Byla 1-78-317/2012

1Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjas Algirdas Jaliniauskas, sekretoriaujant Jurgitai Barauskaitei, dalyvaujant prokurorui Zenui Leonavičiui, gynėjui Vincui Pacevičiui, kaltinamajam V. P., civilinio ieškovo-UAB „( - )“ atstovui A. P., viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi baudžiamąją bylą, kurioje:

2V. P. (a.k. ( - ) ) gim. ( - ), lietuvis, Lietuvos pilietis, vidurinio išsilavinimo, vedęs, gyv. ( - ), dirb. UAB „( - )“ direktoriumi, kaltinamas pagal LR BK 223 str. 1d., 184 str. 2d.

Nustatė

3Kaltinamasis V. P., būdamas UAB „( - )" direktoriumi ir pagal LR Buhalterinės apskaitos 2001-11-06 įstatymo Nr. IX-574 21 straipsnį atsakingu už apskaitos organizavimą bei apskaitos dokumentų išsaugojimą, įsiteisėjus 2004-03-15 Kauno apygardos teismo nutarčiai iškelti UAB .,( - )" bankroto bylą bei paskirti UAB „( - )" administratoriumi, pažeisdamas LR Buhalterinės apskaitos 2001-11-06 įstatymo Nr. IX-574 21 str. 2d., 19 str. 4d. reikalavimus, neperdavė UAB „( - )" dalies buhalterinės apskaitos dokumentų atvykusiam jų perimti bankroto administratoriui, kadangi 2004-04-08 jų neišsaugojo, ko pasėkoje, dėl neišsaugotų buhalterinės apskaitos dokumentų apie atskaitingų asmenų atsiskaitymus už išmokėtas iš kasos grynųjų pinigų sumas kaip avansus pirkimui, laikotarpiu nuo 2003-01-01 iki 2004-04-01 iš dalies negalima įvertinti bendrovės turto (prekių), o dėl neišsaugotų 2004 m. kovo mėn. kasos dokumentų (kasos pajamų ir išlaidų orderių), ilgalaikio turto apskaitos dokumentų ir registrų už 2004 m., iš dalies negalima įvertinti už laikotarpį nuo 2004-01-01 iki 2004-04-01 bendrovės turto (ilgalaikio turto vertės ir grynųjų pinigų kasoje).

4V. P. kaltinamajame akte kaltintas ir didelės vertės svetimo turto iššvaistymu t.y. tuo, kad 2004-03-25 įsiteisėjus 2004-03-15 Kauno apygardos teismo nutarčiai iškelti UAB „( - )" bankroto bylą ir paskirti UAB „( - )" administratoriumi, privalėdamas per 10 dienų perduoti administratoriui įmonės turtą pagal finansinę atskaitomybę ir visus dokumentus, neturėdamas teisės valdyti ir naudoti bankrutuojančios įmonės turtą (lėšas), pažeisdamas LR Įmonių bankroto 2001-03-20 įstatymo Nr.IX-216 (2003-07-04-2004-04-14 redakcija) 14 str. reikalavimus, laikotarpiu nuo 2004-03-30 iki 2004-03-31 iššvaistė jam patikėtą ir jo žinioje buvusį UAB „Vilkaviškio tiekimas" didelės vertės svetimą turtą-366 921.26 Lt., o būtent: iš bendrovės kasos pagal 2004-03-30 kasos išlaidų orderį Nr.90 gavo 90 Lt už degalus, pagal 2004-03-30 kasos išlaidų orderį Nr.91 gavo 90 Lt už degalus, pagal 2004-03-30 kasos išlaidų orderį Nr. 92 gavo 80 Lt už degalus, pagal 2004-03-30 kasos išlaidų orderį Nr. 93 gavo 500 Lt J. A. atlyginimui, pagal 2004-03-30 kasos išlaidų orderį Nr. 94 gavo 1000 Lt J. A. atlyginimui, pagal 2004-03-30 kasos išlaidų orderį Nr.95 gavo 147, 35Lt už degalus, pagal 2004-03-30 kasos išlaidų orderį Nr.96 gavo 232 903, 34 Lt už prekes, pagal 2004-03-30 kasos išlaidų orderį Nr.98 gavo 1500, 69 Lt už elektrą, pagal 2004-03-30 kasos išlaidų orderį Nr. 99 gavo 9495, 20 Lt. už transporto paslaugas, pagal 2004-03-30 kasos išlaidų orderį Nr. 100 gavo 3000 Lt atlyginimo, pagal 2004-03-30 kasos išlaidų orderį Nr. 101 gavo 5292 Lt G. N. atlyginimui, pagal 2004-03-30 kasos išlaidų orderį Nr. 102 gavo 90.29 Lt G. N., pagal 2004-03-30 kasos išlaidų orderį Nr. 103 gavo 1207, 77 Lt G. N. už degalus, pagal 2004-03-30 kasos išlaidų orderį Nr. 104 gavo 58697, 60 Lt už prekes, pagal 2004-03-30 kasos išlaidų orderį Nr.105 gavo 42, 66 Lt G. N. už plovyklą, pagal 2004-03-30 kasos išlaidų orderį Nr.106 gavo 860, 62 Lt už degalus, pagal 2004-03-30 kasos išlaidų orderį Nr.107 gavo 19 335, 68 Lt už prekes, pagal 2004-03-30 kasos išlaidų orderį Nr. 108 gavo 40 Lt už prekes, pagal 2004-03-30 kasos išlaidų orderį Nr.109 gavo 476,17 Lt už degalus, pagal 2004-03-30 kasos išlaidų orderį Nr. 110 gavo 86 Lt už degalus, pagal kasos išlaidų orderį Nr. 111 gavo 220,13 Lt už degalus, pagal 2004-03-31 kasos išlaidų orderį Nr.112 gavo 31 765,76 Lt už prekes, tokiu būdu iššvaistė didelės vertės turtą, kuris privalėjo būti skirtas kreditoriniams reikalavimams patenkinti.

5Teisminio nagrinėjimo metu šis kaltinimas nepasitvirtino, todėl dėl veikos numatytos LR BK 184 str. 2d. V. P. išteisintinas.

6Kaltinamasis V. P. savo kaltės nepripažino ir parodė, jog svetimo turto neiššvaistė, o buhalterinę apskaitą vedė pagal tuo metu galiojusius įstatymus. Jis žinojęs, kad buvo rengiami dokumentai paskelbti jo vadovaujamos bendrovės bankrotą, bet apie kokio tai teismo dokumento gavimą įmonėje nieko nežinojo. 2004 m. balandžio 1 dieną jam paskambino K. A. ir pasakė, kad norėtų susitikti. Atvykęs K. A. jį informavo apie banktoto bylos paskelbimą, parodė teismo nutartį, sušaukė visus darbuotojus ir jiems pasakė, kad V. P. nuimamas nuo vadovo pareigų, o bendrovei nuo tos dienos vadovauja jis. K. A. buvo atvykęs su buhaltere Z. G., todėl jie surašė, ką jis turintis K. A. perduoti. Tą pačią dieną jis perdavęs K. A. antspaudą, bendrovės įstatus, dar keletą dokumentų. Šis surašė priėmimo-perdavimo aktą, ant kurio nurodė 2004 m. kovo 31 d. datą, nors antspaudą jis K. A. atidavė ne kovo 31d., o balandžio 1 d. Ant perdavimo akto savo egzemplioriaus jis parašė, kad antspaudą perdavė ne kovo 31d., o balandžio 1 d. Kitų buhalterinių dokumentų perdavimą K. A. ir Z. G. derino su buhaltere L. P., tarėsi, kada ir kokius dokumentus iš archyvo ji jiems perduos, nes visi buhalteriniai dokumentai buvo jos žinioje, o V. P. niekur nesikišo. Kai į bendrovę vėliau kelis kartus vėl atvyko K. A., jis į dokumentų saugojimo patalpą-archyvą nebuvo net užėjęs, kadangi buvo nušalintas nuo pareigų ir K. A. liepė jam niekur nesikišti. Dokumentus perdavimui rengė L. P.. Ant perduodamų dokumentų nebuvo jokių jo parašų. Atvykdamas į bendrovės patalpas, K. A. pas jį net neužeidavo, o pas P. siųsdavo Z. G.. Bendrovės buhalteriniai dokumentai buvo suruošti ir sudėti archyve. Vėliau, atvykęs A. P., pasakė, kad dokumentai parengti blogai ir reikia juos ruošti iš naujo. L. P. ir R. K. juos kiek pajėgė sutvarkė ir K. A. tris dienas vežė buhalterinius dokumentus savo mašina. Kur ir kokiomis aplinkybėmis dingo 2004 m. kovo mėn. buhalteriniai dokumentai- kasos pajamų ir išlaidų orderiai, ilgalaikio turto apskaitos dokumentai ir registrai už 2004 m., jis nežino. Apie tų dokumentų dingimą jis sužinojo 2004-04-08 iš K. A., kuris su Z. G. buvo atvykęs pas L. P.. Jis jiems pasakęs, kad nieko nežino apie dokumentų dingimą, nes raktai nuo patalpos, kur saugomi dokumentai, buvo pas L. P., o jis su buhalteriniais dokumentais nebuvo susijęs ir į buhalterinę apskaitą nesikišo. Jie paaiškino, kad nėra tik 2004 metų kovo mėnesio dokumentų. Nors jie pasigedo tik kovo mėnesio dokumentų, tačiau apžiūrėjus nebuvo ir sausio, vasario bei kovo mėnesių dokumentų. G. sakė A., kad kitų mėnesių dokumentai jau yra pas ją, todėl sausio ir vasario mėnesio dokumentų niekas neieškojo. Buvo bandoma surasti tik 2004 m. kovo mėnesio dokumentus, nes sausio ir vasario mėnesio dokumentus jie pasiėmė be jokio perdavimo-priėmimo akto anksčiau. Jo nuomone, gali būti ir taip, kad 2004 m. kovo mėnesio buhalterinės apskaitos dokumentus K. A. ir Z. G. pasiėmė iš L. P. be priėmimo-perdavimo akto, nes, kuomet jis pradėjo domėtis šia byla, išsiaiškino, kad K. A. ir Z. G. buvo pasiėmę be priėmimo perdavimo aktų ir daugiau dokumentų, kurių L. P. jiems neperdavė.

7Dėl turto iššvaistymo V. P. paaiškino, kad jis kaltinime nurodytų pinigų sumų neiššvaistė. Nors kasos knygoje yra nurodyta, kad jis 2004 m. kovo mėn. 30-31d. yra gavęs grynus pinigus, realiai jų jis nėra gavęs. Jei jis būtų realiai turėjęs tuo metu tiek pinigų, bendrovė nebūtų bankrutavusi, nes bankrotą UAB „( - )“ iškėlė „Sodra“ dėl visiškai nedidelės sumos. Jis kaltinime nurodytomis dienomis nėra gavęs iš kasos pagal kasos išlaidų orderius kaltinime nurodytas pinigų sumas ir nėra pasirašęs kasos knygoje nurodytų kasos išlaidų orderių. 232 550 Lt. kreditorinio įsiskolinimo pagal kasos pajamų orderį Nr. 33409816 nėra įnešęs 2004m. kovo mėn. 30d. ir nežino, kodėl knygoje taip yra įrašyta. Jei būtų įnešęs tokią pinigų sumą, turėtų orderio šaknelę. Pagal kasos pajamų orderius Nr. 33409817, 33409818, 33409819 – pinigų taip pat neįnešė ir ant kasos orderių nesirašė. Pagal kasos išlaidų orderį Nr. 96 jam tariamai buvo išmokėta 232 903,24 Lt., tačiau tokios pinigų sumos jis negavęs ir jokių dokumentų tokiai sumai pinigų jis nesirašė. Kreditorinio įsiskolinimo pagal kasos pajamų orderį Nr.33409816 jis 232550 Lt. neįnešė į kasą kaltinime nurodytu laiku. Pagal kasos išlaidų orderius nuo Nr.90 iki Nr.112 jis nėra per dvi dienas gavęs 368 701 Lt., o įrašų kovo 31 d. kasos knygoje nėra matęs ir nežino, kodėl L. P. tuos orderius jam išrašė. Kasos knygos jis nematęs ir nežino, kas joje buvo įrašyta. Jei ir buvo imamos iš kasos kokios tai pinigų sumos, tai jos buvo imtos daug anksčiau ir ne tokiomis sumomis, tačiau visus dokumentus apie pinigfų panaudojimą jis pateikdavo L. P.. Kuomet paaiškėjo, kad tokie įrašai kasos knygoje buvo padaryti, L. P. jam pasakė, kad įvyko klaida ir reikia išsiaiškinti, kur ta klaida įsivėlė. Jam apie įrašus kasos knygoje bei apie pačius buhalterinius dokumentus nieko nėra žinoma, nes visus buhalterinius dokumentus tvarkė, juos pasirašinėjo ir perdavinėjo L. P., R. K.. Jis tų dokumentų nepaėmė ir jų nepasisavino ir nesunaikino.

8Liudytojas K. A. parodė, jog dirbo UAB „( - )“, kuri teismo sprendimu buvo paskirta bendrovės „( - )“ bankroto administratoriumi. Jis buvo bankroto administratoriaus įgaliotu asmeniu ir 2004 metais administravo UAB „( - )“, kurios direktoriumi buvo V. P.. UAB „( - )“ bankroto administratoriumi buvo paskirta 2004-03-15 iškėlus teismo nutartimi bankroto bylą. Jis buvo paskirtas šios bendrovės vadovų kaip įgaliotas asmuo, dar nagrinėjant bankroto bylą, o priėmus teismui sprendimą dėl bankroto bylos iškėlimo ir po 10 dienų įsiteisėjus teismo nutarčiai, jis pradėjęs vykdyti bankroto bylos procedūras. Pagal nusistovėjusią tvarką 2004 m. kovo mėn. 31d. ar tai balandžio mėn. 1d. jis su „( - )“ finansininke Z. G. nuvyko į UAB „( - )“ ir įteikė bendrovės direktoriui V. P. raštus, ką šis privalo jam kaip bankroto administratoriaus atstovui pateikti. Šis pateikė antspaudus, kai kuriuos dokumentus, turtą pagal finansinę atskaitomybę ir pan. Tą dieną jis pagal priėmimo aktą paėmė įmonės antspaudą, įstatus, registracijos pažymėjimą ir kt. Jo nurodymu bendrovėje perdavimui buvo pradėtas ruošti dokumentų archyvas, kurį jis atvykdavo paimti kitomis dienomis. Pagal direktoriaus V. P. nurodymus, dokumentus jam perdavinėjo buhaltere dirbusi L. P.. Dokumentai buvo rūšiuojami ir ruošiami perdavimui viename iš jos kabinetų. Jai labai sunkiai sekėsi perduoti dokumentus, nes archyvas nebuvo tvarkingai vedamas. Kuomet reikėjo perduoti finansinius dokumentus, prasidėjo problemos. Ruošiant juos perduoti, 2004-04-08 jį L. P. informavo, kad iš jos kabineto dingo dalis buhalterinių dokumentų. Jis liepęs jai bei V. P. parašyti paaiškinimus ir apie dokumentų dingimą pranešė policijai. Vėliau, tikrinant kasos knygas, buvo rasti įrašai, kad V. P. 2004 m. kovo mėn. 30-31 dienomis pagal kasos išlaidų orderius, buvo išduota virš 300 000 litų.

9Liudytojas A. P. patvirtino, jog jis dirba direktoriumi UAB „( - )“, kuri užsiima bankroto procedūrų administravimu. 2004 m. kovo mėnesį buvo iškelta bankroto byla UAB „( - )“. Bankroto bylą šiai bendrovei inicijavo „Sodra“. Įsiteisėjus teismo nutarčiai, K. A. buvo paskirtas UAB “( - )“ įgaliotu asmeniu. UAB „( - )“ vadovas V. P. ignoravo teismo nurodymą perduoti visus buhalterinius dokumentus paskirtam bankroto administratoriaus atstovui K. A., todėl buvo pasitelktas antstolis. Ji K. A. informavo, jog dokumentų perdavimo metu dalis dokumentų dingo. K. A. iniciatyva dėl to buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas.

10Liudytojas A. M. paaiškino, kad dirba Vilkaviškyje antstoliu. 2004 m. balandžio mėnesį gavo UAB „( - )“ pareiškimą, kad bankrutuojančios UAB „( - )“ direktorius nevykdo nurodymo perduoti jam turtą ir buhalterinius dokumentus. Jame buvo prašoma įpareigoti V. P. perduoti bankroto administratoriui dokumentus ir turtą. Tuo tikslu buvo perduotas vykdomasis raštas, todėl V. P. išsiųstas raginimas vykdyti sprendimą. Jis buvo vykdomas vangiai, sunkiai sekėsi perimti dokumentus-nebuvo perduota bendrovės finansinė atskaitomybė, turto sarašai ir turtas, dalis buhalterinių dokumentų, todėl tai buvo fiksuota 2006-06-23 rašte Nr.97. Gavęs dokumentų perdavimo aktą, jis užbaigė vykdomąją bylą.

11Liudytoja Z. G. nurodė, jog dirbo UAB „( - )“ vyr. finansininke. Kauno apygardos teismui paskelbus apie bankroto bylos iškėlimą UAB „( - )“, „( - )“ ėmėsi administruoti šią bendrovę. Įgaliotu asmeniu buvo paskirtas K. A.. Pagal įstatymą UAB „( - )“ privalėjo perduoti visus dokumentus UAB „( - )“ įgaliotam asmeniui. Turėdami Kauno apygardos teismo nutartį dėl bankroto bylos iškėlimo, jie su K. A. nuvažiavo į UAB „( - )“ perimti antspaudą, įstatus, įmonės registracijos pažymėjimą, steigimo dokumentus, akcininkų protokolus bei įteikti nušalinimą įmonės vadovui ir perimti visą administravimą. Dalis dokumentų buvo paimta ir duotas nurodymas parengti kitus dokumentus. Ilgą laiką šis nurodymas buvo ignoruojamas, nes dokumentai nebuvo parengti. Ji su K. A. kelis kartus vis važiuodavo perimti įmonės dokumentų, tačiau bendrovės buhalterės L. P. jie nebuvo tinkamai paruošti. Vieną dieną nuvykus pas bendrovės buhalterę L. P., ši paaiškino, kad dingo dalis kasos dokumentų, kurie buvo sudėti jos kabinete. Buvo dingę 2004 m. kovo mėnesio kasos dokumentai. Kitus dokumentus ji su K. A. paėmė pasirašytinai.

12Liudytoja R. K. parodė, jog dirbo UAB „( - )“ aparatininke. Įmonė prekiavo detalėmis. Ji išrašydavo prekių pirkimo-pardavimo sąskaitas, kurias pasiimdavo prekių žinovas arba klientas, rašydavo įvairius raštus. Sąskaitos buvo registruojamos knygoje. Su bendrovės kasa, pinigais, ji jokių reikalų neturėjo, finansinių funkcijų neatliko ir su tuo susijusių dokumentų netvarkė. Apie 2004 m. kovo mėnesio dokumentų dingimą ji nieko papasakoti negali, nes nieko nežino. Su bendrovės dokumentais buvo susijusi buhaltere dirbusi L. P.. Kas ir kaip naudojo įmonės lėšas, pasakyti negali, nes su jomis nebuvo susijusi.

13Liudytojas J. A. patvirtino, kad, kad dirbo UAB „( - )“ šaltkalviu. Šios bendrovės direktoriumi buvo V. P.. Uždirbdavau minimalų atlyginimą apie 800 Lt. Visada pasirašydavo atlyginimų žiniaraščiuose. Paskelbus įmonės bankrotą, buvo dar kurį laiką paliktas dirbti. Nepamena, ar yra gavęs 500 litų ir 1000 litų atlyginimo paagal jam pateiktus kasos išlaidų orderius.

14Apklaustas liudytoju G. N. paaiškino, jog dirbo UAB „( - )“ vairuotoju-ekspeditoriumi.Šios bendrovės direktoriumi buvo V. P.. Apie dingusius bendrovės kasos dokumentus jis nieko nežino. Jam buvo pateikti 2004 m. kasos įrašai, kad kovo 30 d. jam buvo išmokėta 5292 Lt. sumai. Prieš įmonės bankrotą, jam niekas nemokėjo tokių pinigų, nes jo atlyginimas buvo minimalus apie 400-600 Lt. Kurį laiką jam nebuvo mokamas atlyginimas ir susikaupė apie 5000-7000 Lt. neišmokėto atlyginimo beveik už metus laiko. Nepamena, ar yra gavęs 5292 Lt. Ar 2004 m. kovo 30 dieną buvo išmokėti jam 90 Lt. už kelius, 1207 Lt. už degalus ir 42 Lt. už plovyklą- jis negalintis pasakyti, nes nepamena. Galėjo būti, kad tie pinigai ir buvo jam išmokėti.

15Liudytoja L. P. kurios parodymai perskaityti LR BPK 276 str.. tvarka, tyrimo metu parodė, jog dirbo UAB „( - )“ buhaltere-kasininke. Šioje bendrovėje direktoriumi buvo V. P., o vyr. buhaltere-G. S., kuri 2004 metais mirė. Bendrovė vertėsi žemės ūkio technikos atsarginių detalių prekyba. Pagal pareigas ji išrašydavo kasos pajamų orderius, juos įtraukdavo į kasos knygą, registruodavo įvairius siunčiamus ir gautus raštus. 2004 m. kovo mėn. gavo ir užregistravo gautą Kauno apygardos teismo lydraštį su nutartimi dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „Vilkaviškio tiekimas“. Apie šį pranešimą dėl bankroto bylos iškėlimo žinojo ir bendrovės direktorius V,P.. 2004 m. kovo mėnesio kasos knygoje visus įrašus darė ji savo ranka. Tai darė V. P. nurodymu, realiai pinigų V. P. neišmokėdama. Jis tik jai nurodydavo, kad pirko kokias tai žemės ūkio prekes ar detales, parodydavo jų pirkimo dokumentus. Dažniausiai tai buvo dokumentai vokiečių kalba. Įrašus kasos knygoje V. P. nurodydavo atlikti kaip kreditorinio įsiskolinimo padengimą, pagal jo pateiktus dokumentus.Prie kasos dokumentų ji pridėdavusi jo pateiktus prekių ir paslaugų pirkimo dokumentus. Šie dokumentai 2004 m. balandžio mėnesį dingo kartu su 2004 m. kovo mėnesio finansiniais dokumentais. Pagal įrašus kasos knygoje, ji 2004-03-30 UAB „( - )" direktoriui V. P. išrašė kasos išlaidų orderį Nr.90 – 90,00 Lt sumai už degalus; pagal kasos išlaidų orderį Nr.91- išrašė orderį 90, 00 Lt sumai už degalus; pagal kasos išlaidų orderį Nr. 92 – 80,00 Lt sumai už degalus; kasos išlaidų orderį Nr.95 – 147, 35 Lt sumai už degalus; kasos išlaidų orderį Nr.96 – 232 903, 34 Lt sumai už prekes; kasos išlaidų orderį Nr.98-1500,69 Lt sumai už elektrą; kasos išlaidų orderį Nr.99 - 9495.20 Lt sumai už transporto paslaugas; kasos išlaidų orderį Nr.100 – 3000,00 Lt sumai atlyginimui; pagal kasos išlaidų orderį Nr.104 - 58 697, 60 Lt sumai už prekes; kasos išlaidų orderį Nr.106- 860, 62 Lt sumai už degalus; kasos išlaidų orderį Nr.107 – 19 335,68 Lt sumai už prekes; kasos išlaidų orderį Nr.108 – 40,00 Lt. sumai už prekes; kasos išlaidų orderį Nr. 109- 476,17 Lt sumai už degalus; kasos išlaidų orderį Nr. 110 - 86,00 Lt sumai už degalus; kasos išlaidų orderį Nr.111- 20.13 Lt sumai už degalus; o pagal 2004-03-31 kasos išlaidų orderį Nr. 112 - 31 765, 76 Lt sumai už prekes. 2004m. kovo mėn. 30 d. ji išrašė V. P. ir kasos pajamų orderį Nr. 33409816, kuriame buvo nurodyta 232 550 Lt suma ir kasos pajamų orderį Nr. 33409813 – 100 630 Lt sumai. 2004 m. kovo 31 d. ji išrašė kasos pajamų orderį Nr.33409819 - 31760 Lt sumai. Grynųjų pinigų pagal šiuos dokumentus įmonės kasoje ji nematė, V. P. jų į bendrovės kasą neįnešė, o tik nurodė išrašyti jam orderius jo nurodytoms sumoms ir paskirčiai. Prie 2004 m. kovo mėn. 30-31 d. kasos dokumentų ji pridėjo V. P. pateiktus prekių įsigijimo dokumentus. Ar tie prekių įsigijimo dokumentai buvo tikri, ar prekės realiai egzistavo, ji nežinanti. Kur ir kokiomis aplinkybėmis dingo 2004 m. kovo mėnesio bendrovės dokumentai, ji nežinanti. UAB „( - )" dokumentų saugojimo buvo atsakingas direktorius V. P.. Tik jis turėjo raktus nuo kabineto, kuriame buvo sudėti ir saugomi dokumentai(T1. b.l. 95-97, T.5 b. l. 7-11).

16Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybos prie LR VRM Marijampolės apskrities skyriaus specialistė 2004-12-29 išvadoje Nr. 5-7-31 nurodė(T.2 b.l. 3-14), jog UAB "( - )" po 2004-03-25 buvo vykdomos ūkinės operacijos, kurios buvo užfiksuotos "Kasos knygos" už 2004 metus ir bendrovės pajamos per 2004 m. kovo mėn. 30-31 d. laikotarpį sudarė 368701,03 Lt. Jos išlaidos pagal tą pačią „Kasos knygą“ sudarė 368 701, 26 Lt. Kasos knygoje nurodytas grynų pinigų likutis dienos 2004-03-31 buvo 5.56 Lt. Taigi, pagal nurodytą knygą iš bendrovės kasos 2004 m. kovo mėn. 30-31 buvo išmokėta 368 701, 26 Lt, o įnešta į bendrovės kasą- 368 701,03 Lt, o registrą "Kasos knyga už 2004 m." pildė kasininkė L. P..

17Išvadoje nurodoma, jog pagal UAB"( - )" tyrimui pateiktus buhalterinės apskaitos dokumentus, grynų pinigų likutį 2004-04-01 buvusį pas atskaitingus asmenis nustatyti negalima, nes tyrimui bendrovės vadovas nepateikė 2003-2004 m. apskaitos dokumentų apie atskaitingų asmenų atsiskaitymus už išmokėtas iš kasos grynų pinigų sumas, kaip avansus prekių pirkimui, kurie patvirtintų, kad prekių pirkimo operacijos tikrai įvyko.

18Iš specialistės išvados matyti, jog dėl UAB "( - )" neišsaugotų ir nepateiktų tyrimui oficialios buhalterinės apskaitos dokumentų apie atskaitingų asmenų atsiskaitymus už išmokėtas iš kasos grynų pinigų sumas, kaip avansus prekių pirkimui, už laikotarpį nuo 2003-01-01 iki 2004-04-01 iš dalies negalima įvertinti bendrovės turto (prekių), o dėl neišsaugotų ir nepateiktų tyrimui 2004 m. kovo mėn. kasos dokumentų (kasos pajamų ir išlaidų orderių), ilgalaikio turto apskaitos dokumentų ir registrų už 2004 m., iš dalies negalima įvertinti už laikotarpį nuo2004-01-01 iki 2004 04-01 bendrovės turto (ilgalaikio turto vertės ir grynų pinigų kasoje). UAB "( - )" neišsaugojo apskaitos dokumentų apie atskaitingų asmenų atsiskaitymus už išmokėtas iš kasos grynų pinigų sumas, kaip avansus prekių pirkimui už laikotarpį nuo 2003-01-01 iki 2004-04-01, neišsaugojo 2004 m. kovo mėn. kasos dokumentų (kasos pajamų ir išlaidų orderių), ilgalaikio turto apskaitos dokumentų ir registrų už 2004 m. todėl pažeidė Lietuvos Archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996-02-22 įsakymu Nr.l3 "Dėl buhalterinės apskaitos dokumentų saugojimo terminų" nustatytą tvarką, kad uždarosios akcinės bendrovės privalo 10 metų saugoti šiuos dokumentus: apskaitos dokumentus, surašomus ūkinės operacijos metu arba tuoj pat jai pasibaigus ( kasos, banko dokumentus, bankų pranešimus ir pavedimus, paskyras, tabelius, materialinių vertybių priėmimo, perdavimo ir nurašymo aktus, kvitus, važtaraščius, sąskaitas-faktūras, avansines apyskaitas); kitus apskaitos dokumentus; apskaitos registrus.

19Anot specialistės UAB"( - )" nesilaikė 2001 m. lapkričio mėn. 6 Lietuvos Respublikos Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr.IX-574 (galioja nuo 2002-01-01) 13 straipsnio "Apskaitos dokumentų rekvizitai" 1 dalies reikalavimų, nes dalyje pateiktų apskaitos dokumentų trūksta privalomų rekvizitų. Pagal pateiktus tyrimui UAB "Vilkaviškio tiekimas" buhalterinės apskaitos dokumentus ir registrus nustatyta, kad bendrovė per laikotarpį nuo 2003-01-01 iki 2004-04-01 prieš metinės finansinės atskaitomybės sudarymą, neinventorizavo materialiojo ir nematerialiojo turto, medžiagų, prekių, pinigų, skolų ir t.t., todėl UAB "( - )" pažeidė Lietuvos Respublikos 2001-11-06 Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo Nr.IX-575 trečio skirsnio „Finansinės atskaitomybės sudarymo reikalavimai" 15 straipsnio reikalavimus.

20Iš esmės tokią išvadą specialistė patvirtino ir teisminio nagrinėjimo metu.

21Iš „SODRA“ duomenų apie UAB „( - )" darbuotojus matyti, jog V. P. įmonėje dirbo nuo 1993-05-01 iki 2004-04-15 (T5. b.l. 16, 84).

22Iš 2004-03-15 nutarties matyti, jog šia nutartimi Kauno apygardos teismas iškelė UAB „( - )"' bankroto bylą, bankroto administratoriumi paskirdamas UAB ..( - )'", o UAB „( - )" valdymo organus ne vėliau kaip per 10 dienų nuo nutarties įsiteisėjimo dienos įpareigojo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal finansinę atskaitomybę ir visus dokumentus ( T. 1 b.l. 93 ). 2004-03-16 Kauno apygardos teismo lydraščiu UAB „( - )" buvo išsiųsta nutarties kopija (T1. b. l.92).

23Iš 2004-04-14 pareiškimo matyti, jog UAB „( - )" administratorius- UAB „( - )" prašė pradėti ikiteisminį tyrimą dėl to, kad kad V. P. nevykdo teismo nutarties ir sąmoningai vilkino turto ir dokumentacijos perdavimą, o 2004-03-08 iš buhalterės kabineto dingo 2004 m. kovo mėnesio kasos dokumentai. (T1 b.l. 10).

24Dokumentų apžiūros protokolu apžiūrėtas UAB „( - )" segtuvas „ Gauti raštai", kuriame rasti 42 lapai (T4. b.1.64-120).

25Iš civilinės bylos Nr. B2-101-436/2006 duomenų matyti, jog 2003-12-24 Kauno apygardos teisme gautas VSDFV Vilkaviškio skyriaus pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „( - )" ir 2004-01-01 V. P. buvo pateikęs duomenis apie įmones kreditorinius įsiskolinimus (T 5. 108-126).

262004-01-19 Kauno apygardos teismo nutartimi VSDFV Vilkaviškio skyriaus reikalavimų užtikrinimui areštuotas UAB „( - )"' priklausantis nekilnojamas ir kitoks ilgalaikis turtas bei lėšos atsikaitomosiose sąskaitose, uždraudžiant juo disponuoti.(T4. b.l. 129). Pažymėjimas apie turto arešto akto įregistravimą turto arešto registre patvirtina, jog areštuojamas nekilnojamas ir ilgalaikis materialus turtas, lėšos atsiskaitomosiose sąskaitose(T.4 b.l. 131).

27Iš UAB „( - )" pranešimo matyti, jog 2004-03-31 bankrutuojančiai UAB ., ( - )" buvo įteiktas prašymas iki 2004-04-05 perduoti įmonės turtą pagal finansinę atskaitomybę ir visus dokumentus. Pranešimo įteikimas patvirtintas V. P. parašu (T1. b.l. 16).

28Grynųjų pinigų kasoje ir sąskaitoje perdavimo-priėmimo aktas patvirtina, kad 2004-03-31 UAB „( - )" buhalterė L. P. perdavė, o UAB ..( - )" įgaliotas asmuo K. A. perėmė iš bankrutuojančios UAB „( - )" grynus pinigus kasoje - 11.32 Lt(T1 b. l. 65).

29Dokumentų apžiūros protokole fiksuota, jog UAB „( - )" 2004 m. kasos knygoje įrašyta, kad 2004-03-30 bendrovės kasoje gauta 336 941, 03 Lt, o išlaidos sudarė 336 935, 50 Lt. V. P. į kasą 2004-03-30 įnešė 232 500 Lt ir 100630 Lt, o 2004-03-31 įnešė 31 760 Lt. Išlaidos sudarė 31 765, 76 Lt (T6. b.1.46-57).

30Tiek iš specialistės išvados, tiek ir kitų teisme ištirtų duomenų matyti, jog UAB "( - )“ tyrimui nepateikė 2004 metų kovo mėn. kasos dokumentų (kasos pajamų orderių, kasos išlaidų orderių ir kita), kurie patvirtintų, kad kasos knygoje už 2004m. kovo mėn. padaryti įrašai yra teisingi, kad gryni pinigai buvo tikrai įnešti į kasą, o kasos knygoje nurodytos grynų pinigų sumos tikrai išmokėtos.

31Būtent specialistės išvada bei kiti teisme ištirti ir šiame nuosprendyje aptarti įrodymai leidžia pagrįstai teigti, V. P., būdamas bendrovės direktoriumi ir atsakingas pagal LR Buhalterinės apskaitos 2001-11-06 įstatymą Nr.IX-574 už buhalterinės apskaitos bendrovėje organizavimą, apskaitos dokumentų išsaugojimą, pažeisdamas LR Buhalterinės apskaitos 2001-11-06 įstatymo Nr. IX-574 21 str. 2d., 19 str. 4d. reikalavimus, neišsaugojo dalies buhalterinės apskaitos dokumentų, neperdavė jų bankroto administratoriui, ko pasėkoje dėl neišsaugotų buhalterinės apskaitos dokumentų apie atskaitingų asmenų atsiskaitymus už išmokėtas iš kasos grynųjų pinigų sumas kaip avansus pirkimui, iš dalies negalima įvertinti bendrovės turto (prekių), o dėl neišsaugotų 2004m. kovo mėn. kasos dokumentų-kasos pajamų ir išlaidų orderių,ilgalaikio turto apskaitos dokumentų ir registrų už 2004m., iš dalies negalima įvertinti už laikotarpį nuo 2004-01-01 iki 2004-04-01 bendrovės turto (ilgalaikio turto vertės ir grynųjų pinigų kasoje).

32Būtent aptarti įrodymai patvirtina, kad kaltinamasis V. P. privalėjo tinkamai tvarkyti įstatymais bei poįstatyminiais teisės aktais reglamentuotą buhalterinę apskaitą, tačiau jos netvarkė, elgėsi ją tvarkydamas aplaidžiai, neišsaugojo įstatymais nustatytą laiką buhalterinės apskaitos dokumentų, dėl ko negalima įvertinti bendrovės veiklos bei jos turto. Šie jo veiksmai atitinka požymius nusikalstamos veikos numatytos LR BK 223 str. 1d., todėl tyrimo metu V. P. veiksmai tinkamai kvalifikuoti pagal LR BK 223 str. 1d.

33V. P. kaltinamas padaręs šią nusikalstamą veiką 2004-04-08. Tuo metu galiojo LR BK 223 str. redakcija, nustatyta 2000 m. rugsėjo 26 d. įstatymu Nr. VIII-1968(galiojusi iki2004 07 05 įstatymu Nr. IX-2314 nustatytos redakcijos). Kadangi šioje LR BK 223 str. 1d. įstatymo redakcijoje griežčiausia bausmė buvo nustatyta laisvės atėmimas iki 2 metų, todėl ši nusikalstama veika, sutinkamai su LR BK 11 str. nuostatomis, priskirtina prie nesunkių nusikaltimų. Nusikalstamos veikos padarymo metu galiojęs LR BK 95 str. numatė, jog už padarytą ir LR BK 223 str. 1d. numatytą veiką apkaltinamasis nuosprendis negalėjo būti priimtas, jei praėję penkeri metai, kai padarytas neatsargus arba nesunkus tyčinis nusikaltimas(2003 04 10 įstatymo Nr. IX-1495 redakcija, įsigaliojusi nuo 2003 05 01 ir galiojusi iki 2010 06 15 įstatymu Nr. XI-901 patvirtintos įstatymo redakcijos, įsigaliojusios nuo 2010 06 29).

34LR BK 3 str. nustatyta, jog veikos nusikalstamumą ir asmens baudžiamumą nustato tos veikos padarymo metu galiojęs baudžiamasis įstatymas. Veikos nusikalstamumą panaikinantis, bausmę švelninantis arba kitokiu būdu nusikalstamą veiką padariusio asmens teisinę padėtį palengvinantis baudžiamasis įstatymas turi grįžtamąją galią, t. y. taikomas iki tokio įstatymo įsigaliojimo nusikalstamą veiką padariusiems asmenims, taip pat atliekantiems bausmę bei turintiems teistumą asmenims. Baudžiamasis įstatymas, nustatantis veikos nusikalstamumą, griežtinantis bausmę arba kitaip sunkinantis nusikalstamą veiką padariusio asmens teisinę padėtį, neturi grįžtamosios galios.

35Atsižvelgus į šio BK straipsnio nuostatas, konstatuotina, kad V. P. taikytina LR BK 95 str. redakcija, galiojusi jo veikos padarymo metu-2004-04-08, kurioje numatytas penkerių metų apkaltinamojo nuosprendžio priėmimo senaties terminas už nesunkų-LR BK 223 str. 1d. numatytą nusikaltimą. Dėl šios priežasties baudžiamoji byla V. P. dėl veikos numatytos LR BK 223 str. 1d. nutrauktina vadovaujantis LR BPK 3 str. 1d. 2p. nuostatomis, suėjus baudžiamosios atsakomybės senaties terminui.

36V. P. pareikštame kaltinime iš esmės yra pateikiami prieštaringi duomenys.

37V. P. kaltintas tuo, kad būdamas įmonės-UAB „( - )" direktoriumi, neperdavė dalies buhalterinės apskaitos dokumentų bankroto administratoriui, atvykusiam jų perimti, kadangi 2004-04-08 jų neišsaugojo, ko pasėkoje dėl neišsaugotų buhalterinės apskaitos dokumentų apie atskaitingų asmenų atsiskaitymus už išmokėtas iš kasos grynųjų pinigų sumas kaip avansus pirkimui, laikotarpiu nuo 2003-01-01 iki 2004-04-01 iš dalies negalima įvertinti bendrovės turto (prekių), o dėl neišsaugotų 2004m. kovo mėn. kasos dokumentų (kasos pajamų ir išlaidų orderių), ilgalaikio turto apskaitos dokumentų ir registrų už 2004m., iš dalies negalima įvertinti bendrovės turto (ilgalaikio turto vertės ir grynųjų pinigų kasoje) už laikotarpį nuo 2004-01-01 iki 2004-04-01.

38Tuo pat metu V. P. pareikštas kaltinimas tuo, kad laikotarpiu nuo 2004-03-30 iki 2004-03-31 iš bendrovės kasos pagal kasos išlaidų orderius nuo Nr. 90 iki Nr. 112 gavęs pinigines lėšas už degalus, plovyklą, už prekes, darbuotojų atlyginimams, už elektrą ir pan., jis iššvaistė jam patikėtą ir jo žinioje buvusį UAB „( - )" didelės vertės svetimą turtą - 366 921.26 Lt. Iš kaltinimo teksto akivaizdu, jog kaltinimas iššvaistytmu yra pagrįstas išvada, jog gaudamas iš bendrovės kasos pagal 2004-03-30 kasos išlaidų orderius pinigines lėšas, kaltinamasis tokiu būdu iššvaistė didelės vertės turtą, kuris privalėjo būti skirtas kreditoriniams reikalavimams patenkinti.

39Jau pats kaltinimas turto iššvaistymu kaltinamajame akte V. P. neatitinka LR BPK 219 str. 3p. numatytų reikalavimų, jame nenurodytos svarbiausios LR BK 184 str. 2d. kvalifikuojančios aplinkybės, todėl jis nėra motyvuotas ir pagrįstas faktinėmis aplinkybėmis, todėl ydingas.

40Turto iššvaistymas yra tada, kai kaltininkas jam patikėtą ar esantį jo žinioje turtą neteisėtai parduoda, dovanoja ar kitaip perleidžia tretiesiems asmenims. Turtas yra iššvaistomas jo nepasisavinus, t. y. neužvaldžius bent trumpam laikui. Patikėtas turtas - tai užimamų pareigų, specialių pavedimų bei sutarčių pagrindu teisėtame kaltininko valdyme esantis svetimas turtas, kurio atžvilgiu kaltininkas turi teisiškai apibrėžtus įgalinimus. Esantis kaltininko žinioje yra toks turtas, kai kaltininkas dėl savo užimamų pareigų turi teisę pavaldiniams, kuriems patikėtas turtas, duoti nurodymus dėl šio turto panaudojimo. Iššvaistymas laikomas baigtu nuo svetimo turto pardavimo, padovanojimo ar kitokio perleidimo trečiajam asmeniui momento.

41Kaltinamajame akte V. P. nėra nurodyta, kokiu būdu ir kam jis buvusį jo žinioje ir jam patikėtą turtą-pinigines lėšas, iššvaistė t.y. nėra nurodyta, kada, kam ir kokiu būdu jis perleido tretiesiems asmenims jam perduotą turtą-pinigines lėšas. Kaltinimas prasilenkia su elementaria logika, teigiant, jog V. P. pinigines lėšas iššvaistė, jas paimdamas.

42Turto iššvaistymas yra tada, kai kaltininkas jam patikėtą ar esantį jo žinioje turtą neteisėtai ar neatlygintinai perleidžia tretiesiems asmenims, nesilaikant įstatymais nustatytos perleidimo tvarkos. BK 184 straipsnio 2 dalies prasme atsakomybė už kaltininkui patikėto ar jo žinioje buvusio turto ar turtinės teisės iššvaistymą atsiranda tada, kai jis neteisėtai pasinaudoja jam suteiktais įgaliojimais minėtam turtui. Turto iššvaistymas yra tyčinis nusikaltimas, todėl šio nusikaltimo subjektyvinės pusės požymiui-kaltei-būdinga tyčia, arba tiesioginė, arba netiesioginė. Tiesioginė tyčia yra tada, kai asmuo suvokia, jog neteisėtai ir neatlygintinai savinasi ar naudoja jam patikėtą turtą ir taip pažeidžia turto savininko ar kito teisėto turto valdytojo interesus, daro jam materialinę žalą ir to nori, o netiesioginė-kai asmuo tyčine veika nesiekia žalingų padarinių, bet sąmoningai leidžia jiems atsirasti(2006 m. lapkričio 21 d. nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-615/2006).

43Neteisėtai turtas perleidžiamas, jeigu tai padaroma nesilaikant nustatytos turto perleidimo tvarkos, kuri paprastai nustatoma norminiais aktais, o esant sutartiniams santykiams- bendru susitarimu. Už šią nusikalstamą veiką atsakomybė iškyla, kai kaltininkas veikia tyčia ar neatsargiai (BK 184 straipsnio 4 dalis). Iššvaistymo sudėtis yra materialioji, nes objektyvųjį veikos požymį sudaro priešinga teisei veika, atsiradę žalingi padariniai ir priežastinis ryšys tarp tokio elgesio ir padarinių. (2007 m. spalio 11 d. nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-388/2007; 2008 m. vasario 5 d. nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-61/2008).

44Teismų praktikoje laikomasi nuostatos, jog tuo atveju, kai bendrovės vadovas ar kitas administracijos atstovas pagal išlaidų orderį iš bendrovės kasos paima ir panaudoja pinigus saviems tikslams, o ne įmonės interesams, šis veiksmas vertintinas kaip patikėto ar žinioje esančio svetimo turto pasisavinimas (kasacinės nutartys Nr. 2K-208/2008, 2K-368/2008, 2K-90/2009).

45CK 2.87 straipsnyje, taip pat Akcinių bendrovių įstatymo (2000 m. liepos 13 d., Nr. VIII-1835) 19 straipsnio 8 dalyje įtvirtinta bendrovės vadovo pareiga sąžiningai ir protingai veikti įmonės interesais, laikytis įstatymų bei kitų teisės aktų, vadovautis bendrovės įstatais ir nepainioti jos turto su savo asmeniniu turtu. Sąžiningas ir protingas pareigų atlikimas be kita ko suponuoja ir tinkamą buhalterinės apskaitos organizavimą įmonėje bei norminių aktų, reglamentuojančių apskaitos tvarkymą, laikymąsi. Kai pats bendrovės vadovas ar kitas administracijos atstovas pagal išlaidų orderį iš bendrovės kasos paima ir panaudoja pinigus neaiškiems tikslams ir, nesilaikydamas buhalterinės apskaitos taisyklių, nepateikia išlaidas pagrindžiančių dokumentų, šis veiksmas vertintinas kaip patikėto ar žinioje esančio svetimo turto pasisavinimas arba iššvaistymas (kasacinės nutartys Nr. 2K-427/2000, 2K-440/2005, 2K-213/2006, 2K-47/2007, 2K-108/2008, 2K-61/2009). Tvirtinimai, kad UAB piniginės lėšos iš tikrųjų buvo panaudotos bendrovės reikmėms, nors tai neužfiksuota buhalterinėje apskaitoje ir nepatvirtinta patikimais įrodymais, nėra pakankamas pagrindas paneigti kaltinimą (kasacinės nutartys Nr. 2K-208/2008, 2K-368/2008).

46Kaltinimas V. P. turto pasisavinimu nebuvo pareikštas. Iš teisme ištirtų įrodymų matyti, jog toks kaltinimas kaltinamajam nepareikštas dėl to, jog nebuvo nustatytos tokius veiksmus kvalifikuojantis požymis-piniginių lėšų panaudojimas saviems ar neaiškiems tikslams, o ne įmonės tikslams. Ikiteisminio tyrimo metu surinkta medžiaga nėra paneigta, kad bendrovės piniginės lėšos buvo panaudotos bendrovės tikslams t.y prekių, paslaugų, technikos pirkimui ir pan. Nesant kaltinime nurodytų neišsaugotų 2004 m. kovo mėn. buhalterinės apskaitos dokumentų(dėl kurių dingimo buvo pradėtas tyrimas), negalima daryti vienareikšmės ir kategoriškos išvados, kad kaltinamasis iššvaistė ar pasisavino bendrovės turtą.

47Turto pasisavinimas yra tada, kai kaltininkas jam patikėtą ar jo žinioje esantį svetimą turtą tyčia neteisėtai neatlygintinai paverčia savo turtu, t. y. ima elgtis su svetimu turtu kaip su nuosavu ir taip padaro žalos turto savininkui. Turto pasisavinimas galimas tik tiesiogine tyčia. Tiesioginės tyčios pasisavinant svetimą turtą atveju kaltininkas supranta, kad neteisėtai (viršydamas savo įgalinimus), neatlygintinai svetimą turtą paverčia savu, numato, jog dėl to teisėtas jo turėtojas šio neteks, ir to nori. (2009 m. gegužės 5 d. nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-104/2009).

48Specialistės išvadoje kostatuojama, jog pagal pateiktus buhalterinės apskaitos dokumentus, negalima nustatyti grynų pinigų likutį 2004-04-01, nes tyrimui V. P. nepateikė 2003-2004 m. apskaitos dokumentus apie atsiskaitymus už išmokėtas iš kasos grynų pinigų sumas, kaip avansus prekių pirkimui, kurie patvirtintų, kad prekių pirkimo operacijos tikrai įvyko.

49Byloje esantys duomenys patvirtina, kad V. P. yra kaltas dėl neišsaugotų ir nepateiktų tyrimui UAB „( - )“ buhalterinės apskaitos dokumentų apie atsiskaitymus už išmokėtas jam iš kasos grynų pinigų sumas nuo 2003-01-01 iki 2004-04-01 kaip avansus prekių pirkimui, dėl ko negalima įvertinti bendrovės turto(prekių) įgijimo. Jis kaltas ir dėl neišsaugotų ir nepateiktų tyrimui 2004m. kovo mėnesio kasos dokumentų-kasos pajamų ir išlaidų orderių, ilgalaikio turto apskaitos dokumentų ir registrų už 2004 metus, dėl ko negalima buvo įvertinti bendrovės ilgalaikio turto vertės bei grynųjų pinigų kasoje. Tačiau tokio dokumentų neišsaugojimo bei jų nepateikimo negalima laikyti tyčiniu veiksmu, nes, kaip matyti iš tyrimo metu surinktų duomenų, tie dokumentai iš bendrovės patalpų neaiškiomis ir neištirtomis aplinkybėmis dingo. Tiek tyrimo metu, tiek ir teisminio nagrinėjimo metu nebuvo nustatyta, jog V. P. neišsaugojo ir nepateikė tyrimui UAB „( - )“ buhalterinės apskaitos dokumentų tyčia, ar, kad juos sunaikino siekdamas pasisavinti ar iššvaistyti svetimą-bendrovei priklausantį turtą.

50Byloje nustatyta, kad 2004 m. kovo mėn. 30-31 d. laikotarpyje UAB „( - )“ pajamos buvo 368 701,03 Lt (pagal kasos pajamų orderį Nr.33409815 priimta iš UAB"( - )" - 2260.07 Lt; pagal kasos pajamų orderį Nr.33409816 V. P. įnešė 232 550, 00 Lt kreditorinį įsiskolinimą; pagal kasos pajamų orderį Nr. 33409817 buvo priimta iš UAB "( - )" 1500, 96 Lt; pagal kasos pajamų orderį Nr. 33409818 V. P. grąžino kreditorinį įsiskolinimą -100 630, 00 Lt; pagal kasos pajamų orderį Nr. 33409819 V. P. grąžino kreditorinį įsiskolinimą -31 760,00 Lt.

51Specialistė išvadoje konstatavo, jog po Kauno apygardos teismo 2004-03-15 nutarties dėl bankroto bylos iškėlimo UAB "( - )"įsiteisėjimo (t.y. po 2004-03-25) iš bendrovės kasos 2004 m. kovo mėn. 30-31 buvo išmokėta 368 701, 26 Lt, o įnešta į bendrovės kasą- 368 701, 03 Lt. Nors tyrimui bendrovės vadovas dėl dokumentų dingimo ir nepateikė 2003-2004 m. apskaitos dokumentų apie atsiskaitymus už išmokėtas iš kasos grynų pinigų sumas, kaip avansus prekių pirkimui(kurie patvirtintų, kad prekių pirkimo operacijos tikrai įvyko), tačiau ši aplinkybė negali būti laikoma neginčijamu įrodymu, kad V. P. gautas pinigines lėšas nepanaudojo prekių, paslaugų pirkimui ar kitiems bendrovės tikslams. Specialistei tyrimui pateikti ir ištirti apskaitos dokumentai nepaneigia iš kasos paimtų pinigų panaudojimo bendrovės tikslams fakto. Pagal teismui pateiktus įrodymus, jokiu būdu negalima daryti išvados, kad nesilaikydamas buhalterinės apskaitos taisyklių, bendrovės vadovas pagal išlaidų orderius iš bendrovės kasos paimtus pinigus nepanaudojo bendrovės tikslams, o juos pasisavino ar perdavė kitiems asmenims, arba, kad panaudojo neaiškiems tikslams. Tyrimo metu nebuvo nustatyti objektyvūs ir neginčijami įrodymai, patvirtinantys aplinkybę, kad UAB piniginės lėšos iš tikrųjų buvo panaudotos ne bendrovės reikmėms. Tokių įrodymų nebuvimas yra pakankamas pagrindas paneigti kaltinimą V. P. nusikalstama veika numatyta LR BK 184 str. 2d.

52Kvalifikuojant iššvaistymą nėra svarbu, ar veika padaryta dėl savanaudiškų, ar dėl kitokių motyvų. Svarbu tai, kad kaltininkui patikėtas ar esantis jo žinioje turtas visuomet yra neteisėtai ir neatlygintinai perleidžiamas tretiesiems asmenims. Būtent tai ir nebuvo nustatyta šioje byloje. Turto iššvaistymas yra tyčinis nusikaltimas ir šio nusikaltimo subjektyviajam požymiui-kaltei-būdinga tiesioginė ar netiesioginė tyčia. Asmuo turi arba suvokti, jog neteisėtai ir neatlygintinai perleidžia jam patikėtą turtą ir taip pažeidžia savininko ar kito teisėto turto valdytojo interesus, daro jam materialinę žalą ir to norėti bei siekti , arba, nors ir nesiekti žalingų padarinių, bet sąmoningai leisti jiems atsirasti. Kaltinamasis neigė iššvaistęs kaltinime nurodytas pinigines lėšas. Jo kaltės turinys nėra atskleidžiamas nei pačiame kaltinime, nes byloje surinktais objektyviais duomenimis, todėl teismas daro išvadą, jog V. P. kaltinimas nusikalstama veika numatyta LR BK 184 str. 2d. pareikštas nepagrįstai. Esant tokioms aplinkybėms kaltinamasis V. P. dėl nusikalstamos veikos numatytos LR BK 184 str. 2d. ušteisintinas, jam nepadarius šio nusikaltimo požymių turinčios veikos(LR BPK 303 str. 5d. 1p.)

53Teismas, vadovaudamasis LR BPK 3 str. 1d. 2p., 235 str., 254 str., 297 str., 301-307 str

Nutarė

54V. P., kaltintą ir atiduotą teismui pagal LR BK 184 str. 2d., išteisinti, jam nepadarius šio nusikaltimo požymių turinčios nusikalstamos veikos.

55V. P. baudžiamąją bylą dėl nusikalstamos veikos numatytos LR BK 223 str. 1d. nutraukti, suėjus baudžiamosios atsakomybės už šią veiką senaties terminams(LR BPK 3 str. 1d. 2p.).

56UAB „( - )“ pareikštą 366 921, 26 Lt. civilinį ieškinį atmesti.

57Nuosprendžiui įsiteisėjus daiktus turinčius reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti - voke esančius UAB „( - )" buhalterinės apskaitos dokumentai(segtuvą su 2004 m. išsiųstais raštais -34 lapai, segtuvą „2004 m. gauti raštai" - 42 lapai, 2004 m. UAB "Vilkaviškio tiekimas" kasos knygą-31 lapas, segtuvą „2004 m. atlyginimų suvestinės“ - 5 lapai, segtuvą “2004 m. tabeliai" - 5 lapai - gražinti UAB „( - )“ įgaliotam atstovui A. P..

58Nuosprendis per 20d. nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas Lietuvos Apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjas Algirdas... 2. V. P. (a.k. ( - ) ) gim. ( - ), lietuvis, Lietuvos pilietis, vidurinio... 3. Kaltinamasis V. P., būdamas UAB „( - )" direktoriumi ir pagal LR... 4. V. P. kaltinamajame akte kaltintas ir didelės vertės svetimo turto... 5. Teisminio nagrinėjimo metu šis kaltinimas nepasitvirtino, todėl dėl veikos... 6. Kaltinamasis V. P. savo kaltės nepripažino ir parodė, jog svetimo turto... 7. Dėl turto iššvaistymo V. P. paaiškino, kad jis kaltinime nurodytų pinigų... 8. Liudytojas K. A. parodė, jog dirbo UAB „( - )“, kuri teismo sprendimu buvo... 9. Liudytojas A. P. patvirtino, jog jis dirba direktoriumi UAB „( - )“, kuri... 10. Liudytojas A. M. paaiškino, kad dirba Vilkaviškyje antstoliu. 2004 m.... 11. Liudytoja Z. G. nurodė, jog dirbo UAB „( - )“ vyr. finansininke. Kauno... 12. Liudytoja R. K. parodė, jog dirbo UAB „( - )“ aparatininke. Įmonė... 13. Liudytojas J. A. patvirtino, kad, kad dirbo UAB „( - )“ šaltkalviu. Šios... 14. Apklaustas liudytoju G. N. paaiškino, jog dirbo UAB „( - )“... 15. Liudytoja L. P. kurios parodymai perskaityti LR BPK 276 str.. tvarka, tyrimo... 16. Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybos prie LR VRM Marijampolės apskrities... 17. Išvadoje nurodoma, jog pagal UAB"( - )" tyrimui pateiktus buhalterinės... 18. Iš specialistės išvados matyti, jog dėl UAB "( - )" neišsaugotų ir... 19. Anot specialistės UAB"( - )" nesilaikė 2001 m. lapkričio mėn. 6 Lietuvos... 20. Iš esmės tokią išvadą specialistė patvirtino ir teisminio nagrinėjimo... 21. Iš „SODRA“ duomenų apie UAB „( - )" darbuotojus matyti, jog V. P.... 22. Iš 2004-03-15 nutarties matyti, jog šia nutartimi Kauno apygardos teismas... 23. Iš 2004-04-14 pareiškimo matyti, jog UAB „( - )" administratorius- UAB „(... 24. Dokumentų apžiūros protokolu apžiūrėtas UAB „( - )" segtuvas „ Gauti... 25. Iš civilinės bylos Nr. B2-101-436/2006 duomenų matyti, jog 2003-12-24 Kauno... 26. 2004-01-19 Kauno apygardos teismo nutartimi VSDFV Vilkaviškio skyriaus... 27. Iš UAB „( - )" pranešimo matyti, jog 2004-03-31 bankrutuojančiai UAB ., (... 28. Grynųjų pinigų kasoje ir sąskaitoje perdavimo-priėmimo aktas patvirtina,... 29. Dokumentų apžiūros protokole fiksuota, jog UAB „( - )" 2004 m. kasos... 30. Tiek iš specialistės išvados, tiek ir kitų teisme ištirtų duomenų... 31. Būtent specialistės išvada bei kiti teisme ištirti ir šiame nuosprendyje... 32. Būtent aptarti įrodymai patvirtina, kad kaltinamasis V. P. privalėjo... 33. V. P. kaltinamas padaręs šią nusikalstamą veiką 2004-04-08. Tuo metu... 34. LR BK 3 str. nustatyta, jog veikos nusikalstamumą ir asmens baudžiamumą... 35. Atsižvelgus į šio BK straipsnio nuostatas, konstatuotina, kad V. P.... 36. V. P. pareikštame kaltinime iš esmės yra pateikiami prieštaringi duomenys.... 37. V. P. kaltintas tuo, kad būdamas įmonės-UAB „( - )" direktoriumi,... 38. Tuo pat metu V. P. pareikštas kaltinimas tuo, kad laikotarpiu nuo 2004-03-30... 39. Jau pats kaltinimas turto iššvaistymu kaltinamajame akte V. P. neatitinka LR... 40. Turto iššvaistymas yra tada, kai kaltininkas jam patikėtą ar esantį jo... 41. Kaltinamajame akte V. P. nėra nurodyta, kokiu būdu ir kam jis buvusį jo... 42. Turto iššvaistymas yra tada, kai kaltininkas jam patikėtą ar esantį jo... 43. Neteisėtai turtas perleidžiamas, jeigu tai padaroma nesilaikant nustatytos... 44. Teismų praktikoje laikomasi nuostatos, jog tuo atveju, kai bendrovės vadovas... 45. CK 2.87 straipsnyje, taip pat Akcinių bendrovių įstatymo (2000 m. liepos 13... 46. Kaltinimas V. P. turto pasisavinimu nebuvo pareikštas. Iš teisme ištirtų... 47. Turto pasisavinimas yra tada, kai kaltininkas jam patikėtą ar jo žinioje... 48. Specialistės išvadoje kostatuojama, jog pagal pateiktus buhalterinės... 49. Byloje esantys duomenys patvirtina, kad V. P. yra kaltas dėl neišsaugotų ir... 50. Byloje nustatyta, kad 2004 m. kovo mėn. 30-31 d. laikotarpyje UAB „( - )“... 51. Specialistė išvadoje konstatavo, jog po Kauno apygardos teismo 2004-03-15... 52. Kvalifikuojant iššvaistymą nėra svarbu, ar veika padaryta dėl... 53. Teismas, vadovaudamasis LR BPK 3 str. 1d. 2p., 235 str., 254 str., 297 str.,... 54. V. P., kaltintą ir atiduotą teismui pagal LR BK 184 str. 2d., išteisinti,... 55. V. P. baudžiamąją bylą dėl nusikalstamos veikos numatytos LR BK 223 str.... 56. UAB „( - )“ pareikštą 366 921, 26 Lt. civilinį ieškinį atmesti.... 57. Nuosprendžiui įsiteisėjus daiktus turinčius reikšmės nusikalstamai veikai... 58. Nuosprendis per 20d. nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas Lietuvos...