Byla e2-1018-480/2017
Dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu (actio Pauliana)

1Kauno apygardos teismo teisėja Albina Rimdeikaitė, sekretoriaujant Reginai Mockevičienei, dalyvaujant ieškovo A. K.-Z. (A. K.-Z.) atstovui advokatui Pauliui Bružui, atsakovės bankrutuojančios žemės ūkio bendrovės „Aves ūkis“ bankroto administratoriaus „Bankrotas LT“, uždarosios akcinės bendrovės įgaliotam asmeniui J. G. (J. G.),

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo A. K.-Z. (A. K.-Z.) ir bendrieškio bankrutuojančios žemės ūkio bendrovės „Kraštovaizdis“ ieškinius atsakovams bankrutuojančiai žemės ūkio bendrovei „Aves ūkis“, uždarajai akcinei bendrovei „Idea & Realty“, byloje dalyvaujant tretiesiems asmenims, nepareiškiantiems savarankiškų reikalavimų, ieškovų pusėje – bankrutavusiai akcinei bendrovei bankui SNORAS, atsakovų pusėje – D. O., uždarajai akcinei bendrovei „Deimulė“, dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu (actio Pauliana),

Nustatė

3Ieškovas A. K.-Z. (A. K.-Z.) prašo pripažinti negaliojančia nuo jos sudarymo momento (ab initio) 2015 m. balandžio 1 d. laidavimo sutartį, sudarytą tarp ŽŪB „Aves ūkis“ ir UAB „Idea & Realty“, priteisti bylinėjimosi išlaidas.

4Ieškinyje nurodo ir atstovas teismo posėdyje paaiškino, kad A. K.-Z. yra ŽŪB „Aves ūkis“ kreditorius, kuris 2011-09-10 Vertybinių popierių perleidimo sutartimi ir joje nustatytomis sąlygomis ŽŪB „Aves ūkis“ pardavė sutartyje apibūdintus vertybinius popierius šiai įsipareigojus sumokėti 159 000 USD arba jų ekvivalentą litais ne vėliau kaip iki 2012-08-20. Kadangi ŽŪB „Aves ūkis“ minėtos prievolės neįvykdė, Šiaulių apygardos teismas 2016-04-07 galutiniu sprendimu (dar neįsiteisėjusiu) ieškovui A. K.-Z. iš atsakovės ŽŪB „Aves ūkis“ priteisė 128 524,39 Eur skolos, 22 289,26 Eur palūkanų, 723,08 Eur 5 procentų metinių palūkanų nuo priteistos 150 813,65 Eur sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2016-02-18) iki bankroto proceso ne teismo tvarka įsiteisėjimo ir 1 500 Eur bylinėjimosi išlaidų. Iš Šiaulių apygardos teismo bylos dokumentų paaiškėjo, kad 2015-09-07 Panevėžio miesto apylinkės teismo įsakymu civilinėje byloje Nr.eL2-7805-812/2016 vienam iš ŽŪB „Aves ūkis“ kreditorių UAB „Idea & Realty“ yra priteista 535 797 Eur skola. Susipažinus su Panevėžio miesto apylinkės teisme išnagrinėtos bylos medžiaga paaiškėjo, kad tarp UAB „Idea & Realty“ ir ŽŪB „Aves ūkis“ 2015-04-01 buvo sudaryta laidavimo sutartis, kuria ŽŪB „Aves ūkis“ neatlygintinai ir solidariai įsipareigojo visiškai atsakyti visu savo turtu, jei skolininkas D. O. laiku ir tinkamai neįvykdys visų savo prievolių ar jų dalies pagal 2012-07-18 Kredito sutartį su vėlesniais pakeitimais ir papildymais. Išanalizavus aukščiau nurodyto sandorio aplinkybes, atsižvelgiant į kreditoriaus UAB „Idea & Realty“ reikalavimo dydį, mano, kad yra visos sąlygos actio Pauliana instituto taikymui bei 2015-04-01 laidavimo sutarties pripažinimui negaliojančia nuo jos sudarymo momento (ab initio). 2011-09-10 Vertybinių popierių perleidimo sutartis, Šiaulių apygardos teismo priimti sprendimai civ. byloje Nr. e2-590-372/2016 patvirtina neginčijamą ir galiojančią ieškovo A. K.-Z. reikalavimo teisę į atsakovę ŽŪB „Aves ūkis“ (skolininką). Akivaizdu, kad būtent ginčijamos laidavimo sutarties sudarymas sukėlė skolininko nemokumą, todėl 2016-01-18 ŽŪB „Aves ūkis“ kreditorių susirinkimo nutarimu jam buvo iškelta bankroto byla. Kreditorių susirinkimo protokolas parodo, kad UAB „Idea & Realty“ kreditorinis reikalavimas sudaro 96,15 proc. visų kreditorių reikalavimų, todėl nesant sudaryto laidavimo sandorio, bendrovė nebūtų tapusi nemoki. Atsakovės ŽŪB „Aves ūkis“ prisiimti finansiniai įsipareigojimai pagal laidavimo sutartį, kurių prisiimti ji neprivalėjo, po 2011-09-10 Vertybinių popierių perleidimo sutarties sudarymo ir ilgo delsimo ją įvykdyti, sudarė realią grėsmę, jog įsipareigojimai A. K.-Z. ir nebus įvykdyti. Juo labiau, atsakovė 2016-01-18 BŽŪB „Aves ūkis“ susirinkimo nutarimais deklaravo nemokią bendrovės situaciją, kuri susidarė būtent dėl prisiimto laidavimo pagal ginčijamą sutartį. Atsakovę UAB „Idea & Realty“ ir ŽŪB „Aves ūkis“ iki tol nesiejo jokie prievoliniai santykiai, nebuvo jokių įsipareigojimų ar teismo sprendimų, dėl to laidavimo sutarties sudarymas actio Pauliana taikymo prasme yra laikytinas neprivalomu. 2015-04-01 laidavimo sutartis yra neatlygintinė, t. y. ŽŪB „Aves ūkis“ prisiėmė laidavimo prievolę negaudama nieko mainais, todėl jos pripažinimui negaliojančia pakanka vien skolininko nesąžiningumo. ŽŪB „Aves ūkis“ nesąžiningumą patvirtina tai, kad turėdama neįvykdytų prievolių ieškovui, bendrovė prisiėmė trečiojo asmens, nieko nesusijusio su bendrove, įsipareigojimų vykdymą, taip privesdama bendrovę prie bankroto bylos ir sumažindama kreditoriaus A. K.-Z. galimybes į jo reikalavimų patenkinimą. Jau minėta, apie ginčijamą sandorį sužinota 2016-06-09, kai buvo leista susipažinti su Panevėžio apylinkės teisme išnagrinėta byla, todėl vienerių metų ieškinio senaties terminas nepraleistas.

5Bendraieškis BŽŪB „Kraštovaizdis“ 2016-10-13 pateiktu ieškiniu prašo pripažinti negaliojančia nuo jos sudarymo momento (ab initio) BŽŪB „Aves ūkis“ ir UAB „Idea & Realty“ sudarytą 2015-04-01 laidavimo sutartį; ex officio pripažinti (konstatuoti), kad UAB „Idea & Realty“ ir UAB „Deimulė“ 2016-02-01 sudaryta Reikalavimo perleidimo sutartis yra niekinė nuo jos sudarymo momento ir taikyti šios niekinės sutarties teisines pasekmes, t. y. pripažinti (konstatuoti), kad UAB „Deimulė“ nėra ir nebuvo BŽŪB „Aves ūkis“ kreditorius nuo 2016-02-01 Reikalavimo perleidimo sutarties sudarymo momento.

6Bendraieškis BŽŪB „Kraštovaizdis“ actio Pauliana instituto pagrindu siekia pripažinti negaliojančia laidavimo sutartį, kuria atsakovė ŽŪB „Aves ūkis“ neatlygintinai prisiėmė atsakomybę už kito asmens prievolių vykdymą ir tokiu būdų padidino turimų įsipareigojimų apimtį. Ieškinyje nurodo, kad ŽŪB „Kraštovaizdis“ yra paskolinusi BŽŪB „Aves ūkis“ 88 190,00 Lt (25 541,59 Eur), tačiau iki šios neatgavo šių pinigų. Šio fakto atsakovė neginčija kitose bylose, nors ir deklaratyviai nurodo, kad bendraieškio reikalavimas yra mažesnis. BŽŪB „Aves ūkis“ pirmininkas, šios bendrovės vardu sudarydamas ginčijamą sandorį, turėjo numatyti ir galimai sąmoningai numanė, kad prievolių pagal laidavimo sutartį prisiėmimas sukels BŽŪB „Aves ūkis“ nemokumą, taip pažeidžiant visų BŽŪB „Aves ūkis“ teises. Nėra jokių aplinkybių, kurios leistų daryti bent preliminarią išvadą, kad BŽŪB „Aves ūkis“ turėjo pareigą sudaryti laidavimo sutartį ir neatlygintinai prisiimti atsakomybę už kito asmens prievolių vykdymą. Atsakovė BŽŪB „Aves ūkis“, ginčijama laidavimo sutartimi laidavo už savo (ŽŪB „Aves ūkis“) dalyvio (pajininko) D. O. asmenines prievolės kitam atsakovui – UAB „Idea & Realty“. Ši aplinkybė neabejotinai įrodo ginčijamą laidavimo sutartį sudariusių asmenų (atsakovų) nesąžiningumą, kadangi atsakovės BŽŪB „Aves ūkis“ vadovui K. A. neabejotinai buvo žinoma, jog tokiu sandoriu atsakovė BŽŪB „Aves ūkis“, neturėdama teisinės pareigos, laiduoja už savo dalyvio prievoles. Iš laidavimo sutarties kilusią reikalavimo teisę į BŽŪB „Aves ūkis“ 2016-02-01 Reikalavimo perleidimo sutarties pagrindu perėmė trečiasis asmuo UAB „Deimulė“, kurios vadovu yra tas pats K. A.. Atsižvelgiant į tai, daro išvadą, jog K. A., kaip BŽŪB „Aves ūkis“ ir UAB „Deimulė“ vadovas, susitaręs su D. O. ir UAB „Idea & Realty“ sudarė laidavimo sutartį, turėdamas nesąžiningus ketinimus: neatlygintinai perkelti D. O. asmeninę turtinę prievolę BŽŪB „Aves ūkis“, neteisėtai ir fiktyviai sukurti BŽŪB „Aves ūkis“ kreditorių UAB „Idea & Realty“, kuris turėdamas 535 797,00 Eur finansinį reikalavimą, savo turima absoliučia balsų dauguma balsavo už BŽŪB „Aves ūkis“ neteisminį bankrotą, dėl ko šis neteisminis bankrotas buvo vykdomas nepranešus tikriesiems BŽŪB „Aves ūkis“ kreditoriams, tarp jų – ir bendraieškiams. Nurodytos aplinkybės neabejotinai įrodo, kad atsakovai, sudarydami laidavimo sutartį, buvo nesąžiningi. Tenkinus ieškinį ir laidavimo sutartį pripažinus negaliojančia nuo jos sudarymo momento (ab initio), reikalavimo UAB „Deimulė“ perleidimo sutartis taipogi laikytina negaliojančia ab initio pagal bendrąjį principą „iš neteisės negali kilti teisė“.

72017 m. gegužės 15 d. BŽŪB „Kraštovaizdis“ pateikė pareiškimą, kuriame prašo priimti bendraieškio BŽŪB „Kraštovaizdis“ atsisakymą nuo ieškinio ir civilinę bylą bendraieškio reikalavimų dalyje nutraukti CPK 293 straipsnio 4 punkto pagrindu. Nurodo, kad bylos nagrinėjimas užtruko, o per tą laikotarpį pasikeitė bendraieškio teisinis statusas – jam iškelta bankroto bylą ir dabar jį atstovauja teismo paskirtas bankroto administratorius. Vertinant šios bylos sudėtingumą, jai skiriamą laiką ir bylinėjimosi išlaidas, taip pat įvertinus ateityje tikėtiną naudą net ir ieškinio tenkinimo atveju (atsakovė BŽŪB „Aves ūkis“ yra bankrutuojanti įmonė), BŽŪB „Kraštovaizdis sprendžia, kad tolimesnis bylinėjimasis yra netikslingas ir bereikalingai didinantis bendraieškio administravimo išlaidas, kurios tikėtina ateityje realiai nebus padengtos.

8Atsakovė BŽŪB „Aves ūkis“ 2016-07-19 raštu pateiktame atsiliepime į ieškovo A. K.-Z. ieškinį jo prašo netenkinti. Nurodo, kad ieškovo A. K.-Z. finansinis reikalavimas nėra patvirtintas BŽŪB „Aves ūkis“ bankroto procese, todėl šis asmuo neturi ĮBĮ kreditoriams numatytų teisių, tame tarpe ir teisės ginčyti BŽŪB „Aves ūkis“ sudarytus sandorius (actio Pauliana). Ginčas tarp ieškovo A. K.-Z. ir BŽŪB „Aves ūkis“ dėl skolos priteisimo dar nėra galutinai išspręstas, nes dėl Šiaulių apygardos teismo sprendimo civ. byloje Nr. e2-590-372/2016 yra paduotas apeliacinis skundas, todėl administratorius negalėjo siūlyti kreditorių susirinkimui tvirtinti A. K.-Z. finansinio reikalavimo. Esant nurodytai situacijai, teismas turėjo atsisakyti priimti ieškinį CPK 137 straipsnio 2 dalies 7 punkto pagrindu (pagal ĮBĮ 21 str. 2 d.), o jį priėmęs – palikti nenagrinėtą pagal CPK 296 straipsnio 1 dalies 2 punktą. Ieškovui A. K.-Z. ir jo atstovui prašo skirti baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis. 2017-04-21 UAB „Idea & Realty“ ir BŽŪB „Aves ūkis“ pasirašė susitarimą, kuriuo šalys sutarė geranoriškai nutraukti 2015 m. balandžio 1 d. Laidavimo sutartį ir laikyti ją nebegaliojančia bei nesukuriančia šalims jokių teisinių pasekmių. Atsakovės atstovas 2017-05-17 teismo posėdyje minėto susitarimo pagrindu prašė ieškinį atmesti ar palikti nenagrinėtu, nes išnyko ginčo objektas. Taip pat nurodė, kad ieškinį pareiškė neturintis teisės asmuo, nes sandorį actio Pauliana pagrindu gali ginčyti ne bet kurie kreditoriai, o tik tie, kurių reikalavimai patvirtinti bankroto byloje. Dėl to, kad ieškinį pareiškė tokios teisės neturintis asmuo, ieškovui ir jo atstovui prašė skirti baudą, numatytą CPK 95 straipsnyje.

9Trečiasis asmuo UAB „Idea & Realty“ pateikė procesinį prašymą (gautas teisme 2016-07-19 Nr. E1-27816), kuriame nurodo, kad UAB „Idea & Realty“ neturi nei teisinio, nei procesinio suinteresuotumo šios bylos baigtimi, kadangi visas savo kaip kreditoriaus teises, kilusias iš laidavimo sutarties, yra perleidusi kitam juridiniam asmeniui. Prašo ją - atsakovę UAB „Idea & Realty“ pakeisti jos teisių ir pareigų perėmėja UAB „Deimulė“ bei pašalinti UAB „Idea & Realty“ iš šios civilinės bylos.

10Trečiasis asmuo BAB bankas SNORAS atsiliepime į ieškovo A. K.-Z. ieškinį nurodė (teisme gautas 2016-09-27 Nr. E1-35820) ir atstovas 2016-11-28 teismo posėdyje pritarė bendraieškių reikalavimams bei jų argumentams, kad yra visos sąlygos actio Pauliana instituto taikymui bei 2015-04-01 laidavimo sutarties pripažinimui negaliojančia nuo jos sudarymo momento (ab initio).

11Faktinės bylos aplinkybės

12Bylos medžiaga nustatyta, kad 2011 m. rugsėjo 10 d. Vertybinių popierių perleidimo sutartimi A. K.-Z. pardavė ŽŪB „Aves ūkis“ šioje sutartyje apibūdintus vertybinius popierius (AB banko SNORAS 2011 m. rugpjūčio 16 d. indėlio sertifikatą Nr. S008380) už 159 000 USD arba jų ekvivalentą litais pagal indėlio sertifikato kainos sumokėjimo dienos oficialų Lietuvos Banko valiutos kursą ir numatė kainos sumokėjimo dieną – ne vėliau kaip iki 2012 m. rugpjūčio 20 d. (A. K.-Z. ieškinio priedas 1). Šiaulių apygardos teismas nagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo A. K.-Z. ieškinį atsakovei ŽŪB „Aves ūkis“ dėl nesumokėtos skolos priteisimo pagal Vertybinių popierių perleidimo sutartį, 2016 m. vasario 23 d. priėmė preliminarų sprendimą, o 2016 m. balandžio 7 d. – galutinį sprendimą, kuriuo pakeitė preliminarų sprendimą ir priteisė ieškovui A. K.-Z. iš atsakovės ŽŪB „Aves ūkis“ 128 524,39 Eur skolos 22 289,26 Eur palūkanų, 723,08 Eur 5 procentų metinių palūkanų nuo priteistos 150 813,65 Eur sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2016-02-18) iki bankroto proceso ne teismo tvarka įsiteisėjimo (2016-03-23) ir 1 500 Eur bylinėjimosi išlaidų (A. K.-Z. ieškinio priedai 2, 3, 4). Atsakovė, nesutikdama su priimtu galutiniu sprendimu, apskundė jį apeliaciniu skundu. Teismų informacinės sistemos LITEKO (toliau – LITEKO, CPK 179 str. 3 d., Lietuvos apeliacinio teismo civ. byla Nr. E2A-785-823/2016) duomenimis, Lietuvos apeliacinis teismas minėtą civilinę bylą nėra išnagrinėjęs.

132012 m. liepos 18 d. D. O. ir UAB „Inrenta“ sudarė paskolos sutartį, pagal kurią D. O. vieneriems metams pasiskolino iš UAB "Inrenta“ 750 000 Lt su 8 proc. dydžio metinėmis palūkanomis; 2013 m. liepos 17 d. ir 2014 m. balandžio 30 d. susitarimais UAB „Inrenta“ paskolos gavėjui D. O. papildomai paskolino dar 60 000 Lt ir 350 000 Lt, paskolos grąžinimo terminą pratęsė iki 2014 m. liepos 18 d. (A. K.-Z. ieškinio priedai 8, 9, 10).

142014 m. rugsėjo 30 d. UAB „Inrenta“ išregistruota iš Juridinių asmenų registro, o jos visas teises ir pareigas perėmė UAB „Idea & Realty“ (A. K.-Z. ieškinio priedas 11).

152015 m. balandžio 1 d. tarp UAB „Idea & Realty“ ir ŽŪB „Aves ūkis“ sudaryta laidavimo sutartimi (toliau – laidavimo sutartis arba Sutartis) ŽŪB „Aves ūkis“ įsipareigojo neatlygintinai ir solidariai atsakyti visu savo turtu, jeigu skolininkas D. O. laiku ir tinkamai neįvykdys visų savo prievolių ar jų dalies pagal 2012-07-18 Kredito sutartį su vėlesniais pakeitimais ir papildymais (A. K.-Z. ieškinio priedas 14). Laidavimo sutartį ŽŪB „Aves ūkis“ vardu pasirašė jos pirmininkas K. A..

162015 m. liepos 21 d. pranešimu UAB „Idea & Realty“ pareikalavo ŽŪB „Aves ūkis“ sumokėti 578 660,76 Eur paskolą bei palūkanas (A. K.-Z/e ieškinio priedas 16). Panevėžio miesto apylinkės teismas 2015 m. rugsėjo 7 d. išdavė teismo įsakymą, kuriuo nutarė išieškoti iš ŽŪB „Aves ūkis“ 535 797,00 Eur skolą, 42 863,76 Eur sutarties palūkanas, 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme (2015 m. rugsėjo 2 d.) iki teismo įsakymo visiško įvykdymo, 1 302,00 Eur žyminį mokestį UAB „Idea & Realty“ naudai (A. K.-Z. ieškinio priedas 17).

17LITEKO duomenimis nustatyta (Panevėžio apygardos teismo civilinė byla Nr. e2-709-544/2015), kad 2015 m. rugsėjo 25 d. vykusiame ŽŪB „Aves ūkis“ kreditorių susirinkime, kuriame dalyvavo UAB „Idea & Realty“, Valstybinės mokesčių inspekcijos (toliau – VMI) ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Panevėžio skyriaus (toliau – VSDFV) atstovai, buvo priimtas nutarimas pradėti ŽŪB „Aves ūkis“ bankroto procesą ne teismo tvarka, tačiau VMI ir VSDFV apskundus šį nutarimą, Panevėžio apygardos teismas 2015 m. lapkričio 30 d. nutartimi panaikino minėtą kreditorių susirinkimo nutarimą, motyvuodamas tuo, jog ŽŪB „Aves ūkis“ atžvilgiu taikomi priverstiniai skolų išieškojimai.

182015 m. lapkričio 30 d. vykusiame ŽŪB „Aves ūkis“ visuotiniame narių susirinkime, kuriame dalyvavo du iš dviejų bendrovės narių – K. A. ir D. O., buvo priimtas nutarimas pakeisti ir perregistruoti bendrovės buveinės adresą iš ( - ), į ( - ) (ŽŪB „Kraštovaizdis“ 2016-09-12 teisme gautų Nr. E1-33602 rašytinių paaiškinimų priedas).

192016 m. sausio 18 d. ŽŪB „Aves ūkis“ vėl sušaukė kreditorių susirinkimą, kuriame, dalyvaujant tiems patiems kaip ir 2015 m. rugsėjo 25 d. kreditoriams, buvo priimtas nutarimas pradėti neteisminę ŽŪB „Aves ūkis“ bankroto procedūrą (A. K.-Z. ieškinio priedas 5).

202016 m. vasario 11 d. vykusiame ŽŪB „Aves ūkis“ visuotiniame narių susirinkime, kuriame dalyvavo du iš dviejų bendrovės narių – K. A. ir D. O., buvo priimtas nutarimas pakeisti ir perregistruoti bendrovės buveinės adresą iš ( - ) į ( - ) (ŽŪB „Kraštovaizdis“ 2016-09-12 teisme gautų Nr. E1-33602 rašytinių paaiškinimų priedas).

21Kauno apygardos teismas 2016 m. liepos 14 d. sprendimu (civ. byla Nr. eB2-1888-555/2016) panaikino ŽŪB „Aves ūkis“ 2016 m. sausio 18 d. pirmojo kreditorių susirinkimo protokolo Nr. 2 nutarimą pradėti ŽŪB „Aves ūkis“ bankroto procesą ne teismo tvarka ir kitus šiame susirinkime priimtus nutarimus, susijusius su minėtu klausimu, motyvuodamas tuo, jog įstatymo nustatyta tvarka A. K.-Z. bei BAB SNORAS neinformavus apie ketinimus pradėti bankroto procedūras, buvo apribota kreditorių teisė dalyvauti sprendžiant su įmone susijusius svarbius klausimus, toks kreditorių teisių apribojimas, atsižvelgiant į kreditorių reikalavimų dydį, pripažintinas esminiu. Lietuvos apeliacinis teismas 2016 m. lapkričio 8 d. nutartimi Kauno apygardos teismo 2016 m. liepos 14 d. sprendimą paliko nepakeistą (2016 m. lapkričio 9 d. Nr. E1-41912 teisme gauti dokumentai).

22LR juridinių asmenų registro išplėstinis išrašas su istorija (pateiktas BŽŪB „Aves ūkis“ su 2017-04-11 prašymu) patvirtina, kad ŽŪB „Aves ūkis“ nuo 2016 m. gruodžio 15 d. yra įgijusi bankrutuojančios žemės ūkio bendrovės teisinį statusą. Tačiau BAB bankas Snoras kreipėsi į teismą su skundu, prašydama pripažinti neteisėtu ir panaikinti BŽŪB „Aves ūkis“ 2016 m. gruodžio 15 d. kreditorių susirinkimo nutarimą pradėti BŽŪB „Aves ūkis“ bankroto procesą ne teismo tvarka ir kitus su šiuo klausimu susijusius nutarimus (LITEKO duomenys, Kauno apygardos teismo civ. byla Nr. e2-1564-221/2017). Šis skundas civilinėje byloje dar neišnagrinėtas.

232016 m. vasario 1 d. Reikalavimo perleidimo sutartimi UAB „Idea & Realty“ perleido naujajam kreditoriui UAB „Deimulė“ visas kreditoriaus turimas teises į skolininką ŽŪB „Aves ūkis“ pagal Panevėžio miesto apylinkės teismo 2015 m. rugsėjo 2 d. teismo įsakymą civilinėje byloje Nr. eL-7805-812/2015 už 1500 Eur sumą, šią sutartį UAB „Deimulė“ vardu pasirašė jos direktorius K. A.. Panevėžio miesto apylinkės teismas 2016 m. kovo 8 d. nutartimi civ. byloje Nr. eL2-7805-812/2015 pradinį išieškotoją (kreditorių) UAB „Idea & Realty“ pakeitė į naują išieškotoją (kreditorių) UAB „Deimulė) (2016-07-19 Nr. E1-27816 teisme gauti UAB „Idea & Realty“ prašymo priedai).

24BŽŪB „Kraštovaizdis“ pranešimu (teisme gautas 2016 m. lapkričio 14 d. Nr. E1-42461) bei LITEKO duomenimis nustatyta, kad Vilniaus apygardos teismas 2016 m. rugsėjo 22 d. nutartimi (civ. byla Nr. B2-5196-562/2016) iškėlė bankroto bylą UAB „Kraštovaizdis“, o Lietuvos apeliacinis teismas 2016 m. lapkričio 14 d. nutartimi pirmosios instancijos teismo nutartį, kuria buvo iškelta bankroto byla ŽŪB „Kraštovaizdis“, paliko nepakeistą (civ. byla Nr. 2-2070-381/2016).

25Pareiškėjas D. O. 2016 m. lapkričio 9 d. pateikė teismui pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo ŽŪB „Aves ūkis“, kuriuo prašo iškelti bankroto bylą ŽŪB „Aves ūkis“. Kauno apygardos teismas 2017 m. vasario 22 d. nutartimi ieškovo D. O. pareiškimą dėl bankroto bylos žemės ūkio bendrovei „Aves ūkis“ iškėlimo laikė nepaduotu ir grąžino jį padavusiam asmeniui (LITEKO duomenys, Kauno apygardos teismo civ. byla Nr. eB2-1777-638/2017).

26Dėl bendrieškinio BŽŪB „Kraštovaizdis“ prašymo

27Jau iškeltoje civilinėje byloje pagal ieškovo A. K.-Z. (A. K.-Z.) ieškinį, kurioje ieškovas prašo pripažinti negaliojančia nuo jos sudarymo momento (ab initio) 2015 m. balandžio 1 d. laidavimo sutartį, sudarytą tarp ŽŪB „Aves ūkis“ ir UAB „Idea & Realty“, priteisti bylinėjimosi išlaidas, bendraieškis BŽŪB „Kraštovaizdis“ actio Pauliana instituto pagrindu taip pat siekia pripažinti negaliojančia laidavimo sutartį, kuria atsakovė ŽŪB „Aves ūkis“ neatlygintinai prisiėmė atsakomybę už kito asmens prievolių vykdymą ir tokiu būdų padidino turimų įsipareigojimų apimtį. 2017 m. gegužės 15 d. BŽŪB „Kraštovaizdis“ pateikė pareiškimą, kuriame prašo priimti bendraieškio BŽŪB „Kraštovaizdis“ atsisakymą nuo ieškinio ir civilinę bylą bendraieškio reikalavimų dalyje nutraukti CPK 293 straipsnio 4 punkto pagrindu. Nurodo, bylos nagrinėjimas užtruko, o per tą laikotarpį pasikeitė bendraieškio teisinis statusas – jam iškelta bankroto bylą ir dabar jį atstovauja teismo paskirtas bankroto administratorius. Vertinant šios bylos sudėtingumą, jai skiriamą laiką ir bylinėjimosi išlaidas, taip pat įvertinus ateityje tikėtiną naudą net ir ieškinio tenkinimo atveju (atsakovė BŽŪB „Aves ūkis“ yra bankrutuojanti įmonė), BŽŪB „Kraštovaizdis sprendžia, kad tolimesnis bylinėjimasis yra netikslingas ir bereikalingai didinantis bendraieškio administravimo išlaidas, kurios tikėtina ateityje realiai nebus padengtos.

28Remiantis CPK 13 straipsnyje įtvirtintu byloje dalyvaujančių asmenų dispozityvumo (autonomijos) principu, šalys bei kiti proceso dalyviai, laikydamiesi CPK nuostatų, turi teisę laisvai disponuoti jiems priklausančiomis procesinėmis teisėmis. Viena iš tokių procesinių teisių yra ieškovo teisė bet kurioje proceso stadijoje raštu ar žodžiu pareikšti teismui, kad jis atsisako ieškinio (CPK 42 str. 1 d.,140 str. 1 d.). Teismas gali nepriimti tokio atsisakymo, jeigu yra CPK 42 straipsnio 2 dalyje numatytos sąlygos. Nors trečiasis asmuo BAB bankas SNORAS 2017 m. gegužės 16 d. pareiškime nurodė, kad BŽŪB „Kraštovaizdis“ ieškinio atsiėmimas pažeidžia banko, kuris yra ne tik BŽŪB „Aves ūkis“, bet ir BŽŪB „Kraštovaizdis“ kreditorius, interesus ir teises, tačiau šių savo teiginių plačiau neargumentavo ir nepagrindė. Nagrinėjamu atveju duomenų, iš kurių galima būtų daryti išvadas apie imperatyvių įstatymo nuostatų ar viešojo intereso pažeidimą, byloje nėra. BŽŪB „Kraštovaizdis“ yra atstovaujama profesionalaus bankroto administratoriaus ir pačiame atsisakyme nuo ieškinio pažymėjo, kad jai yra aiškios tokio atsisakymo pasekmės (CPK 294 str. 2 d.). Teismas, įvertinęs bylos aplinkybes, byloje vykstančio ginčo (materialinių reikalavimų) pobūdį, byloje dalyvaujančių asmenų procesinę padėtį ir procesinį elgesį, pareiškimo dėl atsisakymo nuo ieškinio turinį, nesant duomenų, kad bendraieškinio ieškinio atsisakymas pažeistų ginčo šalių ar kitų asmenų (pvz., kitų bankrutuojančios įmonės kreditorių) teises ar įstatymo saugomus teisėtus interesus bei galėtų prieštarauti imperatyvioms įstatymų nuostatoms ar viešajam interesui (CPK 42 str. 2 d.), sprendžia, jog yra pagrindas priimti bendraieškio BŽŪB „Kraštovaizdis“ atsisakymą ieškinio ir bylą dėl šio bendraieškio reikalavimo nutraukti (CPK 140 str. 1 d., 293 str. 4 p.).

29Dėl ieškovo A. K.-Z. (A. K.-Z.) reikalavimo

30Civilinio kodekso (toliau – CK) 6.66 straipsnyje nustatyta kreditoriaus teisė ginčyti skolininko sudarytus sandorius, kurių pastarasis sudaryti neprivalėjo, jeigu šie sandoriai pažeidžia kreditoriaus teises, o skolininkas apie tai žinojo ar turėjo žinoti. Šiame straipsnyje įtvirtintas actio Pauliana institutas yra specialus kreditoriaus interesų gynimo būdas, kuriuo jam suteikiama galimybė panaikinti skolininko piktnaudžiavimo savo teisėmis padarinius, taip užtikrinant skolininko prisiimtų įsipareigojimų kreditoriui įvykdymą.

31Nagrinėjamu atveju yra priimtas įsiteisėjęs Panevėžio miesto apylinkės teismo 2015 m. rugsėjo 2 d. įsakymas, kuriuo nutarta išieškoti skolą iš ŽŪB „Aves ūkis“ UAB „Idea & Realty“ naudai remiantis šioje byloje ginčijamo sandorio pagrindu. Teismo įsakymo priėmimas reiškia, kad yra priimtas sąlyginis sprendimas ir jį išduodamas teismas netikrina kreditoriaus reikalavimo pagrįstumo (CPK 435 str. 3 d.). Pasisakydamas dėl teisės į teisminę gynybą įgyvendinimo procesinių aspektų, kasacinis teismas yra nurodęs, kad CPK 5 straipsnio 1 dalyje įtvirtintas teisminės gynybos prieinamumo principas tiesiogiai susijęs su CPK 13 straipsnyje įtvirtintu dispozityvumo principu, kuris reiškia, kad asmuo, manantis, jog jo teisės pažeistos, tik pats sprendžia, ar ginti pažeistą teisę ir kokį pažeistų teisių gynimo būdą pasirinkti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. lapkričio 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-474/2009; 2009 m. gruodžio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-470/2009; kt.). Teisės kreiptis į teismą apribojimas galimas tik įstatymu ar įstatymo pagrindu priimtu teismo sprendimu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. balandžio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-199/2011). Kasacinės instancijos teismas taip pat pasisakęs, kad teisės ginčyti savo paties sudarytus sandorius po to, kai dėl materialinių teisių, atsiradusių iš jų, gynimo yra priimtas ir įsiteisėjęs teismo sprendimas, suteikimas sukurtų prielaidas panaikinti ankstesniame teismo sprendime nustatytą ginčo šalių santykių teisinį kvalifikavimą, nulemtų poreikį atnaujinti procesą jau užbaigtoje byloje arba kitokiu būdu panaikinti įsiteisėjusio teismo sprendimo materialines teisines pasekmes, nes teisinėje sistemoje negali būti toleruojamos situacijos, kada galiotų du vienas kitam prieštaraujantys arba vienas kito pagrįstumą paneigiantys teismų sprendimai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2014 m. spalio 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-419/2014). Vis dėlto praktikoje gali susiklostyti situacijos, nulemiančios išimčių iš pirmiau nurodytos bendrosios taisyklės taikymo poreikį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. spalio 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-51-248/2015). Esama situacija leidžia spręsti, jog ieškovas, kaip asmuo, turintis teisinį suinteresuotumą nuginčyti laidavimo sutartį, net ir veikdamas aktyviai neįgyja galimybės savo interesus realiai ginti teisme jau išnagrinėtoje byloje (CPK 366 str. 1 d. 7 p.), kurioje nebuvo tikrinamas ginčijamo sandorio teisėtumas, dėl to jam turi būti suteikta galimybė ginčyti sandorį, nors šiuo atveju ir yra įsiteisėjęs teismo procesinis sprendimas (teismo įsakymas) dėl prievolių, atsiradusių to sandorio pagrindu, vykdymo.

32CK 6.66 straipsnyje įtvirtintos ir nuoseklioje Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje jau suformuluotos tokios actio Pauliana taikymo sąlygos: 1) kreditorius turi turėti neabejotiną ir galiojančią reikalavimo teisę; 2) ginčijamas sandoris turi pažeisti kreditoriaus teises; 3) skolininkas neprivalėjo sudaryti ginčijamo sandorio; 4) skolininkas buvo nesąžiningas, nes žinojo ar turėjo žinoti, kad sudaromas sandoris pažeis kreditoriaus teises; 5) trečiasis asmuo, sudaręs su skolininku atlygintinį dvišalį sandorį, buvo nesąžiningas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2016-04-01 nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-191-915/2016). Be šių sąlygų taip pat skiriami du šio instituto taikymo ypatumai: 1) actio Pauliana atveju taikomas vienų metų ieškinio senaties terminas; 2) kreditoriaus reikalavimas nukreipiamas į perleistą pagal ginčijamą sandorį turtą (ar jo vertę) tiek, kiek būtina šiam reikalavimui patenkinti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. lapkričio 6 d. nutarimas civilinėje byloje Nr. 3K-P-311/2012; kt.). Sandorį pripažinti negaliojančiu actio Pauliana pagrindu ir taikyti jo teisinius padarinius galima tik esant pirmiau nurodytų sąlygų visetui, t. y. nenustačius bent vienos nurodytų sąlygų egzistavimo, nėra pagrindo taikyti CK 6.66 straipsnio ir pagal šią teisės normą pripažinti sandorį negaliojančiu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. lapkričio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-513/2014).

33Dėl kreditoriaus neabejotinos ir galiojančios reikalavimo teisės

34Kasacinio teismo išaiškinta (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus plenarinės sesijos 2012 m. lapkričio 6 d. nutarimas civilinėje byloje Nr. 3K-P-311/2012; kt.), kad actio Pauliana – tai specialus su sutarčių laisvės principo ribojimu susijęs kreditoriaus teisių gynimo būdas, kurio poreikį lemia kreditoriaus siekis kontroliuoti skolininką, neleisti šiam piktnaudžiauti savo teisėmis ir taip užtikrinti įstatymo ar sutarties pagrindu prisiimtų skolininko pareigų kreditoriui įvykdymą. Actio Pauliana skirtas ginti kreditorių nuo nesąžiningų skolininko veiksmų, kuriais mažinamas skolininko mokumas ir kartu kreditoriaus galimybė gauti visišką savo reikalavimo patenkinimą. Šio instituto paskirtis yra kompensacinė: skolininko sudaryto sandorio pripažinimas negaliojančiu nėra pagrindinis šio ieškinio tikslas, o tik priemonė atkurti skolininko sudarytu sandoriu pažeistą jo mokumą ir sugrąžinti skolininką į ankstesnę turtinę padėtį, kad kreditorius galėtų patenkinti savo reikalavimą.

35Viena iš būtinų actio Pauliana ieškinio taikymo sąlygų yra tai, kad kreditorius turi turėti neabejotiną ir galiojančią reikalavimo teisę. Kasacinio teismo konstatuota, kad kreditorius, reikšdamas actio Pauliana, privalo įrodyti turintis neabejotiną ir galiojančią reikalavimo teisę skolininkui, sudariusiam actio Pauliana pagrindu ginčijamą sandorį. Actio Pauliana gali būti taikomas, kai skolininkas nėra įvykdęs visos ar dalies prievolės kreditoriui arba įvykdęs ją netinkamai. Pripažįstama, kad naudoti actio Pauliana ieškinį kaip teisių gynimo būdą kreditorius gali per visą savo reikalavimo teisės galiojimo laikotarpį, t. y. nuo to momento, kai asmuo tampa kreditoriumi, iki visiško prievolės įvykdymo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2004 m. spalio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-575/2004; pirmiau nurodytas nutarimas civilinėje byloje Nr. 3K-P-311/2012; kt.) arba prievolės pasibaigimo kitais įstatyme įtvirtintais pagrindais (CK 6.124–6.129 straipsniai).

36Pagal CK įtvirtintą actio Pauliana instituto reglamentavimą tokio ieškinio pareiškimo metu nereikalaujama, kad reikalavimo teisė būtų vykdytina, t. y. sprendžiant dėl kreditoriaus reikalavimo teisės egzistavimo, kaip actio Pauliana sąlygos, neturėtų būti atsižvelgiama į terminuotos prievolės termino suėjimo faktą. Galiojanti kreditoriaus reikalavimo teisė, kaip savarankiška actio Pauliana sąlyga, nesietina ir negali būti tapatinama su prievolės (ir kreditoriaus teisių) pažeidimu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. lapkričio 6 d. nutarimas civilinėje byloje Nr. 3K-P-311/2012; kt.).

37Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad 2011 m. rugsėjo 10 d. Vertybinių popierių perleidimo sutartimi A. K.-Z. pardavė ŽŪB „Aves ūkis“ šioje sutartyje apibūdintus vertybinius popierius (AB banko SNORAS 2011 m. rugpjūčio 16 d. indėlio sertifikatą Nr. S008380) už 159 000 USD arba jų ekvivalentą litais pagal indėlio sertifikato kainos sumokėjimo dienos oficialų Lietuvos Banko valiutos kursą ir numatė kainos sumokėjimo dieną – ne vėliau kaip iki 2012 m. rugpjūčio 20 d. Šiaulių apygardos teismas 2016 m. balandžio 7 d. galutiniu sprendimu preliminarų sprendimą paliko iš esmės nepakeistą – priteisė ieškovui A. K.-Z. iš atsakovės ŽŪB „Aves ūkis“ 128 524,39 Eur skolą, 22 289,26 Eur palūkanų, 723,08 Eur procesinių palūkanų ir 1 500 Eur bylinėjimosi išlaidų. Teisminis ginčas tarp ieškovo A. K.-Z. ir ŽŪB „Aves ūkis“ dėl skolos priteisimo už perleistus vertybinius popierius dar nėra galutiniai išspręstas. Nors Šiaulių apygardos teismo 2016 m. balandžio 7 d. galutinis teismo sprendimas šiuo metu dar nėra įsiteisėjęs, tačiau Lietuvos apeliacinis teismas šioje byloje 2017 m. kovo 28 d. priimtoje nutartyje yra konstatavęs (jos 18 p.), kad atsakovė ŽŪB „Aves ūkis“ pateikusi apeliacinės instancijos teismui rašytinius paaiškinimus ir papildomą įrodymą – 2012 m. sausio 31 d. susitarimą dėl tarpusavio atsiskaitymų, juo siekia įrodyti, kad jos (atsakovės) skolinė prievolė ieškovui sumažėjo 40 procentų. Visa tai leidžia spręsti, kad kreditoriaus A. K.-Z. reikalavimo teisė, kaip galiojanti prievolė, nėra paneigta. Atsakovės BŽŪB „Aves ūkis“ argumentai, kad ieškovas neturi reikalavimo teisės, nes jo finansinis reikalavimas BŽŪB „Aves ūkis“ nėra patvirtintas, atmestini kaip nepagrįsti ir apie tai teismas plačiau pasisakys aptardamas kitas actio Pauliana sąlygas.

38Dėl kreditoriaus teisių ginčijamu sandoriu pažeidimo

39Būtinoji actio Pauliana ieškinio taikymo sąlyga taip pat yra tai, kad ginčijamas sandoris turi pažeisti kreditoriaus teises. CK 6.66 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad sandoris pažeidžia kreditoriaus teises, jeigu dėl to skolininkas tampa nemokus arba būdamas nemokus suteikia pirmenybę kitam kreditoriui, arba kitaip pažeidžiamos kreditoriaus teisės.

40Kreditoriaus teisių pažeidimui konstatuoti Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje formuluojami tokie kriterijai: kreditoriaus teisių pažeidimui konstatuoti neprivalo būti įrodytas skolininko nemokumas dėl jo sudaryto ginčijamo sandorio; pakanka įrodyti tai, kad ginčijamu sandoriu iš esmės sutrukdyta kreditoriui patenkinti reikalavimus iš skolininko turto, nes, sudarius ginčijamą sandorį, likusio skolininko turto nepakanka atsiskaityti su kreditoriumi (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. birželio 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-384-916/2015); kreditoriaus teisių pažeidimas konstatuotinas, kai bus nustatytos aplinkybės, kad dėl ginčijamo sandorio sudarymo skolininko prievolės kreditoriui nebus vykdomos ir skolininko galimybės jas įvykdyti ateityje pasikeis ne kreditoriaus naudai, ir toks skolininko mokumo sumažėjimas susijęs su ginčijamu sandoriu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. balandžio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-167/2012); kitaip kreditoriaus teises gali pažeisti sandoriai, kurie nors ir nesukelia skolininko nemokumo, tačiau sumažina turto, į kurį galima būtų nukreipti kreditoriaus reikalavimo išieškojimą, vertę (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. birželio 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-262/2008; pirmiau nurodytas nutarimas civilinėje byloje Nr. 3K-P-311/2012; kt.); kitaip pažeidžiamos kreditoriaus teisės konstatuojamos nustačius, kad reali galimybė skolininkui atsiskaityti su kreditoriumi ir įvykdyti prievolę sumažėjo ar jos nebeliko (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. birželio 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-314-706/2016; kt.).

41Nagrinėjamos bylos kontekste akcentuotina tai, kad sprendžiant, ar buvo pažeistos kreditoriaus (ieškovo) teisės ginčijamu sandoriu, reikia turėti omeny tai, jog kol skolininkui nėra iškelta bankroto byla, įstatymai nenustato bendrojo kreditorių lygybės principo, būdingo bankroto situacijai, todėl įprastai skolininko sudarytas sandoris, nors ir yra suėję prievolių vykdymo kitiems kreditoriams terminai, įstatymų yra leidžiamas net ir esant neįvykdytiems įsipareigojimams kitiems kreditoriams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. kovo 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-130/2013).

42Kasacinis teismas yra pabrėžęs, kad actio Pauliana negali būti aiškinamas taip, kad sudarytų prielaidas ginčyti sandorius, kurie jų sudarymo metu nebuvo draudžiami ir atitiko įprastą verslo praktiką, nepaisant to, kad jų sudarymo metu skolininkas turėjo įsipareigojimų ir kitiems kreditoriams, o vėliau jam buvo iškelta bankroto byla. Toks įstatymo aiškinimas ir taikymas sukeltų teisinį neapibrėžtumą, nepasitikėjimą finansinių problemų turinčiu skolininku ir nepagrįstai ribotų jo galimybes vykdyti veiklą bei siekti atsiskaityti su visais kreditoriais išvengiant bankroto (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. birželio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-317/2014). Tam tikrais atvejais privalomumas skolininkui sudaryti sandorį gali kilti dėl faktinių aplinkybių, kurias kiekvienu konkrečiu atveju įvertina teismas ir tokiomis pripažintinos aplinkybės, kurioms esant ginčijamų sandorių sudarymas atitiktų protingo asmens, veikiančio skolininko kreditorių interesais, elgesio standartą tomis aplinkybėmis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. lapkričio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-485/2010). Sprendžiant dėl sandorio sudarymo privalomo pobūdžio, yra svarbu byloje nustatyti ir įvertinti, kada ir kokį tikslą turint, buvo sudarytas sandoris, ar apie jo sudarymą ir tikslus žinojo kreditorius, ar jį buvo būtina sudaryti tam, kad būtų įvykdytos kitų sutarčių sąlygos ir visiškai atsiskaityta su kreditoriumi, ar nebuvo galimybės reikalavimų, kylančių iš kitų sutarčių, įvykdymui užtikrinti įkeisti kitą turtą ir pan.

43Šioje byloje proceso šalių pateikti ir pirmiau aptarti įrodymai akivaizdžia patvirtina, kad sudarius ginčo laidavimo sutartį bendrovės finansinė būklė nebuvo pagerinta, nebuvo atstatytas jos gebėjimas atsiskaityti su ieškovu. Byloje nebuvo pateikti jokie realūs įrodymai, kad Sutarties sudarymas buvo reikalingas tam, jog būtų plėtojamas verslas, užtikrinta bendrovės ūkinė komercinė veikla, o Sutarties sudarymas atitiko protingą verslo praktiką. Sutarties šalių UAB „Idea & Realty“ ir ŽŪB „Aves ūkis“ iki tol nesiejo jokie prievoliniai santykiai. Atsakovė ŽŪB „Aves ūkis“ prisiėmė finansinius įsipareigojimus pagal laidavimo sutartį, kurių prisiimti ji neprivalėjo. Ginčijama laidavimo sutartimi ŽŪB „Aves ūkis“ neatlygintinai laidavo už vieno iš jos nario D. O. asmenines prievoles UAB „Idea & Realty“, o Sutartį ŽŪB „Aves ūkis“ vardu pasirašė kitas jos dalyvis (narys) K. A.. Akivaizdu, kad ŽŪB „Aves ūkis“ pirmininkas K. A., bendrovės vardu sudarydamas ginčijamą sutartį, turėjo numatyti (o galimai ir numanė), kad prievolių pagal laidavimo sutartį prisiėmimas sukels bendrovės nemokumą, taip pažeidžiant visų šios bendrovės kreditorių teises. Byloje nėra įrodymų apie tai, kad UAB „Idea & Realty“ ėmėsi veiksmų dėl skolos išieškojimo iš skolininko D. O., tačiau praėjus kiek daugiau nei 2 mėn. po laidavimo sutarties sudarymo - 2015 m. liepos 21 d. pranešimu pareikalavo ŽŪB „Aves ūkis“ sumokėti skolą ir palūkanas pagal laidavimo sutartį. Pažymėtina, kad 2015 m. rugpjūčio 24 d. UAB „Idea & Realty“ ir ŽŪB „Aves ūkis“ sudarė papildomą susitarimą dėl laidavimo sutarties sąlygų pakeitimo, kuriuo nustatė ginčų sprendimo teismingumą, ir po to 2015 m. rugsėjo 1 d. UAB „Idea & Realty“ kreipėsi į teismą dėl įsakymo išdavimo išieškoti skolą bei palūkanas (Panevėžio miesto apylinkės teismas 2015 m. rugsėjo 7 d. išdavė teismo įsakymą dėl skolos ir palūkanų išieškojimo). Nepraėjus nei mėnesiui po teismo įsakymo išdavimo, 2015 m. rugsėjo 25 d. vykusiame ŽŪB „Aves ūkis“ kreditorių susirinkime buvo priimtas nutarimas pradėti ŽŪB „Aves ūkis“ bankroto procesą ne teismo tvarka. Ir nors Panevėžio apygardos teismas 2015 m. lapkričio 30 d. sprendimu minėtame susirinkime priimtus nutarimus panaikino dėl procedūros pažeidimo (bet ne dėl bendrovės nemokumo), tačiau jame konstatuotos aplinkybės, jog ginčijami nutarimai yra priimti vieno kreditoriaus UAB „Idea & realty“, kurio reikalavimo suma sudarė 535 797 Eur, balsais (arba 96,17 proc. balsų), jog skundžiamų susirinkimo nutarimų priėmimo metu buvo bent viena vykdomoji byla, kurioje buvo išieškoma skola priverstine tvarka pagal kitų institucijų (VMI prie FM viršininko) išduotą vykdomąjį dokumentą, ir ji nebuvo užbaigta įstatymų nustatyta tvarka, todėl atsakovės ŽŪB „Aves ūkis“ pirmininko veiksmai – 2015-09-08 siūlymas (pastaba, t. y. kitą dieną po teismo įsakymo išdavimo) kreditoriams po 17 dienų spręsti dėl bankroto bylos iškėlimo ne teismo tvarka, informacijos apie vykdomus išieškojimus kreditoriams neatskleidimas prieštarauja imperatyvioms ĮBĮ 12 straipsnio nuostatoms, o taip pat ir teisingumo, sąžiningumo ir protingumo principų reikalavimams (CK 1.5 str.). Taigi visuma byloje esančių įrodymų bei pati nagrinėjama situacija leidžia spręsti, jog ginčijama laidavimo sutartis, kuria ŽŪB „Aves ūkis“ prisiėmė itin didelius įsipareigojimus, sukėlė šios bendrovės nemokumą ir taip pažeidė ne tik ieškovo, bet ir kitų šios bendrovės kreditorių (bylos duomenimis – VMI, VSDFV Šiaulių skyriaus) teises ir interesus.

44Dėl skolininko pareigos sudaryti ginčijamą sandorį

45Sandoris gali būti ginčijamas actio Pauliana pagrindu tik tuo atveju, jeigu skolininkas jo sudaryti neprivalėjo (CK 6.66 str. 1 d.). Ši sąlyga, visų pirma, suprantama kaip teisinės prievolės sudaryti sandorį neturėjimas. Kasacinio teismo praktikoje privalėjimas sudaryti sandorį aiškinamas kaip vienas iš imperatyvų, ribojančių sutarčių sudarymo laisvę. Tokios būtinybės sudaryti sandorį pavyzdžiai gali būti ikisutartiniai susitarimai, viešas konkursas ir kiti iš įstatymų ar kitų pagrindų atsirandantys imperatyvai. Jau minėta, kasacinis teismas taip pat yra nurodęs, kad tam tikrais atvejais privalomumas skolininkui sudaryti sandorį gali kilti ir dėl susidėjusių faktinių aplinkybių, kurias kiekvienu konkrečiu atveju įvertina teismas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. lapkričio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-485/2010). Verslo gelbėjimas ar jo plėtra, kitoks naudos siekimas savaime nereiškia, kad sutarties šalys tokią sutartį privalo sudaryti; įmonės veiklos plėtros ar ekonominio naudingumo siekimas yra šalies teisių, o ne prievolių įgyvendinimas. Tačiau, kaip jau paminėtą prieš tai aptariant kitą actio Pauliamą sąlygą, reikalingumo ar naudingumo ginčijamu sandoriu bendrovei nenustatyta. Be to, sutartys sudaromos sutarties laisvės principo pagrindu (CK 6.156 straipsnis). CK 6.66 straipsnio prasme privalėjimas sudaryti sandorį – tai asmens pareiga, kurią gali nustatyti įstatymas, ir jei šalis tokios prievolės nevykdo, tai suinteresuotas asmuo gali kreiptis į teismą reikalaudamas teismo tvarka nustatyti prievolę (kasacinio teismo Apžvalga). Ginčijamoje laidavimo sutartyje nėra nuorodų, kad jos sudarymas yra privalomas šalims, nėra įstatymo ar teismo sprendimo, įpareigojančio šalis sudaryti ginčijamą laidavimo sutartį. Faktinės bylos aplinkybės nepatvirtina, kad ginčijamą sutartį ŽŪB „Aves ūkis“ privalėjo sudaryti dėl atsiradusių imperatyvų ar susiklosčiusių faktinių aplinkybių.

46Dėl skolininko ir trečiojo asmens nesąžiningumo

47Pažymėtina, kad taikant actio Pauliana institutą turi būti nustatomas tiek skolininko, tiek trečiojo asmens nesąžiningumas, kai ginčijamas atlygintinis sandoris, o kai neatlygintinis – tik skolininko nesąžiningumas (CK 6.66 str. 1, 2 d.; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. birželio 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-262/2008; kt.). Prezumpcijos pagal CPK 182 straipsnio 4 punktą turi reikšmės paskirstant įrodinėjimo naštą. Kadangi CK 6.67 straipsnyje įtvirtintos nesąžiningumo prezumpcijos yra bendrosios sąžiningumo prezumpcijos išimtys, tai kreditorius, siekdamas ieškinio patenkinimo turi dvi alternatyvas: pirma, įrodyti atsakovų nesąžiningumą bendrąja įrodinėjimo tvarka (šiuo atveju įrodinėjimo naštą siekdamas paneigti atsakovų sąžiningumo prezumpciją turi ieškovas (kreditorius)); antra, kreditorius, užuot įrodinėjęs atsakovų nesąžiningumą bendra tvarka, gali įrodyti aplinkybes, pagrindžiančias vienos iš CK 6.67 straipsnyje nustatytų nesąžiningumo prezumpcijų taikymą.

48Civilinėje teisėje galioja sąžiningumo prezumpcija, kuri reiškia, kad kiekvienas asmuo laikomas sąžiningu, jeigu neįrodyta kitaip. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, pasisakydamas dėl skolininko ir trečiojo asmens nesąžiningumo vertinimo, ne kartą nurodė, kad skolininkas ir trečiasis asmuo laikomi nesąžiningais tik esant pagrindui konstatuoti, kad jie žinojo ar turėjo žinoti, jog sudarydami sandorį pažeis skolininko kreditoriaus teises. „Žinojimas“ aiškinamas kaip asmens turėjimas tam tikrų duomenų. „Turėjimas žinoti” suprantamas kaip asmens pareiga veikti aktyviai, nustatyta pareiga pasidomėti, todėl nepagrįstas neveikimas vertinamas kaip nesąžiningas elgesys. Verslininko statusas sustiprina reikalavimą sandorio šaliai domėtis kita sandorio šalimi ir jos turtine padėtimi, kiek normaliai reikia sandoriui sudaryti, nepažeidžiant įstatymų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2002 m. birželio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-898/2002; 2007 m. balandžio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-168/2007; kt.).

49Kasacinio teismo praktikoje, nagrinėjant laidavimo sutarties pripažinimo negaliojančia actio Pauliana instituto pagrindu klausimą, išaiškinta, kad atsižvelgiant į laidavimo prievolės šalutinį ir sąlyginį pobūdį, jos akcesoriškumą, sąsajas su pagrindine prievole, kurios vykdymą laidavimas užtikrina, tiek pagrindinės, tiek laidavimo prievolių subjektus ir jų santykius, konstatuotina, jog, sprendžiant klausimą dėl laidavimo sutarties atlygintinumo CK 6.66 straipsnio 2 dalies aspektu, būtina skolininko (laiduotojo) ir trečiojo asmens tarpusavio sutartinius santykius įvertinti kartu su laidavimu užtikrintomis pagrindinėmis prievolėmis. Tai reiškia, kad pagal CK 6.66 straipsnio 2 dalį nustatinėjant, ar trečiasis asmuo, sudarydamas su skolininku (laiduotoju) kreditoriaus ginčijamą laidavimo sutartį, turėjo priešpriešinę pareigą pateikti tam tikrą turtinio pobūdžio patenkinimą, būtina vertinti ne tik laidavimo sutartį, bet ir sutarties, iš kurios kylančių prievolių vykdymas yra užtikrintas laidavimu, nuostatas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. sausio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-41/2015).

50Nors nagrinėjamu atveju laidavimo sutartis buvo sudaryta tarp kreditoriaus (UAB „Idea & Realty“) ir laiduotojo (ŽŪB „Aves ūkis“), byloje nėra ginčo dėl to, kad minėtas laidavimas buvo sudarytas UAB „Idea & Realty“ naudai, t. y. D. O. prievolių UAB „Idea & Realty“ tinkamam įvykdymui užtikrinti, ir būtent ji galėjo pateikti reikalavimą laiduotojui (CK 6.191 straipsnis), tačiau teismas, atsižvelgdamas į minėtas aplinkybes, laidavimo instituto specifiškumą ir pirmiau nurodytus kasacinio teismo argumentus, vertindamas ginčo laidavimo sutarties atlygintinumą (be kita ko ir naudingumą ŽŪB „Aves ūkis“) atsižvelgia ne tik į UAB „Idea & realty“ prievoles ŽŪB „Aves ūkis“ pagal ginčo laidavimo sutartį, bet ir į tai ar kreditorius, kurio reikalavimams užtikrinti pasirašytas laidavimas, gavo šią naudą neatlygintinai. Byloje nėra duomenų, leidžiančių daryti išvadą, kad pagal UAB „Idea & Realty“ ir D. O. sudarytus sandorius (2012 m. liepos 18 d. sutartis, 2013 m. liepos 17 d. susitarimas dėl 2012 m. liepos 18 d. paskolos sutarties sąlygų pakeitimo, 2014 m. balandžio 30 d. susitarimas dėl 2012 m. liepos 18 d. paskolos sąlygų pakeitimo) UAB „Idea & Realty“ turėjo priepriešinio turtinio pobūdžio pareigų pagrindiniam skolininkui D. O., o tai leidžia daryti išvadą, kad ginčo sandoris neatlygintinis. Todėl nagrinėjamu atveju pakanka nustatyti tik skolininko nesąžiningumą. Kaip jau konstatavo teismas, ŽŪB „Aves ūkis“ ginčijama laidavimo sutartimi neatlygintinai laidavo už su šiuo juridiniu asmeniu susijusio asmens – vieno iš šios bendrovės nario D. O. prievolių įvykdymą UAB „Idea & Realty“. Pažymėtina, kad remiantis LR žemės ūkio bendrovių įstatymo nuostatomis, žemės ūkio bendrovė neturi jokių pareigų šio juridinio asmens nariams, pajininkams (įstatymo 4 str.). Bendrovės pirmininkas K. A., bendrovės vardu sudarydamas ginčijamą sandorį, turėdamas visą informaciją ir žinodamas apie bendrovės finansinę padėtį, turimą turtą bei įsipareigojimus (Žemės ūkio bendrovių įstatymo 23, 24 str.), ribotas galimybes vykdyti savo įsipareigojimus kreditoriams, turėjo numatyti (galimai ir numanė), kad itin didelių finansinių įsipareigojimų pagal laidavimo sutartį prisiėmimas gali sukelti ar sukels ŽŪB „Aves ūkis“ nemokumą ir pažeis kreditorių teises. Tai patvirtina ŽŪB „Aves ūkis“ nesąžiningumą. Kita vertus teismas pažymi ir tai, kad ŽŪB „Aves ūkis“ pirmininkas, pasirašęs laidavimo sutartį, ir UAB „Deimulė“, kuri 2016 m. vasario 1 d. Reikalavimo perleidimo sutartimi perėmė UAB „Idea & Realty“ visas kreditoriaus turimas teises į skolininką ŽŪB „Aves ūkis“, direktorius yra tas pats asmuo – K. A.. Faktinės bylos aplinkybės rodo, kad ŽŪB „Aves ūkis“ pirmininkas K. A., neteikė prieštaravimų dėl kreditoriaus pareiškimo (CPK 439 str.), bet jau kitą dieną po teismo įsakymo išdavimo teikė siūlymus kreditoriams spręsti dėl bankroto bylos iškėlimo šiai bendrovei, o nutarimai dėl bankroto proceso ne teismo tvarka priimami vieno kreditoriaus - UAB „Idea & Realty“, vėliau jos teisių perėmėjos UAB „Deimulė“, kuriai vadovauja tas pats K. A., nutarimu. Kita vertus pažymėtina ir tai, kad priėmus nutarimą dėl ŽŪB „Aves ūkis“ bankroto, jos administratoriaus įgaliotu asmeniu skiriamas J. G. (J. G.), kuris, Juridinių asmenų registro duomenimis (CPK 179 str. 3 d.), yra buvęs UAB „Idea & Realty“ akcininku ir vadovu. Nors trečiojo asmens nesąžiningumo nagrinėjamu atveju ir nebūtina konstatuoti, tačiau teismas atkreipia dėmesį ir į tai, kad byloje nėra jokių duomenų ar įrodymų apie tai, jog prieš sudarydama laidavimo sutartį UAB „Idea & Realty“, kaip atidus ir rūpestingas verslo subjektas, domėjosi ŽŪB „Aves ūkis“ finansine, turtine padėtimi, reikalavo finansinės atskaitomybės dokumentų ar kitų įrodymų, kurie leistų spręsti, ar jos finansinė ir ekonominė būklė nekelia grėsmės tinkamam sutartinių įsipareigojimų vykdymui, ar sudarius sutartį nebus pažeistos kitų kreditorių teisės. Tokiu būdu laidavimo sutarties sudarymas negali būti vertinamas kaip atitinkantis įprastą sąžiningą verslo praktiką. Įvertinus bylos medžiagą, pirmiau nustatytas aplinkybes, yra pagrindas konstatuoti buvus nesąžiningais tiek ŽŪB „Aves ūkis“, tiek UAB „Idea & Realty“ sudarant ginčijamą sandorį.

51Dėl ieškinio senaties kreditoriui reiškiant actio Pauliana ieškinį

52Pagal CK 6.66 straipsnio 3 dalį actio Pauliana kreditorius turi teisę pareikšti per vienerių metų ieškinio senaties terminą, kuris pradedamas skaičiuoti nuo tos dienos, kurią kreditorius sužinojo arba turėjo sužinoti apie jo teises pažeidžiantį sandorį. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad, atsižvelgiant į tai, jog tokia šio termino pradžios apibrėžtis atitinka bendrąją senaties termino pradžios momento apibrėžtį (CK 1.127 str.), senaties terminui skaičiuoti actio Pauliana atveju taikytinos visos bendrosios šio termino skaičiavimo taisyklės (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. lapkričio 6 d. nutarimas civilinėje byloje Nr. 3K-P-311/2012). Ieškinio senaties terminas prasideda nuo teisės į ieškinį atsiradimo dienos, o ši teisė atsiranda nuo tos dienos, kurią asmuo sužino arba turėjo sužinoti apie savo teisės pažeidimą (CK 1.127 str. 1 d., 6.66 str. 3 d.).

53Ieškovas nėra ŽŪB „Aves ūkis“ narys, taip pat nėra ir ginčijamo sandorio šalimi, nėra duomenų, kad apie tokį sandorį jis buvo informuotas, todėl apie šį sandorį galėjo ir nežinoti. Bylos medžiaga nepaneigtos ieškovo nurodytos aplinkybės, kad apie ginčijama sandorį sužinota 2016 m. birželio 9 d., kai buvo leista susipažinti su Panevėžio miesto apylinkės teisme išnagrinėta civiline byla Nr. EL2-7805-812/2015, o apie ją sužinota susipažinus su Šiaulių apygardis teismo civiline byla Nr. B2-541-569/2016, kas leidžia spręsti, jog ieškovas, operatyviai pateikęs ieškinį 2016 m. birželio 29 d., nepraleido vienerių metų ieškinio senaties termino reikšti actio Pauliana ieškinį.

54Dėl kreditoriaus reikalavimo ir turto apimties santykio

55Šioje byloje ši actio Pauliana taikymo sąlyga (kreditoriaus reikalavimas nukreipiamas į perleistą pagal ginčijamą sandorį turtą (ar jo vertę) tiek, kiek būtina šiam reikalavimui patenkinti) neaktuali, nes actio Pauliana pagrindu yra ginčijamas ne turto perleidimo sandoris, bet laidavimo kitam kreditoriui sutartis (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. rugsėjo 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-1154/2014).

56Teismas pažymi, kad ieškovas ieškinį pareiškė pradinėms ginčijamojo sandorio šalims, t. y. ŽŪB „Aves ūkis“ ir UAB „Idea & Realty“, laikydamas jas pažeidusiomis ieškovo teisę (2016 m. rugsėjo 14 d. ir 2016 m. spalio 5 d. pareng. teismo posėdžiuose spręsta dėl UAB „Deimulė“ procesinės padėties (šių posėdžių garso įrašai)), nors vėliau UAB „Idea & Realty“ reikalavimo teises perleido naujajam kreditoriui UAB „Deimulė“, tačiau atsižvelgdamas į tai, jog reikalavimas pareikštas tiesioginiams materialinio teisinio santykio subjektas, iš kurio kilęs ginčas, jog UAB „Deimulė“ dalyvavo byloje trečiuoju asmeniu, aktyviai reiškė tiek procesinius, tiek ir neprocesinius prašymus, vertina, jog priimdamas sprendimą teismas nenusprendžia dėl neįtrauktų dalyvauti byloje asmenų

57Teismas konstatuoja, kad byloje nustatytos visos actio Pauliana sąlygos pripažinti ginčijamą 2015 m. balandžio 1 d. laidavimo sutartį ir jos papildomą susitarimą negaliojančia ab initio (CPK 178 str., 185 str. CK 6.66 str.).

58Atsižvelgiant į tai, kad pagal ginčo sandorį realių mokėjimų nėra atlikta, ieškovas reikalavimo dėl restitucijos taikymo nereiškia, todėl teismui, pripažinus sandorį negaliojančiu, pagrindo restitucijos taikymui nėra.

59Nagrinėjamos bylos kontekste akcentuoti ir tai, kad po ginčijamo sandorio sudarymo, jo pagrindu yra priimtas įsiteisėjęs teismo procesinis sprendimas (Panevėžio miesto apylinkės teismo 2015 m. rugsėjo 7 d. įsakymas), todėl esant galiojantiems teismo procesiniams sprendimams (be jau paminėto įsakymo, taip pat ir Panevėžio miesto apylinkės teismas 2016 m. kovo 8 d. nutarčiai civ. byloje Nr. eL2-7805-812/2015 pradinį išieškotoją (kreditorių) UAB „Idea & Realty“ pakeisti į naują išieškotoją (kreditorių) UAB „Deimulė), teismas šioje byloje ex officio nesprendžia prieštaringų 2016 m. vasario 1 d. Reikalavimo perleidimo sutarties, kuria UAB „Idea & Realty“ perleido naujajam kreditoriui UAV „Deimulė“ visas kreditoriaus turimas teises į skolininką ŽŪB „Aves ūkis“ ir 2017 m. balandžio 21 d. susitarimo dėl laidavimo sutarties nutraukimo, kuriuo UAB „Idea & Realty“ ir BŽŪB „Aves ūkis“ geranorišku susitarimu sutarė nutraukti 2015 m. balandžio 1 d. laidavimo sutartį, teisėtumo klausimo.

60Pagal CPK 95 straipsnio 1 dalies nuostatas piktnaudžiaujančia procesinėmis teisėmis šalimi yra pripažįstama tokia šalis, kuri nesąžiningai pareiškia nepagrįstą reikalavimą arba sąmoningai veikia prieš teisingą ir greitą bylos išnagrinėjimą ir išsprendimą. Pagal formuojamą kasacinio teismo praktiką įstatyme nustatytos teisės įgyvendinimas gali būti laikomas piktnaudžiavimu tik išimtiniais atvejais, kai tokia teise akivaizdžiai naudojamasi ne pagal jos paskirtį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. balandžio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-224/2005; 2010 m. kovo 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-94/2010). Piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis atvejais laikytini šalies veiksmai, naudojantis tokiomis teisėmis ne pagal jų paskirtį, ne pagal civilinio proceso tikslus arba kai tokiais veiksmais kitai proceso šaliai sąmoningai sukeliama esminė žala. Nagrinėjamu atveju ieškovo A. K.-Z. (A. K.-Z.), atstovaujamo advokato Pauliaus Bružo, ieškinio pareiškimas nereiškia jų abiejų piktnaudžiavimo procesu. Konkrečių aplinkybių, kurios galėtų būti vertinamos kaip piktnaudžiavimas procesinėmis teisėmis, BŽŪB „Aves ūkis“ nenurodė, teismas jų taip pat nenustatė, todėl BŽŪB „Aves ūkis“ prašymas skirti ieškovui ir jo atstovui baudas CPK 95 straipsnio 2 dalies pagrindu netenkintinas.

61Dėl bylinėjimosi išlaidų

62Ieškovas A. K.-Z. (A. K.-Z.) už suteiktas teisines paslaugas byloje turėjo 1 000 Eur teisinės pagalbos išlaidų; pateikė šias išlaidas patvirtinančius įrodymus ir prašymą jas priteisti. Atsižvelgiant į tai, kad šios ieškovo turėtos išlaidos advokato pagalbai apmokėti neviršija (yra ženkliai mažesnės) Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 (Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2015 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 1R-77 redakcija) patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą pagalbą maksimalaus dydžio (Rekomendacijų 8.2, 8.16, 8.19 p.), yra pagrįstos, jos lygiomis dalimis priteisiamos iš bylą pralaimėjusios šalies - abiejų atsakovių.

63Trečiasis asmuo BAB bankas SNORAS, dalyvaujantis byloje trečiuoju asmeniu be savarankiškų reikalavimų ieškovo pusėje, pateikė teismui prašymą priteisti 2 750,21 Eur dydžio bylinėjimosi išlaidas ir šias išlaidas patvirtinančius įrodymus. Atsižvelgiant į tai, jog tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų, turi šalies procesines teises (įskaitant teisę į bylinėjimosi išlaidų atlyginimą) <...> (CPK 47 str. 2 d.), tenkinant ieškovo ieškinį, trečiasis asmuo, dalyvaujantis ieškovo pusėje, turi teisę į bylinėjimosi išlaidų atlyginimą (CPK 93 str. 1 d., 98 str.). Teismas, spręsdamas ar trečiojo asmens patirtos bylinėjimosi išlaidos pagal įstatymą nėra per didelės, atsižvelgia į tai, kad trečiojo asmens advokatas BAB banko SNORAS vardu surašė procesinius dokumentus: atsiliepimą į ieškinį, 5 kitus įvairaus turinio prašymus; atstovavo trečiąjį asmenį parengiamajame, teismo posėdžiuose, kuriuose praleido 4 val., todėl pagal CPK 98 straipsnio 2 dalį ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio rekomendacijas (nauja red. nuo 2015-03-20, TAR, 2015, Nr. 2015-03968), maksimali jo patirtų išlaidų advokato pagalbai apmokėti bendra suma būtų 3 782,31. Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad prašomos priteisti išlaidos neviršija Rekomendacijų nustatyto maksimalaus dydžio, yra pagrįstos, atitinka teisingumo ir protingumo kriterijus, jas lygiomis dalimis po 1375,10 Eur priteisia iš abiejų atsakovių, nes taip būtų užtikrintas teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijų įgyvendinimas civilinėje byloje (CPK 3 str. 1 d., 98 str.).

64Remiantis ĮBĮ 13 straipsniu, CPK 83 straipsnio 1 dalies 9 punktu žyminis mokestis ir kitos bylinėjimosi išlaidos valstybei nepriteistinos.

65Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 str., 265 str., 270 str.

Nutarė

66Priimti bendraieškio bankrutuojančios žemės ūkio bendrovės „Kraštovaizdis“ atsisakymą nuo ieškinio ir bylą dėl šio bendraieškio reikalavimo nutraukti.

67Ieškovo A. K.-Z. (A. K.-Z.) ieškinį patenkinti visiškai.

68Pripažinti negaliojančia nuo jos sudarymo momento 2015 m. balandžio 1 d. laidavimo sutartį su 2015 m. rugpjūčio 24 d. papildomu susitarimu, sudarytą tarp žemės ūkio bendrovės „Aves ūkis“ ir uždarosios akcinės bendrovės „Idea & Realty“.

69Priteisti ieškovui A. K.-Z. (A. K.-Z.), gim. ( - ) (paso numeris ( - )) iš atsakovių bankrutuojančios žemės ūkio bendrovės „Aves ūkis“, j. a. k. 301112717, ir uždarosios akcinės bendrovės „Idea & Realty“, j. a. k. 300563845, po 500 Eur (penkis šimtus eurų) iš kiekvienos bylinėjimosi išlaidų.

70Priteisti trečiajam asmeniui bankrutavusiai akcinei bendrovei bankas SNORAS, j. a. k. 112025973 iš atsakovių bankrutuojančios žemės ūkio bendrovės „Aves ūkis“, j. a. k. 301112717, ir uždarosios akcinės bendrovės „Idea & Realty“, j. a. k. 300563845, po 1 375,10 Eur (vieną tūkstantį tris šimtus septyniasdešimt penkis eurus 10 ct) iš kiekvienos bylinėjimosi išlaidų.

71Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo teisėja Albina Rimdeikaitė, sekretoriaujant Reginai... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo 3. Ieškovas A. K.-Z. (A. K.-Z.) prašo... 4. Ieškinyje nurodo ir atstovas teismo posėdyje paaiškino, kad 5. Bendraieškis BŽŪB „Kraštovaizdis“ 2016-10-13 pateiktu ieškiniu prašo... 6. Bendraieškis BŽŪB „Kraštovaizdis“ actio Pauliana instituto pagrindu... 7. 2017 m. gegužės 15 d. BŽŪB „Kraštovaizdis“ pateikė pareiškimą,... 8. Atsakovė BŽŪB „Aves ūkis“ 2016-07-19 raštu pateiktame atsiliepime į... 9. Trečiasis asmuo UAB „Idea & Realty“ pateikė procesinį prašymą... 10. Trečiasis asmuo BAB bankas SNORAS atsiliepime į ieškovo 11. Faktinės bylos aplinkybės... 12. Bylos medžiaga nustatyta, kad 2011 m. rugsėjo 10 d. Vertybinių popierių... 13. 2012 m. liepos 18 d. D. O. ir UAB „Inrenta“ sudarė... 14. 2014 m. rugsėjo 30 d. UAB „Inrenta“ išregistruota iš Juridinių asmenų... 15. 2015 m. balandžio 1 d. tarp UAB „Idea & Realty“ ir ŽŪB „Aves... 16. 2015 m. liepos 21 d. pranešimu UAB „Idea & Realty“ pareikalavo ŽŪB... 17. LITEKO duomenimis nustatyta (Panevėžio apygardos teismo civilinė byla Nr.... 18. 2015 m. lapkričio 30 d. vykusiame ŽŪB „Aves ūkis“ visuotiniame narių... 19. 2016 m. sausio 18 d. ŽŪB „Aves ūkis“ vėl sušaukė kreditorių... 20. 2016 m. vasario 11 d. vykusiame ŽŪB „Aves ūkis“ visuotiniame narių... 21. Kauno apygardos teismas 2016 m. liepos 14 d. sprendimu (civ. byla Nr.... 22. LR juridinių asmenų registro išplėstinis išrašas su istorija (pateiktas... 23. 2016 m. vasario 1 d. Reikalavimo perleidimo sutartimi UAB „Idea &... 24. BŽŪB „Kraštovaizdis“ pranešimu (teisme gautas 2016 m. lapkričio 14 d.... 25. Pareiškėjas D. O. 2016 m. lapkričio 9 d. pateikė... 26. Dėl bendrieškinio BŽŪB „Kraštovaizdis“ prašymo ... 27. Jau iškeltoje civilinėje byloje pagal ieškovo A. K.-Z.... 28. Remiantis CPK 29. Dėl ieškovo A. K.-Z. (A. K.-Z.)... 30. Civilinio kodekso (toliau – CK) 31. Nagrinėjamu atveju yra priimtas įsiteisėjęs Panevėžio miesto apylinkės... 32. CK 33. Dėl kreditoriaus neabejotinos ir galiojančios reikalavimo teisės... 34. Kasacinio teismo išaiškinta (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų... 35. Viena iš būtinų actio Pauliana ieškinio taikymo sąlygų yra tai, kad... 36. Pagal CK įtvirtintą actio Pauliana instituto reglamentavimą tokio ieškinio... 37. Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad 2011 m. rugsėjo 10 d. Vertybinių popierių... 38. Dėl kreditoriaus teisių ginčijamu sandoriu pažeidimo... 39. Būtinoji actio Pauliana ieškinio taikymo sąlyga taip pat yra tai, kad... 40. Kreditoriaus teisių pažeidimui konstatuoti Lietuvos Aukščiausiojo Teismo... 41. Nagrinėjamos bylos kontekste akcentuotina tai, kad sprendžiant, ar buvo... 42. Kasacinis teismas yra pabrėžęs, kad actio Pauliana negali būti aiškinamas... 43. Šioje byloje proceso šalių pateikti ir pirmiau aptarti įrodymai... 44. Dėl skolininko pareigos sudaryti ginčijamą sandorį... 45. Sandoris gali būti ginčijamas actio Pauliana pagrindu tik tuo atveju, jeigu... 46. Dėl skolininko ir trečiojo asmens nesąžiningumo... 47. Pažymėtina, kad taikant actio Pauliana institutą turi būti nustatomas tiek... 48. Civilinėje teisėje galioja sąžiningumo prezumpcija, kuri reiškia, kad... 49. Kasacinio teismo praktikoje, nagrinėjant laidavimo sutarties pripažinimo... 50. Nors nagrinėjamu atveju laidavimo sutartis buvo sudaryta tarp kreditoriaus... 51. Dėl ieškinio senaties kreditoriui reiškiant actio Pauliana ieškinį... 52. Pagal CK 6.66 53. Ieškovas nėra ŽŪB „Aves ūkis“ narys, taip pat nėra ir ginčijamo... 54. Dėl kreditoriaus reikalavimo ir turto apimties santykio... 55. Šioje byloje ši actio Pauliana taikymo sąlyga (kreditoriaus reikalavimas... 56. Teismas pažymi, kad ieškovas ieškinį pareiškė pradinėms ginčijamojo... 57. Teismas konstatuoja, kad byloje nustatytos visos actio Pauliana sąlygos... 58. Atsižvelgiant į tai, kad pagal ginčo sandorį realių mokėjimų nėra... 59. Nagrinėjamos bylos kontekste akcentuoti ir tai, kad po ginčijamo sandorio... 60. Pagal CPK 95 straipsnio 1 dalies nuostatas piktnaudžiaujančia procesinėmis... 61. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 62. Ieškovas A. K.-Z. (A. K.-Z.) už... 63. Trečiasis asmuo BAB bankas SNORAS, dalyvaujantis byloje trečiuoju asmeniu be... 64. Remiantis ĮBĮ 13 straipsniu, CPK 83 straipsnio 1 dalies 9 punktu žyminis... 65. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259... 66. Priimti bendraieškio bankrutuojančios žemės ūkio bendrovės... 67. Ieškovo A. K.-Z. (A. K.-Z.)... 68. Pripažinti negaliojančia nuo jos sudarymo momento 2015 m. balandžio 1 d.... 69. Priteisti ieškovui A. K.-Z. (A.... 70. Priteisti trečiajam asmeniui bankrutavusiai akcinei bendrovei bankas SNORAS,... 71. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos apeliaciniu skundu gali būti...