Byla 1-1546-929/2019

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Rasa Paužaitė, sekretoriaujant Daivai Paliokaitei, dalyvaujant prokurorei Valentinai Strokinienei, kaltinamajam A. B., jo gynėjui advokatui Remigijui Merkevičiui, kaltinamajam A. J., jo gynėjui advokatui Ernestui Bušmovičiui, kaltinamajam D. P., jo gynėjams advokatams Vidmantui Žiemeliui, nukentėjusiajam A. K. jo atstovui advokatui Anatolijui Novikovui,

2viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje:

3A. B., a. k. ( - ) gim. ( - ), Lietuvos Respublikos pilietis, vedęs, nedirbantis, registruotas darbo biržoje, gyvenantis ( - ), deklaruojantis gyvenamąją vietą ( - ), neteistas,

4kaltinamas padaręs nusikalstamas veikas, numatytas Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – ir BK) 284 straipsnyje ir 138 straipsnio 2 dalies 8 punkte;

5A. J., a. k. ( - ) gim. ( - ), Lietuvos Respublikos pilietis, vedęs, dirbantis ( - ), gyvenantis ir deklaruojantis gyvenamąją vietą ( - ), neteistas,

6kaltinamas padaręs nusikalstamas veikas, numatytas Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – ir BK) 284 straipsnyje ir 138 straipsnio 2 dalies 8 punkte;

7D. P., a. k. ( - ) gim. ( - ), Lietuvos Respublikos pilietis, nevedęs, dirbantis ( - ), gyvenantis ir deklaruojantis gyvenamąją vietą ( - ), neteistas,

8kaltinamas padaręs nusikalstamas veikas, numatytas Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – ir BK) 284 straipsnyje ir 138 straipsnio 2 dalies 8 punkte.

9Teismas

Nustatė

10A. B., A. J. ir D. P. viešoje vietoje įžūliu elgesiu demonstravo nepagarbą aplinkiniams ir aplinkai, sutrikdė visuomenės rimti ir tvarką, sukėlė fizinį skausmą ir nesunkiai sutrikdė asmens sveikatą, o būtent: 2017 m. liepos 2 d., apie 3.50 val., ( - ), viešoje vietoje, naktiniame klube ( - ), D. P. sudavė vieną smūgį dešinės rankos kumščiu į veido sritį nukentėjusiajam A. K., vieną smūgį į kairės pusės galvos sritį, vieną smūgį į dešinės ausies sritį, taip pat sudavė nemažiau dviejų smūgių į galvos sritį. A. B. ir A. J. uždėjus nukentėjusiajam antrankius, D. P. priėjo prie gulinčio ant grindų nukentėjusiojo A. K. ir koja sudavė vieną smūgį į veido sritį, po ko A. B. kartu su A. J. pakėlus nukentėjusįjį surakintą antrankiais nuo grindų, A. B. sudavė nukentėjusiajam vieną smūgį dešinės kojos keliu į veido sritį ir vieną smūgį dešinės rankos kumščiu į veido sritį, A. B. kartu su A. J., vedant iš salės surakintą antrankiais nukentėjusįjį A. K., tyčia trenkė nekentėjusįjį galva į sieną, A. B. sudavė vieną smūgį dešinės rankos kumščiu į pilvo sritį, prie išėjimo durų dešinės rankos kumščiu sudavė surakintam antrankiais nukentėjusiajam tris smūgius į pilvo sritį, po ko paguldžius surakintą antrankiais nukentėjusįjį A. K. ant žemės, A. J. dešine koja sudavė nukentėjusiajam A. K. vieną smūgį į apatinę kūno dalį, A. B. gulinčiam ant žemės surakintam antrankiais nukentėjusiajam A. K. dešine koja sudavė vieną smūgį į galvos sritį, dešine koja sudavė vieną smūgį į nugaros juosmens sritį, bei kaire koja spyrė jam į apatinę kūno dalį, tokiais savo veiksmais nukentėjusiajam A. K. padarė viršugalvio, kaktos, nugarėlės, viršutinės lupos, dilbių, dešinio riešo odos nubrozdinimus, ausų kaušelių, užausių, kairės akies vokų, kairio žando, lūpų, smakro, pečių, žastų, kairės alkūnės, kairio dilbio, riešų, krūtinės, pilvo, nugaros, dešinės blauzdos poodines kraujosruvas, apatinės lūpos gleivinės muštines žaizdeles, cheminį kairės ragenos II laipsnio ir abiejų akių junginės I laipsnio nudegimus, X-XII-o šonkaulių lūžius dešinėje, kas vertinama nesunkiu sveikatos sutrikdymu (2017-07-04 specialisto išvada Nr. G 2153/2017(01)), tai yra viešoje vietoje įžūliu elgesiu demonstravo nepagarbą aplinkiniams ir aplinkai, sutrikdė visuomenės rimti ir tvarką, sukėlė fizinį skausmą ir nesunkiai sutrikdė nukentėjusiojo A. K. sveikatą.

11Kaltinamasis A. B., apklausiamas teismo posėdyje, kaltu dėl inkriminuojamų nusikalstamų veikų prisipažino ir paaiškino, kad klube ( - ) vyko muštynės, kolegos per radijo ryšį prašė pagalbos. Atvykęs jis nuėjo į salę. Prie fotelių stovėjo du apsaugos darbuotojai – Ž. ir J.. Nukentėjusysis gulėjo ant grindų, jo veidas buvo kruvinas, jis buvo nesąmoningas. Belaukiant greitosios pagalbos jis atsipeikėjo, bandė ar atsistoti, ar pulti, ar šokti, pradėjo agresyviai šnekėtis. Jis su kolegomis paguldė nukentėjusįjį ant žemės, uždėjo antrankius. Administratorius prašė išvesti jį į lauką, todėl paėmė ir vedė jį iš salės. Vedamas nukentėjusysis priešinosi, keikėsi, buvo neblaivus. Jo veiksmai buvo nenuspėjami, todėl buvo pagrindas uždėti antrankis. Bevedant sudavė jam smūgius iš kelio į pilvo sritį, kad mažiau priešintųsi. Be to, kartu su A. J. pastūmė į sieną. Nukentėjusįjį išvedė į lauką, jis keikėsi. Lauke, kai gulėjo ant pilvo, dar sudavė jam smūgį su koja į peties sritį, kad neapsiverstų. Pripažįsta, kad tai buvo chuliganiškos paskatos. Kaip apsaugos darbuotojas, galėjo savo darbą atlikti ir be smūgių.

12Kaltinamasis A. J., apklausiamas teismo posėdyje, kaltu dėl inkriminuojamų nusikalstamų veikų prisipažino ir paaiškino, kad gavo pranešimą apie užpuolimą klube ( - ). Kai atvyko, prie klubo jau buvo Ž., jis pasakė, kad reikia kviesti pastiprinimą, nes klube muštynės. Su Ž. nusileido į apačią. Salėje ant grindų prie šokių stulpo gulėjo žmogus, pusantro metro atstumu stovėjo direktorius D. P. ir administratorius. Klubo darbuotojai pasakė, kad yra apgadintas turtas, stulpas ir lubos, dėl muštynių nieko nesakė. Nukentėjusiajam ant veido buvo kraujas. Darbuotojai pasakė, kad K. draugui N. pretenzijų dėl turto sugadinimo neturi. Atvyko A. B., jie su Ž. pradėjo nukentėjusįjį gaivinti, nes jis gulėjo nejudėdamas. Nukentėjusysis atsigavo, bandė smūgiuoti Ž., todėl B. ir Ž. uždėjo antrankius. Pradėjo nukentėjusįjį vesti link išėjimo administracijos prašymu. Bevesdamas jis nukentėjusįjį pastūmė ir jis atsitrenkė galva į sieną. Pastūmė turėdamas tikslą sukelti skausmą, sudrausminti nukentėjusįjį. Kai nukentėjusysis gulėjo lauke prie suoliuko, jam dar spyrė koja. Nukentėjusysis pasakė, kad jam sunku kvėpuoti, tada buvo pasodintas ant suoliuko. Jį suerzino nukentėjusysis savo pasisakymais, grasinimais, todėl taip pasielgė. Pripažįsta, kad pažeidė viešąją tvarką, nes aplink buvo klientai, kiti darbuotojai.

13Kaltinamasis D. P., apklausiamas teismo posėdyje, kaltu dėl inkriminuojamų nusikalstamų veikų prisipažino ir paaiškino, kad jis yra naktinio klubo ( - ) savininkas. 2017 m. liepos 2 d. būdamas klube išgirdo pavojaus signalą iš džakuzi patalpos. Merginos išėjusios iš džakuzi sakė ir rodė, kad jas skandino. Administratorius nubėgo į džakuzi, Jis apačioje prie baro spauddė pavojaus signalą. Atvyko apsaugos darbuotojai. Nuėjo į salę, ten buvo administratorius J., du klientai, tie patys, kurie buvo džakuzi. Jonas paaiškino, kad klientai sugadino stulpą, susimušė su kitais klientais. Buvo sugadintas šokių stulpas. Jis būdamas salėje susistumdė su A. K. ir sudavė kelis smūgius jam į veidą. Galėjo suduoti tris ar keturis smūgius, dabar tiksliai jau neprisimena. Po smūgių nukentėjusysis atsisėdo, o jis išėjo kviesti apsaugos. A. K. draugas jo negynė, jie abu sėdėjo. Kai grįžo į salę, jau buvo atvykę apsaugos darbuotojai. Nukentėjusiajam uždėjo antrankius ir vedė iš salės. Viskas matosi vaizdo įrašuose, tačiau įrašuose neužfiksuota pati konflikto pradžia, kai jis sudavė smūgius nukentėjusiajam. Pripažįsta, kad savo veiksmais sutrikdė viešąją tvarką. Norėjo taikytis su nukentėjusiuoju nuo pat pradžių, tačiau nepavyko rasti bendros kalbos su jo advokatu.

14Liudytojas V. K., apklaustas teismo posėdyje, parodė, kad jis dirba „Eurocash“ ekipaže, greito reagavimo grupės apsaugos darbuotoju. Įvykio dieną jis gavo per raciją signalą, kad klube ( - ) paspaustas pavojaus mygtukas. Jiems su kolega atvykus, viskas jau buvo pasibaigę, į vidų jie nėjo. Lauke matė kitų ekipažų, gulėjo surakintas žmogus, kuris sakė, kad jį sumušė klubo apsauga ar darbuotojai, prašė greitosios. Prie to nukentėjusiojo lyg buvo draugas, lauke 6-8 žmonės, dauguma jų apsaugos darbuotojai iš ekipažų. Lauke buvo A. B. ir A. J., jie yra apsaugos darbuotojai iš kito ekipažo, atvyko anksčiau, negali pasakyti, kur jie stovėjo ir ką veikė. Nėra garantuotas, ar lauke buvo D. P.. Nematė, kad kas nors ką nors muštų. Jis su kolega konflikto priežasčių nesiaiškino, nes jų ekipažas atvyko ne pirmas, atvyko greitoji, policija ir jie išvyko.

15Liudytoja L. T., apklausta teismo posėdyje, parodė, kad ji prieš porą metų dirbo ( - ) klube šokėja. Šoko ten gal kokius 6 kartus, prie jos nebuvo kažkokių konfliktinių situacijų, kurias prisimintų. Klubas turėjo apsaugą, ji buvo klubo viduje, su jais kontakto ji neturėjo. Negali pasakyti, kaip jie buvo apsirengę, specialios aprangos neturėjo. 2017 m. liepos 2 . nakties neatsimena, neatsimena jokios konfliktinės situacijos ar agresyvių klientų.

16Liudytoja I. D., apklausta teismo posėdyje, parodė, kad tą naktį liepos mėnesį gal prieš du metus buvo ( - ) klube, nes ten dirbo jos draugės G. L., E. Ž.. Tą naktį buvo nemažai klientų. Atvyko du stamboki vyrai, jie buvo gan konfliktiški, agresyvoki. Jie nuėjo su dviem merginomis į džakuzį. Gal po 10 min. merginos išbėgo išsigandusios, buvo pakviesta apsauga, nes džakuzi, jos žiniomis, įvyko konfliktas. Merginos sakė, kad tie vyrai nardino jų galvas, reikalavo sekso paslaugų. Atvyko apsauga, klientai pažadėjo, kad daugiau taip nesielgs, todėl jiems leido pasilikti klube, apsauga išvyko. Jai būnant prie baro, jai nepažįstama mergina pribėgo pasakė, kad jai įspyrė į užpakalį vienas iš tų klientų. Ji nubėgo į salę, ten buvo gal 3-4 rusakalbiai klientai ir minėtu du klientai, kurie džakuzi sukėlė konfliktą. Visi minėti asmenys buvo akivaizdžiai po konflikto, uždusę, vienas iš tų dviejų vyrų buvo išrovęs šokių stulpą, kitas buvo užsimojęs alaus buteliuku. Muštynių ji nematė. Buvo iškviesta apsauga, vienas iš baro administratorių sulaikė du klientus, kol atvyks apsauga. Vienas iš klientų buvo agresyvus, įžeidinėjo jas. Iš pradžių salėje buvo trys apsaugos darbuotojai buvo, paskui atvažiavo daugiau. Salėje esantys kaltinamieji lyg panašūs į atvykusius apsaugos darbuotojus. Apsaugos darbuotojai nedalyvavo konflikte, jie atvyko vėliau. Direktorius atėjo su apsaugos darbuotojais, konflikto metu salėje jo taip pat nebuvo. Vienas iš klientų, kuris buvo džakuzi, elgėsi agresyviai, keikėsi, šoko ant apsaugos darbuotojų, o jo draugas stovėjo ramiai. Apsauga išvedė agresyvų žmogų, galimai jį tempė, pagal jo elgesį jam turėjo būti uždėti antrankiai. Jos akyse klientas nebuvo mušamas, buvo tramdomas, nes jis stipriai priešinosi, muistėsi. Parodžius liudytojai nukentėjusiojo A. K. nuotrauką (1 t., b. l. 46), liudytoja jį atpažino, kaip tą konfliktišką klientą, apie kurį davė parodymus.

17Liudytoja G. L., apklausta teismo posėdyje, parodė, kad įvykio naktį ji dirbo klube, į klubą atėjo du pirmi klientai, kurie nuėjo su merginomis į džakuzi, tačiau gal po 20 minučių merginos išbėgo išsigandusios, sakė, kad jas skandino. Jie dėl to kvietė apsaugą, bet klientai sutarė, kad elgsis gražiai, todėl leido jiems pasilikti, apsauga išvyko, o klientai nuėjo į salę. Ji buvo prie baro. Paskui prie jos atbėgo šokėja ir pasakė, kad jai įspyrė. Tada ji ėjo link salės, ten buvo gal 5 ar 6 žmonės, sąmyšis, galimai muštynės, ir ji iš karto nubėgo spausti apsaugos pultelio kviesti apsaugai. Atvyko apsauga, vieną klientą (nukentėjusįjį) išvedė. Ji išėjo į lauką parūkyti, matė, kad nukentėjusysis gulėjo prie suoliuko, jo veidas buvo paraudęs gal nuo dujų, prie nosies buvo kraujas, šalia buvo gal 10 apsaugos darbuotojų, negali pasakyti, ar tarp jų buvo kaltinamųjų. D. P. konflikto metu nebuvo, jį pamatė panašiu metu, kaip ir apsaugą, gal jis kartu su apsauga atvyko. Po viso konflikto jie apžiūrėjo salę, šokio stulpas buvo pažeistas, sugadintos įtempiamos lubos, buvo šiek tiek kraujo šalia stulpo.

18Liudytojas V. N., apklaustas teismo posėdyje, parodė, kad 2017 m. liepos 2 d. jis su A. K. užėjo į klubą ( - ). Jiems sėdint salėje viena mergina pasiūlė privatų šokį su dviem merginomis, jis sumokėjo už šokį 600 eurų. Jie nuėjo į džiakuzį, atėjo dvi merginos, pradėjo nusirenginėti, lipti į vonią, bet jiems nepatiko, nes galvojo, kad tai bus šokis. Pasakė tai merginoms ir merginos išėjo, konflikto su jomis nekilo. Po to jie su A. K. apsirengė ir taip pat išėjo, grįžo į salę. Tuo metu jokia apsauga nebuvo atvažiavusi. Vėliau A. K. išėjo prie bankomato su mergina, gal po 10 min grįžo į salę. Ant scenos šoko mergina, A. K. stovėjo ir žiūrėjo. Be jų klube buvo dar du žmonės, su jais nebendravo. Po kiek laiko atėjo D. P., iš paskos atėjo dar du apsauginiai A. B. ir A. J.. D. P. paėmė A. K. už peties ir kažką pradėjo kalbėti, negirdėjo ką. Tada D. P. sudavė kumščiais į galvą A. K. gal 4 smūgius, A. K. nukrito, po ko D. P. dar jam spyrė su kojomis į šoną nemažai smūgių, apsaugininkai uždėjo antrankius, A. K. nesipriešino. Jis atsistojo eiti prie jų, D. K. jo paklausė, ar A. K. jo draugas, atsakė, kad taip ir gavo smūgį iš D. P., po ko prarado sąmonę, nes nieko neatsimena. Kai atsipeikėjo, sėdėjo toje pačioje vietoje, A. K. salėje nebuvo. Jį galimai D. P. paėmė už rankos, išvedė į lauką, A. K. gulėjo prie medžio lauke, jo veidas buvo kruvinas. Jam liepė sėsti ant suoliuko, arba jis irgi gulės, kaip jo draugas. A. K. spardė lauke, be nematė, kas. A. P. dar paklausė, už ką jį muša, D. P. jam sudavė, greičiausiai kojomis. Atvyko policija, liepė nuimti antrankius, atvyko greitoji.

19Liudytojas J. P., apklaustas teismo posėdyje, parodė, kad prieš du metus vasarą jis dirbo klubo administratoriumi, pasitikdavo klientus ir palydėdavo į barą. Tą dieną atvyko du stambūs vyrai į klubą. Jis juos palydėjo į apačią, paliko administratorei, pats pakilo į viršų. Gal po valandos administratorė jam pasakė, kad klientai grasino merginoms džakuzi kambaryje, buvo iškviesta apsauga. Atvykus apsaugai klientai pasižadėjo adekvačiai elgtis, todėl juos paliko klube. Vienas jų buvo prieš tai apklaustas liudytojas (V. N.), bet jis nebuvo agresyvus. Vėliau jis vėl gavo administratorės iškvietimą, atėjo į salę, kurioje buvo du klientai. Vienas buvo ramesnis, nukentėjusysis buvo kruvinas, keikėsi. Nematė, su kuo tie du klientai mušėsi, salėje merginų ar kitų klientų jau nebuvo. Salėje buvo išlaužtas šokių stulpas ir nuplėštos užuolaidos. Atvyko apsaugos darbuotojai, į salę atėjo 3-4 darbuotojai, atsimena, kad buvo A. B., A. J. neatsimena, jie paprašė nukentėjusiojo išeiti, A. K. juos pasiuntė, šie du darbuotojai uždėjo jam antrankius ir pradėjo eiti iš salės, A. B. vedant sudavė vieną smūgį A. K., paskui dar vedant laiptais sudavė kelis smūgius į šonkaulius, po to kažkuris apsaugos darbuotojas, galimai A. B., A. K. kirto per kojas ir jis veidu krito ant grindinio lauke. Spyrių nematė. Matė, kaip vesdami nukentėjusįjį jie kliudė sieną, bet tai nebuvo specialus veiksmas. Su apsauginiais atvyko ir direktorius, jis su klientu fizinio kontakto neturėjo. Kitam klientui niekas smūgių nesudavė, jis pats išėjo į lauką.

20Liudytoja E. M., apklausta teismo posėdyje, parodė, kad įvykis buvo prieš tris metus, klube ( - ). Atėjo girti klientai, pradėjo gąsdinti kolektyvą, priekabiavo prie jos ir kitų merginų. Ji buvo džakuzi su dviem klientais ir dar viena mergina, vienas klientas pradėjo ją smaugti, šis klientas norėjo fizinio kontakto, tai yra uždrausta. Ji iš džakuzi bėgo į tarnybines patalpas, ten buvo kitų merginų, jos užsidarė. Apie tai pasakė administratorei, atvyko apsauga, ji tuo metu buvo tarnybinėse patalpose. Kai išėjo iš tarnybinių patalpų, klientai buvo išvažiavę su apsauga. Nežino, kas ką sumušė. Salėje buvo išlaužtas šokių stulpas. Parodžius liudytojai nukentėjusiojo A. K. nuotrauką (1 t., b. l. 46), liudytoja nurodė, kad tai tas pats klientas, atpažino iš išvaizdos.

21Teismo posėdžio metu buvo pagarsinti liudytojos E. M. ikiteisminio tyrimo metu duoti parodymai, kurių metu ji parodė, kad 2017 m. liepos 2 d. ji dirbo klube ( - ), dirbo šokėja. Ji neprisimena kas tą dieną dirbo su jai, nurodyti negali, į klubą atėjo du klientai, vyrai, jai atrodo kalbėjo rusiškai. Jie užsisakė džakuzi, į džakuzį kartu su klientais ėjo ji ir dar viena mergina, tačiau kas iš merginų buvo kartu su ja nepamena. Seksualinių paslaugų jos neteikia, džakuzyje jos tik sėdi su klientais, gali su jais atsigerti, tačiau vienas iš klientų, kaip jis atrodė ji neatsimena, atpažinti negali, pradėjo reikalauti kažko daugiau, būtent lytinių santykių. Ji paaiškino jam, kad tokių paslaugų jos neteikia. Tada jis supyko ir pradėjo ją skandinti, ją skandino vienas iš vyrų, kitas jos atžvilgiu nieko nedarė, tačiau bendravo grubiai. Ji su kartu su ja buvusia mergina išsigando ir pabėgo iš džakuzi. Pranešė administracijai, kad klientai ją skandino, kad jie elgiasi agresyviai. Buvo iškvieti apsaugos darbuotojai, tačiau kai atvyko apsaugos darbuotojai, klientai pažadėjo daugiau taip nesielgti ir apsaugos darbuotojai išvyko, o klientai liko klube. Po šio konflikto ji su kita mergina, kuri buvo su ja džakuzyje, su minėtais klientais nebendravo. Buvo persirengimo kambaryje, nes buvo persigandę. Kas vyko toliau ji nežino, nes daugiau su tais klientais nebendravo. Iš kitų darbuotojų girdėjo, nepamena kas sakė, kad tie patys klientai pradėjo kabinėtis prie šokėjų-merginų šokių salėje, kilo konfliktas ir konflikto metu buvo sugadintas šokių stulpas. Ji pati šio momento nematė, nes salėje tuo metu nebuvo. Kas iš merginų buvo šokių salėje ji nežino. Kaip jai yra žinoma, vėl buvo iškviesti apsaugos darbuotojai, kurie išvedė klientus. Ji nematė to momento, kai antrą kartą atvyko apsaugos darbuotojai ir kaip jie išvedinėjo klientus, kaip sakė, po konflikto džakuzi ji su kita mergina buvo persirengimo kambaryje ir išėjusi iš ten nebuvo. Ar klientai buvo mušami apsaugos darbuotojų ar klubo darbuotojų ji taip pat nežino, nes nematė (1 t., b. l. 84-86).

22Liudytoja E. P., apklausta teismo posėdyje, parodė, kad ji įvykio metu dirbo klube, tuo metu, kai prasidėjo muštynės, ji sėdėjo šokių salėje prieš sceną. Konfliktas kilo tarp salėje buvusių trijų ar keturių klientų, jie apsižodžiavo, po to susistumdė, atsidūrė prie pakylos. Vienas klientas išrovė šokių stulpą. Kai jie pradėjo intensyviai muštis, ji išėjo iš salės. Muzika negrojo, girdėjosi smūgiai, šauksmai, galima buvo suprasti, kad vyksta toliau muštynės. Atėjo vieną mergina į kambariuką, ji skundėsi, kad klientai ją smaugė, ji verkė. Kaip atvyko apsaugos darbuotojai, ji nematė, buvo kambariuke, išėjo, kai baigėsi visi triukšmai. Salėje esančių kaltinamųjų nepažįsta, vienas iš jų klubo savininkas. Klubo savininko įvykio naktį klube nematė.

23Liudytojas A. Ž., apklaustas teismo posėdyje, nurodė, kad įvykio dieną gavo iškvietimą, kad paspaustas pavojaus mygtukas. Atvyko į klubą ( - ), koridoriuje jį pasitiko darbuotoja, pasakė, kad vyksta ar vyko muštynės. Jis nusileido į salę, joje vienas žmogus gulėjo ant grindų, vienas sėdėjo, du stovėjo, tarp jų buvo D. P.. Paprašius prisistatyti, vienas iš asmenų prisistatė kaip klubo savininkas, kitas asmuo, kaip apsaugos darbuotojas. Kažkas sakė, kad asmuo buvo agresyvus, sulaužė šokių stulpą, įtempiamas lubas, tiksliai neatsimena. A. B. ir A. J. atvyko šiek tiek vėliau, negu jis, po kelių minučių. Su žibintuvėliu apžiūrėjo gulintį asmenį, kurio nosis buvo kruvina, nuo jo sklido alkoholio kvapas. Asmuo gulėjo be antrankių, kažką murmėjo, bandė pulti jį ir A. B.. Jie asmeniui uždėjo antrankius, išvedė į lauką, atvyko policija. Asmuo į lauką ėjo pats, nesipriešino. Neatsimena, kokia eile ėjo, kai vedė nukentėjusįjį, jis pats jo nevedė. Jie jam jokių sužalojimų nepadarė, nepastebėjo, kad kas būtų asmenį mušęs, nematė, kad vedant būtų atsitrenkęs galva į sieną. Asmuo lauke buvo paguldytas, nes greičiausiai muistėsi, smulkiai neatsimena. Būnant lauke atvyko dar keli ekipažai. Klientas neilgai gulėjo ant žemės, kol atvyko pagalba.

24Liudytojas E. K., apklaustas teismo posėdyje, parodė, kad Įvykio metu jis dirbo apsaugos tarnyboje „Ekskomisarų biuras“. Įvykis buvo striptizo klube ( - ), buvo sumuštas žmogus. Jis atvyko į įvykio vietą paskutinis, nusileido klube į apačią, matė, kaip nukentėjusįjį vedė su antrankiais, vedė A. B. ir A. J., dar šalia buvo A. Ž.. Nematė, kas sumušė nukentėjusįjį. Kiek matė, nukentėjusysis vedamas nesipriešino. Kadangi į įvykio vietą atvyko paskutinis, aplinkybių nesiaiškino, nukentėjusysis buvo išvestas į lauką, jie laukė policijos. Nukentėjusiojo buvo kruvina nosis, buvo iškviesta greitoji. Negirdėjo, ar nukentėjusysis sakė, kas jį sumušė. Jis nematė, kad apsaugos darbuotojai naudotų smurtą prieš nukentėjusįjį. Nukentėjusysis lauke ramiai gulėjo. Prieš šį iškvietimą buvo pirmas iškvietimas, tačiau jam atvykus konfliktas jau buvo išspręstas, jam tai pasakė klubo apsaugos darbuotojas, konfliktą sukėlusių vyrų nematė.

25Teismo posėdžio metu buvo pagarsinti liudytojo E. K. parodymai, kurių metu jis parodė, kad 2017 m. liepos 2 d. dirbo UAB "Ekskomisarų biuras", greito reagavimo grupės apsaugos darbuotoju. 2017 m. liepos 2 d., tikslaus laiko nepamena, iš klubo ( - ), esančio ( - ), gavo pranešimą, kad du klientai elgiasi agresyviai. Minėtą dieną į iškvietimą į klubą ( - ) vyko du kartus. Pirmą kartą jam atvykus vyrai, jų buvo du, dėl kurių buvo kviečiami pažadėjo elgtis ramiai, nusiramino, jiems buvo leista likti klube, o jis išvyko. Vėliau, tikslaus laiko nepamena, buvo gautas antras iškvietimas į tą patį klubą. Kai jis atvyko į klubą, įėjo į klubo patalpas, jis klubo koridoriuje sutiko apsaugos darbuotojus A. B. ir A. J., kurie vedė iš šokių salės antrankiais surakintą vyrą. Kas vyko salėje iki jo atvykimo jis nematė. Visą laiką iš salės iki lauko vyrą vedė A. B. ir A. J.. Jie ėjo priekyje, o jis paskui juos, todėl nematė, ar vyras buvo mušamas, kokius veiksmus prieš jį naudojo A. B. ir A. J. ir dėl ko. A. B. ir A. J. išvedė vyrą į lauką, kai jis išėjo į lauką iš klubo, matė gulintį ant žemės antrankiais surakintą vyrą, o A. B. ir A. J. ir klubo darbuotojai stovėjo šalia, jo akivaizdoje niekas vyro nemušė, jis gulėjo ant žemės. Jiems stovint lauke atvyko "Eurocasch'" apsaugos darbuotojai, jie sulaukė kai atvyks greitoji pagalba ir policijos pareigūnai, parašė tarnybinį pranešimą ir išvažiavo. Jo akivaizdoje vyro niekas nemušė, nors kai jis atvyko ir sutiko jį klubo koridoriuje vyro veidas buvo kruvinas, matėsi, kad jis buvo sumuštas, tačiau kas jį mušė jis nematė, negali pasakyti, taip pat, kiek jam yra žinoma, nors jis to nematė, gal kas iš kolegų sakė, kad prieš vyrą buvo panaudotos ašarinės dujos. Tačiau kokiomis aplinkybėmis buvo panaudotos ašarinės dujos, kur, kada ir dėl ko jis nežino, nes to nematė (1 t., b. l. 88-90).

262018 m. spalio 2 d. akistatos protokole užfiksuota, kad buvo atlikta akistata tarp liudytojo V. N. ir įtariamojo A. J., pašalinti prieštaravimų tarp jų ikiteisminio tyrimo metu duotų parodymų nepavyko (2 t., b. l. 20-23).

272018 m. spalio 2 d. akistatos protokole užfiksuota, kad buvo atlikta akistata tarp nukentėjusiojo A. K. ir įtariamojo A. J., pašalinti prieštaravimų tarp jų ikiteisminio tyrimo metu duotų parodymų nepavyko (2 t., b. l. 24-28).

282018 m. spalio 2 d. akistatos protokole užfiksuota, kad buvo atlikta akistata tarp liudytojo V. N. ir įtariamojo A. B., pašalinti prieštaravimų tarp jų ikiteisminio tyrimo metu duotų parodymų nepavyko (2 t., b. l. 29-30).

292018 m. spalio 2 d. akistatos protokole užfiksuota, kad buvo atlikta akistata tarp nukentėjusiojo A. K. ir įtariamojo A. B., pašalinti prieštaravimų tarp jų ikiteisminio tyrimo metu duotų parodymų nepavyko (2 t., b. l. 33-36).

302018 m. spalio 4 d. akistatos protokole užfiksuota, kad buvo atlikta akistata tarp nukentėjusiojo A. K. ir įtariamojo D. P., pašalinti prieštaravimų tarp jų ikiteisminio tyrimo metu duotų parodymų nepavyko. (2 t., b. l. 37-42).

312018 m. spalio 4 d. akistatos protokole užfiksuota, kad buvo atlikta akistata tarp liudytojo V. N. ir įtariamojo D. P., pašalinti prieštaravimų tarp jų ikiteisminio tyrimo metu duotų parodymų nepavyko (2 t., b. l. 43-47).

322018 m. lapkričio 6 d. akistatos protokole užfiksuota, kad buvo atlikta akistata tarp įtariamojo A. B. ir įtariamojo D. P., pašalinti prieštaravimų tarp jų ikiteisminio tyrimo metu duotų parodymų nepavyko (2 t., b. l. 49-53).

332018 m. lapkričio 16 d. akistatos protokole užfiksuota, kad buvo atlikta akistata tarp įtariamojo A. J. ir įtariamojo D. P., pašalinti prieštaravimų tarp jų ikiteisminio tyrimo metu duotų parodymų nepavyko (2 t., b. l. 54-57).

34Valstybinės teismo medicinos tarnybos Vilniaus skyriaus specialisto išvadoje Nr. 2153/2017(01) nurodyta, kad A. K. nustatyti viršugalvio, kaktos, nosies nugarėlės, viršutinės lupos, dilbių, dešinio riešo odos nubrozdinimai, ausų kaušelių, užausių, kairės akies vokų, kairio žando, lūpų, smakro, pečių, žastų, kairės alkūnės, kairio dilbio, riešų, krūtinės, pilvo, nugaros, dešinės blauzdos poodines kraujosruvos, apatinės lūpos gleivinės muštines žaizdelės, cheminis kairės ragenos II laipsnio ir abiejų akių junginės I laipsnio nudegimas, X-XII-o šonkaulių lūžiai dešinėje. Sužalojimai padaryti paveikus kietu buku daiktu (daiktais), galimai tiriamojo nurodytu laiku, t.y. 2017-07-02. Nustatyta nosies kaulų lūžio diagnozė, kaip sužalojimas nevertinama, nes nepagrįsta objektyviais medicininiais duomenimis. Sužalojimai visumoje vertinami nesunkiu sveikatos sutrikdymu, nes dėl šonkaulių lūžių sveikata buvo sutrikdyta ilgesniam nei 10 dienų laikotarpiui (1 t., b. l. 39-41).

352017 m. rugpjūčio 21 d. savanoriško daiktų, dokumentų pateikimo protokole (ikiteisminio tyrimo Nr. 01-1-33110-17) užfiksuota, kad UAB ( - ) direktorius D. P. pateikė USB laikmeną su vaizdo įrašu (1 t., b. l. 123).

362017 m. rugpjūčio 24 d. apžiūros protokole (ikiteisminio tyrimo Nr. 01-1-33110-17) užfiksuota, kad buvo apžiūrėtas vaizdo įrašas, pateiktas 2017 m. rugpjūčio 21 d. D. P. USB laikmenoje. USB laikmenoje yra 5 video failai (1 t., b. l. 124-128).

37Byloje surinktų įrodymų vertinimas ir kaltinamųjų veikos kvalifikavimo motyvai

38Teismas, ištyręs baudžiamojoje byloje surinktus įrodymus – nukentėjusiojo A. K., liudytojų, kaltinamųjų parodymus, vaizdo įrašuose užfiksuotus duomenis, apžiūros protokolus ir kt. bei įvertinęs juos BPK 20 straipsnyje nustatyta tvarka, konstatuoja, kad kaltinamieji D. B., A. J. ir D. P. padarė jiems inkriminuojamas nusikalstamas veikas. Tokią išvadą leidžia daryti nuosekli baudžiamojoje byloje surinktų ir teisme ištirtų įrodymų visumos analizė.

39Kaltinamieji, apklausiami teismo posėdyje iš esmės pripažino jiems inkriminuojamų nusikalstamų veikų faktines aplinkybes. Kaltinamasis D. P. pripažino sudavęs kelis smūgius nukentėjusiajam į veido sritį, nuo kurių pastarasis atsisėdo. Kaltinamasis A. B. nurodė, kad bevedant A. K. iš salės, sudavė jam smūgius iš kelio į pilvo sritį, kartu su A. J. pastūmė jį į sieną. Be to, lauke gulinčiam nukentėjusiajam dar spyrė koja. Kaltinamasis A. J. pripažino, kad bevesdamas nukentėjusįjį stūmė jį į sieną bei gulinčiam lauke sudavė smūgį. Pažymėtina, kad siekiant patikrinti teismo posėdyje apklaustų asmenų parodymus buvo peržiūrėtas vaizdo įrašas. Nors vaizdo įrašas patvirtina tik dalį nukentėjusiojo A. K. ir kartu su juo buvusio liudytojo V. N. parodymų dėl kaltinamųjų smurtinių veiksmų, tačiau, kaip teismo posėdyje patvirtino kaltinamasis D. P., vaizdo įraše matoma ne visa konflikto eiga. Pažymėtina ir tai, kad teismas neturi pagrindo abejoti nukentėjusiojo A. K. ir liudytojo V. N. parodymais dėl kaltinamųjų veiksmų naudojant smurtą prieš nukentėjusįjį, nes šiuos parodymus patvirtina specialisto išvadoje Nr. 2153/2017(01) A. K. nustatyti sužalojimai - viršugalvio, kaktos, nosies nugarėlės, viršutinės lupos, dilbių, dešinio riešo odos nubrozdinimai, ausų kaušelių, užausių, kairės akies vokų, kairio žando, lūpų, smakro, pečių, žastų, kairės alkūnės, kairio dilbio, riešų, krūtinės, pilvo, nugaros, dešinės blauzdos poodines kraujosruvos, apatinės lūpos gleivinės muštines žaizdelės, cheminis kairės ragenos II laipsnio ir abiejų akių junginės I laipsnio nudegimas, X-XII-o šonkaulių lūžiai dešinėje. Akivaizdu, kad tokie sužalojimai galėjo atsirasti suduodant daugybinius smūgius nukentėjusiajam. Nukentėjusysis A. K. ir liudytojas V. N. davė parodymus prisiekę, jų parodymai dėl esminių aplinkybių sutampa ir vieni kitus papildo, taip pat yra dalinai patvirtinti vaizdo įrašu. Tuo tarpu kaltinamųjų išsakytos versijos, kad nukentėjusiajam padaryti sužalojimai atsirado pastarajam susimušus su kitais klubo lankytojais, kiti byloje surinkti įrodymai nepatvirtina.

40Įvykio metu nukentėjusiajam A. K. buvo padarytas nesunkus sveikatos sutrikdymas. Ši aplinkybė nustatyta specialisto išvadoje Nr. 2153/2017(01), kurioje nurodyta, kad A. K. padaryti sužalojimai visumoje vertinami nesunkiu sveikatos sutrikdymu, nes dėl šonkaulių lūžių sveikata buvo sutrikdyta ilgesniam nei 10 dienų laikotarpiui (1 t., b. l. 39-41).

41BK 138 straipsnio 2 dalies 8 punkte numatyta baudžiamoji atsakomybė tam, kas nesunkiai sužalojo ar susargdino žmogų dėl chuliganiškų paskatų. Šiame straipsnyje numatytos chuliganiškos paskatos nustatomos tada, kai nusikalstama veika padaroma dėl aiškaus žmogaus ar visuomenės negerbimo, elementarių moralės ir elgesio normų niekinimo, siekiant priešpastatyti save aplinkiniams, pademonstruoti niekinamą požiūrį į juos, arba visai be dingsties, arba panaudojant kaip pretekstą savo veiksmams mažareikšmę dingstį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-716/2007, 2K-144/2008, 2K-58/2009, 2K-241/2009, 2K-266/2009).

42Nors nagrinėjamu atveju A. B. ir A. J. sutrikdė nukentėjusiojo sveikatą atlikdami savo tarnybines pareigas, į kurias įėjo ir viešosios tvarkos naktiniame klube palaikymas, vidaus tvarkos pažeidėjų sulaikymas ir pašalinimas iš objekto, tačiau patys kaltinamieji patvirtino, kad jiems atvykus nukentėjusysis gulėjo ant žemės ir buvo kruvinas, galimai nesąmoningas, todėl jų veiksmai panaudojant prieš jį smurtą ir padarant daugybinius sužalojimus negali būti vertinami kaip neteisingas suteiktų įgaliojimų palaikyti tvarką naktiniame klube supratimas, paskatinęs juos neadekvačiai reaguoti į tikrus ar tariamus šios tvarkos pažeidimus, bei eliminuoti galimybę inkriminuoti chuliganiškų paskatų aplinkybę. Narinėjamu atveju, šie kaltinamieji smurtavo prieš nukentėjusįjį siekdami priešpastatyti save aplinkiniams, pademonstruoti savo jėgą, niekinantį požiūrį į nukentėjusįjį, o ne užkardyti naktinio klubo vidaus tvarkos taisyklių pažeidimus. A. B. ir A. J., duodami parodymus taip pat pripažino, kad smurtavo prieš nukentėjusįjį iš chuliganiškų paskatų, siekdami sukelti jam skausmą, nes būdami apsaugos darbuotojais jį sutramdyti galėjo ir nenaudodami smurto. Analogiškai vertintini ir kaltinamojo D. P. veiksmai suduodant smūgius jau pasipriešinti negalinčiam nukentėjusiajam. Pažymėtina, kad byloje nesurinkta patikimų, keliais įrodymų šaltiniais patvirtintų duomenų, kad būtent nukentėjusysis A. K. sugadino klubo inventorių (sulaužė šokio stulpą), kas galėtų nulemti šio kaltinamojo, kaip klubo savininko, motyvą panaudoti prieš jį smurto veiksmus. Iš teismui pateiktų duomenų nustatyta, kad ikiteisminis tyrimas dėl klubo ( - ) inventoriaus sugadinimo yra sustabdytas nenustačius šią nusikalstamą veiką padarius asmens. Aukštesniojo prokuroro 2018 m. liepos 30 d. nutarime konstatuota, kad ikiteisminio tyrimo metu surinkti duomenys nepagrindžia, kad žala klubo ( - ) inventoriui atsirado būtent dėl A. K. veiksmų. Atsižvelgiant į išdėstytą, teismas daro išvadą, kad kaltinamieji, suduodami smūgius nukentėjusiajam A. K., šiuos veiksmus atliko iš chuliganiškų paskatų.

43Pagal BK 284 straipsnio 1 dalį atsako tas, kas viešoje vietoje įžūliu elgesiu, grasinimais, patyčiomis arba vandališkais veiksmais demonstravo nepagarbą aplinkiniams ar aplinkai ir sutrikdė visuomenės rimtį ar tvarką. Visuomenės tvarkos ar rimties sutrikdymu teismų praktikoje paprastai laikomi veiksmai, kai prieš asmenį buvo panaudotas fizinis smurtas, aplinkiniai pasijuto šiurkščiai pažeminti ar šokiruoti, buvo nutrauktas žmonių poilsis ar darbas, padaryta didelė materialinė žala, sutrikdyta normali įmonių ar įstaigų veikla, žmonėms sukeltas didelis išgąstis ar kilo sumaištis, nutrauktas jiems skirtas renginys, sustabdytas eismas ir pan. Sprendžiant, ar kaltininko veiksmai sukėlė šiuos padarinius, turi būti atsižvelgiama ir į tai, kokia buvo aplinkinių reakcija, koks nukentėjusiųjų skaičius, kiek truko neteisėti veiksmai (pvz. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-120/2014, 2K-397-895/2015, 2K-467-976/2015, 2K-28-976/2018). Veikos motyvai ir tikslai nėra būtini viešosios tvarkos pažeidimo nusikalstamos veikos sudėties požymiai, tačiau kaltininko elgesio paskatų analizė svarbi jo tyčios turiniui nustatyti, taip pat išvadai, kad asmuo suvokė savo veiksmus kaip nepagarbos aplinkiniams ar aplinkai demonstravimą ir kad tai buvo svarbus jo veikos aspektas (pvz. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-384-788/2018).

44Kaip matyti iš byloje surinktų įrodymų, konfliktas, kurio metu kaltinamieji D. B., A. J. ir D. P. panaudojo fizinį smurtą prieš nukentėjusįjį A. K. vyko viešoje vietoje – naktiniame klube ir šalia jo. Fizinį smurtą kaltinamieji panaudojo iš chuliganiškų paskatų, tokiais savo veiksmais demonstruodami nepagarbą aplinkiniams ir aplinkai. Be to, byloje surinkti duomenys patvirtina, kad įvykio metu klube ( - ) ir šalia jo buvo ir kitų žmonių – šio klubo darbuotojų ir lankytojų. Be to, į įvykio vietą buvo iškviesta policija, greitoji medicinos pagalba. Šios teismo nustatytos aplinkybės leidžia konstatuoti, kad kaltinamųjų A. B., A. J. ir D. P. veiksmai sukėlė BK 284 straipsnyje numatytus padarinius, nes buvo akivaizdžiai sutrikdytas naktiniame klube ir šalia jo buvusių žmonių darbas bei laisvalaikis.

45Kaltininkui nusikalstamai veikiant viešojoje vietoje ir nukentėjusiajam sutrikdžius sveikatą, iš visų galimų sveikatos sutrikdymų BK 284 straipsnis apima tik fizinio skausmo sukėlimą ir nežymų sveikatos sutrikdymą. Tačiau, jeigu viešosios tvarkos pažeidimas padaromas dėl chuliganiškų paskatų ir dėl to kitam asmeniui padaromas nesunkus sveikatos sutrikdymas, veika kvalifikuojama kaip ideali dviejų nusikaltimų sutaptis pagal BK 284 straipsnio ir straipsnio ir 138 straipsnio 2 dalies 8 punktą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-249/2009, 2K-340/2012).

46Remiantis šiame nuosprendyje teismo nustatytomis faktinėmis aplinkybėmis bei suformuota teismų praktika, kaltinamųjų A. B., A. J. ir D. P. veikos teisingai kvalifikuotos pagal BK 138 straipsnio 2 dalies 8 punktą ir 284 straipsnį.

47Dėl kaltinamųjų atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės susitaikius su nukentėjusiuoju

48Kaltinamųjų A. B., A. J. ir D. P. atsakomybę lengvinančiomis aplinkybėmis pripažintina tai, kad jie prisipažino padarę nusikalstamas veikas ir nuoširdžiai gailisi (BK 59 straipsnio 1 dalies 2 punktas) bei tai, kad savo noru atlygino nusikalstama veika padarytą žalą (BK 59 straipsnio 1 dalies 2 punktas). Jų atsakomybę sunkinančių aplinkybių nenustatyta.

49Bylą nagrinėjant teisiamajame posėdyje buvo sudaryta A. B., A. J. ir D. P. bei nukentėjusiojo A. K. taikos sutartis, kurioje nurodyta, kad kaltinamieji pilna apimtimi prisipažįsta padarę jiems inkriminuotas nusikalstamas veikas ir nuoširdžiai gailisi. Jie atsiprašo nukentėjusiojo ir apgailestauja dėl savo veiksmų. A. K. atleidžia A. B., A. J. ir D. P. ir priima jų atsiprašymą, pretenzijų kaltinamiesiems jis neturi ir ateityje neturės. Nukentėjusysis taip pat pareiškė, kad kaltinamieji jam atlygino nusikalstama veika padarytą turtinę ir neturtinę žalą, kurią jis įvertino 10 000 eurų. Teismui, tiesiogiai išklausiusiam kaltinamuosius A. B., A. J., D. P. bei nukentėjusįjį A. K., ir įvertinusiam taikos sutarties turinį, nekyla abejonių, kad kaltinamieji susitaikė su nukentėjusiuoju bei pilnai atlygino pastarajam nusikalstama veika padarytą turtinę ir neturtinę žalą.

50Pagal BK 38 straipsnio 1 dalį asmuo, padaręs baudžiamąjį nusižengimą, neatsargų arba nesunkų ar apysunkį tyčinį nusikaltimą, gali būti teismo atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės, jeigu: 1) jis prisipažino padaręs nusikalstamą veiką ir 2) savu noru atlygino ar pašalino fiziniam ar juridiniam asmeniui padarytą žalą arba susitarė dėl šios žalos atlyginimo ar pašalinimo, ir 3) susitaikė su nukentėjusiu asmeniu arba juridinio asmens ar valstybės institucijos atstovu, ir 4) yra pagrindo manyti, kad jis nedarys naujų nusikalstamų veikų.

51Kaltinamųjų A. B., A. J. ir D. P. padarytos nusikalstamos veikos priskiriamos apysunkių ir nesunkių nusikaltimų kategorijai (BK 11 straipsnio 3, 4 dalys). Nors iš pradžių apklausiami teismo posėdyje kaltinamieji A. J. ir D. P. nurodė, kad kaltais neprisipažįsta, o kaltinamasis A. B. nurodė, kad kaltę pripažįsta iš dalies, tačiau papildomų apklausų metu kaltinamieji prisipažino padarę kaltinamajame akte nurodytas nusikalstamas veikas, patvirtino esmines jų padarymo aplinkybes. Tai, kad kaltinamieji iš pradžių savo kaltę neigė, teismo vertinimu, nagrinėjamu atveju, negalima vertinti kaip BK 38 straipsnio 1 dalies 1 punkte įtvirtintos sąlygos nebuvimo. Teismų praktikoje pažymėta, jog aplinkybė, kad iš pradžių kaltinamasis neigė padaręs jam inkriminuotą nusikalstamą veiką, nėra vienintelis ir lemiantis veiksnys, sprendžiant jo atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės klausimą (pvz., Vilniaus apygardos teismo nuosprendžiai baudžiamosiose byloje Nr. 1A-396-315/2017, Nr. 1A-84-318/2017).

52Teismas, svarstydamas dėl BK 38 straipsnio nuostatų taikymo atsižvelgia į tai, kad kaltinamieji anksčiau neteisti, dirbantys, nustatyta po dvi jų atsakomybę lengvinančias aplinkybes ir nenustatyta atsakomybę sunkinančių aplinkybių. A. B. ir D. P. bausti administracine tvarka po vieną kartą, jų padaryti administraciniai nusižengimai nelaikytini šiurkščiais, kaltinamasis A. J. administracine tvarka nebaustas. Byloje pateikti duomenys patvirtina, kad kaltinamasis D. P. yra ne kartą skatintas už visuomeninę veiklą ir sporto pasiekimus (3 t., b. l. 42-46).

53Įvertinus kaltinamiesiems inkriminuotų nusikalstamų veikų padarymo aplinkybes, paties nukentėjusiojo netinkamą elgesį vartojant alkoholį bei bendraujant su klube ( - ) dirbusiomis merginomis, kaltinamųjų elgesį iki ir po nusikalstamų veikų padarymo, jų asmenybę charakterizuojančias aplinkybes, teismas turi pagrindo manyti, kad A. B., A. J. ir D. P. ateityje nedarys naujų nusikalstamų veikų.

54Esant nustatytoms visoms atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės sąlygoms, įtvirtintoms BK 38 straipsnio 1 dalyje, teismas daro išvadą, kad yra pagrindas atleisti kaltinamuosius A. B., A. J. ir D. P. nuo baudžiamosios atsakomybės, jiems susitaikius su nukentėjusiuoju A. K..

55Kiti klausimai

56Kaltinamajam D. P. ikiteisminio tyrimo metu buvo paskirta kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas neišvykti (2 t., b. l. 17-19). Ši kardomoji priemonė paliktina galioti iki šio teismo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos, o jam įsiteisėjus – panaikintina.

57Daiktas, turintis reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti – DVD diskas su vaizdo įrašais iš klubo ( - ), nuosprendžiui įsiteisėjus paliktinas saugoti byloje.

58Vilniaus teritorinė ligonių kasa byloje pareiškė 81,72 eurų civilinį ieškinį nukentėjusiojo A. K. gydymo išlaidoms atlyginti (1 t., b. l. 157-158). Nukentėjusysis A. K. pareiškė 18135,20 eurų civilinį ieškinį, kurį sudaro kaltinamųjų nusikalstamais veiksmais padaryta turtinė ir neturtinė žala bei išlaidos advokato paslaugoms apmokėti (3 t., b. l. 53-54).

59Teismui pateikti duomenys patvirtina, kad kaltinamasis A. J. 2019 m. spalio 11 d. pervedė 81,72 eurų į Valstybinės Ligonių kasos sąskaitą už A. K. gydymą. Be to, A. B., A. J. ir D. P. bei nukentėjusiojo A. K. 2019 m. rugsėjo 26 d. pasirašytoje taikos sutartyje nurodyta, kad kaltinamieji jam atlygino nusikalstama veika padarytą turtinę ir neturtinę žalą, kurią nukentėjusysis įvertino 10 000 eurų, šią sumą jam perduodant grynaisiais pinigais prieš sutarties pasirašymą. A. K. patvirtino, kad su juo pilnai atsiskaityta ir jis neturi kaltinamiesiems jokių pretenzijų, susijusių su nusikalstamos veikos padarymu.

60Remdamasis išdėstytu, teismas daro išvadą, kad Vilniaus teritorinės ligonių kasos ir nukentėjusiojo A. K. civiliniuose ieškiniuose nurodyta nusikalstamam veika padaryta žala buvo atlyginta iki šio nuosprendžio priėmimo, todėl procesas dėl civilinių ieškinių nutrauktinas (BPK 107 straipsnis).

61Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 38 straipsniu, Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 297–298 straipsniais, 303 straipsnio 1 ir 4 dalimis, 305 ir 307 straipsniais,

Nutarė

62A. B., padariusį nusikalstamas veikas, numatytas Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 284 straipsnyje ir 138 straipsnio 2 dalies 8 punkte atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės jam susitaikius su nukentėjusiuoju A. K. (Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 38 straipsnis), ir baudžiamąją bylą nutraukti.

63A. J., padariusį nusikalstamas veikas, numatytas Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 284 straipsnyje ir 138 straipsnio 2 dalies 8 punkte atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės jam susitaikius su nukentėjusiuoju A. K. (Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 38 straipsnis), ir baudžiamąją bylą nutraukti.

64D. P., padariusį nusikalstamas veikas, numatytas Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 284 straipsnyje ir 138 straipsnio 2 dalies 8 punkte atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės jam susitaikius su nukentėjusiuoju A. K. (Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 38 straipsnis), ir baudžiamąją bylą nutraukti.

65D. P. paskirtą kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti –panaikinti nuosprendžiui įsiteisėjus.

66Daiktą turintį reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti – DVD diską su vaizdo įrašais iš klubo ( - ), nuosprendžiui įsiteisėjus palikti saugoti byloje.

67Procesą dėl nukentėjusiojo A. K. ir Vilniaus teritorinės ligonių kasos baudžiamojoje byloje pareikštų civilinių ieškinių nutraukti (Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 107 straipsnis).

68Išaiškinti kaltinamiesiems, kad:

69Jeigu asmuo, atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės susitaikius su nukentėjusiuoju, per vienerius metus padarė baudžiamąjį nusižengimą ar neatsargų nusikaltimą, teismas gali panaikinti sprendimą dėl atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės ir spręsti dėl tokio asmens baudžiamosios atsakomybės už visas padarytas nusikalstamas veikas.

70Jeigu asmuo, atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės pagal šio straipsnio 1 dalį, per vienerius metus padarė naują tyčinį nusikaltimą, ankstesnis sprendimas atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės nustoja galioti ir sprendžiama dėl tokio asmens baudžiamosios atsakomybės už visas padarytas nusikalstamas veikas.

71Nuosprendis per dvidešimt dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui, apeliacinį skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Rasa Paužaitė, sekretoriaujant... 2. viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje:... 3. A. B., a. k. ( - ) gim. ( - ), Lietuvos Respublikos pilietis, vedęs,... 4. kaltinamas padaręs nusikalstamas veikas, numatytas Lietuvos Respublikos... 5. A. J., a. k. ( - ) gim. ( - ), Lietuvos Respublikos pilietis, vedęs, dirbantis... 6. kaltinamas padaręs nusikalstamas veikas, numatytas Lietuvos Respublikos... 7. D. P., a. k. ( - ) gim. ( - ), Lietuvos Respublikos pilietis, nevedęs,... 8. kaltinamas padaręs nusikalstamas veikas, numatytas Lietuvos Respublikos... 9. Teismas... 10. A. B., A. J. ir D. P. viešoje vietoje įžūliu elgesiu demonstravo nepagarbą... 11. Kaltinamasis A. B., apklausiamas teismo posėdyje, kaltu dėl inkriminuojamų... 12. Kaltinamasis A. J., apklausiamas teismo posėdyje, kaltu dėl inkriminuojamų... 13. Kaltinamasis D. P., apklausiamas teismo posėdyje, kaltu dėl inkriminuojamų... 14. Liudytojas V. K., apklaustas teismo posėdyje, parodė, kad jis dirba... 15. Liudytoja L. T., apklausta teismo posėdyje, parodė, kad ji prieš porą metų... 16. Liudytoja I. D., apklausta teismo posėdyje, parodė, kad tą naktį liepos... 17. Liudytoja G. L., apklausta teismo posėdyje, parodė, kad įvykio naktį ji... 18. Liudytojas V. N., apklaustas teismo posėdyje, parodė, kad 2017 m. liepos 2 d.... 19. Liudytojas J. P., apklaustas teismo posėdyje, parodė, kad prieš du metus... 20. Liudytoja E. M., apklausta teismo posėdyje, parodė, kad įvykis buvo prieš... 21. Teismo posėdžio metu buvo pagarsinti liudytojos E. M. ikiteisminio tyrimo... 22. Liudytoja E. P., apklausta teismo posėdyje, parodė, kad ji įvykio metu dirbo... 23. Liudytojas A. Ž., apklaustas teismo posėdyje, nurodė, kad įvykio dieną... 24. Liudytojas E. K., apklaustas teismo posėdyje, parodė, kad Įvykio metu jis... 25. Teismo posėdžio metu buvo pagarsinti liudytojo E. K. parodymai, kurių metu... 26. 2018 m. spalio 2 d. akistatos protokole užfiksuota, kad buvo atlikta akistata... 27. 2018 m. spalio 2 d. akistatos protokole užfiksuota, kad buvo atlikta akistata... 28. 2018 m. spalio 2 d. akistatos protokole užfiksuota, kad buvo atlikta akistata... 29. 2018 m. spalio 2 d. akistatos protokole užfiksuota, kad buvo atlikta akistata... 30. 2018 m. spalio 4 d. akistatos protokole užfiksuota, kad buvo atlikta akistata... 31. 2018 m. spalio 4 d. akistatos protokole užfiksuota, kad buvo atlikta akistata... 32. 2018 m. lapkričio 6 d. akistatos protokole užfiksuota, kad buvo atlikta... 33. 2018 m. lapkričio 16 d. akistatos protokole užfiksuota, kad buvo atlikta... 34. Valstybinės teismo medicinos tarnybos Vilniaus skyriaus specialisto išvadoje... 35. 2017 m. rugpjūčio 21 d. savanoriško daiktų, dokumentų pateikimo protokole... 36. 2017 m. rugpjūčio 24 d. apžiūros protokole (ikiteisminio tyrimo Nr.... 37. Byloje surinktų įrodymų vertinimas ir kaltinamųjų veikos kvalifikavimo... 38. Teismas, ištyręs baudžiamojoje byloje surinktus įrodymus –... 39. Kaltinamieji, apklausiami teismo posėdyje iš esmės pripažino jiems... 40. Įvykio metu nukentėjusiajam A. K. buvo padarytas nesunkus sveikatos... 41. BK 138 straipsnio 2 dalies 8 punkte numatyta baudžiamoji atsakomybė tam, kas... 42. Nors nagrinėjamu atveju A. B. ir A. J. sutrikdė nukentėjusiojo sveikatą... 43. Pagal BK 284 straipsnio 1 dalį atsako tas, kas viešoje vietoje įžūliu... 44. Kaip matyti iš byloje surinktų įrodymų, konfliktas, kurio metu kaltinamieji... 45. Kaltininkui nusikalstamai veikiant viešojoje vietoje ir nukentėjusiajam... 46. Remiantis šiame nuosprendyje teismo nustatytomis faktinėmis aplinkybėmis bei... 47. Dėl kaltinamųjų atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės susitaikius su... 48. Kaltinamųjų A. B., A. J. ir D. P. atsakomybę lengvinančiomis aplinkybėmis... 49. Bylą nagrinėjant teisiamajame posėdyje buvo sudaryta A. B., A. J. ir D. P.... 50. Pagal BK 38 straipsnio 1 dalį asmuo, padaręs baudžiamąjį nusižengimą,... 51. Kaltinamųjų A. B., A. J. ir D. P. padarytos nusikalstamos veikos priskiriamos... 52. Teismas, svarstydamas dėl BK 38 straipsnio nuostatų taikymo atsižvelgia į... 53. Įvertinus kaltinamiesiems inkriminuotų nusikalstamų veikų padarymo... 54. Esant nustatytoms visoms atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės sąlygoms,... 55. Kiti klausimai... 56. Kaltinamajam D. P. ikiteisminio tyrimo metu buvo paskirta kardomoji priemonė... 57. Daiktas, turintis reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti – DVD... 58. Vilniaus teritorinė ligonių kasa byloje pareiškė 81,72 eurų civilinį... 59. Teismui pateikti duomenys patvirtina, kad kaltinamasis A. J. 2019 m. spalio 11... 60. Remdamasis išdėstytu, teismas daro išvadą, kad Vilniaus teritorinės... 61. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 38... 62. A. B., padariusį nusikalstamas veikas, numatytas Lietuvos Respublikos... 63. A. J., padariusį nusikalstamas veikas, numatytas Lietuvos Respublikos... 64. D. P., padariusį nusikalstamas veikas, numatytas Lietuvos Respublikos... 65. D. P. paskirtą kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti... 66. Daiktą turintį reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti – DVD... 67. Procesą dėl nukentėjusiojo A. K. ir Vilniaus teritorinės ligonių kasos... 68. Išaiškinti kaltinamiesiems, kad: ... 69. Jeigu asmuo, atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės susitaikius su... 70. Jeigu asmuo, atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės pagal šio straipsnio 1... 71. Nuosprendis per dvidešimt dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti...