Byla 2A-2257-254/2014
Dėl padarytos turtinės žalos atlyginimo išmokėjus draudimo išmoką (subrogacija), tretysis asmuo UAB „Benenet distributors“

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Dalė Burdulienė apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės AB „Lietuvos draudimas“ apeliacinį skundą dėl Alytaus rajono apylinkės teismo 2014 m. liepos 23 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-342-179/2014 pagal ieškovės AB „Lietuvos draudimas“ ieškinį atsakovams V. P. G., I. G. G., A. T., S. Č., I. A. ir S. A. dėl padarytos turtinės žalos atlyginimo išmokėjus draudimo išmoką (subrogacija), tretysis asmuo UAB „Benenet distributors“.

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovė kreipėsi į teismą prašydama priteisti solidariai iš atsakovų ieškovės naudai 4200,28 Lt turtinės žalos atlyginimo, 5 procentų dydžio metines palūkanas už teismo priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir patirtas bylinėjimosi išlaidas. Ieškovė nurodė, kad 2010-12-24 apie 14 val. nuo pastato, esančio ( - ), stogo nukrito sniegas ir sugadino trečiojo asmens UAB „Benenet distributors“ transporto priemonės „Iveco Daily“, v. n. ( - ) stogą. Įvykio metu trečiojo asmens transporto priemonė buvo apdrausta savanorišku transporto priemonių draudimu. Draudėjas pateikė ieškovei PVM sąskaitas – faktūras pagrindžiančias patirtas išlaidas dėl eismo įvykio metu transporto priemonei atsiradusios žalos. Ieškovė įvertino ir apskaičiavo, kad sugadinto automobilio stogo atkūrimo išlaidos yra 4200,28 Lt. Draudikui išmokėjus nukentėjusiajam draudimo išmoką, perėjo teisė reikalauti išmokėtų sumų iš atsakingų už padarytą žalą asmenų, šiuo atveju, sniegas nukrito nuo pastato, esančio ( - ), todėl šio namo savininkai (atsakovai) privalo atlyginti žalą ieškovei.

4II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

5Alytaus rajono apylinkės teismas 2014 m. liepos 23 d. sprendimu ieškinį atmetė. Teismas nustatė, kad nuo kurio namo stogo nukrito sniegas nei vienas iš byloje apklaustų liudytojų nematė. Liudytojas V. Ž. parodė, kad sniego kritimo metu buvo automobilio viduje ir išgirdo stiprų trenksmą į automobilio stogą. Nuo kurio namo nukrito sniego nuošliauža patvirtinti negalėjo. Sniego kritimo ant automobilio fakto nepatvirtino ir apklausta liudytoja A. S., kuri nurodė, kad įvykio metu net nebuvo išėjusi iš parduotuvės į lauką ir nematė apgadinto automobilio. Liudytojas M. Š. teigė, kad jis kaip ekspertas administracinėje byloje tyrė įvykio aplinkybes ir priėjo išvados, kad sniego nuošliauža ant automobilio stogo nukrito galimai tikėtinai nuo ( - ) namo stogo, nes šio namo stogo konstrukcija yra be sniego gaudytuvų. Teismas, remdamasis pateikta administracinės bylos medžiaga ir byloje esančiomis fotonuotraukomis, konstatavo, kad trečiojo asmens automobilis stovėjo galu prie rampos su stogeliu, o šalia sublokuoto namo Nr. 8. ir Nr. 10 stogo konstrukcija yra laužyta, stogas dengtas čerpine skarda, sumontuoti sniego gaudytuvai, sudaro papildomas kliūtis sniegui laisvai slinkti. Virš automobilio užpakalinės dalies stovėjo rampos stogelis ir namo stogelis priešingu šlaitu automobilio pastatymui. Nukritusio sniego krūva daugiau susikoncentravo automobilio priekyje kairėje pusėje, kur namo Nr.10 stogelis faktiškai negalėjo leisti nukristi sniegui ant automobilio. ( - )stogas dengtas cinkuota skarda. Tokio stogo trinties jėga labai maža. Išnagrinėjus žinybingam organui administracinę bylą dėl pastato ( - ) techninės priežiūros taisyklių nesilaikymo ir Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato perduotoje medžiagoje nurodyti kalti asmenys padarę administracinį teisės pažeidimą, nepasitvirtino. Kalti asmenys nenustatyti, byla nutraukta. Ieškovė minėto nutarimo įstatymų nustatyta tvarka neapskundė. Teismas darė išvadą, kad ieškovas nepateikė įrodymų, kad konkrečiai nuo ( - )galėjo nukristi sniego nuošliauža ir taip apgadinti trečiojo asmens automobilį. Kadangi ieškovo ieškinys paremtas tik prielaidomis, nepašalinus abejonių, kurios aiškinamos atsakovų naudai, ieškinį teismas atmetė kaip neįrodytą ir neparemtą surinkta objektyvia bylos medžiaga.

6III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į apeliacinį skundą argumentai

7Ieškovė AB „Lietuvos draudimas“ (toliau – apeliantė) apeliaciniu skundu prašo Alytaus rajono apylinkės teismo 2014 m. liepos 23 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti. Apeliantė nurodo, kad teismas pažeidė įrodymų vertinimo taisykles konstatuodamas, kad Alytaus apskrities Vyriausiojo policijos komisariato pareigūnų surinkta įvykio tyrimo medžiaga (medžiagoje esančiose fotonuotraukose rodyklėlėmis pažymėta sniego kritimo nuo stogo vieta) nepagrindžia argumento, kad 2010-12-24 nuo pastato, esančio ( - ), stogo krentantis sniegas sugadino transporto priemonės „Iveco Daily“, v/n ( - ) stogą. Ieškovės teigimu aplinkybės, nurodytos oficialiuose rašytiniuose įrodymuose, laikomos visiškai įrodytomis, iki jos bus paneigtos kitais byloje esančiais, išskyrus liudytojų parodymus, įrodymais. Teigiama, kad įvykio aplinkybes išsamiai ištyrė Alytaus apskrities Vyriausiojo policijos komisariato pareigūnai, bei surinktą medžiagą sprendimo priėmimui persiuntė pagal priklausomumą. Įvykio aplinkybių tyrimą atliko kompetentingi asmenys – Alytaus apskrities Vyriausiojo policijos komisariato pareigūnai. Įvykio tyrimo medžiagoje esantys dokumentai atitinka tokiems dokumentams keliamus formos reikalavimus, todėl, apeliantės vertinimu, visi įvykio tyrimo medžiagoje esantys dokumentai laikytini oficialiais rašytiniais įrodymais, turinčiais didesnę įrodomąją vertę. Apeliaciniame skunde daroma išvada, kad Alytaus apskrities Vyriausiojo policijos komisariato pareigūnų surinkta įvykio tyrimo medžiaga pagrindžia argumentą, kad 2010-12-24 nuo pastato, esančio ( - ), stogo krentantis sniegas sugadino transporto priemonės „Iveco Daily“, v/n ( - ), stogą, todėl teismas nevisapusiškai, neobjektyviai, pažeisdamas įstatymą vertino byloje esančius ieškovės pateiktus rašytinius įrodymus ir padarė neteisingas išvadas. Byloje esant oficialiems rašytiniams įrodymams teismas neteisėtai sprendime rėmėsi liudytojų parodymais. Išdėstyti argumentai, pasak ieškovės, leidžia pagrįstai teigti, kad teismo įsitikinimas dėl minėtos policijos pareigūnų išduotos įvykio tyrimo medžiagos yra neteisėtas ir neteisingas. Teismas neteisingai išsprendė bylą ir dėl šios priežasties Alytaus rajono apylinkės teismo 2014-07-23 sprendimas turėtų būti panaikintas.

8Atsakovai I. A. ir S. A. atsiliepime į apeliacinį skundą prašo jį atmesti ir Alytaus rajono apylinkės teismo 2014 m. liepos 23 d. sprendimą palikti nepakeistą. Atsiliepime pažymima, kad ieškovas klaidina teismą, iškreipdamas faktines aplinkybes: 2014-05-12 teismo posėdžio metu apklaustas liudytojas Alytaus miesto savivaldybės darbuotojas M. Š. teigė, kad jis sniego kritimo nematė, kai apžiūrėjo stogus - jie buvo švarūs. Nurodė, kad nustatyti buvusias aplinkybes galima būtų tik atlikus eksperimentą. Nenustačius kaltų asmenų ir nenustačius, nuo kurio namo nukrito sniegas, administracinė byla buvo pagrįstai nutraukta. Teigiama, kad aplinkybė, jog daugiabučio gyvenamojo namo ( - ), bendraturčiai nebuvo paskyrę pastato priežiūros administratoriaus, nesuponuoja atsakomybės už patirtą žalą, be to, įrodyta, jog namą bendraturčiai prižiūrėjo tinkamai, sniego sankaupų nebuvo, sniegas nuo stogo buvo nuolat valomas, todėl tarp atsakingo asmens nepaskyrimo ir žalos atsiradimo nėra priežastinio ryšio. Taip pat pažymėta, kad CPK 185 ir 197 straipsniai nebuvo pažeisti, nes policijos komisariato pareigūnai 2010-12-24 tarnybinį pranešimą surašė iš vairuotojo V. Ž. žodžių ir pats vairuotojas teismo posėdyje teigė, kad sniego kritimo fakto nematė, ką patvirtina 2010-12-24 jo paaiškinimas. Fotografijose rodyklėmis pažymėta sniego kritimo kryptis nereiškia, kad sniegas krito nuo ( - ) namo stogo. Rodyklės nupieštos pagal vairuotojo, nemačiusio sniego kritimo aplinkybių, paaiškinimą. Kadangi ieškovas ieškinio neįrodė, žalos atsiradimo aplinkybes ir žalos dydį grindė prielaidomis, ieškinys pagrįstai yra atmestas.

9Atsakovai V. P. G., I. G. G. atsiliepime į apeliacinį skundą prašo jį atmesti ir Alytaus rajono apylinkės teismo 2014 m. liepos 23 d. sprendimą palikti nepakeistą. Atsiliepime teigiama, kad ieškovas nepateikė nei vieno tiesioginio įrodymo, patvirtinančio jo nurodytas aplinkybes, o sniego kritimas nuo ( - ) stogo ant autotransporto priemonės stogo grindžiamas ne faktais, ne atlikto tyrimo išvadomis, bet intuityviu mąstymu paremtomis prielaidomis, kurios negali būti traktuojamos kaip įrodymai. Pažymima, kad ieškovas nepagrįstai remiasi vairuotojo V. Ž. pranešimu policijai, nes jis, būdamas automobilio viduje, nuo kurio Ugniagesių namo stogo krito sniegas, nematė; AVPK 2011-11-20 raštas Nr. ( - ), kuriuo AVPK ieškovui pranešė, kad pareiškimas apie įvykį buvo užregistruotas ir persiųstas Alytaus miesto savivaldybės administracijai sprendimui priimti tik įrodo, kad toks atvejis buvo užfiksuotas; autotransporto priemonės stogo nuotraukomis, kurios įrodo tik tai, kad ant transporto priemonės stogo matyti esantis sniegas, bet neįrodo iš kur ir kada tas sniegas ant stogo pateko. Be to, Alytaus miesto savivaldybė 2011-01-26 raštu, adresuotu AVPK, pranešė, kad išsamiai ištyrė įvykio aplinkybes ir nutarė, kad nustatyti nuo kurio namo stogo galėjo nukristi sniego nuošliauža nepavyko.

10IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

11Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus, kai to reikalauja viešasis interesas.

12Byloje buvo keliamas CK 6.1015 straipsnio taikymo klausimas, kai draudikas AB „Lietuvos draudimas“, išmokėjęs draudimo išmoką nukentėjusiam asmeniui dėl įvykio, kurio metu nuo gyvenamojo namo stogo, nukritusi sniego nuošliauža apgadino šio asmens automobilį, regreso tvarka reikalauja atlyginti žalą iš kaltų asmenų.

13Bylos duomenimis nustatyta, kad 2010-12-24 apie 14 val. buvo sugadintas trečiojo asmens UAB „Benenet distributors“ transporto priemonės „Iveco Daily“, v. n. ( - ) stogas. Įvykio metu trečiojo asmens transporto priemonė buvo apdrausta savanorišku transporto priemonių draudimu. Draudikas (ieškovė) išmokėjo nukentėjusiajam draudimo išmoką, todėl jam perėjo teisė reikalauti išmokėtų sumų iš atsakingų už padarytą žalą asmenų. Ieškovės teigimu, minėtas automobilis buvo apgadintas nukritus sniegui nuo pastato, esančio ( - ), kurio savininkai yra atsakovai, todėl jie turi solidariai atlyginti atsiradusią žalą.

14CK 6.1015 straipsnyje reglamentuojama subrogacija kaip draudėjo teisių į žalos atlyginimą perėjimas draudikui. Šio straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad draudikui, kuris išmoka draudimo išmoką draudėjui ar naudos gavėjui, pereina teisė reikalauti išmokėtų sumų iš atsakingo už padarytą žalą asmens. Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad trečiojo asmens automobilis buvo sugadintas nukritus nuo stogo sniego lavinai, tačiau nebuvo nustatyta nuo kurio stogo nukrito sniegas. CK 6.266 straipsnyje reglamentuojama pastatų, statinių, įrenginių ar kitokių konstrukcijų savininko (valdytojo) civilinė atsakomybė: žalą, padarytą dėl jų sugriuvimo ar dėl kitokių trūkumų, privalo atlyginti šių objektų savininkas (valdytojas), jeigu neįrodo, kad buvo CK 6.270 straipsnio 1 dalyje numatytos nenugalimos jėgos arba nukentėjusio asmens tyčios ar didelio neatsargumo aplinkybės. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje yra išaiškinta, kad pagal CK 6.266 straipsnio 1 dalį pastatų savininko (valdytojo) civilinė atsakomybė atsiranda be kaltės tada, kai žala padaryta dėl pastatų, statinių, įrenginių ar kitokių konstrukcijų sugriuvimo ar dėl kitokių jų trūkumų. Kitais atvejais, t. y. už žalą, padarytą ne dėl pastatų, statinių, įrenginių ar kitokių konstrukcijų sugriuvimo ar dėl kitokių jų trūkumų, pastatų savininkas (valdytojas) atsako bendraisiais pagrindais, t. y. esant visoms žalą padariusio asmens civilinės atsakomybės sąlygoms: neteisėtiems veiksmams, žalai, neteisėtų veiksmų ir žalos priežastiniam ryšiui, kaltei (CK 6.246–6.249 straipsniai) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2014 m. birželio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-341/2014).

15Šiuo atveju, byloje nėra duomenų, apie pastato ( - )konstrukcijų trukumus, priešingai, Alytaus miesto savivaldybės tarybos administracija 2011-01-26 raštu Nr. ( - ) informavo Alytaus AVPK, kad nagrinėjant administracinės teisės pažeidimą numatytą ATPK 1893 straipsnyje, nebuvo nustatyta, kad atsakovai nesilaikė statinių techninės priežiūros taisyklių. Todėl šiuo atveju statinių ar įrenginių savininkas (valdytojas) atsako bendraisiais deliktinės civilinės atsakomybės pagrindais.

16Deliktinei civilinei atsakomybei taikyti reikalinga nustatyti visas būtinąsias civilinės atsakomybės sąlygas: atsakingos dėl žalos atsiradimo šalies neteisėtus veiksmus ir kaltę (išskyrus griežtosios civilinės atsakomybės taikymo atvejus), nukentėjusios šalies patirtą žalą (nuostolius) bei priežastinį neteisėtų veiksmų ir padarytos žalos (nuostolių) ryšį. Pagal CK 6.246 straipsnio 1 dalį, civilinė atsakomybė atsiranda neįvykdžius įstatymuose ar sutartyje nustatytos pareigos (neteisėtas neveikimas) arba atlikus veiksmus, kuriuos įstatymai ar sutartis draudžia atlikti (neteisėtas veikimas), arba pažeidus bendro pobūdžio pareigą elgtis atidžiai ir rūpestingai. Neteisėtumas civilinėje teisėje priklauso nuo konkrečių bylos aplinkybių. Nustatant veikos teisėtumą, kaip civilinės atsakomybės atsiradimo sąlygą, reikia taikyti protingumo standarto, sąžiningumo, profesinio rūpestingumo ar kitus kriterijus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008-09-09 nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-412/2008).

17Rungimosi principas, galiojantis civiliniame procese (CPK 12 straipsnis), lemia tai, kad įrodinėjimo pareiga ir pagrindinis vaidmuo įrodinėjant tenka įrodinėjamų aplinkybių nustatymu suinteresuotoms šalims (CPK 178 straipsnis), todėl negalimas įrodinėjimo naštos perkėlimas teismui, išskyrus įstatymo nustatytus atvejus (CPK 179 straipsnis). Kiekviena šalis turi naštą įrodyti tas aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų ir atsikirtimų pagrindu. Laisva valia pasirinkusios reikalavimų ir atsikirtimų pagrindą, šalys jų pasirinktomis įrodinėjimo priemonėmis pačios turi nurodytas aplinkybes įrodyti. Vadinasi, ieškovė privalėjo įrodyti, kad yra visos sąlygos taikyti deliktinę atsakomybę.

18Pagrindinis apeliacinio skundo argumentas yra tas, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai įvertino byloje esančius įrodymus ir neatsižvelgė į tai, jog oficialūs rašytiniai įrodymai turi didesnę įrodomąją galią. CPK 197 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad dokumentai, išduoti valstybės ir savivaldybių institucijų, patvirtinti kitų valstybės įgaliotų asmenų neviršijant jiems nustatytos kompetencijos bei laikantis atitinkamiems dokumentams keliamų formos reikalavimų, laikomi oficialiaisiais rašytiniais įrodymais ir turi didesnę įrodomąją galią. Aplinkybės, nurodytos oficialiuosiuose rašytiniuose įrodymuose, laikomos visiškai įrodytomis, iki jos bus paneigtos kitais byloje esančiais, išskyrus liudytojų parodymus, įrodymais. Oficialiųjų rašytinių įrodymų įrodomoji galia įstatymais gali būti suteikta ir kitiems dokumentams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2013 m. gruodžio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-685/2013).

19Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, Alytaus apskrities Vyriausiojo policijos komisariato pareigūnų surinkta įvykio tyrimo medžiaga, kurią sudaro policijos pareigūno A. S. 2010-12-24 tarnybinis pranešimas, apgadinto automobilio vairuotojo V. Ž. 2010-12-24 paaiškinimas, atsakovų paaiškinimai, straipsnio ištrauka iš internetinio portalo bei fotonuotraukos negali būti laikomi oficialiais rašytiniais įrodymais, kadangi jie nėra išduoti oficialių valstybės institucijų. Pažymėtina, kad byloje yra du Alytaus miesto savivaldybės administracijos raštai: 2011-01-26 raštas ( - ) kuriame nurodyta, kad nėra galimybės nustatyti, nuo kurio konkrečiai namo galėjo nukristi sniego nuošliauža ir 2014-02-20 raštas ( - ) kuriame pažymėta, kad administracinė byla dėl įvykio, kurio metu ( - ), nukritus nuo stogo sniegui, buvo apgadintas automobilio „Iveco Daily“, v. n. ( - ) stogas, nebuvo pradėta. Vadinasi, valstybės institucijos raštuose nėra konstatuota, kad sniego nuošliauža nukrito nuo pastato, esančio ( - ). Apeliantė nurodo, kad byloje esančiose fotonuotraukose rodyklėmis pažymėta sniego nukritimo vieta. 2010-12-24 (15:08 val.) darytoje fotonuotraukoje ranka dviem rodyklėmis pažymėta sniego kritimo kryptis, tačiau ši fotonuotrauka neleidžia daryti išvados, kad sniego nuošliauža nukrito būtent nuo atsakovams priklausančio pastato. Byloje apklausti liudytojai V. Ž., A. S. negalėjo patvirtinti fakto, nuo kurio pastato nukrito sniego nuošliauža. Liudytojas Alytaus miesto savivaldybės administracijos darbuotojas M. Š., kuris turi kvalifikacijos atestatą (suteikta teisė eiti statinių techninės priežiūros pareigas) apklaustas 2014-05-12 teismo posėdžio metu nurodė, kad jeigu sniego lavina ir nukrito nuo pastato, esančio ( - ), tai jį būtų sulaikęs stogelis ir sniegas ant mašinos nebūtų nukritęs (teismo posėdžio garso įrašo 2:27 val.). Todėl esant situacijai, kai nei vienas asmuo negalėjo patvirtinti, nuo kurio stogo nukrito sniegas, darytina išvada, kad minėtoje fotonuotraukoje buvo pažymėtos rodyklės pagal asmens, kuris įvykio nematė, pasakymą. Atsakovai I. A. ir S. A. nurodė, kad rodyklės nupieštos remiantis vairuotojo pasakojimu, teismas neturi pagrindo abejoti atsakovų nurodyta aplinkybe. Apeliantė abstrakčiai nurodo, kad tyrimo medžiagoje nustatyta, kad nuo minėto pastato nukrito sniegas, tačiau konkrečiai (be minėtos fotonuotraukos) nenurodo, kuris surinktoje medžiagoje dokumentas patvirtina, nuo kurio pastato nukrito sniegas. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad nukritusio sniego krūva daugiau susikoncentravo automobilio priekyje kairėje pusėje, kur pastato, esančio ( - ) stogelis faktiškai negalėjo leisti nukristi sniegui ant automobilio. Atsižvelgiant į minėtas aplinkybes, konstatuojama, kad Alytaus apskrities Vyriausiojo policijos komisariato pareigūnų surinktoje įvykio tyrimo medžiagoje nėra duomenų, kurie patvirtintų, kad sniego nuošliauža nukrito nuo pastato, esančio ( - ).

20Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, formuodamas teismų praktiką dėl CPK normų, reglamentuojančių įrodinėjimą ir įrodymų vertinimą, aiškinimo ir taikymo, ne kartą yra pažymėjęs, kad CPK 185 straipsnyje įtvirtintas laisvo įrodymų vertinimo principas reiškia, kad bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal vidinį savo įsitikinimą. Kasacinis teismas ne kartą savo nutartyse yra pabrėžęs, kad teismai, vertindami šalių pateiktus įrodymus, remiasi įrodymų pakankamumo taisykle, o išvada dėl konkrečios faktinės aplinkybės egzistavimo daroma pagal vidinį teismo įsitikinimą, grindžiamą visapusišku ir objektyviu visų reikšmingų bylos aplinkybių išnagrinėjimu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. balandžio 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-155/2010; 2011 m. vasario 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-35/2011; kt.). Teismas turi įvertinti ne tik kiekvieno įrodymo įrodomąją reikšmę, bet ir įrodymų visetą, ir tik iš įrodymų visumos daryti išvadas apie tam tikrų įrodinėjimo dalyku konkrečioje byloje esančių faktų buvimą ar nebuvimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. vasario 15 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-98/2008; 2010 m. lapkričio 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-428/2010; 2011 m. rugpjūčio 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-340/2011; 2014 m. birželio 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-335/2014; kt.). Apeliacinės instancijos teismas analizuodamas pirmosios instancijos teismo sprendimą įrodymų vertinimo taisyklių laikymosi aspektu, sprendžia, kad teismas nenukrypo nuo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotos procesinės teisės taikymo praktikos ir nepažeidė įrodinėjimą bei įrodymų vertinimą reglamentuojančių procesinių teisės normų, nesant administracinėje byloje duomenų, kurie neabejotinai patvirtintų, kad sniego nuošliauža nukrito nuo atsakovų gyvenamojo namo, teismas pagrįstai rėmėsi liudytojų parodymais, todėl apeliantės argumentai dėl įrodymą reglamentuojančių teisės normų pažeidimų, atmestini kaip nepagrįsti.

21Šioje byloje ieškovė neįrodė atsakovų kaltės, neteisėtų veiksmų ir priežastinio ryšio tarp atsiradusios žalos ir atsakovų veiksmų, todėl atsakovams civilinė deliktinė atsakomybė netaikytina ir pareiga atlyginti žalą nenustatytina (CPK 178 straipsnis).

22Atsižvelgiant į tai, kas aukščiau išdėstyta, konstatuojama, jog apeliacinio skundo argumentais nėra pagrindo naikinti pirmosios instancijos teismo sprendimo, todėl jis paliekamas nepakeistas, o skundas atmetamas (CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

23Kauno apygardos teismas, vadovaudamasi CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

24apeliacinį skundą atmesti ir Alytaus rajono apylinkės teismo 2014 m. liepos 23 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Dalė Burdulienė... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ieškovė kreipėsi į teismą prašydama priteisti solidariai iš atsakovų... 4. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 5. Alytaus rajono apylinkės teismas 2014 m. liepos 23 d. sprendimu ieškinį... 6. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į apeliacinį skundą argumentai... 7. Ieškovė AB „Lietuvos draudimas“ (toliau – apeliantė) apeliaciniu... 8. Atsakovai I. A. ir S. A. atsiliepime į apeliacinį skundą prašo jį atmesti... 9. Atsakovai V. P. G., I. G. G. atsiliepime į apeliacinį skundą prašo jį... 10. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 11. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 12. Byloje buvo keliamas CK 6.1015 straipsnio taikymo klausimas, kai draudikas AB... 13. Bylos duomenimis nustatyta, kad 2010-12-24 apie 14 val. buvo sugadintas... 14. CK 6.1015 straipsnyje reglamentuojama subrogacija kaip draudėjo teisių į... 15. Šiuo atveju, byloje nėra duomenų, apie pastato ( - )konstrukcijų trukumus,... 16. Deliktinei civilinei atsakomybei taikyti reikalinga nustatyti visas... 17. Rungimosi principas, galiojantis civiliniame procese (CPK 12 straipsnis), lemia... 18. Pagrindinis apeliacinio skundo argumentas yra tas, kad pirmosios instancijos... 19. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, Alytaus apskrities Vyriausiojo... 20. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, formuodamas teismų praktiką dėl CPK... 21. Šioje byloje ieškovė neįrodė atsakovų kaltės, neteisėtų veiksmų ir... 22. Atsižvelgiant į tai, kas aukščiau išdėstyta, konstatuojama, jog... 23. Kauno apygardos teismas, vadovaudamasi CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,... 24. apeliacinį skundą atmesti ir Alytaus rajono apylinkės teismo 2014 m. liepos...