Byla e2-1175-464/2020
Dėl restitucijos taikymo, sumokėtų piniginių lėšų grąžinimo ir nuostolių atlyginimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Dalia Kačinskienė,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Nativus group“ (buvęs pavadinimas uždaroji akcinė bendrovė „Cannmade“) atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2020 m. vasario 20 d. nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo civilinėje byloje Nr. e2-722-730/2020 pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Nativus group“ ieškinį atsakovei Kesir s.r.o dėl restitucijos taikymo, sumokėtų piniginių lėšų grąžinimo ir nuostolių atlyginimo,

Nustatė

3I.

4Ginčo esmė

51.

6Ieškovė UAB „Nativus group“ 2020 m. vasario 10 d. kreipėsi į Klaipėdos apygardos teismą su ieškiniu, prašydama iš atsakovės Kesir s.r.o priteisti 248 411,75 Eur taikant restituciją dėl nutrauktos sutarties, taip pat 71 480,76 Eur nuostolių atlyginimą ir 6 proc. dydžio metines palūkanas, skaičiuojamas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, priteisti bylinėjimosi išlaidas.

72.

8Ieškinyje nurodė, kad 2019 m. kovo 8 d. sutartimi ieškovė užsakė, o atsakovė įsipareigojo pagaminti ir perduoti ieškovei ST10 modelio džiovyklą, skirtą pluoštinių kanapių biomasės džiovinimui. Už džiovyklą atsakovei ieškovė sumokėjo 278 044 USD (248 411,75 Eur). Tačiau po džiovyklos pristatymo išaiškėjo reikšmingi jos trūkumai, dėl kurių iš pradžių ji apskritai neveikė, o vėliau ja iš esmės nebuvo galima naudotis pagal paskirtį. Džiovyklos remontui, detalių / dalių pirkimui ieškovė jau išleido 71 480,76 Eur, kuriuos laiko savo tiesioginiais nuostoliais. Ieškovė 2019 m. lapkričio 11 d. raštu informavo atsakovę apie sutarties nutraukimą ir pareikalavo grąžinti sumokėtą sumą bei atlyginti patirtus nuostolius. Kadangi atsakovė gera valia to nepadarė, ieškovė kreipėsi į teismą, ieškinyje, be kita ko, nurodžiusi ir tai, kad atsakovė, grąžinusi pinigus, įpareigotina perimti džiovyklą, laikomą ieškovės patalpose, esančiose ( - ).

93.

10Ieškinio reikalavimų užtikrinimui ieškovė prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – atsakovės nekilnojamojo turto areštą, o jei nekilnojamojo turto nėra arba jo nepakanka, ir piniginių lėšų, esančių atsakovei priklausančiose sąskaitose arba esančių pas atsakovę ar trečiuosius asmenis areštą, neviršijant ieškinio reikalavimo ribų – 319 892,51 Eur sumos.

114.

12Laikinųjų apsaugos priemonių taikymo poreikį ieškovė grindė argumentais, kad ieškinys yra tikėtinai pagrįstas, ieškinio suma didelė, o atsakovė yra sąlyginai nedidelė įmonė, kurios finansinių pajėgumų kontekste tokia suma laikytina itin reikšminga. Todėl egzistuoja rizika, kad galimai ieškovei palankus teismo sprendimas gali likti neįvykdytas.

13II.

14Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

155.

16Klaipėdos apygardos teismas 2020 m. vasario 20 d. nutartimi ieškovės UAB „Nativus group“ prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo netenkino.

176.

18Atsižvelgdamas į tai, kad ieškovė ieškiniu teismui teikė rašytinius įrodymus patvirtinančius ieškinio reikalavimus, faktines aplinkybes, pakankamai aiškiai suformulavo ieškinio faktinį ir teisinį pagrindą, kuriuos grindžia ieškinyje nurodytomis aplinkybėmis, taip pat atskleidė teisinius reiškiamo ieškinio argumentus, teismas sprendė, kad ieškinys yra prima facie (preliminariai, tikėtinai) pagrįstas.

197.

20Teismas, vadovaudamasis Lietuvos apeliacinio teismo praktikos pavyzdžiais, nurodė, kad nepriklausomai nuo to, ar ieškinio suma atsakovei yra didelė, vien ši aplinkybė negali būti vertinama kaip absoliutus pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones, nes tokios priemonės gali būti taikomos tik tada, kai yra bent tikėtinų duomenų apie atsakovo galimą nesąžiningumą, jo ketinimus paslėpti, perleisti, įkeisti turimą turtą, kitaip jį apsunkinti ar apie kitokį jo elgesį, nesuderinamą su sąžiningo asmens elgesio principu.

218.

22Teismo vertinimu, ieškovė nenurodė atsakovės tikėtiną nesąžiningumą patvirtinančių aplinkybių ir nepateikė jokių objektyvių duomenų, sudarančių pagrindą spręsti, kad atsakovė sieks turtą nuslėpti ar perleisti kitiems asmenims ir dėl šios priežasties ieškovei galbūt palankaus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas. Įvertinęs tarp ieškovės ir atsakovės vykusių derybų ir bendradarbiavimo dėl galimų džiovyklos trūkumų šalinimo faktą, teismas padarė išvadą, kad ir dėl šios priežasties nėra pagrindo spręsti apie atsakovės galimai nesąžiningą elgesį, įsipareigojimų vengimą. Teismas, patikrinęs Lietuvos Respublikos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenis, atkreipė dėmesį ir į tai, kad atsakovės atžvilgiu nėra pradėta bylų, kurios leistų manyti, jog atsakovė yra nesąžininga ir / ar vengtų teismo sprendimo vykdymo.

239.

24Pasisakydamas dėl ieškovės argumentų, susijusių su atsakovės finansiniu pajėgumu, kuris, ieškovės teigimu, yra mažesnis nei ieškovės prašomos priteisti sumos dydis, teismas pažymėjo, kad vien sunki turtinė (finansinė) padėtis nėra pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones, kadangi finansinis nepajėgumas įvykdyti sprendimą ir asmens nenorėjimas ar vengimas jį įvykdyti yra visiškai skirtingos situacijos, ir tik antrosios situacijos atveju prevenciniais tikslais galėtų būti taikomi disponavimo turtu apribojimai. Be to, pagal ieškovės pateiktus duomenis apie atsakovę negalima daryti išvados, kad atsakovės finansinė būklė yra prasta, atsakovė yra veikianti įmonė, jai nėra iškelta ar keliama bankroto byla.

25III.

26Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

2710.

28Ieškovė UAB „Nativus group“ atskirajame skunde prašo panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2020 m. vasario 20 d. nutartį ir taikyti laikinąsias apsaugos priemones – atsakovės nekilnojamojo turto areštą, o jei nekilnojamojo turto nėra arba jo nepakanka ieškinio reikalavimui užtikrinti, piniginių lėšų, esančių atsakovei priklausančiose sąskaitose, arba esančių pas atsakovę ar trečiuosius asmenis areštą, neviršijant ieškinio reikalavimo ribų (319 892,51 Eur sumos). Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

2910.1.

30Apie atsakovės nesąžiningumą darytina išvadą iš to, kad 2019 m. gruodžio 28 d. Čekijos Respublikos registruose buvo išviešinta informacija apie pasikeitusius atsakovės vadovą (M. Š., pareigas einantis nuo 2019 m. lapkričio 15 d.) ir akcininkę (FWDS Economy s.r.o., kurios 100 proc. akcijų priklauso J. J.). Iki tol vieninteliu atsakovės akcininku ir vadovu net penkerius metus buvo L. H.. Duomenys apie šių asmenų pasikeitimą išviešinti tik po pusantro mėnesio, o ieškovei apie tai nebuvo pranešta, nors tuo metu atsakovė dar bendravo su atsakove raštu.

3110.2.

32J. J. šiuo metu užima įvairias registruojamas pareigas (vadovo, valdybos nario ar pirmininko, stebėtojų tarybos pirmininko, likvidatoriaus) iš viso 93 bendrovėse, o

33M. Š. – iš viso 52 bendrovėse. J. J. yra dalyvavęs likviduojant ne mažiau kaip 83 Čekijos Respublikoje registruotus juridinius asmenis, o šiuo metu yra 9 juridinių asmenų likvidatorius. Taigi abu jie yra profesionalūs likvidatoriai. Ieškovės nuomone, tokie pasikeitimai atsakovės valdymo struktūroje kelia įtarimą, kad tai nėra įprastiniai eiliniai pasikeitimai, šiais veiksmas siekiama likviduoti atsakovę ir tokiu būdu išvengti prievolių atsiskaityti su kreditoriais, tarp jų ir su ieškove.

3410.3.

35Atsakovę likvidavus ir jos turtui atitekus tretiesiems asmenims, ieškovei palankaus teismo sprendimo įgyvendinimas pasidarytų sunkesnis arba neįmanomas. Atsakovės atžvilgiu pritaikius laikinąsias apsaugos priemones, atsakovės likvidavimas ir atsakovės turto perdavimas tretiesiems asmenims pasidarytų kur kas sudėtingesnis, o tai ieškovei galbūt palankaus teismo sprendimo įvykdymą padarytų kur kas labiau įmanomą.

3610.4.

37Ieškovės žiniomis, ji yra vienintelė atsakovės klientė Lietuvoje, nes atsakovė savo produkcija prekiauja daugiausia Europos ir Šiaurės Amerikos rinkose. Todėl teismas, patikrinęs Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenis ir neradęs kitų bylų su atsakove, padarė nepagrįstą išvadą apie atsakovės nesąžiningumo nebuvimą.

3810.5.

39Ieškovė nesutinka ir su teismo išvada, kad ikisutartinių santykių metų atsakovė bendradarbiavo su ieškove. Nors tam tikras bendravimas iš atsakovės pusės buvo, tačiau, ieškovės nuomone, jis buvo paviršutiniškas ir formalus, neatitiko šalių bendradarbiavimo principo.

4011.

41Atsakovė Kesir s.r.o. atsiliepime į UAB „Nativus group“ atskirąjį skundą prašo Klaipėdos apygardos teismo 2020 m. vasario 20 m. nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepime nurodo tokius argumentus:

4211.1.

43Tarp šalių vyksta ginčas, ar pristatyta prekė funkcionuoja ir ar ji atitinka ieškovės reikalavimus. Net jei yra kokių nors trūkumų ar veikimo sutrikimų, šie galėjo atsirasti ir dėl pačios ieškovės ar kito asmens pagalba atlikto modifikavimo, negavus tam atsakovės pritarimo.

4411.2.

45Atsakovė neturi informacijos apie sutarties nutraukimą ar kitas aplinkybes, suteikiančias pagrindą ieškovei reikalauti grąžinti sumokėtus pinigus ir reikalauti nuostolių, patirtų dėl atsakovės veiksmų, atlyginimo. Nuo pat 2020 m. sausio mėnesio tarp šalių vykdomos neteisminės derybos dėl sutartinių įsipareigojimų vykdymo. Ieškovei teisme atstovauja jos atstovas Čekijos Respublikoje D. P., visas bylos svarstymas vyksta čekų kalba. Atsakovei nesuprantama, kodėl ieškovė be jokio įspėjimo iškėlė Lietuvos teisme bylą, reikšdama pretenzijas, kurios buvo sprendžiamos neteisminiu būdu.

4611.3.

47Atsakovė sutinka su skundžiama nutartimi, nes nėra jokio pagrindo tam, kad teismas ar kita valdžios institucija apribotų atsakovės teisę valdyti turtą. Atsakovė neatlieka jokių veiksmų, galinčių pakenkti ieškovei arba sukelti pavojų teismo sprendimo įvykdymui. Atsakovės personalo ir savininko pokyčiai buvo atlikti siekiant stabilizuoti įmonę bei išspręsti jos verslo problemas esančioje ekonominėje situacijoje, tačiau jie negali pabloginti ieškovės padėties ar kelti grėsmę jos pretenzijų galimam įvykdymui.

4811.4.

49Ieškovės atskirasis skundas grindžiamas aplinkybėmis, kurios nebuvo nurodytos pirmosios instancijos teismui, todėl negalėjo būti įvertintos. Atitinkamai, apeliacinės instancijos teismas neturėtų į jas atsižvelgti.

50Teismas

konstatuoja:

51IV.

52Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

5312.

54Laikinųjų apsaugos priemonių instituto paskirtis – eliminuoti riziką (grėsmę), kad teismo priimtas sprendimas bus neįvykdytas. Jų taikymui būtina nustatyti kumuliatyvių (abiejų būtinų) sąlygų visumą – tikėtiną ieškinio pagrįstumą ir grėsmę teismo sprendimo įvykdymui (CPK 144 straipsnio 1 dalis). Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas pripažino, kad apeliantės (ieškovės) ieškinys yra tikėtinai pagrįstas, tačiau jos prašymą atmetė nenustatęs antrosios laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygos.

5513.

56Pirmosios instancijos teismas kaip savaime nesuponuojančius laikinųjų apsaugos priemonių taikymo poreikio konstatavimo įvertino tokius apeliantės prašymo argumentus, kuriais ši grėsmę teismo sprendimo įvykdymui susiejo su didele atsakovei ieškinio suma. Apeliacinės instancijos teismas su tokia teismo pozicija sutinka.

5714.

58Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje nuosekliai pasisakoma, kad šio itin atsakovo teises varžančio procesinio instituto taikymas galimas labai išimtinais atvejais ir tik tada, kai jo taikymo prašantis asmuo (paprastai ieškovas) pateikia įtikinamų argumentų bei konkrečių duomenų (įrodymų) apie atsakovo atliktus, atliekamus ar siekiamus atlikti su sąžiningu elgesiu nederančius veiksmus, kurių tikslas – išvengti ieškovui galbūt palankaus teismo sprendimo įvykdymo (Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. birželio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1092-943/2016; 2017 m. kovo 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-351-302/2017; 2018 m. sausio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-157-464/2018; 2019 m. liepos 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-614-450/2019; 2020 m. balandžio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-538-302/2020).

5915.

60Taigi, grėsmės būsimo teismo sprendimo įvykdymui pripažinimą lemia asmens (fizinio ar juridinio), kurio atžvilgiu prašoma taikyti tokias priemones, nesąžiningumas ir konkretūs veiksmai. Nei didelė ieškinio reikalavimų suma, nei prasta to asmens finansinė padėtis nėra savaime pakankamos aplinkybės sprendimo neįvykdymo grėsmei konstatuoti, jeigu laikinųjų apsaugos priemonių taikymo prašanti šalis neįrodo nesąžiningų veiksmų, nukreiptų turtui paslėpti, jo masei ar vertei sumažinti. Priešingu atveju turto areštą būtų galima automatiškai taikyti visose bylose, kuriose reiškiamas didelės sumos reikalavimas, o tai akivaizdžiai prieštarautų laikinųjų apsaugos priemonių, kaip išimtinio procesinio instituto, paskirčiai – užkirsti kelią aplinkybėms, galinčioms apsunkinti ar padaryti nebeįmanomu būsimo teismo sprendimo įvykdymą, t. y. pašalinti galimą jo neįvykdymo riziką.

6116.

62Kaip matyti iš atsakovės atsiliepimo į atskirąjį skundą, tarp šalių yra kilęs ginčas dėl prievolės įvykdymo. Apeliantė tvirtina gavusi netinkamos kokybės (iš pradžių net ir neveikusią) bei jos lūkesčių neatitinkančią prekę (džiovyklą), o atsakovė teigia, kad džiovyklos defektai galėjo atsirasti dėl pačios apeliantės atliktų, tačiau su apeliante nesuderintų šios prekės modifikacijų. Tokioje situacijoje akivaizdu, kad apeliantės akcentuojamos aplinkybės, susijusios su apeliantės reikalavimų neįvykdymu, negali patvirtinti atsakovės nesąžiningumo ir apeliantės prašomų taikyti draudimų disponuoti turtu, jį areštuojant, nustatymo. Atsakovė jų nevykdo ne todėl, kad nenori, o todėl, kad nesutinka pristačiusi netinkamos kokybės daiktą (džiovyklą).

6317.

64Dar daugiau, iš šalių procesinių dokumentų turinio galima spręsti, kad dar iki apeliantės 2020 m. vasario 10 d. kreipimosi į Klaipėdos apygardos teismą sau ieškiniu tarp šalių iki 2019 m. gruodžio vidurio vyko bendradarbiavimas ir derybos dėl prekės kokybės. Pati apeliantė nurodė, kad atsakovė nesutiko su jos sprendimu nutraukti sutartį, siūlė ginčą spręsti sumažindama už džiovyklą sumokėtą kainą. Šiame kontekste pažymėtina, kad prievolės nevykdymas yra prielaida kreditoriui kreiptis į teismą dėl galimai pažeistų teisių gynimo, tačiau jokiu būdu ne sąlyga automatiškai taikyti tokias varžančias priemones, kaip turto areštas.

6518.

66Atskirojo skundo argumentai dėl blogos atsakovės turtinės padėties ir jai didelės ieškinio sumos nepagrįsti ir tuo aspektu, kad jeigu ieškinio reikalavimai patenkinami, bet jiems įvykdyti skolininko turto neužtenka, negalėjimą įvykdyti teismo sprendimą lemtų objektyvios su to asmens turtine padėtimi susijusios aplinkybės (reikalavimo ir turto disproporcija), o ne laikinųjų apsaugos priemonių netaikymas, apie tai taip pat ne kartą buvo pasisakyta Lietuvos apeliacinio teismo nutartyse (Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. gruodžio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1556-464/2017; 2018 m. lapkričio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1567-464/2018; 2019 m. spalio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1046-790/2019; 2020 m. kovo 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-195-450/2020).

6719.

68Kitokio laikinųjų apsaugos priemonių poreikio įvertinimo, nei atliktas pirmosios instancijos teisme, nesuponuoja ir atskirojo skundo argumentai, susiję su atsakovės rezidavimo šalimi ar apeliantės, kaip vienintelės jos klientės statusu, dėl ko, apeliantės vertinimu, teismas ir negalėjo nustatyti atsakovės bylinėjimosi istorijos Lietuvoje. Laikinųjų apsaugos priemonių instituto taikymo aiškinimui svarbūs ir Lietuvai bei Čekijos Respublikai privalomi tarptautiniai teisės aktai, kuriuose sureguliuoti panašūs klausimai ar santykiai. Europos Parlamento ir Tarybos

692014 m. gegužės 15 d. Reglamento (ES) Nr. 655/2014, kuriuo nustatyta europinio sąskaitos blokavimo įsakymo procedūra, siekiant palengvinti tarpvalstybinių skolų išieškojimą civilinėse ir komercinėse bylose, preambulės 5 punkte yra nurodyta, kad visose valstybėse narėse yra nustatytos nacionalinės procedūros dėl apsaugos priemonių, pavyzdžiui, sąskaitų blokavimo, tačiau labai skiriasi tokių priemonių skyrimo sąlygos ir jų įgyvendinimo procedūros. Todėl būtina ir tikslinga patvirtinti privalomą ir tiesiogiai taikomą Sąjungos aktą, kuriuo būtų sukurta nauja Sąjungos procedūra, sudaranti galimybę tarpvalstybiniais atvejais veiksmingai ir greitai blokuoti banko sąskaitose laikomas lėšas.

7020.

71Reglamento preambulės 14 punkte nustatyta, kad sąlygomis, kuriomis remiantis išduodamas blokavimo įsakymas, turėtų būti nustatyta tinkama kreditoriaus interesų siekti, kad būtų išduotas įsakymas, ir skolininko interesų užkirsti kelią piktnaudžiavimui įsakymu, pusiausvyra. Todėl kreditorius turėtų įrodyti, kad esama realios rizikos, jog gali būti trukdoma arba gerokai sunkiau įvykdyti esamą arba būsimą teismo sprendimą, nes skolininkas gali būti iššvaistęs, paslėpęs ar sunaikinęs savo turtą arba jį perleidęs už mažesnę vertę, perleidęs neįprastą jo kiekį arba tai padaręs neįprastu būdu. Kita vertus, vien tai, kad skolininkas nemoka ar užginčija reikalavimą, arba vien tai, kad skolininkas turi daugiau kaip vieną kreditorių, neturėtų būti laikoma savaime pakankamu sprendimo neįvykdymo grėsmės įrodymu. Taip pat ir vien tai, kad skolininko finansinės aplinkybės yra nepalankios arba blogėja, savaime neturėtų būti pakankamu pagrindu tokiam įsakymui išduoti. Į šiuos veiksnius teismas gali atsižvelgti bendrai vertindamas, ar esamam rizikos (Reglamento (ES) Nr.655/2014 preambulės 14 punkto 4 dalis).

7221.

73Vadinasi, tiek nacionalinis teisinis reglamentavimas, tiek ir tarptautinis teisinis reglamentavimas tokių aplinkybių, kaip prievolės kreditoriui nevykdymas ar nepalanki skolininko (atsakovo) turtinė padėtis, kitų galimų kreditorių buvimas, nesuabsoliutina ir nepriskiria jų prie savaime patvirtinančių grėsmę teismo sprendimo įvykdymui. Todėl nei apeliantės atskirojo skundo argumentai, susiję su, jos vertinimu, paviršutinišku atsakovės bendradarbiavimu, nei argumentai, susiję su atsakovės finansine padėtimi, nepaneigia pirmosios instancijos teismo padarytos išvados, kad tokia privalomoji sąlyga taikyti atsakovei turto areštą, kaip sprendimo neįvykdymo grėsmė, šiuo atveju nebuvo įrodyta. Teisės aktai asmens nesąžiningumo neapreziumuoja, išskyrus tiesiogiai įstatymų leidėjo aptartus atvejus, o įrodinėjimo pareiga konkrečiais įrodymais pagrįsti atsakovės atliktus, atliekamus ar ketinamus atlikti nesąžiningus veiksmus, tikslingai nukreiptus į būsimo teismo sprendimo įvykdymo išvengimą ar apsunkinimą, teko apeliantei (CPK 12, 178 straipsniai).

7422.

75Iš esmės vieninteliai apeliantės atskirajame skunde pateikti argumentai, kuriais ji įrodinėjo grėsmę jos turtiniams interesams netaikant arešto atsakovės turtui, yra susiję su atsakovės vadovo ir akcininko pasikeitimu. Viena vertus, apeliantė nurodo, kad minėti asmenys yra profesionalūs likvidatoriai, kas, apeliacinės instancijos teismo vertinimu, savaime nepatvirtina atsakovės nesąžiningumo. Konkrečių duomenų (įrodymų) apie naujai išrinktų / paskirtų asmenų atliekamus, atliktus ar ketinamus atlikti veiksmus, nukreiptus į tai, kad atsakovė išvengtų apeliantei galimai palankaus teismo sprendimo įvykdymo, apeliantė nėra pateikusi ir savo prielaidų, kad minėti pasikeitimai susiję būtent su atsakovės siekiu ateityje išvengti atsiskaitymo su apeliante pagal teismo sprendimą, jokiais kitais objektyviais duomenis nepagrindė.

7623.

77Kita vertus, apeliacinės instancijos teismas sutinka su atsakovės atsiliepime išdėstyta pozicija, kuria akcentuojamas tokių faktų naujumas, jų neįvardijimas savo prašyme taikyti laikinąsias apsaugos priemones, juolab kad jomis atsakovė galėjo remtis jau ir pirmosios instancijos teisme, kadangi pati pripažįsta šių duomenų išviešinimą 2019 m. gruodžio mėnesį, t. y. dar iki apeliantei pateikiant ieškinį ir atitinkamą prašymą. Visgi net dabar jau žinant tokius duomenis apie atsakovės dalyvių ir valdymo organų pasikeitimą, jokiais įrodymais nėra pagrindžiamas vertinimas, kad šie pokyčiai yra susiję su apeliantės pareikšta turtine pretenzija ir jos ieškiniu.

7824.

79Apeliacinės instancijos teismas, apibendrindamas šioje nutartyje išdėstytus argumentus, konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai įvertino apeliantės nurodytas aplinkybes bei duomenis, kuriais ši grindė laikinųjų apsaugos priemonių taikymo poreikį, nenukrypo nuo aktualios Lietuvos apeliacinio teismo suformuotos praktikos ir apeliantės prašymą išsprendė teisingai, todėl skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis paliktina nepakeista.

80Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

81Klaipėdos apygardos teismo 2020 m. vasario 20 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Dalia... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi... 3. I.... 4. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Ieškovė UAB „Nativus group“ 2020 m. vasario 10 d. kreipėsi į Klaipėdos... 7. 2.... 8. Ieškinyje nurodė, kad 2019 m. kovo 8 d. sutartimi ieškovė užsakė, o... 9. 3.... 10. Ieškinio reikalavimų užtikrinimui ieškovė prašė taikyti laikinąsias... 11. 4.... 12. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymo poreikį ieškovė grindė argumentais,... 13. II.... 14. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 15. 5.... 16. Klaipėdos apygardos teismas 2020 m. vasario 20 d. nutartimi ieškovės UAB... 17. 6.... 18. Atsižvelgdamas į tai, kad ieškovė ieškiniu teismui teikė rašytinius... 19. 7.... 20. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos apeliacinio teismo praktikos pavyzdžiais,... 21. 8.... 22. Teismo vertinimu, ieškovė nenurodė atsakovės tikėtiną nesąžiningumą... 23. 9.... 24. Pasisakydamas dėl ieškovės argumentų, susijusių su atsakovės finansiniu... 25. III.... 26. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 27. 10.... 28. Ieškovė UAB „Nativus group“ atskirajame skunde prašo panaikinti... 29. 10.1.... 30. Apie atsakovės nesąžiningumą darytina išvadą iš to, kad 2019 m.... 31. 10.2.... 32. J. J. šiuo metu užima įvairias registruojamas pareigas (vadovo, valdybos... 33. M. Š. – iš viso 52 bendrovėse. J. J. yra dalyvavęs likviduojant ne... 34. 10.3.... 35. Atsakovę likvidavus ir jos turtui atitekus tretiesiems asmenims, ieškovei... 36. 10.4.... 37. Ieškovės žiniomis, ji yra vienintelė atsakovės klientė Lietuvoje, nes... 38. 10.5.... 39. Ieškovė nesutinka ir su teismo išvada, kad ikisutartinių santykių metų... 40. 11.... 41. Atsakovė Kesir s.r.o. atsiliepime į UAB „Nativus group“ atskirąjį... 42. 11.1.... 43. Tarp šalių vyksta ginčas, ar pristatyta prekė funkcionuoja ir ar ji... 44. 11.2.... 45. Atsakovė neturi informacijos apie sutarties nutraukimą ar kitas aplinkybes,... 46. 11.3.... 47. Atsakovė sutinka su skundžiama nutartimi, nes nėra jokio pagrindo tam, kad... 48. 11.4.... 49. Ieškovės atskirasis skundas grindžiamas aplinkybėmis, kurios nebuvo... 50. Teismas... 51. IV.... 52. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 53. 12.... 54. Laikinųjų apsaugos priemonių instituto paskirtis – eliminuoti riziką... 55. 13.... 56. Pirmosios instancijos teismas kaip savaime nesuponuojančius laikinųjų... 57. 14.... 58. Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje nuosekliai pasisakoma, kad šio itin... 59. 15.... 60. Taigi, grėsmės būsimo teismo sprendimo įvykdymui pripažinimą lemia asmens... 61. 16.... 62. Kaip matyti iš atsakovės atsiliepimo į atskirąjį skundą, tarp šalių yra... 63. 17.... 64. Dar daugiau, iš šalių procesinių dokumentų turinio galima spręsti, kad... 65. 18.... 66. Atskirojo skundo argumentai dėl blogos atsakovės turtinės padėties ir jai... 67. 19.... 68. Kitokio laikinųjų apsaugos priemonių poreikio įvertinimo, nei atliktas... 69. 2014 m. gegužės 15 d. Reglamento (ES) Nr. 655/2014, kuriuo nustatyta... 70. 20.... 71. Reglamento preambulės 14 punkte nustatyta, kad sąlygomis, kuriomis remiantis... 72. 21.... 73. Vadinasi, tiek nacionalinis teisinis reglamentavimas, tiek ir tarptautinis... 74. 22.... 75. Iš esmės vieninteliai apeliantės atskirajame skunde pateikti argumentai,... 76. 23.... 77. Kita vertus, apeliacinės instancijos teismas sutinka su atsakovės atsiliepime... 78. 24.... 79. Apeliacinės instancijos teismas, apibendrindamas šioje nutartyje išdėstytus... 80. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi... 81. Klaipėdos apygardos teismo 2020 m. vasario 20 d. nutartį palikti nepakeistą....