Byla e2A-730-803/2020

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Vaclovo Pauliko, Rūtos Petkuvienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Ingos Staknienės,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „ConsAliter“ ir uždarosios akcinės bendrovės UAB „Segmita“ apeliacinius skundus dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. spalio 14 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „ConsAliter“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Segmita“ dėl skolos priteisimo bei atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Segmita“ priešieškinį ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „ConsAliter“ dėl vienašalio statybos rangos sutarties nutraukimo pripažinimo neteisėtu, vienašalio priešpriešinių reikalavimų įskaitymo pripažinimo negaliojančiu ab initio ir skolos priteisimo.

3Teisėjų kolegija,

Nustatė

4I.

5Ginčo esmė

61.

7Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „ConsAliter“ (toliau – ir generalinė rangovė, ieškovė) kreipėsi į teismą prašydama priteisti iš atsakovės UAB „Segmita“ (toliau – ir subrangovė, atsakovė) 4205,41 Eur skolos, 6 proc. metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad tarp šalių 2017 m. spalio 17 d. buvo sudaryta Statybos rangos sutartis Nr. CA022-SUB/JP/2017-10-17/02 (toliau – ir Sutartis), pagal kurią atsakovė įsipareigojo vykdyti mūro darbus. Tuo tarpu ieškovė įsipareigojo atliktus darbus priimti ir už juos sumokėti Sutartyje numatytą kainą. Darbus atsakovė įsipareigojo atlikti nuo 2017 m. spalio 23 d. iki 2017 m. lapkričio 23 d. Suėjus darbų atlikimo terminui darbai buvo neužbaigti, t. y. neįvykdytas sutartas darbų kiekis (iš 71,819 m3 įvykdyta tik šiek tiek daugiau nei puse – 38,18 m3), bei padaryta daug darbų trūkumų. Ieškovė šalinant savo jėgomis atsakovės paliktus patyrė 6593,49 Eur (be PVM) nuotolių. Atsižvelgdama į tai, kad faktiškai atsakovės atliktų darbų vertė sudarė 3888,08 Eur (be PVM) bei įvertinusi, kad atsakovei dar iki darbų pradžios buvo sumokėtas 1500 Eur avansas, ieškovės vertinimu, atsakovės faktiškai atliktų darbų neapmokėta vertė sudarė 2388,08 Eur. Esant atsakovės 6593,49 Eur skolai nuostolių forma ir ieškovės 2388,08 Eur skolai atsakovei už jos faktiškai atliktus darbus, ieškovė taikė įskaitymą, po kurio atsakovė ieškovei liko skolinga 4205,41 Eur sumą.

82.

9Vilniaus miesto apylinkės teismas 2018 m. rugsėjo 13 d. sprendimu už akių ieškinį patenkino. Atsakovei pateikus pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo Vilniaus miesto apylinkės teismas 2018 m. gruodžio 31 d. nutartimi atmetė atsakovės pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo. Vilniaus apygardos teismas 2019 m. vasario 21 d. nutartimi Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. gruodžio 31 d. nutartį panaikino ir klausimą išsprendė iš esmės – panaikino Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. rugsėjo 13 d. sprendimą už akių, atnaujino bylos nagrinėjimą iš esmės ir perdavė bylą iš naujo nagrinėti Vilniaus miesto apylinkės teismui.

103.

11Atsakovė pateikė teismui priešieškinį, kurio motyvai iš esmės analogiški, kaip ir pateiktame 2018 m. lapkričio 20 d. pareiškime dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo. Priešieškiniu atsakovė prašė: 1) ieškovės 2018 m. sausio 18 d. pranešimu Nr. CA022/05 atliktą vienašalį 2017 m. spalio 17 d. statybos rangos sutarties Nr. CA022-SUB/JP/2017-10-17/02 nutraukimą Sutarties bendrosios dalies 7.3.3. p. pagrindu pripažinti neteisėtu; 2) ieškovės 2018 m. birželio 11 d. pranešimu Nr. CA022/06 atliktą vienašalį priešpriešinių reikalavimų įskaitymą pripažinti negaliojančiu ab initio; 3) priteisti iš ieškovės 2388,08 Eur skolą, 405,17 Eur delspinigių, 150,15 Eur palūkanų, 6 procentus metinių palūkanų už priteistą skolą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad 2017 m. spalio 17 d. tarp šalių buvo sudaryta Statybos rangos sutartis Nr. CA022-SUB/JP/2017-10-17/02, kurios pagrindu atsakovė įsipareigojo atlikti mūro darbus iki 2017 m. lapkričio 23 d. Darbai laiku buvo neatlikti dėl ieškovės, o ne dėl atsakovės kaltės. Ieškovė neužtikrino, kad laiku būtų atlikti paruošiamieji darbai prieš pradedant mūro darbus, nuolatos keisdavo statomo objekto brėžinius, kas trikdė darbų vykdymą. Remiantis kasacinio teismo praktika vienašalis sutarties nutraukimas kaip nukentėjusios šalies interesų savigynos priemonė įstatymų leidėjo nustatyta ir laikoma adekvačia reakcija į sutartį pažeidusios šalies elgesį, pasireiškusi esminiu sutarties pažeidimu, kokio šiuo atveju atsakovė nepadarė, todėl ieškovės 2018 m. sausio 18 d. pranešimu Nr. CA022/05 atliktas vienašalis 2017 m. spalio 17 d. Statybos rangos sutarties Nr. CA022-SUB/JP/2017-10-17/02 nutraukimas pripažintinas neteisėtu.

124.

13Atsakovė nurodė, kad 2018 m. birželio 18 d. buvo gautas 2018 m. birželio 06 11 d. ieškovės pareiškimas dėl įskaitymo ir PVM sąskaita faktūra Serija CA 2018 Nr. 05/19 6593,49 Eur sumai. Atsakovė su įskaitymu nesutiko, nes jis neatitinka teisės aktų reikalavimų ir teismų praktikoje suformuotų įskaitymui būtinų sąlygų. Atsakovė paaiškino, kad nesutiko su vienašališkais ieškovės nustatytais mūrijimo darbų defektais. Ieškovės pateiktuose statybos darbų žurnalo formose F-7 fiksuota, jog visi atlikti statybos darbai ašyse yl-y5 atlikimo dieną yra priimti statybos darbų techninio prižiūrėtojo, kas patvirtina nurodytų statybos darbų kokybę. Ieškovė 6593,49 Eur dydžio nuostolius, patirtus dėl atsakovės neteisėtų veiksmų, t. y. dėl nesavalaikio ir nekokybiško statybos darbų atlikimo įrodinėja tik vienu dokumentu – 2018 metų vasario mėnesio įvykdytų Statybos-Remonto darbų Aktu Nr. 1. Nurodytas aktas nėra pakankamas įrodymas byloje, galintis įrodyti ieškovės patirtą žalos dydį, nes iš jo turinio nėra aišku kokie statybos darbai buvo taisomi, kas šiuos darbus atliko, ir ar šiame akte nurodytos ir ieškovės patirtos išlaidos tiesioginiu priežastiniu ryšiu yra susijusios su atsakovės nekokybiškai atliktų darbų defektų šalinimu.

145.

15Atsakovė pažymėjo, kad byloje nėra konkrečiai nustatyta, kokie tiksliai yra mūro darbų defektai, jų kiekiai ir siūlomi defektų šalinimo sprendiniai, todėl nėra galimybės nustatyti ar teisingai paskaičiuoti ieškovės nuostolius, o be išlaidų/ medžiagų apmokėjimo dokumentų negalima spręsti, ar ieškovė realiai patyrė žalą.

166.

17Atsakovės teigimu ieškovė neturi ir neturėjo galiojančio reikalavimo teisės į UAB „Segmita“, nes atsakovė ieškovės reikalavimą ginčijo, kas sąlygoja pareikšto reikalavimo neapibrėžtumą ir nevykdytinumą. Be to, ginčijamą reikalavimą įskaityti yra draudžiama. Atsižvelgiant į šias aplinkybes, darytina išvada, kad ieškovės 2018 m. birželio 11 d. pranešimu Nr. CA022/06 atliktas vienašalis priešpriešinių reikalavimų įskaitymas pripažintinas negaliojančiu ab initio.

187.

19Atsakovė nurodė, kad ieškovė yra skolinga atsakovei 2388,08 Eur už atliktus statybos rangos darbus pagal tarp šalių sudarytą Sutartį. Atsakovės nuomone, ji tinkamai atliko Sutartyje nurodytus darbus ir 2018 m. sausio 3 d. pateikė ieškovei pasirašytą Atliktų darbų perdavimo-priėmimą aktą, kurio ieškovė iki šios dienos nepasirašė. Ieškovė neginčijo atsakovės pasirašyto ir jai pateikto Atliktų darbų perdavimo priėmimo akto, vienašališkai atsakovės pasirašytas Atliktų darbų perdavimo priėmimo aktas yra galiojantis ir sukuria šalims atitinkamas teises ir pareigas, tame tarpe ieškovei pareigą sumokėti už atliktus ir perduotus darbus.

208.

21Vadovaujantis tarp šalių sudarytos Sutarties bendrosios dalies 6.1 p. nuostatomis ieškovė uždelsusi atsiskaityti už atliktus darbus ir suteiktas paslaugas Sutartyje numatytais terminais, atsakovei įsipareigojo mokėti 0,2 proc. dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną nuo laiku nesumokėtos sumos, bet ne daugiau kaip 5 procentus nuo statybos darbų kainos. Sutartyje nustatyta statybos darbų kaina yra 8103,35 Eur, maksimali atsakovei naudai priteistina netesybų suma gali sudaryti 405,17 Eur. Ieškovė atsakovei sąskaitą už atliktus darbus išrašė 2018 m. vasario 19 d., vadovaujantis Sutarties specialiosios dalies 5.3 p., sąskaita turėjo būti apmokėta iki 2018 m kovo 21 d. įskaitytinai. Nuo 2018 m. kovo 21 d. iki 2019 m. balandžio 9 d. už 385 d. priskaičiuota 1840,30 Eur (2388,08 x 0,2% x 385 =1840,30) netesybų suma, tačiau atsižvelgiant į Sutarties bendrosios dalies 6.1 p. nustatytą maksimalią 405,17 Eur delspinigių sumą, ši delspinigių suma ir priteistina iš ieškovės.

229.

23Atsižvelgiant į tai, kad atsakovė yra verslininkas ir Sutarties nustatytais terminais neapmokėjo išrašytos sąskaitos, vadovaujantis CK 6.261 straipsniu bei CK 6.210 straipsnio 2 dalimi privalo sumokėti ieškovei 6 proc. dydžio metines palūkanas, kas sudaro 150,15 Eur nuo 2388,08 Eur nuo 2018 m. kovo 21 d. iki 2019 m. balandžio 9 d. už 385 d.

2410.

25Ieškovė su priešieškiniu nesutiko, prašė priešieškinį atmesti ir priteisti turėtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad Sutartis su atsakove buvo nutraukta dėl daugkartinių Sutarties pažeidimų, t. y. atsakovė įsipareigojo atlikti darbus per ne vieną kartą nustatytą papildomą terminą, tačiau to nepadarė, atsisakė šalinti darbų trūkumus ir įvykdyti prisiimtą darbų kiekį, nebendradarbiavo su ieškove, tokie atsakovės veiksmai vertinami kaip rangovo esminiai sutarties pažeidimai, kurie neleidžia darbų užsakovui (ieškovei) tikėtis, kad statybos rangos sutartis bus įvykdyta per sutartą terminą tinkamai. Dėl to ieškovė turėjo teisę nutraukti Sutartį tiek vadovaudamasi Sutarties 7.3.3. p. įtvirtintais pagrindais, tiek ir bendraisiais sutarčių vienašalio nutraukimo pagrindais, įtvirtintais CK 6.217 straipsnyje. Atsakovė nepateikė jokių įrodymų, kad jos nurodytos priežastys realiai egzistavo per papildomai ieškovės suteiktus terminus nuo atsakovės 2017 m. lapkričio 27 d. pretenzijos iki 2018 m. sausio 18 d. pranešimo apie sutarties nutraukimą. Visos altitudės buvo sužymėtos, statybų brėžiniai pasirašyti, rostverkai užbetonuoti bei atlikti žemės lyginimo darbai. Ieškovė tinkamai užtikrino galimybes vykdyti darbus nuo darbų termino pradžios (2017 m. spalio 23 d.), nes iki Sutartyje numatyto darbų termino pabaigos (2017 m. lapkričio 23 d.) atsakovė jokia forma nesikreipė į ieškovę dėl kokių nors trukdymų vykdyti darbus. Atsakovė pretenziją dėl negalėjimo vykdyti darbus pateikė jau suėjus darbų atlikimo terminui, po 2017 m. lapkričio 22 d. ieškovės pretenzijos dėl netinkamo Sutarties vykdymo vėluojant vykdyti darbus. Po ieškovės 2017 m. lapkričio 27 d. atsakymo į atsakovės nepagrįstą pretenziją, atsakovė toliau vykdė tiek pagal Sutartį įsipareigotus atlikti darbus, tiek papildomai žodžiu sutartus atlikti darbus. Tačiau atsakovei pateikus 2018 m. sausio 3 d. atliktų darbų aktą Nr. 1 ir Pažymą Nr. 1, pagal kuriuos atlikta tik dalis pagal Sutartį numatyto kiekio darbų, ir faktiškai nebevykdant Sutarties per papildomai suteiktą terminą, ieškovė įgijo teisę vienašališkai nutraukti Sutartį 7.3.3. p. pagrindu dėl esminių Sutarties pažeidimų. Atsakovei, nepašalinus Sutarties pažeidimų ir per papildomai suteiktą terminą, ieškovė buvo priversta pati savo jėgomis įvykdyti atsakovės neįvykdytą darbų kiekį ir pašalinti paliktus atliktų darbų trūkumus, dėl ko patyrė nuostolių. Nuostolių dydis grindžiamas ieškovės sudarytu Įvykdytų statybos – remonto darbų aktu Nr.1 bei VĮ „Statybos produktų sertifikavimo centras“ direktoriaus 2017 m. spalio 30 d. įsakymu Nr.B-17-025 patvirtintomis rekomendacijomis „Dėl statybos resursų skaičiuojamosios rinkos kainos XXXI (pagal 2017 m. spalio mėn. rinkos kainas)“. Po nuostolių nustatymo ieškovė, įgijusi reikalavimo teisę į nuostolių atlyginimą iš atsakovės ir kartu būdama skolinga atsakovei už faktiškai atliktus darbus, 2018 m. birželio 11 d. taikė įskaitymą vadovaujantis CK 6.130 straipsniu ir po šio įskaitymo atsakovė ieškovei liko skolinga 4205,41 Eur, todėl nėra pagrindo pripažinti ieškovės 2018 m. sausio 18 d. pranešimu Nr. CA022/05 atliktą vienašalį 2017 m. spalio 17 d. Statybos rangos sutarties Nr. CA022-SUB/JP/2017-10-17/02 nutraukimą Sutarties bendrosios dalies 7.3.3. p. pagrindu neteisėtu.

2611.

27Ieškovė pažymėjo, kad ieškovės visos patirtos išlaidos buvo apskaičiuotos remiantis UAB „Sistela“ rekomendacijomis, o ieškinyje nurodyti konkretūs darbai, įrankiai, išlaidos šiems darbams atlikti. Nepagrįstas atsakovės teiginys, kad nesant atliktų darbų defektų aktų nėra galimas nuostolių paskaičiavimas. Darbų defektai (trūkumai) gali būti įforminami (nurodomi) įvairiai vadinamuose dokumentuose. Nepagrįstas atsakovės teiginys, kad ieškovė neįrodo savo nuostolių, nes nepateikė išlaidas patvirtinančių sąskaitų apmokėjimo. Darbų užsakovui reikalaujant nuostolių atlyginimo dėl trūkumų šalinimo ar neįvykdytų darbų kiekio nėra būtina pateikti išlaidas patvirtinančių sąskaitų apmokėjimo. Šiuo atveju ieškovė, pašalinusi atsakovės paliktus trūkumus ir įvykdžiusi atsakovės neįvykdytą darbų kiekį, savo patirtas išlaidas surašė į įvykdytų Statybos – remonto darbų aktą Nr. 1. Atsakovė nepateikė jokių įrodymų, kad minėtame akte esančios išlaidos būtų nepagrįstos ar netikros, todėl pripažintina, kad ieškovė tinkamai pagrindė nuostolių dydį.

2812.

29Ieškovė pabrėžė, kad įskaityti draudžiama tik tuos reikalavimus, kurie ginčijami teisme. Tuo tarpu ieškovei taikant įskaitymą 2018 m. birželio 11 d., ieškovės reikalavimas į atsakovę ir atsakovės reikalavimas į ieškovę nebuvo ginčijami teisme, todėl ieškovė, turėdama galiojančią reikalavimo teisę dėl nuostolių atlyginimo, teisėtai taikė įskaitymą. Be to, atsakovė įskaitymą teisme pradėjo ginčyti tik po to, kai ieškovė kreipėsi į teismą dėl likusios po įskaitymo 4205,41 Eur skolos priteisimo ir tai rodo, kad atsakovė neturėjo jokio poreikio pripažinti atliktą įskaitymą negaliojančiu.

3013.

31Ieškovė nurodė, kad atsakovė priešieškiniu dėl 2943,40 Eur skolos (įskaičiuotos ir netesybos) priteisimo iš ieškovės už atliktus statybos rangos darbus, reikalavimą dėl šios skolos pateikė neturėdama galiojančios 2943,40 Eur reikalavimo teisės. Atsakovės reikalavimas į ieškovę dėl apmokėjimo už statybos rangos darbus pagal 2018 m. sausio 3 d. atliktų darbų aktą Nr. 1, pažymą Nr. 1 ir 2018 m. vasario 19 d. PVM sąskaitą – faktūrą Nr. 132 baigėsi 2018 m. birželio 11 d., kai ieškovė, turėdama galiojančią reikalavimo teisę 6593,49 Eur sumai į atsakovę dėl nuostolių atlyginimo, remdamasi CK 6.130 straipsnyje numatyta teise, įskaitė priešpriešinius vienarūšius (piniginius) reikalavimus. Po šio įskaitymo UAB „ConsAliter“ piniginė prievolė baigėsi, o UAB „Segmita“ UAB „ConsAliter“ liko skolinga 4205,41 Eur (6593,49 Eur - 2388,08 Eur = 4205,41 Eur). Todėl atlikto įskaitymo pagrindu ne ieškovė, o būtent atsakovė yra skolinga ieškovei 4205,41 Eur sumą. Atsakovė, neturėdama galiojančios reikalavimo teisės 2388,08 Eur sumai po atlikto įskaitymo, neturėjo pagrindo skaičiuoti palūkanas ir delspinigius nuo negaliojančio reikalavimo 2388,08 Eur sumai. Todėl atsakovės teiginiai, susiję su delspinigių ir palūkanų skaičiavimu nuo negaliojančio 2388,08 Eur reikalavimo neturi jokios reikšmės ir yra atmestini kaip nepagrįsti bei teisiškai nereikšmingi. Reikalavimui dėl netesybų turi būti taikomas sutrumpintas ieškinio senaties terminas, kadangi reikalavimas dėl netesybų priteismimo, nors ir reiškiamas be pagrindo, reiškiamas praleidus 6 mėnesių terminą nuo atsakovės deklaruojamos teisės reikšti tokį reikalavimą atsiradimo dienos. Dėl to reikalavimas dėl netesybų atmestinas ir dėl ieškinio senaties taikymo.

32II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

3314.

34Vilniaus miesto apylinkės teismas 2019 m. spalio 14 d. sprendimu ieškinį patenkino iš dalies, o atsakovės priešieškinį atmetė. Priteisė iš atsakovės ieškovei 393,73 Eur nuostolių atlyginimo, 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (393,72 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2018-06-22) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 15 Eur žyminio mokesčio, 2000 Eur advokato išlaidų, valstybei – 8,71 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.

3515.

36Teismas nustatė, kad 2017 m. spalio 17 d. ieškovė UAB „ConsAliter“ (generalinis rangovas) ir atsakovė UAB „Segmita“ (subrangovas) sudarė Statybos rangos sutartį Nr. CA022-SUB/JP/2017-10-17/02, pagal kurią atsakovė įsipareigojo iš rangovo medžiagų, savo priemonėmis, rizika ir atsakomybė atlikti mūro darbus pagal rangovo pateiktą užduotį, susijusią su pastato, esančio adresu ( - ), įrengimo darbais, o rangovas, sutartyje nustatytais terminais ir tvarka, įsipareigojo atliktus darbus priimti ir už juos sumokėti sutartyje numatytą kainą. Objektas yra „Poilsio namai su komercinėmis patalpomis „FA“, esančiais ( - ), darbų pobūdis – mūro darbai, šalių nurodytas pobūdis – atsakovė įsipareigojo sumūryti silikatinius blokelius su sąramų (mūro atramų) įrengimu, viso 71,819 m3, už 5996,97 Eur (be PVM), o su PVM – 7256,33 Eur per 30 d. nuo 2017 m. spalio 23 d. iki 2017 m. lapkričio 23 d., ieškovės avansinis mokėjimas sudarė 1500 Eur. Ieškovės atstovu nurodytas projekto vadovas S. K., o atsakovės atstovu – E. S..

3716.

38Teismas nustatė, kad 2017 m. spalio 23 d. ieškovė atsakovei perdavė darbų frontą pagal priėmimo-perdavimo aktą objekte „Saulės sonata“, ( - ), tarp ašių y1-y5/x1-x3-2a. Atsakovės pavadinimas UAB „Miravita“ šiame dokumente įrašytas klaidingai. Turėjo būti UAB „Segmita“, nes atsakovės atstovas E. S. akto surašymo metu dirbo tiek UAB „Segmita“, tiek UAB Miravita“, ginčo dėl to nėra.

3917.

40Teismas nustatė ir byloje dėl to nėra ginčo, kad atsakovė įvykdė 38,18 m3 sutartų mūro darbų dalį už 3188,08 Eur (be PVM) ir 1,4 m3 papildomų darbų už 700 Eur (be PVM), t. y. viso už 3888,08 Eur (be PVM) bei neįvykdė 33,639 m3 mūro darbų už 2808,90 Eur (be PVM).

4118.

42Teismo vertinimu liudytojų E. S., S. K., A. B. parodymai, kiti byloje esantys įrodymai paneigė atsakovės argumentus, kad sutarti statybos mūro darbai atsakovės negalėjo būti atlikti dėl ieškovės kaltės. Tam pagrįsti atsakovė jokių patikimų įrodymų teismui nepateikė, o deklaratyvūs teiginiai paneigti teismo sprendime aptartais įrodymais.

4319.

44Teismas sprendė, kad nėra pagrindo pripažinti ginčo sutarties nutraukimo Sutarties Bendrosios dalies 7.3.3. p. pagrindu neteisėtu, nes atsakovė priešieškinio reikalavimų šioje dalyje neįrodė, o ieškovė įrodė aplinkybes, kad Sutartis nebuvo įvykdyta dėl atsakovės kaltės, įvykdyta tik iš dalies, atsakovės atliktų mūro darbų dalis buvo su trūkumais. Dėl to teismas atmetė priešieškinio reikalavimą pripažinti vienašalį Sutarties nutraukimą neteisėtu.

4520.

46Teismas nustatė, kad tiek statybos mūro darbų trūkumų šalinimo, tiek atsakovės neatliktų pagal ginčo sutartį darbus atliko ieškovė savo jėgomis ir sąskaita. Atsižvelgdamas į tai, teismas sprendė, kad ieškovė turi teisę į trūkumų šalinimo išlaidas Sutarties bei įstatymo pagrindu.

4721.

48Teismas iš dalies nesutiko su ieškovės 6593,49 Eur nuostolių paskaičiavimu. Įvertinęs byloje esančius įrodymus, teismas sprendė, kad ieškovės nuostoliai sudaro viso 2781,80 Eur.

4922.

50Teismo vertinimu, šalių reikalavimai turtiniai, priešpriešiniai, iš tos pačios sutarties vykdymo, galioja ir vykdytini. Ieškovė nuostolių dydį paskaičiavo detaliai, darbų trūkumus bei atsakovės neatliktų darbų dalį ieškovė šalino pati, todėl teismas sprendė, kad ieškovei buvo visos sąlygos taikyti šalių susiklosčiusiams teisiniams santykiams įskaitymo institutą ir priešieškinio reikalavimo dėl vienašalio įskaitymo pripažinimo negaliojančiu netenkino.

5123.

52Teismas pažymėjo, kad 2018 m. birželio 11 d. ieškovei taikant įskaitymą teisminio ginčo nebuvo. Atsakovė nepagrindė įskaitymo taikymo neteisėtumo, jį pradėjo ginčyti tik teisme, kai į teismą kreipėsi ieškovė dėl skolos priteisimo.

5324.

54Kadangi teismas pripažino pagrįstą ieškovės nuostolių sumą 2781,80 Eur, ginčo įskaitymą pripažino iš esmės teisėtu dėl 2781,80 Eur sumos, todėl iš atsakovės sprendė priteisti 393,72 Eur nuostolių (2781,80 Eur – 2388,08 Eur), o atsakovės priešieškinio reikalavimus priteisti 2388,08 Eur skolos, 405,17 Eur delspinigių, 150,15 Eur palūkanų, 6 procentus metinių palukanų atmetė.

5525.

56Teismas, atsižvelgęs į tai, kad byla sudėtinga, susideda iš trijų bylos tomų, byloje pareikštas ieškinys bei priešieškinis, ieškinys patenkintas iš dalies, priešieškinis atmestas, bylos trukmę, ieškovės advokatas dalyvavo visuose posėdžiuose (5), surašė ieškinį, atsiliepimus į atsakovo pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, atskirąjį skundą, priešieškinį, nuolat teikė prašymus dėl rašytinių įrodymų prijungimo, priteisė ieškovei iš atsakovės 2000 Eur išlaidų advokato pagalbai apmokėti.

57III. Apeliacinių skundų ir atsiliepimų į apeliacinius skundus argumentai

5826.

59Ieškovė UAB „ConsAliter“ pateikė apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. spalio 14 d. sprendimo, kuriuo prašo pakeisti pirmosios instancijos teismo sprendimą dalyje ir papildomai iš atsakovės priteisti ieškovei 1002,79 Eur nuostolių atlyginimą bei padidinti ieškovei priteistas bylinėjimosi išlaidas už advokato pagalbą pirmosios instancijos teisme iki 2500 Eur; kitą sprendimo dalį palikti nepakeistą. Nurodo šiuos esminius argumentus:

6026.1.

61teismas turėjo pripažinti visas ieškovės išlaidas, patirtas dėl atsakovės esminių sutarties pažeidimų ir nurodytas 2018 m. vasario mėn. Įvykdytų statybos-remonto darbų akte Nr. 1, pagrįstomis pagal kiekvieną eilutę bendrai 6593,49 Eur sumai. Tuomet įvertinęs, jog ieškovė priėmė faktiškai atsakovės atliktus darbus už 2388,08 Eur (jau įskaičius 1500 Eur avansą) ir įvertinęs, kad ieškovė būtų turėjusi sumokėti atsakovei 2808,90 Eur sumą, jei atsakovė būtų tinkamai įvykdžiusi sutartį, teismas turėjo pripažinti ieškovės teisę į 1396,51 Eur nuostolių sumą, o ne į gerokai mažesnę, t.y. 393,72 Eur nuostolių sumą;

6226.2.

63kadangi ieškovė trūkumų šalinimą ir neįvykdytą mūro darbų kiekį įvykdė savo jėgomis (pasitelkdama savo darbuotojus ir pati įsigydama reikalingas medžiagas bei mechanizmus) atliktų darbų išlaidos buvo apskaičiuojamos vadovaujantis Aplinkos ministro 2006 m. spalio 26 d. įsakymo Nr. D1-492 pagrindu VĮ „Statybos produktų sertifikavimo centras“ registruotomis ir skelbiamomis juridinių asmenų, fizinių asmenų ir mokslo įstaigų parengtomis rekomendacijomis dėl statinių statybos skaičiuojamų kainų nustatymo, kurias yra parengusi UAB „Sistela“ ir kurios yra įregistruotos VĮ „Statybos produktų sertifikavimo centras“ direktoriaus 2017 m. spalio 30 d. įsakymu Nr.B-17-025 „Dėl statybos resursų skaičiuojamosios rinkos kainos XXXI (pagal 2017 m. spalio mėn. rinkos kainas)“. Tokios rekomendacijos yra sudaromos vadovaujantis Aplinkos ministro 2005 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. D1-323 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. D1-708 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.05.06:2005 „Statinio projektavimas“ patvirtinimo pakeitimo“ (Žin., 2005, Nr. 85-3185) patvirtintais statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo principais ir Aplinkos ministerijos 2005 m. rugpjūčio 2 d. parengtomis statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo rekomendacijomis (toliau – Rekomendacijos);

6426.3.

65minėtomis Rekomendacijomis yra išskiriamos tiesioginės ir netiesioginės statybos darbų išlaidos. Ieškovės nuostoliai dėl atsakovės paliktų trūkumų šalinimo ir neįvykdyto darbų kiekio įvykdymo taip pat sudarė tiesiogines ir netiesiogines išlaidas. Tiesioginės atsakovės paliktų trūkumų šalinimo išlaidos ir neįvykdyto darbų kiekio įvykdymo išlaidos sudarė: išlaidos reikalingiems atlikti darbams (su trūkumais padarytos mūro pertvaros demontavimas, šiukšlių išnešimas, šiukšlių pakrovimas, pertvarų mūro sutarto kiekio įvykdymas, sąramų montavimas) – 2943,08 Eur, išlaidos reikalingoms įsigyti medžiagoms, įsigyti ir (ar) išsinuomoti mechanizmams, įrenginiams bei transporto paslaugos – 1671,93 Eur, statybvietės išlaidos – 415,35 Eur, kurios pagal Rekomendacijas sudaro 9 proc. nuo visų statinio statybos išlaidų ((2943,08 Eur + 1671,93 Eur) x 9 proc. = 415,35 Eur). Taigi viso tiesioginės išlaidos sudarė 5030,36 Eur (2943,08 Eur + 1671,93 Eur + 415,35 Eur). Tuo tarpu netiesiogines išlaidas sudarė: pridėtinės išlaidos, skaičiuojamos nuo minėtus statybos darbus dirbusiems darbuotojams priskaičiuoto darbo užmokesčio – tai yra 30 proc. nuo 4163,87 Eur, kas sudaro 1249,16 Eur, taip pat ieškovės pelno marža, sudaranti normatyvinį 5 proc. dydį, ir apskaičiuojama nuo tiesioginių ir pridėtinių išlaidų sumos (6279,52 Eur = 5030,36 Eur + 1249,16 Eur), kas sudaro 313,98 Eur (6279,52 Eur x 5 proc.). Taigi visos statybos darbų (paliktų trūkumų šalinimo ir neįvykdyto darbų kiekio įvykdymo) išlaidos iškovei sudarė 6593,49 Eur;

6626.4.

672018 m. vasario mėn. Įvykdytų statybos-remonto darbų aktas Nr. 1, konkrečiai jo eilutės nuo 1 iki 6 ir po jomis esantys privalomų mokėti mokesčių procentiniai dydžiai ir paskaičiavimai buvo parengti vadovaujantis minėtomis Rekomendacijomis. Nei atsakovė, nei teismas nepateikė jokių motyvų, pavyzdžių, paskaičiavimų, kurie paneigtų eilutėse nuo 1 iki 6 nurodytų ieškovės išlaidų ir po 6 eilute nurodytų mokesčių apskaičiavimo pagrįstumą;

6826.5.

69teismui nenustačius, kad 2018 m. vasario mėn. Įvykdytų statybos-remonto darbų aktas Nr. 1 savo forma, turiniu ir (ar) jame esančiais paskaičiavimais neatitinka Rekomendacijų, jis neturėjo pagrindo teigti, kad 48 Eur išlaidos sąramų montavimui negali būti nurodomos atskira išlaidų eilute kaip atskira nuostolių dalis vien dėl to, kad šie darbai susiję su pertvarų mūro darbais. Dėl tos pačios priežasties (motyvų nepateikimo) teismas neturėjo pagrindo pagrįstomis ieškovės išlaidomis nepripažinti ieškovės išlaidų papildomam darbo užmokesčiui – 235,45 Eur (8 proc., kuriuos teismas turėjo skaičiuoti nuo 2943,08 Eur) ir neturėjo pagrindo pagrįstomis ieškovės išlaidomis nepripažinti socialinio draudimo mokesčio - 985,34 Eur (31 proc., kuriuos teismas turėjo skaičiuoti nuo 3187,53 Eur (= 2943,08 + 235,45). Dėl šio minėto neteisingo ieškovės išlaidų vertinimo teismas nepagrįstai nenustatė, kad ieškovės išlaidos pagal 1 ir 6 eilutes su privalomais mokėti mokesčiais sudarė 4163,87 Eur;

7026.6.

71teismas nepagrįstai nusprendė, kad ieškovė gali reikalauti tik 50 proc. išlaidų už darbuotojų, šalinusių atsakovės paliktus darbų trūkumus ir įvykdžiusių atsakovės neįvykdytą darbų kiekį apgyvendinimą. Liudytojas A. B. dėl prieš 1,5 metų vykusių darbų konkrečių datų duodamas parodymus galėjo suklysti. Ieškovė pateikė 2017 m. gruodžio 1 d. Patalpų nuomos darbininkams sutartį ir 2018 m. kovo 28 d. rangos sutartį dėl darbų vykdymo kitame objekte, esančiame Druskininkuose. Teismas šių įrodymų neįvertino, todėl pažeidė CPK 263 straipsnio 2 dalį, 270 straipsnio 4 dalies 4 punktą, ir dėl to nepagrįstai sumažino išlaidas patalpų nuomai nuo 506,20 Eur iki 253,10 Eur;

7226.7.

73teismui netinkamai įvertinus byloje esančius įrodymus ieškovei nepagrįstai papildomai nebuvo priteista 1002,79 Eur suma. Teismas, sumažinęs ieškovei priteistiną nuostolių sumą, taip pat be pagrindo sumažino ieškovei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą už advokato pagalbą. Atsižvelgiant į tai, kad teismas pripažino, jog byla sudėtinga, taip pat į tai, kad, dėl nuostolių skaičiavimo specifikos bylos aplinkybių nustatymas pareikalavo itin didelio atidumo ir kruopštumo pirmosios instancijos teisme, byloje pareikštas ieškinys bei priešieškinys, ieškinys patenkintas iš dalies, priešieškinis atmestas, bylos trukmė, virš metų, ieškovės advokatas dalyvavo visuose posėdžiuose, surašė ieškinį, atsiliepimus į atsakovės pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, atskirąjį skundą, priešieškinį, nuolat teikė prašymus dėl rašytinių įrodymų prijungimo, teismas turėjo pagrindą ieškovės patirtas bylinėjimosi išlaidas už advokato pagalbą padidinti iki 2500 Eur.

7427.

75Atsakovė UAB „Segmita“ pateikė atsiliepimą į ieškovės apeliacinį skundą, kuriuo prašo ieškovės apeliacinį skundą atmesti; ieškovės apeliacinį skundą patenkinus, o atsakovės atmetus, perskirstyti bylinėjimosi išlaidas ir ieškovei priteisti ne didesnes kaip 1015,75 Eur dydžio bylinėjimosi išlaidas; priteisti atsakovei iš ieškovės jos patirtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodo šiuos esminius argumentus:

7627.1.

77nėra pagrindo pilna apimtimi iš atsakovės priteisti visų ieškovės išlaidų dėl patalpų nuomos Druskininkuose, kadangi, visų pirma, į bylą ieškovės pateikta sutartis jokiu būdu neįrodė ir nepatvirtino, kad A. B. duodamas paaiškinimus kalbėjo būtent apie statytą objektą ( - ), į bylą pateiktoje 2018 m. kovo 28 d. Rangos sutartyje nėra nurodyta, kad už objekto, esančio ( - ), darbų vykdymą yra/buvo atsakingas statybos darbų vadovas A. B.. Antra, bylos nagrinėjimo metu A. B. buvo klausiama keliuose objektuose, esančiuose Druskininkuose, jis prižiūrėjo statybos darbus kol UAB „Segmita“ vykdė darbus ginčo objekte ir kol buvo šalinami neva nekokybiški UAB „Segmita“ atliktų darbų defektai. Atsakydamas i šiuos klausimus liudytojas paaiškino, kad kol UAB „Segmita“ vykdė darbus ginčo objekte ir kol buvo šalinami neva nekokybiški UAB „Segmita“ atliktų darbų defektai, jis prižiūrėjo du statomus objektus, todėl nėra jokio pagrindo teigti, kad A. B. suklydo duodamas paaiškinimus;

7827.2.

79ieškovės teiginiai dėl 48 Eur žalos sumos dėl sąramų montavimo yra nepagrįsti, kadangi atsakovė byloje aiškiai teigė, kad sąramų montavimas pagal šalių sudarytą sutarties kainą pateko į mūro darbų apimtį ir atskirai išlaidos/sutarties kaina dėl sąramų montavimo nebuvo išskirta. Ieškovė ne tik nepaaiškino, kodėl sąramų montavimas buvo išskirtas iš bendrų mūro darbų, bet ir nepaneigė atsakovės pozicijos, kad sąramų montavimas yra neatskiriama mūro darbų dalis, tačiau ir jokiais įrodymais nepagrindė ir nepaaiškino, kaip buvo nustatyta vienos sąramos montavimo darbų kaina, todėl teismas ieškovės reikalavimą šioje dalyje atmetė pagrįstai;

8027.3.

81nepaisant gausiai nurodytų ieškovės teisės aktų, kuriais remiantis yra prašoma priteisti žalą dėl 8 proc. sumos dėl darbo užmokesčio ir 31 proc. dėl mokėtinų socialinio draudimo mokesčių, o taip pat 48 Eur dydžio žalą už sąramų montavimą, nei ieškinyje nei apeliaciniame skunde nėra paaiškinta kuo remiantis (kokiais konkrečiais Rekomendacijų punktais, kurioje konkrečioje vietoje/punkte ir konkrečiame teisės akte yra nurodyta, kad darbo užmokestis turi sudaryti 8 proc. nuo išlaidų vertės, kad socialinio draudimo mokesčiai turi sudaryti 31 proc. nuo išlaidų vertės, kad vienos sąramos montavimo kaina yra 12 Eur (4 sąramos po 12 Eur = 48 Eur), todėl ieškovės apeliacinio skundo argumentai jai papildomai priteisti 1002,79 Eur sumą yra visiškai nepagrįsti;

8227.4.

83pagal Rekomendacijų 13 punktą, darbo užmokestis ir socialinio draudimo mokesčiai priskiriami prie tiesioginių išlaidų (ieškovės teigimu, tai netiesioginės išlaidos), o iš 50 punkto akivaizdžiai matyti, kad darbo užmokestis ir socialinio draudimo mokesčiai patenka į statybvietės išlaidų sumą, todėl teismui ieškovės naudai jau priteisus 9 proc. statybvietės išlaidų, ieškovės reikalavimas papildomai priteisti 8 proc. nuo išlaidų vertės darbo užmokesčio bei 31 proc. socialinio draudimo išlaidų yra visiškai nepagrįstas, nes tenkinus tokį reikalavimą ieškovei būtų du kartus priteista suma dėl darbo užmokesčio ir socialinio draudimo mokesčio;

8427.5.

85ieškovė nenurodo, kaip apskaičiuoja jai didintinų nuo 2000 Eur iki 2500 Eur bylinėjimo išlaidų sumą. Ieškovė pateikė įrodymus, kad patyrė 2964,50 Eur išlaidas advokato pagalbai apmokėti ir 95 Eur dydžio žyminio mokesčio išlaidas. Bendra ieškovės patirtų bylinėjimosi išlaidų suma sudaro 3059,50 Eur. Net ir tuo atveju, jeigu teismas tenkintų ieškovės apeliacinį skundą, ieškovės reikalavimas dėl bylinėjimosi išlaidų padidinimo negalėtų būti tenkinamas. Priešingai, net ir patenkinus ieškovės apeliacini skundą, o atsakovės apeliacinį skundą atmetus, apeliacinės instancijos teismas turėtų perskirstyti byloje priteistas bylinėjimosi išlaidas, vadovaujantis CPK 93 straipsnio nuostatomis;

8627.6.

87jeigu teismas papildomai ieškovei priteistų 1002,79 Eur, bendra ieškovei priteista žalos suma sudarytų 1396,52 Eur. Ieškiniu buvo prašoma priteisti 4205,41 Eur dydžio žalą, todėl patenkinta būtų tik 33,20 proc. (1396,52 Eur x 100 / 4205,41 = 33,20) ieškinio reikalavimų. Šiuo atveju teismas ieškovei iš atsakovės galėtų priteisti ne didesnes kaip 1015,75 Eur (3059,50 x 33,20 proc. = 1015,75) dydžio patirtas bylinėjimosi išlaidas, t. y. bylinėjimosi išlaidų suma ne tik, kad negali būti padidinta, bet ieškovės apeliacinio skundo patenkinimo atveju turėtų būti sumažinta iki 1015,75 Eur sumos.

8828.

89Atsakovė UAB „Segmita“ pateikė apeliacinį skundą, kuriuo prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. spalio 14 d. sprendimą ir klausimą išspręsti iš esmės – priešieškinj tenkinti pilna apimtimi, o ieškinį atmesti bei priteisti atsakovei iš ieškovės jos patirtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodo šiuos esminius argumentus:

9028.1.

91atsižvelgiant į tai, kad Sutartis buvo nutraukta Sutarties bendrosios dalies 7.3.3 punkto pagrindu, sprendžiant klausimą ar ieškovė su atsakove sutartį nutraukė teisėtai byloje privalėjo būti nustatyta ar atsakovė dėl savo kaltės ilgiau kaip 5 dienas vėlavo vykdyti bet kurį savo įsipareigojimą ar padarė kitą ginčo Sutarties esminį pažeidimą, t. y. turėjo būti nustatyta ar egzistavo Sutarties bendrosios dalies 7.3.3 punkte nustatytos sąlygos, leidusios ieškovei vienašališkai nutraukti Sutartį su atsakove;

9228.2.

932017 m. lapkričio 27 d. raštu (o taip pat eilę kartų žodžiu iki oficialios pretenzijos ieškovei pateikimo) ieškovė buvo informuota apie priežastis, kurios trukdo vykdyti sutartimi prisiimtus darbus. Ieškovė neperdavė atsakovei tinkamai patvirtintų brėžinių (tinkamai patvirtinti brėžiniai nepateikti ir byloje), taip pat laiku neperdavė darbų fronto bei neatliko žemės lyginimo darbų, UAB „Segmita“ negalėjo laiku vykdyti prisiimtų įsipareigojimų, todėl akivaizdu, kad darbai laiku buvo neatlikti dėl ieškovės, o ne dėl atsakovės kaltės. Šios aplinkybės sąlygoja, kad atsakovės pretenzijos dėl laiku neatliktų darbų ir tuo pagrindu reiškiamas Sutarties nutraukimas buvo nepagrįstas bei netesėtas;

9428.3.

95byloje esantys įrodymai, t. y. 2017 m. spalio 23 d. darbų fronto perdavimo aktas patvirtina, kad darbų frontas UAB „Segmita“ subrangovui buvo perduotas tik dėl darbų vykdymo tarp ašių yl-y5/xl-x3-2a. Nors pirmos instancijos teismas teigia, kad darbų frontas atsakovei buvo perduotas žodžiu ir tai patvirtina liudytojų parodymai, šios teismo išvados yra nepagrįstos, kadangi teismas bylą privalėjo nagrinėti šalių sudarytos rangos sutarties sąlygų kontekste. Šalims rašytinėje sutartyje nustačius, kad darbų frontas perduodamas šalims pasirašant darbų fronto priėmimo perdavimo aktą, ir byloje nesant jokio rašytinio susitarimo, kuris leistų darbų frontą perduoti žodžiu, akivaizdu, kad darbų fronto perdavimo faktas byloje gali būti įrodinėjimas tik rašytiniais dokumentais, o ne liudytojų parodymais;

9628.4.

97teismas darbų fronto perdavimą atsakovui iš esmės grindžia buvusio atsakovės subrangovo UAB „Miravita“ darbuotojo E. S. parodymais. Tarp atsakovės ir E. S. kilęs konfliktas nulėmė, kad E. S. byloje sąmoningai davė atsakovei nenaudingus ir melagingus paaiškinimus. E. S. žodžiu duoti paaiškinimai, kad visi UAB „Segmita“ atlikti mūro darbai buvo nekokybiški iš esmės prieštarauja rašytiniams bylos įrodymams, nes pati ieškovė 2018 m. birželio 11 d. pranešimu Nr. CA022/06, atlikdama įskaitymą pripažįsta, kad atsakovė yra atlikusi darbų už 3888,08 Eur sumą, taigi ieškovė tokiu būdu taip pat pripažįsta visus atsakovės atliktus darbų kiekius ir išrašytas sąskaitas, o tuo pačiu ir atliktų darbų kokybę;

9828.5.

99į bylą pateiktuose brėžiniuose, priešingai nei nurodo teismas, nėra pateikti visų sienų/pertvarų matmenys, būtini tūriui apskaičiuoti, t. y. ilgis, aukštis, plotis. Nesant šių matmenų brėžiuose, teismas negalėjo vadovautis ieškovės pateiktais paskaičiavimais ir teismui tai buvo paaiškinta ne kartą bylos nagrinėjimo metu, tačiau teismas į tai nekreipė dėmesio. Nustačius, kad teismas negalėjo apskaičiuoti koks mūro darbų kiekis buvo tarp ašių yl-y5/xl-x3, akivaizdu ir tai, jog teismo argumentas, kad ieškovės atliktas 38,13 m3 mūro darbų kiekis patvirtina, kad ieškovei buvo perduotas visas darbų frontas yra visiškai nepagrįstas;

10028.6.

101byloje nesant įrodymų, kad darbų frontas buvo perduotas atsakovei, nebuvo galima konstatuoti, kad atsakovė pažeidė sutarties įvykdymo terminus. O nenustačius, kad egzistavo Sutarties bendrosios dalies 7.3.3 punkte nustatytos sąlygos, leidusios ieškovei vienašališkai nutraukti Sutartį su atsakove, Sutarties nutraukimas 7.3.3 punkto pagrindu turėjo būti pripažintas neteisėtu;

10228.7.

103Statybos-Remonto darbų Aktas Nr. 1 yra ieškovės parengtas dokumentas, todėl jokiu būdu byloje negalėjo patvirtinti ir įrodyti, kad ieškovė dėl atsakovės neteisėtų veiksmų patyrė kokią nors žalą, kadangi šiame dokumente pateikiama informacija nėra pagrįsta jokiais kitais dokumentais ir įrodymais, o tai tiesiog paties ieškovės teiginiai, kad ji patyrė žalą;

10428.8.

105bendra teismo pripažinta ieškovės patirta žala sudarė 1931,81 Eur, tačiau teismas dėl nesuprantamų priežasčių, neaišku kuo remiantis ir nepateikdamas visiškai jokių motyvų ir paaiškinimų prie teismo pripažintos ieškovės patirtos žalos pridėjo 9 proc. statybvietės išlaidų, 30 proc. pridėtines išlaidas, 5 proc. pelną ir konstatavo, kad ieškovė patyrė ir įrodė žalą 2781,80 Eur sumoje;

10628.9.

107prie teismo konstatuotos ieškovės patirtos žalos dydžio, nesant jokio teisinio pagrindo, buvo pridėta 849,99 Eur suma. Teismas, pripažinęs atliktą įskaitymą teisėtu, iš atsakovės ieškovei priteisė skirtumą tarp įskaitytos ir teismo pripažintos bet nepadengtos žalos sumos, t. y. 393,73 Eur, tačiau teismui nepagrįstai ir nesant jokio teisinio pagrindo nepadidinus pripažintinos padarytos žalos sumos neaiškiomis procentų sumomis, ieškovės reikalavimas priteisti žalą apskritai turėjo būti atmestas, o atsakovės priešieškinis bent dėl dalies skolos priteisimo ir įskaitymo pripažinimo negaliojančiu turėjo būti patenkintas;

10828.10.

109ieškovė nesutika su teismo argumentais, kad ieškovė dėl atsakovės kaltės patyrė 1931,81 Eur dydžio žalą, iš kurių 220,98 Eur už 7.37 m3 mūro sienos demontavimą, 109,21 Eur už šiukšlių išnešimą, 182,79 Eur už šiukšlių pakrovimą, 253,10 Eur už patalpų nuomą, 336 Eur už pastolių nuomą, 15 Eur dėl mechanizmų nuomos, 78,79 Eur dėl deimantinių diskų įsigijimo, 4,77 Eur dėl grąžto įsigijimo, 508,29 Eur dėl 722 vienetų silikatinių blokelių M18 įsigijimo, 7,08 Eur dėl mūro mišinio įsigijimo, 9, 62 Eur dėl klijų silikato blokeliams įsigijimo, 206 Eur dėl transporto paslaugų įsigijimo, kadangi ieškovė prašomos priteisti žalos dydžio, priežastinio ryšio, kaltės ir atsakovės neteisėtų veiksmų byloje neįrodė;

11028.11.

111atsižvelgiant į tai, kad atsakovė visas ieškovės pretenzijas dėl žalos atlyginimo ir sutarties nutraukimo dėl atsakovės kaltės visad atmetinėjo kaip nepagrįstas, tačiau ieškovė nepaisydama to ir žinodama, kad tarp šalių yra ginčas dėl ieškovės reiškiamo reikalavimo atsakovei dėl žalos atlyginimo, vis vien 2018 m. birželio 11 d. atliko vienarūšių reikalavimų įskaitymą, t. y. įskaitė neapibrėžtą ir negaliojančią reikalavimo teisę dėl žalos atlyginimo į ieškovės atsakovei mokėtiną sumą už atliktus darbus (ieškovės vertinimu reikalavimo teisė dėl žalos atlyginimo gali būti pripažįstama galiojančia yra apibrėžta tik dvejais atvejais, kai atsakovas tokią ieškovo teisę pripažįsta pats arba tada, kai tokios reikalavimo teisės galiojimą pripažįsta teismas savo įsiteisėjusiu teismo sprendimu), darytina išvada, kad ieškovės atliktas įskaitymas neatitinka įskaitymui keliamų reikalavimų, todėl kad ieškovės 2018 m. birželio 11 d. pranešimu Nr. CA022/06 atliktas vienašalis priešpriešinių reikalavimų įskaitymas turėjo būti pripažintinas negaliojančiu ab initio;

11228.12.

113ieškovei iš atsakovės buvo priteista tik 393,73 Eur suma žalai atlyginti, kai tuo tarpu ieškiniu buvo prašoma priteisti 4205,41 Eur dydžio žala, taigi teismas patenkino tik 9,36 proc. (393,73 € x 100 / 4205,41 = 9,36) ieškinio reikalavimų. Teismas priteisdamas ieškovei iš atsakovės 2000 Eur dydžio bylinėjimosi išlaidas akivaizdžiai nesivadovavo CPK 93 straipsnio 2 dalimi ir pažeidė šioje dalyje įtvirtintą bylinėjimosi išlaidų paskirstymo tvarką. Teismas iš atsakovės galėjo priteisti ne didesnes kaip 286,36 Eur (3059,50 Eur (visa ieškovės patirtų bylinėjimosi išlaidų suma) x 9,36 proc. = 286,36 Eur) dydžio patirtas bylinėjimosi išlaidas.

11429.

115Ieškovė UAB „ConsAliter“ pateikė atsiliepimą į atsakovės UAB „Segmita“ apeliacinį skundą, kuriuo prašo atmesti atsakovės apeliacinį skundą kaip nepagrįstą, tenkinti ieškovės apeliacinį skundą ir iš atsakovės ieškovei priteisti jos patirtas bylinėjimosi išlaidas apeliacinės instancijos teisme. Nurodo šiuos esminius argumentus:

11629.1.

117atsakovė teismo sprendimą atmesti priešieškinio reikalavimą pripažinti neteisėtu 2018 m. sausio 18 d. pranešimu Nr. CA022/05 ieškovės atliktą vienašalį 2017 m. spalio 17 d. Statybos rangos sutarties Nr. CA022-SUB/JP/2017-10-17/02 nutraukimą šios Sutarties bendrosios dalies 7.3.3. punkto pagrindu ginčija deklaratyvaus pobūdžio teiginiais, kuriuos paneigia pirmosios instancijos teismo ištirtų ir įvertintų įrodymų visetas;

11829.2.

119Sutarties vykdymo aplinkybės bei jas pagrindžiantys įrodymai, kuriuos savo sprendime visapusiškai įvertino teismas, patvirtina, kad Sutartis 2018 m. sausio 18 d. su atsakove buvo nutraukta dėl daugkartinių Sutarties pažeidimų iš atsakovės kaip rangovo pusės, kurie statybos rangos sutartiniuose teisiniuose santykiuose įprastai vertinami kaip esminiai sutarties pažeidimai iš rangovo pusės, kurie neleidžia darbų užsakovui tikėtis, kad statybos rangos sutartis bus įvykdyta per sutartą terminą arba kad bus apskritai tinkamai įvykdyta;

12029.3.

121atsakovė nepateikė jokių įrodymų, dėl kokių priežasčių laikotarpiu nuo atsakovės 2017 m. lapkričio 27 d. pretenzijos iki 2018 m. sausio 18 d. pranešimo apie sutarties nutraukimą atsakovė negalėjo vykdyti Sutarties įsipareigotus atlikti darbus, nes iki 2017 m. lapkričio 27 d. ir po šios datos visos darbams vykdyti reikalingos altitudės buvo sužymėtos, statybų brėžiniai pasirašyti, rostverkai užbetonuoti bei atlikti žemės lyginimo darbai;

12229.4.

123iki Sutartyje numatyto darbų termino pabaigos (2017 m. lapkričio 23 d.) atsakovė jokia forma nesikreipė į ieškovę dėl kokių nors trukdymų vykdyti darbus. Atsakovė pretenziją dėl negalėjimo vykdyti darbus pateikė jau suėjus darbų atlikimo terminui ir tik po 2017 m. lapkričio 22 d. ieškovės pretenzijos, kai atsakovei buvo pranešta apie netinkamą Sutarties vykdymą vėluojant vykdyti darbus;

12429.5.

125aplinkybes, kad ieškovė atsakovei sudarė galimybes dirbti ir užtikrino reikiamą darbų frontą Sutarčiai įvykdyti pilnai ir tinkamai per Sutartyje numatytą ir papildomus terminus, patvirtinto ne tik prie ieškinio pridėti įrodymai, bet ir bylos nagrinėjimo eigoje ieškovės pateikti papildomi rašytiniai įrodymai bei liudytojų parodymai;

12629.6.

127atsakovės teiginys, kad darbų frontas jai buvo perduotas tik ašyse y1-y5/x1-x3 buvo paneigtas byloje ištirtų ir įvertintų įrodymų visuma. Nuosekliais ir vienas kitą papildančiais liudytojų E. S., S. K. ir A. B. parodymais buvo patvirtinta aplinkybė, kad darbų frontas atsakovei faktiškai buvo perduotas visose objekto ašyse. Visi liudytojai, turintys specialių žinių statybos srityje, kategoriškai paneigė atsakovės teiginius ir nuosekliai ir išsamiai parodė, kad nuotraukose užfiksuoti vaizdai rodo, kad galimybės dirbti mūro darbus buvo ir kad didesnėje dalyje nuotraukų atsispindi pradėti, bet atsakovės neužbaigti mūro darbai;

12829.7.

129kadangi iki 2018 m. sausio 3 d. atliktų darbų priėmimo – perdavimo akto parengimo atsakovės palikti darbų trūkumai ir neįvykdytas darbų kiekis, paminėti 2017 m. lapkričio 22 d. ir 2017 m. gruodžio 22 d. pretenzijose, nesikeitė, todėl ieškovė pakartotinai šių aplinkybių 2018 m. sausio 3 d. atliktų darbų priėmimo – perdavimo akte nebenurodė. Šios aplinkybės rodo, kad atsakovės teiginiai yra aiškiai nepagrįsti, esą ieškovė, priėmusi darbus pagal 2018 m. sausio 3 d. atliktų darbų priėmimo – perdavimo aktą ir taikiusi įskaitymą, darbus priėmė be trūkumų, nes pats darbų priėmimas pagal CK 6.662 straipsnį nereiškia, kad jie priimami be trūkumų;

13029.8.

131E. S. nurodė ir pagrindinę priežastį, dėl kurios UAB „Segmita“ neįvykdė savo sutartinių įsipareigojimų. Ši priežastis kvalifikuotų mūrininkų nebuvimas. Atsakovė, girdėdama tokius E. S. parodymus ir manydama, kad jie tendencingi ar net melagingi galėjo juos paneigti įvairiomis įrodinėjimo priemonėmis, tačiau atsakovė minėtų E. S. parodymų nepaneigė. Todėl teismas neturėjo pagrindo abejoti E. S. parodymais vien dėl to, kad jis turi civilinį ginčą su atsakove;

13229.9.

133visi liudytojai kategoriškai patvirtino, kad atsakovė neužbaigė darbų tik dėl to, kad neturėjo pakankamai kvalifikuotų darbininkų, o nuo gruodžio mėnesio apskritai faktiškai nebevykdė jokių darbų objekte. Kadangi apklausti liudytojai tiesiogiai dalyvavo mūro darbų vykdymo procese, todėl galėjo patvirtinti arba paneigti atsakovės nurodytą aplinkybę, esą atsakovė negalėjo dirbti, nes nuolat buvo keičiamos darbų vykdymo schemos. Tačiau ir šią atsakovės nurodytą aplinkybę liudytojai paneigė, teigdami, kad jokių esminių pakeitimų palyginus su į bylą pateikta schema, pasirašyta A. B. ir E. S., nebuvo daroma. Minėtų liudytojų parodymai patvirtina ieškovės atsakovei rašytų pretenzijų pagrįstumą (2017 m. lapkričio 22 d. pretenzija, 2017 m. lapkričio 27 d. atsakymas į UAB „Segmita“ 2017 m. lapkričio 27 d. pretenziją, 2017 m. gruodžio 22 d. pretenzija);

13429.10.

135atsakovės nurodyta aplinkybė, esą ieškovė yra kalta dėl atsakovės negalėjimo įvykdyti Sutartį yra grindžiama tik pačios atsakovės surašytomis pretenzijomis, atsakovės atstovų paaiškinimais ir savita nuotraukų iš objekto interpretacija;

13629.11.

137teismas išsamiu ir visapusišku byloje esančių įrodymų vertinimu pripažino, kad atsakovė neįvykdė viso sutarto darbų kiekio ir nepašalino nustatytų trūkumų dėl savo pačios neteisėto neveikimo, todėl ieškovė buvo priverstas pati įvykdyti neįvykdytą darbų kiekį – 33,639 m3 ir pašalinti nustatytus trūkumus 7,366 m3 mūro darbų kiekyje;

13829.12.

139atsakovė nei pati šalino savo paliktus darbų trūkumus, nei bandė tartis su ieškove dėl darbų trūkumų pašalinimo, nei įvykdė įsipareigotą įvykdyti darbų kiekį. Šios aplinkybės rodo, kad ieškovės nuostoliai atsirado tik dėl atsakovės neteisėto neveikimo. Todėl tarp atsakovės neteisėtų veiksmų ir ieškovės teismo pripažintų nuostolių yra faktinis priežastinis ryšys. Nebuvo jokių kitų priežasčių, susijusių su trečiaisiais asmenimis ar nenugalimos jėgos aplinkybėmis, dėl kurių atsakovė nebūtų galėjusi įvykdyti savo sutartinius įsipareigojimus ieškovei;

14029.13.

141atsakovė apeliaciniame skunde nepagrindė įskaitymo taikymo neteisėtumo, todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai atmetė atsakovės reikalavimą dėl ieškovės 2018 m. birželio 11 d. atlikto įskaitymo pripažinimo neteisėtu. Tiek ieškovės reikalavimas į atsakovę dėl nuostolių atlyginimo, tiek atsakovės reikalavimas į ieškovę dėl apmokėjimo už darbus savo esme, apibrėžtumu ir vykdytinumu buvo lygiaverčiai reikalavimai, nes nei vienas iš šių reikalavimų nebuvo patvirtintas teismo sprendimu, jie buvo apibrėžti lygiaverčiais pinigines prievoles nustatančiais dokumentais (PVM sąskaita faktūra iš ieškovės pusės, atliktų darbų aktas iš atsakovės pusės) ir buvo kilę iš prievolinių teisinių santykių. Vien tai, kad viena iš šalių vėlesniame etape nesutinka su reikalavimu, nereiškia, kad negali būti taikomas įskaitymas, nes tuomet dėl bet kokio vienos šalies nesutikimo tai užkirstų galimybes kitai šaliai taikyti įskaitymą ir tuo pačiu būtų paneigta CK 6.130 straipsnyje įtvirtina įskaitymo esmė ir tikslas. Įskaityti draudžiama tik tuos reikalavimus, kurie ginčijami teisme;

14229.14.

143atsakovė neatkreipė dėmesio, kad teismo pasirinktas bylinėjimosi išlaidų paskirstymas buvo grindžiamas CPK 93 straipsnio 4 dalimi, kuri leidžia teismui nukrypti nuo šio straipsnio 1, 2 dalyse nustatytų bylinėjimosi išlaidų paskirstymo taisyklių. Teismas išsamiai motyvavo savo sprendimą iš atsakovės ieškovei priteisti 2000 Eur už advokato pagalbą ir minėti teismo motyvai yra pagrįsti tinkamu ir aktyviu ieškovę atstovavusio advokato procesiniu elgesiu prisidedant prie kuo teisingesnio šios bylos išnagrinėjimo. Todėl teismas turėjo pagrindą iš atsakovės ieškovei priteisti ne mažesnę kaip 2000 Eur sumą už advokato pagalbą.

144Teisėjų kolegija

konstatuoja:

145IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

14630.

147Byloje nustatyta, kad tarp šalių susiklostė rangos teisiniai santykiai. Tiek ieškovė, tiek atsakovė neginčija susitarimo dėl rangos darbų faktinės aplinkybės (CPK 178 straipsnis).

14831.

149Ieškovė (apeliantė) ieškinyje nurodė, kad šalys 2017 m. spalio 17 d. buvo sudariusios Statybos rangos sutartį Nr. CA022-SUB/JP/2017-10-17/02, todėl atsakovei pervedė 1 500 Eur. Kaip įrodinėjo ieškovė (apeliantė), atsakovė įsipareigojo sumūryti silikatinius blokelius su sąramų (mūro atramų) įrengimu, viso 71,819 m3 už 5 996,97 Eur be PVM (7 256,33 Eur įskaitant PVM) per 30 d. nuo 2017-10-23 iki 2017-11-23 (Specialiosios dalies 5.1-5.3 p.p, 6.1.-6.4. p.p. (tomas I, b.l. 11-18). Ieškovės atstovu nurodytas projekto vadovas S. K., o atsakovės atstovu paskirtas E. S. (Specialiosios dalies 2 p.).

15032.

1512017 m. spalio 23 d. ieškovė turėjo perduoti darbų atlikimui tarp ašių y1-y5/x1-x3-2a objektą „Saulės sonata“, esantį adresu: ( - ) (tomas I, b.l. 19). Ieškovė pripažįsta, kad perdavus objektą nebuvo atlikti visi paruošiamieji darbai, reikalingi pradėti mūro darbus, nes reikėjo įrengti 1,4 m3 monolitinių konstrukcijų (rostverkus (pamatus)), ant kurių mūrijami silikatiniai blokeliai.

15233.

153Atsakovė patvirtino, kad ji sutiko įrengti 1,4 m3 monolitines konstrukcijas (rostverkus (pamatus)) už žodžiu sutartą kainą (700 Eur (1,4 m3 x 500 Eur). Ieškovė pripažino, kad atsakovės darbuotojai tinkamai įrengė 1,4 m3 monolitinių konstrukcijų.

15434.

155Byloje nustatyta, kad ieškovė 2017 m. lapkričio 22 d. pateikė pretenziją atsakovei dėl to, kad ji vėluoja atlikti sutartyje numatytus darbus. Atsakovė 2018 m. sausio 3 d. atsiuntė ieškovei atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktą Nr. 1 bei pažymą Nr. 1 (tomas I, b.l. 20-21), kuriuose nurodė, kad atliko darbų už 3 888,08 Eur be PVM (4 704,58 Eur įskaičiuojant PVM).

15635.

157Ieškovė 2018 m. sausio 18 d. pranešimu/pretenzija Nr. CA022/05 dėl sutarties nutraukimo ir sutartinių įsipareigojimų nevykdymo nutraukė sutartinius santykius, remdamasi Sutarties bendrosios dalies 7.3.3. p. pagrindu. Ieškovė paaiškino, kad su atsakove buvo sutarta, kad jos darbuotojai sumūrys 71,819 m3 silikatinių blokelių, tačiau atsakovės įvykdytų darbų kiekis yra 38,18 m,3, o iš padarytų darbų 7,366 m3 yra trūkumais. Iš atsakovės 2018 m. sausio 3 d. sudaryto akto (tomas I, b.l.20) nustatyta, kad 38,18 m3 darbų buvo atlikta iki 2017 m. gruodžio mėn. pabaigos, o liko atlikti - 33,639 m3.

15836.

159Vadinasi, iš byloje esančių įrodymų nustatyta, kad atsakovė pagal sutartį darbus turėjo baigti iki 2015 m. lapkričio mėn. 23 d. (tomas I, b.l. 11), dalį darbų atliko pasibaigus sutarties terminui, t. y. 2017 m. gruodžio mėn. sumūrijo 38,18 m3, o liko atlikti 33,639 m3 mūrijimo darbų, tačiau ieškovė 2018 m. sausio 18 d. nutraukė sutatrtį. Atsakovė (apeliantė) UAB „Segmita“ įrodinėjo, kad ieškovė be teisėto pagrindo nutraukė sutartį.

160Dėl statybos rangos sutarties vienašalio nutraukimo pripažinimo neteisėtu

16137.

162Sutarties bendrosios dalies 7.3.3. punkte nurodyta, kad „vienašališkai Rangovo raštišku pareiškimu Subrangovui, įteiktu prieš 2 (dvi) dienas, jei Subrangovas ilgiau kaip 5 (penkias) dienas vėluoja vykdyti bet kurį savo įsipareigojimą ar atitinkamą jų dalį pagal Sutartį, ar padaro kitą Rangovo nuomone esminį šios Sutarties pažeidimą. Sutartis Šalims lieka pilnai galioti, jei per šį 2 dienų terminą Subrangovas ištaiso savo pažeidimą ar įvykdo savo įsipareigojimą“

16338.

164Atsakovė (apeliantė) UAB „Segmita“ įrodinėjo, kad nebuvo užbetonuoti rostverkai, atlikti žemės darbai, iki 2017 m. lapkričio 27 d. brėžiniuose nebuvo sužymėtos sąramų altitudės, nepasirašyti brėžiniai, kaip to reikalauja statybą reglamentuojantys teisės aktai, taip pat ieškovė nuolatos keisdavo statomo objekto brėžinius, o tai trukdė darbų vykdymą.

16539.

166Minėta, iš byloje esančio atsakovės 2018 m. sausio 3 d. sudaryto akto (tomas I, b.l.20) nustatyta, kad darbų buvo atlikta per 2017 m. gruodžio mėn. 38,180 m3, o liko atlikti - 33,639 m3. Ieškovė patvirtino, kad tarp ašių y1-y5/x1-x3-2a mūro kiekis yra 24,10 m3, o atsakovė akte nurodė, jog sumūrijo per gruodžio mėnesį viso 38,18 m3. Teisėjų kolegija nurodo, kad jei per gruodžio mėnesį buvo atlikta daugiau kaip pusė sutartų darbų kiekio, tai dogmatiškai vertinant buvo perduotas darbų atlikimui visas objektas, nes atsakovė raštu nesikreipė į ieškovę dėl neperduoto objekto tarp ašių y1-y13/x1-x3.

16740.

168Pagal Sutarties bendrosios dalies 11.2. punktą „Visi pranešimai, kuriuos leidžiama ar privaloma pateikti pagal šią Sutartį, atliekami raštu ir įteikiami asmeniškai pasirašytinai arba siunčiami registruotu paštu 12.1 ir 12.2 punktuose numatytais adresais“.

16941.

170Pagal CK 6.189 straipsnio 1 dalį „teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis jos šalims turi įstatymo galią. Sutartis įpareigoja atlikti ne tik tai, kas tiesiogiai joje numatyta, bet ir visa tai, ką lemia sutarties esmė arba įstatymai“.

17142.

172Taigi atsakovė, jei ieškovė nebuvo įvykdžiusi sutartinių įsipareigojimų, privalėjo į ieškovę kreiptis raštu. Vadinasi, apeliantės (atsakovės) UAB „Segmita“ argumentas, kad pirmosios instancijos teismas neteisingai įvertino įrodymus, darydamas išvadą, kad atsakovė neįrodė, kad būtent ieškovės daromas sutarties pažeidimas paveikė sutarties vykdymo termino praleidimą, atmetamas kaip nepagrįstas (CPK 185 straipsnis).

17343.

174Byloje nėra įrodymų, kad per gruodžio mėnesį atsakovė negalėjo atlikti sutarto darbų kiekio dėl ieškovės netinkamo pareigų vykdymo (pvz., pretenzijų, prašymo pašalinti dokumentacijos trūkumus ir pan.). Pažymėtina, kad atsakovė įsipareigojo sutartus darbus atlikti per mėnesį. Vadinasi, net jei, kaip pati atsakovė teigia, jau 2017 m. lapkričio 27 d. buvo pašalinti dokumentuose esantys trūkumai, tai per gruodžio mėnesį ji privalėjo užbaigti darbus.

17544.

176Be kita ko, pagal sutarties 7.3.4. punktą sutartis galėjo būti nutraukta „vienašališkai Subrangovo raštišku pareiškimu Rangovui, įteiktu prieš 2 (dvi) dienas, jei Rangovas ilgiau kaip 5 (penkias) dienas vėluoja atsiskaityti pagal Sutartį ar padaro kitą esminį šios Sutarties pažeidimą. Sutartis Šalims lieka pilnai galioti, jei per šį 2 dienų terminą Rangovas ištaiso savo pažeidimą ar įvykdo savo įsipareigojimą.“

17745.

178Byloje nėra įrodymų, kad atsakovė pasinaudojo nors vienu teisių gynimo būdu, numatytu sutartimi, jei, anot atsakovės, ieškovė pažeidė jos teises tokiu būdu, kad ji dėl ko ji negalėjo užbaigti darbų per protingą terminą (CPK 12, 178 straipsniai). Byloje tiek ieškovė, raštu neperdavusi objekto, pažeidė sutarties specialiosios dalies 11 punktą dėl neužpildyto Priedo Nr. 4 Forma „Darbų fronto priėmimo-perdavimo aktas“, tiek atsakovė, neatlikusi sutartu terminu darbų. Tačiau byloje nėra nuginčyta aplinkybė, kad atsakovės atstovas E. S. 2017 m. spalio 17 d. pasirašė darbų vykdymo schemą, t . y. nuo to momento atsakovei jau buvo žinoma, kur jos darbininkai turi dirbti, kokiose ašyse turi būti daromi darbai ir kokiais kiekiais. Todėl nepagrįstas atsakovės apeliacinio skundo 6 punkto teiginys, kad atsakovei nebuvo perduoti tinkamai patvirtinti brėžiniai, pagal kuriuos atsakovė turėjo dirbti. Be kita ko, pati atsakovė nurodė, kad darbus tarp ašių y1-y5/x1-x3-2a dar 2017 m. spalio 23 d. galėjo vykdyti, nes objektas perduotas, tačiau jie pradėti vykdyti nuo 2017 m. lapkričio mėnesio ir perduoti kaip atlikti per 2017 m. gruodžio mėnesį.

17946.

180Veikiant atsakovei tokiomis aplinkybėmis, teisėjų kolegija sprendžia, kad ieškovė turėjo teisę nutraukti vienašališkai sutartį dėl esminio jos pažeidimo, nes atsakovė pagal sutartį darbus turėjo baigti iki 2015 m. lapkričio mėn. 23 d. (tomas I, b.l. 11), dalį darbų atliko pasibaigus sutarties terminui, t. y. iki 2017 m. gruodžio mėn. sumūrijo 38,18 m3, o dar buvo neatlikta 33,639 m3 mūrijimo darbų.

18147.

182Pagal CK 6.217 straipsnio 1 dalį „šalis gali nutraukti sutartį, jeigu kita šalis sutarties neįvykdo ar netinkamai įvykdo ir tai yra esminis sutarties pažeidimas“. Taip pat to paties staripsnio 5 dalis numato, kad „vienašališkai sutartis gali būti nutraukta joje numatytais atvejais“.

18348.

184Ieškovė 2018 m. sausio 18 d. informavo atsakovę raštu, kad „Dėl sutartinių įsipareigojimų nevykdymo ir sutarties nutraukimo“, kuriame nurodė, kad remiantis Sutarties 7.3.3. papunkčiu ginčo sutartis yra nutraukiama dėl darbų nevykdymo (tomas I., b.l. 38-39).

18549.

186Byloje nėra ginčo, kad neatlikta 33,639 m3 mūrijimo darbų, atsakovė nenurodė, kad ketina šalinti trūkumus ir, jei ketina šalinti, iki kurios datos (CK 6.218 straipsnio 2 dalis). Vadinasi, ieškovė turėjo teisę nutraukti vienašalškai sutartį dėl esminio jos pažeidimo. Teisėjų kolegija nurodo, kad atsakovės darbų atlikimo terminai sudarė pagrindą ieškovei spręsti, kad ji negali tikėtis sutarties dalyko ir jos teisės buvo pažeistos iš esmės, todėl atmeta apeliantės apeliacinį skundą dalyje dėl neteisėto vienašališko sutarties nutraukimo (CK 6.217 straipsnis, 6.218 straipsnio 1 dalis).

187Dėl atsakovės, kaip subrangovės, teisinės atsakomybės vykdant sutartinius įsipareigojimus rangovei (ieškovei)

18850.

189Ieškovė įrodinėjo, kad iki 2017 m. gruodžio 22 d. yra atlikta ir defektuota 7,366 m3 (40,92 m2) darbų ašyje Y5 ir X1, tarp ašiu Y7-Y9 . Šią aplinkybę grindžia techninės priežiūros įrašais statybos darbų žurnale (tomas I, b.l. 28-33,39), kuriuos 2017 m. gruodžio 12 d. užfiksavo statybos darbų techninės priežiūros vadovas A. T., nurodydamas, kad mūro pertvara (rūsio) ašyje Y5 bei nūro (rūsio aušto) pertvara tarp ašių Y7-Y9 X1 rūsyje įrengta su ne pagal leistinus nukrypimus. Anot ieškovės, šalinant defektus, ji patyrė nuostolių.

19051.

191Pagal CK 6.665 straipsnio 1 dalį, „jeigu darbai atlikti nukrypstant nuo sutarties sąlygų, dėl kurių darbų rezultatas negali būti naudojamas pagal sutartyje nurodytą paskirtį arba pablogėja jo naudojimo pagal sutartyje nurodytą paskirtį galimybės (sąlygos), o jeigu paskirtis sutartyje nenurodyta, – pagal normalią paskirtį, tai užsakovas savo pasirinkimu turi teisę, jei įstatymas ar sutartis nenustato ko kita, reikalauti iš rangovo: 1) neatlygintinai pašalinti trūkumus per protingą terminą; 2) atitinkamai sumažinti darbų kainą; 3) atlyginti trūkumų šalinimo išlaidas, jeigu užsakovo teisė pašalinti trūkumus buvo nustatyta rangos sutartyje.

19252.

193Aukščiau nurodytas teisinis reguliavimas suteikia teisę užsakovui pasirinkti savo teisių gynybos būdą. Nagrinėjamu atveju, ieškovė pati pašalino darbų trūkumus ir pareikalavimo atlyginti trūkumų šalinimo išlaidas. Ieškovė pradžioje prašė atlyginti 4 980,07 Eur nuostolių dydį (tomas I, b.l.39) dėl atsakovės atliktų darbų trūkumų. Šią sumą sudarė išlaidos: 128,00 Eur pastolių nuoma (3.7 punktas), 612,50 Eur pragyvenimo išlaidos (3.8 punktas), 678,32 Eur sugadintos medžiagos (3.1.8 punktas), 900,24 Eur už darbą ardant ir naujai atstatant pertvaras (3.1.8 punktas), 725,63 Eur bauda 10 proc. (7.4 punktas), 1 500.00 Eur avansas, 435,38 Eur delspinigiai (0,2 proc. dydžio delspinigiai nuo Sutarties kainos už kiekvieną uždelstą dieną, 6.2 punktas).

19453.

1952018 metų vasario mėn. ieškovė padidino skaičiuojamą nuostolių dydį ir Įvykdytų statybos-remonto darbų akte (tomas I, b.l. 42) įvertino, kad jos nuostoliai yra 6 593,49 Eur be PVM (tomas I, b.l. 42): 220,98 Eur už mūro pertvaros demontavimą, 109,21 Eur šiukšlių išvežimo, 182,79 Eur jų pakrovimo, 946,75 Eur medžiagų sunešimo, 1 435,35 Eur suma dėl atsakovės neatliktų 41,01 m3 mūro darbų pabaigimo (viso 2 943,08 Eur), darbo užmokestis ir mokesčiai 4 163,87 Eur, taip pat 2 -8 eilutėse nurodyta, kad ieškovas patyrė 336 Eur dydžio išlaidas dėl pastolių nuomos, 15 Eur dėl mechanizmų nuomos, 78,97 Eurdėl penkių deimantinių diskų įsigijimo, 4,77 Eur dėl grąžto įsigijimo, 508,29 Eur dėl 722 vienetų silikatinių blokelių M18 įsigijimo, 7,08 Eur dėl mūro mišinio įsigijimo, 9, 62 Eur dėl klijų silikato blokeliams įsigijimo, 206 Eur dėl transporto paslaugų įsigijimo, viso 1165,73 Eur.

19654.

197Pirmosios instancijos teismas sprendė, kad ieškovės naudai priteistina 220,98 Eur už mūro pertvaros demontavimą (7,37 m3 x 30 Eur) bei 109,21 Eur už šiukšlių išnešimą (9,58 m3), 182,79 Eur jų pakrovimą (9,58 m3), taip pat 1165,73 Eur, ieškovės nurodytų kaip 336 Eur dydžio išlaidos dėl pastolių nuomos, 15 Eur dėl mechanizmų nuomos, 78,97 Eur dėl penkių deimantinių diskų įsigijimo, 4,77 Eur dėl grąžto įsigijimo, 508,29 Eur dėl 722 vienetų silikatinių blokelių M18 įsigijimo, 7,08 Eur dėl mūro mišinio įsigijimo, 9, 62 Eur dėl klijų silikato blokeliams įsigijimo, 206 Eur dėl transporto paslaugų įsigijimo. Tokiu būdu, pagal teismo vertinimą, ieškovės nuostoliai yra 1931,81 Eur (220,98+109,21+182,79+253,10+1165,73), statybvietės išlaidos 9 % -173,86 Eur (1931,81 x 9 %), pridėtinės išlaidos 30 %- 579,54 Eur (1931,81 x 30 %), pelnas 5 %- 96,59 Eur (1931,81 x 5%), viso 2781,80 Eur ( 1931,81+173,86+579,54+96,59). Teismas atmetė ieškovės reikalavimą priteisti įskaičiuotą kaip nuostolius 1 435,35 Eur sumą dėl 41,01 m3 mūro darbų pabaigimo. Taip pat teismas sprendė, kad ieškovė nepatyrė 946,75 Eur nuostolių dėl medžiagų sunešimo 200 m. atstumu ir 48 Eur dydžio išlaidų dėl sąramų montavimo, nes suma yra mažesnė 378,89 Eur nei atsakovo neįvykdytų darbų kaina (2808,90 Eur).

19855.

199Dėl šios sprendimo dalies pateikė apeliacinius skundus tiek ieškovė, tiek atsakovė. Anot atsakovės, ieškovė atlikdama įskaitymą pripažįsta, jog atsakovė kokybiškai atliko darbų už 3 888,08 Eur sumą.

20056.

201Teisėjų kolegijos vertinimu, atsakovė nepagrįstai teigia, kad ieškovė pripažino, kad faktiškai atsakovės atliktų darbų vertė sudarė 3 888,08 Eur (be PVM), nes 2018 m. birželio 11 d. atliko šios sumos įskaitymą pareiškimu ir atsakovei išrašydama PVM sąskaitą faktūrą Serija CA 2018 Nr. 05/19) į savo apskaičiuotą 6 593,49 Eur skolą jai.

20257.

203Kolegija konstatuoja, kad raštu dėl įskaitymo atsakovės darbai nebuvo priimti, bet skaičiuota ieškovės mokėtina suma atsakovei (CK 6.130 straipsnis). Ieškovė iš atsakovės prašomą priteisti 4 205,41 Eur skolą apskaičiavo taip: 3 888,08 Eur (atsakovės atliktų darbų vertė) – 1 500 Eur (avansas iki darbų pradžios), todėl jos skola atsakovei yra 2 388,08 Eur, kuri įskaitoma į 6 593,49 Eur sumą (6593,49 Eur - 2388,08 Eur). Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, kad defektuotas darbų kiekis (7,366 m3) buvo apskaitytas kartu su įrodinėjamų trūkumų šalinimo darbais ir sumokėta už juos suma.

20458.

205Minėta, nagrinėjamoje byloje atsakovė pareiškė priešieškinį, prašydama 2018 m. birželio 11 d. pranešimu Nr. CA022/06 atliktą vienašalį priešpriešinių reikalavimų įskaitymą pripažinti negaliojančiu ab inito. Taigi teismas, turėdamas įvertinti atlikto įskaitymo teisėtumą, pirmiausia turėjo nustatyti, ar pagrįstai apskaičiuota 6 593,49 Eur suma, kaip nurodė ieškovė, sudarė defektų šalinimo kaštus.

20659.

207Ieškovė pripažino, kad atsakovės darbuotojai tinkamai įrengė 1,4 m3 monolitinių konstrukcijų už 700 Eur (1,4 m3 x 500 Eur). Minėtas atliktas darbų kiekis ir jų kaina nurodyti atsakovės 2018 m. sausio 3 d. sudarytame atliktų darbų priėmimo – perdavimo akte Nr. 1 bei pažymoje Nr.1 apie darbų vertę. Taip pat byloje nėra ginčo, kad atsakovės darbuotojai padarė kokybiškai 30.814? m3 (38,18 m3 atlikta darbų - 7,366 m3 defektuota darbų).

20860.

209Anot ieškovės, mūro darbų trūkumai (7,366 m3) buvo nustatyti tokie: mūro pertvara (rūsio) ašyje Y5 įrengta su defektais ir ne pagal leistinus nukrypimus, taip pat mūro (rūsio aukščio) pertvara tarp ašių Y7-Y9, X1 ašyje įrengta su defektais ne pagal leistinus nukrypimus.

21061.

211Apeliantė mano, kad ieškovės sudarytas aktas ir techninės priežiūros įrašai statybos darbų žurnale (tomas I, b.l. 28-33,39), yra neįrodantys defektų fakto, nes jie ieškovės parengti vienašališkai.

21262.

213Teisėjų kolegija nurodo, kad pirmosios instancijos teismas visiškai teisingai pažymėjo, kad atsakovė galėjo pateikti įrodymus, galinčius patvirtinti jos tinkamą darbų atlikimo faktą, t. y. galėjo pasinaudoti antstolio paslaugomis, užfiksuoti ginčytiną darbo rezultatą vaizdo ar foto priemonėmis, surašyti abiems šalims dalyvaujant apžiūros aktą. Apeliacine tvarka nagrinėjamoje byloje taip pat nebuvo pateikti įrodymai, galintys paneigti ieškovės nurodytą darbų broką (pvz., aktai, parengti pagal sutarties sąlygas po mūro sienos įrengimo, fiksuoti atlikti darbai pagal projektinius sprendinius ir pan.). Nagrinėjamoje byloje atsakovės parengtas aktas, kai paaiškėjo, jog dalis darbų buvo atlikta anksčiau, t. y. veik prieš mėnesį, neleidžia ieškovės traktuoti kaip veikiančios atsakingai ir rūpestingai (CK 6.38 straipsnis).

21463.

215Apeliantės UAB „Segmita“ nurodyta aplinkybė, kad teismas negalėjo vadovautis liudytojo E. S. parodymais, nes, anot atsakovės, jie buvo tendencingi, nekeičia pirmosios instancijos teismo padarytos teisingos išvados dėl defektų fakto. Teismas rėmėsi tiek ieškovės pateiktu į bylą statybos darbų žurnalu (tomas I, b.l. 28-33,39), tiek ieškovės 2017-11-22 ir 2017-12-22 pretenzijomis, kurios buvo nuosekliai pagrįstos atliktu atsakovės darbų vertinimu. Ieškovė priėmė darbus pagal 2018 m. sausio 3 d. atliktų darbų priėmimo – perdavimo aktą, tačiau tos pačios dienos elektroniniame laiške tuometiniam UAB „Segmita“ atstovui E. S. pranešė, kad darbai yra priimami su trūkumais (7,366 m3 defektuota).

21664.

217CPK 177 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad įrodymai civilinėje byloje yra bet kokie faktiniai duomenys, kuriais remdamasis teismas įstatymų nustatyta tvarka konstatuoja, kad yra aplinkybių, pagrindžiančių šalių reikalavimus ir atsikirtimus, ir kitokių aplinkybių, turinčių reikšmės bylai teisingai išspręsti, arba kad jų nėra. Jokie įrodymai neturi teismui išankstinės galios, išskyrus CPK nustatytus atvejus (pvz., CPK 182 straipsnio 2, 3 punktai). CPK 176 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad įrodinėjimo tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir vertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja. Faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas to fakto buvimu. Įrodymų vertinimas pagal CPK 185 straipsnį reiškia, kad bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal savo vidinį įsitikinimą. Kasacinis teismas savo nutartyse yra pabrėžęs, kad teismai, vertindami šalių pateiktus įrodymus, remiasi įrodymų pakankamumo taisykle, o išvadą dėl konkrečios aplinkybės egzistavimo daroma pagal vidinį teismo įsitikinimą, grindžiamą visapusišku ir objektyviu visų reikšmingų bylos aplinkybių išnagrinėjimu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. spalio 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-415/2011; 2012 m. birželio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-307/2012; kt.).

21865.

219Kasacinio teismo išaiškinta, kad paaiškinimai yra įrodinėjimo priemonė, o juose išdėstyti faktiniai duomenys, ypač kai jie yra pagrindinis įrodymų šaltinis įrodinėjamai aplinkybei nustatyti, teismo turi būti kruopščiai pasverti – ar jie detalūs, nuoseklūs ir patikimi. Detalūs ieškovo paaiškinimai turi būti tikslūs ir išsamūs apie bylos aplinkybes, padedantys atskleisti praeities įvykių loginę seką. Nuosekliais ieškovo parodymais pripažįstami, jeigu jie kiekvieną kartą yra nuolatos neprieštaraujantys vieni kitiems ir jų nepaneigiantys, t. y. paaiškinimai nuolatos tokio paties turinio, nesvarbu, kokiomis aplinkybėmis esant ir kuriems asmenims jie teikiami. <...> Patikimais gali būti pripažinti detaliai atskleisti ir nuoseklūs, pagrįsti objektyviai egzistuojančiais ar egzistavusiais faktais paaiškinimai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. sausio 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. Nr. 3K-3-107/2013).

22066.

221Taigi atsakovės argumentai dėl tinkamai atliktų visų darbų, nurodytų jos 2018 m. sausio 3 d. sudarytame akte (tomas I, b.l.20), nėra pagrįsti faktiniais duomenimis, defektai pripažinti atsakovės atstovo E. S. el.laiške, kurio turinys atitinka ieškovės paaiškinimus, rašytinius įrodymus, todėl šioje dalyje UAB „Segmita“ apeliacinis skundas atmetamas (CPK 185 straipsnis). Nors atsakovė teigė, kad E. S. nebuvo jos darbuotojas, tačiau pačios atsakovės prašymas nesivadovauti jo parodymais dėl konfliktiškų darbo santykių su atsakove, ptvirtina aplinkybę, kad E. S. veikė kaip jos atstovas.

22267.

223Apeliantė (atsakovė) UAB „Segmita“ įrodinėja, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai priteisė iš jos 1 931,81 Eur žalą, kurią sudaro 220,98 Eur už 7.37 m3 mūro sienos demontavimą, 109,21 Eur už šiukšlių išvežimą, 182,79 Eur už jų pakrovimą, 253,10 Eur už patalpų nuomą, 336 Eur už pastolių nuomą, 15 Eur už mechanizmų nuomą, 78,79 Eur už deimantinių diskų pirkimą, 4,77 Eur už grąžto įsigijimą, 508,29 Eur perkant 722 vienetų sitikatinių blokelių, 7,08 Eur už įsigyjant mūro mišinio, 9, 62 Eur perkant silikatui klijus, 206 Eur už transporto paslaugas. Be to, anot apeliantės, nebuvo teisinio pagrindo priteisti prie žalos 9 proc statybvietės islaidų, 30 proc. pridėtinių išlaidų, 5 proc. pelno, taip galutinėje sumoje gaunant žalą už 2 781,80 Eur.

22468.

225Teisėjų kolegija nurodo, ieškovės nusotoliai, į kuriuos įskaičiuoti mokesčiai procentine išraiška ir pelnas, yra apskaičiuoti vadovaujantis Aplinkos ministro 2006 m. spalio 26 įsakymo d. Nr. D1-492 pagrindu VĮ „Statybos produktų sertifikavimo centras“ registruotomis ir skelbiamomis juridinių asmenų, fizinių asmenų ir mokslo įstaigų parengtomis rekomendacijomis dėl statinių statybos skaičiuojamų kainų nustatymo, kurias yra parengusi UAB „Sistela“ (žiūr.: http://www.sistela.lt/apie-mus) ir kurios yra įregistruotos VĮ „Statybos produktų sertifikavimo centras“ direktoriaus 2017 m. spalio 30 d. įsakymu Nr.B-17-025 „Dėl statybos resursų skaičiuojamosios rinkos kainos XXXI (pagal 2017 m. spalio mėn. rinkos kainas)“ (toliau – „Rekomendacijos“). UAB „Sistela“ parengtos ir VĮ „Statybos produktų sertifikavimo centras“ patvirtintos statinių statybos skaičiuojamų kainų nustatymo rekomendacijos yra pripažįstamos ir teismų praktikoje (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. gegužės 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-763/2012). Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, kad darbų kainą rangos sutartyje pagal CK 6.653 straipsnio 2 dalį sudaro rangovo atlikto darbo atlyginimas ir jo turėtų išlaidų kompensavimas. CK 6.653 straipsnio 2 dalyje nedetalizuota, o statybos rangos normose visai nėra nuostatų, detalizuojančių, kas sudaro rangos sutarties darbų kainos dalį – rangovo atlikto darbo atlyginimą. Tai gali būti tiesiogiai ir netiesiogiai rangos objekte dirbusių rangovo darbuotojų darbo apmokėjimui skirtos lėšos, rangovo pelno dalis, jo mokėtini mokesčiai, nenumatytos ar pridėtinės išlaidos ir kitos sumos (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. vasario 14 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-29/2013 ir joje nurodytą kasacinio teismo praktiką).

22669.

227Byloje nustatyta, kad pati ieškovė šalino darbų trūkumus. Ji, kaip ūkio subjektas, samdantis darbuotojus, vystantis verslą ir gaunantis pajamas, yra mokesčių mokėtoja. Tokiu atveju sprendžiama, kad ieškovė teisėtai ir pagrįstai savo jėgomis atliktų statybos darbų išlaidas apskaičiavo vadovaudamasi Rekomendacijomis. Teisėjų kolegija pažymi, kad pirmosios instancijos teisme nagrinėjant bylą atsakovė nepateikė savo paskaičiavimų, kurie paneigtų eilutėse nuo 1 iki 6 nurodytų ieškovo išlaidų ir po 6 eilute nurodytų mokesčių apskaičiavimo pagrįstumą. Apeliaciniame skunde apeliantė iš esmės pakartojo argumentus, kuriais rėmėsi bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme, todėl jos teginiai dėl 849,99 Eur priteistų privalomų mokėti mokesčių procentiniais dydžiai nepagrįstumo atmetami, kaip neįrodyti (CPK 185 straipsnis).

22870.

229Apeliantė mano, kad teismas nepagrįstai priteisė 253,10 Eur už nuomą, t. y. pusę sumos, išleistos nuomojant Druskininkuose A. B. gyvenimui patalpas. Apeliantė nurodė, kad nepriklausomai nuo atsakovės dabų kokybės, A. B. būtų gyvenęs Druskininkuose, nes A. B. darbų vykdymą prižiūrėjo atsakovės tuo pačiu metu Druskininkuose statomuose dviejuose statiniuose.

23071.

231Byloje nustatyta, kad ieškovė už nuomą prašė priteisti 506,20 Eur. Teismas, įvertindamas, kad liudytojas A. B. prižiūrėjo du objektus, šią sumą padalino per pusę. Ieškovė nurodė, kad atsakovės neįvykdyto darbų kiekio įvykdymas ieškovės jėgomis vyko 2017 m. gruodį ir 2018 m. sausį. Iš byloje esančios 2017 m. gruodžio 1 d. Patalpų nuomos darbininkams sutarties ir 2018 m. kovo 28 d. rangos sutarties dėl darbų vykdymo kitame objekte, esančiame Druskininkuose nustatyta, kad 2017 m. gruodį ir 2018 m. sausį ieškovė nevykdė jokių darbų Druskininkuose, išskyrus objekte, kuriame darbų neįvykdė atsakovė. Ieškovės pateiktose PVM sąskaitose faktūrose matomos datos (2017 m. gruodis – 2018 metų sausis) už nuomą sutampa su 2017 m. gruodį – 2018 m. sausį vykdytais darbais objekte, adresu: ( - ). Šios aplinkybės paneigia apeliantės UAB „Segmita“ argumentą dėl nepagrįstai priteisto nuomos mokesčio.

23272.

233Minėta, teismas priteisė 336 Eur už pastolių nuomą, 15 Eur už mechanizmų nuomą, 78,79 Eur už deimantinių diskų pirkimą, 4,77 Eur už grąžto įsigijimą, 508,29 Eur perkant 722 vienetų sitikatinių blokelių, 7,08 Eur už įsigyjant mūro mišinio, 9, 62 Eur perkant silikatui klijus, 206 Eur už transporto paslaugas. Apeliantė (atsakovė) UAB „Segmita“ teigia, kad nėra priežastinio ryšio tarp šių išlaidų ir ieškovės žalos. Teismas atmeta šį argumentą, nes tai priemonės, įrenginiai ir mechanizmai, kurie naudojami mūrijant blokelius. Ataskovė nenurodė, kad kuri nors prašoma priteisti suma galėjo būti neusijusi su mūrijimo darbais, kuriuos turėjo atlikti atsakovė. Vadinasi, tai yra ieškovės žala (CK 6.249 straipsnio 1 dalis), kuri nebūtų patirta, jei atsakovė būtų įvykdžiusi sutartį.

23473.

235Taip pat atsakovė mano, kad tai, jog ieškovė nepateikė mokėjimų patvirtinimų pagal minėtas PVM sąskaitas faktūras, taip pat kad nepateikė panaudotų daiktų nurašymo aktų, važtaraščių, nepatvirtina ieškovės išlaidų.

23674.

237Pagal CK 6.249 straipsnio 3 dalį teismas gali įvertinti būsimą žalą remdamasis realia jos atsiradimo tikimybe.

23875.

239Taigi byloje nustačius, kad žala apskaičiuota remiantis Rekomendacijomis, vadovaujantis CK 6.249 straipsnio 3 dalmi konstatuojama, jog teismas pagrįstai priteisė 2018 m. vasario mėn. Įvykdytų statybos-remonto darbų akto skilties ,,Medžiagos, mechanizmai, nuoma, 2-8 eilutėse nurodytas sumas, nes atsakovė nenuginčijo apskaičiuotų kaštų faktinio pagrindo ir dydžio (CPK 12, 178 straipsnis).

24076.

241Byloje nustatyta, kad 2018 m. vasario mėn. įvykdytų statybos-remonto darbų akto skilties „Darbų pavadinimas“ 4 eilutėje įskaičiuota 1 435,35 Eur suma dėl 41,01 m3 mūro darbų pabaigimo, kurią ieškovė įtraukė kaip trūkumų šalinimą. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad ieškovė laikė nuostoliais 33,639 m3 kiekį darbų (71,819 - 38,18 m3), kurių neatliko atsakovė. Šios sumos teismas nepriteisė, ir dėl to, kaip jau nurodyta, ginčo nėra (CPK 178 straipsnis).

24277.

243Ieškovė nesutikdama su priteistos žalos dydžiu apeliaciniame skunde nurodė, kad teismas skaičiuodamas darbų įkainius pagal 2018 m. vasario mėn. Įvykdytų statybos-remonto darbų akte Nr. 1 nurodytas eilutes (nuo 1 iki 6 eilutės imtinai) nepagrįstai vertino tik darbų savikainą ir nuo šios savikainos neskaičiavo privalomų mokėti mokesčių (nurodyti po 6 eilute), kurie taip pat yra ieškovės išlaidos dėl neįvykdytos sutarties iš atsakovės pusės.

24478.

245Ieškovė taip pat nesutinka, kad priteista tik 50 proc. išlaidų už objekte dirbusių darbuotojų apgyvendinimą, nuostoliais nepripažinta 48 Eur išlaidų už sąramų montavimą, taip pat teismas, anot apeliantės, detalizuodamas ieškovės nuostolius ir juos susumuodamas, savo paskaičiavime nepagrįstai neįtraukė pilna apimtimi ieškovo išlaidų papildomam darbo užmokesčiui – 235,45 Eur (8 proc., kuriuos teismas turėjo skaičiuoti nuo 2943,08 Eur) ir nepagrįstai neįtraukė pilna apimtimi ieškovo išlaidų socialinio draudimo mokesčiui - 985,34 Eur (31 proc., kuriuos teismas turėjo skaičiuoti nuo 3187,53 Eur (= 2943,08 + 235,45).

24679.

247Teisėjų kolegija atmeta šiuos apeliacinio skundo argumentus, kaip nepagrįstus. Ieškovė pripažino, kad nebuvo teisinio pagrindo 1 435,35 Eur sumai priteisti dėl 41,01 m3 mūro darbų pabaigimo. Ieškovė pati užbaigė darbus, kurie laike negalėjo trukti tiek pat, kiek trūkumų šalinimas (7.37 m3 mūro sienos demontavimas) Atsakovei neatlikus darbų, jie nėra laikomi trūkumais, už kurių šalinimą atsako atsakovė. Ieškovės nuostoliai dėl neatliktų darbų nutraukus sutartį kompesuojami netesybomis (CK 6.71, 6.73 straipsniai), tačiau ieškovė verslo rizikos, kuri apima ir sutarties neįvykdymą, negali perkelti išimtinai atsakovei, be kita ko, nagrinėjamoje byloje ir prašant apmokėti jos darbuotojų darbo užmokestį. Atsižvelginat į tai, teisėjų kolegija sprendžia, jog primosios isntancijos teismas, nors ir kitų motyvų pagrindu, pagrįstai per pusę sumažino prašomą priteisti nuomos mokestį, neįtraukė išlaidų papildomam darbo užmokesčiui, išlaidų socialinio draudimo mokesčiui (CK 1.5 straipsnis). Pažymėtina, kad ieškovė, nors ir prašė žalos atlyginimo, tačiau ji neįrodė, jog nebuvo galima užbaigti darbų tokiomis sąnaudomis, kurios atitiktų ginčo šalių sudarytos sutarties kainas.

24880.

2492018 m. vasario mėn. Įvykdytų statybos-remonto darbų akto skilties „Darbų pavadinimas“ 5 ir 6 eilutėje nurodyta, kad dėl medžiagų sunešimo 200 m. atstumu ieškovė patyrė 946,75 Eur dydžio išlaidas ir 48 Eur dydžio išlaidas dėl sąramų montavimo. Teimas pažymėjo, kad šias sumas sudėjus, viso būtų 2430, 01 Eur (1435,35 Eur +946,75 Eur+48 Eur) ir ši suma yra mažesnė 378,89 Eur nei atsakovės neįvykdytų darbų kaina – 2808,90 Eur (2808,90 -2430,01 Eur), todėl nepriteistina iš atsakovo. Teisėjų kolegija sutinka su tokiu sprendimu, nes ieškovė nepatyrė žalos užbaigdama mūrijimo darbus ir minėti darbų kaštai nėra susiję su trūkumų šalinimu (CK 6.246 straipsnio 1 dalis).

25081.

251Teisėjų kolegija konstatuoja, kad ieškovė nepaneigė atsakovės teiginio, kad sąramų montavimas yra neatsiejama mūro darbų dalis, todėl su sąramų montavimu susijusios išlaidos paprastai būna įskaičiuojamos į mūro darbų kainą, o nustačius, kad ieškovė mūro darbus pabaigė dvigubai pigiau nei būtų turėjusi mokėti atsakovei, sąramų montavimo išlaidos negali būti įskaičiuojamos į ieškovės patirtą žalą. Pažymėtina ir tai, kad pirmosios instancijos teismas priteisė visas išlaidas dėl šiukšlių išvežimo, jų pakrovimo. Mažai tikėtina, jog kartu nebuvo apskaitytos ieškovės darbų procese susidariusios atliekos. Teisėjų kolegija nurodo, kad demontavimo ir statybos darbų procesuose kartu galėjo būti panaudotos įsigytos prekės, panaudoti mechanizmais ir įrenginiai (pvz., statybvietės išlaidos, transporto paslaugos), todėl pirmosios instancijos teismo taikytas žalos paskirstymo būdas yra atitinkamai teisingas tiek dėl ieškovės, tiek dėl atsakovės (CK 1.5 straipsnis). Neįmanoma atriboti, kiek pridėtinių išlaidų sumos, pelno maržos, statybos darbus dirbusiems darbuotojams priskaičiuoto darbo užmokesčio priklauso nuo demontavimo, o kiek nuo mūrinimo darbų, užbaigiant atsakovės sutartinius įsipareigojimus, ypatingai, kai objekte dirbo ieškovės darbuotojai pagal darbo sutartis. Atsižvegiant į tai ieškovės apeliacinis skundas atmetamas, kaip neįrodytas (CPK 178 straipsnis).

252Dėl įskaitymo teisėtumo

25382.

254Įskaitymas yra vienas iš prievolės pasibaigimo pagrindų. CK 6.130 straipsnio 1 dalyje reglamentuojama, kad prievolė baigiasi, kai įskaitomas priešinis vienarūšis reikalavimas, kurio terminas yra suėjęs arba kurio terminas nenurodytas ar apibūdintas pareikalavimo momentu. Kasacinio teismo išaiškinimuose nurodoma, kad įskaitymo, kaip prievolės pabaigos pagrindo, taikymui įstatymų leidėjas nustato tam tikras sąlygas. Iš CK 6.130 straipsnyje įtvirtintų nuostatų matyti, jog tam, kad būtų galima atlikti įskaitymą, turi būti šios sąlygos: pirma, prievolės šalys turi turėti viena kitai abipusių teisių ir pareigų, t. y. skolininkas kartu turi būti ir savo kreditoriaus kreditorius, o kreditorius – ir savo skolininko skolininkas; antra, šalių reikalavimai turi būti priešpriešiniai, t. y. šalys turi turėti reikalavimus viena kitai, o ne trečiajam asmeniui; trečia, šie šalių reikalavimai turi būti vienarūšiai, t. y. abiejų prievolių dalykas turi būti toks pat (pavyzdžiui, šalys viena kitai turi sumokėti pinigus, suteikti viena kitai tam tikras paslaugas ir pan.); ketvirta, abu reikalavimai turi galioti; penkta, abu reikalavimai turi būti vykdytini; šešta, abu reikalavimai turi būti apibrėžti (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. birželio 27 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-301/2011; 2012 m. balandžio 11 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-116/2012). Tam, kad prievolė pasibaigtų įskaitymu, esant pirmiau nurodytoms sąlygoms, užtenka vienos prievolės šalies valios, apie kurią turi būti tinkamai informuojama kita šalis (CK 6.131 straipsnio 1 dalis; žr.Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2014 m. liepos 24 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-372/2014).

25583.

256Apeliantė (atsakovė) nesutinka su pirmosios instancijos teismo išvadomis, jog egzistavo sąlygos įskaitymui. Apeliantė nurodė, kad ieškovė negalėjo padaryti įskaitymo, nes atsakovė su tuo nesutiko. Be to, ieškovė įskaitė neapibrėžtą ir negaliojančią reikalavimo teisę. Tai patvirtino pirmosios instancijos teismas, spręsdamas, jog ieškovės skola atsakovei sudarė 2388,08 Eur.

25784.

258Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, kad pagal CK 6.134 straipsnio 1 dalies 1 punktą draudžiama įskaityti reikalavimus, kurie ginčijami teisme. Vadinasi, apeliantės teiginiai, kad ji nesutiko su įskaitymu, nedaro įskaitymo negaliojančiu, teisminio ginčo tarp šalių dėl skolos nebuvo.

25985.

260Teisėjų kolegija pažymi, kad šioje byloje yra įrodytos atsakovės civilinės atsakomybės sąlygos. Ieškovės reikalavimas buvo apibrėžtas konkrečiomis sumomis ir pateiktas atsakovei 2018 m. sausio 18 d. pranešimu/pretenzija Nr. CA022/05 dėl sutarties nutraukimo ir sutartinių įsipareigojimų nevykdymo. Pirmosios instancijos teismas sprendė, kad ieškovės skola atsakovei sudarė 2 388,08 Eur, apeliacinės instancijos teismas konstatavo, jog toks skolos dydis yra pagrįstas. Atsižvelgiant į tai, apeliantės skundas šioje dalyje atmetamas kaip neįrodytas (CPK 185 straipsnis).

261Dėl bylos procesinės baigties

26286.

263Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, konstatuoja, jog pirmosios instancijos teismas tinkamai nustatė teisiškai reikšmingas aplinkybes, teisingai taikė materialinės bei procesinės teisės normas, todėl priėmė pagrįstą ir teisėtą sprendimą, kurio motyvams iš esmės pritaria (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. birželio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-252/2010), todėl atsakovo apeliacinis skundas atmetamas, o skundžiamas Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. spalio 14 d. sprendimas paliekamas nepakeistas (CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

26487.

265Dėl kitų apeliacinio skundo argumentų apeliacinės instancijos teismas nepasisako, nes jie neveikia skundžiamo sprendimo teisėtumo ir pagrįstumo. Kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą. Atmesdamas apeliacinį skundą, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti žemesnės instancijos teismo priimto sprendimo motyvams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008-03-14 nutartis byloje Nr. 3K-7-38/2008, 2010-06-01 nutartis byloje Nr. 3K-3-252/2010, 2010-03-16 nutartis byloje Nr. 3K-3-107/2010). Sprendimo negaliojimo absoliučių pagrindų nenustatyta (CPK 320 straipsnio 2 dalis, 329 straipsnis).

266Dėl bylinėjimosi išlaidų

26788.

268Bylinėjimosi išlaidos reglamentuojamos CPK, todėl jų mokėjimas, paskirstymas, grąžinimas, priteisimas yra vertinami kaip teismo veikla veikiant ex officio. Sprendžiant dėl bylinėjimosi išlaidų byla nesprendžiama iš esmės. Bet kokiu atveju bylinėjimosi išlaidų priteisimo klausimai nėra tarp šalių vykstančio materialinio teisinio pobūdžio ginčo dalis. Bylinėjimosi išlaidų priteisimas nėra ieškovo reikalavimas, nesudaro ieškinio dalyko ir neprivalo būti nurodomas ieškinyje (CPK 135 straipsnio 1 dalies 4 punktas). Jeigu ieškinyje nenurodytas prašymas priteisti bylinėjimosi išlaidas, tai nesudaro pagrindo traktuoti kaip ieškinio trūkumą ir nustatyti terminą jam pašalinti (CPK 138 straipsnis). Jeigu ieškinyje toks reikalavimas nurodytas, tai jis nevertinamas kaip materialinis teisinis reikalavimas, kuris ieškovo nukreipiamas atsakovui. Nepriklausomai nuo to, ar toks reikalavimas nurodytas procesiniuose dokumentuose, teismas ex officio privalo taikyti procesinį įstatymą ir jo pagrindu spręsti dėl bylinėjimosi išlaidų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. spalio 28 d. nutartis, priimta civilinėje byloje G.S. v. K.M., bylos Nr. 3K-3-533/2008).

26989.

270Apeliantė (atsakovė) ginčija teismo atliktą bylinėjimosi išlaidų paskirstymą, t. y. teismo sprendimą iš atsakovės ieškovės naudai priteisti 2000 Eur už advokato pagalbą, o atsakovei nepriteisti jokių bylinėjimosi išlaidų. Anot apeliantės, ieškovei iš atsakovės teismas galėjo priteisti ne didesnes kaip 286,36 Eur bylinėjimosi išlaidas, atsižvelgiant į atmestų reikalavimų dalį.

27190.

272Teisėjų kolegija nesutinka su šiais argumentais, kadangi teismas išsamiai motyvavo sprendimą iš atsakovės ieškovės naudai priteisti 2000 Eur už advokato pagalbą, t. y. byla buvo sudėtinga, byloje pareikštas ieškinys bei priešieškinys, ieškinys patenkintas iš dalies, priešieškinis atmestas, bylos nagrinėjimas truko ilgai, t. y. virš metų, ieškovės advokatas dalyvavo visuose penkiuose posėdžiuose, surašė ieškinį, atsiliepimus į atsakovės pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, atskirąjį skundą, priešieškinį, nuolat teikė prašymus dėl rašytinių įrodymų prijungimo. Taigi teismas, vadovaudamasis CPK 93 straipsnio 2, 4 dalimis, priteisė išlaidas už teisinę pagalbą, kurių dydis neviršija nustatyto Rekomendacijoje dėl civilinėse bylose priteisimo užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą maksimalaus dydžio. Atsižvelgiant į tai, atsakovės ir ieškovės argumentai dėl netinkamo bylinėjimosi išlaidų paskirstymo atmetami, remiantis protingumo ir teisingumo principais (CPK 3 straipsnio 1 dalis).

27391.

274Procesinių dokumentų siuntimo (pašto) apeliacinės instancijos teisme išlaidos sudaro mažesnę nei 5 eurų sumą, todėl pagal CPK 92 straipsnio, 96 straipsnio 6 dalį, Teisingumo ministro ir finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymą Nr. 1R-261/1K-355 (aktuali redakcija, galiojanti nuo 2020-01-23), valstybei šios bylinėjimosi išlaidos nepriteisiamos.

275Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 325 straipsniu, 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 331 straipsniu, Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija

Nutarė

276ieškovės UAB „ConsAliter“ apeliacinį skundą atmesti.

277atsakovės UAB „Segmita“ apeliacinį skundą atmesti.

278Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. spalio 14 d. sprendimą palikti nepakeistą.

279Ši Vilniaus apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teisėjų kolegija,... 4. I.... 5. Ginčo esmė... 6. 1.... 7. Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „ConsAliter“ (toliau... 8. 2.... 9. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2018 m. rugsėjo 13 d. sprendimu už akių... 10. 3.... 11. Atsakovė pateikė teismui priešieškinį, kurio motyvai iš esmės... 12. 4.... 13. Atsakovė nurodė, kad 2018 m. birželio 18 d. buvo gautas 2018 m. birželio 06... 14. 5.... 15. Atsakovė pažymėjo, kad byloje nėra konkrečiai nustatyta, kokie tiksliai... 16. 6.... 17. Atsakovės teigimu ieškovė neturi ir neturėjo galiojančio reikalavimo... 18. 7.... 19. Atsakovė nurodė, kad ieškovė yra skolinga atsakovei 2388,08 Eur už... 20. 8.... 21. Vadovaujantis tarp šalių sudarytos Sutarties bendrosios dalies 6.1 p.... 22. 9.... 23. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovė yra verslininkas ir Sutarties nustatytais... 24. 10.... 25. Ieškovė su priešieškiniu nesutiko, prašė priešieškinį atmesti ir... 26. 11.... 27. Ieškovė pažymėjo, kad ieškovės visos patirtos išlaidos buvo... 28. 12.... 29. Ieškovė pabrėžė, kad įskaityti draudžiama tik tuos reikalavimus, kurie... 30. 13.... 31. Ieškovė nurodė, kad atsakovė priešieškiniu dėl 2943,40 Eur skolos... 32. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 33. 14.... 34. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2019 m. spalio 14 d. sprendimu ieškinį... 35. 15.... 36. Teismas nustatė, kad 2017 m. spalio 17 d. ieškovė UAB „ConsAliter“... 37. 16.... 38. Teismas nustatė, kad 2017 m. spalio 23 d. ieškovė atsakovei perdavė darbų... 39. 17.... 40. Teismas nustatė ir byloje dėl to nėra ginčo, kad atsakovė įvykdė 38,18... 41. 18.... 42. Teismo vertinimu liudytojų E. S., S. K., A. B. parodymai, kiti byloje esantys... 43. 19.... 44. Teismas sprendė, kad nėra pagrindo pripažinti ginčo sutarties nutraukimo... 45. 20.... 46. Teismas nustatė, kad tiek statybos mūro darbų trūkumų šalinimo, tiek... 47. 21.... 48. Teismas iš dalies nesutiko su ieškovės 6593,49 Eur nuostolių... 49. 22.... 50. Teismo vertinimu, šalių reikalavimai turtiniai, priešpriešiniai, iš tos... 51. 23.... 52. Teismas pažymėjo, kad 2018 m. birželio 11 d. ieškovei taikant įskaitymą... 53. 24.... 54. Kadangi teismas pripažino pagrįstą ieškovės nuostolių sumą 2781,80 Eur,... 55. 25.... 56. Teismas, atsižvelgęs į tai, kad byla sudėtinga, susideda iš trijų bylos... 57. III. Apeliacinių skundų ir atsiliepimų į apeliacinius skundus argumentai... 58. 26.... 59. Ieškovė UAB „ConsAliter“ pateikė apeliacinį skundą dėl Vilniaus... 60. 26.1.... 61. teismas turėjo pripažinti visas ieškovės išlaidas, patirtas dėl... 62. 26.2.... 63. kadangi ieškovė trūkumų šalinimą ir neįvykdytą mūro darbų kiekį... 64. 26.3.... 65. minėtomis Rekomendacijomis yra išskiriamos tiesioginės ir netiesioginės... 66. 26.4.... 67. 2018 m. vasario mėn. Įvykdytų statybos-remonto darbų aktas Nr. 1,... 68. 26.5.... 69. teismui nenustačius, kad 2018 m. vasario mėn. Įvykdytų statybos-remonto... 70. 26.6.... 71. teismas nepagrįstai nusprendė, kad ieškovė gali reikalauti tik 50 proc.... 72. 26.7.... 73. teismui netinkamai įvertinus byloje esančius įrodymus ieškovei nepagrįstai... 74. 27.... 75. Atsakovė UAB „Segmita“ pateikė atsiliepimą į ieškovės apeliacinį... 76. 27.1.... 77. nėra pagrindo pilna apimtimi iš atsakovės priteisti visų ieškovės... 78. 27.2.... 79. ieškovės teiginiai dėl 48 Eur žalos sumos dėl sąramų montavimo yra... 80. 27.3.... 81. nepaisant gausiai nurodytų ieškovės teisės aktų, kuriais remiantis yra... 82. 27.4.... 83. pagal Rekomendacijų 13 punktą, darbo užmokestis ir socialinio draudimo... 84. 27.5.... 85. ieškovė nenurodo, kaip apskaičiuoja jai didintinų nuo 2000 Eur iki 2500 Eur... 86. 27.6.... 87. jeigu teismas papildomai ieškovei priteistų 1002,79 Eur, bendra ieškovei... 88. 28.... 89. Atsakovė UAB „Segmita“ pateikė apeliacinį skundą, kuriuo prašo... 90. 28.1.... 91. atsižvelgiant į tai, kad Sutartis buvo nutraukta Sutarties bendrosios dalies... 92. 28.2.... 93. 2017 m. lapkričio 27 d. raštu (o taip pat eilę kartų žodžiu iki... 94. 28.3.... 95. byloje esantys įrodymai, t. y. 2017 m. spalio 23 d. darbų fronto perdavimo... 96. 28.4.... 97. teismas darbų fronto perdavimą atsakovui iš esmės grindžia buvusio... 98. 28.5.... 99. į bylą pateiktuose brėžiniuose, priešingai nei nurodo teismas, nėra... 100. 28.6.... 101. byloje nesant įrodymų, kad darbų frontas buvo perduotas atsakovei, nebuvo... 102. 28.7.... 103. Statybos-Remonto darbų Aktas Nr. 1 yra ieškovės parengtas dokumentas, todėl... 104. 28.8.... 105. bendra teismo pripažinta ieškovės patirta žala sudarė 1931,81 Eur, tačiau... 106. 28.9.... 107. prie teismo konstatuotos ieškovės patirtos žalos dydžio, nesant jokio... 108. 28.10.... 109. ieškovė nesutika su teismo argumentais, kad ieškovė dėl atsakovės kaltės... 110. 28.11.... 111. atsižvelgiant į tai, kad atsakovė visas ieškovės pretenzijas dėl žalos... 112. 28.12.... 113. ieškovei iš atsakovės buvo priteista tik 393,73 Eur suma žalai atlyginti,... 114. 29.... 115. Ieškovė UAB „ConsAliter“ pateikė atsiliepimą į atsakovės UAB... 116. 29.1.... 117. atsakovė teismo sprendimą atmesti priešieškinio reikalavimą pripažinti... 118. 29.2.... 119. Sutarties vykdymo aplinkybės bei jas pagrindžiantys įrodymai, kuriuos savo... 120. 29.3.... 121. atsakovė nepateikė jokių įrodymų, dėl kokių priežasčių laikotarpiu... 122. 29.4.... 123. iki Sutartyje numatyto darbų termino pabaigos (2017 m. lapkričio 23 d.)... 124. 29.5.... 125. aplinkybes, kad ieškovė atsakovei sudarė galimybes dirbti ir užtikrino... 126. 29.6.... 127. atsakovės teiginys, kad darbų frontas jai buvo perduotas tik ašyse... 128. 29.7.... 129. kadangi iki 2018 m. sausio 3 d. atliktų darbų priėmimo – perdavimo akto... 130. 29.8.... 131. E. S. nurodė ir pagrindinę priežastį, dėl kurios UAB „Segmita“... 132. 29.9.... 133. visi liudytojai kategoriškai patvirtino, kad atsakovė neužbaigė darbų tik... 134. 29.10.... 135. atsakovės nurodyta aplinkybė, esą ieškovė yra kalta dėl atsakovės... 136. 29.11.... 137. teismas išsamiu ir visapusišku byloje esančių įrodymų vertinimu... 138. 29.12.... 139. atsakovė nei pati šalino savo paliktus darbų trūkumus, nei bandė tartis su... 140. 29.13.... 141. atsakovė apeliaciniame skunde nepagrindė įskaitymo taikymo neteisėtumo,... 142. 29.14.... 143. atsakovė neatkreipė dėmesio, kad teismo pasirinktas bylinėjimosi išlaidų... 144. Teisėjų kolegija... 145. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 146. 30.... 147. Byloje nustatyta, kad tarp šalių susiklostė rangos teisiniai santykiai. Tiek... 148. 31.... 149. Ieškovė (apeliantė) ieškinyje nurodė, kad šalys 2017 m. spalio 17 d. buvo... 150. 32.... 151. 2017 m. spalio 23 d. ieškovė turėjo perduoti darbų atlikimui tarp ašių... 152. 33.... 153. Atsakovė patvirtino, kad ji sutiko įrengti 1,4 m3 monolitines konstrukcijas... 154. 34.... 155. Byloje nustatyta, kad ieškovė 2017 m. lapkričio 22 d. pateikė pretenziją... 156. 35.... 157. Ieškovė 2018 m. sausio 18 d. pranešimu/pretenzija Nr. CA022/05 dėl... 158. 36.... 159. Vadinasi, iš byloje esančių įrodymų nustatyta, kad atsakovė pagal... 160. Dėl statybos rangos sutarties vienašalio nutraukimo pripažinimo neteisėtu... 161. 37.... 162. Sutarties bendrosios dalies 7.3.3. punkte nurodyta, kad „vienašališkai... 163. 38.... 164. Atsakovė (apeliantė) UAB „Segmita“ įrodinėjo, kad nebuvo užbetonuoti... 165. 39.... 166. Minėta, iš byloje esančio atsakovės 2018 m. sausio 3 d. sudaryto akto... 167. 40.... 168. Pagal Sutarties bendrosios dalies 11.2. punktą „Visi pranešimai, kuriuos... 169. 41.... 170. Pagal CK 6.189 straipsnio 1 dalį „teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis... 171. 42.... 172. Taigi atsakovė, jei ieškovė nebuvo įvykdžiusi sutartinių... 173. 43.... 174. Byloje nėra įrodymų, kad per gruodžio mėnesį atsakovė negalėjo atlikti... 175. 44.... 176. Be kita ko, pagal sutarties 7.3.4. punktą sutartis galėjo būti nutraukta... 177. 45.... 178. Byloje nėra įrodymų, kad atsakovė pasinaudojo nors vienu teisių gynimo... 179. 46.... 180. Veikiant atsakovei tokiomis aplinkybėmis, teisėjų kolegija sprendžia, kad... 181. 47.... 182. Pagal CK 6.217 straipsnio 1 dalį „šalis gali nutraukti sutartį, jeigu kita... 183. 48.... 184. Ieškovė 2018 m. sausio 18 d. informavo atsakovę raštu, kad „Dėl... 185. 49.... 186. Byloje nėra ginčo, kad neatlikta 33,639 m3 mūrijimo darbų, atsakovė... 187. Dėl atsakovės, kaip subrangovės, teisinės atsakomybės vykdant sutartinius... 188. 50.... 189. Ieškovė įrodinėjo, kad iki 2017 m. gruodžio 22 d. yra atlikta ir... 190. 51.... 191. Pagal CK 6.665 straipsnio 1 dalį, „jeigu darbai atlikti nukrypstant nuo... 192. 52.... 193. Aukščiau nurodytas teisinis reguliavimas suteikia teisę užsakovui... 194. 53.... 195. 2018 metų vasario mėn. ieškovė padidino skaičiuojamą nuostolių dydį ir... 196. 54.... 197. Pirmosios instancijos teismas sprendė, kad ieškovės naudai priteistina... 198. 55.... 199. Dėl šios sprendimo dalies pateikė apeliacinius skundus tiek ieškovė, tiek... 200. 56.... 201. Teisėjų kolegijos vertinimu, atsakovė nepagrįstai teigia, kad ieškovė... 202. 57.... 203. Kolegija konstatuoja, kad raštu dėl įskaitymo atsakovės darbai nebuvo... 204. 58.... 205. Minėta, nagrinėjamoje byloje atsakovė pareiškė priešieškinį, prašydama... 206. 59.... 207. Ieškovė pripažino, kad atsakovės darbuotojai tinkamai įrengė 1,4 m3... 208. 60.... 209. Anot ieškovės, mūro darbų trūkumai (7,366 m3) buvo nustatyti tokie: mūro... 210. 61.... 211. Apeliantė mano, kad ieškovės sudarytas aktas ir techninės priežiūros... 212. 62.... 213. Teisėjų kolegija nurodo, kad pirmosios instancijos teismas visiškai... 214. 63.... 215. Apeliantės UAB „Segmita“ nurodyta aplinkybė, kad teismas negalėjo... 216. 64.... 217. CPK 177 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad įrodymai civilinėje byloje yra bet... 218. 65.... 219. Kasacinio teismo išaiškinta, kad paaiškinimai yra įrodinėjimo priemonė, o... 220. 66.... 221. Taigi atsakovės argumentai dėl tinkamai atliktų visų darbų, nurodytų jos... 222. 67.... 223. Apeliantė (atsakovė) UAB „Segmita“ įrodinėja, kad pirmosios instancijos... 224. 68.... 225. Teisėjų kolegija nurodo, ieškovės nusotoliai, į kuriuos įskaičiuoti... 226. 69.... 227. Byloje nustatyta, kad pati ieškovė šalino darbų trūkumus. Ji, kaip ūkio... 228. 70.... 229. Apeliantė mano, kad teismas nepagrįstai priteisė 253,10 Eur už nuomą, t.... 230. 71.... 231. Byloje nustatyta, kad ieškovė už nuomą prašė priteisti 506,20 Eur.... 232. 72.... 233. Minėta, teismas priteisė 336 Eur už pastolių nuomą, 15 Eur už mechanizmų... 234. 73.... 235. Taip pat atsakovė mano, kad tai, jog ieškovė nepateikė mokėjimų... 236. 74.... 237. Pagal CK 6.249 straipsnio 3 dalį teismas gali įvertinti būsimą žalą... 238. 75.... 239. Taigi byloje nustačius, kad žala apskaičiuota remiantis Rekomendacijomis,... 240. 76.... 241. Byloje nustatyta, kad 2018 m. vasario mėn. įvykdytų statybos-remonto darbų... 242. 77.... 243. Ieškovė nesutikdama su priteistos žalos dydžiu apeliaciniame skunde... 244. 78.... 245. Ieškovė taip pat nesutinka, kad priteista tik 50 proc. išlaidų už objekte... 246. 79.... 247. Teisėjų kolegija atmeta šiuos apeliacinio skundo argumentus, kaip... 248. 80.... 249. 2018 m. vasario mėn. Įvykdytų statybos-remonto darbų akto skilties... 250. 81.... 251. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad ieškovė nepaneigė atsakovės teiginio,... 252. Dėl įskaitymo teisėtumo... 253. 82.... 254. Įskaitymas yra vienas iš prievolės pasibaigimo pagrindų. CK 6.130... 255. 83.... 256. Apeliantė (atsakovė) nesutinka su pirmosios instancijos teismo išvadomis,... 257. 84.... 258. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, kad pagal CK 6.134 straipsnio 1 dalies 1... 259. 85.... 260. Teisėjų kolegija pažymi, kad šioje byloje yra įrodytos atsakovės... 261. Dėl bylos procesinės baigties... 262. 86.... 263. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, konstatuoja, jog pirmosios... 264. 87.... 265. Dėl kitų apeliacinio skundo argumentų apeliacinės instancijos teismas... 266. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 267. 88.... 268. Bylinėjimosi išlaidos reglamentuojamos CPK, todėl jų mokėjimas,... 269. 89.... 270. Apeliantė (atsakovė) ginčija teismo atliktą bylinėjimosi išlaidų... 271. 90.... 272. Teisėjų kolegija nesutinka su šiais argumentais, kadangi teismas išsamiai... 273. 91.... 274. Procesinių dokumentų siuntimo (pašto) apeliacinės instancijos teisme... 275. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 325 straipsniu,... 276. ieškovės UAB „ConsAliter“ apeliacinį skundą atmesti.... 277. atsakovės UAB „Segmita“ apeliacinį skundą atmesti.... 278. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. spalio 14 d. sprendimą palikti... 279. Ši Vilniaus apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo priėmimo dienos....