Byla e2-195-450/2020
Dėl žalos priteisimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Asta Radzevičienė,

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo A. A. atskirąjį skundą dėl Panevėžio apygardos teismo 2019 m. lapkričio 4 d. nutarties priimtos civilinėje byloje Nr. e2-583-278/2019 pagal ieškovės ūkininkės A. M. ieškinį atsakovui ūkininkui A. A. dėl žalos priteisimo,

Nustatė

3I.

4Ginčo esmė

51.

6Ieškovė A. M. ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo ūkininko A. A. 56 609,79 Eur žalos atlyginimą, 6 procentų dydžio metines procesines palūkanas nuo priteistos sumos, skaičiuojamas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo, bei bylinėjimosi išlaidas.

72.

8Ieškovė prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – 56 609,79 Eur ieškinio sumai areštuoti atsakovui priklausantį turtą. Ieškovė nurodė, kad didelė ieškinio reikalavimo suma sudaro pagrindą manyti, jog nesiėmus ieškinio užtikrinimo priemonių, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba tapti neįmanomas, atsakovas vengia atlyginti žalą, be to, ieškovės žiniomis, pradėjo pardavinėti ūkio turtą, todėl taikytinos laikinosios apsaugos priemonės.

9II.

10Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

113.

12Panevėžio apygardos teismas 2019 m. lapkričio 4 d. nutartimi tenkino ieškovės A. M. prašymą ir areštavo atsakovui A. A. nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą, esantį pas atsakovą ar trečiuosius asmenis, o jų nesant ar esant nepakankamai, ir pinigines lėšas, uždraudžiant minėtą turtą parduoti, dovanoti ar kitais būdais perleisti tretiesiems asmenims, bendrai 56 607,79 Eur sumai.

134.

14Teismas, įvertinęs ieškovės pareikšto ieškinio pagrįstumą, sprendė, kad ieškovės ieškinys atsakovui dėl žalos atlyginimo priteisimo yra tikėtinai pagrįstas.

155.

16Nurodė, kad ieškovės pareikštas reikalavimas yra turtinio pobūdžio, prašoma priteisti iš atsakovo 56 607,79 Eur suma yra didelė, todėl tenkinus ieškinį, išieškojimas iš atsakovo gali būti apsunkintas. Ieškovė nurodė, kad atsakovas pardavinėja turtą, ketina parduoti ūkį, todėl tikėtina, kad atsakovas gali siekti perleisti visą turtą tretiesiems asmenims.

17III.

18Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

196.

20Atsakovas A. A. atskiruoju skundu prašo panaikinti Panevėžio apygardos teismo 2019 m. lapkričio 4 d. nutartį. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

216.1.

22Priešingai nei teigia ieškovė, atsakovas plečia savo ūkį, perka papildomai žemės. Ieškovė nepagrindė teiginių apie tai, kad atsakovas ketina parduoti ūkį.

236.2.

24Nutartyje teismas nenurodė konkrečių aplinkybių dėl tikėtino palankaus ieškovei teismo sprendimo priėmimo.

256.3.

26Didelės ieškinio kainos aplinkybė nėra absoliuti. Ieškovė remiasi prielaida, kad atsakovas gali vengti vykdyti teismo sprendimą. Teismas turi vertinti reikalavimo sumos dydį konkrečiam atsakovui, lygindamas jo turimą turto vertę, gaunamas pajamas ir turimus įsipareigojimus. Atsakovas nurodė, kad jo turtinė padėtis yra gera. Kartu su skundu pateikė įmonės balansą, iš kurio matyti, kad atsakovo ūkio finansinė padėtis yra stabili. Viso turto vertė – 1 501 903 Eur.

276.4.

28Teismas areštavo turtą, tačiau iš areštuoto turto neleido mokėti mokesčių valstybės bei savivaldybės biudžetams, atlyginimų darbuotojams bei atsiskaityti su žemės ūkio tiekėjais. Kadangi atsakovas aktyviai vykdo veiklą, todėl kas mėnesį turi išlaidų. Pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės neleidžia pilnai ir nuosekliai valdyti turto, dalyvauti ekonominėje veikloje.

296.5.

30Tais atvejais, kai areštuojamas turtas (atsakovo lėšos), iš jų leidžiama daryti privalomus atsiskaitymus, be to, dalis lėšų turėtų būti paliekamos būtiniems atsakovo poreikiams tenkinti.

317.

32Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovė A. M. prašo Panevėžio apygardos teismo 2019 m. lapkričio 4 d. nutartį palikti nepakeistą, o skundą atmesti. Atsiliepimas į atskirąjį skundą grindžiamas šiais atsikirtimais:

337.1.

34Teismas taikė laikinąsias apsaugos priemones, nes ieškinio kaina – 56 609,79 Eur atsakovui yra didelė. Iš atsakovo pateiktų duomenų, turto balanso, kitų dokumentų, matyti, kad atsakovas valdo nemažos vertės turtą bei 2018 metais vykdė pelningą ūkinę–komercinę veiklą. Kita vertus, šių finansinių rodiklių, neįvertinus jų realaus turinio, nepakanka, norint nustatyti tikrąją atsakovo finansinę padėtį bei įvertinti jo tikruosius pajėgumus, kaip pakankamus įvykdyti galimai palankų ieškovei teismo sprendimą.

357.2.

36Nurodė, kad visam atsakovo turtui yra taikoma Hipoteka, todėl išieškojimas iš šio turto yra apsunkintas. Atsakovo valdomų transporto priemonių vertė sudaro tik 9 701 Eur, todėl tokia suma niekaip nepadengtų ieškinio sumos. Atsakovo pateikti duomenys patvirtina, kad jis per metus gauna 94 451 Eur, tačiau įsipareigojimų turi už 524 266 Eur, kas ženkliai viršija metines pajamas, todėl tikėtina, kad atsakovas negalės ir nenorės geranoriškai padengti galimo ieškinio sumą.

377.3.

38Atsakovas neturi lengvai realizuotino turto, be to jo įsipareigojimai yra dideli, todėl nesutiko su atsakovo argumentais, kad atsakovas turi lėšų galimo palankaus teismo sprendimo įvykdymui.

397.4.

40Atsakovas nepateikė jokių finansinę padėtį patvirtinančių duomenų skundo pateikimo dienai, jis vadovaujasi tik finansiniais duomenimis už 2018 metus.

417.5.

42Ieškovė žino, kad atsakovas klausinėja aplinkinių ūkių ūkininkus, ar kas nenori įsigyti iš jo žemės ūkio technikos, kas rodo, kad atsakovas ėmėsi priemonių perleisti turtą tretiesiems asmenims ar jį paslėpti, todėl teismas turėjo pagrindą taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

43Teisėja

konstatuoja:

44IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

458.

46Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau - CPK) 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Apeliacinės instancijos teismas patikrina apskųstosios teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą pagal atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329, 338 straipsniai). Dėl naujų įrodymų prijungimo

479.

48Atsakovas A. A. kartu su atskiruoju skundu pateikė 2018 m. gruodžio 31 d. ūkininko ūkio balansą; Valstybės įmonės Registrų centro Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašą apie valdomą nekilnojamąjį turtą. Atsakovas prašo prijungti teikiamus duomenis, kuriais jis grindžia aplinkybes apie turtinę padėtį. Ieškovė kartu su atsiliepimu į atskirąjį skundą pateikė 2019 m. lapkričio 8 d. antstolės Turto aprašą.

4910.

50Remiantis CPK 314 straipsniu, apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti naujus įrodymus, kurie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teisme, išskyrus atvejus, kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atsisakė juos priimti ar kai šių įrodymų pateikimo būtinybė iškilo vėliau. Tokias aplinkybes visų pirma turi nurodyti prašymą priimti naujus įrodymus teikiantis asmuo.

5111.

52Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad teismai, esant poreikiui, gali naudoti duomenis tiek iš teismų informacinės sistemos, tiek ir iš kitų registrų, todėl atsakovo pateikto išrašo iš registro prijungimo klausimas nespręstinas (CPK 179 straipsnio 3 dalis). Atsižvelgiant į tai, kad atsakovo pateiktas balansas yra tiesiogiai susijęs su nagrinėjamoje byloje sprendžiamu laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimu, apeliacinės instancijos teismas priima pateiktus balanso duomenis už 2018 metus kaip įrodymą, kurį įvertins, pasisakydamas dėl atskirojo skundo pagrįstumo (CPK 314 straipsnis). Teismas prijungia prie bylos ir teikiamą turto aprašą. Dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygų

5312.

54Teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir jeigu nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (CPK 144 straipsnio 1 dalis). Įstatymų leidėjas laikinųjų apsaugos priemonių taikymą susieja su dviem privalomomis sąlygomis: pirma, ieškovo reikalavimas turi būti tikėtinai pagrįstas; antra, nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas. Nesant bent vienos iš šių sąlygų, pagrindo laikinųjų apsaugos priemonių taikymui nėra.

5513.

56Procesinę pareigą įrodyti abi minėtas sąlygas turi ta šalis, kuri prašo taikyti laikinąsias apsaugos priemones (CPK 12 ir 178 straipsniai). Priešinga šalis, kuri suinteresuota, kad tokios priemonės nebūtų taikomos, turi pateikti įrodymus, paneigiančius minėtų sąlygų buvimą. Dėl preliminaraus ieškinio pagrįstumo

5714.

58Pirmosios instancijos teismas taikė atsakovo atžvilgiu laikinąsias apsaugos priemones konstatavęs, kad ieškovė tikėtinai pagrindė ieškinio reikalavimus, o didelė pareikšto ieškinio suma (56 609,79 Eur) lemia teismo sprendimo įvykdymo pasunkėjimo arba negalimumo grėsmę. Pažymėjo, kad ieškovė nurodo, jog atsakovas pardavinėja turtą, ketina parduoti ūkį, todėl neatmestina, kad atsakovas gali siekti perleisti visą turtą tretiesiems asmenims. Atsakovas skundžia pirmosios instancijos teismo nutartį taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir prašo ją panaikinti, atskirąjį skundą grįsdamas aplinkybėmis, kad vien didelė jam nukreipto reikalavimo suma savaime neleidžia spręsti apie atsakovo nesąžiningumą kaip grėsmę sprendimo įvykdymui. Taip pat nurodė, kad teismo motyvai dėl ieškinio tikėtino pagrįstumo, nėra motyvuoti. Pateikė duomenis bei įrodinėja gerą turtinę padėtį bei finansinį pajėgumą įvykdyti būsimą teismo sprendimą.

5915.

60Kadangi apeliantas kvestionuoja teismo išvadą, susijusią su ieškinio preliminariu pagrįstumu, apeliacinis teismas pasisako ir dėl šios išvados teisėtumo bei pagrįstumo.

6116.

62Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje nuosekliai aiškinama, kad teismas, taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, nenagrinėja ieškinio pagrįstumo iš esmės klausimų, netiria ir nevertina ieškinio faktinių bei teisinių argumentų, vėlesnėje civilinio proceso stadijoje nulemiančių ieškinio (jo dalies) patenkinimą arba nepatenkinimą, o tik preliminariai pagal prima facie (preliminariai, tikėtinai) doktriną nustato tikimybę, kad ieškovui palankus teismo sprendimas galėtų būti priimtas (Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. sausio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-108-516/2015; 2016 m. gruodžio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1772-943/2016).

6317.

64Atliekant ieškinio preliminaraus, tikėtino pagrįstumo vertinimą, patikrinama, ar ieškinys grindžiamas faktinį pagrindą sudarančiais argumentais ir ar ieškinio argumentai grindžiami įrodymais. Toks ieškinio preliminaraus pagrįstumo vertinimas negali ir neturi virsti detalia ieškinio teisinių ir faktinių argumentų bei pateiktų įrodymų analize, t. y. laikinųjų apsaugos priemonių taikymo stadijoje teismas negali ir neturi pateikti atsakymo dėl pateiktų įrodymų patikimumo, pakankamumo ieškovo nurodytiems argumentams patvirtinti, jų sąsąjumo (jei aplinkybė, kad su ieškiniu pateikti įrodymai nesusiję su byla, nėra akivaizdi dar pradinėje bylos nagrinėjimo stadijoje) ir pan. (Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. lapkričio 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1464-516/2016; 2020 m. sausio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-27-370/2020).

6518.

66Todėl preliminarus ieškinio įvertinimas leidžia teismui atsisakyti taikyti laikinąsias apsaugos priemones tik tais atvejais, kai ieškovo reiškiamas reikalavimas yra akivaizdžiai nepagrįstas, kai, pavyzdžiui, ieškovas pasirinko neleistiną ar aiškiai neįmanomą savo civilinių teisių gynybos būdą arba prašoma taikyti laikinąsias apsaugos priemones užtikrinant reikalavimą, kuris iš viso nėra pagrįstas ieškinyje nurodytomis faktinėmis aplinkybėmis, ir pan., t. y. tais atvejais, kai jau ieškinio priėmimo stadijoje galima daryti pagrįstą prielaidą, kad reiškiamas reikalavimas teismo negalės būti tenkinamas dėl gana akivaizdaus šio reikalavimo nepagrįstumo (Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. birželio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-827-370/2015).

6719.

68Ieškovė pateiktame teismui procesiniame dokumente išdėstė faktines aplinkybes, gindama savo pažeistą teisę (CPK 5 straipsnio 1 dalis). Nagrinėjamu atveju ieškovė prie ieškinio yra pridėjusi įrodymus, kuriais grindžia atsakovui pareikštus ieškinio reikalavimus ir ieškinyje dėstomus argumentus (faktines aplinkybes). Kaip minėta, ieškinio preliminarus nepagrįstumas turėtų būti akivaizdus, tik tokiu atveju būtų galima konstatuoti nesant šios pirmosios laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygos. Konkrečių aplinkybių, sudarančių ginčo nagrinėjimo iš esmės dalyką, vertinimą atliks pirmosios instancijos teismas nagrinėdamas bylą iš esmės. Taigi pirmoji laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlyga, priešingai nei teigia apeliantas, pirmosios instancijos teismo buvo nustatyta teisingai. Dėl grėsmės būsimo teismo sprendimo įvykdymui

6920.

70Apeliacinės instancijos teismas pritaria apelianto pozicijai, kad pirmosios instancijos teismas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinumą nepagrįstai siejo iš esmės vien su pareikšto ieškinio sumos dydžiu.

7121.

72Teismas nukrypo nuo Lietuvos apeliacinio teismo suformuotos praktikos, kad sprendžiant dėl vienos iš būtinųjų sąlygų laikinosioms apsaugos priemonėms taikyti – grėsmės teismo sprendimo įvykdymui, didelei ieškinio sumai, kurios nurodymas visuomet priklauso tik nuo ieškovo, nesuteikiama absoliučios ir savaime lemiančios arešto taikymą aplinkybės, reikšmė. Ieškinio sumos dydis gali būti tik vienas iš daugelio kriterijų, sprendžiant dėl kilsiančios grėsmės teismo sprendimo įvykdymui, tačiau vien jis negali būti vertinamas kaip pakankamas tokiai išvadai padaryti. Šio išimtinio ir itin atsakovo interesus varžančio procesinio instituto taikymas galimas tik tuomet, kai jo taikymo prašantis asmuo pateikia konkrečių duomenų ar įrodymų apie atsakovo nesąžiningą elgesį, apie jo atliktus, atliekamus ar siekiamus atlikti veiksmus, turint tikslą išvengti to asmens naudai priimto teismo sprendimo įvykdymo. Sąžiningumo aspektu gali būti vertinami tiek šalies veiksmai iki bylos iškėlimo, tiek ir jos nagrinėjimo metu (Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. birželio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1092-943/2016, 2017 m. sausio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-46-464/2017, 2017 m. kovo 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-351-302/2017, 2017 m. balandžio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-629-302/2017, 2018 m. sausio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-157-464/2018).

7322.

74Aktualioje teismų praktikoje išaiškinta, kad ne asmens, kuriam prašoma taikyti apribojimus, turtinė padėtis ir (ar) pareikšto ieškinio suma, o šio asmens elgesys, jo sąžiningumas ar nesąžiningumas turi esminę reikšmę sprendžiant dėl būtinybės užtikrinti pareikšto ieškinio reikalavimą (žr., pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2019 m. sausio 28 d. nutartį civilinėje byloje Nr. e2-90-464/2019). Finansinis neišgalėjimas įvykdyti sprendimą ir nenorėjimas jį įvykdyti – tai visiškai skirtingos situacijos. Tik esant antrai situacijai prevenciniais tikslais galėtų būti taikomi disponavimo turtu apribojimai. Tuo atveju, jeigu ieškinio reikalavimai būtų tenkinami, bet jiems įvykdyti skolininko turto neužtektų, negalėjimą įvykdyti teismo sprendimą lemtų objektyvios su to asmens turtine padėtimi susijusios aplinkybės (reikalavimo ir turto disproporcija), o ne laikinųjų apsaugos priemonių netaikymas (Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. sausio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-25-464/2018; 2019 m. sausio 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-105-196/2019).

7523.

76Todėl, priešingai nei sprendė pirmosios instancijos teismas, pirmiausiai turi būti vertinama ne pareikšto ieškinio suma, o apelianto buvęs, esamas arba ateityje galimas (prognozuojamas) elgesys sąžiningumo aspektu, atsižvelgiant į antrosios šalies (ieškovės) pateikiamus argumentus bei įrodymus, kuriais ši grindžia tokios laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygos buvimą.

7724.

78Taigi, asmens, kurio atžvilgiu siekiama taikyti laikinąsias apsaugos priemones, turtinė padėtis ar ieškinio sumos kriterijus, priklausantis vien tik nuo pačios ieškovės valios, neturi lemiamos reikšmės sprendžiant ar egzistuoja būtinybė konkrečiu atveju taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Ieškovė iš esmės pripažįsta, kad atsakovo turtinė padėtis nėra prasta, tačiau nurodo, jog atsižvelgiant į tai, kad jo turtui yra taikoma hipoteka, išieškojimas iš šio turto yra apsunkintas. Taigi, viena vertus, ieškovė nepagrindė, kokiu būdu atsakovo turto areštas padidintų jo (turto) vertę ar pagerintų turtinę padėtį, kas leistų būsimo teismo sprendimo įvykdymą. Kita vertus, esant hipoteka įkeistam turtui – žemės sklypui Nr. ( - ), siekiant išlaikyti šalių interesų pusiausvyrą bei nevaržyti kitų šalių interesų labiau, nei reikia teisėtų tikslų pasiekimui, būtų neekonomiška taikyti prašomas laikinas apsaugos priemones.

7925.

80Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad laikinosios apsaugos priemonės neturėtų būti taikomos tik kaip priemonė, sudaranti sąlygas bylos nagrinėjimo eigoje surasti ir sukaupti atsakovo turtą, į kurį vykdymo procese būtų nukreiptas išieškojimas. Grėsmė būsimo galbūt ieškovei palankaus sprendimo įvykdymui galėtų kilti tada, jei byloje būtų patikimų duomenų apie tai, kad atsakovas ketina perleisti, įkeisti turimą turtą ar panašiais būdais siekti išvengti galimų prievolių vykdymo. Ieškovė, grįsdama atsakovo nesąžiningumą, nurodo vienintelį argumentą, kad vykstant ginčui, atsakovas galimai klausinėja kaimyninių ūkininkų, ar kas nenorėtų įsigyti iš jo žemės ūkio technikos. Viena vertus, šiai aplinkybei pagrįsti, ieškovė nepateikė jokių įrodymų, kita vertus, aplinkybė, kad apeliantas net ir galimai siūlo parduoti žemės ūkio technikos, nereiškia jo nesąžiningumo ieškovės atžvilgiu, kadangi joks turto pardavimas šiame etape, nenustatytas.

8126.

82Apelianto pateikti duomenys – ūkininko ūkio balanso duomenys už 2018 metus, patvirtina aplinkybę, kad apeliantas turi didelės vertės ilgalaikio turto, gauna pajamas. Nekilnojamojo turto registro duomenys taip pat patvirtina apie jo ir sutuoktinės valdomo didelės vertės nekilnojamojo turto faktą. Aplinkybė, kad atsakovas turi ir įsipareigojimų, nieko nereiškia vertinant apelianto sąžiningumą, kadangi ieškovė į bylą kartu su prašymu taikyti laikinąsias apsaugos priemones nepateikė duomenų (pvz. iš viešųjų registrų), kad, kokio tai turto atsakovas turėjo, tačiau jį perleido, siekdamas išvengti galimo išieškojimo, ir todėl, tikėtina, gali ir ateityje taip elgtis.

8327.

84Taigi nagrinėjamu atveju į bylą nėra pateikta įrodymų, iš kurių būtų galima spręsti apie galimai nesąžiningą apelianto elgesį tiek iki bylos iškėlimo, tiek jos nagrinėjimo metu. Būtent ieškovė, kuri yra suinteresuota savo teisių, kurios, jos nuomone yra pažeistos, gynimu, privalo pateikti įrodymus, patvirtinančius galimą apelianto nesąžiningumą, o to nepadarius, jai ir tenka dėl neveikimo kilsiančios pasekmės (CPK 12 straipsnis).

8528.

86Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad šioje proceso stadijoje nėra nustatytas tikėtinas apelianto nesąžiningumas, todėl vien pareikšto jam ieškinio reikalavimo suma neteikia pagrindo konstatuoti grėsmės teismo sprendimo įvykdymui buvimą. Atsižvelgiant į jau suformuotą Lietuvos apeliacinio teismo praktiką dėl didelės ieškinio sumos bei turtinės padėties kriterijų ir jų nepakankamumo antrosios ginčo šalies interesus varžančioms priemonėms taikyti iki ginčo išsprendimo iš esmės, dar kartą nurodytina, kad nei didelė ieškinio suma, nei atsiliepime į skundą įvardijama aplinkybė, jog atsakovo turtui taikyta hipoteka, nei aplinkybė, kad jis ne tik valdo turtą, tačiau turi didelės vertės įsipareigojimus ar pan., pačios savaime neleidžia nei preziumuoti, nei patvirtina grėsmės teismo sprendimo įvykdymui buvimą.

8729.

88Pažymėtina, kad finansinis neišgalėjimas įvykdyti sprendimą ir nenorėjimas jį įvykdyti (t. y. siekis išvengti vykdymo) yra visiškai skirtingos faktinės situacijos, ir tik antrosios situacijos atveju prevenciniais tikslais galėtų būti taikomi disponavimo turtu ir / ar piniginėmis lėšomis apribojimai. Tuo atveju, kai ieškinio reikalavimai patenkinami, bet jiems įvykdyti skolininko turto neužtenka, negalėjimą įvykdyti teismo sprendimą lemtų objektyvios su to asmens turtine padėtimi susijusios aplinkybės (reikalavimo ir turto disproporcija), o ne laikinųjų apsaugos priemonių netaikymas (Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. gruodžio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1556-464/2017). Jeigu būtų vertinama kitaip, teismai galėtų taikyti tokio pobūdžio ribojimus iš esmės kiekvienoje byloje, kurioje yra pareikštas reikalavimas dėl didelės sumos priteisimo, o tai akivaizdžiai neatitiktų šio procesinio instituto paskirties bei jo taikymo išimtinumo.

8930.

90Nepaisant to, kad pagal suformuotą teismų praktiką, aplinkybės apie atsakovo turtinę padėtį, nesant duomenų apie atsakovo nesąžiningumą, neturi įtakos, sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo šioje byloje, tačiau apeliacinės instancijos teismas vertina ir atsakovo pateiktus duomenis apie jo finansinę padėtį (atsakovo ūkininko ūkio balansą už 2018 m.), iš kurio matyti, kad atsakovo ilgalaikio turto vertė yra 1 215 465 Eur, pasėlių – 80 658 Eur; trumpalaikio turto – 205 780 Eur; viso turto vertė – 1 501 903 Eur; per vienerius metus mokėtina įsipareigojimų suma sudarė 524 266 Eur, 2018 metais įmonė gavo grynojo pelno – 94 451 Eur. Šios aplinkybės leidžia teigti, kad atsakovas kaip ūkininkas turi didelės vertės turto, vykdo veiklą ir gauna pelną. Tačiau kaip jau nurodyta, aplinkybės dėl atsakovo finansinės padėties, pačios savaime neleidžia nei preziumuoti galimo ieškovei palankaus teismo sprendimo neįvykdymo rizikos, nei apkritai gali būti vertinamos kaip objektyvūs duomenys, patvirtinantys būsimo ir galimai ieškovei palankaus teismo sprendimo neįvykdymo riziką.

9131.

92Apibendrinant nurodytus argumentus konstatuotina, kad pirmosios instancijos teismas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą išsprendė neteisingai, neatsižvelgęs į šį institutą reglamentuojančių teisės normų aiškinimą, pateikiamą Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje. Todėl skundžiama nutartis panaikinama ir klausimas išsprendžiamas iš esmės – ieškovės prašymas taikyti apeliantui laikinąsias apsaugos priemones atmetamas (CPK 329 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis).

93Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

94Panevėžio apygardos teismo 2019 m. lapkričio 4 d. nutartį, kuria patenkintas ieškovės ūkininkės A. M. prašymas ir areštuotas 56 607,79 Eur sumai atsakovui A. A. nuosavybės teise priklausantis nekilnojamasis ir kilnojamasis turtas, esantis pas atsakovą ar trečiuosius asmenis, o jo nesant ar esant nepakankamai, areštuotos piniginės lėšos, uždraudžiant areštuotu turtu disponuoti (parduoti, dovanoti ar kitais būdais perleisti tretiesiems asmenims), panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – atmesti ieškovės ūkininkės A. M. prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones atsakovo A. A. turtui.

95Šios nutarties kopiją išsiųsti Valstybės įmonės Registrų centrui.

1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Asta... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo A. A.... 3. I.... 4. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Ieškovė A. M. ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo ūkininko A. A. 56... 7. 2.... 8. Ieškovė prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – 56 609,79 Eur... 9. II.... 10. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 11. 3.... 12. Panevėžio apygardos teismas 2019 m. lapkričio 4 d. nutartimi tenkino... 13. 4.... 14. Teismas, įvertinęs ieškovės pareikšto ieškinio pagrįstumą, sprendė,... 15. 5.... 16. Nurodė, kad ieškovės pareikštas reikalavimas yra turtinio pobūdžio,... 17. III.... 18. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 19. 6.... 20. Atsakovas A. A. atskiruoju skundu prašo panaikinti Panevėžio apygardos... 21. 6.1.... 22. Priešingai nei teigia ieškovė, atsakovas plečia savo ūkį, perka... 23. 6.2.... 24. Nutartyje teismas nenurodė konkrečių aplinkybių dėl tikėtino palankaus... 25. 6.3.... 26. Didelės ieškinio kainos aplinkybė nėra absoliuti. Ieškovė remiasi... 27. 6.4.... 28. Teismas areštavo turtą, tačiau iš areštuoto turto neleido mokėti... 29. 6.5.... 30. Tais atvejais, kai areštuojamas turtas (atsakovo lėšos), iš jų leidžiama... 31. 7.... 32. Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovė A. M. prašo Panevėžio apygardos... 33. 7.1.... 34. Teismas taikė laikinąsias apsaugos priemones, nes ieškinio kaina – 56... 35. 7.2.... 36. Nurodė, kad visam atsakovo turtui yra taikoma Hipoteka, todėl išieškojimas... 37. 7.3.... 38. Atsakovas neturi lengvai realizuotino turto, be to jo įsipareigojimai yra... 39. 7.4.... 40. Atsakovas nepateikė jokių finansinę padėtį patvirtinančių duomenų... 41. 7.5.... 42. Ieškovė žino, kad atsakovas klausinėja aplinkinių ūkių ūkininkus, ar... 43. Teisėja... 44. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 45. 8.... 46. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 47. 9.... 48. Atsakovas A. A. kartu su atskiruoju skundu pateikė 2018 m. gruodžio 31 d.... 49. 10.... 50. Remiantis CPK 314 straipsniu, apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti... 51. 11.... 52. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad teismai, esant poreikiui, gali... 53. 12.... 54. Teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali... 55. 13.... 56. Procesinę pareigą įrodyti abi minėtas sąlygas turi ta šalis, kuri prašo... 57. 14.... 58. Pirmosios instancijos teismas taikė atsakovo atžvilgiu laikinąsias apsaugos... 59. 15.... 60. Kadangi apeliantas kvestionuoja teismo išvadą, susijusią su ieškinio... 61. 16.... 62. Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje nuosekliai aiškinama, kad teismas,... 63. 17.... 64. Atliekant ieškinio preliminaraus, tikėtino pagrįstumo vertinimą,... 65. 18.... 66. Todėl preliminarus ieškinio įvertinimas leidžia teismui atsisakyti taikyti... 67. 19.... 68. Ieškovė pateiktame teismui procesiniame dokumente išdėstė faktines... 69. 20.... 70. Apeliacinės instancijos teismas pritaria apelianto pozicijai, kad pirmosios... 71. 21.... 72. Teismas nukrypo nuo Lietuvos apeliacinio teismo suformuotos praktikos, kad... 73. 22.... 74. Aktualioje teismų praktikoje išaiškinta, kad ne asmens, kuriam prašoma... 75. 23.... 76. Todėl, priešingai nei sprendė pirmosios instancijos teismas, pirmiausiai... 77. 24.... 78. Taigi, asmens, kurio atžvilgiu siekiama taikyti laikinąsias apsaugos... 79. 25.... 80. Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad laikinosios apsaugos priemonės neturėtų... 81. 26.... 82. Apelianto pateikti duomenys – ūkininko ūkio balanso duomenys už 2018... 83. 27.... 84. Taigi nagrinėjamu atveju į bylą nėra pateikta įrodymų, iš kurių būtų... 85. 28.... 86. Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad šioje proceso stadijoje... 87. 29.... 88. Pažymėtina, kad finansinis neišgalėjimas įvykdyti sprendimą ir... 89. 30.... 90. Nepaisant to, kad pagal suformuotą teismų praktiką, aplinkybės apie... 91. 31.... 92. Apibendrinant nurodytus argumentus konstatuotina, kad pirmosios instancijos... 93. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi... 94. Panevėžio apygardos teismo 2019 m. lapkričio 4 d. nutartį, kuria... 95. Šios nutarties kopiją išsiųsti Valstybės įmonės Registrų centrui....