Byla N1-165-482/2014

1Vilkaviškio rajono apylinkės teismo teisėja Aksinija Žemantauskienė, sekretoriaujant Gitanai Būbnienei, dalyvaujant prokurorei Agnei Kubiliūtei, gynėjui advokatui Remigijui Uckui, Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovei Monikai Gražulienei, viešame teisiamajame posėdyje, atlikus sutrumpint įrodymų tyrimą, išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje

2nepilnametis M. K., asmens kodas ( - ) gim. ( - ), Lietuvos Respublikos pilietis, lietuvis, nesusituokęs, gyv. ( - ), turintis pagrindinį išsilavinimą,mokosi ( - ), nedirbantis, teistas Vilkaviškio rajono apylinkės teismo 2014-06-02 baudžiamuoju įsakymu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso ( toliau-BK) 178 straipsnio 2 dalį 9 mėnesiams laisvės apribojimu, įpareigojant būti namuose nuo 22 val. iki 6 val., taikyti BK 641 str. nuostatas ir paskirtą bausmę mažinti 1/3, skirti galutinę bausmę 6 mėnesius laisvės apribojimo, įpareigojant būti namuose nuo 22 val. iki 6 val., kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos BK 284 straipsnio 1dalį, 138 straipsnio 2 dalies 8 punktą, ir

Nustatė

3kad kaltinamasis tyčia nesunkiai sutrikdė sveikatą dėl chuliganiškų paskatų ir pažeidė viešąją tvarką, būtent: 2014-04-05 apie 15:30 val( - ), pašalinių asmenų akivaizdoje be jokios dingsties, nieko nesakęs, tyčia dėl chuliganiškų paskatų vieną kartą kumštimi sudavė nukentėjusiajam K. S. į veido sritį, taip padarė nukentėjusiajam nosies kaulų lūžimą, kraujosruvą kairės akies vokuose, paakyje, nosies nugarėlėje, t.y. nesunkų sveikatos sutrikdymą atitinkančius sužalojimus, bei tokiu įžūliu elgesiu viešoje vietoje demonstruodamas nepagarbą aplinkiniams ir aplinkai sutrikdė visuomenės rimtį.

4Kaltinamojo kaltė įrodyta jo paties, nukentėjusiojo, liudytojų parodymais, byloje surinkta rašytine medžiaga ( Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodesko ( toliau- BPK) 273 str.).

5Kaltinamasis M. K. dėl pareikšto kaltinimo kaltu prisipažino ir parodė, kad 2014-05-05 apie 15.30 val. jis išėjo iš parduotuvės Maxima, esančios ( - ), priėjo prie sėdinčio ant suoliuko nukentėjusiojo K. S. ir kumštimi jam sudavė į nosį. Matė, kad nukentėjusiajam pradėjo bėgti kraujas. Jis nieko nesakęs, nuėjo. Sudavė smūgį nukentėjusiajam, nes buvo girdėjęs, kad nukentėjęs jį apkalba, nori, kad jį sumuštų kiti. Jis nieko nesiaiškino su nukentėjusiuoju, nieko jam nesakė, tik sudavė smūgį ir nuėjo. Priežasties sumušti nukentėjusįjį, nebuvo. Jis atsiprašė nukentėjusiojo, su juo bendrauja. Buvo gėręs 1 litrą alaus, jautėsi šiek tiek apsvaigęs nuo alkoholio. Blaivus nebūtų taip pasielgęs. Kada sudavė smūgį nukentėjusiajam, buvo pašalinių žmonių. Su Valstybinės ligonių kasos civiliniu ieškiniu sutinka. Jis su motina nebendrauja ir kartu negyvena. Jis gyvena su drauge, gauna 35 litų stipendiją, dirba atsitiktinius darbus.Dėl padarytų nusikaltimų nuoširdžiai gailisi.

6Ikiteisminio tyrimo metu nukentėjusysis K. S. paaiškino, kad 2014-04-05 apie 15:30 val. su pusbroliu E. Ž. sėdėjo ant suoliuko ( - ), prie kioskelio. Besėdint ir besišnekant priėjo iš matymo pažįstamas M. K. su draugais, ir nieko nesakęs, vieną kartą kumštimi sudavė į nosį ir nuėjo. Suduodant smūgį jis jautė fizinį skausmą. Dėl nosies sužalojimo kreipėsi pas medikus, buvo įtartas nosies lūžis ( b.l. 5).

7Ikiteisminio tyrimo metu liudytoja L. N. paaiškino, kad 2014-04-05 apie 16:00 val. į namus grįžo nepilnametis sūnus K. S., kurio nosis buvo kreiva, o paklaustas, kas atsitiko, paaiškino, kad ( - ) sėdint ant suoliuko prie kioskelio, priėjo iš matymo pažįstamas M. K. ir vieną kartą sudavė į nosį be jokios priežasties ( b.l. 6).

8Teismo medicinos ekspertas specialisto išvadoje Nr. G 285/14(09) nurodė, kad K. S. klinikiniais duomenimis konstatuota nosies kaulų lūžimas, taip pat kraujosruva kairės akies vokuose-paakyje-nosies nugarėlėje galėjo būti padaryti 2014-04-05 vienu poveikiu, sukėlė nesunkų sveikatos sutrikdymą ( b.l. 11).

92014-04-05 18:33-18:40 atlikta K. S. kūno apžiūra, protokole nurodyta, kad jaunuolio nosis sužalota, kreiva ( b.l. 18-19, 20).

10Ikiteisminio tyrimo metu liudytojas E. Ž. paaiškino, kad 2014-04-05 apie 15:30 val. su K. S. sėdėjo ant suoliuko ( - ). Iš parduotuvės „Maxima“ išėjo M. K. su R. K.. M. K. nieko nesakęs priėjo prie K. S. ir vieną kartą kumštimi sudavė šiam į veidą, po ko iš nosies pasipylė kraujas, tik paskui kažką pradėjo priekaištauti ( b.l. 23).

11Ikiteisminio tyrimo metu liudytojas R. K. paaiškinio, kad 2014-04-05 apie 15:30 val. kartu su M. K. išėjo iš parduotuvės „Maxima“ ir ( - ) ant suoliuko pamatė sėdinčius E. Ž. ir K. S., o prie jų stovintį R. E.. Artėjant M. K. pasakė, kad užtrenks K. S.. Priėjus K. S. tiesė ranką pasisveikinti, o M. K. sudavė jam į veido sritį, iš nosies pasipylė kraujas ( b.l. 24).

12Ikiteisminio tyrimo metu liudytojas R. E. paaiškino, kad 2014-04-05 apie 15:30 val., eidamas iš parduotuvės „Maxima“, ant suoliukų pamatė sėdinčius E. Ž. ir K. S.. Sustojus prie jų pasikalbėti, priėjo R. K. ir M. K.. Jiems priėjus ir K. S. ištiesus ranką pasisveikinti su M. K., pastarasis vieną kartą kumštimi trenkė šiam į veidą. Jis matė kaip K. S. iš nosies pasipylė kraujas ( b.l. 25).

132014-04-05 protokolu-pareiškimu L. N. kreipėsi į Vilkaviškio rajono policijos komisariatą, nurodydama, kad 2014-04-05 apie 16 val. grįžo namo nepilnametis sūnus K. S. ir pasakė, kad ( - ), prie kioskelio be jokios priežasties jį sužalojo vieną kartą ranka suduodamas į nosį pažįstamas M. K. ( b.l. 1).

142014-04-05 apžiūrėta įvykio vieta, esanti ( - ), protokole nurodyta, kad tai centrinė miesto aikštė, apsupta įvairių pastatų: prekybos centras „Maxima“, parduotuvė ( - ), vaistinė, parduotuvė ( - ), spaudos kioskas ir kt. ( b.l. 3).

15Pagal LR BK 284 straipsnio 1 dalį baudžiamoji atsakomybė kyla tam, kas viešoje vietoje įžūliu elgesiu, grasinimais, patyčiomis arba vandališkais veiksmais demonstravo nepagarbą aplinkiniams ar aplinkai ir sutrikdė visuomenės rimtį ar tvarką. Viešojoje vietoje panaudotas fizinis smurtas, atsižvelgiant į visas konkrečioje byloje nustatytas aplinkybes, gali būti vertinamas ir laikomas kaip įžūlus elgesys, demonstruojantis nepagarbą aplinkiniams (Lietuvos Aukščiausiojo teismo kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-126/2006, 2K-652/2007, 2K-136/2010). Jei viešosios tvarkos pažeidimas padaromas dėl chuliganiškų paskatų ir dėl to kitam asmeniui padaromas nesunkus sveikatos sutrikdymas, veika kvalifikuojama pagal LR BK 284 straipsnio 1 dalį ir 138 straipsnio 2 dalies 8 punktą (Lietuvos Aukščiausiojo teismo kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-249/2009, 2K-340/2012).

16Kaltinamasis 2014-04-05 15.30 val. ( - ), tai yra centrinėje miesto dalyje, dienos metu, esant pašaliniams asmenims, įžūliais veiksmais, demonstruojančiais nepagarbą aplinkai, panaudojo fizinį smurtą nukentėjusiojo K. S. atžvilgiu, tuo padarydamas jam nesunkų sveikatos sutrikdymą bei sutrikdydamas visuomenės rimtį ir tvarką. Kaltinamasis fizinį smurtą panaudojo viešoje vietoje be jokios priežasties. BK 138 straipsnio 2 dalies 8 punkte numatytos chuliganiškos paskatos nustatomos tada, kai nusikalstama veika padaroma dėl aiškaus žmogaus ar visuomenės negerbimo, elementarių moralės ir elgesio normų niekinimo, kai kaltininko elgesys yra atviras iššūkis visuomeninei tvarkai, siekiant priešpastatyti save aplinkiniams, pademonstruoti niekinamą požiūrį į juos, arba visai be dingsties, arba panaudojant kaip pretekstą savo veiksmams mažareikšmę dingstį ( Lietuvos Aukščiausiojo teismo kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr.2K-716/2007, 2K-144/2008, 2K-58/2009, 2K-241/2009, 2K-266/2009). Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, kaltinamojo veikos kvalifikuotos teisingai kaip idealioji nusikaltimų sutaptis.

17Kaltinamojo atsakomybę lengvinančia aplinkybe pripažintina, kad kaltininkas prisipažino padaręs įstatymo numatytas veikas ir nuoširdžiai gailisi ( BK 59str.1d.2p.). Kaltinamasis kaltu prisipažino tiek ikiteisminio tyrimo, tiek teisiamojo posėdžio metu, be to, jis atsiprašė nukentėjusiojo.

18Kaltinamojo atsakomybę sunkinančia aplinkybe pripažintina, kad jis nusikalstamas veikas padarė, apsvaigęs nuo alkoholio ir ši aplinkybė turėjo įtakos nusikalstamų veikų padarymui ( BK 60 str.1d.9p.). Kaltinamasis nusikalstamų veikų padarymo metu buvo nepilnametis 17 metų amžiaus, buvo išgėręs 1 litrą alaus. Kaltinamasis paaiškino, kad blaivus nebūtų smurtavęs nukentėjusiojo atžvilgiu.

19Teismas, skirdamas bausmę kaltinamajam atsižvelgė į padarytų nusikalstamų veikų pavojingumo laipsnį, kaltės formą ir rūšį, nusikalstamos veikos motyvus ir tikslus, nusikalstamos veikos stadiją, kaltinamojo asmenybę ( BK 54str.2d., 55str.) o taip pat sutinkamai su BK 91str.2d. - į nepilnamečio gyvenimo ir auklėjimo sąlygas; nepilnamečio sveikatos būklę ir socialinę brandą; anksčiau taikytas poveikio priemones ir jų veiksmingumą; nepilnamečio elgesį po nusikalstamos veikos padarymo.

20Kaltinamojo padaryta nusikalstama veika pagal BK 284 str. 1 dalį priskirtina tyčiniams nesunkiems nusikaltimams ( BK 11 str. 3d.), nusikalstama veika pagal BK 138 str.2d. 8p. priskirtina tyčiniams apysunkiams nusikaltimams ( BK 11 str.4d.). Tai baigti nusikaltimai.

21Teismas skiria bausmę pagal Baudžiamojo kodekso specialiosios dalies straipsnio, numatančio atsakomybę už padarytą nusikalstamą veiką, sankciją laikydamasis šio kodekso bendrosios dalies nuostatų. BK 284 straipsnio 1 dalyje numatyta tokios bausmės kaip viešieji darbai, bauda, laisvės apribojimas, areštas arba laisvės atėmimas iki dvejų metų. BK 138 straipsnio 2 dalies sankcijoje numatytas tik laisvės atėmimas iki penkerių metų.

22Kaltinamasis šių veikų padarymo metu buvo neteistas, jo atžvilgiu Vilkaviškio rajono apylinkės teismas 2014-06-02 priėmė baudžiamąjį įsakymą. M. K. psichikos sveikatos įskaitoje neįrašytas ( b.l. 42), administracine tvarka baustas 2013-08-08 pagal ATPK 178 1 str.2d. 15 litų bauda ( b. l. 46-47), taip pat - 2014-05-05 pagal ATPK 50 str.150 litų bauda. Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos ( - ) seniūnija charakteristikoje nurodė, kad M. K. ir J. K. įtraukti į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą, neigiamų pastabų ar pranešimų seniūnijos administracija nėra gavusi ( b.l.53), Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius pažymoje nurodė, kad M. K. šeima nuo 1996-01-02 įrašyta į Vaiko teisių apsaugos skyriaus socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, apskaitą dėl girtavimo ( b.l. 55), J. K. šeimą lanko socialinė darbuotoja ( b.l.56-57), motina J. K. 2011-10-17 bausta dėl tėvų valdžios nepanaudojimo pagal ATPK 181 str.1d. įspėjimu, 2011-12-16 pagal ATPK 175 str. 60 litų bauda ( b.l. 61-62),

23Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, kaltinamajam skirtina pagal BK 284 str.1d. viešųjų darbų bausmė, pagal BK 138 str.2d.8p. laisvės atėmimo bausmė, mažesnė nei vidurkis. Subendrintai bausmei taikytina BK 92str. 1 dalis ir bausmės vykdymas atidėtinas, sutinkamai su to paties straipsnio 2 dalimi, skirtinos auklėjamojo poveikio priemonės ir pareigos, kurios manytina, kad padės kaltinamajam pakeisti savo elgesį, sulaikys nuo kitų nusikaltimų padarymo, jis laikysis įstatymų ir nenusikals : 6 mėnesiams elgesio apribojimą - nakties metu nuo 22.00 val. iki 6.00 val. būti namuose, mokytis, tęsti mokslą arba dirbti ( BK 87 str.1d.,2d. 1p.,2p.). Pagrindų taikyti BK 54 str.3dalį, 62str., teismas nenustatė.

24LITEKO duomenimis Vilkaviškio rajono apylinkės teismo 2014-06-02 baudžiamasis įsakymas perduotas vykdyti 2014-07-11 patvarkymu. Probacijos skyriuje vykdomas nuo 2014-07-16, bausmės pabaiga 2015-01-16, todėl BK 63 str.9d. prie šiuo nuosprendžiu paskirtos bausmės pridėtina dalis neatliktos laisvės apribojimo bausmės vienas mėnuo, kuri BK 65 str. 1d. 1p. keistina į laisvės atėmimo bausmę.

25Paskirtą kardomąją priemonę įpareigojimą periodiškai registruotis policijos įstaigoje, nuosprendžiui įsiteisėjus, panaikinti.

26Valstybinė ligonių kasa pareiškė byloje civilinį ieškinį dėl 827,96 litų žalos už nukentėjusiojo asmens gydymą priteisimo ( b.l.76).

27Kaltinamasis su civiliniu ieškiniu sutiko.

28Sutinkamai su CK 6.283str.1d., 6.280 str., žalą, padarytą asmeniui, jeigu šis suluošintas ar kitaip sužalota jo sveikata, privalo atlyginti už tai atsakingas asmuo. Atlyginęs kito asmens padarytą žalą, asmuo turi į padariusį žalą asmenį regreso teisę tokio dydžio, kiek sumokėjo žalos artlyginimo. Dėl nukentėjusiojo sužalojimo kaltas kaltinamasis. CK 6.276 str. 2 dalis numato, kad tais atvejais, kai nepilnametis nuo 14 iki 18 metų neturi turto ar uždarbio, kurio pakaktų jo padarytai žalai atlyginti, atitinkamą žalos dalį turi atlyginti jo tėvai ar rūpintojas, jeigu neįrodo, kad žala atsiranda ne dėl jų kaltės. Valstybinė ligonių kasa sumokėjo nukentėjusiojo gydymo išlaidas, todėl turi regreso reikalavimą į kaltinamąjį ir jo atstovę pagal įstatymą civilinę atsakovę J. K.. Todėl Valstybinės ligonių kasos civilinis ieškinys pagrįstas, įrodytas ir tenkintinas, priteisiant iš kaltinamojo, o šiam neturint turto ar pajamų, subsidiariai iš civilinio atsakovo J. K., 827,96 litus nukentėjusiojo K. S. gydymo išlaidų Valstybinės ligonių kasos naudai.

29Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 297- 308 str. str., 310 str., 312-313 str.str., teismas

Nutarė

30M. K. pripažinti kaltu, padarius nusikalstamas veikas, numatytas Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 284 straipsnio 1 dalyje ir 138 straipsnio 2 dalies 8 punktą ir nuteisti jį:

31Pagal BK 284 str. 1 d. 6 mėnesių viešųjų darbų bausme;

32Pagal BK 138 str. 2d. 8p. 9 mėnesiams terminuotu laisvės atėmimu, bausmę atliekant nepilnamečių pataisos namuose.

33BK 63 str. 5d. 1p. bausmes subendrinti apėmimu būdu ir galutinę bausmę paskirti 9 mėnesius terminuoto laisvės atėmimo, bausmę atliekant nepilnamečių pataisos namuose.

34Vadovaujantis BK 64 1 str. 1 d., paskirtą bausmę sumažinti vienu trečdaliu ir galutinę bausmę paskirti 6 mėnesius terminuoto laisvės atėmimo, bausmę atliekant nepilnamečių pataisos namuose.

35BK 63 str. 9 d., prie šiuo nuosprendžiu paskirtos bausmės pridėti Vilkaviškio rajono apylinkės teismo 2014-06-02 teismo baudžiamuoju įsakymu pagal Lietuvos Respublikos BK 178 straipsnio 2 dalį paskirtos bausmės dalį 1 ( vieną) mėnesį, kuri BK 65 str.1d. 1p. keičiama į laisvės atėmimo bausmę, ir galutinę subendrintą bausmę paskirti 6 mėnesius ir 15 dienų terminuoto laisvės atėmimo, bausmę atliekant nepilnamečių pataisos namuose.

36Taikyti BK 92 str. 1 dalį ir bausmės vykdymą atidėti 1 ( vieneriems metams).

37Sutinkamai su BK 92 str. 2 dalimi skirti auklėjamojo poveikio priemones : 6 mėnesiams elgesio apribojimą - nakties metu nuo 22.00 val. iki 6.00 val. būti namuose, mokytis, tęsti mokslą arba dirbti ( BK 87 str.1d.,2d.,1p.,2p.).

38Paskirtą kardomąją priemonę įpareigojimą periodiškai registruotis policijos įstaigoje, nuosprendžiui įsiteisėjus, panaikinti.

39Valstybinės ligonių kasos civilinį ieškinį tenkinti ir priteisti iš kaltinamojo M. K., o šiam neturint turto ar pajamų, subsidiariai iš civilinio atsakovo J. K., 827,96 litus nukentėjusiojo K. S. gydymo išlaidų Valstybinės ligonių kasos naudai.

40Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui, paduodant apeliacinį skundą Vilkaviškio rajono apylinkės teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilkaviškio rajono apylinkės teismo teisėja Aksinija Žemantauskienė,... 2. nepilnametis M. K., asmens kodas ( - ) gim. ( - ), Lietuvos Respublikos... 3. kad kaltinamasis tyčia nesunkiai sutrikdė sveikatą dėl chuliganiškų... 4. Kaltinamojo kaltė įrodyta jo paties, nukentėjusiojo, liudytojų parodymais,... 5. Kaltinamasis M. K. dėl pareikšto kaltinimo kaltu prisipažino ir parodė, kad... 6. Ikiteisminio tyrimo metu nukentėjusysis K. S. paaiškino, kad 2014-04-05 apie... 7. Ikiteisminio tyrimo metu liudytoja L. N. paaiškino, kad 2014-04-05 apie 16:00... 8. Teismo medicinos ekspertas specialisto išvadoje Nr. G 285/14(09) nurodė, kad... 9. 2014-04-05 18:33-18:40 atlikta K. S. kūno apžiūra, protokole nurodyta, kad... 10. Ikiteisminio tyrimo metu liudytojas E. Ž. paaiškino, kad 2014-04-05 apie... 11. Ikiteisminio tyrimo metu liudytojas R. K. paaiškinio, kad 2014-04-05 apie... 12. Ikiteisminio tyrimo metu liudytojas R. E. paaiškino, kad 2014-04-05 apie 15:30... 13. 2014-04-05 protokolu-pareiškimu L. N. kreipėsi į Vilkaviškio rajono... 14. 2014-04-05 apžiūrėta įvykio vieta, esanti ( - ), protokole nurodyta, kad... 15. Pagal LR BK 284 straipsnio 1 dalį baudžiamoji atsakomybė kyla tam, kas... 16. Kaltinamasis 2014-04-05 15.30 val. ( - ), tai yra centrinėje miesto dalyje,... 17. Kaltinamojo atsakomybę lengvinančia aplinkybe pripažintina, kad kaltininkas... 18. Kaltinamojo atsakomybę sunkinančia aplinkybe pripažintina, kad jis... 19. Teismas, skirdamas bausmę kaltinamajam atsižvelgė į padarytų nusikalstamų... 20. Kaltinamojo padaryta nusikalstama veika pagal BK 284 str. 1 dalį priskirtina... 21. Teismas skiria bausmę pagal Baudžiamojo kodekso specialiosios dalies... 22. Kaltinamasis šių veikų padarymo metu buvo neteistas, jo atžvilgiu... 23. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, kaltinamajam skirtina pagal BK 284... 24. LITEKO duomenimis Vilkaviškio rajono apylinkės teismo 2014-06-02... 25. Paskirtą kardomąją priemonę įpareigojimą periodiškai registruotis... 26. Valstybinė ligonių kasa pareiškė byloje civilinį ieškinį dėl 827,96... 27. Kaltinamasis su civiliniu ieškiniu sutiko.... 28. Sutinkamai su CK 6.283str.1d., 6.280 str., žalą, padarytą asmeniui, jeigu... 29. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 297- 308 str. str., 310 str., 312-313... 30. M. K. pripažinti kaltu, padarius nusikalstamas veikas, numatytas Lietuvos... 31. Pagal BK 284 str. 1 d. 6 mėnesių viešųjų darbų bausme;... 32. Pagal BK 138 str. 2d. 8p. 9 mėnesiams terminuotu laisvės atėmimu, bausmę... 33. BK 63 str. 5d. 1p. bausmes subendrinti apėmimu būdu ir galutinę bausmę... 34. Vadovaujantis BK 64 1 str. 1 d., paskirtą bausmę sumažinti vienu trečdaliu... 35. BK 63 str. 9 d., prie šiuo nuosprendžiu paskirtos bausmės pridėti... 36. Taikyti BK 92 str. 1 dalį ir bausmės vykdymą atidėti 1 ( vieneriems... 37. Sutinkamai su BK 92 str. 2 dalimi skirti auklėjamojo poveikio priemones : 6... 38. Paskirtą kardomąją priemonę įpareigojimą periodiškai registruotis... 39. Valstybinės ligonių kasos civilinį ieškinį tenkinti ir priteisti iš... 40. Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...