai Gitanai Kukcinavičiūtei, ieškovo atstovui nedalyvaujant, žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Skolų departamentas“ ieškinį atsakovui UAB „Audoma“ dėl skolos priteisimo.

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3Ieškovas UAB „Skolų departamentas“ kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti iš atsakovo UAB „Audoma“ 487,18 Lt skolos, 6 % dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bei bylinėjimosi išlaidas. Bylą prašė nagrinėti dokumentinio proceso tvarka.

4Ieškovas ieškinyje nurodė, kad atsakovas kreipėsi į įmonę UAB „Straujos prekybos sistemos“ dėl paslaugų suteikimo ir 2012-02-02 jam buvo suteiktos šios paslaugos: užprogramuota fiskalinio bloko antraštė ir sukurta nauja Presta duomenų bazė. 2012-02-03 atsakovui taip pat buvo suteiktos šios paslaugos: LR VMI priregistruoto techninio paso grąžinimas ir naujos Presta duomenų bazės ryšio sukonfigūravimas. Atliktus darbus patvirtina Atsakovo ir Pradinio kreditoriaus pasirašyti Darbų atlikimo aktai Nr. MP1120202 ir Nr. MP1120203. Darbų, atliktų pagal minėtus Darbų atlikimo aktus kaina - 300 Lt be PVM. Už atliktus darbus ir už dvylikos mėnesių kasos aparato techninį aptarnavimą 2012-02-07 Atsakovui buvo išrašyta PVM sąskaita-faktūra Nr. SPS52075, 726 Lt sumai (su PVM). Šioje PVM sąskaitoje-faktūroje nurodyta, kad pagal šią sąskaitą reikia atsiskaityti iki 2012-02-14, o neatsiskaičius iki nurodyto termino bus skaičiuojami 0,08 proc. delspinigiai už kiekvieną uždelstą dieną.

5Ieškovas nurodė, kad Atsakovas į Pradinio kreditoriaus sąskaitą atliko šiuo pavedimus:

62012-06-18 sumokėjo 127,21 Lt,

72012-07-25 sumokėjo 50 Lt,

82012-09-14 sumokėjo 50 Lt,

92012-08-09 sumokėjo 60 Lt,

102012-08-30 dar sumokėta 85 Lt.

11Ieškovas taip pat nurodė, kad 2013-01-18 d. Pradinis kreditorius išrašė delspinigių pažymą Nr. 01/18, iš kurios matyti, kad Atsakovo skolos likutis sudarė 355 Lt, o susikaupę delspinigiai - 96,28 Lt. Mano, kad Pradinis kreditorius suklydo nurodydamas likusią neapmokėtą skolos sumą, nes 726 Lt - 127,21 Lt, 50 Lt, 50 Lt, 60 Lt = 353,79 Lt. Skaičiuojant nuo 2012-02-14 iki 2013-01-18, pradelsta atsiskaityti 339 dienos. Nurodė, kad skaičiuojant 0,08 proc. delspinigius už pradelstas 399 dienas nuo nesumokėtos 353,79 Lt, susikaupė 95,95 Lt (devyniasdešimt penki litai, 95 ct).

122013-06-26 atsakovas Pradiniam kreditoriui sumokėjo 155 Lt. Pagal LR CK 6.54 str. 1 dalį jeigu šalys nesusitarė kitaip, įmokos, kreditoriaus gautos vykdant prievolę, pirmiausiai skiriamos atlyginti kreditoriaus turėtoms išlaidoms, susijusioms su reikalavimo įvykdyti prievolę pareiškimu. Antrąja eile įmokos skiriamos mokėti palūkanoms pagal jų mokėjimo terminų eiliškumą (CK 6.54 str. 2 d.). Trečiąja eile įmokos skiriamos netesyboms mokėti (CK 6.54 str. 3 d.). Remdamasis šiomis įstatymo nuostatomis, ieškovas pažymėjo, kad ši atsakovo įmoka pirmiausiai padengė delspinigių sumą (95,95 Lt) ir tik po to likutis dengė pagrindinę skolą. Ieškovo paskaičiavimu, po šios 2013-06-26 155 Lt įmokos, atsakovo skola Pradiniam kreditoriui sudarė 294,74 Lt.

13Ieškovas nurodė, kad 2013-09-04 su Pradiniu kreditoriumi sudarė Reikalavimo perleidimo sutartį Nr. SP/13/09/04/3, pagal kurią jam perėjo visos priėmimo - perdavimo akte prie reikalavimo perleidimo sutarties išvardintų dokumentų pagrindu kylančias Pradinio kreditoriaus teises, bei su jomis susijusias papildomas teises, įskaitant prievolių įvykdymo užtikrinimui nustatytas teises. Ieškovas atsakovui pranešė apie reikalavimo teisės perleidimą, 2013-11-29 atsakovo įmonės buveinės adresu: Savanorių g. 271, Kaunas ir kitu žinomu adresu Savanorių g. 206, Kaunas, Atsakovui išsiųsdamas pranešimą dėl reikalalavimo įvykdymo bei bankroto bylos iškėlimo, jei reikalavimas nebūtų įvykdytas. Prie abiejų pranešimų buvo pridėta reikalavimo perleidimo faktą patvirtinanti Reikalavimo perleidimo sutartis. 2013-12-03 abu pranešimai atsakovui buvo įteikti, tačiau skola nebuvo sumokėta. 2014-01-23 ieškovas atsakovui pakartotinai išsiuntė pranešimą dėl reikalalavimo įvykdymo bei bankroto bylos iškėlimo Nr. 14/01/23/3, tačiau atsakovas neatsiskaitė.

14Ieškovas nurodė, kad kreipimosi į teismą dienai, atsakovo įsiskolinimą sudaro: 294,74 Lt skolos, delspinigiai - 42,44 Lt, taip pat tiesioginiai ieškovo nuostoliai - 150 Lt (už UAB „Skolų išieškojimas“ suteiktas teisines konsultacijas, susijusias su ikiteisminiu skolos išieškojimu, pranešimo parengimu), kurios ieškovo manymu, jam turi būti priteistos CK 6.249 str. pagrindu. Iš viso 487,18 Lt.

15Ieškovas taip pat nurodė, jog kreipėsi į UAB „Ducato teisinės paslaugos“ dėl teisinių paslaugų suteikimo ir už ieškinio parengimą sumokėjo 850 Lt, kuriuos taip pat prašė priteisti iš atsakovo. (b.l. 3-7).

162014 m. vasario 25 d. preliminariu sprendimu ieškinys buvo patenkintas (b.l. 54-55).

172014 m. kovo 14 d. atsakovas pareiškė prieštaravimus, kuriuose nurodė, kad su ieškovo ieškiniu bei jo pagrindu priimtu preliminariu teismo sprendimu sutinka dalinai. Atsakovo nuomone, ieškinys yra nepagrįstas ir netikslus, todėl preliminarus teismo sprendimas turėtų būti pakeistas. Atsakovas sutiko su ieškovo nurodytomis faktinėmis aplinkybėmis, kad 2012-02-02 kreipėsi į Pradinį kreditorių dėl paslaugų suteikimo, kuris atliko jo užsakytus darbus ir išrašė PVM sąskaitą faktūrą Nr. SPS52075 726 Lt sumai. Pagal šią sąskaitą, atsakovas turėjo sumokėti iki 2012-02-14. Atsakovui skolos laiku negrąžinus, Pradinis skolininkas reikalavimo perleidimo sutartimi Nr. SP/13/09/04/2 perdavė ieškovui reikalavimo teisę į 296,28 Lt atsakovo skolą. Ieškovas 2013-11-29 pranešimu kreipėsi į atsakovą, kad šis grąžintų 296,28 Lt skolą bei prie šios skolos nurodė atsakovui sumokėti dar ir 200 Lt administracinėms išlaidoms. 2014-01-23 Ieškovas atsiuntė dar vieną pranešimą, kuriame nurodyta, kad atsakovas turi sumokėti ieškovui 296,28 Lt skolos bei 180 Lt skolos administracinėm išlaidoms.

18Atsakovas nurodė, kad ieškovas neteisingai apskaičiavo jo mokėtiną sumą ir dėl to nepagrįstai prašo šios skolos priteisimo. Iš UAB „Audoma“ atsiskaitymų su kreditoriais išrašo matyti, kad skola UAB „Straujos prekybos centras“ iš viso siekė 908,71 Lt (1,21 + 726,00 + 181,50 Lt). Tame pačiame atsiskaitymų išraše matyti, kokius pavedimus Atsakovas padarė iš dalies gražindamas skolą: 2012-05-16 sumokėjo 181,50 Lt; 2012-06-15 sumokėjo 127,21 Lt; 2012-07-24 sumokėjo 50 Lt; 2012-08-08 sumokėjo 60 Lt; 2012-08-30 sumokėjo 85 Lt; 2012-09-14 sumokėjo 50 Lt. Iš viso Atsakovas sumokėjo 553,71. Todėl likusi Atsakovo skola sudarė 355 Lt.

192013-01-18 Pradinis skolininkas išrašė delspinigių pažymą Nr. 01/18 96,28 Lt sumai (Ieškovas ieškinyje ginčija šią sumą ir nurodo, jog turėjo būti 95,95 Lt delspinigių). Atsakovas pažymėjo, kad šios pažymos niekada nėra gavęs. 2013-06-25 jis sumokėjo 155 Lt, todėl manė, kad skolos likutis yra 200 Lt suma.

20Atsakovo vertinimu, ieškovas ieškinyje nepagrįstai teigia, kad Atsakovo sumokėta 155 Lt suma pirmiausiai padengė delspinigius (95,95 Lt), o tik tada likęs likutis buvo priskirtas padengti skolai ir taip Atsakovas liko skolingas 294,74 Lt. Savo teiginį Ieškovas grindė neteisingai pritaikydamas LR CK 6.54 str., kuriame nurodyta, kad jeigu šalys nesusitarė kitaip, pirmos įmokos skiriamos netesyboms mokėti ir tik tada pagrindinei skolai dengti.

212013-06-26 mokėjimo nurodyme mokėtojas, t.y. Atsakovas, nurodė, kad UAB „Audoma“ 155,00 Lt sumą sumoka už paslaugas UAB „Straujos prekybos centras“, t.y. Pradiniam kreditoriui. Tokiu atveju, kai yra aiškiai nurodyta mokėjimo paskirtis, Ieškovas ar Pradinis kreditorius negali šios sumos priskirti kitai paskirčiai, t.y. iš jos pirmiausiai atskaičiuoti delspinigius, o tik likusią dalį priskirti Atsakovo skolai už Pradinio kreditoriaus suteiktas paslaugas. Apie kitokį nei nurodyta mokėjimo pavedime skolos įskaitymą atsakovas nebuvo informuotas.

22Pagrindiniam skolininkui priėmus Atsakovo įmoką su 155 Lt suma už suteiktas paslaugas, jis šią įmoką turėjo priskirti būtent pagrindinei skolai padengti, o ne, kaip nurodo Ieškovas, delspinigiams ir likusį likutį pagrindiniai skolai. Byloje nėra pateikta jokių duomenų, apie tai, kad Pradinis skolininkas kaip nors būtų atsisakęs priimti Atsakovo įmoką, ar būtų kreipęsis į Atsakovą dėl mokėjimo nurodymo pakeitimo.

23Norint užskaityti Atsakovo įmoką kaip delspinigius, Pagrindinis skolininkas turėjo tai apskaityti savo buhalterinėje apskaitoje išrašant apskaitos dokumentą, bei informuoti Atsakovą apie esamą situaciją, įvardijant skolos dydį, atsiųsdamas jei ne sąskaitas faktūras tai bent ataskaitas, apie tokius delspinigių įskaitymus. Tai, kad įstatymas numatė galimybę pirma eile įskaityti delspinigius, o po to pagrindinę skolą, neatleido Pagrindinio skolininko nuo pareigos informuoti Atsakovą teikti ataskaitas apie tokius įskaitymus ir likusius įsiskolinimus. Kadangi Atsakovui nebuvo pateikta nei ataskaita, nei skolų suderinimo aktas, nei kitoks pranešimas, daroma išvada, kad Pagrindinis skolininkas 155 Lt sumą turėjo įskaityti kaip įmoką, pagrindinei skolai padengti, tuo tarpu Ieškovas negali vertinti šios įmokos kitaip, nei tai turėjo būti vertinama Pagrindinio skolininko.

24Atsakovas atkreipė dėmesį į tai, kad ieškovas prašo priteisti jam ne tik perleistą Atsakovo skolą, tačiau ir delspinigius. Nurodė, kad pagal LR CK 1.125 str. 5 d. 1 p., ieškiniui dėl delspinigių išieškojimo yra taikoma sutrumpintas 6 mėnesių ieškinio senaties terminas. Ššioje byloje, Ieškovo nurodyti delspinigiai yra kilę iš Atsakovo neįvykdyto skolinio įsipareigojimo, kurio nustatytas terminas yra 2012-02-14. Todėl darytina išvada, kad sutrumpintas 6 mėnesių senaties terminas yra jau senai suėjęs, todėl teismas taikydamas senaties terminą, šioje byloje Ieškinį turėtų atmesti.

25Taip pat, net jei teismas ir nenustatytų, kad ieškinio senatis dėl delspinigių išieškojimo yra pasibaigusi, Ieškovas prašo per didelės sumos, kadangi delspinigiai gali būti skaičiuojami tik už paskutinius 6 mėnesius iki ieškinio dėl delspinigių išieškojimo pareiškimo. Tuo tarpu Ieškovo ieškinyje nurodyta 95,95 Lt suma yra paskaičiuoti delspinigiai už laikotarpį nuo 2012-02-14 iki 2013-01-18 - t.y. už 339 dienas, kilusi iš nesumokėtos 355 Lt (Ieškovas ieškinyje nurodo 353,79 Lt) skolos. Taip pat, Ieškovas pagal 294,74 Lt skolą yra dar paskaičiavęs Atsakovui 42,44 Lt delspinigių, kurie buvo skaičiuojami nuo 2012-02-15 iki 2014-01-31, paskaičiuotų už 180 dienų. Taigi atsižvelgus į šiuos Ieškovo paskaičiuotus delspinigius, nėra aišku, iš kur ir kokiu pagrindu, jie yra apskaičiuojami, kadangi pagal delspinigių skaičiuojamas datas, matyti, kad jie buvo skaičiuojami lygiagrečiai, už tą pačią skolą tik nuo skirtingų jos sumų, todėl darytina išvada, kad Ieškovas yra nesąžiningas ir nepagrįstai reikalauja sumokėti neteisėtus ir neegzistuojančius delspinigius.

26Ieškovas taip pat prašo atlyginti visas patirtas bylinėjimosi išlaidas: priteisti 850 Lt sumą už advokato suteiktas paslaugas (ieškinio parengimą); 150 Lt sumą už tiesioginius nuostolius, kuriuos jis patyrė už suteiktas advokato konsultacijas, susijusias su skolos išieškojimu iš Atsakovo, dokumentų parengimo ir žyminį mokestį

27Atsakovas sutinka atlyginti išlaidas, susijusias su žyminio mokesčio sumokėjimu, tačiau su kitomis išlaidomis nesutinka. Atsakovo vertinimu, ieškovas prašymo priteisti visas bylinėjimosi išlaidas nėra pagrindęs. Teismų praktikoje yra numatyta, kad bylinėjimosi išlaidas sudaro žyminis mokestis ir išlaidos, susijusios su bylos nagrinėjimu (CPK 79 straipsnis). Išlaidas, susijusias su bylos nagrinėjimu, reglamentuoja CPK 88 straipsnis. Šio straipsnio 1 dalies 8 punkte nustatyta, kad prie išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu, priskiriamos kitos būtinos ir pagrįstos išlaidos. Tai reiškia, kad teismas, vadovaudamasis įstatymu bei teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijais, išlaidomis, susijusiomis su bylos nagrinėjimu, gali pripažinti ne tik tas išlaidas, kurios tiesiogiai išvardintos CPK 88 straipsnio 1 dalies 1-7 punktuose, bet ir kitas su bylos nagrinėjimu susijusias išlaidas. Tam, kad įstatyme tiesiogiai neišvardintos išlaidos galėtų būti pripažintos išlaidomis, susijusiomis su bylos nagrinėjimu, jos turi atitikti abi CPK 88 straipsnio 1 dalies 8 punkte nustatytas sąlygas, t. y, jos turi būti būtinos ir pagrįstos. Ar turėtos išlaidos buvo būtinos, sprendžiama pagal tai, ar asmuo neišvengiamai turėjo patirti šias išlaidas dėl bylos nagrinėjimo, ar nebuvo įmanoma apsieiti ir be jų, ar išlaidos nėra perteklinės ir neprotingos. Išlaidų pagrįstumo sąlyga reiškia, kad turėtas išlaidas būtina įrodyti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. balandžio 29 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-137/2009; Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. sausio 4 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-61/2012) (b.l.60-63).

28Ieškovas atsiliepime į prieštaravimus nurodė, kad atsakovas neturėtų tikėtis, kad jam laiku ir tinkamai nevykdant piniginių prievolių toks elgesys neturės pasekmių. Įstatymų leidėjo LR CK 6.54 straipsnyje įtvirtinta taisyklė, kad jei šalys nesusitarė kitaip, pirmos skolininko įmokos skiriamos netesyboms apmokėti ir tik tada pagrindinei skolai dengti. Ši norma iš esmės skirta kreditoriaus teisių gynimui nuo nesąžiningų ar/ir neatsakingų skolininkų. Manytina, kad Atsakovas toks ir buvo, nes per du metus nesugebėjo galutinai sumokėti, palyginus, nedidelės skolos. Lietuvos Aukščiausiojo teismo 2006 m. vasario 22 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-143/2006 teismas išaiškino, kad tai, ką (kokią mokėjimo paskirtį) skolininkas nurodo mokėjimo pavedimuose (nurodymuose), reikšmės neturi, tačiau svarbu tai, kaip kreditorius paskirsto gautas įmokas. Lietuvos Aukščiausiojo teismo 2010 m. lapkričio 29 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-478/2010 išaiškinta, kad kreditorius turi teisę pasinaudoti gautomis skolininko įmokomis, o nuoroda mokėjimo pavedime, negali paneigti kreditoriaus teisės paskirstyti skolininko sumokėtas įmokas taip, kaip nustatyta sutartyje (šiuo atveju įstatyme - LR CK 6.54 str. 3 d.). Pažymėtina, jog tai, kad Pradinis kreditorius negrąžino Atsakovo atliktos įmokos, nereiškia, kad įmoka nebuvo panaudota netesyboms ir tik vėliau pagrindinei skolai padengti.

29Ieškovas, vadovaudamasis CK 1.125 str. 5 d. 1 punkto norma ieškiniu prašė priteisti delspinigius už paskutinius 6 mėnesius. Toks prašymas neprieštarauja teismų praktikai (Lietuvos Aukščiausiojo teismo 2013 m. balandžio 5 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-200/2013). Delspinigiai Atsakovui paskaičiuoti už paskutinius 6 mėnesius, nors ir nurodomas Atsakovo pradelstos piniginės prievolės laikotarpis t. y. nuo 2012-02-15 iki 2014-01-31

30Delspinigiai paskaičiuoti nuo nesumokėtos skolos, t. y. 294,74 Lt už 180 dienų, taikant 0,08 proc. delspinigių normą. Remiantis šiais duomenimis, Atsakovo mokėtini delspinigiai sudaro 42,44 Lt. Tokią sumą Ieškovas nurodė ir ieškinyje, ir viename iš ieškinio priedų - delspinigių skaičiavimo lentelėje

31Jeigu Teismas laikytų pagrįstais Atsakovo prieštaravimus dėl netinkamo Atsakovo įmokų paskirstymo, iš ko sektų, kad Atsakovo pagrindinė skola sudaro 200 Lt, o ne 294,74 Lt, tokiu atveju Atsakovo mokėtini delspinigiai sudarytų 28,80 Lt (200 Lt x 180 dienų x 0,08 proc. = 28,80 Lt). Teismui konstatavus, šias aplinkybes Ieškovas sutinka, kad jam būtų priteista 200 Lt pagrindinės skolos ir 28,80 Lt delspinigių.

32Ieškovas neatsisako savo reikalavimo dėl visų bylinėjimosi išlaidų priteisimo iš Atsakovo Ieškovo naudai. Šioje byloje išlaidos buvo neišvengiamos. Tik dėl Atsakovo elgesio ir dėl skolos nemokėjimo laiku ieškovas patyrė ieškinyje nurodytas išlaidas. Atsakovas visą laiką galėjo padengti įsiskolinimą, tačiau nei Pradiniam kreditoriui, nei Ieškovui skolos nesumokėjo. Akivaizdu, kad Ieškovo ir Pradinio kreditoriaus geros valios pastangomis ginčo nepavyko išspręsti, dėl ko buvo kreiptasi į teismą. Visos Ieškovo turėtos išlaidos šioje byloje buvo būtinos ir byloje įrodytos pateikiant teisinių paslaugų teikimo sutartis, pagal šias sutartis išrašytos sąskaitos-faktūros ir jų apmokėjimo patvirtinimai. Šios teisinės išlaidos neprieštarauja Lietuvos Respublikos Teisingumo ministro rekomendacijoms dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato teikiamas teisines paslaugas maksimalaus dydžio. Taip pat, pažymėtina, kad remiantis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005-05-02 konsultacija Nr. A3-127, procesinius dokumentus teismui rengęs juridinis asmuo, vykdantis įstatuose ar kituose dokumentuose numatytą veiklą, šalies turėtos išlaidos dėl procesinių dokumentų rengimo priskiriamos prie kitų būtinų ir pagrįstų išlaidų, numatytų Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 88 str. 1 d. 8 p. (b.l. 72-75).

33Ieškinys tenkintinas iš dalies.

34Byloje surinkti rašytiniai įrodymai patvirtina, kad UAB „Straujos prekybos sistemos“ atsakovo užsakymu atliko ieškinyje išvardintus darbus, už kuriuos 2012-02-07 atsakovui buvo išrašyta PVM sąskaita – faktūra Nr. SPS 00052075, 726 Lt sumai. Minėtoje PVM sąskaitoje – faktūroje buvo nurodytas atsiskaitymo terminas - 2012-02-14. Taip pat nurodyta, kad neatsiskaičius iki nurodyto termino, bus taikomi 0,08 proc. delspinigiai už kiekvieną uždelstą dieną. (b.l. 15-16, 17).

35Iš byloje esančio AB Swedbank išrašo matyti, kad mokėti už suteiktas paslaugas atsakovas pradėjo jau po termino pabaigos: pagal PVM sąskaitą – faktūrą Nr. SPS 00052075 atsakovas 2012-06-18 pervedė 126 Lt (tą pačią dieną 1,21 Lt pervedė pagal kitą sąskaitą – SPS-00052043); 2012-07-25 pervedė 50,00 Lt, 2012-09-14 pervedė 50 Lt, 2012-08-09 pervedė 60,00 Lt, 2012-08-30 pervedė 85,00 Lt (b.l. 20-21). Taigi, iš viso atsakovas UAB „Straujos prekybos sistemos“ pervedė 371 Lt ir liko skolingas 355 Lt.

36Pradinis kreditorius UAB „Straujos prekybos sistemos” 2013-01-18 išrašė delspinigių pažymą, kurioje nurodė, kad likusi atsakovo neapmokėta suma yra 355 Lt, taip pat nurodė, kad atsakovui priskaičiuota 96,28 Lt delspinigių (b.l. 18). Tačiau byloje nėra duomenų apie šios pažymos išsiuntimą ar įteikimą atsakovui.

372013 m. birželio 26 d. atsakovas pradiniam kreditoriui UAB „Straujos prekybos sistemos” sumokėjo dar 155,00 Lt, aiškiai nurodydamas mokėjimo paskirtį – už paslaugas (b.l. 19).

382013 m. rugsėjo 4 d. Pradinis kreditorius UAB „Straujos prekybos sistemos” sudarė Reikalavimo perleidimo sutartį Nr. SP/13/09/04/3 su ieškovu UAB „Skolų departamentas” (b.l. 8-10). Iš reikalavimo perleidimo sutarties matyti, kad UAB “Skolų departamentas” perėmė ne tik pagrindinę skolą, bet ir papildomas kreditoriaus teises, įskaitant prievolių įvykdymo užtikrinimui nustatytas teises (netesybas ir kt.). (Sutarties 1.1 p., b.l. 8).

392013-11-28 skolos priėmimo perdavimo aktu Nr. 1, pradinis kreditorius perdavė, o naujasis kreditorius perėmė reikalavimo teisę į atsakovo skolą pagal 2012-02-07 PVM sąskaitą faktūrą, o taip pat reikalavimo teisę į delspinigius pagal 2013-01-18 delspinigių pažymą. Akte nurodyta, kad bendras skolos likutis 296,28 Lt (b.l 11). Nors pagrindinės skolos ir delspinigių dydis nenurodytas (be to, suklysta nurodant PVM sąskatos – faktūros numerį), akivaizdu, kad ieškovui buvo perduota reikalavimo teisė į 200 Lt dydžio pagrindinę skolą ir 96,28 Lt priskaičiuotą delspinigių sumą, nes nes pagal 2013-01-18 delspinigių pažymą pradinis kreditorius buvo priskaičiavęs 96,28 Lt delspinigių.

40Dėl įmokų paskirstymo tvarkos

41Byloje tarp šalių kilo ginčas dėl iš atsakovo priteistinos sumos (skolos) dydžio. Ieškovas teigė, kad paskutinė atsakovo sumokėta 155,00 Lt įmokos dalis padengė pradinio kreditoriaus paskaičiuotus delspinigius.

42Šią ieškovo nurodytą aplinkybę teismas laiko nepagrįsta ir prieštaraujančia byloje esantiems rašytiniams įrodymams. Iš jau aptartų įrodymų akivaizdu, kad pradinis kreditorius perdavė ieškovui reikalavimo teisę į 200 Lt pagrindinę skolą (iš 296,28 Lt perduotos bendros skolos sumos 96,28 Lt sudaro delspinigiai). Tai įrodo, kad skolos priėmimo – perdavimo akto pasirašymo dieną (2013-11-28) 2013-06-26 atsakovo sumokėtą 155 Lt įmoką pradinis kreditorius jau buvo priėmęs ir įskaitęs į pagrindinę skolą. Minėtos įmokos paskirtis buvo aiškiai nurodyta mokėjimo pavedime ir pradinis kreditorius šią įmoką (o taip pat ir visas ankstesnes įmokas, mokėtas pagal minėtą sąskaitą PVM sąskaitą - faktūrą) priėmė ir įskaitė pagrindinei prievolei padengti. Todėl akivaizdu, kad jis nepasinaudojo CK 6.54 str. 5 ir 6 d. kreditoriui suteikiamomis teisėmis.

43Kadangi atsakovas savo įmokas skyrė ne delspinigių apmokėjimui, bet apmokėjimui už suteiktas paslaugas, o pradinis kreditorius jas priėmė ir jomis dengė pagrindinę skolą, ieškovas, 2013-09-04 Reikalavimo perleidimo sutarties pagrindu perėmęs pradinio kreditoriaus UAB „Straujos prekybos sistemos“ teises, negali atsakovo sumokėtas įmokas vertinti kitaip, nei pradinis kreditorius, t.y. laikyti, kad dalis 2013-06-26 atsakovo sumokėtos įmokos pirmiausia padengė ieškovo paskaičiuotą 95,95 Lt delspinigių sumą.

44Dėl skolos ir delspinigių priteisimo

45Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais (CK 6.2 str., 6.38 str., 6.63 str.). Draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytus atvejus (CK 6.59 str.). Šalys privalo vykdyti sutartį tinkamai ir sąžiningai. Sutarties neįvykdymu laikomas bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.200 str. 1 d., 6.205 str.).

46Nustatyta, kad atsakovas, pažeisdamas savo sutartinius įsipareigojimus, neįvykdė pareigos iki 2012-02-14 sumokėti visą sumą už suteiktas paslaugas ir liko ieškovui skolingas 200 Lt. Todėl ieškovui iš atsakovo priteistina 200 Lt skolos, o taip pat ir šalių numatyti 0,08 procentų delspinigiai (CK 6.38 str., 6.63 str. 1 d. 1, 2, 3 p., 6.245 str., 6.200 str., 6.205 str., 6.256 str., 6.260 str.).

47Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinė teisėjų kolegija 2010-11-02 nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-7-409/2010 pabrėžė, kad netesybos (bauda, delspinigiai) - tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (CK 6.71 str. 1 d.). Netesybos yra prievolių užtikrinimo būdas, skatinantis skolininką įvykdyti prievolę (CK 6.70, 6.71 str.), taip pat sutartinės civilinės atsakomybės forma (CK 6.256 str. 2 d., 6.258 str. 1 d.). Šalių sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, kurių jam nereikia įrodinėti, kai skolininkas neįvykdo ar netinkamai įvykdo sutartinę prievolę (pvz. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006-09-12 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-367/2006; 2007-10-12 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007; 2007-11-19 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-503/2007; 2008-08-25 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-401/2008; kt.). Šalių sutartyje sulygtos netesybos yra jų suderinta valia nustatyta sutarties sąlyga, kuri saisto šalis tuo atveju, jeigu sutartis neįvykdoma ar netinkamai įvykdoma. Jeigu šalys sutartyje susitarė dėl tam tikro dydžio netesybų, tai sutarties neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo atveju skolininkas negali jo ginčyti, išskyrus atvejus, kai netesybos būtų neprotingos, akivaizdžiai per didelės, atsižvelgiant į konkrečios prievolės pobūdį, padarytą pažeidimą, jo padarinius, skolininko elgesį, prievolės sumą ir pan. Tačiau tokių aplinkybių byloje nenustatyta. Kadangi atsakovas sutartinės prievolės tinkami neįvykdė, todėl ieškovui iš atsakovo priteistina 0,08 procentų delspinigiai. Kadangi delspinigiai gali būti skaičiuojami tik už paskutinius 6 mėnesius iki ieškinio dėl delspinigių išieškojimo pareiškimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2001 m. spalio 24 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Mechanika" v. AB „Lytagra", bylos Nr. 3K-3-994/2001; kt.), ieškovui priteistina iš atsakovo 28,80 Lt delspinigių (200 Ltx180 d.x0,08 proc.) (LR CPK 3 str. 7 d., 178 str., LR CK 1.5 str. 2 d., 6.71 str., 6.73 str. 2 d.).

48Atsakovo prašymą taikyti ieškinio senatį ir delspinigių iš jo nepriteisti teismas laiko nepagrįstu, kadangi ieškinio senaties terminas ieškiniams dėl veiksmų ar neveikimo, atliktų tą dieną, prasideda tą kiekvieną dieną, kai pažeidimas įvyksta kiekvieną dieną. (CK 1.127 str. 5 d.).

49 Dėl ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų

50Ieškovas taip pat prašė priteisti iš atsakovo 150 Lt jo patirtų išlaidų, susijusių su ikiteisminiu skolos išieškojimu, motyvuodamas tuo, kad tokios išlaidos buvo būtinos ir neišvengiamos.

51Tačiau ieškovas yra juridinis asmuo, užsiimantis ūkine – komercine veikla, susijusia su skolų išieškojimu, turintis darbuotojus su aukštuoju teisiniu išsilavinimu, ką patvirtina įgaliojimas ir atstovavimo sutartis ir šioje byloje (b.l. 36-37). Todėl jo kreipimasis į UAB “Skolų išieškojimas” dėl konsultacijos, sudarius atlygintinę reikalavimo perleidimo sutartį bei turėtos išlaidos už ieškovui įprastą standartinio turinio pranešimo skolininkui surašymą prieš pradedant teisminį procesą, negali būti pripažįstamos protingomis išlaidomis ir laikomos netiesioginiais jo nuostoliais, numatytais LR CK 6.249 str. 4 d. 3 p. Todėl ieškovo reikalavimas priteisti ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidas atmestinas kaip nepagrįstas ir neįrodytas (LR CPK 178 str.).

52Dėl palūkanų priteisimo

53CK 6.101 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad reikalavimo įgijėjui pereina ir prievolės įvykdymui užtikrinti nustatytos teisės bei kitos papildomos teisės. Ieškovas prašė priteisti 6 procentų dydžio metines palūkanas, nustatytas įstatyme. CK 6.210 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti šešių procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas. CK 6.37 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Šios palūkanos vadinamos procesinėmis. Procesinių palūkanų paskirtis – skatinti skolininką kuo greičiau įvykdyti prievolę, be to, jos atlieka kompensacinę funkciją – procesinės palūkanos yra skolininko kreditoriui mokamas atlyginimas už naudojimąsi kreditoriaus lėšomis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011-05-02 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-223/2011;2012-06-08 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-283/2012 ir kt.). Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovo 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo yra pagrįstas ir tenkintinas (CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d.).

54Dėl bylinėjimo išlaidų

55Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies (CPK 93 str. 1 d.). Teismas gali nukrypti nuo CPK 93 straipsnio 1, 2 ir 3 dalyse nustatytų bylinėjimosi išlaidų paskirstymo taisyklių, atsižvelgdamas į tai, ar šalių procesinis elgesys buvo tinkamas, ir įvertindamas priežastis, dėl kurių susidarė bylinėjimosi išlaidos. Šalies procesinis elgesys laikomas tinkamu, jeigu ji sąžiningai naudojosi procesinėmis teisėmis ir sąžiningai atliko procesines pareigas (CPK 93 str. 4 d.).

56Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 850 Lt išlaidų, susijusių su ieškinio parengimu.

57Teismas, manydamas, jog prašomos priteisti teisinės pagalbos išlaidos yra nepateisinamai didelės, vertinant konkrečios bylos požiūriu, turi teisę priteisti tik dalį prašomų atlyginti išlaidų. Teismo vertinimu, nagrinėjamu atveju byla nėra sudėtinga, nereikalaujanti specialių žinių, sprendžiami teisiniai klausimai nepasižymi naujumu. Nagrinėjamu atveju skolos suma yra nedidelė, byloje esančių rašytinių įrodymų, kuriais grindžiama skola, apimtis taip pat nėra didelė. LITEKO duomenimis, ieškovė yra pareiškusi ne vieną ieškinį dėl skolos priteisimo, akivaizdu, kad tai susiję su ieškovo vykdoma ūkine – komercine veikla. Be to, iš UAB „Ducato teisinės paslaugos“ išrašytos sąskaitos matyti, kad 850 Lt suma apima ne tik teisines paslaugas surašant ieškinį, bet ir ieškovo konsultavimas (150 Lt), atvykimas pas užsakovą (50 Lt), kurių pagrįstumo ir būtinumo ieškovas neįrodinėjo. Todėl teismas, remdamasis išdėstytomis aplinkybėmis bei atsižvelgdamas į teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principus ieškovo prašomą priteisti teisinių paslaugų išlaidų sumą iš atsakovo mažina iki 400 Lt.

58Teismas, priteisdamas iš atsakovo 200 Lt pagrindinės skolos ir 28,80 Lt delspinigių (iš viso 228,80 Lt), tenkina 49 proc. ieškinio. Ieškovas, kreipdamasi į teismą, patyrė bylinėjimosi išlaidas, kurias sudaro 72,00 Lt dydžio žyminis mokestis. Ieškinį tenkinus iš dalies, iš atsakovo ieškovui priteistinos 35,00 Lt žyminio mokesčio (CPK 93 str. 1 d.).

59Šioje byloje procesinių dokumentų įteikimo išlaidos sudaro 15,98 Lt, kurios iš šalių turėtų būti priteistos atsižvelgiant į tenkintus ir atmestus ieškinio reikalavimus. Paskirsčius minėtas išlaidas proporcingai iš ieškovo ir atsakovo procesinių dokumentų įteikimo išlaidos valstybei nepriteistinos, kadangi jų dydis mažesnis už minimalią valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą nustatytą LR Teisingumo ministro ir LR finansų ministro 2011-11-07 įsakyme Nr. 1R-261/1K-355 (CPK 96 str. 6 d.).

60Teismas vadovaudamasis CPK 424- 428 str.,

Nutarė

61preliminarų sprendimą pakeisti.

62Priteisti ieškovo UAB „Skolų departamentas“, juridinio asmens kodas 302680936, buveinės adresas Didžioji g. 11-16, Vilnius, a.s. Nr. LT02 7044 0600 0773 9595, AB SEB bankas, banko kodas 70440, naudai iš atsakovo UAB „Audoma“, juridinio asmens kodas 302493783, buveinės adresas Savanorių pr. 271, Kaunas, 200 Lt (du šimtus litų ) skolos, 28,80 Lt (dvidešimt aštuonis litus 88 ct) delspinigių, 6 (šešių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (228,80 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2014-02-24 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 35,00 Lt (trisdešimt penkis litus 00 ct) žyminio mokesčio bei 400,00 Lt (keturis šimtus litų 00 ct) teisinės pagalbos išlaidų.

63Sprendimas per 30 dienų nuo galutinio sprendimo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo teisėja Vida Agurkienė, sekretoriaujant Monikai... 2. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 3. Ieškovas UAB „Skolų departamentas“ kreipėsi į teismą, prašydamas... 4. Ieškovas ieškinyje nurodė, kad atsakovas kreipėsi į įmonę UAB... 5. Ieškovas nurodė, kad Atsakovas į Pradinio kreditoriaus sąskaitą atliko... 6. 2012-06-18 sumokėjo 127,21 Lt,... 7. 2012-07-25 sumokėjo 50 Lt,... 8. 2012-09-14 sumokėjo 50 Lt,... 9. 2012-08-09 sumokėjo 60 Lt,... 10. 2012-08-30 dar sumokėta 85 Lt.... 11. Ieškovas taip pat nurodė, kad 2013-01-18 d. Pradinis kreditorius išrašė... 12. 2013-06-26 atsakovas Pradiniam kreditoriui sumokėjo 155 Lt. Pagal LR CK 6.54... 13. Ieškovas nurodė, kad 2013-09-04 su Pradiniu kreditoriumi sudarė Reikalavimo... 14. Ieškovas nurodė, kad kreipimosi į teismą dienai, atsakovo įsiskolinimą... 15. Ieškovas taip pat nurodė, jog kreipėsi į UAB „Ducato teisinės... 16. 2014 m. vasario 25 d. preliminariu sprendimu ieškinys buvo patenkintas (b.l.... 17. 2014 m. kovo 14 d. atsakovas pareiškė prieštaravimus, kuriuose nurodė, kad... 18. Atsakovas nurodė, kad ieškovas neteisingai apskaičiavo jo mokėtiną sumą... 19. 2013-01-18 Pradinis skolininkas išrašė delspinigių pažymą Nr. 01/18 96,28... 20. Atsakovo vertinimu, ieškovas ieškinyje nepagrįstai teigia, kad Atsakovo... 21. 2013-06-26 mokėjimo nurodyme mokėtojas, t.y. Atsakovas, nurodė, kad UAB... 22. Pagrindiniam skolininkui priėmus Atsakovo įmoką su 155 Lt suma už suteiktas... 23. Norint užskaityti Atsakovo įmoką kaip delspinigius, Pagrindinis skolininkas... 24. Atsakovas atkreipė dėmesį į tai, kad ieškovas prašo priteisti jam ne tik... 25. Taip pat, net jei teismas ir nenustatytų, kad ieškinio senatis dėl... 26. Ieškovas taip pat prašo atlyginti visas patirtas bylinėjimosi išlaidas:... 27. Atsakovas sutinka atlyginti išlaidas, susijusias su žyminio mokesčio... 28. Ieškovas atsiliepime į prieštaravimus nurodė, kad atsakovas neturėtų... 29. Ieškovas, vadovaudamasis CK 1.125 str. 5 d. 1 punkto norma ieškiniu prašė... 30. Delspinigiai paskaičiuoti nuo nesumokėtos skolos, t. y. 294,74 Lt už 180... 31. Jeigu Teismas laikytų pagrįstais Atsakovo prieštaravimus dėl netinkamo... 32. Ieškovas neatsisako savo reikalavimo dėl visų bylinėjimosi išlaidų... 33. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 34. Byloje surinkti rašytiniai įrodymai patvirtina, kad UAB „Straujos prekybos... 35. Iš byloje esančio AB Swedbank išrašo matyti, kad mokėti už suteiktas... 36. Pradinis kreditorius UAB „Straujos prekybos sistemos” 2013-01-18 išrašė... 37. 2013 m. birželio 26 d. atsakovas pradiniam kreditoriui UAB „Straujos... 38. 2013 m. rugsėjo 4 d. Pradinis kreditorius UAB „Straujos prekybos sistemos”... 39. 2013-11-28 skolos priėmimo perdavimo aktu Nr. 1, pradinis kreditorius... 40. Dėl įmokų paskirstymo tvarkos ... 41. Byloje tarp šalių kilo ginčas dėl iš atsakovo priteistinos sumos (skolos)... 42. Šią ieškovo nurodytą aplinkybę teismas laiko nepagrįsta ir... 43. Kadangi atsakovas savo įmokas skyrė ne delspinigių apmokėjimui, bet... 44. Dėl skolos ir delspinigių priteisimo... 45. Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais... 46. Nustatyta, kad atsakovas, pažeisdamas savo sutartinius įsipareigojimus,... 47. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinė... 48. Atsakovo prašymą taikyti ieškinio senatį ir delspinigių iš jo nepriteisti... 49. Dėl ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų... 50. Ieškovas taip pat prašė priteisti iš atsakovo 150 Lt jo patirtų išlaidų,... 51. Tačiau ieškovas yra juridinis asmuo, užsiimantis ūkine – komercine... 52. Dėl palūkanų priteisimo ... 53. CK 6.101 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad reikalavimo įgijėjui pereina ir... 54. Dėl bylinėjimo išlaidų... 55. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 56. Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 850 Lt išlaidų, susijusių su... 57. Teismas, manydamas, jog prašomos priteisti teisinės pagalbos išlaidos yra... 58. Teismas, priteisdamas iš atsakovo 200 Lt pagrindinės skolos ir 28,80 Lt... 59. Šioje byloje procesinių dokumentų įteikimo išlaidos sudaro 15,98 Lt,... 60. Teismas vadovaudamasis CPK 424- 428 str.,... 61. preliminarų sprendimą pakeisti.... 62. Priteisti ieškovo UAB „Skolų departamentas“, juridinio asmens kodas... 63. Sprendimas per 30 dienų nuo galutinio sprendimo priėmimo dienos gali būti...