Byla 2-308-776/2015
Dėl skolos už šilumos energiją priteisimo

1Šiaulių apylinkės teismo teisėjas Erminijus Baziulis, sekretoriaujant Svetlanai Anusevičienei, dalyvaujant ieškovo AB „Šiaulių energija“ atstovui A. S., dalyvaujant atsakovės UAB „Juodalksnis“ atstovui advokatui Vidmantui Skaburskui, dalyvaujant trečiojo asmens DNSB Gvazdikų takas 6 pirmininkei V. G.,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka, išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės AB „Šiaulių energija“ ieškinį atsakovei UAB „Juodalksnis“, tretysis asmuo DNSB Gvazdikų takas 6, dėl skolos už šilumos energiją priteisimo.

3Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

4Ieškovė AB „Šiaulių energija“ ieškiniu kreipėsi į teismą ir prašo priteisti iš atsakovės UAB „Juodalksnis“ 665,98 EUR skolos už tiekiamą šilumos energiją namo bendro naudojimo patalpoms už laikotarpį nuo 2012-10-01 iki 2014-07-31, 23,47 EUR delspinigių bei 20,85 EUR bylinėjimosi išlaidų. Ieškovės atstovas teisme palaikė ieškinį, nurodė, kad atsakovei UAB „Juodalksnis“ privačios nuosavybės teise priklauso negyvenamosios patalpos, esančios adresu ( - ), kurių bendras plotas yra 310,52 kv. m. Daugiabučiui namui ( - ), AB „Šiaulių energija“ tiekia šiluminę energiją. Atsakovė savo patalpų šildymui naudoja autonominį šildymą, tačiau tai neatleidžia jos nuo prievolės mokėti už bendro naudojimosi patalpų šildymą šiame name. LR Civilinio kodekso 4.82 str. 3 d. numato, jog butų ir kitų patalpų savininkai privalo proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas namui išlaikyti ir išsaugoti. Šilumos ūkio įstatymo 25 str. reglamentuota, kad daugiabučio namo buto ir (ar) kitų patalpų savininkas apmoka jam tenkančią dalį šilumos, suvartotos daugiabučio namo bendrojo naudojimo patalpoms šildyti, nesvarbu, kokiu būdu šildomos jam priklausančios patalpos. Kai pastate yra daugiau nei vienas šilumos energijos vartotojas, visas pastate suvartotas šilumos kiekis, nustatytas pagal atsiskaitomųjų šilumos energijos apskaitos prietaisų parodymus, paskirstomas vartotojams pagal priskirtą šilumos energijos kiekį. Kiekvienam Gvazdikų takas 6 patalpų savininkui, taip pat ir atsakovei, gaunamas šilumos energijos kiekis paskaičiuotas pagal nuosavybės teise turimą plotą. Atsakovei skola už šilumos energija yra skaičiuojama pagal Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2005-07-22 nutarimu Nr. 03-41 patvirtintą „Šilumos bendrojo naudojimo patalpoms šildyti kiekio nustatymo ir paskirstymo metodą Nr. 5“. Atsakovė nėra pasirašiusi Šilumos energijos tiekimo sutarties, tačiau tarp AB „Šiaulių energija“ ir UAB „Juodalksnis“ yra šiluminės energijos tiekimo - vartojimo sutartiniai santykiai LR Civilinio kodekso 6.384 str. 1 d. nustatytais pagrindais, t. y. nuo daugiabučio namo Gvazdikų takas 6 įrenginių prijungimo prie energijos tiekimo tinklų. Atsakovė nemokėjo savo dalies už tiekiamą šilumos energiją namo bendro naudojimo patalpoms už laikotarpį nuo 2012-10-01 iki 2014-07-31, dėl ko susidarė skola ir buvo priskaičiuoti delspinigiai.

5Atsakovė UAB „Juodalksnis“ su pareikštu ieškiniu nesutiko, nurodydama, kad atsakovė pati savo veiksmais 1995-1996 m. neatjungė savo negyvenamųjų patalpų šildymo sistemos nuo centralizuotos šilumos tiekimo sistemos, nes įsigijo 1998-09-22 šias patalpas iš valstybės jau atjungtas nuo centralizuotos šilumos tiekimo sistemos. Atsakovė šilumos energijos tiekimo sutarties naujai nesudarė, nes nupirktos patalpos buvo nešildomos. Atsakovė pati susitvarkė negyvenamos patalpos autonominį šildymą, todėl tarp ieškovės ir atsakovės nėra šiluminės energijos tiekimo vartojimo santykių, nes atsakovės patalpos sudaro atskirą statinio bloką, kuriame nėra naudojamų energijos tiekimo tinklų. Atsakovės niekas atskiru raštu neinformavo, kad ji privalo mokėti už bendro naudojimo patalpų dalies šildymą. Bendro naudojimo patalpų šildymo mokesčiai skaičiuojami nepagrįstai, nes ieškovė nėra pateikusi paslaugų įkainių už šilumos energijos vartojimą bendrų patalpų šildymui, nėra pateikusi realaus šio mokesčio paskaičiavimo. Atsakovės atstovas teisme prašė ieškinį atmesti, papildomai nurodydamas, kad bendro naudojimo patalpų šildymas yra atjungtas, todėl atsakovė neturi pareigos mokėti už tokių patalpų šildymą. Jei tokie įrenginiai veiktų, atsakovei tokia pareiga galimai būtų. Dabartiniu metu bendro naudojimo patalpos šildomos nuo butų savininkų vamzdžių, einančių į butus, taip pat šiluma į bendro naudojimo patalpas patenka iš atsakovės šildomų patalpų.

6Trečiojo asmens DNSB Gvazdikų takas 6 pirmininkė nurodė, jog su ieškiniu iš esmės sutinka. Paaiškino, jog jei kiti namo gyventojai moka už bendro naudojimo patalpų šildymą, tai ir atsakovė turi mokėti. Name bendro naudojimo patalpų šildymo įrenginiai dėl avarinės būklės buvo atjungti dar 1995 m., tačiau toks atjungimas nebuvo tinkamai įteisintas. Name bendro naudojimo patalpų šildymo įrenginiai yra, tačiau jie neveikia, kadangi ir dabar yra netinkami naudojimui.

7Ieškinys tenkintinas.

8Nagrinėjamoje byloje kilo ginčas, dėl prievolės atsiskaityti, daugiabučio namo buto ir (ar) kitų patalpų savininkui, už jam tenkančią dalį šilumos, suvartotos daugiabučio namo bendrojo naudojimo patalpoms šildyti laikotarpiu nuo 2012-10-01 iki 2014-07-31.

9Byloje nustatytos ginčui išspręsti reikšmingos šios faktinės aplinkybės: atsakovė UAB „Juodalksnis“ yra 310,52 kv. m. negyvenamųjų patalpų, esančių ( - ), savininkė (b. l. 5). Nustatyta, kad atsakovė yra įsirengusi autonominį savo patalpų šildymą, nes tiek atsakovė, tiek trečiasis asmuo DNSB Gvazdikų takas 6 nuo 1995-1996 m. yra iš dalies atjungę šilumos tiekimą į jų valdomas patalpas. Rašytinė ieškovės ir atsakovės sutartis dėl šilumos energijos pirkimo pardavimo nėra sudaryta, tačiau byloje nėra ginčo dėl to, kad atsakovės nuosavybės teise valdomos negyvenamosios patalpos prie energijos tiekimo tinklų buvo prijungtos iki jo faktinio dalinio atjungimo nuo jų. Remdamasis CK 6.384 straipsniu, bei kasacinio teismo praktikoje suformuotomis nuostatomis apie tokiais atvejais konkliudentinių veiksmų pagrindu atsirandančius sutartinius santykius, konstatuotina, jog ieškovę ir atsakovę siejo sutartiniai santykiai.

10Dėl teismų sprendimų prejudicinės ir res judicata reikšmės

11Esminė teisingumo vykdymo prielaida yra teismo sprendimo privalomumas. CPK 18 straipsnyje įtvirtintas teismo sprendimo visuotino privalomumo principas: įsiteisėję teismo sprendimas, nutartis, įsakymas ar nutarimas yra privalomi valstybės ar savivaldybių institucijoms, tarnautojams ar pareigūnams, fiziniams bei juridiniams asmenims ir turi būti vykdomi visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje. Tai reiškia, kad tai, kas nuspręsta teismo, yra privaloma visiems teisės subjektams ir turi būti vykdoma, įsiteisėjusio teismo sprendimo teisingumas negali būti kvestionuojamas kitaip negu instancine tvarka. Konkretaus asmens atžvilgiu priimto teismo sprendimo vykdymą garantuoja valstybė (Konstitucinio Teismo 1997 m. spalio 1 d. nutarimas).

12Teismo sprendimo privalomumo individualios bylos atžvilgiu išraiška yra CPK 182 straipsnio 2 dalies ir 279 straipsnio 4 dalies normos. Pagal CPK 182 straipsnio 2 dalį nereikia įrodinėti aplinkybių, nustatytų įsiteisėjusiu teismo sprendimu kitoje civilinėje ar administracinėje byloje, kurioje dalyvavo tie patys asmenys, išskyrus atvejus, kai teismo sprendimas sukelia teisinius padarinius ir nedalyvaujantiems byloje asmenims; tokios aplinkybės yra prejudiciniai faktai. CPK 279 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad, teismo sprendimui, nutarčiai ar nutarimui įsiteisėjus, šalys ir kiti dalyvavę byloje asmenys, taip pat jų teisių perėmėjai nebegali iš naujo pareikšti teisme tų pačių ieškinio reikalavimų tuo pačiu pagrindu, taip pat kitoje byloje ginčyti teismo nustatytus faktus ir teisinius santykius; šioje teisės normoje įtvirtinta įsiteisėjusio teismo sprendimo res judicata (išspręstos bylos) galia.

13Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad prejudiciniais faktais laikytinos kitoje byloje įsiteisėjusiu teismo sprendimu nustatytos aplinkybės; prejudicinių faktų galią tokios aplinkybės turi tik tuo atveju, kai abiejose bylose bet kokiu procesiniu statusu dalyvauja tie patys asmenys, išskyrus atvejus, kai teismo sprendimas sukelia teisinius padarinius ir nedalyvavusiems byloje asmenims; pirmesnėje civilinėje byloje nustatyti faktai pripažintini prejudiciniais tik tada, kai jie toje byloje buvo įrodinėjimo dalykas ar bent jo dalis, svarbu, kad įrodinėjamas faktas būtų reikšmingas abiejose bylose (LAT nutartys Nr. 3K-3-203/2007; 3K-3-37/2008; 3K-3-282/2012; 3K-3-88/2013).

14Kasacinis teismas taip pat yra nurodęs, kad įsiteisėjusio teismo sprendimo prejudicinė ir res judicata reikšmė galioja ne tik bylos dalyviams, bet ir bylą nagrinėjančiam teismui. CPK 182 straipsnio 2 dalies norma reiškia ne tik tai, kad dalyvaujantys byloje asmenys yra atleidžiami nuo ankstesnėje byloje nustatytų aplinkybių įrodinėjimo, bet ir tai, kad teismas negali nepripažinti prejudicinių faktų įrodytomis aplinkybėmis. CPK 279 straipsnio 4 dalyje įtvirtintas draudimas byloje dalyvavusiems asmenims pakartotinai pareikšti teisme tuos pačius ieškinio reikalavimus tuo pačiu pagrindu arba kitoje byloje ginčyti teismo nustatytus faktus ir teisinius santykius taip pat reiškia ir draudimą teismui pakartotinai nagrinėti išspręstą bylą arba iš naujo nustatinėti išspręstoje byloje konstatuotus faktus ar teisinius santykius (LAT nutartis Nr. 3K-3-214/2008).

15Kaip minėta, nagrinėjamoje byloje šalių ginčas kilo dėl pareigos mokėti už bendrojo naudojimo patalpų šildymą. Ieškovė prašo teismo priteisti iš atsakovės 665,98 EUR skolos už tiekiamą šilumos energiją namo bendro naudojimo patalpoms už laikotarpį nuo 2012-10-01 iki 2014-07-31, 23,47 EUR delspinigių. Nagrinėjamos bylos atveju yra svarbu tai, kad pagal LITEKO duomenų bazėje esančius duomenis, Šiaulių apygardos teismas 2014 m. kovo 18 d. sprendimu (civilinė byla Nr. 2A-252-210/2014), dalyvaujant trečiajam asmeniui DNSB Gvazdikų takas 6, patenkino ieškovės AB „Šiaulių energija“ reikalavimus priteisti iš atsakovės UAB „Juodalksnis“ skolą už tiektą šilumos energiją namo bendro naudojimo patalpoms šildyti, be kita ko, nustatęs, jog bendro naudojimo patalpų įrenginiai yra neteisėtai atjungti nuo centrinio šildymo sistemos, o bendrasavininkis turi pareigą proporcingai savo daliai apmokėti jam proporcingai tenkančią dalį už šilumos energiją namo bendro naudojimo patalpoms šildyti. Šie faktai nurodytoje byloje buvo įrodinėjimo dalykas (jo dalis), reikšmingi tiek toje bylose, tiek ir nagrinėjamoje byloje, todėl laikytini prejudiciniais faktais. (žr. LAT nutartis 3K-3-608/2013) Šioje vietoje taip pat svarbu pažymėti, kad toks teisinis vertinimas daromas dar ir dėl to, jog byloje nėra pateikta jokių įrodymų, kad faktinė padėtis name yra pasikeitusi.

16Dėl skolos skaičiavimo

17Atsakovė byloje buvo nurodžiusi, kad bendro naudojimo patalpų šildymo mokesčiai skaičiuojami nepagrįstai, nes ieškovė nėra pateikusi paslaugų įkainių už šilumos energijos vartojimą bendrų patalpų šildymui, nėra pateikusi realaus šio mokesčio paskaičiavimo. Tos atsakovės teiginys laikytinas deklaratyviu ir nepagrįstu.

18Šilumos kiekis, sunaudojamas bendro naudojimo patalpoms šildyti apskaičiuojamas pagal Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2005 m. liepos 22 d. nutarimu Nr. O3-41 patvirtintą Šilumos bendro naudojimo patalpoms šildyti kiekio nustatymo ir paskirstymo metodą Nr. 5. Byloje pateiktas detalus ieškovo šilumos energijos paskirstymo išaiškinimas (b.l. 30-38), skolos skaičiuotė (b.l. 3). Iš jų matyti tikslus gyventojų butų ploto ir atsakovo patalpų ploto atribojimas bei suvartotos energijos kiekio paskirstymas visiems pastato savininkams pagal bendrą plotą. Atsakovė kitų įrodymų, kurie leistų daryti priešingą išvadą dėl skolos paskaičiavimo ir jos dydžio, nepateikė.

19Dėl delspinigių, bylinėjimosi išlaidų

20Vadovaujantis LR CK 6.256 str. 2 d., 6.258 str. 1d., 2d., ieškovei iš atsakovės priteistina 23,47 EUR delspinigių.

21Pagal CPK 79 str. 1 d., bylinėjimosi išlaidas sudaro žyminis mokestis ir išlaidos, susijusios su bylos nagrinėjimu, kurias detalizuoja CPK 88 str. 1 d. Kadangi ieškovės ieškinys tenkintinas, bylinėjimosi išlaidų paskirstymo klausimas spręstinas vadovaujantis CPK 93 str. 1 d.: iš atsakovės UAB „Juodalksnis“ ieškovei AB „Šiaulių energija“ priteistina 20,85 EUR žyminio mokesčio.

22Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 263-270 straipsniais, 279 straipsnio 1 dalimi, 307 straipsnio 1 dalimi,

Nutarė

23Ieškinį tenkinti visiškai.

24Priteisti iš atsakovės UAB „Juodalksnis“, į. k. 244770620, ieškovei AB „Šiaulių energija“, į. k. 245358580, 665,98 EUR (šešis šimtus šešiasdešimt penkis eurus 98 ct) skolos už tiekiamą šilumos energiją namo bendro naudojimo patalpoms šildyti, 23,47 EUR (dvidešimt tris eurus 47 ct) delspinigių bei 20,85 EUR (dvidešimt eurų 85 ct) žyminio mokesčio.

25Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Šiaulių apygardos teismui per sprendimą priėmusį Šiaulių apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apylinkės teismo teisėjas Erminijus Baziulis, sekretoriaujant... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka, išnagrinėjo civilinę... 3. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 4. Ieškovė AB „Šiaulių energija“ ieškiniu kreipėsi į teismą ir prašo... 5. Atsakovė UAB „Juodalksnis“ su pareikštu ieškiniu nesutiko, nurodydama,... 6. Trečiojo asmens DNSB Gvazdikų takas 6 pirmininkė nurodė, jog su ieškiniu... 7. Ieškinys tenkintinas.... 8. Nagrinėjamoje byloje kilo ginčas, dėl prievolės atsiskaityti, daugiabučio... 9. Byloje nustatytos ginčui išspręsti reikšmingos šios faktinės aplinkybės:... 10. Dėl teismų sprendimų prejudicinės ir res judicata reikšmės... 11. Esminė teisingumo vykdymo prielaida yra teismo sprendimo privalomumas. CPK 18... 12. Teismo sprendimo privalomumo individualios bylos atžvilgiu išraiška yra CPK... 13. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad prejudiciniais faktais laikytinos... 14. Kasacinis teismas taip pat yra nurodęs, kad įsiteisėjusio teismo sprendimo... 15. Kaip minėta, nagrinėjamoje byloje šalių ginčas kilo dėl pareigos mokėti... 16. Dėl skolos skaičiavimo... 17. Atsakovė byloje buvo nurodžiusi, kad bendro naudojimo patalpų šildymo... 18. Šilumos kiekis, sunaudojamas bendro naudojimo patalpoms šildyti... 19. Dėl delspinigių, bylinėjimosi išlaidų... 20. Vadovaujantis LR CK 6.256 str. 2 d., 6.258 str. 1d., 2d., ieškovei iš... 21. Pagal CPK 79 str. 1 d., bylinėjimosi išlaidas sudaro žyminis mokestis ir... 22. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259,... 23. Ieškinį tenkinti visiškai.... 24. Priteisti iš atsakovės UAB „Juodalksnis“, į. k. 244770620, ieškovei AB... 25. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...