Byla e2-1365-798/2019
Dėl bankroto bylos atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Atreksus“ iškėlimo, trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Antanas Rudzinskas,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2019 m. liepos 29 d. nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus pareiškimą dėl bankroto bylos atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Atreksus“ iškėlimo, trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.

3Teismas

Nustatė

4I.

5Ginčo esmė

61.

7Pareiškėjas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius (toliau – ir VSDFV Vilniaus skyrius) prašė iškelti bankroto bylą atsakovei uždarajai akcinei bendrovei (toliau – ir UAB arba bendrovė) „Atreksus“. Nurodė, jog atsakovė ilgą laiką skolinga valstybės biudžetui, nemoka privalomųjų įmokų, dėl to tikėtina, jog ji nemoki.

82.

9Atsakovė pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriame nurodė, kad su pareiškimu nesutinka, bendrovė susidūrė su laikinais finansiniais sunkumais, tačiau bendrovė vykdo veiklą, padidino veiklos apimtis, pradelsti atsakovės įsipareigojimai neviršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

103.

11Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – ir VMI) atsiliepimo į ieškinį nepateikė.

12II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

134.

14Vilniaus apygardos teismas 2019 m. liepos 29 d. nutartimi atsisakė iškelti atsakovei UAB „Atreksus“ (į. k., 125755488, registracijos adresas: E. Pliaterytės g. 32, Vilnius) bankroto bylą.

155.

16Teismas nustatė, jog pradelsti įmonės įsipareigojimai neviršija pusės į jos balansą įrašyto turto vertės, todėl nėra pagrindo konstatuoti, kad įmonė yra nemoki.

17III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

186.

19Atskirajame skunde pareiškėjas VSDFV Vilniaus skyrius prašo Vilniaus apygardos teismo 2019 m. liepos 29 d. nutartį panaikinti; iškėlti UAB „Atreksus“ bankroto bylą. Nurodo šiuos atskirojo skundo argumentus:

206.1.

21Teismas neįvertino, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstibinio socialinio draudimo (toliau – VSD) įstatymo nustatyta prievole draudėjas privalo kiekvieną mėnesį nuo darbuotojams priskaičiuotos darbo užmokesčio sumos apskaičiuoti VSD įmokas ir sumokėti jas į VSDFV Vilniaus skyrius biudžetą ne vėliau kaip iki kito mėnesio 15 dienos, tačiau Atsakovas nesilaikė nustatytos VSD įmokų mokėjimo tvarkos nuo 2017 m. antro ketvirčio.

226.2.

232019 m. rugpjūčio 7 d. duomenimis UAB „Atreksus“ įsiskolinimas yra 11 350,30 Eur iš jų: 10590,42 Eur VSD įmokų ir 759,88 Eur delspinigių. Šis įsiskolinimas tik didėja.

246.3.

25Pirmosios instancijos teismas visiškai nevertino tos aplinkybės, kad automobiliui – Lexus LS 460, valst. Nr. GHS566 nuo 2016 m. spalio 27 d. yra pritaikytas VSDFV Vilniaus skyriaus priverstinis įkeitimas. Tačiau 2019 m. rugpjūčio 6 d. VĮ „Regitra“ duomenimis, paaiškėjo nauja aplinkybė, kad automobilis „Lexus“ LS 460 yra pavogtas, pagrobtas ar kitaip neteisėtai užvaldytas, todėl VSDFV Vilniaus skyrius kaip kreditorius galimai prarado visas galimybės išieškoti susidariusį įsiskolinimą Fondo biudžetui iš įkeisto turto.

267.

27Atsiliepime į atskirąjį skundą atsakovė UAB „Atreksus“ prašo skundą atmesti ir Vilniaus apygardos teismo 2019 m. liepos 29 d. nutartį palikti nepakeistą. Nurodo šiuos atsiliepimo į atskirąjį skundą motyvus:

287.1.

29Teismas, įvertinęs bylai reikšmingas aplinkybes, pagrįstai sprendė, kad nagrinėjamu atveju prioritetas turėtų būti suteikiamas reabilitaciniam tikslui, o ne greitam ilgus metus veikiančiam, bet su laikinais sunkumais susidūrusiam, verslo subjekto pašalinimui.

307.2.

31Byloje esantys 2018 m. finansinės atskaitomybės ir tarpinės (sudarytos pareiškimo teismui pateikimo dienai) finansinės atskaitomybės duomenys patvirtina, kad UAB „Atreksus“ neatitinka nemokios bendrovės kriterijaus, t. y. pradelsti atsakovės įsipareigojimai neviršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

327.3.

33Nors atsakovė ir nesutinka su tuo, kad skundžiamoje nutartyje teismas nepriskyrė dviejų jai nuosavybės teise priklausančių transporto priemonių prie turimo ilgalaikio turto, tai nepaneigia fakto, kad bendrovės pradelsti kreditoriniai įsipareigojimai (22 902 Eur) yra ženkliai mažesni ne tik už pusę įmonės turto balansinės vertės, kuri sudaro mažiausiai 112 268 EUR, bet taip pat už įmonės teismo nustatytą ilgalaikio turto vertę (61 832,73 EUR). Dėl nurodytos priežasties iškelti bendrovei bankroto bylą būtų buvę neprotinga ir neproporcinga.

347.4.

35Atsakovė toliau tęsia veiklą ir yra pasiryžusi dengti skolinius įsipareigojimus kreditoriams, įskaitant įsiskolinimą pareiškėjui.

36Teismas

konstatuoja:

IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

37Dėl bylos ribų ir naujų įrodymų prijungimo prie bylos

388.

39Pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas, bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą, neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai. Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos tos pačios taisyklės, išskyrus CPK XVI skyriaus II skirsnyje numatytas išimtis. Apeliacinės instancijos teismas ex officio (savo iniciatyva.) patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nustatytų absoliučių teismo procesinio sprendimo negaliojimo pagrindų. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta.

409.

41Ieškovas VSDFV Vilniaus skyrius kartu su atskiruoju skundu pateikė apeliacinės instancijos teismui naujus įrodymus – UAB „Atreksus“ Valstybinio socialinio draudimo ir sveikatos draudimo fondo lėšų finansinę ataskaitą F4 pagal 2019 m. rugsėjo 30 d. duomenis; VĮ „Regitra“ 2019 m. rugpjūčio 6 d. išrašą apie atsakovei UAB „Atreksus“ priklausančias transporto priemones; 2019 m. gegužės 14 d., 2019 m. birželio 20 d. VSDFV Vilniaus skyriaus sprendimus dėl apdraustųjų duomenų įrašymo pagal UAB „Atreksus“ 2-SD pranešimus bei 2019 m. birželio 20 d. VSDFV Vilniaus skyriaus sprendimas dėl UAB „Atreksus“ apdraustojo socialinio draudimo pabaigos įrašymo.

4210.

43Atsakovė UAB „Atreksus“ kartu su atsiliepimu į atskirąjį skundą apeliacinės instancijos teismui taip pat pateikė naujus įrodymus – 2019 m. liepos 18 d. sutartį krovinio pervežimui Serija SUTR Nr. 001272.

4411.

45Pagal CPK 314 straipsnį apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti naujus įrodymus, kurie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teisme, išskyrus atvejus, kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atsisakė juos priimti ar kai šių įrodymų pateikimo būtinybė iškilo vėliau. Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgdamas į nagrinėjamoje byloje vyraujantį viešąjį interesą, ieškovo bei atsakovės naujai pateiktus dokumentus priima ir vertina bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme (CPK 314 straipsnis). Pažymėtina, kad jokių prieštaravimų dėl naujų dokumentų priėmimo nėra gauta. Dėl atskirojo skundo netenkinimo

4612.

47Kreditorius, valstybinio socialinio draudimo įmokų bei privalomojo sveikatos draudimo įmokų nemokėjimo atveju – valstybės institucijos, įpareigotos juos surinkti (Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 3 straipsnio 1 dalis), – gali pateikti pareiškimą teismui dėl bankroto bylos įmonei iškėlimo, jeigu: a) įmonė laiku nemoka įstatymų nustatytų mokesčių, kitų privalomųjų įmokų ir (arba) priteistų sumų (ĮBĮ 4 straipsnio 3 punktas), b) įmonė neturi turto ar pajamų, iš kurių galėjo būti išieškomos skolos, ir dėl šios priežasties antstolis grąžino kreditoriui vykdomuosius dokumentus (ĮBĮ 4 straipsnio 5 punktas).

4813.

49Šiuo atveju į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „Atreksus“ kreipėsi kreditorius VSDFV Vilniaus skyrius, kadangi skolininkė nuo 2017 m. II ketvirčio nesilaikė nustatytos VSD įmokų mokėjimo tvarkos ir iki šiol priverstine tvarka nesumoka susidariusios skolos.

5014.

51Bankroto byla bendrovei iškeliama, jeigu teismas nustato, kad yra bent viena iš šių sąlygų: 1) bendrovė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas; 2) bendrovė negali arba negalės vykdyti įsipareigojimų (ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalies 1 ir 2 punktai).

5215.

53ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalyje nustatyta, kad įmonės nemokumas – įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės. Teisėjų kolegija sprendžia, kad nemokumo būsenai šios normos (pažodinio) taikymo prasme konstatuoti yra būtini du elementai: 1) prisiimtų įsipareigojimų nevykdymas; 2) pradelstų įsipareigojimų ir į balansą įrašyto turto vertės santykis, kad pradelsti įsipareigojimai viršytų pusę tokio turto vertės. Tačiau teisinio nemokumo būsena turi būti aiškinama plačiau, negu pažodžiui yra įtvirtinta aptariamoje teisės normoje. Taigi, klausimas dėl juridinio asmens mokumo ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalies ir 8 straipsnio 1 dalies prasme spręstinas, sistemiškai vertinant visus pirmiau nurodytus kriterijus. Juridinio asmens nemokumas sietinas su rimtais finansiniais sunkumais, kuriuos atspindi tokie požymiai: 1) juridinis asmuo nebevykdo įstatuose apibrėžtos veiklos arba vykdoma veikla ilguoju periodu kuria tik nuostolius ir nėra perspektyvų atkurti įprastos veiklos vykdymą ir stabilizuoti padėtį; 2) juridinis asmuo sistemiškai nevykdo savo įsipareigojimų kreditoriams; 3) juridinis asmuo neturi turto, kuris būtų pakankamas kreditorių finansiniams reikalavimams patenkinti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2019 m. gegužės 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-105-684/2019).

5416.

55Tam, jog išsiaiškinti įmonės realią turtinę padėtį, teismas įmonės nemokumo klausimą pirmiausia turi spręsti pagal naujausius finansinės atskaitomybės duomenis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. rugsėjo 2 d. nutartis byloje Nr. 2-1273/2010, 2013 m. lapkričio 21 d. nutartis Nr. 2-2599/2013), 2012 m. gegužės 2 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-204/2012; 2012 m. rugpjūčio 17 d. nutartis Nr. 3K-3-393/2012). Klausimas dėl bankroto bylos iškėlimo turi būti sprendžiamas ne vien formaliai taikant ĮBĮ nuostatas dėl mokumo / nemokumo, o atsižvelgiant į konkrečioje byloje nustatytas aplinkybes, byloje turi būti analizuojamos ir kitos nagrinėjamo klausimo teisingam išsprendimui reikšmingos aplinkybės: kokį turtą įmonė turi realiai, ar įmonė tebevykdo veiklą, ar jos veikla pelninga, ar ji turi debitorinių skolų, kokio dydžio šios skolos, lyginant jas su įmonės pradelstais įsipareigojimais kreditoriams, ar yra realių galimybių išsiieškoti skolas ir pan. (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. rugpjūčio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1583/2014).

5617.

57Iš viešų registrų duomenų matyti, kad paskutinė VĮ „Registrų centras“ pateikta atsakovės finansinė atskaitomybė yra 2018 metų finansinė atskaitomybė. 2018 m. balanse nurodoma, kad atsakovė 2018 m. pabaigoje turėjo 122 293 Eur vertės turtą, per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudarė 33 279 Eur. Ilgalaikio turto deklaruota už 87 045 Eur, trumpalaikio – už 35 248 Eur. Grynojo pelno 2018 m. pabaigoje turėjo 997 Eur. Iš atsakovės į bylą pateikto 2019 m. gegužės 29 d. balanso matyti, jog įmonė 2019 m. liepos 15 d. turėjo 112 268 Eur turto, iš jų – 87 045 Eur ilgalaikio turto ir 25 223 Eur trumpalaikio turto, per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai sudarė 22 902 Eur, 2019 m. gegužės 29 dienai įmonė turėjo 352 Eur grynojo pelno.

5818.

59VĮ „Registrų centras“ duomenimis, įmonė nekilnojamojo turto neturi. VĮ „Regitra“ duomenimis atsakovei UAB „Atreksus“ nuosavybės teise priklauso vilkikas Iveco AS440S45, valst. Nr. ( - ) vilkikas Iveco AS440S45, valst. Nr. ( - ) vilkikas Iveco AS440S45, valst. Nr. ( - ) puspriekabė-šaldytuvas Krone SDP27, valst. Nr. EZ382, puspriekabė Koegel SN24, valst. Nr. FA313. Visoms iš paminėtų, atsakovei priklausančių transporto priemonių, dalyvavimas viešajame eisme yra draudžiamas. Sutiktina su pirmosios instancijos teismo padaryta išvada, kad VĮ „Regitra“ duomenų, matyti, jog atsakovei nuosavybės teise priklausė visi minėtame sąraše nurodyti automobiliai, išskyrus Vilkiką SCANIA R 164 LA, valst. Nr. ( - ) (toliau – ir Vilkikas). Iš aktualaus Kelių transporto priemonių registro išrašo matyti, jog atsakovei nuosavybės teise priklauso 5 transporto priemonės, tarp kurių nėra Vilkiko. Ieškovė į bylą pateikė VĮ „Regitra“ 2019 m. rugpjūčio 6 d. Kelių transporto priemonių registro išrašą, kuriame matyti, kad lengvasis automobilis Lexus LS 460, valst. Nr. GHS566, yra išregistruotas, kaip pavogtas, pagrobtas ar kitaip neteisėtai užvaldytas. Taigi, atitinkamai ilgalaikio turto suma, nurodyta 2019 m. gegužės 29 d. balanse, turėtų būti mažintina 5 949,45 Eur ir 19 262,82 Eur sumai.

6019.

61Bendrovės atžvilgiu yra užvestos 5 vykdomosios bylos (Nr. 0062/18/01067, Nr. 0062/18/00890, Nr. 0055/18/00119, Nr. 0139/17/01624, Nr. 0062/17/01548) dėl piniginio pobūdžio skolų išieškojimo. Trejose iš jų, išieškojimas yra vykdomas VSDFV Vilniaus skyriaus naudai. Vykdomoji byla Nr. 0062/16/01943 atsakovei visiškai įvykdžius vykdomąjį dokumentą dėl

626 610,50 Eur skolos VSDFV Vilniaus skyriui, yra užbaigta ir vykdomasis dokumentas grąžintas. Vykdomoji byla Nr. 0062/17/00282, atsakovei visiškai įvykdžius vykdomąjį dokumentą dėl 2 088,46 Eur skolos VSDFV Vilniaus skyriui, yra užbaigta ir vykdomasis dokumentas grąžintas. Pagal atsakovės pateiktą kreditorių sąrašą, visos įmonės mokėtinos sumos ir įsipareigojimai yra pradelsti arba nenustatytas jų grąžinimo terminas. Pažymėtina, jog Antstolių informacinėje sistemoje nurodomos išieškotinos sumos yra iš esmės panašios, lyginant jas su atsakovės kreditorių sąraše nurodytomis sumomis.

6320.

64UAB „Atreksus“ 2019 m. gegužės 29 d. debitorių sąrašas patvirtina, kad debitorinės skolos bendrovei sudaro 15 622,03 Eur. Liteko duomenimis nustatyta, kad dėl bendrovės debitorės UAB „Mitransa“ Vilniaus apygardos teismas 2012 m. sausio 17 d. priėmė sprendimą, kuriuo pripažino bendrovę pasibaigusia likvidavimu dėl bankroto ir nusprendė išregistruoti ją iš Juridinių asmenų registro (Nr. B2-189-565/2012). Todėl UAB „Atreksus“ debitorinės skolos mažintinos UAB „Mitransa“ 850 Eur debitorinio įsiskolinimo suma. Be to, nors bendrovė nurodo, kad į debitorinio įsiskolinimo sumą įskaičiuojamos ir 2,84 Eur permoka Cirkle K Lietuva UAB bei 127,75 Eur permoka Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, tačiau šiuos duomenis patvirtinančių įrodymų nei pirmosios, nei apeliacinės instancijos teismui atsakovė nepateikė. Pagal teismų formuojamą praktiką, nesant byloje konkrečių įrodymų, pagrindžiančių realias bendrovės galimybes atgauti debitorių skolas, debitorių skolos negali būti vertinamos kaip bendrovės turimas realus turtas (Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. gegužės 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-902-370/2018). Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad į debitorių sąrašą atsakovė įtraukė ir tokias bendroves kaip UAB „Trikelis“, Fruktovaja kompanija OOO bei LTD LT Distribution, UAB „Idestus“, tačiau šioms aplinkybėms pagrįsti įrodymų nepateikta (CPK 178 straipsnis). Atsakovė nepateikė įrodymų, kad kreipėsi į užsienio valstybes inicijuodama nurodytų įsiskolinimų išieškojimą.

6521.

66Remdamasis nustatytomis aplinkybėmis, apeliacinės instancijos teismas spendžia, kad UAB „Atreksus“ turi 71 435 Eur (112 268 Eur – 5 949,45 Eur – 19 262,82 Eur – 15 622 Eur) vertės turto. Taigi, net ir šiuo atveju atsakovės turimo turto vertė išlieka daugiau nei du kartus didesnė, nei pradelsti įsipareigojimai.

6722.

68Atliekant mokumo situacijos analizę, svarbi ir finansinių rodiklių dinamika (kaip kinta finansinė padėtis, ar ji gerėja, ar blogėja) (Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. balandžio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-959-330/2016).

6923.

70Iš viešai prieinamų duomenų nustatyta, kad apeliantės skola laikotarpiu nuo 2018 m. rugpjūčio 17 d. iki 2019 m. rugsėjo 2 d. sudaro 11 350,30 Eur. Ieškovo teigimu, atsakovė nustojo laikytis valstybinio socialinio draudimo įmokų mokėjimo tvarkos nuo 2017 m. II ketvirčio ir paskutinius mokėjimus (lėšas) iš atsakovės ieškovas gavo 2018 m. vasario 27 d. Iš prie atsiliepimo pateiktų dokumentų matyti, jog atsakovė 2019 m. liepos 22 d. sumokėjo ieškovui 200 Eur įmokų. Sutiktina su pirmosios instancijos teismo išvada, kad kiti atsakovės pateikti dokumentai įrodo, jog atsakovė tęsia savo veiklą, 2019 m. liepos mėn. sudarė krovinių pervežimo sutartis, tiek 2018 m., tiek 2019 m. dirbo pelningai. Todėl neatmestina atsakovės pozicija, kad įmonė susidūrė su laikinais finansiniais sunkumais, nulemtais įmonės vykdomos veiklos specifiškumo (tarptautinis krovinių pervežimas), kuriuos atsakovė yra pajėgi įveikti. Laikinų finansinių sunkumų turinčiai bendrovei prioritetas teikiamas reabilitaciniam tikslui ir „antro šanso“ („second chanse“) suteikimui pagal Europos Sąjungos nemokumo doktrinoje vyraujančią tendenciją.

7124.

72Apibendrinus nustatytų aplinkybių ir įrodymų visumą darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai atsisakė iškelti bankroto bylą UAB „Atreksus“. Tokioje situacijoje bankroto bylos iškėlimas neatitiktų nemokumo teisės reabilitacinio tikslo, prieštarautų įmonės darbuotojų bei pačios valstybės interesams, nes iš rinkos būtų pašalintas ūkinę komercinę veiklą vykdantis, darbo vietas sukūręs bei mokesčius valstybei mokantis ūkio subjektas. Dėl bylos procesinės baigties

7325.

74Pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė materialinės ir procesinės teisės normas, priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį, kurios panaikinti atskirajame skunde nurodytais teiginiais nėra teisinio pagrindo (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

7526.

76Į esminius atskirojo skundo argumentus atsakyta, dėl kitų atskirojo skundo argumentų apeliacinės instancijos teismas plačiau nepasisako, nes jie neįtakoja skundžiamo sprendimo teisėtumo ir pagrįstumo. Pažymėtina, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį sprendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą, juolab, kad apeliacinės instancijos teismas iš esmės pritaria pirmosios instancijos teismo priimto procesinio sprendimo motyvams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. spalio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-382/2010; 2010 m. gruodžio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-536/2010 ir kt.).

77Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

78Vilniaus apygardos teismo 2019 m. liepos 29 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Antanas... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Teismas... 4. I.... 5. Ginčo esmė... 6. 1.... 7. Pareiškėjas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius... 8. 2.... 9. Atsakovė pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriame nurodė, kad su... 10. 3.... 11. Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, Valstybinė... 12. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 13. 4.... 14. Vilniaus apygardos teismas 2019 m. liepos 29 d. nutartimi atsisakė iškelti... 15. 5.... 16. Teismas nustatė, jog pradelsti įmonės įsipareigojimai neviršija pusės į... 17. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 18. 6.... 19. Atskirajame skunde pareiškėjas VSDFV Vilniaus skyrius prašo Vilniaus... 20. 6.1.... 21. Teismas neįvertino, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstibinio... 22. 6.2.... 23. 2019 m. rugpjūčio 7 d. duomenimis UAB „Atreksus“ įsiskolinimas yra 11... 24. 6.3.... 25. Pirmosios instancijos teismas visiškai nevertino tos aplinkybės, kad... 26. 7.... 27. Atsiliepime į atskirąjį skundą atsakovė UAB „Atreksus“ prašo skundą... 28. 7.1.... 29. Teismas, įvertinęs bylai reikšmingas aplinkybes, pagrįstai sprendė, kad... 30. 7.2.... 31. Byloje esantys 2018 m. finansinės atskaitomybės ir tarpinės (sudarytos... 32. 7.3.... 33. Nors atsakovė ir nesutinka su tuo, kad skundžiamoje nutartyje teismas... 34. 7.4.... 35. Atsakovė toliau tęsia veiklą ir yra pasiryžusi dengti skolinius... 36. Teismas... 37. Dėl bylos ribų ir naujų įrodymų prijungimo prie bylos... 38. 8.... 39. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320... 40. 9.... 41. Ieškovas VSDFV Vilniaus skyrius kartu su atskiruoju skundu pateikė... 42. 10.... 43. Atsakovė UAB „Atreksus“ kartu su atsiliepimu į atskirąjį skundą... 44. 11.... 45. Pagal CPK 314 straipsnį apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti... 46. 12.... 47. Kreditorius, valstybinio socialinio draudimo įmokų bei privalomojo sveikatos... 48. 13.... 49. Šiuo atveju į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „Atreksus“... 50. 14.... 51. Bankroto byla bendrovei iškeliama, jeigu teismas nustato, kad yra bent viena... 52. 15.... 53. ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalyje nustatyta, kad įmonės nemokumas – įmonės... 54. 16.... 55. Tam, jog išsiaiškinti įmonės realią turtinę padėtį, teismas įmonės... 56. 17.... 57. Iš viešų registrų duomenų matyti, kad paskutinė VĮ „Registrų... 58. 18.... 59. VĮ „Registrų centras“ duomenimis, įmonė nekilnojamojo turto neturi. VĮ... 60. 19.... 61. Bendrovės atžvilgiu yra užvestos 5 vykdomosios bylos (Nr. 0062/18/01067, Nr.... 62. 6 610,50 Eur skolos VSDFV Vilniaus skyriui, yra užbaigta ir vykdomasis... 63. 20.... 64. UAB „Atreksus“ 2019 m. gegužės 29 d. debitorių sąrašas patvirtina, kad... 65. 21.... 66. Remdamasis nustatytomis aplinkybėmis, apeliacinės instancijos teismas... 67. 22.... 68. Atliekant mokumo situacijos analizę, svarbi ir finansinių rodiklių dinamika... 69. 23.... 70. Iš viešai prieinamų duomenų nustatyta, kad apeliantės skola laikotarpiu... 71. 24.... 72. Apibendrinus nustatytų aplinkybių ir įrodymų visumą darytina išvada, kad... 73. 25.... 74. Pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė materialinės ir procesinės... 75. 26.... 76. Į esminius atskirojo skundo argumentus atsakyta, dėl kitų atskirojo skundo... 77. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis... 78. Vilniaus apygardos teismo 2019 m. liepos 29 d. nutartį palikti nepakeistą....