Byla e2S-1241-613/2017

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Giedrė Seselskytė,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi suinteresuoto asmens uždarosios akcinės bendrovės Medicinos banko atskirąjį skundą dėl Palangos miesto apylinkės teismo 2017 m. gegužės 26 d. nutarties, kuria atsisakyta priimti uždarosios akcinės bendrovės Medicinos banko ieškinį dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais, suinteresuoto asmens uždarosios akcinės bendrovės Medicinos banko ir bankrutuojančio asmens A. I. atskiruosius skundus dėl Palangos miesto apylinkės teismo 2017 m. liepos 3 d. nutarties, kuria patvirtinti bankrutuojančio A. I. kreditorių reikalavimai, civilinėje byloje pagal pareiškėjo A. I. pareiškimą dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo, suinteresuoti asmenys uždaroji akcinė bendrovė (toliau – ir UAB) Medicinos bankas, A. I., A. R., N. S., K. S., R. S., N. B., V. M., V. K., A. D.-K., uždaroji akcinė bendrovė „OREM“, uždaroji akcinė bendrovė „Naujamiesčio būstas“, Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, uždaroji akcinė bendrovė „Corpus A“.

3Teismas

Nustatė

4

 1. Ginčo esmė
 1. UAB Medicinos bankas A. I. bankroto bylą nagrinėjančiam Palangos miesto apylinkės teismui pateikė ieškinį atsakovams A. I., A. I., R. S., N. B., V. M., A. D.-K., trečiajam asmeniui, nepareiškiančiam savarankiškų reikalavimų, V. K. dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais.
 2. Bankrutuojančio A. I. bankroto administratorius pateikė teismui prašymą patvirtinti kreditorių finansinius reikalavimus. Prašyme bankroto administratorius nurodė, jog per teismo nustatytą terminą bankrutuojančio A. I. kreditoriai pareiškė finansinių reikalavimų už 4 809 078,25 Eur, iš jų:
  1. Hipoteka užtikrintas kreditoriaus Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Molėtų skyriaus finansinis reikalavimas yra 346,75 Eur.
  2. Pirmos eilės kreditorės A. I. finansinis reikalavimas – 10 800 Eur.
  3. Antros eilės kreditorių finansinių reikalavimų iš viso yra už 4 797 931,50 Eur.
 3. Bankroto administratorius nurodė, jog ginčijamų kreditorių finansinių reikalavimų suma yra 753 868,73 Eur, ją sudaro:
  1. UAB Medicinos banko 657 089,07 Eur finansinis reikalavimas, nes kreditorė nepagrindė palūkanų, delspinigių apskaičiavimo, nenurodė palūkanų, delspinigių apskaičiavimo laikotarpių, dydžio ir pan.
  2. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – NŽT prie ŽŪM) Molėtų skyriaus 45,22 Eur finansinis reikalavimas, nes kreditorius nepagrindė delspinigių apskaičiavimo, apskaičiuodamas delspinigius netaikė 180 dienų senaties.
  3. V. M. 19 465,21 Eur finansinis reikalavimas, nes ši dalis skolos yra išieškota antstolės Redos Vizgaudienės.
  4. Kreditorės A. I. 681,51 Eur finansinis reikalavimas, nes ši dalis skolos yra išieškota antstolės Redos Vizgaudienės.
  5. Kreditorės Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie LR FM) 62 396,34 Eur finansinis reikalavimas, nes dėl šio finansinio reikalavimo vyksta ginčas Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme, taip pat kreditorė dalies ginčijamos sumos nepagrindė dokumentais.
  6. Kreditoriaus S. B. 14 191,38 Eur finansinis reikalavimas, nes kreditorius skolos nepagrindė.
 1. Pirmosios instancijos teismo procesinių sprendimų esmė
 1. Palangos miesto apylinkės teismas, spręsdamas UAB Medicinos banko ieškinio atsakovams A. I., A. I., R. S., N. B., V. M., A. D.-K., trečiajam asmeniui, nepareiškiančiam savarankiškų reikalavimų, V. K. dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais priėmimo klausimą nustatė, jog ieškinys neteismingas Palangos miesto apylinkės teismui, todėl atsisakė priimti ieškovės UAB Medicinos banko ieškinį dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais ir grąžino jį padavusiam asmeniui. Pirmosios instancijos teismas pažymėjo, jog vadovaujantis Fizinių asmenų bankroto įstatymo (toliau – FABĮ) nuostatomis, tik bankroto administratorius turi teisę teikti ieškinius dėl sandorių, galėjusių turėti įtakos tam, kad fizinis asmuo negali įvykdyti prievolių kreditoriams, pripažinimo negaliojančiais, be to, pagal bendrąją teismingumo taisyklę, ieškinys turi būti pareiškiamas pagal atsakovo gyvenamąją vietą, o ieškinio sumai viršijant 43 500 Eur – apygardos teismui.
 2. Palangos miesto apylinkės teismas 2017 m. liepos 3 d. nutartimi patvirtino bankrutuojančio A. I. bankroto administratoriaus neginčijamus kreditorių finansinius reikalavimus.
 3. Spręsdamas kreditorės UAB Medicinos banko finansinio reikalavimo patvirtinimo klausimą pirmosios instancijos teismas sutiko su bankroto administratoriaus nuomone, jog kreditorei nepateikus bankroto administratoriui bei bankroto bylą nagrinėjančiam teismui palūkanų ir delspinigių apskaičiavimo pagrindimo ir iš skolininko A. I. UAB Medicinos banko naudai teismo procesiniais dokumentais esant priteistam mažesniam bylinėjimosi išlaidų dydžiui, negu kreditorė prašo patvirtinti, UAB Medicinos banko finansinio reikalavimo dalis dėl 490 868,92 Eur palūkanų, 151 047,72 Eur delspinigių ir 15 172,43 Eur dydžio kitų išlaidų netvirtintina kaip neįrodyta.
 4. Spręsdamas kreditoriaus NŽT prie ŽŪM Molėtų skyriaus finansinio reikalavimo patvirtinimo klausimą pirmosios instancijos teismas taip pat sutiko su bankroto administratoriumi, jog kreditorius nepateikė 45,22 Eur dydžio delspinigių apskaičiavimą pagrindžiančių dokumentų, todėl šios kreditoriaus NŽT prie ŽŪM Molėtų skyriaus finansinio reikalavimo dalies nepatvirtino.
 5. Spręsdamas kreditoriaus V. M. finansinio reikalavimo patvirtinimo klausimą, pirmosios instancijos teismas iš byloje esančių duomenų nustatė, jog minėtam kreditoriui antstolė Reda Vizgaudienė dalį skolos (19 465,21 Eur) iš skolininko A. I. yra išieškojusi, todėl finansinio reikalavimo 19 465,21 Eur dalies netvirtino.
 6. Spręsdamas kreditorės A. I. finansinio reikalavimo patvirtinimo klausimą pirmosios instancijos teismas taip pat nustatė, jog dalį – 681,51 Eur – skolos antstolė Reda Vizgaudienė A. I. yra išieškojusi iš skolininko A. I., todėl kreditorės A. I. 681,51 Eur finansinio reikalavimo dalies netvirtino.
 7. Spręsdamas kreditorės VMI prie LR FM finansinio reikalavimo patvirtinimo klausimą pirmosios instancijos teismas pažymėjo, jog šiuo metu Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme yra nagrinėjamas ginčas dėl atsakovės VMI prie LR FM 2016 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. (21.3-32-3)-R-4102 panaikinimo ir įpareigojimo atsakovę iš naujo išnagrinėti A. I. 2016 m. birželio 9 d. prašymą, susijusį su bankrutuojančiam A. I. priskaičiuotu 32 672,03 Eur pridėtinės vertės mokesčiu (toliau – PVM) ir su šiuo mokesčiu susijusių kitų sumų, pirmosios instancijos eismas nusprendė, jog kreditorės VMI prie LR FM finansinis reikalavimas bankrutuojančiam A. I. netvirtintinas. Atsižvelgęs į tai, jog kreditorė VMI prie LR FM nepateikė jokių dokumentų, pagrindžiančių 102 Eur baudos A. I. skyrimą, ir kitų vykdomųjų dokumentų dėl 905,79 Eur A. I. skolos VMI prie LR FM, pirmosios instancijos teismas nepatvirtino iš viso 62 396,34 Eur dydžio kreditorės VMI prie LR FM finansinio reikalavimo.
 8. Pirmosios instancijos teismas taip pat netvirtino kreditoriaus S. B. 14 191,38 Eur finansinio reikalavimo, nes minėtas kreditorius nepateikė jo finansinį reikalavimą pagrindžiančių dokumentų, be to, net jei S. B. finansinis reikalavimas būtų realus, pažymėjo, jog šis kreditorius yra praleidęs ieškinio senaties terminą.
 1. Atskirųjų skundų ir atsiliepimų į juos argumentai
 1. Teisme dėl Palangos miesto apylinkės teismo 2017 m. gegužės 26 d. nutarties, kuria nutarta atsisakyti priimti ieškovės UAB Medicinos banko ieškinį dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais ir grąžinti jį padavusiam asmeniui, gautas UAB Medicinos banko atskirasis skundas. UAB Medicinos bankas prašo Palangos miesto apylinkės teismo 2017 m. gegužės 26 d. nutartį panaikinti ir išspręsti klausimą iš esmės – UAB Medicinos banko ieškinį dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais priimti. UAB Medicinos banko atskirajame skunde nurodoma, jog skundžiama nutartimi pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atsisakė priimti UAB Medicinos banko ieškinį, nes UAB Medicinos bankas reiškė turtinius reikalavimus, t. y. siekė negaliojančiais pripažinti sandorius, kurie turėtų įtakos bankrutuojančio A. I. turto masei jo bankroto metu, o teismas, atsisakydamas ieškinį priimti, netinkamai taikė teismingumą reglamentuojančias teisės normas, pažeidė bylų akumuliavimo principą bei nukrypo nuo teismų praktikos nagrinėjamu klausimu.
 2. Teisme dėl Palangos miesto apylinkės teismo 2017 m. liepos 3 d. nutarties gautas suinteresuoto asmens UAB Medicinos banko atskirasis skundas, UAB Medicinos bankas prašo panaikinti skundžiamos nutarties dalį, kuria patvirtintas A. I. 10 118,49 Eur dydžio finansinis reikalavimas, R. S. 1 920 470,24 Eur dydžio finansinis reikalavimas, A. D.-K. 27 224,28 Eur dydžio finansinis reikalavimas, N. B. 243 801 Eur dydžio finansinis reikalavimas, V. M. 1 252 256,97 Eur dydžio finansinis reikalavimas, taip pat panaikinti skundžiamos nutarties dalį, kuria nepatvirtinta 657 089,07 Eur dydžio UAB Medicinos banko finansinio reikalavimo dalis, ir byloje priimti naują procesinį sprendimą – patvirtinti UAB Medicinos banko 657 089,07 Eur finansinį reikalavimą, o bylą dėl A. I. 10 118,49 Eur dydžio finansinio reikalavimo, R. S. 1 920 470,24 Eur dydžio finansinio reikalavimo, A. D.-K. 27 224,28 Eur dydžio finansinio reikalavimo, N. B. 243 801 Eur dydžio finansinio reikalavimo, V. M. 1 252 256,97 Eur dydžio finansinio reikalavimo patvirtinimo perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:
  1. Priešingai, negu nurodė pirmosios instancijos teismas, UAB Medicinos banko finansinio reikalavimo 657 089,07 Eur dalis buvo įrodyta pakankamais duomenimis ir rašytiniais įrodymais. Pirmosios instancijos teismas nevertino UAB Medicinos banko 2017 m. gegužės 25 d. ir 2017 m. birželio 23 d. procesiniais dokumentais pateiktų duomenų ir rašytinių įrodymų.
  2. Kreditoriai A. I., R. S., A. D.-K., N. B., V. M. savo finansinių reikalavimų nepagrindė jokiais pirminiais paskolų suteikimą patvirtinančiais dokumentais.
 3. Teisme dėl Palangos miesto apylinkės teismo 2017 m. liepos 3 d. nutarties taip pat gautas bankrutuojančio A. I. atskirasis skundas. Bankrutuojantis asmuo nesutinka su skundžiamos nutarties dalimi, kuria patvirtintas UAB Medicinos banko 464 931,96 Eur finansinis reikalavimas, prašo šią skundžiamos nutarties dalį panaikinti ir išspręsti klausimą iš esmės – UAB Medicinos banko kreditinį reikalavimą atsisakyti patvirtinti kaip nepagrįstą. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:
  1. Pirmosios instancijos teismas, patvirtindamas visą negrąžinto kredito sumą, pažeidė bankroto proceso tikslus ir kitų kreditorių, tinkamai pagrindusių savo reikalavimus ir turinčių teisėtą interesą į savo reikalavimų patenkinimą kuo didesne apimtimi, teises. UAB Medicinos bankas tinkamai nepagrindė savo finansinio reikalavimo dydžio.
  2. A. I. Palangos miesto apylinkės teismui teikė argumentus dėl banko reikalaujamų palūkanų ir delspinigių teisinio ir faktinio pagrįstumo, tačiau nutartyje pirmosios instancijos teismas jų nevertino ir dėl jų nepasisakė.
 1. Apeliacinės instancijos teismo teisiniai argumentai ir išvados

5UAB Medicinos banko atskirasis skundas dėl Palangos miesto apylinkės teismo 2017 m. gegužės 26 d. netenkintinas.

6UAB Medicinos banko atskirasis skundas dėl Palangos miesto apylinkės teismo 2017 m. liepos 3 d. nutarties tenkintinas iš dalies.

7A. I. atskirasis skundas dėl Palangos miesto apylinkės teismo nutarties tenkintinas iš dalies.

 1. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei patikrinimas, ar nėra absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą dėl apskųstos dalies ir analizuoja apeliaciniame (atskirajame) skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis.
 2. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329, 338 straipsniai).
 3. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad pagal CPK 336 straipsnio 1 dalį atskirasis skundas nagrinėjamas rašytinio proceso tvarka, išskyrus atvejus, kai skundą nagrinėjantis teismas pripažįsta, kad būtinas žodinis nagrinėjimas. Teismas, įvertinęs apeliacijos dalyką, atskiruosius skundus, sprendžia, jog nenustatyta būtinybė skundą nagrinėti žodinio proceso tvarka, o rašytinis šios bylos nagrinėjimas nepažeis šalių teisių ir užtikrins civilinio proceso koncentracijos ir ekonomiškumo principų įgyvendinimą.

8Dėl UAB Medicinos banko ieškinio teismingumo

 1. Iš byloje esančių duomenų nustatyta, jog A. I. Palangos miesto apylinkės teismo 2016 m. spalio 12 d. nutartimi iškelta fizinio asmens bankroto byla, bankroto administratore paskirta UAB „Skolvalda“. Klaipėdos apygardos teismas 2017 m. kovo 22 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. e2S-111-163/2017, pakeitė Palangos miesto apylinkės teismo 2016 m. spalio 12 d. nutarties rezoliucinę dalį, bankroto administratoriumi paskyrė S. G., nustatė 30 dienų terminą, per kurį kreditoriai turi teisę pareikšti bankroto administratoriui savo finansinius reikalavimus, atsiradusius iki fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo dienos.
 2. A. I. bankroto administratorius S. G. Palangos miesto apylinkės teismui 2017 m. gegužės 8 d. pateikė prašymą dėl kreditorių finansinių reikalavimų tvirtinimo.
 3. UAB Medicinos bankas A. I. bankroto bylą nagrinėjančiam Palangos miesto apylinkės teismui pareiškė ieškinį, juo prašė pripažinti negaliojančiais sandorius, sudarytus tarp bankrutuojančio A. I. ir N. B., V. M., R. S., A. D.-K., A. I..
 4. Palangos miesto apylinkės teismas 2017 m. gegužės 26 d. nutartimi ieškinį atsisakė priimti kaip neteismingą, nes vadovaujantis FABĮ nuostatomis, tik bankroto administratorius turi teisę teikti ieškinius dėl sandorių, galėjusių turėti įtakos tam, kad fizinis asmuo negali įvykdyti prievolių kreditoriams, pripažinimo negaliojančiais, be to, pagal bendrąją teismingumo taisyklę, ieškinys turi būti pareiškiamas pagal atsakovo gyvenamąją vietą, o ieškinio sumai viršijant 43 500 Eur – apygardos teismui. UAB Medicinos bankas nesutinka su šiais pirmosios instancijos teismo argumentais, nurodo, jog teismas, priimdamas skundžiamą nutartį, nukrypo nuo kasacinio teismo formuojamos praktikos bei pažeidė bylų akumuliavimo principą. Apeliacinės instancijos teismas nesutinka su UAB Medicinos banko argumentais, sutiktina su pirmosios instancijos teismu, jog UAB Medicinos banko ieškinys dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais neteismingas Palangos miesto apylinkės teismui.
 5. Kasacinio teismo praktikoje yra nurodoma, kad precedento galią turi tik tokie ankstesni teismų sprendimai, kurie buvo sukurti analogiškose bylose, t. y. precedentas, kaip teisės aiškinimo taisyklė, taikomas tik tose bylose, kurių faktinės aplinkybės yra tapačios arba labai panašios į tos bylos, kurioje buvo sukurtas precedentas, faktines aplinkybes ir kurioms turi būti taikoma ta pati teisė, kaip toje byloje, kurioje buvo sukurtas precedentas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. spalio 3 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-399/2012; 2012 m. gruodžio 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-582/2012). Taip pat būtina atsižvelgti į kitas reikšmingas aplinkybes: precedento sukūrimo laiką; precedentas atspindi jau susiformavusią teismų praktiką ar yra pavienis atvejis; precedento argumentacijos įtikinamumą; įvykusius priėmus atitinkamą precedento reikšmę turintį teismo sprendimą reikšmingus socialinius, ekonominius ir kitus pokyčius, kt. Be to, būtina vadovautis bendraisiais teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijais (CK 1.5 straipsnis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. balandžio 1 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-194/2008; 2011 m. rugpjūčio 31 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-345/2011; kt.).
 6. Pareiškėja remiasi Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. kovo 3 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-88/2010, Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. vasario 5 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. 2-134-186/2015, jose nustatytos faktinės bylos aplinkybės ir joms taikytinas teisinis reglamentavimas skirtingas, t. y. remiasi teismų praktika, kuri buvo suformuota aiškinant ir taikant Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymą (toliau - ĮBĮ), nagrinėjant įmonių, o ne fizinių asmenų bankroto bylas. Tiek ĮBĮ, tiek FABĮ yra specialieji įstatymai, todėl jų nuostatos negali būti taikomos pagal analogiją (CPK 4 straipsnio 6 dalis). Todėl teismas daro išvadą, kad UAB Medicinos banko nurodytos kasacinio ir Lietuvos apeliacinio teismo nutartys šioje byloje negali būti taikomos kaip precedentai.
 7. UAB Medicinos bankas Palangos miesto apylinkės teismui reiškė ieškinį dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais actio Pauliana pagrindais. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad actio Pauliana instituto paskirtis – ginti kreditorių nuo tokio nesąžiningo skolininko, kuris, perleidęs savo turtą trečiajam asmeniui, tampa nemokus, todėl negali vykdyti savo prievolės kreditoriui ir taip pažeidžia kreditoriaus teises; kreditorius, reikšdamas actio Pauliana ieškinį, pirmiausia siekia atkurti pažeistą skolininko mokumą sugrąžinant tai, ką skolininkas nesąžiningai ir be pagrindo perleido kietiems asmenims (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. sausio 11 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-17/2006; kt.). kasacinis teismas taip pat yra išaiškinęs, jog actio Pauliana pagrindu reiškiamas reikalavimas laikytinas turtiniu, kurio suma nustatoma ir šis ieškinys įvertinamas pagal ginčijamu sandoriu perleisto turto rinkos vertę (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 85 straipsnio 1 dalies 1 punktas) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus plenarinės sesijos 2012 m. lapkričio 6 d. nutarimas, priimtas civilinėje byloje Nr. 3K-P-311/2012). Taigi, nagrinėjamu atveju UAB Medicinos bankas atsakovui ir kitiems asmenims reiškia turtinį reikalavimą.
 8. FABĮ 6 straipsnio 4 dalies 2 punktas nustato, jog įsiteisėjus teismo nutarčiai iškelti fizinio asmens bankroto bylą, teismas privalo ne vėliau kaip kitą darbo dieną raštu pranešti, kartu pateikdamas šios nutarties patvirtintą kopiją kitiems teismams, nagrinėjantiems bylas, kuriose šiam fiziniam asmeniui pareikšti turtiniai reikalavimai, tarp jų ir susiję su darbo santykiais, apie bankroto bylos iškėlimą ir proceso įstatymo nustatytais atvejais perimti šių bylų nagrinėjimą.
 9. CPK 27 straipsnis nustato, jog civilines bylas, kuriose ieškinio suma didesnė kaip keturiasdešimt tūkstančių eurų, išskyrus šeimos ir darbo teisinių santykių bylas ir bylas dėl neturtinės žalos atlyginimo, kaip pirmos instancijos teismai nagrinėja apygardos teismai. Nagrinėjamu atveju UAB Medicinos bankas siekia pripažinti negaliojančiais sandorius, kurių suma yra 1 638 463,58 Eur. akivaizdu, jog toks ginčas teismingas apygardos teismui, kaip pirmos instancijos teismui. Atsižvelgiant į nurodytus motyvus, konstatuotina, jog nagrinėjamu atveju UAB Medicinos bankas ieškinys nenagrinėtinas fizinio asmens bankroto byloje Palangos miesto apylinkės teisme, dėl to atmestinas UAB Medicinos banko argumentas, jog pirmosios instancijos teismas, atsisakydamas nagrinėti ieškinį fizinio asmens bankroto byloje, pažeidė bylų akumuliavimo principą. UAB Medicinos bankas, vadovaudamasis CPK 29 straipsniu, nustatančiu, jog ieškinys pareiškiamas teismui pagal atsakovo gyvenamąją vietą, CPK 33 straipsnio 1 dalimi, nustatančia, jog ieškinys keliems atsakovams, gyvenantiems ar esantiems ne toje pačioje vietoje, pareiškiamas pagal vieno iš atsakovų gyvenamąją vietą ar buveinę ieškovo pasirinkimu, gali pasirinkti, kurio iš atsakovų gyvenamosios vietos apygardos teismui reiškia ieškinį.
 10. Vadovaudamasis išdėstytais motyvais apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, jog Palangos miesto apylinkės teismo 2017 m. gegužės 26 d. nutartis, kuria atsisakyta priimti ieškovės UAB Medicinos banko ieškinį dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais, yra pagrįsta ir teisėta, dėl to skundžiama nutartis paliktina nepakeista (CPK 337 straipsnio 1 dalies 3 punktas).

9Dėl Palangos miesto apylinkės teismo 2017 m. liepos 3 d. nutarties

 1. Atsižvelgdamas į tai, jog apeliacinės instancijos teismui yra apskųsta tik Palangos miesto apylinkės teismo 2017 m. liepos 3 d. nutarties dalis, kuria patvirtintas pirmos eilės kreditorės A. I. 10 118,49 Eur dydžio finansinis reikalavimas, antros eilės kreditorių UAB Medicinos banko 464 931,96 Eur dydžio finansinis reikalavimas, R. S. 1 920 470,24 Eur dydžio finansinis reikalavimas, A. D.-K. 27 224,28 Eur dydžio finansinis reikalavimas, N. B. 243 801,00 Eur dydžio finansinis reikalavimas, V. M. 1 252 256,97 Eur dydžio finansinis reikalavimas ir nepatvirtintas UAB Medicinos banko 657 089,07 Eur dydžio finansinis reikalavimas, apeliacinės instancijos teismas pasisako tik dėl šios apskųstos Palangos miesto apylinkės teismo nutarties dalies pagrįstumo ir teisėtumo.
 2. Kaip jau minėta, A. I. Palangos miesto apylinkės teismo 2016 m. spalio 12 d. nutartimi iškelta fizinio asmens bankroto byla, bankroto administratore paskirta UAB „Skolvalda“. Klaipėdos apygardos teismas 2017 m. kovo 22 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. e2S-111-163/2017, pakeitė Palangos miesto apylinkės teismo 2016 m. spalio 12 d. nutarties rezoliucinę dalį, bankroto administratoriumi paskyrė S. G., nustatė 30 dienų terminą, per kurį kreditoriai turi teisę pareikšti bankroto administratoriui savo finansinius reikalavimus, atsiradusius iki fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo dienos.
 3. Bankroto administratoriui per teismo nustatytą terminą finansinius reikalavimus pateikė šie bankrutuojančio A. I. kreditoriai:
  1. UAB Medicinos bankas – 1 122 021,03 Eur, dalies – 464 931,96 Eur – bankroto administratorius neginčijo, likusią finansinio reikalavimo dalį – 657 089,07 Eur – bankroto administratorius ginčijo, nurodydamas, jog nėra palūkanų, delspinigių apskaičiavimo pagrindimo, nenurodyti palūkanų, delspinigių apskaičiavimo laikotarpiai, dydis ir pan.
  2. NŽT prie ŽŪM Molėtų skyrius – 346,57 Eur, dalies – 301,35 Eur – bankroto administratorius neginčijo, likusią finansinio reikalavimo dalį – 45,22 Eur – bankroto administratorius ginčijo, nurodydamas, jog nėra delspinigių apskaičiavimo pagrindimo, delspinigiams nepritaikyta 180 dienų ieškinio senatis.
  3. V. M. – 1 271 722,18 Eur, dalies – 1 252 256,97 Eur – bankroto administratorius neginčijo, likusią finansinio reikalavimo dalį – 19 465,21 Eur – bankroto administratorius ginčijo, nurodydamas, jog ginčijama finansinio reikalavimo dalis šiam kreditoriui antstolės Redos Vizgaudienės yra išieškota.
  4. A. I. – 10 800,00 Eur, dalies – 10 118,49 Eur – bankroto administratorius neginčijo, likusią finansinio reikalavimo dalį – 681,51 Eur – bankroto administratorius ginčijo, nurodydamas, jog ginčijama finansinio reikalavimo dalis šiai kreditorei antstolės Redos Vizgaudienės yra išieškota.
  5. VMI prie LR FM – 72 558,55 Eur, dalies – 10 162,21 Eur – bankroto administratorius neginčijo, likusią finansinio reikalavimo dalį – 62 396,34 Eur – bankroto administratorius ginčijo, nurodydamas, kad dėl dalies ginčijamo finansinio reikalavimo dalies PVM (mokesčio, baudos, delspinigių) vyksta ginčas Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme, dalis ginčijamo finansinio reikalavimo dalies nepagrįsta dokumentais.
  6. S. B. – 14 191,38 Eur, visą šio kreditoriaus finansinį reikalavimą bankroto administratorius ginčijo, nurodydamas, jog kreditorius reikalavimo nepagrindė.
  7. N. S. ir K. S. – 12 164,04 Eur, bankroto administratorius finansinio reikalavimo neginčija, nes finansinis reikalavimas pagrįstas Vilniaus apygardos teismo 2015 m. birželio 19 d. sprendimu, priimtu civilinėje byloje Nr. 2A-449-340/2015, ir Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. kovo 16 d. vykdomuoju raštu Nr. 2-144-833/2014.
  8. A. D.-K. – 27 224,28 Eur, bankroto administratorius finansinio reikalavimo neginčija, nes finansinis reikalavimas pagrįstas Palangos miesto apylinkės teismo 2015 m. liepos 24 d. nutartimi bei 2016 m. gegužės 23 d. vykdomuoju raštu, priimtais civilinėje byloje Nr. 2-955-973/2015.
  9. R. S. – 1 920 470,00 Eur, bankroto administratorius finansinio reikalavimo neginčija, nes finansinis reikalavimas pagrįstas Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. spalio 17 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-1261/2014, Palangos miesto apylinkės teismo 2015 m. liepos 24 d. nutartimi ir 2016 m. gegužės 23 d. vykdomuoju raštu, priimtais civilinėje byloje Nr. 2-955-973/2015, Palangos miesto apylinkės teismo 2016 m. balandžio 5 d. nutartimi bei 2016 m. gegužės 23 d. vykdomuoju raštu, priimtais civilinėje byloje Nr. 2SP-502-588/2016, 2017 m. balandžio 3 d. reikalavimo perleidimo sutartimi, Klaipėdos apygardos teismo 2015 m. gegužės 29 d. vykdomuoju raštu Nr. 2-323-112/2014.
  10. A. R. – 86 886,00 Eur, bankroto administratorius finansinio reikalavimo neginčija, nes finansinis reikalavimas pagrįstas Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. liepos 2 d. sprendimu, priimtu civilinėje byloje Nr. 2A-235-370/2015.
  11. N. B. – 243 802,00 Eur, bankroto administratorius finansinio reikalavimo neginčija, nes finansinis reikalavimas pagrįstas Palangos miesto apylinkės teismo 2016 m. kovo 24 d. nutartimi bei 2016 m. kovo 30 d. vykdomuoju raštu, priimtais civilinėje byloje Nr. 2SP-458-588/2016.
  12. UAB „OREM“ – 17 377,20 Eur, bankroto administratorius finansinio reikalavimo neginčija, nes finansinis reikalavimas pagrįstas Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. gegužės 22 d. sprendimu, priimtu civilinėje byloje Nr. 2-1998-466/2014, Vilniaus apygardos teismo 2015 m. liepos 15 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-591-640/2015, ir 2015 m. sausio 12 d. reikalavimo perleidimo sutartimi Nr. 20150112.
  13. UAB „Naujamiesčio būstas“ 4 312,41 Eur, bankroto administratorius finansinio reikalavimo neginčija, nes finansinis reikalavimas pagrįstas dokumentais.
  14. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyrius – 41,51 Eur, bankroto administratorius finansinio reikalavimo neginčija, nes finansinis reikalavimas pagrįstas dokumentais.
  15. UAB „Corpus A“ – 4 968,37 Eur, bankroto administratorius finansinio reikalavimo neginčija, nes finansinis reikalavimas pagrįstas dokumentais.
  16. UAB „Lietuvos dujų tiekimas“ – 18,00 Eur, bankroto administratorius finansinio reikalavimo neginčija, nes finansinis reikalavimas pagrįstas dokumentais.
  17. AB „Energijos skirstymo operatorius“ – 175,49 Eur, bankroto administratorius finansinio reikalavimo neginčija, nes finansinis reikalavimas pagrįstas dokumentais.
 4. 2017 m. gegužės 18 d. bankrutuojančio A. I. bankroto administratorius Palangos miesto apylinkės teismui pateikė prašymą patvirtinti antstolės Redos Vizgaudienės 2 210,00 Eur finansinį reikalavimą, nurodė, jog šis finansinis reikalavimas yra pagrįstas, jo neginčijo.
 5. 2017 m. gegužės 22 d. bankrutuojantis A. I. Palangos miesto apylinkės teismui pateikė prieštaravimus dėl kreditorės UAB Medicinos banko finansinio reikalavimo, su finansinio reikalavimo dydžiu nesutiko, pažymėjo, jog bankas netinkamai skaičiavo palūkanas, delspinigius, netinkamai iš A. I. priklausiusio ir bankui hipoteka įkeisto turto buvo dengiamas jo įsiskolinimas bankui, dėl to banko prašomas patvirtinti finansinis reikalavimas neatitinka faktinio A. I. likusios skolos bankui dydžio, be to, bankrutuojančio asmens nuomone, turėjo būti mažinamas pagrindinio įsiskolinimo bankui likutis, nes bankas, suteikdamas A. I. paskolą, netinkamai įvertino rizikos lygį, taip pat netinkamai atliko turto įvertinimą, kas lėmė labai didelės kredito sumos A. I. išdavimą.
 6. 2017 m. gegužės 22 d. Palangos miesto apylinkės teisme gautas UAB „Medicinos bankas“ prašymas netvirtinti kreditorių R. S., A. D.-K., N. B., V. M. ir A. I. finansinių reikalavimų bei išreikalauti papildomus įrodymus apie šių kreditorių reikalavimo teisių į A. I. pagrįstumą, t. y. išreikalauti pirminius finansinių reikalavimų susidarymo įrodymus, nes nagrinėjamu atveju finansiniai reikalavimai grindžiami tik tarp šių kreditorių ir bankrutuojančio A. I. sudarytomis bei teismų patvirtintomis taikos sutartimis, bylose, kuriose buvo patvirtintos taikos sutartys, UAB „Medicinos bankas“ nedalyvavo. Bankrutuojantis A. I. 2017 m. gegužės 25 d. Palangos miesto apylinkės teismui pateikė atsikirtimus į UAB „Medicinos banko“ 2017 m. gegužės 22 d. prašymą prašymas netvirtinti kreditorių R. S., A. D.-K., N. B., V. M. ir A. I. finansinių reikalavimų bei išreikalauti papildomus įrodymus apie šių kreditorių reikalavimo teisių į A. I. pagrįstumą.
 7. 2017 m. gegužės 25 d. UAB „Medicinos bankas“ Palangos miesto apylinkės teismui pateikė prašymą dėl papildomų įrodymų prijungimo, juo prašė prie A. I. bankroto bylos prijungti UAB „Medicinos bankas“ finansinio reikalavimo dydį pagrindžiančius dokumentus.
 8. Apeliacinės instancijos teismas atkreipia dėmesį, jog pirmosios instancijos teismas, priimdamas skundžiamą nutartį, nevertino UAB Medicinos banko 2017 m. gegužės 22 d. prašyme pateiktų argumentų, taip pat nevertino bankrutuojančio A. I. atsikirtimuose į UAB Medicinos banko 2017 m. gegužės 22 d. prašymą išdėstytų argumentų. Nors UAB Medicinos bankas į bylą buvo pateikęs dokumentus, kurie galbūt pagrindžia jo finansinio reikalavimo dydį, tačiau pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje, netvirtindamas UAB Medicinos banko 657 089,07 Eur finansinio reikalavimo dalies, nurodė, jog kreditorė nepateikė finansinį reikalavimą pagrindžiančių duomenų, t. y. nevertino UAB Medicinos banko 2017 m. gegužės 25 d. (žr. šios nutarties 33 punktą) pateiktų duomenų.
 9. Pažymėtina, jog teismų praktikoje pripažįstama, kad nors įsiteisėjęs teismo sprendimas (nutartis) yra visiems privalomas (CPK 18 straipsni), tačiau tai neužkerta galimybės tiems, kurie nebuvo byloje dalyvaujančiais asmenimis, kreiptis į teismą teisminės gynybos pareiškiant tapatų reikalavimą analogišku pagrindu, dėl ko įsiteisėjo teismo sprendimas (nutartis) byloje, kurioje jie nedalyvavo, taip pat ginčytis dėl faktų ir teisinių santykių, nors jie buvo nustatyti įsiteisėjusiu teismo sprendimu (nutartimi) byloje, kurioje šie asmenys nedalyvavo. Taigi, konstatuotina, kad įsiteisėjęs teismo sprendimas (nutartis) byloje nedalyvavusiems asmenims neturi nei res judicata, nei prejudicinės galios, o sprendimo (nutarties) visuotinio privalomumo principas nevaržo byloje nedalyvavusių asmenų teisės kreiptis į teismą teisminės gynybos tapačioje faktinėje ir teisinėje situacijoje, dėl ko jau įsiteisėjo sprendimas (nutartis) kitoje byloje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. rugsėjo 18 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-447/2013).
 10. Pažymėtina, kad bankroto proceso procedūros turi užtikrinti kreditorių lygiateisiškumo principo apsaugą, garantuoti kreditorių lygias galimybes siekti jų reikalavimų patenkinimo, įrodinėti savo reikalavimo pagrįstumą, ginčyti kitų kreditorių reikalavimus. Bylą nagrinėjantis teismas turi siekti, kad kreditoriaus reikalavimo pagrįstumas ir dydis būtų nustatyti jo tvirtinimo stadijoje. Pirmosios instancijos teismas, patvirtindamas kreditorės UAB Medicinos banko ginčijamus A. I., R. S., A. D.-K., V. M., N. B. finansinius reikalavimus, netyręs jų pagrįstumo, o vien vadovaudamasis įsiteisėjusiais teismų, kuriuose UAB Medicinos bankas nedalyvavo, procesiniais sprendimais, tuo labiau kad jie priimti ne išnagrinėjus bylas iš esmės, o patvirtinus tarp bankrutuojančio asmens bei jo kreditorių sudarytas taikos sutartis, neužtikrino kreditorių lygiateisiškumo principo apsaugos, taip pat neužtikrino kreditorių lygių galimybių siekti jų reikalavimų patenkinimo, sudarė prielaidas bankrutuojančiam asmeniui bei su bankrutuojančiu asmeniu susijusiems asmenims sudaryti galbūt nesąžiningus susitarimus, taip padidinant finansinių reikalavimų apimtis bei sumažinant sąžiningo kreditoriaus finansinio reikalavimo patenkinimo galimybes.
 11. Pažymėtina ir tai, jog pirmosios instancijos teismas, netyręs bankrutuojančio asmens A. I. argumentų dėl kreditorės UAB Medicinos banko finansinio reikalavimo dydžio pagrįstumo, galėjo patvirtinti faktiškai nepagrįstą UAB Medicinos banko finansinį reikalavimą.
 12. Vadovaudamasis išdėstytais motyvais, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, jog pirmosios instancijos teismas, nevertinęs šalių pateiktų argumentų bei įrodymų, neatskleidė bylos esmės, dėl to galėjo priimti nepagrįstą ir neteisėtą procesinį sprendimą, kuris naikintinas, o atsižvelgus į tai, jog apeliacinės instancijos teisme bylos negalima išnagrinėti iš esmės, nes, kaip jau minėta, byloje nėra kreditorių R. S., A. D.-K., N. B., V. M. ir A. I. finansinių reikalavimų susidarymą pagrindžiančių pirminių įrodymų, bylos dalis dėl R. S., A. D.-K., N. B., V. M., A. I., UAB Medicinos banko finansinių reikalavimų patvirtinimo perduotina pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo (CPK 327 straipsnio 1 dalies 2 punktas).

10Teismas, vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 336–339 straipsniais,

Nutarė

11uždarosios akcinės bendrovės Medicinos banko atskirąjį skundą dėl Palangos miesto apylinkės teismo 2017 m. gegužės 26 d. nutarties, kuria nutarta atsisakyti priimti ieškovės uždarosios akcinės bendrovės Medicinos banko ieškinį dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais ir grąžinti jį padavusiam asmeniui, atmesti.

12Palangos miesto apylinkės teismo 2017 m. gegužės 26 d. nutartį palikti nepakeistą.

13Uždarosios akcinės bendrovės Medicinos banko ir bankrutuojančio A. I. atskiruosius skundus dėl Palangos miesto apylinkės teismo 2017 m. liepos 3 d. nutarties tenkinti iš dalies.

14Panaikinti Palangos miesto apylinkės teismo 2017 m. liepos 3 d. nutarties dalį, kuria patvirtintas pirmos eilės kreditorės A. I. 10 118,49 Eur dydžio finansinis reikalavimas, antros eilės kreditorės uždarosios akcinės bendrovės Medicinos banko 464 931,96 Eur dydžio finansinis reikalavimas, antros eilės kreditoriaus R. S. (R. S.) 1 920 470,24 Eur dydžio finansinis reikalavimas, antros eilės kreditorės A. D.-K. 27 224,28 Eur dydžio finansinis reikalavimas, antros eilės kreditorės N. B. 243 801,00 Eur dydžio finansinis reikalavimas, antros eilės kreditoriaus V. M. 1 252 256,97 Eur dydžio finansinis reikalavimas ir nepatvirtintas kreditorės uždarosios akcinės bendrovės Medicinos banko 657 089,07 Eur dydžio finansinis reikalavimas, ir perduoti šią bylos dalį pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

15Kitą Palangos miesto apylinkės teismo 2017 m. liepos 3 d. nutarties dalį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai