Byla 1-308-771/2015

1Šiaulių apylinkės teismo teisėjas Aleksandras Prygunkovas, sekretoriaujant Jurgitai Juškuvienei, dalyvaujant prokurorei Violetai Bartušienei, kaltinamajam A. C. ir jo gynėjui- advokatui Vitalijui Metelicai, viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje A.Č., gim. ( - ) , Šiauliuose, lietuvis, Lietuvos Respublikos pilietis, vidurinio išsilavinimo, nevedęs, dirbantis ( - ), gyv. ( - ) Šiauliuose, deklaruota gyv. vieta - Šiaulių miesto savivaldybė, neteistas, yra kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau - BK) 260 straipsnio 1 dalį,

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3A. Č. neteisėtai įgijo, laikė, gabeno tikslu platinti narkotines medžiagas, tai yra 2004 m. liepos 8 d., apie 11.30 vai., žvyro karjere, esančiame Šiaulių rajone, prie Aukštelkės kaimo, tiksliai nenustatytoje vietoje, iš nenustatyto asmens neteisėtai įgijo 0,227 g narkotinės medžiagos - kanapių (antžeminių dalių)nupirkdamas už 30 litų, kurią neteisėtai nugabeno iki savo namų, esančių adresu ( - ), Šiauliuose, kur ją neteisėtai laikė iki 2004 m. liepos 9 d., kol minėtą dieną, tiksliai nenustatytą valandą, perdavė M. B. tikslu - paruošti narkotinę medžiagą vartojimui.

4Kaltinamasis A. Č. kaltu prisipažino visiškai bei parodė, kad 2014-07-09, susitarė su draugais po darbų susitikti prie prekybos centro „Tau", esančio ( - ), Šiauliuose, parūkyti „žolės". Susitiko su draugais M., E. ir M.. Visi kartu nuėjo į ( - ) gatvę, Šiauliuose. Ten pat buvo keli pažįstami – A., A. ir dar vienas vaikinas, kurie sėdėjo automobilyje. Minimi asmenys nežinojo, kad jis su draugais ruošiasi rūkyti marihuaną. Kadangi jis nemoka paruošti cigaretes, jo draugas M. atsisėdo į automobilį ir susuko cigarečių suktines. M. susuko tris suktines. Sukant ketvirtą atvyko policijos pareigūnai ir jį sulaikė. Marihuaną jis nusipirko dieną prieš tą įvykį iš matymo pažįstamo vaikino prie ežero. Jis iš anksčiau žinojo, kad tas vaikinas platina marihuaną. Nusipirko apie 0.8 gramų marihuanos už 30 litų. Dalį surūkė iškart, kitą dalį ketino surūkyti su draugais. Draugams parūkyti pasiūlė iš draugiškumo, nes žinojo, kad draugai rūko „žolę". Anksčiau yra baustas administracine tvarka už marihuanos vartojimą.

5Teismas nutraukė įrodymų tyrimą vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 273 str., kadangi įvykio aplinkybės pakankamai aiškios, su sutrumpintu įrodymų tyrimu sutiko kaltinamasis, prokuroras ir gynėjas.

6Teismas įvertino teisiamojo posėdžio metu išnagrinėtus įrodymus. Be kaltinamojo visiško prisipažinimo, jo kaltę įrodo rašytinė bylos medžiaga: 2004 m. liepos 9 d. įvykio vietos ir automobilio apžiūros protokole užfiksuota, jog apžiūros metu rastos ir paimtos suktinės 4 vnt, raudonos spalvos paketėlis su baltos spalvos popierėliais, 2 vnt. mobiliojo ryšio telefonų (4-5, 6-12, b. L), 2014 m. spalio 29 d. Lietuvos policijos Kriminalistinių tyrimų centro specialisto išvadoje Nr. 140-(3881)-ISI-5528 užfiksuota, kad žalios ir rudos spalvos augalinių medžiagų mišinių, kuriais užpildyti 4 vnt. savadarbių cigarečių, 2004 m. liepos 9 d. įvykio vietos, esančios ( - ) Šiauliuose, apžiūros metu rastų automobilyje „Peugoet 406", valst. Nr. ( - ) sudėtyje yra narkotinė medžiaga - kanapės ( antžeminės dalys), kurių bendroji masė yra 0,227 g (THC koncentracija yra 8,35 %) (64-65, 66 b. L), Reikalaujamų daiktų pateikimo protokoluose užfiksuota, kad A. C., A. G., M. A., E. S., E. B. prijungimui prie baudžiamosios bylos pateikė savo mobiliojo ryšio telefonus su SIM kortelėmis (69-73 b. L), Liudytojas M. K. parodė, kad 2004 m. liepos 9 d., dirbdamas kartu su vyr. patruliu M. D., prie J.gatvės pastebėjo stovintį automobilį „Peugoet 406". Automobilyje sėdėjo du jaunuoliai, šalia automobilio stovėjo penki vaikinai. Bendraujant su vaikinais alkoholio kvapo nesijautė, tačiau matėsi, kad jie apsvaigę. Įtarė, kad vaikinai gali būti apsvaigę nuo narkotinių ar psichotropinių medžiagų, todėl nutarė apžiūrėti automobilio vidų. Automobilio apžiūros metu jis po vairuotojo priekine sėdyne rado tris susuktas cigaretes. Įtarė, kad tai - narkotinė medžiaga - kanapės. Ant priekinės keleivio sėdynės buvo rasta dar viena susukta cigaretė. Apie įvykį buvo informuotas Šiaulių AVPK budėtojas, iškviesta operatyvinė grupė ir kinologas. Jaunuoliai buvo nuvežti į psichiatrijos kliniką apsvaigimui nustatyti. Buvo nustatyta, kad

7v jaunuoliai vartojo marihuaną, todėl jie pristatyti į Šiaulių AVPK OVS patalpas (18-19 b. L), Liudytojas A. B. parodė, kad 2004 m. liepos 9 d., apie 19.00 vai., savo automobiliu "Peugeot 406", valst. Nr. ( - ) kartu su draugais A. G. ir E. B. atvyko į Javų gatvę. Po to prie jų prisijungė A. C., M.., E. ir M. B.. Prie jo priėjęs M. paprašė, kad leistų jo mašinoje susisukti „žolės" suktines. Suprato, kad M. kalba apie narkotikus ir nori parūkyti marihuanos. Pamanęs, kad tai nieko bloga, M.leido. Pastarasis atsisėdo į keleivio sėdynę ir pradėjo sukti suktines, o jis sėdėjo vairuotojo pusėje. Susuktas tris suktines M. padėjo prie vairalazdės, o dar vieną suktinę suko, kai atvyko policijos pareigūnai. Išsigandęs policijos pareigūnų, jis pagriebė tris prie vairalazdės padėtas suktines ir jas numetė po savo sėdyne, o M. kažkur numetė likusią suktinę. Narkotikų nevartoja ir jų nebūtų vartojęs, nes žadėjo važiuoti su mašina prie ežero (23-24 b. L), Liudytojas A. G. parodė, kad 2004 m. liepos 9 d., apie 19.00 vai., jis atvyko kartu su draugais: A. ir jo nepilnamečiu draugu E., kurį pažinojo iš matymo. Jie atvyko Antano automobiliu "Peugeot 406", valst. Nr. ( - ) Po to prie jų prisijungė A. C., M., E. ir M. B.. Stovėdamas lauke ir kalbėdamas su draugais, matė, kaip M.ir A. sėdi automobilyje ir kažką daro. Ką tiksliai jie veikė, nematė, prie mašinos priėjęs ar į ją įlipęs nebuvo. Apie narkotikus jis sužinojo iš policijos pareigūnų. Jam jų vartoti niekas nesiūlė ir nematė, kad kas nors iš jo draugų jų būtų turėjęs (29-30 b. L), Liudytojas E. S. parodė, kad 2004 m. liepos 9 d., apie 19.00 vai., prie parduotuvės „Tau" susitiko su draugais: M., A. C., M.. Nutarė nueiti pėsčiomis į Javų gatvę. Ten stovėjo automobilis "Peugeot 406", su kuriuo buvo atvykęs A.., automobilio vairuotojas ir nepilnametis, kuriuos pažįsta tik iš matymo, vardo ir pavardės nežino. Apie narkotikus nieko nežino, jis sėdėjo šiek tiek toliau nuo automobilio, slėpėsi nuo saulės, susirašinėjo telefonu. Apytiksliai už 15 minučių atvyko policijos pareigūnai ir tik tuomet sužinojo apie narkotikus. Jam jų niekas nesiūlė. Jis matė, kad mašinoje keleivio sėdynėje sėdėjo Mindaugas, o prie vairo sėdėjo mašinos vairuotojas. Ką jie ten darė, jis nežino, nes prie mašinos priėjęs ar į ją įlipęs nebuvo (35-36 b. 1.), Liudytojas M. B. parodė, kad 2004 m. liepos 9 d., apie 19.00 vai., prie parduotuvės „Tau", esančios Kviečių gatvėje, susitiko su draugais: A. C., M. A. bei E. S.. A. pasakė, kad turi marihuanos, todėl visi nutarė parūkyti. Narkotines medžiagas būtų rūkę už dyką, A. C. būtų juos vaišinęs. Nuėjus į susitikimo vietą, esančią Javų gatvėje, susitiko A. G., nepilnametį, kurį pažįsta iš matymo, tačiau vardo ir pavardės nežino bei A. B., kuris buvo su automobiliu „Peugeot". Jie apie marihuaną nieko nežinojo. Jis paprašė A. Č. leisti jam susukti suktines, pastarasis sutiko ir padavė marihuaną. Iš visos šios marihuanos išėjo trys pilnos suktinės ir viena nepilna. Suktines suko sėdėdamas automobilyje, keleivio sėdynėje, šalia, vairuotojo pusėje prie vairo sėdėjo A. B., visi kiti asmenys buvo lauke ir stovėjo prie mašinos. Marihuanos, susuktos į suktines, parūkyti nespėjo, kadangi atvyko policijos pareigūnai ir juos sulaikė. Sėdėdamas automobilyje dar bandė paslėpti suktines, vieną jų įmetė į keleivio durelėse esančią dėtuvę, o kitas tris A. B. paslėpė po vairuotojo sėdyne. Susuktas į suktines narkotines medžiagas būtų rūkęs, tačiau nespėjo, juos sulaikė policijos pareigūnai, kurie surado šias medžiagas. Javų gatvėje sutiktiems A. G., A. B. bei nepilnamečiui nesakė, kad ruošiasi rūkyti marihuaną, tačiau jie tai turėjo suprasti, kadangi matė kaip mašinoje suka suktines (40-41, 51-52 b. L), L. M. A. parodė, kad 2004 m. liepos 9 d., apie 19.00 vai., jis su draugais M. ir A. Č. nuėjo į Javų gatvę. Ten stovėjo A., nepilnametis, kurį pažįsta tik iš matymo bei A.. Pastarieji buvo atvykę automobiliu "Peugeot 406". Sugalvojo parūkyti „žolės", tai yra narkotikų. Kas pasiūlė neprisimena. Narkotikai buvo A. Č.. Iš turimos marihuanos susuko 3-4 suktines. Suko tie, kurie sėdėjo mašinoje, tai yra M. arba A.. Jis stovėjo prie mašinos ir į ją įlipęs nebuvo. Narkotinių medžiagų suvartoti nespėjo, kadangi atvyko policijos pareigūnai ir juos sulaikė. Kur paslėpė narkotikus, nematė. Už A. Č. „žolės" surūkymą būtų nemokėję, kadangi A. Č. juos vaišino. Jeigu ne juos sulaikę policijos pareigūnai, būtų surūkę šią „žolę" (45-46, 53-54 b. L), Liudytojas E. B. parodė, kad 2004 m. liepos 9 d., apie 19.00 vai., pas jį automobiliu „Peugeot" atvažiavo A. B., kuris pasiūlė važiuoti išsimaudyti. Jie pasiėmė A.ir nuvažiavo į G. rajono galą. Važiavo susitikti su keliais draugais. Ten susirinko dar keturi jam visiškai nepažįstami vaikinai. Jis išlipo su A. iš mašinos ir paėjo apie 50-100 metrų nuo mašinos. Matė, kad mašinoje vairuotojo vietoje sėdi A. bei dar vienas iš jam nepažįstamų jaunuolių. Kur sėdėjo šis jaunuolis - automobilio gale ar priekyje, neprisimena. Ką darė automobilyje A. ir kitas jaunuolis, nematė. Visi kiti jaunuoliai stovėjo lauke, netoli automobilio. Sugrįžus su A. prie automobilio, atvyko policijos pareigūnai. Jis matė, kad pareigūnai maišelyje turėjo suktines. Kiek jų buvo, kokios spalvos, nematė. Pareigūnai apžiūrėjo juos ir automobilį. Pas jį nieko nerado, ar ką nors rado pas kitus, jis nežino. Ar suktines rado automobilyje, ar pas kurį nors iš jaunuolių, jis nematė. Jis narkotinių medžiagų nevartoja. Jam niekas tą vakarą nesiūlė vartoti narkotikų, ar „parūkyti žolės" (49-50 b. L).

8Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 260 straipsnio 1 dalyje numatyta atsakomybė tam, kas neteisėtai gamino, perdirbo, įgijo, laikė, gabeno ar siuntė narkotines ar psichotropines medžiagas turėdamas tikslą jas parduoti ar kitaip platinti arba pardavė ar kitaip platino narkotines ar psichotropines medžiagas. Nusikalstama veika kvalifikuojama pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 260 straipsnio 1 dalį, jei nustatomas bent vienas iš dispozicijoje nurodytų alternatyvių objektyvių požymių ir tikslas narkotines ar psichotropines medžiagas parduoti ar kitaip platinti arba pardavimo ar kitokio platinimo faktas. Pažymėtina, kad teismų praktikoje laikomasi nuomonės, jog Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 260 straipsnio 1 dalyje nurodytas nusikaltimas yra baigtas, kai asmuo padaro bent vieną iš įstatymo dispozicijoje nurodytų alternatyvių veikų. Bet kurio kito dispozicijoje nurodyto alternatyvaus veiksmo įvykdymo stadija (baigtumas) ar tai, kad nusikaltimo dalykas nebuvo realizuotas (nepasiekė adresato) dėl nuo kaltininko valios nepriklausančių aplinkybių, neturi įtakos visos nusikalstamos veikos kvalifikavimui (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-84/2007, 2K-585/2010, 2K-618/2010, 2K-124/2011, 2K-451/2013). Pagal BK 260 straipsnį, už jame nurodytų veiksmų padarymą asmuo atsako, jei jis bent bendrais bruožais suvokė, kad medžiagos, su kuriomis susiję jo veiksmai, yra psichotropinės ar narkotinės medžiagos, taip pat koks jų kiekis (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-587/2012, 2K-458/2013, 2K-43/2014). Teismų praktikoje pripažįstama, kad tikslas parduoti narkotines ar psichotropines medžiagas ar kitaip jas platinti yra suprantamas kaip sąmoningas siekis už atlygį ar be jo tokias medžiagas perduoti kitiems asmenims. Platinimo tikslo nebuvimas reiškia, kad minėtus veiksmus asmuo atlieka norėdamas patenkinti tik savo asmeninius vartojimo poreikius. Tokia nuostata atitinka BPK 20 straipsnio 5 dalyje užfiksuotą reikalavimą teisėjams įrodymus vertinti pagal savo vidinį įsitikinimą, pagrįstą išsamiu ir nešališku visų bylos aplinkybių išnagrinėjimu, vadovaujantis įstatymu. Tikslo turėjimas yra vertinamasis kriterijus, nustatomas vertinant surinktus įrodymus bendrajame bylos kontekste (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-145/2003, 2K-225/2008, 2K-4/2009, 2K-166/2010, 2K-157/2013 ir kt).

9Išdėstyti įrodymai, t.y. kaltinamojo prisipažinimas, liudytojų M. K., A. B., A. G., E. S., M. B., M. A. E. B. apklausos protokoluose nurodytos aplinkybės, apžiūros protokole nurodyti faktai, specialisto išvadoje pateikta išvada, neginčijamai patvirtina, kad A. Č. neteisėtai įgijo, laikė, gabeno tikslu platinti narkotines medžiagas, tai yra 2004 m. liepos 8 d., apie 11.30 vai., žvyro karjere, esančiame Šiaulių rajone, prie Aukštelkės kaimo, tiksliai nenustatytoje vietoje, iš nenustatyto asmens, nupirkdamas už 30 litų neteisėtai įgijo 0,227 g narkotinės medžiagos - kanapių (antžeminių dalių), kurią neteisėtai parsigabeno iki savo namų, esančių adresu ( - ), Šiauliuose, kur ją neteisėtai laikė iki 2004 m. liepos 9 d., ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytos valandos. Po ko, tęsdamas savo nusikalstamą veiką, 2004 m. liepos 9 d., tiksliai nenustatytą valandą, neteisėtai laikytus 0,227 g narkotinės medžiagos - kanapių (antžeminių dalių), turėdamas tikslą platinti, neteisėtai nugabeno prie ( - ) namo, Šiauliuose, kur apie 19.00 vai., 0,227 g narkotinės medžiagos - kanapių (antžeminių dalių) neatlygintinai padavė M. B. tikslu - paruošti narkotinę medžiagą vartojimui, tačiau nespėjus jos suvartoti, 0,227 g narkotinės medžiagos - kanapių (antžeminių dalių) rado ir paėmė Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnai. Nusikalstamos veikos objektu yra visuomenės sveikata, kuriai kyla pavojus pažeidžiant teisės aktais nustatytą narkotinių ir psichotropinių medžiagų apyvartos tvarka. Objektyvioji pusė pasireiškė narkotinių medžiagų įgijimų, laikymu bei gabenimu, tikslu platinti bei narkotinių medžiagų platinimu. Nusikalstamos veikos sudėtis materiali. Padaryta nusikalstama veika priskiriama baigtų nusikaltimų kategorijai, kadangi kaltinamasis perdavė narkotinę medžiagą tretiesiems asmenims. Subjektyvinė pusė pasireiškė tiesiogine tyčia. Kaltinamojo veiksmai teisingai kvalifikuoti pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 260 str. 1 d.

10Teismas, skirdamas bausmę, atsižvelgia į padarytų nusikalstamos veikos pavojingumo laipsnį, kaltės formą ir rūšį, padarytos nusikalstamos veikos motyvus ir tikslus, nusikalstamos veikos stadiją, kaltininko asmenybę, atsakomybę lengvinančias bei sunkinančias aplinkybes (LR BK 54 str.).

11Kaltinamojo baudžiamąją atsakomybę sunkinančių aplinkybių nenustatyta. Baudžiamąją atsakomybę lengvinanti aplinkybė yra ta, kad jis prisipažino padaręs nusikalstamą veiką, nuoširdžiai gailisi (BK 59 str. 1 d. 2 p.). Kaltinamasis padarė nusikalstamą veiką, kuri priskiriama sunkių nusikaltimų kategorijai (BK 11 str. 5 d.). A. Č. neteistas (143-144 b. L), administracine tvarkas baustas, turi galiojančią nuobaudą už psichoaktyviųjų medžiagų -marihuanos vartojimą (145-147 b. 1.), VšĮ Respublikinės Šiaulių ligoninės Psichiatrijos klinikos pacientų registre neįrašytas (138 b. L), VšĮ Šiaulių centro poliklinikos Psichikos sveikatos centro psichikos ir priklausomybės ligų registre neįrašytas (139 b. 1.), dirbantis ( - ) (141 b. L). Prisipažino padaręs baudžiamojo įstatymo numatytą veiką ir nuoširdžiai gailisi, atsakomybę sunkinančių aplinkybių nenustatyta. Kaltinamajam skirtina sankcijoje numatyta vienintelė laisvės atėmimo bausmė. Atsižvelgiant į nusikalstamos veikos padarymo aplinkybes, rastą nedidelį narkotinių medžiagų kiekį, kaltinamajam skirtina laisvės atėmimo bausmė, kuri yra mažesnė už sankcijoje numatytos bausmės vidurkį (LR BK 61 str.).

12Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 641 str. paskirta bausmė mažintina 1/3, kadangi buvo atliktas sutrumpintas įrodymų tyrimas.

13Atsižvelgiant į tai, kad kaltinamasis anksčiau neteistas, prisipažino padaręs nusikalstamą veiką, nuoširdžiai gailiai dėl padarytos nusikalstamos veikos, teismas mano, kad bausmės tikslai (LR BK 41 str.) bus pasiekti be realaus bausmės atlikimo, atidedant bausmės vykdymą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 75 str. pagrindu (2015 m. kovo 19 d. Nr. XII-1554 įstatymo redakcija).

14Iki nuosprendžio vykdymo pradžios taikytina paskirta kardomoji priemonė - rašytinis pasižadėjimas neišvykti.

15Daiktiniai įrodymai:

 1. paketas Nr. 1, kuriame yra paketas Nr. 121882, kuriame yra: plastikinis maišelis su rudos spalvos augaline medžiaga, popierinis paketėlis "Rizla+" su popieriumi cigaretėms ir tirti pateiktų objektų pakuotės - teismo nuosprendžiui įsiteisėjus sunaikintini;
 2. po tyrimo likusi narkotinė medžiaga - 0,075 g kanapių (antžeminių dalių) - saugoma Lietuvos policijos Kriminalistinių tyrimų centro saugykloje, Liepyno g. 11 A, Vilnius -teismo nuosprendžiui įsiteisėjus sunaikintini;
 3. automobilis ( - ) valst. Nr. ( - ) automobilio rakteliai, techninės apžiūros rezultatų kortelė bei registracijos liudijimas, paimti įvykio vietos apžiūros metu pagal pakvitavimą, perduoti saugojimui A. B. - paliktini neribotai jo nuosavybei;
 4. mobiliojo ryšio telefonas NOKIA 6030, IMEI 358828001624719 su UAB „Bite" „Labas" kortele, kurios Nr. 8937002131000713251, saugomas pas A. B. -paliktinas neribotai jo nuosavybei;
 5. mobiliojo ryšio telefonas NOKIA 6700, IMEI 357020040052406 su „Pildyk" kortele, kurios Nr. 89370034151006904868, saugomas pas A. Č. - paliktinas neribotai jo nuosavybei;
 6. mobiliojo ryšio telefonas SAMSUNG GT-S6012, IMEI 353378050906077; 353378050905075 su „Labas " SIM kortelėmis, kurių abonento Nr. 8642 27057, 8 689 50150 saugomas pas liudytoją A. G. - paliktinas neribotai jo nuosavybei;
 7. mobiliojo ryšio telefonas SAMSUNG GT-I9105P, IMEI 354654054862335 su „Labas " SIM kortele, kurios abonento Nr. 8 637 10765 saugomi pas liudytoją M. A. -paliktinas neribotai jo nuosavybei;
 8. mobiliojo ryšio telefonas ( - ) Oi, IMEI 355367000728059 su „Pildyk" SIM kortele, kurios abonento Nr. 8 673 82903, saugomas pas liudytoją E. S. -paliktinas neribotai jo nuosavybei;
 9. mobiliojo ryšio telefonas SAMSUNG GT-I9300, IMEI 358187050231086 su SIM kortele, kurios abonento Nr. 8 682 75784, saugomas pas liudytoją E. B. -paliktinas neribotai jo nuosavybei;
 10. mobiliojo ryšio telefonas SAMSUNG GT-S5839i, IMEI 354423055058388 su SIM kortele, kurios Nr. 89370034151005073368, saugomas pas liudytoją M. B. - paliktinas neribotai jo nuosavybei;

16Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 303 str. 2 d.,-

Nutarė

17A. Č. pripažinti kaltu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 260 str. 1 d. ir skirti jam bausmę - 2 (dvejus) metus laisvės atėmimo.

18Vadovaujantis Baudžiamojo kodekso 641 str. bausmę sumažinti 1/3 bei skirti galutinę bausmę 1 (vienerius) metus 4 (keturis) mėnesius laisvės atėmimo.

19Vadovaujantis Baudžiamojo kodekso 75 str. (2015 m. kovo 19 d. Nr. XII-1554 įstatymo redakcija) paskirtos laisvės atėmimo bausmės vykdymą atidėti 1 (vieneriems) metams 4 (keturiems) mėnesiams.

20Skirti įpareigojimus:

 • neišeiti iš namų nuo 22:00 vai. iki 6:00 vai., jeigu tai nesusiję su darbu arba mokymusi;
 • nevartoti psichiką veikiančių medžiagų.

21Iki nuosprendžio įsiteisėjimo taikyti paskirtą kardomąją priemonę - rašytinį pasižadėjimą neišvykti.

22Nuosprendžiui įsiteisėjus, daiktinius įrodymus:

 1. paketą Nr. 1, kuriame yra paketas Nr. 121882, kuriame yra: plastikinis maišelis su rudos spalvos augaline medžiaga, popierinis paketėlis "Rizla" su popieriumi cigaretėms ir tirti pateiktų objektų pakuotėmis įsiteisėjus sunaikintini;
 2. 0,075 g narkotinės medžiagos - kanapių (antžeminių dalių) - saugomų Lietuvos policijos Kriminalistinių tyrimų centro saugykloje, Liepyno g. 11 A, Vilnius, sunaikintini.
 3. automobilį ( - ) v.n. ( - ) automobilio raktelius, techninės apžiūros rezultatų kortelę bei registracijos liudijimą palikti A. B.;
 4. mobiliojo ryšio telefoną NOKIA 6030, IMEI 358828001624719 su UAB „Bite" „Labas" kortele, kurios Nr. 8937002131000713251, palikti A. B.;
 5. mobiliojo ryšio telefoną NOKIA 6700, IMEI 357020040052406 su „Pildyk" kortele, kurios Nr. 89370034151006904868 palikti A. Č.;
 6. mobiliojo ryšio telefoną SAMSUNG -GT-S6012, IMEI 353378050906077; 353378050905075 su „Labas " SIM kortelėmis, kurių abonento Nr. 8642 27057, 8 689 50150 palikti A. G.;
 7. mobiliojo ryšio telefoną SAMSUNG GT-I9105P, IMEI 354654054862335 su „Labas " SIM kortele, kurios abonento Nr. 8 637 10765 palikti M. A.;
 8. mobiliojo ryšio telefoną ( - ), IMEI 355367000728059 su „Pildyk" SIM kortele, kurios abonento Nr. 8 673 82903 palikti E. S.;
 9. mobiliojo ryšio telefoną SAMSUNG GT-I9300, IMEI 358187050231086 su SIM kortele, kurios abonento Nr. 8 682 75784, palikti E. B.;
 10. mobiliojo ryšio telefoną SAMSUNG GT-S5839i, IMEI 354423055058388 su SIM kortele, kurios Nr. 89370034151005073368 palikti M. B..

23Nuosprendis per 20 dienų gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apylinkės teismo teisėjas Aleksandras Prygunkovas, sekretoriaujant... 2. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 3. A. Č. neteisėtai įgijo, laikė, gabeno tikslu platinti narkotines... 4. Kaltinamasis A. Č. kaltu prisipažino visiškai bei parodė, kad 2014-07-09,... 5. Teismas nutraukė įrodymų tyrimą vadovaujantis Lietuvos Respublikos... 6. Teismas įvertino teisiamojo posėdžio metu išnagrinėtus įrodymus. Be... 7. v jaunuoliai vartojo marihuaną, todėl jie pristatyti į Šiaulių AVPK OVS... 8. Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 260 straipsnio 1 dalyje numatyta... 9. Išdėstyti įrodymai, t.y. kaltinamojo prisipažinimas, liudytojų M. K., A.... 10. Teismas, skirdamas bausmę, atsižvelgia į padarytų nusikalstamos veikos... 11. Kaltinamojo baudžiamąją atsakomybę sunkinančių aplinkybių nenustatyta.... 12. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 641 str. paskirta... 13. Atsižvelgiant į tai, kad kaltinamasis anksčiau neteistas, prisipažino... 14. Iki nuosprendžio vykdymo pradžios taikytina paskirta kardomoji priemonė -... 15. Daiktiniai įrodymai:
 1. paketas Nr. 1, kuriame yra paketas Nr.... 16. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 303 str. 2... 17. A. Č. pripažinti kaltu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 260... 18. Vadovaujantis Baudžiamojo kodekso 641 str. bausmę sumažinti 1/3 bei skirti... 19. Vadovaujantis Baudžiamojo kodekso 75 str. (2015 m. kovo 19 d. Nr. XII-1554... 20. Skirti įpareigojimus: