Byla e2-1064-798/2019
Dėl 2019 m. vasario 12 d. kreditorių susirinkimo nutarimų panaikinimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Antanas Rudzinskas,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovės bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Inspira LT“, atstovaujamos bankroto administratorės uždarosios akcinės bendrovės „RANCAS“, atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2019 m. gegužės 17 d. nutarties civilinėje byloje pagal atsakovės bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Inspira LT“ bankroto administratorės uždarosios akcinės bendrovės „RANCAS“ skundą dėl 2019 m. vasario 12 d. kreditorių susirinkimo nutarimų panaikinimo.

3Teismas

Nustatė

4I.

5Bylos esmė

1.

6Atsakovės bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės (toliau – ir BUAB arba bendrovė) „Inspira LT“ bankroto administratorė UAB „RANCAS“ kreipėsi į teismą su skundu, kuriame prašė panaikinti BUAB „Inspira LT“ 2019 m. vasario 12 d. kreditorių susirinkimo nutarimus, priimtus 2–7 darbotvarkės klausimais bei priteisti iš kreditorių valstybės įmonės (toliau – ir VĮ) Turto bankas, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Alytaus skyriaus (toliau – ir VSDFV Alytaus skyrius) ir kooperatinės bendrovės (toliau – ir KB) Druskininkų kredito unija bylinėjimosi išlaidas.

72.

8Suinteresuotas asmuo (kreditorė) VĮ Turto bankas atsiliepime prašė skundą atmesti. Nurodė, jog bankroto administratorė nenurodė jokių duomenų ir nepateikė įrodymų, pagrindžiančių būtinybę tvirtinti 7 000,00 Eur administravimo išlaidų sąmatą. Administravimo išlaidų sąmata patvirtinta 2017 m. birželio 28 d. kreditorių susirinkime, kurios bankroto administratorė neskundė. Bankroto administratorė nepaaiškino kodėl, kokio dydžio, kokiems darbams reikalinga papildoma sąmata, todėl kreditoriai pagrįstai atsisakė ją tvirtinti. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. balandžio 27 d. nutarimu Nr. 415 patvirtintos atlyginimo administratoriui už bankroto administravimą taisyklės yra rekomendacinio pobūdžio. BUAB „Inspira LT“ 2017 m. birželio 28 d. kreditorių susirinkimo nustatyta 3 000,00 Eur administravimo išlaidų sąmata (įskaitant administratorės atlyginimą) yra adekvati bankroto administratorės atliktiems ir numatomiems atlikti veiksmams, nes pagal UAB „Rancas“ 2019 m. sausio 31 d. ataskaitą didžioji lėšų dalis (4 186,40 Eur) lėšų gauta iš kreditorės Druskininkų kredito unijos, už prieš pat bankrotą parduotą turtą, iš viso gauta 6 206,40 Eur suma. Administratorė gina tik savo, kaip verslo subjekto, interesus, nors turėtų ginti visų BUAB „Inspira LT“ kreditorių interesus.

93.

10Suinteresuotas asmuo (kreditorius) VSDFV Alytaus skyrius atsiliepime prašė skundą atmesti. Paaiškino, kad bankroto administratorė parengtuose finansiniuose dokumentuose nurodė tik bendrus duomenis apie atsakovės turtą, pinigines lėšas, bet nepateikė detalesnės informacijos. Dėl to kreditoriai paprašė administratorės pateikti 2018 m. informaciją iš didžiosios knygos, detalizaciją pagal kiekvieno pelno ir nuostolio ataskaitos straipsnį, sąskaitų apyvartos žiniaraštį, pajamų–sąnaudų 2018 m. ataskaitą ir kt. Bankroto administratorė turi atsižvelgti į kreditorių nurodytas pastabas ir ataskaitoje pateikti informaciją kreditorių nurodytais klausimais. Kreditorė VSDFV Alytaus skyrius 4-uoju ir 6-uoju darbotvarkės klausimais balsavo „prieš“, motyvuodamas tuo, kad 3 000,00 Eur administravimo išlaidų sąmata, įskaitant atlyginimą bankroto administratorei, jau buvo patvirtinta 2017 m. birželio 28 d. vykusiame kreditorių susirinkime. Bankroto administratorė, prieš atlikdama atitinkamus veiksmus, kurie lemia didesnes nei jau patvirtintos bankroto administravimo išlaidos, turėtų gauti kreditorių pritarimą prieš, o ne po įvykdymo. VSDFV Alytus skyrius nepritarė santykinai didelėms išlaidoms, taip pat juridinio asmens biuro suteikimo ir išlaikymo paslaugoms, turto saugojimo išlaidoms, kadangi šis klausimas su kreditoriais nebuvo spręstas. Kreditorių susirinkime patvirtinta 3 000,00 Eur BUAB „Inspira LT“ administravimo išlaidų sąmata visam bankroto procesui, įskaitant ir atlyginimą bankroto administratorei, yra pakankama tam, kad bankroto administratorė atliktų administravimo procedūras; ši sąmata atitinka įmonės kreditorių ir bankroto administratorės interesus, todėl nėra pagrindo ją didinti. Be to, bankroto administratorė nepagrindė dalies išlaidų konkrečiais įrodymais (sutartimis, mokėjimo kvitais, sąskaitomis faktūromis ir kt.).

114.

12Suinteresuotas asmuo (kreditorė) KB Druskininkų kredito unija atsiliepime prašė skundą atmesti. Nurodė, kad prie balsavimo raštu biuletenio pateikė paaiškinimus kodėl netvirtintina 2018 m. finansinė atskaitomybė, t. y. paprašyta administratorės pateikti didžiosios knygos 2018 m. detalizaciją pagal kiekvieną balanso ir pelno nuostolio ataskaitos straipsnį, sąskaitų apyvartos žiniaraštį (pagal debitorių ir kreditorių detalizavimą), pajamų–sąnaudų ataskaitą 2018 m. (t. y. iš ko susidaro 24 537,00 Eur veiklos sąnaudos, 3 326,00 Eur pardavimo savikaina). Ši informacija nebuvo pateikta. Kadangi bankroto administratorė atsisakė pateikti kreditoriams informaciją, kuri konkretizuotų finansinių ataskaitų turinį, išsklaidytų abejones dėl jose pateiktų duomenų pagrįstumo ir teisingumo, kreditorių susirinkimo nutarimas netvirtinti 2018 m. finansinės atskaitomybės yra pagrįstas. BUAB „Inspira LT“ 2019 m. sausio 14 d kreditorių susirinkimo metu buvo sprendžiami du klausimai: 1) patvirtinti bankroto bylos administravimo laikotarpiu patirtas 6 307,67 Eur išlaidas, 2) įpareigoti bankroto administratorę pateikti Kauno apygardos teismui prašymą dėl įmonės veiklos pabaigos. Abiem klausimais nutarimai nepriimti, nes kreditorių dauguma balsavo „prieš“. Nesutikdama su administratorės siūlomais nutarimų projektais, KB Druskininkų kredito unija prie 2019 m. sausio 14 d. balsavimo raštu biuletenio pridėjo paaiškinimus.

13II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

145.

15Kauno apygardos teismas 2019 m. gegužės 17 d. nutartimi: panaikino BUAB „Inspira LT“ 2019 m. vasario 12 d. kreditorių susirinkimo nutarimą, priimtą 3-iuoju darbotvarkės klausimu ir perdavė klausimą dėl bankroto administratorės veiklos ataskaitos Nr. 2 tvirtinimo kreditorių susirinkimui nagrinėti iš naujo; netenkino UAB „Rancas“ skundo dėl BUAB „Inspira LT“ 2019 m. vasario 12 d. kreditorių susirinkimo nutarimų, priimtų 2-uoju, 4-uoju, 5-uoju, 6-uoju, 7-uoju darbotvarkės klausimais, panaikinimo. Dėl kreditorių susirinkimo nutarimo, priimto 2-uoju darbotvarkės klausimu

166.

17Teismas nustatė, kad 2019 m. vasario 12 d. kreditorių susirinkimas darbotvarkės 2-uoju darbotvarkės klausimu sprendė dėl 2018 m. finansinės atskaitomybės tvirtinimo. Kreditoriai VSDFV Alytaus skyrius ir KB Druskininkų kredito unija prie balsavimo raštu biuletenių pateikė pastabas, jog kreditoriai balsavo „prieš“ nutarimą 2-uoju darbotvarkės klausimu, nes prašė bankroto administratorės pateikti 2018 m. didžiosios knygos už detalizaciją pagal kiekvieną balanso, pelno (nuostolių) ataskaitos straipsnį, sąskaitų apyvartos žiniaraštį (iš ko gautinos sumos ir kam mokėtinos), pajamų–sąnaudų už 2018 metus ataskaitą (iš ko susidaro 24 537,00 Eur veiklos sąnaudos, 3 326,00 Eur pardavimo savikaina ir kt.). Kauno apygardos teismui 2019 m. gegužės 2 d. pateikti balansas ir pelno (nuostolių) ataskaita. Atsižvelgęs į tai, kad bankroto administratorė turi pareigą teikti kreditorių susirinkimui tik balansą ir pelno (nuostolių) ataskaitą, teismas sprendė, jog tokių duomenų pakanka, tačiau bankroto administratorės teiginius, kad kreditorių susirinkimui pateikė visą finansinių ataskaitų rinkinį, vertino kaip nepagrįstus, nes teismui nepateikti įrodymai apie finansinių ataskaitų rinkinio pateikimą kreditorių susirinkimui. Kreditoriai VSDFV Alytaus skyrius ir KB Druskininkų kredito unija prašė administratorės pateikti papildomą informaciją, kad galėtų įvertinti 2018 m. balansą ir pelno (nuostolių) ataskaitą. Bankroto administratorei nepateikus minėtų kreditorių reikalautų duomenų, nepagrindus, kad jie buvo nereikalingi, nėra pagrindo spręsti, jog kreditorių susirinkimo nutarimas, priimtas 2-uoju darbotvarkės klausimu buvo nepriimtas nepagrįstai. Dėl to teismas netenkino bankroto administratorės skundo dalies dėl 2019 m. vasario 12 d. kreditorių susirinkimo nutarimo, priimto 2-uoju darbotvarkės klausimu, panaikinimo. Dėl kreditorių susirinkimo nutarimo, priimto 3-uoju darbotvarkės klausimu

187.

19Teismas nustatė, kad 2019 m. vasario 12 d. kreditorių susirinkimo nutarimu, priimtu 3-uoju darbotvarkės klausimu, atsisakyta tvirtinti bankroto administratorės veiklos ataskaitą Nr. 2 ir priimtas nutarimas pagal kreditorių pasiūlytą nutarimo projektą – patvirtinti bankroto administratorės veiklos ataskaitą Nr. 2, išskyrus jos dalis Nr. 4 „Teisminiai ginčai“ ir Nr. 5 „Įmonės pajamos-išlaidos po bankroto bylos iškėlimo įsiteisėjimo dienos“. Kreditorė Druskininkų kredito unija balsavimo raštu biuletenyje paprašė bankroto administratorės pateikti veiklos ataskaitą nuo 2017 m. birželio 3 d. iki 2019 m. sausio 31 d., papildomai nurodant kada ir kam buvo parduotas įmonės turtas; pateikti kreditoriams susipažinti civilinėje byloje Nr. e2-2770-652/2018 sudarytą taikos sutartį ir motyvus dėl taikos sutarties sudarymo; nurodyti, kaip paskaičiuota Druskininkų kredito unijai pervesta 140,73 Eur suma, pardavus įkeistą turtą; pateikti sutartis, sąskaitas faktūras ir kitus dokumentus, pagal kuriuos apmokėtos išlaidos, nurodytos lentelėje „Bendros išlaidos“, t. y. už apskaitą, teisines paslaugas, antstolio paslaugas, Garantinio fondo paraiškos ruošimą, ūkio išlaidas, reklamą, banko komisinius, turto apsaugą, transporto paslaugas, biuro išlaidas (nurodyti konkrečiai, kokios paslaugos, kiek kainavo, kada suteiktos); pateikti rašytinius įrodymus apie gautų paslaugų apmokėjimą; pateikti bankrutavusios įmonės banko sąskaitos ir bankroto administratorės atidarytos banko sąskaitos išrašus nuo bankroto bylos iškėlimo įmonei. Kreditorius VSDFV Alytaus skyriaus balsavimo raštu biuletenyje taip pat paprašė administratorės pateikti veiklos ataskaitą nuo 2017 m. birželio 3 d. iki 2019 m. sausio 31 d., papildomai nurodant, kada ir kam buvo parduotas įmonės turtas; pateikti sutartis, sąskaitas faktūras ir kitus dokumentus, pagal kuriuos apmokėtos išlaidos, nurodytos lentelėje „Bendros išlaidos“, pateikti dokumentus, patvirtinančius gautų paslaugų apmokėjimą; pateikti bankrutavusios įmonės banko sąskaitų ir bankroto administratorės atidarytos banko sąskaitos išrašų kopijas už laikotarpį nuo bankroto bylos iškėlimo įmonei iki informacijos pateikimo dienos. Kreditorius VSDFV Alytaus skyrius nurodė, kad bankroto administratorė, teikdama ataskaitą, turėjo atsižvelgti į kreditorių pateiktas pastabas ir ataskaitoje pateikti prašomą informaciją, tačiau bankroto administratorė ataskaitoje pateikė tik dalį informacijos ir nepateikė visų reikalautų dokumentų. Kreditoriaus VSDFV Alytaus skyriaus, balsuodamas prieš administratorės veiklos ataskaitos tvirtinimą, balsavimo biuletenyje nenurodė jokių argumentų, kodėl bankroto administratorės veiklos ataskaita Nr. 2 netvirtintina, neįvardino konkrečių bankroto administratorės veiklos ataskaitoje nenurodytų duomenų. Kreditorė KB Druskininkų kredito unija teigia, kad jai kilo abejonių dėl atskaitos duomenų pagrįstumo ir teisingumo, dėl to kreditorių dauguma netvirtino veiklos ataskaitos. Kreditorių KB Druskininkų kredito unija ir VĮ Turto bankas balsavimo raštu biuleteniuose nenurodyta jokių argumentų kodėl bankroto administratorės veiklos ataskaita netvirtintina, neįvardinti konkretūs ataskaitoje nenurodyti duomenys. Vadovaujantis ĮBĮ 23 straipsnio 4 punktu, kreditorių susirinkimas, nepritardamas bankroto administratorės veiklos ataskaitai, turi nurodyti konkrečius ataskaitos trūkumus ir nustatyti protingą terminą jiems pašalinti ir teikti kreditorių susirinkimui veiklos ataskaitą tvirtinti pakartotinai. Kadangi kreditorių susirinkimas, nepritardamas bankroto administratorės veiklos ataskaitai Nr. 2, nenustatė bankroto administratorei protingo termino bankroto administratorės veiklos ataskaitos trūkumams pašalinti, teismas gali tvirtinti tik pakartotinai pateiktą ir kreditorių susirinkimo nepatvirtintą ataskaitą. Dėl to teismas sprendė 2019 m. vasario 12 d. kreditorių susirinkimo nutarimą, priimtą 3-uoju darbotvarkės klausimu, panaikinti ir bankroto administratorės veiklos ataskaitos Nr. 2 tvirtinimo klausimą perduoti BUAB „Inspira LT“ kreditorių susirinkimui nagrinėti iš naujo. Dėl kreditorių susirinkimo nutarimų 4-uoju, 5-uoju darbotvarkės klausimais

208.

21Teismas nustatė, jog BUAB „Inspira LT“ 2017 m. birželio 28 d. pirmojo kreditorių susirinkimo metu kreditoriai nutarė patvirtinti 3 000,00 Eur administravimo išlaidų sąmatą, į šią sumą įskaitytas atlyginimas bankroto administratorei ir kitos administravimo išlaidos visam įmonės bankroto procesui. Šio kreditorių susirinkimo nutarimo bankroto administratorė neskundė, jo pagrindu sudarė pavedimo sutartį. Teismo vertinimu, tai rodo, kad bankroto administratorę tenkino kreditorių susirinkimo nustatytas administravimo išlaidų (taip pat ir bankroto administratoriaus atlyginimo) dydis. Tačiau bylos duomenys patvirtina, jog bankroto administratorė ne kartą kreipėsi į kreditorių susirinkimą, prašydama patvirtinti papildomą administravimo išlaidų sąmatą, atskirai išskiriant atlyginimą bankroto administratorei. Kreditoriai 2017 m. rugsėjo 28 d., 2018 m. sausio 22 d., 2018 m. kovo 15 d. ir 2018 m. balandžio 9 d. kreditorių susirinkime, taip pat 2019 m. vasario 12 d. kreditorių susirinkime nepritarta bankroto administratorės siūlytiems nutarimų projektams nustatyti 4 000,00 Eur plius PVM bankroto administratorės atlyginimą. Teismo vertinimu, kadangi bankroto administravimo išlaidų sąvoka apima ir bankroto administratoriaus atlyginimą, nėra pagrindo sutikti su bankroto administratorės argumentu, jog jai atlyginimas apskritai nebuvo nustatytas. 2017 m. birželio 28 d. pirmajame kreditorių susirinkime buvo priimtas nutarimas patvirtinti 3 000,00 Eur administravimo išlaidų sąmatą, kuri apima ir atlyginimą bankroto administratorei bei kitas administravimo išlaidas visam įmonės bankroto procesui. Bankroto administratorė atlyginimo nepakankamumą grindžia Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. balandžio 27 d. nutarimu patvirtintomis Atlyginimo administratoriui už bankroto administravimą nustatymo taisyklėmis, kuriose administratoriaus atlyginimo dydžiai yra rekomendaciniai ir neatleidžiantys administratorės nuo pareigos pagrįsti didesnio nei nustatė kreditoriai atlyginimo dydžio būtinybę. Kadangi bankroto administratorė neskundė 2017 m. birželio 28 d pirmojo kreditorių susirinkimo priimto nutarimo patvirtinti 3 000,00 Eur administravimo išlaidų sąmatą, todėl teismas negali vertinti jo pagrįstumo, juo labiau kad nurodytu laikotarpiu bankroto administratorė nustatytą administravimo išlaidų sąmatą (taip pat ir atlyginimą jai) vertino kaip teisėtą ir pagrįstą. Teismas nenustatė, kad bankroto administratorė be civilinių bylų, kurių viena pasibaigė ieškinio palikimu nenagrinėtu, o kita taikos sutarties sudarymu, turto pardavimo ir kitų įprastų bankroto administratorei privalomų atlikti veiksmų, bankroto procese atliko kokius nors ypatingai sudėtingus veiksmus, dėl kurių jai turėtų būti nustatytas didesnis nei kreditorių nustatytas atlyginimas. Tokių aplinkybių bankroto administratorė nenurodė ir neįrodinėjo. Be to, bankroto administratoriaus atlyginimo nustatymo klausimas visų pirma yra kreditorių susirinkimo prerogatyva. Teismas gali nustatyti (keisti) bankroto administratoriaus atlyginimo dydį tik tuo atveju, jei kreditorių nustatytas atlyginimo dydis yra aiškiai neteisingas arba kreditoriai vengia jį nustatyti. Šiuo atveju teismas neturėjo pagrindo spręsti, kad nustatytas aiškiai neteisingas (pernelyg mažas) bankroto administratorės atlyginimas ar kad jis apskritai nenustatytas. Šių argumentų pagrindu teismas atmetė bankroto administratorės skundo dalį dėl 2019 m. vasario 12 d. kreditorių susirinkimo nutarimų, priimtų 4-uoju ir 5-uoju darbotvarkės klausimais, panaikinimo. Dėl kreditorių susirinkimo nutarimo 6-uoju darbotvarkės klausimu

229.

232017 m. birželio 28 d. pirmojo kreditorių susirinkimo metu buvo patvirtinta 3 000,00 Eur administravimo išlaidų sąmata, apimanti ir atlyginimą bankroto administratorei bei kitas administravimo išlaidas visam įmonės bankroto procesui. 2019 m. vasario 12 d. kreditorių susirinkime kreditoriai nepritarė bankroto administratorės siūlomam nutarimui 6-uoju darbotvarkės klausimu – patvirtinti 7 000,00 Eur plius PVM bankroto administravimo išlaidų sąmatą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. balandžio 27 d. nutarimu Nr. 415. Teismas pakartojo, jog Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. balandžio 27 d. nutarimu patvirtinti bankroto administravimo išlaidų dydžiai yra rekomendaciniai ir neatleidžiantys bankroto administratorės nuo pareigos pagrįsti konkrečių išlaidų būtinumo ir jų dydžių. Administravimo išlaidų sąmata gali būti keičiama tik į ateitį. Bankroto administratorė skunde nurodė, jog įmonės bankroto procedūros baigtos ir nebus atliekami jokie nauji veiksmai. Teismo vertinimu, tai reiškia, kad bankroto administratorė prašo patvirtinti 7 000,00 Eur plius PVM administravimo išlaidų sąmatą, pripažinusi, jog daugiau jokių veiksmų bankroto procese neatliks. Įrodymų, kad administratorė ateityje atliks tam tikrus bankroto administravimo veiksmus, kuriems apmokėti reikalinga 7 000,00 Eur plius PVM suma, teismui nepateikta. Todėl teismas atmetė bankroto administratorės skundo dalį dėl 2019 m. vasario 12 d. kreditorių susirinkimo nutarimo, priimto 6-uoju darbotvarkės klausimu, panaikinimo. Dėl kreditorių susirinkimo nutarimo 7-uoju darbotvarkės klausimu

2410.

252019 m. vasario 12 d. kreditorių susirinkimo metu kreditoriai nepritarė bankroto administratorės pasiūlytam nutarimui 7-uoju darbotvarkės klausimu – patvirtinti bankroto bylos administravimo laikotarpiu patirtas ir faktiškai apmokėtas 6 207,15 Eur išlaidas; įpareigoti bankroto administratorę pateikti Kauno apygardos teismui prašymą dėl įmonės veiklos pabaigos. Teismo vertinimu, nors bankroto administratorė nurodė, jog patirtos išlaidos buvo pagrįstos ir būtinos, tačiau nepateikė įrodymų, kad buvo priimtas kreditorių susirinkimo nutarimas dėl šių išlaidų. Aplinkybė, kad nereiškė pretenzijų dėl bankroto administratorės išlaidų, nereiškia, jog kreditoriai pritarė šioms išlaidoms. Teismas pažymėjo, jog neturėdama kreditorių susirinkimo pritarimo ir savarankiškai spręsdama dėl administravimo išlaidų būtinumo ir dydžio, bankroto administratorė prisiėmė atitinkamas išlaidas savo iniciatyva ir rizika.

2611.

27Teismas nustatė, jog bankroto administratorė nepateikė dokumentų visoms patirtoms išlaidoms įrodyti, todėl jos negali vertinamos kaip pagrįstos. Dalis PVM sąskaitų faktūrų yra išrašytos pačios bankroto administratorės – už transporto paslaugas (1 260,92 Eur ir 315,23 Eur), už buhalterinės apskaitos tvarkymą (387,20 Eur ir 580,80 Eur), už registruotų laiškų siuntimą, dokumentų kopijavimą, telefono ir interneto paslaugas, biuro suteikimo paslaugą, skelbimus laikraštyje (1 325,20 Eur), tačiau bankroto administratorė nepateikė jokių dokumentų, pagrindžiančių PVM sąskaitose faktūrose nurodytų paslaugų kainas ir jų būtinumą, t. y. nepateikti įrodymai apie bankroto administratorės patirtas 1 576,15 transporto išlaidas: kur ji važiavo ir kaip susidarė tokio dydžio transporto išlaidų suma. Taip pat nėra įrodymų, kokiu pagrindu bankroto administratorė patyrė 968,00 Eur buhalterinės apskaitos tvarkymo išlaidas. Nepateikti įrodymai ir apie kitas išlaidas, kurioms apmokėti administratorė išleido 1 325,20 Eur. Bankroto administratorė pateikė įrodymus, kad už turto sandėliavimo, transporto, perkraustymo paslaugas UAB „Ripex“ sumokėjo iš viso 520,30 Eur, tačiau nenurodė priežasčių ir koks turtas buvo pergabenamas, o pergabenus – sandėliuojamas; taip pat nepagrindė kodėl dėl tam reikalingų išlaidų dydžio nesikreipė pritarimo į kreditorių susirinkimą. Teismas pastebėjo ir tai, kad iš bankroto administratorės pateiktų įrodymų matyti, jog nemažą dalį BUAB „Inspira LT“ turto (kondicionierius, vaizdo kamerą, minkštasuolius, stalus, stalo padus, kėdes, mini staliukus, iškomplektuotą barą) nupirko UAB „Ripex“ vadovas M. Z., todėl nėra aišku kodėl šio turto gabenimo, sandėliavimo išlaidos apmokėtinos iš BUAB „Inspira LT“ turto vertės, tuo labiau, kad pagal bankroto administratorės pateiktus duomenis už visą parduotą turtą gauti 770,00 Eur, o jo gabenimas, sandėliavimas kainavo 520,30 Eur. Galiausiai bankroto administratorė nepateikė įrodymų apie su UAB „Alksnuva“ sudarytą sutartį, kurios pagrindu buvo išrašyta PVM sąskaita faktūra 1 210,00 Eur sumai už garantinio fondo lentelių parengimą ir pateikimą. Teiginys, kad turėjo 1 000,00 Eur teisinės pagalbos išlaidų neįrodytas. nes iš Alytaus apylinkės teismo 2018 m. gruodžio 10 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e2-2770-652/2018 matyti, kad taikos sutarties 3 punktu šalys nusprendė nereikalauti viena iš kitos turėtų bylinėjimosi išlaidų atlyginimo, taikos sutarties 5 punkte šalys nurodė, kad kiekviena taikos sutarties šalis pareiškia kitai ir garantuoja, kad visos taikos sutarties sąlygos šalių buvo pilnai aptartos ir suderintos individualiai, t. y. atskirai buvo aptarta ir suderinta kiekviena taikos sutarties sąlyga, aptartos sąlygos atitinka tikrąją šalių valią. Taigi bankroto administratorė sąmoningai atsisakė bylinėjimosi išlaidų atlyginimo, nors galėjo jų atlyginimo pareikalauti iš atsakovės, todėl neaiškios priežastys, kodėl bankroto administratorė šias išlaidas nurodo kaip patirtas bankroto procese bei prašo, kad jos būtų apmokėtos iš BUAB „Inspira LT“ turto vertės.

2812.

29Teismo vertinimu, šiuo metu nėra patvirtintas BUAB „Inspira LT“ 2018 m. balansas ir pelno (nuostolių) ataskaita, taip pat bankroto administratorės veiklos ataskaita Nr. 2, todėl administratorės prašymo dėl įmonės pabaigos pateikimas Kauno apygardos teismui nėra galimas. Nurodytais motyvais teismas atmetė bankroto administratorės skundą dėl 2019 m. vasario 12 d. kreditorių susirinkimo nutarimo, priimto 7-uoju darbotvarkės klausimu, panaikinimo.

30III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

3113.

32Atskirajame skunde BUAB „Inspira LT“ bankroto administratorė UAB „RANCAS“ prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2019 m. gegužės 17 d. nutarties dalis, kuriose skundas atmestas ir klausimus išspręsti iš esmės – panaikinti BUAB „Inspira LT“ 2019 m. vasario mėn. 12 d. kreditorių susirinkimo protokolo Nr. 9: 1) nutarimus, priimtus 2-uoju, 4-uoju ir 5-uoju darbotvarkės klausimais ir šiuos klausimus perduoti kreditoriams svarstyti iš naujo; 2) nutarimą, priimtą 6-uoju darbotvarkės klausimu ir patvirtinti bankroto administravimo išlaidų sąmatą 7 000,00 Eur dydžio sumai arba šį klausimą grąžinti kreditorių susirinkimui nagrinėti iš naujo; 3) nutarią, priimtą 7-uoju darbotvarkės klausimu ir patvirtinti bankroto bylos administravimo laikotarpiu patirtas ir faktiškai apmokėtus 6 207,15 Eur arba panaikinti šį nutarimą bei šį klausimą perduoti kreditorių susirinkimui nagrinėti iš naujo. Taip pat prašo priteisti iš kreditorių KB Druskininkų kredito unija, VSDFV Alytaus skyriaus ,VĮ Turto bankas, balsavusių prieš 2–7-ojo nutarimų nepriėmimą, bylinėjimosi išlaidas. Nuodo šiuos atskirojo skundo argumentus:

3313.1.

34Dėl 2-ojo nutarimo (2018 m. finansinės atskaitomybės tvirtinimas). Sistemiškai aiškinant ĮBĮ 11 straipsnio 3 dalies 10, 15, 16 punktų, 23 straipsnio 5 punkto nuostatas, spręstina, jog bankroto administratorius neturi pareigos teikti tvirtinti kreditorių susirinkimui finansinių ataskaitų rinkinio (ĮFAĮ 22 straipsnio 1 dalis, 28-ojo verslo apskaitos standarto „Įmonių likvidavimas“ 22 punktas), o turi pareigą teikti tik jį sudarančias konkrečias finansines ataskaitas (balansą ir pelno (nuostolių) ataskaitą). Taigi, apeliantė neturi pareigos teikti bankrutavusios bendrovės finansinės atskaitomybės tvirtinti kreditorių susirinkimui, tačiau šiuo atveju buvo pateiktas išsamus finansinės atskaitomybės ataskaitų rinkinys; atitinkantis verslo apskaitos standartus. Dėl to BUAB „Inspira LT“ kreditorių susirinkimas neturėjo objektyvių priežasčių netvirtinti jam pateiktos 2018 m. finansinės atskaitomybės.

3513.2.

36Dėl 4-ojo nutarimo (administratoriaus atlyginimo nustatymo). BUAB „Inspira LT“ kreditorių veiksmai, dėl kurių nepatvirtintas bankroto administratorės atlyginimas, neatitinka teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principų. Kreditoriai nenurodė argumentų, dėl kurių neturėtų būti patvirtintas atlyginimas administratorei, kuris net nesiekia Vyriausybės patvirtinto minimumo, o yra administruojama vidutinė bendrovė. Visi objektyvūs duomenys apie patirtas išlaidas (sąskaitos, banko išrašai ir kita) buvo pateikti kreditoriams, tačiau be jokių motyvų atlygis administratorei nepatvirtinimas.

3713.3.

38Dėl 5-ojo nutarimo (dėl pavedimo sutarties su administravimo paslaugas teikiančio administratorium). Šiuo atveju susiklostė situacija, kai bankroto administratorei nėra numatytas atlygis, nes pavedimo sutartyje kreditoriai nenumatė atlyginimo (padėjo brūkšnio ženklą). Bankroto administratorė bendrovės administravimo išlaidas dengė iš savo asmeninių lėšų, ne kartą teikė kreditorių susirinkimui spręsti klausimą dėl administratorės atlyginimo patvirtinimo, tačiau šis klausimas kelis kartus, nepateikiant jokių argumentų, nepatvirtintas. Administratorės atlyginimui skirta pinigų suma yra mokama iš BUAB „Inspira LT“ lėšų, iš kurių taip pat tenkinami ir visų likviduojamos bendrovės kreditorių reikalavimai, todėl pinigų sumos yra tiesiogiai susijusios su kreditorių teisėmis ir jų reikalavimo patenkinimo galimybėmis – kuo daugiau lėšų bus skirta bendrovės administravimui, tuo mažiau jų liks kreditorių reikalavimams tenkinti. Todėl kreditoriai elgiasi nepaisydami bankroto administratorės interesų ir teisių, siekdami galimai administratorės atlyginimo sąskaita patenkinti savo reikalavimus.

3913.4.

40Dėl 6-ojo susirinkimo nutarimo (dėl bankroto administravimo išlaidų sąmatos) ir 7-ojo nutarimo (dėl įmonės bankroto procedūrų). Teisme ginčijant kreditorių susirinkimo patvirtintą administravimo išlaidų sąmatą, teismui expressis verbis (aiškiais žodžiais, tiesiogiai) suteikta teisė ne vien panaikinti kreditorių susirinkimo nutarimą ir perduoti klausimą iš naujo svarstyti kreditorių susirinkimui, o pačiam patvirtinti administravimo išlaidų sąmatą (nuo 2016 m. gegužės 1 d. galiojančio ĮBĮ 36 straipsnio 2 dalis). Toks teisinis reguliavimas grindžiamas siekiu didinti bankroto procedūrų veiksmingumą, kadangi administravimo išlaidų dydis turi būti grindžiamas objektyviais kriterijais, o ne kreditorių daugumos palankumu ar nepalankumu bankroto administratoriui. Teismas, išnagrinėjęs ginčą ir tvirtindamas administravimo išlaidų sąmatą, turi atsižvelgti į Vyriausybės patvirtintus bankroto administravimo išlaidų rekomendacinius dydžius, kurie turi esminę reikšmę sprendžiant tokio pobūdžio ginčo klausimą ir turi lemiamą reikšmę priimant sprendimą. Taigi teismo diskrecijai nustatant administravimo išlaidų dydį yra ribota. Būtent dėl šios priežasties ĮBĮ 36 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad teismo nutartis, kuria patvirtinama administravimo išlaidų sąmata, yra galutinė ir neskundžiama. Šiuo atveju nėra pagrindo teigti, jog nėra pagrindo tvirtinti administravimo išlaidų sąmatos, kadangi kreditoriai ne tik, kad nepateikė jokių motyvų, tačiau nėra jokio teisinio pagrindo netvirtinti bankroto administravimo išlaidų sąmatos. Tokiu būdu yra tik vilkinamas pati bankroto procedūra bei pažeidžiami visų kreditorių interesai bei neišpildomos bankroto procedūros funkcijos, taip rodant priešiškumą bankroto administratorei, o ne siekiant priimti pagrįstą ir teisėtą nutarimą. Administravimo išlaidų sąmata yra pagrįsta ir išsami, visos patirtos išlaidos buvo būtinos; tai patvirtina kreditorių veiksmai, kuriais nebuvo reiškiamos pretenzijos dėl patirtų išlaidų, tačiau buvo balsuojama „prieš“, nenurodant jokio pagrindo ar motyvų. Bendrovės bankrotas yra užbaigtas, administratorės atlygis yra pagrįstas bei neviršija minimalaus Vyriausybės nustatytos sumos dydžio.

4113.5.

42Dėl skundžiamos nutarties panaikinimo. Pirmosios instancijos teismas nukrypo nuo teismų praktikos ir norminių teisės aktų nustatytų reikalavimų, dėl to priėmė neteisėtą bei nepagrįstą teismo nutartį. Tokiu būdu leidžiant kreditoriams piktnaudžiauti, pažeidžiant bankroto procedūros tikslus bei vieną esminį bankroto procedūrų principą, t. y. bankroto procedūros operatyvumą. Tokiu būdu nukenčia kreditorių ir bankrutavusios bendrovės interesai, paneigiama visų bankroto proceso dalyvių teisių ir pareigų pusiausvyra. Bendrovė egzistuoja tik dėl formalių priežasčių, nes iš esmės visos esminės bankroto procedūros yra atliktos. Tokiu būdu didinami nuostoliais, pažeidžiamas viešasis interesas (neteisėtai ir neapgrįstai vilkinamas bankroto procesas). Pirmosios instancijos teismas šių aplinkybių nenustatė ir nevertino. Juo labiau kad visa atsakomybė bei rizika yra perkeliama bankroto administratorei, taip neteisėtai išplečiant jos atsakomybės ribas bei perkeliant galimą kreditorių neteisėtą neveikimą administratorei.

4314.

44Atsiliepime į atskirąjį skundą suinteresuotas asmuo (kreditorius) VSDFV Alytaus skyrius prašo skundą atmesti ir Kauno apygardos teismo 2019 m. gegužės 17 d. nutartį palikti nepakeistą. Nurodo šiuos nesutikimo su atskiruoju skundu motyvus:

4514.1.

46Dėl kreditorių susirinkimo nutarimo, priimto 2-uoju darbotvarkės klausimu. Savaime finansinių ataskaitų kreditorių susirinkimui pateikimas nėra pagrindas jas tvirtinti. Kreditoriams susipažinus su pateiktomis finansinėmis ataskaitomis, jiems gali kilti abejonių dėl pateiktų finansinių ataskaitų turinio, jose nurodytų duomenų teisingumo (pagrįstumo). Ar tokios abejonės gali būti vertinamos kaip pakankamas pagrindas atsisakyti patvirtinti pateiktas finansines ataskaitas, turi būti sprendžiama, atsižvelgiant į kreditorių susirinkimo galimybes šias abejones pašalinti. 2019 m. vasario 12 d. kreditorių susirinkimo protokolo duomenys patvirtina, kad kreditoriai prašė administratorė papildomos informacijos tam, kad galėtų įvertinti bankroto administratoriaus pateiktus 2018 m. balansą ir pelno (nuostolių) ataskaitą. Bankroto administratorė nepaaiškino kodėl kreditorių reikalautų duomenų (informacijos) nepateikė. Atskirajame skunde abstrakčiai nurodo, jog finansinė atsakomybė buvo aiški, išsami ir pagrįsta. Kadangi bankroto administratorė nepateikė kreditorių reikalautų duomenų ir nepagrindė, jų nereikalingumo, nėra pagrindo spręsti, jog kreditorių susirinkimo nutarimas, priimtas 2-uoju darbotvarkės klausimu, buvo nepriimtas nepagrįstai.

4714.2.

48Dėl kreditorių susirinkimo nutarimų, priimtų 4-uoju ir 5-uoju darbotvarkės klausimais. Kreditorius VSDFV Alytaus skyrius nepritaria bankroto administratorės atskirojo skundo argumentui, kad dėl neteisėtų kreditorių veiksmų nepatvirtintas atlyginimas administratorei. Šiuo atveju 2017 m. birželio 28 d. vykusiame pirmajame kreditorių susirinkime BUAB „Inspira LT“ kreditoriai nutarė patvirtinti 3 000,00 Eur administravimo išlaidų sąmatą, kuri apima atlyginimą bankroto administratorei ir kitas administravimo išlaidas visam bendrovės bankroto procesui. Bankroto administratorius neskundė šio kreditorių susirinkimo nutarimo, jo pagrindu sudarė pavedimo sutartį. Atveju, jei bankroto proceso metu atsirado naujų aplinkybių, sudarančių prielaidas keisti (padidinti) anksčiau kreditorių susirinkimo patvirtintą administravimo išlaidų sąmatos dydį, bankroto administratorius turi teisę kreiptis į kreditorių susirinkimą dėl sąmatos padidinimo, tačiau jam visais atvejais tenka pareiga motyvuotai pagrįsti, kodėl tokio dydžio atlyginimas administratoriui būtinas. BUAB „Inspira LT“ bankroto administratorė ne kartą kreipėsi į kreditorių susirinkimą, su prašymais patvirtinti papildomą administravimo išlaidų sąmatą, išskiriant atlyginimą bankroto administratoriui, tačiau kreditoriai 2017 m. rugsėjo 28 d., 2018 m. sausio 22 d., 2018 m. kovo 15 d., 2018 m. balandžio 9 d. kreditorių susirinkimuose nepriėmė tokio nutarimo, kadangi bankroto administratorius nepakankamai motyvavo ir nepagrindė didesnio atlyginimo skyrimo būtinybės. Teismas skundžiamoje nutartyje pagrįstai konstatavo, jog nebuvo nustatyta, kad bankroto administratorė bankroto procese būtų atlikusi kokius nors ypatingai sudėtingus veiksmus, dėl kurių jam turėtų būti nustatytas didesnis, nei kreditorių nustatytas anksčiau atlyginimas, taip pat nėra pagrindo spręsti, jog nustatytas aiškiai neteisingas (pernelyg mažas) atlyginimas, ar apskritai nenustatytas.

4914.3.

50Dėl kreditorių susirinkimo nutarimo, priimto 6-uoju darbotvarkės klausimu. Kreditorius VSDFV Alytaus skyrius taip pat nesutinka su atskirojo skundo argumentu, jog šis kreditorių susirinkimo nutarimas turi būti panaikintas, nes administratorės siūlomos administravimo išlaidų sąmatos nepatvirtinimas grindžiamas vien kreditorių nepalankumu administratoriui ir tokiu būdu vien vilkinama bankroto procedūra bei pažeidžiami kreditorių interesai. 2017 m. birželio 28 d. vykusiame pirmajame kreditorių susirinkime buvo patvirtinta 3 000,00 Eur administravimo išlaidų sąmata, įskaitant atlyginimą administratorei. Administravimo išlaidų sąmata gali būti keičiama tik į ateitį. Prieš atlikdamas atitinkamus veiksmus bankroto administratorius turėtų gauti kreditorių pritarimą, prieš patirdamas asmenines išlaidas, o ne po to. Administratorei tenka pareiga motyvuotai pagrįsti kodėl atitinkamos administravimo išlaidos yra būtinos ir kodėl būtent toks išlaidų dydis reikalingas, norint užtikrinti tinkamą bankrutuojančios įmonės administravimą. Nepakanka deklaratyviai nurodyti, kad bankroto procesas užima daug laiko, darbo, pinginių ir žmogiškųjų išteklių. Be to, BUAB „Inspira LT“ bankroto procedūros yra baigtos ir nebus atliekami jokie nauji veiksmai, todėl akivaizdu, kad papildomos išlaidos nereikalingos. Bankroto administratorė nustatytos administravimo išlaidų sąmatos nepakankamumą grindžia Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. balandžio 27 d. nutarimu patvirtintais bankroto administravimo išlaidų dydžiais. Tačiau pirmosios instancijos teismas teisingai pastebėjo, jog šie dydžiai yra rekomendaciniai bei neatleidžia nuo pareigos pagrįsti konkrečių išlaidų būtinumą ir jų dydžius.

5114.4.

52Dėl kreditorių susirinkimo nutarimo, priimto 7-uoju darbotvarkės klausimu. Bankroto administratorė turi įrodyti ne tik administravimo išlaidų pagrįstumą, bet ir jų būtinumą. Šiuo atveju apeliantė dalies išlaidų konkrečiais įrodymais (sutartimis, mokėjimo kvitais, sąskaitomis faktūromis ir kt.) nepagrindė, todėl kreditoriai VSDFV Alytaus skyrius, VĮ Turto bankas ir Druskininkų kredito unija balsavo „prieš“ administratoriaus pasiūlytą nutarimo projektą. Kreditoriai, įvertinę administratoriaus nurodytų faktiškai patirtų išlaidų rūšis, bendrą išlaidų dydį, nusprendė, jog nurodytos išlaidos, atliekant bendrovės administravimo veiksmus, nėra būtinos ir nepagrįstos. Teismas skundžiamoje nutartyje išsamiai išanalizavo ir įvertino administratorės pateikus dokumentus ir padarė pagrįstą išvadą, kad administratorė nepateikė dokumentų visoms patirtoms išlaidoms įrodyti, o neturėdamas kreditorių susirinkimo pritarimo ir savarankiškai spręsdamas dėl administravimo išlaidų būtinumo ir dydžio, prisiėmė atitinkamas išlaidas savo iniciatyva bei rizika. Galiausiai nepagrįstas atskirojo skundo argumentas, kad BUAB „Inspira LT“ bankroto procesas nėra užbaigiamas tik dėl formalių priežasčių. Šiuo atveju bendrovės bankroto procedūros nebaigtos, nes nepatvirtinta 2018 m. finansinė veiklos atskaitomybė ir bankroto administratorės veiklos ataskaita.

5315.

54Atsiliepime į atskirąjį skundą suinteresuotas asmuo (kreditorė) KB Druskininkų kredito unija prašo BUAB „Inspira LT“ bankroto administratorės UAB „RANCAS“ skundą atmesti ir Kauno apygardos teismo 2019 m. gegužės 17 d. nutartį palikti nepakeistą. Nurodo šiuos nesutikimo su atskiruoju skundu argumentus:

5515.1.

56Dėl kreditorių susirinkimo nutarimo, priimto 2-uoju darbotvarkės klausimu. Kreditorė KB Druskininkų kredito unija prie 2019 m. vasario 15 d. balsavimo biuletenio pateikė paaiškinimus kodėl netvirtintina 2018 m. finansinė atskaitomybė. Buvo paprašyta pateikti papildomus duomenis (detalizavimą, konkretizuojantį ataskaitos duomenis), kurių apeliantė nepateikė, todėl kreditorių susirinkimas priėmė nutarimą netvirtinti 2018 m. finansinės atskaitomybės.

5715.2.

58Dėl kreditorių susirinkimo nutarimų, priimtų 4-uoju ir 5-uoju darbotvarkės klausimais. 2017 m. birželio 28 d. kreditorių susirinkimo priimtas nutarimas, kuriuo patvirtinta BUAB „Inspira LT“ bankroto administravimo 3 000,00 Eur dydžio išlaidų sąmata yra galiojantis bei teisėtas. Kreditoriai sprendė bankroto administravimo išlaidų padidinimo klausimus 2018 m. sausio 22 d., 2018 m. balandžio 9 d. susirinkimuose. Administratorė nepateikė paaiškinimų ir įrodymų, patvirtinančių papildomų išlaidų būtinybę. Jokie motyvuoti paaiškinimai nebuvo patekti ir iki ginčijamo kreditorių susirinkimo.

5915.3.

60Dėl kreditorių susirinkimo nutarimo, priimtų 6-uoju ir 7-uoju darbotvarkės klausimais. Apeliantė teigia, kad faktiškai išleido 6 207,15 Eur, todėl likusi neapmokėta administravimo išlaidų suma sudaro 2 422,25 Eur. Tačiau UAB „RANCAS“ nei karto nesikreipė į BUAB „Inspira LT“ kreditorius dėl poreikio bendrovės bankroto procesui skirti daugiau daugiau kaip 3 000,00 Eur. Administravimo išlaidų sąmata gali būti keičiama tik į ateitį. Administratorė prieš panaudodama savo asmenines lėšas kreditorių neinformavo ir nepateikė šių išlaidų būtinumą patvirtinančių duomenų. Apeliantės teigimu, kreditoriai prašė papildomos informacijos, jog galėtų įvertinti bankroto administratorė pateiktus 2018 m. balansą ir pelno (nuostolių) ataskaitą. Bankroto administratorė nepaaiškino kodėl kreditorių reikalautų duomenų (informacijos) nepateikė. Apeliantė abstrakčiai nurodo, kad finansinė atsakomybė buvo aiški, išsami ir pagrįsta. Kadangi bankroto administratorė nepateikė kreditorių reikalautų duomenų ir nepagrindė, jų nereikalingumo, nėra pagrindo spręsti, jog kreditorių susirinkimo nutarimas, priimtas 2-uoju darbotvarkės klausimu, buvo nepriimtas nepagrįstai.

61Teismas

konstatuoja:

62IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

63Dėl bylos nagrinėjimo ribų

6416.

65Pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 320 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas, bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą, neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai. Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos tos pačios taisyklės, išskyrus CPK XVI skyriaus II skirsnyje numatytas išimtis. Apeliacinės instancijos teismas ex officio (savo iniciatyva) patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nustatytų absoliučių teismo procesinio sprendimo negaliojimo pagrindų. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta. Dėl atskirojo skundo tenkinimo iš dalies

6617.

67Dėl kreditorių susirinkimo sušaukimo, kreditorių dalyvavimo, nustatytos susirinkimo darbotvarkės klausimų nagrinėjimo, balsavimo ir nutarimų priėmimo tvarkos. ĮBĮ 25 straipsnio 2 dalimi nustatyta, jog kreditorių susirinkimus šaukia bankroto administratorius; apie šaukiamą kreditorių susirinkimą administratorius kreditoriams turi raštu pranešti ne vėliau kaip likus 10 dienų iki susirinkimo dienos, kartu pateikdamas ir siūlomą kreditorių susirinkimo darbotvarkę. Taip pat kreditorių susirinkimas gali nustatyti kreditorių informavimo apie šaukiamą kreditorių susirinkimą tvarką, užtikrinančią kreditorių teises gauti informaciją apie šaukiamą kreditorių susirinkimą ir jo darbotvarkę realų įgyvendinimą kreditorių susirinkimo nustatytais būdais. Kreditorių susirinkimo nutarimas laikomas priimtu, kai už jį atvirai balsavo kreditoriai, kurių teismo (kai bankroto procesas vyksta ne teismo tvarka, – kreditorių susirinkimo) patvirtintų reikalavimų suma vertine išraiška sudaro daugiau kaip pusę visų kreditorių patvirtintų reikalavimų sumos (ĮBĮ 24 straipsnio 1 dalis). Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad nagrinėjant skundus dėl kreditorių susirinkimo nutarimų teisėtumo reikia patikrinti, ar buvo laikytasi Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ir ĮBĮ) ir kreditorių susirinkimo nustatytos susirinkimo sušaukimo, kreditorių dalyvavimo, nustatytos susirinkimo darbotvarkės klausimų nagrinėjimo, balsavimo ir nutarimų priėmimo tvarkos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. birželio 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-286/2007), nes šie procedūrų veiksmai reikšmingi ir gali lemti neteisėtų nutarimų priėmimą. Teismas, nustatęs esminius procedūrinius pažeidimus, galėjusius lemti neteisėtų nutarimų priėmimą, taip pat nustatęs, kad priimti nutarimai prieštarauja imperatyviosioms ĮBĮ, kitų įstatymų normoms, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – ir CK) 1.5 straipsnyje įtvirtintiems principams ir dėl to pažeidžia bankrutuojančios įmonės, jos kreditorių teisėtus interesus, kreditorių susirinkimo nutarimus panaikina (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. sausio 6 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-112/2012; Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. vasario 11 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-291/2014).

6818.

69Iš BUAB „Inspira LT“ 2019 m. vasario mėn. 12 d. kreditorių susirinkimo protokolo Nr. 9 nustatyta, jog apie 2019 m. vasario mėn. 12 d., 11.00 val. kreditorių susirinkimą visi kreditoriai buvo informuoti ir dėl šios aplinkybės byloje tarp šalių ginčo nėra. Šiame susirinkime dalyvavo kreditoriai, kurių teismo patvirtinti reikalavimai sudaro 37 651,11 Eur (arba 72,74 proc.), t. y. daugiau kaip pusė visų Klaipėdos apygardos teismo 2019 m. vasario 12 d. nutartimi patvirtintų kreditorių reikalavimų sumos (51 761,29 Eur arba 100 proc.). Ginčijami BUAB „Inspira LT“ 2019 m. vasario mėn. 12 d. kreditorių susirinkimo nutarimai 2-uoju, 4-uoju, 5-uoju, 6-uoju ir 7-uoju darbotvarkės klausimais priimti balsų „prieš“ dauguma (33 329,80 Eur arba 64,39 proc.) Šie skundžiami nutarimai laikomi priimtais (ĮBĮ 24 straipsnio 3 dalis). Taigi darytina išvada, jog priimant ginčijamus kreditorių susirinkimo nutarimus, 2-uoju, 4-uoju, 5-uoju, 6-uoju ir 7-uoju darbotvarkės klausimais, buvo laikytasi ĮBĮ ir kreditorių susirinkimo nustatytos susirinkimo sušaukimo, kreditorių dalyvavimo, nustatytos susirinkimo darbotvarkės klausimų nagrinėjimo, balsavimo ir nutarimų priėmimo tvarkos. Apeliacinis teismas procedūrinių pažeidimų nenustatė.

7019.

71Dėl skundžiamų kreditorių susirinkimo nutarimų pagrįstumo ir teisėtumo. Galimas kreditorių susirinkimo nutarimo naikinimo pagrindas – materialinių aspektų (turinio) neteisėtumas, kuris pasireiškia imperatyvių įstatymo nuostatų pažeidimu, prieštaravimu teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principams bei kreditorių ar / ir pačios bankrutavusios įmonės interesų esminiu pažeidimu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. lapkričio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-486/2010; Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. gruodžio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1438/2012).

7220.

73Pirma, dėl kreditorių susirinkimo nutarimo, priimto 2-uoju darbotvarkės klausimu. BUAB „Inspira LT“ 2019 m. vasario 12 d. kreditorių susirinkimas nutarimu, priimtu 2-uoju darbotvarkės klausimu, nepatvirtino BUAB „Inspira LT“ 2018 m. finansinės atskaitomybės.

7421.

75ĮBĮ 23 straipsnyje nustatytos kreditorių susirinkimo teisės spręsti visus esminius su bankrutuojančios įmonės veikla susijusius klausimus, tarp jų – tvirtinti įmonės bankroto proceso metu sudarytas metines finansines ataskaitas (balansą ir pelno (nuostolių) ataskaitą) (ĮBĮ 23 straipsnio 5 punktas). ĮBĮ 11 straipsnio 5 dalies 16 punkte nustatyta, kad administratorius organizuoja ir kontroliuoja pajamų, gautų valdant, naudojant ir disponuojant bankrutuojančios įmonės turtu, ir sąnaudų apskaitą, taip pat įmonės bankroto proceso metu teisės aktų nustatyta tvarka sudaro ir teikia metinių ir tarpinių finansinių ataskaitų rinkinius, likvidavimo pradžios ir likvidavimo pabaigos finansines ataskaitas.

7622.

77Kasacinis teismas, pasisakydamas dėl bankrutuojančios įmonės administratoriaus pareigos rengti ir teikti kreditorių susirinkimui finansines ataskaitas (jų rinkinius) yra nurodęs, kad bankroto administratorius neturi pareigos teikti tvirtinti kreditorių susirinkimui finansinių ataskaitų rinkinio pagal ĮFAĮ ir Verslo apskaitos standartus, o turi pareigą teikti tik jį sudarančias konkrečias finansines (balansą ir pelno (nuostolių) ataskaitą) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. gegužės 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-340-421/2015). Byloje tarp šalių nėra ginčo dėl BUAB „Inspira LT“ 2019 m. vasario 12 d. kreditorių susirinkimui pateiktos 2018 m. finansinės atskaitomybės rinkinio (2018 m. balanso ir pelno (nuostolių) ataskaitos) neatitikimo įstatymų (18-ojo Verslo apskaitos standarto) reikalavimams.

7823.

79Kreditoriams susipažinus su pateiktomis finansinėmis ataskaitomis gali kilti abejonių dėl pateiktų finansinių ataskaitų turinio, jose nurodytų duomenų teisingumo (pagrįstumo). Ar tokios abejonės gali būti vertinamos kaip pakankamas pagrindas atsisakyti patvirtinti pateiktas finansines ataskaitas, turi būti sprendžiama, atsižvelgiant į kreditorių susirinkimo galimybes šias abejones pašalinti. Tik tuo atveju, kai iš finansinių ataskaitų turinio neįmanoma būtų nustatyti konkrečių duomenų atsiradimo pagrindo, dydžio ar kiltų kitų pagrįstų abejonių dėl jose pateiktų duomenų pagrįstumo (teisingumo) ir jeigu kreditoriai imtųsi ĮBĮ nustatytų priemonių trūkstamai informacijai iš administratoriaus gauti ar turimai informacijai patikslinti, o šis atsisakytų ją pateikti (patikslinti), kreditorių susirinkimo sprendimas atsisakyti tvirtinti pateiktas finansines ataskaitas galėtų būti pripažįstamas pagrįstu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. gegužės 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-340-421/2015).

8024.

81Nagrinėjamu atveju, kreditoriai VSDFV Alytaus skyrius ir KB Druskininkų kredito unija balsavimo raštu biuleteniuose nurodė, kad 2-uoju darbotvarkės klausimu balsuoja „prieš“ ir BUAB „Inspira LT“ 2018 m. finansinės veiklos atskaitomybė netvirtinama, taip pat paprašė administratorės pateikti 2018 m. didžiosios knygos detalizaciją pagal kiekvieną balanso, pelno (nuostolių) ataskaitos straipsnį, sąskaitų apyvartos žiniaraštį (iš ko gautinos sumos ir kam mokėtinos), 2018 m. pajamų–sąnaudų ataskaitą (t. y. iš ko susidaro 24 537,00 Eur veiklos sąnaudos, 3 326,00 Eur pardavimo savikaina ir kt.). Taigi kreditoriai paprašė papildomos informacijos, jų nuomone, reikšmingos įvertinti administratorės pateiktus 2018 m. finansinės atskaitomybės duomenis.

8225.

83Apeliacinės instancijos teismas nesutinka su apeliante, kad BUAB „Inspira LT“ kreditorių susirinkimas neturėjo objektyvių priežasčių netvirtinti jam pateiktos 2018 m. finansinės atskaitomybės, dėl to yra pagrindas skundžiamą nutarimą, priimtą 2-uoju darbotvarkės klausimu, panaikinti ir šio klausimo sprendimą grąžinti kreditorių susirinkimui svarstyti iš naujo. Šiuo atveju kreditoriams VSDFV Alytaus skyriui ir KB Druskininkų kredito unija, susipažinusiems su BUAB „Inspira LT“ 2018 m. finansinės veiklos atskaitomybe, kilo abejonių dėl finansinių ataskaitų turinio (pajamų / sąnaudų, debitorių / kreditorių; apyvartos ir pan.); tokios abejonės buvo pagrindas jiems balsuoti „prieš“ 2018 m. finansinės atskaitomybės tvirtinimą. Sekdami pašalinti kilusias abejones minėti kreditoriai ėmėsi ĮBĮ nustatytų priemonių trūkstamai informacijai iš administratorės gauti. Dėl to akivaizdu, jog UAB „RANCAS“ pateikus prašomus dokumentus kreditorių susirinkimas galės priimti nutarimą dėl BUAB „Inspira LT“ 2018 m. finansinės atskaitomybės rinkinio patvirtinimo, atitinkamai bankroto administratorei atsisakius prašomus dokumentus pateikti – kreditorių susirinkimas galės priims sprendimą dėl atsisakymo tvirtinti BUAB „Inspira LT“ 2018 m. finansinės atskaitomybės rinkinį. Tokie kreditorių nutarimai galėtų būti pripažįstami pagrįstais.

8426.

85Išdėstytų argumentų pagrindu netenkinamas atskirojo skundo prašymas dėl BUAB „Inspira LT“ 2019 m. vasario 12 d. kreditorių susirinkimo nutarimo, priimto 2-uoju darbotvarkės klausimu, panaikinimo ir klausimo dėl 2018 m. finansinės atskaitomybės tvirtinimo perdavimo BUAB „Inspira LT“ kreditorių susirinkimui svarstyti iš naujo.

8627.

87Antra, dėl kreditorių susirinkimo nutarimo, priimto 4-uoju darbotvarkės klausimu. BUAB „Inspira LT“ 2019 m. vasario 12 d. kreditorių susirinkimas nutarimu, priimtu darbotvarkės 4-uoju klausimu „Administratoriaus atlyginimo nustatymas“, nepatvirtino 4 000,00 Eur plius PVM bankroto administratorės atlyginimo nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos iki įmonės išregistravimo iš įmonių registro.

8828.

89Lietuvos Aukščiausiasis Teismas savo praktikoje yra konstatavęs, kad tiek tais atvejais, kai bankroto administratorius yra fizinis asmuo, tiek tais atvejais, kai juo paskiriamas juridinis asmuo, tarp administratoriaus ir administruojamos įmonės susiklosto pavedimo teisiniai santykiai. Administratorius, kuris yra fizinis ar juridinis asmuo, yra verslu užsiimantis subjektas, savo rizika ir atsakomybe teikiantis administravimo paslaugas. Dėl to atlyginimo administratoriui mokėjimas yra civilinių teisinių santykių pagrindu mokamas atlygis verslo subjektui už jo teikiamas paslaugas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. lapkričio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-486/2010). Administratoriaus atlyginimo suma nustatoma atsižvelgiant į tai, ar bankrutuojanti (bankrutavusi) įmonė tęsia (vykdo) veiklą, taip pat į parduodamo įmonės turto rūšį ir jo kiekį, į įmonei iškeltų bylų ir pareikštų civilinių ieškinių sudėtingumą bei jų kiekį. Teismų praktikoje yra išaiškinta, jog administratoriaus atlyginimo dydis priklauso nuo kreditorių ir administratoriaus susitarimo, todėl jis turėtų būti nustatomas toks, kad skatintų administratorių tinkamai atlikti bankroto procedūras, kartu nepažeistų kreditorių interesų, skiriant įmonei administruoti per didelę sumą. Kreditorių susirinkimo nustatytas atlyginimo administratoriui dydis turėtų atitikti protingumo, teisingumo, sąžiningumo kriterijus (CK 1.5 straipsnio 1 dalis) ir užtikrinti tiek administratoriaus, tiek bankrutuojančios įmonės kreditorių interesų pusiausvyrą (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. kovo 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-723/2011).

9029.

91Administravimo išlaidos yra dvejopo pobūdžio, t. y. susideda iš atlyginimo administratoriui ir kitų su bankroto procesu susijusių išlaidų (ĮBĮ 36 straipsnio 3 dalis). Nagrinėjamu atveju bankrutavusios bendrovės 2017 m. birželio 28 d. pirmasis kreditorių susirinkimas patvirtino 3 000,00 Eur administravimo išlaidas, įskaitant atlyginimą administratoriui laikotarpiui nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo iki įmonės išregistravimo iš Juridinių asmenų registro. UAB „RANCAS“ kreditorių susirinkimo prašė patvirtinti 4 000,00 Eur plius PVM bankroto administratorės atlyginimo nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos iki įmonės išregistravimo iš įmonių registro. Atskirajame skunde bankroto administratorė nurodo, jog visi objektyvūs duomenys apie patirtas išlaidas buvo pateikti kreditoriams, tačiau jie be jokių motyvų atlyginimo administratorei netvirtino eilę kartų. Kreditoriai VSDFV Alytaus skyrius ir Druskininkų kredito unija atsiliepimuose į atskirąjį skundą nuosekliai laikosi pozicijos, jog administratorė motyvuotai nepagrindė administratorės atlyginimo padidinimo poreikio.

9230.

93Iš LITEKO nustatyta, jog BUAB „Inspira LT“: a) 2017 m. rugsėjo 18 d. kreditorių susirinkimas nepriėmė nutarimo 1-uoju darbotvarkės klausimu dėl 4 000,00 Eur (plius PVM) administratoriaus atlyginimo už administravimo paslaugas nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos iki išregistravimo iš įmonių rejestro; b) 2018 m. sausio 22 d. kreditorių susirinkimas nepriėmė nutarimo 1-uoju darbotvarkės klausimu dėl 4 000,00 Eur (plius PVM) administratoriaus atlyginimo už administravimo paslaugas nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos iki išregistravimo iš įmonių rejestro; c) 2018 m. kovo 15 d. kreditorių susirinkimas nepriėmė nutarimo 1-uoju darbotvarkės klausimu dėl 4 000,00 Eur (plius PVM) administratoriaus atlyginimo už administravimo paslaugas nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos iki išregistravimo iš įmonių rejestro. Nurodytų kreditorių susirinkimo nutarimų, kuriais kreditoriai iš esmės nesprendė bankroto administratorės prašymo, UAB „RANCAS“ neskundė įstatymo nustatyta tvarka ir / arba pavedimo sutarties nenutraukė ir pan. (Lietuvos apeliacinio teismo 2019 m. kovo 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-323-407/2019). Pirmosios instancijos teismas į šias aplinkybes atsižvelgė ir klausimą (dėl bankroto administratorės 4 000,00 Eur plius PVM atlyginimo patvirtinimo nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos iki įmonės išregistravimo iš įmonių registro) išsprendė iš esmės bei padarė išvadą, jog bankroto administratorė atliko privalomus jai bankroto procese atlikti veiksmus ir nepateikė duomenų apie atliktus kokius nors ypatingai sudėtingus veiksmus, dėl kurių jai turėtų būti nustatytas didesnis nei kreditorių anksčiau nustatytas atlyginimas, dėl to nėra pagrindo spręsti, kad nustatytas aiškiai neteisingas (pernelyg mažas) bankroto administratorės atlyginimas, ar atlyginimas apskritai nenustatytas. Pažymėtina, kad UAB „RANCAS“ kartu atskirajame skunde nepateikta jokių paaiškinimų, nesutikimo argumentų ar pan. dėl pirmosios instancijos teismo atlikto vertinimo bei padarytos išvados, jog administratorei nustatytas 3 000,00 Eur atlyginimas yra pakankamas. Todėl apeliacinės instancijos teismas negali tenkinti deklaratyvaus atskirojo skundo prašymo dėl BUAB „Inspira LT“ 2019 m. vasario 12 d. kreditorių susirinkimo nutarimo, priimto darbotvarkės 4-uoju klausimu „Administratoriaus atlyginimo nustatymas“ panaikinimo ir šio klausimo perdavimo BUAB „Inspira LT“ kreditorių susirinkimui svarstyti iš naujo.

9431.

95Trečia, dėl kreditorių susirinkimo nutarimo, priimto 5-uoju darbotvarkės klausimu. BUAB „Inspira LT“ 2019 m. vasario 12 d. kreditorių susirinkimas nutarimu, priimtu darbotvarkės 5-uoju klausimu atsisakė koreguoti 2017 m. birželio 28 d. pavedimo sutartį – į sutartį įrašant nurodytą bankroto administratorės atlyginimo sumą.

9632.

97Apeliacinės instancijos teismas nesutinka su apeliante, kad bankroto administratorei nėra numatytas atlygis, nes pavedimo sutartyje kreditoriai nenumatė atlyginimo (padėjo brūkšnio ženklą). ĮBĮ 36 straipsnio 3 dalyje nurodyta iš kas sudaro bankroto administravimo išlaidas: atlyginimas administratoriui, su darbo santykiais susijusios išmokos įmonės darbuotojams (įskaitant mokesčius, apskaičiuojamus nuo susijusių su darbo santykiais išmokų), kuriems būtina dalyvauti bankroto procese, išskyrus darbuotojus, dalyvaujančius ūkinėje komercinėje veikloje, išlaidos įmonės auditui, turto įvertinimo, pardavimo, atliekų, užteršto dirvožemio ir grunto sutvarkymo bei kitos kreditorių susirinkimo patvirtintos išlaidos. Nagrinėjamu atveju BUAB „Inspira LT“ 2017 m. birželio 28 d. pirmasis kreditorių susirinkimas patvirtino 3 000,00 Eur dydžio administravimo išlaidų sąmatą, įskaitant atlyginimą bankroto administratorei ir kitas administravimo išlaidas visam bendrovės bankroto procesui. Šis kreditorių susirinkimo nutarimas yra teisėtas ir galiojantis; jo pagrindu sudaryta pavedimo sutartis, kuri buvo vykdoma ir dėl jos vykdymo tarp šalių ginčo nėra. Taigi pavedimo sutarties koregavimas (vietoj brūkšnio ženklo įrašant konkrečias sumas) nėra reikšmingas, nes bet kokiu atveju kreditorių susirinkimo patvirtintos administravimo išlaidos (patvirtinti 3 000,00 Eur arba kreditorių susirinkimo patvirtinta kita suma) apima ir atlyginimą bankroto administratorei UAB „RANCAS“ nuo bankroto bylos iškėlimo įsiteisėjimo dienos iki įmonės išregistravimo iš įmonių registro. Dėl to netenkinamas atskirojo skundo prašymas dėl BUAB „Inspira LT“ 2019 m. vasario 12 d. kreditorių susirinkimo nutarimo, priimto 5-uoju darbotvarkės klausimu, panaikinimo ir klausimo „Dėl pavedimo sutarties su administravimo paslaugas teikiančiu administratoriumi“ perdavimo kreditorių susirinkimui svarstyti iš naujo.

9833.

99Ketvirta, dėl kreditorių susirinkimo nutarimo, priimto 6-uoju darbotvarkės klausimu. BUAB „Inspira LT“ 2019 m. vasario 12 d. kreditorių susirinkimas nepritarė administratorės pasiūlytam nutarimo projektui dėl 7 000,00 Eur plius PVM bankroto administravimo išlaidų sąmatos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. balandžio 27 d. nutarimu Nr. 415 patvirtinimo.

10034.

101Pagal administratoriaus pateiktus ir pagrįstus paskaičiavimus kreditorių susirinkimas patvirtina visų rūšių administravimo išlaidas a priori (iš anksto; nepatikrinus faktų), bet ne post factum (po to, kai viskas baigta, po visa ko; po faktų patikrinimo) ir remdamasis patvirtinta išlaidų sąmata administratorius vykdo bankroto procedūras (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. rugpjūčio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2045/2011). Tai reiškia, kad administravimo išlaidų sąmatos tvirtinimas yra ne tik kreditorių susirinkimo teisė, bet ir pareiga, o teismas, nustatęs, kad kreditoriai nepagrįstai jos neįgyvendina, turėtų teisę pats išspręsti administravimo išlaidų sąmatos tvirtinimo klausimą (Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. birželio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1254-823/2016).

10235.

103Apeliacinės instancijos teismas nesutinka su suinteresuoto asmens (kreditorės) KB Druskininkų kredito unija atsiliepime į atskirąjį skundą nurodytų teiginiu, kad UAB „RANCAS“ nei karto nesikreipė į BUAB „Inspira LT“ kreditorius dėl poreikio bendrovės bankroto procesui skirti daugiau kaip 3 000,00 Eur. Priešingai, byloje nustatyta, kad administratorė kelis kartus buvo kreipusis į atsakovės kreditorių susirinkimą dėl administratoriaus išlaidų patvirtinimo, t. y. didesnės nei 3 000,00 Eur administravimo sąmatos pavirtinimo (nes, pasikartotina, administravimo sąmatą sudaro ir administratoriaus atlyginimas), tačiau dėl šio klausimo nutarimai nebuvo priimti, todėl BUAB „Inspira LT“ administratorės atlyginimo klausimą išsprendė teismas.

10436.

105Nustatyta, kad BUAB „Inspira LT“ bankroto byloje administravimo išlaidos patvirtintos Kauno apygardos teismo 2017 m. gegužės 22 d. nutartimi, todėl skundžiamos administravimo išlaidų sąmatos tvirtinimo klausimas spręstinas remiantis nuo 2016 m. gegužės 1 d. įsigaliojusia ĮBĮ 36 straipsnio redakcija, atitinkamai administravimo išlaidų sąmata tvirtinama, keičiama ir disponavimo administravimo išlaidomis tvarka nustatoma kreditorių susirinkimo pagal Vyriausybės patvirtintus bankroto administravimo išlaidų rekomendacinius dydžius.

10637.

107Pagal ĮBĮ 36 straipsnį administravimo išlaidų sąmatos tvirtinimo, keitimo ir disponavimo šiomis išlaidomis tvarkos nustatymas ir toliau paliktas kreditorių susirinkimo kompetencijai, tačiau kreditorių susirinkimas, spręsdamas nurodytus klausimus, įpareigotas atsižvelgti į Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintus bankroto administravimo išlaidų rekomendacinius dydžius, o tuo atveju, jeigu administratorius ar kreditoriai ginčija kreditorių susirinkimo patvirtintą administravimo išlaidų sąmatą, teismui, išsprendusiam ginčą, suteikta teisė patvirtinti administravimo išlaidų sąmatą, atsižvelgiant į Vyriausybės patvirtintus bankroto administravimo išlaidų rekomendacinius dydžius. Ši teismo nutartis yra galutinė ir neskundžiama (ĮBĮ 36 straipsnio 2 dalis).

10838.

109UAB „RANCAS“ administravimo išlaidų nepakankamumą grindžia Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. balandžio 27 d. nutarimu patvirtintomis „Atlyginimo administratoriui už bankroto administravimą nustatymo taisyklėmis“ (toliau – ir Taisyklės). Bankrutuojančios įmonės dydis nustatomas pagal įmonės atrankinio dydžio, kaip jis suprantamas Bankroto administratorių atrankos taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 9 d. nutarimu Nr. 647 „Dėl Bankroto administratorių atrankos taisyklių patvirtinimo“ (toliau – ir Atrankos taisyklės), reikšmę. Iš civilinėje byloje eB2-296-221/2019 esančio 2017 m. balandžio 4 d. sistemos siūlomos administratoriaus kandidatūros atrankos protokolo nustatyta, jog BUAB „Inspira LT“ dydis, nustatytas įvedant vertinamuosius duomenis apie įmonę, priskirtinas vidutinei įmonei. Pagal Taisykles BUAB „Inspira LT“ rekomendacinis maksimalus bankroto administravimo išlaidų dydis (įskaitant ir administratoriaus atlyginimą; ĮBĮ 36 straipsnio 3 dalis) nuo 2019 m. sausio 1 d. sudaro 10 750,00 Eur (25 minimalios mėnesinės algos x 430,00 Eur). Įvertinus aplinkybę, kad maksimalus rekomendacinis administravimo išlaidų sąmatos dydis gali būti 10 750,00 Eur, o kreditorių susirinkimo patvirtinta 3 000,00 Eur administravimo išlaidų sąmata, akivaizdu, jog BUAB „Inspira LT“ kreditorių susirinkimo nustatytas atlyginimo dydis nėra visiškai teisingas.

11039.

111Kasacinio teismo išaiškinta, kad administratoriui, teikiančiam tvirtinti administravimo išlaidų sąmatą teismui iki pirmojo kreditorių susirinkimo, vėliau – kreditorių susirinkimui, tenka pareiga motyvuotai pagrįsti, kodėl atitinkamos administravimo išlaidos (pvz., patalpų nuomos, pašto, teisinių paslaugų, šildymo ir pan.) yra būtinos ir kodėl būtent toks išlaidų dydis reikalingas, norint užtikrinti tinkamą bankrutuojančios įmonės administravimą. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje taip pat konstatuota, jog administravimo išlaidų sąmata reiškia išlaidų ribas, kurios turės būti apmokamos iš bankrutavusios įmonės turto vertės (parduoto arba perduoto kreditoriams). Administratorius negali pagrįstai tikėtis gauti administravimo išlaidų padengimo didesne apimtimi, nei kreditorių patvirtinta sąmata. Administratorius, veikdamas bankrutuojančios įmonės ir kreditorių interesais, turi efektyviai naudoti išlaidas pagal jų paskirtį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. rugsėjo 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-354/2009). Tiek tais atvejais, kai administravimo išlaidų dydį nustato teismas, tvirtindamas administratoriaus pateiktą sąmatą, tiek tada, kai administravimo išlaidų sąmatą nustato kreditorių susirinkimas, administratorius turi pagrįsti prašomų administravimo išlaidų dydį, vėliau pateikti kreditorių susirinkimui patirtas išlaidas patvirtinančius ir finansinės atskaitomybės dokumentams keliamus reikalavimus atitinkančius dokumentus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. lapkričio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-486/2010). Taigi įrodinėjimo našta visais su administravimo išlaidomis susijusiais klausimais, tenka administratoriui, siekiančiam tokių išlaidų atlyginimo. Administratorius privalo įrodyti, kad tam tikros jo patirtos išlaidos atitinka kreditorių susirinkimo ar teismo patvirtintos administravimo išlaidų sąmatos eilutes, kad atitinkamos išlaidos iš tiesų yra patirtos ir kad jos buvo būtinos tinkamam bankrutuojančios įmonės administravimui užtikrinti (Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. birželio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1322-330/2016).

11240.

113Atskirajame skunde UAB „RANCAS“ nurodo, kad visi objektyvūs duomenys apie patirtas išlaidas buvo pateikti kreditoriams, kurie be jokių motyvų atlyginimo administratorei nepatvirtino. Kreditoriai VSDFV Alytaus skyrius ir Druskininkų kredito unija atsiliepimuose į atskirąjį skundą teigia, jog administratorė motyvuotai nepagrindė savo prašomo administratorės atlyginimo padidinimo poreikio.

11441.

115Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, BUAB „Inspira LT“ kreditorių susirinkimas nevengė įgyvendinti savo kompetencijos, tačiau, ją įgyvendindamas padarė pažeidimus, t. y. darbotvarkės 6-uoju klausimu „Dėl bankroto administravimo išlaidų“ priėmė nemotyvuotą nutarimą (Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. sausio 19 d. nutartis civilinėje byloje 2-285-798/2017; 2019 m. vasario 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-239-798/2019; 2019 m. liepos 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-608-798/2019). Pažymėtina, jog kreditoriams nepakanka balsavimo biuleteniuose išreikšti savo nuomones dėl administratorės prašymo dėl administravimo išlaidų pakeitimo nepakankamo motyvavimo. Kreditorių susirinkimas, spręsdamas klausimą dėl administratorės atlyginimo už administravimo paslaugas nuo įmonės bankroto bylos iškėlimo įsiteisėjimo dienos iki išregistravimo iš įmonių rejestro nustatymo (pakeitimo) turi analizuoti bankroto administratorės pateiktus dokumentus (sąskaitas, banko išrašus ir pan.), paaiškinimus ir pan., kuriais grindžiamos bankroto administravimo išlaidos, turi atsižvelgti į Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintus bankroto administravimo išlaidų rekomendacinius dydžius ir galiausiai priimti motyvuotą nutarimą. Tarp šalių kilus ginčui dėl motyvuoto arba dar kartą priimto nemotyvuoto nutarimo pagrįstumo bei teisėtumo, teismas turės teisę įsiterpti į kreditorių komiteto kompetencijai priklausančio ginčo klausimo sprendimą.

11642.

117Apeliacinės instancijos teismas tenkina atskirojo skundo prašymą dėl nutarimo, priimto 6-uoju darbotvarkės klausimu panaikinimo ir klausimą „Dėl bankroto administravimo išlaidų“ grąžina kreditorių susirinkimui nagrinėti iš naujo.

11843.

119Penkta, dėl kreditorių susirinkimo nutarimo, priimto 7-uoju darbotvarkės klausimu. BUAB „Inspira LT“ kreditorių susirinkimas ginčijamu nutarimu, priimtu 7-uoju darbotvarkės klausimu, nepatvirtino atsakovės bankroto bylos administravimo laikotarpiu UAB „RANCAS“ patirtų ir faktiškai apmokėtų 6 207,15 Eur išlaidų.

12044.

121ĮBĮ 36 straipsnio 2 dalyje expressis verbis (tiesiogiai) įtvirtinta, kad administratorius neturi teisės viršyti patvirtintos administravo išlaidų sąmatos ir įmonės vardu prisiimti sąmatą viršijančių įsipareigojimų, išskyrus šiame straipsnyje numatytus atvejus. Jeigu planuojama viršyti administravimo išlaidų sąmatą arba įmonės vardu prisiimti sąmatą viršijančius įsipareigojimus, administratorius sušaukia kreditorių susirinkimą dėl administravimo išlaidų sąmatos pakeitimo. BUAB „Inspira LT“ bankroto administratorė prieš patirdama šias 6 207,15 Eur išlaidas nesušaukė kreditorių susirinkimo dėl administravimo išlaidų sąmatos pakeitimo. Administratorius turi teisę viršyti administravimo išlaidų sąmatą arba įmonės vardu prisiimti sąmatą viršijančius įsipareigojimus tik tais atvejais, kai dėl nenumatytų priežasčių būtina imtis skubių priemonių, siekiant apsaugoti įmonės ir jos kreditorių interesus (apie tai administratorius nedelsdamas informuoja kreditorių susirinkimą ir pateikia jam sąmatos viršijimo arba įmonės vardu prisiimtų sąmatą viršijančių įsipareigojimų ataskaitą). Byloje nėra duomenų ir atskirajame skunde administratorė nepaaiškino kokios buvo nenumatytos priežastys, dėl kurių BUAB „Inspira LT“ administravimo išlaidas dengė iš savo lėšų. Pirmosios instancijos teismas nustatė, jog bankroto administratorė nepateikė dokumentų visoms patirtoms išlaidoms įrodyti, todėl jos negali vertinamos kaip pagrįstos. Dalis PVM sąskaitų faktūrų yra išrašytos pačios bankroto administratorės; nepateikti įrodymai, pagrindžiantys PVM sąskaitose faktūrose nurodytų paslaugų kainas ir jų būtinumą; nenurodytos priežastys kodėl ir koks turtas buvo pergabenamas, o pergabenus – sandėliuojamas. Kita dalis administratorės pateiktų įrodymų patvirtina dalies BUAB „Inspira LT“ turto (kondicionierius, vaizdo kamerą, minkštasuolius, stalus, stalo padus, kėdes, mini staliukus, iškomplektuotą barą) įsigijimo faktą, bet nėra pateikta paaiškinimų ir įrodymų kodėl šio turto gabenimo, sandėliavimo išlaidos apmokėtinos iš BUAB „Inspira LT“ turto vertės; bankroto administratorė nepateikė įrodymų apie su UAB „Alksnuva“ sudarytą sutartį, kurios pagrindu buvo išrašyta PVM sąskaita faktūra 1 210,00 Eur už Garantinio fondo lentelių parengimą ir pateikimą; 1 000,00 Eur teisinės pagalbos išlaidos grindžiamos Alytaus apylinkės teismo civiline byla Nr. e2-2770-652/2018, kurioje patvirtintos taikos sutarties 3 punktu šalys susitarė nereikalauti viena iš kitos turėtų bylinėjimosi išlaidų atlyginimo.

12245.

123UAB „RANCAS“ atskirajame skunde nurodo iš esmės tas pačias aplinkybes, kurias nurodė skunde: administratorė atliko visus administravimo darbus ir bankroto procedūros faktiškai yra baigtos, o kai kurias išlaidas padengė netgi iš savo asmeninių lėšų, siekdamas bankroto procedūros operatyvumo ir efektyvumo. Tačiau, akcentuotina, jog atskirajame skunde nėra pateikta jokių paaiškinimų (detalizuotų skaičiavimų, lentelių, pažymų ir pan.), susijusių su administratorės faktiškai sumokėtomis iš asmeninių lėšų sumomis ir nėra kvestionuojamas pirmosios instancijos teismo atliktas įrodymų dėl 6 207,15 Eur išlaidų vertinimas. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismu, kad UAB „RANCAS“ neįrodė bankroto procese patirtų išlaidų (6 207,15 Eur) ir jų būtinumo, todėl netenkinamas atskirojo skundo prašymas dėl BUAB „Inspira LT“ 2019 m. vasario 12 d. kreditorių susirinkimo nutarimo, priimto darbotvarkės 7-uoju klausimu, panaikinimo. Dėl bylos procesinės baigties

12446.

125Kauno apygardos teismo 2019 m. gegužės 17 d. nutarties dalį, kuria netenkinta BUAB „Inspira LT“ bankroto administratorės UAB „RANCAS“ skundo dalis dėl BUAB „Inspira LT“ 2019 m. vasario 12 d. kreditorių susirinkimo nutarimo, priimto 6-uoju darbotvarkės klausimu panaikinimo, panaikinti ir išspręsti klausimą iš esmės – bankroto administravimo išlaidų pakeitimo klausimą perduoti BUAB „Inspira LT“ kreditorių susirinkimui nagrinėti iš naujo (CPK 337 straipsnio 1 dalies 3 punktas). Kitoje dalyje skundžiamą nutartį palikti nepakeistą (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas). Dėl bylinėjimosi išlaidų

12647.

127Kadangi apeliacinės instancijos teismas, neperduodamas bylos iš naujo nagrinėti, pakeitė pirmosios instancijos teismo sprendimą, atitinkamai pakeičiamas bylinėjimosi išlaidų paskirstymas (CPK 93 straipsnio 5 dalis). Bylinėjimosi išlaidos priteisiamos UAB „RANCAS“ proporcingai teismo patenkintų 33,40 proc. reikalavimų daliai (CPK 93 straipsnio 2 dalis).

12848.

129Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą (CPK 93 straipsnio 1 dalis). Pagal CPK 98 straipsnį, šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato ar advokato padėjėjo, dalyvavusių nagrinėjant bylą, pagalbą, taip pat už pagalbą rengiant procesinius dokumentus ir teikiant konsultacijas. Dėl išlaidų advokato (advokato padėjėjo) pagalbai apmokėti priteisimo to pageidaujanti šalis turi teismui raštu pateikti prašymą. Šios išlaidos negali būti priteisiamos, jeigu prašymas dėl jų priteisimo ir išlaidų dydį patvirtinantys įrodymai nepateikti iki bylos išnagrinėjimo iš esmės pabaigos (CPK 98 straipsnio1 dalis).

13049.

131BUAB „Inspira LT“ bankroto administratorė UAB „RANCAS“ prašė priteisti iš kreditorių VĮ Turto bankas, VSDFV Alytaus skyriaus, KB Druskininkų kredito unija 600,00 Eur bylinėjimosi išlaidas, kurias grindė 2019 m. vasario 22 d. sąskaita faktūra bei 2019 m. vasario 28 d. „Liminor“ bankas sąskaitos išrašu dėl 600,00 Eur pervedimo advokatui už skundo parengimą.

13250.

133Šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip yra nustatyta teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl užmokesčio dydžio (CPK 98 straipsnio 2 dalis). Nuo kada šalis, prašanti priteisti atstovavimo išlaidas atsiskaitė su advokatų kontora (advokatu) priklauso Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio nustatytų dydžių taikymas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. balandžio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-189-969/2017).

13451.

135Apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismu, jog bankroto administratorės prašoma priteisti išlaidų suma už advokato teisinę pagalbą viršija rekomenduojamą priteisti užmokesčio už advokato teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalų 370,68 Eur dydį (926,70 Eur (2018-10-01–2018-12-31 užpraeito ketvirčio vidutinis darbo užmokestis (bruto) x 0,4 Eur) (Rekomendacijų 7 punktas, 8.16 papunktis).

13652.

137Administratorius turi teisę ir pareigą ginčyti kreditorių susirinkimo nutarimus. Nagrinėjamu atveju bankroto administratorė skundė BUAB „Inspira LT“ 2019 m. vasario 12 d. kreditorių susirinkimo nutarimus, kurie buvo priimti kreditoriams VĮ Turto bankas, VSDFV Alytaus skyrius ir KB Druskininkų kredito unija balsavus „prieš“ ir teismas skundą tenkino iš dalies, todėl suinteresuotiems asmenims atsirado pareiga atlyginti bankroto administratorės turėtas bylinėjimosi išlaidas. BUAB „Inspira LT“ bankroto administratorei UAB „RANCAS“ priteisiamos iš kreditorių VĮ Turto bankas, VSDFV Alytaus skyrius ir KB Druskininkų kredito unija lygiomis dalimis iš viso 123,81 Eur (po 41,27 Eur) bylinėjimosi pirmosios instancijos teisme išlaidos.

13853.

139Suinteresuoti asmenys (kreditoriai) VĮ Turto bankas, VSDFV Alytaus skyrius ir KB Druskininkų kredito unija pirmosios instancijos teismui nepateikė bylinėjimosi išlaidas patvirtinančių dokumentų, todėl jiems bylinėjimosi išlaidos proporcingai teismo atmestų reikalavimų daliai nepriteisiamos. Taip pat apeliantei bei suinteresuotiems asmenimis (kreditoriams) nepriteisiamos bylinėjimosi apeliacinės instancijos teisme išlaidos, nes iki atskirojo skundo išnagrinėjimo iš esmės pabaigos nepateikti šias išlaidas patvirtinantys įrodymai.

140Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1, 3 punktais,

Nutarė

141Kauno apygardos teismo 2019 m. gegužės 17 d. nutarties dalį, kuria netenkinta atsakovės BUAB „Inspira LT“ bankroto administratorės UAB „RANCAS“ skundo dalis dėl BUAB „Inspira LT“ 2019 m. vasario 12 d. kreditorių susirinkimo nutarimo, priimto 6-uoju darbotvarkės klausimu, panaikinimo, panaikinti ir išspręsti klausimą iš esmės.

142Panaikinti BUAB „Inspira LT“ 2019 m. vasario 12 d. kreditorių susirinkimo nutarimą, priimtą 6-uoju darbotvarkės klausimu ir klausimą „Dėl bankroto administravimo išlaidų“ perduoti BUAB „Inspira LT“ kreditorių susirinkimui spręsti iš naujo.

143Kitoje dalyje nutartį palikti nepakeistą.

144Priteisti BUAB „Inspira LT“ bankroto administratorei UAB „RANCAS“, j. a. k. 302466843, iš suinteresuotų asmenų VĮ Turto bankas, j. a. k. 112021042, VSDFV Alytaus skyrius, j. a. k. 188677775 ir KB Druskininkų kredito unija, j. a. k. 110090118 lygiomis dalimis iš viso 123,81 Eur (po 41,27 Eur) bylinėjimosi išlaidas.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Antanas... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovės... 3. Teismas... 4. I.... 5. Bylos esmė

1.... 6. Atsakovės bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės (toliau – ir BUAB... 7. 2.... 8. Suinteresuotas asmuo (kreditorė) VĮ Turto bankas atsiliepime prašė skundą... 9. 3.... 10. Suinteresuotas asmuo (kreditorius) VSDFV Alytaus skyrius atsiliepime prašė... 11. 4.... 12. Suinteresuotas asmuo (kreditorė) KB Druskininkų kredito unija atsiliepime... 13. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 14. 5.... 15. Kauno apygardos teismas 2019 m. gegužės 17 d. nutartimi: panaikino BUAB... 16. 6.... 17. Teismas nustatė, kad 2019 m. vasario 12 d. kreditorių susirinkimas... 18. 7.... 19. Teismas nustatė, kad 2019 m. vasario 12 d. kreditorių susirinkimo nutarimu,... 20. 8.... 21. Teismas nustatė, jog BUAB „Inspira LT“ 2017 m. birželio 28 d. pirmojo... 22. 9.... 23. 2017 m. birželio 28 d. pirmojo kreditorių susirinkimo metu buvo patvirtinta 3... 24. 10.... 25. 2019 m. vasario 12 d. kreditorių susirinkimo metu kreditoriai nepritarė... 26. 11.... 27. Teismas nustatė, jog bankroto administratorė nepateikė dokumentų visoms... 28. 12.... 29. Teismo vertinimu, šiuo metu nėra patvirtintas BUAB „Inspira LT“ 2018 m.... 30. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 31. 13.... 32. Atskirajame skunde BUAB „Inspira LT“ bankroto administratorė UAB... 33. 13.1.... 34. Dėl 2-ojo nutarimo (2018 m. finansinės atskaitomybės tvirtinimas).... 35. 13.2.... 36. Dėl 4-ojo nutarimo (administratoriaus atlyginimo nustatymo). BUAB „Inspira... 37. 13.3.... 38. Dėl 5-ojo nutarimo (dėl pavedimo sutarties su administravimo paslaugas... 39. 13.4.... 40. Dėl 6-ojo susirinkimo nutarimo (dėl bankroto administravimo išlaidų... 41. 13.5.... 42. Dėl skundžiamos nutarties panaikinimo. Pirmosios instancijos teismas nukrypo... 43. 14.... 44. Atsiliepime į atskirąjį skundą suinteresuotas asmuo (kreditorius) VSDFV... 45. 14.1.... 46. Dėl kreditorių susirinkimo nutarimo, priimto 2-uoju darbotvarkės klausimu.... 47. 14.2.... 48. Dėl kreditorių susirinkimo nutarimų, priimtų 4-uoju ir 5-uoju darbotvarkės... 49. 14.3.... 50. Dėl kreditorių susirinkimo nutarimo, priimto 6-uoju darbotvarkės klausimu.... 51. 14.4.... 52. Dėl kreditorių susirinkimo nutarimo, priimto 7-uoju darbotvarkės klausimu.... 53. 15.... 54. Atsiliepime į atskirąjį skundą suinteresuotas asmuo (kreditorė) KB... 55. 15.1.... 56. Dėl kreditorių susirinkimo nutarimo, priimto 2-uoju darbotvarkės klausimu.... 57. 15.2.... 58. Dėl kreditorių susirinkimo nutarimų, priimtų 4-uoju ir 5-uoju darbotvarkės... 59. 15.3.... 60. Dėl kreditorių susirinkimo nutarimo, priimtų 6-uoju ir 7-uoju darbotvarkės... 61. Teismas... 62. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 63. Dėl bylos nagrinėjimo ribų... 64. 16.... 65. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 320... 66. 17.... 67. Dėl kreditorių susirinkimo sušaukimo, kreditorių dalyvavimo, nustatytos... 68. 18.... 69. Iš BUAB „Inspira LT“ 2019 m. vasario mėn. 12 d. kreditorių susirinkimo... 70. 19.... 71. Dėl skundžiamų kreditorių susirinkimo nutarimų pagrįstumo ir teisėtumo.... 72. 20.... 73. Pirma, dėl kreditorių susirinkimo nutarimo, priimto 2-uoju darbotvarkės... 74. 21.... 75. ĮBĮ 23 straipsnyje nustatytos kreditorių susirinkimo teisės spręsti visus... 76. 22.... 77. Kasacinis teismas, pasisakydamas dėl bankrutuojančios įmonės... 78. 23.... 79. Kreditoriams susipažinus su pateiktomis finansinėmis ataskaitomis gali kilti... 80. 24.... 81. Nagrinėjamu atveju, kreditoriai VSDFV Alytaus skyrius ir KB Druskininkų... 82. 25.... 83. Apeliacinės instancijos teismas nesutinka su apeliante, kad BUAB „Inspira... 84. 26.... 85. Išdėstytų argumentų pagrindu netenkinamas atskirojo skundo prašymas dėl... 86. 27.... 87. Antra, dėl kreditorių susirinkimo nutarimo, priimto 4-uoju darbotvarkės... 88. 28.... 89. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas savo praktikoje yra konstatavęs, kad tiek... 90. 29.... 91. Administravimo išlaidos yra dvejopo pobūdžio, t. y. susideda iš atlyginimo... 92. 30.... 93. Iš LITEKO nustatyta, jog BUAB „Inspira LT“: a) 2017 m. rugsėjo 18 d.... 94. 31.... 95. Trečia, dėl kreditorių susirinkimo nutarimo, priimto 5-uoju darbotvarkės... 96. 32.... 97. Apeliacinės instancijos teismas nesutinka su apeliante, kad bankroto... 98. 33.... 99. Ketvirta, dėl kreditorių susirinkimo nutarimo, priimto 6-uoju darbotvarkės... 100. 34.... 101. Pagal administratoriaus pateiktus ir pagrįstus paskaičiavimus kreditorių... 102. 35.... 103. Apeliacinės instancijos teismas nesutinka su suinteresuoto asmens... 104. 36.... 105. Nustatyta, kad BUAB „Inspira LT“ bankroto byloje administravimo išlaidos... 106. 37.... 107. Pagal ĮBĮ 36 straipsnį administravimo išlaidų sąmatos tvirtinimo, keitimo... 108. 38.... 109. UAB „RANCAS“ administravimo išlaidų nepakankamumą grindžia Lietuvos... 110. 39.... 111. Kasacinio teismo išaiškinta, kad administratoriui, teikiančiam tvirtinti... 112. 40.... 113. Atskirajame skunde UAB „RANCAS“ nurodo, kad visi objektyvūs duomenys apie... 114. 41.... 115. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, BUAB „Inspira LT“ kreditorių... 116. 42.... 117. Apeliacinės instancijos teismas tenkina atskirojo skundo prašymą dėl... 118. 43.... 119. Penkta, dėl kreditorių susirinkimo nutarimo, priimto 7-uoju darbotvarkės... 120. 44.... 121. ĮBĮ 36 straipsnio 2 dalyje expressis verbis (tiesiogiai) įtvirtinta, kad... 122. 45.... 123. UAB „RANCAS“ atskirajame skunde nurodo iš esmės tas pačias aplinkybes,... 124. 46.... 125. Kauno apygardos teismo 2019 m. gegužės 17 d. nutarties dalį, kuria... 126. 47.... 127. Kadangi apeliacinės instancijos teismas, neperduodamas bylos iš naujo... 128. 48.... 129. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 130. 49.... 131. BUAB „Inspira LT“ bankroto administratorė UAB „RANCAS“ prašė... 132. 50.... 133. Šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba,... 134. 51.... 135. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismu, jog... 136. 52.... 137. Administratorius turi teisę ir pareigą ginčyti kreditorių susirinkimo... 138. 53.... 139. Suinteresuoti asmenys (kreditoriai) VĮ Turto bankas, VSDFV Alytaus skyrius ir... 140. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis... 141. Kauno apygardos teismo 2019 m. gegužės 17 d. nutarties dalį, kuria... 142. Panaikinti BUAB „Inspira LT“ 2019 m. vasario 12 d. kreditorių susirinkimo... 143. Kitoje dalyje nutartį palikti nepakeistą.... 144. Priteisti BUAB „Inspira LT“ bankroto administratorei UAB „RANCAS“, j....