Byla 2-646/2009

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Audronės Jarackaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Donato Šerno ir Viginto Višinskio, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo Šiaulių universiteto atskirąjį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2009 m. balandžio 6 d. nutarties, kuria pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės civilinėje byloje Nr. 2-638-267/2009 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Progresyvios renovacijos“ ieškinį atsakovui Šiaulių universitetui dėl skolos ir netesybų priteisimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

4Ieškovas UAB ,,Progresyvios renovacijos” kreipėsi su ieškiniu į teismą, prašydamas priteisti iš atsakovo Šiaulių universiteto 824 489 Lt skolą, 6 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – areštuoti ieškinio sumos dydžio atsakovo banko sąskaitose esančias pinigines lėšas bei kitą atsakovui nuosavybės teise priklausantį turtą (b. l. 1-13).

5Šiaulių apygardos teismas 2009 m. kovo 18 d. nutartimi patenkino ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ir areštavo atsakovui Šiaulių universitetui priklausančius 824 489 Lt vertės kilnojamuosius ir nekilnojamuosius daiktus (b. l. 15-16).

6Teismas nurodė, jog iš ieškovo pareikšto reikalavimo ir pateiktų dokumentų matyti, kad ieškinio suma yra didelė, todėl tai gali padidinti būsimo procesinio sprendimo neįvykdymo riziką. Todėl, siekiant užtikrinti ne tik ieškovo, bet ir atsakovo teisių bei turtinių interesų apsaugą, areštuotini atsakovui Šiaulių universitetui priklausantys nekilnojamieji ir kilnojamieji daiktai. Teismo nuomone, tokio pobūdžio laikinosios apsaugos priemonės yra pakankamos užtikrinti kreditoriaus reikalavimo įvykdymą (b. l. 15-16).

7Atskiruoju skundu atsakovas Šiaulių universitetas prašo šią teismo nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – atmesti ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Skundas grindžiamas šiais argumentais:

81. Ieškovas nepateikė teismui jokių įrodymų, kurie patvirtintų, jog nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, teismo sprendimo įvykdymas pasunkėtų arba pasidarytų nebeįmanomas (CPK 178 str.).

92. Teismas, spręsdamas klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, turėjo atsižvelgti ne tik į ieškinio dydį, bet ir visapusiškai įvertinti asmens, kuriam taikomos laikinosios apsaugos priemonės, finansinį pajėgumą bei galimo teismo sprendimo neįvykdymo riziką. Šiaulių universitetas yra juridinis asmuo, kurio steigėjas yra valstybė, todėl nėra jokios rizikos dėl atsakovo mokumo. Atsakovo ilgalaikio turto vertė – 69 027 474 Lt, iš jų - pastatų balansinė vertė 52 425 822 Lt, mokestinė vertė registrų centro duomenimis – 70 388 458 Lt, atsakovo trumpalaikio turto vertė – 8 730 709 Lt. Šiuo metu vien atsakovo bankų sąskaitose yra 2 905 165,69 Lt. Taigi atsakovas turi pakankamai piniginių lėšų ir turto tam, kad, teismui patenkinus ieškinį, galėtų atsiskaityti su ieškovu.

103. Apygardos teismas pritaikė laikinąsias apsaugos priemones nepranešęs atsakovui, tačiau byloje nėra jokių įrodymų, kad pranešimas atsakovui apie laikinųjų apsaugos priemonių taikymą sutrukdys laikinųjų apsaugos priemonių taikymą arba padarys jų taikymą nebeįmanomu (b. l. 17-19).

11Atsiliepime į atsakovo atskirąjį skundą ieškovas prašo jį atmesti ir palikti galioti apygardos teismo nutartį. Atsiliepime nurodoma:

121. Pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones yra grėsmė, kad teismo sprendimas, jeigu jis būtų palankus ieškovui, gali būti neįvykdytas. Didelė reikalavimo suma vertinama kaip grėsmė pareiškėjo turtiniams interesams, todėl tokiu atveju būtina taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

132. Ta aplinkybė, jog atsakovas yra biudžetinė įstaiga, neužtikrina, kad bus įvykdytas teismo sprendimas, kadangi tuo atveju, jei atsakovui nebus skirti asignavimai iš valstybės ar savivaldybių biudžeto, atsakovas negalės atsiskaityti su ieškovu.

143. Atsakovo valdomas nekilnojamasis turtas nuosavybės teise priklauso Lietuvos valstybei, o Šiaulių universitetas turtą valdo tik patikėjimo teise. Banko sąskaitose esančios Šiaulių universiteto lėšos yra skirtos specialioms programoms įgyvendinti, todėl jos negalės būti naudojamos atsiskaitymui su ieškovu. Šios aplinkybės patvirtina, kad atsakovas nepateikė įrodymų, patvirtinančių, kad jis bus pajėgus įvykdyti teismo sprendimą, jeigu jis būtų palankus ieškovui.

15Atskirasis skundas tenkintinas.

16Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (atskirojo) skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 338 str., 320 str. 1 d.), t. y. apeliacinės instancijos teismas patikrina, ar skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis yra teisėta ir pagrįsta (CPK 263 str. 1 d., 338 str.). Apelianto skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties absoliučių negaliojimo pagrindų nenustatyta (CPK 338 str., 329 str. 2 d.).

17Laikinųjų apsaugos priemonių taikymu siekiama garantuoti galimo ieškovui palankaus teismo sprendimo realų ir tinkamą įvykdymą, todėl tokių priemonių taikymo pagrindas yra pagrįstos prielaidos, kad nesiėmus šių priemonių, būsimo ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (CPK 144 str. 1 d.). Teismų praktikoje suformuota taisyklė, pagal kurią aplinkybė, kad teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimu, preziumuojama tuomet, kai turtinis ginčas tarp šalių atsirado dėl didelės pinigų sumos, nes didelė reikalavimo suma gali objektyviai padidinti teismo būsimo sprendimo neįvykdymo riziką (Lietuvos apeliacinio teismo 2008 m. gegužės 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-307/2008, 2007 m. lapkričio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-782/2007, 2007 m. spalio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-717/2007). Tačiau tai nėra besąlyginis pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Būtina nustatyti, jog ši suma yra didelė konkrečiam atsakovui.

18Iš skundžiamos apygardos teismo nutarties matyti, kad laikinąsias apsaugos priemones teismas pritaikė vadovaudamasis vien ta aplinkybe, jog ieškinio suma yra didelė, tačiau sprendžiant, ar konkrečiu atveju atsakovui pareikšto ieškinio suma yra didelė, turi būti įvertinama atsakovo finansinė būklė, ūkinės veiklos pobūdis ir rezultatai, turimas turtas bei kitos aplinkybės, kurių pagrindu galima spręsti, ar konkrečiu atveju vien ieškinio suma duoda pagrindą išvadai, jog nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, būsimo teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti nebeįmanomu (Lietuvos apeliacinio teismo 2006 m. birželio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-320/2006, 2008 m. sausio 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-82/2008, 2008 m. vasario 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-108/2008, 2008 m. liepos 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-526/2008, 2008 m. spalio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-787/2008, ir kt.).

19Iš pateikto Šiaulių universiteto statuto 2 priedelio matyti, kad atsakovas patikėjimo teise valdo pakankamai didelio ploto nekilnojamąjį turtą, esantį Šiaulių mieste, Klaipėdoje bei Šiaulių ir Akmenės rajonuose, o, vadovaujantis CK 2.50 straipsnio 1 dalimi, pagal savo prievoles juridinis asmuo atsako ne tik nuosavybės, bet ir patikėjimo teise valdomu turtu. Kita vertus, iš atsakovo pateiktų duomenų apie bankų sąskaitose esančias pinigines lėšas, matyti, kad atsakovo sąskaitose esančios lėšos, neskaičiuojant tų, kurios numatytos konkrečioms programoms finansuoti, kelis kartus viršija ieškovo reikalaujamą sumą (b. l. 22-23).

20Turint omenyje paminėtus duomenis apie atsakovo turtinę ir finansinę padėtį, taip pat atsižvelgiant į tai, kad atsakovas yra viešasis juridinis asmuo – valstybinė aukštoji mokykla, kurio teisės disponuoti tiek nuosavybės, tiek ir patikėjimo teise valdomu turtu yra griežtai reglamentuotos (tai sumažina grėsmę, jog turtas bus perleistas tretiesiems asmenims ar kitaip apsunkintas), darytina išvada, jog net ir atsižvelgiant į pareikštų reikalavimų dydį, nėra pagrindo objektyvaus pobūdžio prielaidoms, kad egzistuoja reali grėsmė būsimo teismo sprendimo, kuris gali būti palankus ieškovui, įvykdymui.

21Teisėjų kolegija sutinka su apelianto skundo teiginiu, jog nagrinėjamu atveju teismas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą be pagrindo sprendė nepranešęs atsakovui. CPK 148 straipsnio 1 dalis nustato bendrąją taisyklę, jog laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą teismas išsprendžia apie prašymo taikyti laikinųjų apsaugos priemonių nagrinėjimą pranešęs atsakovui, pastarajam sudarant galimybę prašyti taikyti kitokią, negu nurodyta prašyme laikinąją apsaugos priemonę (CPK 146 str. 1 d.), pateikti argumentus, paneigiančius laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinumą arba taikyti galimų nuostolių atlyginimą (CPK 147 str.), įmokėti į teismo sąskaitą reikalaujamą priteisti sumą, pateikti laidavimą ar įkeisti turtą (CPK 146 str. 2 d.) Nepranešus atsakovui laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos tik išimtiniais atvejais, kai yra reali grėsmė, jog toks pranešimas sutrukdys laikinųjų apsaugos priemonių taikymą arba padarys jų taikymą neįmanomą. Tokia teismo išvada turi būti motyvuota (CPK 148 str. 1 d., 291 str. 1 d. 5 p.). Skundžiamoje nutartyje pirmosios instancijos teismas nemotyvavo, kodėl šiuo atveju laikinosios apsaugos priemonės buvo taikomos nepranešus atsakovui, juolab kad to neprašė ir ieškovas. Beje, tokia ir Lietuvos apeliacinio teismo praktika (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. birželio 4 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-525/2009).

22Remdamasi išdėstytais argumentais, teisėjų kolegija sprendžia, kad bylos duomenimis, teismui nebuvo pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones atsakovui Šiaulių universitetui, todėl pirmosios instancijos teismo nutartis panaikintina ir klausimas išspręstinas iš esmės – atmestinas prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

23Atkreiptinas dėmesys, kad ieškovas, turėdamas duomenų apie neigiamus atsakovo finansinės padėties pokyčius ar kitas aplinkybes, leidžiančias pagrįstai manyti, jog iškilo grėsmė būsimo teismo sprendimo, kuris gali būti palankus ieškovui, įvykdymui, gali bet kurioje bylos nagrinėjimo stadijoje kreiptis į teismą, kurio žinioje yra byla, su prašymu dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo (CPK 144 str. 3 d. ).

24Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 2 punktu,

Nutarė

25Panaikinti Šiaulių apygardos teismo 2009 m. balandžio 6 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – netenkinti ieškovo UAB „Progresyvios renovacijos“ prašymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 4. Ieškovas UAB ,,Progresyvios renovacijos” kreipėsi su ieškiniu į teismą,... 5. Šiaulių apygardos teismas 2009 m. kovo 18 d. nutartimi patenkino ieškovo... 6. Teismas nurodė, jog iš ieškovo pareikšto reikalavimo ir pateiktų... 7. Atskiruoju skundu atsakovas Šiaulių universitetas prašo šią teismo... 8. 1. Ieškovas nepateikė teismui jokių įrodymų, kurie patvirtintų, jog... 9. 2. Teismas, spręsdamas klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo,... 10. 3. Apygardos teismas pritaikė laikinąsias apsaugos priemones nepranešęs... 11. Atsiliepime į atsakovo atskirąjį skundą ieškovas prašo jį atmesti ir... 12. 1. Pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones yra grėsmė, kad teismo... 13. 2. Ta aplinkybė, jog atsakovas yra biudžetinė įstaiga, neužtikrina, kad... 14. 3. Atsakovo valdomas nekilnojamasis turtas nuosavybės teise priklauso Lietuvos... 15. Atskirasis skundas tenkintinas.... 16. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (atskirojo)... 17. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymu siekiama garantuoti galimo ieškovui... 18. Iš skundžiamos apygardos teismo nutarties matyti, kad laikinąsias apsaugos... 19. Iš pateikto Šiaulių universiteto statuto 2 priedelio matyti, kad atsakovas... 20. Turint omenyje paminėtus duomenis apie atsakovo turtinę ir finansinę... 21. Teisėjų kolegija sutinka su apelianto skundo teiginiu, jog nagrinėjamu... 22. Remdamasi išdėstytais argumentais, teisėjų kolegija sprendžia, kad bylos... 23. Atkreiptinas dėmesys, kad ieškovas, turėdamas duomenų apie neigiamus... 24. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 2... 25. Panaikinti Šiaulių apygardos teismo 2009 m. balandžio 6 d. nutartį ir...