Byla e2-539-157/2017

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Virginija Čekanauskaitė,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi atsakovės uždarosios akcinės bendrovės ,,On Baltic“ atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2016 m. gruodžio 16 d. nutarties, kuria atsakovei iškelta bankroto byla Nr. eB2-2573-230/2016 pagal pareiškėjų Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyriaus, uždarosios akcinės bendrovės ,,Conlex“, uždarosios akcinės bendrovės ,,Transrifus“, uždarosios akcinės bendrovės ,,Reikalavimas.Lt“ pareiškimą, suinteresuoti asmenys uždaroji akcinė bendrovė ,,Lemora“, uždaroji akcinė bendrovė ,,Projektų įgyvendinimo grupė“.

Nustatė

3

 1. Ginčo esmė
 1. Pareiškėjai kreipėsi į teismą, prašydami iškelti atsakovei uždarajai akcinei bendrovei ,,On Baltic“ (toliau – UAB ,,On Baltic“) bankroto bylą. Pareiškėja uždaroji akcinė bendrovė ,,Conlex“ (toliau – UAB ,,Conlex“) nurodė, kad atsakovė jai už suteiktas paslaugas skolinga 2 317,77 Eur, pareiškėja uždaroji akcinė bendrovė ,,Transrifus“ (toliau – UAB „Transrifus“) teigia, kad atsakovė jai yra skolinga 6 905,40 Eur, uždaroji akcinė bendrovė ,,Reikalvimas.Lt“ (toliau – UAB ,,Reikalavimas.Lt“) teigia, kad atsakovės skola jai yra 81,36 Eur; uždaroji akcinė bendrovė „Artrasas“ (toliau – UAB ,,Artrasas“), kad atsakovė jai skolinga už suteiktas prekes ir paslaugas 442,88 Eur. Tuo tarpu pareiškėja Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyrius (toliau – VSDFV) nurodė, kad atsakovės skola biudžetui pradėjo didėti nuo 2016 m. I ketvirčio, 2016 m. lapkričio 15 d. buvo 8 174,67 Eur.
 2. Kauno apygardos teismo 2016 m. lapkričio 15 d. nutartimi atsakovei UAB ,,On Baltic“ iškelta bankroto byla. Šio teismo 2016 m. gruodžio 1 d. nutartimi patenkintas atsakovės atskirasis skundas – teismo nutartis panaikinta, atsakovės vadovas įpareigotas pateikti įmonės finansinę padėtį pagrindžiančius dokumentus.
 3. Atsakovė UAB „ON Baltic“ pateikė atsiliepimą į pareiškimus, prašė jo netenkinti, nurodė, kad nepaisant finansiškai sudėtingų 2016 metų ir patirtų nuostolių gali tęsti veiklą ir restruktūrizavimo būdu išsaugoti įmonę, atsiskaityti su kreditoriais ir tokiu būdu užtikrinti, kad nebūtų pažeisti jų interesai. Taip pat nurodė, kad ketina inicijuoti įmonės restruktūrizavimo procesą.
 1. Pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo esmė
 1. Kauno apygardos teismas 2016 m. gruodžio 16 d. nutartimi iškėlė UAB ,,Ok Baltic“ bankroto bylą, bankroto administratoriumi paskyrė Ritą Valkiūnienę.
 2. Teismas nustatė, kad pagal 2014 m. balanso duomenis įmonė turėjo turto už 679 184 Lt (196 705,28 Eur) (ilgalaikis turtas – 266 400 Lt (77 154,77 Eur), trumpalaikis turtas – 412 784 Lt (119 550,51 Eur)), mokėtinos sumos ir įsipareigojimai siekė 685 860 Lt (198 638,79 Eur), gavo 8 261 Lt (2 392,55 Eur) pelną; kad pagal 2015 m. duomenis turėjo turto už 487 748 Eur (ilgalaikis turtas – 67 881 Eur, trumpalaikis turtas – 419 867 Eur), mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudarė 473 914 Eur, gavo 15 769 Eur pelną; kad 2016 m. lapkričio 30 d. balanso duomenimis turėjo turto už 26 811 Eur (ilgalaikis turtas – 1 684 Eur, trumpalaikis turtas – 25 127 Eur), mokėtinos sumos ir įsipareigojimai siekė 254 423 Eur, patyrė 241 447 Eur nuostolį; kad pagal VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro duomenis įmonė nekilnojamojo turto neturi; kad pagal VĮ ,,Regitra“ duomenis jos vardu yra registruotos 4 transporto priemonės, iš kurių viena išregistruota; kad šis turtas areštuotas; kad jos atžvilgiu užvestos septynios vykdomosios bylos; kad pagal VSDFV 2016 m. gruodžio 14 d. duomenis įmonėje yra 8 apdraustieji asmenys (darbuotojai); kad skola biudžetui yra 9 581,33 Eur; kad turi 10 897,11 Eur mokestinę nepriemoką valstybės, savivaldybių biudžetams; kad šie įsiskolinimai nuolat didėja.
 3. Teismas, įvertinęs aukščiau nurodytas faktines aplinkybes, konstatavo, kad atsakovės UAB „ON Baltic“ pradelsti skoliniai įsipareigojimai (203 035,54 Eur) 7,57 karto viršija visą įmonės balanse nurodyto turto vertę (26 811 Eur), t. y. UAB „ON Baltic“ yra nemoki, dėl ko jai keltina bankroto byla Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 9 straipsnio 7 dalies 1 ir 2 punktų pagrindu.
 4. Teismas, pasisakydamas dėl atsakovės argumentų, kad nepaisant finansiškai sudėtingų 2016 metų ir patirtų nuostolių, ji gali tęsti veiklą ir restruktūrizavimo būdu išsaugoti įmonę, atsiskaityti su kreditoriais, pagrįstumo pažymėjo, jog atsakovės vadovas 2016 m. rugsėjo 12 d. Kauno apygardos teismui pateikė pareiškimą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo; kad teismo 2016 m. rugsėjo 15 d. nutartimi nustatytas terminas pareiškimo trūkumams pašalinti; kad Kauno apygardos teismo 2016 m. spalio 12 d. nutartimi pareiškimas dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo laikytas nepaduotu ir kartu su priedais grąžintas jį padavusiam asmeniui; kad pakartotinai su pareiškimu dėl restruktūrizavimo bylos atsakovei UAB „ON Baltic“ iškėlimo į teismą nebuvo kreiptasi. Įvertinęs šias aplinkybes konstatavo, kad ši civilinė byla nagrinėtina tik pareiškėjų pareikštų reikalavimų ribose, t. y. tik dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei pagrindų buvimo.
 5. Teismas, vadovaudamasis Bankroto administratorių atrankos kompiuterinės programos duomenimis, bankroto administratore paskyrė Ritą Valkiūnienę (ĮBĮ 11 straipsnio 1, 2 ir 4 dalys).

4III. Atskirojo skundo argumentai

5

 1. Atskirajame skunde atsakovė UAB ,,On Baltic“ prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2016 m. gruodžio 16 d. nutartį ir bylą grąžinti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.
 2. Nurodė šiuos pagrindinius argumentus:
  1. Teismas neįvertino su atsiliepimu į pareiškimą pateiktų restruktūrizavimo plano metmenų. Teismas nukrypo nuo formuojamos teismų praktikos nagrinėjamu klausimu, t. y. atsisakyti kelti restruktūrizavimo bylą galima tik tada, jei akivaizdu, kad įmonės finansiniai sunkumai negali būti pašalinti restruktūrizavimo proceso metu; kad būtina nustatyti ar restruktūrizavimo metmenyse nurodyti iškelti tikslai gali būti pasiekti; kad net jei formaliai pagal balansą įmonės skolos viršija pusę į balansą įrašytos turto vertės, tačiau egzistuojant materialaus ir procesinio pobūdžio sąlygos restruktūrizavimo bylai iškelti, ji turi būti iškeliama (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. rugpjūčio 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-2082/2011; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. balandžio 30 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-197/2010, 2015 m. sausio 9 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-67/2015).
  2. Teismas nepagrįstai bankroto administratore paskyrė Ritą Valkiūnienę. Atsakovės buveinė yra Kauno mieste, tuo tarpu bankroto administratorės – Šiauliuose. Bankroto byla nagrinėjama Kauno apygardos teisme, todėl administratorės kelionės ir kitos su tuo susijusios sąnaudos visiškai nepagrįstai didins bankroto administravimo išlaidas, tokiu būdu bus pažeisti ir įmonės, ir kreditorių interesai.

6IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

7

 1. Nagrinėjamoje byloje sprendžiama, ar yra teisėta ir pagrįsta teismo nutartis, kuria atsakovei UAB ,,Conlex“ iškelta bankroto byla.
 2. Teismų praktikoje šiuo klausimu ne kartą buvo išaiškinta, kad pagal ĮBĮ normas bankrotas yra vienas iš rinkos ekonomikos įrankių, kurių pagalba siekiama užtikrinti ekonomikos gyvybingumą ir pašalinti iš rinkos nemokius subjektus, kurie nesugeba organizuoti rentabilios veiklos. Bankroto procesas taikomas tada, kai reikia likviduoti neveiklius, nemokius rinkos dalyvius.
 3. Kaip teisingai skundžiamoje nutartyje nurodė pirmosios instancijos teismas, įmonės nemokumas – tai būsena, kai ji nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės (ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalis). Sprendžiant dėl bankroto bylos iškėlimo, labai svarbu išsiaiškinti, ar bendrovė yra iš tiesų nemoki, nebegalės vykdyti veiklos ir bankroto bylos iškėlimas yra optimaliausia priemonė, leidžianti apsaugoti kreditorių interesus, ar, priešingai, įmonė turi tik laikinų finansinių sunkumų (Lietuvos apeliacinio teismo 2008 m. lapkričio 20 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-887/2008 ir kt.).
 4. Teismai, nagrinėjamos kategorijos bylose aiškindami ir taikydami bendruosius civilinio proceso principus bei normas, reglamentuojančias įrodinėjimą, taip pat yra ne kartą nurodę, kad šios Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) taisyklės yra taikomos taip pat ir bankroto bylos iškėlimo stadijai. Todėl taikytina: rungimosi principas, reikalaujantis, kad kiekviena šalis įrodytų tas aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindu (CPK 12 straipsnis); bendradarbiavimo principas, įpareigojantis dalyvaujančius byloje asmenis įstatymo nustatyta tvarka bendradarbiauti tarpusavyje ir su teismu (CPK 8 straipsnis); dispozityvumo, proceso koncentracijos ir ekonomiškumo principai, nurodantys, kad šalys turi teisę laisvai disponuoti joms priklausančiomis procesinėmis teisėmis, tačiau jomis privalo naudotis sąžiningai, nepiktnaudžiauti, domėtis nagrinėjamos bylos eiga, rūpintis greitu bylos išnagrinėjimu, rūpestingai ir laiku pateikti teismui įrodymus ir argumentus, kuriais grindžiami jų reikalavimai ar atsikirtimai, siekdamos, kad byla būtų išnagrinėta greitai ir teisingai (CPK 7, 13 straipsniai). Šie nurodymai tiesiogiai suformuluoti apibrėžiant šalių procesines teises bei pareigas (CPK 42, 178 straipsniai). Taigi pagal CPK 178 straipsnį, šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus, išskyrus tuos atvejus, kai pagal įstatymą jų nereikia įrodinėti (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. liepos 11 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1793/2011; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. vasario 18 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-56-421/2015).
 5. Tuo pat metu kasacinio teismo praktikoje ne kartą yra pažymėta, kad bankroto bylos iškėlimo klausimas yra viešojo intereso sritis, todėl nepaisant aukščiau nurodytų byloje dalyvaujančių asmenų procesinių prievolių, tokio intereso buvimas įpareigoja tokią bylą nagrinėjantį teismą būti aktyviu, imtis priemonių išaiškinti reikšmingas bylos aplinkybes, rinkti įrodymus savo iniciatyva (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. gruodžio 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-476/2011; 2014 m. sausio 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-106/2014). Tačiau tais atvejais, kai kreipiantis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, teismui nepateikiami arba savo iniciatyva nepavyksta gauti naujausių duomenų apie įmonės turtinę padėtį, pagal apeliacinio teismo nurodymus – mokumas ar nemokumas nustatomas pagal vėliausius prieinamus viešus duomenis apie įmonės turtinę padėtį (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. liepos 14 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1877/2011).
 6. Minėta, kad nesutikdama su skundžiama teismo nutartimi apeliantė atsakovė UAB „Conlex“ remiasi esminiu argumentu, jog teismas nevertino jos restruktūrizavimo plano metmenų, galimybės atkurti normalią ūkinė veiklą. Taip pat nesutinka su teismo paskirstos bankroto administratorės kandidatūra, mano, kad bankroto administratorei vykdant veiklą ne atsakovės buveinės adresu, būtų nepagrįstai didinamos administravimo išlaidos.
 7. Apeliacinis teismas sprendžia, kad skunde pateikiami argumentai nepaneigia pirmosios instancijos teismo išvadų pagrįstumo (CPK 178, 185 straipsniai).
 8. Teismas, atmesdamas apeliantės atskirojo skundo argumentus, jog pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nevertino jos su atsiliepimu į bylą pateiktų restruktūrizavimo plano metmenų, juose nurodytų priemonių įtakos įmonės tolimesnei veiklai, jos mokumo atkūrimui, pažymi, kad, kaip teisingai nustatė pirmosios instancijos teismas, pagal teismų informacinės sistemos LITEKO duomenis (CPK 179 straipsnio 3 dalis) atsakovės vadovas 2016 m. rugsėjo 12 d. kreipėsi į Kauno apygardos teismą su pareiškimu dėl restruktūrizavimo bylos įmonei iškėlimo; kad teismo 2016 m. rugsėjo 15 d. nutartimi nustatytas terminas pareiškimo trūkumams pašalinti; kad teismo 2016 m. spalio 12 d. nutartimi pareiškimas grąžintas pareiškėjui pastarajam nepašalinus jo trūkumų; kad ši teismo nutartis įsiteisėjo 2016 m. lapkričio 30 d. (Kauno apygardos teismo civilinė byla Nr. B2-2556-230/2016); kad naujas pareiškimas nebuvo pateiktas. Todėl teismas, vadovaudamasis tiek ĮBĮ 10 straipsnio 3 dalies 2 punktu, tieks 9 straipsnio 6 dalimi pagrįstai šių restruktūrizavimo plano metmenų šioje byloje – dėl bankroto bylos iškėlimo, nenagrinėjo, nes jos nagrinėjimo dalykas, nesant pateiktam ir priimtam pareiškimui dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo, yra išimtinai bankroto bylos iškėlimas. Taip pat papildomai pažymėtina ir tai, kad atsakovė apeliacinės instancijos teismui, kuris, kaip žinoma yra ir fakto teismas, nepateikė įrodymų, paneigiančių pirmosios instancijos teismo konstatuotas aplinkybes, susijusias su jos nemokumu, o, kaip minėta šioje nutartyje anksčiau, ji privalo įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo atskirąjį skundą (CPK 178 straipsnis).
 9. Tuo tarpu apeliacinis procesas pagal apeliantės atskirojo skundą dalį, kuria ji kvestionuoja teismo nutarties dalies paskirti bankroto administratore Ritą Valkiūnienę, pagrįstumą bei teisėtumą, – nutrauktinas, nes šis klausimas negali būti apeliacinio apskundimo objektu. Šią išvadą teismas daro atsižvelgdamas į ĮBĮ 11 straipsnio 4 dalyje įtvirtintą imperatyvą, kad teismo nutartis paskirti administratorių neskundžiama (CPK 315 straipsnio 2 dalies 3 punktas).
 10. Apibendrindamas tai, kas išdėstyta, teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai pripažino atsakovę nemokia ir jai iškėlė bankroto bylą, todėl skundžiamą teismo nutartį palieka nepakeistą, apeliacinį procesą dėl teismo nutarties dalies, kuria paskirta įmonės bankroto administratorė, nutraukia (ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalis, CPK 185 straipsnis, 263 straipsnio 1 dalis, 302 straipsnis, 315 straipsnio 2 dalies 3 punktas).

8Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

9apeliacinį procesą pagal atsakovės uždarosios akcinės bendrovės ,,On Baltic“ atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2016 m. gruodžio 16 d. nutarties dalies, kuria įmonės bankroto administratore paskirta Rita Valkiūnienė, nutraukti.

10Kauno apygardos teismo 2016 m. gruodžio 16 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai