Byla 2-51

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Donato Šerno (pranešėjas), kolegijos teisėjų: Virginijos Čekanauskaitės ir Marytės Mitkuvienės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Varėnos šiluma” atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2004 m. lapkričio 26 d. nutarties, kuria atsakovui pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės civilinėje byloje Nr. 2-53-2243/2004 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Naujoji šiluma“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei ,,Varėnos šiluma” dėl skolos už atliktus darbus priteisimo.

2Teisėjų kolegija,

Nustatė

3Ieškovas UAB ,,Naujoji šiluma” 2004 m. lapkričio 23 d. su ieškiniu kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą ir prašė priteisti iš atsakovo UAB ,,Varėnos šiluma” 506 442,10 Lt skolos už atliktus darbus.

4Tuo pačiu ieškiniu ieškovas prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – areštuoti atsakovo banko sąskaitas bei kitą atsakovui nuosavybės teise priklausantį turtą, kurio vertė lygi ieškinio sumai. Šį prašymą ieškovas motyvavo tuo, kad, jo teigimu, ieškinio suma yra didelė, atsakovas su ieškovu nebendradarbiavo, todėl, esant palankiam teismo sprendimui, tikėtina, kad gali būti sudėtinga įvykdyti šį sprendimą, nesiimant laikinųjų apsaugos priemonių.

5Vilniaus apygardos teismas 2004 m. lapkričio 26 d. nutartimi nutarė ieškovo UAB ,,Naujoji šiluma“ ieškinio užtikrinimui taikyti laikinąsias apsaugos priemones: areštuoti atsakovui UAB ,,Varėnos šiluma” priklausantį 506 442,10 Lt vertės kilnojamąjį arba nekilnojamąjį turtą, o nesant pakankamai šio turto, areštuoti pinigines lėšas, esančias atsiskaitomojoje sąskaitoje banke, leidžiant atsakovui iš areštuotų piniginių lėšų, esančių sąskaitoje banke, išmokėti darbo užmokestį darbuotojams, taip pat mokėti mokesčius valstybei bei socialinio draudimo įmokas.

6Iš aplinkybės, kad ieškinio kaina yra didelė ir ieškovo teiginio apie atsakovo veiksmus, vengiant konstruktyviai spręsti ginčą ir kooperuotis, teismas padarė išvadą, kad yra pakankamas pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones, siekiant užtikrinti galimo teismo sprendimo įvykdymą (CPK 145 str. 1 d. 1 p., 3 p.).

7Atsakovas UAB ,,Varėnos šiluma” atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2004 m. lapkričio 26 d. nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.

8Atskirajame skunde atsakovas nurodo, kad areštavus pinigines lėšas, esančias banko sąskaitoje, įmonė nebegalės vykdyti atsiskaitymų su tiekėjais, atlikti kitus einamuosius mokėjimus, ir tai žymiai apsunkins normalų jos funkcionavimą. Teismas, nepradėjęs teisminio ginčo nagrinėjimo, nesusipažinęs su ginčo esme, padarė išvadą, jog atsakovas vengia konstruktyviai spręsti ginčą ir kooperuotis. Tokia motyvacija laikinųjų apsaugos priemonių taikymui yra negalima. Ieškovas teismui nepateikė jokių įrodymų, kad egzistuoja reali grėsmė galimo teismo sprendimo įvykdymui. Priešingai, įmonė dirba pelningai, jokių įsiskolinimų neturi, turi pakankamai turto, todėl nėra jokio pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Teismas, spręsdamas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, privalėjo ginti viešąjį interesą, ko reikalauja CPK 144 straipsnio 2 dalis. Teismas privalėjo atsižvelgti į tai, kad atsakovas yra paslaugas visuomenei teikiantis juridinis asmuo. Šiuo metu bendrovė teikia šildymo paslaugas Varėnos miesto gyventojams, todėl bet koks bendrovės veiklos sutrikdymas gali skaudžiai atsiliepti ir Varėnos gyventojams.

9Atsiliepimu į atsakovo atskirąjį skundą ieškovas UAB ,,Naujoji šiluma” prašo atskirąjį skundą atmesti.

10Atsiliepimu ieškovas ginčija atsakovo argumentus ir nurodo, kad nekilnojamojo turto areštas atsakovui nepadarys jokių nuostolių. Nutartimi pirmesne tvarka taikomas kilnojamojo ir nekilnojamojo turto areštas, ir tik po to, tokio turto nenustačius – piniginių lėšų areštas. Atsakovo elgesį, vengiant konstruktyviai spręsti ginčą, patvirtina aplinkybė, kad rangovo (ieškovo) atstovas su antstoliu nebuvo įleisti patikrinti katilo veikimo sutrikimų. Dėl to Vilniaus apygardos teismas 2004 gruodžio 13 d. priėmė nutartį, kuria pavedė antstoliui paimti iš atsakovo katilo darbą fiksuojančius duomenis. Šiuos faktus pagrindžiantys duomenys pateikti teismui. Atsakovas piktnaudžiauja argumentu, kad jis teikia viešąsias paslaugas: šalis sieja civilinė sutartis, kuriai taikomi bendri sutarčių teisės principai, o atsakovo veiklos pobūdis neturėtų daryti įtakos ir lengvinti atsakovo padėtį.

11Atskirasis skundas netenkintinas.

12Remiantis Lietuvos Respublikos CPK 144 straipsnio pirmosios dalies nuostata, teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų nesiėmus, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. To paties straipsnio 3 dalimi nustatyta, kad laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos tiek nepareiškus ieškinio, tiek ir bet kurioje civilinio proceso stadijoje. Taigi, laikinųjų apsaugos priemonių paskirtis - užtikrinti būsimo teismo sprendimo įvykdymą, o jų taikymas yra preliminari priemonė, kuria siekiama kiek įmanoma greičiau užkirsti kelią aplinkybėms, galinčioms pasunkinti ar padaryti nebeįmanomu būsimo teismo sprendimo įvykdymą. Teismų praktikoje ši aplinkybė preziumuojama tuomet, kai kilęs turtinis ginčas dėl didelės sumos, kadangi tai gali padidinti būsimo teismo sprendimo neįvykdymo riziką.

13Įstatymas numato įvairias laikinąsias apsaugos priemones, kurias gali taikyti teismas, užtikrindamas teismo sprendimo įvykdymą. Tarpe šių priemonių numatyta ir atsakovo nekilnojamojo daikto areštas, ir jo kilnojamųjų daiktų, piniginių lėšų ar turtinių teisių areštas (CPK 145 str. 1 d. 1, 3 p.p.).

14Atsakovui UAB ,,Varėnos šiluma” šioje byloje pareikštas turtinis reikalavimas dėl pakankamai didelės piniginės sumos - 506 442,10 litų išieškojimo. Jau vien ši aplinkybė padidina teismo sprendimo neįvykdymo riziką ir sudaro pagrindą teismui padaryti išvadą, kad nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Kaip matyti iš atsakovo pateikto jo balanso 2004 m. rugsėjo 30 d. duomenų (b.l. 35), atsakovo ilgalaikis turtas sudaro beveik 6 mln. Lt vertės, tame tarpe daugiau kaip 2 mln. litų vertės pastatų ir 3,6 mln. litų vertės – statinių ir mašinų. Atsižvelgiant į šią aplinkybę bei į tai, kad teismas nutarė pirmiausia areštuoti atsakovui priklausantį 506 442,10 Lt vertės kilnojamąjį arba nekilnojamąjį turtą, ir tik nesant pakankamai šio turto - pinigines lėšas, negalima sutikti su apelianto teiginiu, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymas sutrikdys įmonės veiklą bei neigiamai atsilieps Varėnos gyventojams. Skundžiamąja nutartimi taikydamas tokią laikinąją apsaugos priemonę, kaip atsakovui priklausančio kilnojamojo arba nekilnojamojo turto areštas, teismas nenurodė draudimo areštuotu turtu naudotis ar jį valdyti. Toks laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būdas atitinka įstatyme įtvirtintą ekonomiškumo principą, palieka galimybę areštuotu turtu naudotis, jį valdyti. Pažymėtina, kad nutartis turi būti tikslinama, nes teismas konkrečiai nenurodė, koks tokios laikinosios apsaugos priemonės, kaip areštas, būdas yra taikomas.

15CPK 144 straipsnio 2 dalimi yra nustatyta, kad teismas savo iniciatyva gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones tik tais atvejais, kai tai yra būtina, siekiant apsaugoti viešąjį interesą. Šiuo atveju laikinąsias apsaugos priemones teismas taikė ne savo, bet ieškovo iniciatyva. Atsižvelgiant į tai bei į aukščiau nurodytą aplinkybę, kad atsakovas turi pakankamai ilgalaikio, tame tarpe nekilnojamojo turto laikinosios apsaugos priemonės – arešto - taikymui, negalima sutikti su apelianto teiginiu, kad teismo nutartis dėl laikinosios apsaugos priemonės taikymo prieštarauja viešajam interesui ar pažeidžia CPK 144 straipsnio 2 dalies nuostatą.

16Remdamasi aukščiau išdėstytomis aplinkybėmis, teisėjų kolegija daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas laikinąsias apsaugos priemones pritaikė teisėtai ir pagrįstai, laikydamasis proceso teisės normų reikalavimų ir pagrindų, nurodytų Lietuvos Respublikos CPK 329, 330 straipsniuose, dėl kurių skundžiamoji teismo nutartis turėtų būti panaikinta atskirajame skunde išdėstytais motyvais, o taip pat CPK 329 straipsnio 2 dalyje nurodytų absoliučių šios nutarties negaliojimo pagrindų nėra.

17Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 punktu, 338 straipsniu,

Nutarė

18Palikti Vilniaus apygardos teismo 2004 m. lapkričio 26 d. nutartį iš esmės nepakeistą, patikslinant, kad šios nutarties pagrindu areštuotu kilnojamuoju arba nekilnojamuoju turtu neuždraudžiama naudotis bei jį valdyti.

Proceso dalyviai
Ryšiai