Byla 2A-429/2014
Dėl žalos atlyginimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Virginijos Čekanauskaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Donato Šerno ir Viginto Višinskio, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo G. V. apeliacinį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2013 m. kovo 25 d. sprendimo, kuriuo ieškinys patenkintas iš dalies, civilinėje byloje Nr. 2-744-324/2013 pagal bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Darveka“ ieškinį atsakovui G. V. dėl žalos atlyginimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Kauno apygardos teismo 2011 m. rugsėjo 13 d. nutartimi ieškovui UAB „Darveka“ iškelta bankroto byla, įmonės bankroto administratoriumi paskirtas N. S.. Teismo 2011 m. gruodžio 19 d. nutartimi patvirtintas kreditorių finansinių reikalavimų sąrašas bendrai 84 855,35Lt sumai, o 2012 m. kovo 20 d. nutartimi bendrovė pripažinta bankrutavusia ir likviduojama (civilinė byla Nr. B2-302-173/2014).

5Ieškovas BUAB „Darveka“ kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti iš atsakovo G. V. 274 159,79 Lt dydžio žalą, padarytą ieškovo bankroto administratoriui neperdavus turto, 5 proc. procesines palūkanas.

6Nurodė, kad nuo 2005-07-22 atsakovas yra vienintelis UAB „Darveka“ akcininkas, laikotarpiu nuo 2005-07-25 iki 2008-01-01 ėjo šios įmonės vadovo pareigas, todėl privalėjo vykdyti 2011 m. rugsėjo 13 d. Kauno apygardos teismo nutartį dėl įmonės turto perdavimo administratoriui pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus. Dokumentus atsakovas perdavė 2012-03-27, tačiau 306 778 Lt balansinės vertės turtas perduotas nebuvo. Iš perduotų dokumentų bankroto administratorius nustatė, jog įsiteisėjus nutarčiai iškelti bankroto bylą įmonės turtą sudarė kasos likutis – 5 295,79 Lt, atsargų likutis (prekės, skirtos perparduoti) už 257 761 Lt ir materialusis turtas (prekybinė įranga) už 11 103 Lt. Paaiškino, kad po atleidimo iš direktoriaus pareigų atsakovas ir toliau tęsė savo veiklą, kadangi paskutinė PVM sąskaita-faktūra išrašyta 2008-03-15.

7II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

8Kauno apygardos teismas 2013 m. kovo 25 d. sprendimu ieškinį patenkino iš dalies – priteisė ieškovui BUAB „Darveka“ iš atsakovo G. V. 266 444 Lt žalos atlyginimą, 5 proc. dydžio metines procesines palūkanas. Valstybės naudai priteisė 6328,88 Lt žyminio mokesčio. Likusios dalies ieškinio netenkino.

9Teismas nustatė, kad atsakovas yra ieškovo UAB „Darveka“ vienintelis akcininkas, 2005-07-25–2008-01-01 ėjęs šios bendrovės administracijos vadovo pareigas. Po 2008-01-01, kai atsakovas buvo atleistas iš direktoriaus pareigų, kitas įmonės vadovas paskirtas nebuvo. Teismų informacinės sistemos (LITEKO) duomenimis nustatė, kad atsakovas 2011-07-08 kreipėsi į teismą kaip UAB „Darveka“ administracijos vadovas, nurodydamas, jog nuo 2008 m. kovo mėn. įmonė nebevykdo veiklos, pagal 2011-05-31 jo pasirašyto balanso duomenis turi turto už 206 778 Lt, mokėtinų sumų ir įsipareigojimų – už 323 665 Lt.

10Nustatė, kad 2011-05-31 UAB „Darveka“ balanso duomenimis bankroto bylos iškėlimo metu įmonė turėjo ilgalaikio materialaus turto už 11 103 Lt, trumpalaikio turto (atsargų, išankstinių apmokėjimų ir nebaigtų vykdyti sutarčių) – už 257 761 Lt, pinigų ar pinigų ekvivalentų nebuvo. Nustatė, kad atsakovui G. V. 2012-03-27 perdavus bankroto administratoriui įmonės dokumentus, atsargų likutis 2007 m. pabaigoje buvo vertas 274 858,94 Lt. Teismo vertinimu, bylos duomenys patvirtina, kad 2008 m. įmonė pirko prekių už 23 919,12 Lt, pardavė – už 41 013,57 Lt. Pažymėjo, kad nuo 2008 m. kovo mėn. buhalterinių dokumentų nėra, veikla nebebuvo vykdoma, tokiu būdu bankroto bylos iškėlimo metu UAB „Darveka“ parduotinų prekių likutis sudarė 257 761 Lt (274 858,94 + 23 919,12 – 41 013,57 Lt) (b. l. 56-127). Iš šalių atstovų paaiškinimų nustatė, kad 11 103 Lt vertės ilgalaikį turtą sudarė prekybinė įranga – kasos aparatai ir prekybinės lentynos.

11Remdamasis ieškovo paaiškinimais ir teismų informacinės sistemos (LITEKO) duomenimis, teismas nustatė, kad kreditorių finansiniai reikalavimai UAB „Darveka“ sudaro 84 855,35 Lt. Tokiu būdu, atsakovo neteisėtu neveikimu UAB „Darveka“ kreditoriams padaryta žala, kadangi nėra turto, iš kurio įmonė atsiskaitytų su kreditoriais. Todėl sprendė, jog ieškovas įrodė visas atsakovo civilinės atsakomybės sąlygas – neteisėtą neveikimą (tuo pačiu ir kaltę); žalą; priežastinį ryšį tarp atsakovo neteisėto neveikimo ir žalos, taigi, teismo įsitikinimu, atsakovas privalo atlyginti bendrovei neperduoto turto vertę – 257 761 Lt už trumpalaikį turtą (prekes) ir 11 103 Lt – už prekybinę įrangą.

12Teismas atmetė atsakovo argumentus, kad dalies prekių neperdavimas pateisinamas jų pardavimu be dokumentų per UAB „Elux namai“, ką, atsakovo teigimu, įrodo 2011-11-15 Kauno apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos atlikto UAB „Elux namai“ patikrinimo aktas Nr. AU 13-105. Teismas, įvertinęs minėtą aktą, nustatė, kad buvo patikrintos 2007-10-01–2008-06-12 laikotarpio UAB „Elux namai“ PVM sąskaitos faktūros, iš kurių matyti, kad įmonei „Darveka“ įforminta tiekimų už 123 353 Lt. Tuo tarpu trumpalaikio turto apskaitos, esančios reikalavimo teisės pagrindu, duomenys yra ne pastarasis laikotarpis, o 2011 m. gegužės 31 d., kuomet atsakovas konstatavo įmonę turint 295 675 Lt vertės trumpalaikio turto.

13Pažymėjo, kad atsakovas nenurodė, kad įmonės turtas yra pas kitus asmenis, nepateikė sudarytų prekių pasaugos sutarčių ar kitokių perdavimą pagrindžiančių dokumentų, neperdavė susidėvėjusio ilgalaikio turto, nurodė, kad šis turtas buvo išmestas (CPK 178 str.). Todėl sprendė, jog tokie atsakovo veiksmai juridinio asmens turto atžvilgiu prieštarauja CK 2.87 straipsnio 1 dalyje įtvirtintai juridinio asmens organo nario pareigai veikti sąžiningai ir protingai, todėl negali būti vertinami kaip faktiniai ar įstatyminiai pagrindai atmesti ieškiniui (CK 1.5 str. 4 d.).

14Teismas atmetė reikalavimą priteisti iš atsakovo neperduotą kasos likutį – 5 295,79 Lt, kadangi pagal UAB „Darveka“ balansą bankroto bylos iškėlimo duomenimis įmonėje pinigų nebuvo, o pagal įrašus kasos knygoje vienareikšmiškai negalima spręsti apie tokį likutį negalima.

15Įvertinęs aplinkybę, jog ieškovas neprieštaravo žalos dydžio sumažinimui UAB „Darlinta“ grąžintų prekių kaina – 1 120,01 Lt, UAB „Telenoja“ grąžintų prekių kaina – 1 299,99 Lt, šia dalimi iš atsakovo priteistiną žalą teismas taip pat sumažino.

16III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

17Apeliaciniu skundu atsakovas G. V. prašo iš dalies panaikinti Kauno apygardos teismo 2013 m. kovo 25 d. sprendimą, sumažinant iš atsakovo priteistinos žalos dydį iki 46 941,61 Lt, atitinkamai pakeičiant bylinėjimosi išlaidų dydį. Skundas, kurį prašoma nagrinėti žodinio proceso tvarka, grindžiamas šiais argumentais:

181. Teismas ieškinį turėjo tenkinti tik dėl 46 941,61 Lt žalos priteisimo, nes įmonės patalpose buvusią prekybinę įrangą, kurios vertė 2008 m. kovo mėn. buvo 11 103 Lt, taip pat neparduotų prekių likutį – virtuvės baldus ir kt. atsakovas pervežė į buhalterei I. K. priklausiusią sovietinių laikų slėptuvę, kurioje prekės suiro, todėl buvo išmestos. Nors prekių nurašymo aktas nebuvo surašytas, faktinė prekių ir įrangos likutinė vertė 2008 m. kovo mėn. – 46 941,61 Lt.

192. Teismas padarė visiškai nepagrįstą išvadą, kad objektyviai esant realiam 46 941,61 Lt žalos dydžiui (iš bendros 84 855,35 Lt finansinių reikalavimų sumos atėmus 37 913,74 Lt debitorinių reikalavimų sumą), žalai atlyginti reikalinga 266 444 Lt suma.

203. Teismas neįvertino aplinkybės, kad visas prekes UAB „Darveka“ gaudavo konsignacijos pagrindais, o po įmonės veiklos nutraukimo didesnę dalį prekių tiekėjai pasiėmė atgal. Vis dėlto, prekių gražinimo dokumentų išsaugoti nepavyko. Tai, kad minėtas prekes kreditoriai yra pasiėmę, patvirtina aplinkybė, jog jie neprašė patvirtinti finansinių reikalavimų, atitinkančių prekių vertę, kurią prašo priteisti ieškovas.

214. Teismas be pagrindo neapklausė liudytojų A. Ž., I. K. ir V. S., todėl šie liudytojai turėtų būti apklausti apeliacinės instancijos teisme.

22Atsiliepimu į atsakovo G. V. apeliacinį skundą ieškovas BUAB „Darveka“ prašo jį atmesti, priimtą sprendimą palikti nepakeistą. Atsiliepime teigiama:

231. Atsakovo teiginiai, kad įmonės turtas dėl prastų laikymo sąlygų suiro ir buvo išmestas, nepanaikina jo atsakomybės, kadangi būdamas įmonės vadovu, be raštiškos pasaugos sutarties turtą patikėjo įmonėje tuo metu jau nebedirbusiai buhalterei, nesidomėjo ir nesirūpino, kokiomis sąlygomis laikomas turtas, o jam suirus, šio įvykio neįformino pagal buhalterinės apskaitos standartus. Tai, kad turtas buvo apskaitomas, patvirtina 2011-05-31 atsakovo pasirašytas įmonės balansas bei kartu su ieškiniu pridėti kiti buhalteriniai dokumentai.

242. Atsakovas nepagrįstai nurodo, kad teismas neturėjo pagrindo priteisti kelis kartus didesnę sumą, nei patvirtinti kreditorių reikalavimai, nes pagal Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 31 straipsnio 1 punktą administratorius grąžina bankrutavusios įmonės turtą, likusį atsiskaičiuos su kreditoriais.

253. Priešingai nei nurodo apeliantas, tai, kad kreditoriai neturėjo pretenzijų UAB „Darveka“ ir nepareiškė prašymo įtraukti juos į kreditorių sąrašą, nepatvirtina jo teiginio, jog didžioji dalis prekių yra grąžinta kreditoriams natūra. Kreditoriai neturi prievolės pareikšti finansinio reikalavimo, o tai padaryti gali iki teismo sprendimo dėl įmonės pabaigos priėmimo dienos.

26IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

27Kaip yra žinoma, bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas, o šio proceso paskirtis – patikrinti, ar teismas nustatė ir visapusiškai, išsamiai bei objektyviai ištyrė esmines bylos faktines aplinkybes, reikšmingas nagrinėjamai bylai, teisingai kvalifikavo tarp šalių susiklosčiusius teisinius santykius, tinkamai aiškino ir pritaikė proceso bei materialiosios teisės normas ir priėmė teisėtą bei pagrįstą sprendimą (CPK 263 str., 320 str.).

28Apeliacine tvarka nagrinėjama, ar pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, kad atsakovas G. V., neperdavęs ieškovo UAB „Darveka“ bankroto administratoriui turto pagal įmonės balansą ir buhalterinės apskaitos duomenis, bendrovei ir jos kreditoriams padarė žalos, kurią privalo atlyginti.

29Kaip teisingai nustatė pirmosios instancijos teismas, atsakovas G. V. yra ieškovo UAB „Darveka“ vienintelis akcininkas, 2005-07-25–2008-01-01 ėjęs šios bendrovės administracijos vadovo pareigas. Nors nuo 2008-01-01 atsakovas buvo atleistas iš UAB „Darveka“ direktoriaus pareigų, o kitas įmonės vadovas paskirtas nebuvo, byloje nėra ginčo dėl to, kad atsakovas, įmonei veiklos nuo 2008 metų kovo mėn. nebevykdant, faktiškai ir toliau ėjo valdymo organo pareigas, kadangi jis 2011-07-08 kaip UAB „Darveka“ administracijos vadovas kreipėsi į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, pasirašė įmonės 2011-05-31 balansą. Be to, finansinės atskaitomybės dokumentai, ūkinės operacijos, kuriais grindžiamas ieškinys, vykdytos laikotarpiu, kuomet atsakovas G. V. dar ėjo administracijos vadovo pareigas, todėl teismas teisingai sprendė ginčą, vadovaudamasis atsakovui kaip bendrovės valdymo organui tenkančiomis pareigomis (CPK 185 str.).

30Taigi remdamasi pirmiau paminėtais duomenimis, teisėjų kolegija sprendžia, jog teismas iš esmės teisingai nurodė, kad civilinei tokio asmens atsakomybei kilti būtina įstatyme nustatytų sąlygų visuma: neteisėti vadovo veiksmai (išskyrus įstatyme nustatytas išimtis), priežastinis ryšys tarp neteisėtų veiksmų ir nuostolių, vadovo kaltė (išskyrus įstatyme ar sutartyje nustatytas išimtis), žala (nuostoliai) (CK 6.246–6.249 straipsniai). Taigi nagrinėjamu atveju ieškovas privalo įrodyti neteisėtus atsakovo veiksmus, padarytą žalą ir neteisėtų veiksmų bei žalos priežastinį ryšį, todėl teismui nustačius, kad vadovas atliko neteisėtus veiksmus, lėmusius žalos atsiradimą, jo kaltė preziumuojama (CK 6.248 str. 1 d.). Paneigti šią prezumpciją bei įrodyti, kad nėra jo kaltės dėl atsiradusios žalos, tenka atsakovui (CPK 178 str.). Apie vadovo veiksmų neteisėtumą ir kaltę sprendžiama pagal tai, ar vadovas laikėsi bendrųjų (CK 2.87 str.) ir specialiųjų teisės normų, reglamentuojančių jo pareigas atliekant valdymo organo pareigas valdant įmonę.

31Kasacinis teismas nuosekliai formuojamoje praktikoje šios kategorijos bylose yra išaiškinęs, kad įmonės vadovas atsako už bendrovės tikslų įgyvendinimą, įstatymuose bei kituose teisės aktuose, taip pat bendrovės įstatuose nustatytų pareigų vykdymą, veiklos organizavimą; vadovo pareiga juridiniam asmeniui yra fiduciarinio pobūdžio, t. y. grindžiama pasitikėjimu, toks asmuo turi būti lojalus vadovaujamai bendrovei, veikti išimtinai jos interesais, rūpestingai, sąžiningai, atidžiai, kvalifikuotai, daryti viską, kas nuo jo priklauso, kad įmonė veiktų pagal įstatymus ir kitus teisės aktus; pagal tam tikrus objektyvius elgesio standartus – rūpestingo, apdairaus, protingo vadovo elgesio matą – nustatoma, ar taip buvo elgiamasi. Šių pareigų nevykdymas ar netinkamas vykdymas, kai dėl to bendrovei kyla žala (nuostoliai), lemia šio asmens atsakomybę pagal CK 2.87 straipsnio nuostatas, tai yra pareigą visiškai atlyginti padarytą žalą (CK 2.81 str. 1 d., 2.82 str. 1 d., 2.87 str., 6.246-6.249 str., Akcinių bendrovių įstatymo (toliau – ABĮ) 19 str. 6, 8 d., 37 str.) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. birželio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-244/2009; 2008 m. spalio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-509/2008; 2009 m. lapkričio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-528/2009; 2009 m. gruodžio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-557/2009; 2009 m. lapkričio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-444/2009; 2010 m. gruodžio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-508/2010; 2012 m. lapkričio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-493/2012, etc.).

32Nagrinėjamu atveju ieškovas BUAB „Darveka“ jam padarytą žalą grindė turto, kurio egzistavimas užfiksuotas įmonės balanse ir kituose buhalterinės apskaitos dokumentuose, netekimu, t. y. neperdavimu bankroto administratoriui po bankroto bylos iškėlimo bendrovei, buhalterinės apskaitos dokumentuose nesant jokių duomenų apie tai, kur, kieno žinioje šis turtas faktiškai yra (ĮBĮ 10 str. 7 d. 1 p., CK 6.249 str. 1 d.).

33Minėta, kad taikyti bendrovės vadovui civilinę atsakomybę yra pagrindas tik tada, kai ieškovas įrodymais pagrindžia žalos (nuostolių) faktą ir dydį (CPK 178 str.). Šiame kontekste teisėjų kolegija pažymi, kad atsakovas apeliaciniame skunde neginčija ieškovo pateiktų įrodymų (įmonės balansas, didžiosios knygos duomenys, PVM sąskaitos-faktūros, jų suvestinės, kasos pajamų–išlaidų orderiai, etc.), kurių pagrindu pirmosios instancijos teismas sprendė, kad iš atsakovo priteistina bankroto administratoriui neperduoto turto vertė, teisingumo ir pagrįstumo, šių įrodymų pakankamumo (CPK 178 str., 314 str.). Priešingai, neteikdamas jokių ieškovo teiginius paneigiančių įrodymų, pats pripažino, kad dalies prekių ir prekybinės įrangos neišsaugojo, todėl sprendimą prašė pakeisti tik iš dalies.

34Teisėjų kolegija, remdamasi pirmiau paminėtais motyvais, pažymi, kad panašios kategorijos bylose Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, formuodamas teismų praktiką dėl CPK normų, reglamentuojančių įrodinėjimą ir įrodymų vertinimą, aiškinimo ir taikymo, ne kartą yra pažymėjęs, kad įrodymų vertinimas pagal CPK 185 straipsnį reiškia, jog bet kokios informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais. Pagal CPK 176 straipsnio 1 dalį įrodinėjimo tikslas – tai teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir įvertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja, t. y. faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų, kuriuos visapusiškai įvertino teismas, pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas, kad faktas buvo. Įrodinėjimo proceso baigiamasis etapas yra įrodymų įvertinimas. Įvertindamas įrodymus, teismas turi įsitikinti, ar pakanka įrodymų reikšmingoms bylos aplinkybėms nustatyti, ar tinkamai šalims buvo paskirstyta įrodinėjimo pareiga, ar įrodymai turi ryšį su įrodinėjimo dalyku, ar jie leistini, patikimi, ar nebuvo pateikta suklastotų įrodymų, ar nepaneigtos pagal įstatymus nustatytos prezumpcijos, ar yra prejudicinių faktų; taip pat reikia įvertinti kiekvieną įrodymą ir įrodymų visetą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. vasario 15 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-98/2008; 2009 m. liepos 31 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-335/2009; 2009 m. gruodžio 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-588/2009; 2010 m. liepos 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-316/2010; etc.).

35Apeliantas skunde teigia, kad visas prekes iš tiekėjų UAB „Darveka“ gaudavo ir jas valdė konsignacijos pagrindais, kad nepavyko išsaugoti dokumentų, kurių pagrindu tiekėjams šios prekės buvo grąžintos natūra, tačiau teismas be pagrindo neįvertino atsakovo nurodomos aplinkybės, jog tai, kad yra patvirtinti tik 84 855,35 Lt dydžio finansiniai reikalavimai bankroto byloje, leidžia spręsti, kad kreditoriai didesnę dalį prekių pasiėmė atgal. Teisėjų kolegija, nesutikdama su minėtais argumentais, atsižvelgdama į pirmiau paminėtus kasacinio teismo išaiškinimus įrodymų vertinimo klausimais, pažymi, kad būtent atsakovas G. V., eidamas įmonės vadovo pareigas, privalėjo laikytis aukščiau aptartų jo veiklą reglamentuojančių teisės aktų, o taip pat vadovautis Buhalterinės apskaitos įstatymo 2 straipsnio 21 dalimi, kurioje nustatyta, kad ūkio subjekto veikla, keičianti turto ir (arba) nuosavo kapitalo bei įsipareigojimų dydį ir (arba) struktūrą, yra ūkinė operacija, kuri turi būti pagrįsta apskaitos dokumentais. Tuo tarpu, kaip žinia, už apskaitos organizavimą ir apskaitos dokumentų išsaugojimą atsako būtent ūkio subjekto vadovas (Buhalterinės apskaitos įstatymo 12 str. 1 d., 21 str.). Nagrinėjamu atveju, kaip minėta, atsakovas G. V. pats pripažįsta, kad dalies prekių tiekėjams apskritai negrąžino, o kitos dalies grąžinimo neįformino apskaitos dokumentais arba tokie dokumentai nėra išlikę. Todėl, kaip teisingai nurodė pirmosios instancijos teismas, atsakovas jokiais įrodomąją galią turinčiais duomenimis (pvz., pirkimo-pardavimo sutartys, PVM sąskaitos-faktūros, prekių nurašymo aktai, etc.) neįrodė to, jog paties pasirašytame 2011-05-31 UAB „Darveka“ balanse nurodytas trumpalaikis turtas (atsargos), kurį, iškėlus ieškovui bankroto bylą, jis privalėjo perduoti bendrovės bankroto administratoriui, iš tikrųjų bendrovei nebepriklausė (CPK 185 str.). atsakovas, vadovavęs įmonei, akivaizdu, labai gerai žino/turi žinoti, kokiomis įrodinėjimo priemonėmis galima pagrįsti arba paneigti teiginius, susijusius su pirmiau paminėtais klausimais: materialinių vertybių apskaita, jų apyvarta, etc. Tuo tarpu byloje nėra duomenų, kad tretieji asmenys, kuriems, atsakovo teigimu, buvo perduotos BUAB „Darveka“ dokumentuose apskaitytos materialinės vertybės, būtų atsisakę jam pateikti tai patvirtinančius dokumentus, ar jis būtų kreipęsis į teismą dėl tokių konkrečių įrodymų, esančių pas konkrečius asmenis, išreikalavimo (CPK 178 str.).

36Kolegijos vertinimu, atsakovo nurodoma aplinkybė, jog teismas priteisė 266 444 Lt žalos atlyginimą, kuomet ieškovo bankroto byloje patvirtinti tik 84 855,35 Lt dydžio finansiniai reikalavimai, ginčo išsprendimui reikšmės neturi, kadangi, kaip teisingai nurodo ieškovas, atsiliepdamas į apeliacinį skundą, tokios įmonės kreditoriams įstatymas nenustato pareigos kreiptis į administratorių dėl finansinio reikalavimo patvirtinimo. Be to, kaip matyti iš minėto 2011-05-31 balanso duomenų, UAB „Darveka“ mokėtinos sumos ir įsipareigojimai bankroto iškėlimo dieną sudarė 323 665 Lt, todėl, kaip teisingai nurodo ieškovas, neatmestina tikimybė, kad iki sprendimo dėl įmonės pabaigos priėmimo dienos kreditoriai gali kreiptis su prašymu patvirtinti finansinius reikalavimus ieškovo bankroto byloje (ĮBĮ 26 str. 1 d.). Kita vertus, ieškovas teisingai atkreipia dėmesį į tai, kad bankroto administratorius, likvidavęs įmonę, privalo grąžinti turtą bankrutavusios įmonės savininkui (savininkams), likusį atsiskaičius su kreditoriais (ĮBĮ 31 str. 6 p.).

37Teisėjų kolegija taip pat nesutinka su apelianto skunde nurodytos žalos – 46 941,61 Lt paskaičiavimo metodika, t. y. iš bendros BUAB „Darveka“ 84 855,35 Lt dydžio finansinių reikalavimų sumos atimant 37 913,74 Lt debitorinių reikalavimų sumą, kadangi patirtus nuostolius ieškovas grindė neperduota prekybine įranga, kasos ir prekių likučiu, tuo tarpu įmonės debitoriniai įsiskolinimai nebuvo pareikšto ieškinio pagrindas, kas aiškiai akcentuota ieškinyje (b. l. 5).

38Taigi, apibendrindama tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija sutinka su teismo išvada, kad ieškovas UAB „Darveka“ leistinais rašytiniais duomenimis įrodė atsakovo G. V. neteisėtus veiksmus, kurie pasireiškė imperatyvių įstatymo reikalavimų, fiduciarinių valdymo organo pareigų pažeidimu (ūkinių operacijų nefiksavimas, įmonės turto, atsargų neperdavimas bankroto administratoriui, etc.), patirtą žalą (įmonės turto netekimas), jos dydį (prekių vertę pagrindžiantys dokumentai) ir priežastinį ryšį (dėl atsakovo veiksmų bankrutuojanti įmonė neturi galimybės patenkinti jos kreditorių reikalavimų). Tuo tarpu atsakovas neįrodė, jog tokie veiksmai traktuotini, kaip sąžiningi, atitinkantys maksimalaus atidumo reikalavimus, t. y. nepaneigė kaltės prezumpcijos (CK 6.248 str. 1 d.). Todėl, kaip teisingai sprendė teismas, apeliantui kaip buvusiam ieškovo vadovui kyla civilinė atsakomybė atlyginti ieškovo patirtą žalą (ABĮ 19 str. 6, 8 d., 37 str., CK 2.81 str. 1 d., 2.82 str. 1 d., 2.87 str., 6.245-6.249 str.).

39Minėtos išvados nepaneigia ir apelianto argumentai, kad pirmosios instancijos teismas be pagrindo atsisakė apklausti liudytojus A. Ž., buvusią UAB „Darveka“ buhalterę I. K. ir V. S.. Pagal bylos medžiagą nei pirmosios, nei apeliacinės instancijos teismui atsakovas nenurodė jokių konkrečių faktų, kuriuos patvirtinti arba paneigti galėtų nurodyti liudytojai (CPK 178 str., 314 str.). Dėl nurodytų priežasčių kolegija atmeta atsakovo G. V. prašymą bylą apeliacine tvarka nagrinėti žodinio proceso tvarka (CPK 322 str.).

40Apibendrindama tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija, remdamasi byloje nustatytomis faktinėmis aplinkybėmis ir surinktais įrodymais, konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas, nagrinėdamas ieškovo BUAB „Darveka“ ir atsakovo G. V. ginčą, atskleidė šios bylos esmę, nustatė visas faktines aplinkybes, reikšmingas bylai išspręsti, teisingai išaiškino, pritaikė materialiosios bei proceso teisės normas, taikytinos teismų praktikos nuostatas ir, iš dalies patenkindamas ieškovo reikalavimus, priėmė teisėtą bei pagrįstą sprendimą, todėl atsakovo G. V. apeliacinis skundas atmetamas, o šis teismo sprendimas paliekamas nepakeistas (CPK 263 str. 1 d., 329 str. 1 d., 330 str.).

41Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

42Kauno apygardos teismo 2013 m. kovo 25 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Ginčo esmė... 4. Kauno apygardos teismo 2011 m. rugsėjo 13 d. nutartimi ieškovui UAB... 5. Ieškovas BUAB „Darveka“ kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti iš... 6. Nurodė, kad nuo 2005-07-22 atsakovas yra vienintelis UAB „Darveka“... 7. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 8. Kauno apygardos teismas 2013 m. kovo 25 d. sprendimu ieškinį patenkino iš... 9. Teismas nustatė, kad atsakovas yra ieškovo UAB „Darveka“ vienintelis... 10. Nustatė, kad 2011-05-31 UAB „Darveka“ balanso duomenimis bankroto bylos... 11. Remdamasis ieškovo paaiškinimais ir teismų informacinės sistemos (LITEKO)... 12. Teismas atmetė atsakovo argumentus, kad dalies prekių neperdavimas... 13. Pažymėjo, kad atsakovas nenurodė, kad įmonės turtas yra pas kitus asmenis,... 14. Teismas atmetė reikalavimą priteisti iš atsakovo neperduotą kasos likutį... 15. Įvertinęs aplinkybę, jog ieškovas neprieštaravo žalos dydžio... 16. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 17. Apeliaciniu skundu atsakovas G. V. prašo iš dalies panaikinti Kauno apygardos... 18. 1. Teismas ieškinį turėjo tenkinti tik dėl 46 941,61 Lt žalos priteisimo,... 19. 2. Teismas padarė visiškai nepagrįstą išvadą, kad objektyviai esant... 20. 3. Teismas neįvertino aplinkybės, kad visas prekes UAB „Darveka“ gaudavo... 21. 4. Teismas be pagrindo neapklausė liudytojų A. Ž., I. K. ir V. S., todėl... 22. Atsiliepimu į atsakovo G. V. apeliacinį skundą ieškovas BUAB „Darveka“... 23. 1. Atsakovo teiginiai, kad įmonės turtas dėl prastų laikymo sąlygų suiro... 24. 2. Atsakovas nepagrįstai nurodo, kad teismas neturėjo pagrindo priteisti... 25. 3. Priešingai nei nurodo apeliantas, tai, kad kreditoriai neturėjo... 26. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 27. Kaip yra žinoma, bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio... 28. Apeliacine tvarka nagrinėjama, ar pirmosios instancijos teismas pagrįstai... 29. Kaip teisingai nustatė pirmosios instancijos teismas, atsakovas G. V. yra... 30. Taigi remdamasi pirmiau paminėtais duomenimis, teisėjų kolegija sprendžia,... 31. Kasacinis teismas nuosekliai formuojamoje praktikoje šios kategorijos bylose... 32. Nagrinėjamu atveju ieškovas BUAB „Darveka“ jam padarytą žalą grindė... 33. Minėta, kad taikyti bendrovės vadovui civilinę atsakomybę yra pagrindas tik... 34. Teisėjų kolegija, remdamasi pirmiau paminėtais motyvais, pažymi, kad... 35. Apeliantas skunde teigia, kad visas prekes iš tiekėjų UAB „Darveka“... 36. Kolegijos vertinimu, atsakovo nurodoma aplinkybė, jog teismas priteisė 266... 37. Teisėjų kolegija taip pat nesutinka su apelianto skunde nurodytos žalos –... 38. Taigi, apibendrindama tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija sutinka su... 39. Minėtos išvados nepaneigia ir apelianto argumentai, kad pirmosios instancijos... 40. Apibendrindama tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija, remdamasi byloje... 41. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 42. Kauno apygardos teismo 2013 m. kovo 25 d. sprendimą palikti nepakeistą....