Byla e2A-1142-180/2015
Dėl sprendimų panaikinimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Konstantino Gurino, Nijolės Piškinaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Egidijaus Žirono, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Tiltų ekspertų centras“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2015 m. rugsėjo 22 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. e2-5604-590/2013 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Tiltų ekspertų centras“ ieškinį atsakovui Lietuvos automobilių kelių direkcijai prie Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos, dalyvaujant trečiajam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei ,,Kelvista“, dėl sprendimų panaikinimo, ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovas UAB „Tiltų ekspertų centras“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas: panaikinti atsakovo Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos (toliau – Lietuvos automobilių kelių direkcija) 2015 m. liepos 28 d. sprendimą atmesti pretenziją, 2015 m. liepos 15 d. sprendimą dėl kvalifikacinių duomenų įvertinimo ir procedūros rezultatų, įpareigoti atsakovą grąžinti ieškovą į pirkimo procedūras, pripažinti UAB „Tiltų ekspertų centras” pasiūlymą atitinkančiu pirkimo sąlygose nustatytus minimalius kvalifikacinius reikalavimus ir nustatyti naują pirkimo pasiūlymu eilę.

4Ieškovas paaiškino, kad pateikė pasiūlymą dalyvauti atsakovo organizuojamame „Kelio A11 Šiauliai-Palanga ruožo nuo 62,72 iki 69,62 km rekonstravimo pagal projektą „Transeuropinio tinklo kelio E272 (Vilnius-Panevėžys-Šiauliai-Palanga) plėtra. Dangos rekonstravimo III etapas” pirkime, preliminari pasiūlymo kaina – 91 891,51 Eur. Perkančioji organizacija nustatė, kad jis (ieškovas) pateikė netikslius (neišsamius) duomenis apie savo kvalifikaciją. Keletą kartų atitiktis kvalifikaciniams reikalavimams buvo tikslinama, tačiau galutiniu sprendimu buvo nustatyta, kad jo (ieškovo) kvalifikacija neatitinka pirkimo sąlygų 10.10 punkte nustatytų minimalių kvalifikacijos reikalavimų. Pretenziją atsakovas atmetė nemotyvuotai.

5Ieškovas įsitikinęs, kad toks sprendimas pažeidžia Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 941 straipsnio 3 dalies nuostatas, viešųjų pirkimų principus. Dėl to atsakovo sprendimas pripažintinas neteisėtu.

6Įrodymai, kad jis (ieškovas) ne tik realiai galės naudotis subtiekėjų teikiamomis paslaugomis pirkimo sutarties vykdymo metu, bet šie ištekliai jam buvo prieinami ir pasiūlymo pateikimo metu, buvo pateikti. Tai Kauno technologijos universiteto 2015 m. gegužės 26 d. raštas, kuriame šis subtiekėjas išreiškė sutikimą dalyvauti pirkime, o taip pat 2014 m. gruodžio 19 d. ieškovo ir subtiekėjo ,,Stralab Baustoff und Straßenprüfung“ (toliau – ,,SB und S“) susitarimas. Atsakovas nepagrįstai sprendė, kad šis susitarimas sudarytas 2015 m. birželio 12 d., t. y. po pasiūlymų pateikimo termino paskutinės dienos. Nors subtiekėjas iš pradžių klaidingai nurodė, kad šis susitarimas sudarytas 2015 m. birželio 19 d., tačiau vėliau patvirtino, kad jis sudarytas būtent 2014 m. gruodžio 19 d.

7II. Pirmosios instancijos teismo spendimo esmė

8Vilniaus apygardos teismas 2015 m. rugsėjo 22 d. sprendimu ieškinį atmetė.

9Teismas nustatė, kad ieškovo pasiūlymas neatitiko pirkimo sąlygų 10.10 punkte nustatytų tiekėjų minimalių kvalifikacijos reikalavimų, pagal kuriuos tiekėjas turėjo būti akredituotas laboratoriniams darbams, o jeigu akredituota laboratorija yra ne tiekėjo, o partnerio ar subtiekėjo, perkančiajai organizacijai turėjo būti pateikti ketinimų protokolai pasinaudoti akredituotos laboratorijos paslaugomis. Su pasiūlymu ieškovas pateikė 2014 m. lapkričio 27 d. sutarties su subtiekėju ,,SB und S“ ir 2014 m. gruodžio 18 d. sutarties su Kauno technologijos universitetu kopijas. Šių sutarčių 10 punktas numatė, kad sutartis negali būti teikiama kaip paslaugų gavėjo (ieškovo) pasiūlymo dalis trečiųjų asmenų organizuojamiems viešųjų pirkimų konkursams, taip pat negali būti naudojama kaip pajėgumo užtikrinimas bet kokioje kitoje veikloje, įskaitant, bet neapsiribojant, viešųjų pirkimų konkursus, be išankstinio raštiško paslaugų teikėjo ir paslaugų gavėjo susitarimo. Teismas sprendė, kad ieškovas negalėjo naudotis subtiekėjų paslaugomis viešųjų pirkimų konkursuose be išankstinio abiejų sutarties šalių sutikimo, o tokių susitarimų nepateikė. Atsakovui pakartotinai prašant, 2015 m. birželio 23 d. buvo pateiktas 2014 m. gruodžio 19 d. pasirašytas papildomas susitarimas Nr. 2 prie 2014 m. lapkričio 27 d. sutarties su ,,SB und S“, kuriame nurodyta, kad paslaugų gavėjas (ieškovas), dalyvaudamas viešųjų pirkimų konkurse, gali naudotis paslaugų teikėjo pajėgumais. ,,SB und S“ 2015 m. birželio 25 d. raštu paneigė, kad papildomas susitarimas Nr. 2 su ,,SB und S“ buvo pasirašytas 2014 m. gruodžio 19 d. – jis pasirašytas 2015 m. birželio 12 d. Teismas atmetė kaip nepagrįstus ieškovo argumentus dėl paminėto subtiekėjo klaidos, nurodžius netikslią susitarimo pasirašymo datą, neteisingai supratus atsakovo paklausimo turinį. Teismo įsitikinimu, atsakovas suformuluotas klausimas aiškus, ir nėra pagrindo teigti, kad subtiekėjas suklydo.

10Teismas nustatė, kad ieškovas su pasiūlymu nepateikė susitarimo, nustatyto 2014 m. gruodžio 18 d. sutarties, sudarytos su Kauno technologijos universitetu, 10 punkte, vietoj jo pateikęs Kauno technologijos universiteto 2015 m. gegužės 26 d. sutikimą teikti laboratorinių tyrimų ir bandymų paslaugas. Teismas sprendė, kad pasiūlymo pateikimo dieną ieškovas nebuvo sudaręs susitarimo, kuris leistų ieškovui naudotis Kauno technologijos universiteto paslaugomis, dalyvaujant viešajame pirkime.

11III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

12Ieškovas UAB „Tiltų ekspertų centras“ pateikė apeliacinį skundą, prašydamas panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2015 m. rugsėjo 22 d. sprendimą ir išspręsti klausimą iš esmės – ieškinį patenkinti. Skundo esminiai argumentai:

  1. Teismas padarė esminį procesinės teisės normų (Civilinio proceso kodekso, toliau – CPK 14 str., 185 str., 270 str.) pažeidimą, kuris nulėmė neteisėto bei neteisingo sprendimo priėmimą – vertino tik dalį byloje esančių įrodymų, t. y. tik atsakovo argumentus; nepasisakė ir neargumentavo, kodėl vadovaujasi vienais įrodymais ir atmeta kitus.
  2. Teismas nepasisakė dėl jo (apelianto) argumentų, kad atsakovo 2015 m. liepos 28 d. sprendimas atmesti ieškovo pretenziją yra visiškai nemotyvuotas ir nepagrįstas, nors tokia perkančiosios organizacijos pareiga yra numatyta VPĮ 94¹ straipsnio 3 dalyje.
  3. Sprendime nėra tinkamai įvertinta, kad jis (apeliantas) galėjo naudotis Kauno technologijos universiteto ištekliais patiekiant pasiūlymą. 2015 m. gegužės 26 d. Kauno technologijos universiteto raštas ir visų kitų įrodymų visuma pagrindžia faktą, kad Kauno technologijos universiteto sutikimas (pritarimas) buvo išduotas iki pasiūlymo pateikimo momento. Teismas nepasisakė dėl 2015 m. liepos 20 d. Kauno technologijos universiteto rašto, kuriame patvirtinta ieškovo teisė naudotis šia laboratorija.
  4. Teismas nepagrįstai sprendė, kad subtiekėjo ,,SB und S“ ištekliais negalėjo naudotis pateikiant pasiūlymą. Tai įrodo 2014 m. gruodžio 19 d. papildomi susitarimai (sutarties pakeitimai), kuriuose aiškiai nustatyta, kad 2014 m. lapkričio 27 d. sutarties pagrindu ieškovui suteikiama teisė dalyvauti viešuosiuose pirkimuose ir nurodyti ,,SB und S“ kaip subtiekėją be atskiro išankstinio pritarimo. Šie 2014 m. gruodžio 19 d. papildomi susitarimai atsakovui buvo teikti dar 2015 m. gegužės 29 d., tikslinant kitam konkursui pateikto pasiūlymo kvalifikacinius duomenis, todėl teismas nepagrįstai sprendė, kad šie susitarimai buvo sudaryti tik 2015 m. birželio 12 d. Teismas neįvertino ir nepasisakė dėl subtiekėjo ,,SB und S“ 2015 m. liepos 21 d. rašto, kuriame paaiškinta, kad ši 2015 m. birželio 12 d. data buvo nurodyta per klaidą, o susitarimai pasirašyti 2014 m. gruodžio 19 d.
  5. Sprendime neatsižvelgta į tai, kad ieškovas, įrodinėdamas pasiūlymo pateikimo metu egzistavusį juridinį faktą – atitiktį minimaliems kvalifikacijos reikalavimams, galėjo remtis ir pagrįstai rėmėsi tiek iki, tiek po pasiūlymo pateikimo termino sudarytais dokumentais. Atsakovui buvo pateikti įrodymai, kad kvalifikaciją liudijančios faktinės aplinkybės atsirado ne vėliau kaip galutinę pasiūlymų pateikimo dieną. Kvalifikaciją pagrindžiančio dokumento nepateikimas nepaneigia kvalifikacijos kaip tam tikro juridinio fakto ar aplinkybių buvimo, jei jie iš tiesų egzistuoja. Tiekėjų kvalifikaciją pagrindžiantys dokumentai – tik juridinio fakto patvirtinimo šaltinis, todėl ne konkretūs dokumentai, kaip tokie, lemia kvalifikacijos turėjimą. Tiekėjai kvalifikacijos atitiktį keliamiems reikalavimams gali pagrįsti tiek iki pasiūlymo pateikimo, tiek ir po pasiūlymo pateikimo termino pabaigos sudarytais dokumentais. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. lapkričio 24 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-436/2011; Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. birželio 18 d. sprendimas, priimtas civilinėje byloje Nr. 2A-682-180/2015 ir kt.).

13Atsakovas Lietuvos automobilių kelių direkcija atsiliepime prašo skundą atmesti kaip nepagrįstą. Teigia, kad teismo išvados pagrįstos, argumentuotos, priimtos tinkamai įvertinus visus byloje pateiktus įrodymus. Priešingai nei teigia apeliantas, atsakovo sprendimas atmesti jo pretenziją yra motyvuotas ir išsamus, kaip to reikalauja VPĮ 94¹ straipsnio 3 dalis. Apeliantas skunde kartoja tuos pačius teiginius, kaip ir ieškinyje, triplike, kuriuose išdėstė savo poziciją. Teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį sprendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą. Ieškovas, teikdamas pasiūlymą, išankstinių raštiškų susitarimų su subtiekėjais nepateikė. Tik kvalifikacijos duomenų tikslinimo metu ieškovas pateikė subtiekėjų sutikimus, kurie buvo suteikti po pasiūlymo patiekimo termino pabaigos. Tai atsakovui patvirtino Kauno technologijos universitetas 2015 m. birželio 16 d. rašte, kad sutikimas buvo duotas tik 2015 m. gegužės 26 d. Subtiekėjas ,,SB und S“ atsakovui patvirtino, kad sutikimas dalyvauti pirkime buvo duotas tik 2015 m. birželio 12 d., todėl apeliantas nepagrįstai teigia, kad teismas neteisingai ir nemotyvuotai sprendė dėl ieškovo teisės naudotis šio subtiekėjo pagalba. Reikalavimas pateikti atitinkamą kvalifikaciją pagrindžiantį dokumentą yra ne kvalifikacijos, o jo pagrindimo reikalavimas. Teismų praktikoje laikomasi nuostatos, kad tiekėjas privalo įrodyti išteklių prieinamumą, tai yra fakto klausimas. Esminę reikšmę turi aplinkybės, kokie yra pirkimo dokumentuose perkančiosios organizacijos nurodyti ir jai priimtini dokumentai, kuriuos teikėjas turi pateikti įrodinėdamas kitų subjektų išteklių prieinamumą, ar šių pateiktų dokumentų turinys leido įsitikinti, kad ištekliai bus prieinami. Apeliantas neturėjo teisės naudotis subtiekėjų pagalba viešuosiuose pirkimuose pasiūlymo pateikimo metu, todėl jis neatitiko pirkimo sąlygose nustatytų minimalių kvalifikacijos reikalavimų.

14Trečiasis asmuo UAB ,,Kelvista“ atsiliepime prašo skundą atmesti kaip nepagrįstą. Atsiliepime pateikia iš esmės tuos pačius argumentus kaip ir atsakovas Lietuvos automobilių kelių direkcija. Taip pat teigia, kad subtiekėjo ,,SB und S“ akreditacija objektyviai neatitinka pirkimo dokumentų reikalavimų, nes institucija, kuri suteikė akreditaciją, neturi tam įgaliojimų. Apeliantas klaidingai interpretuoja tiekėjų kvalifikacijos vertinimo klausimu suformuotą teismų praktiką. Kvalifikaciją pagrindžiančio dokumento nepateikimas nepaneigia kvalifikacijos kaip tam tikro juridinio fakto egzistavimo, tačiau tiekėjas, teikdamas kvalifikaciją tikslinančius dokumentus, privalo pagrįsti, kad ji egzistavo iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos dienos, nepaisant to, kad tokie dokumentai pateikiami vėliau.

15IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

16Apeliacinis skundas netenkinamas.

17Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina apskųstos teismo sprendimo dalies teisėtumą ir pagrįstumą, analizuoja apeliaciniame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Nei absoliučių, nei kitų procesinės bei materialinės teisės normų pažeidimų, dėl kurių būtų pagrindas panaikinti ar pakeisti skundžiamą teismo sprendimą, nėra.

18Viešųjų pirkimų tvarką, šių pirkimų subjektų teises, pareigas ir atsakomybę, viešųjų pirkimų kontrolės ir ginčų sprendimo tvarką reglamentuoja VPĮ. Šio įstatymo 3 straipsnio 1 ir 2 dalyse perkančiajai organizacijai nustatyta imperatyvioji pareiga užtikrinti, kad, atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją, būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų bei kitų įstatymo reikalavimų įgyvendinant pirkimų tikslą – sudaryti viešojo pirkimo sutartį, leidžiančią įsigyti perkančiajai organizacijai ar tretiesiems asmenims reikalingų prekių, paslaugų ar darbų, racionaliai panaudojant lėšas. VPĮ ir kituose teisės aktuose nustatyti reikalavimai tiek perkančiajai organizacijai, tiek ir tiekėjams tam, kad šiomis procedūromis būtų įgyvendinti viešųjų pirkimų tikslai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. gruodžio 23 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-583/2008; 2009 m. vasario 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-25/2009 ir kt.).

19Pagal VPĮ 32 straipsnio 1 dalies nuostatas perkančioji organizacija privalo išsiaiškinti ar tiekėjas yra kompetentingas, patikimas ir pajėgus įvykdyti pirkimo sąlygas, todėl ji turi teisę skelbime apie pirkimą ar kituose pirkimo dokumentuose nustatyti minimalius kandidatų ar dalyvių kvalifikacijos (teisės verstis atitinkama veikla, finansinio, ekonominio ir techninio pajėgumo) reikalavimus ir pareikalauti, kad kandidatai ar dalyviai pateiktų pirkimo dokumentuose nurodytą informaciją ir kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. lapkričio 24 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-436/2011).

20Byloje nustatyta, kad pagal ginčo pirkimo sąlygų 10.10 punkto nuostatas, reglamentuojančias tiekėjų techninio pajėgumo reikalavimus, tiekėjas turi būti akredituotas laboratoriniams darbams. Jeigu akredituota laboratorija yra ne tiekėjo, partnerio ar subtiekėjo įmonė, perkančiajai organizacijai turėjo būti pateikti ketinimų protokolai pasinaudoti akredituotos laboratorijos paslaugomis, pateikiant laboratorijos akreditavimo pažymėjimą ir nurodant laboratorijos akreditavimo sritį. Paskutinė pasiūlymų pateikimo diena buvo 2015 m. balandžio 21 d. Apeliantas savo pasiūlymą pateikė 2015 m. balandžio 20 d., nurodęs, kad laboratorijos paslaugas teiks keturių subtiekėjų pagalba, tarp kurių – ,,SB und S“ (3,49 proc. darbų) ir Kauno technologijos universitetas (9,98 proc. darbų). Pateikė sutarčių su šiais subtiekėjais kopijas: 2014 m. lapkričio 27 d. sutartį su ,,SB und S“ ir 2014 m. gruodžio 18 d. sutartį su Kauno technologijos universitetu. Šių sutarčių 10 punktuose buvo nustatyta, kad sutartis negali būti teikiama kaip paslaugų gavėjo (ieškovo) pasiūlymo dalis trečiųjų asmenų organizuojamiems viešųjų pirkimų konkursams, taip pat negali būti naudojama kaip pajėgumo užtikrinimas bet kokioje kitoje veikloje, įskaitant, bet neapsiribojant viešųjų pirkimų konkursus, be išankstinio raštiško paslaugų teikėjo ir paslaugų gavėjo susitarimo, o šio įsipareigojimo nesilaikymas – esminis sutarties pažeidimas, ir tai yra pagrindas nutraukti sutartį bei atlyginti paslaugų teikėjo nuostolius. Apeliantas atsakovui tokių susitarimų su 2015 m. balandžio 20 d. pasiūlymu nepateikė. Atsakovo prašymą pateikti sutarčių su subtiekėjais originalus ir jų priedus, apeliantas įvykdė, tačiau nepateikė šių sutarčių 10 punkte nurodytų išankstinių susitarimų, leidžiančių ieškovui naudotis subtiekėjų paslaugomis viešųjų pirkimų konkursuose. Pakartotinai prašant, atsakovui buvo pateikti papildomi susitarimai: 2014 m. gruodžio 19 d. susitarimą Nr. 2, prie 2014 m. lapkričio 27 d. sutarties su ,,SB und S“, suteikiantį teisę paslaugų gavėjui (apeliantui), dalyvaujant viešųjų pirkimų konkurse, naudotis paslaugų teikėjo pajėgumais, ir 2015 m. gegužės 26 d. Kauno technologijos universiteto raštu, sutinkant teikti laboratorinių tyrimų ir bandymų paslaugas kartu su UAB ,,Tiltų ekspertų centras”. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad subtiekėjas ,,SB und S“, atsakovui prašant suteikti informaciją, 2015 m. birželio 25 d. nurodė, kad apelianto patiektas 2014 m. gruodžio 19 d. susitarimas buvo sudarytas 2015 m. birželio 12 d. Taigi nustačius tokias faktines aplinkybes, atsakovas, remdamasis VPĮ 39 straipsnio 2 dalies 2 punktu ir pirkimo sąlygų 57.1 punktu, turėjo pagrindą nepripažinti apelianto kvalifikacijos tinkama, atitinkančia konkurso sąlygų minimalius kvalifikacijos reikalavimus, ir pasiūlymą atmesti –tiekėjas nebuvo akredituotas laboratoriniams darbams.

21Nagrinėjamu atveju sprendžiant dėl kvalifikacijos dokumentų tikslinimo (VPĮ 32 str. 5 d.), taip pat ir kitų reikalavimus įrodančių dokumentų tikslinimo, svarbu apibrėžti ribą, iki kurios tiekėjas jau turi būti įgijęs tam tikras teises ir pareigas. Kvalifikacijos vertinimo metu tai – pasiūlymo pateikimo terminas, iki kada tiekėjas objektyviai turi būti įgijęs tam tikrą kvalifikaciją. Dokumentai gali būti pateikiami ar išduoti vėliau, tačiau kvalifikacija turi būti įgyta iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos. Tikslinant kitus reikalavimus (VPĮ 28 str. 10 d.) įrodančius dokumentus, atskaitos riba – iki kada dokumentai turi būti suformuoti, taip pat laikytina pasiūlymo pateikimo data.

22Byloje iš esmės nėra ginčo dėl to, kad apeliantas, teikdamas savo pasiūlymą, nepateikė įrodymų apie tai, kad jis atitinka minimalius kvalifikacinius reikalavimus – akredituotas atlikti laboratorinius darbus, nepateikė įrodymų apie teisę naudotis subtiekėjų paslaugomis, t. y. subtiekėjų sutikimų, nustatytų apelianto atsakovui pateiktose paminėtose sutartyse, jų 10 punkte.

23Apeliantas, remdamasis teismų praktikos išaiškinimais, teigia, kad pateikiant pasiūlymą, grindžiant savo atitikimą minimaliems kvalifikacijos reikalavimams, galėjo remtis ir pagrįstai rėmėsi tiek iki, tiek po pasiūlymo pateikimo termino sudarytais dokumentais.

24Teismų praktikoje ne kartą pažymėta, kad tais atvejais, kai tiekėjas nepateikė jokių jo kvalifikaciją pagrindžiančių dokumentų, jis dėl to nepraranda kvalifikacinių duomenų patikslinimo teisės. Tokia teismo pozicija grindžiama faktinių aplinkybių, reiškiančių tam tikrą tiekėjo pajėgumą, objektyvumo pobūdžiu (tiekėjas atitinkamą kvalifikaciją turi arba ne), kvalifikacijos ir jos pagrindimo reikalavimų atskirtimi bei kvalifikacijos turinį sudarančio juridinio fakto atsiradimo momentu, jį susiejant su galutine pasiūlymų pateikimo diena (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. balandžio 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-158/2011; 2011 m. birželio 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-293/2011; 2011 m. lapkričio 24 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-436/2011 ir kt.). Be to, VPĮ 39 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad perkančioji organizacija gali prašyti, kad dalyviai paaiškintų savo pasiūlymus, tačiau ji negali prašyti, siūlyti arba leisti pakeisti pasiūlymo, pateikto konkurso metu, esmės – pakeisti kainą arba padaryti kitų pakeitimų, dėl kurių pirkimo dokumentų reikalavimų neatitinkantis pasiūlymas taptų atitinkantis pirkimo dokumentų reikalavimus. Taigi nedraudžiama kvalifikacijos atitiktį grįsti įrodymais, dokumentais, kurie gauti po pasiūlymo pateikimo termino pabaigos, tačiau jie objektyviai turi patvirtinti buvus faktą, kuris yra ankstesnis nei diena, kai baigėsi pasiūlymo pateikimo terminas.

25Nagrinėjamu atveju Kauno technologijos universiteto leidimas naudotis jo ištekliais buvo gautas 2015 m. gegužės 26 d. raštu, t. y. pasibaigus pasiūlymų pateikimo terminui. Įrodymų, kad paminėto subtiekėjo sutikimas buvo gautas dar iki pasiūlymo pateikimo pabaigos, jo nepateikus atsakovui su pasiūlymu dėl objektyvių priežasčių, apeliantas nepateikė (CPK 178 str.). Apeliantas nepaneigė subtiekėjo ,,SB und S“ teiginio, kad apelianto atsakovui pateiktas papildomas susitarimas dėl jo išteklių naudojimosi buvo sudarytas ne 2014 m. gruodžio 19 d., o 2015 m. birželio 12 d. Teisėjų kolegija sutinka su teismo išvada, kad atsakovo prašymas pateikti informaciją dėl paminėto susitarimo buvo aiškus ir be dviprasmybių.

26Apelianto nurodytų pirmosios instancijos teismo esminių procesinės teisės normų (CPK 14 str., 185 str., 270 str.) pažeidimų teisėjų kolegija nenustatė.

27Aiškindamas įrodymų vertinimo taisykles, nustatytas CPK 185 straipsnyje, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra suformulavęs esmines nuostatas, pagal kurias įrodymus, vadovaudamasis įstatymais, vertina tik teismas, remdamasis įrodymų pakankamumo taisykle, pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu bylos aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu teismo posėdyje. Teismo įsitikinimo laipsnis ar kriterijai pagal CPK nekonkretizuoti. Pagal įrodinėjimo procese CPK įtvirtintą supratimą faktas vertinamas kaip įrodytas, jeigu taip sprendžiama protingo žmogaus požiūriu: faktas pripažintinas įrodytu esant visiškam arba beveik visiškam vidiniam teismo įsitikinimui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. vasario 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-35/2011; 2012 m. lapkričio 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-486/2012; 2013 m. sausio 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-110/2013 ir kt.).

28Priešingai nei teigia apeliantas, pirmosios instancijos teismas nepažeidė CPK 270 straipsnio 4 dalyje nustatytos pareigoms motyvuoti sprendimą, pateikė savo vertinimą dėl esminių byloje esančių įrodymų ir argumentus dėl ginčo esmės. Sprendime taip pat įvertintas ir apelianto nurodomas subtiekėjo ,,SB und S“ 2015 m. liepos 21 d. raštas, dėl jo argumentuotai atmesi apelianto teiginiai (CPK 185 str.).

29Teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturi būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą, todėl vien tai, kad pirmosios instancijos teismas sprendime atskirai neįvardino ir neaptarė 2015 m. liepos 20 d. Kauno technologijos universiteto rašto, nereiškia, kad sprendimas yra nemotyvuotas ar nepagrįstas.

30Apelianto teiginys, kad 2014 m. gruodžio 19 d. papildomi susitarimai prie 2014 m. lapkričio 27 d. sutarties atsakovui buvo pateikti dar 2015 m. gegužės 29 d., tikslinant kitam konkursui pateikto pasiūlymo kvalifikacinius duomenis, neturi esmės šios bylos ginčui, nes byla nagrinėjama dėl konkretaus konkurso ir jo sąlygose įtvirtintų reikalavimų, kuriuos privalėjo atitikti tiekėjas. Atsakovas neįpareigotas remtis kitam konkursui pateiktais dokumentais. Be to, apeliantas neįrodė, kad tokius dokumentus teikė atsakovui. Jei tokie dokumentai buvo, apeliantui nebuvo kliūčių juos pateikti ir į ginčo konkursą (CPK 177, 178 str.).

31Atsakovo sprendimas atmesti apelianto pretenziją, savaime nesukelia jokių teisinių pasekmių, nors jis (sprendimas) būtų nepakankamai motyvuotas. Šis sprendimas nesukliudė apeliantui ginti savo tariamai pažeistas teises teisme.

32Į esminius apeliacinio skundo argumentus atsakyta. Keisti ar naikinti teisėtą ir pagrįstą pirmosios instancijos teismo sprendimą apeliacinio skundo argumentais nėra pagrindo.

33Dėl bylinėjimosi išlaidų

34CPK 93 straipsnio 1 dalis nustato, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios pusės, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą. Nagrinėjamu atveju netenkinus apeliacinio skundo, iš apelianto trečiajam asmeniui UAB ,,Kelvista“ priteisiamos jo patirtos bylinėjimosi išlaidos apeliacinės instancijos teisme.

35Kaip matyti iš teismui pateiktų dokumentų (PVM sąskaitos faktūros ir mokėjimo nurodymo), trečiojo asmens UAB ,,Kelvista“ apeliacinės instancijos teisme patirtos bylinėjimosi išlaidos sudaro 1 722,04 Eur. Šių išlaidų dydis viršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintose rekomendacijose Dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) (toliau – Rekomendacijos) nustatytus maksimalius dydžius.

36Teismas išimtiniais atvejais gali nukrypti nuo Rekomendacijų 8 punkte nustatytų maksimalių dydžių, atsižvelgdamas į konkrečias bylos aplinkybes ir vadovaudamasis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijais (Rekomendacijų 11 p.). Šiuo atveju apeliacinės instancijos teismas nenustatė išimtinių aplinkybių, dėl kurių būtų teisinis pagrindas priteisti trečiajam asmeniui visas jo prašomas bylinėjimosi išlaidas. Byla nelaikytina itin sudėtinga, apeliaciniame skunde nebuvo keliama naujų reikalavimų, argumentų, jie iš esmės yra tapatūs trečiojo asmens teiginiams, kurie nurodyti jo procesiniuose dokumentuose pirmosios instancijos teisme, skundo apimtis, skundžiamo teismo sprendimo apimtis taip pat nedidelė, todėl atsižvelgiant į Rekomendacijose nustatytus maksimalius dydžius, trečiajam asmeniui UAB ,,Kelvista“ iš ieškovo priteistina 1 000 Eur bylinėjimosi išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme.

37Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, remdamasi Civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

38Vilniaus apygardos teismo 2015 m. rugsėjo 22 d. sprendimą palikti nepakeistą.

39Priteisti trečiajam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei ,,Kelvista“ (kodas 124931168) iš ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Tiltų ekspertų centras“ (kodas 226148570) 1 000 Eur (vieną tūkstantį eurų) bylinėjimosi išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ieškovas UAB „Tiltų ekspertų centras“ kreipėsi į teismą su ieškiniu,... 4. Ieškovas paaiškino, kad pateikė pasiūlymą dalyvauti atsakovo... 5. Ieškovas įsitikinęs, kad toks sprendimas pažeidžia Viešųjų pirkimų... 6. Įrodymai, kad jis (ieškovas) ne tik realiai galės naudotis subtiekėjų... 7. II. Pirmosios instancijos teismo spendimo esmė... 8. Vilniaus apygardos teismas 2015 m. rugsėjo 22 d. sprendimu ieškinį atmetė.... 9. Teismas nustatė, kad ieškovo pasiūlymas neatitiko pirkimo sąlygų 10.10... 10. Teismas nustatė, kad ieškovas su pasiūlymu nepateikė susitarimo, nustatyto... 11. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 12. Ieškovas UAB „Tiltų ekspertų centras“ pateikė apeliacinį skundą,... 13. Atsakovas Lietuvos automobilių kelių direkcija atsiliepime prašo skundą... 14. Trečiasis asmuo UAB ,,Kelvista“ atsiliepime prašo skundą atmesti kaip... 15. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 16. Apeliacinis skundas netenkinamas.... 17. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 18. Viešųjų pirkimų tvarką, šių pirkimų subjektų teises, pareigas ir... 19. Pagal VPĮ 32 straipsnio 1 dalies nuostatas perkančioji organizacija privalo... 20. Byloje nustatyta, kad pagal ginčo pirkimo sąlygų 10.10 punkto nuostatas,... 21. Nagrinėjamu atveju sprendžiant dėl kvalifikacijos dokumentų tikslinimo... 22. Byloje iš esmės nėra ginčo dėl to, kad apeliantas, teikdamas savo... 23. Apeliantas, remdamasis teismų praktikos išaiškinimais, teigia, kad... 24. Teismų praktikoje ne kartą pažymėta, kad tais atvejais, kai tiekėjas... 25. Nagrinėjamu atveju Kauno technologijos universiteto leidimas naudotis jo... 26. Apelianto nurodytų pirmosios instancijos teismo esminių procesinės teisės... 27. Aiškindamas įrodymų vertinimo taisykles, nustatytas CPK 185 straipsnyje,... 28. Priešingai nei teigia apeliantas, pirmosios instancijos teismas nepažeidė... 29. Teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturi būti suprantama... 30. Apelianto teiginys, kad 2014 m. gruodžio 19 d. papildomi susitarimai prie 2014... 31. Atsakovo sprendimas atmesti apelianto pretenziją, savaime nesukelia jokių... 32. Į esminius apeliacinio skundo argumentus atsakyta. Keisti ar naikinti... 33. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 34. CPK 93 straipsnio 1 dalis nustato, kad šaliai, kurios naudai priimtas... 35. Kaip matyti iš teismui pateiktų dokumentų (PVM sąskaitos faktūros ir... 36. Teismas išimtiniais atvejais gali nukrypti nuo Rekomendacijų 8 punkte... 37. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 38. Vilniaus apygardos teismo 2015 m. rugsėjo 22 d. sprendimą palikti... 39. Priteisti trečiajam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei ,,Kelvista“ (kodas...