Byla 2-871-798/2016
Dėl kreditorių ir jų kreditorinių reikalavimų sąrašo patvirtinimo uždarosios akcinės bendrovės „Palemonas“ restruktūrizavimo byloje, suinteresuotas asmuo restruktūrizuojama uždaroji akcinė bendrovė „Palemonas“

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Rasos Gudžiūnienės, Kazio Kailiūno, Antano Rudzinsko (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), teismo posėdyje rašytinio apeliacinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo A. Žilinskio ir ko uždarosios akcinės bendrovės atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2016 m. vasario 8 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje pagal restruktūrizuojamos uždarosios akcinės bendrovės „Palemonas“ restruktūrizavimo administratoriaus prašymą dėl kreditorių ir jų kreditorinių reikalavimų sąrašo patvirtinimo uždarosios akcinės bendrovės „Palemonas“ restruktūrizavimo byloje, suinteresuotas asmuo restruktūrizuojama uždaroji akcinė bendrovė „Palemonas“.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

3

  1. Ginčo esmė

4Restruktūrizuojamos uždarosios akcinės bendrovės (toliau - RUAB) „Palemonas“ administratorius kreipėsi į teismą, prašydamas patvirtinti UAB ,,Palemonas“ restruktūrizavimo byloje kreditorinį sąrašą, į jį įtraukiant tuos kreditorius, su kurių pareikštais reikalavimais sutiko ir jų neginčijo. Administratorius nesutiko su A. Žilinskio ir ko UAB pareikštu 217 082,94 Eur dydžio kreditoriniu reikalavimu, prašė jo netvirtinti ir bylą sustabdyti iki bus išspręsta Kauno apygardos teisme civilinė byla Nr. 2-861-230/2015 (dabar Nr. 2-434-230/2016) (t. I, b. l. 25 – 26).

  1. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

5Kauno apygardos teismas 2016 m. vasario 8 d. nutartimi patvirtintas RUAB ,,Palemonas“ kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašas, kurio administratorius neginčijo, taip pat atsižvelgęs į tai, kad administratorius ginčija A. Žilinskio ir ko UAB finansinį reikalavimą, ginčas tarp UAB „Palemonas“ ir A. Žilinskio ir ko UAB kilęs dėl analogiško A. Žilinskio ir ko UAB turtinio reikalavimo UAB „Palemonas“ pagrįstumo yra nagrinėjamas atskiroje civilinėje byloje Nr. 2-434-230/2016, sprendė A. Žilinskio ir ko UAB kreditorinio reikalavimo netvirtinti, kol nebus išspręstas klausimas dėl kreditorinio reikalavimo pagrįstumo civilinėje byloje Nr. 2-434-230/2016 (t. II, b. l. 50 – 51).

  1. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

6Atskiruoju skundu apeliantas A. Žilinskio ir ko UAB prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2016 m. vasario 8 d. nutartį dalyje, kurioje nutarta RUAB „Palemonas“ restruktūrizavimo byloje netvirtinti A. Žilinskio ir ko UAB kreditorinio reikalavimo kol nebus išspręstas klausimas dėl kreditorinio reikalavimo pagrįstumo civilinėje byloje Nr. 2-434-230/2016 ir klausimą išspręsti iš esmės – patvirtinti RUAB „Palemonas“ restruktūrizavimo byloje kreditoriaus A. Žilinskio ir ko UAB 36 202,28 Eur dydžio kreditorinį reikalavimą, o likusios 180 880,66 Eur dydžio kreditorinio reikalavimo dalies netvirtinti kol nebus išspręstas klausimas dėl kreditorinio reikalavimo pagrįstumo civilinėje byloje Nr. 2-434-230/2016.

7Nurodo, kad pirmosios instancijos teismas nesivadovavo buhalterinės apskaitos dokumentais, pagrindžiančiais apelianto 36 202,28 Eur dydžio kreditorinį reikalavimą, todėl nepagrįstai nepatvirtino A. Žilinskio ir ko UAB 36 202,28 Eur dydžio kreditorinio reikalavimo.

8Paaiškino, kad RUAB „Palemonas“ yra pateikęs restruktūrizavimo plano metmenis, į kuriuos yra įtrauktas kreditorius A. Žilinskio ir ko UAB su 50 963,45 Eur reikalavimu; 2015-06-30 kreditorių sąraše RUAB „Palemonas“ buvo pateikęs teismui tą pačią informaciją - A. Žilinskio ir ko UAB yra RUAB „Palemonas“ kreditorius su 50 963,45 Eur dydžio nepradelstu reikalavimu. Apelianto nuomone, RUAB „Palemonas“ restruktūrizavimo procese dalį šio kreditoriaus reikalavimo (50 963,45 Eur) pripažino. Taip pat pirmosios instancijos teismas nesivadovavo A. Žilinskio ir ko UAB teismui pateiktais buhalterinės apskaitos dokumentais, kurie neapima reikalavimų dėl nuostolių atlyginimo, netesybų ir kt., kurie pareikšti skundžiamoje nutartyje minimoje civilinėje byloje Nr. 2-434-230/2016). Paaiškino, jog pagal buhalterinę pažymą RUAB „Palemonas“ 36 202,28 Eur skola kreditoriui susidaro iš: a)18 356 Lt (5 316,27 Eur) pardavimų skolos ir b)106 643,23 Lt (30 886,01 Eur) skolos dėl avanso permokos. Padavimo skolą patvirtina kreditoriaus 2014-03-27 RUAB „Palemonas“ už statybvietės išlaikymo išlaidas išrašyta PVM sąskaita - faktūra, o skolą dėl avanso permokos pagrindžia kreditoriaus pasirašyti RUAB „Palemonas“ atliktų darbų aktai, sutartys pagal kurias šie darbai buvo atliekami, RUAB „Palemonas“ išrašytos kreditoriui už šiuos darbus PVM sąskaitos –faktūros ir pagal jas kreditoriaus atlikti mokėjimai. (t. II, b. l. 52 – 55).

9Atsiliepimu į atskirąjį skundą suinteresuoto asmens RUAB „Palemonas“ restruktūrizavimo administratorius UAB „Mokumo valdymo sprendimai“ prašo skundo netenkinti ir palikti skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį nepakeistą.

10Nurodo, jog apeliantas nepagrįstai teigia, kad RUAB „Palemonas“ pripažįsta 36 202,28 Eur dydžio kreditorinį reikalavimą. Ginčas Kauno apygardos teismo nagrinėjamojoje civilinėje byloje Nr. 2-434-230/2016 vyksta dėl visos apelianto pareikštos kreditorinio reikalavimo sumos. Todėl apelianto finansinis reikalavimas bus įtrauktas į RUAB „Palemonas“ restruktūrizavimo bylą, kai teismas galutinai išspręs civilinę byloją Nr. 2-434-230/2016 (t. II, b. l. 58 – 59). IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

11Apeliacijos objektas – Kauno apygardos teismo nutarties dalies, kuria UAB „Palemonas“ restruktūrizavimo byloje nepatvirtintas A. Žilinskio ir ko UAB kreditorinis reikalavimas, pagrįstumas ir teisėtumas. Šį klausimą apeliacinės instancijos teismas sprendžia vadovaudamasis atskirojo skundo faktiniu ir teisiniu pagrindais ir patikrina, ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau - CPK) 320, 338 straipsniai). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nagrinėjamoje byloje nenustatyta.

12Dėl faktinių bylos aplinkybių

13Kauno apygardos teismo 2015 m. spalio 1 d. nutartimi iškelta UAB ,,Palemonas“ restruktūrizavimo byla, restruktūrizavimo administratoriumi paskirtas UAB „Mokumo valdymo sprendimai“ (t. I, b. l. 4 – 12). Lietuvos apeliacinis teismas 2015 m. gruodžio 3 d. nutartimi paliko Kauno apygardos teismo 2015 m. spalio 1 d. nutartį nepakeistą (t. I, b. l. 13 – 24). Pasibaigus Kauno apygardos teismo 2015 m. spalio 1 d. nutartimi nustatytam terminui kreditoriniams reikalavimams pareikšti, administratorius, sutikrinęs pateiktus kreditorių reikalavimus su įmonės buhalterinės apskaitos dokumentais, sudarė ir pateikė teismui tvirtinti įmonės kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašą, kurio pagrįstumo neginčijo; taip pat paprašė teismo netvirtinti A. Žilinskio ir ko UAB 217 082,94 Eur dydžio kreditorinio reikalavimo bei civilinę bylą Nr. B2-881-230/2016 sustabdyti (t. I, b. l. 25 – 28).

14Dėl netvirtinimo restruktūrizavimo byloje kreditoriaus pareikšto kreditorinio reikalavimo, kol nebus išspręstas klausimas dėl šio kreditorinio reikalavimo pagrįstumo civilinėje byloje Nr. 2-434-230/2016

15Restruktūrizavimo bylos yra susijusios su viešuoju interesu. Viešasis interesas išlieka ir iškėlus įmonei restruktūrizavimo bylą, todėl teismo pareiga būti aktyviam neišnyksta ir sprendžiant klausimus dėl įmonės kreditorių finansinių reikalavimų pagrįstumo ir jų tvirtinimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. birželio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-264/2010, Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. sausio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr.2-122/2014). Pažymėtina, kad teismas tik tuomet gali tvirtinti kreditoriaus pareikštą reikalavimą, jeigu iš byloje esančių duomenų gali padaryti išvadą, kad toks reikalavimas yra pagrįstas įrodymais, kurių nepaneigia kiti įrodymai.

16Pirmosios instancijos teismas nusprendė civilinės bylos Nr. 2-434-230/2016 nestabdyti, o netvirtinti UAB „Palemonas“ restruktūrizavimo byloje kreditoriaus A. Žilinskio ir ko UAB kreditorinio reikalavimo, kol nebus išspręstas klausimas dėl šio kreditorinio reikalavimo pagrįstumo civilinėje byloje Nr. 2-434-230/2016, t. y. iš esmės sustabdė A. Žilinskio ir ko UAB kreditorinio reikalavimo nagrinėjimą kol nebus išspręstas klausimas dėl kreditorinio reikalavimo pagrįstumo civilinėje byloje Nr. 2-434-230/2016.

17CPK 163 straipsnio 3 punkte įtvirtintas privalomojo civilinės bylos sustabdymo pagrindas taikomas esant tam tikroms sąlygoms: 1) tarp nagrinėjamos civilinės bylos ir teisinio rezultato kitoje neišnagrinėtoje byloje yra prejudicinis ryšys, t. y. kai kitoje byloje nustatyti faktai turės teisinę reikšmę priimant teismo sprendimą nagrinėjamoje byloje; 2) negalėjimas išnagrinėti civilinės bylos, kol nebus išnagrinėta kita byla, reiškia, jog teismui reikalingi tam tikri faktai, kuriuos būtina nustatyti kitoje byloje, ir teismas pats negali jų nustatyti.

18Atsižvelgiant į tai jog dėl civilinėje byloje Nr. 2-434-230/2016 teismas pasisakys dėl aplinkybių, turinčių prejudicinę reikšmę šioje byloje, siekiant teisinio tikrumo ir teisinių santykių stabilumo bei išvengti skirtingo tų pačių aplinkybių vertinimo, teisėjų kolegija sprendžia, jog buvo pagrindas A. Žilinskio ir ko UAB kreditorinio reikalavimo sustabdymui.

19Dėl kreditorinio reikalavimo

20Finansinio reikalavimo tvirtinimo procedūra pagal savo teisinę prigimtį atitinka civilinės bylos nagrinėjimą, kurio metu siekiama išaiškinti, ar kreditorius turi reikalavimo teisę į restruktūrizuojamą įmonę, o priimta teismo nutartis dėl kreditoriaus reikalavimo patvirtinimo atitinka teismo sprendimą, kuriuo iš esmės atsakoma į kreditoriaus materialinį teisinį reikalavimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. gruodžio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-630/2012). Teismas neįpareigotas tvirtinti visus be išimties administratoriaus pripažintus reikalavimus, gali patvirtinti administratoriaus ginčijamus kreditorių pareikštus reikalavimus arba atsisakyti juos tvirtinti, sumažinti ar padidinti administratoriaus pripažintus teismui pateiktus tvirtinti kreditorių reikalavimus. Teismas kreditoriaus reikalavimą tvirtina tik tokiu atveju, jei iš byloje esančių duomenų galima padaryti išvadą, kad jis pagrįstas įrodymais, kurių nepaneigia kiti įrodymai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. rugsėjo 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-369/2009). Kreditoriaus reikalavimo patvirtinimas ar atsisakymas jį tvirtinti taip pat lemia ne tik konkretaus kreditoriaus teisę visiškai ar iš dalies gauti savo reikalavimų patenkinimą, bet turi įtakos ir patvirtintų kreditorių reikalavimų bendrai sumai bei proporcijoms, kuriomis bus tenkinami visų kreditorių reikalavimai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. gruodžio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-545/2011).

21Teisėjų kolegija nesutinka su atskirojo skundo argumentu, kad skundžiama nutartimi teismas nepagrįstai atsisakė kreditorių A. Žilinskio ir ko UAB įtraukti į RUAB „Palemonas“ kreditorių sąrašą bei patvirtinti dalį (36 202,28 Eur) viso pareikšto kreditorinio reikalavimo, kadangi pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi ne atsisakė atlikti minėtus procesinius veiksmus, o sustabdė jų atlikimą. Pažymėtina, jog Kauno apygardos teismo civilinėje byloje Nr. 2-434-230/2016 yra sprendžiama dėl apelianto pareikšto kreditorinio reikalavimo esmės materialiąja prasme. Todėl teismas negali patvirtinti ir įtraukti į kreditorių sąrašą tuos reikalavimus, dėl kurių ginčai dar nėra galutinai išspręsti.

22Kauno apygardos teismas, civilinėje byloje, pagal civilinėje byloje pagal ieškovo A. Žilinskio ir ko UAB ieškinį dėl avanso grąžinimo, apmokėjimo už paslaugas, netesybų priteisimo ir nuostolių atlyginimo atsakovui UAB ,,Palemonas“ ir atsakovo RUAB „Palemonas“ priešieškinį dėl nesumokėtos kainos dalies priteisimo iš ieškovo A. Žilinskio ir ko UAB, 2016 m. balandžio 19 d. sprendimu ieškinį ir priešieškinį patenkino iš dalies: priteisti iš atsakovo UAB „Palemonas“ ieškovui A. Žilinskio ir ko uždarajai akcinei bendrovei 20 902,08 Eur baudą, 5 316,28 Eur statybvietės išlaikymo išlaidas, iš viso 26 218,36 Eur, 6 % dydžio metines palūkanas nuo 26 218,36 Eur sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2014-04-10) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 647,34 Eur žyminį mokestį, 931,52 Eur atstovavimo išlaidas, o valstybei – 9,82 Eur pašto išlaidas; priteisė iš ieškovo A. Žilinskio ir ko UAB atsakovui UAB „Palemonas“ 3 480,44 Eur už atliktus darbus, 6 % dydžio metines palūkanas nuo 3 480,44 Eur sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2014-11-10) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, o valstybei – 9,82 Eur pašto išlaidas. Likusioje dalyje ieškinį ir priešieškinį atmetė.

23Teisėjų kolegija, atsižvelgusi į tai, kad: 1) A. Žilinskio ir ko UAB kreditorinio reikalavimo tvirtinimo procedūra pagal savo teisinę prigimtį atitinka civilinės bylos nagrinėjimą, kurio metu siekiama išsiaiškinti, ar kreditorius turi reikalavimo teisę į bankrutuojančią įmonę, o priimta teismo nutartis dėl kreditoriaus reikalavimo tvirtinimo atitinka teismo sprendimą, kuriuo iš esmės atsakoma į kreditoriaus materialinį teisinį reikalavimą, 2) Kauno apygardos teismo 2016 m. balandžio 19 d. sprendime civilinėje byloje Nr. 2-434-230/2016 buvo nustatytos prejudicinę reikšmę turinčios aplinkybės (faktai) šioje byloje, t. y. buvo pasisakyta dėl apelianto kreditorinio reikalavimo pagrįstumo ir teisėtumo, tačiau sprendimas nėra įsiteisėjęs dėl kurio buvo sustabdytas A. Žilinskio ir ko UAB kreditorinio reikalavimo nagrinėjimas, sprendžia atskirąjį skundą atmesti, o skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį palikti nepakeistą (337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

24Lietuvos apeliacinis teismas, vadovaudamasis CPK 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

25Palikti Kauno apygardos teismo 2016 m. vasario 8 d. nutartį nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 3.
  1. Ginčo esmė
...
4. Restruktūrizuojamos uždarosios akcinės bendrovės (toliau - RUAB)... 5. Kauno apygardos teismas 2016 m. vasario 8 d. nutartimi patvirtintas RUAB... 6. Atskiruoju skundu apeliantas A. Žilinskio ir ko UAB prašo panaikinti Kauno... 7. Nurodo, kad pirmosios instancijos teismas nesivadovavo buhalterinės apskaitos... 8. Paaiškino, kad RUAB „Palemonas“ yra pateikęs restruktūrizavimo plano... 9. Atsiliepimu į atskirąjį skundą suinteresuoto asmens RUAB „Palemonas“... 10. Nurodo, jog apeliantas nepagrįstai teigia, kad RUAB „Palemonas“... 11. Apeliacijos objektas – Kauno apygardos teismo nutarties dalies, kuria UAB... 12. Dėl faktinių bylos aplinkybių... 13. Kauno apygardos teismo 2015 m. spalio 1 d. nutartimi iškelta UAB... 14. Dėl netvirtinimo restruktūrizavimo byloje kreditoriaus pareikšto... 15. Restruktūrizavimo bylos yra susijusios su viešuoju interesu. Viešasis... 16. Pirmosios instancijos teismas nusprendė civilinės bylos Nr. 2-434-230/2016... 17. CPK 163 straipsnio 3 punkte įtvirtintas privalomojo civilinės bylos... 18. Atsižvelgiant į tai jog dėl civilinėje byloje Nr. 2-434-230/2016 teismas... 19. Dėl kreditorinio reikalavimo... 20. Finansinio reikalavimo tvirtinimo procedūra pagal savo teisinę prigimtį... 21. Teisėjų kolegija nesutinka su atskirojo skundo argumentu, kad skundžiama... 22. Kauno apygardos teismas, civilinėje byloje, pagal civilinėje byloje pagal... 23. Teisėjų kolegija, atsižvelgusi į tai, kad: 1) A. Žilinskio ir ko UAB... 24. Lietuvos apeliacinis teismas, vadovaudamasis CPK 336 straipsniu, 337 straipsnio... 25. Palikti Kauno apygardos teismo 2016 m. vasario 8 d. nutartį nepakeistą....