Byla I-328-609/2016
Dėl neišmokėto darbo užmokesčio priteisimo

1Klaipėdos apygardos administracinio teismo teisėja Eglė Kiaurakytė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjų A. D., R. K., K. Z., J. Z., V. P., A. J., N. D., J. B., D. P., J. S., I. P., A. S., D. Z. prašymą atsakovei Lietuvos valstybei, atstovaujamai Klaipėdos rajono apylinkės teismo, trečiajam suinteresuotam asmeniui Lietuvos Respublikos finansų ministerijai dėl neišmokėto darbo užmokesčio priteisimo,

Nustatė

2pareiškėjos A. D., R. K., K. Z., J. Z., V. P., A. J., N. D., J. B., D. P., J. S., I. P., A. S., D. Z. (toliau – ir pareiškėjos) kreipėsi į teismą, prašydamos iš atsakovės Lietuvos valstybės, atstovaujamos Klaipėdos rajono apylinkės teismo, joms priteisti neišmokėto darbo užmokesčio dalį už laikotarpį nuo 2009 m. rugpjūčio 1 d. iki 2013 m. rugsėjo 30 d..

3Prašyme (b.l. 4-9) nurodė, jog ginčo laikotarpiu jos buvo valstybės tarnautojos ir dirbo Klaipėdos rajono apylinkės teisme: A. D. – teisėjo padėjėja (A lygis, 11 kategorija, trečia kvalifikacinė klasė, nuo 2010-12-31- antra kvalifikacinė klasė), R. K. – teisėjo padėjėja (A lygis, 11 kategorija, trečia kvalifikacinė klasė, nuo 2012-02-29- antra kvalifikacinė klasė), K. Z.- administracijos sekretore (A lygis, 6 kategorija, trečia kvalifikacinė klasė, nuo 2010-12-31- antra kvalifikacinė klasė), nuo 2012-02-10 teisėjo padėjėja (A lygis, 11 kategorija, antra kvalifikacinė klasė), J. Z.- teisėjo padėjėja (A lygis, 11 kategorija, nuo 2012-02-29 trečia kvalifikacinė klasė), V. P.- teismo posėdžių sekretore (B lygis, 4 kategorija, antra kvalifikacinė klasė), A. J.- teismo posėdžių sekretore (B lygis, 4 kategorija, antra kvalifikacinė klasė), N. D.- teismo posėdžių sekretore (B lygis, 4 kategorija, trečia kvalifikacinė klasė, nuo 2010-12-31- antra kvalifikacinė klasė), J. B.- teismo posėdžių sekretore (B lygis, 4 kategorija, antra kvalifikacinė klasė, nuo 2010-12-31- pirma kvalifikacinė klasė), D. P.- teismo posėdžių sekretore (B lygis, 4 kategorija, antra kvalifikacinė klasė), J. S.- teismo posėdžių sekretore (B lygis, 4 kategorija, pirma kvalifikacinė klasė), I. P.- vyriausiąja specialiste (B lygis, 9 kategorija, nuo 2010-12-17- trečia kvalifikacinė klasė, nuo 2012-02-07 antra kvalifikacinė klasė), A. S.- teismo raštinės vedėja (B lygis, 9 kategorija, 1 kvalifikacinė klasė), D. Z.- teismo administracijos sekretore (A lygis, 6 kategorija, nuo 2012-03-27- trečia kvalifikacinė klasė).

4Pareiškėjos teigia, jog darbo užmokesčio nepriemoka susidarė 2009 m. balandžio 23 d. Lietuvos Respublikos Seimui (toliau – ir Seimas) priėmus Lietuvos Respublikos Valstybės tarnybos įstatymo (toliau – ir Valstybės tarnybos įstatymas) 1 priedo pakeitimo įstatymą (įsigaliojusį 2009 m. gegužės 1 d.), kuriuo sumažinti 15-20 pareigybių kategorijų valstybės tarnautojų pareiginės algos koeficientai, ir 2009 m. liepos 17 d. priėmus Valstybės tarnybos įstatymo 25 straipsnio ir 1 priedo pakeitimo įstatymą (įsigaliojusį 2009 m. rugpjūčio 1 d.), kuriuo sumažinti 11-20 pareigybių kategorijų valstybės tarnautojų pareiginės algos koeficientai ir priedai už kvalifikacines klases. Argumentuoja, jog Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas (toliau – ir Konstitucinis Teismas) 2013 m. liepos 1 d. nutarime „Dėl Lietuvos Respublikos įstatymų nuostatų, kuriomis nustatyti sumažinti valstybės tarnautojų ir teisėjų atlyginimai valstybėje susidarius itin sunkiai ekonominei, finansinei padėčiai, atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai“ konstatavo, kad aukščiau cituojamomis Valstybės tarnybos įstatymo nuostatomis buvo nustatytas neproporcingas asmenų, kuriems už darbą apmokama iš valstybės ar savivaldybės biudžeto lėšų, atlyginimų mažinimo mastas ir šios įstatymo nuostatos buvo pripažintos prieštaraujančiomis Lietuvos Respublikos Konstitucijai. Reikalavimą dėl neišmokėtos darbo užmokesčio dalies priteisimo pareiškėjos kildina iš nurodyto Konstitucinio Teismo nutarimo nuostatų.

5Atsakovė Lietuvos valstybė, atstovaujama Klaipėdos rajono apylinkės teismo, atsiliepime į prašymą (b.l. 88-90) nurodė, jog su prašymo reikalavimu sutinka. Akcentuoja, jog teismas, kaip asignavimų valdytojas, taikė tuo metu galiojusias Valstybės tarnybos įstatymo nuostatas. Pažymi, kad teismas neišmokėtą darbo užmokesčio dalį pareiškėjoms galėtų išmokėti, jeigu teismui būtų skirti papildomi asignavimai ar numatytos lėšos valstybės biudžeto projekte.

6Bylos proceso šalys į teismo posėdį neatvyko, apie teismo posėdžio nagrinėjimo laiką ir vietą pranešta šaukimais (b.l. 138-150), todėl laikytina, kad bylos proceso šalims apie teismo posėdį pranešta tinkamai. Byloje pakanka rašytinių duomenų išnagrinėti ją iš esmės, todėl byla nagrinėtina iš esmės bylos šalims nedalyvaujant (Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 78 straipsnio 3 dalis).

7Konstatuojama

8Nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl darbo užmokesčio pareiškėjoms sumažinimo teisėtumo ir pagrįstumo.

9Prašymo reikalavimas dėl neišmokėto darbo užmokesčio dalies priteisimo reiškiamas atsakovei Lietuvos valstybei, atstovaujamai Klaipėdos rajono apylinkės teismo.

10Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (toliau – ir LVAT) išplėstinė teisėjų kolegija 2016 m. vasario 15 d. sprendime administracinėje byloje Nr. A-668-602/2016 atkreipė dėmesį, jog nagrinėdamas bylas dėl neišmokėto darbo užmokesčio dalies priteisimo valstybės tarnautojams (pareigūnams) po to, kai Konstitucinis Teismas pripažino antikonstitucinėmis teisės aktų nuostatas, kurių pagrindu buvo mokamas mažesnis atlyginimas, savo nuoseklioje praktikoje LVAT atsakove pripažindavo instituciją, kurioje valstybės tarnautojas (pareigūnas) ėjo pareigas (tarnavo), o ne Lietuvos valstybę. Atsižvelgiant į tai, nagrinėjamoje byloje tinkamu atsakovu laikytinas Klaipėdos rajono apylinkės teismas.

11Nustatyta (b.l. 10-36), kad ginčo laikotarpiu pareiškėjos buvo karjeros valstybės tarnautojomis, dirbo Klaipėdos rajono apylinkės teisme: A. D.- teisėjo padėjėja (A lygis, 11 kategorija, trečia kvalifikacinė klasė, nuo 2010-12-31- antra kvalifikacinė klasė), R. K.- teisėjo padėjėja (A lygis, 11 kategorija, trečia kvalifikacinė klasė, nuo 2012-03-01- antra kvalifikacinė klasė), K. Z.- administracijos sekretore (A lygis, 6 kategorija, trečia kvalifikacinė klasė, nuo 2010-12-31- antra kvalifikacinė klasė), nuo 2012-02-10 teisėjo padėjėja (A lygis, 11 kategorija, antra kvalifikacinė klasė), J. Z.- nuo 2010-06-16 teisėjo padėjėja (A lygis, 11 kategorija, nuo 2012-03-01- trečia kvalifikacinė klasė), V. P.- teismo posėdžių sekretore (B lygis, 4 kategorija, antra kvalifikacinė klasė), A. J.- teismo posėdžių sekretore (B lygis, 4 kategorija, antra kvalifikacinė klasė), N. D.- teismo posėdžių sekretore (B lygis, 4 kategorija, trečia kvalifikacinė klasė, nuo 2010-12-31- antra kvalifikacinė klasė), J. B.- teismo posėdžių sekretore (B lygis, 4 kategorija, antra kvalifikacinė klasė, nuo 2010-12-31- pirma kvalifikacinė klasė), D. P.- teismo posėdžių sekretore (B lygis, 4 kategorija, antra kvalifikacinė klasė), J. S.- teismo posėdžių sekretore (B lygis, 4 kategorija, pirma kvalifikacinė klasė), I. P.- nuo 2010-12-17 vyriausiąja specialiste (B lygis, 9 kategorija, trečia kvalifikacinė klasė, nuo 2012-02-08- antra kvalifikacinė klasė), A. S.- teismo raštinės vedėja (B lygis, 9 kategorija, 1 kvalifikacinė klasė), D. Z.- nuo 2012-03-27 teismo administracijos sekretore (A lygis, 6 kategorija, trečia kvalifikacinė klasė).

12Iš pažymų apie darbo užmokesčio skirtumą (b.l. 37-84) matyti, kad ginčo laikotarpiu pareiškėjoms neišmokėta darbo užmokesčio dalis sudaro: A. D.- 9947,12 Lt, R. K.- 8773,16 Lt, K. Z.- 5852,74 Lt, J. Z.- 2879,57 Lt, V. P.- 7876,74 Lt, A. J.- 6528,37 Lt, N. D.- 2730,65 Lt, J. B.- 13353,61 Lt, D. P.- 7676,74 Lt, J. S.- 16157,99 Lt, I. P.- 5395,53 Lt, A. S.- 20387,19 Lt, D. Z.- 1637,18 Lt.

13Valstybės tarnautojų darbo užmokesčio apskaičiavimo tvarką reglamentuoja Valstybės tarnybos įstatymas, kurio 23 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad valstybės tarnautojo darbo užmokestį sudaro: 1) pareiginė alga; 2) priedai; 3) priemokos; 4) apmokėjimas už darbą poilsio ir švenčių dienomis, nakties bei viršvalandinį darbą ir budėjimą. Pagal Valstybės tarnybos įstatymo 24 straipsnio 2 dalį, pareiginės algos dydis apskaičiuojamas taikant pareiginės algos koeficientą. Koks koeficientas taikomas kiekvienos kategorijos pareigybėms, nustato šis Įstatymas (1 priedas). Pareiginės algos koeficiento vienetas yra valstybės tarnautojų pareiginės algos bazinis dydis (toliau – ir bazinis dydis). Ateinančių finansinių metų bazinis dydis, atsižvelgiant į praėjusių metų vidutinę metinę infliaciją (skaičiuojant nacionalinį vartotojų kainų indeksą) ir kitų vidutinio darbo užmokesčio viešajame sektoriuje dydžiui ir kitimui poveikį turinčių veiksnių įtaką, nustatomas nacionalinėje kolektyvinėje sutartyje. Nacionalinėje kolektyvinėje sutartyje sulygtą bazinį dydį tvirtina Seimas iki Seimo pavasario sesijos pabaigos. Tvirtinamas naujas bazinis dydis negali būti mažesnis už esamą bazinį dydį, išskyrus atvejus, kai iš esmės pablogėja valstybės ekonominė ir finansinė būklė.

14Pareiginių algų koeficientai pagal valstybės tarnautojų pareigybių kategorijas yra nustatyti Valstybės tarnybos įstatymo 1 priede. Seimas 2009 m. balandžio 23 d. Valstybės tarnybos įstatymo 1 priedo pakeitimo įstatymo Nr. XI-227 1 straipsniu (įsigaliojo nuo 2009 m. gegužės 1 d.) pakeitė Valstybės tarnybos įstatymo 1 priedą, daliai valstybės tarnautojų – aukštesnės nei 14 kategorijos – sumažindamas pareiginių algų koeficientus. 2009 m. liepos 17 d. Valstybės tarnybos įstatymo 25 straipsnio ir 1 priedo pakeitimo įstatymo Nr. XI-363 3 straipsniu (įsigaliojo nuo 2009 m. rugpjūčio 1 d.) Seimas pakartotinai pakeitė Valstybės tarnybos įstatymo 1 priedą, sumažindamas pareiginių algų koeficientus aukštesnės nei 10 kategorijos valstybės tarnautojams. Be to, Valstybės tarnybos įstatymo 25 straipsnio 3 dalies redakcijoje, galiojusioje iki 2009 m. rugpjūčio 1 d., buvo numatyta, jog priedas už trečią kvalifikacinę klasę sudaro 15 procentų pareiginės algos, už antrą kvalifikacinę klasę – 30 procentų pareiginės algos, už pirmą kvalifikacinę klasę – 50 procentų pareiginės algos. 2009 m. liepos 17 d. Valstybės tarnybos įstatymo 25 straipsnio ir 1 priedo pakeitimo įstatymu Nr. XI-363 nuo 2009 m. rugpjūčio 1 d. buvo pakeista Valstybės tarnybos įstatymo 25 straipsnio 3 dalis, nustatant, kad priedas už trečią kvalifikacinę klasę sudaro 10 procentų pareiginės algos, už antrą kvalifikacinę klasę – 20 procentų pareiginės algos, už pirmą kvalifikacinę klasę – 30 procentų pareiginės algos.

15Konstitucinis Teismas 2013 m. liepos 1 d. nutarime konstatavo, jog pripažinus teisinį reguliavimą, kuriuo buvo nustatytas neproporcingas asmenų, kuriems už darbą apmokama iš valstybės ar savivaldybės biudžeto lėšų, atlyginimų mažinimo mastas, prieštaraujančiu Konstitucijos 48 straipsnio 1 dalies nuostatai „kiekvienas žmogus <...> turi teisę <...> gauti teisingą apmokėjimą už darbą“, iš Konstitucijos 23 straipsnio įstatymų leidėjui kyla reikalavimas nustatyti šių asmenų patirtų praradimų kompensavimo mechanizmą; tai, be kita ko, reiškia, kad turi būti nustatyta tvarka, kuria valstybė per protingą laikotarpį teisingai – tiek, kiek patirtieji praradimai buvo neproporcingi, – juos kompensuos; toks teisinis reguliavimas nustatytinas be nepagrįsto delsimo. Taigi šiuo atveju svarbu atsižvelgti į Konstitucinio Teismo 2014 m. balandžio 16 d. sprendimą, kuriame buvo išaiškintos minėtos Konstitucinio Teismo 2013 m. liepos 1 d. nutarimo nuostatos.

16Minėtame 2014 m. balandžio 16 d. sprendime Konstitucinis Teismas pabrėžė, kad: 1) įstatymų leidėjas, laikydamasis konstitucinio atsakingo valdymo principo, gali atidėti dėl neproporcingo atlyginimų mažinimo patirtų praradimų kompensavimo mechanizmo nustatymą ir (ar) jo įgyvendinimą protingam laikotarpiui, kuris nustatytinas įvertinus valstybėje susiklosčiusią ekonominę, finansinę padėtį, atsižvelgus į ypatingos situacijos padarinius ir valstybės išgales, įskaitant ir įvairius valstybės prisiimtus įsipareigojimus, inter alia susijusius su finansine drausme, taigi ir su valstybės biudžeto pajamų ir išlaidų subalansavimo imperatyvu; 2) praradimus dėl neproporcingo atlyginimų sumažinimo patyrusių asmenų teisė į tokių praradimų kompensavimą turėtų būti įgyvendinama pagal įstatymų leidėjo nustatytą mechanizmą, kuris užtikrintų teisingą kompensavimą per protingą laikotarpį; įstatymų leidėjui nepagrįstai delsiant nustatyti patirtų praradimų kompensavimo mechanizmą arba jį nustačius neteisingą (kompensacijų mokėjimo terminų ir (ar) jų dydžių požiūriu), asmenys, patyrę šiuos praradimus, savo pažeistas teises gali ginti teismine tvarka.

17Konstitucinis Teismas nagrinėjamu atveju aktualiame 2015 m. lapkričio 19 d. nutarime išaiškino, kad asmenų, kuriems už darbą apmokama iš valstybės ar savivaldybės biudžeto lėšų, dėl neproporcingo atlyginimų mažinimo patirtų praradimų teisingas kompensavimas pagal Konstituciją, inter alia konstitucinį socialinės darnos imperatyvą, gali būti tinkamai užtikrintas tik remiantis įstatymų leidėjo nustatytais patirtų praradimų kompensavimo dydžiais, terminais ir kitais esminiais elementais. Konstitucinis Teismas minėtame nutarime taip pat pakartojo, kad praradimus dėl neproporcingo atlyginimų mažinimo patyrusių asmenų teisė į tokių praradimų kompensavimą turėtų būti įgyvendinama pagal įstatymų leidėjo nustatytą mechanizmą, kuris užtikrintų teisingą kompensavimą per protingą laikotarpį; įstatymų leidėjui nepagrįstai delsiant nustatyti patirtų praradimų kompensavimo mechanizmą arba jį nustačius neteisingą (kompensacijų mokėjimo terminų ir (ar) jų dydžių požiūriu), asmenys, patyrę praradimus dėl neproporcingo atlyginimų mažinimo, savo pažeistas teises gali ginti teismine tvarka.

18Pabrėžtina, kad Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 33 straipsnio 4 dalyje įtvirtinta, jog teismai, priimdami sprendimus atitinkamų kategorijų bylose, yra saistomi savo pačių sukurtų teisės aiškinimo taisyklių, suformuluotų analogiškose ar iš esmės panašiose bylose. Teismų praktika atitinkamų kategorijų bylose turi būti keičiama ir naujos teisės aiškinimo taisyklės analogiškose ar iš esmės panašiose bylose gali būti kuriamos tik tais atvejais, kai tai yra neišvengiama ar objektyviai būtina. Nagrinėjamu atveju yra teisinis pagrindas remtis LVAT išplėstinės teisėjų kolegijos 2016 m. vasario 15 d. sprendimuose administracinėse bylose Nr. A-668-602/2016 ir Nr. A-669-602/2016 suformuota praktika, taip pat teisės aiškinimo taisyklėmis, suformuluotomis kitose LVAT išnagrinėtose analogiškos kategorijos bylose (žr., pvz., LVAT 2016 m. vasario 17 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. A-2484-602/2016, 2016 m. vasario 22 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. A-2475-520/2016, 2016 m. vasario 29 d. sprendimus administracinėse bylose Nr. A-278-552/2016 ir Nr. eA-281-552/2016). Šios administracinės bylos faktinės ir teisinės aplinkybės, kuriomis yra grindžiami pareiškėjų reikalavimai, yra panašios aplinkybėms, kuriomis buvo grindžiami pareiškėjų reikalavimai paminėtose bylose, pareiškėjų teisinė padėtis ir jų teikiami argumentai šioje byloje nėra itin išskirtiniai, todėl nagrinėjamu atveju nėra pagrindo nukrypti nuo ankstesnėje administracinių teismų praktikoje suformuluotų teisės aiškinimo taisyklių.

19Apibendrinusi ligšiolinę Konstitucinio Teismo jurisprudenciją dėl asmenų, kuriems už darbą apmokama iš valstybės ar savivaldybės biudžeto lėšų, dėl neproporcingo atlyginimo mažinimo patirtų praradimų kompensavimo, LVAT išplėstinė teisėjų kolegija 2016 m. vasario 15 d. sprendimuose administracinėse bylose Nr. A-668-602/2016 ir Nr. A-669-602/2016 pabrėžė, kad: 1) įstatymų leidėjas turi pareigą nustatyti asmenų, kuriems už darbą apmokama iš valstybės ar savivaldybės biudžeto lėšų, patirtų praradimų kompensavimo mechanizmą; 2) kompensavimo mechanizmas turi būti nustatytas per protingą laikotarpį (inter alia atsižvelgus į valstybės ekonominę, finansinę padėtį, įvertinus galimybes sukaupti (gauti) lėšas, būtinas tokiam kompensavimui); 3) asmenų, kuriems už. darbą apmokama iš valstybės ar savivaldybės biudžeto lėšų, dėl neproporcingo atlyginimų mažinimo patirtų praradimų teisingas kompensavimas gali būti tinkamai užtikrintas tik remiantis įstatymų leidėjo nustatytais patirtų praradimų kompensavimo dydžiais, terminais ir kitais esminiais elementais; 4) minėtų praradimų kompensavimo mechanizmo parengimo ir pateikimo Seimui atidėjimas vieneriems metams – iki 2015 m. gegužės 1 d., neprieštarauja Konstitucijai ir nėra laikytinas nepagrįstu delsimu. Minėtuose sprendimuose LVAT išplėstinė teisėjų kolegija, atsižvelgusi į Konstitucinio Teismo 2013 m. liepos 1 d. nutarimo, 2014 m. balandžio 16 d. sprendimo ir 2015 m. lapkričio 19 d. nutarimo nuostatas, padarė išvadą, kad pripažinęs, jog įstatymų nuostatos, kuriomis buvo nustatytas neproporcingas asmenų, kuriems už darbą apmokama iš valstybės ar savivaldybės biudžeto lėšų, atlyginimų mažinimo mastas, prieštarauja inter alia Konstitucijos 48 straipsnio 1 dalies nuostatai „kiekvienas žmogus <...> turi teisę <...> gauti teisingą apmokėjimą už darbą“, Konstitucinis Teismas nustatė konkretų šio prieštaravimo pasekmių šalinimo būdą – įpareigojimą įstatymų leidėjui nustatyti mechanizmą, kuris užtikrintų teisingą kompensavimą per protingą laikotarpį. Kaip jau minėta, teisingas kompensavimas yra siejamas su kompensavimu tiek, kiek patirtieji praradimai buvo neproporcingi.

20Akcentuotina, kad Seimas 2015 m. birželio 30 d. priėmė Lietuvos Respublikos asmenų, kuriems už darbą apmokama iš valstybės ar savivaldybės biudžeto lėšų, dėl ekonomikos krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio (atlyginimo) dalies grąžinimo įstatymą (toliau – ir Grąžinimo įstatymas) Nr. XII-1927, įsigaliojusį (su tam tikra išimtimi) 2015 m. rugsėjo 1 d., kuriame nustatytas asmenų, kuriems už darbą apmokama iš valstybės ar savivaldybės biudžeto lėšų, praradimų, patirtų dėl per ekonomikos krizę neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio (atlyginimo), kompensavimo mechanizmas. Iš Grąžinimo įstatymo preambulės ir 1 straipsnio 2 punkto nuostatų matyti, kad Grąžinimo įstatymas taikomas ir valstybės tarnautojams, kuriems buvo mokamas dėl ekonomikos krizės neproporcingai sumažintas darbo užmokestis (atlyginimas), taikant Valstybės tarnybos įstatymo 25 straipsnio 3 dalies nuostatas, galiojusias nuo 2009 m. rugpjūčio 1 d. iki 2013 m. rugsėjo 30 d.

21Atsižvelgus į minėtus Konstitucinio Teismo išaiškinimus ir Grąžinimo įstatymą, vertintina, kad dėl neproporcingo atlyginimo sumažinimo patirti praradimai kompensuotini pagal įstatymų leidėjo nustatytą mechanizmą, todėl esant įstatymu nustatytam praradimų kompensavimo mechanizmui, tenkinti reikalavimą priteisti neišmokėtą darbo užmokesčio dalį teismo sprendimu pagrindo nėra. Pažymėtina, kad tokia pozicija atitinka naujausią LVAT praktiką (žr., pvz., LVAT 2016 m. vasario 17 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. A-2484-602/2016, 2016 m. kovo 16 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A-31-552/2016)). Tuo tarpu Lietuvos Respublikos Konstitucijoje (toliau – ir Konstitucija) įtvirtintas teisinės valstybės principas suponuoja jurisprudencijos tęstinumą (žr. Konstitucinio Teismo 2001 m. liepos 12 d., 2003 m. gegužės 30 d. nutarimus, 2004 m. vasario 13 d. sprendimą, 2004 m. gruodžio 13 d., 2006 m. kovo 14 d. nutarimus). Konstitucinis Teismas 2006 m. kovo 28 d. nutarime konstatavo, kad iš Konstitucijos kyla maksima, jog tokios pat (analogiškos) bylos turi būti sprendžiamos taip pat, t. y. jos turi būti sprendžiamos ne sukuriant naujus teismo precedentus, konkuruojančius su esamais, bet paisant jau įtvirtintų; teismų praktika atitinkamų kategorijų bylose turi būti koreguojama ir nauji teismo precedentai tų kategorijų bylose gali būti kuriami tik tada, kai tai yra neišvengiamai, objektyviai būtina; teismų, priimančių sprendimus atitinkamų kategorijų bylose, susisaistymas savo pačių sukurtais precedentais (sprendimais analogiškose bylose) neišvengiamai suponuoja tai, kad teismai turi vadovautis tokia atitinkamų teisės nuostatų (normų, principų) turinio, taip pat šių teisės nuostatų taikymo samprata, kokia buvo suformuota ir kokia buvo vadovaujamasi taikant tas nuostatas (normas, principus) ankstesnėse bylose, inter alia anksčiau sprendžiant analogiškas bylas; iš Konstitucijos kylančios maksimos, kad tokios pat (analogiškos) bylos turi būti sprendžiamos taip pat, nepaisymas reikštų ir Konstitucijos nuostatų dėl teisingumo vykdymo, konstitucinių teisinės valstybės, teisingumo, asmenų lygybės teismui principų, kitų konstitucinių principų nepaisymą. Be to, administracinį teismą saisto jo paties sukurti precedentai ir jo paties suformuota tuos precedentus pagrindžianti doktrina (žr., pvz., LVAT 2015 m. gruodžio 1 d. nutartį administracinėje byloje Nr. eA-3924-575/2015 ir kt.). LVAT formuoja vienodą administracinių teismų praktiką aiškinant ir taikant įstatymus bei kitus teisės aktus (Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 13 straipsnio 1 dalis, 20 straipsnio 4 dalis). Taigi, pirmosios instancijos teismui yra privalomas jurisprudencijos tęstinumas ir sprendimai grindžiamai remiantis jau suformuota administracinės teisės doktrina ir precedentais.

22Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes ir Konstitucinio Teismo bei LVAT aktualią praktiką, darytina išvada, jog prašymo reikalavimas pareiškėjoms priteisti neišmokėtą darbo užmokestį laikytinas nepagrįstu, todėl netenkintinas.

23Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 85–87 straipsniais, 88 straipsnio 1 punktu, 127 straipsnio 1 dalimi,

Nutarė

24prašymą atmesti kaip nepagrįstą.

25Sprendimas per vieną mėnesį nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant apeliacinį skundą per Klaipėdos apygardos administracinį teismą arba tiesiogiai apeliacinės instancijos teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos administracinio teismo teisėja Eglė Kiaurakytė... 2. pareiškėjos A. D., R. K., K. Z., J. Z., V. P., A. J., N. D., J. B., D. P., J.... 3. Prašyme (b.l. 4-9) nurodė, jog ginčo laikotarpiu jos buvo valstybės... 4. Pareiškėjos teigia, jog darbo užmokesčio nepriemoka susidarė 2009 m.... 5. Atsakovė Lietuvos valstybė, atstovaujama Klaipėdos rajono apylinkės teismo,... 6. Bylos proceso šalys į teismo posėdį neatvyko, apie teismo posėdžio... 7. Konstatuojama ... 8. Nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl darbo užmokesčio pareiškėjoms... 9. Prašymo reikalavimas dėl neišmokėto darbo užmokesčio dalies priteisimo... 10. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (toliau – ir LVAT) išplėstinė... 11. Nustatyta (b.l. 10-36), kad ginčo laikotarpiu pareiškėjos buvo karjeros... 12. Iš pažymų apie darbo užmokesčio skirtumą (b.l. 37-84) matyti, kad ginčo... 13. Valstybės tarnautojų darbo užmokesčio apskaičiavimo tvarką reglamentuoja... 14. Pareiginių algų koeficientai pagal valstybės tarnautojų pareigybių... 15. Konstitucinis Teismas 2013 m. liepos 1 d. nutarime konstatavo, jog pripažinus... 16. Minėtame 2014 m. balandžio 16 d. sprendime Konstitucinis Teismas pabrėžė,... 17. Konstitucinis Teismas nagrinėjamu atveju aktualiame 2015 m. lapkričio 19 d.... 18. Pabrėžtina, kad Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 33 straipsnio 4 dalyje... 19. Apibendrinusi ligšiolinę Konstitucinio Teismo jurisprudenciją dėl asmenų,... 20. Akcentuotina, kad Seimas 2015 m. birželio 30 d. priėmė Lietuvos Respublikos... 21. Atsižvelgus į minėtus Konstitucinio Teismo išaiškinimus ir Grąžinimo... 22. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes ir Konstitucinio Teismo bei LVAT... 23. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 24. prašymą atmesti kaip nepagrįstą.... 25. Sprendimas per vieną mėnesį nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...