Byla e2S-490-230/2019
Dėl antstolio veiksmų

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Nijolia Indreikienė

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal suinteresuoto asmens uždarosios akcinės bendrovės „Kreedex“ atskirąjį skundą dėl Marijampolės apylinkės teismo Jurbarko rūmų 2018 m. gruodžio 19 d. nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjo A. M. skundą suinteresuotiems asmenims antstoliui A. B., uždarajai akcinei bendrovei „Kreedex“ dėl antstolio veiksmų.

3Teisėja, išnagrinėjusi atskirąjį skundą ir civilinę bylą,

Nustatė

4I.

5Ginčo esmė

61.

7Pareiškėjas A. M. pateikė antstoliui A. B. skundą dėl antstolio veiksmų, kuriame prašo panaikinti antstolio A. B. 2018 m. lapkričio 7 d. patvarkymą Nr. S-11968, įpareigoti antstolį A. B., atsižvelgiant į 2018 m. lapkričio 22 d. pretenzijoje Nr. 32 pareikštas pastabas, perskaičiuoti nekilnojamojo turto ekspertizės aktuose nurodyto turto vertes, taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti išieškojimą vykdomosiose bylose Nr. 0087/18/01145, 0087/18/01146 ir 0087/18/01147, kol bus išspręstas ginčijamo antstolio patvarkymo teisėtumo klausimas. Skunde nurodo, kad antstolis A. B. vykdymo procese priėmė patvarkymą dėl pareiškėjo A. M. turto (nuosavo namo su žemės sklypu ir trijų miško sklypų) vertės nustatymo, UAB „Naujas būstas“ pavedant atlikti šio turto vertės nustatymo ekspertizę. Atlikus turto vertės paskaičiavimus, ekspertė nustatė turto rinkos vertę. Tačiau skolininkas nesutinka su nustatyta turto verte ir antstoliui 2018 m. lapkričio 22 d. pateikė pretenziją Nr. 32, joje išdėstydamas motyvus, kodėl nesutinka su atliktu nekilnojamojo turto įvertinimu bei paprašė, atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta pretenzijoje, perskaičiuoti nekilnojamojo turto vertes. Pareiškėjas skunde taip pat nurodė, kad prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės būtinumą suponuoja tai, jog, jos netaikius, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba tapti neįmanomas. Skolininko nurodytos aplinkybės ir faktai patvirtina, kad tuo atveju, jeigu skolininkui priklausantis turtas bus realizuojamas už mažesnę nei reali rinkos vertę, skolininkas patirs nepagrįstus nuostolius. Turto pardavimas už žemą kainą sudaro prielaidas neteisėtoms varžytynėms.

82.

9Suinteresuotas asmuo antstolis A. B. 2018 m. gruodžio 14 d. patvarkymu skolininko A. M. skundą perdavė nagrinėti Marijampolės apylinkės teismo Šakių rūmams, nutarė tęsti vykdymo veiksmus vykdomosiose bylose Nr. 0087/18/01145, Nr. 0087/18/01146, Nr. 0087/18/01147. Nurodė, kad areštuoto įkeisto turto vertei nustatyti buvo skirta ekspertizė, ekspertizę atliko ekspertė, įtraukta į teismo ekspertų sąrašą, gautas išieškotojo atstovo raštas, kuriuo patvirtinama, kad išieškotojas sutinka su ekspertų nustatyta turto verte ir prašo tęsti išieškojimą, skelbiant įkeisto turto varžytynes. Vykdomosiose bylose išieškojimas vykdomas iš hipoteka įkeisto turto. Įstatymų nustatyta tvarka skolininkui neatsiskaičius su kreditoriumi, kreditoriaus prašymu įkeistas turtas turi būti parduodamas iš varžytynių. Varžytynės vykdomos elektroninėje erdvėje, tokiu atveju už parduodamą turtą gaunama maksimali suma. Skolininkas teise pasiūlyti pirkėją areštuotam turtui nepasinaudojo.

10II.

11Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

123.

13Marijampolės apylinkės teismo Jurbarko rūmai 2018 m. gruodžio 19 d. nutartimi prašymą tenkino ir taikė laikinąsias apsaugos priemones – iki bus galutinai išnagrinėtas pareiškėjo (skolininko) A. M. skundas dėl antstolio A. B. veiksmų sustabdė vykdymo procesą vykdomosiose bylose Nr. 0087/18/01145, Nr. 0087/18/01146, Nr. 0087/18/01147.

144.

15Teismas nurodė, kad skundžiami antstolio veiksmai konkrečiose vykdomosiose bylose. Laikinai nesustabdžius vykdymo veiksmų, galėtų būti pažeistos dalyvaujančių vykdymo procese ir kitų asmenų teisės ir teisėti interesai, todėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymas būtinas.

16III.

17Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai

185.

19Atskiruoju skundu suinteresuotas asmuo UAB „Kreedex“ prašo panaikinti Marijampolės apylinkės teismo Jurbarko rūmų 2018 m. gruodžio 19 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – atmesti pareiškėjo A. M. prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

201.1.

21Teismo nutartis yra visiškai nemotyvuota. Teismo argumentai taikyti laikinąsias apsaugos priemones yra grįsti tik tuo, kad jų netaikius, būtų pažeistos vykdymo procese dalyvaujančių asmenų teisės, tačiau teismas visiškai nemotyvavo ir nenurodė, kieno ir kaip konkrečiai tos teisės būtų pažeistos. Teismas visiškai nemotyvavo, todėl yra visiškai neaišku, kodėl yra reikalinga vykdymo procesą stabdyti.

221.2.

23Teismas visiškai nemotyvavo, kodėl reikalingas vykdymo veiksmų stabdymas vykdomosiose bylose vien dėl to, jog buvo gautas skolininko skundas dėl antstolio veiksmų – realizuojamo skolininko turto vertės, nustatytos ekspertizės metu. Teismas visiškai neargumentavo, kaip vykdymo veiksmų tęsimas – turto realizavimas, kai skolininkas nesutinka tik su turto vertėmis, galėtų pažeisti skolininko interesus. Todėl vien dėl šių aplinkybių, kai nėra aiškūs teismo argumentai dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo reikalingumo ir būtinumo, teismo nutartis yra neteisėta ir nepagrįsta, o visiškas motyvų nebuvimas yra absoliutus teismo nutarties negaliojimo pagrindas.

241.3.

25Teismas visiškai neanalizavo ir nevertino, kad neegzistuoja būtinosios sąlygos laikinųjų apsaugos priemonių taikymui.

261.4.

27Skolininko skundas yra prima facie nepagrįstas. Skolininkas skundžia vykdymo procese jam priklausančio turto ekspertizės metu nustatyta turto vertę. Skolininkas nesutikdamas su nustatyta turto verte tik nurodė, kad duomenys vertinti abstrakčiai ir selektyviai. Tačiau skolininkas taip ir nepateikė ne tik jokių motyvuotų prieštaravimų dėl ekspertizės išvadų, tačiau net ir neprašė skirti papildomos ar pakartotinės ekspertizės, taip pat nesiūlė savo surasto pirkėjo, kuris įsigytų turtą už didesnę kainą. Skolininko turto vertė buvo nustatyta atlikus turto vertės nustatymo ekspertizę. Turtą vertino profesionalūs turto vertintojai UAB „Naujas būstas“. Todėl nėra jokio pagrindo abejoti nustatytomis turto vertėmis. Atitinkamai nėra jokio pagrindo stabdyti ir vykdomųjų bylų. Akivaizdu, kad skolininko skundas dėl turto verčių ir prašymas sustabdyti vykdomąsias bylas buvo pareikštas tik siekiant visais būdais vilkinti įsiskolinimo grąžinimą išieškotojui realizuojant įkeistą turtą.

281.5.

29Vilniaus miesto apylinkės teisme šiuo metu nagrinėjama civilinė byla Nr. e2-42287-863/2018, kurioje skolininkas pareiškė ieškinį išieškotojui dėl paskolos sutarčių vienašališko nutraukimo pripažinimo neteisėtu, paskolos sutarčių sąlygų pripažinimo nesąžiningomis ir negaliojančiomis, delspinigių mažinimo ir laikinųjų apsaugos priemonių taikymo – vykdomųjų bylų sustabdymo. Teismas 2018 m. lapkričio 26 d. nutartimi minėtoje civilinėje byloje skolininko prašymą dėl vykdomųjų bylų sustabdymo atmetė ir nurodė, kad nėra pagrindo varžyti išieškotojui galimybės įgyvendinti savo teisių į priverstinį skolos išieškojimą iš skolininko, kadangi tai neproporcingai pažeistų išieškotojo, kaip hipotekos kreditoriaus, teises. Sustabdžius vykdymo veiksmus, hipotekinio kreditoriaus teisė atgauti skolą būtų atidėta neribotam laikui, todėl įkeisto turto perleidimo procedūrų stabdymas reikštų nepagrįstą ir neproporcingą išieškotojo teisių, numatytų kreditavimo sutartyje, ribojimą.

301.6.

31Skolininkas skundžia tik vykdymo procese realizuojamo išieškotojui įkeisto skolininko turto vertes. Taigi net jeigu ir paaiškėtų, kad skolininko turto vertė yra didesnė, nei nustatyta ekspertizės aktuose, pasikoreguotų tik realizuojamo įkeisto turto vertės, bet pati prievolė išieškotojui atgauti skolą iš įkeisto ir vykdymo procese realizuojamo skolininko turto nedingtų. Taigi priverstinis skolininko įkeisto turto realizavimas vykdymo metu yra neišvengiamas, net ir patenkinus skolininko skundą. Todėl teismo taikyta laikinoji apsaugos priemonė ne tik neatitinka antrosios sąlygos laikinųjų apsaugos priemonių taikymui, kadangi nėra jokios grėsmės teismo sprendimo neįvykdymui skolininko skundo tenkinimo atveju, bet vykdomųjų bylų sustabdymas yra akivaizdžiai neproporcinga priemonė, neatitinkanti ir ekonomiškumo principų.

321.7.

33Nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės pažeidžia šalių interesų pusiausvyrą, kadangi savo prievolių tinkamai nevykdžiusio skolininko interesai yra ginami, tuo tarpu sąžiningo kreditoriaus (išieškotojo), siekiančio per įmanomai trumpiausią laiką susigrąžinti skolą pagal su skolininku sudarytas paskolų sutartis, yra apribota, nors, kaip matyti iš vykdomųjų bylų, išieškotojas teisėtą lūkestį atgauti galutinę paskolos sumą sudarydamas paskolų sutartis turėjo dar 2018 m. sausio 15 d. Tačiau ir suėjus šiam paskolų grąžinimo terminui skolininkas paskolos sumų išieškotojui iki šiol nėra grąžinęs (jau beveik 1 m. laiko).

346.

35Pareiškėjas A. M. atsiliepimu į suinteresuoto asmens atskirąjį skundą prašo jį atmesti. Atsiliepime nurodomi šie argumentai:

362.1.

37Pareiškėjas 2018 m. lapkričio 26 d. pretenzijoje Nr. 32, pateiktoje antstoliui A. B., aiškiai įvardino motyvus, kuriais nesutinka su įvertinto turto vertėmis, išsamiai paaiškindamas turto vertintojo padarytas klaidas, vertinant turtą. Kartu su pretenzija buvo pateikti nenuginčijami rašytiniai įrodymai, pagrindžiantys pareiškėjo prieštaravimus.

382.2.

39Pareiškėjas 2018 m. gruodžio 21 d. raštu Nr. 42 informavo antstolį A. B.. Turto pirkėjas buvo pasiūlytas dar 2018 m. lapkričio 23 d. ir pridėjo tai įrodančius dokumentus.

402.3.

41Pareiškėjas, nesutikdamas su įvertinto turto vertėmis ir prašydamas jas perskaičiuoti, siekė, kad būtų ištaisytos vertinimo metu padarytos kainos ir turtas įvertintas teisingai bei teisėtai.

42IV.

43Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

44Dėl atskirojo skundo nagrinėjimo ribų ir ginčo esmės

457.

46Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Ši taisyklė taikoma ir atskirųjų skundų dėl teismo priimtų nutarčių nagrinėjimo tvarkai (CPK 338 straipsnis). Pagrindų, nurodytų CPK 329, 330 straipsniuose, dėl kurių pirmosios instancijos teismo nutartis turėtų būti panaikinta atskirajame skunde išdėstytais motyvais, o taip pat absoliučių šios nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta.

478.

48Nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria buvo tenkintas pareiškėjo A. M. prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir sustabdyti vykdymo veiksmai vykdomosiose bylose, teisėtumo ir pagrįstumo.

49Dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo (ne)pagrįstumo

509.

51Bylos dėl antstolių veiksmų yra nagrinėjamos CPK XXXI skyriaus nustatyta tvarka. CPK 510 straipsnio 2 dalis nustato, kad skundas dėl antstolio veiksmų ar atsisakymo juos atlikti pateikiamas antstoliui per CPK 512 straipsnyje nustatytą terminą. Jeigu skundą teikiantis asmuo pageidauja, kad nagrinėjant skundą būtų taikomos laikinosios apsaugos priemonės, jis vieną skundo egzempliorių taip pat pateikia apylinkės teismui, kurio veiklos teritorijoje yra antstolio kontoros buveinė. Teismas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą išsprendžia šio Kodekso nustatyta tvarka.

5210.

53CPK 144 straipsnio 1 dalis numato, kad teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti neįmanomas. Taigi, įstatymas laikinosioms apsaugos priemonėms taikyti nustato dvi privalomas sąlygas: pirma, ieškovo reikalavimas turi būti tikėtinai pagrįstas, antra, nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas. Nesant bent vienos iš šių sąlygų, laikinosioms apsaugos priemonėms taikyti nėra pagrindo (Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. rugsėjo 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1162-241/2015, 2017 m. sausio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-63-516/2017 ir kt.).

5411.

55Išieškojimo vykdymo procese sustabdymas yra viena iš laikinųjų apsaugos priemonių (CPK 145 straipsnio 1 dalies 10 punktas). Vienas iš šios priemonės taikymo atvejų yra situacijos, kai paduodamas skundas dėl antstolio veiksmų – CPK 510 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad asmuo gali prašyti taikyti laikinąsias apsaugos priemones vykdymo procese, kai teikia skundą dėl antstolio veiksmų ar atsisakymo juos atlikti. Laikinosios apsaugos priemonės – vykdymo veiksmų sustabdymą – numato ir CPK 510 straipsnio 8 dalis, nustatanti, kad skundo dėl antstolio veiksmų padavimas vykdymo veiksmų nesustabdo, tačiau teismas, pripažinęs, kad tai reikalinga, vykdymo veiksmus turi teisę sustabdyti rašytinio proceso tvarka.

5612.

57Vykdymo veiksmų sustabdymui būdingas išimtinis pobūdis. Tad laikinoji apsaugos priemonė – išieškojimo vykdymo procese sustabdymas, gali būti taikoma tik tuomet, jeigu teismas pripažįsta vykdymo veiksmų sustabdymo reikalingumą. Pagrindu sustabdyti vykdymo veiksmus gali būti konkretaus skundžiamo antstolio veiksmo pobūdis, vykdymo veiksmų nesustabdžius galinčios atsirasti žalos dydis ir kitos aplinkybės, kurias teismas pripažįsta reikšmingomis. Tokiu atveju taikant laikinąsias apsaugos priemones – nukeliant neapibrėžtam laikui vykdomojo dokumento realų įvykdymą – ypač svarbu suderinti abiejų suinteresuotų vykdymo proceso šalių interesų pusiausvyrą bei nepažeisti pamatinių civilinio proceso tikslų bei principų, t. y. vykdomojo dokumento įvykdymo per įmanomai trumpiausią laiką, kuo greitesnės teisinės taikos tarp ginčo šalių atkūrimą (CPK 2 straipsnis).

5813.

59Nagrinėjamu atveju pareiškėjas A. M. skundžia antstolio A. B. veiksmus dėl skolininko turto vertės nustatymo ir prašo įpareigoti antstolį, atsižvelgiant į 2018 m. lapkričio 22 d. pretenzijoje Nr. 32 pareikštas pastabas, perskaičiuoti nekilnojamojo turto ekspertizės aktuose nurodyto turto vertes. Prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones pareiškėjas grindžia aplinkybe, kad tuo atveju, jeigu skolininkui priklausantis turtas bus realizuojamas už mažesnę nei reali rinkos vertę, skolininkas patirs nepagrįstus nuostolius, be to, turto pardavimas už žemą kainą sudaro prielaidas neteisėtoms varžytynėms.

6014.

61Apeliantė (suinteresuotas asmuo) UAB „Kreedex“ atskirajame skunde teigia, kad skolininko skundas yra prima facie nepagrįstas. Nors skolininkas skundžia vykdymo procese jam priklausančio turto ekspertizės metu nustatyta turto vertę, tačiau nepateikė jokių motyvuotų prieštaravimų dėl ekspertizės išvadų, neprašė skirti papildomos ar pakartotinės ekspertizės, taip pat nesiūlė savo surasto pirkėjo, kuris įsigytų turtą už didesnę kainą. Skolininko turto vertė buvo nustatyta atlikus turto vertės nustatymo ekspertizę, turtą vertino profesionalūs turto vertintojai, todėl nėra jokio pagrindo abejoti nustatytomis turto vertėmis ir stabdyti vykdomąsias bylas.

6215.

63Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad pagal prima facie (ieškinio preliminaraus pagrįstumo) doktriną atliekamo ieškinio (pareiškimo, skundo) pagrįstumo vertinimo tikslas yra teismo įsitikimas, ar išnagrinėjus bylą iš esmės galėtų būti priimtas ieškovui (pareiškėjui) palankus teismo sprendimas (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. kovo 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1040/2013). Taigi, spręsdamas klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, teismas neturi ta pačia apimtimi, kaip ir išnagrinėjus bylą iš esmės, vertinti kartu su ieškiniu pateiktų įrodymų ir spręsti dėl jų įrodomosios reikšmės. Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje laikomasi pozicijos, jog teismo atliekamas prima facie ieškinio įvertinimas leidžia teismui atsisakyti taikyti laikinąsias apsaugos priemones tik tais atvejais, kai ieškovo reiškiamas reikalavimas yra akivaizdžiai nepagrįstas, kai, pavyzdžiui, ieškovas pasirinko neleistiną savo civilinių teisių gynybos būdą arba prašoma taikyti laikinąsias apsaugos priemones, užtikrinant reikalavimą, kuris nėra pagrįstas ieškinyje nurodytomis faktinėmis aplinkybėmis, ir pan., t. y. tais atvejais, kai jau ieškinio priėmimo stadijoje galima daryti prielaidą, kad reiškiamas reikalavimas teismo negalės būti tenkinamas dėl pakankamai akivaizdaus šio reikalavimo nepagrįstumo (Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. birželio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-827-370/2015).

6416.

65Nagrinėjamoje byloje pareiškėjas A. M. ginčija antstolio A. B. veiksmų, susijusių su skolininko areštuoto turto vertės nustatymu (įkainojimu), teisėtumą ir prašo įpareigoti antstolį perskaičiuoti nekilnojamojo turto ekspertizės aktuose nurodyto turto vertes. Kaip matyti iš bylos medžiagos, skundo forma ir turinys atitiko įstatyme keliamus reikalavimus (skundas priimtas nagrinėti), t. y. suformuluotas skundo reikalavimas ir jo faktinis bei teisinis pagrindas, pateikti įrodymai, pareiškėjo vertinimu, patvirtinantys skunde išdėstytas aplinkybes ir pagrindžiantys reikalavimus, o tai prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nagrinėjimo stadijoje yra pakankama konstatuoti preliminarų skundo pagrįstumą.

6617.

67Tai, kad pareiškėjas A. M. skunde dėl antstolio veiksmų nereiškia reikalavimo skirti papildomą ar pakartotinę ekspertizę, nesudaro pagrindo konstatuoti jo skundo preliminarų nepagrįstumą, kadangi pareiškėjas pats savo nuožiūra pasirenka galimai pažeistų jo teisių gynimo būdą (šiuo atveju skolininkas prašo perskaičiuoti ekspertizės aktuose nurodytas turto vertes, atsižvelgiant į jo išreikštas pastabas), juolab, kad papildomos ar pakartotinės ekspertizės skyrimas būtų susijęs su papildomomis išlaidomis, o savo pirkėjo pasiūlymas yra skolininko teisė, bet ne pareiga, todėl nepasinaudojimas šia savo teise neužkerta kelio skolininkui pasinaudoti kitomis gynybos priemonėmis, siekiant tinkamo jo turto įvertinimo (įkainojimo). Tuo tarpu apeliantės atskirojo skundo argumentai, kad skolininko turto vertė buvo nustatyta atlikus turto vertės nustatymo ekspertizę, o turtą vertino profesionalūs turto vertintojai, bus įvertinti išnagrinėjus ginčą iš esmės. Tai, kad apeliantė turi kitą nuomonę dėl pareiškėjo skundo pagrįstumo ir pareiškėjui, tikėtina, palankaus teismo sprendimo priėmimo galimybės, nesudaro pagrindo teigti, jog skundo reikalavimai nėra tikėtinai pagrįsti.

6818.

69Antra sąlyga laikinųjų apsaugos priemonių taikymui – reali grėsmė būsimo teismo sprendimo įvykdymui. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas laikinąsias apsaugos priemones taikė motyvuodamas tuo, kad, laikinai nesustabdžius vykdymo veiksmų, gali būti pažeistos dalyvaujančių vykdymo procese ir kitų asmenų teisės ir teisėti interesai. Apeliantė UAB „Kreedex“ atskirajame skunde nurodo, kad skolininkas skundžia tik vykdymo procese realizuojamo išieškotojui įkeisto skolininko turto vertes, todėl, net jeigu ir paaiškėtų, kad skolininko turto vertė yra didesnė, nei nustatyta ekspertizės aktuose, pasikoreguotų tik realizuojamo įkeisto turto vertės, bet pati prievolė išieškotojui atgauti skolą iš įkeisto ir vykdymo procese realizuojamo skolininko turto nedingtų. Taigi šiuo atveju ne tik nėra jokios grėsmės teismo sprendimo neįvykdymui skolininko skundo tenkinimo atveju, bet vykdomųjų bylų sustabdymas yra akivaizdžiai neproporcinga priemonė, neatitinkanti ir ekonomiškumo principų. Apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo sutikti su tokiais apeliantės argumentais.

7019.

71Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2014 m. balandžio 18 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-215/2014 išaiškinta, kad išieškotojo ir skolininko interesų derinimo ir interesų pusiausvyros paieškos vykdymo procese imperatyvai suponuoja, kad priverstinis turto realizavimo procesas būtų organizuojamas taip, kad kreditorius gautų savo reikalavimų patenkinimą, kartu užtikrinant skolininko interesus tuo aspektu, jog turtas nebūtų parduotas už per mažą kainą. Vykdymo procese areštuotas turtas turi būti įkainojamas objektyviai, maksimaliai artima esančiai rinkoje turto rinkos kainai. Turto įvertinimas pradedant turto realizavimą, yra svarbiausias veiksmas vykdomojoje byloje, kadangi nustatyta turto verte yra remiamasi nustatant kainą varžytynių procese. Nuo turto pardavimo kainos priklauso esminio tikslo užtikrinti skolininko ir išieškotojo interesų pusiausvyrą vykdymas.

7220.

73Apeliacinės instancijos teismas, išanalizavęs bylos medžiagą bei šalių argumentus, sutinka su pirmosios instancijos teismo pozicija, kad šiuo konkrečiu atveju yra pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones, nes jų netaikymo ir pareiškėjo skundo tenkinimo atveju, gali pasunkėti teismo nutarties įvykdymas, kadangi antstoliui pradėjus priverstinius skolininko turto realizavimo veiksmus ir paskelbus turto varžytynes nurodant per mažą kainą, potencialūs pirkėjai galės nusipirkti turtą už mažesnę nei reali rinkos vertė kainą ir taip bus pažeistos tiek skolininko, tiek išieškotojos interesai (pardavus turtą už per maža kainą, gali likti nepadengta dalis įsiskolinimo išieškotojai ir skolininkas toliau liks atsakingas už šios įsiskolinimo dalies padengimą; skolininkas, kaip įkeisto turto savininkas, praras galimybę iš turto pardavimo gauti bent kažkiek pajamų tuo atveju, jei pardavimo kaina viršytų įsiskolinimų sumą bei vykdymo išlaidas; išieškotoja liks su jokiomis prievolės įvykdymo užtikrinimo priemonėmis neapsaugotu reikalavimu į fizinį asmenį, kurio turtinė padėtis nežinoma ir pan.). Taigi pirmosios instancijos teismas šiuo atveju pagrįstai pažymėjo, kad, netaikius laikinųjų apsaugos priemonių, gali būti pažeistos dalyvaujančių vykdymo procese ir kitų asmenų teisės ir teisėti interesai. Tuo tarpu apeliantės UAB „Kreedex“ atskirojo skundo argumentai, kad teismo nutartis yra visiškai nemotyvuota, kas sudaro absoliutų teismo nutarties negaliojimo pagrindą, nepagrįsta.

7421.

75Pagal CPK 329 straipsnio 2 dalies 4 punktą absoliučiu sprendimo ar nutarties negaliojimo pagrindu laikomas visiškas motyvų nebuvimas, o nepakankamas sprendimo (nutarties) motyvavimas nėra jo absoliutus negaliojimo pagrindas. Tuo atveju, kai teismo sprendimo (nutarties) motyvai yra neišsamūs, šis pažeidimas gali būti pripažintas esminiu pagal CPK 329 straipsnio 2 dalies 1 punktą, tik jeigu sprendimo (nutarties) motyvuojamojoje dalyje neatsakyta į pagrindinius (esminius) bylos faktinius ir teisinius aspektus, ir dėl to byla galėjo būti išspręsta neteisingai. Nagrinėjamu atveju apeliantė UAB „Kreedex“ atskirąjį skundą pateikė dėl pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria taikytos laikinosios apsaugos priemonės ir sustabdyti vykdymo veiksmai. Apeliacinės instancijos teismui įvertinus skundžiamos nutarties motyvų apimtį ir turinį bei nenustačius pagrindo tenkinti apeliantės atskirąjį skundą jame nurodytais argumentais, nėra pagrindo spręsti dėl absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų egzistavimo.

7622.

77Taip pat nesutiktina su apeliantės UAB „Kreedex“ atskirojo skundo argumentu, kad taikytos laikinosios apsaugos priemonės pažeidžia šalių interesų pusiausvyrą, kadangi savo prievolių tinkamai nevykdžiusio skolininko interesai yra ginami, o sąžiningo kreditoriaus (išieškotojo) apriboti, nors išieškotojas teisėtą lūkestį atgauti skolą turėjo dar 2018 m. sausio 15 d. Kaip jau minėta, šiuo atveju taikytos laikinosios apsaugos priemonės užtikrina tiek skolininko, tiek išieškotojos interesus, kadangi pardavus įkeistą skolininko turtą už per mažą kainą gali nukentėti abiejų vykdymo procese dalyvaujančių asmenų interesai. Be to, pažymėtina, kad vykdymo procesas tęsiasi sąlyginai neilgą laikotarpį, t. y. nepilnus vienerius metus, pareiškėjo skundas dėl antstolio veiksmų paskirtas nagrinėti teismo posėdyje 2019 m. kovo 26 d., todėl nėra pagrindo daryti išvadą, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymas nepagrįstai užvilkins vykdymo procesą.

7823.

79Apeliantė (suinteresuotas asmuo) UAB „Kreedex“ atskirajame skunde taip pat nurodo, kad Vilniaus miesto apylinkės teisme yra nagrinėjama civilinė byla Nr. e2-42287-863/2018, kurioje skolininkas pareiškė ieškinį išieškotojui dėl paskolos sutarčių vienašališko nutraukimo pripažinimo neteisėtu, paskolos sutarčių sąlygų pripažinimo nesąžiningomis ir negaliojančiomis, delspinigių mažinimo ir laikinųjų apsaugos priemonių taikymo – vykdomųjų bylų sustabdymo. Teismas 2018 m. lapkričio 26 d. nutartimi minėtoje civilinėje byloje skolininko prašymą dėl vykdomųjų bylų sustabdymo atmetė. Tačiau apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad atsižvelgti į teismų išaiškinimus galima tik tada, kai jie yra procesiniuose sprendimuose, priimtuose bylose, kurių ratio decidendi sutampa su nagrinėjamos konkrečios bylos faktine fabula.

8024.

81Apeliantės UAB „Kreedex“ nurodomoje civilinėje byloje Nr. e2-42287-863/2018 skolininkas A. M. pareiškė ieškinį išieškotojai dėl paskolos sutarčių vienašališko nutraukimo pripažinimo neteisėtu, paskolos sutarčių sąlygų pripažinimo nesąžiningomis ir negaliojančiomis, delspinigių mažinimo. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2018 m. lapkričio 26 d. nutartimi sprendė klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtent šių ieškinio reikalavimų įvykdymo užtikrinimo kontekste ir nurodė, kad nėra pagrindo varžyti atsakovei galimybės įgyvendinti savo teisių į priverstinį skolos išieškojimą iš ieškovo, kadangi: 1) ieškinys nėra tikėtinai pagrįstas; 2) vykdomieji įrašai, kurių pagrindu vykdomas išieškojimas, nenuginčyti ir yra galiojantys; 3) nesustabdžius vykdymo veiksmų ir tenkinus ieškinio reikalavimus, kai iš dalies ar visiškai bus įvykdyti vykdomieji dokumentai, ieškovas turės reikšti reikalavimą dėl išieškotų lėšų susigrąžinimo ar turto išreikalavimo iš sąžiningo įgijėjo, tačiau teisinės galimybės ginti savo interesus ir teises ieškovas nepraras, o objektyvaus pagrindo teigti, kad atsakovė ieškinio tenkinimo atveju vengtų išsiieškotų sumų grąžinimo, nėra. Tuo tarpu šioje civilinėje byloje pareiškėjas A. M. pateikė skundą dėl antstolio A. B. veiksmų, kuriame nesutinka su jam priklausančio areštuoto (įkeisto) nekilnojamojo turto vertės nustatymu (įkainojimu), todėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimas buvo sprendžiamas, atsižvelgiant į šių skundo reikalavimų įvykdymo užtikrinimo būtinumą. Pažymėtina, kad ta aplinkybė, jog tarp vykdymo procese dalyvaujančių asmenų yra kilęs ginčas dėl šalių tarpusavio įsipareigojimų ir jų vykdymo, nesudaro pagrindo riboti pareiškėjo teisių, reiškiant reikalavimus vykdymo procese.

8225.

83Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, kiti atskirojo skundo argumentai teisingam atskirojo skundo išnagrinėjimui teisinės reikšmės neturi, todėl, atmesdamas skundą, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti pirmosios instancijos teismo priimto sprendimo motyvams. Tokia teismo sprendimo motyvavimo pareigos tinkamo įvykdymo samprata pateikiama ne tik kasacinio teismo, bet ir Europos Žmogaus Teisių Teismo praktikoje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. gegužės 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-219/2009; Van de Hurk v. the Netherlands, judgement of 19 April 1994, par. 61).

8426.

85Esant nustatytoms aplinkybėms, spręstina, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai įvertino bylos aplinkybes, padarė pagrįstas ir motyvuotas išvadas, todėl nėra jokio pagrindo atskirojo skundo argumentais panaikinti ar pakeisti skundžiamą teismo nutartį. Atsižvelgiant į tai, atskirasis skundas atmetamas, o pirmosios instancijos teismo nutartis paliekama nepakeista (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

86Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

87Marijampolės apylinkės teismo Jurbarko rūmų 2018 m. gruodžio 19 d. nutartį palikti nepakeistą.

88Ši Kauno apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Nijolia Indreikienė... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teisėja, išnagrinėjusi atskirąjį skundą ir civilinę bylą,... 4. I.... 5. Ginčo esmė... 6. 1.... 7. Pareiškėjas A. M. pateikė antstoliui A. B. skundą dėl antstolio veiksmų,... 8. 2.... 9. Suinteresuotas asmuo antstolis A. B. 2018 m. gruodžio 14 d. patvarkymu... 10. II.... 11. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 12. 3.... 13. Marijampolės apylinkės teismo Jurbarko rūmai 2018 m. gruodžio 19 d.... 14. 4.... 15. Teismas nurodė, kad skundžiami antstolio veiksmai konkrečiose vykdomosiose... 16. III.... 17. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai... 18. 5.... 19. Atskiruoju skundu suinteresuotas asmuo UAB „Kreedex“ prašo panaikinti... 20. 1.1.... 21. Teismo nutartis yra visiškai nemotyvuota. Teismo argumentai taikyti... 22. 1.2.... 23. Teismas visiškai nemotyvavo, kodėl reikalingas vykdymo veiksmų stabdymas... 24. 1.3.... 25. Teismas visiškai neanalizavo ir nevertino, kad neegzistuoja būtinosios... 26. 1.4.... 27. Skolininko skundas yra prima facie nepagrįstas. Skolininkas skundžia vykdymo... 28. 1.5.... 29. Vilniaus miesto apylinkės teisme šiuo metu nagrinėjama civilinė byla Nr.... 30. 1.6.... 31. Skolininkas skundžia tik vykdymo procese realizuojamo išieškotojui įkeisto... 32. 1.7.... 33. Nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės pažeidžia šalių... 34. 6.... 35. Pareiškėjas A. M. atsiliepimu į suinteresuoto asmens atskirąjį skundą... 36. 2.1.... 37. Pareiškėjas 2018 m. lapkričio 26 d. pretenzijoje Nr. 32, pateiktoje... 38. 2.2.... 39. Pareiškėjas 2018 m. gruodžio 21 d. raštu Nr. 42 informavo antstolį A. B..... 40. 2.3.... 41. Pareiškėjas, nesutikdamas su įvertinto turto vertėmis ir prašydamas jas... 42. IV.... 43. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 44. Dėl atskirojo skundo nagrinėjimo ribų ir ginčo esmės... 45. 7.... 46. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 47. 8.... 48. Nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl pirmosios instancijos teismo nutarties,... 49. Dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo (ne)pagrįstumo... 50. 9.... 51. Bylos dėl antstolių veiksmų yra nagrinėjamos CPK XXXI skyriaus nustatyta... 52. 10.... 53. CPK 144 straipsnio 1 dalis numato, kad teismas dalyvaujančių byloje ar kitų... 54. 11.... 55. Išieškojimo vykdymo procese sustabdymas yra viena iš laikinųjų apsaugos... 56. 12.... 57. Vykdymo veiksmų sustabdymui būdingas išimtinis pobūdis. Tad laikinoji... 58. 13.... 59. Nagrinėjamu atveju pareiškėjas A. M. skundžia antstolio A. B. veiksmus dėl... 60. 14.... 61. Apeliantė (suinteresuotas asmuo) UAB „Kreedex“ atskirajame skunde teigia,... 62. 15.... 63. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad pagal prima facie (ieškinio... 64. 16.... 65. Nagrinėjamoje byloje pareiškėjas A. M. ginčija antstolio A. B. veiksmų,... 66. 17.... 67. Tai, kad pareiškėjas A. M. skunde dėl antstolio veiksmų nereiškia... 68. 18.... 69. Antra sąlyga laikinųjų apsaugos priemonių taikymui – reali grėsmė... 70. 19.... 71. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2014 m. balandžio 18... 72. 20.... 73. Apeliacinės instancijos teismas, išanalizavęs bylos medžiagą bei šalių... 74. 21.... 75. Pagal CPK 329 straipsnio 2 dalies 4 punktą absoliučiu sprendimo ar nutarties... 76. 22.... 77. Taip pat nesutiktina su apeliantės UAB „Kreedex“ atskirojo skundo... 78. 23.... 79. Apeliantė (suinteresuotas asmuo) UAB „Kreedex“ atskirajame skunde taip pat... 80. 24.... 81. Apeliantės UAB „Kreedex“ nurodomoje civilinėje byloje Nr.... 82. 25.... 83. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, kiti atskirojo skundo argumentai... 84. 26.... 85. Esant nustatytoms aplinkybėms, spręstina, kad pirmosios instancijos teismas... 86. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi... 87. Marijampolės apylinkės teismo Jurbarko rūmų 2018 m. gruodžio 19 d.... 88. Ši Kauno apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos....