Byla 2-611-183/2015

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Audronė Jarackaitė, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Drustila“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2014 m. gruodžio 2 d. nutarties, kuria atmestas pareiškėjų uždarosios akcinės bendrovės „Drustila“ ir uždarosios akcinės bendrovės „Stakreta“ prašymas dėl uždarosios akcinės bendrovės „Verslo valdymo ir restruktūrizacijos centras“ atstatydinimo iš bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Minauga“ bankroto administratoriaus pareigų, civilinėje byloje Nr. B2-1154-302/2014 dėl uždarosios akcinės bendrovės „Minauga“ bankroto,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Vilniaus apygardos teismas 2013 m. lapkričio 6 d. nutartimi iškėlė UAB „Minauga“ bankroto bylą, įmonės bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Verslo valdymo ir restruktūrizacijos centras“.

4Teisme gautas pareiškėjų UAB „Drustila“ ir UAB „Stakreta“ prašymas atstatydinti UAB „Verslo valdymo ir restruktūrizacijos centras“ iš atsakovo BUAB „Minauga“ bankroto administratoriaus pareigų bei paskirti kitą bankroto administratorių UAB „Top Consult“. Nurodoma, kad bankroto administratorius UAB „Verslo valdymo ir restruktūrizacijos centras“, administruodamas BUAB „Minauga“, netinkamai vykdo bankroto administratoriaus pareigas, yra nekompetentingas ir šališkas, nuolat pažeidinėja Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) nuostatas, todėl kreditoriai prarado pasitikėjimą šiuo bankroto administratoriumi ir mano, kad šis bankroto administratorius negali užtikrinti tinkamos BUAB „Minauga“ kreditorių bei įmonės interesų apsaugos. Pareiškėjų teigimu, 2014-03-05 bankroto administratorius kreipėsi su prašymu į teismą dėl BUAB „Minauga“ bankroto pripažinimo tyčiniu, tačiau teismo nustatytu terminu nepašalino pareiškimo trūkumų, dėl ko šis pareiškimas buvo laikytas nepaduotu, o 2014-06-05 bankroto administratorius pateikė prašymą atstatydinti jį iš BUAB „Minauga“ administratoriaus pareigų dėl per mažos kreditorių susirinkimo patvirtintos administravimo sąmatos ir tariamo kreditorių piktnaudžiavimo teise; be to, 2014-04-09 pirmojo UAB „Minauga“ kreditorių susirinkimo metu kreditorių susirinkimo pirmininku buvo išrinktas UAB „Drustila“ atstovas D. K., kuris 2014-08-29 kreipėsi į bankroto administratorių su prašymu pateikti informaciją apie BUAB „Minauga“ vykdomą bankroto procedūrą, tačiau 2014-09-22 bankroto administratorius UAB „Verslo valdymo ir restruktūrizacijos centras“ pateikė formalų atsakymą, iš esmės nepateikdamas jokios prašytos informacijos. Pasak pareiškėjų, tokie administratoriaus veiksmai parodo jo teisinį suinteresuotumą ir šališkumą bankroto bylos procese, dėl ko bankroto administratorius negali ar nenori atlikti tiesioginės savo pareigos – ginti visų kreditorių ir bankrutuojančios įmonės teises ir interesus.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Vilniaus apygardos teismas 2014 m. gruodžio 2 d. nutartimi atmetė pareiškėjų UAB „Drustila“ ir UAB „Stakreta“ prašymą dėl UAB „Verslo valdymo ir restruktūrizacijos centras“ atstatydinimo iš BUAB „Minauga“ bankroto administratoriaus pareigų.

7Teismas nurodė, jog nagrinėjamu atveju sprendžiamas klausimas dėl administratoriaus UAB „Verslo valdymo ir restruktūrizacijos centras“ atstatydinimo iš BUAB „Minauga“ administratoriaus pareigų įmonės kreditorių UAB „Drustila“ ir UAB „Stakreta“ prašymu, dėl to, jog administratorius netinkamai vykdo bankroto administratoriaus pareigas, yra nekompetentingas ir šališkas, nuolat pažeidinėja ĮBĮ nuostatas, todėl kreditoriai prarado pasitikėjimą šiuo bankroto administratoriumi ir mano, kad šis administratorius negali užtikrinti tinkamos BUAB „Minauga“ kreditorių bei įmonės interesų apsaugos.

8Teismo teigimu, pareiškėjai nepagrįstai jų prašyme įvardijamus bankroto administratoriaus veiksmus vertina kaip kreditorių interesų pažeidimą bei juos apibūdina kaip neteisėtus, kuriems esant, atsiranda pagrindas atstatydinti UAB „Verslo valdymo ir restruktūrizacijos centras“ iš administratoriaus pareigų. Be to, šiuo atveju nėra pagrindo išvadai, jog administratorius yra šališkas, nekompetentingas ir pažeidinėja ĮBĮ nuostatas.

9Teismas pažymėjo, kad nagrinėjamu atveju tarp byloje dalyvaujančių asmenų (bankrutuojančios įmonės kreditorių (pareiškėjų) ir bankroto administratoriaus) kilo ginčas dėl bankroto administratoriaus atstatydinimo pagrindo egzistavimo; kad pagal susiformavusią Lietuvos apeliacinio teismo praktiką, sprendžiant klausimą dėl administratoriaus atstatydinimo pagrindo egzistavimo, įrodinėjami jo neteisėti veiksmai, kuriuos jis atliko sąmoningai, turėdamas tikslą veikti konkretaus kreditoriaus naudai ar nesąžiningai pasipelnyti iš bankroto proceso ir pan., t. y. bankroto administratoriaus atstatydinimo pagrindą suponuoja sąmoningas tyčinis ar aplaidus bankroto administratoriaus veikimas/neveikimas, sukeliantis kreditoriams žalą ar tokios žalos atsiradimo grėsmę. Teismas nurodė, kad pritaria bankroto administratoriaus UAB „Verslo valdymo ir restruktūrizacijos centras“ pozicijai, jog pareiškėjai nenurodė, kokius konkrečius neteisėtus veiksmus atliko administratorius, kuo būtent pasireiškė jo nekompetencija bei šališkumas, kada ir kaip konkrečiai buvo pažeistos ĮBĮ normos, taip pat nepateikė įrodymų, kurie leistų teismui daryti išvadą apie tokių veiksmų atlikimo realią galimybę.

10Teismas nustatė, jog administratoriui nėra perduoti įmonės dokumentai bei nėra galimybės juos perimti ateityje, paskutinis BUAB „Minauga“ vadovas A. A. yra Baltarusijos pilietis, kuris, kaip nurodė administratorius, tikėtina, buvęs fiktyviu valdymo organu, kadangi net nebuvo sudaręs darbo sutarties su BUAB „Minauga“, kaip to reikalauja Akcinių bendrovių įstatymas, o buvusi BUAB „Minauga“ vyr. buhalterė M. I., kuri faktiškai tvarkė BUAB „Minauga“ buhalterinę apskaitą iki 2013 m. balandžio mėnesio, visus apskaitos dokumentus perdavė R. V., kuris įmonės direktoriaus pareigas ėjo nuo 2013-03-29 iki 2013-06-06, be to, nurodė, kad nėra įrodymų, jog minėti dokumentai realiai buvo perduoti Baltarusijos piliečiui A. A.. Teismo vertinimu, dėl to bankroto administratorius UAB „Verslo valdymo ir restruktūrizacijos centras“, neturėdamas jokių duomenų apie įmonę, neturėjo realios galimybės nustatyti nei bendrovės skolininkų, nei turto, kuris galėjo būti neteisėtai perduotas tretiesiems asmenims, o juolab ginčyti sandorius, kaip prieštaraujančius tiek pačios įmonės, tiek kreditorių interesams, neturint jokios informacijos apie jų kilmę, sandorio šalis ir perduotą objektą; administratorius, neatlikdamas šių pareiškėjų nurodomų veiksmų, nepažeidė ĮBĮ jo kompetencijai priskirtinų funkcijų, kadangi jis šių funkcijų neatliko dėl nuo jo valios nepriklausančių veiksnių, o traktuoti šios aplinkybės kaip pažeidžiančios įmonės kreditorių interesus dėl administratoriaus kaltės, negalima. Teismas nurodė, kad kol nėra nustatyti buvusių įmonės vadovų neteisėti veiksmai ir žalos faktas, nėra galimybės reikšti materialinius teisinius reikalavimus buvusiems įmonės vadovams dėl žalos priteisimo; tariamą administratoriaus pasyvumą ir netinkamą pareigų vykdymą lėmė objektyvios, nuo administratorius nepriklausančios aplinkybės.

11Teismas pažymėjo, kad aplinkybė, jog pareiškimas dėl UAB „Minauga“ bankroto pripažinimo tyčiniu Vilniaus apygardos teismo 2014 m. birželio 5 d. laikytas nepaduotu, nedraudžia teikti teismui tokį prašymą pakartotinai, ištaisius byloje nustatytus pareiškimo trūkumus, o faktas, kad administratorius savo iniciatyva bandė atsistatydinti iš UAB „Minauga“ administratoriaus pareigų, taip pat nesudaro pagrindo remtis juo, sprendžiant, ar šiuo konkrečiu atveju administratorius pažeidė ĮBĮ normas, kadangi jis neįtakoja šio prašymo pateikimo metu egzistuojančių aplinkybių bei administratoriaus pozicijos.

12Teismas nurodė, kad įmonės bankroto procedūros yra pažengusios, t. y. šiuo metu įmonė jau pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto, o atsižvelgiant į tai, jog bankroto byla įmonei buvo iškelta 2013 m. lapkričio 6 d., administratoriaus pakeitimas šioje proceso stadijoje, galėtų nepagrįstai nulemti bankroto proceso vilkinimą.

13Teismas sprendė, jog UAB „Verslo valdymo ir restruktūrizacijos centras“ tinkamai vykdė savo pareigas Įmonių bankroto įstatyme jam priskirtos kompetencijos ribose, atliko savo pareigas, nepažeisdamas nei įmonės, nei kreditorių interesų, byloje nėra nustatytos aplinkybės, kurių pagrindu būtų galima atstatydinti bankroto administratorių. Teismo nuomone, pakeisti administratorių vien dėl to, jog jis pagal įstatymų reikalavimus įgyvendina priskirtas funkcijas, tačiau tai neatitinka pareiškėjų interesų, nėra pagrindo.

14III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

15Atskirajame skunde pareiškėjas UAB „Drustila“ prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2014 m. gruodžio 5 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – pakeisti BUAB „Minauga“ administratorių UAB „Verslo valdymo ir restruktūrizacijos centras“, paskiriant UAB „TOP CONSULT“ BUAB „Minauga“ bankroto administratoriumi; įpareigoti per 7 dienas perduoti naujam paskirtam administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą atstatydinimo iš pareigų dienos duomenimis, ir visus dokumentus. Atskirąjį skundą grindžia šiais pagrindiniais argumentais:

  1. Teismas nepagrįstai nurodė, jog nėra galimybių nustatyti nei bendrovės skolininkų, nei turto, kuris galėjo būti neteisėtai perduotas tretiesiems asmenims. Bankroto administratorius nepagrįstai nerinko duomenų iš viešųjų registrų apie BUAB „Minauga“ turėtą registruotą kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą, nesikreipė į kredito įstaigas ir finansų institucijas, siekiant nustatyti piniginių srautų judėjimą įmonės sąskaitose, nuo kada įmonė tapo nemokia, nors tokiu būdu turėjo galimybę nustatyti buvusią įmonės turtinę būklę ir finansinę padėtį, ginčyti sandorius. Be to, nesiėmė priemonių informuoti teisėsaugos institucijas apie galimą BUAB „Minauga“ aplaidų ar apgaulingą apskaitos tvarkymą.
  2. Aplinkybė, jog bankroto administratorius buvusiems įmonės vadovams buvo pareiškęs ieškinį dėl tyčinio UAB „Minauga“ bankroto, tačiau tik dėl procesinių kliūčių (nenurodė procesinių dokumentų įteikimo atsakovui būdo) ieškinys buvo nepriimtas, patvirtina, kad administratorius turi duomenų apie BUAB „Minauga“ ir jos kreditoriams padarytą žalą ir jos dydį. Šie faktai leidžia pagrįstai abejoti administratoriaus sąžiningumu ir tinkamu pareigų vykdymu, ginant bankrutuojančios įmonės ir kreditorių interesus.

16Atsiliepime į atskirąjį skundą BUAB „Minauga“ bankroto administratorius prašė jį atmesti. Atsiliepimą grindžia šiais argumentais:

  1. Apeliantas nepagrįstai teigia, kad administratorius atsisakė rinkti duomenis iš viešųjų registrų apie BUAB „Minauga“ turėtą kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą. Šie duomenys buvo surinkti ir pateikti kreditoriams ataskaitoje už laikotarpį nuo 2013 m. lapkričio 6 d. iki 2014 m. balandžio 9 d. Prie ataskaitos buvo pridėtos iš VĮ „Regitra“ ir VĮ „Registrų centras“ gautų duomenų kopijos, paaiškinta, kokie veiksmai atlikti, siekiant surasti turtą.
  2. Apeliantas neteisingai vertina priežastis, dėl kurių nebuvo pradėtas procesas dėl BUAB „Minauga“ bankroto pripažinimo tyčiniu. Teismas įpareigojo administratorių nurodyti adresą, kuriuo būtų galima įteikti procesinius dokumentus R. V., ir administratorius nurodė, kad kitų adresų, be nurodytų, nežino, dėl ko teismas priėmė sprendimą nepradėti proceso dėl tyčinio bankroto.
  3. Apelianto argumentai, jog patikrinus BUAB „Minauga“ banko sąskaitų išrašus, būtų galima nustatyti nemokumą, pinigų srautus bei ginčyti sandorius, yra nepagrįsti, kadangi iš jų negalima nustatyti bendrovės nemokumo ar pinigų srautų bei gauti informacijos apie sandorių ydingumą.
  4. ĮBĮ suteikia teisę administratoriui spręsti dėl konkrečių teisinių procedūrų, siekiant apginti bankrutuojančios įmonės ir jos kreditorių interesus, o kreditoriai nepagrįstai atlieka administratoriaus kompetencijai priskirtinus veiksmus ir reikalauja atlikti procedūras, kurios būtų neperspektyvios ir be reikalo vilkintų bankroto procesą.
  5. Apeliantas nenurodė realių esamo administratoriaus atstatydinimo pagrindų, t. y. esminių bankroto procedūros pažeidimų, todėl administratoriaus atstatydinimas ir naujo paskyrimas nėra galimi. Be to, likvidavimo stadijoje paskyrus naują administratorių, būtų užvilkintas procesas.

17Atsiliepime į atskirąjį skundą kreditorius UAB „Lankava“ nurodė, jog palaiko pareiškėjų skundą ir sutinka su siūlomu administratoriumi.

18IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

19Atskirasis skundas netenkintinas.

20Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas patikrina apskųstos teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą pagal atskirojo skundo argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Nenustatyta absoliučių skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties negaliojimo pagrindų.

21Nagrinėjamoje byloje apeliacijos objektą sudaro Vilniaus apygardos teismo 2014 m. gruodžio 5 d. nutarties, kuria atmestas prašymas dėl UAB „Verslo valdymo ir restruktūrizacijos centras“ atstatydinimo iš BUAB „Minauga“ bankroto administratoriaus pareigų, pagrįstumo ir teisėtumo patikrinimas.

22CPK 1 straipsnyje nustatyta, kad bankroto bylos nagrinėjamos pagal CPK taisykles, išskyrus išimtis, kurias nustato kiti Lietuvos Respublik?s įstatymai, tarp jų specialusis įstatymas bankroto bylų nagrinėjimui – Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymas (toliau – ĮBĮ), be to, kitų įstatymų nuostatos, susijusios su bankroto procesu, taikomos tiek, kiek jos neprieštarauja ĮBĮ nuostatoms (ĮBĮ 1 str. 3 d.).

23ĮBĮ 11 straipsnio 10 dalyje (iki 2015 m. sausio 1 d. galiojusios ĮBĮ redakcijos 11 str. 8 d.) numatyti atvejai, kada teismas gali atstatydinti bankroto administratorių iš pareigų, tarp jų – kai motyvuotu prašymu dėl administratoriaus atstatydinimo į teismą kreipiasi kreditoriai, kurių teismo patvirtinti reikalavimai vertine išraiška sudaro daugiau kaip pusę visų kreditorių teismo patvirtintų reikalavimų sumos ir patenkinus prašymą nebus pažeisti kreditorių susirinkimo arba komiteto nutarimui nepritarusių, kreditorių susirinkime arba komiteto posėdyje nedalyvavusių ar prašymo neteikusių kreditorių interesai ar viešasis interesas (ĮBĮ 11 str. 10 d. 2 p., 21 str. 2 d. 4 p.).

24ĮBĮ nustato, kad teismas turi prerogatyvą spręsti bankroto administratoriaus atstatydinimo klausimą (ĮBĮ 11 str. 10 d. 2 p.).

25Pagal Lietuvos apeliacinio teismo praktiką, sprendžiant klausimą dėl bankrutuojančios įmonės administratoriaus atstatydinimo pagrindo egzistavimo, įrodinėjami jo neteisėti veiksmai, kuriuos jis atliko sąmoningai, turėdamas tikslą veikti konkretaus kreditoriaus naudai ar nesąžiningai pasipelnyti iš bankroto proceso ir pan.; bankroto administratoriaus atstatydinimo pagrindą suponuoja sąmoningas tyčinis ar aplaidus bankroto administratoriaus veikimas/neveikimas, sukeliantis kreditoriams žalą ar tokios žalos atsiradimo grėsmę (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. spalio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1772/2014, 2014 m. lapkričio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1990/2014). Pagal bankroto bylose galiojančią civilinio proceso taisyklę dėl įrodinėjimo naštos paskirstymo, kiekviena šalis pati nustato įrodinėjimo dalyką, aplinkybes, kuriomis grindžiami pareikšti reikalavimai ir atsikirtimai, bei privalo jas įrodyti, išskyrus atvejus, kai remiamasi aplinkybėmis, kurių nereikia įrodinėti (CPK 1 str. 1 d., 12 str., 13 str., 178 str., ĮBĮ 10 str. 1 d.). be to, bankroto byloje vyrauja viešasis interesas, kuris suponuoja aktyvų teismo vaidmenį tokio pobūdžio bylose, tačiau tai nereiškia, jog teismas perima byloje dalyvaujančių asmenų įrodinėjimo pareigą (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. lapkričio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1918/2012, 2011 m. rugsėjo 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2335/2011, 2011 m. birželio 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1746/2011).

26Apygardos teismas teisingai konstatavo, kad nenustatyta pagrindo atstatydinti (pakeisti) atsakovo bankroto administratorių UAB „Verslo valdymo ir restruktūrizacijos centras“, kuris tinkamai vykdė savo pareigas ĮBĮ jam priskirtos kompetencijos ribose, atliko savo pareigas, nepažeisdamas nei įmonės, nei kreditorių interesų.

27Nesutiktina su apelianto argumentais, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai vertino bankroto administratoriaus galimybę nustatyti bankrutuojančio atsakovo skolininkus, jo turtą, kad bankroto administratorius UAB „Verslo valdymo ir restruktūrizacijos centras“ nepagrįstai nerinko duomenų iš viešųjų registrų apie BUAB „Minauga“ turėtą registruotą kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą ar nesikreipė į kredito įstaigas ir finansų institucijas, tikslu nustatyti atsakovo piniginių srautų judėjimą įmonės sąskaitose.

28Bylos duomenys patvirtina, kad dėl atsakovo dokumentų ir kilnojamojo bei nekilnojamojo turto perdavimo atsakovo bankroto administratorius kreipėsi į BUAB „Minauga“ buvusius vadovus E. M. (įmonės direktoriumi buvo nuo 2005 m. rugpjūčio 30 d. iki 2013 m. kovo 29 d.), R. V. (įmonės direktoriumi buvo nuo 2013 m. kovo 29 d. iki 2013 m. birželio 6 d.) (1 b. t., 148-155, 231-234 l.), o 2013 m. gruodžio 3 d. raštu dėl įmonės dokumentų bei kilnojamojo bei nekilnojamojo turto, įmonės antspaudo perdavimo bankroto administratorius kreipėsi į A. A., gyvenantį Baltarusijos Respublikoje, bylos duomenimis, buvusį UAB „Minauga“ direktoriumi nuo 2013 m. birželio 6 d. (1 b. t., 147, 231, 234 l.), be to, į Vilniaus apygardos teismą su prašymu dėl vykdomojo rašto A. A. atžvilgiu dėl BUAB „Minauga“ dokumentų ir turto perdavimo bankroto administratoriui išdavimo (1 b. t., 135 l.), o Vilniaus apygardos teismas bankroto administratoriui išdavė minėtą vykdomąjį raštą (1 b. t., 156 l.). Iš bylos duomenų matyti, kad bankroto administratoriui nebuvo perduoti įmonės dokumentai. Bylos duomenys taip pat patvirtina, kad bankroto administratorius kreipėsi į Lietuvos antstolių rūmus, į antstolę I. Beliačic dėl informacijos suteikimo apie vykdymo veiksmus, susijusius su išieškojimu iš UAB „Minauga“ (1 b. t., 158 l.,159 l.); be to, bankroto administratorius kreipėsi į VĮ „Regitra“ dėl registruotų UAB „Minauga“ transporto priemonių (2 b. t., 48 l.), į Vilniaus apskrities VPK su prašymu dėl transporto priemonių paieškos paskelbimo (3 b. t., 248 l.), į VSDFV Vilniaus skyrių dėl informacijos apie darbuotojus pateikimo (3 b. t., 239 l.), į VĮ Registrų centro Kauno filialą dėl informacijos ir dokumentų pateikimo (3 b. t., 240 l.). Iš bylos duomenų matyti, kad VĮ Registrų centras 2013 m. lapkričio 27 d. raštu Nr. (1.5)-S5-190 informavo bankroto administratorių apie UAB „Minauga“ vardu registruotą transporto priemonę (automobilį FORD TRANSIT FT 100, valst. Nr. ( - )) bei nuo 2010 m. lapkričio 20 d. iki 2013 m. lapkričio 20 d. UAB „Minauga“ įregistruotas ir išregistruotas transporto priemones (2 b. t., 48-50 l.); Vilniaus apskrities VPK 2014 m. sausio 1 d. raštu Nr. 10-10-S-59 informavo bankroto administratorių, kad neturi teisinio pagrindo skelbti bankroto administratoriaus nurodytos transporto priemonės paieškos (2 b. t., 51 l.), o Lietuvos antstolių rūmai 2013 m. gruodžio 4 d. raštu Nr. S-12193-15262 informavo bankroto administratorių, kad antstolių žinioje yra 5 įrašai apie vykdytas ar vykdomas vykdomąsias bylas (antstolės I. Beliačic žinioje yra 2 vykdomosios bylos dėl išieškojimo iš UAB „Minauga“, 3 vykdomosios bylos - užbaigtos) (1 b. t., 158 l.), o antstolė I. Beliačic pateikė bankroto administratoriui duomenis apie konkrečias vykdytas (vykdomas) vykdomąsias bylas (1 b. t., 159 l.). Be to, VĮ Registrų centro Kauno filialo 2013 m. lapkričio 28 d. rašto Nr. (3.11.4.)S-5904818 Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašuų duomenimis, pateiktais bankroto administratoriui (1 b. t., 235-238 l.), atsakovas UAB „Minauga“ turi nuosavybės teisę į Lietuvos Respublikos teritorijoje esančius nekilnojamus daiktus – pastatą-mechanines dirbtuves, esančias Alytaus r. sav, Pivašiūnų sen., Junčionių k., Liepų g. 17, ir žemės sklypą, esantį Alytaus raj. Sav., Skraičionių k., Kalesninkų kel. 32. Iš VSDFV Vilniaus skyriaus 2013 m. gruodžio 18 d. rašto Nr. (7.2)3-156033 matyti, kad bankroto administratorius buvo informuotas apie UAB „Minauga“ darbuotojus, jam buvo pateiktas UAB „Minauga“ darbuotojų už laikotarpį nuo 2013 m. sausio 1 d. iki 2013 m. gruodžio 16 d. sąrašas (1 b. t., 239 l.).

29Taigi paminėti bylos duomenys patvirtina, kad bankroto administratorius ėmėsi veiksmų, jog būtų nustatytas bankrutuojančios įmonės turtas, perimti šios įmonės dokumentai, o apeliantas neįrodė, kad atsakovo bankroto administratorius nepagrįstai nerinko duomenų apie BUAB „Minauga“ turėtą turtą (CPK 178 str.). Dėl apelianto teiginio, kad bankroto administratorius nesikreipė į kredito įstaigas ir finansų institucijas, siekiant nustatyti piniginių srautų judėjimą įmonės sąskaitose ir ginčyti sandorius, pažymėtina, kad pagal ĮBĮ 11 straipsnio 8 dalį bankroto administratorius ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo dokumentų apie įmonės sandorių sudarymą gavimo dienos patikrina įmonės sandorius, sudarytus per ne trumpesnį kaip 36 mėnesių laikotarpį iki bankroto bylos iškėlimo dienos, ir pareiškia ieškinius teisme pagal įmonės buveinės vietą dėl sandorių, priešingų įmonės veiklos tikslams ir (ar) galėjusių turėti įtakos tam, kad įmonė negali atsiskaityti su kreditoriais, pripažinimo negaliojančiais. Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad bankroto administratoriui įmonės dokumentai nebuvo perduoti, o pagal bankroto administratoriaus gautus duomenis iš viešųjų registrų ir kitų institucijų, yra pagrindo teigti, kad bankroto administratorius neatliko funkcijų, susijusių su sandorių ginčijimu, dėl nuo jo valios nepriklausančių veiksnių, apie ką teisingai nurodė ir pirmosios instancijos teismas. Be to, kaip teisingai nurodo atsiliepime į atskirąjį skundą BUAB „Minauga“ bankroto administratorius, banko sąskaitos išrašas nesuteikia pakankamai informacijos apie įmonės sandorių ydingumą, negali įrodyti įmonės mokumo ar piniginių srautų ir nesudaro pagrindo ginčyti sandorius.

30Nėra pagrindo sutikti su apeliantu, kad kreipimasis į teismą dėl UAB „Minauga“ bankroto pripažinimo tyčiniu, savaime reiškia, jog bankroto administratorius turi duomenų apie įmonės kreditoriams padarytą žalą ir jos dydį. Juolab kad iš bankroto administratoriaus prašymo pripažinti atsakovo bankrotą tyčiniu (1 b. t., 218 l.) matyti, jog bankroto administratorius šį prašymą iš esmės grindė tuo, kad dėl buvusių įmonės vadovų kaltės bankroto administratoriui neperduoti įmonės dokumentai, kad buvo netinkamai tvarkyta įmonės buhalterinė apskaita ir dėl to nėra įmanoma nustatyti įmonės veiklos, jos turto, nuosavo kapitalo ar įsipareigojimų dydžio ar struktūros, kad administratoriui kilo įtarimų dėl atsakovo turto galimo iššvaistymo, dėl ko kreditorių reikalavimų tenkinimas tapo neįmanomas.

31Apeliacinės instancijos teismo nuomone, nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas pagrįstai netenkino pareiškėjų prašymo atstatydinti UAB „Verslo valdymo ir restruktūrizacijos centras“ iš BUAB „Minauga“ bankroto administratoriaus pareigų, o apeliantas nepaneigė apygardos teismo išvadų bei motyvų (ĮBĮ 11 str. 10 d., CPK 178 str., 314 str., 338 str.).

32Dėl nurodytų argumentų nėra pagrindo atskirojo skundo motyvais panaikinti pagrįstą ir teisėtą skundžiamą apygardos teismo nutartį (CPK 329, 338 str.).

33Lietuvos apeliacinio teismo teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

34Palikti nepakeistą Vilniaus apygardos teismo 2014 m. gruodžio 5 d. nutartį.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Audronė... 2. I. Ginčo esmė... 3. Vilniaus apygardos teismas 2013 m. lapkričio 6 d. nutartimi iškėlė UAB... 4. Teisme gautas pareiškėjų UAB „Drustila“ ir UAB „Stakreta“ prašymas... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. Vilniaus apygardos teismas 2014 m. gruodžio 2 d. nutartimi atmetė... 7. Teismas nurodė, jog nagrinėjamu atveju sprendžiamas klausimas dėl... 8. Teismo teigimu, pareiškėjai nepagrįstai jų prašyme įvardijamus bankroto... 9. Teismas pažymėjo, kad nagrinėjamu atveju tarp byloje dalyvaujančių asmenų... 10. Teismas nustatė, jog administratoriui nėra perduoti įmonės dokumentai bei... 11. Teismas pažymėjo, kad aplinkybė, jog pareiškimas dėl UAB „Minauga“... 12. Teismas nurodė, kad įmonės bankroto procedūros yra pažengusios, t. y.... 13. Teismas sprendė, jog UAB „Verslo valdymo ir restruktūrizacijos centras“... 14. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 15. Atskirajame skunde pareiškėjas UAB „Drustila“ prašo panaikinti Vilniaus... 16. Atsiliepime į atskirąjį skundą BUAB „Minauga“ bankroto administratorius... 17. Atsiliepime į atskirąjį skundą kreditorius UAB „Lankava“ nurodė, jog... 18. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 19. Atskirasis skundas netenkintinas.... 20. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 21. Nagrinėjamoje byloje apeliacijos objektą sudaro Vilniaus apygardos teismo... 22. CPK 1 straipsnyje nustatyta, kad bankroto bylos nagrinėjamos pagal CPK... 23. ĮBĮ 11 straipsnio 10 dalyje (iki 2015 m. sausio 1 d. galiojusios ĮBĮ... 24. ĮBĮ nustato, kad teismas turi prerogatyvą spręsti bankroto... 25. Pagal Lietuvos apeliacinio teismo praktiką, sprendžiant klausimą dėl... 26. Apygardos teismas teisingai konstatavo, kad nenustatyta pagrindo atstatydinti... 27. Nesutiktina su apelianto argumentais, kad pirmosios instancijos teismas... 28. Bylos duomenys patvirtina, kad dėl atsakovo dokumentų ir kilnojamojo bei... 29. Taigi paminėti bylos duomenys patvirtina, kad bankroto administratorius... 30. Nėra pagrindo sutikti su apeliantu, kad kreipimasis į teismą dėl UAB... 31. Apeliacinės instancijos teismo nuomone, nagrinėjamu atveju pirmosios... 32. Dėl nurodytų argumentų nėra pagrindo atskirojo skundo motyvais panaikinti... 33. Lietuvos apeliacinio teismo teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos... 34. Palikti nepakeistą Vilniaus apygardos teismo 2014 m. gruodžio 5 d. nutartį....