Byla e2-15213-545/2015
Dėl 13496,72 Eur žalos atlyginimo, 5 procentų metinių palūkanų bei bylinėjimosi išlaidų priteisimo,-

12015 m. 05 mėn. 28 d.

2Civilinė byla Nr. 2-15213-545/2015

3Teisminio proceso Nr. 2-68-3-08237-2015-7

4Procesinio sprendimo kategorija Nr. 27.3.2.1.; 27.7.; 35.4.; 35.5.; 44.2.; 44.5.2.; 99.5.; 99.7.

5Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja R. B.

6sekretoriaujant A. Š.

7dalyvaujant ieškovo BUAB „Longas“ bankroto administratoriaus G. M. atstovei E. B.

8atsakovės J. S.-Paršeliūnės atstovui advokatui G. Š.

9teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal BUAB „Longas“ bankroto administratoriaus G. M. ieškinį atsakovei J. S.-Paršeliūnei dėl 13496,72 Eur žalos atlyginimo, 5 procentų metinių palūkanų bei bylinėjimosi išlaidų priteisimo,-

Nustatė

10ieškovo BUAB „Longas “ į.k. 302456824 bankroto administratorius G. M. a.k. ( - ), kreipėsi į Vilniaus miesto apylinkės teismą su ieškiniu, prašant priteisti iš atsakovės J. S.-Paršeliūnės a.k. ( - ) 13496,72 Eur žalos atlyginimo, 5 procentų metinių palūkanų bei bylinėjimosi išlaidas (b.l. 1-3).

11Ieškovas ieškinio reikalavimus procesiniame dokumente ieškinyje (b.l. 1-3) bei jo atstovė teisminio nagrinėjimo metu grindė tuo, kad Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau - LR ĮBĮ) 8 str. 1 d. nurodyta, jeigu įmonė negali ir (arba) negalės atsiskaityti su kreditoriais ir šis (šie) nesikreipė į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo arba yra sąlyga, numatyta ĮBĮ 4 str. 4 p. Įmonės vadovas, savininkas (savininkai) privalo pateikti pareiškimą teismui dėl bankroto bylos iškėlimo. Taigi, galiojančiuose teisės aktuose pareiga kreiptis dėl bankroto bylos iškėlimo nustatyta tiek įmonės administracijos vadovui, tiek savininkui.

12Juridinio asmens dalyvio ir vadovo atsakomybės institutų taikymas reiškia skirtingų vertybių pusiausvyros paiešką: viena vertus, savarankiška ir ribota juridinio asmens atsakomybė yra reikšminga valstybės ūkiui, nes skatina verslo iniciatyvą, antra vertus, vadovų ir dalyvių civilinė atsakomybė saugo kreditorių interesus nuo įmonės dalyvių ar vadovų piktnaudžiavimo ribota atsakomybe ir nesąžiningo, neteisėto veikimo savo naudai. Juridinio asmens dalyvio ir jo vadovo atsakomybės institutai įstatyme įtvirtinti kaip bendrojo ribotos juridinio asmens atsakomybės principo išimtys. Civilinės atsakomybės taikymas nėra sankcija, todėl, taikant civilinę atsakomybę, būtina nustatyti jos sąlygų visetą. Tiek vadovo, tiek dalyvio civilinė atsakomybė grindžiama kalte, todėl abiem atvejais turi būti nustatytos visos civilinės atsakomybės sąlygos: neteisėti veiksmai, kaltė, žala, priežastinis ryšys (LAT 2011-03-25 d. nutartis civ.byloje Nr. 3K-3-130/2011; 2012-02-01 d. nutartis civ.byloje Nr. Nr. 3K-3-19/2012).

13Pareiga kreiptis dėl bankroto bylos iškėlimo įstatyme nustatyta tiek įmonės vadovui, tiek dalyviui (savininkui), o šios pareigos pažeidimas civilinės atsakomybės taikymo prasme vertinamas kaip neteisėti veiksmai. Bankroto byla keliama nustačius vieną iš LR ĮBĮ 9 str. 7 d. įtvirtintų pagrindų, būtent: 1) įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas; 2) įmonė viešai paskelbė arba kitaip pranešė kreditoriui (kreditoriams), negali arba neketina vykdyti įsipareigojimų.

14Įmonės nemokumas yra suprantamas kaip įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės (LR ĮBĮ 2 str. 8 d.).

15Tiek juridinio asmens dalyviai, tiek valdymo organai savo veikloje privalo elgtis taip, kad dėl jų veikimo ar neveikimo bendrovė nesukeltų žalos tretiesiems asmenims. Ši pareiga atitinka LR CK 6.263 str. 1 d. įtvirtintą bendro pobūdžio pareigą asmenims laikytis tokio elgesio taisyklių, kad savo veiksmais (veikimu, neveikimu) nepadarytų kitam asmeniui žalos (LAT 2006-05-25 d. nutartis civ.byloje Nr. 3K-7-266/2006; 20-03-25 d. nutartis civ.byloje Nr. 3K-3-130/2011; 2011-02-07d. nutartis civ.byloje Nr. 3K-3-29/2011).

16Ieškovas nurodė teismų praktiką, aktualią nagrinėjamam ginčui, pagal kurią įmonės administracijos vadovas privalo rūpestingai ir kvalifikuotai bei daryti viską, kad įmonė veiktų pagal įstatymus ir kitus teisės aktus. Administracijos vadovą ir jo vadovaujamą įmonę sieja pasitikėjimo (fiduciariniai) santykiai, nuo pat tapimo įmonės administracijos vadovu momento vadovas turi elgtis rūpestingai, atidžiai ir apdairiai. Ar įmonės administracijos vadovas konkrečiu atveju šią pareigą įvykdė, nustatoma pagal tam tikrus objektyvius elgesio standartus - rūpestingo, apdairaus, protingo vadovo elgesio matą. Įmonės vadovas (vienašmenis ar kolegialus) privalo rūpintis, kad įmonė laikytųsi įstatymų, nustatytų jos veiklos apribojimų ir kt. Taigi įmonė ir jos valdymo organai (kolegialūs ir (ar) vienasmeniai) privalo laikytis įmonių veiklą reglamentuojančių įstatymų, nepriešpastatyti įmonės interesų visuomenes interesams. Dėl šios priežasties įmonės vadovo (vienasmenio ar kolegialaus) civilinė atsakomybė gali atsirasti tiek įmonei, kai įmonės vadovas veikia priešingai įmonės interesams, tiek ir tretiesiems asmenims, kai įmonės vadovas pažeidžia apribojimus, nustačius tam trečiųjų asmenų teisių apsaugos garantijas (LAT 2006-05-25 d. nutartis civ.byloje Nr. 3K-7-266/2006). Administracijos vadovas yra specialus subjektas taikomi aukštesni veiklos ir atsakomybės standartai nei eiliniam bendrovės darbuotojui; tai reiškia, kad administracijos vadovas privalo ex officio veikti išimtinai įmonės interesais; įmonės vadovas bendrovei atsako už įmonės kasdienės veiklos organizavimą (LAT 2009-11-20 d. nutartis civ.byloje Nr. 3K-7-444/2009; 2009-11-30 d. nutartis civ.byloje Nr. 3K-3-52812009).

17Siekiant prisiteisti žalą iš bankrutuojančios įmonės vadovo ir savininko (savininkių), būtina aplinkybių visetą:

18-dar prieš iškeliant bankrutuojančiai bendrovei bankroto bylą, egzistavo įmonių bankroto įstatyme įtvirtintas pagrindas kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo;

19-bankrutuojančios bendrovės vadovas ir/arba kitas asmuo (valdymo organas), turintis teisę priimti sprendimus, nepagrįstai nesikreipė į teismą dėl bankroto bylos bankrutuojančiai bendrovei (t.y. atliko neteisėtus veiksmus);

20-bankrutuojančiai bendrovei (ir jos kreditoriams) padaryta žala;

21-dėl tokio bankrutuojančios bendrovės vadovo ir/arba kito asmens (valdymo organo), turinčio teisę priimti sprendimus, nepagrįsto nesikreipimo dėl bankroto bylos iškėlimo bankrutuojančiai bendrovei padaryta žala (t. y. egzistuoja priežastinis ryšys).

22Ieškovas nurodė, jog egzistuoja visos nurodytos sąlygos dėl atsakovės civilinės atsakomybės-pareigos atlyginti savo veiksmais (neveikimu) padarytą žalą.

23LR ĮBĮ 4 straipsnyje nurodyta, kad minėto įstatymo 5 straipsnyje išvardyti asmenys (įskaitant įmonės vadovą ir akcininkus) gali pateikti pareiškimą teismui dėl bankroto bylos įmonei iškėlimo, jeigu yra bent viena iš šių sąlygų:

24-įmonė laiku nemoka darbo užmokesčio ir su darbo santykiais susijusių išmokų;

25-įmonė laiku nemoka už gautas prekes, atliktus darbus (paslaugas), negrąžina kreditų ir nevykdo kitų sandoriais prisiimtų turtinių įsipareigojimų;

26-įmonė laiku nemoka įstatymų nustatytų mokesčių, kitų privalomųjų įmokų ir (arba) priteistų sumų;

27-įmonė viešai paskelbė arba kitaip pranešė kreditoriui (kreditoriams), kad negali arba neketina vykdyti įsipareigojimų. Viešu paskelbimu taip pat laikomas šios informacijos paskelbimas šio įstatymo 11 str. 10 d. nurodytos Vyriausybės įgaliotos institucijos interneto svetainėje Vyriausybės įgaliotos institucijos nustatyta tvarka;

28-įmonė neturi turto ar pajamų, iš kurių galėjo būti išieškomos skolos, ir dėl šios priežasties antstolis grąžino kreditoriui vykdomuosius dokumentus.

29Ieškovo BUAB „Longas" vadovė nuo įmonės įkūrimo buvo J. S. - Paršeliūnė. Kaip matyti iš 2011 m. balanso, ieškovas 2011 m. turėjo turto už 70395 Lt (20387,80 Eur), tuo tarpu pradelsti įsipareigojimai siekė 55735 Lt (16141,97 Eur). Akivaizdu, jog tuo metu įmonė jau buvo nemoki ir atsakovė turėjo pareigą kreiptis į teismą su pareiškimu dėl bankroto bylos ieškovui iškėlimo.

30Ieškovo finansinė padėtis tik blogėjo. Remiantis 2012 m. finansiniais rodikliais, įmonės turtas sudarė 70776 Lt (20498,15 Eur), pradelsti įsipareigojimai - 76635 Lt (22195,03 Eur), o 2013 m. turtas sieke 26252 Lt (7603,10 Eur), įsipareigojimai - 57714 Lt (16715,13 Eur).

31Šiuo metu ieškovo bankroto byloje yra patvirtini kreditorių finansiniai reikalavimai bendrai 46601,46 Lt (13496,72 Eur) sumai. Visos finansinės skolos atsirado nuo 2011 m., vėliau jų dydis tik augo. Ieškovo nuomone, tuo atveju, jei atsakovė būtų tinkamai vykdę savo prievoles ieškovui ir jo kreditoriams ir laiku kreipęsi į teismą dėl bankroto bylos ieškovui iškėlimo, tiek ieškovas, tiek jo kreditoriai nebūtų patyrę 46601,46 Lt (13496,72 Eur) žalos.

32Atsakovė, būdama įmonės vadove ir akcininke, neveikė rūpestingai, atidžiai, sąžiningai, išimtinai bendrovės interesais, nevykdė pareigos kreiptis į teismą dėl bankroto bylos įmonei iškėlimo ir pažeidėte bendrovės, jos kreditorių interesus, todėl privalo atlyginti tokiais veiksmais padarytą žalą (LAT 2011-05-05d. nutartis civ.byloje Nr. 3K-3-228/2011).

33Remiantis LR CK 6.246 str. 1 d., neteisėti veiksmai gali pasireikšti neįvykdžius įstatymuose ar sutartyse nustatytos pareigos (neteisėtas neveikimas), atlikus veiksmus, kuriuos įstatymai ar sutartys draudžia atlikti (neteisėtas veikimas), arba pažeidus bendro pobūdžio pareigą elgtis atidžiai ir rūpestingai.

34LR CK 1.5 str. 1 d. įtvirtina civilinių teisinių santykių subjektų pareigą elgtis teisingai, protingai ir sąžiningai, taigi ir juridinio asmens dalyviai privalo elgtis laikydamiesi nurodytų principų. Pareigos elgtis sąžiningai nevykdymas reiškia asmens kaltus veiksmus, sukeliančius civilinę atsakomybę (CK 6.248 str.3 d.) (LAT 2004-02-18 d. nutartis civ.byloje Nr. 3K-3-124/2004).

35LR ĮBĮ 8 str. 1 d. įtvirtinta pareiga bendrovės vadovui ir savininkių (savininkams) t. y. jeigu įmonė negali ir (arba) negalės atsiskaityti su kreditoriais ir šis (šie) nesikreipė į teismą, dėl bankroto bylos iškėlimo arba yra sąlyga, numatyta ĮBĮ 4 str. 4 p., įmonės vadovas, savininkas (savininkai) privalo pateikti pareiškimą teismui dėl bankroto bylos iškėlimo. Įmonės vadovas ar savininkas, nevykdantis šios pareigos privalo padarytą žalą atlyginti juridiniam asmeniui (LR ĮBĮ 8 str. 4 d., LR CK 2.87 str. 7 d.). Pagrindas kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo ieškovui egzistavo jau kurį laiką, tačiau atsakovė jai LR ĮBĮ 8 str. 1 d. numatytos pareigos nevykdė ir tokiais savo neteisėtais veiksmais sukėlė ieškovui ir jo kreditoriams žalą, kurią privalo atlyginti.

36LR ĮBĮ 8 str. 4 d. įtvirtinta, kad įmonės vadovas ar kitas asmuo (asmenys), įmonėje turintys teisę priimti atitinkamą sprendimą, privalo padengti žalą, kurią kreditoriai patyrė dėl to, kad įmonė pavėlavo pateikti teismui pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo. LR CK 2.87 str. 7 d. nurodyta, kad juridinio asmens valdymo organo narys, nevykdantis arba netinkamai vykdantis pareigas, nurodytas LR CK 2.87 str. ar steigimo dokumentuose, privalo padarytą žalą atlyginti juridiniam asmeniui visiškai, jei įstatymai, steigimo dokumentai ar sutartis nenumato kitaip. Dėl atsakovės neveikimo finansiniai įsipareigojimai kreditoriams augo (ieškovas, būdamas nemokus pirko paslaugas iš kreditorių), t.y. ieškovui ir jo kreditoriams buvo daroma žala, kurią atsakovė privalo atlyginti. Teismų praktikoje pripažįstama, jog savo neveikimu - nesikreipimu į teismą dėl bankroto bylos bendrovei iškėlimo - įmonės vadovė padaro žalos, kurią sudaro teismo patvirtintų kreditorių reikalavimų suma. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra nurodęs, kad „įmonei, taip pat kreditoriams padaryta žala laikytinas bendras išaugęs įmonės skolų dydis, kurio įmonė jos bankroto procese negali padengti kreditoriams (LAT 2011-03-25 d. nutartis civ.byloje Nr. 3K-3-130/2011).Bendra teismo patvirtintų ieškovo kreditorių finansinių reikalavimų suma yra 13496,72 Eur (46601,46 Lt). Kadangi ieškovas bankroto bylos iškėlimo metu neturi pakankamai turto atsiskaitymui su kreditoriais, nagrinėjamu atveju atsakovė savo neteisėtais veiksmais padarė ieškovui 13496,72 Eur (46601,46 Lt) dydžio žalą, kurią privalo atlyginti.

37Priežastinio ryšio nustatymo ypatumas neveikimo atveju yra tas, jog priežastinis ryšys yra, jeigu asmuo turėjo pareigą ką nors atlikti, kokiu nors būdu veikti, tačiau neveikė, ir toks, neadekvatus susiklosčiusiai faktinei situacijai, jo elgesys pakankamai prisidėjo prie atsiradimo, tiesiogiai sukeldamas žalingus padarinius arba sukurdamas sąlygas tokiems padariniams atsirasti. Priežastinio ryšio tarp neteisėtos veikos ir atsiradusių nuostolių faktui įrodyti būtina nustatyti, kad atsakovas turėjo teisinę pareigą; ją atsakovas pažeidė; šiuo pažeidimu padarė įmonei ir jos kreditoriams žalą (LAT 2010-02-26 d. nutartis civ.byloje Nr. 3K-3-91 /2010).

38Nagrinėjamu atveju yra priežastinis ryšys tarp atsakovės veiksmų ir ieškovui kilusios žalos:

39-atsakovė, kaip įmonės vadove ir akcininke, turėjo pareigą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos BUAB „Longas" iškėlimo, nes įmonė buvo nemoki ir nevykdė veiklos;

40-šią pareigą atsakovė pažeidė, nes bankroto byla BUAB „Longas" buvo iškelta įmonės kreditoriaus;

41-jei ne atsakovės neteisėti veiksmai, ieškovas nebūtų patyręs 13496,72 Eur (46601,46 Lt) dydžio žalos. Tokiu būdu, nurodytais motyvais ieškinys turi būti tenkintinas.

42Atsakovė J. S.-Paršeliūnė a.k. ( - ) atsiliepime į ieškinį (b.l. 19-21) bei jos atstovas teisminio nagrinėjimo metu su ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti.

43Nesutikimą su ieškiniu atsakovai procesiniame dokumente - atsiliepime į ieškinį (b.l. 19-21) bei jos atstovas teisminio nagrinėjimo metu grindė tuo, kad sąlygos dėl atsakovės civilinės atsakomybės kilimo ir pareigos atlyginti savo veiksmais (neveikimu) padarytą žalą neegzistuoja.

44Ieškinyje nurodoma, kad kaip matyti iš balanso, ieškovas turėjo turto už 70395 Lt (20387,80 Eur), tuo tarpu pradelsti įsipareigojimai siekė 55735 Lt (16141,97 Eur). Ieškovas nepagrįstai konstatuoja, kad jau tuo metu įmonė buvo nemoki, o atsakovė turėjo kreiptis į teismą su pareiškimu dėl bankroto bylos iškėlimo. Taip pat ieškinyje paminėta, kad ieškovo finansinė padėtis tik blogėjo, nes 2012 m. įmonės turtas sudarė 70776 Lt (20498,15 Eur), pradelsti įsipareigojimai - 76635 Lt (22195,03 Eur). Atitinkamai 2013 m. turtas sudarė 26252 Lt (7603,10 Eur), o įsipareigojimai 57714 Lt (16715,13 Eur). Įmonės finansiniai įsipareigojimai nuo 2011 m. iki 2012 m. padidėjo, tačiau padidėjo ir turto mastas. Dar po metų įsipareigojimai sumažėjo.

45Toks įsipareigojimų sumažėjimas rodo, kad atsakovė yra kaltinama nepagrįstai. Ji neturėjo pareigos kelti bankroto anksčiau nei tą padarė vienas iš kreditorių. Atsakovė, kiek tai buvo jos jėgoms, siekė ir tikėjosi, kad įsipareigojimai mažės. Būtent tą ir galima užfiksuoti, vertinant 2013 m. duomenis.

46Ieškovas (bankroto administratorius) šiuo metu disponuoja visais įmonės dokumentais. UAB „Longas" ne tik, kad 2011 m. ar 2012 m., bet netgi ir 2013 m. vykdė mokėjimus (pvz. duomenys kasos knygoje). Tai rodo, jog tiek vadovas, tiek bet kuris asmuo galėjo pagrįstai manyti, jog įmonė, nors ir turi finansinių sunkumų, savo veiklą gali bei siekia vystyti ir toliau.

47Atsakovė nesutiko su ieškovo teiginiu, jog tuo atveju jei atsakovė būtų tinkamai vykdžiusi savo prievolę ieškovui ir jo kreditoriams ir laiku kreipusis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, tiek ieškovas, tiek jo kreditoriai nebūtų patyrę 46601,46 Lt (13496,72 Eur) žalos.

48Ieškovas net nėra tiksliai nustatęs, kada atsakovė turėjo inicijuoti bankroto bylą. Siekiant nustatyti įmonės vadovo civilinę atsakomybę, svarbu išsiaiškinti, nuo kada konkrečiai vadovui atsirado pareiga kreiptis i teismą dėl bankroto bylos iškėlimo. Be to, neaišku, kodėl nurodoma 46601,46 Lt (13496,72 Eur) žala. Bendrovės vadovas privalo derinti visų suinteresuotų asmenų, įskaitant ir kreditorius, interesus ir siekti jų pusiausvyros. Tais atvejais, kai įmonė nevykdo veiklos ir didėja nuostoliai dėl neatsiskaitymo su kreditoriais, tokie veiksmai neatitinka protingos verslo rizikos ir prieštarauja geriems verslo standartams.

49Atsakovė kaip tik ir siekė derinti visų suinteresuotų asmenų, įskaitant kreditorių, interesus bei siekė jų pusiausvyros. Taip pat nebuvo ir negalėjo būti fakto, kad įmonė nevykdė veiklos. Įmonė veiklą vykdė, o taip pat buvo vykdomi ir daliniai atsiskaitymai su kreditoriais (netgi 2013 m.). Taigi, įmonės vadovo veiksmai atvirkščiai nei bandoma įrodyti ieškinyje, atitiko protingą verslo riziką ir neprieštaravo geriems verslo standartams. Atsakovė nesutiko su ieškovo teigimu, jog ji neveikė rūpestingai, atidžiai, sąžiningai, išimtinai bendrovės interesais, nevykdė pareigos kelti bankroto bylą ir šis ieškovo teiginys grindžiamas tik ta aplinkybe, jog kad įmonė turėjo įsipareigojimų kreditoriams, neveikė pernelyg sėkmingai.

50Visa tai prieštarauja aktualiai teismų praktikai, kurioje nurodoma, kad įmonės, kaip verslo subjekto, komercinę sėkmę lemia nuolatinė strategiškai numatyta ir neviršijanti normalios gamybinės-ūkinės verslo rizikos valdymo organų veikla. Dėl to, sprendžiant, ar valdymo organų nariai tinkamai atliko pagal galiojantį teisinį reglamentavimą jiems tenkančias pareigas, būtina tirti ir vertinti ne tik atitinkamu laikotarpiu priimtus konkrečius sprendimus (atliktus veiksmus), kaip tokius, bet ir jų visuma, t.y. vertinti visa juridinio asmens veiklos laikotarpiu valdymo organu vykdyta veikla. Sisteminis valdymo organų priimtų ir įgyvendintų sprendimų (plačiąja prasme) naudingumo bendrovei (ypač jos galimybei vykdyti įsipareigojimus kreditoriams) įvertinimas suteikia galimybę nustatyti, ar bendrovė buvo valdoma efektyviai ir ar buvo veikiama jos interesais (LAT 2013-04-19 nutartis civ.byloje Nr. 3K-3-234/2013). Todėl preziumuotina, kad jau vien tik šioje ieškinio dalyje nurodyta viena iš atsakovės civilinės atsakomybės kylimo ir pareigos atlyginti savo veiksmais (neveikimu) padarytą žalą sąlygų negali būti laikoma įrodyta. O tokiu atveju, kai nėra įrodoma bent vieną iš civilinės atsakomybės sąlygų, ieškinys negali būti patenkintas.

51Teismų praktikoje yra pažymėta, kad „sąžiningumas - tai vertybinis žmogaus elgesio matas, nustatomas pagal objektyvųjį ir subjektyvųjį kriterijus. Objektyviuoju požiūriu sąžiningumas suprantamas kaip žmogaus elgesys, atitinkantis protingumo ir teisingumo principų reikalavimus, t y. rūpestingas ir atidus elgesys. Subjektyviuoju požiūriu sąžiningumas nusako asmens psichikos būklę konkrečioje situacijoje, atsižvelgiant į asmens amžių, išsimokslinimą, patirtį, faktines bylos aplinkybes. Siekiant nustatyti, ar asmuo yra sąžiningas, būtina taikyti abu šiuos kriterijus“ (LAT 2009-09-21 nutartis civ.byloje Nr. 3K-3-361/2009; 2010-11-30 nutartis civ.byloje Nr. 3K-3-485/2010).

52Objektyviuoju požiūriu - atsakovė, elgdamasi rūpestingai ir atidžiai, kiek jai tai buvo įmanoma, siekė tęsti įmonės veiklą, išsaugoti esamus klientus, užsakovus, tiekėjus. Atsakovė įmonės interesais rūpinosi dar ir savo iniciatyva teikdama finansines injekcijas (paskolas), todėl pagrįstai tikėjo, kad įmonė gali dirbti pelningai ir ateityje atsiskaityti su visais kreditoriais. Subjektyviuoju požiūriu, t.y. vertinant atsakovės elgesį konkrečioje situacijoje, pažymėtina, jog jau vien tas faktas, kad atsakovė kaip ieškovo akcininke skolino savo asmeninius pinigus ieškovui naudingomis, geresnėmis nei rinkos sąlygomis, leidžia teigti apie atsakovės pagrįstus lūkesčius išvengti bankroto, suinteresuotumą ieškovo veiklos tęstinumu bei sėkme. Taigi, atsakovę pagrįstai galima laikyti sąžininga.

53Ieškovas ieškinyje nenurodo ir kada tiksliai atsakovė neįvykdė numatytų pareigų - t.y. turėjo kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, todėl laikytina, kad nėra įrodyta ir kita civilinės atsakomybės sąlyga atsakovės atsakomybei kilti.

54Kadangi atsakovė neatliko neteisėtų veiksmų, neegzistuoja ir prievolė atlyginti tariamą žalą. Atsakovė nesutiko su ieškovo teigimu, jog dėl atsakovės neveikimo finansiniai įsipareigojimą kreditoriams augo. Pirma, kaip minėtas įrodymas pateikta UAB „Omnitel" pažyma, kurioje matyti, kad tik 2013-07-01 dienai yra įsiskolinimas, kuris sudaro vos 418,48 Lt (121,20 Eur). Jokių duomenų apie anksčiau buvusias skolas ar vėliau atsiradusias skolas nėra. Be to, nors kito kreditoriaus UAB „Vakoil" atžvilgiu ir buvo neapmokėtų sąskaitų (o tokių buvo vos dvi), neapmokėta suma buvo tik už 2013 m. trumpą laikotarpį. Iš to galima spręsti, kad atsakovė ilgą laiką naudojosi būtent šio kreditoriaus teikiamomis prekėmis (kuru) ir už jį visąlaik tinkamai atsiskaitinėdavo (apie 10000 Lt), nes tai buvo tiesiogiai susiję su veiklos dalimi, kaip klientė dėl to turėdavo nuolaidų. Taigi, nei 2011 m., nei 2012 m. atsakovės skolos kreditoriams neaugo, o pagrindo teigti, kad 2011 metais atsakovė privalėjo kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo vadovaujamai įmonei, nėra. Per visą įmonės gyvavimo laikotarpį joks kreditorius niekada nėra inicijavęs teisminių procesų nei prieš įmonę, nei juo labiau prieš atsakovę. Ieškovas žala laiko UAB „Longas" bankroto byloje patvirtintų kreditorinių reikalavimų sumą. Net jei ir būtų įrodyta, kad atsakovė turėjo pareigą inicijuoti bankroto bylą, reikia tikrinti, ar tuo metu, kai atsakovei atsirado pareiga kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, įmonė turėjo nepatenkintų kreditorinių reikalavimų, ir kiek jie padidėjo dėl to, kad atsakovas nepagristai nesikreipė ų teismą dėl bankroto bylos iškėlimo. Jei dėl pareigos pateikti pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo padidėja įmonės skola kreditoriams, žala atsiranda tiek bankrutuojančiai įmonei, tiek ir jos kreditoriams.

55Pagal CPK 178 str., šalys privalo įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus ir atsikirtimus, o nagrinėjamoje byloje, atsakovės nuomone, ieškovas neįrodė kokią žalą patyrė įmonė dėl to, kad ji laiku nesikreipė į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, kiek kreditorinių reikalavimų turėjo įmonė, kai atsirado pareiga kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo ir kiek šie kreditoriniai reikalavimai padidėjo iki nutarties iškelti bankroto byla įsiteisėjimo. Nėra nustatytas priežastinis ryšys tarp bendros išaugusios įmonės skolų sumos, kuri liks nepadengta, ir pareigos inicijuoti bankroto bylą pažeidimo, neįrodyti atsakovės neteisėti veiksmai, nei kokiais veiksmais patirta žala. Neaišku kokie būtent atsakovės veiksmai galėjo sukelti konkrečią žalą.

56Ieškinys tenkintinas visiškai.

57Byloje pateiktų įrodymų visuma nustatyta, kad Vilniaus apygardos teismo 2014-04-09 nutartimi civ.byloje Nr. B2-3653-340/2014 pagal kreditoriaus ieškovo BUAB „Vakoil“ į.k. 135818983, pareiškimą UAB „Longas“ į.k. 302456824, buvo iškelta bankroto byla, o bendrovės administratoriumi paskirtas G. M. a.k. ( - ) (b.l. 4-5).

58Vilniaus apygardos teismo 2014-07-03 d. nutartimi civ.byloje Nr. B2-3653-340/2014 buvo patvirtintas BUAB „Longas“ į.k. 302456824, kreditorių sąrašas bei kreditorių reikalavimai pagal bankroto administratoriaus G. M. pateiktą sąrašą: antros eilės kreditorių reikalavimai yra VMI prie LR Finansų ministerijos-39103,42 Lt; trečios eilės kreditorių finansiniai reikalavimai yra UAB „Omnitel“ -418,48 Lt, BUAB „Vakoil“ -4279,01 Lt, viso trečios eilės kreditoriams-4697,49 Lt, o bendra kreditorinių reikalavimų suma-43800,91 Lt. Be to, Vilniaus apygardos teismo 2014-10-24 nutartimi šioje byloje buvo nutarta patikslinti BUAB „Longas“ antros eilės kreditorių sąrašą, į jį įtraukiant VSDFV Vilniaus skyrių su 2800,55 Lt finansiniu reikalavimu (b.l. 10-13, 27, 33-34). Tokiu būdu, žalos dydis yra 46601,46 Lt (43800,91 Lt+2800,55 Lt) arba 13496,72 Eur, t.y. visų ieškovo kreditorių finansinių reikalavimų suma. Dėl paminėto atmestinas atsakovės motyvas, nurodytas atsiliepime į ieškinį (b.l. 19), kad pastarajai nesuprantama, iš ko susideda ieškinio suma.

59Bylos duomenimis atsakovė J. S.-Paršeliūnė yra UAB „Longas“ buvusi vadovė (direktorė) ir vienintelė steigėja (akcininkė) (b.l. 6).

60Ieškovo teigimu, atsakovė J. S.-Paršeliūnienė, žinodama apie UAB „Longas“ sunkią finansinę būklę, pradedant nuo 2011 metų nesikreipė į Vilniaus apygardos teismą dėl bankroto bylos iškėlimo bendrovei, dėl neveikimo padarė 13496,72 Eur žalą ieškovui ir nurodytiems kreditoriams, kurią privalo atlyginti.

61Lietuvos Respublikos įmonių bankroto 2001 m. kovo 20 d. įstatymo Nr. IX-216 8 str. 1 d. įpareigoja įmonės vadovą, savininką pateikti pareiškimą teismui dėl bankroto bylos iškėlimo, jeigu įmonė negali ir (arba) negalės atsiskaityti su kreditoriumi (kreditoriais) ir šis (šie) nesikreipė į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo arba yra sąlyga, nurodyta šio įstatymo 4 straipsnio 4 punkte. Kaip nustatyta byloje, LR ĮBĮ 4 str. 4 p. nurodytos sąlygos ( įmonė viešai paskelbė arba kitaip pranešė kreditoriui (kreditoriams), kad negali arba neketina vykdyti įsipareigojimų. Viešu paskelbimu taip pat laikomas šios informacijos paskelbimas šio įstatymo 11 straipsnio 12 dalyje nurodytos Vyriausybės įgaliotos institucijos interneto svetainėje Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka) nėra. Taigi, nagrinėjamoje byloje taikant įmonės vadovo (savininko) atsakomybę turi būti konstatuotos dvi sąlygos: įmonės nemokumas ir vadovo (savininko) neveikimas.

62Sprendžiant klausimą dėl atsakovės civilinės atsakomybės, atsižvelgtina į tai, kad LR ĮBĮ 4 str. numato pagrindus pateikti pareiškimą teismui dėl bankroto bylos iškėlimo, tai yra:

631) įmonė laiku nemoka darbo užmokesčio ir su darbo santykiais susijusių išmokų;

642) įmonė laiku nemoka už gautas prekes, atliktus darbus (paslaugas), negrąžina kreditų ir nevykdo kitų sandoriais prisiimtų turtinių įsipareigojimų;

653) įmonė laiku nemoka įstatymų nustatytų mokesčių, kitų privalomųjų įmokų ir (arba) priteistų sumų;

664) įmonė viešai paskelbė arba kitaip pranešė kreditoriui (kreditoriams), kad negali arba neketina vykdyti įsipareigojimų. Viešu paskelbimu taip pat laikomas šios informacijos paskelbimas šio įstatymo 11 straipsnio 12 dalyje nurodytos Vyriausybės įgaliotos institucijos interneto svetainėje Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka;

675) įmonė neturi turto ar pajamų, iš kurių galėjo būti išieškomos skolos, ir dėl šios priežasties antstolis grąžino kreditoriui vykdomuosius dokumentus.

68Kaip matyti iš UAB „Longas“ 2011 metų balanso, įmonė turėjo turto už 70395 Lt (20387,80 Eur), tuo tarpu pradelsti įsipareigojimai siekė 55735 Lt (16141,97 Eur) (b.l. 9).

69Pagal UAB „Longas“ finansinę ataskaitą už 2012 metus, įmonės turtas sudarė 70776 Lt (20498,15 Eur), pradelsti įsipareigojimai - 76635 Lt (22195,03 Eur), o 2013 m. turtas sieke 26252 Lt (7603,10 Eur), įsipareigojimai - 57714 Lt (16715,13 Eur) (b.l. 7-8), 2014 metais finansiniai įsipareigojimai sudarė 13496,72 Eur (b.l. 10).

70Kaip matyti iš VMI prie LR Finansų ministerijos 2014-09-26 rašto bei detalios mokestinės nepriemokos išklotinės, skolos VMI susiformavo pradedant nuo 2011 metų (b.l. 27-32).

71Taigi, pradedant nuo 2011 metų, ieškovas jau neturėjo turto, kurio vertės pakaktų padengti visų įmonės kreditorių įsipareigojimus, todėl įmonės padėtį minėtu laikotarpiu teismas vertina kaip nemokumą. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra nustatęs, jog kreditorių teisės ar interesai gali būti pažeidžiami ir tais atvejais, kai nemokumas išlieka toks pats ar nedidėja, pavyzdžiui, tik keičiasi turto struktūra, bet kitiems kreditoriams sutrukdoma gauti bent dalį atsiskaitymo, kuris nemokumo situacijoje jiems priklausytų skolininkui vykdant su jais sutartis ir atsiskaitymus pagal įstatymo nustatytą tvarką ir reikalavimus (LAT 2012-05-02 d. nutartis civ.byloje Nr. 3K-3-204/2012).

72Teismų praktikoje laikoma, kad įmonės administracijos vadovo, kaip juridinio asmens valdymo organo, santykis su juridiniu asmeniu yra specifinis - grindžiamas pasitikėjimu ir lojalumu. Įstatyme įtvirtinta, kad juridinio asmens valdymo organo narys juridinio asmens atžvilgiu turi veikti sąžiningai ir protingai (CK 2.87 str. 1 d.); būti jam lojalus ir laikytis konfidencialumo (CK 2.87 str. 2 d.); vengti situacijos, kai jo asmeniniai interesai prieštarauja ar gali prieštarauti juridinio asmens interesams (CK 2.87 str. 3 d.) ir kt. Administracijos vadovas yra specialus subjektas, kuriam taikomi aukštesni veiklos ir atsakomybės standartai nei eiliniam bendrovės darbuotojui; įmonę ir administracijos vadovą sieja pasitikėjimo ( fiduciariniai) santykiai; tai reiškia, kad įmonės administracijos vadovas privalo ex officio veikti išimtinai įmonės interesais; įmonės vadovas atstovauja bendrovei, atsako už įmonės kasdienės veiklos organizavimą; jis turi veikti rūpestingai, sąžiningai, atidžiai, kvalifikuotai bei daryti viską, kas nuo jo priklauso, kad jo vadovaujama įmonė veiktų pagal įstatymus ir kitus teisės aktus (LAT 2009-11-20 d. nutartis civ.byloje Nr. 3K-7-444/2009; 2009-11-30 nutartis civ.byloje Nr. 3K-3-528/2009). Ar įmonės administracijos vadovas konkrečiu atveju šias pareigas įvykdė, nustatoma pagal tam tikrus objektyvius elgesio standartus – rūpestingo, apdairaus, protingo vadovo elgesio matą (LAT 2006-05-25 nutartis civ.byloje Nr. 3K-7-266/2006; 2006-06-12 nutartis civ.byloje Nr. 3K-3-298/2006). Jeigu įmonės administracijos vadovas nevykdo arba netinkamai vykdo CK 2.87 straipsnyje ar steigimo dokumentuose nurodytas pareigas, tai jis privalo atlyginti juridiniam asmeniui padarytą žalą (CK 2.87 str. 7 d.). Teismų praktikoje laikoma, kad įmonės bankroto byloje patvirtinta kreditorių reikalavimų suma laikytina kasatoriaus padarytos žalos dydžiu (LAT 2011-05-05 nutartis civ.byloje Nr. 3K-3-228/2011). Nagrinėjamoje byloje žalos dydis yra 13496,72 Eur.

73Kaip matyti iš ieškovo balanso už 2011 metus (b.l. 9), jau tuomet įmonė buvo nemoki, įmonės turtas sudarė 70776 Lt (20498,15 Eur), pradelsti įsipareigojimai - 76635 Lt (22195,03 Eur), nes ĮBĮ 2 str. 8 d. išaiškinta įmonės nemokumo sąvoka, t.y. įmonės nemokumas – įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės. Tokiu būdu, jau vėliausiai 2012 metų pradžioje atsakovė privalėjo kreiptis į teismą su pareiškimu iškelti UAB „Longas“ bankroto bylą, nes pradelsti finansiniai įsipareigojimai viršijo pusę įmonės turto vertės, bet tokios prievolės pastaroji neįvykdė. Dėl to nesutiktina su atsakovės atstovo teigimu, kad ieškovas nėra tiksliai nustatęs, kada atsakovė turėjo inicijuoti bankroto bylą.

74Tam, kad būtų galima taikyti įmonės administracijos vadovui civilinę atsakomybę, būtina nustatyti šio asmens civilinės atsakomybės sąlygas: neteisėtus veiksmus, dėl jų atsiradusią žalą, priežastinį neteisėtų veiksmų ir žalos ryšį. Įmonės administracijos vadovo kaltė preziumuojama (CK 6.248 str. 1 d.), todėl ieškinį pareiškęs asmuo neprivalo jos įrodinėti. Bendrovės vadovas gali šią prezumpciją paneigti, pateikdamas įrodymus, kurie patvirtintų, kad jo kaltės nėra (LAT 2011-05-05 nutartis civ.byloje Nr. 3K-3-228/2011).

75Byloje nėra surinkta įrodymų, kad ieškovo finansinė padėtis gerėtų 2012-2013 metais, be to, atsakovė į bylą nepateikė jokių įrodymų (sutarčių, kontraktų ir pan.), kuriais remiantis būtų galima tikėtis, kad įmonė pelningai vykdys komercinę veiklą ir atsiskaitys su trečios eilės kreditoriais (UAB „Omnitel“ bei UAB „Vakoil“), mokės įstatymo nustatytus privalomus mokesčius antros eilės kreditoriams (VMI bei VSDFV), viso 46601,46 Lt (13496,72 Eur).

76Nagrinėjamu atveju nuo 2012 metų pradžios UAB „Longas“ jau buvo nemoki, nes skolos susidarė 2011 metais. Atsakovė būdama vienintelė įmonės akcininkė ir jos vadovė, nepateikė teismui pareiškimo dėl bankroto bylos bendrovei iškėlimo, nesiekė atkurti įmonės mokumo ir toliau tęsti ūkinės-komercinės veiklos: nesilaikė skolų grąžinimo VMI, turėjo skolinių įsipareigojimų kitose vykdomo verslo srityse. Dėl to konstatuotina, kad atsakovė neveikė rūpestingai, atidžiai, sąžiningai, išimtinai bendrovės interesais, nevykdė pareigos kreiptis į teismą dėl bankroto bylos įmonei iškėlimo ir pažeidė bendrovės, jos kreditorių interesus. LR ĮBĮ 8 str. 4 d. imperatyviai įpareigoja įmonės vadovą ar kitą asmenį, įmonėje turinčio teisę priimti atitinkamą sprendimą, padengti žalą, kurią kreditoriai patyrė dėl to, kad įmonė pavėlavo pateikti teismui pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo. LR CK 2.87 str. 7 d. taip pat įpareigoja juridinio asmens valdymo organo narį, kuris nevykdo ar netinkamai vykdo pareigas, nurodytas LR CK 2.87 str., padarytą žalą atlyginti juridiniam asmeniui visiškai. Taigi, atsakovės neveikimas (atsisakymas kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „Longas“) yra neteisėti veiksmai, kurie sukėlė ieškovui 13496,72 Eur žalą, kurią J. S.-Paršeliūnė turi atlyginti, nes jos elgesys prisidėjo prie žalos atsiradimo, tiesiogiai sukeldamas žalingus padarinius arba sukurdamas sąlygas tokiems padariniams atsirasti. Dėl to konstatuotina, kad yra atsakovės veiksmų ir atsiradusios žalos priežastinis ryšys. Tai rodo, kad atsakovės veiksmuose yra visos civ.atsakomybės sąlygos: atsakovės neteisėti veiksmai (LR CK 6.246 str.), žala (LR CK 6.249 str.), priežastinis ryšys (LR CK 6.247 str.) bei kaltė (LR CK 6.248 str.)

77Atsakovė nepateikė įrodymų, paneigiančių jos kaltę dėl žalos kreditoriams atsiradimo, todėl teismo vertintina, kad kaltės prezumpcija byloje nenuginčyta, o tai reiškia, kas nustačius visas J. S.-Paršeliūnės atsakomybės sąlygas, iš pastarosios priteistina 13496,72 Eur žalos atlyginimo ieškovo naudai.

78Vadovaujantis LR CK 6.37 str., 6.210 str. 1 d. nuostatomis, jog skolininkas privalo mokėti 5 procentų dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, ieškovo reikalavimas tenkintinas ir iš atsakovės priteistinos palūkanos už priteistą 13496,72 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2015-03-10 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

79Bylinėjimosi išlaidas patvirtinančių dokumentų šalys teismui nepateikė.

80Patenkinus ieškinį visiškai, iš atsakovės priteistina 304 Eur žyminio mokesčio į valstybės pajamas, nes ieškovas nuo šių išlaidų buvo atleistas LR CPK 83 str. 1 d. 8 p. pagrindu, byla pateikta teismui per EPP sistemą (LR CPK 80 str. 1 d. 1 p., 7 d., 96 str. 1 d.).)

81Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu sudaro 1,58 Eur (CPK 88 str. 1 d. 3 p.). CPK 96 str. 6 d. numatyta, kad jeigu iš šalies į valstybės biudžetą išieškotina bendra suma yra mažesnė už teisingumo ministro kartu su finansų ministru nustatytą minimalią valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą, teismas tokios sumos nepriteisia ir ji nėra išieškoma. 2011-11-07 Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakyme Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo” (įsigaliojo 2011-11-11) nustatyta, kad minimali valstybei priteistina bylinėjimosi išlaidų suma yra 3 Eur. Atsižvelgiant į šią aplinkybę, išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu nepriteistinos valstybei iš ieškovės.

82Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 39, 259, 268, 270 str. teismas, -

Nutarė

83ieškinį patenkinti visiškai.

84Priteisti iš atsakovės J. S.-Paršeliūnės a.k. ( - ) 13496,72 (trylika tūkstančių keturis šimtus devyniasdešimt šešis Eur 72 ct) Eur žalos atlyginimo, 5 (penkių) procentų metinių palūkanų nuo priteistos sumos (13496,72 Eur), pradedant nuo bylos iškėlimo teisme (2015-03-10) iki visiško įvykdymo BUAB „Longas “ į.k. 302456824, atstovaujamo bankroto administratorius G. M. a.k. ( - ), naudai.

85Priteisti iš atsakovės J. S.-Paršeliūnės a.k. ( - ) 304 (tirs šimtus keturis Eur) žyminio mokesčio į valstybės pajamas. Ši suma turi būti įmokėta Vilniaus apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai (kodas 188728721) į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. ( - ), esančią „Swedbankas“, AB, banko kodas 73000, SWIFT kodas HABALT22, arba sąskaitą Nr. ( - ), esančią banke Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyriuje, banko kodas 21400, SWIFT kodas NDEALT2X, įmokos kodas 5660. Sumokėjimą patvirtinantį dokumentą būtina pristatyti į Vilniaus miesto apylinkės teismą.

86Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui, skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. 2015 m. 05 mėn. 28 d.... 2. Civilinė byla Nr. 2-15213-545/2015... 3. Teisminio proceso Nr. 2-68-3-08237-2015-7... 4. Procesinio sprendimo kategorija Nr. 27.3.2.1.; 27.7.; 35.4.; 35.5.; 44.2.;... 5. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja R. B.... 6. sekretoriaujant A. Š.... 7. dalyvaujant ieškovo BUAB „Longas“ bankroto administratoriaus G. M.... 8. atsakovės J. S.-Paršeliūnės atstovui advokatui G. Š.... 9. teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal BUAB „Longas“ bankroto... 10. ieškovo BUAB „Longas “ į.k. 302456824 bankroto administratorius G. M.... 11. Ieškovas ieškinio reikalavimus procesiniame dokumente ieškinyje (b.l. 1-3)... 12. Juridinio asmens dalyvio ir vadovo atsakomybės institutų taikymas reiškia... 13. Pareiga kreiptis dėl bankroto bylos iškėlimo įstatyme nustatyta tiek... 14. Įmonės nemokumas yra suprantamas kaip įmonės būsena, kai įmonė nevykdo... 15. Tiek juridinio asmens dalyviai, tiek valdymo organai savo veikloje privalo... 16. Ieškovas nurodė teismų praktiką, aktualią nagrinėjamam ginčui, pagal... 17. Siekiant prisiteisti žalą iš bankrutuojančios įmonės vadovo ir savininko... 18. -dar prieš iškeliant bankrutuojančiai bendrovei bankroto bylą, egzistavo... 19. -bankrutuojančios bendrovės vadovas ir/arba kitas asmuo (valdymo organas),... 20. -bankrutuojančiai bendrovei (ir jos kreditoriams) padaryta žala;... 21. -dėl tokio bankrutuojančios bendrovės vadovo ir/arba kito asmens (valdymo... 22. Ieškovas nurodė, jog egzistuoja visos nurodytos sąlygos dėl atsakovės... 23. LR ĮBĮ 4 straipsnyje nurodyta, kad minėto įstatymo 5 straipsnyje išvardyti... 24. -įmonė laiku nemoka darbo užmokesčio ir su darbo santykiais susijusių... 25. -įmonė laiku nemoka už gautas prekes, atliktus darbus (paslaugas),... 26. -įmonė laiku nemoka įstatymų nustatytų mokesčių, kitų privalomųjų... 27. -įmonė viešai paskelbė arba kitaip pranešė kreditoriui (kreditoriams),... 28. -įmonė neturi turto ar pajamų, iš kurių galėjo būti išieškomos skolos,... 29. Ieškovo BUAB „Longas" vadovė nuo įmonės įkūrimo buvo J. S. -... 30. Ieškovo finansinė padėtis tik blogėjo. Remiantis 2012 m. finansiniais... 31. Šiuo metu ieškovo bankroto byloje yra patvirtini kreditorių finansiniai... 32. Atsakovė, būdama įmonės vadove ir akcininke, neveikė rūpestingai,... 33. Remiantis LR CK 6.246 str. 1 d., neteisėti veiksmai gali pasireikšti... 34. LR CK 1.5 str. 1 d. įtvirtina civilinių teisinių santykių subjektų... 35. LR ĮBĮ 8 str. 1 d. įtvirtinta pareiga bendrovės vadovui ir savininkių... 36. LR ĮBĮ 8 str. 4 d. įtvirtinta, kad įmonės vadovas ar kitas asmuo... 37. Priežastinio ryšio nustatymo ypatumas neveikimo atveju yra tas, jog... 38. Nagrinėjamu atveju yra priežastinis ryšys tarp atsakovės veiksmų ir... 39. -atsakovė, kaip įmonės vadove ir akcininke, turėjo pareigą kreiptis į... 40. -šią pareigą atsakovė pažeidė, nes bankroto byla BUAB „Longas" buvo... 41. -jei ne atsakovės neteisėti veiksmai, ieškovas nebūtų patyręs 13496,72... 42. Atsakovė J. S.-Paršeliūnė a.k. ( - ) atsiliepime į ieškinį (b.l. 19-21)... 43. Nesutikimą su ieškiniu atsakovai procesiniame dokumente - atsiliepime į... 44. Ieškinyje nurodoma, kad kaip matyti iš balanso, ieškovas turėjo turto už... 45. Toks įsipareigojimų sumažėjimas rodo, kad atsakovė yra kaltinama... 46. Ieškovas (bankroto administratorius) šiuo metu disponuoja visais įmonės... 47. Atsakovė nesutiko su ieškovo teiginiu, jog tuo atveju jei atsakovė būtų... 48. Ieškovas net nėra tiksliai nustatęs, kada atsakovė turėjo inicijuoti... 49. Atsakovė kaip tik ir siekė derinti visų suinteresuotų asmenų, įskaitant... 50. Visa tai prieštarauja aktualiai teismų praktikai, kurioje nurodoma, kad... 51. Teismų praktikoje yra pažymėta, kad „sąžiningumas - tai vertybinis... 52. Objektyviuoju požiūriu - atsakovė, elgdamasi rūpestingai ir atidžiai, kiek... 53. Ieškovas ieškinyje nenurodo ir kada tiksliai atsakovė neįvykdė numatytų... 54. Kadangi atsakovė neatliko neteisėtų veiksmų, neegzistuoja ir prievolė... 55. Pagal CPK 178 str., šalys privalo įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo... 56. Ieškinys tenkintinas visiškai.... 57. Byloje pateiktų įrodymų visuma nustatyta, kad Vilniaus apygardos teismo... 58. Vilniaus apygardos teismo 2014-07-03 d. nutartimi civ.byloje Nr.... 59. Bylos duomenimis atsakovė J. S.-Paršeliūnė yra UAB „Longas“ buvusi... 60. Ieškovo teigimu, atsakovė J. S.-Paršeliūnienė, žinodama apie UAB... 61. Lietuvos Respublikos įmonių bankroto 2001 m. kovo 20 d. įstatymo Nr. IX-216... 62. Sprendžiant klausimą dėl atsakovės civilinės atsakomybės, atsižvelgtina... 63. 1) įmonė laiku nemoka darbo užmokesčio ir su darbo santykiais susijusių... 64. 2) įmonė laiku nemoka už gautas prekes, atliktus darbus (paslaugas),... 65. 3) įmonė laiku nemoka įstatymų nustatytų mokesčių, kitų privalomųjų... 66. 4) įmonė viešai paskelbė arba kitaip pranešė kreditoriui (kreditoriams),... 67. 5) įmonė neturi turto ar pajamų, iš kurių galėjo būti išieškomos... 68. Kaip matyti iš UAB „Longas“ 2011 metų balanso, įmonė turėjo turto už... 69. Pagal UAB „Longas“ finansinę ataskaitą už 2012 metus, įmonės turtas... 70. Kaip matyti iš VMI prie LR Finansų ministerijos 2014-09-26 rašto bei... 71. Taigi, pradedant nuo 2011 metų, ieškovas jau neturėjo turto, kurio vertės... 72. Teismų praktikoje laikoma, kad įmonės administracijos vadovo, kaip juridinio... 73. Kaip matyti iš ieškovo balanso už 2011 metus (b.l. 9), jau tuomet įmonė... 74. Tam, kad būtų galima taikyti įmonės administracijos vadovui civilinę... 75. Byloje nėra surinkta įrodymų, kad ieškovo finansinė padėtis gerėtų... 76. Nagrinėjamu atveju nuo 2012 metų pradžios UAB „Longas“ jau buvo nemoki,... 77. Atsakovė nepateikė įrodymų, paneigiančių jos kaltę dėl žalos... 78. Vadovaujantis LR CK 6.37 str., 6.210 str. 1 d. nuostatomis, jog skolininkas... 79. Bylinėjimosi išlaidas patvirtinančių dokumentų šalys teismui nepateikė.... 80. Patenkinus ieškinį visiškai, iš atsakovės priteistina 304 Eur žyminio... 81. Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu sudaro 1,58 Eur (CPK... 82. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 39, 259, 268, 270 str. teismas, -... 83. ieškinį patenkinti visiškai.... 84. Priteisti iš atsakovės J. S.-Paršeliūnės a.k. ( - ) 13496,72 (trylika... 85. Priteisti iš atsakovės J. S.-Paršeliūnės a.k. ( - ) 304 (tirs šimtus... 86. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...